YGS TAM İSABET ÇÖZÜMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGS TAM İSABET ÇÖZÜMLERİ - 15404"

Transkript

1 ÇÖZÜMLERİ TÜRÇE 1. Tanımsal bakış açısı her şeyi bilen, zaman ve mekan engeli tanımayan her şeyi gören bir bakış açısıdır. Bu bakış açısında anlatıcı kahramanın psikolojik hallerini, aklından geçenleri bilir. Bu bakış açısı B seçeneğinde vardır. 8. B seçeneğinde gözlerdeki nurun sünmesinin sebebi ağlamak olarak ifade edilmiştir. 9. V numaralı cümlede özeleştirinin bir işe yaramadığı değil, yerine göre bir silah olabileceği vurgulanıyor.. Verilen cümlede "aşağı yukarı" yaklaşık anlamında kullanılmıştır. Bu anlam E seçeneğinde vardır.. IV numaralı cümlede "en önemli eksik" ifadesiyle olumsuz bir eleştiri yapılmıştır. 4. E seçeneğinde "yine" sözcüğü eylemin daha önce yapıldığı anlamını vermektedir. 5. A seçeneğinde "büyük şair" ifadesi öznel bir ifadedir. Bu cümle öznel anlatımı bir cümle diğer cümleler ise nesnel anlatımlı cümlelerdir. 10. Parçanın anlam akışına baktığımızda IV numaralı cümleden itibaren farklı bir konuya geçildiği anlaşılır. 11. Verilen cümleden hareketle, "alın kitapların mesajları da çoktur yargısı yanlıştır." düşüncesi cümleden kesin olarak çıkarılabilir. 1. Dörtlük incelendiğinde şairinin kavuşma gibi bir derdinin olmadığı anlaşılır. 1. "endine benziyor" ifadesinden de yola çıkarak Dağlarca'nın özgünlüğünün vurgulandığını söyleyebiliriz. 14. II numaralı cümlede "tek amacı" ifadesiyle gerçekleştirilmek istenen düşünce anlatılıyor. 6. C seçeneğinde elden giden, bir durumda ilgili dert yanma yani "hayıflanma" vardır. 7. III numaralı cümlede "olasılık, tahmin", IV numaralı cümlede neden sonuç ilişkisi söz konusudur. 15. öyden kente göçen insanların şehirde karşılaştıkları zorluklar, Orhan emal'in parçada üzerinde durduğu konulardan değildir. 16. Parçada Sebahattin Ali ile ilgili olarak kahramanlarını yaşadığı yörenin diliyle konuşturduğuna dair bir bilgi yoktur

2 17. Parçanın anlam akışına baktığımızda I numaralı cümlede kök boyanın ahşap süslemelerde kullanıldığından bahsediliyor. Bu sebeple verilen cümle II numaralı yere getirilmelidir. 18. B seçeneğinde "sarı-yor" şeklinde yazılması gerekirken, "sarı" isme "-ar" yapım ekini aldığında "-ı" düşmüştür. 7. B seçeneğinde özne yüklem uyumsuzluğu vardır. "ateşe" sözcüğünden önce "herkes" öznesi getirilmelidir. 8. Parçanın bütününde konuşan kişinin asıl belirtmek istediği bizi önemseyenlerin bir bakıma kendilerini önemsememizi istedikleridir. 19. I ve IV numaralı yere iki nokta (:), II ve III numaralı yere ise virgül (,) getirilmelidir. V numaralı yere ise nokta (.) getirilmelidir. 9. Parçaya göre toplumun sağlığının ancak çocuklarımıza yüksek idealler aşılayarak korunabileceği anlatılıyor. 0. D seçeneğinde "mi" edatı ayrı yazılması gerekirken birleşik yazılmıştır. "uyur mu" şeklinde ayrı yazılmalıdır. 0. Parçada sözü edilen oyunla ilgili "dekor"a değinilmemiştir. 1. III numaralı yere sıralı cümleleri ayırmak için noktalı virgül (;) getirilmelidir. 1. Parçada sözü edilen yazarla ilgili olarak öykülerinin hepsinde aynı konuyu işlediği söylenemez.. VI ve VII numaralı sözcükler isim tamlaması oluşturmuş birer isimdir. Bu sözcükler isim fi il eki almamıştır.. Parçada bilgi verme amaçlandığı için açıklayıcı bir anlatım söz konusudur.. II. cümlenin yüklemi "bırak-" fi ilidir "-ır" eki geniş zaman ekidir. Bu cümlenin yükleminde ek eylem yoktur. 4. "Bazı" sözükleri belgisiz sıfat olarak kullanılmıştır.. Parçada işlemeciliğin ülkemizde son yıllarda moda olduğuna dair bir bilgi yoktur. 5. C seçeneği dışındaki seçeklerde verilen altı çizili sözcüklerin aldığı "-ı" eki yapım eki, D seçeneğinde ise, "-ı" eki i hali ekidir. 4. Parçada Cumhuriyet romanlarında herkesin anlayabileceği sade bir dil kullanıldığına değinilmemiştir. 6. "Sessizce" sözcüğü "kabullenen" sözcüğünü nitelemiştir. Bu sözcük bir fi ilimsi olduğu için "sessizce" sözcüğü zarf görevindedir. 5. Verilen parçada şairin bütün şiir adlarında "zaman" kavramını kullanması, şiirlerinin çıkış noktasında zaman kavramının önemli olduğu yargısına bizleri götürür

3 6. Parçada sözü edilen fotoğrafl arın en belirgin özelliği insanımızı yörelere göre değişmeyen özellikleri ile yansıtmasıdır. 4. Eski Türk devletlerinde dini törenler hükümdarlar tarafından yönetilmemiştir. Din adamları yönetmiştir. 7. Parçada "onun hüzün kaynaklarından biri de" ifadesiyle başka hüzün kaynağının da olabileceği anlatılıyor. Bu sebeple E seçeneği parçada anlatılan kişi için söylenemez. 5. İzmir İktisat ongresi'nde Misakı iktisadi kabul edilerek ekonomideki hedefl er belirlenmiştir. Bu nedenle ekonomi ile ilgilidir. diğer yapılanlar sosyal yaşamı düzenlemek için yapılmıştır. 8. Parçada anlatılan öykücünün, daha çok olay öyküsü türünde eser verdiğine dair bir özelliğe yer verilmemiştir. 9. Parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı, korkunun üzerine gidilerek onun denetim altına alınabileceği ve bunu yapabilen kişinin de mutlu olacağıdır. 6. Milli egemenlik halkın kendi kendini yönetmesi, demokrasi ve temsil oranının artırılmasıdır. TBMM'nin açılması ile millet kendikendini yönetmeye başlamış kadınlara siyasi hakların verilmesi ilede demokrasi vetemsil oranı artmıştır. Medeni anun hukuk alanındadır. 40. Yazarın çocuk kitapları okumayışının nedeni resimli kitapları ciddiye olmamasıdır. 7. XIV. yüzyıllarda Avrupa'da; Feodal yönetimlerin olması D Siyasi Farklı mezheplerin olması D Dini alanlardabirlik olmadığını gösterir. TARİH 1. Türkiye Devleti Balkan Antantı ve Sadabat Paktı'nın kurulmasında Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikalarına karşı kurulmuştur. Böylece; sınırların güvenliğini sağlayarak, uluslararası alanda saygınlığının artırılması amaçlanmıştır.. Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi milletin bütünleşerek, ortakbir tarih ve ortak bir kültürde birleşmesini amaçlar. 8. Osmanlı Devleti anuni Süleyman döneminde Fransa'ya Sokullu Mehmet Paşa döneminde de İngiltere opitülasyonlarvererek; ticareti geliştirmeyi Adeniz limanlarınıyeniden canlandırmaya ve İpek, Baharat yollarında ticareti artırmayı amaçlamıştır. 9. Safevi Hükümdarı Şah İsmail'in Şii propogandaları sonucu Anadolu'daŞahkulu İsyanı'nın çıkmasında; islam dünyasında mezhep birliğinin olmaması ve Anadolu'da şii nüfusun olması etkili olmuştur.. Malazgirt Savaşı sonrası Türk İslam Birliği'nin sağlanması sözkonusu değildir. Türk İslam Birliği Osmanlı Devleti döneminde olmuştur. 10. Lozan Antlaşması'nda alınan bukarar, kapitülasyonlarakarşı olunduğunu fakat bağımsızlığımıza ters olmamak kaydıyla yabancı sermayeye karşı olmadığını gösterir. Burada amaç tam bağımsızlıktır

4 11. I. TBMM döneminde istiklal mahkemelerininkurulması, bu mahkeme kararlarına itiraz edilememesi ve kararların hemen uygulanması TBMM'nin otoritesini artırmaya yöneliktir. 1. uvayı Milliye birliklerinin kendi başına hareket ettiklerine kanıt; Halktan zorla asker ve para toplamaları ve düzenli orduya katılmak istememeleri gösterilebilir. 1. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası kurulan cemiyetlerin ortak özellikleri arasında; bölgesel olarak kuruldukları için vatanın bütünlüğü ağaçlanmamıştır. 14. Şark vilayetleri müdafaayı Hukuk Cemiyeti; hiçbir surettegöç edilmeyecek, bilim iktisat ve din alanında örgütlenecek ayrıca doğu illerine bir saldırı olursabirlikte savunulacak kararlarını almıştır. 15. Mustafa emal Amasya Genelgesi'nde aldığı kararlarda "gizliliğe önem vermesinde" Anadolu'nun işgal altında olması etkili olmuştur. COĞRAFYA 16. Güneş ışınlarının geliş açısını Dünya'nın şekli (anlam), günlük hareket, eksen eğikliği ve baki gibi faktörler etkiler. Atmosferin güneş ışınlarının geliş açısı üzerinden hiç bir etkisi yoktur. 18. Harita'nın kenarında bulunan yön okuna bakarak bölgenin hangi yarım kürede yer aldığına ulaşamayız enlemdeki DYB alanından 60. enlemdeki DAB alanına doğru esas batı rüzgarları yelkenli teknenin yelkenlerini arkadan itekleyeceği için maceracının yoluculuğunu hızlı bir şekilde tamamlar. 0. Eksen eğikliği sonucunda oluşan Muson rüzgarlarının en fazla etkili olduğu yer V. numaralı merkezin olduğu Güneydoğu (Muson) Asya'sıdır. Hindistan ve Çin'in bulunduğu bu alana Muson Asya'sı denir. 1. Nüfus pramidi aslından bir grafi ktir. Şekli pramide benzediği için pramid diye adlandırılır. Nüfus pramidine bakarak toplam nüfus miktarı, nüfusun yaş ve cinsiyet oranı ve miktarına ulaşılabiliriz. Aritmetik nüfus yoğunluğu için aynı zamanda ülkenin yüzölçümününde bilinmesi gerekir.. Bilim insanlarının yurt dışına giriş ve çıkışlarının yasaklanması seyahat özgürlüğüne aykırıdır ve böyle bir önlem beyi göçünü engelleyemediği gibi bilim insanlarının çalışma şevklerinide kırar.. Balat, Çukurova, Bafra, Silifke, Çarşamba, Selçuk ve Menemen gibi delta ovaları akarsuların taşıdıkları alüvyol toprakları biriktirmesi ile oluşmuştur. Acıpayam, Tatanni, Çeltikçi orkuteli gibi ovalar ise karstik aşınma sonucu oluşmuş karstik (polye) ovalarıdır. 4. Erozyon kantlarda değil özellikle bitki örtüsünün cılız olduğu kırsal alanlarda sel sularının, akarsuların toprakları aşındırıp taşımasıdır. 17. Yörünge'nin şekli elips olduğu için Dünya'nın yörünge hızı yıl içinde farklılaşır. 4 Temmuz'da Dünya yörüngenin şekli elips olduğu için güneşe en uzak konuma gelir ve yörüngeç hızı yavaşken Eylül ekinoksu iki gün geçilerek Eylül'de gerçekleşir. 5. Beşeri kriterlere göre belirlenen bölgelerin sınırları, doğal (fi ziki) leriterlese göre belirlenen bölgelerin sınırlarına göre daha kısa sürede değişebilir. Şıklardan verilen askeri bölgeler beşeri kriterlere göre belirlenmiştir

5 6. T Dovar Boğazı Doğal süreçler X Bering Boğazı sonucu oluşmuştur. Z Panama analı Y Süveyş analı İnsanların oluşturduğu kanallardır. 7. Tema Vakfı erozyon ile mücadele yapmak amacıyla kurulmuş bir vakıftır. Tema görevlisi Erozyon ile ilgili bir bilgi vermiştir. 4. Parça bize ant'ın güzellik anlayışından hareketle, verilen örnekte olduğu gibi doğruluk ve güzellik arasında bir ilişki olmadığını anlatmaktadır. 5. Özgürlüğü temel alandevlet modeli liberal anlayışa göre hareket ederken, eşitliği temel alan devlet modeli sosyalizme göre hareket eder. Özgürlük ve eşitliği bir potada eritmeye çalışan anlayış ise adalet ilkesini benimseyip sosyal hukuk devletinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. FELSEFE 8. Parçada Jaspers'in "felsefe yolda olmaktır" sözüyle paralel olarak, C seçeneğinin işaret ettiği gibi felsefenin sınırsız ve devam eden bir etkinlik olduğuna vurgu yapılmaktadır. 9. Parçanın son cümlesinde geen "ciddi bir farkındalığın taşıyıcısıdır." sözünden de çıkarılacağı üzere bir felsefecinin ne yaptığını bilerek, bilinçli hareket ettiği anlatılmaktadır. 0. Parçada doğru bilginin ölçütünün akla dayalı olması anlatılmaktadır. 1. Pragmatizme göre doğru bilgi uygulamada bizim işimize yaraması ile değerlendirilmelidir. Metinde anlatılan düşünceyi destekleyen düşünce ise C seçeneğinde verilmiştir.. Sartre, bu sözleriyle ahlakın zamana bağlı olarak değiştiğinden bahsedip toplumdan topluma değişiklik gösterdiğini anlatmaktadır. DİN ÜLTÜRÜ ve AHLA BİLGİSİ 6. Peygamberimiz'e "Muhammedül Emin" demeleri, her zaman doğru ve dürüst olmasından dolayıdır. 7. Yunus Emre verilen dörtlükte güzel söz söylemeyi vurgulamıştır. 8. "İslamiyet aleyhine yapılan yabancı yayınlara karşılık verilmek üzere o dillerde dini yayınların yapılmak istenmesi" halkımızın dinini ana kaynaklarından öğrenmesine yönelik çalışmalardan değildir. 9. Atatürk parçadaki düşünceleriyle akıl ve bilimin önemine vurgu yapmıştır. 40. Verilen ayetlerden çıkarılarak en doğru sonuç, "Evrende mükemmel bir düzenin varlığı ve sürekliliği yaratanın birliğine işaret eder" anlayışıdır.. Parçada bilimsel gelişmenin, bilimin nesnel olmasından hareketle C şıkkında verildiği üzere birikimli ilerlediğinden bahsedilmektedir

6 MATEMATİ 1. İşlem önceliği çarpma bölme toplama - çıkarma olduğundan işlem önceliğine göre çözelim. 84 : 1 : + + 8:( 4. ) + ( 8: 4): 88 : + : x x 0 x x x 0 dır. çift çift x + y + z 0 ise, x 0, y 0 ve z 0 dir. Dolayısı ile tanımlarından dolayı tüm öncüller doğrudur.. a b c ifadesinin en büyük olması için a 10, b 99 c 98 seçilmelidir. a b 10 ( 99) ( 98) a 80 b < 80 dir. b olduğundan b {1,,, 4} değerlerini alır (.) tabanında 5 sayısı (100000) tir () 10 (111) 5 olduğundan, (. 5 ) 10 ( ) 5 olur. Dolayısı ile 9 basamaklıdır. 6. ( 1) Tek 1 ( 1) Çift +1 dir. Tek ve çift sayının pozitif veya negatif olması farketmez ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) 1 ( + 1) ( 1) ( 1) ( + 1)

7 7. x 6 1 (x ) a + ab + b (a + b) (x 1) (x +1) a ab + b (a b) dir. ifadesinin asal olması için, a + b x 1 1 olmalıdır. x 1 1 x O zaman x olur. a b a + ab+ b ( a+ b) 400 a ab+ b ( a b) Rakamları farklı iki basamaklı en büyük sayı 98'dir. Rakamları farklı en büyük sayının en küçüğü, 8. a < b < 0 < c + a b + b c c a a + b b + c (c a) a + b b + c c + a 0 olur dır. O zaman sayımız 46'dan 98'e olan sayılardan rakamları farklı olanlardır. 46'dan 98'e: tane sayı vardır. 55, 66, 77, 88 olmak üzere 4 sayıyı çıkartalım olur. 9. < a < ( ) ( 5) 15 x 5 < b < ( ) () 9 10 < a.b < ( 5) 10 a.b, 9 ile 14 arasındadır. 9 ile 14 arasında 14 ( 9) + 1 tane terim vardır. 1. Ardışık iki çift sayının obebi, okeki obeb(a, b) + okek(a, b) 4 aa ( + ) aa ( + ) + 4 aa ( + ) 40 & aa ( + ) 80 a 8, a + 10olur. a+ ( a+ ) dir olur

8 1. ÇÖZÜMLER 4 4x dur. esir olsun x 4x+ 5x O zaman 1 olur. 10x 4x+ 5x 1 & 4x+ 5x 10x 10x 9x 10x xdir. Pay 4x 4. 8olur. 16. A x B olacak biçimde X kümesini bulmak için A kümesinin elemanları B kümesinden silinerek, geri kalan kümenin alt küme sayısı bulunur. { 14,,, } 1 A 1 { ,,,,,,,, } 5 eleman 5 olur. 14. Mehmet M saatte, Samet S saatte bu işi yalnız başına bitirsin tir. M S M S M S m S 5 1 & 5M 1. 5 S M M t & S 5tdir M S & t 5t 15 5t 15 ( 5) ( 1) & t t 15 M t 1 olur. 17. İfadede çözüm yapılırken paydaya kaç farklı ifade geldiğine bakılır. a : a 1 + a a + a ( a )( a+ ) a + + a + 4 a + ( a 4) ( a )( a+ ) Paydaya gelen ifadelerin köklerini bulalım. a + 0 a a a 4 (a ) (a + ) 0 a, a a {,, 4} olur. 18. x x + x x + + x + x 0 x 4 5 x 1 y musluk saatte doldurursa, 1 musluk 4. 8 saatte doldurur. % 100 ile 8 sa % 80 ile x sa x x 10 x olur. Alan olur

9 19. 60, 70, ve 80'nin okeklerinde aynı noktaya basarlar. okek (60, 70, 80) 1680 dir. 84 m 8400 cm tir. A noktasından sonra 5 tane aynı noktaya basarlar. Birde A olmak üzere toplam 6 noktadır.. f in içi ile dışı arasında bulduğumuz benzerlik fonksiyonun kendisidir. (x + x) x + 6x olduğundan f'in içinin katı alınmış. f(x + x + 10) (x + x + 10) + a (x + x + 10) + a x + 6x 1 olmak x + 6x 0 + a x + 6x 1 a a 1 dir. f(x + x + 10) (x + x + 10) 1 x x f(x) x 1 dir. f(1) olur. 0. x 5 7 a 1 16 y b Y sayısı x'iniki katının bir fazlasıdır. O zaman,.a b a b a 10 b a + b olur ( + 19) ( ) 4 ( ) _ 47 i_ i 4_ i olur a b a k, b k dır. a + b.( k) + ( k) ab k. k 4. k + 9. k 1k + 9k 6k bk 1k 1 7 olur. 6k 6 4. x 1 x 1 1 x ( x) ( 1) x x x x 1 x 1 x ( x) ( 1) ( x) ( x 1)( x + x+ 1) x. x ( x + x+ 1) x 1 olur

10 5. A B Yukarıda görülebileceği üzere B kümesinin her elemanının 4 katı A kümesinin elemanıdır. A O zaman A 4B ve 4 olur. B 8. A {1,,, 4, 5} a < b < c şartını sağlayan d 5 n tane sayı vardır. a b < c şartını sağlayan d 5 ntane sayı vardır. a < b c şartını sağlayand 5 n tane sayı vardır. a b c şartını sağlayan d 5 n tane sayı vardır. 1 5 d n + 5 d n + d 5 n + d 5 1 n olur Yukarıdaki şekilde görüleceği üzere 7 kareye ayrılabilir. Eşit karelere demediği için obeb-okek sorusu gibi çözülmez. 9. Grafi k okunursa, Ocak 40 Şubat 60 Mart 7 Nisan 96 olduğu görülür. I II III , I ve II doğru, III yanlıştır. 7. ab ba x, x z + olmalı. 10a + b 10b a x 9(a b) x a b ifadesi 0, 1, 4 değerini olabilir. a b 0 9 tane değer vardır. a b 1 8 tane değer vardır. a b 4 5 tane değer vardır tane değer vardır d nd nd n d n

11 1. A 8 B. C F N G C D A F α O 40 B E Üstteki şekilde görüleceği üzere, BD 8, BM MD 4 ve MC 4olur. BMC ücgeninde orta tabandan GT, BT TM olur. O zaman NE 6 ve E 10 olur. Alan (EGN) olur. D COB X 40 ise merkez açıdan, CMB X 40 olur. DC BE olduğundan, > ;;? ( DNC BPE dir. > ;;? > ;;? DNC BPE x olsun. > ;;? AB ç ap oldu undan BPE x > ;;? ise ASE 180 x olur. > ;;? > ;;? DCB + ASE α dir. ( x+ 40) + ( 180 x) α x x 0 α 110 olur. E. D E 1 C 4. D C x F 4 A O B A 9 F 9 N B E noktası ile F noktasını birleştirelim. AF FN EF ve EFA W 90 olur. EF BC 9 dur. BCF dik üçgeninde üçgeninden FC 15 olur. FN üçgeni ile EC üçgeni arasında kelebek benzerliği vardır. FN F EC C 9 15 x 15 x & 1 x 4 x x 60 4x 60 7x 60 & x E % DA % AE olduğundan merkez açıdan DOA X AOE X olur. FA FC ve OD yarıçap olduğundan AFD W 90 dir. OB doğrusu FOE X açısının açıortayı olduğundan A noktasından OE doğrusuna dik çizilirse AF AH ve OH 4 olur. AHC üçgeninde AH hipotenüsün yarısı olduğundan ACE X 0, ACO X 0 ve OAH W 0 olur. OAH üçeninde OH 4 ise AO 8 olur.

12 5. A 7. L 45 7 E F B F D ABH üçgeni ikizkenar olduğundan, AH BH 7 dir. İkizkenar üçgende tabandan kenarlara çizilen yükseklikler toplamı, bir köşeden kenara çizilen yüksekliğe eşittir. BH FD + DE dir. 7 FD + FD 4 olur. H E C D C N A 6 B Şekil küp olduğundan AB 6 ise C 6, AN ND ve DC 6 olur. DNC üçgeninde NC DN + DC NC + 6 & NC 5 tir Alan( LN) 9 5olur. 6. A L N B 4 D C LN üçgeni ile DC üçgeni benzerdir. LN f p tür. DC + 4 LN 1 LN 1 f p & olur. DC 9 DC O zaman LN a ise DC a olur. a a Alan( DCNL) + h. 4 ah. 4 ah 1' dir. DC a ve LN a olduğundan, AL + NB toplamı a dır. Taban x yükseklik TA. ah. ah T.A ah 1 olur y x ve y x doğrularının açıortay doğruları x ve y eksenidir. A noktası şekilde belirtilen 4 noktadan herhangi biri olabilir. Biz A 1 noktasını seçelim. AOB dik üçgeninde üçgeninden n m dir. n m m & n olur.

13 9. d y d 1 FİZİ B(0,) 1. Güç P 1500 watt C(,0) O A(4,0) 0 d doğrusunun eğimi 4 0 tü. r 4 d 1 d olduğundan m 1.m 1 dir. m 1. m 1 4 m1. d n 1 & m1 tü r. 4 Eğimi ve bir noktası belli doğru denkleminden, 4 m1 C( 0, ) y y1 m( x x1) 4 y 0 ( x ( )) y 4x+ 1 4x y olur. x Güç ütünün 1 saat çalıştığında harcadığı enerjidir. 1 saatte 1500 watt 1,5 kwh 10 saatte 10. 1,5 15 kwh günde 15 kwh enerji harcar. 0 günde 0 x kwh enerji harcar. 1 kwh 0 kuruş ise (0 kuruş 0, lira) 45. 0, 9 lira. Enine dalgalar: Elektromanyetik dalgalar, ışık dalgaları, bazı yay dalgaları, su dalgaları, deprem dalgaları 40. Boyuna dalgalar: bazı yay ve su dalgaları, bazı deprem dalgaları ve ses dalgaları Enine dalga olmayan ses dalgalarıdır. L N A B C AB çaplı çemberin yarıçapı r 1, BC çaplı çemberin yarıçapı r olsun. O zaman AC çaplı çemberin yarıçapı r 1 + r olur. > ;;?. π.( r1+ r) AC π(, r + r) > ;;?. π. r ALB πr1 > ;;?. π. r BNC πr > ;;? AC π( r1+ r) π( r1+ r) > ;;? > ;;? ALB + BNC πr1+ πr π( r1+ r) 1olur L M r r r N makarasına bağlı ipler 4πr + πr 6πr kadar çekilir. Bu da cismi πr kadar yüksektir. 6πr 4πr πr πr kadar da N makarası döner. P

14 4. m su 7. X Y Z 0 Zaman Şekil I Şekil II Şekil II Ağırlaşma G F kadar olur. I. t 0 anında su donmaya başladığındandolayı doğrudur. II. Son durumda kapta su+buz olduğundan doğrudur. III. Su hal değiştirdiğinden sıcaklık sabittir. (Yanlıştır)? Taşırma kabı olmasaydı ağırlaşma F kadar olurdu. Taşırma kabında F kadar taştığıdan dolayı ağırlaşma olmaz.? 5. b F G dir. Taşan sıvının ağırlığında F kadar???? ağırlaşma olmaz. P 1 > P P 0 a b'deki parçanın uzamasından dolayı b artar. a'daki parçanın uzamasındandolayı a artar. 6. L t e 4t sürelerinde dolduruyorlarsa bunların ortak katları olan 8 parçaya bölelim. 8. t kadar sürede 4 bölme L'de bölme doldurur. Geriye bölme kalır ve t süre sonuna kadar özkütle sabittir. musluğu kapatıldıktan sonra kalan iki bölmeyi de L tek başına doldurur. Dolayısıyla son karışım d Σm den Σv X 1 X X L M T 1 ve T değişmediğinde X e X 'te değişiklik olmaz. X 1 artar. 4v. d 4v. d 16dv d d + 8v 8v F kx kuvvet artınca X'te artar α küçülür. E) X 1 x değişmez X artar

15 9. X 1. I v L M 45 II Başlangıçta cisim ve görüntü arasında Üç gözlemcide toplamda üç bölme boyunca görür. M gözlemcisinin gördüğü bölgedeki ortalama hızı en küçük olduğundan en uzun görür. 'nın gördüğü bölgedeki ortalama hızı en büyük olduğundan en kısa süre görür. d kadar mesafe var. Cisim d kadar ilerlediğinde cisim ile görüntü arasında 1 d kadar mesafe olur. Dolayısıyla aralarındaki mesafe d kadar artmış. t M > t L > t d V. t bag l d Vt. V V olur. bag l 10. Araçların yönleri şekildeki gibi olduğunda Y aracı X ve Z'nin sürekli kendisinden uzaklaştığını görür. dolayısıyla bu durumda olabilir. 1. X Z L M 11 Y. Anahtar kapatılıp cisim uzaklaştırıldığında elektroskopta sadece (+) yükler kalır. Dolayısıyla şekil yandaki gibi olur. I. X anahtarı kapatılınca üstteki üreteç alttakine paralel bağlı olacağından lambaların parlaklığı değişmez. II. Y kapatılınca M lambası söner. 1'de bir değişiklik olmaz. III. X ve Z kapatılınca bütün lambalar paralel hale geleceğinden dolayı hepsi eşit parlaklıkta yanarlar. I, II ve III doğru

16 14. α Ι x α x x Çözünürlük g/100 g su 0 ve 80 C'deki eşit miktar sulardan 0 C'deki suda daha fazla X tuzu çözünür Sıcaklık ( C) f 1 f I. aynı için paralel gelen ışın odaktan noktasından geçer. f 1 x kadar olur.? f x ise x f 18. Simyadan kimyaya geçerken deneysellik ve bilginin yazıyla kaydedilmesi büyük öneme sahiptir. f 1 x f x 19. A şıkkındaki bileşik Al(NO ) olmalı. 0. O benzen olmalı. İMYA 15. Bileşikler melokül yapıda olabildikleri gibi iyonik de olabilirler. (I. öncül yanlış). Saf maddeler tek tip tanecikten oluşur. (II. öncül doğru). arışımlar en az iki farklı tür atom içerir. (III. öncül doğru). 1. M^XY nm^x + mxmy ^ n mh h h mxy ^ h 1nxm^Yh+ mxm^yh n m 10xmxm^Yh 1n+ m^yh+ mxm^yh (ütlece % 10 Y içeriyor.) 9mx. m^yh 1nxm^Yh 9m 1n m 4 m 4n & n X, Y +, S+ iyonlarının nötr halleri için; 16X: periyot, 6A grubu, 6 değerlik e. m(x) x m(y) Y olsun. m(y Y ) x + y 4x 0Y: 4. periyot, A grubu, değerlik e Z: 4. periyot, B grubu,. değerlik e 1 Bu bilgiler ışığında yalnızca II. öncül doğrudur. y x (x > y olmalı) Bileşiğin yarısı X yarısı Y olduğuna göre eşit kütlelerde reaksiyon artansız hızları da eşit olur

17 . P katmanında 5 elektron içerir. Yani oktedine ulaşması için 8 elektrona ihtiyaç duyar. Bu da Hidrojen ile bağlanıp PH oluşturması demek. Ametal özelliğe sahiptir. ayrıca 4 elektron vererek de idealine ulaşabilir. 4. I. öncülde verilen lewis yapısı yanlıştır. H ile F arasında polar kovalent bağı oluşur. (II. öncül doğru) Moleküldeki hidrojen katyon filor ise anyondur. (III. öncül doğrudur. 9. Bitkiler topraktan organik madde alamaz. Dolayısıyla vitaminlerin yapısında olarak toprağa verilen işaretli karbona bitki dokularında rastlanmaz. Bitkiler dış ortamdan azot gazı alamaz. Sadece azotu topraktan nitrat tuzları şeklinde alabilirler. Fosfat tuzları topraktan suda çözünmüş olarak alınır. Nükleit asitlerin, ATP; NADP gibi moleküllerin yapısına katılır. Bu nedenle bitkide işaretli fosfata rastlanabilir. 5. Tungster alaşım değil bir B grubu metalidir. 0. Mantarların depo maddesi nişasta değil glikojendir. Bütün mantar türleri heterotrof olarak beslenir. Mantarlarda klorofil bulunmaz. 6. Alüminyum nitrat: Al(NO ) İyonik bir bileşiktir. Al, N, O olmak üzere üç tür atom vardır. Al + ve NO iyonlarıdır. N (5 + ) yükseltgenme basamağındadır. 1. Populasyonun küçülmesinin engellenmesi, Dışa göçün engellenmesi Doğum oranının artması İçe göçün artışı ile mümkün olur. 7. Reaksiyon tamamen gaz fazında gerçekleştiği için homojendir. Reaksiyon sonucunda ısı açığa çıkıyor, bu durum ekzotermik olduğunu gösterir. N yükseltgen H indirgendir. Amonyak sentezi tepkimesidir. Azotlar oktede ulaşmıştır.. Et, midede salgılanan pepsin enziminin substratıdır. Çiğneme substrat yüzeyini artırır. Enzimatik etkileşim subtratın yüzeyinden başlar. BİYOLOJİ 8. X. Besin maddesi, Y. Yalancı ayak, Z. Lizozomdur. Şekilde anlatılan olay fagositozdur.. Işık şiddetinin artışı fotosentez hızını belirli bir düzeye kadar artırır. Bellli bir noktadan sonra fotosentez hızının artmamasının sebebi fotosistemlerin, diğer bir ifadeyle klorofil moleküllerinin maksimum ışık emme kapasitesine ulaşmasıdır. Bu durum üretilen ATP ve NADPH miktarlarını da sınırlar

18 4. Sınıflandırma birimi küçüldükçe ortak özellik (benzerlik) artar. Sınıflandırma birimleri büyükten küçüğe doğru: Alem, şube, sınıf, takım, aile, cins ve tür şeklinde sıralanır. Soruda verilen en küçük birim familyadır. 9. Farklı türler aynı sayıda kromozom taşıyabilir. Bunun önemi yoktur. Önemli olan gen sayısı ve genlerin hangi özellikleri ifade ettiğidir. Bu nedenle kromozom sayısı benzerliği türlerin benzerliğinde ölçü olarak kullanılamaz. 40. Uyaranın yönüne bağlı olmayan bitkisel hareketlere nasti denir. 5. I. 10 ve 1. nolu bireler ile ve 6 nolu bireyler kardeştir. II. 1, 1. nolu bireyin torununun çocuğudur. 11 ise yabancı bir aileden evlilik yoluyla soyağacına girmiştir. III. 14 yabancı bir aileden soyağacına girdiği için 1 ile genetik akrabalığı yoktur. Böcekçil bitkilerin yapraklarını kapaması (tigmonasti) Lalenin sıcak ortamda çiçek açması (termonasti) Bitkilerin ışığa doğru büyümesi (foto tropizma) adını alır. 6. Eşeysiz üremenin esası mitozdur, eşeyli üremenin esası ise mayozdur. Her iki bölünme öncesinde interfazda DNA kendini eşler (replikasyon). 7. alın kutikula kurak bölge bitkilerinde bulunur ve terlemeyi azaltır. urak bölge bitkilerin yaprak yüzey alanı azdır, koruma tüyleri fazladır ve su depo etme kapasiteleri yüksektir ve 4. türler aynı besinlerle beslenmiş olsalarda aralarında rekabet yoktur. Çünkü farklı coğrafik alanlarda yaşamaktadırlar

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2.

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2. YGS PİANALİTİK KONU LERİ COĞRAFYA 1. Doða ve Ýnsan 27 Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri 2. Harita ve Ölçek 28 Göçlerin Mekânsal Etkileri 3. Haritalarda Yüzey Þekillerinin Gösterilmesi 29 Geçmiþten Günümüze

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Etkilemek sözcüðü; 1. ve 3. cümlede bir kimsenin davranýþýný, düþüncesini, duygularýný deðiþtirmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA MATEMATİK DERSİN ADI : MATEMATİK--9.SINIF 1 Mantık 12 1 2 Kümelerde Temel Kavramlar 10 2 2 3 Kümelerde İşlemler 6 1 1 1 4 Kartezyen Çarpım 4 2 1 1 5 Bağıntı 3 1 6 Fonksiyonlar 6 2 1 1 7 İşlem 3 1 1 1 8

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 İçindekiler 1. ÜNİTE Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8 Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18 Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 Bölüm 4 :- Çarpanlar ve Katlar, Bölünebilme... 40 Bölüm 5 : Asal Sayılar, Ortak Bölenler,

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR 2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu - Ana Düşünce

Detaylı

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR 2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu - Ana Düşünce

Detaylı

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları 2018 YGS Konuları Türkçe Konuları 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu-Ana Düşünce 8. Paragrafta Yapı 9.

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

..? Kromozom sayısı nesiller boyu sabit kalmazdı. Tür İçinde Çeşitlilik olamayabilirdi. Farklı kromozom sayısına sahip canlılar ortaya çıkabilirdi.

..? Kromozom sayısı nesiller boyu sabit kalmazdı. Tür İçinde Çeşitlilik olamayabilirdi. Farklı kromozom sayısına sahip canlılar ortaya çıkabilirdi. 1- Bu testte 20 soru vardır. 2- Cevaplama süresi 40 dakikadır. Adı Soyadı :... Sınıfı :. 1 2..? romozom sayısı nesiller boyu sabit kalmazdı. Tür İçinde Çeşitlilik olamayabilirdi. Farklı kromozom sayısına

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

Ders Adı Konu Adı TÜRKÇE

Ders Adı Konu Adı TÜRKÇE Ders Adı TÜRKÇE Konu Adı SÖZCÜKTE ANLAM SÖZCÜK TÜRLERİ SÖZCÜKTE YAPI YAZIM YANLIŞI İKİLEME - DEYİM SÖZCÜKLERİN ANLAM ÖZELLİKLERİ TERİM ANLAM TEMEL ANLAM MECAZ ANLAM İLETİŞİM VE DİL YAN ANLAM SÖZCÜK GRUPLARINDA

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 Genel Kimya 101 Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 İyonik Bağ; İyonik bir bileşikteki pozitif ve negatif iyonlar arasındaki etkileşime iyonik bağ denir Na Na + + e - Cl + e

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

Türev Uygulamaları ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV

Türev Uygulamaları ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV Türev Uygulamaları Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 10 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; türev kavramı yardımı ile fonksiyonun monotonluğunu, ekstremum noktalarını, konvekslik ve konkavlığını, büküm

Detaylı

9. SINIF BURSLULUK SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF BURSLULUK SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Bursluluk Sınavı Konuları 01 Edebiyat Nedir? Edebiyatın Güzel Sanatlarla ve Bilimlerle İlişkisi 02 Metinlerin Sınıflandırılması 03 Niçin Yazıyoruz? Nasıl Yazmalıyız? 04 İletişim

Detaylı

MART UKS MATEMATİK KONULARI

MART UKS MATEMATİK KONULARI 2017-18 MART UKS MATEMATİK KONULARI 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF (MF-TM) 11. Sınıf (TS-ML) Mantık Kümeler Sıralama Kümeler Kümeler Kartezyen Çarpım Seçme Gerçek Sayılar Gerçek Sayılar Gerçek Sayılar Binom

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI YGS TEMEL MATEMATİK

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI YGS TEMEL MATEMATİK YGS TEMEL MATEMATİK DERSİN ADI : TEMEL MATEMATİK--YGS 1 Doğal Sayılar ve Tamsayılar 9 4 3 3 3 3 3 3 2 Basamak Kavramı ve Taban Aritmetiği 7 2 2 1 1 1 1 1 3 Bölme ve Bölünebilme Kuralları 7 4 2 1 2 1 2

Detaylı

10. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum 02 Tartışma - Panel 03 Sunum - Tartışma - Panel 04 Anlatıma Hazırlık / Anlatımda Tema ve Konu 05 Anlatımda Tema ve Konu - Anlatımda Sınırlandırma 06 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2 EKİM 2014 TÜRKÇE 425 60 MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ 80 50 45 30 50 ARİFE 1 Çarşamba 2 Perşembe 3 Cuma TATİL COĞRAFYA TARİH FELSEFE 45 45 20 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Nisan 99 Matematik Soruları ve Çözümleri. Bir sayının inin fazlası, aynı sayıya eşittir. Bu sayı kaçtır? A) B) 0 C) D) 0 E) Çözüm Sayı olsun.. + +. Bir sınıftaki toplam öğrenci

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

SAYILAR. Sayıları yazmak için kullanılan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklindeki işaretlere rakam denir.

SAYILAR. Sayıları yazmak için kullanılan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklindeki işaretlere rakam denir. SAYILAR 1. Rakamlar (Numbers) Sayıları yazmak için kullanılan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklindeki işaretlere rakam denir. 2. Sayma Sayıları 1 den başlayıp artarak devam eden doğal sayılara sayma sayıları

Detaylı

I. X maddesinin 1 gramını eriten ısı Y maddesinin 3 gramını eritiyor. II. Y maddesinin 2 gramını eriten ısı Z maddesinin 3 gramını eritiyor.

I. X maddesinin 1 gramını eriten ısı Y maddesinin 3 gramını eritiyor. II. Y maddesinin 2 gramını eriten ısı Z maddesinin 3 gramını eritiyor. 26 1. Barış öğretmen özdeş cam fanuslar, mumlar, yeşil bitkiler, mantar ve kireç suyu kullanarak K, L ve M deney düzeneklerini hazırlıyor. Öğrencilerinden bu düzeneklerdeki mumlardan hangisinin en uzun

Detaylı

2010 / 2011 YGS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ REHBERLİK FELSEFE

2010 / 2011 YGS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ REHBERLİK FELSEFE 200 / 20 TÜRKÇE MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ TARİH COĞRAFYA FELSEFE REHBERLİK 45 65 45 45 45 45 35 45 20 6 EKİM 200 Cuma 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi.Hafta 5 Salı YGS 2 HAFTALIK DERS PROGRAMI

Detaylı

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler.

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler. SAF MADDE: Aynı cins atom ya da moleküllerden oluşmuş maddelere, saf medde ÖR. Elementler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı cins atomlardan oluşmuşlardır. Bileşikler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Mustafa Öðretmen in isteðiyle Onat, Selin ve Buðra nýn verdiði örnekler birer deyimdir. Ancak Ýlayda nýn söylediði Geç olsun da güç olmasýn. deyim deðil atasözüdür. Bu nedenle

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHNESÝ 7. SINIF DENEME SINVI / 12. SYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Renk sözcüðü, öncül cümleye neþe, mutluluk anlamlarýný katmaktadýr. Bu nedenle sözcük mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr. Yanýt

Detaylı

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu 4.Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar Aynı ya da farklı cins atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağlar denir. Pek çok madde farklı element atomlarının birleşmesiyle meydana gelmiştir. İyonik bağ

Detaylı

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız.

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. 3.2 KİMYASAL BAĞLAR Çevrenizdeki maddeleri inceleyiniz. Bu maddelerin neden bu kadar çeşitli olduğunu düşündünüz mü? Eğer bu çeşitlilik

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 010-011 11. SINIF Yayın Planı 010-011 İÇİNDEKİLER 11. SINIF 1- Yaprak ler - Kitaplar Ödev Kitapları Soru Bankaları Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR KARIŞIMLAR İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek

Detaylı

2010 / 2011 YGS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ REHBERLİK

2010 / 2011 YGS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ REHBERLİK TÜRKÇE MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ TARİH COĞRAFYA FELSEFE REHBERLİK 45 65 45 45 45 45 35 45 20 6 Ağustos 2010 1 Pazar 2 Pazartesi 3 Salı 4 Çarşamba 5 Perşembe 6 Cuma 7 Cumartesi 8 Pazar 9 Pazartesi

Detaylı

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 115 // 9. Sınıf Programı - Türk Dili Ve Edebiyatı // 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 02 İletişim 03 Ses Bilgisi 04 Yazım Kuralları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 05 Pragraf Bilgisi 06

Detaylı

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin bileşik oluşturma istekleri onların kararlı yapıya ulaşma

Detaylı

8. SINIF TATİL PROGRAMI

8. SINIF TATİL PROGRAMI 25 Ocak 2016 - Pazartesi OKUMA KÜLTÜRÜ / Okuma Kitaplarım / Metnin Bağlamına Göre Kelimeler DOĞA VE EVREN / Sevgili Bahar Ağacı / Deyim OKUMA KÜLTÜRÜ / Kitap Hastanesi / Nokta SAYILAR / Üslü Sayılar /

Detaylı

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Sunum - Tartışma - Panel Sunum - Tartışma - Panel (Etkinlik) Anlatıma Hazırlık 04 Anlatımda Konu ve Tema - I 05 Anlatımda Konu ve Tema - II 06 Anlatıma

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 19 Aralık 2010. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 19 Aralık 2010. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal II / 19 Aralık 010 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. a, b ve c sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere aşağıdaki ifadelerden

Detaylı

YGS. Yayın Planı

YGS. Yayın Planı 00-0 Yayın Planı 00-0 İÇİNDEKİLER - Yaprak Testler - Kitaplar Ödev Kitapları Soru Bankaları Konu Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları (DKS) Başarı İzleme

Detaylı

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR 1 SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR RAKAM: Sayıları ifade etmek için kullandığımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembollerinden her birine rakam denir. Soru: a ve b farklı rakamlar olmak üzere a + b nin alabileceği

Detaylı

2010 / 2011 YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI

2010 / 2011 YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI TÜRKÇE (BİS) (YGS) Soru dağılımı Türkçe 30 Türkçe 30 Tek kitapçık olarak hazırlanır. 30 Sorudan oluşur. Sınav uygulama süresi 30 dakikadır. Cevap anahtarı dershanelere

Detaylı

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES 41 Üniversite Hazırlık Programı - Türkçe TÜRKÇE 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 5 5 4 4 3 4 02 Cümlede Anlam (Kavramlar) 4 4 4 4 4 4 03 Cümle Yorumu 6 6 4 4 4 4 04 Anlatım Türleri 2 2 2 2 2 2 05 Paragrafta

Detaylı

KE DS 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI

KE DS 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI Ürün Detaylar 0-0 Ürün Detaylar 0-0 // 9. S n f Program - Dil Ve Anlat m // 0 0 0 0 0 DİL ve ANLATIM 0 0 0 0 0 0 İletişim, Dil ve Kültür Dillerin Sınıflandırılması ve Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Ses Bilgisi

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 14 Haziran 2009. Matematik I Soruları ve Çözümleri E) 6 ). 6 5 = 25 6 =

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 14 Haziran 2009. Matematik I Soruları ve Çözümleri E) 6 ). 6 5 = 25 6 = Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 4 Haziran 009 Matematik I Soruları ve Çözümleri. ( ).( + ) işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 6 C) D) 6 E) 6 Çözüm ( ).( + ) 0 ( ).( ) + ( 4 9 ). 6 36 6 36. 6 6. 0, 0,0 0,0 işleminin

Detaylı

YKS 6. DENEME ÇÖZÜMLERİ

YKS 6. DENEME ÇÖZÜMLERİ 6. DENEME İ TÜRKÇE. Verilen söz bir şeye engel olmak anlamına gelmektedir. u anlam seçeneğinde vardır.. Verilen sözle şiirin siyasetin bir parçası olmaması gerektiği anlatılıyor. u anlam seçeneğinde vardır..

Detaylı

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Adı 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - I 02 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - II 03 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - III 04 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - IV 05 İletişim 06 Ses

Detaylı

TÜM DERSLER. Dizgi Yazarlar

TÜM DERSLER. Dizgi Yazarlar TÜM DERSLER 978-605-82679-3-0 Yazarlar Dizgi 3 5 9 25 27 33 35 63 83 85 87 93 97 203 277 237 257 263 269 275 287 293 297 309 323 333 339 359 369 383 389 TEST 1 BÖLÜM - I 1.? 4. - TÜRKÇE 2. - - -? - 5.

Detaylı

a.c = 48 3a + 2b c = 37 ise, a nın alacağı en küçük değer kaçtır?

a.c = 48 3a + 2b c = 37 ise, a nın alacağı en küçük değer kaçtır? . a,b,c birbirinden farklı tamsayılar ve a sıfırdan. a, b, c R olmak üzere farklı olmak üzere, a.b = 0 c

Detaylı

www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte

www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte atomu ile ilgili şu bilgiler veriliyor; Kütle numarası

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Metinlerin Sınıflandırılması - I Metinlerin Sınıflandırılması - II Metinlerin Sınıflandırılması (Etkinlik) Öğretici Metinler-1 (Mektup) Öğretici

Detaylı

Bucal Rehberlik Servisi

Bucal Rehberlik Servisi BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 12. SINIFLAR YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMA PROGRAMI ( TM) SIRA TARİH KONULAR KONULAR KONULAR 1 12.06.2017 2 13.06.2017 3 14.06.2017 4 15.06.2017 5 16.06.2017 6 17.06.2017 7 18.06.2017

Detaylı

TARIK ÖLMEZ FEN-atik Facebook Grubu

TARIK ÖLMEZ  FEN-atik Facebook Grubu 1) Periyodik sistemin tarihsel süreci ile ilgili araştırma yapan Suden bir bilim adamı hakkında Benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplar hâlinde göstermiştir. şeklinde bir bilgiye ulaşıyor. 3)

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi YGS MATEMATİK DENEMESİ- Muharrem ŞAHİN TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi Eyüp Kamil YEŞİLYURT Gökhan KEÇECİ Saygın DİNÇER Mustafa YAĞCI İ:K Ve TMÖZ üyesi 4 00 matematik ve geometri sevdalısı

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. Aşağıdaki tabloda bazı canlı türlerinin kromozom sayıları verilmiştir. Bu tablodaki bilgilere göre, I. İki canlı türünün kromozom sayılarına bakılarak

Detaylı

BUCA ANADOLU LĠSESĠ REHBERLĠK SERVĠSĠ. YGS'DE ÇIKMIġ KONU DAĞILIMLARI VE SORU SAYILARI (Son BeĢ Yıl)

BUCA ANADOLU LĠSESĠ REHBERLĠK SERVĠSĠ. YGS'DE ÇIKMIġ KONU DAĞILIMLARI VE SORU SAYILARI (Son BeĢ Yıl) BUCA ANADOLU LĠSESĠ REHBERLĠK SERVĠSĠ YGS'DE ÇIKMIġ KONU DAĞILIMLARI VE SORU SAYILARI (Son BeĢ Yıl) MATEMATĠK KONULARI SORU SAYISI SORU SAYISI SORU SAYISI SORU SAYISI SORU SAYISI Rasyonel sayılar 4 1 1

Detaylı

11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI

11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI 11. SINIF DENEME SINAVI FORMATI 11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI Soru dağılımı 1.test Dil ve Anlatım 40 Dil ve Anlatım 40 MF Dil ve Anlatım, Matematik, Fen Bilimleri 2.test Sosyal Bilimler 40 Tarih 18 Cografya

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

Cevap: A. Cevap: E. Cevap: A. 8. a b. Cevap: D

Cevap: A. Cevap: E. Cevap: A. 8. a b. Cevap: D . 0,5, 0,5 0, 0,75 5 5. () 5 5 Verilenler arasında 0 a en yakın olan 0,5 yani.. 8 8 8 6 8 0,0006 0,08 0000 00 0,08 8 000 8 6 0 8 0 0 0 6 8 0 8 0 6 6. Not : a b a b a b 65 65 65 65 65 65 0 00 65 65 00 00

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz.

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR İki atom veya atom grubu

Detaylı

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE Saf madde Karışımlar Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar ELEMENT Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeye element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Elementler

Detaylı

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI MEHMET ÖZÖNCEL ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI TÜRKÇE 2013 YGS soruları geçmiş yıllardaki sınav müfredatına uygun olarak geldiği söylenebilir. 2013 YGS soruları,

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 ÖSS-YGS - - - 2 2 / - 2/ 2/ / LYS OBEB OKEK OBEB: iki veya daha fazla sayıyı birlikte bölebilen en büyük tamsayıya bu sayıların OBEB i denir Sayılar

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 6 3 2 1 02 İnsan, İletişim ve Dil 3 1 03 Dil-Kültür İlişkisi 3 1 1 1 04 Dillerin Sınıflandırılması 6 3 1 1 1 05 Türk Dilinin Tarihî

Detaylı

YGSH. Bireysel Gelişim Sistemi. Yayın Planı

YGSH. Bireysel Gelişim Sistemi. Yayın Planı 2014-2015 YGSH Bireysel Gelişim Sistemi Yayın Planı 2014-2015 İÇİNDEKİLER YGSH 1- Bireysel Gelişim Sistemi Çalışma Föyleri 2- Gelişim Serisi Soru Bankaları 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri Ayrıca bitkilerin yapraklarına yeşil rengi de klorofil adı verilen bu yapılar verir. Besin Zinciri: - Aynı ekosistemde yaşayan canlıların

Detaylı

Ders Adı Konu Adı TÜRKÇE

Ders Adı Konu Adı TÜRKÇE Ders Adı TÜRKÇE Konu Adı SÖZCÜKTE ANLAM SÖZCÜK TÜRLERİ SÖZCÜKTE YAPI İSİM YAZIM YANLIŞI İKİLEME - DEYİM TANZİMAT EDEBİYATI SÖZCÜKLERİN ANLAM ÖZELLİKLERİ TERİM ANLAM METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI TEMEL ANLAM

Detaylı

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur). Bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ Besin Zincirindeki Enerji Akışı Madde Döngüleri Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Besin Zincirindeki Enerji Akışı Bütün canlılar yaşamlarını devam

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1 İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1 TÜRKÇE Test 1 Sözcükte Anlam... 3 Test 2 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri ve Mecaza Dayalı Söz Sanatları... 6 Test 3 Deyimler Atasözleri İkilemeler... 9 Test 4 Söz ve Sözcük

Detaylı

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir 1. Bir öğrenci sıvının kaldırma kuvveti ile ilgili aşağıdaki deney düzeneğini kurarak K cismi bağlanmış dinamometrenin havada 100N, suda 60N gösterdiğini gözlemliyor. 3. Taşma seviyesine kadar su dolu

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 19 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 19 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 9 Nisan 99 Matematik Soruları ve Çözümleri. Üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıyla çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur? A) B) C) D) 6 E) 7 Çözüm I. Yol basamaklı

Detaylı

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 9. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır.

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 9. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. GROUP A M S O Fezalar Eğitim Kurumları Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı (3 ŞUBAT 03, CUMARTESİ) 0 3 9. SINIF AÇIKLAMALAR Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. Matematik bölümünün cevaplarını

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 3. (abc) üç basamaklı, (bc) iki basamaklı doğal sayılardır.

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 3. (abc) üç basamaklı, (bc) iki basamaklı doğal sayılardır. . A = {,,,4,5,6 } kümesinin boş olmayan bütün alt kümelerindeki en küçük elemanların aritmetik ortalaması kaçtır? 6 7 8 9 40 A) B) C) D) E) 9 0 0 ÖZEL EGE LİSESİ. MATEMATİK YARIŞMASI. (abc) üç basamaklı,

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar.

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar. Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar 3 temel tip bağ vardır: İyonik İyonlar arası elektrostatik etkileşim

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 8. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Sürüklemek sözcüðü, C seçeneðinde kötü bir duruma, sona doðru götürmek anlamýnda (mecaz anlamda) kullanýldýðý için soyuttur.

Detaylı

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı)

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı) YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Sıralı) İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL KONYA KARATAY 5 NOLU DENEME (161) (YGS) 46 46 46 4736 KATILIMLAR Sıra Öğr.Nu. İsim Sınıf YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 Sn Okul İlçe

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatına Giriş İletişim Ses Bilgisi Yazım Kuralları Paragraf Bilgisi Bir Tür Olarak Hikâye Şekil Bilgisi ktalama Kuralları Bir Tür Olarak Şiir

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

EKSTREMUM PROBLEMLERİ. Örnek: Çözüm: Örnek: Çözüm:

EKSTREMUM PROBLEMLERİ. Örnek: Çözüm: Örnek: Çözüm: EKSTREMUM PROBLEMLERİ Ekstremum Problemleri Bu tür problemlerde bir büyüklüğün (çokluğun alabileceği en büyük (maksimum değer ya da en küçük (minimum değer bulunmak istenir. İstenen çokluk bir değişkenin

Detaylı