ADALET BAKANLIĞI BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADALET BAKANLIĞI BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR 3. GENEL HÜKÜMLER 4. GARANTİ, DESTEK, BAKIM VE ONARIM 5. AMBALAJ VE İŞARETLEME 6. BİLGİSAYAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ /

2 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. Adalet Bakanlığı adli yargı birimlerinin bilgisayar ihtiyacının karşılanması amacıyla bu teknik şartname hazırlanmıştır. 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR 2.1. Tanımlar İdare istekli İstekli olabilecek Yüklenici UYAP Bilgisayar : T.C. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Bu iş için teklif veren gerçek veya tüzel kişiler ile iş ortakları, ihale dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim, : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli, : Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, : Kasa, ekran, klavye ve fareden oluşan bütünü 2.2. Kısaltmalar MB GB Kbps Mbps Hz MHz GHz :Mega Byte :Giga Byte :Kilo Bit Per Second :Mega Bit Per Second :Hertz (frekans değeri: 1 / Saniye) :Mega Hertz ( Hertz) :Giga Hertz ( Hertz) 5#

3 3. GENEL HÜKÜMLER 3.1. İstekliler, bu şartnamede özellikleri belirtilen bilgisayar için teklif verecektir Teklif edilecek bilgisayarlarm tamamı aynı marka ve model olacaktır Bilgisayarı oluşturan kasa, ekran(monitör), klavye, fare (mouse), anakart (mainbord), harddisk, DVD-RW, bellek (ram), güç kaynağının (Power Supply) her biri kendi içerisinde aynı marka ve model olacaktır Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü içerisinde bilgisayarları üreterek/temin ederek İdarenin bildireceği depoya teslim edecek ve merkezi kabulleri yapılacaktır Yüklenici İdare tarafından temin edilecek capture kartların bilgisayarlara montajını kendisi yapacaktır. İdare tarafından Capture kartların zamanında temin edilip Yükleniciye verilememesi durumunda İdarenin Capture kartları bilgisayarlara montajına itiraz etmeyecek Bilgisayarın 3 yıllık garantisini bozulmayacağını taahhüt edecektir İdare tarafından orijinal ambalajında dağıtımı yapılacak olan donanımların birimlerde kurulumları sırasında eksik veya teknik şartnamede belirtilen özelliklerde olmadığının tespiti veya orijinalinde hasarlı olduğunun tespit edildiğinde yüklenici tarafından hasarlı donanım yenisi ile değiştirilecektir İstekliler teklif ettikleri bilgisayara ait Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylı Garanti Belgesini ve Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesini teklifine ekleyecektir. İsteklinin imalatçı olması durumunda Marka Tescil Belgesini en geç muayene kabule kadar idareye teslim edilecektir Bilgisayarların üzerlerinde yer alan seri numaralarını gösteren etiketler silinmeyen malzemeden yapılmış olacaktır Yüklenici tüm donanımların seri numaraları, MAC adresleri bilgilerini idare tarafından istenilen formatta ve elektronik ortamda merkezi kabuller sırasında idareye imza karşılığı teslim edecektir Yüklenici, idare tarafından kendisine isimleri bildirilecek 3 (üç) teknik personele 3 (üç) takvim günü süre ile bilgisayarların imalatının/montajının yapıldığı veya Türkiye'deki birinci derece teknik servisinin olduğu birimde ihale konusu cihazın montaj ve tamiri ile ilgili teknik eğitim verecektir. 4. GARANTİ, DESTEK, BAKIM VE ONARIM 4.1. Yüklenicinin veya alt yüklenicisinin Türkiye çapında en az 5 farklı coğrafi bölgede ofisleri bulunacaktır Yüklenicinin veya alt yüklenicisinin 4.1 maddesinde belirtilen ofislerin haricinde 15 farklı ilde ofisi veya bayisi veya anlaşmalı ofisleri olacaktır Yüklenicinin veya alt yüklenicisinin yukarıda belirtilen ofis, bayi veya anlaşmalı ofislerinin servis organizasyonu Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesini kapsayacaktır Yukarıdaki maddelerde belirtilen, en az 5 farklı coğrafi bölgedeki yükleniciye veya alt yüklenicine ait ofisler ile yüklenicinin veya alt yüklenicisinin 15 farklı ildeki ofis, bayi veya anlaşmalı ofislerinin TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgeleri, adres, telefon, faks numa»ûsı ile

4 4.18. Hava ve yol durumunun elverişsiz olması veya mücbir sebeplerden dolayı yukarıda belirtilen süreler içinde arızaya müdahalenin yapılamaması durumunda, müdahale edilememe gerekçesinin yazılı olarak idareye bildirilmesi ve bu gerekçenin idare tarafından uygun bulunması halinde cezai şart uygulanmayacaktır Yüklenici, garanti süresince yapılacak her türlü bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına idarenin teknik elemanlarının katılmasına itiraz etmeyecek ve gerekli bilgilendirmeyi sözlü ve talep edilmesi halinde yazılı olarak yapacaktır Yüklenici, garanti süresince, yükümlülüğü altında bulunan bilgisayarlar için yapılan tüm çağrıların istatistikî bilgilerini (Merkez-Taşra/Birim, tarih, saat, donanım bilgileri, arızalar, sonuçları, müdahale tarihi ve saati, müdahale süreleri) tüm kayıtları garanti süresinin sonuna kadar saklamak ve talep edildiğinde idareye sunmakla yükümlüdür Yüklenici bilgisayarlara ait yedek parçaların birim fiyatlarını gösteren ve kendisi ve üretici firma veya Türkiye distribütörünün onayını taşıyan Yedek Parça Listesini sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde idareye verecektir. Yüklenici bu listede yer alan parçaları garanti süresi ve idarenin talebi halinde garanti süresi bitiminden itibaren 5 yıl süre ile listede belirtilen birim fiyatlar üzerinden temin edecektir Yüklenicinin bilgisayarları için idareye vereceği Yedek Parça Listesinde yedek parça birim fiyatlarının toplamı söz konusu bilgisayarın ihale birim fiyatının 1,5 (birbuçuk) katından fazla olmayacaktır Yedek Parça Listesinde fiyatı belirtilmeyen parçaların tamamı ücretsiz olarak temin edilecektir. Yüklenici yedek parça temin etmekle yükümlü olduğu süre boyunca temin etmeyi taahhüt ettiği yedek parça fiyatlarında indirim olması veya piyasa koşullarında daha ucuzunun bulunması durumunda indirimli fiyatları idareye yansıtılacaktır. 5. AMBALAJ VE IŞARETLEME 5.1. Bilgisayarlar her türlü hava şartlarından, ulaşımdan, mekanik titreşimlerden, korozyondan veya benzeri etkenlerden etkilenmeyecek şekilde ambalajlanmış olacaktır Bilgisayarı oluşturan tüm parçalar ambalajında, orijinal, kullanılmamış ve yenileştirilmemiş olacaktır. Kırık, çatlak, çizik, boya hatası ve deformasyona uğramış hiçbir parçası bulunmayacaktır Yüklenici tarafından sevk edilecek, ancak kurum tarafından kurulacak bilgisayarların ambalajından kırık, bozuk, hatalı çıkması durumunda sorumluluk yükleniciye aittir. Ambalajından kırık, bozuk, hatalı çıkan cihazın muayene ve kontrolü yapılmadan yüklenici tarafından bir bütün olarak yenisi ile değiştirilecektir Taşıma ambalajının üzerinde yüklenicinin adı ve adresi, malzeme cinsi ve taşımada dikkat edilecek hususlar gibi bilgiler bulunacaktır. 6. BILGISAYAR TEKNIK ÖZELLIKLERI 6.1. Teklif edilecek bilgisayar Dell Optiplex, Fujitsu Esprimo, HP Compaq Elite, Lenovo Think Center marka/modellerden birisi olacaktır Teklif edilen bilgisayar kasası micro veya mini tower yapıda ve idare tarafindan temin edilecek Black Magic Intensity Pro marka-model capture kart takımına uygun olacaktır. Sil

5 çalışan personelin isim listesi, donanımların muayene ve kabul öncesinde idareye teslim edilecektir Bilgisayarlar için 3 (üç) yıl süreyle yerinde ve parça dâhil tam garanti verilecektir Garanti süresi bilgisayarların tamamının muayene ve kabulünün tamamlandığı tarihte başlayacaktır Garanti süresince parçalı bakım ve onarım hizmeti, parça ve işçilik dâhil olmak üzere yerinde ve ücretsiz yapılacak, destek hizmeti yüklenici tarafından bedelsiz olarak verilecektir Yüklenici veya alt yüklenicisinin bir çağrı merkezi olacak, garanti süresince tüm satış sonrası destek faaliyetleri bu merkezden yönetilebilecektir Yüklenici idarece sağlanan WEB tabanlı arıza takip sistemi üzerinden arıza bildirimlerini ve destek taleplerini karşılayacaktır. Elektronik ortamda e-posta ile firma adına yetkili kullanıcı e- posta hesabına gönderilen ve arizatakip.uyap.gov.tr adresinden yüklenici firma için oluşturulan kullanıcı hesabı ile sisteme giriş yapıldıktan sonra bildirilen arızaya müdahale edecektir. Söz konusu arıza çözüldükten sonra yüklenici firma arıza takip sistemine giriş yaparak yapılan işlemlere ait ayrıntı bilgilerini kayıt edecek ve arızayı kapatacaktır. Firma tarafindan kapatılan kayıtlar arızayı açan birim yetkilisi tarafından teyit edildikten sonra arıza kapanacaktır İdarece sağlanan WEB tabanlı arıza takip sisteminin çalışmaması halinde telefon, faks veya intemet(web) aracılığıyla bildirilen tüm arıza ve sorunlar için yüklenici tarafından kendi kayıt veya programında birbirini takip eden çağrı kayıt numarası verilecek ve bu numara arızayı bildiren kişiye aynı yolla (telefon, faks, e-posta veya internet) bildirilecektir. 4.n. Arıza müdahale süresinin başlangıcı, WEB tabanlı arıza takip sistemi, e-posta, telefon, faks veya intemet(web) araçlarından birisi kullanılarak yüklenicinin çağrı merkezine bildirimin yapıldığı tarih ve saattir. Bu hususta ihtilaf olması halinde idare tarafından tutulan kayıtlar esas alınacaktır Mesai saatleri içinde ve dışında yüklenicinin çağrı merkezine ülke genelinde kullanıcılar tarafından telefonla erişim, ücretsiz veya şehir içi telefon tarifesiyle olacaktır Yüklenici, gelen çağrıların yönlendirilmesi için konusunda tecrübeli teknik elemanlarını bu çağrı merkezinde bulunduracaktır. Bildirilen sorunlara telefon veya e-posta desteği ile derhal müdahale edilecek, yerinde onarım isteyen çağrılar, çağrı merkezi tarafından arızanın en yakınındaki servis noktasına bildirilecek ve saha teknik elemanı tarafından yerinde müdahale ile sorun giderilecektir Kayıt zamanını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde müdahale edilecek ve arızaya müdahale süresi de dâhil en geç 5 (beş) iş günü içinde arıza giderilecektir. Arızanın belirtilen süreler içinde gideri İçmemesi durumunda her bir arıza için gecikilen her takvim günü için bilgisayar ihale birim bedelinin yüzde 3 (üç)'ü oranında cezaî şart uygulanacaktır Arızalı bilgisayar arıza kaydının başlangıcından itibaren 10 (on) iş günü içerisinde tamir edilerek yerine verilmemesi durumunda söz konusu arızalı bilgisayar için en az aynı özellikte yeni ve hiç kullanılmamış bir bilgisayar idareye bedelsiz olarak verilecektir. Bu yeni bilgisayar verilinceye kadar 4.14 maddesindeki cezanın uygulamasına devam edilecektir Bilgisayarların ekran (monitör), klavye ve fare (mouse) arızasında cezai şart, bilgisayar ihale birim bedeli üzerinden uygulanacaktır Cezaî şartların uygulanması arızanın giderilmesi veya ürünün yenisiyle değiştirilmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır. ^

6 6.3. Teklif edilecek bilgisayar işlemcisi Intel Core ıl-ltllo işlemciye sahip olacaktır Teklif edilecek bilgisayarın anakart yonga seti en az Intel Q77 Express olacaktır Teklif edilecek bilgisayarda 4 Dimm yuvası olacak ve en az DDR Mhz 32 GB bellek desteği olacaktır Teklif edilecek bilgisayarın en az 32 GB DDR Mhz hızında bellek bulunacaktır, 6.7. Teklif edilecek bilgisayarda en az 128 GB kapasiteli SAT A3 Solid State Disk bulunacaktır Teklif edilecek bilgisayarda 3,5" büyüklüğünde, 2 TB kapasiteli, 7200 RPM hızında, 64 MB ön bellekli SATA3 ikinci hard disk olacaktır Teklif edilecek bilgisayar SATA arabirime sahip en az 16X yazma hızında Dual Layer DVD +/- RW Optik Sürücü bulunacaktır Teklif edilecek bilgisayar HD 4000 grafik işlemcisine sahip olacak ve QuickSync teknolojisini destekleyecektir Teklif edilecek bilgisayar ana kart ile tümleşik 10/100/lOOOMbh Ethernet adaptör bulunacaktır Teklif edilecek bilgisayar üzerinde çoğaltıcısı kullanılmadan fiziki olarak bağlı en az 2 (iki) adet USB 3.0 ve en az 4 (dört) adet USB 2.0 portu olacaktır Teklif edilecek bilgisayarın hoparlör çıkışı, mikrofon girişi bulunacaktır Teklif edilecek bilgisayarın tümleşik ses kartı olacaktır Teklif edilecek bilgisayarın ekran, klavye, faresi aynı marka olacaktır Teklif edilecek bilgisayar ile birlikte teklif edilecek ekran en az 21" boyutunda Full High (1920 X 1080 ) çözünürlükte, yansımasız en az 1000:1 statik kontrasta sahip renkli LED ekran olacaktır Teklif edilecek ekran TCO Displays 5.0 ve Energystar 5.0 standartlarına sahip olacaktır Teklif edilecek ekran en az 250 cd/m2 parlaklığa sahip olacak ve en az 16 milyon rengi destekleyecektir Teklif edilecek ekran en az 160 derece yatay ve en az 160 dikey görüş açısına sahip olacaktır Teklif edilecek ekranın yanıt süresi en fazla 5 ms, olacaktır Teklif edilecek ekranın üzerinde entegre hoparlör tertibatı olacak ve gerekli bağlantı kablosu birlikte verilecektir Ekran üzerinde bir adet VGA ve en az 1 adet DVI-D, HDMI veya Display port olacak, uyumlu kablolar ekran ile birlikte verilecektir Teklif edilecek bilgisayarlarda Türkçe F dizilimli klavye olacaktır. Klavye üzerindeki harfler fabrikasyon veya serigrafik baskı olacak, çıkartma etiket veya kabartma olmayacaktır Teklif edilecek bilgisayar ile birlikte ergonomik, iki veya üç tuşlu, scroll özelliği olan USB optik mouse verilecektir Teklif edilecek bilgisayar Energystar 5.0 Sertifikasına sahip olacaktır. Her cihaz üzerinde Energystar bandrolü bulundurulacaktır Teklif edilecek bilgisayarlarının ana kartında da en az 2 adet PCI Express slotu olacak, bu slotlardan en az 1 adedi PCIe xl desteği olacaktır.

7 6.27. Teklif edilecek bilgisayar kasasında bir adet VGA ve en az 1 adet DVI-D, HDMI veya Display port olacaktır Bilgisayar adedince her iki ucu fabrikasyon olarak Cató standardında sonlandırılmış RJ-45 soketli en az 3 metre uzunluğunda ağ kablosu verilecektir Teklif edilecek bilgisayar ile birlikte Windows 7 Profesyonel (64bit) Türkçe lisansı verilecektir Windows 7 Profesyonel işletim sisteminin teslim tarihinde en yeni (service pack, hotfix ve güvenlik) güncellemeleri yapılarak en son güncellenmiş hali bilgisayarlara kurulacak ve aktivasyonları yapılacaktır Bilgisayarlar ve varsa ekrana ait Windows 7 sürücüleri CD veya DVD ortamında 2 (iki) set olarak idareye verilecektir Bilgisayarın her iki diski de NTFS dosya sistemine göre tek parça olarak formatlanacak, işletim sistemi SSD disk üzerine kurulacak diğer hard disk boş bırakılacaktır İdarenin içeriğini belirleyeceği bir master disk oluşturulacak, diskte bulunacak uygulamalar için idarenin onayı alındıktan sonra disk yapısı tüm bilgisayarlara uygulanacaktır. Ayrıca oluşturulan master diskin 2 (iki adet) kopyası DVD ortamında idareye verilecektir. Abdulsamet TATAR Zabıt Kâtibi 7/7