Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar"

Transkript

1

2 Sayın Üyemiz, Bilindiği gibi her yıl Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmakta olan Asgari Ücret Tarifesi meslek örgütlerimizin talepleri yeterince dikkate alınmadan yayınlanmaktadır. Gerçek hayatla örtüşmeyen Bakanlık tarifesinin uygulamada karşılığı olmadığından, üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda ayrıca Oda olarak her yıl ücret tarifesi yayınlamaktayız. Yayınladığımız tarife tavsiye niteliğinde bir tarife olup, meslek mensuplarına doğru ücretlendirmeyi yapmaları hususunda yardımcı olmayı hedeflemektedir. Tarifenin devamında yer alan Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar ise meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerini yürütürken mevzuata uygun faaliyette bulunmalarına yardımcı olmak amacıyla bazı tavsiyeler ve hatırlatmalara yer verilmektedir. Meslek mensuplarının bu hatırlatma ve açıklamalar çerçevesinde çalışmalarını sürdürmelerini önemle rica ediyor, 2013 yılının başarılı bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar 3

3 TABLO I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili 4-9 İşçili işçili 50 ve üstü I. DEFTER TUTMA 2013 YILI BSMMMO ÜCRET TARİFESİ 1. İşletme Defteri A. Taşımacılık, Hizmet, Alım-Satım B. İmalat-İnşaat C. Zirai Kazançlar D. Apartman ve Site Yönetimi E. Dernek ve Vakıflar Serbest Meslek Kazanç Defteri Serbest Meslek Dernek ve Vakıflar A. Merkez B. Şubeler Bilanço Esasına Göre Defter Tutma A. Şahıs Firmaları, Adi Ortaklık, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler a) Hizmet b) Alım-Satım c) İmalat-İnşaat B. Hisseli Komandit / Limited Şirketler a) Hizmet b) Alım-Satım c) İmalat-İnşaat C. Anonim Şirketler a) Hizmet b) Alım-Satım c) İmalat-İnşaat Yılı BSMMMO Ücret Tarifesi

4 D. Kooperatifler a) Köy Kalkınma ve Orman b) Esnaf Kefalet c) Turizm-Tüketim d) Taşımacılık e) Ür.-Sat. ve Yapı (İh.Us.) f) Yapı (Emanet Usulü) TABLO II- BEYANNAME VE BELGE DÜZENLEME BEYANNAME TÜRÜ 1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi A- Münhasıran Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ile Ticari Kazanç ve Serbest Meslek Kazancı ile Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimleri B- Münhasıran Menkul Sermaye ile Sair Kazanç ve İrat Bildirimleri C- Münhasıran Gayrimenkul Sermaye İradı ile Zirai Kazanç Bildirimleri Kurumların Vergisi Beyannamesi Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Diğer Beyannameler A- KDV, Muhtasar ile Veraset ve İntikal Vergisi 200 B- Banka Hesap Vaziyeti, SGK (Özel İnşaat-Aylık), Diğer 120 Beyan ve Bildirimler C- Vergi Usul Kanunu mükerrer 227/4 nolu tebliğ hükümleri dışında kalan ve defter tutturup beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmayan vergi mükelleflerine ilişkin 340 nolu tebliğde belirtilen 4 nolu Aracılık sözleşmesine göre e-beyanname ile gönderilecek beyannamelerin gönderme ücreti 2013 Yılı BSMMMO Ücret Tarifesi 5

5 a) Aylık KDV E-Beyannameleri 40 b) 3 Aylık Muhtasar E-Beyannameleri 40 c) Geçici E-Beyannameler 40 d) Yıllık E-Beyannameler 70 e) Aile Hekimliği İçin Verilecek E-Muhtasar Beyanname 50 f) Aile Hekimliği İçin Verilecek E-Bildirge (SGK) YILI BSMMMO ÜCRET TARİFESİ Yılı BSMMMO Ücret Tarifesi TABLO III- S.M. MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 1. KURULUŞ İŞLEMLERİ A. Şahıs İşletmeleri a.işçisiz 220 b.işçili 280 B. Adi Ortaklıklar 370 C. Kollektif ve Adi Komandit Şirketler 440 D. Hisseli Komandit, Limited Şirketler ve Kooperatifler 830 E. Anonim Şirketler F. Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu G. Şube Açılışları a.il Sınırlarında 220 b.il Dışında DEĞİŞİKLİKLER A. Adres Değişikliği 220 B. Pay Devirleri 250 C. Ana Sözleşme Değişiklikleri a. Adi ortaklık, adi komandit ve kollektif şirketler ile kooperatifler 250 b. Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler 300 c. Anonim Şirketler 340 D. Sermaye Artırımı

6 a. Limited Şirketler 400 b. Anonim Şirketler 500 E. Şekil Değiştirme ve Birleşme F. Genel Kurul İşlemleri 660 G. Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporu 1. Nakdi Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporu Geçmiş Yıllar Karlarının Sermayeye Eklenmesi Raporu Sermaye Düzeltme Olumlu Farklarının Sermayeye Eklenmesi Raporu Sayılı Kanun İle Özel Fonların Sermayeye Eklenmesi Tespit Raporu Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının Tespit Raporu 500 H. Özsermaye Tespit Raporu DİĞER İŞLEMLER A. Barkod İzni Alınması, İşyeri Açma İzin Belgesi 540 B. Marka Tescili, Patent 660 C. İhalelerde Ortaklık Durum Belgesi Tasdiki ve Kamu İhale Kurum (KİK) Tarafından İstenilen Fiyat Teklif Analizi 180 D. Avrupa Birliği Fonlarında Desteklenen Projelerin Denetlenmesi ve Raporlanması, Proje Bazında 1078 TL den 170 az olmamak üzere saat Esasına Göre Ücret Alınır. (TL/Saat) E. Yetki Kapsamında Dahil Edilmiş Olan Denetim Raporlarında Proje Bazında 539 TL den az olmamak Üzere 170 Saat Esasına Göre Ücret Alınır (TL/Saat) F. Mükellef Bilgileri Bildirimi 100 H. TUİK Bildirimi a. Hizmet 70 c. İmalat 100 I. KOSGEB Başvuruları a. Gerçek Kişiler 200 c. Tüzel Kişiler Yılı BSMMMO Ücret Tarifesi 7

7 2013 YILI BSMMMO ÜCRET TARİFESİ Yılı BSMMMO Ücret Tarifesi J. Transfer Fiyatlandırması veya Örtülü Sermaye Tespit Raporları AÇIKLAMALAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak yapılan düzenlemelere göre; Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatan mükellefler, defter tutma ücreti dışında ayrıca beyanname imzalama ücreti ödemezler. 2- Tarifedeki ücretler aylık olup KDV hariç tutarlardır. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler; 3.1- Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlası ile uygulanır. Ancak; bu miktar sözleşmedeki ücretin % 60 ını geçemez. İnşaat firmalarında her şantiye bir şube sayılır Çok KDV oranı uygulanan firmalarda, tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir Hizmetin müşterinin işyerinde yapılmasında; ayrıca % 25 ek ücret alınır Kooperatiflerle ilgili ücretler en fazla 50 üyeli kooperatifler için geçerlidir. 50 üyeden fazla üyesi bulunan kooperatiflerde ilave her 50 üye için ücrete % 10 ilave edilir. Üye sayısındaki kesirler tama yürütülür VERGİ SGK İŞLEMLERİ TAKİBİ A. Vergi iadeleri (İade Tutarı Üzerinden) % 3 B. Vergi İstisnaları ve Muafiyetleri 390 C. Vergi Tecilleri ve Terkinleri (tecil ve terkin tutarları üzerinden) ile SGK Teftişi Teminat Çözümleri % 2 D. Vergi İndirimi 220 E. Düzeltme Talepleri 330 F. Özel ve Teminatı Olamayan İnşaatlarının Teftişlerinin Verilmesi (Yıllık) A fıkrası (100 işçiye kadar olan 330 işletmelerde) ve C fıkrası için ücret 345 TL den az olamaz. G. Vergi ve SGK Danışmanlığı (TL/Saat) UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA 320 TL den az olmamak üzere vergi üzerinden % 2

8 3.5- Dış ticaret işlemleri varsa tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir Enflasyon muhasebesi yapılan işletmelerde ücretlere % 10 ilave edilir Teknokent (teknoloji geliştirme) bölgelerindeki işletmeler için tarifedeki asgari ücretlere %10 ilave edilir 3.8- Maliye Bakanlığı'na verilen Ba ve Bs bildirim formları için sözleşmede anlaşılan ücretin %4'ü tutarında ek ücret alınır Vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeleri tarifedeki ticari işletmeler gibi değerlendirilir ve ücretlendirilir. 4- Tarifedeki ücretlerden indirimler: 4.1- I No lu tablonun 1 ve 2 numaralı tarifesinde belirtilen mükellefler için II No lu tablonun 1-A bendinde yer alan beyanname düzenleme ücretleri % 50 indirimli olarak uygulanır Gayrifaal işletmelerde tarifenin % 40 ı uygulanır Nüfusu kişinin altındaki ilçelerde tarifedeki maktu ücretler % 25 eksiği ile uygulanır yılında ilk defa gerçek usulde defter tutma durumunda olacak mükellefler ile 2012 yılında 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca gerçek usule alınan mükellefler için I ve II No lu tablolarda yer alan ücretler ilk iki yıl % 50 indirimli olarak uygulanır. 5- Müşteri ile meslek mensubu ayrı il gruplarında olduğu takdirde, işletmenin bulunduğu yer için belirlenen ücret tarifesi uygulanır. 6- Çizelgede yer alan beyanname veya bildirimlerin dışında, yükümlülerden yeni beyanname ve/veya bildirim istenildiği takdirde, ücrete tabidir. 7- Uzlaşma işlemleri ile ilgili oranın uygulanmasında, VUK. un 376. maddesinde öngörülen indirim düşüldükten sonra kalan vergi, fon ve ceza toplamı üzerinden müşteri lehine sağlanan indirim toplamları tutarı esas alınır. Aynı uzlaşma komisyonu toplantısında yapılan çeşitli uzlaşmalarda tarife topluca uygulanır. 8- Tablo I de yer alan apartman ve site yönetimi için işçi sayısı, apartman ve sitelerde çalışan tüm görevli sayısını ifade eder. 9- Tarifede belirtilen ücretler sadece yapılan hizmetler karşılığı belirlenmiş ücretler olup, hizmetlerle ilgili ortaya çıkan masraflar a y r ı c a t a h s i l e d i l i r. M e s l e k m e n s u b u y ı l l ı k k ı r t a s i y e, u l a ş ı m v e i l e t i ş i m masraflarına mahsuben sene başında avans talep edebilir. Asgari avans tutarı belirlenmesinde Tablo III Bölüm 1 deki tutarlar esas alınır. 10- İş bu tarife; Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu nun 15/01/2013 tarih ve 1279 sayılı kararı ile onaylanmış TAVSİYE NİTELİĞİNDE ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR Yılı BSMMMO Ücret Tarifesi 9

9 TABLO IV YILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ÜCRETLERİ 1. DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2013 YILI BSMMMO ÜCRET TARİFESİ A. Sürekli Danışmanlık (Aylık) a. Bir önceki yıl net satışları TL'den az olan 480 firmalarda b. Bir önceki yıl net satışları TL' ye kadar 580 olan firmalarda c. Bir önceki yıl net satışları TL' ye kadar 910 olan firmalarda d) Bir önceki yıl net satışları TL' ye kadar olan firmalarda e) Bir önceki yıl net satışları TL' yi aşan firmalarda (Yıllık 96 saate kadar, fazlası 59 TL/saat üzerinden ilave ücrete tabidir. Yıllık çalışma saatinin hesabında fiili çalışma süreleri dikkate alınır.) B. Arızi Danışmanlık (Saat ücreti) a) Büroda 180 b) İlgili İşletmede 240 C. Kontrol ve Revizyon İşlemleri (1.296 TL. den az olmamak üzere) Firmanın durumuna göre tarifedeki defter tutma ücretinin, kontrol edilen ay süresi ile çarpımı tutarıdır. D. Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması a) Hizmet - Alım/Satım İşletmesi 610 b) İnşaat - İmalat İşletmesi UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA 530 TL DEN AZ OLMAMAK ÜZERE VERGİ ve FON 2% ÜZERİNDEN Yılı BSMMMO Ücret Tarifesi

10 3. ORTAKLIK İŞLEMLERİ Şirketlerin TTK Gereğince Denetçiliği (aylık) a-banka ve Sigorta Şirketleri 610 b-halka Açık Şirketler ve Aracı Kurumlar 300 c-diğer Şirketler TASFİYE (Her hesap dönemi için) A- Şahıs Firmaları 190 B- Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler 300 C- Kooperatifler 670 D- Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler 850 E- Anonim Şirketler (SPK'ya dahil olmayanlar) F- Anonim Şirketler (SPK'ya dahil olanlar) BİLİRKİŞİLİK a- Aynı olay ve esastan kaynaklanan ve birbirine benzer ikiden fazla rapor için 480 b- Sermaye artırımı işlerinde 360 c- 261 TL'den az olmamak üzere bankalara sunulan bilançoların incelenmesinde net satışların 1% d- Diğer Bilirkişiliklerde HAKEMLİK 715 TL den az olmamak üzere karşılıklı anlaşmaya bağlıdır. 7. FİZİBİLİTE RAPORU TL den az olmamak üzere toplam yatırım tutarı üzerinden hesaplanır Yılı BSMMMO Ücret Tarifesi 11

11 2013 YILI BSMMMO ÜCRET TARİFESİ a) Toplam yatırım tutarı TL' ye kadar olanlardan : % 4 b) Sonra gelen TL için : % 1 c) TL' yi aşan kısım için : % 5 8. İLAÇ FİYATLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRİLMESİ İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi; her bir tespit için 612 TL' den az olmamak üzere, standart saat ücreti uygulanır. Standart saat ücreti (140 TL /saat, vergi dahil her türlü işlemin yürütülmesi, takibi, izlenmesi, incelenmesi ve çalışma yapılması dahil) 9. DERNEK, TESİS, VAKIF VE BENZERİ KURUMLARIN HESAPLARININ DENETİMİ A. İktisadi işletmesi olmayanlar 960 B. İktisadi işletmesi olanlar a) Gelirleri TL ye kadar olanlarda b) TL yi aşan kısım için % SPK VE DİĞER KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK MUHASEBE DENETİM İŞLEMLERİ SPK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, 96 saate kadar standart saat ücreti (180 TL/saat) olarak uygulanır. 96 saatten sonrası için; standart saat ücretinin % 50 sinden az olmamak üzere ilgililerce serbestçe saptanır. Söz konusu denetim sözleşmeleri yıllık denetimlerde 96 saatten, sınırlı ara denetimlerde 32 saatten, yatırım fonları ve diğer özel denetimlerde 48 saatten az bir süreyi kapsayamaz. 11. KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ Yılı BSMMMO Ücret Tarifesi 868 TL den az olmamak üzere; A. Firma aktif toplamının (aktif toplamı SMMM ce düzeltilmiş bilançodaki toplamdır) i TL' ye kadar kısmı için : % 3 ii- Sonra gelen TL için : % 2 iii TL' yi aşan kısım için : % 1 B. Veya kredi tutarının, i TL' sine kadar kısmı için : % 3 ii- Sonra gelen TL için : % 1

12 iii TL' yi aşan kısım için : % 5 A ve B maddelerinde yer alan ücretler toplamı TL yi aşmaması halinde yüksek olanı uygulanır. Aşması halinde, A ve B maddelerinden hangisinin uygulanacağı taraflarca belirlenir. Aynı rapora dayanılarak birden fazla kredi müracaatında bulunulması halinde, her ilave kredi için bu ücret 1/5 oranında uygulanır. 12. SGK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İÇİN YAPILAN İNCELEME Sosyal Güvenlik Kurumu ndan talep edilen ilişiksizlik belgesi için yapılacak incelemelerde, 440 TL den az olmamak üzere ihaleli işlerde son hakedişte yazılı toplam bedelin, diğer işlerde 5 No lu Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Tebliği nde tanımlanmış iş tutarının; a) İlk TL için: % 2 b) Sonra gelen TL için % 1 c) Sonra gelen TL için % 5 d) Sonra gelen TL için % 1 e) Sonra gelen TL için % 5 f) Aşan kısım için: % 1 BAĞIMLI ÇALIŞAN MESLEK MENSUPLARI DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ Meslek Mensubunun Sigortalı Olarak Çalıştığı ve Beyannamelerini İmzaladığı İşletmenin 1. Derece İmza Yetkili 2. Derece İmza Yetkili Diğerleri 2011 yılı net aktif değeri 2 milyon TL veya cirosu 3 milyon TL nin üstünde olan işletmeler Defter Tutma Ücretinin 8 Katı Defter Tutma Ücretinin 6 Katı Defter Tutma Ücretinin 4 Katı 2011 yılı net aktif değeri 2 milyon TL veya cirosu 3 milyon TL nin altında olan işletmeler Defter Tutma Ücretinin 6 Katı Defter Tutma Ücretinin 5 Katı Defter Tutma Ücretinin 4 Katı 2013 Yılı BSMMMO Ücret Tarifesi 13

13 1 Sözleşme ve Damga Vergisi Meslek mensuplarının her yıl olduğu gibi 2013 yılına ilişkin Hizmet Sözleşmeleri ni de en geç 31 Ocak 2013 tarihine kadar düzenleyerek müşterilerine imzalatmaları gerekmektedir. Önceki yılda hizmet sözleşmesi olan ve 2013 yılında da yeniden hizmet sözleşmesi düzenlenen müşteriler ile Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin 2013 yılında yeniden yapma ve bu sözleşmelere ilişkin bildirimde bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Müşterinin, işyerini kapatması, hizmet sözleşmesinin sona ermesi veya ertesi yıl yeni hizmet sözleşmesi yapılmaması hallerinde ise Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin ve Hizmet Sözleşmelerinin iptal edildiği veya sona erdiği bilgisinin 15 gün içerisinde internet vergi dairelerinden bildirilmesi gerekmektedir. (EK 1- Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Odamız web sitesi matbu formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.) Meslek mensuplarının bir kısmının sözleşme düzenlemediği, yapılan denetimler sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu durum, meslek mensuplarının disiplin koğuşturmasına uğramasına sebep olduğu gibi, İdare-Oda- Meslek Mensubu arasında gereksiz gerginliklerin yaşanmasına da neden olmaktadır. Oysa, meslek mensubu ve iş sahibi arasındaki karşılıklı yükümlülükleri belirleyen bu sözleşmeler, başta alacağın ispatı olmak üzere birçok açıdan meslek mensubunun lehine olan bir uygulamadır. Meslek mensuplarının Damga Vergisi nedeniyle sözleşme düzenlemekten imtina etmemeleri gerekmektedir. Zira sözleşmeler tek nüsha olup, Damga Vergisi sorumluluğunun sözleşme ile müşteriye bırakılması ve müşteri adına Damga Vergisi nin tahakkuk ettirilmesi de mümkündür. Damga Vergisi tahakkuklarının birer örneğinin sözleşmelere eklenmesi, ileride yapılacak vergi incelemeleri sırasında meslek mensubuna zaman kazandıracaktır. 14 Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar

14 2 Ücret Tarifesi, Kırtasiye, Ulaşım ve iletişim Masrafları Avansı Odamızın 2013 yılı için yayınlamış olduğu tavsiye niteliğinde Ücret Tarifesi, geçen yıla oranla ortalama % 10 oranında arttırılmıştır. Tarifede kırtasiye, ulaşım ve iletişim masrafları için alınabilecek asgari avans tutarları da belirlenmiş olup (tarifenin açıklamalar bölümünün 9. maddesi) üyelerimizin istifadesine sunulmuştur. Her büroda oluşacak farklı maliyetler, yılsonunda hesaplaşma sonucunda ortaya çıkacak olup, asgari avans tutarının üzerindeki maliyet farkları meslek mensubunca ayrıca tahsil edilebilecektir. Tavsiye niteliğindeki 2013 yılı BSMMMO Ücret Tarifesi ne Odamızın internet sitesinden de ulaşabilirsiniz. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar 15

15 Bilindiği gibi 2013 yılına ilişkin maktu aidat tutarının, 29/05/2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı nda onaylanan bütçede belirlenen TÜFE oranında(6,16) artırılmış ve 211 TL olarak tüm üyelerimize tahakkuk ettirilmiştir. Maktu aidatın, 31/01/2013 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Aidatların zamanında ödenmemesi halinde yine genel kurul kararı gereği % 1.95 gecikme faizi uygulanmaktadır. Aidatınızı öderken geçmiş dönem borcunuzun olup olmadığını muhasebe servisinden sorgulamanız, gecikme faizine muhatap kalmamanız açısından önem arz etmektedir. 3 Maktu ve Nispi Aidatların Tahakkuku ve Ödenmesi Bağımsız çalışan meslek mensupları ile herhangi bir işyerinde 4/a sigortalısı olarak çalışan meslek mensuplarının TÜRMOB un 2010/1 No lu genelgesine göre maktu aidatı tam olarak ödemeleri gerekmektedir. Kamu sektöründe çalışan meslek mensupları ve sadece ticari faaliyetle uğraşan meslek mensupları ile emekli olan ve herhangi bir işyerinde çalışmayan meslek mensupları ise maktu aidatı % 50 indirimli olarak ödeyebileceklerdir. Bu durumdaki meslek mensuplarının, ekte örneği bulunan (EK 2- İndirim Aidat Taahhütnamesi Formu Odamız web sitesi matbu formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.) her yıl doldurmaları ve Odamızın muhasebe servisine müracaat ederek adlarına tahakkuk eden aidatın indirimli olarak düzeltilmesini talep etmeleri gerekmektedir. Her yıl mayıs ayında yapılmakta olan nispi aidat tahakkukları üyelerimizden bilgi akışı sağlanamadığından vergi dairelerinden alınan beyanname bilgilerine göre yapılmaktadır. Bazı vergi dairelerinden mesleki kazancın tespitine yönelik ayrıntılı bilgi alınamadığından nispi aidatlar eksik veya fazla tahakkuk ettirilebilmektedir. Çalışanlar listesine kayıtlı üyelerimizin nisan ayının sonuna kadar beyanname örneklerini Odamıza göndermeleri halinde, nispi aidat tahakkuklarının doğru ve zamanında yapılması sağlanmış olacaktır. 16 Bilindiği gibi, Odamızın mali yönden herhangi bir sıkıntıya düşmemesi açısından, meslek yasamız yönetim kurulumuza aidatların zamanında tahsili konusunda yetki ve sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla 3 yılın üzerinde aidat borcu bulunan üyelerimiz hakkında yasal takibe geçilmektedir. Üyelerimizin böylesi hoş olmayan duruma düşmemeleri için ödemelerini aksatmadan yapmalarını önemle hatırlatıyoruz. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar

16 4.1. Sözleşme Fesih Tutanağı Meslek mensupları sözleşmeleri fesh ettikleri müşterilerinin defter ve belgelerini fesih tarihinden sonraki bir tarihte teslim ettikleri bilinmektedir. Bu durumda meslek mensuplarının Devir Teslim gerçekleştikten sonra Odamıza bildirimde bulundukları görülmekte ve bazı aksaklıkların yaşanmasına sebep olmaktadır. Meslek mensupları fesih anında defter ve belgeleri teslim etmemiş olsalarda ekte yer alan sözleşme fesih tutanağını imzalatarak 15 gün içinde Odamıza bildirmeleri işlemlerin aksamadan yürütülmesi için önem arzetmektedir. Defter ve diğer belgeler daha sonra Devir Teslim Tutanağı ile teslim edilmelidir. (EK 3- Sözleşme Fesih Tutanağı örneğine Odamız web sitesi matbu formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.) 4.2. Devir Teslim Tutanakları ve Oda ya Bildirimler Devir Teslim Tutanağı, (EK 4- Devir Teslim Tutanağı, Ek 5-İşin Tek Taraflı Feshi Tutanağı ve EK 6- Devir Teslim Tutanağı Bildirimi örneklerine Odamız web sitesi matbu formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.) tebligat örnekleri ve Oda ya bildirime ilişkin yazı örneklerine internet sitemizdeki matbu formlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Bahsi geçen belgelerin Odamıza iletilmesi üzerine konu ilk yönetim kurulu toplantısında görüşülerek gerekli işlemler derhal başlatılacaktır. 4 Sözleşme Fesih ve Devir Teslim Tutanakları Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar 17

17 5 Borçlu Müşterilere İlişkin Uygulama 5.1. Borçlu Müşterilerle İlişkinin Kesilmesi Meslek mensuplarının, 2012 yılından borcu bulunan müşterileri ile tahsilat yapmadan 2013 yılı için kesinlikle sözleşme yapamayacakları meslek mevzuatımızda açıkça düzenlenmiş bir husustur. Meslek mensupları borcu bulunan müşterileri ile ilişkilerini 2013 yılı Ocak ayı içerisinde sona erdireceklerdir. Aynı süre içinde Sözleşme Fesih Tutanağı, Devir Teslim Tutanağı, İhtarname (EK 11- Müşteriye Yapılan İhtarname örneğine Odamız web sitesi matbu formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.) veya tebligat yoluyla yeni yılda işe devam edilmeyeceği, açık bir şekilde müşteriye bildirilecektir. Bu durumdaki müşterilerin önceki yıla ilişkin işlemlerine öncelik tanınarak, defter ve belgelerin en kısa zamanda iade edilmesi hususunda meslek mensupları tarafından gerekli titizlik gösterilecektir. Meslek mensuplarının KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Geçici Vergi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri gibi 2012 yılına ilişkin beyanname ve bildirimleri zamanında vermek zorunda oldukları tabiidir itibariyle müşterisine ait iş akdini sona erdiren meslek mensuplarımızın, Mart ayında verilecek olan Gelir Vergisi ile Nisan ayında verilecek olan Kurumlar Vergisi Beyannameleri nin de verilmesi unutulmamalıdır. Alacağın ispatı açısından fesih tutanağında,devir-teslim tutanağında veya yapılan tebligatlarda alacaklı olunan rakamlara mutlaka yer verilmelidir. Devir teslim tutanağı veya tebligat yoluyla işin devam ettirilmeyeceği tebliğ edilmeden, işin bırakılması ve beyannamelerin verilmemesi halinde meslek mensubunun sorumlu duruma düşebileceği unutulmamalıdır Ücret Borcunu Ödememiş İş Sahibinin İşinin Kabul Edilmesi 21/11/2007 tarihinde Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Haksız Rekabet Yönetmeliği nin 7/c maddesinde, Bir meslek mensubuna olan ücret borcunu ödememiş iş sahibine hizmet vermek haksız rekabet fiilleri arasında sayılmaktadır. Bu yönetmelik hükmü öteden beri yönetim kurulumuz tarafından kararlı bir şekilde uygulanmaktadır. Yönetmeliğin işlerliği alacaklı meslek mensuplarının Oda ya bildirimde bulunmalarına bağlı olduğundan, meslek mensuplarının bu konuda da gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir. 18 Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar

18 6.1. Müşteri Bildirim Listeleri TÜRMOB un 2011/3 No lu genelgesi ile 2012 yılından itibaren müşteri bildirim listelerinin, ilgili yılın haziran ayı sonuna kadar Oda nın web sayfasında yer alan online işlemler bölümünden bildirilmesi gerekmektedir Adres Değişikliği, Kapanış, Açılış ve İletişim Bilgilerinin Bildirimi 3568 Sayılı Yasa nın Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 14 üncü maddesinde, İşyerini veya ikamet adresini değiştiren meslek mensupları ile bunların kurdukları ortaklık büroları ve şirketler, on beş gün içinde yeni adreslerini bağlı oldukları Oda lara bildirmek zorundadırlar. ifadesi yer almaktadır. Meslektaşlarımızın ikamet adresi değişiklikleri ile işyeri açılış (EK 7- Çalışanlar Listesine Kayıt Formu Odamız web sitesi matbu formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.) ve kapanış bildirimlerini, (EK 8- Çalışanlar Listesinden Kayıt Silme Dilekçesi Odamız web sitesi matbu formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.) 15 gün içinde yapmaları gerekmektedir. Üyelerimizin, haklarında soruşturma açılmaması için konuya hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir. (EK 9- Adres Değişikliği Dilekçesine Odamız web sitesi matbu formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.) 6 Çalışma Usül ve Esasları ile İlgili Diğer Hatırlatmalar Üyelerimiz şahıslarına ilişkin tutulmakta olan kütük ve kişisel iletişim bilgilerini içeren veri tabanı kapsamındaki şahsi bilgilerinin, kanunla yetkili kılınmış merciiler dışındaki üçüncü kişilerce talep edilmesi halinde, bilgilerinin paylaşılmasını istemeyen üyelerimiz ekte bulunan formu doldurarak Odaya ulaştırması gerekmektedir. (EK 10- Bilgi Paylaşımı Onay Dilekçesi ne Odamız web sitesi matbu formlar bölümünden ulaşabilirsiniz.) 6.3. Unvan, Tabela ve Kartvizit Kullanımı Yapılan denetimlerde ve Odamıza gelen şikayetlerden, meslektaşlarımızın tabelalarında yanlış unvanlar kullandıkları görülmektedir. Haksız rekabete ve beraberinde disiplin soruşturmasına sebebiyet verebilecek olan yanlış unvan kullanımı konusunda, meslek mensuplarının hassas davranmalarını önermekteyiz. Kamuoyunu da yanlış bilgilendirmeye sebebiyet vererek, haksız rekabete neden olan büro personeline logolu kartvizit bastırılmaması konusunda, meslektaşlarımızın dikkatli davranmaları gerekmektedir. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar 19

19 6 Çalışma Usül ve Esasları ile İlgili Diğer Hatırlatmalar 6.4. Büroların Bağımsız İşyeri Olması Gerekliliği İşyeri açılışlarının Odamıza bildirilmesi aşamasında, sıkça karşılaştığımız durumlardan biri de meslek mensubunun her ne kadar bağımsız olduğunu iddia etse de mülkiyeti şirkete ait olan ticari şirketin bir bölümünü büro olarak kullandığı görülmekte ya da evinin bir bölümünü işyeri olarak kullandığını ifade etmektedir Sayılı Yasa nın Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 14 üncü maddesine aykırı olan bu durumdaki üyelerimiz hakkında disiplin soruşturması açılmaktadır Bağımlı Çalışan Meslek Mensuplarının Durumu Hizmet akdiyle bir işyerine bağlı olarak çalışan bazı meslek mensuplarımızın birden fazla firmada sigortalı görünerek vergi beyannamelerini imzaladıkları görülmektedir. Bu durum gerek meslek mevzuatımız ve gerekse vergi mevzuatımız açısından aykırılık teşkil etmektedir. Bağımlı çalışan meslek mensuplarımızın, disiplin koğuşturmasına tabi tutulmaması ve hukuki bir yaptırımla karşılaşmamaları adına bu hususu göz ardı etmemeleri gerekmektedir Kaşe Alma ve Kullanma Zorunluluğu Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 2. maddesinde, Çalışanlar listesine kayıtlı bulunan meslek mensupları ile çalışanlar listesine kayıtlı olmamakla birlikte, çalıştıkları mükelleflerin muhasebesinin sevk ve idaresinden sorumlu olan ve beyannamelerini imzalayan meslek mensupları düzenledikleri resmi ve mesleki belgelerde özel kaşe kullanırlar ifadesi yer almaktadır. Buna göre; meslek mensupları resmi ve mesleki evraklarında TÜRMOB tarafından kendilerine verilen, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü nce imal edilen, T.C. rumuzlu metal kaşeyi kullanmak zorundadırlar. Bunun yerine, plastikten ya da metalden yapılmış başka bir kaşe kullanmaları, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu nun 202 inci maddesinin 2. Fıkrası uyarınca suç teşkil etmektedir. 20 Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar

20 6.7. Büro Tescil Belgelerinin Güncellenmesi ve Bürolara Asılması Yine yapılan denetimlerde, bazı bürolarda büro tescil belgelerinin asılmadığı, asılı olanların birçoğunda da yıllık tescil işlemlerinin yapılmadığı gözlenmiştir. Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği nde, Büro açılışlarında işyeri üç ay içerisinde tescil belgesini almak zorundadır denmektedir. Üyelerimizin, yukarıda altını çizdiğimiz hatırlatmaları ve açıklamaları dikkate alarak gerekli özeni gösterecekleri inancıyla, yeni çalışma döneminin sağlık, mutluluk ve her yönüyle kazançlı bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Çalışma Usül ve Esasları ile İlgili Diğer Hatırlatmalar Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar 21

21 7 MATBU FORMLAR EK 1- EK 2- EK 3- EK 4 - EK 5 - EK 6 - EK 7 - EK 8 - EK 9 - EK 10 - EK 11 Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi İndirim Aidat Taahhütnamesi Formu Sözleşme Fesih Tutanağı Devir Teslim Tutanağı İşin Tek Taraflı Feshi Tutanağı Devir Teslim Tutanağı Bildirimi Çalışanlar Listesine Kayıt Formu Çalışanlar Listesinden Kayıt Silme Dilekçesi Adres Değişikliği Dilekçesi Bilgi Paylaşımı Onay Dilekçesi Müşteriye Yapılan İhtarname 22 MATBU FORMLAR

22 EK - 1 Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Sözleşme Numarası :... ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme, kimlik bilgisi aşağıda yazılı olan kişiler arasında düzenlenmiştir. 1. TARAFLAR (*) MESLEK MENSUBUNUN MÜKELLEFİN Vergi Kimlik Numarası T.C.Kimlik Numarası Adı Soyadı / Unvanı Doğum Yeri / Tüzel Kişilerde Kanuni Merkezi Doğum Tarihi / Tüzel Kişilerde Kuruluş Tarihi Bağlı Bulunduğu Oda ve Sicil No/ Ticaret Odası Mühür / Kaşe Numarası /////////////////////////////////////////////////// Hizmet sözleşmesi Tarih ve No. Adresi Telefon Numarası Faks Numarası Elektronik Posta Adresi 2- KONU Bu sözleşmenin konusu, mükellef (kanuni temsilcisi veya vergi sorumlusu dahil) tarafından e-beyanname gönderilmesini sağlamak üzere, e-beyanname göndermeye aracılık etme yetkisine sahip meslek mensubuna sunulan bilgiler çerçevesinde ilgili vergi dairesine e-beyanname gönderilmesi ve karşılığında elektronik ortamda düzenlenerek iletilen ve mükellefe tebliğ yerine geçen tahakkuk fişinin elektronik ortamda alınmasıdır. 3- TARAFLARIN KARŞILIKLI SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. Meslek mensubu, elektronik beyannamenin gönderilmesi sırasında Bakanlık tarafından beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi ile ilgili yayımlanacak genel tebliğ, sirküler ve diğer ilgili düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslara uyacaktır. 2. Meslek mensubu, mükellef veya kanuni temsilcisi tarafından kendisine sağlanan bilgilere ve yasal düzenlemelere uygun olarak e-beyannamenin doldurulması ile elektronik ortamda gönderilmesi ve karşılığında tahakkuk fişinin alınmasından mükellefe ve ilgili vergi dairesine karşı sorumludur. Adi ortaklık şeklindeki mükellefiyetlerde ortaklığa ait bilgiler yazılacaktır. SF 1 EK 1 - Odamız web sitesi Matbu Formlar bölümünden indirebilirsiniz.