Her Ünsped personeli bir UGA (Ünsped Gelişim Akademisi) öğrencisidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Her Ünsped personeli bir UGA (Ünsped Gelişim Akademisi) öğrencisidir."

Transkript

1

2

3

4

5 Kişisel Gelişim Eğitimleri, Mesleki Gelişim Eğitimleri, Zorunlu Eğitimler ve Kurumsal Gelişim Eğitimleri adı altında katkı sağlayacak eğitimlerimiz şirketimize, müşterilerimize ve personelimize fayda sağlamayı hedefliyor. Her Ünsped personeli bir UGA (Ünsped Gelişim Akademisi) öğrencisidir.

6

7 E Servis Mobil

8 E Servis Mobil

9 E Servis Mobil

10 Sürdürülebilirlik Ölçümlenebilirlik Şeffaflık Katılımcı Yönetim

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Sn.Cahit SOYSAL Gümrük Mevzuatı'na İlişkin Güncel Değişiklikler

21 Kkdf Takip Ve Tahsil Düzenlemesi tarihinde yayımlanan 2014/6852 sayılı BKK ile, vadeli ithalatta KKDF kesintilerinin takip ve tahsilinin münhasıran gümrük idarelerince yapılmasına karar verilmiştir. Hiç ödenmeyen veya eksik ödenen KKDF kesintileri ile yanlışlıkla veya fazla alındığı anlaşılan fon kesintileri hakkında Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılacaktır. Aynı şekilde, ithal eşyasının muayene, denetleme veya teslimden sonra kontrolü sonucunda fon kesintisi farklılıklarına ilişkin olarak Gümrük Kanunundaki esaslara göre para cezası uygulanacaktır.

22 2 Aralık 2014 Düzenlemeleri Bir geçici depolama yerinden başka bir geçici depolama yerine konteyner aktarılması yasaklanmıştır. Bir geçici depolama yerinden bir gümrük antreposuna konteyner aktarması yasaklanmıştır. Sadece genel antrepolarda bulunan kamera sistemlerinin özel antrepolara da kurulması ile bu kameraların yüksek çözünürlüklü ve zoom yeteneğinde olması zorunluluğu getirilerek, işletme maliyetleri artırılmıştır.

23 2 Aralık 2014 Düzenlemeleri Gümrük antrepoları için verilen teminat miktarları artırılmıştır. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri gözetiminde iken 7/24 esasına göre hizmet veren gümrük antrepolarında saat 21 den sonra çalışma yapılması yasaklanmıştır. Gümrük antrepolarındaki gümrük gözetimi, dönemsel sayım ve elleçleme gözetimi yetkisi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinden alınarak, gümrük memurlarına devredilmiştir.

24 İthalat Tebliğlerine İlişkin Düzenleme Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/1) Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/2) Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/3) Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/4) Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/5) Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/7) Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/8) Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/9)

25 İthalat Tebliğlerine İlişkin Düzenleme Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/10) Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/11) Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/12) İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/13) Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/14) Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/15) Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/16) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/17) Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/18) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/19) yürürlükten kaldırılmıştır.

26 İthalat Tebliğlerine İlişkin Düzenleme 31 Aralıkta yayımlanan (İthalat: 2015/1) sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırılan tüm tebliğler tek tebliğ altında toplanmış; her tebliğin hükümleri kısım ya da bölüm başlığı altında yürürlüğe konulmuştur. Yeni Tebliğ 2014 düzenlemelerinden faklı bir içeriğe sahip Yeni Tebliğ 2014 düzenlemelerinden faklı bir içeriğe sahip bulunmamakta olup, mevzuatı izleme kolaylığı yaratmıştır.

27 İkincil İşlem Görmüş Ürünler 2015/7 sayılı genelgeye istinaden, İİGÜ'nün serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde; İİGÜ'nün elde edilmesinde kullanılan ithal eşyasının ithali aşamasında gümrük idaresine ibraz edilen ve bu eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsik eden A.TR Dolaşım Belgesi ile ithal eşyasının Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi veya Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde tercihli rejimden faydalanması için kullanılan Form A Belgesi veya EUR 1 Dolaşım Sertifikası gibi menşe ispat belgeleri, İİGÜ için de aynı tercihli tarife uygulamasından faydalandırılmak üzere dikkate alınır.

28 Ayniyat Tespiti Gümrükler Genel Müdürlüğünün, tarihli, sayılı yazılarında: DİİB nin özel şartında ayniyet tespiti yapılması yönünde şartın bulunduğu durumlarda, konuya ilişkin gerekli önlemlerin ilgili gümrük idarelerince alınması gerekmekte olup, bu çerçevede, eşya ile ilgili ayniyet tespit işlemlerinin eşya Türkiye de iken gerçekleştirilmesi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden ihracı sonrasında belge üzerine ayniyet tespiti yapıldığına ilişkin meşruhat verilmemesi yönünde talimat verilmiştir.

29 Eşdeğer Eşyada Ayniyat Tespiti 2015/8 sayılı genelgeye göre,eşdeğer eşya kullanımında ayniyet tespitinin: Eşdeğer eşyanın niteliğine göre; İhraç eşyasından numune alınması, Numune alınması mümkün olmayan eşyanın, tanınmasına yarayacak özelliklerini ve gerek görülmesi halinde fotoğraflarını içeren bir tutanakla tespitinin yapılması, Ekspertiz raporu düzenlettirilmesi, Laboratuar tahlili yaptırılması, suretiyle, ayniyet tespit usullerinden birinin belirlenerek eşdeğer eşyanın ticari kalite, teknik özellik ve 8 li bazda GTİP inin tespit edilmesi, Yapılan ayniyat tespitine ilişkin 2 nüsha olarak hazırlanan Tespit Tutanağının bir örneğinin eşdeğer eşya karşılığı ithalatın veya ihracatın yapıldığı gümrük idaresine ibraz edilmek üzere yükümlüsüne verilmesi, diğer nüshanın ise işlemi yapan gümrük idaresince muhafaza edilmesi şeklinde yapılması talimatlandırılmıştır.

30 Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri Ekonomi Bakanlığı tarihinde yayımlanan 643 sayılı KHK nin 24 üncü maddesine dayanarak, Bölge Müdürlükleri kurulmuştur tarihinde yayımlanan İhracat 2014/9 Tebliğ ile Firmaların, tarihinden itibaren dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren üç ay içerisinde, elektronik ortamda ve gerekli bilgi ve belgelerle birlikte İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri yerine Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ne müracaat etmeleri zorunluluğu getirilmiştir.

31 A.Tr Ve Menşe İspat Belgelerinin İhracatçı Birliklerince de Verilmesi tarihli R.G de yayımlanan 122 ve 123 sayılı tebliğler ile 70 ve 77 sayılı Gümrük Genel tebliğlerinde yapılan değişiklikler sonrası, A.TR Dolaşım Belgeleri ve EUR.1, Fatura Beyanı, Form A gibi menşe ispat belgelerinin ihracatçı birliklerince de dağıtılması ve onaylanması mümkün hale gelmiştir.

32 Kıymet İhtilafları Uyarısı Müfettişlerce, sonradan kontrol kapsamında yapılan firma denetimlerinde: firmanın muhasebe kayıtları, yurt dışına ithal eşyası için yapılan banka ödemeleri ve faturalar ile gümrük beyannamesinde beyan edilen fatura ve yurt dışı giderler karşılaştırılmakta, beyan edilmeyen giderlere ilişkin ek tahakkuk ve ceza çıkarılması yönünde raporlar düzenlenmektedir. Bu nedenle, cezalı durumlarla karşılaşılmaması için ithal eşyasına yönelik yurt dışına yapılan tüm ödemelerin gümrüğe beyan edilerek vergilerinin ödenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, eksik beyan edilen bu kıymetlere vergilerin tahsili yanında vergi farkının 3 katı ayrıca ceza da uygulanmaktadır.

33 Royalti Ve Lisans Ücretleri Royalti veya lisans ücreti; ithal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya kullanımı ya da yeniden satışı ile ilgili hakların kullanımı nedeniyle patent, dizayn, know-how, model, marka, tescilli tasarım, telif hakkı ve imalat prosesleri gibi adlar adı altında yapılan ödemeleri ifade eder sayılı Gümrük Kanununun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu olarak, alıcının doğrudan veya dolaylı olarak ödemesi gereken, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş royalti veya lisans ücretleri gümrük kıymetine dahil edilir. Gümrük Yönetmeliğinin 56 ncı maddesindeki düzenlemeler ve bu Tebliğde yer alan açıklamalar çerçevesinde, Gümrük kıymetine eklenecek royalti veya lisans ücretinin, a) Kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olması, b) Kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu olarak yapılması gerekmektedir. Bu şartların her ikisini bir arada taşıyan royalti veya lisans ücretinin ithal edilen eşyanın gümrük kıymetine eklenmesi gerekir.

34 Royalti Ve Lisans Ücretleri tarihinde yayınlanan 2 seri nolu Gümrük Genel tebliğine göre; Aksine bir delil olmadıkça royalti veya lisans ücreti, İthal edilen eşyanın fiyatı, miktarı veya tutarına bağlı olarak belirleniyorsa, Aynı durumda ithal edilip satılan eşyanın yeniden satışına bağlı olarak hesaplanıyorsa, İthal edildikten sonra sulandırma, ambalajlama veya montaj gibi küçük işlem gören eşyada işlem sonrası elde edilen ürüne bağlı olarak hesaplanıyorsa, İthal edilen eşya ile ilgilidir ve eşyanın gümrük kıymetine dahil edilir.

35 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin 2014/7064 Sayılı Karar GYÜ listesinden Çin, Maldivler ve Tayland çıkarılmış, Fiji, Fildişi Sahilleri, Gana, Svaziland, Kamerun ve Kenya listeye eklenmiştir. Kararın 20. maddesine göre; Türkiye de serbest dolaşıma konulması için beyan edilen ürünler, menşeli oldukları kabul edilen Faydalanan Ülkeden ihraç edilmiş olan ürünlerle aynı olmalıdır. Bu ürünlerin, serbest dolaşıma konulacaklarının beyan edilmesinden önce değiştirilmemiş, herhangi bir şekilde dönüştürülmemiş veya iyi koşullarda muhafaza edilmelerine yönelik işlemler dışında bir işlemden geçirilmemiş olmaları gerekir. Ürünlerin depolanması veya sevkiyatı ve sevkiyatın bölünmesi, bu işlemlerin ihracatçının veya eşyanın sonraki hamilinin sorumluluğu altında gerçekleştirildiği yerde yapılabilir ve bu ürünler, transit ülkesinde ya da ülkelerinde gümrük gözetimi altında kalır.

36 Türkiye İle İran Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması 2014/6916 sayılı karar ile onaylanan bu anlaşma, tarihli R.G de yayımlanan TTA çerçevesindeki eşyanın tercihli menşeinin tespiti hakkındaki yönetmeliğe istinaden, tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Vize tarihinden itibaren 6 ay geçerli olacak Menşe ispat belgeleri Vize tarihinden itibaren 6 ay geçerli olacak Menşe ispat belgeleri eşliğinde: İran dan ülkemize gelen, anlaşmaya Ek:1/A listesinde kayıtlı olan eşyalar, listede belirlenen oranlarda indirime tabi olacak; Ek:1/B listesinde kayıtlı İran a ihraç edilecek eşyalarda, İran a ithalatında yine listede belirlenen oranlarda vergi indirimine tabi tutulacaktır.

37 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Tarihli 6545 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklik Kanunun: 3/2 maddesi, Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. şeklinde değiştirilmiştir. Kanunda daha önce sahte evrak kullanmak suretiyle yer alan ifade aldatıcı işlem ve davranışlar şeklinde değiştirilerek, bu fiilleri işleyenler hakkında olumsuz yönde hakimlere çok geniş bir takdir yetkisi tanınmıştır. Kanunun mülga hükmünün geçerli olduğu süreçte, sahte evrak kullanıldığının tespit edilmediği sürece, açılan davalar genellikle beraat kararı ile sonuçlanmaktaydı. Değişiklik sonrası, sahte belge kullanılmasa da aynı türde işlenen fiiller için cezaya hükmedilmesi olanaklı hale gelmiş ve 1 yıllık hapis cezası da 2 yıla çıkarılmıştır.

38 5607 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklik 3/9 maddesi, İlgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak amacıyla ihracat gerçekleşmediği hâlde gerçekleşmiş gibi gösteren ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik gösteren kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Beyanname ve eki belgelerde gösterilen ile gerçekte ihraç edilen eşya arasında yüzde onu aşmayan bir fark bulunması halinde, sadece 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. Böylece metin, teşvik sübvansiyon ve parasal iadelerden yaralanmak suretiyle olan metni, teşvik sübvansiyon ve parasal iadelerden yaralanmak amacıyla şeklinde değiştirilmiştir.

39 5607 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklik Mülga kanun metnine istinaden, daha önce, parasal iadelerden yararlanılmadığının tespiti halinde, ihracatlardaki yanlış beyanlar için açılan davalar, genellikle beraat kararı ile sonuçlanmaktaydı. Ancak, bundan sonraki ihracatlarda yapılacak yanlış beyanlar; beyannamenin tescil edilmesinin, parasal iadelerden yararlanma amacı taşıdığı şeklinde değerlendirilmesine ve açılan davalara bu maddeye göre hüküm verilmesine neden olabilecektir.

40 Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Gümrük idarelerinin yetkisinde bulunan bu rejime ait izinler; Gümrükler Genel Müdürlüğünün / tarih/sayılı yazılarına istinaden kaldırılmış olup, Genel Müdürlükçe bu yetki, anılan rejimin işletilmesine izin verilmemesi yönünde kullanılmaktadır.

41 Tek Pencere Sistemi tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin e-belge uygulaması üzerinden, Bakanlık ile Şeker Kurumu, EPDK, Borsa İstanbul A.Ş., Eti Maden A.Ş., TSE, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır. Bakanlığa bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere e-belge sistemi tarafından verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır numarası (örn: Referans No: /1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda belge referans no ve belge tarihi alanlarında beyan edilecektir. Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler ilgili Kurumlar tarafından Bakanlığa doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kağıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek pencere e-belge sistemi üzerinden sorgulanması mümkün olacaktır.

42 Sabri HÜSREV ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ UYGULAMALARINDAKİ ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ UYGULAMALARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 2015

43 2015 yılı ÜGD tebliğleri /1 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği /2 Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği /3 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği /4 Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği /5 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği /6 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği /7 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği /8 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği /9 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği /10 Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği /11 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği /12 Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği /14 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği /15 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği /16 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği /17 Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği /18 Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği /19 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği /20 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği /21 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği /22İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasınaİlişkin Tebliğ /23 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği

44 Tareks Uygulamaları TAREKS:Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Risk analizi: Ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip Risk analizi: Ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

45 Tareks Uygulamaları İthalatçının sorumluluğu: (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda standartlar dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur. (2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez. (3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

46 Tareks Uygulamaları YAPTIRIMLAR: (1)Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır. (2)TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

47 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği 2015/1 TAREKS YETKİLİ KURULUŞ (BSTB) TEBLİĞ UYGULAMASI DÜZENLENMEMİŞ ALAN ZORUNLU STANDART FİİLİ DENETİM 2015/1 ÜGD Tebliği

48 Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği 2015/2 İlgili kuruluşlar tarafından uygunluk yazısı/belgesi düzenlenirken yapılacak işlemlere ek olarak ürünlerin radyasyon içermediğine dair Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun düzenlediği uygunluk yazısı aranır fasıllar arasında yer alan Japonya menşeli ve/veya çıkışlı ürünler için gümrük idareleri tarafından gümrük beyannamesinin tescili sırasında, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun düzenlediği uygunluk yazısı aranır. 2015/2 ÜGD Tebliği

49 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (2015/3) Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği(2015/6) Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (2015/7 Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (2015/23)

50 2015/3 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği Madde :11 (5) ila GTİP li (39.03 hariç) maddelerin ek-1 deki listede tanımlanan madde olmaması halinde, bir örneği ek-8 de yer alan Üretici Belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası ile birlikte serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük idarelerine başvurulması üzerine bu maddelerin ithaline doğrudan izin verilir. İlgili gümrük idarelerince Üretici Belgesi ve analiz sertifikası ile birlikte ithalatçı bilgileri aylık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na gönderilir. Diğer gümrük rejimleri kapsamındaki başvurularda, ilgili gümrük idareleri tarafından Üretici Belgesi ve analiz sertifikası aranmaz. REGA:14/03/ /3 ÜGD Tebliği

51 2015/3 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği 2015/3 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği

52 2015/6 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği listede yer alan kimyasalların ve ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithalatı yasaktır. listede yer alan GTİP li kimyasalın 1/1/2015 tarihinden sonra ithalatı yalnızca; a) 1/1/2015 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş eşyalar için servis amaçlı olarak ya da b) Evsel havalandırma sistemleri için Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünün 5 inci maddesi kapsamındaki ülkelere ihracat amaçlı üretiminde ihtiyaç duyulan miktar kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın izni ile yapılır. 2015/6 ÜGDTebliği

53 2015/4 Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği Tebliğin amacı, listede yer alan ve Sağlık Bakanlığının özel iznine tabi madde ve müstahzarların ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi Psikotrop Maddeler Sözleşmesi Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan ürünlerinithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.

54 2015/20 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Bu Tebliğin amacı; ürünlerin ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Tebliğ; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar. LİSTELERDE G.T.İ.P GÜNCELLEMELERİ

55 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği 2015/5 Tebliğin amacı; insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolüne tâbi listelerde belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Tebliğ; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulmak istenen ürünleri kapsar. LİSTELERDE G.T.İ.P DEĞİŞİKLİKLERİ 2015/5 ÜGD Tebliği

56 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği 2015/8 99/5/EC RTTE TAREKS Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği Sınıf II bildirim formu TEBLİĞ UYGULAMASI İTHALAT DENETİMLERİ YETKİLİ KURULUŞ: 2015/8 ÜGDTebliği

57 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği 2015/9 TAREKS YETKİLİ KURULUŞ TEBLİĞ UYGULAMASI FİİLİ DENETİMLER İLGİLİ YÖNETMELİKLER 1-Makine Emniyeti Yönetmeliği 2-B.Ger.Sın.Dah.Kul.Üz.Tas.Elk.Teç.İle İlg. Y. 3-Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 4-Asansör Yönetmeliği 5-Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 6-Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 7-Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 8-Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik 9-Sıvı v e Gaz Yak. Y.Sıcak Su Kaz.Ver.G. Dair Y. 2015/8 ÜGDTebliği

58 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği 2015/9 G.T.İ.P DEĞİŞİKLİĞİ TAREKS CE İŞARETİNİN ŞEKLİ VE BOYUTU TEST RAPORU / TEKNİK DOSYA FASON İMALAT SÖZLEŞMESİ İLAVE BELGE BİLGİ TALEBİ DENLİK BEYANI (TESTİ YAPAN KURULUŞ YADA ONAYLANMIŞ KURULUŞ) 2015/8 ÜGDTebliği

59 2015/9 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği UYGUNSUZ CE İŞARETİ TAREKS

60 2015/9 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği BU FORMATA UYGUN OLARAK BÜYÜLTÜLEBİLİR/KÜÇÜLTÜLEBİLİR DÜŞEY KESİT 5mm NİN ALTINDA OLMAMALIDIR -AKSİ DURUMDA TEST RAPORLARI VE TEKNİK DOSYA TALEP EDİLEREK UYGUN OLMASASI DURUMUNDA UYARI VERİLEREK İTHALİNE İZİN VERİLİR -KOLAY SÖKÜLEBİLİR YADA SİLİNEBİLİR OLMASI DURUMUNDA UYGUNSUZ OLARAK DEĞERLENDİRİLİR. RED/OLUMSUZLUK DÜZENLENİR

61 Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği 2015/10 TAREKS YETKİLİ KURULUŞ GÜMRÜK KİMYAHANE VE ÖZEL LABORATUVAR TESTLERİ: TEBLİĞ UYGULAMASI PHTHALATE AZOBOYAR MADDELER FİİLİ DENETİMLER 2015/8 ÜGDTebliği

62 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği 2015/11 TAREKS YETKİLİ KURULUŞ TEBLİĞ UYGULAMASI İLGİLİ YÖNETMELİK: KİŞİSEL KORUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ FİİLİ DENETİMLER 2015/8 ÜGDTebliği

63 Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği 2015/12 YETKİLİ KURULUŞ TEBLİĞ UYGULAMASI FİİLİ DENETİMLER ÜRÜN GRUPLARI 1-BİBERON 2-BİBERON BAŞLIKLARI 3-ÇOCUKLAR İÇİN SU MATARALARI 4-ALIŞTIRMA BARDAKLARI 5-OKUL MALZEMELERİ 6-BESLENME ÇANTALARI 7-BOYALAR 8-ÇOCUKLAR İÇİN TEBEŞİRLER 9-EMZİKLER VB. 2015/12 ÜGD Tebliği

64 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği 2015/14 TAREKS YETKİLİ KURULUŞ TEBLİĞ UYGULAMASI FİİLİ DENETİMLER 2015/14 ÜGD Tebliği

65 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği 2015/15 TAREKS YETKİLİ KURULUŞ TEBLİĞ UYGULAMASI FİİLİ DENETİMLER Zararlı Maddeleri İçeren Piller: a) Ağırlıkça % den fazla cıva (Hg) içeren pilleri, b) Alkali-mangan piller hariç, pil başına 25 mg dan fazla cıva (Hg) içeren pilleri, c) Ağırlıkça % den fazla cıva (Hg) içeren alkali-mangan pilleri, d) Ağırlıkça % den fazla kadmiyum (Cd) içeren pilleri, e) Ağırlıkça % 0.4 den fazla kurşun (Pb) içeren pilleri, 2015/15 ÜGD Tebliği

66 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği 2015/16 TAREKS YETKİLİ KURULUŞ TEBLİĞ UYGULAMASI TIBBI CİHAZLAR VUCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBI CİHAZLAR VUCUT DIŞINDA KULLANILAN TIBBI TANI CİHAZLARI FİİLİ DENETİMLER 2015/16 ÜGD Tebliği

67 Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği 2015/17 YETKİLİ KURULUŞ TEBLİĞ UYGULAMASI FİİLİ DENETİMLER 2015/17 ÜGD Tebliği

68 Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği 2015/8 YETKİLİ KURULUŞ TAREKS TEBLİĞ UYGULAMASI PHTHALATE (Ftalat) FİİLİ DENETİMLER 2015/17 ÜGD Tebliği

69 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği 2015/19 YETKİLİ KURULUŞ TEBLİĞ UYGULAMASI Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik E-devlet/tek pencere FİİLİ DENETİMLER 2015/19 ÜGD Tebliği

70 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği 2015/21 YETKİLİ KURULUŞ TEBLİĞ UYGULAMASI FİRMA TALEBİ OLMASI DURUMUNDA TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ ÖZEL LABORATUVARLARDA TEST İMKANI BAKANLIK LABORATUVAR YETKİLENDİRİLMESİ FİİLİ DENETİMLER 2015/21 ÜGDTebliği

71 İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasınaİlişkin Tebliğ YETKİLİ KURULUŞ TEBLİĞ UYGULAMASI FİİLİ DENETİMLER Türünü (Hukuki şeklini) değiştiren firmaların, tür değişikliğinin gerçekleşmesinden itibaren 1 ay içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne keyfiyeti bildirmesi ve 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliğinin ilgili hükümlerinin yerine getirilmesi halinde, tekrar sınıflandırma başvurusu yapmalarına gerek yoktur. Sınıflandırma için gerekli belgelerin tür değişikliği başvurusunda bulunulduğu tarihte geçerli olmaları yeterlidir. Sınıfları itibariyle taşıması gereken koşulların sürekliliğinin temini amacıyla, işletmeler ilgili Bölge Müdürlüğünce yılda en az bir kez A sınıfındaki işletmeler yılda en az üç kez, B ve C sınıfı işletmeler ise yılda en az iki kez Komisyon tarafından yerinde olağan denetime tâbi tutulur. 2015/22 ÜGD Tebliğ

72 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Hakan KAYA

73 Yerel Ticaret Akışı PARA FATURA İRSALİYE

74 Küresel Tedarik Zinciri Tedarikçiler Üretim Lojistiği Uluslararası Lojistik Gümrükler Bankalar Devletler Müşteriler

75 Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri Dahilde İşleme Rejimi Özel Statülü Şirketler İstihdam Desteği Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Uluslar arası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Turquality Desteği Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tasarım Desteği

76 Dahilde İşleme Rejimi Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanmak suretiyle bedelli ve/veya bedelsiz ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip, alınan teminatın iade edilmesidir. Gümrük Vergisi, KDV, ÖTV vs vergilerden muafiyet sağlar. İthal edilen ürünlerin İhraç edilmesi şartı vardır.

77 Şartlı Muafiyet Sistemi İTHAL EŞYASI (Yağ) Serbest Dolaşımda Bulunan Eşya (Şeker) İTHAL EŞYASI (Un) İTHALAT İŞLEME FAALİYETİ İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜN (Bisküvi) İHRACAT TEMİNAT Vergi KDV Fon TEMİNAT ÇÖZÜMÜ Kapatılan Belge/İzin

78 Geri Ödeme Sistemi İTHAL EŞYASI (Yağ) Serbest Dolaşımda Bulunan Eşya (Şeker) İTHAL EŞYASI (Un) İTHALAT İŞLEME FAALİYETİ İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜN (Bisküvi) İHRACAT VERGİLER TAHSİL EDİLİR. VERGİLER İADE EDİLİR

79 1) Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Özel Statülü Şirketler Ödenmiş sermayeleri en az 2 milyon TL olan ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında; en az (FOB) 100 milyon ABD doları veya eş değerdeki fiili ihracatı gerçekleştiren (transit ve bedelsiz ihracat hariç) anonim şirketlere, her yılın Ocak ayının son gününe kadar başvurulması kaydıyla "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilebilir veya halihazırda Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsünü haiz firmalar için söz konusu statü yenilenebilir.

80 Özel Statülü Şirketler 2) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin; aynı üretim dalında faaliyette bulunan, asgari 10 (on) KOBİ nin bir araya gelmesiyle en az 500 (beşyüz) milyar TL sermayeli anonim şirket olarak kurulması gerekmektedir. b) Kalkınmada Öncelikli Yörelerde, Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin; aynı veya ayrı üretim dalında faaliyette bulunan ve bu yörelerde yerleşik asgari 5 (beş) KOBİ nin en az 250 (ikiyüzelli) milyar TL sermayeli anonim şirket olarak kurulması gerekmektedir.

81 İstihdam Desteği Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsünü haiz şirketlerin münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanmasıdır. Yöneticinin toplam azami ABD Doları karşılığı Türk Lirasını Yöneticinin toplam azami ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %75 i, Elemanların toplam azami ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %75 i, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ndan azami bir yıl süreyle karşılanır.

82 Pazara Giriş Belgelerin Desteklenmesi /8 Uluslararası Belge ve Sertifika Desteği çerçevesinde şirketlerin Destek Kapsamındaki Belge ve Sertifikalar Listesinde yer alan belge/sertifika türlerinin ve test/analiz raporlarının aşağıda belirtilen alım giderleri %50 oranında ve her bir belge veya sertifika başına en fazla ABD Dolarına kadar desteklenir.

83 Pazara Giriş Belgelerin Desteklenmesi /8 Test/ Belge/sertifikalar için: Müracaat ve doküman inceleme giderleri Belgelendirme tetkik giderleri İlk yıla ait belge kullanım ücreti Belge veya sertifikayla ilgili yaptırılması zorunlu test ve analiz ücretleri Kayıt Ücreti Analiz raporları için: Test/analiz ücretleri

84 Pazara Giriş Belgelerin Desteklenmesi /8 CE İŞARETİ ADR SERTİFİKALARI GOST BELGELERİ HELAL BELGESİ ISO 14001, 22000, 27001, BELGELERİ GÜMRÜK BİRLİĞİ SERTİFİKASI (Rusya, Kazakistan, Belarus) UYGUNLUK SERTİFİKALARI (Certificate Of Conformity)

85 Pazara Giriş Belgelerin Desteklenmesi /8 İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ DESTEKLER DESTEK KONULARI VE KAPSAMI Müracaat ve doküman inceleme Belgelendirme tetkik DESTEK ORANI DESTEK ÜST SINIRI (ABD DOLARI) Belge Başına BELGELENDİME DESTEKLER Pazara girişte aranan belge ve sertifikalar Test/Analiz Raporu Yıllık belge kullanımı Belge veya sertifikayla ilgili yapılan testler ve analizler Kayıt Ücreti Müracaat ve doküman inceleme Belgelendirme tetkik Analiz giderleri 50% $ a kadar Şirket Başına Yıllık Tarım Analizleri Akreditasyon giderleri Sağlık sertifika ücreti $ a kadar

86 Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi Yurt dışı fuar organizasyonlarında, katılımcıların stantlarında görevlendireceği 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının ve katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen fatura tutarının %50 si destek kapsamında katılımcıya ödenir.

87 Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi DESTEKLER DESTEK KONULARI VE KAPSAMI DESTEK ORANI DESTEK ÜST SINIRI (ABD DOLARI) Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi Yurtdışı Organizasyonlarında Katılımcıların destelenmesi Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Sektörel nitelikli bireysel katılım Stand kirası Stand dekorasyon ve donanım Harcamaları Nakliye harcamaları 50% $ a kadar İlave Destekler 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları

88 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği A) YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ Bu Tebliğ kapsamında sınai ve/veya ticari şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla ABD Dolarına kadar desteklenir.

89 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği DESTEKLER DESTEK KONULARI VE KAPSAMI DESTEK ORANI DESTEK ÜST SINIRI (ABD DOLARI) Ulaşım PAZAR ARAŞTIRMASI Yurt dışı Pazar araştırma/pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderler Konaklama Araç Kiralama 70% Kişi Başına $ a kadar

90 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği B) PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ (Rapor Danışmanlık) Şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar desteklenir.

91 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği DESTEKLER DESTEK KONULARI VE KAPSAMI DESTEK ORANI DESTEK ÜST SINIRI (ABD DOLARI) PAZARA GİRİŞ Hukuki ve mali raporlar ile yurtdışı şirket satın alımına yönelik danışmanlık harcamaları Rapor 60% Danışm anlık Yıllık en fazla $ a kadar

92 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği C) İleri Teknoloji Yurtdışı Şirket Alımı İleri Teknolojiye sahip şirket alımlarında $ a kadar destek.

93 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği C) SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ Müsteşarlık koordinasyonunda Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına ABD Dolarına kadar desteklenir.

94 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği D) E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ Bu madde kapsamında nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar desteklenir.

95 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği DESTEKLER DESTEK KONULARI VE KAPSAMI DESTEK ORANI DESTEK ÜST SINIRI (ABD DOLARI) E-TİCARET SİTESİNE ÜYELİK E-ticaret sitelerine gerçekleştirilen üyelik Harcamaları Örn: (alibaba.com,tradeatl.com, Chemorbis.com vb.) 70% Yıllık en fazla $ a kadar

96 Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Türkiye de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin ürünlerinin pazarlama ve tanıtımının yapılmasını sağlamak, bu çerçevede yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ile yurt dışında mal ticareti yapmak amacıyla açılan birimlerle ilgili giderlerinin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ndan (DFİF) karşılanmasıdır. Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

97 Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi DESTEKLER DESTEK KONULARI VE KAPSAMI DESTEK ORANI DESTEK ÜST SINIRI (ABD DOLARI) BİRİM KİRA DESTEKLERİ Mağazalar için Ofis, Showroom, Depo, Ürün Teşhir Serası/Tarlası veya reyonu için Net kira Bedeli Üretici firma %60 Ticari firma %50 Üretici firma %60 Ticari firma %50 En fazla $ a kadar En fazla $ a kadar En fazla $ a kadar En fazla $ a kadar

98 Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi DESTEKLER DESTEK KONULARI VE KAPSAMI DESTEK ORANI DESTEK ÜST SINIRI (ABD DOLARI) TANITIM DESTEĞİ Yurtdışında birimi veya yurtdışı marka tescil başvurusu olan şirketlerin yurtdışına yönelik yapmış olduklar tanıtım Harcamaları Görsel ve yazılı tanıtım Sponsorluk Yurtdışı birimlerin internet sayfasına ilişkin tasarım Reklam panoları Yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları Broşürler,eşantiyon ve tanıtım malzemeleri İnternet sitelerine verilen reklam 60% Yurt dışında birimi bulunan şirketler, Birim bulunan her ülke için yıllık $ a kadar Yurt dışında birimi bulunmayan şirketler, Yıllık $ a kadar

99 Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi DESTEKLER DESTEK KONULARI VE KAPSAMI DESTEK ORANI DESTEK ÜST SINIRI (ABD DOLARI) MARKA TESCİL Yurt dışında tescil ettirilmiş markaların korunmasına ilişkin yapılan harcamalar Markaların Korunmasına İlişkin Avukatlık vb. Giderler Marka/Patent Bürosu Hizmeti Giderleri Danışmanlık Giderleri Yurtdışında Markanın Tescilini Araştırma/İnceleme 50% Yıllık en fazla $ a kadar

100 Turquality Desteği Türkiye de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ndan karşılanması amaçlanmaktadır.