SERMAYE PİYASASI KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR YIL: 2010

2 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANANAYİ TİCARET Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin TL den TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin izahnamedir. Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarih ve... sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. SPKn uyarınca, izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraççılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluşlara da zararın ihraççılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. Bağımsız denetim kuruluşları ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara ilişkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlış ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur. İzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından aşağıda unvanları belirtilen kuruluşlar ile bu kuruluşları temsile yetkili kişiler sorumludur: Kristal Kola Ve Meşrubat San.Tic.A.Ş. ve halka arzda aracı kurum olarak yer alan Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. izahnamenin tamamından, İrfan Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. izahname ekinde yer alan ve izahname içerisinde yer alan finansal bilgilerin kaynağı olan , ve tarihli finansal tablolar ile bunlara ilişkin finansal raporlardan sorumludur. GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR Bu izahname, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ortaklığımızın geleceğe yönelik açıklamaların öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir.

3 I. BORSA GÖRÜŞÜ: Yoktur II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR: Yoktur İÇİNDEKİLER KISALTMA VE TANIMLAR. 1-ÖZET... 2-RİSK FAKTÖRLERİ... 3-ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİ. 4-SEÇİLMİŞ FİN ANSAL BİLGİLER... 5-MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI HAKKINDA BİLGİ BİLGİ... 6-YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER... 7-GRUP HAKKINDA BİLGİLER... 8-İLİŞKİLİ TARAF VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİ 9-HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER FİNANSAL DURUM VE FAALİYET SONUÇLARI 11-ORTAKLIĞIN FON KAYNAKLARI GEÇMİŞ DÖNEM FİNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI ORTAKLIĞIN PROFORMA FİNANSAL BİLGİLERİ KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI 15-KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLARİ 16-PAYLARLA İLGİLİ VERGİLEME ESASLARI 17-UZMAN RAPORLARİ VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER İNCELEMEYE AÇIK BELGELER İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER EKLER KISALTMA VE TANIMLAR Kısaltma ve Tanımlar Bakınız Bkz Kristal Kola ve Meşrubat San.Tic.A.Ş. Şirket, Ortaklık İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İMKB Merkezi Kurul Kayıt Kuruluşu MKK Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Deniz Yatırım, Aracı Kurum Sermaye Piyasası Kanunu SPKn Sermaye Piyasası Kurulu SPK, Kurul Teminat, Rehin ve İpotekler TRİ Türk Ticaret Kanunu TTK Türkiye Cumhuriyeti Kanunları TCK Türk Ticaret Sicil Gazetesi TTSG Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları UFRS Türk Lirası TL Ve benzeri vb Kamuyu Aydınlatma Platformo KAP Madde md 3

4 1. ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 1.1-Kristal Kola ve Meşrubat San.Tic.A.Ş.hakkında Bilgi Merkezi İstanbul da bulunan Kristal Kola ve Meşrubat San.Tic.A.Ş. 5 Eylül 1996 da 1(Bir) Milyon TL sermaye ile kurulmuştur. İhlas Grubu'na bağlı bir kuruluş olarak, 21 Ekim 2005 tarihine kadar faaliyetine devam eden Kristal Kola, bu tarihten sonra gruptan ayrılmış olup 19 Ocak 2010 itibariyle tekrar grup bünyesine katılmıştır. Şirketin ana faaliyet konusu "Kristal,chat, rival, bwin, tombik ve redline " markalı kola, portakallı gazoz, sade gazoz, enerji içecği, meyveli içecekler, su üretimi, maden suyu ve sodası, şişelemesi ve pazarlamasıdır. Şirketimizin mevcut üretimi Balıkesir, Kırıkkale, Edremit ve Sapanca'daki tesislerinde gerçekleşmektedir. Balıkesir ve Kırıkkale'de gazlı içecek üretimi, Edremit Kazdağı nda Maden Suyu, Sapanca'da ise su şişelemesi gerçekleştirilmektedir. Şirket üretimini, m 2 si kapalı alan olmak üzere m 2 lik bir alanda, dört üretim tesisinde yapmaktadır. 1.2-Risk Faktörleri Sektöre İlişkin Riskler: Ortaklığın ve içinde bulunduğu sektörün yaşayabileceği en önemli sorun hammaddeden oluşmaktadır.ortaklığın üretimi için gerekli olan hammadde Pet, şeker, konsantreler ve ambalaj malzemeleridir.ayrıca üretim zamanında oluşabilecek doğa şartlarındaki olumsuz etkiler doğrudan üretimi etkileyeceğinden hammadde ve fiyat riski sektör için önemlidir. İhraççı Riski: Paylara ilişkin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi ya da herhangi bir kamu otoritesi tarafından garanti verilmemiştir. Piyasa Riski: Ulusal piyasada işlem gören gören payların, piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak fiyatlarının artması ya da azalmasıdır. Ancak, paylarının vade sonuna kadar elinde tutarak düzenli kupon ödemelerini ve vade sonunda anapara tutarını alacak olan yatırımcılar için "piyasa riski" bulunmamaktadır. Likidite: Paylar İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına (ÎMKB) kote olacaktır. Ancak, Payların piyasada likiditesini sağlama konusunda Kristal Kola ve Meşrubat San.Tic.A.Ş.nin bağlı ortaklıklarının, iştiraklerinin ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarının herhangi bir tahahhüdü yoktur. Kristal Kola ve Meşrubat San.Tic.A.Ş. paylarından satın alacak yatırımcıların payların vadesine kadar elde tutabilme ihtimalini de göz önünde bulundurarak yatırım kararlarını oluşturmaları yerinde olacaktır. Faiz Türü Riski: Kristal Kola ve Meşrubat San.Tic.A.Ş. tarafından halka arz edilecek payların kupon faiz oranı yoktur. Derecelendirme: Kristal Kola ve Meşrubat San.Tic.A.Ş.nin halka arz edilecek söz konusu paylarına ilişkin herhangi bir kredi derecelendirme (rating) çalışması yaptırmamıştır. Dolayısıyla, payın satın alacak yatırımcıların izahnamede yer alan bilgileri dikkatli bir şekilde okuyarak risk getiri analizini yapmaları ve yatırım kararlarını oluşturmaları gerekmekledir.

5 1.3. Şirketin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, üst yöneticileri ile bağımsız denetim kuruluşu hakkında temel bilgiler YÖNETİM KURULU Mahmut Erdoğan : Yönetim Kurulu Başkanı Şirketi temsil ve ilzama müstakil ve münferiden yetkili Aziz Erdoğan : Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Şirketi temsil ve ilzama müstakil ve münferiden yetkili Sıddık Durdu : Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza Şirketi temsil ve ilzama müstakil ve münferiden yetkili Abdullah Turalı : Yönetim Kurulu Üyesi Şirketi temsil ve ilzama müstakil ve münferiden yetkili Önder Nuranel : Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Eray Şerifoğlu : Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Babayiğit : Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyd Ebrar Levent:Denetçi (Murakıp) Bağımsız Denetim Kuruluşu:İrfan Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Şirket mali tanloları ile ilgili şartlı rapor düzenlememiştir. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER: Aziz Erdoğan :Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Sıddık Durdu :Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza Mümin Can: Balıkesir Meşrubat Fabrikası Müdürü Ismail Çoğal: Sapanca Su Fabrikası Müdür, Mustafa Demircioğlu: Kırıkkale Meşrubat Fabrikası Müdürü Abdullah Can:Edremit Maden Suyu Fabrikası Müdürü 1.4-İhraca ilişkin özet veriler ve tahmini halka arz takvimi Şirket %100 nakit karşılığı B grubu hamiline yazılı 6.tertip hisse senedi ihraç edecek olup halka arz tahmini olarak 2010 yılı Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecektir Seçilmiş Finansal bilgiler, finansal tablolara ilişkin özet veriler ve bunlara ilişkin önemli değişiklikler ile sermaye yapısı ve borçluluk durumu, Şirket Finansal tablolarda, işletmenin finansal durumu, performansı ve nakit akışındaki eğilimleri belirleyebilmek amacıyla zaman içindeki finansal tablolarında finansal araçlar detayına yer vermektedir. 5

6 Konsolide Bilanço Varlıklar Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kaynaklar KısaVadeli Yükümlülükler UzunVadeli Yükümlülükler Toplam Özkaynak ve yükümlülükler Konsolide gelir tablosu Gelir Satış Maliyeti ( ) ( ) ( ) Brüt Kar/zarar Faaliyet Karı/zarar ( ) Dönem Karı/Zararı ( ) ( ) Karbaşına 0,02 (0.10) (0,01) kazanç/kayıp Dönemler içerisinde yaşanan genel ekonomik durgunluk ve döviz kurlarındaki belirsizlik nedeniyle şirket 2.6 milyon usd lik yatırım gerçekleştirmiştir. Finansal Göstergeler LİKİTİDE ORANLAR CariOran 6.24% 3.71% 6.57% Likitide Oranı 5.79% 3.38% 5.85% KARLILIK ORANLARI Brüt Kar Marjı 14.00% 2.23 % % Faaliyet Karı Marjı 2.9% % 0.61 % Net Kar Marjı 1.70% % % Özsermaye Karlılığı 1.19% % % Aktif Karlılığı 1.04% % % FAALİYET ORANLARI Alacakların Ortalama Tahsil Süresi Stok Devir Hızı Borç Devir Hızı Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı MALİ ORANLAR Banka kredileri/toplam borç 39.02% 33.65% 42.45% Özsermaye/Aktif toplamı 87.14% 79.18% 86.77% Net finansal borçlar/fvaök % % %

7 1.6-İhracın gerekçesi ve halka arzdan elde edilecek net nakit girişinin kullanım yerleri, Halka arz yoluyla sağlanacak nakit girişi Şirketin büyüme hızı ile doğru orantılı olarak, pazar payını artırmak, mali yapısını güçlendirmek, marka bilinirliğini artırmak, maliyetlerini minumuma indirgemek, görsel reklamlara yer vermek, istihdamı artırmak ve tesislerdeki makina parkını revize etmek için kullanılacaktır. 1.7-Finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında bilgiler, Kısa Vadeli Finansal Borçlar Banka Kredileri Uzun Vadeli Finansal Borçlar Banka Kredileri Aralık Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle vade analizi aşağıda sunulmuştur: aya kadar ile 12 ay arası ile 5 yıl arası Personel hakkında bilgi, Şirket bünyesinde dönem sonu itibariyle çalışan sayısı Memur ve yönetici İşçi Toplam Ortaklık yapısı ve ilişkili taraf işlemleri hakkında bilgiler, Şirketin ortaklık sayısı aşağıdaki gibidir. Adı Pay Oranı % Pay Tutarı (TL) İhlas Pazarlama A.Ş. 38, Halka Açık Kısım 59, Diğer 2, Toplam 100, Şirketin konsolidasyona dahil etmiş olduğu bağlı ortaklığının faaliyetlerine ilişkin bilgi verilmiştir. Atmaca Gıda Üretim ve Ticaret A.Ş.: Firma her türlü gıda ve ambalaj malzemesi üretimi, ticareti ile elektrik, elektronik malzemeleri ticaretiyle iştigal etmektedir İhraca ve borsada işlem görmeye ilişkin bilgiler(satış ve dağıtım esasları, mevcut paylarını satan ortaklar, ihraç maliyeti vb) Şirket 1997 yılından itibaren borsada işlem görmekte olup ilk halka arza açıklık oranı%16,67 iken şuanki oran %59,09 dır. 7

8 1.11-Ek bilgiler(sermaye tutarı, esas sözleşmenin önemli hükümleri, incelemeye açık belgeler) Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı TL dir. Ödenmiş sermayesi TL dir. Detay esas sözleşmenin son hali ekte mevcuttur. 2. RİSK FAKTÖRLERİ 2.1. Ortaklığa ve İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler: Piyasa riski Faaliyetleri nedeniyle şirket, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Gelirlerin ve giderlerin döviz cinslerine göre dağılımı ile borçların döviz cinslerine göre ve değişken ve sabit faiz oranlı olarak dağılımları Şirket yönetimi tarafından takip edilmektedir. Piyasa riskine yol açan piyasa koşullarındaki değişiklikler; gösterge faiz oranı, diğer bir işletmenin finansal aracının fiyatı, mal fiyatı, döviz kuru veya fiyat ya da oran endeksindeki değişiklikleri içerir. Faiz oranı riski Şirket sabit faiz oranları üzerinden borçlanmaktadır Kur riski : Şirketi gelir ve giderleri arasında kur riski açısından doğal bir denge bulunmakta olup ileriye yönelik tahminler ve piyasa şartları dikkate alınarak bu denge korunmaya çalışılmaktadır. Kredi ve tahsilat riski Şirketin kredi ve tahsilat riski temel olarak ticari alacaklarına ilişkindir. Bilançoda gösterilen tutar şirket yönetiminin önceki tecrübelerine ve cari ekonomik şartlara bağlı olarak tahmin ettiği şüpheli alacaklar düşüldükten sonraki net tutardan oluşmaktadır. Şirketin kredi riski çok sayıda müşteriyle çalışıldığından dolayı dağılmış durumdadır ve önemli bir kredi risk yoğunlaşması yoktur. Ayrıca şirket, ticari alacakları ile ilişkili olarak teminat temini yolu ile etkin risk yönetimi yapmaktadır. Likidite riski Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir. Şirket, türev ürünleri alım-satımı işlemi ile döviz ve/veya faiz oranı (sabit ve değişken) riskinden korunmak amacıyla forward, future, option ve swap işlemleri yapmamaktadır İhraç Edilen Paylara İlişkin Riskler: Ana Sözleşme nin imtiyazları belirleyen 9. maddesine göre Şirket sermayesini temsil eden A Grubu paylar sahibine yönetim ve denetim kurulu üyelerini belirleme ve oy kullanma imtiyazı sağlar. Bu nedenle halka arz edilen B Grubu payların çoğunluğunun ele geçirilmesi durumunda dahi, Şirket yönetim ve denetimini belirleme yetkisi ile oy haklarının çoğunluğu A Grubu imtiyazlı paylara sahip olan hissedarlara ait olmaya devam edecektir Diğer Riskler: Ülkenin bulunduğu coğrafi durum itibariyle ülke riski taşımakta olup, politik ve siyasal olarak sorunlar yaşanabilen iç ve dış savaş ve savaşların yaşandığı bir bölgede yer almaktadır. Ayrıca ülke olarak tüm global krizlerden etkilenilmektedir.

9 3. ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER 3.1. Tanıtıcı Bilgiler Ticaret Unvanı : KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Merkez Adresi : İhlas Plaza 29 Ekim Cd.No:23 Medya Blok K:5/4 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL Fiili Yönetim Adresi : İhlas Plaza 29 Ekim Cd. No:23 Medya Blok K:5/4 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili : İstanbul Memurluğu Ticaret Sicil Numarası : Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 10/09/1996 Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi : Süresiz Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C.Kanunları Esas Sözleşmeye Göre Amaç ve : Kola ve meşrubat sanayinde kullanılan pet şişe Faaliyet Konusu imalatı, bunlara içme suyu ve diğer sıvı gaz veya katı maddeler doldurulması ile su, meşrubat, kolalı içecekler, gazlı ve gazsız meşrubatlar, meyve suları imalatı, ithali, ihracı, sanayi, toptan ve perakende olarak pazarlanmasıdır. Telefon ve Faks Numaraları : (0212) (0212) İnternet Adresi : Bilinen Ortak Sayısı : 2 Tüzel Ortaklık 3.2. Ortaklığın Tarihçesi ve Gelişimi Merkezi İstanbul da bulunan Kristal Kola Ve Meşrubat San.Tic.A.Ş. 5 Eylül 1996 da 1(Bir) Milyon TL sermaye ile kurulmuştur.ihlas Grubu'na bağlı bir kuruluş olarak 21 Ekim 2005 tarihine kadar faaliyetine devam eden Kristal Kola, bu tarihten sonra gruptan ayrılmış olup 19 Ocak 2010 itibariyle tekrar grup bünyesine katılmıştır. Şirketin ana faaliyet konusu "Kristal,chat, rival, bwin, tombik ve redline " markalı kola, portakallı gazoz, sade gazoz, enerji içecği, meyveli içecekler, su üretimi, maden suyu ve sodası, şişelemesi ve pazarlaması konularında faaliyet göstermektedir. Şirket kendi markalarının dışında ulusal marketlere Private Label ürünler üretmektedir. Şirketimizin mevcut üretimi Balıkesir, Kırıkkale, Edremit ve Sapanca'daki tesislerinde gerçekleşmektedir. Balıkesir ve Kırıkkale'de gazlı içecek üretimi, Edremit Kazdağı nda Maden Suyu, Sapanca'da ise su şişelemesi gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz üretimini, m 2 si kapalı alan olmak üzere toplam m 2 lik bir alanda, dört üretim tesisinde yapmaktadır. Şirketimiz satışlarını,bir distribötür ana firmaya bağlı Türkiye nin her bölgesinde bulunan bayilik sistemi ile yapmaktadır. İhracatını kendi bünyesinde arz talep yöntemiyle ve bazı yerlerde bayilik sistemiyle gerçekleştirmektedir. 9

10 Kalitesini öne çıkarmış olan şirketimiz Tüketici Kalite Güvence ödülünü almıştır. Kristal Kola, gazlı içecek sektöründe herhangi bir yabancı lisansa bağlı olmadan üretim yapmaktadır. Kristal Kola'nın pazarlama açısından önemli destekleri, Türkiye nin Kolası, Güvenle İçiniz, No Caffein No Problem sloganlarıyla tüketicilerine seslenen, yazılı ve görsel reklamları, şemsiye, soğutucu, bardak, muhtelif promasyon malzemeleri, değişik zamanlarda ürüne ürün kampanyaları şeklindedir 3.3. Esas Sözleşmeye İlişkin Bilgiler Tam metni ve de yer alan esas sözleşmeye ilişkin bilgiler mevcuttur. Sözleşme metni ektedir Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi: Şirket sermayesi içindeki A grubu hamiline yazalı paylar imtiyazlı olup halka arz edilen B grubu paylar her hangi bir imtiyaza sahip değildir. Şirket in imtiyazlı paylarının (A grubu hisseler) dağılımı aşağıdaki gibidir: Ortak Adı/Ünvanı Tertip Grup H/N Adet TUTAR Sağladığı Haklar Yönetim ve Denetim Kurulu İhlas Pazarlama A.Ş. I A Hamiline Üyelerinin Çoğunluğunu Seçme Yönetim ve Denetim Kurulu Kristal Gıda Dağ.Paz.A.Ş I A Hamiline Üyelerinin Çoğunluğunu Seçme a-yönetim Kurulu Üyelerini belirleme ve murakıbı seçme İmtiyazı: Şirket Esas sözleşme-imtiyazlar-madde:9 Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulu nu 3 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri nin en az 2 si, 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri nin en az 3 ü, 7 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri nin en az 5 i (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer. Genel kurul murakıp sayısını bir olarak belirlediği takdirde bu murakıp, üç olarak belirlediği takdirde en az iki murakıp (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir Payların devrine ilişkin esaslar: Her ne kadar Şirketin ihraç etmiş olduğu herhangi bir nama yazılı hisse senedi yoksa da, nama yazılı paylarının devrine ilişkin esas sözleşmenin 8 inci maddesinde aşağıdaki hüküm bulunmaktadır. HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ : Madde - 8 : Nama yazılı hisse senetlerinin devredilebilmesi için önce kurucu hissedarlara rayiç bedeli üzerinden satın alınması teklif edilir, kurucu hissedarlardan herhangi biri, bir ay içerisinde satın almazsa ahara satılabilir. Bunun aksine yapılan tasarruflar hükümsüz olduğu gibi pay defterine dahi kayıt edilemez. Yukarı fırkada yer alan hususlar rehin ve haciz hallerinde ve hisse senetlerinin üzerinde başka ayni haklar kurulması halinde aynen uygulanır. Cebri İcra satışlarında da bu maddede yer alan öncelik hakları saklıdır. Bu öncelik haklarına riayet edilmediğinde İdare Heyeti satış ve devir veya hak sahipliği değişikliğini pay defterine kayıt etmeye yetkilidir. Ancak T.C. Kanunları nın tatbikatından doğan haciz, cebri icra, miras ve sair ayni haklardan mütevellit satışı devri, ve intikal mülzem olan hisse senetleri önce rayiç bedeli üzerinden kurucu hissedarlara teklif edilir. Otuz gün süre ile cevap veremeyen tekliflerle ahara satışa izin verilmiş demektir Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar: Şirketin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin ana mukavalede herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

11 Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi: Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K. nun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek lüzumlu kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Ana Mukavele de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamelerin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Sermaye Piyasası Kurulu nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemelerine uyulur. Şirkete ait ilanlar T.T.K. nun 37 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yetkili Kamu Makamları nın ilan ve reklamlar konusundaki kısıtlama, yasak ve düzenlemeleri çerçevesinde ve mevzuat ile belirlenen asgari ve azami sürelere riayet edilerek günlük yayın yapan en az iki gazetenin Türkiye Baskıları nda yayınlamak sureti ile yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların ise toplantı tarihinden iki hafta önce yapılması zorunludur. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. ( T.T.K. 397 ve 438 inci hükümleri saklıdır. ) Ortaklığın yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi: A Grubu paya sahipleri oy kullanma ve yönetim kurulu üyesi belirlemede imtiyaz sahip olduğundan halka arza edilen B Grubu payların çoğunluğu ele geçirilmesi durumunda dahi yönetim hakimiyeti el değiştirmeyecek, A Grubu pay sahiplerinde kalmaya devam edecektir Sermayenin artırılmasına veya azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi: Yoktur Yönetim ve denetim kurullarına ilişkin hükümlerin özetleri: Şirketin esas sözleşmesinin 7 inci maddesine göre,şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu nun hükümleri dairesince hissedarlar arasından seçilecek en az üç, en çok yedi üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilirler. Şirketin esas sözleşmesinin 9 uncu maddesine göre, Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulu nu 3 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri nin en az 2 si, 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri nin en az 3 ü, 7 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri nin en az 5 i (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer. Şirketin esas sözleşmesinin 10 uncu maddesine göre, Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Müddeti sona eren Yönetim Kurulu Üyesi yeniden seçilmesi caizdir. Genel kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu nu her zaman değiştirebilir. Şirketin esas sözleşmesinin 14 üncü maddesine göre, Genel Kurul, gerek hissedarlar arsından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya üç murakıp seçer. Şirketin esas sözleşmesinin 9 uncu maddesine göre, Genel Kurul, murakıp sayısını bir olarak belirlediği takdirde bu murakıp, üç olarak belirlediği takdirde en az iki murakıp (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. 11

12 3.4. Faaliyet Hakkında Bilgiler Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi: Şirketin her bir ana satış grubu için ayrı ayrı olmak üzere, dönem içinde gerçekleştirdiği mal/mamul satış miktarları şöyledir: MAMUL (Gıda Grubu) Ölçü Birimi Miktar Miktar Meşrubat (Kola, Portakal, Gazoz, Enerji, Limonata) Litre Su Litre Kristal Maden Suyu/Soda Litre Kristal Meyve Suyu Litre Rival ve Chat Meyve Suyu, 0 Yağ ve Süt Litre TİCARİ MAL 0 (Elektronik Eşya) Klima Adet Buzdolabı Adet Tesis Kapasiteleri (Lt) meşrubat Kaynak Suyu Doğal Maden suyu Balıkesir Kırıkkale Sapanca Edremit yılının son çeyreğinde ülkemizi etkisi altına alan küresel kriz 2009 yılında da devam etmiştir.yılın son çeyreğinden itibaren tüketici güven endeksinin yükselmeye başlaması ile birlikte yıl sonunda hedeflenen seviyeye mevsimsel özellik nedeniyle ulaşılamamıştır.şirketimiz 2010 yılında sürdürelebilir karlı büyüme ile ve üretim kapasitesini de kullanarak yeni ürünlerle sektördeki yerini kuvvetlendirecektir Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ortaklığın bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Şirketimiz, sektörünün saygın bir kuruluşu olarak, kuruluşundan bu güne kadar, kendini topluma ve paydaşlarına sağladığı değerleri çoğaltmak ve büyümesini kademeli bir şekilde sürdürülebilir kılmak ile yükümlü görmektedir. Şirketimiz sürdürülebilir büyüme prensibi ve kararlı iş hedefleri ile, faaliyetlerini en iyi şekilde planlayarak yürütmektedir. Gerek iş uygulamalarında, gerekse sosyal sorumluluk çalışmalarında tüm sosyal paydaşlarıyla şeffaf, açık ve sürekli bir iletişim içinde bulunan şirketimiz, faaliyetlerine değer katan teknolojik proje ve yatırımlarla, itibarlı bir kurum haline gelmektedir. Şirket'in toplumsal fayda sağlama konusundaki kararlılığına gösterdiği alanlar arasında, faaliyet gösterdiği bölgeleri desteklemesi, fabrikaları ve tesisleriyle kalkındırmaya ve istihdama katkıda bulunması gibi alanlarda kamu yararına projelere destek vermektir. Sektörde, rekabetçi gücü, finansal performansı ve hammadde kullanımına, çevreye saygısı, sosyal sorumluluk konusunda yapılan çalışmalar, insan kaynakları alanında ilerici uygulamalar ile sürekli pekiştirmektedir. Şirketin hammadde kullanımından çevre koruma konusundaki hassasiyetine, iş güvenliğinden çalışma eğitimine kadar iş yapış biçiminden iş akışına kadar yüksek standarlara uygulamaktadır. Atık yönetim konusunda, ilgili lisanslı firmalarla işbirliği yaparak piyasaya sürmüş olduğu ambalajların geri dönüşüm işlemlerini yaptırmaktadır.

13 Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın net ciro tutarının faaliyet alanına ve pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı hakkında bilgi: Net Satışlar Şirketin net cirosunu oluşturan son üç yıla ait ürün grubuna göre satışların dağılımı (TL) meşrubat su maden suyu meyve suyu enerji limonata Ticari Mal satışları buzdolabı klima televizyon diğer Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın tamamlanmış önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi: Sapanca fabrikasında 2007 yılında başlayıp 2009 yılı sonuna kadar devam eden modernizasyon üretim hattı projesi kapsamında bir adet Teşvik Belgemiz bulunmaktadır. Bu belge kapsamında yapılan yatırımlarla tesisin kapasitesi iki katına çıkmıştır. Belge dahilinde yurtiçinden belge süresi içerisinde tesisin ihtiyaçları çerçevesinde ekipmanlar alınmaktadır. Yatırım toplam tutarı 2.6 milyon USD olup tamamı özkaynaklardan karşılanmıştır. Sözü geçen teşvik belgeleri ile İthal edilen makine ve teçhizat ile ilgili gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnasından yararlanılmaktadır Ortaklık tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi:yoktur Ortaklıkla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koşulları hakkında bilgi: Şirketin dönem içerisinde SGK ve 5510 sayılı İş Kanunu nun çerçevesinde TL indirim sağlamıştır. Teşvik belgesi ile İthal edilen makine ve teçhizat ile ilgili gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnasından yararlanılmaktadır. Ayrıca yurtiçi ve yurt dışı satışlarından dolayı KDV iadesi almaktadır Ortaklığın yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında ortaklığı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında bilgi:yoktur Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın araştırma ve geliştirme politikaları ile sponsorluk yaptığı araştırma ve geliştirme etkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olmak üzere bu etkinlikler için yapılan ödemeler hakkında bilgi: Şirketin dönemler içerisinde yeni marka tescil, tescilli markaların itirazı, süre uzatımı ve ürün analizleri için: Araştırma ve Geliştirme Giderleri

14 Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi:yoktur Ortaklığın ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınai-ticari, mali vb. anlaşmalar ile ortaklığın faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne ölçüde bu anlaşmalara bağlı olduğuna ilişkin özet bilgi:yoktur Son hesap dönemi itibariyle ortaklığın finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere sahip olduğu veya yönetim kurulu kararı uyarınca ortaklıkça edinilmesi planlanan önemli maddi varlıklara ilişkin bilgi:yoktur Maddi varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç/gerçeğe uygun değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi: Bir maddi ve maddi olmayan duran varlık kaleminin maliyeti, sadece aşağıdaki koşulların oluşması durumunda varlık olarak finansal tablolara yansıtılmaktadır: a) Bu kalemle ilgili gelecekteki ekonomik yararların işletmeye aktarılmasının muhtemel olması ve b) İlgili kalemin maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi. Varlık olarak muhasebeleştirilme koşullarını sağlayan bir maddi ve maddi olmayan duran varlık kalemi, ilk muhasebeleştirilmesi sırasında maliyet bedeli ile ölçülür. Takip eden dönemlerde ise maliyet veya yeniden değerleme yöntemlerinden biri kullanılarak değerlenirler. Duran varlıkların ilk maliyetleri, gümrük vergilerini, iade edilmeyen alım vergilerini, varlık çalışır hale ve kullanım yerine getirilene kadar oluşan direkt maliyetlerini de içeren satın alım fiyatından oluşur. Maliyet modeli, maddi ve maddi olmayan duran varlığın maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve varsa değer düşüklükleri çıkarılarak sunulmasıdır. Yeniden değerleme modeli; gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilen bir maddi ve maddi olmayan duran varlık kalemi, varlık olarak muhasebeleştirildikten sonra, yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden gösterilir. Yeniden değerlenmiş tutar, yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden, müteakip birikmiş amortisman ve müteakip birikmiş değer düşüklüğü zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan değerdir. Yeniden değerlemeler, bilanço tarihi itibariyle gerçeğe uygun değer kullanılarak bulunacak tutarın defter değerinden önemli ölçüde farklı olmasına neden olmayacak şekilde düzenli olarak yapılır. Şirket maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ölçümünde maliyet modelini kullanmaktadır. Amortisman, normal amortisman yöntemine ve kıst esası göre dikkate alınarak aşağıda belirtilen faydalı ömür ve yöntemlere göre hesaplanır: Faydalı Ömür (Yıl) Yöntem Yeraltı ve yerüstü düzenleri 10 Doğrusal Binalar 50 Doğrusal Makine, tesis ve cihazlar 3-15 Doğrusal Taşıt, araç ve gereçleri 4-10 Doğrusal Döşeme ve demirbaşlar 3-10 Doğrusal Diğer maddi duran varlıklar 5 Doğrusal Haklar 5-10 Doğrusal Diğer maddi olmayan duran varlıklar 3-5 Doğrusal Faydalı ömür ve amortisman yöntemi düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna bağlı olarak yöntemin ve amortisman süresinin ilgili varlıktan edinilecek ekonomik fayda ile uyumlu olup olmadığına dikkat edilmektedir.