DOG A DERNEG İ. MI SYONUMUZ Dog anın haklarını savunmak. dogadernegi.org. Göl Yoksa Burdur da Yok! Hazırlayan Ays e Sargın

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOG A DERNEG İ. MI SYONUMUZ Dog anın haklarını savunmak. dogadernegi.org. Göl Yoksa Burdur da Yok! Hazırlayan Ays e Sargın"

Transkript

1

2 DOG A DERNEG İ VI ZYONUMUZ I nsanın, dog anın bütünlüg üne saygı duydug u, var olus unun dog a üzerindeki etkisini bilerek yas adıg ı ve sonucunda dog anın korunmasını gerektirmeyecek bir yas am kültürünü benimsedig i bir dünyaya ulas mak. MI SYONUMUZ Dog anın haklarını savunmak. dogadernegi.org Göl Yoksa Burdur da Yok! Hazırlayan Ays e Sargın Katkı Verenler Can Yeniyurt, Engin Yılmaz, Fatih Tas kıran, Yücel Sönmez Tasarım Taner Cesur Fotog raflar Ahmet Karatas, Ali I hsan Gökçen, Ays egül Boydas, Berkay Kuyzu, Dog a Derneg i ars ivi, Erol Kesici, Hazal Yılmaz, I brahim Öz, Lütfi Taras lı, Murat Sag dıç, Tamer Yılmaz, Ufuk Gökduman Dog a Derneg i Baskı

3 Ali I hsan Gökçen Göl Yoksa Burdur da Yok!

4 Çevresinde uzanan verimli tarım alanları, kıs lamaya gelen dünyaca ünlü su kus ları, dünyada sadece Burdur da bulunan Burdur dis li sazancıg ı ile Burdur un gözbebeg i Burdur Gölü... Binlerce yıldır çevresinde kurulan uygarlıklara kucak açmıs ; efsanelerin, destanların konusu olmus ; Burdur da tarımın, dog anın, hayatın can damarı... Bugün Burdur Gölü kuruyor. Son 35 yılda, göl sahip oldug u suyun yaklas ık üçte birini kaybetti. 2

5 Yag ıs miktarı aynı ama Burdur Gölü insan eliyle kurutuluyor. Gölü besleyen akarsuların üzerine ins a edilen baraj ve göletler, bu akarsuların Burdur Gölü ne ulas masını engelliyor. Göl çevresinde açılan çok sayıda sondaj kuyusu gölü besleyen yer altı suyunun azalmasına sebep oluyor. Oysa su, hayatın ta kendisi. Su yoksa hayat da yok. Burdur Gölü kurursa deg is ecek yöre iklimi, Burdur da tarıma, meyvecilig e ve hayvancılıg a zarar verecek. Göl suyunun çekilmesiyle olus acak rüzgâr erozyonu riski, hem köylerde yas ayanların hem de Burdur kent merkezinde yas ayanların sag lıklarını tehdit edecek. Gölün kurumasına bag lı olarak tarım ve hayvancılıkta yas anacak verim kayıpları, köyden kente ve kent dıs ına göçü tetikleyecek. Bir bas ka deyis le, Burdur Gölü yok olursa, Burdur da hayat eskisi gibi olmayacak. Burdur Gölü nün kurumasını önlemek için kamu kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin, halkın, yani hepimizin acilen bir araya gelmesi gerekiyor. Gölümüzü kurtarmak için hemen bugün birlikte çözümler üreterek bu çözümleri hayata geçirmeliyiz. Burdur Gölü nü kurtarmak bizim elimizde. Yarın çok geç olabilir. 3

6 Burdur Gölü Kimlik Kartı Konum Burdur ve Isparta illeri sınırları içerisinde yer alır. Yüzölçümü 150 km 2 (Kasım 2012) Koruma Statüleri Ramsar Alanı Doğal Sit Alanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Bunları Biliyor muydunuz? Burdur Gölü, Türkiye nin yedinci en büyük gölü ve üçüncü en büyük tuzlu gölüdür. Burdur Gölü nün en derin yeri 61 metredir. Burdur dişli sazancığı (Aphanius sureyanus) dünyada sadece Burdur Gölü nde yas ar. Yakın geçmişe kadar Burdur Gölü, nesli dünya ölçeg inde tehlikede olan dikkuyrukların (Oxyura leucocephala) yüzde 70 inin kıs lama alanıydı. Kıs lamak için gölü kullanan dikkuyrukların oranı her yıl azalıyor. Göl çok tuzlu olması nedeniyle kış aylarında donmaz. Burdur Gölü, Türkiye nin 305 Önemli Doğa Alanı ndan birisidir. Önemli Dog a Alanı, dog adaki canlı türlerinin nesillerini sürdürebilmeleri için özel önem tas ıyan cog rafyaları tanımlar. Burdur Gölü nü korumaya yönelik Burdur Gölü Yönetim Planı 2008 yılında hazırlandı. Plan, 2012 yılı sonuna kadar yapılacak faaliyetleri içeriyor. 4

7 Burdur Gölü: Burdur da Hayatın Can Damarı Burdur Gölü kıyısına yerles en insanın öyküsü binlerce yıl öncesine uzanıyor. Lütfi Taras lı Burdur Gölü nün güneybatı ucundaki Hacılar Köyü yakınlarında yapılan kazılar, eski çag lardan beri yörede yerles ik hayatın oldug unu gösteriyor. Burdur, insanlık tarihinde ilk sosyal örgütlenmenin ve ilk ticari etkinliklerin gerçekles tirildig i merkezlerden birisi. Burdur da yes eren binlerce yıllık medeniyetin varlıg ı Burdur Gölü ne, bu karmas ık ve birbirine bag lı yas am ag ına bag lı. Göl, Burdurlulara sadece ev sahiplig i yapmakla kalmıyor, kültürlerini ve yas ayıs larını da belirliyor. Tarıma, meyvecilig e, göreneklere, türkülere, masallara, kısaca insan yas amını mümkün ve zengin kılan her unsura can veriyor. Burdur Gölü, dig er tarım ve meyvecilik ürünlerinin oldug u gibi ceviz ag açlarının da yetis mesine uygun iklimsel ortamı sag lıyor. Lütfi Taras lı Burdur Gölü nün kuzeyindeki ardıç ag açlarından elde edilen kereste Burdur daki ahs ap evlerin yapımında kullanılmak üzere yıllarca gölün üzerinden kayıklarla kars ı kıyıya tas ınmıs. Burdur Gölü nün Sularına Gömülen İki Sevgili Burdur Gölü bu yörede yas ayan toplumların birçok efsanesine de konu oldu. Bunların bas ında Tekeliog lu Destanı geliyor. Zamanın mert zeybeg i Tekeliog lu, Burdur Beylerinden birinin güzel kızına gönlünü kaptırmıs ve onu ailesinden istemis. Kızın babası ise, Biz bas ıbozuk zeybek takımına kız vermeyiz demis. Oysa Bey kızı da kendisini sevmekteymis. Derken Tekeliog lu na Bey kızının düg ün haberi gelmis. Tekeliog lu, arkadas larıyla düg ün alayının geçeceg i yolda pusu kurup kalabalıg ın içine dalmıs, gelini atından alıp kaçırmıs. Şas kına dönen alayın koruyucuları Tekeliog lu nun pes ine düs müs ve göl kıyısında yaman bir çarpıs ma olmus. Tekeliog lu anlamıs ki kurtulus yok, sevdalandıg ı geline seslenmis : Kurtulus umudu kalmadı. I n as ag ı canını kurtar. Kız da Tanrı bana bir can verdi, onu da sana adadım. Beni senden ölüm ayırır ancak. demis. Çaresiz kalan Tekeliog lu atını göle sürmüs. Burdur Gölü sessizce onları bag rına çekmis. Bu acı olay yıllarca unutulmamıs. Yürek yakan bir oyun havası olarak Tekeliog lu Zeybek Havası adıyla düg ünlerde dile gelmis. 5

8 Burdur Gölü çevresinde 194 farklı kus türü ve 10 tür sürüngen yas amını sürdürüyor. 6 Mahmuzlu kızkus u

9 Burdur Gölü sadece insan yas amına deg il, yüzlerce farklı tür canlıya da ev sahiplig i yapıyor. Nesli küresel ölçekte tehdit altında olan dünyaca ünlü kus türü dikkuyruk, kıs lamak için Burdur Gölü nü kullanıyor. Bir balık türü olan Burdur dis li sazancıg ı (Aphanius sureyanus) da dünyada sadece Burdur Gölü nde yas ıyor. Ahmet Karatas Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) Murat Sag dıç Burdur dis li sazancıg ı (Aphanius sureyanus) 7

10 Burdur Gölü Kuruyor Burdur Gölü çevresinde yas ayan insanlar da dâhil tüm canlıların yas amı, gölün varlıg ını sürdürmesine bag lı. Oysa Burdur Gölü kuruyor. Son 35 yılda Burdur Gölü nün Kaybettig i Alan Son 35 yılda, Burdur Gölü sahip oldug u suyun yaklas ık üçte birini kaybetti. Bu süreçte göl seviyesinde 12 m 43 cm lik bir alçalma meydana geldi ve gölün yüzey alanı 226 km 2 den 150 km 2 ye geriledi. Burdur un merkezindeki kapalı pazar yerinin 15 bin m 2 oldug u düs ünüldüg ünde, son 35 yılda Burdur Gölü nin yaklas ık 5000 adet kapalı pazar yeri büyüklüg ünde alanı kaybettig ini söyleyebiliriz. Burdur Gölü 226 km 2 (1975) Kaybedilen alan 76 km 2 Kaynak: DSI 182. Şube Müdürlüg ü Hacim üzerinden düs ünürsek, Burdur Gölü nün son 1 yılda ( yılları arasında) kaybettiği su miktarı 63 hm 3 ve bir damacanada 19 litre su oldug una göre, Burdur Gölü nün son 1 yılda kaybettig i suyu depolamak için 3 milyar adet damacanadan fazlası gerekiyor. Karakent Köyü yakınlarında gölün sularının çekilmesiyle açıg a çıkan kaya. 8 Ays egül Boydas

11 Burdur Göl Seviyesi, Alan ve Hacim Deg is imleri Tablosu Tarih (Kasım) Göl Seviyesi (m) 854,83 854,44 854,17 851,24 848,09 845,85 845,39 843,12 842,40 Göl Alanı (km 2 ) 226, , , , , , , , ,17 Göl Hacmi ( hm 3 ) 6813, , , , , , , Kaynak: DSI 182. Şube Müdürlüg ü 9

12 Yag ıs lar Aynı Ama Göl Küçülüyor Burdur Gölü Havzası, suları denize ulas mayan, yani kapalı bir havza. Gölün bas lıca beslenme kaynakları, göle düs en yag ıs, akarsular ve yer altı su kaynakları. Gölü besleyen önemli akarsular arasında, Bozçay, Suludere, Keçiborlu Deresi ve Asar Dere bulunuyor yılından bu yana Burdur Gölü Havzası nda yag ıs lı bir döneme geçilmis olmasına rag men göl seviyesinde bir yükselme olmadı. Bu da bize göl suyundaki azalmanın nedeninin yag ıs ların azalması olmadıg ını gösteriyor. Aksine, Burdur Gölü ndeki su kaybında insan etkisi göz ardı edilemeyecek kadar büyük. Burdur Yıllık Toplam Yag ıs Dag ılımı ( ) Yağış (mm) Yıl Kaynak: Devlet Meteoroloji I s leri Genel Müdürlüg ü Burdur Gölü Seviyesi ( ) 10 Kaynak: DSI 182. Şube Müdürlüg ü

13 Gölü Besleyen Su Kaynakları Göle Ulas amıyor Burdur Gölü nün su seviyesindeki azalmanın bas lıca nedeni, 1970 yılından bu yana gölü besleyen akarsuların üzerine ins a edilen baraj ve göletler. Bu baraj ve göletler, gölü besleyen akarsuların göle ulas masını engelliyor. Örneg in, gölü besleyen en büyük akarsu olan Bozçay üzerinde 14 baraj ve gölet bulunuyor. Yapımı geçtig imiz yıllarda tamamlanan Karçal Barajı nın su tutmasıyla birlikte artık Bozçay dan Burdur Gölü ne su ulas mıyor. Göl seviyesindeki mevsimlik dalgalanmalar da son 20 yılda büyük ölçüde ortadan kalktı. Bunun temel sebebi, kıs ve ilkbahar döneminde görülen yüksek miktarda yag ıs ile gerçekles en akıs ın Burdur Gölü yerine büyük ölçüde baraj ve göletlerde depolanması. Göl çevresine açılan çok sayıda sondaj kuyusu da gölü besleyen yer altı suyunun azalmasına sebep oluyor. Havzada sadece ruhsatlı kuyulardan yılda 42 hm 3 su çekimi yapıldıg ı tahmin ediliyor. Buna ruhsatsız kuyulardan çekilen su miktarı da eklendig inde, kuyular aracılıg ıyla çekilen yer altı suyunun büyüklüg ü anlas ılabilir. Öte yandan, tarım faaliyetlerinde kullanılan su, damla sulama gibi tasarruflu yöntemlerin uygulanmaması halinde heba oluyor. Oysa göl kurudug unda ortaya çıkacak nem kaybı, iklimin karasallas ması ve rüzgâr erozyonu riski, Burdur da tarımı da olumsuz etkileyecek. Bir bas ka deyis le, Burdur Gölü çevresinde tarımı gelis tirmek için açılan barajlar ve sondaj kuyuları, aslında tarımsal üretime uzun vadede zarar veriyor. Yukarılara barajlar kuruldug u için sular gelmiyor göle. Göl beslenemiyor ki, nerden gelecek göle su. En güzel besleyen sulara barajlar yapıldı. Göle bas ka bir yerden su geliri yok ki. Mehmet Naci Gözütok, esnaf, Burdur merkez Burdur Gölü Havzası nda 126 hm 3 su, gölü besleyen akarsular üzerine kurulan baraj ve göletlerce tutuluyor ve bu suyun 72,4 hm 3 ü tarım alanlarına gönderiliyor. Bozçay üzerindeki Karaçal Barajı nın su tutmasıyla birlikte, bu baraj ve göletlerde tutulan su miktarı 202 hm 3 e çıktı. Karaçal Barajı Göl çevresinde sondaj kuyusu 11

14 Uydu Görüntülerinde Burdur Gölü ndeki Çekilme ta Burdur Gölü alanının önemli bir bölümünü kaybetmis olacak.* * STELLA (Isee Systems) modelleme yazılımı ile hesaplanmıs, ArcGIS 3D Analyst yazılımı ile görüntülenmis tir. Göl Hayat Demek Yüzyıllardır uygarlıkların göllerin etrafında kurulmasının birçok nedeni var. Her s eyden önce, göller yer altı suyunu besleyerek ve bos altarak, taban suyunu dengeleyerek, tas kınların yok edici etkisini azaltarak bulundukları bölgenin su rejimini düzenlerler. Zehirli maddeleri alıkoyarak su kalitesini artırırlar. Göller, peyzaj güzelliklerinin yanı sıra, bulundukları bölgenin nem oranını yükseltirler; yag ıs ve sıcaklık üzerinde olumlu etkide bulunurlar. Yaratmıs oldukları nemli ortam, bitki örtüsünün devamlılıg ını sag lar. Böylece göller sadece biyolojik zenginlig i deg il, hayvancılıg ı ve tarımsal üretimi de desteklerler. 12

15 Göl Yoksa Ürün de Yok Burdur da nüfusun yüzde 60 ı tarımla uğraşıyor. Burdur Gölü etrafında uzanan tarım alanları, binlerce Burdurlunun geçim kaynag ı. Yetis tirilen bas lıca ürünler bug day ve arpa. Şekerpancarı, gül, anason ve mısır da dig er ürünler arasında. Burdur da meyvecilik giderek önem kazanıyor. Elma, armut, üzüm ve s eftalinin yanı sıra ceviz üretimi artıyor. Havzadaki çiftçilerin yüzde 70 i tarımla birlikte hayvancılık da yaptıg ı için son yıllarda yonca, fig ve korunga gibi yem bitkilerinin üretiminde de artıs gözlemleniyor. I klimin karasallas arak nem kaybının artması, aynı zamanda birim alanı sulamak için daha fazla su kullanılması anlamına geliyor. Bu da tarım ve hayvancılıkta sulama maliyetlerini artırır. Yem bitkileri de dâhil çok su isteyen birçok ürünün üretim maliyetlerinin yükselmesi, tarım ve hayvancılıg ı olumsuz yönde etkiler. Burdur Gölü kurursa, göl havzasında iklim deg is ir. Nem azalır, yag ıs lar düzensizles ir, gece sıcaklıkları düs er, don olayları daha sık görülmeye bas lar. I klimin karasallas ması, tarıma ve meyvecilig e zarar verir. Gölün etrafında bulunan tarım arazileri birçok çiftçinin geçim kaynag ı 13 Bu sene yag ıs lar güzel oldu ama Karaçal Barajı suyu tutunca gölün suyu azaldı. Eskiden göl anayolun kenarına kadar gelirdi. Oradaki kayalıklardan göle atlardık. Sular çekilince o is ler bitti. Barajlar çog aldı, sular çekildi. Burdur Gölü kurursa Burdur cehennem olur. Mehmet Ali Gökmen, esnaf, Burdur merkez

16 Ufuk Gökduman Göl Yoksa Burdur da Yok Burdur Gölü nün kuruması Burdur yöresinde insan da dâhil tüm canlıların yas amını olumsuz yönde etkiler. Tarım ve hayvancılıktaki verim kaybı ve maliyet yükselis i, önce köyden kente, ardından kent dıs ına göçü tetikler. Burdur Gölü kurudukça, göl aynası altından açıg a çıkacak birikmis maddeler (sediman), rüzgârla tas ınarak toz bulutlarına dönüs ebilir, yani rüzgâr erozyonu yas anabilir. Toz bulutları, hâkim rüzgâr yönü dog rultusunda tarım alanları üzerinde yıg ılarak tarımsal verimlilig i düs ürebileceg i gibi, köylerde ve Burdur merkezde yas ayanlarda üst solunum yolu rahatsızlıklarının artmasına yol açacaktır. Burdur Gölü nün sularının çekilmesi, s imdiden dikkuyruk da dâhil birçok su kus u için büyük önem tas ıyan sıg alanların yok olmasına yol açtı. Göl kuruyor ve göldeki canlılıg ın en önemli tanıkları su kus larının ve Burdur dis li sazancıg ının yas am alanları ortadan kalkıyor. Burdur Gölü Kurursa Ne Olur? I klim karasallaşır, nem kaybı olur. Erken ilkbahar donlarındaki artışa bağlı olarak meyvecilik zarar görür. Tarımda ürün verimliliği ve çeşitliliği düşer. Yem bitkileri üretimi azalacağı için hayvancılık zarar görür. Tarım ve hayvancılıktaki verim kaybı önce köyden kente, ardından kent dıs ına göçü tetikler. Rüzgâr erozyonuna bağlı toz bulutları nedeniyle köylerde ve kent merkezinde üst solunum yolu rahatsızlıkları riski ortaya çıkar. Göle ve havzaya özgü türler yok olur. Burdur, doğa turizmi potansiyelini kaybeder. Su kuşları için önem taşıyan sığ alanlar ortadan kalkar. Yüzyıllarca uygarlıkların beşiği olmuş önemli bir sulak alan yok olur den sonra sulama barajları ve sondajlar suyu çekti. Gölü besleyen özler, çaylar bitti. Daha yeni de her tarafa baraj yapılmaya durdu. Burdur dan devamlı göç oluyor. I nsanlar depremden sonra, kus lar sular çekilmeye bas ladıktan sonra Burdur u terk ettiler. I rfan Eren, esnaf, Burdur merkez 14

17 Karagöl ve Avlan Gölü Kuruyunca Ne Olmus tu? Antalya-Elmalı da bulunan Karagöl ve Avlan Gölü nde yas ananlar, Burdur Gölü için ders verici bir örnek olus turuyor. Karagöl ve Avlan Gölü, tarım arazisi elde etmek amacıyla yılları arasında DSI tarafından kurutulmus, elde edilen arazi çiftçilere kiralanmıs tı. Göllerin kurutulmasının ardından yas ananlar çiftçiler için felaket niteliğindeydi. Yörede yıllık ortalama sıcaklık 0.6 derece arttı, yıllık toplam yag ıs ta 41.7 kg azalma oldu. Kurutulmadan önce bu göller havzada su ve nem oranını artırıyor; buharlas an su, hava sıcaklıg ının eksi derecelere düs mesini engelliyordu. Göller kurutulunca iklim karasallas tı, ilkbaharda don olayları sıklas tı. Yer altı suyu seviyesi düs tü; daha önce 5-18 m arasında çıkan yer altı suyu m arasına indi. Yer altı suyu seviyesindeki düs üs hem kuyu açma ve sulama maliyetlerini artırdı, hem de toprakta tuzlanmaya neden oldu. Elma ag açlarını sulayamayan çiftçiler ag açları kesmeye bas ladılar yılları arasında 320 bine yakın elma fidanı kesilerek yakacak olarak kullanıldı. Göllerin kurutulması dig er tarım ürünlerinin veriminde de düs üs lere yol açtı. Nohut üretimi dekar bas ına 2/3 oranında, s eker pancarı ve kavun üretimi ise 1/3 oranında azaldı. Karagöl ve Avlan Gölü nün kurutulmasından sonra yas anan felaket nedeniyle, Elmalı I lçesi köylüleri 3 bine yakın imza toplayarak Çevre ve Orman Bakanlıg ı na bas vurdu. Toprak dag ıtılan köylüler de dâhil tüm yöre halkının isteg iyle 2003 yılından itibaren Avlan Gölü çanag ında yeniden su tutulmaya bas landı. Ancak Avlan Gölü bir daha hiç eski canlılıg ına kavus amadı. Ereg li Sazlıkları nın Kurumasıyla Bas layan Rüzgâr Erozyonu Konya da bulunan Ereg li Kapalı Havzası nın ortasında yer alan Ereg li Sazlıkları, 1950 li yıllardan 1983 e yayılan genis bir zaman dilimi içerisinde sıtmayla mücadele gerekçesiyle as amalı olarak kurutuldu. Günümüzde Ereg li Sazlıkları ndan arta kalan sadece Akgöl olarak adlandırılan küçük bir su aynası ile bunu çevreleyen sazlıklar, tuzlu bataklılar ve çorak step alanları. Üstelik Akgöl ü besleyen I vriz ve Gödet Çayları üzerine 1980 li yıllarda ins a edilen barajlar ile burayı besleyen su kaynaklarının tamamı barajlarda tutuldug u için Akgöl ve çevresindeki sazlıklar da kurumaya bas ladı. Ereg li Sazlıkları nın kurutulması, sadece bölgedeki kus ve balık varlıg ını etkilemekle kalmadı; aynı zamanda, yöredeki insanların da yas amını büyük ölçüde deg is tirdi. Sazlıkların kurutulmasıyla yer altı suyu düs tü; verimli tarıma ve meyvecilig e olanak sag layan iklim özellikleri deg is ti; bölgede çölles me ve rüzgâr erozyonu bas ladı. Hızı saatte 90 km ye ulas an kum fırtınaları 100 bin nüfuslu Ereg li ilçesini tehdit eder hale geldi yılında Ereg li Devlet Hastanesindeki hastalar kum fırtınası nedeniyle bas ka yerlere sevk edildi; Polis Okulu tatil edildi. Erozyon nedeniyle sulama kanalları metrelerce toprak doldu. Erol Kesici Avlan Gölü nün 2005 yılındaki görünümü 15

18 Damlaya Damlaya Göl Kurtulur Burdur Gölü nü besleyen akarsular üzerine ins a edilen barajlar ile göl çevresindeki tarlalar sulanıyor. Ancak plansız yapılan barajlar bu akarsuların göle ulas masını engelleyerek gölün kurumasına yol açarken, tarıma gönderilen su da verimsiz sulama yöntemlerinin kullanımı nedeniyle heba oluyor. Oysa salma sulama gibi ihtiyaçtan daha fazla su harcayan yöntemler yerine, damla sulama ve yag murlama sulama gibi akılcı sulama yöntemleri kullanılırsa tarımda daha çok su tasarrufu yapılabilir. Burdur Gölü çekilirse burada, çevredeki hiçbir köyün yas ama s ansı yok. I lla ki su. Yas am sudur. Bir insan nasıl kanla yas ıyorsa, bu su da yas am için s art. Eg er biz bu gölü korursak buradan meyve yeriz, ekmek yeriz, as yeriz. Ama bu göl kurursa bizim burada hiçbir s ey yeme s ansımız yok. Buradaki arazilerde salma sulama yerine damla ve yag murlama sistemine geçilirse, göletlerden ve barajlardan sular göle akacaktır. Salma sulamayla devam edersek hiç bir s ekilde hiçbir derede su akma s ansı yok. Isparta ili ortalamasına göre, 1 hm 3 su ile sulanabilecek alan için kullanılan su miktarı 2,45 hm 3. Burdur Gölü Havzası nda 31 bin ha sulu tarım alanı bulunuyor ve bu alanın sulanması için 76 hm 3 su yeterli. Oysa Isparta örneg inden hareket edersek, bu alanın sulanması için kullanılan su miktarı ihtiyacın yaklas ık 2,5 katı, yani 187 hm 3. Eg er Burdur Gölü Havzası nın tamamında damla sulama ve yag murlama sulama gibi akılcı sulama yöntemleri kullanılırsa tasarruf edilecek su miktarı 62,6 hm 3. Tasarruf edilecek bu miktar, Burdur Gölü nün son 1 yılda ( ) çekilme nedeniyle kaybettig i su miktarına neredeyse es deg er. Bu suyun Burdur Gölü ne ulas ması halinde gölün su seviyesi tekrar yükselmeye bas layacak, gölün kurumasının önüne geçilecek. Veli Büyük, Burdur Karakent Köyü Muhtarı Dog a Derneg i ars ivi Dog a Derneg i Damla ve Yag murlama Sulama Pilot Alanları 16

19 Burdur Merkez Bag lar Mahallesinde tarım ve hayvancılıkla ug ras maktayım. 8 yıldır silajlık mısır üretimi yapıyorum ve bu yıl Dog a Derneg i ile birlikte ilk defa silajlık mısırda damla sulama sistemini uyguladık. 18 da alanda 16 da silajlık mısır olarak ekim dikim is lerini tamamladık. Daha önce salma sulamayla ortalama 4 ton silaj elde edebiliyorduk ama damla sulamayla hasatta dekara 7 ton ürün elde ettik. Salma sulamada aynı araziyi saatte 50 ton suyla toplamda 192 saatte sularken, damlada 83 saat suladık. Az suyla daha fazla ürün elde ettik. Arazimizde 2 adet sondaj kuyusu var. 1. kuyuyu 1995 yılında açtıg ımızda su seviyesi 9 m idi yılında salma ve yag murlamayla kullandık ve suyun azalması sebebiyle 2. kuyuyu 2000 yılında açtık ve su seviyesi 13 m idi yılında dalgıç pompayı bakım amacıyla çıkardıg ımızda su seviyesinin 25 m ye indig ini gördüm. Ben Burdur da dog up büyüyen biri olarak bunu göl suyuna bag lı paralel olarak çekildig ini düs ünüyorum. Eg er bu damla sulama sistemine geçilmezse ve su kullanımında tasarruf edilmezse Burdur Gölü nün daha çabuk kuruyacag ını düs ünüyorum. Damla Sulamanın 5 Faydası Bitki kendisine gerekli olan suyun büyük bölümünü kökün üst kısımlarından alır. Damla sulama ile su kaybı en aza iner ve su masrafı azalır. Damla sulama ile sulama işçiliğinden ve enerjiden tasarruf sag lanır. Salma sulamada gübre ve diğer besin maddeleri suyla birlikte toprakta bitkinin alamayacag ı derinliklere iner. Damla sulamada ise, besin maddeleri direkt sıvı olarak bitkinin maksimum olarak faydalanabileceg i s ekilde kullanıldıg ı için gübreden de tasarruf edilir. Damla sulama sistemi, az debili sularda kullanılabilir ve rüzgârdan etkilenmez. Damla sulama, alandaki her bitkinin eşit miktarda sulanmasını sag lar. Böylece özellikle eg imli arazilerde çok su alan yerlerin kök çürümesine ug rayıp az su alan yerlerin kuruması sorunu ortadan kalkar. Mustafa Seçilmis, çiftçi, Burdur merkez Damla Sulama Nedir? Damla sulama, suyun özel filtreler kullanılarak içindeki kum, kil, yosun ve benzeri pisliklerden temizlendikten sonra, fabrikalarda özel olarak üretilmis damla sulama boruları aracılıg ıyla bitkilerin kök bölgesine damlalar halinde azar azar ve sık sık verilmesi yöntemidir. Damla sulama tarla, bahçe ve seralardaki bitkilerde kullanılabilir. Yag murlama Sulama Nedir? Yag murlama sulamada su, dog al yag ıs a benzer biçimde toprak yüzeyine serpilerek uygulanır. Bu yöntemde su, kapalı borularla mekanik püskürtücülere kadar tas ınır ve meme adı verilen hareketli olarak dönen bas lıklarla toprag a yag dırılır. Dog a Derneg i Damla ve Yag murlama Sulama Pilot Alanları 17

20 Burdur Halkı Burdur Gölü Kurumasın Diyor Bog aziçi Üniversitesi ög retim üyeleri tarafından 2007 yılında gerçekles tirilen Burdur Göl Havzası nın Sosyo- Ekonomik Analizi bas lıklı aras tırma, Burdurluların Burdur Gölü konusundaki duyarlılıg ını ortaya koyuyor. I brahim Öz Aras tırmaya göre, Burdurluların yüzde 94 ü gölün çekilmesinden kaygılı. Göl çevresinde tarım yapan çiftçiler, gölün iklim üzerindeki ılımanlas tırıcı etkisinin ve bunun tarım ürünlerinin verimi için öneminin farkında. Burdurlular, gölün tozlanmayı önleyici etkisini de gölün çekildig i yerlerde rüzgârın etkisiyle çöl gibi toz toprak geliyor köylere sözleriyle ifade ediyorlar. Burdur Halkına Göre Burdur Gölü Kurursa Ne Olur? I brahim Öz Gölün kurumasıyla ortaya çıkacak toprak alandan tozlanma yayılır Burdur un görsel güzellig i yok olur Tarım olumsuz etkilenir Gölün ılımanlas tırıcı etkisi kalkar Kus ların yas am alanı yok olur Ays egül Bog das 18

21 Burdur Gölü nü Kurtarmak İçin Kamu Kurumları ve Burdur Halkı El Ele Vermeli Binlerce yıldır çes itli uygarlıklara ev sahiplig i yapmıs ; olus turdug u ılıman iklim kos ulları ile Burdur da tarımı, hayvancılıg ı ve kent yas amını olanaklı kılan; dikkuyrug uyla, Burdur dis li sazancıg ıyla Türkiye nin dog al çes itlilig ine katkı sag layan Burdur Gölü bugün kuruyor. Burdur Gölü nü kurtarmak, sularının çekilmesini önlemek ise bizim elimizde. Bunun için tüm kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin, çiftçilerin, ög rencilerin, esnafın, gençlerin, yas lıların, kısacası hepimizin, Burdur Gölü nü kurtaracak çözümler üzerine birlikte düs ünmesi, bu çözümleri hayata geçirmek için birlikte hareket etmesi gerekiyor. Gölün kurumasının sebebi barajların yapılması ve insanların buna duyarsız kalmasıdır. Göl bayag ı çekildi. Sulama gölet ve barajları yapılınca akarsular kesildi. S u anda göle sadece kanalizasyon suyu akıyor. Herkese is düs üyor. Halka görev düs üyor. Sadece kis iler ve kurumlarla olacak is deg il. Kurumların desteg i s art çünkü sadece vatandas la da olmaz. El birlig i ile gölümüzü kurtarabiliriz. Sonuçta Burdur Gölü bu, bizim gölümüz. Nazım Gül, esnaf, Burdur merkez Burdur Gölü nü kurtarmak için bu hedeflere dog ru hızla ve kesintisiz olarak ilerlemeliyiz: Gölü besleyen akarsuların göle ulaşmasının sağlanması. Burdur Gölü Yönetim Planı nın, havzada gölü etkileyen tüm faaliyetleri kapsayacak s ekilde genis letilmesi ve uygulanması. Yer altı suyu rezervlerinin belirlenmesi ve sondaj kuyularının göle olumsuz etkilerinin azaltılması. Tüm sulu tarım alanlarında, yağmura dayalı tarım deseninin veya tasarruflu sulama yöntemlerinin çiftçinin gelirini olumsuz biçimde etkilemeyecek s ekilde yaygınlas tırılması. Burdur Gölü ile ilişki içinde yaşayan herkesin, gölün, Burdur da yas amın devamı için vazgeçilmez oldug unu hatırlaması. 19

22 Dog a Derneg i Dog a Derneg i 2002 yılında kurulmus, Türkiye dog asının sorunlarına yönelik yapıcı ve yerinde çözümler getirmeyi ilke edinmis bir sivil toplum örgütüdür. Merkezi Ankara da olmakla birlikte, Türkiye nin farklı bölgelerinde yürüttüg ü çalıs malarla dog anın korunması için ulusal ve yerel ölçekte çalıs an en etkin kurumlardan biridir. Dog a Derneg i, 2007 yılından bu yana Burdur Ofisi aracılıg ıyla, Burdur da Burdur Gölü nün kurumasının önüne geçilmesine ve Burdur Gölü Havzası nda suyun akılcı kullanımının yaygınlas masına yönelik çalıs malarını sürdürüyor. Dog a Derneg i nin, yılları arasında Burdur da valilik, belediye, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin desteg iyle gerçekles tirdig i çalıs malar: 41 köyde ve 3 ilçede, damla sulama sisteminin su ve enerji tasarrufu bakımından avantajları hakkında 1524 çiftçiye bilgi verildi. Burdur da 4 köyde ve Burdur merkezde bir mahallede damla ve yag murlama sulama sistemleri satın alınarak 6 damla ve yağmurlama sulama pilot alanı oluşturuldu ve çiftçilerin örnek uygulamaları bas latmaları sag landı. Burdur Gölü Yönetim Planı nın ( ) hazırlanmasına ve uygulanmasına destek verildi. Okullarda öğrencilere Burdur Gölü ve çevresinin ev sahiplig i yaptıg ı canlı türleri anlatıldı. Göl çevresinde kus gözlem gezileri düzenlendi. Burdurluların ve çeşitli sanatçıların katılımıyla düzenlenen kültürel etkinliklerle Burdur Gölü ndeki kurumaya ve sonuçlarına dikkat çekildi. Burdur Gölü nün Burdur ve Burdurlular için önemini anlatan Göl Yoksa Burdur da Yok bas lıklı kısa film ile Suyun Öyküsü: Burdur Gölü bas lıklı belgesel film ve çok sayıda bros ür ve afis hazırlandı. Suyun Öyküsü: Burdur Gölü, 9. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali nde yılın en iyi belgesel filmi seçildi. Dog a Derneg i; Burdur Gölü nün Burdur ve Burdurluların yaşamı için önemini hatırlatmaya, Çiftçilere damla sulamanın su ve enerji tasarrufu bakımından avantajlarını anlatmaya ve köylerde damla sulamaya geçilmesini tes vik etmeye, Burdur Gölü Yönetim Planı uygulamalarına katkı sag lamaya, Burdur Gölü nün kurumasının önüne geçilmesi için alınacak önlemlerin ilgili kamu kurumları ve Bakanlıklar ile is birlig i içinde hayata geçirilmesine destek vermeye devam ediyor. Fotog raflar: Dog a Derneg i ars ivi 20

23 Burdurlular Burdur Gölü için bir arada Dog a Derneg i ars ivi Temmuz 2012 Büyük Atlama Burdur Gölü Eylemi Kaynaklar Adaman, Fikret, S. Hakyemez ve B. Özkaynak. The Political Ecology of a Ramsar Conservation Failure: The Case of Burdur Lake, Turkey. Environment and Planning B 27 (5) (2009): Akgöl Sazlığı kurudu; kum fırtınaları 100 bin nüfuslu Ereg li yi tehdit ediyor. Zaman gazetesi, Ataol, Murat. Burdur Gölü Havzası I çin Yeni bir Su Yönetimi Modeli Önerisi. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Burdur Gölü Yönetim Planı ( ). Burdur: Burdur I l Çevre ve Orman Müdürlüg ü, Burdur. Burdur: Burdur Belediyesi Kültür Yayınları, Burdur I l Çevre Durum Raporu. Burdur: Burdur I l Çevre ve Orman Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji I şleri Genel Müdürlüğü verileri DSI 182. S ube Müdürlüğü verileri. Pilot Tarım Uygulamaları Raporu. Türkiye de Su Kaynaklarının Akılcı Kullanımına Dog ru Burdur Kapalı Havzası Uygulama Projesi, Ankara: Dog a Derneg i, Erdem, Osman. Onlar Ne Dedi? : Seyfe Gölü, Gavur Gölü, Ereg li Sazlıkları, Es mekaya Sazlıkları ve Avlan Gölü Nasıl Kurutuldu? Ankara: Kus Aras tırmaları Derneg i, Kayacan, I sa. S iirlerle Burdur. Burdur: Burdur Belediyesi Kültür Yayınları, Kesici, Erol, C. Kesici ve K. Kesici. Doğal Göllerin Koruma Kullanımına Avlan Gölü Örneg i. VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi nde sunulan bildiri, I nönü Üniversitesi, Malatya, Eylül 10-13, Ozaner, F. Sancar. Avlan Gölü Yeşererek Ekosistemdeki Yerini Alabilecek mi?. Ankara: TÜBI TAK Yer Deniz ve Atmosfer Bilimleri Aras tırma Kurumu, Kısaltmalar cm - santimetre da - dekar DSI - Devlet Su I s leri ha - hektar hm 3 - hektometreküp kg - kilogram km - kilometre km 2 - kilometrekare m - metre mm - milimetre m 2 - metrekare

24 Dog a Derneg i Merkez Ofis Kültür Mahallesi Dr. Mediha Eldem Sokak 70/10 Çankaya Ankara Tel: Faks: E-posta: Ali I hsan Gökçen Dog a Derneg i Burdur Ofisi Konak Mah. Ug ur Sokak 2/E Burdur Tel: E-posta:

ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır.

ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır. ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır. 2017 Dünya Su Günü Bildirisi 2016 yılı, ilk kayıtların tutulduğu 1880 yılından bu yana en sıcak yıl olarak kayda geçti. 2 yüzyıl, dünya ortalama

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

Sorun Analizi (Sorunların Sektörlere Ayrılarak Belirlenmesi)

Sorun Analizi (Sorunların Sektörlere Ayrılarak Belirlenmesi) 1.1 Sorun Analizi I. Beş Yıllık Yönetim planı sürecinde oluşturulan sorun analizi, II. Beş Yıllık Yönetim Planı sürecinde gerçekleştirilen anket ve saha çalışmaları, ayrıca yönetim planı hazırlama sürecinde

Detaylı

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Rapor No. :1 Tarihi: 04/12/2012 IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Projenin Adı: Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır İli Aralık İlçesinde

Detaylı

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa Ülkemizde sulakalanların tarihi, bataklıkların kurutulmasının ve tarım alanı olarak düzenlenmesinin tarihiyle birlikte

Detaylı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı İstanbul un geleceğini etkileyecek üç proje olan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul un hayata geçirilmesi halinde meydana gelebilecek etkiler TEMA

Detaylı

Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY

Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY Bağ Sulaması Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY Prof. Dr. Sermet ÖNDER Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü (Biyosistem Mühendisliği Bölümü) sermetonder01@gmail.com

Detaylı

ARILI DAMLA SULAMA SĐSTEMLERĐ

ARILI DAMLA SULAMA SĐSTEMLERĐ ARILI DAMLA SULAMA SĐSTEMLERĐ Bitki gelişimi için gerekli olan su ile suda eriyebilen besin maddelerinin, istenilen zamanda ve istenilen miktarda,kontrollü olarak bitki kök bölgesine damlalar halinde verilmesine

Detaylı

Yaşayan bir dünya için. Buket Bahar DıvrakD. 27 Mart 2008, İzmir

Yaşayan bir dünya için. Buket Bahar DıvrakD. 27 Mart 2008, İzmir Yaşayan bir dünya için SUYA DOĞRU BAKMAK Akarsu havzalarının n korunması ve sürdürülebilir su yönetimi y için i in adımlar... Buket Bahar DıvrakD WWF-Türkiye 27 Mart 2008, İzmir YAŞAMIN ÖZÜ: SU SU YOKSA

Detaylı

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Nevşehir-Aksaray-Ş.Koçhisar Enerji Formu

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Nevşehir-Aksaray-Ş.Koçhisar Enerji Formu Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Nevşehir-Aksaray-Ş.Koçhisar Enerji Formu AKSARAY DA TARIM VE ENERJİNİN SORUNLARI Ramazan KOÇAK Elektrik Mühendisi Sorunlar ve çözümler MEDAŞ Aksaray İl Müdürlüğü,TEİAŞ

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sosyoekonomik Etkiler Sağlık Etkileri 1. DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ

Detaylı

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir.

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir. TKİ HÜMAS ın Kullanım Zamanı, Şekli ve Miktarı Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) HÜMAS; tarla bitkileri, sebzeler, sera bitkileri, süs bitkileri, çim, fide, bağ ve meyve ağaçları olmak üzere bu kılavuzda

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

Küresel İklim Değişikliği ve Ülkemize Etkileri

Küresel İklim Değişikliği ve Ülkemize Etkileri Küresel İklim Değişikliği ve Ülkemize Etkileri Küresel İklim Değişikliği Nedir? Çeşitli gaz ve çevre kirliliği gibi olaylar sonucu atmosfer incelmeye başlamıştır.böylece güneş ışınları dünyaya daha fazla

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

Küresel. İklim değişikliği

Küresel. İklim değişikliği Küresel İklim değişikliği ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 nedir? Küresel iklim değişikliği Çeşitli gaz ve çevre kirliliği gibi olaylar sonucu atmosfer incelmeye başlamıştır. Böylece güneş

Detaylı

Küresel. İklim Değişikliği. ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Küresel. İklim Değişikliği. ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Küresel İklim Değişikliği ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Sera etkisi ve İklim Değişikliği Nedir? Dünya, üzerine düşen güneş ışınlarından çok, dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır. Bu

Detaylı

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Harikulade bir tabii oluşum olan Milli Park, eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulundurması ve Afrika ile Avrupa arasındaki

Detaylı

topraksuenerji-kuzey Çin'de kuraklık çok büyük bir tehdit oluşturuken hükümetin aldığı önlemler de bu tehlikenin daha da artmasına neden oluyor.

topraksuenerji-kuzey Çin'de kuraklık çok büyük bir tehdit oluşturuken hükümetin aldığı önlemler de bu tehlikenin daha da artmasına neden oluyor. Kuzey Çin Kuruyor! 12 Ekim 2013 topraksuenerji-kuzey Çin'de kuraklık çok büyük bir tehdit oluşturuken hükümetin aldığı önlemler de bu tehlikenin daha da artmasına neden oluyor. Perkin'deki Carnegie-Tsinghua

Detaylı

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçesi bulunan ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ. Çeşme/ İZMİR,2015

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ. Çeşme/ İZMİR,2015 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma ve Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü Çeşme/ İZMİR,2015 2 3 2014 YEREL SEÇİMLERDEN ÖNCE İlçe Sayısı: 5 Nüfus:

Detaylı

www.terbo.com.tr TERLEYEN BORU TOPRAK ALTI SULAMA BORUSU

www.terbo.com.tr TERLEYEN BORU TOPRAK ALTI SULAMA BORUSU www.terbo.com.tr TERLEYEN BORU TOPRAK ALTI SULAMA BORUSU Tasarrufun önemi Su kaynakları bakımından çok zengin olmayan Türkiye de de suyun bütün sektörlerde tasarruflu kullanımını özendirici yeni tedbirler

Detaylı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı Kocaeli nde 3 bin 505 kilometrekarelik alanda yaklaşık 1 milyon 600 bin nüfusa ve 596 bin aboneye hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü nün tamamen öz kaynaklarıyla yapacağı Kandıra

Detaylı

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri Yavuz-1 CEVİZ (KR-2) Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir. Özellikle geç donların görüldüğü yerlerde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Verimsiz bir çeşittir. Nisbi Periyodisite görülür. Meyvesi oval şekilli

Detaylı

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA GÜNÜMÜZDE ve GAP KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1.1.Su Kaynakları ve Hidrolojik Rejim Üzerindeki 1.2. Toprak Kaynakları Üzerindeki 1.3. Atmosfer Üzerindeki 1.2.Toprak Kaynakları Üzerindeki Toprak Tuzluluğu ve Suya Doygunluk Toprak u Sedimentasyon 1.2.Toprak

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Yasemin Özdemir, İrfan Akar Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Marmara Üniversitesi

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN 1-1 YARDIMCI DERS KİTAPLARI VE KAYNAKLAR Kitap Adı Yazarı Yayınevi ve Yılı 1 Hidroloji Mehmetçik Bayazıt İTÜ Matbaası, 1995 2 Hidroloji Uygulamaları Mehmetçik Bayazıt Zekai

Detaylı

TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Hasan KIRMIZITAŞ Jeoloji Mühendisi DSİ 5. Bölge Müdürlüğü-ANKARA TMMOB, JMO - Bilimsel Teknik Kurulu Hidrojeoloji

Detaylı

ORMANCILIĞIMIZ (TOHUM-FİDAN-AĞAÇLANDIRMA)

ORMANCILIĞIMIZ (TOHUM-FİDAN-AĞAÇLANDIRMA) ORMANCILIĞIMIZ (TOHUM-FİDAN-AĞAÇLANDIRMA) Prof. Dr. İbrahim TURNA Orman Nedir? Orman, sadece ağaç ve ağaççık toplulukları değildir. Orman canlı ve büyük bir sistemdir. Bu sistem; ağaçlar, çalılar, otlar,

Detaylı

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza 1 Sunum Planı 1. Tarım havzalarının belirlenmesi 2. Mevcut durum değerlendirmesi 3. Amaç ve gerekçe

Detaylı

KÜRESEL ĞİŞİKLİĞİ SU KAYNAKLARI VE KONYA HAVZASI NDA SOMUT ADIMLAR. Dr. Filiz Demirayak Genel Müdür fdemirayak@wwf.org.tr

KÜRESEL ĞİŞİKLİĞİ SU KAYNAKLARI VE KONYA HAVZASI NDA SOMUT ADIMLAR. Dr. Filiz Demirayak Genel Müdür fdemirayak@wwf.org.tr KÜRESEL İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ SU KAYNAKLARI VE KONYA HAVZASI NDA SOMUT ADIMLAR Dr. Filiz Demirayak Genel Müdür fdemirayak@wwf.org.tr WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) Dünyanın en büyük ve saygın doğa

Detaylı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı İstanbul un geleceğini etkileyecek üç proje olan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul un hayata geçirilmesi halinde meydana gelebilecek etkiler TEMA

Detaylı

KÜRESEL ISINMA NEDİR?

KÜRESEL ISINMA NEDİR? HAVA Hava, dışarıda kısa sürede meydana gelen olaylar bütünüdür. Soğur, yağmur yağar, ısınır. Basınç artar veya düşer, ısı yükselir veya düşer. Rüzgar oluşur. Meydana gelenler o güne ve kısa zamana aittir.

Detaylı

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERBAġ Sultan ARSLAN A. Nur DURAK Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü erbas@akdeniz.edu.tr Sunum Planı

Detaylı

Sezer Tarım Teknolojileri Tamburlu Sulama Makineleri

Sezer Tarım Teknolojileri Tamburlu Sulama Makineleri Sezer Tarım Teknolojileri Tamburlu Sulama Makineleri Sezer Tarım ve Sağım Teknolojileri Ltd.Şti. SEZER; yetiştiricilerin, sağım sistemleri, çiftlik ve hayvancılık ekipmanları ile tamburlu sulama makinesi

Detaylı

TARIM ve GIDA GÜVENLİĞİ ve GÜVENCESİ - 1. Prof. Dr. Hami Alpas ODTÜ- Gıda Mühendisliği Bölümü-Ankara

TARIM ve GIDA GÜVENLİĞİ ve GÜVENCESİ - 1. Prof. Dr. Hami Alpas ODTÜ- Gıda Mühendisliği Bölümü-Ankara TARIM ve GIDA GÜVENLİĞİ ve GÜVENCESİ - 1 Prof. Dr. Hami Alpas ODTÜ- Gıda Mühendisliği Bölümü-Ankara Türkiye Tarımına Gıda Güvenliği Penceresinden Genel Bakış Prof. Dr. Hami Alpas Tarımda Gelişmeler 2015

Detaylı

göl, çöl, öl Doç. Dr. Ömer Elitok SDÜ Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi 27 Mart 2013 Isparta

göl, çöl, öl Doç. Dr. Ömer Elitok SDÜ Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi 27 Mart 2013 Isparta göl, çöl, öl Doç. Dr. İskender Gülle Mehmet Akif Ersoy Üniv. Fen-Ed. Fak. Biy. Böl. igulle@mehmetakif. edu.tr. Doç. Dr. Ömer Elitok SDÜ Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI SULAMA ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 6 Eylül 2010, Antalya Sayfa

Detaylı

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir.

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir. G R Havanın gerek insan sa lı ına, gerekse do aya zarar verici duruma gelmesi, kirletici denen unsurların fazlala masıyla olur. Kirleticiler, belirli bir kaynaktan atmosfere bırakılan birinci derecede

Detaylı

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimiz ve kıyılarımız canlı çeşitliliği bakımından çok zengin yerler. Ancak günümüzde bu çeşitlilik azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun birçok nedeni

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Kapsam Ayak izi kavramı Türkiye de su yönetimi Sanal su Su ayak izi ve turizm Karbon ayak

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya Tarım için yeni bir marka Sizler ile birlikte amaçlarımızı, değerlerimizi, hedeflerimizi ve ilkelerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ilkeler global organizasyonumuz ve markamız gibi gelecek stratejilerimizi

Detaylı

Burdur Gölü nde Seviye Değişimleri 1

Burdur Gölü nde Seviye Değişimleri 1 COĞRAFİ BİLİMLER DERGİSİ CBD 8 (1), 77-92 (2010) Burdur Gölü nde Seviye Değişimleri 1 The water level changings in Burdur Lake Murat Ataol* Doğa Derneği, Ankara Öz: Burdur Gölü son 20 yılda suyunun yaklaşık

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL SAYISI Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğümüz 04.06.2015 yılında kurulmuş olup; 1 Şube Müdürü 1 Ziraat Yüksek Mühendisi 3 Ziraat Mühendisi 1 Topograf 4HizmetAlımPersoneli, personelinden oluşan kadro

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

SU MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ YRD. DOÇ. DR. FATİH TOSUNOĞLU

SU MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ YRD. DOÇ. DR. FATİH TOSUNOĞLU SU MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ YRD. DOÇ. DR. FATİH TOSUNOĞLU DERS HAKKINDA GENEL BİLGİLER Görüşme Saatleri:---------- Tavsiye edilen kitaplar: 1-Kavramsal su mühendisliği, Prof.Dr. A.Melih Yanmaz, Prof. Dr. Nurunnisa

Detaylı

Hidroloji: u Üretim/Koruma Fonksiyonu

Hidroloji: u Üretim/Koruma Fonksiyonu Hidroloji: u Üretim/Koruma Fonksiyonu Ormanların yağışlardan yararlanmayı artırma, su ekonomisini düzenleme ve sürekliliğini sağlama, su taşkınlarını önleme, dere, nehir, bent, baraj, su kanalı ve benzeri

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN YAPISI DEĞİŞİYOR. Prof.Dr. Seyfettin Gürsel 1 ve Ulaş Karakoç 2. Yönetici Özeti

TÜRKİYE DE TARIMIN YAPISI DEĞİŞİYOR. Prof.Dr. Seyfettin Gürsel 1 ve Ulaş Karakoç 2. Yönetici Özeti Araştırma Notu 09/24 06.02.2009 TÜRKİYE DE TARIMIN YAPISI DEĞİŞİYOR Prof.Dr. Seyfettin Gürsel 1 ve Ulaş Karakoç 2 Yönetici Özeti Türkiye de tarımsal yapı 1991 ile 2001 arasında fazla değişiklik göstermemesine

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

1. İklim Değişikliği Nedir?

1. İklim Değişikliği Nedir? 1. İklim Değişikliği Nedir? İklim, en basit ifadeyle, yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca yaşanan ya da gözlenen tüm hava koşullarının ortalama durumu olarak tanımlanabilir. Yerküre mizin

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

Meyva Bahçesi Tesisi

Meyva Bahçesi Tesisi Meyva Bahçesi Tesisi Meyve bahçesi tesisinde dikkate alınması -gereken koşullar 1. Yer seçimi 2. Tür ve çeşit seçimi 3. Anaç seçimi 4. Tozlanma isteğinin bilinmesi 5. Dikim sistemleri ve dikim sıklığı

Detaylı

Prof.Dr.İlkay DELLAL

Prof.Dr.İlkay DELLAL TUSAF 2013 Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trendler Kongresi İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ KISKACINDA TARIM ve GIDA SEKTÖRÜ Prof.Dr.İlkay DELLAL 9 Mart 2013, Antalya GÜNDEM 9 Mart 2013 1. GÜNEŞ (%40)

Detaylı

Hava Durumu İKLİM İklim Değişiyor Peki Siz Bunun Farkında mısınız? Sera Etkisi Ve İklim Değişikliği En önemli sera gazları Karbon dioksit (CO2) Metan (CH4) Diazot monoksit(n2o) İklim Değişikliğine Sebep

Detaylı

KAPLAN86 CEVİZİ. Kaplan 86 Cevizi

KAPLAN86 CEVİZİ. Kaplan 86 Cevizi Kaplan 86 Cevizi Dik, yayvan bir taç gelişmesi gösterir. 5 yaşındaki bir ağacın ortalama verimi 4-5 kg'dır. Meyve salkımı 2-3'lü olur. Meyveler elips şeklinde olup, kabuktan kolay ayrılır. Taze ceviz olarak

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

Sayfa 130,131,132,133,134,1 35,136,137 Sular

Sayfa 130,131,132,133,134,1 35,136,137 Sular Sayfa 130,131,132,133,134,1 35,136,137 Sular 1. ETKİNLİK 1 Yere kökleriyle tutunarak yaşayan canlıların genel adı, bitki. NEBAT 2 Çok yüksek, çok büyük olan. ULU 3 Suyu toplama, sulama ve elektrik üretmek

Detaylı

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS SİVAS İLİNİN JEOTERMAL SULARI Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS JEOTERMAL ENERJİ Jeotermal Enerji, yerkabuğunun çeşitli

Detaylı

Akifer Özellikleri

Akifer Özellikleri Akifer Özellikleri Doygun olmayan bölge Doygun bölge Bütün boşluklar su+hava ile dolu Yer altı su seviyesi Bütün boşluklar su ile dolu Doygun olmayan (doymamış bölgede) zemin daneleri arasında su ve hava

Detaylı

kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, PH sı 6-8

kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, PH sı 6-8 Ayvalık(Edremit Zeytini) Yağı altın sarısı renginde, meyve kokusu içeren, aromatik, kimyasal ve duyusal özellikleri bakımından birinci sırada yer alır. Son yıllarda meyve eti renginin pembeye döndüğü dönemde

Detaylı

Sayfa 1 / 6 HUBUBAT 13,20 FASULYE (TAZE) 17,40 BOSTAN 16,20 TÜTÜN 22,80 SUSAM 13,80 PAMUK,MISIR 20,40 BAĞ 13,80 ZEYTİN 19,20 MEYVE 28,20

Sayfa 1 / 6 HUBUBAT 13,20 FASULYE (TAZE) 17,40 BOSTAN 16,20 TÜTÜN 22,80 SUSAM 13,80 PAMUK,MISIR 20,40 BAĞ 13,80 ZEYTİN 19,20 MEYVE 28,20 2014 YILI GRUP 3 CAZİBE LARI İÇİN, DSİ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BELİRLENEN SU KULLANIM HİZMET BEDELİ EŞİK (EN AZ) DEĞERİ OLARAK ALINACAK YILLIK İŞLETME BAKIM (TL/DA) BİTKİ ÇEŞİTİ GRUP 3 CAZİBE (TL/DA.)

Detaylı

Konya Ovasında Su Yönetim ve Ağaçlandırma Stratejisi

Konya Ovasında Su Yönetim ve Ağaçlandırma Stratejisi Konya Ovasında Su Yönetim ve Ağaçlandırma Stratejisi Prof. Dr. Mehmet BABAOĞLU Abdurrahman AYAN Mevlüt VANOĞLU KOP İdaresi Başkanlığı NEVŞEHİR - 2011 KONYA KAPALI HAVZASI Aksaray Konya Niğde Karaman KOP

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

Gemlik Zeytini. Gemlik

Gemlik Zeytini. Gemlik Gemlik Meyve ve çekirdekleri orta irilikte olup % 29.9 oranında yağ içerir. Siyah sofralık olarak değerlendirilir. Meyveleri yağ bakımından zengin olduğundan sofralık kalite dışındaki taneler yağlık kolarak

Detaylı

İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma denmektedir.

İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma denmektedir. Küresel Isınma İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma denmektedir. fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma,hızlı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRİCİLİĞİ Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 1 YUMURTA TAVUKÇULUĞU Yumurta tavukçuluğu piliçlerde 20.haftadan sonra klavuz yumurta görülmesiyle başlar. Yumurta verimi 23. haftada

Detaylı

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN.

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN. Ekonomik Ömrünü Tamamlamıs s Açık A k Maden Ocaklarının n Rekreasyonel Amaçlarla Düzenlenmesi Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN ZKÜ,, Bartın n Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, BARTIN. Teknolojik gelismelere

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza

I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza İçindekiler I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza 1. Sebzeciliğin Önemi... 3 1.1. İnsan Beslenmesindeki Önemi...4 1.1.1. Sebzelerin Besin Değeri... 5 1.1.1.a. Su... 5 1.1.1.b. Protein... 6 1.1.1.c. Karbonhidratlar...

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru

Detaylı

KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı)

KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı) KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı) 2 SUNUŞ PLANI Temel Tarımsal Göstergeler Konya Tarımının 2023 Vizyonu Sağılan Hayvan Varlığı Süt Üretim Kapasitesi Süt Sektöründe Teknoloji Kullanımı Durumu

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

Çevre Yüzyılı. Dünyada Çevre

Çevre Yüzyılı. Dünyada Çevre Çevre Yüzyılı Çevre; canlıların yaşamı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Hava, su ve toprak bu çevrenin fizikî unsurlarını; insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise, biyolojik unsurlarını

Detaylı

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016 1 Birles mis Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri

Detaylı

Çankaya Belediyesi Uygulamaları

Çankaya Belediyesi Uygulamaları Çankaya Belediyesi Uygulamaları İklim Değişikliğine Yerel Çözümler: Yağmur Hasadı Konferansı Ekim 2016 Yağmur Hasadı Planlaması Yapılacak Alanlar Köylerimiz-Kırsal Alanlarımız Parklarımız - Yaşar Kemal

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne

23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne 23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne SARI, A., BAŞKAYA, Ş. ve GÜNDOĞDU, E., 2013. Bir Şehrin Yuttuğu Sulak Alan: Erzurum Bataklıkları adlı poster bildiri

Detaylı

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

İzmir ve Ege Bölgesinde Kuraklık Alarmı. Şebnem BORAN. Küresel ısınma korkutmaya devam ediyor.

İzmir ve Ege Bölgesinde Kuraklık Alarmı. Şebnem BORAN. Küresel ısınma korkutmaya devam ediyor. 2007 MART BÖLGESEL İzmir ve Ege Bölgesinde Kuraklık Alarmı Şebnem BORAN Küresel ısınma korkutmaya devam ediyor. 22. yüzyılın kuraklık yüzyılı olacağı, küresel ısınmanın birçok ülkede tarım faaliyetlerinin

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

PERKOLASYON İNFİLTRASYON YÜZEYSEL VE YÜZETALTI AKIŞ GEÇİRGENLİK

PERKOLASYON İNFİLTRASYON YÜZEYSEL VE YÜZETALTI AKIŞ GEÇİRGENLİK PERKOLASYON İNFİLTRASYON YÜZEYSEL VE YÜZETALTI AKIŞ GEÇİRGENLİK Toprak yüzüne gelmiş olan suyun, toprak içine girme olayına ve hareketine denir. Ölçü birimi mm-yağış tır. Doygunluk tabakası. Toprağın yüzündeki

Detaylı