DOG A DERNEG İ. MI SYONUMUZ Dog anın haklarını savunmak. dogadernegi.org. Göl Yoksa Burdur da Yok! Hazırlayan Ays e Sargın

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOG A DERNEG İ. MI SYONUMUZ Dog anın haklarını savunmak. dogadernegi.org. Göl Yoksa Burdur da Yok! Hazırlayan Ays e Sargın"

Transkript

1

2 DOG A DERNEG İ VI ZYONUMUZ I nsanın, dog anın bütünlüg üne saygı duydug u, var olus unun dog a üzerindeki etkisini bilerek yas adıg ı ve sonucunda dog anın korunmasını gerektirmeyecek bir yas am kültürünü benimsedig i bir dünyaya ulas mak. MI SYONUMUZ Dog anın haklarını savunmak. dogadernegi.org Göl Yoksa Burdur da Yok! Hazırlayan Ays e Sargın Katkı Verenler Can Yeniyurt, Engin Yılmaz, Fatih Tas kıran, Yücel Sönmez Tasarım Taner Cesur Fotog raflar Ahmet Karatas, Ali I hsan Gökçen, Ays egül Boydas, Berkay Kuyzu, Dog a Derneg i ars ivi, Erol Kesici, Hazal Yılmaz, I brahim Öz, Lütfi Taras lı, Murat Sag dıç, Tamer Yılmaz, Ufuk Gökduman Dog a Derneg i Baskı

3 Ali I hsan Gökçen Göl Yoksa Burdur da Yok!

4 Çevresinde uzanan verimli tarım alanları, kıs lamaya gelen dünyaca ünlü su kus ları, dünyada sadece Burdur da bulunan Burdur dis li sazancıg ı ile Burdur un gözbebeg i Burdur Gölü... Binlerce yıldır çevresinde kurulan uygarlıklara kucak açmıs ; efsanelerin, destanların konusu olmus ; Burdur da tarımın, dog anın, hayatın can damarı... Bugün Burdur Gölü kuruyor. Son 35 yılda, göl sahip oldug u suyun yaklas ık üçte birini kaybetti. 2

5 Yag ıs miktarı aynı ama Burdur Gölü insan eliyle kurutuluyor. Gölü besleyen akarsuların üzerine ins a edilen baraj ve göletler, bu akarsuların Burdur Gölü ne ulas masını engelliyor. Göl çevresinde açılan çok sayıda sondaj kuyusu gölü besleyen yer altı suyunun azalmasına sebep oluyor. Oysa su, hayatın ta kendisi. Su yoksa hayat da yok. Burdur Gölü kurursa deg is ecek yöre iklimi, Burdur da tarıma, meyvecilig e ve hayvancılıg a zarar verecek. Göl suyunun çekilmesiyle olus acak rüzgâr erozyonu riski, hem köylerde yas ayanların hem de Burdur kent merkezinde yas ayanların sag lıklarını tehdit edecek. Gölün kurumasına bag lı olarak tarım ve hayvancılıkta yas anacak verim kayıpları, köyden kente ve kent dıs ına göçü tetikleyecek. Bir bas ka deyis le, Burdur Gölü yok olursa, Burdur da hayat eskisi gibi olmayacak. Burdur Gölü nün kurumasını önlemek için kamu kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin, halkın, yani hepimizin acilen bir araya gelmesi gerekiyor. Gölümüzü kurtarmak için hemen bugün birlikte çözümler üreterek bu çözümleri hayata geçirmeliyiz. Burdur Gölü nü kurtarmak bizim elimizde. Yarın çok geç olabilir. 3

6 Burdur Gölü Kimlik Kartı Konum Burdur ve Isparta illeri sınırları içerisinde yer alır. Yüzölçümü 150 km 2 (Kasım 2012) Koruma Statüleri Ramsar Alanı Doğal Sit Alanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Bunları Biliyor muydunuz? Burdur Gölü, Türkiye nin yedinci en büyük gölü ve üçüncü en büyük tuzlu gölüdür. Burdur Gölü nün en derin yeri 61 metredir. Burdur dişli sazancığı (Aphanius sureyanus) dünyada sadece Burdur Gölü nde yas ar. Yakın geçmişe kadar Burdur Gölü, nesli dünya ölçeg inde tehlikede olan dikkuyrukların (Oxyura leucocephala) yüzde 70 inin kıs lama alanıydı. Kıs lamak için gölü kullanan dikkuyrukların oranı her yıl azalıyor. Göl çok tuzlu olması nedeniyle kış aylarında donmaz. Burdur Gölü, Türkiye nin 305 Önemli Doğa Alanı ndan birisidir. Önemli Dog a Alanı, dog adaki canlı türlerinin nesillerini sürdürebilmeleri için özel önem tas ıyan cog rafyaları tanımlar. Burdur Gölü nü korumaya yönelik Burdur Gölü Yönetim Planı 2008 yılında hazırlandı. Plan, 2012 yılı sonuna kadar yapılacak faaliyetleri içeriyor. 4

7 Burdur Gölü: Burdur da Hayatın Can Damarı Burdur Gölü kıyısına yerles en insanın öyküsü binlerce yıl öncesine uzanıyor. Lütfi Taras lı Burdur Gölü nün güneybatı ucundaki Hacılar Köyü yakınlarında yapılan kazılar, eski çag lardan beri yörede yerles ik hayatın oldug unu gösteriyor. Burdur, insanlık tarihinde ilk sosyal örgütlenmenin ve ilk ticari etkinliklerin gerçekles tirildig i merkezlerden birisi. Burdur da yes eren binlerce yıllık medeniyetin varlıg ı Burdur Gölü ne, bu karmas ık ve birbirine bag lı yas am ag ına bag lı. Göl, Burdurlulara sadece ev sahiplig i yapmakla kalmıyor, kültürlerini ve yas ayıs larını da belirliyor. Tarıma, meyvecilig e, göreneklere, türkülere, masallara, kısaca insan yas amını mümkün ve zengin kılan her unsura can veriyor. Burdur Gölü, dig er tarım ve meyvecilik ürünlerinin oldug u gibi ceviz ag açlarının da yetis mesine uygun iklimsel ortamı sag lıyor. Lütfi Taras lı Burdur Gölü nün kuzeyindeki ardıç ag açlarından elde edilen kereste Burdur daki ahs ap evlerin yapımında kullanılmak üzere yıllarca gölün üzerinden kayıklarla kars ı kıyıya tas ınmıs. Burdur Gölü nün Sularına Gömülen İki Sevgili Burdur Gölü bu yörede yas ayan toplumların birçok efsanesine de konu oldu. Bunların bas ında Tekeliog lu Destanı geliyor. Zamanın mert zeybeg i Tekeliog lu, Burdur Beylerinden birinin güzel kızına gönlünü kaptırmıs ve onu ailesinden istemis. Kızın babası ise, Biz bas ıbozuk zeybek takımına kız vermeyiz demis. Oysa Bey kızı da kendisini sevmekteymis. Derken Tekeliog lu na Bey kızının düg ün haberi gelmis. Tekeliog lu, arkadas larıyla düg ün alayının geçeceg i yolda pusu kurup kalabalıg ın içine dalmıs, gelini atından alıp kaçırmıs. Şas kına dönen alayın koruyucuları Tekeliog lu nun pes ine düs müs ve göl kıyısında yaman bir çarpıs ma olmus. Tekeliog lu anlamıs ki kurtulus yok, sevdalandıg ı geline seslenmis : Kurtulus umudu kalmadı. I n as ag ı canını kurtar. Kız da Tanrı bana bir can verdi, onu da sana adadım. Beni senden ölüm ayırır ancak. demis. Çaresiz kalan Tekeliog lu atını göle sürmüs. Burdur Gölü sessizce onları bag rına çekmis. Bu acı olay yıllarca unutulmamıs. Yürek yakan bir oyun havası olarak Tekeliog lu Zeybek Havası adıyla düg ünlerde dile gelmis. 5

8 Burdur Gölü çevresinde 194 farklı kus türü ve 10 tür sürüngen yas amını sürdürüyor. 6 Mahmuzlu kızkus u

9 Burdur Gölü sadece insan yas amına deg il, yüzlerce farklı tür canlıya da ev sahiplig i yapıyor. Nesli küresel ölçekte tehdit altında olan dünyaca ünlü kus türü dikkuyruk, kıs lamak için Burdur Gölü nü kullanıyor. Bir balık türü olan Burdur dis li sazancıg ı (Aphanius sureyanus) da dünyada sadece Burdur Gölü nde yas ıyor. Ahmet Karatas Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) Murat Sag dıç Burdur dis li sazancıg ı (Aphanius sureyanus) 7

10 Burdur Gölü Kuruyor Burdur Gölü çevresinde yas ayan insanlar da dâhil tüm canlıların yas amı, gölün varlıg ını sürdürmesine bag lı. Oysa Burdur Gölü kuruyor. Son 35 yılda Burdur Gölü nün Kaybettig i Alan Son 35 yılda, Burdur Gölü sahip oldug u suyun yaklas ık üçte birini kaybetti. Bu süreçte göl seviyesinde 12 m 43 cm lik bir alçalma meydana geldi ve gölün yüzey alanı 226 km 2 den 150 km 2 ye geriledi. Burdur un merkezindeki kapalı pazar yerinin 15 bin m 2 oldug u düs ünüldüg ünde, son 35 yılda Burdur Gölü nin yaklas ık 5000 adet kapalı pazar yeri büyüklüg ünde alanı kaybettig ini söyleyebiliriz. Burdur Gölü 226 km 2 (1975) Kaybedilen alan 76 km 2 Kaynak: DSI 182. Şube Müdürlüg ü Hacim üzerinden düs ünürsek, Burdur Gölü nün son 1 yılda ( yılları arasında) kaybettiği su miktarı 63 hm 3 ve bir damacanada 19 litre su oldug una göre, Burdur Gölü nün son 1 yılda kaybettig i suyu depolamak için 3 milyar adet damacanadan fazlası gerekiyor. Karakent Köyü yakınlarında gölün sularının çekilmesiyle açıg a çıkan kaya. 8 Ays egül Boydas

11 Burdur Göl Seviyesi, Alan ve Hacim Deg is imleri Tablosu Tarih (Kasım) Göl Seviyesi (m) 854,83 854,44 854,17 851,24 848,09 845,85 845,39 843,12 842,40 Göl Alanı (km 2 ) 226, , , , , , , , ,17 Göl Hacmi ( hm 3 ) 6813, , , , , , , Kaynak: DSI 182. Şube Müdürlüg ü 9

12 Yag ıs lar Aynı Ama Göl Küçülüyor Burdur Gölü Havzası, suları denize ulas mayan, yani kapalı bir havza. Gölün bas lıca beslenme kaynakları, göle düs en yag ıs, akarsular ve yer altı su kaynakları. Gölü besleyen önemli akarsular arasında, Bozçay, Suludere, Keçiborlu Deresi ve Asar Dere bulunuyor yılından bu yana Burdur Gölü Havzası nda yag ıs lı bir döneme geçilmis olmasına rag men göl seviyesinde bir yükselme olmadı. Bu da bize göl suyundaki azalmanın nedeninin yag ıs ların azalması olmadıg ını gösteriyor. Aksine, Burdur Gölü ndeki su kaybında insan etkisi göz ardı edilemeyecek kadar büyük. Burdur Yıllık Toplam Yag ıs Dag ılımı ( ) Yağış (mm) Yıl Kaynak: Devlet Meteoroloji I s leri Genel Müdürlüg ü Burdur Gölü Seviyesi ( ) 10 Kaynak: DSI 182. Şube Müdürlüg ü

13 Gölü Besleyen Su Kaynakları Göle Ulas amıyor Burdur Gölü nün su seviyesindeki azalmanın bas lıca nedeni, 1970 yılından bu yana gölü besleyen akarsuların üzerine ins a edilen baraj ve göletler. Bu baraj ve göletler, gölü besleyen akarsuların göle ulas masını engelliyor. Örneg in, gölü besleyen en büyük akarsu olan Bozçay üzerinde 14 baraj ve gölet bulunuyor. Yapımı geçtig imiz yıllarda tamamlanan Karçal Barajı nın su tutmasıyla birlikte artık Bozçay dan Burdur Gölü ne su ulas mıyor. Göl seviyesindeki mevsimlik dalgalanmalar da son 20 yılda büyük ölçüde ortadan kalktı. Bunun temel sebebi, kıs ve ilkbahar döneminde görülen yüksek miktarda yag ıs ile gerçekles en akıs ın Burdur Gölü yerine büyük ölçüde baraj ve göletlerde depolanması. Göl çevresine açılan çok sayıda sondaj kuyusu da gölü besleyen yer altı suyunun azalmasına sebep oluyor. Havzada sadece ruhsatlı kuyulardan yılda 42 hm 3 su çekimi yapıldıg ı tahmin ediliyor. Buna ruhsatsız kuyulardan çekilen su miktarı da eklendig inde, kuyular aracılıg ıyla çekilen yer altı suyunun büyüklüg ü anlas ılabilir. Öte yandan, tarım faaliyetlerinde kullanılan su, damla sulama gibi tasarruflu yöntemlerin uygulanmaması halinde heba oluyor. Oysa göl kurudug unda ortaya çıkacak nem kaybı, iklimin karasallas ması ve rüzgâr erozyonu riski, Burdur da tarımı da olumsuz etkileyecek. Bir bas ka deyis le, Burdur Gölü çevresinde tarımı gelis tirmek için açılan barajlar ve sondaj kuyuları, aslında tarımsal üretime uzun vadede zarar veriyor. Yukarılara barajlar kuruldug u için sular gelmiyor göle. Göl beslenemiyor ki, nerden gelecek göle su. En güzel besleyen sulara barajlar yapıldı. Göle bas ka bir yerden su geliri yok ki. Mehmet Naci Gözütok, esnaf, Burdur merkez Burdur Gölü Havzası nda 126 hm 3 su, gölü besleyen akarsular üzerine kurulan baraj ve göletlerce tutuluyor ve bu suyun 72,4 hm 3 ü tarım alanlarına gönderiliyor. Bozçay üzerindeki Karaçal Barajı nın su tutmasıyla birlikte, bu baraj ve göletlerde tutulan su miktarı 202 hm 3 e çıktı. Karaçal Barajı Göl çevresinde sondaj kuyusu 11

14 Uydu Görüntülerinde Burdur Gölü ndeki Çekilme ta Burdur Gölü alanının önemli bir bölümünü kaybetmis olacak.* * STELLA (Isee Systems) modelleme yazılımı ile hesaplanmıs, ArcGIS 3D Analyst yazılımı ile görüntülenmis tir. Göl Hayat Demek Yüzyıllardır uygarlıkların göllerin etrafında kurulmasının birçok nedeni var. Her s eyden önce, göller yer altı suyunu besleyerek ve bos altarak, taban suyunu dengeleyerek, tas kınların yok edici etkisini azaltarak bulundukları bölgenin su rejimini düzenlerler. Zehirli maddeleri alıkoyarak su kalitesini artırırlar. Göller, peyzaj güzelliklerinin yanı sıra, bulundukları bölgenin nem oranını yükseltirler; yag ıs ve sıcaklık üzerinde olumlu etkide bulunurlar. Yaratmıs oldukları nemli ortam, bitki örtüsünün devamlılıg ını sag lar. Böylece göller sadece biyolojik zenginlig i deg il, hayvancılıg ı ve tarımsal üretimi de desteklerler. 12

15 Göl Yoksa Ürün de Yok Burdur da nüfusun yüzde 60 ı tarımla uğraşıyor. Burdur Gölü etrafında uzanan tarım alanları, binlerce Burdurlunun geçim kaynag ı. Yetis tirilen bas lıca ürünler bug day ve arpa. Şekerpancarı, gül, anason ve mısır da dig er ürünler arasında. Burdur da meyvecilik giderek önem kazanıyor. Elma, armut, üzüm ve s eftalinin yanı sıra ceviz üretimi artıyor. Havzadaki çiftçilerin yüzde 70 i tarımla birlikte hayvancılık da yaptıg ı için son yıllarda yonca, fig ve korunga gibi yem bitkilerinin üretiminde de artıs gözlemleniyor. I klimin karasallas arak nem kaybının artması, aynı zamanda birim alanı sulamak için daha fazla su kullanılması anlamına geliyor. Bu da tarım ve hayvancılıkta sulama maliyetlerini artırır. Yem bitkileri de dâhil çok su isteyen birçok ürünün üretim maliyetlerinin yükselmesi, tarım ve hayvancılıg ı olumsuz yönde etkiler. Burdur Gölü kurursa, göl havzasında iklim deg is ir. Nem azalır, yag ıs lar düzensizles ir, gece sıcaklıkları düs er, don olayları daha sık görülmeye bas lar. I klimin karasallas ması, tarıma ve meyvecilig e zarar verir. Gölün etrafında bulunan tarım arazileri birçok çiftçinin geçim kaynag ı 13 Bu sene yag ıs lar güzel oldu ama Karaçal Barajı suyu tutunca gölün suyu azaldı. Eskiden göl anayolun kenarına kadar gelirdi. Oradaki kayalıklardan göle atlardık. Sular çekilince o is ler bitti. Barajlar çog aldı, sular çekildi. Burdur Gölü kurursa Burdur cehennem olur. Mehmet Ali Gökmen, esnaf, Burdur merkez

16 Ufuk Gökduman Göl Yoksa Burdur da Yok Burdur Gölü nün kuruması Burdur yöresinde insan da dâhil tüm canlıların yas amını olumsuz yönde etkiler. Tarım ve hayvancılıktaki verim kaybı ve maliyet yükselis i, önce köyden kente, ardından kent dıs ına göçü tetikler. Burdur Gölü kurudukça, göl aynası altından açıg a çıkacak birikmis maddeler (sediman), rüzgârla tas ınarak toz bulutlarına dönüs ebilir, yani rüzgâr erozyonu yas anabilir. Toz bulutları, hâkim rüzgâr yönü dog rultusunda tarım alanları üzerinde yıg ılarak tarımsal verimlilig i düs ürebileceg i gibi, köylerde ve Burdur merkezde yas ayanlarda üst solunum yolu rahatsızlıklarının artmasına yol açacaktır. Burdur Gölü nün sularının çekilmesi, s imdiden dikkuyruk da dâhil birçok su kus u için büyük önem tas ıyan sıg alanların yok olmasına yol açtı. Göl kuruyor ve göldeki canlılıg ın en önemli tanıkları su kus larının ve Burdur dis li sazancıg ının yas am alanları ortadan kalkıyor. Burdur Gölü Kurursa Ne Olur? I klim karasallaşır, nem kaybı olur. Erken ilkbahar donlarındaki artışa bağlı olarak meyvecilik zarar görür. Tarımda ürün verimliliği ve çeşitliliği düşer. Yem bitkileri üretimi azalacağı için hayvancılık zarar görür. Tarım ve hayvancılıktaki verim kaybı önce köyden kente, ardından kent dıs ına göçü tetikler. Rüzgâr erozyonuna bağlı toz bulutları nedeniyle köylerde ve kent merkezinde üst solunum yolu rahatsızlıkları riski ortaya çıkar. Göle ve havzaya özgü türler yok olur. Burdur, doğa turizmi potansiyelini kaybeder. Su kuşları için önem taşıyan sığ alanlar ortadan kalkar. Yüzyıllarca uygarlıkların beşiği olmuş önemli bir sulak alan yok olur den sonra sulama barajları ve sondajlar suyu çekti. Gölü besleyen özler, çaylar bitti. Daha yeni de her tarafa baraj yapılmaya durdu. Burdur dan devamlı göç oluyor. I nsanlar depremden sonra, kus lar sular çekilmeye bas ladıktan sonra Burdur u terk ettiler. I rfan Eren, esnaf, Burdur merkez 14

17 Karagöl ve Avlan Gölü Kuruyunca Ne Olmus tu? Antalya-Elmalı da bulunan Karagöl ve Avlan Gölü nde yas ananlar, Burdur Gölü için ders verici bir örnek olus turuyor. Karagöl ve Avlan Gölü, tarım arazisi elde etmek amacıyla yılları arasında DSI tarafından kurutulmus, elde edilen arazi çiftçilere kiralanmıs tı. Göllerin kurutulmasının ardından yas ananlar çiftçiler için felaket niteliğindeydi. Yörede yıllık ortalama sıcaklık 0.6 derece arttı, yıllık toplam yag ıs ta 41.7 kg azalma oldu. Kurutulmadan önce bu göller havzada su ve nem oranını artırıyor; buharlas an su, hava sıcaklıg ının eksi derecelere düs mesini engelliyordu. Göller kurutulunca iklim karasallas tı, ilkbaharda don olayları sıklas tı. Yer altı suyu seviyesi düs tü; daha önce 5-18 m arasında çıkan yer altı suyu m arasına indi. Yer altı suyu seviyesindeki düs üs hem kuyu açma ve sulama maliyetlerini artırdı, hem de toprakta tuzlanmaya neden oldu. Elma ag açlarını sulayamayan çiftçiler ag açları kesmeye bas ladılar yılları arasında 320 bine yakın elma fidanı kesilerek yakacak olarak kullanıldı. Göllerin kurutulması dig er tarım ürünlerinin veriminde de düs üs lere yol açtı. Nohut üretimi dekar bas ına 2/3 oranında, s eker pancarı ve kavun üretimi ise 1/3 oranında azaldı. Karagöl ve Avlan Gölü nün kurutulmasından sonra yas anan felaket nedeniyle, Elmalı I lçesi köylüleri 3 bine yakın imza toplayarak Çevre ve Orman Bakanlıg ı na bas vurdu. Toprak dag ıtılan köylüler de dâhil tüm yöre halkının isteg iyle 2003 yılından itibaren Avlan Gölü çanag ında yeniden su tutulmaya bas landı. Ancak Avlan Gölü bir daha hiç eski canlılıg ına kavus amadı. Ereg li Sazlıkları nın Kurumasıyla Bas layan Rüzgâr Erozyonu Konya da bulunan Ereg li Kapalı Havzası nın ortasında yer alan Ereg li Sazlıkları, 1950 li yıllardan 1983 e yayılan genis bir zaman dilimi içerisinde sıtmayla mücadele gerekçesiyle as amalı olarak kurutuldu. Günümüzde Ereg li Sazlıkları ndan arta kalan sadece Akgöl olarak adlandırılan küçük bir su aynası ile bunu çevreleyen sazlıklar, tuzlu bataklılar ve çorak step alanları. Üstelik Akgöl ü besleyen I vriz ve Gödet Çayları üzerine 1980 li yıllarda ins a edilen barajlar ile burayı besleyen su kaynaklarının tamamı barajlarda tutuldug u için Akgöl ve çevresindeki sazlıklar da kurumaya bas ladı. Ereg li Sazlıkları nın kurutulması, sadece bölgedeki kus ve balık varlıg ını etkilemekle kalmadı; aynı zamanda, yöredeki insanların da yas amını büyük ölçüde deg is tirdi. Sazlıkların kurutulmasıyla yer altı suyu düs tü; verimli tarıma ve meyvecilig e olanak sag layan iklim özellikleri deg is ti; bölgede çölles me ve rüzgâr erozyonu bas ladı. Hızı saatte 90 km ye ulas an kum fırtınaları 100 bin nüfuslu Ereg li ilçesini tehdit eder hale geldi yılında Ereg li Devlet Hastanesindeki hastalar kum fırtınası nedeniyle bas ka yerlere sevk edildi; Polis Okulu tatil edildi. Erozyon nedeniyle sulama kanalları metrelerce toprak doldu. Erol Kesici Avlan Gölü nün 2005 yılındaki görünümü 15

18 Damlaya Damlaya Göl Kurtulur Burdur Gölü nü besleyen akarsular üzerine ins a edilen barajlar ile göl çevresindeki tarlalar sulanıyor. Ancak plansız yapılan barajlar bu akarsuların göle ulas masını engelleyerek gölün kurumasına yol açarken, tarıma gönderilen su da verimsiz sulama yöntemlerinin kullanımı nedeniyle heba oluyor. Oysa salma sulama gibi ihtiyaçtan daha fazla su harcayan yöntemler yerine, damla sulama ve yag murlama sulama gibi akılcı sulama yöntemleri kullanılırsa tarımda daha çok su tasarrufu yapılabilir. Burdur Gölü çekilirse burada, çevredeki hiçbir köyün yas ama s ansı yok. I lla ki su. Yas am sudur. Bir insan nasıl kanla yas ıyorsa, bu su da yas am için s art. Eg er biz bu gölü korursak buradan meyve yeriz, ekmek yeriz, as yeriz. Ama bu göl kurursa bizim burada hiçbir s ey yeme s ansımız yok. Buradaki arazilerde salma sulama yerine damla ve yag murlama sistemine geçilirse, göletlerden ve barajlardan sular göle akacaktır. Salma sulamayla devam edersek hiç bir s ekilde hiçbir derede su akma s ansı yok. Isparta ili ortalamasına göre, 1 hm 3 su ile sulanabilecek alan için kullanılan su miktarı 2,45 hm 3. Burdur Gölü Havzası nda 31 bin ha sulu tarım alanı bulunuyor ve bu alanın sulanması için 76 hm 3 su yeterli. Oysa Isparta örneg inden hareket edersek, bu alanın sulanması için kullanılan su miktarı ihtiyacın yaklas ık 2,5 katı, yani 187 hm 3. Eg er Burdur Gölü Havzası nın tamamında damla sulama ve yag murlama sulama gibi akılcı sulama yöntemleri kullanılırsa tasarruf edilecek su miktarı 62,6 hm 3. Tasarruf edilecek bu miktar, Burdur Gölü nün son 1 yılda ( ) çekilme nedeniyle kaybettig i su miktarına neredeyse es deg er. Bu suyun Burdur Gölü ne ulas ması halinde gölün su seviyesi tekrar yükselmeye bas layacak, gölün kurumasının önüne geçilecek. Veli Büyük, Burdur Karakent Köyü Muhtarı Dog a Derneg i ars ivi Dog a Derneg i Damla ve Yag murlama Sulama Pilot Alanları 16

19 Burdur Merkez Bag lar Mahallesinde tarım ve hayvancılıkla ug ras maktayım. 8 yıldır silajlık mısır üretimi yapıyorum ve bu yıl Dog a Derneg i ile birlikte ilk defa silajlık mısırda damla sulama sistemini uyguladık. 18 da alanda 16 da silajlık mısır olarak ekim dikim is lerini tamamladık. Daha önce salma sulamayla ortalama 4 ton silaj elde edebiliyorduk ama damla sulamayla hasatta dekara 7 ton ürün elde ettik. Salma sulamada aynı araziyi saatte 50 ton suyla toplamda 192 saatte sularken, damlada 83 saat suladık. Az suyla daha fazla ürün elde ettik. Arazimizde 2 adet sondaj kuyusu var. 1. kuyuyu 1995 yılında açtıg ımızda su seviyesi 9 m idi yılında salma ve yag murlamayla kullandık ve suyun azalması sebebiyle 2. kuyuyu 2000 yılında açtık ve su seviyesi 13 m idi yılında dalgıç pompayı bakım amacıyla çıkardıg ımızda su seviyesinin 25 m ye indig ini gördüm. Ben Burdur da dog up büyüyen biri olarak bunu göl suyuna bag lı paralel olarak çekildig ini düs ünüyorum. Eg er bu damla sulama sistemine geçilmezse ve su kullanımında tasarruf edilmezse Burdur Gölü nün daha çabuk kuruyacag ını düs ünüyorum. Damla Sulamanın 5 Faydası Bitki kendisine gerekli olan suyun büyük bölümünü kökün üst kısımlarından alır. Damla sulama ile su kaybı en aza iner ve su masrafı azalır. Damla sulama ile sulama işçiliğinden ve enerjiden tasarruf sag lanır. Salma sulamada gübre ve diğer besin maddeleri suyla birlikte toprakta bitkinin alamayacag ı derinliklere iner. Damla sulamada ise, besin maddeleri direkt sıvı olarak bitkinin maksimum olarak faydalanabileceg i s ekilde kullanıldıg ı için gübreden de tasarruf edilir. Damla sulama sistemi, az debili sularda kullanılabilir ve rüzgârdan etkilenmez. Damla sulama, alandaki her bitkinin eşit miktarda sulanmasını sag lar. Böylece özellikle eg imli arazilerde çok su alan yerlerin kök çürümesine ug rayıp az su alan yerlerin kuruması sorunu ortadan kalkar. Mustafa Seçilmis, çiftçi, Burdur merkez Damla Sulama Nedir? Damla sulama, suyun özel filtreler kullanılarak içindeki kum, kil, yosun ve benzeri pisliklerden temizlendikten sonra, fabrikalarda özel olarak üretilmis damla sulama boruları aracılıg ıyla bitkilerin kök bölgesine damlalar halinde azar azar ve sık sık verilmesi yöntemidir. Damla sulama tarla, bahçe ve seralardaki bitkilerde kullanılabilir. Yag murlama Sulama Nedir? Yag murlama sulamada su, dog al yag ıs a benzer biçimde toprak yüzeyine serpilerek uygulanır. Bu yöntemde su, kapalı borularla mekanik püskürtücülere kadar tas ınır ve meme adı verilen hareketli olarak dönen bas lıklarla toprag a yag dırılır. Dog a Derneg i Damla ve Yag murlama Sulama Pilot Alanları 17

20 Burdur Halkı Burdur Gölü Kurumasın Diyor Bog aziçi Üniversitesi ög retim üyeleri tarafından 2007 yılında gerçekles tirilen Burdur Göl Havzası nın Sosyo- Ekonomik Analizi bas lıklı aras tırma, Burdurluların Burdur Gölü konusundaki duyarlılıg ını ortaya koyuyor. I brahim Öz Aras tırmaya göre, Burdurluların yüzde 94 ü gölün çekilmesinden kaygılı. Göl çevresinde tarım yapan çiftçiler, gölün iklim üzerindeki ılımanlas tırıcı etkisinin ve bunun tarım ürünlerinin verimi için öneminin farkında. Burdurlular, gölün tozlanmayı önleyici etkisini de gölün çekildig i yerlerde rüzgârın etkisiyle çöl gibi toz toprak geliyor köylere sözleriyle ifade ediyorlar. Burdur Halkına Göre Burdur Gölü Kurursa Ne Olur? I brahim Öz Gölün kurumasıyla ortaya çıkacak toprak alandan tozlanma yayılır Burdur un görsel güzellig i yok olur Tarım olumsuz etkilenir Gölün ılımanlas tırıcı etkisi kalkar Kus ların yas am alanı yok olur Ays egül Bog das 18

21 Burdur Gölü nü Kurtarmak İçin Kamu Kurumları ve Burdur Halkı El Ele Vermeli Binlerce yıldır çes itli uygarlıklara ev sahiplig i yapmıs ; olus turdug u ılıman iklim kos ulları ile Burdur da tarımı, hayvancılıg ı ve kent yas amını olanaklı kılan; dikkuyrug uyla, Burdur dis li sazancıg ıyla Türkiye nin dog al çes itlilig ine katkı sag layan Burdur Gölü bugün kuruyor. Burdur Gölü nü kurtarmak, sularının çekilmesini önlemek ise bizim elimizde. Bunun için tüm kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin, çiftçilerin, ög rencilerin, esnafın, gençlerin, yas lıların, kısacası hepimizin, Burdur Gölü nü kurtaracak çözümler üzerine birlikte düs ünmesi, bu çözümleri hayata geçirmek için birlikte hareket etmesi gerekiyor. Gölün kurumasının sebebi barajların yapılması ve insanların buna duyarsız kalmasıdır. Göl bayag ı çekildi. Sulama gölet ve barajları yapılınca akarsular kesildi. S u anda göle sadece kanalizasyon suyu akıyor. Herkese is düs üyor. Halka görev düs üyor. Sadece kis iler ve kurumlarla olacak is deg il. Kurumların desteg i s art çünkü sadece vatandas la da olmaz. El birlig i ile gölümüzü kurtarabiliriz. Sonuçta Burdur Gölü bu, bizim gölümüz. Nazım Gül, esnaf, Burdur merkez Burdur Gölü nü kurtarmak için bu hedeflere dog ru hızla ve kesintisiz olarak ilerlemeliyiz: Gölü besleyen akarsuların göle ulaşmasının sağlanması. Burdur Gölü Yönetim Planı nın, havzada gölü etkileyen tüm faaliyetleri kapsayacak s ekilde genis letilmesi ve uygulanması. Yer altı suyu rezervlerinin belirlenmesi ve sondaj kuyularının göle olumsuz etkilerinin azaltılması. Tüm sulu tarım alanlarında, yağmura dayalı tarım deseninin veya tasarruflu sulama yöntemlerinin çiftçinin gelirini olumsuz biçimde etkilemeyecek s ekilde yaygınlas tırılması. Burdur Gölü ile ilişki içinde yaşayan herkesin, gölün, Burdur da yas amın devamı için vazgeçilmez oldug unu hatırlaması. 19

22 Dog a Derneg i Dog a Derneg i 2002 yılında kurulmus, Türkiye dog asının sorunlarına yönelik yapıcı ve yerinde çözümler getirmeyi ilke edinmis bir sivil toplum örgütüdür. Merkezi Ankara da olmakla birlikte, Türkiye nin farklı bölgelerinde yürüttüg ü çalıs malarla dog anın korunması için ulusal ve yerel ölçekte çalıs an en etkin kurumlardan biridir. Dog a Derneg i, 2007 yılından bu yana Burdur Ofisi aracılıg ıyla, Burdur da Burdur Gölü nün kurumasının önüne geçilmesine ve Burdur Gölü Havzası nda suyun akılcı kullanımının yaygınlas masına yönelik çalıs malarını sürdürüyor. Dog a Derneg i nin, yılları arasında Burdur da valilik, belediye, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin desteg iyle gerçekles tirdig i çalıs malar: 41 köyde ve 3 ilçede, damla sulama sisteminin su ve enerji tasarrufu bakımından avantajları hakkında 1524 çiftçiye bilgi verildi. Burdur da 4 köyde ve Burdur merkezde bir mahallede damla ve yag murlama sulama sistemleri satın alınarak 6 damla ve yağmurlama sulama pilot alanı oluşturuldu ve çiftçilerin örnek uygulamaları bas latmaları sag landı. Burdur Gölü Yönetim Planı nın ( ) hazırlanmasına ve uygulanmasına destek verildi. Okullarda öğrencilere Burdur Gölü ve çevresinin ev sahiplig i yaptıg ı canlı türleri anlatıldı. Göl çevresinde kus gözlem gezileri düzenlendi. Burdurluların ve çeşitli sanatçıların katılımıyla düzenlenen kültürel etkinliklerle Burdur Gölü ndeki kurumaya ve sonuçlarına dikkat çekildi. Burdur Gölü nün Burdur ve Burdurlular için önemini anlatan Göl Yoksa Burdur da Yok bas lıklı kısa film ile Suyun Öyküsü: Burdur Gölü bas lıklı belgesel film ve çok sayıda bros ür ve afis hazırlandı. Suyun Öyküsü: Burdur Gölü, 9. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali nde yılın en iyi belgesel filmi seçildi. Dog a Derneg i; Burdur Gölü nün Burdur ve Burdurluların yaşamı için önemini hatırlatmaya, Çiftçilere damla sulamanın su ve enerji tasarrufu bakımından avantajlarını anlatmaya ve köylerde damla sulamaya geçilmesini tes vik etmeye, Burdur Gölü Yönetim Planı uygulamalarına katkı sag lamaya, Burdur Gölü nün kurumasının önüne geçilmesi için alınacak önlemlerin ilgili kamu kurumları ve Bakanlıklar ile is birlig i içinde hayata geçirilmesine destek vermeye devam ediyor. Fotog raflar: Dog a Derneg i ars ivi 20

23 Burdurlular Burdur Gölü için bir arada Dog a Derneg i ars ivi Temmuz 2012 Büyük Atlama Burdur Gölü Eylemi Kaynaklar Adaman, Fikret, S. Hakyemez ve B. Özkaynak. The Political Ecology of a Ramsar Conservation Failure: The Case of Burdur Lake, Turkey. Environment and Planning B 27 (5) (2009): Akgöl Sazlığı kurudu; kum fırtınaları 100 bin nüfuslu Ereg li yi tehdit ediyor. Zaman gazetesi, Ataol, Murat. Burdur Gölü Havzası I çin Yeni bir Su Yönetimi Modeli Önerisi. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Burdur Gölü Yönetim Planı ( ). Burdur: Burdur I l Çevre ve Orman Müdürlüg ü, Burdur. Burdur: Burdur Belediyesi Kültür Yayınları, Burdur I l Çevre Durum Raporu. Burdur: Burdur I l Çevre ve Orman Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji I şleri Genel Müdürlüğü verileri DSI 182. S ube Müdürlüğü verileri. Pilot Tarım Uygulamaları Raporu. Türkiye de Su Kaynaklarının Akılcı Kullanımına Dog ru Burdur Kapalı Havzası Uygulama Projesi, Ankara: Dog a Derneg i, Erdem, Osman. Onlar Ne Dedi? : Seyfe Gölü, Gavur Gölü, Ereg li Sazlıkları, Es mekaya Sazlıkları ve Avlan Gölü Nasıl Kurutuldu? Ankara: Kus Aras tırmaları Derneg i, Kayacan, I sa. S iirlerle Burdur. Burdur: Burdur Belediyesi Kültür Yayınları, Kesici, Erol, C. Kesici ve K. Kesici. Doğal Göllerin Koruma Kullanımına Avlan Gölü Örneg i. VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi nde sunulan bildiri, I nönü Üniversitesi, Malatya, Eylül 10-13, Ozaner, F. Sancar. Avlan Gölü Yeşererek Ekosistemdeki Yerini Alabilecek mi?. Ankara: TÜBI TAK Yer Deniz ve Atmosfer Bilimleri Aras tırma Kurumu, Kısaltmalar cm - santimetre da - dekar DSI - Devlet Su I s leri ha - hektar hm 3 - hektometreküp kg - kilogram km - kilometre km 2 - kilometrekare m - metre mm - milimetre m 2 - metrekare

24 Dog a Derneg i Merkez Ofis Kültür Mahallesi Dr. Mediha Eldem Sokak 70/10 Çankaya Ankara Tel: Faks: E-posta: Ali I hsan Gökçen Dog a Derneg i Burdur Ofisi Konak Mah. Ug ur Sokak 2/E Burdur Tel: E-posta:

SULAK ALAN PROJELERİ İLE KIRSAL KALKINMANIN UYUMLAŞTIRILMASI: AKŞEHİR GÖLÜ REHABİLİTASYON PROJESİ ÖRNEĞİ

SULAK ALAN PROJELERİ İLE KIRSAL KALKINMANIN UYUMLAŞTIRILMASI: AKŞEHİR GÖLÜ REHABİLİTASYON PROJESİ ÖRNEĞİ 85 SULAK ALAN PROJELERİ İLE KIRSAL KALKINMANIN UYUMLAŞTIRILMASI: AKŞEHİR GÖLÜ REHABİLİTASYON PROJESİ ÖRNEĞİ ATEŞ, Hamza-UZER, Yılmaz TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Bu çalışma, son yıllarda karşılaşılan en önemli

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme...

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme... 1 İÇİNDEKİLER - Çalıştay Hakkında...4 - Protokol...5 - Protokol Konuşmaları...6 - Konuşmacılar...15 - Çalıştay Sonuç Raporu...17 - Değerlendirme...44 - Çalıştay dan Kareler...47 3 ÇALIŞTAY HAKKINDA AMAÇ:

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER KİTAPÇIK 2013 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER Hidroelektrik santrallerin çevreye etkisi yok mu? Yenilenebilir her zaman sürdürülebilir midir? HES yapmazsak suyumuz

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

İÇİNDEKİLER HABERLER TEKNİK TZOB DİYOR Kİ! ODALARIMIZDAN AYIN KONUSU 6 BAYRAKTAR "DEVAM" DEDİ 40 MODERN SERACILIK

İÇİNDEKİLER HABERLER TEKNİK TZOB DİYOR Kİ! ODALARIMIZDAN AYIN KONUSU 6 BAYRAKTAR DEVAM DEDİ 40 MODERN SERACILIK Türkiye Ziraat Odaları Birliği, çiftçimizin ürettiği her dilim, her salkım ve her danenin geçtiğimiz yıllardan çok daha fazla önemli hale geldiğine dikkati çeken, bu nedenle her türlü israftan kaçınılması

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

ISBN: 978-963-9638-17-4

ISBN: 978-963-9638-17-4 Öğretmen El Kitabı Yeşil Kutu Öğretmen El Kitabı Orta ve Doğu Avrupa Bölgesel Çevre Merkezi ile Türkiye, Bulgaristan, Macaristan ve Polonya dan çok sayıda kişi ve kurumun işbirliğiyle hazırlamıştır. Yeşil

Detaylı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ. safranbolu da. zamanın renkleri. gülcan acar

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ. safranbolu da. zamanın renkleri. gülcan acar T.C. KARABÜK VALİLİĞİ safranbolu da zamanın renkleri gülcan acar T.C. KARABÜK VALİLİĞİ YAYINI Yayın no: 01 www.karabuk.gov.tr ISBN: 978-605-88309-4-3 PROJE BAŞKANI İzzettin KÜÇÜK Karabük Valisi YAYIN KURULU

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Foça Özel

Detaylı

KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ

KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ Yayın Tarihi: Ağustos, 2011 MARKA Yayınları Serisi Özet Bu proje Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından Teknik Destek Programı kapsamında

Detaylı

İKLİMİ DEĞİL SİSTEMİ DEĞİŞTİR

İKLİMİ DEĞİL SİSTEMİ DEĞİŞTİR İKLİMİ DEĞİL SİSTEMİ DEĞİŞTİR KÜRESEL EYLEM GRUBU www.kureseleylem.org İçeriğe Katkıda Bulunanlar: Ömer Madra, Gökşen Şahin, Nuran Yüce, Ümit Şahin, Şenol Karakaş kureseleylemgrubu@gmail.com www.kureseleylem.org

Detaylı

Uluabat yok olmasın! Mayıs - Haziran 2009 Sayı:3 YENİ TEŞVİK YASASI OSBÜK TE 2.YILMAZ DÖNEMİ

Uluabat yok olmasın! Mayıs - Haziran 2009 Sayı:3 YENİ TEŞVİK YASASI OSBÜK TE 2.YILMAZ DÖNEMİ YENİ TEŞVİK YASASI OSBÜK TE 2.YILMAZ DÖNEMİ ÇALIŞMA HAYATINDA ÇİLE BİTİYOR! KÜRESEL KRİZDEN KURTULUŞ: E-TİCARET Mayıs - Haziran 2009 Sayı:3 Uluabat yok olmasın! HOSAB Arıtma Tesisi için çalışıyor Doğalgaz

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

BÜYÜK MENDERES HAVZA ATLASI

BÜYÜK MENDERES HAVZA ATLASI BÜYÜK MENDERES HAVZA ATLASI BÜYÜK MENDERES BÜYÜK MENDERES HAVZA ATLASI HAVZA ATLASI Yazarlar Ahmet Büke (Ege Derneği) Tasarım TUT Ajans Murat Gültekin (Ege Derneği) Ayça Aksoy (WWF-Türkiye) Buket Bahar

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

ISSN 1307-6124 www.milasmedya.com

ISSN 1307-6124 www.milasmedya.com ISSN 1307-6124 www.milasmedya.com Yıl: 65 Sayı: 10346 21.11.2014 Cuma Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Kurucusu: Turgut Dizdar 430 gündür sayfa 2 de direnişe devam Yeniköy, Kemerköy, Yatağan Santrali nin özelleştirilmemesi

Detaylı

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim!

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Eylül 2012 Fiyatı: 1,00 TL Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Hey Tekstil de Direniş Frito Lay büyüyor,

Detaylı

HATAY DA ON SICAK GÜN

HATAY DA ON SICAK GÜN HATAY DA ON SICAK GÜN EDĐTÖR YAŞAR ERGÜN MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ YAYIN NO:19 ISBN:975-7989-25-8 Yaşar Ergün, 1969 da Gaziantep te doğmuştur. Aydın Ortaklar Öğretmen Lisesi ve Ankara Üniversitesi Veteriner

Detaylı

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2009 PROJE EKİBİ MESLEK/ÜNVAN IBB Genel Sekreter Yardımcısı İrfan UZUN Mimar IBB İmar ve Şehircilik

Detaylı

Nilgün, Ne Kadar Yerli?

Nilgün, Ne Kadar Yerli? Tekst 1 Nilgün, Ne Kadar Yerli? brahim Mercano lu 1 Geçen yazımda politikada uyum konusundaki tartı maların genelde olumsuz bir çerçevede yürütüldü ünden söz etmi, yerel politikada uyumu sa lamak için

Detaylı

ZİRAAT ODALARI ÇİFTÇİMİZİN YİNE SESİ OLDUK TZOB GENEL BAŞKANI BAYRAKTAR 2014 YILINDA DA YAZILI BASINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

ZİRAAT ODALARI ÇİFTÇİMİZİN YİNE SESİ OLDUK TZOB GENEL BAŞKANI BAYRAKTAR 2014 YILINDA DA YAZILI BASINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU ÇİFTÇİMİZİN YİNE SESİ OLDUK TZOB GENEL BAŞKANI BAYRAKTAR 2014 YILINDA DA YAZILI BASINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU TZOB Genel Başkanı Bayraktar Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar,

Detaylı

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r 01 ERGOBizK fl 2010-Say ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r Ak n Kozano lu: "Ana hedefimiz, sahip oldu umuz küresel güç ve tecrübeyle Türkiye sigorta ve emeklilik pazar nda daima

Detaylı

KIRK GÜN YAĞAR KIRK GÜN DAMLAR

KIRK GÜN YAĞAR KIRK GÜN DAMLAR KIRK GÜN YAĞAR KIRK GÜN DAMLAR Tirebolu İlçesi'ndeki Su Samurunun (Lutra lutra) Durumu Bahar Suseven (Heike Thol- Schmitz) 2005 Bu Araştırma Projesi Tirebolu Kültür ve Güzelliştirme Derneği Tarafından

Detaylı

MILAS. Muğla 3-2-1 ile. Yıl: 12 Sayı: 3591 08 Haziran 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Hasan Kökten

MILAS. Muğla 3-2-1 ile. Yıl: 12 Sayı: 3591 08 Haziran 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Hasan Kökten Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 12 Sayı: 3591 08 Haziran 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Muğla 3-2-1 ile www.gunaydinmilas.com Milas ın gündemini gunaydinmilas.com dan takip

Detaylı