T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YILLARI ARASINDA TÜRKİYE DEKİ A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Betül AŞCI Danışman Yrd. Doç. Dr. Y. Ömer ERZURUMLU İstanbul, Ocak, 2012

2 T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YILLARI ARASINDA TÜRKİYE DEKİ A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Betül AŞCI Danışman Yrd. Doç. Dr. Y. Ömer ERZURUMLU İstanbul, Ocak, 2012 ii

3 ÖNSÖZ Türkiye'de hızla gelişmekte olan yatırım fonlarının performansını ölçmeye yönelik hazırlanan bu tezde Türkiye de A tipi fonu yöneticilerin gerçek başarısı ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu amaç çerçevesinde; yılları için Fama-Frech in 3 faktörlü varlık değerlendirme modeli faktörleri ile Carhart ın bu modeli ilave ettiği momentum faktörleri hesaplanmıştır. Bu faktörlere göre yatırım fonlarında öncelikler tek tek ve gruplandırılarak incelenmiştir. Ayrıca yatırım fonlarının brüt getirileri ve net getirileri çalışmamızda önemli ayrıt edici unsur olarak kullanılmıştır. Tüm veriler ışığında Türkiye deki yatırım fonlarının gerçek başarıları ölçümlenmiştir. Bu çalışmanın hazırlanmasında büyük katkısı olan sevgili hocam Yrd. Doç. Dr. Y.Ömer Erzurumlu ya ve çalışmakta olduğum Al-fer San. ve Tic. Koll. Şti. yöneticilerine başta olmak üzere, hayatım boyunca yanımda olan aileme ve değerli arkadaşım Birsen Dağdelen e ve Çağla Çağlar a teşekkür ederim. İstanbul, Ocak, 2012 Betül AŞCI iii

4 ÖZET Özellikle son yıllarda Uluslar arası piyasalarda olduğu gibi Türkiye de de yatırım fonları piyasası hızla gelişmektir. Bu gelişmelere bağlı olarak artan yatırımcı sayısı ve büyüyen yatırım fonu portföylerinin performans değerlendirmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Yatırım fonlarının yatırımcılara sağladığı birçok avantaj bulunmaktadır. Bunların başında da profesyonel portföy yöneticiliği gelmektedir. Literatürde belirtilen yatırım fonlarının faydaları gerçekten de yatırımcıya sağlayıp sağlayamadığı önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. En uygun ölçütlerle değerlendirilen yatırım fonları performanslarında ortaya çıkan olumlu neticeler aslında yatırım fonu yöneticisinin başarısını göstermektedir. Bu çalışmada yılları arasında 79 adet yatırım fonu 4 faktörlü varlık değerlendirme modeli kullanılarak performansları ölçümlenmiştir. Anahtar Kelimler : A Tipi Yatırım Fonu, Performans Değerlendirme, Fama-French Faktörleri, 4 Faktörlü Varlık Değerlendirme Modeli, Zaman-seri Regresyonu. iv

5 ABSTRACT Especially in the last decades the mutual funds industry grows in Turkey as well as the rest of the world. Hence, the measurement of the performances of existing funds gains importance. Mutual funds provides several advantages to the investors. The most important of them is professional portfolio management service. In this study performance of 79 mutual funds are studied for the period using 4 factor model. Key Words : Type A mutual fund,,performance appraisal, Fаmа Frеnch s mоdеl, Cаrhаrt s mоdеl, times series regression v

6 TABLO LİSTESİ Tablo.3.1. Hisselerin Gruplaması 18 Tablo.3.2. Portöyler İçin Kullanılan Hisse Sayıları 19 Tablo.3.3. Çok Adımlı Regresyon Analizi Sonuçları 22 Tablo.4.1. Dönemler Bazında Anlamlılı Fonlar 24 Tablo.4.2. Değişkenlerin Anlamlı Fonlar 26 Tablo.4.3. Alfa Değeri Negatif Olan Yatırım Fonlarının Anlamlılık Dereceleri 26 Tablo.4.4. Alfa Değeri Pozitif Olan Yatırım Fonlarının Anlamlılık Dereceleri 27 Tablo Faktörlü Varlık Değerlendirme Modeli Analiz Edilen Analiz Sonuçları 28 vi

7 DENKLEM LİSTESİ Denklem.3.1. Fama-French Üç Faktörlü Varlık Değerleme Modeli 15 Denklem.3.2. Piyasa Değeri 16 Denklem.3.3. Defter Değeri 16 Denklem.3.4. Defter Değeri / Piyasa Değeri Oranı 17 Denklem.3.5. Portföy Getirisi 19 Denklem.3.6. SMB Faktörü 20 Denklem.3.7. Küçük Şirketlerin Aylık Ortalaması 20 Denklem.3.8. Büyük Şirketlerin Aylık Ortalaması 20 Denklem.3.9. HML Faktörü 20 Denklem DD/PD Yüksek Şirketlerin Aylık Ortalaması 20 Denklem DD/PD Düşük Şirketlerin Aylık Ortalaması 20 Denklem Carhat ın Dört Faktörlü Varlık Değerlendirme Modeli 21 vii

8 KISALTMALAR LİSTESİ ABD : AŞ : CAPM : DD : DD/PD : DİĞ. : Amerika Birleşik Devletleri Anonim Şirketi Capital Asset Pricing Model Defter Değeri Defter Değeri/ Piyasa Değeri Oranı Diğerleri ENDEKS : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal 100 Endeksi GYO : HML : İMKB : PD : RMRF : SMB : SPK : Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Defter Değeri/Piyasa Değeri Oranı Yüksek Şirketlerin Aylık Ortalama İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Piyasa Değeri Piyasa portföyünün risksiz faiz oranı üzerindeki beklenen getirisi ile Defter Değeri/Piyasa Değeri Oranı Düşük Şirketlerin Aylık Piyasa Değeri Küçük Şirketlerin Aylık Ortalama Getirisi ile Piyasa Değeri Büyük Şirketlerin Aylık Ortalama Getirisi Arasındaki Fark Sermaye Piyasası Kurulu viii

9 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ÖZET ABSRTRACT TABLO LİSTESİ DENKLEM LİSTESİ KISALTMALAR LİSTESİ iii iv v vi vii viii 1. GİRİŞ 1 2. YATIRIM FONLARINA GENEL BAKIŞ 2.1. Yatırım Fonlarının Tanımı Kimler Yatırım Fonu Kurabilir Yatırım Fonlarının Sınıflandırılması, Çeşitleri ve Özellikleri Yatırım Fonlarının Yararları Yatırım Fonlarının Dünya da ve Türkiye de Tarihsel Gelişimi Yatırım Fonları Performansının Ölçümlenmesi Yönetim Ücreti ve Fon Getiri İlişkisi UYGULAMA: TÜRKİYE DEKİ A TİPİ YATIRIM FONLARI PERSOMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ 3.1. Fama-French in Üç Faktörlü Varlık Değerleme Modeli Faktörler Piyasa Değeri Defter Değeri Defter Değeri / Piyasa Değeri Oranı Veriler Büyüklük ve Değer Kriterlerine Göre Sıralanmış Portföyler Carhart ın Dört Faktörlü Varlık Değerleme Modeli Momentum Carhart ın Yatırım Fonları Gruplandırması 23 ix

10 4. BULGULAR 24 SONUÇ 30 KAYNAKLAR 31 EKLER EK.TABLO.1 33 EK.TABLO.2 34 EK.TABLO.3 35 EK.TABLO.4 36 ÖZGEÇMİŞ 38 x

11 1 1. GİRİŞ Uluslararası piyasalarda olduğu gibi Türkiye de de yatırım fonları piyasası hızla gelişmekte olup; yatırımcı sayısının ve portföy büyüklüklerinin artması sonucu fon performanslarının ölçülmesine olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Yatırım fonlarının, yatırımcıya sağladığı bir çok avantaj bulunmaktadır. Bunların başında da profesyonel portföy yöneticiliği gelir. Literatürde belirtilen bu avantajları fonların gerçekten de yatırımcıya sağlayıp sağlayamadığı önemli bir konudur. Performans ölçümünün uygun faktörlere göre kontrolü sonrası pozitif performans gösteren fon, aslında profesyonel yönetiminin gösterdiği başarı olarak kabul edilebilir. Bu doğrultuda araştırmanın üç temel amacı bulunmaktadır. Bunlarda ilki Türkiye deki yatırım fonu yöneticilerinin başarılarını kantitatif modellerle ölçmek, bu bulguların ışığında hangi yatırım fonlarının daha kazançlı olduğunu tespit etmek ve Türkiye de yılları arasındaki yatırım fonları gelişimlerini gözlemektir. Böylece Türkiye deki yatırım Fonların performansının ölçülmesi, Türkiye de hangi yatırım fonları yöneticilerinin daha başarılı oldukları tespit edilmesi hedeflenmiştir. Sonuçların yatırımcıların daha doğru karar vermelerine yardımcı olması amaçlanmaktadır. Araştırmamız yılları arasında Türkiye de faaliyet gösteren yatırım fonları üzerine yapılmıştır. Kantitatif çalışma Fama-French in üç boyutlu varlık değerleme modeli ile Carhat ın bu modeli geliştirerek oluşturduğu dört faktörlü varlık değerlendirme modeli kullanılarak yapılmıştır. Bu doğrultuda yılları arasında İMKB için Fama-French faktörleri hesaplanmıştır. Fama-French faktörlerinin kullanmamızın nedeni İMKB de meydana gelen kriz dönemlerindeki dalgalanmanın olumsuz veya olumlu etkilerinden arındırmak ve gerçek getiriyi tespit etmektir. Bu modelin yardımıyla yılları arasındaki yatırım fonlarının net getirilerine ulaşılamaya çalışılmıştır. Aynı amaçla yılları arasındaki Fama-French Faktörleri belirlenmiştir. Bu çalışmada hesaplanan katsayıların daha sonraki çalışmalara temel teşkil etmesi amaçlanmaktadır. İlaveten yılları arasındaki yatırım fonu yöneticilerinin performansı ortaya konmaya çalışılmıştır.

12 2 Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın yöntemi ve sınırlıkları üzerine durulacaktır. İkinci bölümde yatırım fonları hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Bu kapsamda yatırım fonunun tanımı, türleri, kimlerin yatırım fonları kurabildikleri, yararları ve tarihsel gelişiminde söz edilmektedir. Çalışmanın üçüncü bölümünde Fama-French faktörlerinin ve Carhart ın Fama-French in modeline yaptığı katkılar anlatılmış ve hesaplamaların nasıl yapıldığı özetlenmiştir. Son bölümde modelin uygulaması ve sonuçları değerlendirilecektir. Araştırmanın sınırlı kaldığı ana noktalar aşağıda belirtilmiştir. a) Fon piyasasının genç olmasından ötürü araştırmada yılları verileri kullanılabilmiş ve analizin söz konusu olduğu yıllarda faaliyet gösteren yatırım fonları ele alınmıştır. b) Türkiye de yatırım fonların geçmişi, çok yakın zamana dayandığından benzer özellik gösteren çok sayıda fon bulunmamaktadır. Ayrıca yılları arasında analizlerimizin istatistiksel olarak anlamlı olabilmesi için en az üç yıllık verisi bulunan fonların kullanılması gerekmiştir. Bu kriteri sağlayan tüm A Tipi fonlar çalışmaya dahil edilmiştir. c) Yaptığımız literatür çalışması neticesi Türkiye de fon piyasasında benzer bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yatırım Fonları performansının farklı değişkenler kullanarak incelendikleri görülmüştür.

13 3 2.YATIRIM FONLARINA GENEL BAKIŞ Bu bölümünde yatırım fonlarının tanımı, özellikleri, yararları, sınıflandırılması, Türkiye deki ve dünyadaki tarihsel gelişimi ve yatırım fonu piyasalarının durumu hakkında bilgi verilecektir. Çalışmada kullanılan genel terminoloji ile ilgili açıklamalar aşağıdaki gibidir. Portföy, Bir yatırımcının sahip olduğu menkul kıymetlerin tümüne verilen addır (http://muhasebeturk.org, ). Bu çalışma kapsamına giren ve dar anlamıyla portföy ise yatırım fonunun yatırım yaptığı sermaye piyasası araçları (Hisse senedi,tahvil, bono, ters repo vb.) ve altın gibi kıymetli madenlerin bütününü ifade etmektedir. Portföy yönetimi, birikimlerin para ve sermaye piyasalarında tasarrufçu adına yetkili aracı kuruluşlar tarafından belli bir ücret karşılığında yönetilmesidir. Bu faaliyet için ilgili kuruluşun SPK dan alınmış yetki belgesi bulunmasına dikkat edilmelidir (http://www.ekonometre.net., ). Fon, halktan katılma payları karşılığında toplanan paralarla, katılma payı sahipleri adına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, portföy işletmek amacıyla kurulan mal varlığıdır (SPK, 2010:4). Katılma payı : Yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliği madde 35 de katılma belgesi şöyle tanımlanmıştır: katılma belgesi, belge sahibinin kurucuya karsı sahip olduğu hakları taşıyan ve fona kaç pay ile katıldığını gösteren kıymetli evrak niteliğinde bir senettir ve kaydi değer olarak tutulur. (Kahraman,2006:26). Yatırım fonlarındaki katılma paylarını, şirketlerin hisse senetlerine benzetmemiz mümkündür. Nasıl yatırımcılar, hisse senedi alarak şirketlere ortak olurlar ve o şirketler üzerinde belirli haklar kazanırlarsa, benzer şekilde yatırım fonlarına da katılma payı ile ortak olmaktadırlar. Ancak, hisse senedi sahipleri şirket yönetimine katılabilirken, katılma payı sahiplerinin fon yönetimine katılma hakları bulunmaktadır.

14 Yatırım Fonu Tanımı Yatırım fonu; çeşitli menkul kıymetlere yatırım yapmak amacıyla belli bir sermaye ile kurulan ve bir sözleşme karşılığı yatırımcılara satılan, fon yöneticileri tarafından yönetilen bir havuzdur. Banka veya aracı kurumlar tarafından kurulur ve belirli paylara ayrılarak yatırımcılara satılır. Yatırımcılar bu paylardan satın alarak o fonun ortağı olurlar (http://www.finhat.com, ). Yatırım fonları, 3794 sayılı kanunla ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Seri: VII, No: 10 sayılı Tebliğ, 4. maddesinde de, Kanun hükümleri uyarınca halktan katılma belgeleri karşılığı toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, aşağıda belirtilen varlıklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığı olarak tanımlanmıştır (Aslan, 2009:2). Fon karşılığı olarak toplanan paralar da fonun cinsine göre hisse senedi, tahvil, bono veya repo gibi çeşitli yatırım araçlarında değerlendirilir. Bu işlemleri, yatırımcılar için profesyonel fon yöneticileri gerçekleştirir. Ancak bu işlemler yapılırken Sermaye Piyasası Kurulunun 19 Aralık 1996 tarihli VII serili 10 numaralı tebliğine Sayılı Resmi gazetede yayınlayan aşağıdaki hükümlere uymak zorunluluğu bulunmaktadır (Ertaş ve diğ., 1997:13). Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen, yabancı hisse senetleri, özel ve kamu borçlanma senetleri, Özelleştirme kapsamında olanlar da dahil Türkiye de kurulan ortaklıklara ait hisse senetleri, özel ve kamu borçlanma senetleri, Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilmiş ve borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları, Sermaye Piyasası Kurulu nca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçları, repo, ters repo, future, opsiyon ve forward sözleşmeleri gibi araçlar fon portföyüne alınabilmektedir.

15 Kimler Yatırım Fonu Kurabilir? SPK ya verilmiş yetki çerçevesinde SPK a tarafından belirlenmiş esaslara uygun kurulan aşağıda sıralanan kuruluşlar kuruldan izin almak suretiyle yatırım fonu kurup işletebilir (Yalçınkaya, 2006:27-28) : a. Bankalar b. Aracı Kurumlar c. Sigorta Şirketleri d. Kanunlarında engel bulunmayan Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı, Bağ- Kur,Ordu Yardımlaşma Kurumu gibi emekli ve yardım sandıkları e. 506 sayılı kanunun geçici 20.maddesi uyarınca kurulan özel emeklilik sandıklarıdır Yatırım Fonların Sınıflandırması, Çeşitleri ve Özellikleri Yatırım fonları değişik kriterlere göre sınıflandırabilmek mümkündür. En sık kullanılan yöntem ise ihraç ettikleri katılma belgelerinin geri satın alınıp alınamama durumuna göre yapılanıdır. Buna göre yatırım fonları iki şekilde sınıflandırılmaktadır (Ertaş ve diğ, 1997:12). a) Açık Sonlu Fonlar (Open End) : İhraç ettikleri katılma belgelerini, bunları satın alan yatırımcıların talebi halinde geri satın alan yatırım fonlarıdır. b) Kapalı Sonlu Fonlar (Closed End) : İhraç ettikleri katılma belgelerini istendiği zamanda geri satın alınmayan fonlardır. Açık sonlu fonlar istenildiği zamanda nakitte çevrilebilme özelliği sebebiyle küçük ve deneyimsiz yatırımcıları yatırım fonlarına yönlendirebilme dolayısıyla tasarrufları arttırabilmektedir. Bu tür fonların bir diğer özelliği ise yeni bir talep halinde fonun pay sayısının arttırılabilmesidir. Yatırımcılar açık sonlu fonları kurucu kuruluş ve bu fonların satışa aracılık eden kuruluşlardan satın alabilmektedirler. Kapalı sonlu yatırım fonları ise ihraç ettikleri katılma belgelerini geri satın almayan ver sabit sermayeli olarak kurulan fonlardır. Bu tür fonlar birincil ve ikincil piyasalardan satın

16 6 alınabilirler. Bu tür fonların paraya çevrilebilmesi için başka yatırımcıların taleplerinin olması gerekir. Ayrıca portföye alınacak menkul kıymetler göz önünde bulundurularak aşağıda sıralanan fon türlerinde kurulabilir (Güçlü, 2007:7-10). 1. Tahvil ve Bono Fonu: Fon portföyünün en az %51 ini devamlı olarak, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapan fonlar, 2. Hisse Senedi Fonu: Fon portföyünün en az %51 ini devamlı olarak, Türkiye de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırım yapan fonlar, 3. Sektör Fonu: Fon portföyünün en az %51 ini devamlı olarak, belirli bir sektörü (örneğin, çimento, tekstil gibi) oluşturan şirketlerin menkul kıymetlerine yatırım yapan fonlar, 4. İştirak Fonu: Fon portföyünün en az %51 ini devamlı olarak, kurucunun iştiraklerince çıkarılmış menkul kıymetlere yatırım yapan fonlar, 5. Grup Fonu: Fon portföyünün en az %51 ini devamlı olarak, belli bir topluluğun (Koç Topluluğu, Sabancı Topluluğu gibi) menkul kıymetlerine yatırım yapan fonlar, 6. Yabancı Menkul Kıymetler Fonu: Fon portföyünün en az %51 ini devamlı olarak, Yabancı özel ve kamu sektörü menkul kıymetlerine yatırmış fonlar, 7. Altın Fonu: Fon portföyünün en az %51 ini devamlı olarak, ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ile altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırmış fonlar, 8. Diğer Kıymetli Madenler Fonu: Fon portföyünün en az %51 ini devamlı olarak, Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılmış fonlar, 9. Karma Fon: Portföyünün tamamı, hisse senetleri, borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından en az ikisinden oluşan ve her birinin değeri fon portföy değerinin %20 sinden az olmayan fonlar, 10. Likit Fon: Portföyünün tamamı, devamlı olarak, portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalmış likiditesi yüksek sermaye piyasası araçları yer alan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fonlar,

17 7 11. Değişken Fon: Portföyünün tamamı, portföy sınırlamaları itibariyle yukarıdaki türlerden herhangi birine girmeyen fonlar, 12. Endeks Fon: Portföyünün en az %80 i devamlı olarak baz alınan ve Kurul tarafından uygun görülen bir endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı (ilişki/paralellik)en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerin tümünden ya da örnekleme yoluyla seçilen bir kısmından oluşan fonlar, 13. Fon Sepeti: Portföyünün en az %80 i devamlı olarak, diğer yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan fonlar, 14. Özel Fon: Katılma payları önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fonlar, 15. Koruma Amaçlı Fon: Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlandığı fonlar, 16. Garantili Fon: Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine ve garantör tarafından verilen garantiye dayanılarak taahhüt edildiği fonlar, 17. Serbest Yatırım Fonu: Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan ve mevzuatta yer alan portföy sınırlamalarına istisna tutulan fonlar olarak adlandırılır. Ayrıca fon içtüzüklerinde belirtilmek suretiyle, portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %25 ini, devamlı olarak mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınan Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahil Türkiye de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırmış fonlar A tipi, diğerleri B tipi olarak adlandırılır ve bu tipler fon türleri ile birlikte belirtilir.bu fonların tanımları aşağıda yer almaktadır (www.fortisportfoy.com.tr, ).

18 8 A tipi: Bu tip bir fonun, portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %25'ini Türkiye Cumhuriyeti nde kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerinden oluşması gerekir. B tipi: A tipi fonların tabii olduğu sınırlamalara tabii olmayan fonlardır. Portföylerinde çok daha az miktarda hisse senedi tutabildikleri gibi, hiç hisse senedi taşımayabilirler Yatırım Fonların Yararları Bu bölümde fonların belli başlı yararları öncelikle yatırımcı açısından sonra fon kurucularına açısından ve son olarak kuruldukları ülke ekonomisine açından sağladığı yararlar olmak üzere aşağıda sıralanmıştır. Yatırımcı açısından baktığımızda: Yatırım fonlarını tercih etmekle yatırımcı, hem kendi sahip olduğu miktarda parasıyla, bir veya birkaç çeşit yatırım aracına yatırım yapabileceğine, çok çeşitli yatırım aracını içeren bir portföye sahip olur ve böylelikle riski dağıtır hem de uzman bir yönetici kadrosuyla portföyü yönetilir (Karabıyık, 1997:45). Yatırım fonları risk dağıtma özelliğine göre yönetilirler. Açıklayacak olursak; yatırım fonu portföyüne alınabilecek menkul kıymetlerin sabit getirili, dövize endeksli ve hisse senedi gibi araçlarla çeşitlenmesi nedeniyle riskin en aza indirilmesi mümkün olabilmektedir (SPK,2010:17). Yatırımcılar yatırım fonları sundukları hizmet karşılığında bir komisyon ya da ücret ödemektedir. Yatırımcıların katlandıkları bu ücretler gider işlem maliyetleri göz önüne alındığında oldukça cüzi kalmaktadır. Bu ücretlerin düşük olmasının üç temel nedeni bulunmaktadır. Yatırımcılar çok küçük paylarla yatırım fonların bulunana çok sayıda büyük hacimli varlıklara sahip olurlar. Bununla birlikte profesyonel yardım alarak bir çok konunda bilinçlenirler. Üstelikte yatırım fonun piyasasındaki rekabetten dolayı bu tür hizmetleri daha uyuna alabilirler (Yalçınkaya, 2006:22). Ayrıca Menkul kıymetlerin değerlemesi ve kontrolü ile kupon, faiz ve temettü tahsili fon yönetimince yapılacağından vade takibi, tahsil etme gibi zaman ve kaynak kullanımını gerektiren işlemlerden korunabilecektir (www.spk.gov.tr, ).

19 9 Küçük tasarruflarla temin edilemeyecek, kazanç potansiyeli yüksek menkul kıymetlere yatırım yapılmasına olanak sağlanacaktır (Ertaş ve diğ.,1997:17). Yatırım fonlarının payları, her iş gününde günlük olarak fiyatlandırılarak fon tarafından satılmakta ve geri alınmakta, bu da yatırım fonlarının likit olma özelliğini ortaya koymaktadır. Bu da yatırımcıya, getirisini realize etme fırsatını vermektedir (Aslan, 2010:17). Daha öncede bahsettiğimiz üzere yatırım fonları genellikle açık sonludurlar. Bu tür fonlar yatırımcı istediği anda fonu geri satabilme hakkına sahiptir. Dolayısıyla, bu tür fonlar diğer kurumsal yatırımcılardan farklı olarak yatırım fonları tasarruf sahibine katılma senetlerini her an geri alma garantisi vermektedir. (Karacabey, 1998: 32) Kurucu açısından sağlanan yarara bakıldığında: Fonun yöntem ve temsili ile fona tahsis ettikleri eleman ve donanımı karşılığı, portföy büyüklüğü üzerinden hesaplanan bir yönetim ücretini, fon bünyesinden yönetim ücreti olarak almaktadırlar (Ertaş ve diğ.,1997:17-18). Yatırım fonlarının kurucuları, rekabet ortamında faaliyet gösterdiklerinden, fonlar sayesinde tasarruf sahiplerine yeni hizmetler sunaya çalışmaktadırlar. Bu durum da yeni ürün çeşitliliklerin artmasına ve iş riski düzeylerini azaltılmasına neden olmaktadır (Kahraman, 2006:17). Ekonomi açısından sağlanan yarara bakıldığında (Ertaş ve diğ., 1997:18) : Hisse senedine yatırım yaparak özel sektör kaynak aktarımına aracılık etmektedir. Kamu borçlanma araçlarına yatırım yapmak suretiyle bütçe açıklarının finansmanına katkıda bulunmaktadır. Borsanın derinleşmesine ve işlem hacminin artmasına yardımcı olmaktadır. Özetleyecek olursak yatırım fonları işlem kolaylığı, risk dağıtımı, maliyet düşüklüğü ve ekonomik genişletme yararları bulunmaktadır.

20 Yatırım Fonların Dünya da ve Türkiye deki Tarihsel Gelişimi Yatırım fonlarının dünyada ortaya çıkışının ilk olarak hangi ülkede olduğu konusunda bir görüş birliği yoktur. Bir kısım kaynaklara göre ilk olarak 1822 de Societe de Belgigue adıyla Belçika da kurulduğunu belirtirken, öte yandan bazı kaynaklarda bugünkü anlamda ilk yatırım fonlarının 1860'lı yıllarda İngiltere'de kurulduğu belirtilmektedir (Dilek, 2008:22). Yatırım fonlarının Amerika da 1920'li yıllarda sayısı artmaya başlamıştır yılında yaşanan ekonomik krizden piyasalardaki tüm kurumlar gibi yatırım fonları da etkilenmiştir. Bu tarihten sonra yatırım fonlarının gelişmesi yavaşlamış ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında yatırım fonları tekrar gelişmeye başlamıştır. Yatırım fonları, başlangıçta hisse senetleri üzerine yoğunlaşmalarına karşın hisse senedi fonlarının borsada asli bir yeri bulamamıştır. Diğer yandan ise tahvil fonları toplam fonlar içinde çok küçük bir paya sahip olmuş, vergiden muaf fonların ve para piyasası fonların ortaya çıkışı ise 1970'leri bulmuştur. Günümüzde yatırım fonları sermaye piyasalarında oldukça önemli bir yere sahip olmuşlardır (Yalçınkaya, 2006:16). Türkiye de yatırım fonlarından 1960 lı yıllarda söz edilmeye başlamıştır. Tasarruf yetersizliği nedeniyle bu sorun çözümü için gündeme gelen yatırım fonları için birkaç deme gerçekleştirilmiştir. Ancak istenilen başarı elde edilmiştir (Bolat, 2006:37). Ülkemizde ilk yatırım fon uygulaması 1979 yılının başlamıştır.1975 yılında anonim şirket haline Menkul Değerler Bankacılık ve Anonim Şirketi'nin 15 Kasım 1979 tarihli sözleşme değişikliğinde yatırım fonu oluşturmak yer almaktaydı. O tarihte Menkul değerler Bankerlik ve Finansman A.Ş.bünyesinde Meban Yatırım Fonu adıyla kurulan bu fon ve bunların katılma belgeleri üç dilim halinde piyasaya sürülerek tedavül edilmiştir(tuncay, 1986:93, Tezcan, 1999:36 ). Yatırım fonları ile ilgili yasal düzenlemeler yılı ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun üncü maddeleri gereğince Türkiye de yardımcı kuruluş olarak Menkul Kıymetler Yatırım Fonları nın kurulması için yasal dayanak hazırlanmıştır. Daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu 12 Aralık 1986 gün sayılı Resmi Gazete de Seri 7

21 11 No 1 Tebliğ ile Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Belgelerinin ihracına ve Halka Arzına Dair Esaslar belirlemiştir. Böylece fonların kurulması ve çalışması için yasal ortam hazırlanmıştır (Yalçınkaya, 2006:17). Dünya da son yıllarda finansal kuruluşlar tarafından sunulan hizmetlerde çeşitlilik de büyük bir artış meydana gelmiştir. Ülkemizde ise 1980 lerden itibaren finans piyasasında hızlı gelişmeler ve büyüme görülmektedir. Özellikle 1981 de SPK nın kurulması ve 1986 da İMKB nin faaliyete geçirilmesi bunların en büyük kanıtıdır. Yatırım fonları da bu gelişmenin sonucu olarak ortaya çıkan yeni bir finansal oyuncu olmuştur (Ceylan, 2003:20-21) Yatırım Fonların Performansın Ölçülmesi Yatırım fonları yatırımcılarına işleme kolaylığı, risk dağıtma,profesyonel yöntem ve likite çevrilebilme kolaylı sağladı için Dünya da ve ülkemizdeki finansal piyasalar önemini giderek artırmaktadır. Ülkemizde hızla gelişmekte olan yatırım fonları piyasasında fon sayısının, yatırımcı sayısının ve toplam piyasa değerlerinin hızla artması sonucunda fonların performanslarının ölçülmesine yönelik ihtiyaç da gün geçtikçe artmaktadır. Bu sebeple, yatırım fonlarının performansının ölçülmesi, finans literatüründe son 40 yıldır yapılan bilimsel çalışmaların önemli konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yatırım fonların performansı hem bireysel hem de kurumsal yatımcılar için oldukça önemlidir. Tüm mevduat sahipleri zaman, emek ve para harcayarak bir yatırım portföyü oluşturmak ve yöntem yerine, profesyonelce oluşturulmuş ve yönetilen bir portföyden pay aldıklarında bu hizmet için katlandıkları masraftan daha yüksek bir getiri elde etmek isterler (Kahraman, 2006:58). Yatırımcılar ayrıca yatırım yapmayı düşündükleri veyahut yatırım yaptıkları fonların, işi profesyonelce menkul kıymet portföyü oluşturmak ve yönetmek olan portföy yöneticilerin, izlediği yatırım stratejisinin başarılı mı başarısız mı olduğunu bilmek ister. Ve son olarak yatırımcılar, yatırım fonları ile ilgili düzenleyici otorite, koyduğu kural ve ilkelerin sahip olduğu görev amaçlarına uygun olarak işleyip işlemediğini görmek ister.

22 12 Ülkemizde yatırım fonlarına ilişkin performans değerlendirmeleri Sharpe yöntemi, Treynor yönetimi ve Jensen yöntemi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmalar bu yöntemin kriterine göre yatırım fonları başarılı ya da başarısız diye ayırmaktadır. Ayrıca Yatırım fonlarında hayat kalma bağlıklarına göre başarı ölçümlemelerinde Grinblat ve Titman, Malkiel ve Brown ve Goetzman çalışmalarından yararlanılmıştır. Araştırmacıların yoğunlaştığı diğer yöntemlerden birde Veri Zarf analizi olmuştur. Bu çalışmalar ilaveden M2 ölçütü, Sortino oranı, T2 oranı gibi ölçülerde yatırım fonları performansı ölçülmüştür. S.Güçlü nün yatırım fonları üzerine yaptığı incelemede kümeleme analizi sonrasında sınıflara ayrılan yatırım fonlarından en iyi performans gösteren fon sınıfına giren fonların, incelemeye alınan 7 değişik performans ölçütlerinden özellikle Treynor ve Sharpe performans oranlarına göre yüksek başarı göstermiş oldukları tespit etmiştir. Bu çalışmada sınıflandırmada en belirleyici performans ölçütleri Sharpe ve Treynor performans ölçütleri olmuştur. (Güçlü, 2007 :81) S.Güçlü nün yine aynı çalışmasından yatırım fonları, incelenen dönem süresince kıyaslama yapıldığı IMKB100 endeksine göre kimi zaman daha başarılı oldukları, kimi zaman da başarısız oldukları; geçmiş performanslarına bakılarak yapılan analizlerde beş yıl süresince devamlı aynı performansı gösterebilen fon bulunmadığı tespit edilmiştir. Ancak her fon türü içerisinde diğerlerine göre daha iyi performans gösteren fonlar oldu belirtilmektedir. Yeni yatırım kararları alınırken, geçmiş verilere dayanarak yapılan bu performans ölçümleri portföy yöneticisinin geçmiş dönemdeki başarısı hakkında bilgi verdiği söylenirken gelecek dönemdeki başarısına da ışık tuttuğu söylenmektedir. (Güçlü, 2007:82) P.Yalçınkaya nın 52 adet A tipi yatırım fonu üzerine yaptığı çalışmada bu yatırım fonlarından hiç birisinin Sharpe oranı Piyasa Gösterge Endeksinden daha yüksek gelmediği sonucuna ulaşmıştır. Bunun yanında sadece 14 adet yatırım fonu pozitif Sharpe oranına sahip olduğunu belirtmiştir. Araştırma sonucunda görülen yatırım fonlarının kötü performansı, birkaç nedene dayandırılmış. Bunlar, yatırım fonu endüstrisinin yetersizliği, bankaların endüstrideki yoğunluğu, Devlet iç borçlanma senetlerinin ağırlığı, performans değerlemesine ve sunusuna ilişkin sorunlar olarak sıralananmış. (Yalçınkaya, 2006 :71)

23 13 D.Kahraman nın yatırım fonların hayat kalma bağlıklarına ilişkin çalışmasında hayatta kalan fonların sona eren fonlardan daha yüksek getiri elde ettikleri gözlemlemiştir dönemi içinde, Türk A tipi menkul kıymet yatırım fonlarından sona erenlerin, hayatta kalanlardan daha düşük getiri elde ettiklerinin ortaya koyduktan sonra, yalnızca hayatta kalan fon verilerini kullanarak hesaplanan ve yatırımcılara açıklanan fon performanslarının gerçekte olduğundan daha yüksek gösterilmesi sorununun boyutu da su yüzüne çıkartmıştır. Performansta meydana gelen hayatta kalana bağlı yanlılığın boyutu küçümsenmeyecek kadar büyük olduğunu belirten Kahraman, yanlılığın varlığı ve boyutu yatırım kararı alan ve yatırım önerisi veren piyasa katılımcıları yanında, fon kurucuları ve piyasa düzenleyicisi konumundaki SPK tarafından değerlendirmeye alınması gerektiği belirtiyor. Ancak, fon piyasasının ve fonların gerçek performansını ortaya koyacak performans analizlerinin yapılabilmesi için, öncelikle sona eren fonların bilgi ve verilerini de içeren veri tabanlarının oluşturulmasına ihtiyaç olduğu belirtmektedir. (Kahraman, 2006:121) B.Sertalı nın 2005 yıllında yatırım fonların performans ilişkin çalışmasında Sharpe,Teynor ve Jensen Endeksleri kullanmıştır. Ancak bu endekslere göre sıralama yapıldığına sonuçların tutarlı olmadıklarını tespit etmiştir. Örneğin Sharpe endeksine göre en başarılı olana yatırım fonun Teynor endeksi ve Jensen endeksine göre aynı başarıya sağlamamıştır. (Sertatlı, 2005:169) Bizim başarı kriterimiz ise daha önceden bahsettiğimiz üzere dört faktörlü varlık değerleme modelidir. Yukarıda da belirtildiği gibi yaptığımız araştırma neticesinde Türkiye de yatırım fonları üzerine bu model kullanılarak yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak Fama-French in 3 faktörü modeli kullanılarak gayrimenkul yatırım ortaklarına ve İMKB üzerine çalışmalar bulunmaktadır. Bu gayrimenkul yatırım ortaklarlıklara ilişkin çalışmada şu sonuca varılmıştır. GYO ların yılları yapılan çalışmada 60 aylık dönemde başarılı performans gösterdiklerine yönelik istatistikî herhangi bir bulguya ulaşılmamıştır. (Hayta, 2009:78)

TER- 15/10/ /01/2001 KYD TL 03/10/ /09/2011 KYD TL TL

TER- 15/10/ /01/2001 KYD TL 03/10/ /09/2011 KYD TL TL Denizbank A.Ş A Tipi İmkb Ulusal 100 Endeksi Fonu na ait izahnamenin başlangıç kısmı ile I. 1., I.2., II., III.1., V. ve X.2. nolu maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 05/07/2012 tarih ve B.02.06.SPK.0.15-615

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portföy Birinci Para Piyasası Fonu, para piyasası fonudur. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014

Detaylı

AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR İŞ PORTFÖY

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portöfy Yönetimi A.Ş tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanılarak

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu Fon, katılım fonudur. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 2499 sayılı

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Temmuz

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 7 Ocak 2011 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR VAKIF EMEKLİLİK

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi Performans Sunum Raporu nun Hazırlanma Esasları Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu na ( Fon ) ait Performans Sunum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 1 Temmuz 2014

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

İstanbul, 30 Aralık 2015 2015/1353

İstanbul, 30 Aralık 2015 2015/1353 İstanbul, 30 Aralık 2015 2015/1353 GENELGE No: 26 Konu: Yatırım Fonlarının Sınıflandırılma Esaslar Hk. SAYIN ÜYEMİZ, Yatırım fonlarının yatırım stratejilerin in yatırımcılar tarafından daha iyi anlaşılabilmesi

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş İKİNCİ KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu )

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş İKİNCİ KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu ) FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 2 Mayıs

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 16/03/1999 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi:27/08/2004 YATIRIM VE

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GLOBAL MD

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 16/03/1999 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 30 Eylül 2010 tarihinde sona eren hesap

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Performans Sunum Raporu nun Hazırlanma Esasları Ziraat Hayat ve

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 30 Nisan

Detaylı

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST FON

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST FON KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST FON 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş İKİNCİ STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu )

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş İKİNCİ STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) (Eski unvanıyla Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri Birim Pay

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 2 Mayıs

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GLOBAL MD PORTFÖY

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait (2) ECZACIBAŞI

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR TACİRLER

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu )

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/11/2010 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN EMEKLİLİK

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU PARA PİYASASI EMANET LİKİT

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır. Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 30 Eylül 2011Tarihinde Sona Eren Hesap

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Performans Sunum Raporu nun Hazırlanma Esasları Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu na ( Fon ) ait Performans Sunum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Performans

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

YATIRIM FONLARI SINIFLANDIRMA REHBERI 1, 2

YATIRIM FONLARI SINIFLANDIRMA REHBERI 1, 2 YATIRIM FONLARI SINIFLANDIRMA REHBERI 1, 2 1) Para Piyasası Fonları: Portföyünün tamamının devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşması

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Performans Sunum

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

YATIRIM FONLARI. 1. Yatırım Fonu Nedir?

YATIRIM FONLARI. 1. Yatırım Fonu Nedir? YATIRIM FONLARI 1. Yatırım Fonu Nedir? Yatırım fonları halktan topladıkları paralar karşılığı hisse senedi, tahvil/bono, özel sektör borçlanma araçları, ters repo gibi sermaye piyasası araçlarından ve

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 7 Kasım

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin

Detaylı

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 27 Nisan 2009

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU (Tüm tutarlar, Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir.

BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU (Tüm tutarlar, Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir. ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Fon un Yatırım Amacı Portföy

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 17 Temmuz 2009 Portföy Yöneticileri

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR TACİRLER PORTFÖY

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 19 Kasım 2015 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30 Aralık 2016 tarihi itibarıyla (*) Portföy Yöneticileri Fon toplam değeri (TL) Birim Pay Değeri

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır. Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 56,925,032

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Groupama Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun (

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ESKİ ADIYLA TACİRLER MENKUL DEĞERLER A TİPİ KARMA FONU)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ESKİ ADIYLA TACİRLER MENKUL DEĞERLER A TİPİ KARMA FONU) TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ESKİ ADIYLA TACİRLER MENKUL DEĞERLER A TİPİ KARMA FONU) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ Halka Arz Tarihi 31 Aralık

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ATA PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka

Detaylı

Performans Sunuş Raporu tarihi itibarıyla Fon'un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri. 0, Benan Tanfer

Performans Sunuş Raporu tarihi itibarıyla Fon'un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri. 0, Benan Tanfer GES Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun Unvanı 23/05/2017 Tarihi İtibariyle Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu Şeklinde Değiştirilmiştir.

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap

Detaylı

Performans Sunuş Raporu

Performans Sunuş Raporu GEL Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit-Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun Unvanı 23/05/2017 Tarihi İtibariyle Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu Şeklinde Değiştirilmiştir.

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Mart 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 53.205.595

Detaylı

ING Bank A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI DOKUZUNCU ALT FONU ( Birinci İhraç )

ING Bank A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI DOKUZUNCU ALT FONU ( Birinci İhraç ) ING Bank A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI DOKUZUNCU ALT FONU ( Birinci İhraç ) Talep Toplama Dönemi : Başlangıç : 04.06.2012 Bitiş : 07.06.2012 Fon Yatırım Dönemi

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

PERFORMANS SUNUŞ RAPORU HAZIRLANMA ESASLARI

PERFORMANS SUNUŞ RAPORU HAZIRLANMA ESASLARI VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PERFORMANS SUNUŞ RAPORU HAZIRLANMA ESASLARI Vakıf Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu na ( Fon ) ait Performans

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 14/06/1990 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

GHI - Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu. Performans Sunuş Raporu

GHI - Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu. Performans Sunuş Raporu GHI - Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu Performans Sunuş Raporu A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30.06.2017

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı