TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR"

Transkript

1 KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU 21 ŞUBAT NİSAN 2012 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Onyedinci Alt Fonu Fon Kurulu na TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA 25 NİSAN 2012TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Onyedinci Alt Fonu'nun ( Fon ) ekte yer alan 25 Nisan 2012 tarihli bilançosu, fon toplam değeri ve fon portföy değeri tabloları, 21 Şubat Nisan 2012 yatırım dönemine ait gelir tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak Kurucu nun Sorumluluğu Kurucu, finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu nca ( SPK ) yayımlanan yatırım fonları hakkındaki muhasebe ve değerleme düzenlemelerine göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşu nun Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Fon un iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Fon yetkilileri tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Fon yetkilileri tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3 Görüş Görüşümüze göre, fon portföyünün değerlenmesi, fon toplam değeri ve birim pay değerinin hesaplanması işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu nun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Onyedinci Alt Fonu'nun iç tüzük hükümlerine uygunluk arz etmekte; ilişikteki finansal tablolar, Fon un 25 Nisan 2012 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve 21 Şubat Nisan 2012 yatırım dönemine ait finansal performansını, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan yatırım fonları hakkındaki muhasebe ve değerleme düzenlemeleri çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. İstanbul, 25 Mayıs 2012 DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED Müjde Şehsuvaroğlu Sorumlu Ortak Başdenetçi

4 5

5 A. BİLANÇO DİPNOTLARI Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Onyedinci Alt Fonu "Fon" mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur: a) Birim Pay Değeri: 25 Nisan 2012 Fon Toplam Değeri (TL): Dolaşımdaki Pay Sayısı (Adet): Birim Pay Değeri (TL): 0, b) Katılma Belgeleri Hareketleri: Adet Tutar TL 21 Şubat Satışlar Geri Alışlar ( ) ( ) 25 Nisan c) Fon Süresi: Fon, 18 Ocak 2011 tarihinde kurulmuş olup, 21 Şubat 2011 tarihinde halka arz edilmiş ve fon portföyü oluşmuştur. Fon un yatırım dönemi 25 Nisan 2012 tarihinde sona ermiştir. 26 Nisan 2012 tarihinde katılma payı sahiplerine ödeme yapılmak sureti ile fon sonlandırılmıştır. d) Sigorta: Fon portföyünde bulunan menkul kıymetler, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de ( Takasbank ) saklanmaktadır. Fona ait olan katılma belgeleri ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. de ( MKK ) saklanmaktadır. MKK ve Takasbank nezdinde saklamada bulunan katılma belgeleri ve menkul kıymetler MKK ve Takasbank tarafından sigortalanmıştır. e) Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar: Bulunmamaktadır. f) Değerlemede Uygulanan Döviz Kurları: Bilanço tarihi itibarıyla portföyde döviz cinsinden menkul kıymet mevcut değildir. g) Değerlemede Esas Alınan Gelir Ortaklığı Senetleri Fiyatları: Bilanço tarihi itibarıyla portföyde gelir ortaklığı senedi mevcut değildir. 5

6 A. BİLANÇO DİPNOTLARI (devamı) h) Diğer Hususlar: Bilanço tarihi itibarıyla finansal tablolarda yer alan TL tutarındaki diğer menkul kıymetlerin tamamı ters repo işlemlerinden oluşmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla finansal tablolarda yer alan TL tutarındaki borcun TL tutarındaki kısmı ödenecek fon yönetim ücretinden, diğer borçların TL tutarındaki kısmı ödenecek denetim ücretinden, 200 TL tutarındaki kısmı saklama ücretinden ve kalan TL tutarındaki kısmı ise diğer çeşitli borçlardan oluşmaktadır. Alt Fon un amacı, izahnamede belirtilen yatırım döneminin sonunda, yatırımcının anaparasının tamamının geri ödenmesi ve ayrıca, borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla Amerikan Doları/Türk Lirasi (Dolar/TL) ve Euro/Türk Lirası (EUR/TL) döviz kurunun eşit ağırlıklı aritmetik ortalamasından oluşan sepet değerinin (Sepet Değeri) belirli bir bant aralığı içerisinde (alt ve üst sınır dahil olmak üzere) kaldığı her gün için iştirak oranı ölçüsünde getiri sağlamaktır. Opsiyon sözlesmesinin özellikleri çerçevesinde söz konusu bantın alt ve üst sınırları yaklaşık 3 er aylık gözlem dönemleri (toplam 4 adet gözlem) itibariyle yeniden belirlenecek ve Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında ve Kurucu tarafindan uygun görülen diger yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) ilan edilecektir. Buna ek olarak, sepet değeri için bir bariyer seviyesi belirlenecektir. Söz konusu bariyer seviyesi, fon portföyünün oluşturulduğu tarihteki sepet değerinin belirli bir yüzdesi olarak belirlenecek ve vade sonunda sepet değerinin söz konusu bariyer seviyesine eşit ya da üzerinde olması halinde, tahakkuk eden toplam getiriden yine başlangıçta belirlenecek olan yüzdesel bir kesinti yapılacaktır. İzahnameye göre, anaparanın korunması amacına yönelik olarak, alt fon portföyünün yaklaşık %95 i ile borsa dışından ters repo sözleşmesine ya da fonun yatırım dönemi süresine uygun olması halinde devlet tahvili ve/veya hazine bonosuna yatırım yapılması planlanmıştır. Getiri hedefine yönelik olarak ise, portföyün yaklaşık %5 i ile tebliğ ve izahname ile belirlenmiş olan niteliklere sahip eşit ağırlıklı Dolar/TL ve EUR/TL döviz kurunun eşit ağırlıklı aritmetik ortalamasından oluşan sepet değerinin belirli bir bant aralığında kaldığı gün sayısına göre getiri elde edilecek bir opsiyon sözleşmesi borsa dışından satın alınmıştır. Söz konusu sözleşmeler 117 Opsiyon Sözleşmeleri hesabında izlenmekte olup bilançoda Diğer menkul kıymetler kalemi altında sınıflandırılmaktadır. Bu kapsamda yapılan yatırımların türü, ödenen primler, dönem sonu makul değeri ve getirisi aşağıda sunulmuştur: Yatırım türü Ödenen opsiyon primi Dönem içi çıkışlar Çıkışların makul değeri Dönem sonu makul değeri Net kar Opsiyon ( ) 6

7 A. BİLANÇO DİPNOTLARI (devamı) h) Diğer Hususlar (devamı): Opsiyon sözleşmesinin yatırım dönemi başındaki nominal değeri TL olup sözleşme ile ilgili TL prim ödenmiştir. Opsiyon sözleşmesi TL nominal değer ve TL tutarında makul değer ile itfa olmuştur. Ekli finansal tablolarda yer alan gerçekleşen değer artışlarının 263 TL`si ve gerçekleşen değer azalışlarının TL si söz konusu opsiyon sözleşmelerinden kaynaklanmaktadır. Diğer menkul kıymet satış karı hesabında opsiyon sözleşmelerinden kaynaklanan TL kar, diğer menkul kıymet satış zararı hesabında ise opsiyon sözleşmelerinden kaynaklanan TL zarar bulunmaktadır. Fon portföyündeki menkul kıymetlerin tasfiyeye esas rayiç değerleri ve yüzdeleri ilişikteki finansal tablolar ile aynıdır. Ters repolar, bilançoda diğer menkul kıymetler hesap kalemi altında izlenmektedir. Gerçekleşen değer artışının TL si ters repodan kaynaklanmaktadır. Gerçekleşen değer azalışı hesabında ve diğer menkul kıymet satış karı/zararı hesaplarında ise ters repodan kaynaklanan herhangi bir tutar bulunmamaktadır. Gerçekleşen değer artışlarının TL si ise devlet tahvillerinden kaynaklanmaktadır. Menkul kıymet tasfiyeye rayiç değerleri TL olup %100`ü ters repo işlemlerinden oluşmaktadır. Fon`un yatırım dönemi 25 Nisan 2012 tarihinde sona ermiş ve Fon portföyündeki bütün varlıklar 26 Nisan 2012 tarihinde hazır değerlere dönüştürülerek pay sahiplerine payları ödenmiştir. 7

8

9 B. GELİR TABLOSU DİPNOTLARI a) Tahsil Edilemeyen Anapara, Faiz ve Temettü Tutarları: Bilanço tarihi itibarıyla tahsil edilemeyen anapara, faiz ve temettü bulunmamaktadır. b) Kurucu Bankadan Alınan Avans ve Kredi Faiz Oranları: Bilanço tarihi itibarıyla kurucu bankadan alınan avans ve kredi faizi mevcut değildir. c) Gelir ve Gider Hesaplarında Bir Önceki Döneme Göre 25% in Üzerinde Ortaya Çıkan Artış veya Azalışların Nedenleri: Fon un yatırım dönemi, 21 Şubat 2011 tarihinde başladığı için, finansal tabloların karşılaştırmalı olarak sunulabileceği önceki dönem finansal bilgileri bulunmamaktadır.

10 B. GELİR TABLOSU DİPNOTLARI (devamı) d) Diğer Hususlar: Diğer Menkul Kıymetler Satış Karları 21 Şubat Nisan 2012 dönemine ilişkin diğer menkul kıymetler satış karlarının detayı aşağıdaki gibidir: 21 Şubat Nisan 2012 Opsiyon Sözleşmeleri Diğer Menkul Kıymetler Satış Zararları 21 Şubat Nisan 2012 dönemine ilişkin diğer menkul kıymetler satış zararlarının detayı aşağıdaki gibidir: 21 Şubat Nisan 2012 Opsiyon Sözleşmeleri Diğer Giderler 21 Şubat Nisan 2012 dönemine ilişkin diğer giderlerin detayı aşağıdaki gibidir: 21 Şubat Nisan 2012 Tahvil Borsa Payı Giderleri Diğer Giderler

11 B. GELİR TABLOSU DİPNOTLARI (devamı) d) Diğer Hususlar (devamı): Diğer Gelirler Yatırım dönemi sona ermeden yatırımcıların fon paylarını satmaları durumunda % 1,5 yüzdebirnoktabeş) oranında erken çıkış komisyonu alınmaktadır. Söz konusu yatırım dönemi içerisinde alınan TL tutarındaki erken çıkış komisyon geliri Diğer gelirler hesabına yansıtılmış bulunmaktadır. Fonun yatırım dönemi içerisinde kaydetmiş olduğu TL karşılık tutarı tasfiye öncesi Diğer gelirler hesabına gelir olarak kaydedilmiştir Kurucu ile İlişkiler Fon, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ("Banka") tarafından kurulmuş olup, Banka Yönetim Kurulu nca atanan Fon Kurulu tarafından yürütülmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı uyarınca portföy yönetimi, TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Yıl içinde Fon'un menkul kıymet alım satımlarının bir bölümü Banka ile bir bölümü de TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( TEB Yatırım ) aracılığı ile yapılan işlemlerden oluşmuştur. Fon katılma belgelerinin alım satımı da Banka'nın şubeleri, bankamatik, interaktif telefon ve interaktif bilgisayar aracılığı ile yapılmaktadır. Fon un ilk fiyat hesaplama günü geçerli olan fiyat ile toplam satılan pay adedi çarpılarak bulunan toplam fon büyüklüğü üzerinden piyasa koşullarına göre değişebilecek ve fonların özelliği gereği ilk fiyat açıklama günü net olarak belirlenebilecek olan fon yönetim ücreti yıllık azami %3 ile asgari %0,5 arasında bir oran olarak belirlenmiştir. Kurucu hiçbir koşulda belirlenen bu azami ve asgari oranlarının dışına çıkmayacaktır. Yıllık sabitlenen yönetim ücreti oranı, toplam pay fiyatı açıklama gün sayısına bölünerek, her pay fiyatı açıklanan gün için sabit bir yönetim ücreti oranı olarak fiyatı açıklama günlerinde tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenmektedir. Söz konusu ücret kurucu ve yönetici arasında yapılacak anlaşma çerçevesinde paylaştırılmaktadır. Fon, kurucu sıfatıyla Banka ya ödenmek üzere her gün fon toplam değerinin yüzbinde beşnoktadörtyüzdoksanikisi tutarında Fon Yönetim Ücreti tahakkuk ettirmektedir. Vergi 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren, 21 Haziran 2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendine göre Türkiye de kurulu menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. Söz konusu kurumlar vergisi istisnası geçici vergi uygulaması bakımından da geçerlidir. 9

12 B. GELİR TABLOSU DİPNOTLARI (devamı) d) Diğer Hususlar (devamı): Vergi (devamı) : Aynı Kanunun 15 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre, menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarının kurumlar vergisinden istisna edilen söz konusu portföy işletmeciliği kazançları üzerinden dağıtılsın dağıtılmasın % 15 oranında vergi kesintisi yapılır. Söz konusu tevkifat oranı 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 0 olarak uygulanmaktadır. Kurumlar Vergisi Kanunu nun 34 üncü maddesinin (8) numaralı fıkrasında, menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarının, portföy işletmeciliği kazançlarının elde edilmesi sırasında 15 inci madde gereğince kendilerinden kesilen vergileri, vergi kesintisi yapanlarca ilgili vergi dairesine ödenmiş olmak şartıyla, aynı Kanunun 15 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre kurum bünyesinde yapacakları vergi kesintisinden mahsup edebilecekleri, mahsup edilemeyen kesinti tutarının başvuru halinde kendilerine red ve iade edileceği belirtilmiştir sayılı Kanun ile 1 Ocak 2006 ila 31 Aralık 2015 tarihleri arasında uygulanmak üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen 5527 sayılı Kanun ile değişik Geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrasına göre menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarının banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla elde ettikleri menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının alımsatım kazançları ile dönemsel getirileri üzerinden 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren % 0 oranında gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. Geçici 67 nci maddenin (2) ve (4) numaralı fıkralarına göre, menkul kıymet yatırım fonu ve ortaklılarının bu maddeye göre tevkifata tabi tutulan gelirleri üzerinden Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunlarına göre ayrıca tevkifat yapılmaz. 11

13 C. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU DİPNOTLARI a) İmtiyazlı Hisse Senetleri: Bilanço tarihi itibarıyla portföyde imtiyazlı hisse senedi mevcut değildir. b) Alınan Bedelsiz Hisse Senetleri: Dönem içinde alınan bedelsiz hisse senedi yoktur. c) İhraç Edilen Menkul Kıymetin Toplam Tutarının %10'unu Aşan Kısmı: Bilanço tarihi itibarıyla portföyde ihraç edilen menkul kıymetin toplam tutarının % 10'unu aşan kısmı mevcut değildir. d) Menkul Kıymetler Borsalarına Kote Edilmemiş Menkul Kıymetler: 25 Nisan 2012 itibariyle Fon Portföyünde Menkul Kıymetler Borsalarına kote edilmemiş menkul kıymet bulunmamaktadır. e) Diğer Hususlar: Fon Portföy Yapısı 25 Nisan 2012 tarihi itibarıyla Fon portföyünün tamamı ters repo işlemlerinden oluşmaktadır. Verilen Taahhütler Fon portföyü içerisinde menkul kıymetlerin tekrar geri satılmalarını öngören anlaşmalar çerçevesinde alınan menkul kıymetler mevcuttur. Bu tür anlaşmaların rayiç değeri TL ve nominal değeri TL`dir. 11

14 11

15 D. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU DİPNOTLARI a) Şüpheli Alacakların Tutarı: Bilanço tarihi itibarıyla şüpheli alacak bulunmamaktadır. b) Fon Toplam Değerinin %5'inden Fazla Tutardaki Diğer Varlıkların Ayrıntısı: Bilanço tarihi itibarıyla fon toplam değerinin %5'inden fazla tutarda diğer varlık bulunmamaktadır. c) Diğer Hususlar: Açıklanması gereken diğer hususlar bulunmamaktadır. 11

16 E. UYGULANAN MUHASEBE İLKELERİ a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII/10, XI/1 ve XI/6 tebliğleri ve bu tebliğlere değişiklik ve eklemeler yapan diğer tebliğleriyle Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi menkul kıymet yatırım fonları tarafından düzenlenecek finansal tablolar ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kurallar (bundan sonra "Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri" olarak anılacaktır) belirlenmiştir. Fon, finansal tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan menkul kıymet yatırım fonlarına ilişkin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlamaktadır. b) Değerleme Esasları: Menkul kıymetlerin değerlemesine ilişkin bilanço tarihi itibariyle geçerli Fon içtüzüğü hükümleri aşağıda belirtilmektedir: a. Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. b. Borsa'da işlem gören varlıklar değerleme gününde Borsa'da oluşan ağırlıklı fiyat ve oranlarla değerlenir. İki seans uygulayan borsalarda değerleme fiyatı ikinci seans ağırlıklı fiyatı ve oranıdır. c. İMKB Küçük İşlemler Pazarı nda oluşan fiyatlar değerlemede dikkate alınmaz. d. Borsa'da işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan hisse senetleri son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla borçlanma senetleri, ters repo ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı (günlük nakit girişlerini nakit çıkışlarını eşitleyen iskonto oranı) ile değerlenir. e. Yukarıdaki şekilde değeri belirlenemeyen borçlanma senetleri ve repolar ise son iş günündeki portföy değerini, sermaye piyasası aracının iç verim oranı üzerinden günlük bileşik faiz esasına göre hesaplanan faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir. f. Portföydeki yabancı para birimi üzerinden çıkarılan menkul kıymetler satın alındıkları borsada değerleme günü itibariyle oluşan fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir. g. Gelir ortaklığı senetleri ile dövize endeksli gelir ortaklığı senetleri ve dövize endeksli tahvillerin değerlemesi Seri:VII No: 10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ'nin 45. maddesi çerçevesinde yapılır. h. Portföye borsa dışından alınan yurtiçi ve yurtdışı opsiyon sözleşmelerinin değerleri, sözleşmelerin satın alındığı kurumla görüşülerek fonun fiyat açıklama tarihlerinde her ayın 1. ve 15. günlerinden bir iş günü öncesinde olmak üzere ayda 2 kere hesaplanmaktadır. Söz konusu türev araçların ve borsa dışı ters repo sözleşmelerinin değerlenmesinde Kurul düzenlemelerinde öngörülen kriterlere uyulur. 12

17 E. UYGULANAN MUHASEBE İLKELERİ (devamı) c) Vergi: Portföye borsa dışından alınan opsiyon sözleşmesine göre; 1) Sözleşmenin satın alındığı tarih itibariyle sepet değeri bulunacak ve yatırım dönemi için geçerli olacak alt ve üst bant aralığının belirlenmesi için sepet değerine eklenecek ve çıkartılacak olan kuruş cinsinden sabit değer belirlenecektir. 2) Sözleşmenin vadesi boyunca 4 adet gözlem yapılacak ve her gözlem dönemi için yatırım dönemi başlangıcında belirlenen bant aralığı uygulanarak ilgili dönem için sepetin alt ve üst bant aralıkları belirlenecektir. 3) Günlük sepet değerinin ilgili gözlem döneminde belirlenen alt ve üst sınırlar içinde kalması halinde, her gün için belli bir getiri oranı tahakkuk edecektir. 4) Fonun vade sonundan önceki iş günü sepet gözlem değerinin vade başlangıcında belirlenen bariyer seviyesinin üzerinde olması durumunda tahakkuk eden toplam getiriden başlangıçta belirlenecek olan yüzdesel bir kesinti yapılacaktır. 5) Halka arz aşamasında opsiyon sözleşmesi uyarınca getiri, getiriye iştirak oranı, gözlem tarihleri ve kesinti oranı kesinleşmemiş olduğundan, bu izahnamede yaklaşık bir aralık bildirilecek; alt fon portföyünün oluşması sonrasında kesinleşen getiri ve iştirak oranı bu maddenin son fıkrasında belirtildiği şekilde yatırımcılara duyurulacaktır. Mevcut piyasa koşulları çerçevesinde opsiyon sözleşmesine ilişkin getirinin yaklaşık %16, iştirak oranının %85 ile %110, kesinti oranının %6 ve alt ve üst bant aralıkları için geçerli olacak kuruş cinsinden sabit miktarın ise 0,03 kuruş ile 0,05 kuruş arasında oluşması beklenmektedir. Söz konusu oranlar fon portföyünün oluşturulduğu tarihte belirlenecek olup, yatırım dönemi sonuna kadar değişmeyecektir. Vergi tahakkuku ve sonuç hesaplarına yansıtılması dipnot B.d de açıklanmıştır. 13