Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun, fonun bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş yıllık fon bilanço ve gelir tablolarının, bağımsız denetim raporunun, bilanço tarihi itibariyle fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarının katılımcılara sunulması amacıyla düzenlenmiştir. BÖLÜM A: DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ekonomik Program: 2011 Ekim ayında açıklanan OVMP de (Orta Vadeli Mali Plan) ekonomik konjonktürün geçen yıla göre daha olumsuz olmasına rağmen, hükümet 3.çeyrekte de herhangi bir revizyon yapmadı de %8,5 oranında büyüyen Türkiye ekonomisinin büyüme hızı 2012 için %4,0 seviyesinde öngörülürken, 2013 ve 2014 yılları için büyüme hızı %5,0 seviyesinde planlanıyor sonu itibarıyla GSYİH ye oranı %10 a yaklaşan cari açığın 2012 de GSYİH nin %8,0 ine, 2013 de ise %7,5 ine gerilemesi hedefleniyor yılını %10,5 seviyesinde kapatan TÜFE Eylül sonu itibarıyla %9,5 seviyesinde gerçekleşirken, 2012 sonuna ilişkin %5,2 lik hedefin yakalanma umudu çok zayıf görünüyor. Son dönemde yapılan zamlar yıl sonu enflasyon hedefi üzerinde yukarı yönde baskı yaratırken, Avrupa kaynaklı ekonomik gelişmeler ve emtia fiyatları da döviz kuru üzerinde belirleyici olacaktır. Türkiye nin mevcut ekonomik konjonktürünü olumsuz etkileyebilecek en önemli gündem, başta Suriye olmak üzere Ortadoğu daki gelişmeler olmaya devam edecektir. Enflasyon: 2011 yılını %10,45 seviyesinde kapatan TÜFE, 3.çeyrek sonunda %9,19 seviyesine gevşedi. Bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) (%4,13) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) (%9,86) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) (%11,13) bölgesinde gerçekleşmiştir. Bu dönem içinde başta doğalgaz ve benzin fiyatlarına gelen zamlar yılsonu %7,0 civarında gelmesi beklenen TÜFE beklentilerini yukarı doğru taşımıştır. 19 Temmuz 2012 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında Enflasyonun bir süre daha yüksek seviyelerde seyredecek olmasının fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturması nedeniyle temkinli duruşun devam edeceği belirtilmiştir. Bu çerçevede Kurul, küresel ekonomiye dair belirsizlikleri de göz önüne alarak, para politikasında esnekliğin korunmasının uygun olacağını belirtmiştir. Alınan tedbirlerin krediler, yurt içi talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkilerinin dikkatle takip edileceği, Türk Lirası fonlama miktarının gerekli görüldüğünde aşağı veya yukarı yönlü ayarlanacağı tekrar vurgulanmıştır. Bu gelişmeler sonucunda yılsonu TÜFE tahminleri genelde %7,5 civarında oluşmaktadır. Büyüme: 2012 yılının ikinci üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla %2,9 luk artışla 28,8 Milyon TL olmuştur. Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH 2012 yılı ikinci üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,2 lik artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir önceki döneme göre %1,8 artmıştır. İkinci çeyrekte GSYH ye dış talebin katkısı 5,7 puana ulaşırken; iç talep tüm ekonomik büyümeyi 2,8 puan aşağıya çektiği görülmüştür. Özel sektörün hem tüketiminin hem de yatırımının bir yıl öncesine göre daralarak, GSYH büyümesini yaklaşık 2,0 puan aşağı çektiğini görüldü. Bu daralma 2009 krizi sonrası gerçekleşen ilk daralma oldu. Bu gelişmelerin yanında Avrupa borç krizinde daha derin bir olumsuzluk yaşanmazsa, 1

2 Türkiye nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin Dünya ekonomik büyümesine 2012 son çeyreğinde de yüksek etki yapmaya devam etmesi beklenmektedir. Yılsonu Büyüme tahminleri genelde %3,0-%3,5 civarında oluşmaktadır. Sabit Getirili Piyasalar: Gösterge tahvil 2011 yılını artan Avrupa ekonomik krizi endişeleriyle yıl içinde gördüğü en yüksek olan %11 bileşik faizden kapatmıştı yılında ise yurt dışı gelişmelerden Türkiye nin olumlu olarak ayrışmasıyla, gösterge tahvilin faizi tüm yılı istikrarlı şekilde gevşeyerek geçirmiştir. Hatırlanacağı gibi 2.çeyrekte %9,5 seviyesinden %8,5 bileşiklere inmiş; 3.çeyrekte de %8,5 bileşiklerden %7,0-%7,5 bileşik seviyelerine gerilemiştir. Bu istikrarlı faiz gevşemesinde Merkez Bankası nın yurt dışı gelişmeleri önceden doğru tahmin ederek istikrarı ve güveni arttıran politikaları ile Türkiye kredi notunun artış beklentileri ana etkenler olarak görülmektedir. Yabancı yatırımcıların taşıdıkları Türk Tahvil takas oranı yıl başında %15 düzeyinde iken, 3.çeyrek sonunda %20 rekor düzeyine çıkması bu piyasadaki istikrarın en önemli göstergesi olmaya devam edecektir. Döviz Piyasaları: %50 USD ve %50 EURO dan oluşan Döviz Sepeti 2011 yılını 2,18 civarından sonlandırmıştı. Merkez Bankası nın enflasyon hedefini tekrar ilk sıraya koyması, faizler yoluyla döviz kuru yönetiminde aktif oyuncu haline gelmesini sağladı. Bunlara ek olarak 3.çeyrekte, turizm gelirlerinin artması ve mevsimsel olarak TL nin görece değer kazanmasıyla döviz sepeti 1,98 seviyesine kadar gevşedi. Fakat Avrupa ekonomik krizinde İspanya ile ilgili olumsuz haberlerin gelmesi bir miktar baskı yarattı ve 2,08 düzeyinden bu dönemi kapattı. Merkez Bankası nın önceki uygulamaları göz önüne alındığında, döviz sepeti için 2,00-2,10 aralığı güven aralığı olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu aralıktan çıktığı yerlerde Merkez Bankası nın her an devreye girebileceği unutulmamalıdır. Hisse Senedi: İMKB-100 Endeksi 3.çeyreğe puandan başladı ve puandan kapandı. Üçüncü çeyrekte endeksin yüzdesel kazancı %6,2 oldu. Bu dönemde de finansal piyasaların gündemini Avrupa borç krizi işgal etti. İspanya ve İtalya başta olmak üzere tüm Avrupa borçlanma maliyetlerindeki artış yakından takip edildi. Yurt içinde ise Dünya dan pozitif yönde ayrışmanın en çok hissedildiği yer İMKB oldu. Bu dönemde, 23 Temmuz tarihinde görülen puan en düşük seviye olurken, 12 Eylül tarihinde görülen puan en yüksek seviye olmuştur. Son dönemlerde gündemin en üst sıralarına yerleşen Suriye-Türkiye gerginliği yakından takip edilmekle birlikte; Türkiye nin not artışı beklentileriyle İMKB nin güçlü duruşunu yılsonuna kadar koruması beklenmektedir. BÖLÜM B: FON KURULU FAALİYET RAPORU İLE İLGİLİ BİLGİLER Fon İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu nda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Söz konusu İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu na Şirketin merkezi, acenteleri ve sitesinden ulaşılabilir. Fon un Performans Ölçütü ile karşılaştırmalı olarak verilen getiri grafiğine raporda yer verilmiştir. BÖLÜM C: BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ MALİ TABLOLAR Fon un dönemine ait bağımsız denetim çalışması Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından yapılmıştır. Rapor sonucuna göre fon un mali tabloları, tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonuçlarını, Sermaye Piyasası Kurulu nun 28 Şubat 2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde belirlenen muhasebe ve değerleme ilkelerine uygun olarak doğru biçimde yansıtmaktadır. Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanmış 2

3 olan İç Kontrol Sistemine İlişkin Durum Raporu ve Varlıkların Saklanmasına İlişkin Durum Raporu nda da olumsuz bir hususa rastlanmadığı şeklinde görüş belirtilmiştir. Bağımsız denetimden geçmiş tarihli bilanço ve gelir tablosu ile dipnotları raporun ekidir. BÖLÜM D: FON PORTFÖY DEĞERİ-NET VARLIK DEĞERİ TABLOLARI 30 Eylül Eylül 2011 Nominal Rayiç Nominal Rayiç değeri değeri % değeri değeri % Kamu kesimi borçlanma senetleri , ,22 86, ,96 Ters repo , ,22 86, ,96 Hisse senetleri , ,63 13, ,04 Fon portföy değeri , ,85 100, , ,00 100,00 AEGON EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKİLİLİK YATIRIM FONU NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU TUTARI(TL) TUTARI(TL) A. FON PORTFÖY DEĞERİ , ,85 B. HAZIR DEĞERLER 233,88 143,94 a) Kasa 0,00 0,00 b) Bankalar 233,88 143,94 c) Diğer Hazır Değerler 0,00 0,00 C. ALACAKLAR 65,96 60,89 a) Takastan Alacaklar T1 0,00 0,00 b) Takastan Alacaklar T2 0,00 0,00 c) Diğer Alacaklar 65,96 60,89 D. BORÇLAR 3.751, ,58 a) Takasa Borçlar T1 0,00 0,00 b) Takasa Borçlar T2 0,00 0,00 c) Yönetim Ücreti 1.706, ,16 d) Ödenecek Vergi 0,00 0,00 e) Krediler 0,00 0,00 f) Diğer Borçlar 2.045, ,42 NET VARLIK DEĞERİ , ,10 Toplam Pay Sayısı , ,000 Dolaşımdaki Pay Sayısı , ,035 BİRİM PAY DEĞERİ 0, ,

4 BÖLÜM E: FON PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER Fonun yönetim stratejisinin karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle karşılaştırma ölçütü belirlenmemiştir. Piyasa koşullarında oluşan farklılıklara göre portföydeki yatırım araçlarının ağırlığı, bir grup artarken diğeri azaltılmak suretiyle dengelenerek fonun getiri ve risk oranı kontrol altında tutulmuştur. Üçüncü çeyrek sonu Dolar alış kuru 1,7847 TL, Euro alış kuru 2,3085 TL olmuştur. IMKB 100 endeksi, üçüncü çeyreği, %6,2 artışla, seviyesinden kapatmış ve gösterge tahvil bileşik faizi %7,5 olarak gerçekleşmiştir yılının ikinci üç ayında fon portföyünün ortalama %20,61 i Hisse Senedinde, %0,12 si Borsa Para Piyasası nda ve %79,27 si Ters Repo da değerlendirilmiştir. BÖLÜM F: FON HARCAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİLER İşlem tutarı üzerinden hesaplanan komisyonlar aşağıda belirtilmiştir. i. Hisse Senetleri : Binde 0.6 (*) ii. Borçlanma Senetleri : Yüzbinde 2 (*) iii. Ters Repo İşlemleri : Yüzbinde 1 (*) iv. Borsa para Piyasası : Yüzbinde 2 (*) v. Vadeli Ters Rep : Yüzbinde 3 (*) (*)BSMV hariçtir. Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamaların Senelik Olarak Fon Net Varlık Değerine Oranı Aşağıda, fondan bir yıl boyunca yapılabilecek tahmini harcamaların senelik tutarlarının ortalama fon toplam değerine oranı yer almaktadır. Ortalama Fon Net Varlık Gider Türü Değerine Oranı Fon İşletim Ücreti 1,89% Aracılık Komisyonları 0,36% Diğer Fon Giderleri 0,00% Toplam Harcamalar 2,26% Uzun Dönemde Giderlerin Etkilerini Açıklayıcı Örnek Bu örnek Fon a yapılan yatırımın maliyetinin diğer fonlarla karşılaştırılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.bu örnekte aşağıda belirtilen süreler boyunca Fon a bin TL yatırıldığı ve belirtilen süre sonunda fondan çıkıldığı varsayılmaktadır. Ayrıca örnekte Fon un yukarıda yer alan gider 4

5 oranlarının değişmediği ve Fon un senelik getiri oranının %10 olduğu varsayılarak tahmini maliyetler aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. Gerçek maliyetler aşağıdaki tahmini tutarlardan daha az ya da fazla olabilecektir. ANY 1.Sene 2.Sene 5.Sene 10.Sene Kesintiler sonrası Sene Sonu Fon Büyüklüğü 1.076, , , ,55 AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU Zeka BİRMAN Fon Kurulu Üyesi Tankut EREN Fon Kurulu Üyesi EKLER: 1. Fon kurulu faaliyet raporu. 2. Bağımsız denetimden geçmiş fon bilanço ve gelir tabloları. 3. Bağımsız denetim raporu. 4. Bilanço tarihi itibariyle fon portföy değeri ve net varlık değeri tabloları. 5