Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN İ A TEŞVİKİ Ş İ İ HAKINDAKİ A İ KANUNUN AFYONKARAHİSAR İLİ EKONOMİSİNE ETKİLERİ MUSTAFA KÜÇÜKİLHAN AFYONKARAHİSAR 2009

2 5084 sayılı kanuna neden gerek duyulmuştur? Türkiye'de yaşanan ekonomik kil krizler sonucu bl bölgeler l arası gelir dağılımı zamanla bozularak işsizlik artmıştır. İşsizliği önlemek, yeni yatırımların önünü açmak için uygulanan vergi ve benzeri teşvikler ile her zaman beklenen verim alınamamıştır. Özellikle bölgeler arası gelişmişlik farkı giderek arttığından gelişmiş ş ş bölgelere olan göçler gç de hızlanmıştır. ş Bu yüzden yeni bir teşvik uygulamasına ihtiyaç duyulmuştur.

3 Bununla birlikte tarihli 4325 sayılı Kanun ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini içine alan vergi teşviki uygulamalarından da beklenen verim alınamadığından yeni bir düzenleme yapılması gereği ğ duyulmuştur. ş Bu amaçla; 5084 sayılı "Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" çıkarılmıştır.

4 5084 sayılı kanunun amacı 5084 sayılı kanunun 1. maddesinde d belirtildiği ildiği üzere; geri kalmış bölgelerde yatırımların teşvik edilerek istihdam olanaklarının geliştirilmesi ve bu iller ile gelişmiş bölgeler arası gelir dağılımı dengesizliklerinin giderilmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte üretim maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle uluslar arası piyasalarda py rekabet etmekte zorlanan sanayiciler için maliyetlerin azaltılmasına katkıda bulunarak uluslar arası piyasalarda rekabet güçlerinin artırılması hedeflenmiştir.

5 Kanunun kapsamı ve yer alan iller Bu kanunla kişi başı GSYİH İ miktarı 1500 ABD Dolarının altında yer alan 36 il (daha sonra çıkarılan kanunla 49 il) "Kalkınmada Öncelikli Yöre (KÖY) kapsamına alınmıştır. Aşağıda kanun kapsamında yer alan iller ve 2001 yılı itibariyle i kişi i başı GSMH miktarları verilmiştir.

6 Kırşehir 1488 Afyonkarahisar 1263 Düzce 1142 Yozgat 852 Sinop 1459 Batman 1216 Çankırı 1136 Ardahan 842 Giresun 1443 Erzincan 1158 Siirt 1111 Hakkari 836 Amasya 1439 Ordu 1064 Gümüşhane 1075 Bingöl 795 Uşak 1436 Bartın 1061 Aksaray 966 Bitlis 646 Malatya 1417 Bayburt 1017 Adıyaman 918 Şırnak 638 Sivas 1399 Şanlıurfa 1008 Kars 886 Muş 578 Tokat 1370 Diyarbakır 1313 Mardin 983 Osmaniye 1157 Van 859 Iğdır 855 Ağrı 568 Erzurum 1061

7 Kanun kapsamında getirilen düzenlemeler a- Bu İllerde Çalıştırılacak Ücretliler Üzerindeki Vergi Yükünün Hafifletilmesi (Gelir Vergisi Stopajı Teşviki) 5084 sayılı kanunun 3. maddesinde belirtildiği gibi, kapsamdaki illerde çalıştırılacak ücretliler üzerindeki vergi yükü hafifletilmek istenmiştir. Yeni istihdam sağlayan işverenlerin, bu istihdamları nedeniyle hesaplanacak gelir vergisinin muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden kısmı gelir vergisine mahsup edilerek, istihdam üzerindeki vergi yükünün azaltılması hedeflenmiştir.

8 5084 sayılı kanunun 7. maddesinde belirtildiği üzere tarihinden sonra yeni işe başlayanların bu işyerinde fiilen çalıştırdıkları tüm işçiler ile, tarihinden önce işe başlayanların bu tarihten önce ilgili idareye verdikleri son dört aylık "sigorta prim bordrolarında" bildirdikleri işçi sayısına dört aylık sgo sigorta prim bordrolarında o da bildirilen işçi sayısı olarak bordronun ilgili olduğu dönemin son ayına ilişkinş işçi sayısı dikkate alınır) ilave olarak yeni işe aldıkları ve fiilen çalıştırdıkları işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin;

9 -organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu işyerleri için tamamı, -diğer yerlerdeki işyerleri için %80 i, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.

10 Bu kapsamda terkin edilecek tutar; organize sanayi ve endüstri bölgelerinde, yeni işe ş alınan işçi sayısı ile asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken verginin çarpımı sonucu bulunacak tutarın tamamını diğer yerlerdeki işyerlerinde ise %80 80'ini i aşmayacaktır.

11 Konuyu daha dh ii iyi anlamak ii için bir örnekle pekiştirmek k gerekirse: Kapsama giren illerden birinin organize sanayi bölgesinde iki yıldır faaliyette bulunan bir mükellefin, tarihinden önce vermiş olduğu ğ en son 4 aylık sigorta prim bordrosunun ilgili olduğu dönemde 20 işçi istihdam ettiğini, mükellefin tarihinden itibaren işletmesinde çalıştırdığı işçi sayısını 50 e çıkardığını varsayalım. Yeni işe alınan işçilerden kesilmesi gereken gelir vergisinin toplam tutarı da, 1,8 milyar lira olsun.

12 Bu durumda mükellefin yeni işe aldığı 30 işçi dolayısıyla muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecek tutar, işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan toplam gelir vergisi stopajının pj tutarı ile yeni işe alınan 30 işçi için asgari ücret tutarı dikkate alınarak hesaplanacak toplam gelir vergisi stopajından düşük olanı olacaktır. Asgari ücret üzerinden hesaplanan vergi ile işçi sayısının çarpımı sonucu bulunan tutar olan ( x 30=) lira, işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajından ( ) daha düşük olduğu için mahsup edilmek suretiyle terkin edilecek tutar, lira olacaktır (Mükellefin organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesi dışında faaliyet gösteriyor olması durumunda, terkin edilecek tutar, liranın % 80 i olacaktır. ). Her bir işçi için ayrı ayrı hesaplama yapılmayacaktır.

13 b- Sigorta Primi İşveren Paylarında Teşvik 5084 sayılı kanunun 4. maddesinde belirtildiğiğ üzere; bu teşviğin amacı istihdam sağlayan işverenler üzerindeki prim yükünü hafifletip istihdam yaratmalarına destek sağlamaktır. Bu teşviğin kapsamına tablo 1de belirtilen 36 ilde bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri girmektedir.

14 tarihinden sonra yeni işe başlayanların bu işyerlerinde i fiilen çalıştırdıkları tüm işçiler il ile tarihinden önce işe başlayan işverenlerin bu tarihten önce ilgili idareye verdikleri son dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına (dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirilen işçi sayısı olarak, bordroların ilgili olduğu dönemin son ayına ilişkinş işçi sayısı dikkate alınır) ilave olarak, yeni işe aldıkları ve fiilen çalıştırdıkları işçiler için 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 72 ve 73'üncü maddeleri uyarınca prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren paylarının,

15 -organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu işyerleri için tamamı, -diğer yerlerdeki işyerleri için %80'i hazine tarafından karşılanacaktır

16 Ancak yine gelir vergisi ii desteğinde d olduğu ğ gibi burada da üst sınır getirilmiştir. Belirtilen sınıra göre hazinenin vereceği destek; -organize sanayi ve endüstri bölgelerindeki işyerleri için, 506 sayılı Kanun'un 78'inci maddesine göre belirlenen kazanç alt sınırına göre hesaplanan işveren hissesi prim tutarını -diğer yerlerdeki işyerleri için yine aynı maddeye göre belirlenen kazanç alt sınırına göre hesaplanan işveren payı prim tutarının%80'ini aşamaz.

17 Kapsama giren illerden birinde tarihinden önce faaliyete geçen gç bir mükellefin 20 işçi istihdam ettiğini ve bu tarihten itibaren 30 kişi daha istihdam edildiğini ve bu işçilerden Ocak 2004 ayında kesilen sigorta priminin i i işveren hissesi i toplamının da işçilerin il i SSK tabanından ücret aldıklarını düşünerek lira olduğunu varsayalım.

18 Bu durumda mükellefin yeni çalıştırdığı 30 işçi dolayısıyla Ocak 2004 ayına ilişkin sigorta bildirgesi üzerinden tahakkuk edecek sigorta primi işveren hissesinden mahsup edilmek suretiyle terkin edilecek prim tutarı, işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren hissesi ile çalıştırılan bu 30 işçi için halen uygulanmakta olan prime esas kazanç alt sınırı dikkate alınarak hesaplanacak sigorta priminin işveren hissesinden düşük olanı olacaktır. Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi ile işçi sayısının çarpımı sonucu bulunan tutar olan ( x 30 =) liranın % 80 i olan liranın, işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinden ( ) daha düşük olması nedeniyle, terkin edilecek tutar lira olacaktır (Mükellefin kapsamda bl bulunan bir ilin organize sanayi bölgesinde veya endüstri bölgesinde faaliyet gösteriyor olması durumunda, terkin edilecek tutar, lira olacaktı.). Her bir işçi i ii içinayrı ayrı hesaplama yapılmayacaktır.

19 c- Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi 5084 sayılı kanunun 5. maddesinde belirtildiği gibi, bu uygulama kapsamında yer alan 36 ilde bulunan ve en az 10 kişilik istihdam sağlamayı öngören yatırımcılar (gerçek ve tüzel kişiler) bu teşvik uygulamasından yararlanabileceklerdir. (5350 sayılı kanunla bu sınır 30 kişiye çıkarılmıştır) Uygulama dahilinde yatırımcılara, hazine, katma bütçeli kuruluşlar, belediyeler veya il özel idarelerine ait arazi ve/veya arsalar bedelsiz olarak tahsis edilecektir. Böyle bir uygulamadan beklenen amaç; yatırımcılara yatırımyeri göstermek ve yatırımların maliyetini düşürerek yatırım miktarını artırmaktır.

20 Bu tahsis öncelikle organize sanayi bölgelerine ve endüstri bölgelerine verilecektir. Eğer bu bölgelerde boşş arsa veya arazi bulunamamışsaş diğer ğ kamu arazileri değerlendirilebilecektir. Kanunun 1. maddesinde organize sanayi bölgelerinde yer alan boş parsellerin devri hkk hakkında düzenleme yapılmıştır. Buna göre: teşvik kapsamındaki illerde bulunan ve yapımında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kredisi kullanılmış olan organize sanayi bölgelerindeki tahsis edilmemiş parsellerin, organize sanayi bölgesinin yetkili karar organlarının karar almaları halinde bedelsiz olarak tahsis edilme imkanı vardır.

21 Kanunla tahsis edilen arsa veya arazilerin hedeflenen amaç dışında ş kullanılmasını engellemek için özel önlemler alınması gereği hissedilmiştir. Özellikle tapu kaydına şerh konulması bunlardan bir tanesidir.

22 Bunun yanı sıra taşınmazın bedelsiz olarak elde edilebilmesi için istihdam edilecek işçi sayısının, yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren 5 yıl süre korunması gerekmektedir. Uygulama kapsamında yatırımcıların üzerine düşen görevleri yerine getirebilmeleri için çeşitli yaptırımlar da konulmuştur. Yatırım taahhüdünü yerine getirmeyen veya uygulanan teşviği kötüye kullananlardan ellerindeki arsalar hiçbir işleme gerek kalmaksızın ve bu arsalar üzerindeki inşa edilmiş yapılarda aynı işleme maruz kalmak koşuluyla ellerinden alınabilmektedir.

23 Bedelsiz yatırım yeri tahsisinden yaralanabilecek iller Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisinin Uygulanabileceği İller (Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Fert Başına GSYİH Tutarı 1500 ABD Doları veya Daha Az Olan İller) $ İl Adı $ İl Adı $ İl Adı $ İl Adı 918 Adıyaman 1654 Çorum 1781 Kastamonu 1111 Siirt 568 Ağrı 1313 Diyarbakır 1817 Kilis 1459 Sinop 966 Aksaray 1704 Elazığ 2725 Kırıkkale 1399 Sivas 1439 Amasya 1158 Erzincan 1488 Kırşehir 1008 Şanlıurfa 842 Ardahan 1061 Erzurum 1417 Malatya 638 Şırnak 2137 Artvin 1443 Giresun 983 Mardin 1370 Tokat 1061 Bartın 1075 Gümüşhane 578 Muş 1506 Trabzon 1216 Batman 836 Hakkari 2117 Nevşehir 1584 Tunceli 1017 Bayburt 855 Iğdır 1781 Niğde 859 Van 795 Bingöl 1584 K. Maraş 1064 Ordu 852 Yozgat 646 Bitlis 1587 Karabük 1157 Osmaniye 2969 Zonguldak 2335 Çanakkale * 2012 Karaman 1897 Rize 1136 Çankırı 886 Kars 1680 Samsun

24 d-enerji Desteği ğ Bu kanun kapsamında aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyete geçen işletmelere fiilen ve sürekli olarak en az 10 işçi çalıştırma zorunluluğu l ğ aranmaktadır. Bu işletmelerin l i destekten yararlandığı süre boyunca bildirimde bulundukları işçi sayısını muhafaza etmeleri şartıyla ya kullandıkları a elektrik ee enerjisi e giderlerinin, %20 ila %50'lik kısmının hazine tarafından karşılanması öngörülmüştür.

25 Teşvikten yararlanacak işletmelerin tarihinden itibaren imalat sanayi, madencilik, hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, soğuk hava deposu, turizm konaklama tesisi, eğitim ve sağlık alanlarından birinde faaliyet göstermesi ve fiilen ve sürekli olarak 10 işçi i çalıştırması gerekmektedir. kt En az 10 işçi i çalıştıran işletmelerin kullandıkları enerjinin %20'si hazinece karşılanacaktır. Ayrıca 10 işçiden sonra çalıştırılan her bir işçi için bu %20'lik orana 0.5 puan ekleme yapılarak destek yüzdesi artırılabilmektedir. Fktk Fakat kanunla bumiktara bir sınırlama getirilmiştir. il i Sözü edilen sınırlamaya göre; organize sanayi bölgeleri için en fazla %50 50, diğer yerler için %40 olarak belirlenmiştir.

26 Kanun ile, tarihinden önce faaliyete geçen işletmeler de enerji desteği uygulamasından faydalanabileceklerdir. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için bazı şartlara haiz olmak gerekmektedir. Bu şartlardan birincisi; tarihinden önce bağlı bulundukları idareye vermiş oldukları en son dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirmiş oldukları işçi sayılarını fiilen ve sürekli olarak en az %20 oranında artırmaları ve ikinci şart olarak ise, bu artıştan sonra bünyelerindeki işçi sayısının minimum 10 olması koşulu getirilmiştir.

27 Olayı bir örnekle açıklamak gerekirse: Mart 2005 te YTL lik td tedaştan t elektrik lktik enerjisi tutarı tahakkuk eden bir firmada 35 işçi i çalıştığını ğ varsayalım. Bu tahakkuk hkkkeden tutarın 350-YTL lik kısmı KDV olup indirimden i d düşülemeyecektir. İşletme l 2005 ocak ayında kurulmuş olsun. % 20 enerji desteğinin yanında fazladan çalıştırılan her işçi için %0.5 puanlık yüzdesel artışı da göz önüne alırsak toplam indirim %37.5 olur. Ödenecek elektrik tutarı buna göre YTL olur

28 5084 sayılı yasadan kimler yararlanabilir? 1-İşletmeler lt l 5084 sayılı kanun kapsamında sayılı 36 ilden biri i içinde faaliyette bulunmalıdır. 2-Asgari olarak 30 işçi çalıştırılmalıdır, ş 3-Yatırımlar tarihinden sonra gerçekleştirilmiş olmalıdır. Daha önce yapılmış yatırımlar için ücretsiz arsa tahsisi yapılamaz. Ancak, bahsedilen şartları taşımaları halinde diğer teşviklerden yararlanma hakları bulunmaktadır. 4- Teşvik uygulamasından yararlanan işletmelerin devredilmesi, dil i bölünmesi yada birleştirilmesi il i hlid halinde teşvikten yararlanamayacaklardır. Ayrıca işletmeler arası işçi nakli de teşvik uygulaması kapsamı dışında tutulmuştur.

29 AFYONKARAHİSAR EKONOMİSİNE TOPLU BAKIŞ Afyonkarahisar ekonomisi i uzun yıllar tarıma dayalı bir ekonomik yapı göstermiştir. Özellikle 1980 li yıllardan sonra sanayileşme hızlanmış çeşitli sektörlerde üretim tesisleri kurulmaya başlanmıştır. Ancak gelinen noktaya baktığımızda bu gelişmelerin yeterli olmadığı görülmektedir. Jeopolitik yeri olan bu ilin çok daha gelişmiş bir konuma sahip olması beklenirdi.

30 Tabloda 2002,2003 ve 2004 yılları itibariyle kamu yatırım oranları görülmektedir (milyar TL). Sektörler Tarım sektörü 2,577 4,624 3,000 İmalat sektörü,700,783 3,210 Ulaştırma sektörü 72, ,000 12,500 Turizm sektörü -,281 1,000 Eğitim sektörü 3, ,300 14,166 Sağlık sektörü 8,487 7, , Diğer kamu hizmetleri 103, ,259 34,415

31 Görüldüğü gibi kamu yatırım miktarları 2004 yılında keskin bir düşüş yaşamıştır. Özellikle hükümetin yürüttüğü istikrar programı çerçevesinde en büyük kısıtlama kamu yatırımlarında görülmektedir. Bu tutarlar gerçekleşmiş yatırım miktarlarıdır ancak proje bedelleri bu tutarların çok daha üstünde olduğu düşünülürse başlanan yatırımların tamamlanması bile Afyonkarahisar ekonomisine önemli faydalar sağlayacaktır.

32 AFYON DA FAALİYET GÖSTEREN KAMU VE ÖZEL SEKTÖR SANAYİ KURULUŞLARINA AİT SEKTÖREL DAĞILIM (2004) SIRA NO SEKTÖR ADI İŞLETME SAYISI (toplam-özel sektör) ÇALIŞAN SAYISI (toplam-özel sektör) 1 Mermer ve Maden Sanayi Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi Gıda Sanayi Tekstil,Giyim Eşyası ve Ayakkabı Sanayi Kağıt Sanayi Ağaç ve Orman Ürünleri Kimya Sanayi Makina,Metal M le Eşya ve Döküm Sanayi Yem Sanayi Plastik Ambalaj İmalatı PVC Doğrama İmalatı Karasör İmalatı Elektrik Malzemesi ve Pano İmalatı Diğer İmalat Sanayi TOPLAM

33 II-YATIRIMLARIN TEŞVİKİ KAPSAMINDA AFYONKARAHİSAR İLİ ANALİZİ Yatırımların teşvik edilmesi ile ilgili çıkarılan 5084 sayılı kanun kapsamında yer alan Afyonkarahisar; Ege bölgesinde kanun kapsamında yer alan illerden biridir. Büyükşehir olabilecek toplam nüfus ve yapıya sahip ilin 18 ilçesi bl bulunmaktadır. ktd İlin en büyük ük özelliği Türkiye nin i doğusu ğ ile batısı arasında stratejik bir noktada, tüm yolların kesiştiği bir kavşakş noktası olmasıdır. İlde geniş ş yatırım alanları bulunmaktadır. Ancak elde edilen verilere göre, henüz bu kaynakların etkin bir şekilde kullanılamadığını görmekteyiz.

34 AFYONKARAHİSAR İLİ TEŞVİK BELGELİ YATIRIM SAYILARI Belge adedi Yatırımtutarı tutarı milyar TL İstihdam sayısı

35 Yukarıdaki tabloda yıllar itibariyle Afyonkarahisar ilindeki teşvik belgeli bl li yatırım miktarları verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere yatırımlarda yıllar itibariyle önemsenecek bir artış sağlanamamıştır. Hatta 2001 krizi ile yatırımlarda belirgin bir düşüş olduğu da görülmektedir.

36 Tablo 2 Afyonkarahisar daki yatırıma elverişli arsa arazi bilgileri Hazine Taşınmazı Yeri Parsellenen Arsa/Arazi Sayısı Parsellenen toplam arsa yüzölçümü (m2) Afyonkarahisar Merkez İlçe 11 Adet ,23 Çobanlar 43 Adet ,03 Dinar 1 Adet Emirdağ 11 Adet Hocalar 46 Adet ,8989 Sandıklı 21 Adet ,78

37 2004 yılı sonu itibari ile enerji desteğinden yararlanmak için başvuranş ve başvurusuş kabul edilen firma sayısı tablo 3' de görülmektedir. Tablo 3' den görüleceği üzere enerji teşviğinden yararlanan firma sayısı çok azdır. Başvurusu kabul edilen firmalardan 7 tanesi mermer, madencilik ve toprak sanayi işi ile uğraşan ğ ş firmalardır. 2firma gıda sektöründe, 1firma turizm, 1 firma ambalaj sanayinde faaliyet göstermektedir. Başvurusu kabul edilen 11 firmadan 2 tanesi eski, diğerleri yeni işletmelerdir Mart ayında 7,699,84 YTL olarak gerçekleşen enerji desteğiğ tutarı artarak aralık sonu itibari ile 37, 009,06 06 YTL na ulaşmış, yıl sonu itibari ile ise toplam 284,130,76 YTL olmuştur.

38 Tablo 3 Enerji desteğinden ğ yararlanan firma bilgileri (2005 yılı itibarı ile) BAŞVURAN FİRMA İ SAYISI TOPLAM BAŞVURU SAYISI KABUL EDİLEN İ BAŞVURU SAYISI 20 ADET 21 ADET 11 ADET ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE OLAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DIŞINDA OLAN ESKİ İŞLETMELERDEN FAYDALANAN 6 ADET 3 ADET 2 ADET

39 2008 yılı sonu itibarı ile enerji desteğinden yararlanan firma sayısı 134 adet olup toplam yaklaşık TL lik destek sağlanmıştır

40 Tablo 4' e baktığımızda ğ ise Afyonkarahisar il ve ilçelerindeki vergisel teşvikten yararlanan firmaların çalıştırdıkları ş işçi sayılarının aylık kümülatif değişimleri görülmektedir. Vergi desteğinden yararlanan kişi sayısı kümülatif olarak tabloda gösterildiği gibidir Mart ayında yararlanan toplam kişi sayısı 323 iken 2005 ocak sonunda toplamda 3882 kişiye ulaşmıştır. Stopajdan yararlanmak için merkezden 655, ilçelerden 575 olmak üzere toplam 1230 firma başvurmuş olup başvurularınbirbir kısmı değerlendirme aşamasındadır.

41 Tablo 4 Vergisel teşvikten yararlanan sigortalı kişi sayısı Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölge Dışı Toplam MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK

42 Tablo 5 de ise kanun kapsamında hazine arazisi tahsis talebinde bulunan firmalar ile ilgili veriler görülmektedir. Tablo 5 den görüleceği üzere bakanlıkça uygun görülen firma sayısı 4 olup bu firmalardan biri i maden sektöründe 10 kişiye istihdam sağlayacak olup 1509 m² arsa üzerine $ maliyetli bir işletmedir. ş Bir diğer ğ firma turizm sektöründe faaliyet gösterecektir. 105 kişiye istihdam sağlayacak olan firma m² arsa üzerine YTL maliyetli bir işletmedir.

43 Gıda sektöründe faaliyet gösterecek bir diğer ğ firma da 35 kişilik istihdam yaratmakta olup ,89 m² arsa üzerinde, YTL maliyetli bir işletmedir. Yapı sektöründe faaliyet gösterecek öt bir firma da 50 kişiye i istihdam sağlayacak olup 1.540,26 m² arsa üzerinde YTL maliyetli bir işletmedir. ş Bakanlıkça da uygun görülen bu firmalarda toplam 200 kişilik istihdam oluşturması planlanmaktadır.

44 Tablo 5 Hazine arazisi tahsis talebinde bulunan kişi ve firma verileri (2005 yılı itibarı ile) Toplam Talep Sayısı Talebinden Vazgeçen Firma Sayısı 45 Adet Komisyonda Reddedilen 6 Adet Bakanlığa Teklif Edilen 2Adet 13 Adet Bakanlıkça Uygun Görülen 4Adet 23 Adet Sadece Bilgi Alanlar 1Adet İşlemi Devam edenler

45 Tablo : 6 Hazineden yatırımcılara 2008 yılı sonu itibari ile tahsis edilen arsa ve arazi bilgileri BAKANLIĞA Ğ GÖNDERİLEN İ 25 DEVRİ UYGUN GÖRÜLEN 15 DEVREDİLEN 10 DEVREDİLMEYEN 5 İRTİFAK HAKKINA ESAS ÖN İZİN VERİLEN VE ÖN İZİN İÇİN BAKANLIĞA GÖNDERİLEN 10

46 BAKANLIKÇA ONAYLANANLARIN VE GÖNDERİLENLERİN SEKTÖREL DAĞILI SEKTÖR İRTİFAK İ HAKKINA ESAS ÖN İZİN İ VERİLENLER/BAKANLIĞA GÖNDERİLENLER MERMER TURİZM 5 İNŞAAT TARIM 2 EĞİTİM-YURT 2 ATIK DEPO-GERİ DÖNÜŞÜM 1 TOPLAM 10

47 DEVREDİLENLERİN SEKTÖREL DAĞILIMI SEKTÖR ŞİRKET SAYISI İSTİHDAM TOPLAMI YATIRIM TUTRI MERMER TL TURİZM TL VE $ İNŞAAT $ VE TL TARIM TL EĞİTİM TL TOPLAM TL $

48 2008 YILI SONU İTİBARI İ İLE YAPILAN VE YAPILACAK YATIRIMLARA BAKILDIĞINDA TOPLAM 25 YATIRIM BAŞVURUSUNUN YAPILDIĞI, MERKEZ DE BAKANLIKÇA UYGUN GÖRÜLEN VE GÖNDERİLEN İ 22 BAŞVURUNUN OLDUĞU BUNLARDAN 10 ADETİNİN İ İ DEVRİNİN İ İ YAPILDIĞI, Ğ İLÇELERDE YAPILACAK 3 ADET YATIRIMIN OLDUĞU ANCAK HENÜZ DEVİR İ YAPILAN BİR İ YATIRIM OLMADIĞI GÖRÜLMEKTEDİR.

49 EĞER Ğ BU 25 YATIRIMIN TAMAMI FAALİYETE GEÇMESİ DURUMUNDA 4710 KİŞİLİK BİR İSTİHDAM ORTAYA ÇIKARILMIŞ OLACAKTIR. ANCAK 2009 OCAK AYI İTİBARI İLE 2 FİRMA FAALİYETE GEÇMİŞTİR.

50 Bakanlığa teklif edilen ve cevap beklenilen işletmeş sayısı 13 olup buralarda çalıştırılması ş öngörülen işçi sayısı 1283 tür. Bu işletmelerin toplam yatırım tutarı YTL $ olup uygun görülen arsa toplamı m² dir.

51 Bunun dışındaş jeotermal başkentiş olmaya aday ilde jeotermal kaynaklarının turizm amaçlı kullanımı yatırımcılar tarafından değerlendirilmek istenmektedir. Merkeze bağlı kasaba bldi belediyeleri l i hududunda d d bulunan ve hazineye geçmesi muhtemel arsalar içinde yatırımcıların talip oldukları arsalar da bulunmaktadır. Toplam 885 kişilikş bir istihdam oluşturulması muhtemel $ lık ve YTL lik bir yatırımsöz konusudur.

52 Türkiye genelinde 2004 yılı itibarı ile 36 ildeki toplam yatırımlara baktığımızda Afyonkarahisar ın pastadan yeteri kadar pay alamadığını görmekteyiz. Kabul edilen teşvik belge sayısı 36 ilde 660 olup Yatırım taahhüdü 2,5 katrilyon liradır. En çok yatırımı alan iller Malatya, Düzce ve Sivas olarak gerçekleşmiştir

53 KREDİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ DIŞINDA AFYONKARAHİSAR DA KOSGEB İN FİNANSMAN DESTEK KREDİLERİ KOSGEB İN İ ONAYLADIĞI İŞLETME ADEDİ ONAYLANAN KREDİ TUTARI MAKİNE TECHİZAT KREDİSİ TL İMALATÇI ESNAF KREDİSİ TL İHRACAT DESTEK KREDİSİ 31 İSTİHDAM ENDEKSLİ CANSUYU 186 KREDİSİ TOPLAM TL TL TL

54 BUNUN DIŞINDA 20 FİRMA İ KOSGEB HİBE DESTEKLERİNDEN İSTİFADE ETMİŞTİR. DESTEK MİKTARI TL DİR DİR.

55 III- GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : Uygulamaya konulan 5084 sayılı kanundan etkin bir biçimde yararlanabilmek için; üretim imkanlarımız ile pazarlama imkanlarımız çok iyi bir şekilde analiz edilerek reel sektörde strateji belirlememiz gerekmektedir. Bunun için öncelikle bürokratik işlemler azaltılmalı ve hızlandırılmalıdır. Teşvik belgesi işlemlerinin ş sanayi ve ticaret odalarınca oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılması işlemleri hızlandırabilir.

56 Uygulamaya konulan 5084 sayılı kanundan etkin bir biçimde yararlanabilmek için; üretim imkanlarımız ile pazarlama imkanlarımız çok iyi bir şekilde analiz edilerek reel sektörde strateji belirlememiz gerekmektedir. kt Bunun ii için öncelikle bürokratik işlemler azaltılmalı ve hızlandırılmalıdır.

57 5084 sayılı kanun kapsamında yatırımcıların ARGE çalışmaları maddi olarak teşvik edilmelidir. Hatta hangi il hangi yatırım yönünden teşvikş edilmek isteniyorsa, o ilin doğal kaynaklarını etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak ğ enstitüler kurulmalıdır. Afyonkarahisar da Mermer Teknoloji Enstitüsü veya Jeotermal Teknoloji Enstitüsü gibi bilimsel çalışmaları yapacak kurum ve kuruluşlar açılmalıdır. Bu birimler özel işletmelere karşılıksız hizmette bulunmalıdır. Örneğin bu birimler mermer tozunun muhtevasını oluşturan kalsiyum vb. elementlerin kimyasal olarak ayrıştırılarak tarımsal yönden yararlanma imkanlarını araştırabilirler.

58 Yatırımları, uzun vadede düşünerek değerlendirmek daha fazla yatırımcıyı çekmesi açısından ideal bir fikirdir. Örneğin; Polonya da yatırımın büyüklüğüne göre 5-10 htt hatta 20 yıl kurumlar ve itihd istihdam vergisi ii istisnası getirilmiştir. Ancak teşviğin 2009 sonu ile sınırlandırılması l bazı yatırımcıları endişelendirebilecek özellikte olup bu sürenin şimdiden i 5-10 yıl dh daha uzatılması geleceği görme açısından olumlu bir hareket olacaktır.

59 İlin daha fazla yatırımcı çekebilmesi için; Ticaret ve Sanayi Odası, Belediye, Üniversite, Valilik gibi kurum ve kuruluşların ş yatırımcıları daha fazla aydınlatacak, yol gösterecek ve yatırım yapmaları yp konusunda gerek il bazında gerekse yurt dışında faaliyet göstermeleri gerekmektedir. e e Öe Özellikle e Belçika, eç Almanya gibi gurbetçi hemşehrilerimizin fazla olduğu yerlerden yatırımcı çekmek hem ülke hem il bazında daha olumlu sonuçlar doğuracaktır.

60 Mermer sektörünün önde gelen kuruluşlarış kriz dönemlerini düşünerek farklı sektörlere de yatırım yapmalıdırlar. Örneğin şu an dolar kurunun yükselmesi turizmi cazip hale getirmiştir. i İlimizin i i de sağlık turizminde i önemli bir takım avantajlarının olduğu göz önüne alınarak farklı sektörlere de yatırım yapılmalı yp böylelikle bir nevi yatırım sepeti oluşturulmalıdır. Bunun neticesinde işletmelerimizin istihdam ettiği çalışanlarının işsiz kalmasının da önüne geçilebilir.

61 2008 YILINDA BAŞLAYAN EKONOMİK KRİZDEN İ EN FAZLA ETKİLENEN İ SEKTÖRLERDEN BİRİ OLAN MERMERCİLİK SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM İ DARALMASINI ÖNLEMEK İÇİN YATIRIM TEŞVİKLERİNİN YANI SIRA İSTİHDAM İ TEŞVİKİ İ İ DE SAĞLANMALIDIR. GEREKİRSE BİRKAÇ YILLIK BİR İ PLAN DAHİLİNDE İ İ BU SEKTÖR ÇALIŞANLARININ MAĞDUR OLMAMASI İÇİN ÜCRETLER ÜZERİNDEN İ VERGİ İ ALINMASI ASKIYA ALINMALIDIR. ZİRA ÜLKEMİZ BÖYLE ZOR GÜNLERDEN DAHA HIZLA İHRACAAT OLANAKLARINI ARTIRABİLSİN

62 MERMER İHRACAATI İLE UĞRAŞAN FİRMALARIMIZ AMERİKA VE AVRUPA DIŞINDA, ASYA VE AFRİKA PAZARLARINA AÇILMALI VE BU KONUDA DEVLETİN TEŞVİK EDİCİ FAALİYETLERİ ARTIRMASI GEREKMEKTEDİR.

63 ÜNİVERSİTE İLE MERMER FİRMALARI İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMALIDIR. MERMERE DAYALI SÜS EŞYALARININ ÜRETİMİ İÇİN EV ATÖLYELERİNİN OLUŞTURULMASI VE MİKRO KREDİ İMKANLARI SAĞLANMASI TEŞVİK EDİLMELİDİR. BUBAĞLAMDA BAĞLAMDA TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ BENZERİ MERMER KREDİ KOOPERETİFLERİNİN KURULMASI UYGUN OLABİLİR.

64 MUSTAFA KÜÇÜKİLHAN

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

YATIRIM VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ

YATIRIM VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ YATIRIM VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ YATIRIM VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİNE DAİR 5084 SAYILI KANUNDA 5350 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 5084 sayılı Kanunla 31.12.2008 tarihine kadar uygulanmak üzere, gayrisafi

Detaylı

YATIRIM VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİNE DAİR 5084 SAYILI KANUNDA 5350 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

YATIRIM VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİNE DAİR 5084 SAYILI KANUNDA 5350 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YATIRIM VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİNE DAİR 5084 SAYILI KANUNDA 5350 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 5084 sayılı Kanunla 31.12.2008 tarihine kadar uygulanmak üzere, gayrisafi yurtiçi hasıla tutarı diğer

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 25 İst. 9 Şubat 2004 KONU : Fert Başına Geliri Düşük Olan

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26/07/2013/153-1 01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 5084 sayılı Kanun un sigorta primi işveren

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/12 TARİH: 06.02.2009. 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu nun 4.Maddesinin Uygulanması

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/12 TARİH: 06.02.2009. 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu nun 4.Maddesinin Uygulanması VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/12 TARİH: 06.02.2009 KONU 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu nun 4.Maddesinin Uygulanması 29.01.2004 tarihinde yayımlanan 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek?

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek? Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek? Ahmet KARAYİĞİT 5084 sayılı Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 29.01.2004 tarihinden

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İlgili Birim Konu Sayın Üyemiz, GENELGE NO: 12/83 : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İstanbul, 17.08.2012 Malumlarınız olduğu üzere, Yeni Teşvik

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 MANĠSA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 Kayıt Dışı İstihdamın Türleri Çalışmaların SGK ya hiç bildirilmemesi Gün

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 49 İst.19 Nisan 2004 KONU : 5084 Sayılı Kanunla Fert Başına

Detaylı

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun Tarihi:29.01.2004 Kanun No :5084 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:06.02.2004/25365 Amaç Madde 1-

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 19.06.2012 KONU: Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Turizm Sektörü Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Karar ın turizm

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

G E N E L G E 2009 12

G E N E L G E 2009 12 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-45 16.1.2009 Konu : 5084 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin uygulaması

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 22 Nisan 2014 ANKARA NİN HEDEFLERİ Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, Teknolojik

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme Yatırımları

Detaylı

'Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi

'Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/58 İstanbul, 23 Mayıs 2005 KONU : 5084 Sayılı Kanunla Fert

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/51 İstanbul, 31 Mayıs 2007 KONU : 5084 Sayılı Kanunla Fert

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/49

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/49 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A ġ B A K A N L I K YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEġVĠK SĠSTEMĠ Genel TeĢvik Uygulamaları Bölgesel TeĢvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların TeĢviki KDV Ġstisnası

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Kadınlar İle 18-29 Yaş Arası Gençlerin İlave İstihdamı ve Mesleki Yeterlilik Teşviki

Kadınlar İle 18-29 Yaş Arası Gençlerin İlave İstihdamı ve Mesleki Yeterlilik Teşviki Beş Puanlık Prim Teşviki Kadınlar İle 18-29 Yaş Arası Gençlerin İlave İstihdamının Teşviki Kadınlar İle 18-29 Yaş Arası Gençlerin İlave İstihdamı ve Mesleki Yeterlilik Teşviki İşsizlik Ödeneği Alan İşsizin

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Ocak 2015 ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2015 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

SİRKÜLER NO:POZ-2004/32 İST. 16.02.2004

SİRKÜLER NO:POZ-2004/32 İST. 16.02.2004 SİRKÜLER NO:POZ-2004/32 İST. 16.02.2004 Özet: Yatırımların ve istihdamın teşviki ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki 5084 sayılı kanun ile bazı illerde yatırımları ve istihdam imkanını

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİ tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

TEŞVİK SİSTEMİ tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri 2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

2.1. 1/4/2005 Tarihinden İtibaren Yeni İşe Başlayanların Teşvikten Yararlanması

2.1. 1/4/2005 Tarihinden İtibaren Yeni İşe Başlayanların Teşvikten Yararlanması 4 Seri No'lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğ Taslağı 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda[1] 28/3/2007 tarihli ve 5615

Detaylı

b) Bedelsiz arsa ve arazi temini açısından (a) bendindeki iller ile kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki diğer illeri, kapsar.

b) Bedelsiz arsa ve arazi temini açısından (a) bendindeki iller ile kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki diğer illeri, kapsar. 23. YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ HAKKINDA KANUN Kanunun tam adı : Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Dair Kanun Kanun No. : 5084 Kabul Tarihi

Detaylı

2 Seri No'lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği Resmi Gazete No Resmi Gazete 04/06/2005

2 Seri No'lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği Resmi Gazete No Resmi Gazete 04/06/2005 Başlık 2 Seri No'lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği Resmi Gazete No 25835 Resmi Gazete 04/06/2005 Tarihi Kapsam 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİ ve HAZİNE TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ SİNOP

TEŞVİK SİSTEMİ ve HAZİNE TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ SİNOP TEŞVİK SİSTEMİ ve HAZİNE TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ 2017- SİNOP 1 Yatırım Teşvik Sistemi: Yatırım teşvikleri, belirli ekonomik faaliyet alanlarının diğer alanlara göre daha çok ve daha hızlı gelişmesini

Detaylı

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar Destek Mevzuatı: 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu Karar ın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe girmiştir. Amaç: Tasarrufların

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı.

SİRKÜLER 2017/16. : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı. SİRKÜLER 2017/16 24.02.2017 KONU : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı. 22 Şubat 2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazete de 2017/9917 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Turizm Sektörü CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI TEŞVİĞİNDEN 28 BÖLGE HARİCİNDE TURİZM YATIRIMCILARINA İYİ HABER YOK

Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Turizm Sektörü CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI TEŞVİĞİNDEN 28 BÖLGE HARİCİNDE TURİZM YATIRIMCILARINA İYİ HABER YOK Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Turizm Sektörü CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI TEŞVİĞİNDEN 28 BÖLGE HARİCİNDE TURİZM YATIRIMCILARINA İYİ HABER YOK Cüneyt Ertürk Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız

Detaylı

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ SUNUM PLANI 1. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 2. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE DESTEK UNSURLARI 3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 4. DESTEK ORAN

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ Dr. Erdal BAL 4 Nisan 2013 Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), TÜBİTAK MAM Kocaeli SUNUM PLANI 1. Hedefler

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞVİK UYGULAMALARI ARALIK / 2012 SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ Ülkemizde sigorta prim teşvikleri ilk olarak 2004 yılında yürürlüğegiren5084 sayılı Kanunlabirlikteuygulanmaya

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

İŞVERENLERE SAĞLANAN PRİM TEŞVİKLERİ

İŞVERENLERE SAĞLANAN PRİM TEŞVİKLERİ 23.06.2017/82-1 İŞVERENLERE SAĞLANAN PRİM TEŞVİKLERİ ÖZET : 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen usul ve esasları 2008/93, 2009/139 ve 2011/ 45 sayılı SGK genelgelerinde

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8735 YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

6 PUANLIK İLAVE SİGORTA PİRİM DESTEĞİNDE YAŞANAN PROBLEMLER VE YENİ DÜZENLEME?

6 PUANLIK İLAVE SİGORTA PİRİM DESTEĞİNDE YAŞANAN PROBLEMLER VE YENİ DÜZENLEME? 6 PUANLIK İLAVE SİGORTA PİRİM DESTEĞİNDE YAŞANAN PROBLEMLER VE YENİ DÜZENLEME? Davut ULUÖZ, MBA* 83 I. GİRİŞ Bakanlar Kurulunca illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenen 51

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Kasım 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek (II)?

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek (II)? Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek (II)? Ahmet KARAYİĞİT Bültenimizin önceki sayısında teşvik konusuna genel bir girişten sonra ülkemizdeki teşvik sistemini incelemeye çalıştık.

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM

TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren ve daha sonraki değişiklikler ile güncel hale gelen yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 44 Genel Değerlendirme Temmuz 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eylül 2015 verilerinin değerlendirildiği- 44.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. İSTİHDAM ve SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ 2016/Şubat

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. İSTİHDAM ve SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ 2016/Şubat SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İSTİHDAM ve SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ 2016/Şubat Sigorta Primi Teşvikleri 5510 sayılı Kanun Diğer Kanunlar 1- Malullük, yaşlılık ve ölüm

Detaylı