FÝYAT LÝSTESÝ ve. D Serisi. Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri. Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FÝYAT LÝSTESÝ ve. D Serisi. Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri. Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti"

Transkript

1 FÝYAT LÝSTESÝ ve TEKNÝK DESTEK BÝLGÝLERÝ Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri D Serisi Haziran 2012 Fiyat Listesi Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti DVS Digital Videointercom Systems

2 VIDEOCOM ELEKTRONÝK VE BÝLGÝSAYAR SÝSTEMLERÝ SAN. VE TÝC. A.Þ. VIDEOCOM ELEKTRONÝK A.Þ yýlýndan itibaren Elektronik Güvenlik - Ýletiþim ve Otomasyon Sistemleri sektöründe faaliyet göstermektedir. Þirketlerimizin herbiri kuruluþundan bu yana KALÝTELÝ HÝZMET KOÞULSUZ MEMNUNÝYET Ýlkesi ile talep edilen hizmete baðlý olarak iþyeri veya konutun fiziki özelliklerine göre projelendirme yapar ve sistem için gerekli en uygun donanýmlarý müþterinin hizmetine sunar. GÜVENLÝK KONUSUNDA KALÝTEDEN ÖDÜN VERÝLEMEZ Ýlkesi ile hareket eden þirketlerimiz, insan hayatýnýn, bir evin, bir iþyerinin emniyetinin güvenilirliði þüpheli birtakým cihazlara yüklenemeyeceðini tam olarak idrak etmiþtir. Bu nedenle þirketlerimiz sektörlerinde dünya çapýnda en üstün teknolojileri kullanýr ve konusunda uzman, eðitimli teknik personel ile hizmet verir. TAM MÜÞTERÝ MEMNUNÝYETÝ ile hareket eder.

3 VIDEOCOM ELEKTRONÝK VE BÝLGÝSAYAR SÝSTEMLERÝ SAN. VE TÝC. A.Þ. DÝJÝTAL TELEFONLU SÝSTEMLER elektronik güvenlik - iletisim ve otomasyon sistemleri 1

4 DÝJÝTAL TELEFONLU SYSTEMLER VDC-6101 Kapý-kapýcý-güvenlik-sosyal tesis konuþma, 30 zil sesi seçebilme, 4 kabloyla kolay montaj, görsel estetik tasarým 53 Ýtalyan Malý Lux Model : 97 VDC-6102 Daireler arasý görüþmeli, tuþ takýmlý, kapý-kapýcý-güvenlik-sosyal tesis konuþma, 30 zil sesi seçebilme, 4 kabloyla kolay montaj, görsel estetik tasarým 62 Ýtalyan Malý Lux Model : 106 VDC-1813PS 18V / 2A güç kaynaðý, kýsa devre ve aþýrý yük korumalý, kolay baðlantý, din ray montajlý, AC V giriþ voltajý. 69 VDC-ODU7 Dýþ þartlara dayanýklý alüminyum gövdeli sýva altý ve sýva üstü montaja uygun yapý, LCD ekrandan isim arayabilme, her daireye ayrý þifre ile giriþ, ýþýklý metal tuþ takýmý, dairelerin programlanmasý için kolay menü, kart okuyucu modül hariç. 323 VDC-IDRD Kapý panosu içine takýlacak proximity kart okuyucu modül. Kapý panosu üzerinden kartlý giriþ yapýlmasýný saðlar. Kart tanýtma panel üzerindeki LCD üzerinden yapýlýr. Kart Okuyucu 87 Proximity Kart 2,5 2

5 DÝJÝTAL TELEFONLU SYSTEMLER TOPLU FÝYATLARI + + Paket sistemlere; daire telefonlarý, dýþ kapý paneli ve güç kaynaðý dahildir. Kablo ve diðer sistem parçalarý dahil deðildir. Daire Sayýsý 5 Daire 6 Daire 7 Daire 8 Daire 9 Daire 10 Daire 11 Daire 12 Daire 13 Daire 14 Daire 15 Daire 16 Daire 17 Daire 18 Daire 19 Daire 20 Daire 21 Daire 22 Daire 23 Daire 24 Daire 25 Daire 26 Daire 27 Daire 28 Daire 29 Daire Ýlave Daire Daireler Arasý Görüþmesiz Daireler Arasý Görüþmeli Kartlý giriþ için kapý panosu içerisine takýlacak proximity kart okuyucu modül 87 dir. elektronik güvenlik - iletisim ve otomasyon sistemleri 3

6 DÝJÝTAL TELEFONLU SÝSTEM 4 Telli AC Kapý panosu için kart okuyucu özellik isteniyorsa KART OKUYUCU MODÜL ilave edilmesi gerekir. VIDEOCOM 4

7 VIDEOCOM ELEKTRONÝK VE BÝLGÝSAYAR SÝSTEMLERÝ SAN. VE TÝC. A.Þ. ANALOG ZÝL DÖNÜÞLÜ ÝNTERKOM SÝSTEMLERÝ elektronik güvenlik - iletisim ve otomasyon sistemleri 5

8 ANALOG ZÝL DÖNÜÞLÜ ÝNTERKOM SYSTEMLERÝ VDC zil kablo, daire telefonu, 2 zil sesi, kapý açma, kapýcý arama butonu, beyaz þýk tasarým. 20 Ýtalyan Malý Lux Model: 62 VDC-6202 Kapýcý telefonu, 2 zil sesi, kapý açma butonu, beyaz þýk tasarým. 23 Ýtalyan Malý Lux Model: 66 INT zil kablo, daire diyafonu, 2 zil sesi, kapý açma, kapýcý arama butonu, beyaz þýk tasarým. 20 VDC-3600 VDC-3601 Sistem santrali, 2 zil sesi, kapý ve kapýcý konuþma, ses ayarlarý, kapý açma rölesi, AC220 giriþli. VDC-3600 Ýnterkom Santral 209 VDC-3601 Kapýcýlý Santral 242 Kapý konuþmalý panel Ek zil buton paneli 02 Butonlu Panel Butonlu Panel Butonlu Panel Butonlu Panel Butonlu Panel Butonlu Panel Butonlu Panel Butonlu Panel Butonlu Panel Butonlu Panel Butonlu Panel Butonlu Panel VDC-ODU3600 Dýþ þartlara dayanýklý alüminyum gövdeli sýva üstü montaja uygun, su geçirmez yapý, sýva üstü kolay montaj, zil dönüþ hatlarý için klemens baðlantýsý, led aydýnlatmalý. 02 Butonlu Panel Butonlu Panel Butonlu Panel Butonlu Panel Butonlu Panel Butonlu Panel Butonlu Panel Butonlu Panel Butonlu Panel Butonlu Panel Butonlu Panel Butonlu Panel Butonlu Panel Butonlu Panel Butonlu Panel Butonlu Panel

9 ÇÝFT ZÝLLÝ ÝNTERKOM SYSTEMLERÝ TOPLU FÝYATLARI + + Paket sistemleri daire telefonlarý, santraller ve kapý panelleri dahil, diðer sistem aksesuarlarý ve kablo tesisatý dahil deðildir. Daire Sayýsý Toplam Fiyatý Daire Sayýsý Toplam Fiyatý 1 Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire 892 Ýlave Daire 27 Kapýcý ilavesi 53 dir. elektronik güvenlik - iletisim ve otomasyon sistemleri 7

10 ZÝL DÖNÜÞLÜ SÝSTEMLER AC 6 Kablo+ Zil dönüþü VIDEOCOM 8

11 VIDEOCOM ELEKTRONÝK VE BÝLGÝSAYAR SÝSTEMLERÝ SAN. VE TÝC. A.Þ. GÖRÜNTÜLÜ SÝSTEMLER FÝYAT LÝSTESÝ elektronik güvenlik - iletisim ve otomasyon sistemleri 9

12 DÝJÝTAL GÖRÜNTÜLÜ SYSTEMLER Ekim 2012 Stoklarda VDC " Lcd ekran, dikey ve yatay kullaným, 2 ses kanallý, full dublex konuþma, kapý-kapýcý-güvenlik-sosyal tesis ile konuþma,30 zil sesi seçebilme, 6 kabloyla kolay montaj, Görsel taþlý ön panel,100 resim hafýzalý ve Alarmlý model seçenekleri. VDC " Lcd ekran, full dublex konuþma, kapý-kapýcý-güvenlik -sosyal tesis ile konuþma, 30 zil sesi seçebilme, 6 kabloyla kolay montaj, küçük estetik tasarým VDC " Lcd ekran, full dublex konuþma, kapý-kapýcý-güvenlik -sosyal tesis ile konuþma, 30 zil sesi seçebilme, 6 kabloyla kolay montaj, görsel estetik tasarým VDC " Lcd ekran, full dublex konuþma, kapý-kapýcý-güvenlik -sosyal tesis ile konuþma, 30 zil sesi seçebilme, 6 kabloyla kolay montaj, görsel estetik tasarým resim hafýzalý model farký 43 8 bölge alarmlý model farký 32 Kendi aralarýnda görüþme farký bölge alarmlý model farký VDC-6101 Kapý-kapýcý-güvenlik-sosyal tesis konuþma,30 zil sesi seçebilme, 6 kabloyla kolay montaj, görsel estetik tasarým 53 Ýtalyan Malý Lux Model: 97 VDC-ODU4 1/3" sony ccd renkli kameralý, dýþ þartlara dayanýklý alüminyum gövdeli sýva altý ve sýva üstü montaja uygun yapý, LCD ekrandan isim arayabilme, her daireye ayrý þifre ile giriþ, Iþýklý metal tuþ takýmý, gece görüþ kamerasý, dairelerin programlanmasý için kolay menü. 150 daire kapasiteli þifre ve kart tanýmlanma, kart okuyucu modül hariç. VDC-IDRD VDC-ODU4 kapý panosu içine takýlacak proximity kart okuyucu modül kapý panosu üzerinden kartlý giriþ yapýlmasýný saðlar. Kart tanýtma panel üzerindeki LCD üzerinden yapýlýr. 459 Sýva altý kasa: 19 Sýva üstü yaðmurluk: 69 Kart Okuyucu 87 Proximity Kart 2,5 10

13 Kolay montaj. Sadece 6 kablo ile çalýþýr. Zil dönüþ kablosuna gerek yoktur. Seçilebilir 30 Zil Sesi VDC-6000BSC Blok ve site baðlantýsý için, bloklar aras ý baðlantý modülü, 142 Mikroiþlemci kontrollu, kapý-konsol-site baðlantýsý. VDC-1318PS Güç Kaynaðý, 18V/2A kapasiteli din ray montajlý kýsa devre ve aþýrý yük korumalý 2A Din Ray montaj 68 1A Fiþli-kablolu 13 VDC-6000CCTV Kamera seçme modülü, sistemden 4 dýþ kamera izlemek için kullanýlýr, kamera beslemeleri harici olarak verilmelidir. Daire monitöründen kameralar seçilerek izlenir. 76 VDC-6000FD2 Akýllý kat daðýtýcý buat, 4 daire baðlantýsý için kullanýlýr, videodata-audio-dc hatlarýný daðýtýr. Daire içindeki sorunlarda sistemi izole ederek korur. 41 VDC-6000HUB Sistem sinyallerini 1 giriþ 4 çýkýþ olarak yükseltir ve çoðaltýr. Kolon daðýtýmda kullanýlýr, her çýkýþ diðerinden sistem sorunlarýný izole eder. 99 VDC-6000AMP Video sinyal yükselteci görüntünün uzak mesafelere aktarýlmasý ve net resim elde edilmesi için kullanýlýr. DC12-18V beslemelidir 33 Ekim 2012 Stoklarda VDC-6000GS3 Güvenlik ve resepsiyon konsolu, LCD ekrandan arayan daire ismini ve numarasýný gösterir, cevapsýz çaðrýlarý gösterir, alarm ve arýza bilgilerini gösterir ve hafýzada tutar, daireleri arama yapabilir. 384 VDC-CCD 1/3" renkli sony ccd kamera, dýþ mekan kullaným muhafazalý, ayak ve güç kaynaðý dahil. 181 elektronik güvenlik - iletisim ve otomasyon sistemleri 11

14 Ekim 2012 Stoklarda DÝJÝTAL ve BUTONLU MODÜLER KAPI PANOLARI VDC-ODU10 1/3" sony ccd renkli kameralý, dýþ þartlara dayanýklý alüminyum gövdeli sýva altý ve sýva üstü montaja uygun, LCD ekrandan isim arayabilme, her daireye ayrý þifre ile giriþ, ýþýklý metal tuþ takýmý, gece görüþ kamerasý, dairelerin programlanmasý için kolay menü daire kapasiteli þifre ve kart tanýtma, kart okuyucu modül hariç. 505 VDC-ODU10BT 1/3" sony ccd renkli kameralý, dýþ þartlara dayanýklý alüminyum gövdeli sýva altý ve sýva üstü montaja uygun yapý, daire sayýsýna göre butonlu, butonlarda led aydýnlatma, kart okuyucu modül ilave imkaný Buton Kameralý panel Buton ek panel 186 VDC-ODU10NP Ýsimlik paneli, led aydýnlatmalý, dýþ þartlara dayanýklý alüminyum gövdeli sýva üstü montaja uygun yapý, 126 VDC-ODU10ACS Sýva altý montaja uygun 1 modül kasa, sýva üstü montaja uygun modül yaðmurluk korumalý montaj çerçevesi. 1 modül sýva altý kasa: 1 modül sýva üstü yaðmurluk: 2 modül sýva üstü yaðmurluk: 3 modül sýva üstü yaðmurluk: VDC-IDRD Kapý panosu içine takýlacak proximity kart okuyucu modül. Kapý panosu üzerinden kartlý giriþ yapýlmasýný saðlar. Kart tanýtma panel üzerindeki LCD üzerinden yapýlýr. Kart Okuyucu 87 Proximity Kart 2,5 12

15 TOPLU FÝYATLAR - Kattan Kata Sistem VDC-6000HUB ile Kolonlu Daðýtým Sistemi Her blok için 1 adet HUB verilmiþtir, Küçük ölçekli binalarda tesisat yapýsýna göre HUB kullanmaya gerek olmayabilir bu tür durumlarda 99 düþülür. Daire Sayýsý 5 Daire VDC VDC-6012 VDC-6006 VDC Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Kartlý giriþ için kapý panosu içerisine takýlacak proximity kart okuyucu modül 87 dir. elektronik güvenlik - iletisim ve otomasyon sistemleri 13

16 TOPLU FÝYATLAR - Kattan Kata Sistem VDC-6000HUB ile Kolonlu Daðýtým Sistemi Her blok için 1 adet HUB verilmiþtir, Küçük ölçekli binalarda tesisat yapýsýna göre HUB kullanmaya gerek olmayabilir bu tür durumlarda 99 düþülür. Daire Sayýsý 31 Daire VDC VDC-6012 VDC-6006 VDC Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Ýlave Daire Kartlý giriþ için kapý panosu içerisine takýlacak proximity kart okuyucu modül 87 dir. 14

17 TOPLU FÝYATLAR - Akýllý Buatlý Sistem VDC-6000FD2 ile Akýllý Kat Daðýtým Sistemi Her kat 4 daire olarak düþünülmüþ ve her katta akýllý buat kullanýlmýþtýr. Daire Sayýsý 5 Daire VDC VDC-6012 VDC-6006 VDC Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Kartlý giriþ için kapý panosu içerisine takýlacak proximity kart okuyucu modül 87 dir. elektronik güvenlik - iletisim ve otomasyon sistemleri 15

18 TOPLU FÝYATLAR - Akýllý Buatlý Sistem VDC-6000FD2 ile Akýllý Kat Daðýtým Sistemi Her kat 4 daire olarak düþünülmüþ ve her katta akýllý buat kullanýlmýþtýr. Daire Sayýsý 31 Daire VDC VDC-6012 VDC-6006 VDC Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Daire Ýlave Daire Kartlý giriþ için kapý panosu içerisine takýlacak proximity kart okuyucu modül 87 dir. 16

19 DÝJÝTAL GÖRÜNTÜLÜ SYSTEMLER Koaksiyel kablosuz baðlanabilme imkaný, 6-8 kablo ile çalýþma, 2 ses kanalý, 1.ses kapý, 2.ses güvenlik veya daireler arasý iletiþim, (VDC-6012 için) 4 çevre kamerasýný iç üniteden izleyebilme, Sistem çoðaltýcý ile 4 kolon baðlantýsý 30 zil sesi seçebilme, istenilen kapýya istenilen zil sesi verebilme. DÝJÝTAL VÝDEOÝNTERKOM SÝSTEMÝ Daireden daireye baðlantýlarda çok kolonlu sistemler için Audio-Video-Data Sistem daðýtýcý Elektrik kesintilerinden etkilenmemek için Akülü güç kaynaðý kullanýlabilir. 8X0.50 Kablo Baðlantý Buatý Sistem Çoðaltýcý Güç Kaynaðý Baðlantý Buatý 8X0.50 Kablo TEK BLOK BAÐLANTISI HUB Kamera Seçici VDC-6000GS3 Güvenlik Konsolu Her blok da 8 Kapý Baðlantýsý Her blok için 999 daire baðlantýsý Her sitede 99 blok baðlantýsý Her sitede 4 güvenlik nizamiye baðlantýsý Blok Daðýtýcý RG59+4X0.50 Kablo ÇOK BLOK BAÐLANTISI Güç Kaynaðý Baðlantý Buatý 8X0.50 Kablo FD2 Akýllý Buat Kat Daðýtýcý Kamera Seçici VDC-6000GS3 Güvenlik Konsolu Bloklar arasý baðlantý, Daireden daireye geçiþli, çok kolonlu daðýtým sistemi Sisteme görüntüsüz telefon baðlantý imkaný, Asansör telefonu olabilme özelliði Kat daðýtýcýlý daðýtým sistemi, her kat 4 daire Ýhtiyaç halinde tesisat arasýna giren güç kaynaklarý FD2 Her katta 4 daire buatlý sistemlerde Akýllý buat daðýtýmlý Audio-Video-Data Sistem daðýtýcý VIDEOCOM 17

20 DÝJÝTAL GÖRÜNTÜLÜ SYSTEMLER DÝJÝTAL VÝDEOÝNTERKOM SÝSTEMÝ BLOK 1 Daireden daireye geçiþli, çok kolonlu daðýtým sistemi Sistem Çoklayýcý Baðlantý Buatý 8X0.50 Kablo BLOK 99 Daireden daireye geçiþli, çok kolonlu daðýtým sistemi Sistem Çoklayýcý Baðlantý Buatý 8X0.50 Kablo HUB HUB Kat daðýtýcýlý daðýtým sistemi, her kat 4 daire Kat daðýtýcýlý daðýtým sistemi, her kat 4 daire Güç Güç Kaynaðý Blok Kaynaðý Blok Daðýtýcý Daðýtýcý RG59+4X0.50 Kablo RG59+4X0.50 Kablo Baðlantý Baðlantý Buatý 8X0.50 Kablo Buatý 8X0.50 Kablo FD2 FD2 FD2 FD2 Kat Kat Daðýtýcý Daðýtýcý VDC-6000GS3 VDC-6000GS3 Güvenlik Güvenlik Kamera Konsolu Kamera Konsolu Seçici Seçici Kapý 1 Kapý 8 Kapý 1 Kapý 8 Video sinyalini yükseltir SÝTE BAÐLANTISI Video sinyalini yükseltir Rg59 + 6x0.75 Kablo Sosyal Tesisler Gs3 Güvenlik Konsolu Gs3 Güvenlik Konsolu Gs3 Güvenlik Konsolu SÝTE KAPI 1 SÝTE KAPI 2 SÝTE KAPI 3 SÝTE KAPI 4 (Güvenlik-Kapýcý-Sosyal Tesis) VIDEOCOM 18

21 DÝJÝTAL VÝDEOÝNTERKOM SÝSTEMÝ NOT: Video Hattýnda 75ohm kapama direncini atmayý unutmayýn ÇIKIÞ 6 KABLO ÝLE KOLAY MONTAJ 1 2 iç zil butonu 3 GÝRÝÞ 4 Buat NOT :Mevcut 8 kablo tesisatlarda Buat baðlantýlarýnda Pembe/Kýrmýzý ile Gri/Siyah ile birleþtirilerek Besleme kablosunun kalýnlaþtýrýlmasý uygun olur. Buat Site Baðlantýsý Kapý Güvenlik Rg59 Kablo Kapý açma rölesi (trafo dýþarýdan baðlanýr) NO NC Kapý açma butonu Kapý açýk takip kontaðý Kamera Seçici C DÝJÝTAL GÖRÜNTÜLÜ SYSTEMLER ALARM Zone8 Zone7 Zone6 Zone5 Zone4 Zone3 Zone2 Zone1 GND +12V FD2 ALARM Zone3 Zone2 Zone1 GND +12V VIDEOCOM 19

22 KÝTLER VDC-KIT1 Görüntülü konuþma kiti, 7" LCD monitör, 4 monitöre kadar 1 güç kaynaðý ile kolay baðlantý, 1/3" ccd kameralý metal gövde zil paneli, gece görüþ özelliði, sýva üstü kolay montaj. Paralel Monitör VDC-6002K Kite dahil ürünler: 1 ad " monitör 1 ad.- Güç kaynaðý 1 ad.- Kameralý zil paneli VDC-KIT6 Görüntülü kapý konuþma ve kablosuz alarm kiti, villalar için düþünülmüþ kusursuz çözüm, paralel monitör baðlanabilme özelliði ile 3 monitör ilave edebilme, kablosuz alarm 433 Mhz, 99 zone, GSM kontrolu ile uzaktan alarm takibi, cep telefonuna mesaj gelmesi, cep telefonundan alarm sistemini açýp kapama, cep telefonuna alarm mesajlarý okuma, akü ve siren üzerinde, kablosuz röle ilavesiyle evdeki kombi vb. cihazlarý açma kapama Kite dahil ürünler: 1 ad.- 3.5" LCD GSM Alarm Merkezi 1 ad.- Kameralý zil paneli 1 ad.- Güç Kaynaðý 2 ad.- Hareket dedektörü 2 ad.- Kapý-pencere kontaðý 2 ad.- Su baskýn sensörü 1 ad.- Duman dedektörü 2 ad.- Uzaktan kumanda VDC-KIT5 Kablosuz alarm kiti, ev ve iþyerleri için düþünülmüþ kusursuz çözüm, kablosuz alarm 433 Mhz, 99 zone, GSM kontrolu ile uzaktan alarm takibi, cep telefonuna mesaj gelmesi, cep telefonundan alarm sistemini açýp kapama, cep telefonuna alarm mesajlarý okuma, akü ve siren üzerinde, kablosuz röle ilavesiyle evdeki kombi vb. cihazlarý açma kapama. 925 Kite dahil ürünler: 1 ad.- GSM alarm merkezi 2 ad.- Hareket dedektörü 2 ad.- Kapý-pencere kontaðý 2 ad.- Su baskýn sensörü 1 ad.- Duman dedektörü 2 ad.- Uzaktan kumanda 20

23 ÇALIÞMA BÝLGÝLERÝ : 1- Ekteki fiyatlara KDV dahil deðildir. Yürürlükteki %18 KDV oraný uygulanýr. 2- Videocom Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri A.Þ. önceden bilgi vermeksizin modelleri, teknik özellikleri ve fiyatlarý deðiþtirme hakkýný saklý tutar. 3- Tüm sipariþler yazýlý olarak verilmelidir, sipariþlerde model numaralarý özellikle belirtilmelidir. 4- Sipariþ öncesi stok durumu sorulmalýdýr, stokta olmayan ürünler için alternatif modeller önerilebilir. 5- Toplu fiyatlar tek bloklu sistemler için verilmiþtir. Çok bloklu sistemler için toplu fiyatlar geçerli deðildir, bunun için proje grubumuzdan teklif istenmelidir. 6- Videocom tüm görüntülü sistemlerde koaksiyel kablo kullanýlmasýný önerir, koaksiyel kablo kullanýlmadan sistem devreye almak için önerilen sistem daðýtýcý malzemeleri kullanýlmalýdýr. 7- Kullanýlan kablo kesitine ve tesisat durumuna göre gereken yerlerde ek güç kaynaðý veya video daðýtýcýlar kullanýlmalýdýr. 8- Sistem tasarýmý yaparken her blok 999 daire - her site 99 blok - her blok da 8 kapý ve resepsiyon - her sitede 4 güvenlik olarak düþünülmelidir, bunu aþan çok büyük ölçekli projeler için proje grubumuzdan destek alýnýz. 9- Akýllý ev sistemleri için proje grubumuzdan destek alýnýz. A / V Lighting Blinds & Shutters Security Systems Energy Management HVAC Systems Monitoring Systems Remote Control Metering Audio/Video Control White Goods VIDEOCOM elektronik güvenlik - iletisim ve otomasyon sistemleri

24 KALÝTE SERTÝFÝKALARI KNX uluslararasý yaygýnlýðý ve kabul edilirliði olan Ev ve Bina Otomasyonu açýk sistem haberleþme protokolünü standartlaþtýran bir organizasyondur. VIDEOCOM da bu organizasyonun üretici üyesidir. VIDEOCOM ürünlerinin kalitesi ulusal ve uluslararasý kurumlar tarafýndan garantilenmiþtir. Tüm ürünler ulusal ve uluslararasý geçerli ürün standartlarýna göre CE etiketlidir. Merkez: VIDEOCOM ELEKTRONÝK Bilgisayar ve Yazýlým Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Þ Cadde (Eski 27.cadde) No: Yenimahalle Ankara / Türkiye Telefon: Faks : Ankara Bölge: VIDEOCOM ELEKTRONÝK Bilgisayar ve Yazýlým Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Þ. / Þube Ostim ODTÜ Teknokent Bodrum Kat No: Yenimahalle Ankara / Türkiye Telefon: Faks : Ýstanbul Bölge: VIDEOCOM ELEKTRONÝK Bilgisayar ve Yazýlým Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Þ. / Þube Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:8 No: Okmeydaný Ýstanbul / Türkiye Telefon: Faks :