Öğr. Gör. Selçuk ŞİMŞEK İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Eğitim Fakültesi.Pamukkale Üniversitesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğr. Gör. Selçuk ŞİMŞEK İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Eğitim Fakültesi.Pamukkale Üniversitesi"

Transkript

1 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ ve OYUN DERSİNİ SAĞLIK ve SAĞLANAN OLANAKLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ Öğr. Gör. Selçuk ŞİMŞEK İlköğreim Bölümü Sınıf Öğremenliği Ana Bilim Dalı Eğiim Fakülesi.Pamukkale Üniversiesi ÖZET Öğr. Gör. Ali Rıza ERDEM İlköğreim Bölümü Sınıf Öğremenliği Ana Bilim Dalı Eğiim Fakülesi.Pamukkale Üniversiesi Bu araşırmada amaç PAÜ Eğiim Fakülesi sınıf öğremenliği 2. Sınıf öğrencilerinin Beden Eğiimi ve Oyun dersinin sağlık ve sağlanan olanaklar açısından nasıl değerlendirdiklerini oraya koymakır. Bu amaçla sınıf öğremenliği 2. Sınıf öğrencilerinden 182 kız, 196 erkek gelişirilen ankei cevaplandırmışır. Veriler SPSS proğramında çözümlenmişir. Araşırmanın sonuçlarına göre: PAÜ sınıf öğremenliği 2. Sınıf öğrencileri Beden Eğiimi ve Oyun dersinin sağlık ve sağlanan olanaklar açısından değerlendirmelerinde öğrenim ürüne göre fark yokur,cinsiyee göre fark vardır. SUMMARY The purpose of his sudy was o evaluae he houghs of second grade sudens in he deparmen of primary educaion of PAÜ abou Physical Educaion and play course in erms of healh and provided opporuniies. A quesionnaire prepased for his purpose was adminisered o a oal of 378 sudens (182 female and 196 male).daa wese analyzed wih sp. According o he resuls; A significan relaionship didn exis beween he evalvaions of he sudens in erms of heir educaion kind (sor,ype).bu in erms of he sex, hese was a meaningful relaion beween sudens evalvaions.also in erms of wheher acive spors ase done or,significan relaionship wese found.the sudens hough ha he undreing rooms wese eugh.more,female sudens raed ha he given physical movemens may couse some injuries. Sporun yaşamın bir parçası olarak görülmeye başlanması insanların bedeni,zihni ve sosyal bakımdan sağlıklı bireyler olma yolunda spor yapmanın önemini kavramaları açısından bir adım olarak görülebilir. Sporun sadece belli dönemler içinde yapılması ilköğreimden başlayarak yüksek öğrenime kadar geçen süreç içinde sporun öneminin ne düzeyde benimseildiğinin bir gösergesi olabilir. İlköğreimin amaçlarından biri sağlıklı bireyler yeişirmekir. Sağlam kafa sağlam vücua bulunur sözü sporun sağlık açısından önemini çok iyi belirmekedir. Sporif ekinliklere kaılanlara kaılma amaçları sorulduğunda ilk olarak sağlık açısından kaıldıklarını daha sonra ise boş zamanları değerlendirme ve eğlenme amacıyla kaıldıklarını belirmişlerdir. Çamlıyer (1991) yapmış olduğu çalışma sonucunda spor yapanların % 25 ini üniversie, % 39 unu lise, % 26 sını oraokul ve % 5 ini ilkokul mezunlarının oluşurduğunu belirmişir(çamlıyer,1991,s.242). Spor eğiiminin ilköğrenimin ilk yıllarından başlaılmasının önemi yukarıda belirilen araşırma neicesinde bir kere daha oraya çıkmışır. Sınıf öğremenlerinin lisans dönemi içersinde görmüş oldukları beden eğiimi dersinin öğremenlik yıllarında en çok yararlanacakları derslerin başında gelebileceği unuulmamalıdır. Üniversie yılları içinde öğremen adayının sporun önemini benimsemiş ve sporun bedensel, zihinsel ve psikomoor yönden faydasının olabileceğinin sınıf öğremenince benimsenmiş olması beden eğiimi dersinin gerekliliğini daha da neleşirecekir. Çünkü Manisa ilinde 1993 yılında yapılan bir araşırmada sınıf öğremenlerinin % 90 ı beden eğiim dersi okumadıklarını belirmişlerdir. Bunun yanında öğremenlerin aynı araşırma içinde beden eğiimi dersini sadece oyun oynamak amacıyla yapırdıklarını sağlık açısından ise çok azının derse uygulamalar yapırdıklarını belirmişlerdir (Koç,1993,s.374).Sporun sadece oyun, sadece sağlık amacıyla değil ve belli dönemler içerisinde yapılan ekinlik olarak görülmemesi gerekir. Yaşam boyu devam eirilmesi bireylere benimseilmelidir. Beden eğiimi ve oyun dersinin ekin bir biçimde yapılmasında araç-gereç donanımının

2 olması da dersin verimliliğini arıran unsurlardan birisidir. Eğiim öğreim faaliyelerinin eklojik girdilerle deseklenmesi öğrenmenin kalıcı olmasında ekili olacakır. Koç (1993) yapmış olduğu çalışmada sınıf öğremenlerinin % 36' sının araç-gereç eksikliğinden dolayı ders işleyemediklerini belirmişlerdir. Bu nedenle derslere araç-gereç yönünden desek verilmez ise dersin verimliliğinin düşmesi muhakkakır. İyi bir oram dahilinde yapılacak çalışmalardan yüksek verim elde edilebilecekir. Bu açıdan sınıf öğremenlerinin beden eğiim derslerinin ekin bir halde işlenmesinde ders yapılacak oramın iyi olması isenilen performansın oraya konulmasında önemli bir kakıyı sağlayacakır. Sınıf öğremenlerinin gerekli donanımların yanı sıra bu ders ile çocuğa neler vermesi gerekiğinin bilincinde olması gereklidir. Çocuklara ilköğreimin ilk yılları içerisinde verilebilecek en önemli eğiim emel hareke becerilerinin sunulması ile olabilecekir. Çocuğun günlük yaşamın emel öğesi olan hareke eme bilinci verilmelidir. PROBLEM CÜMLESİ PAÜ Eğiim Fakülesi sınıf öğremenliği bölümü 2. sınıf öğrencilerinin Beden Eğiimi ve Oyun dersini sağlık ve sağlanan olanaklar açısından değerlendirmeleri ALT PROBLEMLER 1-Eğiim fakülesi sınıf öğremenliği bölümü 2. sınıf öğrencilerinin Beden Eğiimi ve Oyun dersini sağlık ve sağlanan olanaklar açısından nasıl değerlendirmekedirler 2- Eğiim fakülesi sınıf öğremenliği bölümü 2. sınıf öğrencilerinin Beden Eğiimi ve Oyun dersini sağlık ve sağlanan olanaklar açısından değerlendirmeleri: a-öğrenim ürüne b-cinsiyee c-herhangi bir spor branşını akif yapıyor olması-olmamasına göre anlamlı bir farklılık göseriyor mu? AMAÇ Eğiim fakülesi sınıf öğremenliği bölümü 2. sınıf öğrencilerinin Beden Eğiimi ve Oyun dersini sağlık ve sağlanan olanaklar açısından nasıl değerlendirdiklerini oraya koymakır. YÖNTEM Araşırma kullanılan yönem beimsel isaisiki yönemdir. Araşırmada Eğiim fakülesi sınıf öğremenliği bölümü 2. sınıf öğrencilerinin Beden Eğiimi ve Oyun dersini sağlık ve sağlanan olanaklar açısından nasıl değerlendirdikleri oraya konmuşur. ÖRNEKLEM Araşırmanın evreni Pamukkale Üniversiesi Sınıf Öğremenliği Bölümü 2. Sınıf rmal ve ikinci öğreim öğrencileridir. Araşırmada örneklem alınmayıp evrenin amamına ulaşılmışır. Evrendeki rmal öğreim öğrencileri 247, ikinci öğreim öğrenci sayısı 157 öğrenci olup oplam 414 dür. ÖLÇME ARAÇLARI Araşırmada ölçme aracı olarak bir anke gelişirilmişir. Gelişirilen ankee 2. Sınıf öğrencilerinin Beden Eğiimi ve Oyun dersini sağlık ve sağlanan olanaklarla ilgili 14 soru sorulmuşur. Bu soruların cevapları 5 seçenekli olup puan değerleri ve karşılıkları aşağıdaki gibidir. 1-Hiç kaılmıyorum 2-Kaılmıyorum 3-Kısmen kaılıyorum 4-Kaılıyorum 5-Tamamen kaılıyorum Verilerin çözümlenmesi ile elde edilen değerleri yorumlamak üzere bir ölçek gelişirilmişir.bu ölçek aralık sayısı seçenek sayısına bölünerek elde edilmişir. 4:5=0.80 Oraya çıkan puan seçenek puanlarına ilave edilmişir. Buna göre verilerin çözümlenmesiyle elde edilen sonuçlar aşağıdaki şekilde yorumlanmışır puan arası Hiç kaılmıyorum puan arası Kaılmıyorum puan arası Kısmen kaılıyorum puan arası Kaılıyorum puan arası Tamamen kaılıyorum İŞLEMLER Araşırmada elde edilen verileri çözümlemede beimsel isaisiki eknikler kullanılmışır. Eğiim fakülesi sınıf öğremenliği bölümü 2. sınıf öğrencilerinin Beden Eğiimi ve Oyun dersini sağlık ve sağlanan olanaklar açısından değerlendirmeleriyle ilgili verileri çözümlemede -yüzde -frekans

3 -arimeik oralama Eğiim fakülesi sınıf öğremenliği bölümü 2. sınıf öğrencilerinin Beden Eğiimi ve Oyun dersini sağlık ve sağlanan olanaklar açısından değerlendirmeleri arasında a-öğrenim ürüne b-cinsiyee c-herhangi bir spor branşını akif yapıyor olması-olmamasına farkın olup olmadığına ilişkin verilerin çözümlenmesinde esi kullanılmışır. BULGULAR ve YORUM Verilerin çözümlenmesiyle elde edilen bulgular ve yorumu aşağıda verilmişir. BULGULAR Verilerin çözümlenmesiyle elde edilen genel bilgiler ve araşırmanın al problemlerine ilişkin bulgular aşağıda verilmişir. GENEL BİLGİLER Ankee kaılanların -233 ü rmal,145 i ikinci öğreim -182 si kız, 196 erkek -99 u akif spor yapıyor,276 sı akif spor yapmıyor. I. ALT PROBLEME İLİŞKİN BULGULAR Eğiim fakülesi sınıf öğremenliği bölümü 2. sınıf öğrencilerinin Beden Eğiimi ve Oyun dersini değerlendirmelerine ilişkin bulgular ablo 1 de göserilmişir. TABLO 1 EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİNİ SAĞLIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ Anke sorusu Arime ik oralma 1 Sağlık açısından yapığımız harekeler faydalıdır Sres aıyorum Dinlendiricidir Aleik bir yapıya kavuşmamı sağlıyor Yapırılan harekeler sakalanmalara neden olmuyor Dersden sonra kendimi aşırı yorgun hiediyorum N Eğiim fakülesi sınıf öğremenliği bölümü 2. sınıf öğrencileri sağlık açısından : Aleik bir yapıya kavuşmamı sağlıyor. Yapırılan harekeler sakalanmalara neden olmuyor Dersden sonra kendimi aşırı yorgun hiediyorum anke sorularını kısmen kaılıyorum ; Sağlık açısından yapığımız harekeler faydalıdır. Sres aıyorum Dinlendiricidir anke sorularını kaılıyorum şeklinde TABLO 2 EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİNİ SAĞLANAN OLANAKLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ Anke sorusu Arime ik oralma 1 Yapılan harekeler için gerekli araç-gereçler vardır Ders yapılan oramın ısınması yeerlidir Ders yapılan oramın aydınlanması yeerlidir Dersen sonra duş alabiliyorum Soyunma odaları yeerlidir Ders yapılan oram emizdir Soyunma odalarının ısınması yeerlidir Soyunma odalarının aydınlanması yeerlidir N

4 Eğiim fakülesi sınıf öğremenliği bölümü 2. sınıf öğrencileri sağlanan olanaklar açısından Dersen sonra duş alabiliyorum sorusunu hiç kaılmıyorum Soyunma odaları yeerlidir. anke sorusunu ise kaılmıyorum Yapılan harekeler için gerekli araçgereçler vardır. Ders yapılan oramın ısınması yeerlidir Ders yapılan oramın aydınlanması yeerlidir. Ders yapılan oram emizdir. Soyunma odalarının ısınması yeerlidir Soyunma odalarının aydınlanması yeerlidir. Anke sorularını kısmen kaılıyorum şeklinde 2. ALT PROBLEME İLİŞKİN BULGULAR Eğiim fakülesi sınıf öğremenliği bölümü 2. sınıf öğrencilerinin Beden Eğiimi ve Oyun dersini değerlendirmeleri arasında -Öğrenim ürüne -cinsiyee -herhangi bir spor branşını akif yapıyoryapmıyor olmasına göre anlamlı bir farklılığın olup olmadığıyla ilgili bulgular şunlardır: a-öğrenim ürüne göre TABLO 3 EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM TÜRÜNE GÖRE BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİNİ SAĞLIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ ARASINDAKİ FARK Anke sorusu 0r or abl 1 Sağlık açısından yapığımız harekeler faydalıdır. 2 Sres aıyorum Dinlendiricidir Aleik bir yapıya kavuşmamı sağlıyor Yapırılan harekeler sakalanmalara neden olmuyor 6- Dersden sonra kendimi aşırı yorgun hiediyorum Öğrenim ürüne göre sağlık açısından değerlendirmede fark yokur. TABLO 4 EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM TÜRÜNE GÖRE BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİNİ SAĞLIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ ARASINDAKİ FARK Anke sorusu 0r or abl 1 Yapılan harekeler için gerekli araç-gereçler vardır. 2 Ders yapılan oramın ısınması yeerlidir Ders yapılan oramın aydınlanması yeerlidir Dersen sonra duş alabiliyorum Soyunma odaları yeerlidir Ders yapılan oram emizdir Soyunma odalarının ısınması yeerlidir Soyunma odalarının aydınlanması yeerlidir Öğrenim ürüne göre sağlanan olanaklar açısından değerlendirmede fark yokur

5 b-cinsiyee göre. TABLO 5 EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYETE GÖRE BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİNİ SAĞLIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ ARASINDAKİ FARK Anke sorusu KIZ ER KIZ 0r ER or KIZ ER abl 1 Sağlık açısından yapığımız harekeler faydalıdır. 2 Sres aıyorum Dinlendiricidir Aleik bir yapıya kavuşmamı sağlıyor Yapırılan harekeler sakalanmalara neden olmuyor 6- Dersden sonra kendimi aşırı yorgun hiediyorum Cinsiyee göre sağlık açısından değerlendirmede fark vardır. Dersden sonra kendimi aşırı yorgun hiediyorum anke sorusunu kızlar kaılıyorum erkekler kısmen kaılıyorum şeklinde Dinlendiricidir Aleik bir yapıya kavuşmamı sağlıyor. Yapırılan harekeler sakalanmalara neden olmuyor anke sorularını kızlar kısmen kaılıyorum erkekler kaılıyorum şeklinde Sağlık açısından yapığımız harekeler faydalıdır. Sres aıyorum anke sorularını kızlar kaılıyorum erkekler amamen kaılıyorum şeklinde TABLO 6 EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYETE GÖRE BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİNİ SAĞLANAN OLANAKLAR DEĞERLENDİRMELERİ ARASINDAKİ FARK Anke sorusu kız erk kız 0r erk or kız erk abl 1 Yapılan harekeler için gerekli araçgereçler vardır. 2 Ders yapılan oramın ısınması yeerlidir Ders yapılan oramın aydınlanması yeerlidir Dersen sonra duş alabiliyorum Soyunma odaları yeerlidir Ders yapılan oram emizdir Soyunma odalarının ısınması yeerlidir Soyunma odalarının aydınlanması yeerlidir Cinsiyee göre sağlanan olanaklar açısından değerlendirmede fark vardır. Soyunma odaları yeerlidir. anke c-akif spor yapıp-yapmadığına göre sorusuna kızlar kaılmıyorum erkekler hiç kaılmıyorum şeklinde TABLO 7 EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKTİF SPOR YAPIP-YAPMADIĞINA BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİNİ SAĞLIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ ARASINDAKİ FARK Anke sorusu 1 Sağlık açısından yapığımız harekeler faydalıdır. eve hayır eve hayır eve hayır abl 0r or

6 2 Sres aıyorum Dinlendiricidir Aleik bir yapıya kavuşmamı sağlıyor Yapırılan harekeler sakalanmalara neden olmuyor 6- Dersden sonra kendimi aşırı yorgun hiediyorum Akif spor yapıp-yapmadığına göre sağlık açısından değerlendirmede fark vardır. Dinlendiricidir Aleik bir yapıya kavuşmamı sağlıyor. Yapırılan harekeler sakalanmalara neden olmuyor anke sorularına akif spor yapanlar kaılıyorum akif spor yapmayanlar kısmen kaılıyorum şeklinde değerlendirmişlerdir Sağlık açısından yapığımız harekeler faydalıdır. Sres aıyorum anke sorularına akif spor yapanlar amamen kaılıyorum akif spor yapmayanlar kaılıyorum şeklinde değerlendirmişlerdir

7 IV. ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU EKİM 1998 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ-DENİZLİ PAÜ Eğiim Fakülesi Dergisi 2000, Sayı:7, Özel Sayı 7 TABLO 8 EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKTİF SPOR YAPIP-YAPMADIĞINA BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİNİ SAĞLANAN OLANAKLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ ARASINDAKİ FARK Anke sorusu eve hayır eve 0r hayır or eve hayır abl 1 Yapılan harekeler için gerekli araç-gereçler vardır. 2 Ders yapılan oramın ısınması yeerlidir Ders yapılan oramın aydınlanması yeerlidir Dersen sonra duş alabiliyorum Soyunma odaları yeerlidir Ders yapılan oram emizdir Soyunma odalarının ısınması yeerlidir Soyunma odalarının aydınlanması yeerlidir

8 IV. ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU EKİM 1998 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ-DENİZLİ PAÜ Eğiim Fakülesi Dergisi 2000, Sayı:7, Özel Sayı 8 Akif spor yapıp-yapmadığına göre sağlanan olanaklar açısından değerlendirmede fark yokur. YORUM Sınıf öğremeni adaylarının beden eğiimi ve oyun dersinin sağlık ve olanaklar açısından değerlendirilmesi amacıyla yapılan anke sorularına verdikleri yanılar açısından bakıldığında akif olarak spor yapanların spor yapmanın insan yaşamında önemli olduğunu ve kendilerine hiçbir zaman yorgunluk vermediğini, spor yapmayanların ise yorgunluk hieiklerini belirmesiyle sporun içinde bulunanların sporun önemine inandıklarının bir gösergesi olabilir. Beden eğiimi ve oyun dersi için araç-gereç ve saha bakımından öğrencilerin yeerli görmedikleri sonucuna varılabilir. Bu amaçla ders öncesinde eknik donanımın sağlanması dersin verimliliğine kakı sağlayacağı unuulmamalıdır. Öğrencilerin cinsiye yönünden spora bakış açılarında farklılıklar görülmekedir. Kız öğrencilerin sporun bedensel yönden gelişmeye kakı sağlamada erkelere oranla daha az düzeyde görülmüşür. Buradan kızların spora karşı ilgilerinin az olduğu söylenebilir. Kız öğrenciler derse yapılan harekelerin sakalanmalara sebebiye verebilecek nielike olduğu görüşündedirler,erkek öğrenciler ise harekelerin faydalı olduğu görüşündedirler. Spor yapmayanlar sporun bedensel gelişime kakısına olan inancı am değildir. Bu nedenle harekelerin sakalanmalara sebebiye olabileceği düşünülmekedir. SONUÇ VE ÖNERİLER SONUÇ Eğiim fakülesi sınıf öğremenliği bölümü 2. sınıf öğrencileri sağlık açısından Aleik bir yapıya kavuşmamı sağlıyor. Yapırılan harekeler sakalanmalara neden olmuyor Dersden sonra kendimi aşırı yorgun hiediyorum anke sorularını kısmen kaılıyorum ; Sağlık açısından yapığımız harekeler faydalıdır. Sres aıyorum Dinlendiricidir anke sorularını kaılıyorum şeklinde değerlendirmişlerdir Eğiim fakülesi sınıf öğremenliği bölümü 2. sınıf öğrencileri sağlanan olanaklar açısından Dersen sonra duş alabiliyorum sorusunu hiç kaılmıyorum Soyunma odaları yeerlidir. anke sorusunu ise kaılmıyorum Yapılan harekeler için gerekli araç-gereçler vardır. Ders yapılan oramın ısınması yeerlidir Ders yapılan oramın aydınlanması yeerlidir. Ders yapılan oram emizdir. Soyunma odalarının ısınması yeerlidir Soyunma odalarının aydınlanması yeerlidir. Anke sorularını kısmen kaılıyorum şeklinde Öğrenim ürüne göre sağlık ve sağlanan olanaklar açısından değerlendirmede fark yokur Cinsiyee göre sağlık açısından değerlendirmede fark vardır. Dersden sonra kendimi aşırı yorgun hiediyorum anke sorusunu kızlar kaılıyorum erkekler kısmen kaılıyorum şeklinde Dinlendiricidir Aleik bir yapıya kavuşmamı sağlıyor. Yapırılan harekeler sakalanmalara neden olmuyor anke sorularını kızlar kısmen kaılıyorum erkekler kaılıyorum şeklinde Sağlık açısından yapığımız harekeler faydalıdır. Sres aıyorum anke sorularını kızlar kaılıyorum erkekler amamen kaılıyorum şeklinde Cinsiyee göre sağlanan olanaklar açısından değerlendirmede fark vardır. Soyunma odaları yeerlidir. anke sorusuna kızlar kaılmıyorum erkekler hiç kaılmıyorum şeklinde Akif spor yapıp yapmadığına göre sağlık açısından fark vardır. Dinlendiricidir Aleik bir yapıya kavuşmamı sağlıyor. Yapırılan harekeler sakalanmalara neden olmuyor anke sorularına akif spor yapanlar kaılıyorum akif spor yapmayanlar kısmen kaılıyorum şeklinde Sağlık açısından yapığımız harekeler faydalıdır. Sres aıyorum anke sorularına akif spor yapanlar amamen kaılıyorum akif spor yapmayanlar kaılıyorum şeklinde değerlendirmişlerdir Akif spor yapıp-yapmadığına göre sağlanan olanaklar açısından değerlendirmede fark yokur.

9 IV. ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU EKİM 1998 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ-DENİZLİ PAÜ Eğiim Fakülesi Dergisi 2000, Sayı:7, Özel Sayı 9 Dinlendiricidir Aleik bir yapıya kavuşmamı sağlıyor. Yapırılan harekeler sakalanmalara neden olmuyor anke sorularına akif spor yapanlar kaılıyorum akif spor yapmayanlar kısmen kaılıyorum şeklinde değerlendirmişlerdir ÖNERİLER Bu araşırmanın sonuçlarına göre şu önerilerde bulunulabilir 1-Sporun sağlık açısından önemi öğremen adaylarına benimseilmelidir. 2-Beden eğiimi dersi verecek öğremen adaylarına dersin amaçlarının kavraılması gereklidir. 3-Öğremen adaylarının gerekli eklojik donanım bilgisi ve kullanımının nasıl olacağı öğreilmelidir. 4-Beden eğiimi dersinin sadece oyundan ibare olmadığı çocukların emel hareke becerilerini kazanmada ekili bir araç durumunda olabileceği öğremen adaylarına benimseilmelidir. 5-Beden eğiimi dersinin bedensel, zihinsel gelişime kakısının yanı sıra psikomoor gelişime kakısının olabileceği ve zevk duyulacak bir ders konumuna geirilmeye çalışılmalıdır. KAYNAKÇA KOÇ, Şevki, Çobağlu, Yılmaz, (1993).İlköğreimde Beden Eğiimi Derslerinin Uygulanmasında Sınıf Öğremenlerinin Görüşlerine İlişkin Bir Araşırma Eğim Kurumlarında Beden Eğiimi Ve Spor Iı. Ulusal Sempozyumu,16-18 Aralık Manisa. ÇAMLIYER, Haice Hüseyin ÇAMLIYER ( 1991) Spor Ve Serbes Zaman Eğiimi. 1. Eğim Kurumlarında Beden Eğiimi Ve Spor Sempozyumu,19-21 Aralık İzmir. KAPTAN Saim (1995) Bilimsel Araşırma ve İsaisik Teknikleri Ankara:Bilim Yayınları KARASAR Niyazi (1995) Bilimsel Araşırma Yönemi Ankara

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KİMYASINI ÖĞRENMELERİNE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KİMYASINI ÖĞRENMELERİNE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, Cil 6, Sayı 2,(2005), 197-207 197 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KİMYASINI ÖĞRENMELERİNE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Hemşirelerin Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler

Hemşirelerin Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler 2 ve Ekileyen Emenler * Serap ÜNSAR **Melaha AKGÜN KOSTAK ***Seda KURT **Özgül EROL Öze Giriş: Kendini gerçekleşirme, insan davranışlarını yöneen bir güdü olduğu kadar, erişilmeye çalışılan bir gelişme

Detaylı

Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Öz Yeterlilik Algılarının ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi

Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Öz Yeterlilik Algılarının ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi DEUHYO ED 2012, 5 (2), 53-64 Özyeerlilik Algısı ve Yaşam Biçimi 53 Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Öz Yeerlilik Algılarının ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi * Hülya KULAKÇI **

Detaylı

Recep ÇAKAR Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çorum, Türkiye recepcakar@hitit.edu.tr

Recep ÇAKAR Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çorum, Türkiye recepcakar@hitit.edu.tr Basel Düzenlemeleri Kasamında KOBİ'lerin Derecelendirme Sürecine Adaasyonları: Çorum İlinde Bir Araşırma 1 The Adaaions of SMEs ino Raing Process wihin he Scoe of Basel Arrangemens a Sudy in he ciy of

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE GAZİANTEP DE YAŞAYAN İNSANLARIN FİZİKSEL AKTİVİTEDE BULUNMAMA NEDENLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE GAZİANTEP DE YAŞAYAN İNSANLARIN FİZİKSEL AKTİVİTEDE BULUNMAMA NEDENLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 2 Sayı: 4 2013 Manas Journal of Social Studies Vol.: 2 No: 4 2013 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE GAZİANTEP DE YAŞAYAN İNSANLARIN FİZİKSEL AKTİVİTEDE BULUNMAMA NEDENLERİNE

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Spor Yapan ve Yapmayan Bayanların Sosyo-Ekonomik Seviyelerinin Araştırılması

Spor Yapan ve Yapmayan Bayanların Sosyo-Ekonomik Seviyelerinin Araştırılması G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 3 (2001) 209-221 Spor Yapan ve Yapmayan Bayanların Sosyo-Ekonomik Seviyelerinin Araştırılması Hamdi PEPE * Emin KURU * * G.Ü. Beden Eğit. Spor.Y.O ÖZET

Detaylı

Serebral Palsi: Risk Faktörleri ve Fonksiyonel Kapasite İlişkisi

Serebral Palsi: Risk Faktörleri ve Fonksiyonel Kapasite İlişkisi Okmeydanı Tı Dergisi 27(2):79-83, 2011 doi:.5222/od.2011.079 Araşırma Serebral Palsi: Risk Fakörleri ve Fonksiyonel Kaasie İlişkisi Berrin Hüner, Hayri Özgüzel, Ali Rıza Aydoğan, Hilal Telli Fizik Tedavi

Detaylı

Bebek sağlığı gebeliğin başlangıcından itibaren oluşan çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Annenin eğitimi, sağlık ve beslenme durumu, sosyo-

Bebek sağlığı gebeliğin başlangıcından itibaren oluşan çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Annenin eğitimi, sağlık ve beslenme durumu, sosyo- Toka Karşıyaka Doğum ve Çocuk Bakımevi nde ARAŞTIRMA doğan bebeklerin gebelik (Research hafası, Reor) doğum şekli, doğum ağırlığı, boy uzunluğu ve... TOKAT KARŞIYAKA DOĞUM VE ÇOCUK BAKIMEVİNDE DOĞAN BEBEKLERİN

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Siyasal Katılmayı Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Tavşanlı - Kütahya Örneği. Hasan DURAN

Siyasal Katılmayı Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Tavşanlı - Kütahya Örneği. Hasan DURAN Siyasal Kaılmayı Ekileyen Fakörler Üzerine Bir Araşırma: Tavşanlı - Küahya Örneği Hasan DURAN Öze: Demokraik bir devlee bireyler, siyasal alanla ilgili eylemlere kaılır, siyasal mekanizmaları ekiler ve

Detaylı

Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Proje Danışmanlığı Çalıştayı. 8-15 Temmuz 2012 ÇANAKKALE

Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Proje Danışmanlığı Çalıştayı. 8-15 Temmuz 2012 ÇANAKKALE Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Proje Danışmanlığı Çalıştayı 8-15 Temmuz 2012 ÇANAKKALE ÇOK FEN A Projenin Adı: Zihinsel Gelişim Sürecinde Spor-Fen İlişkisi Fen eğitimi bilim okuryazarlığı. 2000-2004 fen

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı

Detaylı

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'de İktisadi Özgürlük ve İstihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'de İktisadi Özgürlük ve İstihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi SESSION 3B: Ora Asya Ekonomileri 07 Azerbaycan, Kazakisan, Kırgızisan ve Türkiyede İkisadi Özgürlük ve İsihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi Prof. Dr. Ekrem Erdem (Erciyes Universiy, Turkey) Ass. Prof.

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ

YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ Erol EĞRİOĞLU Haceepe Üniversiesi, Fen Fakülesi, İsaisik Bölümü, 06532, Beyepe, Ankara, TÜRKİYE, erole@haceepe.edu.r

Detaylı

BURDUR EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BU BÖLÜME GİRMELERİNDE ROL OYNAYAN ETKENLER VE BEKLENTİLERİ

BURDUR EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BU BÖLÜME GİRMELERİNDE ROL OYNAYAN ETKENLER VE BEKLENTİLERİ I.BURDUR SEMPOZYUMU 1069 BURDUR EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BU BÖLÜME GİRMELERİNDE ROL OYNAYAN ETKENLER VE BEKLENTİLERİ Şengül KAZAN KIRÇIK * ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

pecya Ameliyathane Ortam ının Çalışan Ekip Üzerinde Yarattığı Anksiyete Düzeyinin incelenmesi Nurgül BÖLÜKBAŞ*, Neziha KARABULUT*, Hüsamettin ÖZER**

pecya Ameliyathane Ortam ının Çalışan Ekip Üzerinde Yarattığı Anksiyete Düzeyinin incelenmesi Nurgül BÖLÜKBAŞ*, Neziha KARABULUT*, Hüsamettin ÖZER** Ameliyahane Oram ının Çalışan Ekip Üzerinde Yaraığı Nurgül BÖLÜKBAŞ*, Neziha KARABULUT*, Hüsamein ÖZER** ÖZET Bu çalışmada amaç, ameliyahane oramın ın çalışan ekip üzerinde yaraığı anksiyee düzeyinin so

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

GSGM Merkez Örgütü Yöneticilerinin İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi

GSGM Merkez Örgütü Yöneticilerinin İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi GSGM Merkez Örgüü Yöneicilerinin İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi ÖZET Bu araşırmanın amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Örgüü nde görev yapan yöneicilerin İş Doyumu düzeylerini belirleyerek,

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

Cengiz ÖZYÜREK 1 Yunus PINARKAYA 2 Erol TAŞ 3. Geliş Tarihi: / Düzenleme Tarihi: / Kabul Tarihi:

Cengiz ÖZYÜREK 1 Yunus PINARKAYA 2 Erol TAŞ 3. Geliş Tarihi: / Düzenleme Tarihi: / Kabul Tarihi: ODÜ SOBIAD Ordu Üniversiesi Sosyal Bilimler Araşırmaları Dergisi, 6(3), 657-664, Aralık 2016 ODU Journal of Social Science Research, 6(3), 657-664 December, 2016 Işık Üniesinde Öğrencilerin Başarıları

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01)

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01) June 7-9, 2009, Eskişehir, Turkey. Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004:0-2009:0) Yusuf Volkan Topuz * İkisadi İdari Bilimler Fakülesi, İşleme Bölümü,

Detaylı

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliğ No:09/5

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliğ No:09/5 Araşırma ve Para Poliikası Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliğ No:09/5 Para Poliikası, Parasal Büyüklükler ve Küresel Mali Kriz Sonrası Gelişmeler K. Azim ÖZDEMİR Temmuz 2009 Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası

Detaylı

BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI. Ercan ŞENYİĞİT*

BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI. Ercan ŞENYİĞİT* Erciyes Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Dergisi 24 (1-2) 165-176 (2008) hp://fbe.erciyes.edu.r/ ISSN 1012-2354 BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI ÖZET Ercan ŞENYİĞİT* Erciyes

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

International Journal of Research and Development, Vol.3, No.1, January 2011 50

International Journal of Research and Development, Vol.3, No.1, January 2011 50 Inernaional Journal of Research and Developmen, Vol.3, No.1, January 2011 50 Basınçlı İnfilrasyon İle Üreilen SiC/Al2014 Kompozilerin Özelliklerine İnfilrasyon Sıcaklığının Ekisinin Tek Yönlü Varyans Analizi

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 1, 2010 141 BİR MALİYE POLİTİKASI ARACI OLARAK BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990 2009) Hali ÇİÇEK *, Süleyman GÖZEGİR ** ve

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE YÖNELİK DAVRANIŞ VE YAŞANTI MODELLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE YÖNELİK DAVRANIŞ VE YAŞANTI MODELLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE YÖNELİK DAVRANIŞ VE YAŞANTI MODELLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Dr. Olcay Kiremici Ege Üniversiesi, İzmir olcaykiremici@gmail.com Dr. R.Timuçin Gençer Ege Üniversiesi,

Detaylı

EM302 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2. YARIYILİÇİ SINAVI Y.Doç.Dr. Özgür Kabak SORULAR VE CEVAPLAR

EM302 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2. YARIYILİÇİ SINAVI Y.Doç.Dr. Özgür Kabak SORULAR VE CEVAPLAR EM302 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2. YARIYILİÇİ SINAVI Y.Doç.Dr. Özgür Kabak 28.12.2012 SORULAR VE LAR 1. Ayşe kırmızı başlığı ile şirin ve yardımsever bir kızdır. Her gün annesinin pişirdiği yemekleri babaannesine

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET -10 -15 -20.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET -10 -15 -20. Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET Selim Elekdağ İbrahim Burak Kanlı Absrac: This noe examines he ineracion beween financial sress

Detaylı

: HOŞNUDĐYE MH.ŞAHĐN CD.NO:84 ESKĐŞEHĐR b ) Telefon ve Faks Numarası :222 2114000-222 3204920 c ) Elektronik Posta Adresi

: HOŞNUDĐYE MH.ŞAHĐN CD.NO:84 ESKĐŞEHĐR b ) Telefon ve Faks Numarası :222 2114000-222 3204920 c ) Elektronik Posta Adresi ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYE BAŞKANLIĞI Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği ile Zincirlikuyu Şaniyesindeki Sera, Fidanlık ve Aölyelerde Üreim Đçin Hizme Alımı işihizme

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ Aaürk Ü. İİBF Dergisi, 0. Ekonomeri ve İsaisik Sempozyumu Özel Sayısı, 20 463 YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ Oğuz KAYNAR Serkan TAŞTAN 2 Ferhan DEMİRKOPARAN 3 Öze: Doğalgaz emini nokasında

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014

KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014 KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014 Sayın katılımcı, bu araştırma Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Anketi cevaplamak için ayırdığınız

Detaylı

SPOR FEDERASYONLARINDA ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA *

SPOR FEDERASYONLARINDA ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * SPOR FEDERASYONLARINDA ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * Dr. Selahattin AKPINAR 1 Prof. Dr. Emin KURU 2 ÖZET Bu araştırma; spor federasyonlarının merkez teşkilatında çalışan personellerin

Detaylı

F frame prop acl. F frame. 1.1 Dur ve bekle (stop & wait) kullanım oranı. 1 = olarak ifade edilebilecektir. a = dersek; L R.

F frame prop acl. F frame. 1.1 Dur ve bekle (stop & wait) kullanım oranı. 1 = olarak ifade edilebilecektir. a = dersek; L R. 1.1 Dur ve bekle (sop & wai) kullanım oranı Herhangi bir akış konrol ekniğinin ne derece ekin olduğunu ölçebilmek üzere ha kullanım oranının incelenmesi gereklidir. Dur ve bekle akış konrol ekniğinde haın

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

Basınçlı İnfiltrasyon Yöntemi İle Üretilmiş SiC/Al2014 Kompozitin Isıl İletkenliği Üzerine İnfiltrasyon Sıcaklığının Etkisi

Basınçlı İnfiltrasyon Yöntemi İle Üretilmiş SiC/Al2014 Kompozitin Isıl İletkenliği Üzerine İnfiltrasyon Sıcaklığının Etkisi 6 h Inernaional Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Basınçlı İnfilrasyon Yönemi İle Üreilmiş SiC/Al2014 Kompoziin Isıl İlekenliği Üzerine İnfilrasyon Sıcaklığının

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TÜRKİYE DE TARIMSAL ARAŞTIRMA GELİŞTİRME YAYIM POLİTİKALARI VE TARIMSAL BÜYÜME İLİŞKİLERİ Dr. O. Seda SUBAŞI Prof. Dr. M. Neca ÖREN Çukurova Üniversiesi

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

Çukurova Koşullarında Selüloz Esaslı Evaporatif Serinletme Pedinin Üç Farklı Su Akış Debisinde Bazı Performans Özellikleri

Çukurova Koşullarında Selüloz Esaslı Evaporatif Serinletme Pedinin Üç Farklı Su Akış Debisinde Bazı Performans Özellikleri 340 Çukurova Koşullarında Selüloz Esaslı Evaporaif Serinleme Pedinin Üç Farklı Su Akış Debisinde Bazı Performans Özellikleri Nuray KOÇ, Yılmaz YILDIZ Çukurova Üniversiesi, Ziraa Fakülesi,Tarım Makinaları

Detaylı

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisinin Türkiye Bağlamında Test Edilmesi

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisinin Türkiye Bağlamında Test Edilmesi Yabancı Sermaye Yaırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Ekisinin Türkiye Bağlamında Tes Edilmesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf DEMİR Süleyman Demirel Üniversiesi, İİBF. Öze Bu çalışma; uluslararası sermaye harekelerinin

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER Prof.Dr. Ufuk TANERİ, IOM, HE 2003-03-14 Eğitim-Öğrenim Doğuş anı ndan başlayıp Ömür Boyu süren bir Süreç, yüzyılımız ve gelecek nesiller beklentilerinin

Detaylı

GENÇLERİN GÖZÜYLE ETİK

GENÇLERİN GÖZÜYLE ETİK GENÇLERİN GÖZÜYLE ETİK İçindekiler Giriş...3 Araştırmanın Amacı...6 Metodoloji...6 Demografi...7 Araştırma Sonuçları...9 Etik Denilince Akla İlk Ahlak Geliyor... 10 Gençlere Göre Türkiye nin En Önemli

Detaylı

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Dr. Can ELDEMİR Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik

Detaylı

RASSAL YÜRÜYÜŞ TEORİSİ ve İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA SINANMASI

RASSAL YÜRÜYÜŞ TEORİSİ ve İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA SINANMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ RASSAL YÜRÜYÜŞ TEORİSİ ve İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA SINANMASI Serkan KÖSE

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILIMLARININ KONUŞMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE ETKİSİ * ÖZET

ÖĞRENCİLERİN SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILIMLARININ KONUŞMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE ETKİSİ * ÖZET - Inernaional Periodical For The Languages, Lieraure and Hisory of Turkish or Turkic,. 967-978, ANKARA-TURKEY ÖĞRENCİLERİN SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILIMLARININ KONUŞMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE ETKİSİ *

Detaylı

YÖNETİCİNİN ALGILANAN LİDERLİK TARZI İLE YÖNETİCİYE DUYULAN GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİDE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ROLÜ

YÖNETİCİNİN ALGILANAN LİDERLİK TARZI İLE YÖNETİCİYE DUYULAN GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİDE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ROLÜ Öneri.C.9.S.36. Temmuz 2011.63-72. YÖNETİCİNİN ALGILANAN LİDERLİK TARZI İLE YÖNETİCİYE DUYULAN GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİDE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ROLÜ Sema YOLAÇ İsanbul Üniversiesi, İkisa akülesi, İşleme

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İlknur GÜVEN, Ayla GÜRDAL Marmara Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D., İSTANBUL ÖZET: Bu araştırmada ortaöğretim

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü

ÖĞRETİM ÜYESİ ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü ÖĞRETİM ÜYESİ ANKETİ İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü Tarih:././ Değerli Öğretim Üyelerimiz, Çağdaş mühendisler yetiştirmeyi kendine amaç edinen İTÜ Çevre Mühendisliği programımızı geliştirmek için aşağıda

Detaylı

TATİL TURİZMİ REKLAMLARINDA KADIN İMGESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA *

TATİL TURİZMİ REKLAMLARINDA KADIN İMGESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA * TATİL TURİZMİ REKLAMLARINDA KADIN İMGESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA * Mura AKSU ** Erdem TEMELOĞLU *** ÖZET Kadın imgesi, özellikle reklamlarda aşırı şekilde kullanılmakadır. Turizm işlemeleri de reklamlarında

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen ve Hayat Boyu Öğrenmenin

Detaylı

Isparta İlinde Sağlık Hizmetlerinden Yararlananların Özelleştirme Uygulamalarına Karşı Tutumlarına Yönelik Ampirik Bir Çalışma

Isparta İlinde Sağlık Hizmetlerinden Yararlananların Özelleştirme Uygulamalarına Karşı Tutumlarına Yönelik Ampirik Bir Çalışma Uygulamalarına Karşı Tuumlarına Yönelik Ampirik Bir Çalışma * ** Mura Akbelen*** Büün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşi doğarlar..... herkesin, kendisinin ve ailesinin sağlığı ve iyi yaşaması

Detaylı

Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2001 SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN BİLİMSEL DAVRANIŞLARI KAZANDIRMA YÖNÜNDEN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ*

Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2001 SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN BİLİMSEL DAVRANIŞLARI KAZANDIRMA YÖNÜNDEN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ* Balıkesir Üniversitesi Sayı:6 Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2001 SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN BİLİMSEL DAVRANIŞLARI KAZANDIRMA YÖNÜNDEN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ* Arş. Gör. Hasan H. SAHAN**

Detaylı

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*) NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

Detaylı

Müdürlüğünüzde... tarihinde... yevmiye no. ile kat irtifakı tesisi sırasında tescil edilen yönetim planındaki mevcut maddelerden;

Müdürlüğünüzde... tarihinde... yevmiye no. ile kat irtifakı tesisi sırasında tescil edilen yönetim planındaki mevcut maddelerden; İsanbul, / 03/ 2015 TC İSTANBUL İLİ, AVCILAR İLÇESİ, TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ, Müdürlüğünüzde arihinde yevmiye no ile ka irifakı esisi sırasında escil edilen yöneim planındaki mevcu maddelerden; 18 maddesinin

Detaylı

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNDE KULLANILAN BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERS KİTABININ İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 1

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNDE KULLANILAN BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERS KİTABININ İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 1 GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNDE KULLANILAN BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERS KİTABININ İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 1 TEACHERS' VIEWS ABOUT THE FUNCTIONALITY OF THE VOCAL EDUCATION COURSE BOOK

Detaylı

Zonguldak-Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Göknar, Kayın ve Karaçam Ağaç Türleri için Kütük Çapı ve Boyu ile Göğüs Çapı

Zonguldak-Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Göknar, Kayın ve Karaçam Ağaç Türleri için Kütük Çapı ve Boyu ile Göğüs Çapı Zonguldak-Ulus Orman İşleme Müdürlüğü Göknar, Kayın ve Karaçam Ağaç Türleri için Küük Çapı ve Boyu ile Göğüs Çapı İlişkisi *Birsen DURKAYA, Ali DURKAYA Barın Üniversiesi Orman Fakülesi, Barın/Türkiye Sorumlu

Detaylı

MENKUL KIYMETLER BORSASI ARACI KURUMLARINDA ĐŞLEM YAPAN YATIRIMCILAR ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA Kemal Poyraz*

MENKUL KIYMETLER BORSASI ARACI KURUMLARINDA ĐŞLEM YAPAN YATIRIMCILAR ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA Kemal Poyraz* MENKUL KIYMETLER ORSASI ARACI KURUMLARINDA ĐŞLEM YAPAN YATIRIMCILAR ÜZERĐNE ĐR ARAŞTIRMA Kemal Poyraz* Đlker Nayır** ÖZET Günümüzde ilimsel ve Teknolojik gelişim, er alanda olduğu gibi yaırım alanında

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ

TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ Nüfusbilim Dergisi\Turkish Journal of Populaion Sudies, 2012, 34, 31-50 31 TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ Ölümlülük ahminleri, demografi ve aküerya bilimlerinde önemli bir rol oynamakadır.

Detaylı

KASIMLI İLKOKULU ORTAOKULU BESLENME DOSTU OKUL POLİTİKASI

KASIMLI İLKOKULU ORTAOKULU BESLENME DOSTU OKUL POLİTİKASI KASIMLI İLKOKULU ORTAOKULU BESLENME DOSTU OKUL POLİTİKASI Kasımlı İlköğretim Kurumları farklı sosyo-kültürel çevrelerden gelen çocuklara güvenilir bir beslenme ortamı sunan, sağlıklı ve dengeli beslenmeye

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

Güneş Enerjisi ve Isı Pompası Destekli IsıtmaKurutma Sisteminin Modellenmesi. Modeling of Heating-Drying System Assisted Solar Energy and Heat Pump

Güneş Enerjisi ve Isı Pompası Destekli IsıtmaKurutma Sisteminin Modellenmesi. Modeling of Heating-Drying System Assisted Solar Energy and Heat Pump Polieknik Dergisi Cil:4 Sayı: s. 85-9, 20 Journal of Polyechnic Vol: 4 No: pp. 85-9, 20 Güneş Enerjisi ve Isı Pompası Desekli IsımaKuruma Siseminin Modellenmesi Seyfi ŞEVİK, Hikme DOĞAN*2, Musafa AKTAŞ2

Detaylı

Eğitim ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine İlişkin Panel Eşbütünleşme Analizi ( )

Eğitim ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine İlişkin Panel Eşbütünleşme Analizi ( ) Eğiim ve Bilim 2014, Cil 39, Sayı 173 Eğiim ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine İlişkin Panel Eşbüünleşme Analizi (1980-2008) Faih YARDIMCIOĞLU 1 Temel GÜRDAL 2 Mehme Emin ALTUNDEMİR 3 Sakarya

Detaylı

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey 1 Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. Đş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş ülkelerle birlike, gelişmek iseyen

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK İLE MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİSİ İLİŞKİSİ: (KMYO ÖRNEĞİ)

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK İLE MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİSİ İLİŞKİSİ: (KMYO ÖRNEĞİ) BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK İLE MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİSİ İLİŞKİSİ: (KMYO ÖRNEĞİ) C. Gazi UÇKUN 1, Seher UÇKUN 2, Burcu ÜZÜM 3 Özet Bireyler kendi beceri

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ANTALYA BÖLGESİNDEKİ ZİRAAT BANKASI ŞUBELERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Cihan KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ANTALYA BÖLGESİNDEKİ ZİRAAT BANKASI ŞUBELERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Cihan KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ANTALYA BÖLGESİNDEKİ ZİRAAT BANKASI ŞUBELERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Cihan KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 200 ANKARA

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 15, OCAK - 2007, İSTANBUL

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 15, OCAK - 2007, İSTANBUL MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 15, OCAK - 2007, İSTANBUL SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARI VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN COĞRAFYA DERSLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (The Opinions Of Would-Be-Teachers And

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler

Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Yaşam Kaliesi ve Yaşam Kaliesini Ekileyen Fakörler Qualiy of Life and Relaed Facors of Older Peole in Nursing Home (Araşırma) Haceee Üniversiesi Hemşirelik Fakülesi Dergisi

Detaylı

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?...

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?... ANKET-1 (LİSE) Türk İşaret Dilinde izlemek için tıklayınız. Ad Soyad:. Okul -Sınıfı:. 1. Okul başarınızı nasıl yorumluyorsunuz? Kötü Orta İyi Çok iyi 2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK DERSLERİNE İLİŞKİN YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK DERSLERİNE İLİŞKİN YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 3, p. 321-331, March 2013 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK DERSLERİNE İLİŞKİN YETERLİKLERİNİN

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

ALTI SİGMA VE BİR UYGULAMA. Six Sigma And An Application

ALTI SİGMA VE BİR UYGULAMA. Six Sigma And An Application Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:21 Cilt:22-1 ALTI SİGMA VE BİR UYGULAMA Six Sigma And An Application Murat YİĞİT İstatistik Anabilim Dalı Sadullah SAKALLIOĞLU İstatistik Anabilim Dalı ÖZET Bu çalışmanın

Detaylı

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği Volume 2. Number 1. 2011 pp. 121-142 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği Burcu Ozcan a Ayse Ari b Öze: Finansal

Detaylı

ANALOG ELEKTRONİK - II

ANALOG ELEKTRONİK - II ANALOG ELEKTONİK - II BÖLÜM Temel Opamp Devreleri Konular:. Eviren ve Evirmeyen Yükseleç. Temel ark Alıcı.3 Gerilim İzleyici.4 Türev ve Enegral Alıcı Amaçlar: Bu bölümü biirdiğinizde aşağıda belirilen

Detaylı

Türkiye de bal üretiminin zaman serileri ile modellenmesi. Modelling of honey production by using time series in Turkey

Türkiye de bal üretiminin zaman serileri ile modellenmesi. Modelling of honey production by using time series in Turkey SAÜ Fen Bil Der 19. Cil, 3. Sayı, s. 377-38, 015 Türkiye de bal üreiminin zaman serileri ile modellenmesi Şenol Çelik * ÖZ 7.03.015 Geliş/Received, 3.06.015 Kabul/Acceped Bu çalışmada, Türkiye de 1950-014

Detaylı

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bilis Eren Üniversiesi Fen Bilimleri Dergisi Bilis Eren Universiy Journal of Science ISSN: 2147-3129 Cil / Volume: 2 Sayı / Number: 2 Yıl / Year: 213 Yazışma Adresi: Bilis Eren Üniversiesi Fen Bilimleri

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

Effects of Agricultural Support and Technology Policies on Corn Farming in Çukurova Region

Effects of Agricultural Support and Technology Policies on Corn Farming in Çukurova Region MPRA Munich Personal RePEc Archive Effecs of Agriculural Suppor and Technology Policies on Corn Farming in Çukurova Region Erkan Akas and Oğuz Yurdakul Universiy of Cukurova Dep. Agriculural Economics,

Detaylı

VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi Sık Sorulan Sorular

VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi Sık Sorulan Sorular 1 VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi Sık Sorulan Sorular Şubat 2016 Anasınıfına kaç öğrenci alınır? Alım süreci nasıldır? Yapılan randevulu görüşmelerle aday öğrencilerin okula bilişsel, fiziksel,

Detaylı