Kanser Hastalarında Beden İmajı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kanser Hastalarında Beden İmajı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları"

Transkript

1 Kanser Hastalarında Beden İmajı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları Hazırlayan: Uzm. Hem. Ayşin Kayış Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Onkoloji Vaka Yönetici Hemşiresi Hazırlanma Tarihi:

2 İçerik: Beden imajı nedir? Beden imajını etkileyen faktörler Beden imajına uyum Meme kanserinde beden imajı Stomalı hastada beden imajı Alopesili hastada beden imajı Hemşirelik yaklaşımları

3 Beden İmajı: Beden imajı, her hangi bir kişinin kendi bedeni hakkındaki düşüncelerini, duygularını ve algılarını ifade eden bir kavramdır. Beden imajı, bebeklikte başlayıp şekillenen, vücut uyaranlarının algılanması, bilişsel işlevler, çevreden ve ebeveynlerden alınan mesajlarla somutlaşan sosyo-psikolojik bir süreçtir.

4 Beden İmajı: Beden imajı, bireyin ruh sağlığını etkileyen ve ondan etkilenen bir kavramdır. Beden imgesi, benlik saygısı ile yakından ilişkilidir; benlik saygısı düşük olanlar daha olumsuz beden imgesine sahiptirler.

5 Benlik Saygısı Benlik saygısı, kişinin kendini değerlendirmesi sonunda ulaştığı benlik kavramının onaylanmasından doğan beğeni durumudur.

6 Bireylerde Benlik Saygısı. Benlik Saygısı Yüksek Olan Birey Kendine güven İyimserlik Başarma isteği Zorluklardan yılmama Benlik Saygısı Düşük Olan Birey Kendine güvensiz Olumlu geri bildirimleri reddetme Tedavide işbirliği yapmama

7 Beden İmajının Özellikleri: Beden imajının gelişmesinde bedenle ilgili eski ve yeni tüm algı, duygu ve tutumlar önemlidir. Beden imajı bireyin kendi algıları kadar başkalarının bakış açısından da etkilenir. Dinamik ve değişebilen niteliktedir. Bireyin beden imajı ve bedenini algılaması başkalarının gördüklerinden farklı olabilir. Kişilik için temeldir.

8 Beden İmajını Etkileyen Faktörler: Yaş Kültür Çevre Cinsiyet İnanış-değerler Roller Kullanılan başetme becerileri

9 Kanserde Beden İmajında Bozulmanın Nedenleri Kanser olan bölgedeki fiziksel değişiklikler (Mastektomi, stoma açılması, alopesi vb.) Kanser tedavisinin yol açtığı fiziksel değişiklikler (saç dökülmesi, radyoterapi nedeniyle oluşan yanıklar vb.) Kansere bağlı menopoz (cerrahi ya da hormonal)

10 Beden İmajı Hawighorst-Knapstein ve ark.*(2004) nın Almanya da yaptıkları bir araştırmada jinekolojik kanser tedavisi görmüş kadınların ameliyat sonrası beden imajı skorlarında azalma ve girişkenlik ve kendine güven durumlarında düşme olduğu saptanmıştır. * Hawighorst-Knapstein S. et al. (2004) The impact of treatment for genital cancer on quality of life and body image-results of a prospective longitudinal 10-year study. Gynecologic Oncology, 94:

11 Beden İmajına Uyum 1.Olay 2.Yeniden tedavi 3.Kabul 4.Yeniden yapılandırma

12 1. Etki / Olay Birey, beden ve beden fonksiyonlarının değişimini fark eder. Şoka girer (ani değişimler daha uzun etki yaratır). Anksiyete ortaya çıkar. Depersonalizasyon duygusu gelişir. Gelişimsel regresyon olabilir. Bedensel eksiklik duygusu hissedebilir.

13 2. Yeniden Tedavi (duyguları stabil hale getirmeye çalışma) Re-organizasyon ve güçlenme süreci başlar. Hasta bozulan kendilik algısını re-organize etmeye çalışır.

14 3.Kabul (kaybın yasını tutma ve umutsuzluk duygusu yaşama) Hasta, kendinin kendisi olmadığı duygusu yaşar. Yeni bedenini kabullenmede zorlanır. Eski beden imajına sıkı sıkı sarılır. Değişen ya da yeni oluşan benliği (self) ile çatışmaları çözmeye çalışır. Kendi gereksinimlerine odaklanarak ben merkezli olmayı sürdürür. İlişkileri tehdit edici algılayabilir ve terk edilme duygusu yaşayabilir. Aile, hastanın beden imajı kaybı için yas yaşayabilir.

15 4. Yeniden yapılandırma Değişen beden imajını kabullenir. Sosyal değerlerini yeniden oluşturur. Teknik araç ya da prosedürlere uyum sağlar.

16 Beden imajı ve meme kanseri Kanser türleri içerisinde kadınlarda en sık görülen meme kanseri, kanser olmanın verdiği korku ve kaygının yanında, kadının kimliği için büyük önem taşıyan "meme"nin de kaybına yol açmaktadır.

17 Beden imajı ve meme kanseri Meme kanseri nedeniyle mastektomi uygulanan hastalar, kanser ve cerrahi girişimle ilgili psikososyal zorlanmalar yaşarlar. Mastektomi kadının benlik imajını, cinsel yaşamını ve aile ilişkilerini olumsuz yönde etkilemektedir.

18 Beden imajı ve meme kanseri Tedavi yöntemlerindeki değişimler sonucunda meme kanseri ile savaşan kadın için sosyokültürel bakış açısı geniş ölçüde değişmiştir. Ameliyat öncesi cerrah tarafından gerekli bilgilendirme yapılmalı ve fiziksel ve psikolojik olarak hazırlanması sağlanmalıdır.

19 Beden imajı ve meme kanseri Memenin kaybı kadın için; kadınlığın kaybı, cinselliğin bitmesi, anneliğin eksik kalması gibi anlamlar taşımaktadır. Yaşadığı şok ve inkar sonrasında bu kaygılar ağır basmakta, hastalık ve tedaviye uyumu zorlaştırmaktadır.

20 Meme kanserinin ve tedavisinin psikososyal etkileri; Psikolojik tepkiler ve bozukluklar (kaygı, depresyon, öfke), Yaşam biçiminde yaptığı değişimler (fiziksel rahatsızlığın, Evlilik ilişkisinin ve cinsel yaşamın bozulmanın ve değişen aktivite düzeyinin sonucu olarak), Korkular ve endişeler (mastektomi ve ölüm) şeklinde ortaya çıkmaktadır.

21 Meme kanserinin ve tedavisinin psikososyal etkileri; Psikososyal etkiler ile başa çıkmada, tedaviye uyumu kolaylaştırma da en önemlisi İnterdisipliner bir takım halinde çalışmaktır. Hasta ve ailesi takımın bir parçasıdır. Hastanın aile yapısı, kültürel yapısı, yaşı, mesleği, medeni durumu dikkatle incelenmeli, doğru veriler toplanmalı ve doğru yaklaşımlar planlanmalıdır.

22 Hastalardan. Neden ben? Neden bu kadar erken? G.S. 39 yaş Niçin böyle yaptım? Kendime zarar verdim? G.A. 49 yaş Çocuğum olmayacak, bir ailede iki kişi fazla A.H.A. 33 yaş Kanser olduğumu tesadüfen anladım. Sanki içimde bir pervane var, hep daha kötü olacak yayılacak gibi geliyor.h.t. 35 yaş Kanseri yakıştıramadım. Ailede en küçük bir kanser vakası yok nasıl olsa bende çıkmaz diye düşündüm. N.K. 62 yaş Eşimin yanında duramıyorum, benden korkuyormuş gibi geliyor H.K. 32 yaş Bebeğimi emziremediğim için suçluyum. E.H. 29 yaş

23 Bazı çalışmalar Bazı kanser tiplerinin daha fazla ruhsal sorunlara yol açtığı, örneğin, mastektomi sonrası özellikle de kemoterapi eklenirse psikiyatrik bozukluk oranının arttığı bildirilmiştir (Hardman ve ark 1989). Clıfford (1979), mastektomi yaşantısının ameliyat öncesinde ve sonrasında farklı tepkilere neden olduğunu söylemektedir. Ameliyat öncesi sorunlar kaygı ve iletişim problemleri üzerinde yoğunlaşmakta, ameliyat sonrasında ise hastanın benlik tasarımı, beden imajı, hastalıkla ilgili korku ve endişe duygularına ilişkin sorunları ortaya çıkmaktadır. Kısa süreli olumsuz etkiler cinsel ilişkide, evlilikte, sosyal ve kişilerarası ilişkilerde görülmektedir Daha uzun vadede protez ve kıyafete ilişkin sorunlar gündeme gelmektedir. Kanser hastalarında ruhsal bozukluklar, özellikle depresyon görülme sıklığı birçok araştırmaya konu olmuş ve %45-%58 arasında değişen depresyon oranlan bildirilmiştir (Massıe ve Holland 1988) Cassıleth ve Steınfeld (1987).

24

25 Rektum kanserli stoma açılan hastalar Bağırsak stoması, ince veya kalın bağırsağın karın duvarına ağızlaştırıldığı yapay bir açıklıktır. Bağırsak stoması (kolostomi ya da ileostomi), hastaların daha uzun süre yaşamalarını sağlayabilmek, sağlıklı, üretken bir yaşama dönmelerine yardımcı olabilmek ve yaşamlarını iyileştirebilmek için açılmaktadır.

26 Stomalı Hasta Stomalı bireyler fizyolojik, psikolojik ve sosyal olmak üzere pek çok problemle karşılaşabilmektedirler. Beden imajının bozulması, Anksiyete, Benlik saygısında azalma gibi psikolojik etkiler yer almaktadır.

27 Stomalı hastada hemşire; Eğitim ve danışmanlık hizmetleri fiziksel, sosyal ve psikolojik yönleri içeren bir bütünlük içinde olmalıdır. Hemşire etkili bir dinleyici olmalı, bireyin endişelerini gözardı etmemelidir. Etkin soru sorma, sezme, algılama ve yansıtma tekniklerini kullanmalı bireyin sorunlarını tanımlamaya yardımcı olmalıdır. Bireyi geleceğe hazırlama, öğretme-öğrenme yöntemlerini kullanarak ve bireysel eğitim programı oluşturarak bireye pratik becerileri kazanma konusunda yardımcı olmalıdır.

28 Stomalı hastada hemşire; Stomalı birey duygu durumundaki değişiklikler, beden imajının değişmesi ve benlik saygısının etkilenmesi gibi konularda bilgilendirilmeli ve desteklenmelidir. Stomalı bireyin normal yaşantısını sürdürebilmesi için baş etme yöntemlerini öğrenmesi gerekmektedir.

29 Alopesi Sitotoksik tedavinin kıl foliküllerinin mitotik etkinliklerini engelleyerek zayıflatması ve kıl kırılmalarına yol açması sonucunda temel de saçlar etkilenir. Saç kaybı genellikle tedaviden 2-3 hafta sonra başlar ve tedavinin kesilmesinden sonraki 8 hafta içinde saçlar tekrar çıkar. Baş bölgesine 4500 rad dan yüksek dozlarda radyasyon verilen hastalarda alopesi kalıcı olabilir. Alopesi radyoterapi ya da kemoterapi alan hastalarda yaygın bir sorundur. Tedaviye bağlı oluşan alopesi kanserli hasta için fiziksel ve duygusal yönden sıkıntı yaratan bir durumdur.

30 Alopesili Hastada Kanser hastalarında tanı ve tedavi süreci beden imajında değişikliğe neden olur. Görünüşteki değişikliğe bağlı öz saygıda azalma, beden imajında bozulma olabilir. Beden imajında değişiklik deneyimleyen hastalara pozitif yaklaşım esastır. Birçok vakada kozmotolojislerden saçlar, peruk tarzı, makyaj konularında yardım alınarak beden imajı düzeltilmeye çalışılır.

31 Alopesili hastada Alopesi beklenen durumlarda hemşireler hastaları saç kaybı olasılığına karşı hazırlamalı ve tedaviden önce bir peruk satın alma olanaklarını tartışmalı ve yol göstermelidir. Hemşireler hastalara, kendi duygularını anlamalarında ve çeşitli baş örtme seçenekleri konusunda yardımcı olabilirler. Amerikan Kanser Birliğinin bir programı olan İyi Görün, Daha İyi Hisset, alopesisi olan hastalara özel bir yardım örneğidir.

32 Örnek vaka: 26 yaş, kadın, meme kanseri Tedavi: Kemoterapi ve radyoterapi. Kemoterapi bitiminde hemen radyoterapiye başlanan hasta, radyoterapinin 2. haftasında iki gün süre ile tedaviye gelmedi. Doktor ve hemşiresi olarak hastayı merak edip aradığımızda ev ve cep tel. dan ulaşamadık. Hastanın duygusal durumunda değişiklik olduğu, sık sık ağlama nöbetleri olduğunu gözlemlediğimiz için hastanın ev adresini kayıtlardan tespit edip doktoru ile konuşarak bir personel ile beraber evine gittim. Kapıyı çaldığımda önce açılmadı ve hiç ses gelmedi. Ancak evde olabileceğini tahmin ederek seslendim. Yalnız olduğumu, merak ettiğimizi, sadece iyi olduğunu gördükten sonra gideceğimi söyledim.

33 Örnek vaka: 26 yaş, kadın, meme kanseri Yaklaşık 6-7 dakika sonra kapıyı açtı. Gözleri ağlamaktan kırmızı idi ve üstünde pijamaları vardı. Peruğu yoktu ve başını büyük bir eşarpla bağlamıştı. Beni içeri aldı ve elimi tuttu. Bana bir şey sorma, söyleme dedi. Sessizce bekledim ve bana çok yoruldum, tedaviye gelmek istemiyorum dedi. Bana anlatmak ister misin? Diye sordum ve sen hiç kendine kaş çizdin mi? Her gün peruğunu takıp, insanlar anlamasınlar diye aynada saatlerce uğraşıyor musun? dedi. Beden imajını, kadınlık algısını, hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlamak için bu cümleler yeterli diye düşünüyorum.

34 İlişkilerde bozulma Aile içi rollerin net olmaması, aşırı koruyuculuğun egemen olması, çatışmaların çözümünü daha da güçleştirmektedir. Ailenin hastayı ve hastalığı algılayışı hastanın kendisini algılayışını doğrudan doğruya etkileyecektir. Bireysel kimlik gelişimine izin vermeyen, duygu ifadesi ve yaşam problem çözümlerinde başarısız olan, rol karmaşası yaşanan iletişimin yetersiz olduğu, fonksiyonel olmayan ailelerde sorun daha fazladır. O zamana kadar örtülü kalmış olan çatışmalar yüzeye çıkar.

35 İlişkilerde bozulma Kadınlık ve cinsellik algısı, beden imajı alt üst olmuş kanserli kadının rol karmaşası da eklenince evlilikte çatışmalar ve eşini kaybetme korkusu da eklenmektedir. Kendini yeniden değerlendiren hasta bireylerin, ilişkilerini tekrar gözden geçirdiği ve ayrılıkların en çok bu dönemde olduğu gözlenmektedir. Bedenine kendisi bile alışamamışken, eşine karşı sorumluluklarını yerine getirememe, beğenilmeme gibi duygulardan dolayı ilişkileri olumsuz etkilenmektedir. Hastanın eşi ile ilişkisi bu aşamada çok önemli, hemşire hasta ve eşini iyi gözlemlemeli, elde ettiği veriler doğrultusunda danışmanlık yaparak doktor, psikolog ve terapiste yönlendirmelidir.

36 Beden imajı sorunu olan hastaya hemşirelik yaklaşımları: Hemşire, kanser tedavisinin her aşamasında, değişen beden imajı konusunda bireyi değerlendirmeli, değişiklikle baş etmede bireye yardım etmek için müdahale etmeli ve müdahalenin etkinliğini takip etmelidir.

37 Değerlendirme Beden imajını bozan asıl nedeni bulma ( etkilenen bölümün fonksiyonel önemi, fiziksel görünüşün önemi, etkilenen bölümün görünüyor olması) Tehditin hasta için anlamı, Bireyin başetme mekanizmaları, Sosyal destekler (aile, arkadaşlar vb. ) değerlendirilir.

38 Değerlendirme Hem hastanın tepkilerini etkilemesi açısından hem de bazı durumlarda kendilerini yetersiz ve güçsüz hissedebildikleri için öfkeli olabilecekleri için ailenin değerlendirilmesi son derece önemlidir. Daha kapsamlı değerlendirme ve daha ileri terapiye gereksinimi olup-olmadığı DEĞERLENDİRİLMELİDİR.

39 Yaklaşımlar 1. Hazırlık Aşaması; Bireyde beden imajı değişikliği olacağının önceden tahmin edildiği durumlarda söz konusudur. Hasta ile güvenli ve destekleyici bir iletişim kurulmalıdır. Beklenen değişiklikle ilgili (saç dökülmesi gibi) duygularını ifade etmesine fırsat verilmelidir. Hasta ve yakınları olası değişikliklere hazırlanmaları için doğru ve gerçekçi bilgilendirme yapılmalıdır.

40 Yaklaşımlar 2. Sorunla Karşılaşma Aşaması; Bireyin bedeninde bir değişiklik ortaya çıkmıştır. Birey kriz ve yas reaksiyonu içinde duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Bireyin yaşadığı kriz durumunu anlamasına yardım edilmelidir. Hastanın kaybı kabul edilmeli, yas ve öfke duyguları normalleştirilmeli ve onları ifade etmesi için teşvik edilmelidir. Hastanın sosyalleşmesine fırsat verilmelidir.

41 Yaklaşımlar Hastanın değişen bedeni kabul edilmelidir. Değişimleri kabul ederek, aile ve arkadaşlarına rol modeli olunmalı (tiksinti ifadesi olmadan bakım verilmeli, pansumanını değiştirme/ giydirme gibi durumlarda..) Eşe/Partnere, hastanın beden imajının bozulması durumunda onun yaklaşımının önemi anlatılarak, hastalıkla ilgili olumsuz düşünceleri var ise değiştirerek ve duygularını ifade etmesine teşvik ederek değişimi kabullenmesine yardım edilmelidir.

42 Yaklaşımlar Hastalara, her şeylerini kaybetmediklerini öğrenmelerine yardım edilmelidir. Protez ya da estetik cerrahi ihtiyacında yönlendirme yapılmalıdır. Hastanın destek grupları ya da grup terapilerine katılması sağlanmalıdır.

43 Sonuç Tüm bunları yapabilmek için hemşire bilgi birikimine sahip olmalı, aileyi ve hastayı bakıma katmalı ve destek alabileceği yerlerden profesyonel yardım almalıdır. Daha kolay empati yapabilmek için beden imajı kavramının ve kendi beden imajının da farkında olmalıdır.

44 Kaynaklar: 1. Aydemir H. Kanser Hastasına Yaklaşım, Kanser Hastasında Dermatolojik Sorunlar, 2011, sf CHP-Hui-Lin Chi, The role of hope in patients with cancer. Oncology Nursing Forum, Ayaz S. Stomalı Bireylerde Beden İmajı ve Benlik Saygısı. Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, Ankara. 2008, Cilt 28, sayı:2. 3. Arıkan R. A. Travmatik Bir Yaşantı: Meme.Kriz Dergisi 9(1) 39-46, Dahili ve cerrahi hastalıklarda bakım, Onkoloji, Aslan F.E., Olgun N. Cilt ve doku sorunları, 2010, sayfa: Işık I. Kanser ve Beden İmajı Sorunları. Temel Düzey Psikolojik Bakım Kursu. Yeditepe Üniversitesi, ekim Özkan S. Kanser hastalarının Psikiyatrisi, Psikiyatrik Tıp Merkezi Yayınları, s:29, Özmen E. Beden İmgesi.hhtp://psikoloji-psikiyatri.com Erişim: st: 16.00