sorunu olan çocuklara göre daha fazla olduğu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "sorunu olan çocuklara göre daha fazla olduğu"

Transkript

1 KANSERLİ ÇOCUK OKULA GİDEBİLİR Mİ? AYFER ELÇİGİL* ÖZ Tıbbi tedavi ve teknolojideki gelişmelerle birlikte, kanser tanısı alıp yaşayan çocuk sayısı her yıl artmaktadır. Kanserli çocuklar hastalık ve tedaviye bağlı nörofizyoılojik, psikolojik, bilişsel ve sosyal problemlerle karşılaşmaktadırlar. Çocuk okula döndüğünde ise okula uyum ve akademik performansla ilgili sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunların çözümlenmemesinin uzun süreli olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle kanserli çocuğun okula uyumunu sağlamak için ailesi, arkadaşları, öğretmeni ve okul yöneticileriyle birlikte bir plan yapılması önemlidir. Anahtar Sözcükler: Kanser, çocuk, okul, okul aile işbirliği, hemşirelik ABSTRACT Can a Child with Cancer go to School? More children survive cancer each year due to improvements in medical technology and treatments. Children with cancer face the neuropsychological, psychological, cognitive and social problems because of the illness and its treatments. when the child returns to school, he or she has these issues that inevitably impact school adjustment and performance. Without intervention, these issues may have negative, long-lasting effects. Thus, it is crucial that a comprehensive plan involving the family, peers, the teacher, and the school manager be implemented for the school reintegration process of a child with cancer. Key Words: Cancer, child school, nursing, school family collaboration GİRİŞ Kanser, tıp ve tedavideki gelişmelere bağlı olarak artık ölümcül değil kronik bir hastalık olarak ele alınmaktadır. Ancak hastalığa ve tedaviye bağlı olarak birçok sorun görülmektedir. Bu sorunlar her yaş döneminde farklılıklar göstermektedir. Okul çağındaki çocuğun yaşamı da kanser tanısı ile tamamen değişebilir. Okul, çocuğun yaşamındaki ilk toplumsal kurumdur. Çocuk, okula başlamakla yeni bir yaşama başlamıştır. Yaşamında gerekli olan değerleri ve bilgileri, topluma uyum sağlaması için gerekli sosyal becerileri okulda kazanır. Yetişkinlerin güçlü ve söz sahibi olduğu dünyaya çocukların başarılı bir şekilde uyum yapmasında ve yakın ilişkiler kurmasında olumlu bir okul deneyiminin etkili olduğu bilinmektedir (Vance ve Eiser 2002). Kanserli çocuklar hastalık ve tedaviye bağlı olarak okul yaşantısı ile ilgili sorunlar yaşayabilir. Kanserli çocukların okul yaşantısında karşılaştıkları sorunlara yönelik yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. (Eiser ve ark. 2000; Lähteenmäki 2002). Yapılan bir çalışmada kanserli çocukların okul devamsızlığının diğer kronik hastalığı ya da ortopedik sorunu olan çocuklara göre daha fazla olduğu görülmüştür (Eiser ve ark. 2002). Kanser tanısı ve tedavisine bağlı olarak gelişen ve çocuğun okula gitmesini ya da okul başarısını etkileyen sorunlar fiziksel, psikososyal ve bilişsel sorunlar olarak gruplandırılabilir. Fiziksel Sorunlar: Kanser ve tedavisine bağlı olarak çocuklarda bulantı, kusma, iştahsızlık, ishal, konstipasyon, yorgunluk, ağrı gibi fiziksel semptomlar görülmektedir (Berde ve ark. 2002; Collins ve ark. 2002; Woodgate ve ark. 2003). Bu semptomlar çocuğun günlük yaşam aktivitelerini sürdürmesini, okula gitmesini ve akademik başarısını etkileyebilir. Kanserin bulunduğu bölgeye göre çocuktaki fiziksel sorunlar değişebilir. Örneğin kemik tümörü nedeniyle çocuğun ekstremitelerinde amputasyon yapılmışsa yürüyemediği için okula gidemeyebilir. Diğer taraftan radyoterapi ve kemoterapiye bağlı olarak çocuğun immün sistemi baskılanmıştır. Çocuğun infeksiyon hastalıklarına yakalanma riski arttığı için okula gidemeyebilir (Mayer ve ark. 2005). * Yrd. Doc.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Onkoloji Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir 40

2 C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007, 11 (2) Ness ve arkadaşları (2005) tarafından farklı kanser tanısı olan çocuk üzerinde yapılan çalışmada, çocukların fiziksel performansı ve günlük yaşam aktiviteleri değerlendirilmiştir. Kanser tedavisi tamamlandıktan 5 yıl sonra dahi çocukların fiziksel performansında ve günlük yaşam aktivitelerini sürdürmede yetersizlikler yaşadıkları belirlenmiştir. Beyin tümörü olan çocuklar sınıf arkadaşları tarafından diğerlerine göre daha yorgun olarak değerlendirilirken (Vannatta ve ark. 1998a), başka bir çalışmada kemik iliği nakli olan çocuklar arkadaşları tarafından fiziksel olarak daha az becerili bulunmuştur (Vannatta ve ark. 1998b). Araştırma sonuçlarına bakıldığında, kanser ve tedavisine bağlı olarak görülen kas iskelet (skolyoz, kifoz) ve nörolojik sistem bozukluklarının (parapleji, paraestezi) çocukta fiziksel yetersizliklere neden olduğu görülmektedir. Hastalığa bağlı fiziksel yetersizlikler ise, çocuğun başarılı olma ve rekabet etme yeteneğini etkileyebilir. Çocuğun spor faaliyetleri gibi fiziksel beceri gerektiren aktivitelerde akranları kadar başarılı olamaması düşük benlik saygısı ve aşağılık duygusu gibi psikososyal sorunların gelişmesine de neden olabilir (Patenaude ve Kupst 2005). Psikososyal Sorunlar: Kanser tanısı çocukta fiziksel sorunların yanı sıra psikososyal sorunlara da neden olabilir (Barakat ve ark. 2003). Hastalık ve tedaviye bağlı olarak ortaya çıkan saçların dökülmesi, kilo kaybı, amputasyon gibi şekil bozuklukları çocuğun dış görünüşünde değişikliklere neden olur (Lähteenmäki ve ark. 2002). Bu durum çocuğun arkadaşları tarafından kabul edilmesini etkileyebilir. Dış görünüşü nedeniyle arkadaşlarının kendisiyle dalga geçebileceğini düşünerek okula gitmek istemeyebilir (McCaffrey 2006; Prevatt ve ark. 2000). Adölesanların dış görünüşündeki kalıcı ya da geçici değişiklikler ya da uzun süredir okulda olamayışının stresi, arkadaşları arasında sosyal statüsünün azalmasına neden olabilir. Kanser tanısı konulduktan sonra genellikle çocuğun arkadaş çevresinde bir azalma görülebilir. Bunun birçok nedeni olabilir: Çocuk arkadaşlarının tepkisinden çekindiği için arkadaşları ile görüşmek istemeyebilir. Çok yorgun ya da enfeksiyonlara yakalanma riski olduğu için sağlık durumu arkadaşları ile görüşmesine uygun olmayabilir. Arkadaşları hastalık ve tedavi hakkında yeterince bilgiye sahip olmadıklarından çocukla nasıl iletişim kuracaklarını bilmedikleri için iletişimlerini koparabilirler. Okul çocukları ve adölesanlar yaşıtlarıyla olan ilişkilerinin bozulmasına karşı çok duyarlıdırlar. Çocuk okula gidemediğinde ya da okuldaki arkadaşları ile tamamen iletişimini kopardığında benlik saygısında azalma, içe kapanma, sosyal izolasyon görülebilir (Prevatt ve ark. 2000). Okul çocuklarında görülen psikosoyal sorunları belirlemeye yönelik çalışmalarda çocuklardaki stres düzeyi yüksek bulunmuştur (Erickson ve Steiner 2001; Hobbie ve ark. 2000; Kazak ve ark. 2001; Meeske ve ark. 2001; Schwartz 2006). Çavuşoğlu (2001) tarafından yapılan çalışmada, kanserli çocuklarda sağlıklı yaşıtlarına göre depresyon oranı, Vannatta ve arkadaşları (1998a) tarafından yapılan çalışmada ise sosyal izolasyon yüksek bulunmuştur. Bir başka çalışmada ise arkadaşları kanserli çocukların daha az arkadaşa sahip olduklarını düşünmektedirler (Vannatta ve ark. 1998b). Kanserli çocuklarda sağlıklı yaşıtlarına göre değerlendirildiğinde herhangi bir psikososyal sorunun olmadığını gösteren araştırmalar da bulunmaktadır. Bununla ilgili çalışmalarda çocukların uyumlarının normal olduğu, davranış problemleri olmadığı (Noll ve ark. 1993; Noll ve ark. 1997; Radcliffe ve ark. 1996), sosyal bir çocuk oldukları (Noll ve ark. 1999; Wendy 2000), arkadaşları tarafından kabul edilme, yalnızlık ve benlik saygısı açısından bir fark bulunmadığı (Bukowski ve ark.1999; Noll ve ark. 1991) ve diğerlerinden daha fazla depresif olmadıkları (Eiser ve ark. 2000) belirlenmiştir. Kanserli çocuklarda görülen psikososyal sorunları belirlemeye yönelik yapılan çalışmaların çoğunda kontrol kaybı, rölaps ve ölüm korkusu, beden imajında bozulma, benlik saygısında azalma gibi psikososyal sorunların faklı düzeylerde yaşandığı görülmektedir. Bilişsel Sorunlar: Kanserli çocuklarda öğrenme güçlüğü, hafızada zayıflama, konuşamama gibi bazı bilişsel sorunlar görülmektedir (Butler ve Mulhern 2005; Patenaude ve Kupst 2005; Vannatta ve ark. 1998a). Bilişsel problemlerin birçok nedeni olabilir. Kranial radyasyon ve kemoterapi alan çocukların diğer sadece kemoterapi alan ya da sağlıklı yaşıtlarına göre daha zayıf öğrenme ve entelektüel becerilerinin olduğu araştırmalarla gösterilmiştir (Fuemmeler ve ark. 2002) li yılların ortalarına kadar ALL li çocukların tedavisinde santral 41

3 sinir sistemini radyasyon kullanılmaktaydı. Günümüzde bu tedaviye bağlı bazı nörofizyolojik bozukluklar olduğu saptanmıştır. Radyoterapi alan ALL li çocuklarda öğrenme güçlüğü, hafızada zayıflama, konuşamama, akademik başarıda azalma, görme ve motor fonksiyonlarda azalma gibi bir sorunlar olduğu belirlenmiştir. Kranial radyasyon alan ALL li çocukların nöroradyolojik çalışmalarında beyaz cevherde anormallikler, kalsifikasyonlar ve parankimal atrofiler olduğu ve akademik başarılarının daha düşük olduğu belirlenmiştir (Kingma ve ark. 2000). Beyin tümörü olan özellikle tüm beyine radyasyon alan çocuklarda nörobilişsel değişiklikler olduğu gösterilmiştir (Vannatta ve ark. 1998a). Kanserli çocuklardaki bilişsel sorunların nedeni sadece fizyolojik değildir. Çocuğun tedavi, kontrol ya da hastaneye yatma nedeniyle okula devamsızlığının artması, öğrenme fırsatlarını azaltır ve akademik başarısızlığa yol açar (Prevatt ve ark. 2000). Aynı sınıfın tekrarlanması da çocukta yetersizlik, başarısızlık ve utanma duygularının gelişmesine neden olabilir (Mayer 2000; Suzuki ve ark. 2003; Vannatta ve arkadaşları (1998) tarafından yapılan çalışmada beyin tümörü olan çocukların arkadaşları tarafından kabul edilme durumları ve davranışları değerlendirilmiştir. Öğretmen ve arkadaşları kanserli çocukların daha az arkadaşa sahip olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca bu çocukların 10.5, sınıftaki diğer çocukların ise 5.4 gün okul devamsızlıklarının olduğu belirlenmiştir (Vannatta ve ark. 1998a). Öğrenme güçlüğünün çocuk ve adölesanların sosyal becerilerini ve uyumlarını büyük ölçüde etkilediği gösterilmiştir (Newby ve ark. 2000; Upton ve Eiser 2005). Kranial radyasyon ve intratekal kemoterapi alan 94 ALL li çocuk ve kardeşleri ile yapılan çalışmada kanserli çocukların okul başarılarının kardeşlerine göre daha düşük olduğu belirlenmiştir (Kingma ve ark. 2000). Farklı kanser tanısı olan 43 çocuk üzerinde yapılan bir çalışmada ise kanserli çocukların diğer sağlıklı yaşıtlarına göre okula devamsızlıklarının daha fazla, matematik ve yabancı dil ders notlarının ise daha düşük olduğu belirlenmiştir (Lähteenmäki ve ark. 2002). Kanserli çocuklarda herhangi bir bilişsel sorunun gelişmediğini gösteren araştırmalar da bulunmaktadır (Brown 1998). Phipps ve arkadaşları (2000) tarafından kemik iliği nakli yapılan çocukların bilişsel ve akademik başarılarının incelendiği çalışmada, nakilden sonraki 1. ve 3. yıllarda herhangi bir sorun olmadığı belirlenmiştir. 6 yaş ve üzerindeki çocuklarda çok düşük risk olduğunu, 3 yaşın altındaki çocuklarda bu riskin biraz daha fazla olabileceği belirtilmiştir (Phipps ve ark. 2000). Beyin tümörü olan kanserli çocuklarla yapılan çalışmaların çoğunda çocukların öğrenmelerini etkileyecek bilişsel sorunlar yaşadıkları görülmektedir. Ancak bu çalışmalarda çıkan sonuçların farklı ve örneklem gruplarının küçük olması nedeniyle daha fazla araştırma yapılması önerilmektedir (Fuemmeler ve ark. 2002). Okula Dönüş Kanserli çocuk, sağlık durumu ve tedavisi izin verdiğinde okula dönebilir. Ancak okula dönüş çocuğu rahatlatabildiği gibi sıkıntıya da sokabilir. Ağrı ve acı veren birçok işlemin yapıldığı hastaneden çıkıp eğlencenin, arkadaşlığın ve öğrenmenin olduğu okula dönmek çocuk için her zaman kolay olmayabilir. Çünkü okul günlük yaşamın bir parçası olarak görülmekte ve okula dönmek çocuğun normal olduğunun göstergesi olarak değerlendirilmektedir (Benner ve Marlow 1991). Aslında okula gidebilir mesajı çocuk ve ailesi için çocuğun bir geleceği var anlamına gelmektedir. Diğer yandan okula gitmek çocuk için bir korku haline gelebilir. Çocuk yukarıda belirtilen fiziksel, bilişsel ve psikososyal sorunlardan dolayı okula gitmek istemeyebilir. Bu sorunlar uygun şekilde çözümlenmezse çocukta kendine güvensizlik, benlik saygısında azalma görülebilir (www.onconurse.com, Mayer 2005, Suzuki ve ark. 2003). Okula dönüş sadece çocuk için değil ebeveynler için de stres yaratan bir sorun haline gelebilir. Çünkü kanser hangi yaşta görülürse görülsün sadece bireyi değil tüm aile üyelerini etkilemektedir (Kazak 2004). Çocuğa kanser tansı konulduktan sonra çocuğun birincil fiziksel ve psikososyal destek kaynağı olan ebeveynler birçok sorunla baş etmek zorundadır. Annelerin baş etmesi çocuğun baş etmesiyle çok yakından ilgilidir (Phipps ve ark. 2006). Ancak annelerin önceliği çocuğun hayatının kurtarılması olduğu için çocuğun okula dönmesini düşünmek onların önceliği olmayabilir. Okulu bilgilendirmek ebeveynlerin aklına aylar sonra gelebilir. Ebeveynler çocuklarını enfeksiyona yakalanma, dış görünüşündeki değişiklerle arkadaşlarının alay etmesi, acil bakımı gerektiren bir durumun ortaya çıkma olasılığı, çocuğumun zaten az vakti kaldı bu kalan süresini neden okulda harcasın gibi nedenlerle okula göndermeyebilir (Prevatt ve ark. 2000). Ayrıca ebeveynler çocuklarını toplumdan uzak tutarak onları koruduklarını düşünebilirler. Çünkü kanser hala toplum 42

4 C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007, 11 (2) tarafından ölümcül bir hastalık olarak algılanmaktadır. Ebeveynler çocuklarının çevresinden duyduklarıyla üzüleceğini düşünerek de okula göndermeyebilirler. Çocuğun okula dönüşünün planlanması ve olumlu bir okul yaşantısının olması iyi bir ekip çalışmasını gerektirir. Bunun için hasta çocuk, ailesi, okul yönetimi, öğretmeni, arkadaşları ve sağlık personelinin birlikte çalışması ve sürekli iletişim halinde olması gerekir. Ekibin her üyesinin ayrı sorumlulukları vardır ve ekibin her üyesi üzerine düşenleri yaparsa çocuğun hastalığı ve bunun getirdiği sorunlarla baş etmesi kolaylaşacaktır. Hastane, okul ve aile ile iletişimi sağlayacak kişi sağlık ekibinde yer alan hastanedeki hemşire, sosyal hizmet uzmanı ya da okul hemşiresi olabilir. Hemşirenin Yapması Gerekenler; Çocuğun yeniden okula dönüşünde ve eğitimini sürdürmesinde hemşirenin çok önemli rolü vardır. Hemşire sağlık ekibinin diğer üyeleriyle de işbirliğine giderek hastane, okul ve ebeveynler arasındaki iletişimi ve koordinasyonu sağlamalı, çocuğun yeniden okula dönüşü için iyi bir plan hazırlamalıdır. Çocuğun tanısı konulduktan sonra çocuğun hastalığı ve hastaneye yatış nedeni uygun bir şekilde okula bildirilmelidir. Hemşire okul ve hastane arasında bilgi alışverişini sürdürmelidir. Okulda iletişim kuracağı öğretmeni belirlemeli, çocuğun durumu, tedavisi, duygusal durumu, okula tekrar ne zaman dönebileceği gibi konularda bilgi vermelidir. Hemşire sınıfa gelerek çocuğun arkadaşlarına ve okul personeline kanser ve kanserin çocuk ve ailesinin yaşamını nasıl etkilediği konusunda bir sunum yapabilir Hemşire öğrencilerin soru sormasına izin verecek şekilde sunumunu planlamalıdır. Öğretmen ve öğrencilerin kansere ilişkin önyargısı, korkusu ya da yanlış bilgilerini belirleyerek, doğru bilgi edinmelerini sağlamalıdır. Eğer hasta adölesan ise sınıfa kendileri ile ilgili ne kadar bilgi verileceğine adölesanlar kendileri karar vermelidir. Hemşire öğretmenlere onların anlayacağı düzeyde bilgileri içeren kanserle ilgili kitaplar getirebilir (Lähteenmäki ve ark. 2002). Hemşirenin okul yöneticileri, öğretmenler ve çocuğun arkadaşlarına bilgi vereceği konular arasında; Çocuğun hastalığı ve tedavisi Çocuğun sağlık durumu ve bunun çocuğun okula devamını nasıl etkilediği, 43 Çocuğun okula tam gün mü yoksa yarım gün mü devam edebileceği, Okula döndüğünde çocuğun nasıl hissedeceği (yorgun, içe kapanma, agresyon v.s.), Fiziksel görünümündeki değişiklikler (Saçları dökülebilir, kilo kaybı), Peruk ya da şapka takmak isteyebileceği, Çocuğun okuldaki beden eğitimi gibi fiziksel güç gerektiren derslere katılabilme durumu, Dinlenme ya da teneffüse gereksinimi olabileceği, Çocuğun okula dönüşle ilgili duyguları, Çocuktan gerçekçi beklentiler içinde olunması, Çocuğa karşı aşırı koruyucu davranmama, Tedavi ve tanıya bağlı çocuğun davranışlarındaki değişiklikler (kavgacı, içe kapanma, sosyal izolasyon v.s.), İlaçların çocuğun öğrenmesi ve akademik başarı üzerine olabilecek etkileri, Okulda verilmesi gereken ilaçlar ve sağlık hizmetleri, Aspirin gibi çocuğa ebeveynlerin izni olmadan asla verilmemesi gereken ilaçlar, Ekstra yemek, öğün, dinlenme, diyet kısıtlaması gibi özel durumlar, Enfeksiyon hastalıklarına ilişkin önlemler, Bulantı, kusma, ateş v.s. gibi belirtiler yönünden dikkat edilmesi gereken belirtiler listesi, İlgili kişi ve yerlere haber verilmesi gereken acil durumlar yer almaktadır. Öğretmenin işinin eğitim olduğu unutulmamalı, tıbbi bakım hemşire ve ebeveynler tarafından üstlenilmelidir. Hemşire çocuk hakkında arkadaşlarına, öğretmen ve okul yöneticilerine bilgi verirken, ebeveynlerle sürekli iletişim halinde olmalı, okulun kurallarını öğrenmeli, çocuk için gerekiyorsa kuralların ne kadar esneyebileceğini konuşmalıdır. Eğitimler sınıfa yeni gelen öğrenciler olabileceği için her yılın başında tekrarlanmalıdır. Hemşire ebeveynlerin okulla iletişimlerini sürdürmeleri konusunda cesaretlendirmeli ve yardımcı olmalıdır (Mayer ve ark. 2005). Ebeveynlerin Yapması Gerekenler: Kanserli çocuğun okul yaşantısını sürdürebilmesi için ebeveynlere de büyük sorumluluk düşmektedir. Ebeveynlerin hem çocukla hem de okul personeli ile iyi bir iletişim kurması gerekmektedir. Ebeveynler okuldaki

5 yönetici ve öğretmenlerle sürekli iletişim halinde olmalıdır. Eğer varsa okulun sekreterinden ya da doğrudan okul müdüründen randevu alarak çocuğun durumunu ve bunun tüm aileyi nasıl etkilediğini açıklamalıdır. Ebeveynler öğretmenle konuşurken onlara güvendiğini ve çocuğunun iyi bir okul deneyimi yaşamasına yardımcı olacaklarına inandığını söyleyerek öğretmenlerle güvene dayalı bir ilişkiyi başlatabilir. Ebeveynler öğretmenlere çocuk hasta bile olsa okulun desteğine gereksinimi olduğunu söyleyerek biz birlikteyiz mesajı vermelidir. Ebeveynler öncelikle okulda kendilerini destekleyecek ve yardım edecek birisini bularak iletişimi başlatabilir. Bunun için en uygun kişi okul hemşiresi olabilir. Ebeveynlerin okulla iletişim kurması için desteklenmeye, cesaretlendirilmeye gereksinimi olabilir. Hemşire ebeveynlere çocuğun okula dönüşü konusunda sorumlulukları ve bunları nasıl yapabilecekleri konusunda danışmanlık yapmalıdır. (http://childparenting.about.com/library/weekly/aa htm ). Hemşire ebeveynleri; Çocuğun çok çabuk yorabileceği, bunun bir davranış problemi olmayıp hastalığından kaynaklandığı, Çocuğun kanser tedavisine bağlı olarak yavaş öğrenebileceği, böyle bir durumu fark ettiğinde öğretmenin kendilerine bilgi vermesi, Suçiçeği, kızamık, grip gibi bulaşıcı hastalıkların çocuk için çok tehlikeli olabileceği, hazırladığı bir mektubu diğer çocukların ailelerine bilgilendirmek için göndermeleri (http://specialchildren.about. com/od/medicalissues/a/cancerschool.htm ), Çocuğun hastalığının kimsenin sağlığı açısından tehlike yaratmadığı, Çocuğun durumunda değişiklik olursa kendilerine ve sağlık personeline bildirmeleri gibi konularda okul yöneticilerine, öğretmen ve arkadaşlarına bilgi vermeleri için cesaretlendirmelidir. Hemşire ebeveynlerin çocuklarına yardımcı olacağını düşündükleri okul kuralları varsa bunların değiştirilmesi ya da yenisinin eklenmesi konusunu okul yöneticileri ile konuşmalarını sağlayabilir. Ebeveynler çocuğun arkadaşları ile iletişimlerini koparmaması için bir fotoğraf albümü hazırlayarak çocuğun yazılı ya da sözlü mesajlarını teybe kaydederek sınıfla paylaşabilir. Ebeveynler şok dönemini atlattıktan sonra okula dönmesine engel olacak bir sağlık sorunu olmadığında çocuğunu okula dönmesi için cesaretlendirmelidir. Okulda karşılaşacağı sorunlar ve dikkat etmesi gerekenler konusunda çocuk bilgilendirilmelidir. Hemşire bu konularda ebeveynlere danışmanlık etmelidir (Lähteenmäki ve ark. 2002; Mayer ve ark. 2005). Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Yapması Gerekenler: Okul yöneticileri ve öğretmenlerin aile ve çocuk merkezli bir yaklaşımı izlemeleri çok önemlidir. Okul çalışanları hastalığın çocuk ve aile üzerindeki etkilerine karşı duyarlı olmalıdır. Çocuğun olumlu bir okul deneyiminin onun yaşamındaki öneminin farkında olarak aile ve sağlık personeli ile sürekli iletişim halinde olmalıdır. Çocuğun okula uyumunu ve öğrenmesini kolaylaştırmak için bazı kurallarda esnek davranmalıdır. Öğretmenler sağlık personeli ve aileden çocuğun hastalığı, tedavisi, çocukta görülebilecek sağlık sorunları ve bu durumda ne yapmaları gerektiği, çocuğun psikososyal durumu, çocuğun hastalığı hakkındaki bilgisi, hastalığına uyumu ve baş etme yöntemlerine ilişkin kapsamlı ve güvenilir bilgileri almalıdır. Hemşire özellikle bu konularda öğretmenlere danışmanlık edebilir. Öğretmen kanser ve ölüme ilişkin kendi duygu ve tutumlarının farkında olmalı, gerekirse bu konuda sağlık personelinden destek almalıdır. Çocuğa yönelik gerçekçi beklentiler içinde olmalı, çok fazla koruyucu davranmamalıdır. İletişimi sürdürmek için öğretmen çocukla sınıftaki arkadaşlarının yazılı ve sözlü mesajlarını paylaşmalıdır. Çocuğun sağlık durumu uygunsa ve çocuk istiyorsa hastanede ziyaret edilmesi sağlanabilir. Çocuk hastaneden eve dönerken evin çocuk için hazırlanmasına arkadaşları destek verebilir. Örneğin evin kapısına hoş geldin yazısını sınıf arkadaşları hazırlayarak asılmasını sağlayabilirler. Öğretmenin çocuk ve aile ile iletişimi koparmaması çok önemlidir. Görüldüğü gibi kanserli çocukların okula gitmeleri ve eğitimlerinin sürdürülmesi karmaşık bir konudur, ancak bu sorun iyi bir iletişim ve planlama ile başarılı bir şekilde çözümlenebilir. Kanserli çocuklar tedavisi ve sağlık durumu uygun olduğunda okula devam edebilirler. Bunun için çocuğun, ebeveynlerin, okul ve sağlık personelinin sürekli iletişim halinde olması gerekir. Hastane, okul ve aile ile iletişimi sağlayacak kişi sağlık ekibinde yer alan hastanedeki hemşire ya da okul hemşiresiolabilir. 44

6 C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007, 11 (2) KAYNAKLAR Barakat LP, Hetzke JD, Foley B ve ark. (2003) Evaluation of a social-skills training group ıntervention with children treated for brain tumors: a pilot study, Journal of Pediatric Psychology, 28(5), Benner AE, Marlow LS (1991) The effect of a workshop on childhood cancer on students knowledge, concerns, and desire to interact with a classmate with cancer. Children s Health mothers:development and validation of the ımpact of Traumatic Stressors Interview Schedule (ITSIS), Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 8, Kazak AE, Alderfer M, Rourke MT ve ark. (2004) Posttraumatic stress disorder (PTSD) and posttraumatic stress symptoms (PTSS) in families of adolescent childhood cancer survivors, Journal of Pediatric Psychology, 29, Care, 20(2), Kingma, A, Rammeloo LAJ, Does-van den Berg A van Berde C, Billett A, Collins J (2002) Symptom management in supportive care. In: Pizzo P, Poplack D,(eds). Principles and practice of pediatric oncology, 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins,: der ve ark. (2000). Academic career after treatment for acute lymphoblastic leukaemia, Arch. Dis. Child, 82, Lähteenmäki PM, Huostila J, Hinkka S, Salmi TT (2002) Brown RT, Madan-Swain A, Walco GA ve ark. (1998) Childhood cancer patients at school, European Journal of Cognitive and academic late effects among children previously Cancer, 38( 9), treated for acute lymphocytic leukemia receiving Mayer DK, Parsons SK, Terrin N ve ark. (2005) School reentry chemotherapy as CNS prophylaxis, J. Pediatr. Psychol, 23: after a cancer diagnosis: physician attitudes about truth telling and information sharing, Child: Care, Health & Butler RW, Mulhern RK (2005) Neurocognitive Interventions Development, 31, 3, for Children and Adolescents Surviving Cancer, J. Pediatr. McCaffrey CN (2006), Major Stressors and Their Effects on Psychol,30: the Well-Being of Children with Cancer Journal of Pediatric Childhood Cancer and School: Fact Sheet Nursing, 21(1) Meeske K A, Ruccione K, Globe DR ve ark. (2001) Collins J, Devine T, Dick G ve ark. (2002) The measurement of symptoms in young children with cancer: The validation of the Memorial Symptom Assessment Scale in children aged J Pain Symptom Management,23(1): Çavuşoğlu H (2001) Depression in Children with Cancer. Journal of Pediatric Nursing, 16: (5) : Eiser C, Hill JJ, Vance YH (2000) Examining the psychological consequences of surviving childhood cancer: Systematic review as a research method in pediatric psychology, Journal of Pediatric Psychology, 25(6), Erickson, SJ, Steiner, H (2001) Trauma and personality correlates in long-term pediatric cancer survivors, Child Psychiatry and Human Development, 31, Posttraumatic stress, quality of life, and psychological distress in young adult survivors of childhood cancer, Oncology Nursing Forum, 28, Ness KK, Mertens AC, Hudson MM ve ark. (2005) Limitations On Physical Performance And Daily Activities Among Long-Term Survivors Of Childhood Cancer Annals Of Internal Medicine,143, Newby WL, Brown RT, Pawletko TM ve ark. (2000) Socıal Skılls And Psychologıcal Adjustment Of Chıld And Adolescent Cancer Survıvors. Psycho-Oncology, 9: Noll RB, Gartstein MA, Vannatta K ve ark.(1999) Social, Emotional, and behavioral functioning of children with cancer, Pediatrics, 103, Fuemmelera BF,, Elkinb TD, Mullinsa LL (2002) Survivors of childhood brain tumors: Behavioral, emotional, and social adjustment Clinical Psychology Review Noll RB, Stehbens JA, Waskerwitz MJ ve ark. (1997) Behavioral adjustment and social functioning of long-term survivors of childhood leukemia:parent and teacher reports. Hobbie WL, Stuber, M, Meeske K ve ark. (2000) Symptoms of posttraumatic stress in young adult survivors of childhood cancer, Journal of Clinical Oncology, 18, Kazak A, Barakat L, Alderfer M ve ark. (2001) Posttraumatic stress in survivors of childhood cancer and Journal of Pediatric Psychology, 22( 6), Noll RB, LeRoy SS, Bukowski WM ve ark. (1991) Peer relationships and adjustment of children with cancer, journal of Pediatric Psychology, 16,

7 Noll, RB, Bukowski WM, Davies WH ve ark. (1993) Adjustment in the peer system of adolescents with cancer:twoyear study, Journal of Pediatric Psychology, 18(3), Noll, RB, Bukowski WM, Rogosch FA ve ark. (1990) Social interactions between children with cancer and their peers: Teacher ratings, Journal ofpediatric Psychology, 15, Patenaude AF, Kupst MJ (2005) Psychosocial functioning in pediatric, Journal of Pediatric Psychology, 30, Prevatt F, Heffer RW. Lowe PA. (2000) A review of school reintegration programs for children with cancer, Journal of School Psychology, 38 (5), Phipps S, Dunavant M, Srivastava DK ve ark. (2000) Cognitive and academic functioning in survivors of pediatric bone marrow transplantation, Journal of Clinical Oncology, 18,( 5 ): Phipps S, Larson S, Long A ve ark. (2006) Adaptive style and symptoms of posttraumatic stress in children with cancer and their parents, Journal of Pediatric Psychology 31(3): Preparing the School for Your Child with Cancer. ool.htm Radcliffe J, Bennett D, Kazak AE ve ark. (1996) Adjustment in childhood brain tumor survival:child, mother, and teacher report, Journal of Pediatric Psychology, 21(4): Schwartz L, Drotar D (2006) Posttraumatic stress and related impairment in survivors of childhood cancer in early adulthood compared to healthy peers Journal of Pediatric Psychology 31(4) pp Suzuki LK, Kato PM (2003) Psychosocial support for patients in pediatric oncology: the ınfluences of parents, schools, peers, and technology. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 20 (4): The Chronically Ill Child in School. Upton P,Eiser C (2005) School experiences after treatment for a brain tumour child: Care, Health & Development, 32(1): Vance YH, Eiser C (2002) The school experience of the child with cancer, Child:Care, Health & Development, 28,1,5 19. Vance YH, Eıser C, Horne B (2004) Parents views of the ımpact of childhood brain tumours and treatment on young people s social and family functioning, Clinical Child Psychology and Psychiatry, 9(2): ; Vannatta K, Gartstein MA, Short A ve ark. (1998) A controlled study of peer relationships of children surviving brain tumors: teacher, peer, and self ratings. lournal of Pediatric Psychology, 23(5): Vannatta K, Zeller M, Noll Rbve ark. (1998) Social functioning of children surviving bone marrow transplantation, Journal of Pediatric Psychology, 23(3): Woodgate RL, Degner LF, Yanofsky R (2003) A different perspective to approaching cancer symptoms in children Journal of Pain and Symptom Management, 26 (3):