Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Anadolu da Arıcılık *1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Anadolu da Arıcılık *1"

Transkript

1 Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Anadolu da Arıcılık *1 PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 347 Doç. Dr. İbrahim SOLAK SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Giriş Osmanlılar döneminde Anadolu insanının geçimini büyük oranda tarım ve hayvancılıktan sağladığı bilinmektedir. Genel anlamda ziraat yapılması, tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi birinci sırayı alırsa, ikinci sırada da hayvancılık gelmektedir diyebiliriz. Bunda hem Anadolu coğrafyasının hayvancılık için müsait olması, hem de Anadolu da yaşayan ve konar-göçer hayat tarzını benimseyen göçebelerin büyük etkisi vardır. Osmanlı coğrafyasında yaşayan aşiretler geçimini büyük oranda hayvancılık yaparak sağlamaktadırlar. Hayvancılık dendiği zaman akla öncelikle büyükbaş ve küçükbaş olarak bilinen hayvanların yetiştirilmesi gelmektedir. Elbette bunlar hayvancılıkta öne çıkmaktadır, fakat Osmanlı Anadolu sunda bunlar kadar yaygın ve önemli olan, birçok bölgede de üretim olarak karşımıza çıkan bir diğer hayvancılık kolunun da arıcılık olduğunu görmekteyiz. Arıcılık günümüz tarımsal faaliyetleri içerisinde de önemli bir yere sahiptir. Arıcılık dendiği zaman sadece bal değil, bal mumu, polen, propolis ve arı zehri gibi ürünlerin de olduğu görülmektedir. Bunların bir kısmı gıda olarak bir kısmı da ilaç yapımında kullanılmaktadır. Balın içerisinde demir, bakır, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, silisyum, alüminyum, krom, nikel ve kobalt gibi değerli minerallerin bulunması ve bunların insan sağlığı açısından birçok faydasının olması insan hayatında onun yerini vazgeçilmez kılmaktadır. Mineraller ve protein bakımından (balda 17 çeşit aminoasit belirlenmiştir) zengin olan bal sadece gıda ürünü olarak değil, aynı zamanda tedavi amaçlı da kullanılmaktadır. Bugün insan sağlığı için balın birçok hastalığa şifa olduğu gözlenmiştir. Öncelikle anti bakteriyel olmasından dolayı iyi bir koruyucudur. Mi- * Bu çalışma, Cıepo Ara Sempozyumu Osmanlı Öncesi ve Dönemi Osmanlı Kültürünün Orta Asya daki Kökleri Ağustos 2009 Bişkek/Kırgızistan da tebliğ olarak sunulmuş ve SÜ BAP koordinatörlüğü tarafından numaralı proje ile desteklenmiştir.

2 TARİHÇİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR 348 deye kuvvet verir, kansızlığı giderir, damarları açar, romatizma, alerji, ağrı dindirici, diş güçlendirici, iştah açıcı, kabızlık, şişmanlık, yara iltihabı, balgam söktürücü, ishal, saç dökülmesi, sarılık, terleme, kolestrol, karaciğer hastalıkları, verem, nezle, cilt güzelliği gibi birçok bedeni arızayı giderdiği bilinmektedir. Protein ve mineral açısından çok zengin bir ürün olan bal ancak çok çeşitli ve zengin bir bitki florası ile sağlanabilir. Buradan rahatlıkla şunu söyleyebiliriz, herhangi bir coğrafyada ya da bölgede arıcılığın yapılabilmesi için zengin bitki örtüsüne sahip olması gerekir. Arıcılık için üç önemli bitki türü gerekmektedir. 1-Kültür bitkileri, (Kırmızı üçgül, beyaz üçgül, arı otu, ay çiçeği, korunga, yonca, pamuk), 2- Doğada kendiliğinden yetişen bitkiler, (ada çayı, kekik, beyaz ballıbaba, peygamber çiçeği, geven, kara hindiba, engerek otu, sığır dili, nane, uyuz otu, karabaş otu, erik otu), 3- Ağaçlar ve çalılar, (akasya, iğde, söğüt, kestane, yakı otu, okaliptüs, narenciye, püren, lüfer ve orman gülü). Bu türlerden Anadolu coğrafyasının bitki florasının ne kadar zengin ve çeşitli olduğu görülmektedir 2. Bu çalışmada, Osmanlı arşiv kaynaklarında ve bunlar arasında bilhassa tahrir defterlerine resm-i kivâre, kevvâre, resm-i kovan, öşr-i asel vb. adlarla kaydedilen, arıcılık, daha çok nerelerde yapılmakta, arıcılıktan ne kadar bal üretimi elde edilmekte, bal üretiminin toplam hayvancılık üretimi içerisindeki oranı ne kadar, fiyat durumu vb. sorular, kaynakların müsaade ettiği çerçevede cevaplandırılmaya çalışılacaktır. Bu minvalde tahrir ve temettuat defterleri ve bu defterler esas alınarak yapılan çalışmalar ve diğer ilgili kaynaklardan faydalanılarak Osmanlı Anadolu sunda arıcılık üretimi ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Osmanlı da Arıcılık Osmanlı Devleti nde toplumun ve sarayın gıda ürünleri içerisinde bal tüketiminin hayli yüksek olduğu söylenebilir. Özellikle saray masraf defterlerine bakıldığı zaman bal tüketimi diğer gıdalar içerisinde hatırı sayılır bir yere sahiptir. Saraya alınan ürünler içerisinde en öne çıkan ürünlerden birinin XVI. ve XVII. yüzyıllarda kıyye ile bal olduğu görülmektedir 3. Diğer 2 Günümüz arıcılığının önemi ve modern şekilde nasıl yapıldığı hakkında daha geniş bilgi için bakınız: 3 Ö. Lütfi Barkan, İstanbul Saraylarına Ait Muhasebe Defterleri, Belgeler, IX, Ankara 1979, s.72 vd.; F.M. Emecen, XVI. Asrın İkinci Yarısında İstanbul ve Sarayın İâşesi İçin Batı Anadolu dan Yapılan Sevkiyat, Tarih Boyunca İstanbul Semineri 29 Mayıs 1 Haziran 1988

3 taraftan XV-XVII. yüzyıllarda Edirne ve İstanbul daki Osmanlı padişahlarının yaptırdığı imaretlerin mutfak giderlerine ait masrafların yaklaşık % 5 inin bal olması, Osmanlı mutfak kültüründe balın hatırı sayılır bir yerinin olduğunu göstermektedir 4. Bal tüketiminin fazla olmasındaki önemli etkenlerden bazılarının balın sade olarak tüketilmesinin yanında, şerbet yapılarak içilmesi ve birçok yemek ve tatlı türünün yapımında kullanılmasıdır 5. Bu bilgilerden hareketle balın Osmanlı mutfak kültürünün vazgeçilmez bir ürünü olduğunu söylemek sanırım abartı olmaz. Hayvancılık içerisinde önemli bir yeri olan arıcılık ve arıcılıktan alınan vergiler tahrir defterlerine farklı şekillerde kaydedilmiştir. Bunlar asel (bal), nahl (bal arısı), kovan, zenbur, zenburiye, petek ve kivâre şeklinde karşımıza çıkmaktadır 6. Bu tabirler içerisinde farklı şekillerde okunan ise kivâredir. Bu kelimeyi araştırmacılar genellikle kivâre, güvvâre, küvvâre, küvâre, kevvâre (petek, bal peteği) şeklinde okumuşlardır. Tahrir defterlerine farklı şekillerde kaydedilen ve okunan bu tabirlerin anlamlarına bakıldığında hepsinin de bal ve petek anlamlarına geldiği görülmektedir. Bal ve bal üretiminin tahrir defterlerine farklı olarak kaydedilmesinde adı geçen yerlerin Osmanlı öncesi yönetim durumlarının ve kayıtlarının etkin olduğu tahmin edilebilir. Bugün biliyoruz ki, Osmanlı Devleti fethettiği bölgelerde fetih sonrası derhal tahrirler yaparak kendi hukuki düzenlemelerini getirmiyor, istimâlet politikası çerçevesinde bir süre fethedilen bölgenin kendi örfünü ve hukukunu aynen tatbik ediyor (Örnek olarak Uzun Hasan kanunlarını ve Alaüddevle Bey kanunlarını verebiliriz.), kısmi düzenlemeler yapıyor, daha sonra Osmanlı hukuku hayata geçiriliyor. Osmanlı hukukunun tatbik edilmesinde de fethedilen bölge ahalisinin kendi taleplerinin olduğunu görmekteyiz tarihli Dulkadirli Eyaleti nin tahriri sırasında Dulkadirliler kendi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 349 Bildiriler, İstanbul 1989, s.214 vd.; Arif Bilgin, Osmanlı Saray Mutfağı, İstanbul 2004, s Ö. Lütfi Barkan, XVI. Asrın İkinci Yarısında Türkiye de Fiyat Hareketleri, Belleten XXXIV/136, Ankara 1970, s Bu hususta detaylı bilgi için bakınız; Editörler: Suraiya Faroqhi-Christoph K. Neumann, Soframız Nur Hanemiz Mamur Osmanlı Maddi Kültüründe Yemek ve Barınak, İstanbul 2006, s.47 vd; Muhammed bin Mahmûd Şirvanî, 15. Yüzyıl Osmanlı Mutfağı, Hazırlayanlar: Mustafa Argunşah-Müjgan Çakır, İstanbul 2005, s.86 vd. 6 Bahaeddin Yediyıldız, Ordu Kazası Sosyal Tarihi, Ankara 1985, s.120; M.Ali Ünal, XVI. Yüzyılda Harput Sancağı ( ), Ankara 1989, s.123; Aynı yazar, XVI. Yüzyılda Çemişgezek Sancağı, Ankara 1999, s.113; İsmet Miroğlu, Kemah Sancağı ve Erzincan Kazası, Ankara 1990, s ; Yılmaz Kurt, XVI. Yüzyıl Adana Tarihi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Ankara 1992, s.141; Ali Sinan Bilgili, Osmanlı Döneminde Tarsus Sancağı ve Tarsus Türkmenleri, Ankara 2001, s.446; M.Hanefi Bostan, XV-XVI. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal Ve İktisadî Hayat, Ankara 2002, s.520.

4 TARİHÇİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR 350 hukukları içerisinde bazı bid atlerin olduğunu belirterek, bölgeye Osmanlı hukukunun tatbik edilmesini istemişlerdir 7. Osmanlı kanunnâmelerinde arıcılıktan genellikle öşür bazen de resm alındığı 8, vergilendirmenin temel şartlarından birisinin arıların üretim yapması olduğu, yani arı kovanlarının mahsulünün olması gerektiğidir. Eğer kovanlarda arı bal yapmamış ise herhangi bir şekilde vergi alınmaz, yani üretim var ise bunun karşılığında vergi alınır, üretim yok ise reâyâdan vergi talep edilerek zulüm yapılmasının önüne geçilmeye çalışılır. Bu durum Divriği kanunnâmesinde açıkça izah edilmektedir. Amma öşür mikdarı bal eyleyen kovanlardan alına. Öşür mikdarı eylemeyen kovanlardan hesabınca resm alına, artık alınmaya 9. Öşrün veya Resmin Nasıl Alındığı Meselesi Resm-i kovan aynî olarak alındığı gibi nakdî olarak da alınmaktadır. Bu durum bölge ve dönem şartlarına göre değişebilmektedir. Arıcılıkla uğraşanlar kovanlarını günümüzde olduğu gibi geçmişte de farklı bölgelere mevsimsel özelliklere göre daha fazla verim elde edebilmek adına dolaştırmaktadırlar. Bugün bu durum çok ciddi problem çıkarmasa da, verginin kime ve nasıl ödeneceği hususu Osmanlı döneminde bazı sıkıntılar meydana getirmiştir. Vergi, arıların beslendiği timarın sahibine mi yoksa reâyânın bağlı olduğu sipahiye mi verilecek. Kovanların sahibi reaya, arılarını beslemek için bağlı olduğu sipahinin timarının haricinde başka bir timara götürür ise o zaman ödemekle mükellef olduğu verginin yarısını kendi sipahisine diğer yarısını ise kovanlarının bulunduğu sipahiye vermekle mükellef idi. Bu husus Aydın kanunnâmesinde şöyle açıklanmaktadır; Bu raiyyet kangı toprakda raiyyet kaydolunmuşsa, kovan resmi dahi ol raiyyet yazıldığı köyün sipahisine hâsıl kaydolunmuşdur. Liva-i Aydın ın reâyâsı ekseriyâ kovanların asıl yazıldıkları yerden bir âhar sipahinin tımarında koyub kovan kangı toprakda bal eylerse resm anda vermek 7 Mukaddema fermân-ı hümâyûn üzere Vilâyet-i Maraş tahrîr olundukda Kânûn-ı Zül-Kadriyye deyü icrâ olunan kavanîn-i kabâyil-i re âyâ ve tavâif-i tüccâr ve ahâli-i memâlik-i mahrûsada ba zı bedâyi ât olub pâye-i serîr-i a lâya arz olundukda, cenâh-ı hüsrevâninin zılâlet-i adâlet ve sâye-i merhamet-bahşları zuhûr bulub vilâyet-i mezbûre halkına dahi Rum Kanûnu emr olunub mûceb-i emr il -âlî defter-i cedîde kayd olunub İbrahim Solak, XVI. Asırda Maraş Kazâsı ( ), Ankara 2004, s Vilâyet-i Karaman da asel kovanından şer-i şerîf muktezâsı üzere öşür kayd olunmuşdur. Amma müddet-i medîdeden beru reâyâ sipahisine her kovana ikişer akçe resm-i kevâre deyu verü gelüb öşür alınmak mu tâdları olmaduğuna binâen rızaları üzre resm alınmak dahî tecvîz olundu. Akgündüz, Kanunnâmeler, C.3, s Divriği Kanunnâmesinden naklen, Ahmet Akgündüz- Sait Öztürk- Yaşar Baş, Darende Tarihi, İstanbul 2002, s.330

5 üzere bal eylediği yerde dört kovana bir kovan vermek maslahatı içün tımar kovanların göçürme ederler. Asıl raiyyet yazılduğı yerde sipahi reâyâsından yazılduğı üzere hâsıl kaydolunan kovan resmin taleb eyledikde, senün toprağında kovanım bal eylemez, sana ne vereyin deyu teallül eder. Bu takdirce kovan resminden hâsıl kayd olunduğu tımara naks lazım geldi. Ol sebebden Asitâne-i Devletde bu tafsîl arz olunub şöyle mukarrer olundu ki; bir kovan balına iki akçe resim bağlana, bir akçesin raiyyet kaydolunduğu yerde vere ve bir akçesin kimin toprağında bal eylerse ol bal eylediği toprağın sipahisine vere. Ol sipahi kovan başına ikişer akçe dahi ben alırım demeye. Heman kovan başına bir akçe alınub, ziyâde alub teaddî olunmaya. Ve kovanı olan raiyyet kovanın göçürmeyüb yazılduğı yerde balın alursa, kovan başına ikişer akçe dahi sahibine vere 10. Kanunnâmede belirtilen bu oran da sancakdan sancağa değişmektedir. Diğer taraftan eğer kovanlar kendi tâbi olduğu timarın haricinde bir yerde kışlar ise o zaman kışladığı yere kışlak ya da otlak hakkı vermekle de sorumludur. Bu durum kanunnâmede Ve kışladığı yere kışla hakkı verilir. Amma liva-i Hamid de otlak resmi deyu sâhib-i arz bazı yerde dört kovandan ve bazı yerde üç kovandan resm-i otlak deyu bir akçe alır 11 şeklinde açıklanmaktadır. Verginin alınma zamanı ise genellikle temmuz ayının sonudur. Ve resm-i kovan dahi resm-i asiyâb gibi Temmuz un ondokuzuncu günü ki, eyyâm-ı bâhurdur (Eyyâm-ı bâhur Ağustos ayının ilk haftası 12 ), evvel ki günü alınur 13. Arıların kovanlarda bal faaliyeti büyük ihtimalle sona ermeye başladığı için öşrün alınması bu tarih olarak belirlenmiştir. Arıcılıktan alınan öşür oranı, Osmanlı İmparatorluğunun tamamında aynı şekilde uygulanmamaktadır. Eyaletten eyalete, sancaktan sancağa değişiklikler görülmektedir. XVI. yüzyılda, resm-i kovan veya öşr-i kovan bazı sancaklarda kovan başına 1 14, bazılarında 2 kovana 1 15, bazılarında kovan başına 2 16, bazıların- PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI Akgündüz, Kanunnâmeler, C.2, s Akgündüz, Kanunnâmeler, C.4, s.383; Kütahya kanunnâmesinde ise otlak resmi otlak resmi dört kovana bir akçadır şeklinde belirtilmektedir. T. Gökçe, Denizli, s Heyet: Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat, Türdav, İstanbul 1992, s Akgündüz, Kanunnâmeler, C.5. s Kenan Ziya Taş, Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Bolu Sancağı, Ankara 1993, s.154.; Mehmet Öz, XV-XVI. Yüzyıllarda Canik Sancağı, Ankara 1999, s M. Acıpınar, XVI. Yüzyılda Balat Kazası, İzmir 2005, s.249; B. Karaca, XV. Ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı, Isparta 2002, s Aydın da kovan başına 2 akçe alındığı kanunnâmede Bir kovana iki akçe resm bağlanmışdır, Akgündüz, Kanunnâmeler, C.2, s.159.; Diyarbekir de Der beyân-ı resm-i zünbûri: her peteğe ikişer akçe alınmak üzere kayd olundu. Akgündüz, Kanunnâmeler, C.5, s.447.

6 TARİHÇİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR 352 da ise âlâ kovandan 2, ednâ kovandan 1 17, bazılarında 4 kovana 1 akçe alınırken, bazılarında ise kovan başına 1 nügi (bir çeşit kepçe olup, 200 dirhemlik-yarım okka- bir ölçüyü ifade eder) 18, bazılarında ise 1/10 olarak tahsil edilmiştir 19. XIX. yüzyılda ise Tanzimat la birlikte genel bir düzenleme yapılarak, arıcılıktan 1/10 oranında öşür alınmaya başlanmıştır. Fakat bu genel düzenlemeye rağmen bazı yerlerde öşrün farklı şekillerde alındığını da görmekteyiz. Örneğin, Bolu da kovan başına 5 20, Demirci de 8 21, Bayburt ta ise kuruş alınmıştır. Şimdi burada farklı sancaklardaki kanunnâme örneklerinden öşr-i kovanın, yani arıcılıktan alınan verginin nasıl uygulandığına bakalım. Vilâyet-i Karaman da; Asel kovanından şer-i şerîf muktezâsı üzere öşür kayd olunmuşdur. Amma müddet-i medîdeden beru reâyâ sipahisine her kovana ikişer akçe resm-i kevâre deyu verü gelüb öşür alınmak mu tâdları olmaduğuna binâen rızaları üzre resm alınmak dahî tecvîz olundu. Lakin reâyânın bazısı kevârelerini olduğu mahalden âhar sınura ve yaylağa iledüb anda oğul hâsıl etmeğin resm alunduğu takdirce bir akçesin sâhib-i raiyyete ve bir akçesin kovan hasıl olduğu arz sipahisi ala geldüğü üzere mukarrer kılındı 23. Divriği de; Ve resm-i kevvâre kadîmül-eyyâmdan kovan başına ikişer akçe alınır imiş. Yine öyle alına. Ve resm-i kevvâreyi sâhib-i mülk ile sâhib-i timar üleşeler 24. Kütahya da; Öşr-i asel şer le arza tabi dür ve ba zı vilâyetlerde amel bu minvaldedür amma bu sancakda kovan gayrın toprağında olmak kalîl ve nadir olmağın raiyetin kovanından köhne defterde öşr-i asel sâhib-i raiyyete yazılmışdur benâ ber ân defter-i nevde dahi böyle yazıldı hem bu sancakda kovan kıymetlü olub yigirmibeş akçaya satılmağın bedel-i öşr bu vilâyetde kovandan kovana ikişer akça kaydolunmuştur ammâ aşağa illerde kovan başına bir akça ve otlak resmi dört kovana bir akçadır Erzurum da Öşr-i aselden bedel â lâ kovandan iki akçe ve ednâsından bir akçe alına. Akgündüz, Kanunnâmeler, C.5. s.539); M. Karatay, Tahrir Defterlerine Göre Kelkit Kazası nın Sosyal ve Ekonomik Yapısı ( ), Trabzon 2005, s.64; Yediyıldız, Ordu, s.120; Bostan, Trabzon, s Ünal, Harput, s kovanda bir kovan veya kovanın kıymeti ne ise o kadar akçe alınır, Hadiye Tuncer, Osmanlı İmparatorluğu Arazi Kanunları, Ankara 1963, s M. Karakaş, Maliye Nezareti Temettüat Defterlerine Göre 1844 Yılında Bolu Kazasının Sosyal ve Ekonomik Durumu, İstanbul 1995, s E. Gökmen, Tanzimat tan II. Meşrutiyete Demirci Kazası, Ankara 2000, s Y. Özger, Temettuat Defterlerine Göre Bayburt ve Köylerinin Sosyal ve Ekonomik Durumu, Erzurum 2001, s Akgündüz, Kanunnâmeler, C.3, s Divriği Kanunnâmesinden naklen, Akgündüz-Öztürk-Baş, Darende, s T. Gökçe, Denizli, s.382.

7 Dağlarda varlığı bilinen balın sipahiye ait olduğu, fakat bilinmeyen bir bal ya da kovan ilk defa bulunuyor ise, bal av hükmünde olup, onun bulana ait olduğu, kimsenin buna müdahale etmemesi gerektiği kanunnâmelerde; Dağlarda bulunan bal ki, sipahiye hâsıl yazılmışdır. Sipahi ala ve mevkufçularındır, eğer kadimden ballık değil ise sayd kısmından olur, kimesne dahl eylemeye bulanındır 26, şeklinde açıkça izah edilmektedir. PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 353 Balın Fiyatı Elimizdeki bazı kaynaklardan gerek XVI., gerekse XIX. yüzyılda balın fiyatının ne kadar olduğunu öğrenebilmekteyiz. Bilhassa Ö.L. Barkan ve Mustafa Öztürk hocaların Osmanlı dönemi fiyat hareketleri hususundaki çalışmaları ve kendi incelediğim kaynaklar yardımcı olmaktadır. XVI. ve XVII. Yüzyıldaki bal fiyatlarına bakıldığı zaman, balın okkası da 3.9, kantarı 28 (kilosu 7 akçeye tekabül eder) da 401, 1616 da ise 12.5 akçedir 29. Bir başka kaynağa göre ise; 1 batman 30 bal 1560 yılında ortalama 32 akçedir 31. XIX. yüzyıl geneline bakıldığı zaman balın kıyyesinin 32 Harput ta 160, Ankara da 140, Kayseri de 180 ve Sivas ta 170 para olduğu görülmektedir 33. Diğer taraftan XIX. Yüzyıl boyunca Harput ta balın okkasının 3.3 ile 6 kuruş arasında değiştiği de görülmektedir 34. Silifke de ise 1 okka bal 2 kuruş, 1 kg bal 1.6 kuruş olduğu görülmektedir 35. Bunların haricinde XIX. yüzyıla ait incelediğimiz bazı kaynaklarda da 1 kovanın kıymeti ile ilgili bilgilere ulaşabiliyoruz. Buna göre Ayaş ta 1 kovan 15 36, Çay da 1840 ta 23.7, 1844 te kuruştur. Bal Üretimi Yukarıda verilen bilgilerden sonra Osmanlı Anadolu sunda 26 Akgündüz, Kanunnâmeler, C.4, s okka gr 28 1 kantar 56.4 kg 29 Barkan, Fiyat Hareketleri, s batman kg 31 Şerafettin Turan, 1560 Tarihinde Anadolu da Yiyecek Maddeleri Fiyatlarını Gösteren Bir İran Elçilik Heyeti Masraf Defteri, AÜDTCFD, C.22, S.3-4, Ankara 1964, s kıyye 56.6 kg 33 Mustafa Öztürk, XIX. Yüzyılda Harput ta Fiyatlar, Belleten, C.53, s Öztürk, Harput ta Fiyatlar, s Ayhan Yalçın, Temettuat Defterlerine Göre Silifke, Mersin 2001, s A.F.Karaman, XIX. YY. Ortalarında Ankara Vilayetine Bağlı Ayaş Kazası nın Sosyal ve İktisadi Durumu, Ankara 2006, s A. Soylu, 1256 ve 1260 Tarihli Temettuat Defterlerine Göre Çay Merkez Kazası nın Sosyal ve İktisadi Yapısı, Ankara 2005, s.80.

8 TARİHÇİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR 354 XVI. ve XIX. yüzyıllarda öşr-i kovan daha çok nerelerde ve ne kadar alınmıştır. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki Anadolu da arıcılığın yapılmadığı yer hemen hemen yok gibidir, az ya da çok bu coğrafyanın birçok köyünde arı kovanlarına rastlanılmaktadır. Fakat Anadolu nun geneline bakıldığı zaman bazı sancak ve kazaların öşr-i kovan hususunda diğerlerine göre öne çıktığı, arıcılığın buralarda daha fazla yapıldığı görülmektedir. Aşağıda tablo 1 ve 2 de üretim yerleri, buralardan ne kadar öşür alındığı ve kovan sayıları hakkında bilgiler bulunmaktadır. Tablolara göre XV. yüzyılda arıcılığın en fazla yapıldığı ve öşür alındığı yer tablo 1 de görüldüğü gibi, Trabzon 16976, Canik ve Ordu 7147 akçe, XVI. yüzyılda, hemen yüzyılın başında tarihleri arasında Beyşehir 9235, Aksaray 7203, Muğla 6931, de Adıyaman 42413, Trabzon 29601, Bolu 26314, de Trabzon 40161, Adıyaman 35725, Ordu 34569, da Çankırı 63444, Bolu 43386, Malatya 40704, de Kemah 27030, Erzincan ve Aksaray Sancağı ndan akçe öşür alınmıştır. XIX. yüzyılda ise arıcılığın en fazla yapıldığı ve öşrün en çok toplandığı yerler olarak Anadolu da, Ayaş 47791, Menemen ve Bayburt un kuruşla diğer sancak ve kazalara göre öne çıktıkları görülmektedir (Tablo 2). XX. yüzyılın başlarında da ülkenin içerisine düştüğü bütün olumsuz şartlara rağmen tarım ve hayvancılığın aksatılmadan yapıldığını görmekteyiz. Bu tarihte Anadolu da 1.3, Rumeli de 0.3 milyon arı kovanı bulunmakta ve ortalama olarak bir arı kovanından 4-6 kg. bal ile gr. balmumu alınabilmektedir 38. Günümüzde ise 2007 yılı verilerine göre Türkiye deki kovan sayısı , üretim miktarı ise tondur 39. Sonuç Osmanlı mutfak kültürünün vazgeçilmez unsurlarından birisi baldır. Arıcılık için çok çeşitli ve zengin bitki florasının bulunması gerekmektedir, Anadolu bu anlamda zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Osmanlı da hayvancılık içerisinde arıcılığında yapıldığı, incelenen kaynaklarda hayvancılıktan elde edilen gelirler içerisinde arıcılığın oranı ortalama %1 civarındadır. XVI. yüzyılda öşür en fazla Adıyaman, Trabzon, Bolu, Malatya ve Ordu dan 38 Tevfik Güran, 19. Yüzyıl Osmanlı Tarımı, İstanbul 1998, s

9 alınırken, XIX. Yüzyılda ise Ayaş, Menemen ve Bayburt tan alınmıştır. İncelenen kaynaklarda üretim durumu tam olarak belli olmadığı, vergilendirmenin kovan üzerinden yapılması dolayısıyla toplam üretimin ne kadar olduğu belirlenememiştir. PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 355

10 TARİHÇİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR 356 İdari Birim Tablo I: XVI. Yüzyılda Anadolu da Bazı Sancak, Kazâ ve Yörelerde Arıcılıktan Alınan Öşür Miktarı ve Kovan Sayıları Ürünler ADANA-S. Öşür Kovan 6697 ADIYAMAN-Y. Ö K. AKSARAY-S. Ö K AKŞEHİR-S. Ö K ALAİYE-S. Ö K AMASYA-S. Ö K ANTEP-S. Ö K AYASULUĞ-K. Ö K BALAT-K. Ö K BERGAMA-K. Ö 3048 K 1524 BEYŞEHİR-S. Ö K BİRECİK-S. Ö K BOLU-S. Ö K CANİK-S. Ö K ÇANKIRI-S. Ö K ÇEMİŞGEZEK-S. Ö K ÇORUM-S. Ö K DARENDE-K. Ö DENİZLİ-K DİVRİĞİ-K. Ö K ELBİSTAN-K. Ö K 8878 EREĞLİ K. Ö K ERZİNCAN-K. Ö K ERZURUM-K. Ö 28938

11 K HARPUT-S. Ö K HOMA-K İÇEL-S. Ö K KARAHİSAR-I SAHİB-S Ö K KARAMAN-K PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 357 KAYSERİ-K. Ö 5756 K 2878 KELKİT-K. Ö 420 KEMAH-S. Ö K KİLİS-S. Ö K KOCAELİ-S. Ö 4636 K KOYULHİSAR-K. Ö K KULP-S. Ö 8182 K 4091 MALATYA-S. Ö K MANİSA-K. Ö K MARAŞ-K. Ö K MUĞLA-Y. Ö K ORDU-K. Ö K RUHA-S. Ö K TARSUS-S. Ö K TAVAS-K. Ö K TEKE-S. Ö K TRABZON-S. Ö K UŞAK-K. Ö K ZAMANTU-K. Ö 7447 K 3723 K.kaza, S.sancak, Y.yöre.

12 TARİHÇİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR 358 Tablo II: XIX. Yüzyılda Anadolu da Bazı Sancak, Kazâ ve Nâhiyelerde Arıcılıktan Alınan Öşür Miktarı (Kuruş) ve Kovan Sayıları İdari Birim ACIPAYAM-Y. Öşür 8 Kovan 83 AKŞEHİR-KS. Ö 368 ALANYA-K. K 1710 ANKARA K. Ö 1482 K 506 AYAŞ K. Ö K 3183 ATABEY-K. Ö 1584 K 352 BAYBURT Y. O K 1082 BAYINDIR-K. Ö 398 K 409 BAYRAMİÇ-K. Ö K BEYDAĞ-K. Ö 9520 K 635 BEYŞEHİR-Y. Ö - - K BİRECİK S. Ö K 9680 BOLU K. Ö K 1622 BOZDOĞAN-K. Ö 147 K 1655 BURDUR-K. Ö 35.5 K 71 BURSA-K. Ö K ÇAY-K. Ö K ÇORUM-S. Ö 25 K 28 DARENDE-K. Ö 614 K 187 DENİZLİ-K. Ö 68 K 49 DEMİRCİ K. Ö 324 K EĞİRDİR-Y. Ö 439 K 878 ERZURUM Ş. Ö 655 K 131 GÜLNAR-K. Ö - K 123 HAVZA K. Ö 1016 K 518

13 HONAZ-K. Ö 100 K 1000 İLBEYLİ K. Ö 3424 K 994 KARAMÜRSEL-K. Ö 250 K 25 KARTAL-K Ö - K 402 KEÇİBORLU-K. Ö 368 K 83 MENEMEN-K. Ö K 1580 NİF-K. O 1637 K 180 OSMANCIK K. Ö 258 K 38 PASİNLER K. Ö 1070 K 222 SAFRANBOLU-K Ö 2742 SİLİFKE-K. Ö 1629 ŞİRAN K. Ö 8 K 1 YALVAÇ K. Ö K 14 YOZGAT KS. Ö 442 K 75 PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 359 S. Sancak, K. Kazâ, Ş.Şehir KS. Kasaba, Y. Yöre.

14 TARİHÇİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR 360 KAYNAKÇA BOA, (2000), 373 Numaralı Ayntab Livası Mufassal Tahrir Defteri ( ) Ankara. Acıpınar, M. (2005) XVI. Yüzyılda Balat Kazası, (Yüksek Lisans Tezi=YLT), Ege Üniversitesi SBE= SBE, İzmir. Akgül, M. (1989), 16. Yüzyıl Arşiv Kayıtlarına Göre Alâiyye nin Sosyal ve Ekonomik Hayatı İle Nüfus ve İdari Taksimatı, (Doktora Tezi=DT) İÜ SBE, İstanbul. Akgündüz, A. (1990), Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, C.1-2,5. İstanbul. Akgündüz, A. Öztürk, S. (2002), Darende Temettuat Defterleri, C.1, İstanbul. Akgündüz, A. Öztürk, S.-Baş, Y. (2002), Darende Tarihi, İstanbul. Akgül, M. (1989), 16. Yüzyıl Arşiv Kayıtlarına Göre Alâiyye nin Sosyal ve Ekonomik Hayatı İle Nüfus ve İdari Taksimatı, (Doktora Tezi=DT) İÜ SBE, İstanbul. Akis, M. (2002), XVI. Yüzyılda Kilis ve Azez Sancağında Sosyal ve İktisadi Hayat, DT AÜ SBE, Ankara. Aköz, A. (1992), XVI. Asırda Karaman Kazâsı, DT SÜ SBE, Konya. Akyıldız, A. (1997), XIX. Yüzyılın Ortalarında Pasinler Kazasının Sosyal ve İktisadi Durumu, YLY AÜ SBE, Erzurum. Albayrak, M. (2001), 19. Yüzyılda Şiran Kazasının Sosyal ve Ekonomik Durumu, YLT İÜ SBE, İstanbul. Arısoy, C.(2002), Bursa Kazasına Bağlı Çağrışan, Panaşar, Değirmenli Kazık, Dobruca, Ahvat, Cambazlar, Göynüklü, Dimboz, Conkara, Soğanlı Köylerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı ( ), YLT NÜ SBE, Niğde. Arslan, Ö.F (2006), Temettuat Defterlerine Göre ( ) Havza nın Sosyal ve Ekonomik Yapısı, YLT GÜ SBE, Ankara. Ataman, R. (2006), XIX. Yüzyıl Ortalarında Bozdoğan Kazası Köylerinin Sosyal ve Ekonomik Durumu, YLT EÜ SBE, İzmir. Bağdatlı, Z.A. (2001), Tanzimat Dönemi Yozgat Kasabasının Sosyo-Ekonomik Yapısı, YLT MÜ SBE, İstanbul. Barkan, Ö.L.(1979), İstanbul Saraylarına Ait Muhasebe Defterleri,Belgeler, IX, 13, Ankara. Barkan, Ö.L. (1970), XVI. Asrın İkinci Yarısında Türkiye de Fiyat Hareketleri, Belleten XXXIV/136, Ankara. Bilgili,A.S.(2001),Osmanlı Döneminde Tarsus Sancağı ve Tarsus Türkmenleri, Ankara. Bilgin, A. (2004), Osmanlı Saray Mutfağı, İstanbul. Bizbirlik, A. (1992), H /M Tarihleri Arasında Kulp Sancağı, YLT SÜ SBE, Konya. Bostan,M.H.(2002),XV-XVI. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal Ve İktisadî Hayat, Ankara. Bulduk, Ü. (1993), XVI. Asırda Karahisar-ı Sahib Sancağı, DT AÜ SBE, Ankara. Bütün, Ş. (2001), Temettuat Defterlerine Göre Burdur un Sosyal ve Ekonomik Yapısı, YLT SDÜ SBE, Isparta. Çelik, Ş. (1994), Osmanlı Taşra Teşkilatında İçel Sancağı, DT MÜ SBE, İstanbul. Çoban, M.Ç. (2002), Temettu Defterlerine Göre Gülnar Kazası nın Sosyo- Ekonomik Durumu (1845), YLT NÜ SBE, Niğde. Çoruh, H. (1997), Temettüat Defterlerine Göre Erzurum Şehri 1260/1844,

15 YLT MÜ TAE, İstanbul. Doğan, G. (2000), Temettüat Defteri Kayıtlarına Göre Karaağaç-ı Yalvaç Kazasında Sosyal ve İktisadi Yapı, YLT SDÜ SBE, Isparta. Emecen, F.M.(1989a), XVI. Asrın İkinci Yarısında İstanbul Ve Sarayın İaşesi İçin Batı Anadolu dan Yapılan Sevkiyat, Tarih Boyunca İstanbul Semineri, İstanbul, Emecen, F. M. (1989), XVI. Asırda Manisa Kazâsı, Ankara. Erdoğru, M. A. (1998), Osmanlı Yönetiminde Beyşehir Sancağı ( ), İzmir. Ersöz, M. (2002), 19. yüzyılda Cezayir-i Bahr-ı Sefid Eyaletine Bağlı Bayramiç Kazasının Sosyo-Ekonomik Yapısı, YLT İÜ SBE, İstanbul. Ertürk, V.(2007), XVI. Yüzyılda Akşehir Sancağı, DT GÜ SBE, Ankara. Geçili, D. (2002), Temettuat Defterlerine Göre Karamürsel Kazasının Sosyal ve Ekonomik Yapısı ( ), YLT NÜ SBE, Niğde. Gökçe,T. (2000), XVI. Ve XVII. Yüzyıllarda Lâzıkıyye (Denizli) Kazâsı, Ankara. Gökmen, E.(2000), Tanzimat tan II. Meşrutiyete Demirci Kazası, DT GÜ SBE Ankara. Gülsoy, E.(1991), XVI. Asrın İlk Yarısında Divriği Kazası( ),YLT MÜ SBE İstanbul. Günay, V. (1999), XV-XVI. Yüzyıllarda Bergama Kazâsı, DT EÜ SBE, İzmir. Güneş, A. (1994), Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyıl Başlarından XVII. Yüzyıl Başlarına Kadar Kocaeli Sancağı, DT AÜ SBE Ankara. Güran, T. (1998), 19. Yüzyıl Osmanlı Tarımı, İstanbul. Gürbüz, A. (1993), Toprak Vakıf İlişkileri Çerçevesinde XVI. Yüzyılda Amasya Sancağı, DT AÜ SBE, Ankara. Hepkarşı, D. (2001), 19. Yüzyıl Ortalarında Bayındır Kazasının Sosyal ve Ekonomik Yapısı, YLT EÜ SBE, İzmir. İnan-İslamoğlu, H. (1991), Osmanlı İmparatorluğu nda Devlet ve Köylü, İstanbul. Kankal, A. (1993), Tapu-Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Çankırı Sancağı, DT AÜ SBE, Ankara. İnbaşı, M. (1992), XVI. YY. Başlarında Kayseri, Kayseri. Karabıyık, H. (2005), Temettüat Defterlerine Göre Osmancık Kazası nın Sosyal ve İktisadi Yapısı, YLT GÜ SBE, Ankara Karaca, B. (2002), XV. Ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı, Isparta. Karagedik, N. (2005), XIX. Yüzyıl Ortalarında Alanya, YLT PÜ SBE, Denizli. Karakaş, M. (1995), Maliye Nezareti Temettüat Defterlerine Göre 1844 Yılında Bolu Kazasının Sosyal ve Ekonomik Durumu, YLT İÜ SBE, İstanbul. Karaman, A.F. (2006), XIX. YY. Ortalarında Ankara Vilayetine Bağlı Ayaş Kazası nın Sosyal ve İktisadi Durumu, YLT GÜ SBE, Ankara. Karatay, M. (2005), Tahrir Defterlerine Göre Kelkit Kazası nın Sosyal ve Ekonomik Yapısı ( ), YLT KTÜ SBE, Trabzon. Karta, N. (1997), 1540 Tarihli Tapu Tahrir Defterine Göre Erzurum Kazası, YLT YYÜ SBE, Van. Kaya, R. (1999), XVI. Asırda Koyulhisar Kazası nın Sosyo-Ekonomik Yapısı, YLT AÜ SBE, Erzurum. Korkmaz, Ş. (2003), Çorum un İdari, Sosyal ve Ekonomik Yapısı, DT GÜ SBE, Ankara. Kurt, Y. (1992), XVI. Yüzyıl Adana Tarihi, DT HÜ SBE, Ankara. Kuzucu, K. (1996), XIX. Yüzyıl Ortalarında İlbeyli Kazasının Sosyal ve PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 361

16 TARİHÇİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR 362 İktisadi Durumu, YLT, AÜ SBE, Erzurum. Küpeli, Ö. (2000), Tahrir Defterlerine Göre XV-XVI. Yüzyıllarda Homa Kazası, YLT AKÜ SBE, Afyon. Kütükoğlu,M.S.(2002), XVI. Asırda Tavas Kazasının Sosyal ve İktisâdi Yapısı, İstanbul. Mete, Z. (2004), XV. ve XVI. Yüzyıllarda Muğla ve Yöresi, DT İÜ SBE, İstanbul. Miroğlu, İ. (1990), Kemah Sancağı ve Erzincan Kazası, Ankara. Muşmal, H. (2005), XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Beyşehir ve Çevresinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, ( ), DT SÜ SBE, Konya. Öğüt, T. (2008), XVIII. Ve XIX. Yüzyılda Birecik Sancağında İktisadi ve Sosyal Yapı, DT İÜ SBE, İstanbul. Öz, D. (2005), 19. Yüzyıl Ortalarında Menemen Kazası nın Köylerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, YLT EÜ SBE, İzmir. Öz, M. (1999), XV-XVI. Yüzyıllarda Canik Sancağı, Ankara. Özçelik, S. (2005), XIX. Yüzyılda Honaz Kazasında Sosyal Ve Ekonomik Hayat, Isparta. Özçelik, S. (2005), XIX.Yüzyıl Ortalarında Acıpayam Ve Çevresi, Isparta. Özdeğer, H. (1982), XVI. Yüzyıl Tahrir Defterlerine Göre Antep in Sosyal ve Ekonomik Durumu, Türk Dünyası Araştırmaları, 16, İstanbul, Özdeğer, M. (2001), Yüzyıl Arşiv Kaynaklarına göre Uşak Kazasının Sosyal ve Ekonomik Tarihi, İstanbul. Özdemir, A. (2005), Numaralı Temettuat Defterine Göre Keçiborlu Kazası nın Sosyal ve Ekonomik Durumu ( ), YLT SDÜ SBE, Isparta. Özger, Y, (2001), Temettuat Defterlerine Göre Bayburt ve Köylerinin Sosyal ve Ekonomik Durumu, YLT AÜ SBE, Erzurum. Öztürk, M, ( ) XIX. Yüzyılda Harput ta Fiyatlar, Belleten, C.53, Ankara. Solak, İ. (1996), Kanuni Döneminde Elbistan Kazası, YLT SÜ SBE, Konya. Solak, İ. (2004), XVI. Asırda Maraş Kazası ( ), Ankara. Solak, İ. (2007), XVI. Yüzyılda Zamantu Kazâsı nın Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Konya. Songun, G. (2006), Numaralı Temettuat Defterine Göre Atabey Kazası nın Sosyal ve Ekonomik Durumu ( ), YLT SDÜ SBE, Isparta. Soylu, A. (2005), 1256 ve 1260 Tarihli Temettuat Defterlerine Göre Çay Merkez Kazası nın Sosyal ve İktisadi Yapısı, YLT GÜ SBE, Ankara. Şenel, Ş (2002), XIX. Yüzyıl Ortalarında Ankara Eyalet Merkezinin Sosyal ve İktisadi Durumu, DT GÜ SBE, Ankara. Taş, K.Z. (1993), Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Bolu Sancağı, DT AÜ SBE, Ankara. Taştemir, M. (1999), XVI. Yüzyılda Adıyaman (Behisni, Hısn-ı Mansur, Gerger, Kâhta) Sosyal ve İktisadî Tarihi, Ankara. Telci, C. (1999), XV-XVI. Yüzyıllarda Ayasuluğ Kazası, DT EÜ SBE, İzmir. Tuna, İ. (2004), Temettuat Defterlerine Göre Kartal ın Sosyo-Ekonomik Yapısı (1844), YLT MÜ SBE, İstanbul. Turan, A. N. (1993), XVI. Asırda Ruha (Urfa) Sancağı, DT AÜ SBE, Ankara. Turan, N. (2003), XIX. Yüzyılda Denizli Merkez Kazası nın Sosyo-Ekonomik Durumu, YLT PÜ SBE, Denizli. Turan, Ş. (1964) 1560 Tarihinde Anadolu da Yiyecek Maddeleri Fiyatlarını Gösteren Bir İran Elçilik Heyeti Masraf Defteri, AÜDTCFD,

17 C.22, S.3-4, Ankara. Tuş, M. (2007), XIX. Yüzyılın ve Anadolu nun Ortasında Akşehir, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, Bişkek, Ünal, M. A. (1989), XVI. Yüzyılda Harput Sancağı ( ), Ankara. Ünal, M. A. (1999), XVI. Yüzyılda Çemişgezek Sancağı, Ankara. Ünal, M. (1999), The Socio Economic Structure Of Safranbolu According To The Temettuat Documents (1844), MT FU ISS, İstanbul. Yalçın, A. (2001), Temettuat Defterlerine Göre Silifke, YLT MÜ SBE, Mersin. Yasak, N. (1996), XIX. YY. Ortalarında Nif Kazasının Toplumsal ve Ekonomik Durumu, YLT EÜ SBE, İzmir. Yediyıldız, B. (1985), Ordu Kazası Sosyal Tarihi, Ankara. Yeşil, T. (2006), 9930 Numaralı Temettuat Defterine Göre Eğirdir in Köylerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, YLT SDÜ SBE, Isparta. Yıldız, Ö. (2000), 19. Yüzyıl Ortalarında Beydağ (Bayrambolu) Kazasının Sosyal ve Ekonomik Yapısı, YLT EÜ SBE, İzmir. Yılmaz, A (1996), XVI. Yüzyılda Birecik Sancağı, DT İÜ SBE, İstanbul. Yinanç, R.-Elibüyük, M (1983), Kanunî Devri Malatya Tahrir Defteri (1560), Ankara. Yörük, D. (2005), XVI. Yüzyılda Aksaray Sancağı, Konya. Yörük, D. (2009), XVI. Yüzyılda Ereğli Kazası, Konya. PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 363

18 TARİHÇİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR 364

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 310010001 25215 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI TARIM İlçe Adı Toplam Alan(dekar) TARIM ALANLARININ DAĞILIMI 2014 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

RAMAZAN İMSAKİYESİ ACIPAYAM

RAMAZAN İMSAKİYESİ ACIPAYAM ACIPAYAM 0 0 0 0 RTESİ RTESİ RTESİ RTESİ İMSAKİYESİ Hicri Miladi 0 0: 0: 0: 0:00 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun 16/12/2010 tarihli toplantısında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Tüzel

Detaylı

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ Prof. Dr. Hızır ÖNSOY K.T.Ü. İnş. Müh. Hidrolik Anabilim Dalı Öğr. Üyesi honsoy@ktu.edu.tr Dünya, ileri teknoloji ve sanayide, baş döndürücü

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) 4897 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ADANA MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 7225 4904 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI MERKEZ

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR 901311321 11111 ADALET BAKANLIĞI ANKARA 4 901311551 11112 MALİYE BAKANLIĞI ANKARA 5 901311828 11113 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA 3 901311436 11114 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11 MERKEZ TEŞKİLATI BOŞ LARINI GÖSTERİR TABLO İLİ İLÇESİ KURUM KURUMU SINIFI UNVAN DERECELERE GÖRE MÜNHAL LAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214816 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHM AVUKAT 5935 1 3 3 2 5

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI Halkın, ilk yardım ile ilgili basit uygulamaların hayat kurtardığı ve ilk yardım öğrenmenin önemini fark etmelerini sağlamak, Kişileri ilk yardım öğrenmeye motive etmek,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK)

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) 97 98 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) 2011 yılı içinde uygulanacak olan tüm en az

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı