T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1"

Transkript

1 T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. Tekirdağ,Temmuz 2008

2 ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş 4. Giriş Yönetici Özeti.7 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları.8 4. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın tarihçesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın organizasyon şeması.0 6. Özdeğerlendirme Girdiler.. Kurumsal nitelikler ve özellikler.. Eğitim ve öğretim süreçleri.4 Araştırma ve geliştirme süreçleri 5 Uygulama ve Hizmet Süreçleri.6 Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi.6 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi.8 Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi 8 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi...9 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Çalışmaları..20 Paydaş analizi SWOT (GZFT) analizi. 2 2

3 Özdeğerlendirme 2 Çevre değerlendirmesi 22 9.Misyonumuz Vizyonumuz. 24.Değerlerimiz Stratejik değerlendirme Sonuç Kaynakça 32 TABLO LĐSTESĐ Tablo Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu 8 Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı...9 Tablo 3 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu... 3

4 Tablo 4 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu.. Tablo 5 Kurumsal nitelikler veri tablosu..2 Tablo 6 Birim personel verileri..4 Tablo 7 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu..4 Tablo 8 Araştırma ve geliştirme süreçleri değerlendirme tablosu 5 Tablo 9 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu..6 Tablo 0 Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu..6 Tablo Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu..7 Tablo 2 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirme tablosu..8 Tablo 3 Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme tablosu..8 Tablo 4 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme tablosu 9 Tablo 5 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme tablosu 9 Tablo 6 Paydaşlar 20 Tablo 7 Otomasyon sisteminin kurulmasının gerçekleşme düzeyi.25 Tablo 8 Kütüphane kullanıcı memnuniyeti 25 Tablo 9 Kullanıcı Şikayetlerindeki Azalma 25 Tablo 20 Kullanıcıların Kütüphane Hizmetlerinden Haberdar Olma Oranı 26 Tablo 2 Personel Sayısı 26 Tablo 22 Personel memnuniyeti 26 Tablo 23 Koleksiyon analizi 27 Tablo 24 Koleksiyona eklenen Elektronik kaynak sayısı...27 Tablo 25 Koleksiyona eklenen Türkçe kaynak sayısı.28 Tablo 26 Kullanıcıya Açık Bilgisayar Sayısı, Kişisel Bilgisayarı ile Başvuran Kullanıcı Sayısı 28 4

5 Tablo 27 Yapılan görüşme sayısı.28 Tablo 28 Ergonomi çalışmalarının gerçekleşme düzeyi...29 Tablo 29 Raf, Masa ve Sandalye Sayısı..29 Tablo 30 Kütüphane Kullanımındaki Artış 30 ŞEKĐL LĐSTESĐ Şekil Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması...0 SUNUŞ Yükseköğretim Kuruluna sunulmak üzere Başkanlığımız, Stratejik Planını hazırlamıştır. Planın hazırlanmasında, çalışmalarımızı olumlu yönde teşvik ederek yardımlarını esirgemeyen Üniversitemizin değerli yöneticilerine, yılı Stratejik Planının hazırlanması için yoğun çaba sarf ederek katkılarını esirgemeyen Başkanlığımız personeline ve çeşitli şekillerde çalışmalarımıza yardımcı olan Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ne teşekkürlerimi sunarım. Đsmail KAYNAR Genel Sekreter 5

6 .GĐRĐŞ. Amaç Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı yılları stratejik planını sunmaktır..2 Kapsam Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı yılları stratejik planını sunmaktadır. Kamu Đdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 2. sürüm ışığında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Sürüm no. 2007/.0 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmış olan kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama rehberi esas alınarak hazırlanmıştır..3 Tanımlar ve Kavramlar 6

7 Birey Hedefleri: Birimimizin belirlemiş olduğu hedeflerini gerçekleştirmek için Birimimizde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Birimimizin hedefi, o hedefi gerçekleştirecek olan bireylerin hedeflerine dönüştürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleştirdiklerinde, Birimimizin hedefi gerçekleşmiş olur. Birim Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda Birimimizin ulaşmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaşılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Birim hedefleri, kurumsal değerlendirmede Üniversitenin; Birim bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (bölümlerin) hedeflerini kapsamaktadır. Birimimiz Yıllık Değerlendirme Raporu: Birimimizin, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve Birimimiz tarafından her yıl hazırlanan raporudur. Birimimizin Misyonu: Birimimizin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Birimimizin Vizyonu: Birimimizin gelecekte ulaşmak istediği idealleridir. Çevre Değerlendirme: Birimimizin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Birimimiz ile ilişkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki gelişmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. Faaliyet ve Projeler: Birimimizin stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. Đyileştirme Eylem Planları: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. Đyileştirme: Birimimizde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalardır. Kalite Geliştirme: Birimimizin, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesidir. Kaynak Planlaması: Birimimizin hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum Đçi Periyodik Gözden Geçirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Birimimizde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz yönetim ve idari hizmetler hizmetleri alanlarında çalışmışlardır. Kurumsal Değerlendirme: Birimimizin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme sürecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Birimimizin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Birimimiz Kurumsal 7

8 Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Birimimiz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Performans: Birimimizin, belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesidir. Politika: Birimimizin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımlardır. Sorgulama ve Ölçme: Birimimizin belirlemiş olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleştirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Birimimizin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımdır. Stratejik Hedefler: Birimimizin, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan amaçlarıdır. Stratejik Plan Uygulama Süreci: Birimimiz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken çalışmalardır. Şunları kapsar: Planlama kurulunun oluşturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, Kurumun paydaşlarının belirlenmesi, Planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, Kurumsal varsayımların oluşturulması, Değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi, ve Stratejik planlama yol haritasının oluşturulması. Stratejik Planlama: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dış değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluşturmak için Birimimiz tarafından gerçekleştirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Birimimizin kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliştirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin girdisidir. Uygulama Planı: Birimimizin, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu nun 8

9 (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur. (ÜAK) 3.YÖNETĐCĐ ÖZETĐ Temel ilke ve politikalarımız çerçevesinde, kurumsal olarak sunmuş olduğumuz hizmetlerin, faaliyet ve projelerin çok kapsamlı bir değerlendirmesinin yapılması günümüzde bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu rapor Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliğinin. ve 3. maddeleri gereğince hazırlanmıştır. Raporun hazırlanışı sırasında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi esas alınmıştır. Üniversitemizde tarihli YÖK Genel Kurul Toplantısında uygun görülerek tedviren Rektör ataması yapılmıştır. Daha sonra tarihinde seçimler sonucunda Rektör olarak atanan Sayın Prof. Dr. Nizamettin ŞENKÖYLÜ NÜN başlattığı yeni yapılanma sürecinde görev değişiklikleri ve yeni oluşumlar gerçekleşmiş ve ilgili yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG) oluşturulmuştur. ADKG tarafından planlanan şekilde Başkanlığımızın Kurumsal Değerlendirme Ekibi oluşturulmuş ve Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının yılı Stratejik Planının aşağıdaki şekilde yazılmasına karar verilmiştir. 3.KURUMSAL DEĞERLENDĐRME VE STRATEJĐK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı gerek 508 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Genel Sekreter başkanlığında bir Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalışma grubu 2008 yılında personelden oluşmuştur. Birim KDSP Çalışma Grubu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarında yararlanılmak üzere başta personelimiz ve faaliyetlerimize ilişkin verilerin Birim KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluşturma çalışmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüştür. 9

10 2008 yılında Birimimiz tarafından takip edilmiş olan çalışma programı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aşamalarında da Birim KDSP Çalışma Grubu, Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalışacaktır. Yapılmış olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalışmaları ışığında Birim Stratejik Planı güncellenip planın ikinci sürümü hazırlanacaktır. Birim KDSP çalışma grubu tarafından hazırlanmış olan Birim stratejik planın ilk sürümü paydaş görüşüne açılacaktır. Tablo 7 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Birim KAYNAR, Đsmail SAYGI AYDIN, Seyhan Genel Sekreter Kütüphaneci - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tablo 8 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Çalışma 3 Mart 2008 Birim 2007 yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporunun teslimi 2 30 Nisan 2008 Üniversite 2007 yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporunun teslimi 3 30 Haziran 2008 Birim yılları stratejik planı taslağının teslimi 4 30 Eylül 2008 Birim yılları stratejik planının teslimi 5 Aralık 2008 Birim yılları stratejik planının güncellenmiş sürümünün sunulması 6 3 Ocak 2009 Üniversite yılları stratejik planının güncellenmiş sürümünün sunulması 0

11 4.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI NIN TARĐHÇESĐ Üniversitemiz, 7 Mart 2006 tarih ve 26 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilat hakkında 4 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile 78 ve 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında tarihli ve5467 sayılı kanunun. maddesiyle eklenen Ek Madde 62 ile kurulmuştur. Anılan madde ile üniversitemizin bünyesinde Başkanlığımızda kurulmuştur. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak çalışmalarımız, tarihine kadar Tekirdağ Merkez Namık Kemal Caddesi No: 4 te Tekirdağ Belediyesi Su Đşleri Müdürlüğüne ait geçici binada Daire Başkan Vekili ve bir kütüphaneci tarafından yürütülmüştür.bu tarihten sonra ise, çalışmalarımız, üniversitemizin Değirmenaltı mevkiindeki yerleşkesinde bulunan Ziraat Fakültesi kütüphanesinde yaklaşık 50 m2 lik bir alanda, bir kütüphaneci tarafından yürütülmektedir. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığında Daire Başkanı yoktur; Başkanlığımız birimleşememiştir ve bu olumsuzluklardan doğan sıkıntılar nedeniyle yeterli hizmet verememektedir. 5. KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI NIN ORGANĐZASYON ŞEMASI Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, fonksiyonlarına göre iki birim ve bu birimlere bağlı verilen hizmetlerden oluşması gerekir. Ancak mevcut durumda bir kütüphaneci ile tüm birim ve hizmetler yürütülmeye çalışılmaktadır. Olması gereken birim ve hizmetler şunlardır: - Teknik Hizmetler Birimi -Sağlama Servisi - Kataloglama ve Sınıflandırma Servisi - Süreli Yayınlar Servisi

12 - Dokümantasyon Servisi - Ciltleme Đşlemleri ve Onarım Servisleri 2 - Kullanıcı Hizmetleri Birimi - Danışma Servisi - Ödünç Verme Servisi - Görsel- Đşitsel Hizmetler Servisi Şekil Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Teknik Hizmetler Birimi Kullanıcı Hizmetleri Birimi Sağlam a Servisi Kataloglama ve Sınıflama Servisi Süreli Yayınlar Servisi Dokümantasyon Servisi Ciltleme Đşlemleri ve Onarım Servisi Danışma Servisi Ödünç Verme Servisi Görsel- Đşitsel Hizmetler Servisi 6. ÖZ DEĞERLENDĐRME Tablo 9 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu ) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3) Đdari Personel niteliğinde beklenen düzey; Değerlendirme notu 2 2 2

13 4) Mali kaynakların yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6) Đş Teknolojilerinin yeterliliği; 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 9) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; 0) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; ) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; 2) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; 3) Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; 4) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; 5) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; 6) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği; Tablo 20 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Değerlendirme notu ) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 3) Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 7) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 3 3

14 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 0) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; ) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; i) Kampus alanı; ii) Toplam kapalı alan; iii) Eğitim-Öğretim ve Araştırma; iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; Tablo 2 Kurumsal nitelikler veri tablosu sayılar I Öğrenci sayıları II Öğretim elemanı sayıları III Đdari personel sayısı Kadrolu personel Sözleşmeli personel - Diğer personel - Toplam idari personel sayısı IV Çalışanların yaş ortalaması 29 Đdari personel 29 V Çalışanlar arasında bayan sayısı Đdari personel 4

15 VI Çalışanların kıdem ortalaması 6 Đdari personel 6 VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları IX Bölüm ve program sayısı - X Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı Lise mezun sayısı - Önlisans mezun sayısı - Lisans mezun sayısı Yüksek lisans mezun sayısı - Doktoralı eleman sayısı - Tablo 22 Birim personel verileri Sıra no isim Ünvan Şube Hizmet sınıfı Notlar SAYGI AYDIN, Seyhan Kütüphaneci - GĐHS Kadrolu 5

16 Tablo 23 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu ) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 4) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 8) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 0) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; ) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 2) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 3) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; 4) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; 5) Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; Tablo 24 Araştırma ve geliştirme süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu ) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 2) Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynakların yeterliliği; 3) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; 6

17 4) Araştırma ve geliştirme önceliklerinin belirginliği; 5) Araştırma ve geliştirme çalışmaların bütünlüğü ve devamlılığı; 6) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik; 7) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; 8) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarına akademik personelin katılımının yeterliliği; 9) Araştırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 0) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu; ) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; 2) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile eğim-öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 3) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 4) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; 5) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliği; 6) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterliliği; 2 Tablo 25 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu ) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 2) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği; 3) Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği; 4) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği; 7

18 5) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinlerarası yapılabilmesindeki yeterliliği; 6) Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterliliği; 7) Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 8) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; 9) Eğitim-Öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 0) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; ) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 2) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; 3) Yaşam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliği; 4) Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği; 5) Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği; 6) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydaya dönüşmesindeki yeterlilik; 7) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterlilik; 2 Tablo 26 Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu Sıra no. Faaliyet alanları Değerlendirme notu Birim Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Teknik Hizmetler Birimi Faaliyet no. Sağlama Servisi Faaliyet no 2 Kataloglama ve Sınıflama Servisi Faaliyet no 3 Süreli Yayınlar Servisi Faaliyet no 4 Dokümantasyon Servisi Faaliyet no 4 Ciltleme Đşlemleri ve Onarım Servisi Kullanıcı Hizmetleri Birimi Faaliyet no. Danışma Servisi 3 8

19 Faaliyet no. 2 Ödünç Verme Servisi 3 Faaliyet no. 3 Görsel Đşitsel Hizmetler Servisi Tablo 27 Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu ) Personel Đşleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 2) Đdari (ihale, temizlik, ulaşım vb.) işler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 3) Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği; 4) Öğrenci işleri ile ilgili akademik hizmetlerin yeterliliği; 5) Kütüphane ve Dokümantasyon işleri ilgili hizmetlerin yeterliliği; 6) Yapı ve çevre işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 7) Teknik Destek hizmetleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 8) Öğrenci bilim, kültür ve sanat topluluklarının yeterliliği; 9) Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği; 0) Öğrenci Kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği; ) Staj destek hizmetlerinin yeterliliği; 2) Öğrenci Konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği; Tablo 28 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirme tablosu Değerlendirme tablosu ) Organizasyonel yapının yeterliliği; 2) Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı; 3) Görev yetkilerinin yeterliliği; 4) Stratejilerin varlığı ve yeterliliği; 9

20 5) Karar verme süreçlerinin yeterliliği; 6) Đş Süreçleri (akademik ve idari) yeterliliği; 7) Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği; 8) Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliliği; 9) Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği; 0) Đnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği; ) Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği; 2) Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliği; ) Organizasyonel yapının yeterliliği; Tablo 29 Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme tablosu Değerlendirme notu ) Ortak kültür ve değerlerin paylaşımındaki yeterlilik; 2 2) Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliği; 3) Đdari personelin memnuniyetinin yeterliliği; 4) Öğrenci memnuniyetinin yeterliliği; 5) Liderlik yaklaşımlarının yeterliliği; 6) Yönetici yaklaşımlarının (yönetim tarzı, tanıma ve takdir, insan ilişkileri, yetki paylaşımı vb.) yeterliliği; 7) Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği; 8) Đdari personelin özelliklerinin yeterliliği; 3 9) Çalışanlar arasındaki iş birliği ortamının yeterliliği; 0) Đş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliği; 20

21 Tablo 30 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme tablosu Değerlendirme notu ) Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmelerin yeterliliği; 2) Eğitim öğretim ile ilgili çıktıların yeterliliği 3) Araştırma ve geliştirme ile ilgili sonuçların yeterliliği; 4) Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği; 5) Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; 6) Đdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; 2 7) Toplum ile ilgili sonuçların yeterliliği; 2 Tablo 3 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme tablosu Değerlendirme notu. Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; 2. Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; 3. Kendi misyonuna uygunluğu; 7.ÇEVRE DEĞERLENDĐRME ÇALIŞMALARI. Yükseköğretim Alanındaki Ulusal ve Uluslararası Gelişmelerin Değerlendirilmesi Yükseköğretim kurumlarının ekonomik özgürlüklerinin olmayışı eğitim ve araştırma faaliyetleri ile hizmetleri olumsuz yönde etkilemektedir. 2. Mezunlar ile Đlgili Gelişmelerin Değerlendirilmesi 2

22 3. Toplumsal Gelişmelerin ve Toplum ile Đlişkilerin Değerlendirilmesi 4. Sanayi ve Sosyal Kurumları ile Đlişkiler ve Gelişmelerin Değerlendirilmesi 5. Eğitim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi Bilimsel bilgi her 2-3 yılda bir ikiye katlanıyor. Đnternet büyük bir bilgi kaynağı, ancak buradaki bilgilerin yalnızca %5 hakem denetimli olduğu için doğru bilgiye ulaşım her zaman mümkün olamamaktadır. Diğer yandan bilgi teknolojileri sürekli gelişim göstermekte ve takibi giderek güçleşmektedir. 6. Yasal Düzenlemeler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Gelişmelerin Değerlendirilmesi AB müktesebatına uyum çerçevesinde son yıllarda mevzuatta meydana gelen değişimler oldukça fazla olması nedeniyle değişiklikleri takip etmek oldukça güçleşmiştir. 7. Yükseköğretim Kurumunun Bulunduğu Bölgenin Ekonomik ve Ticari Kalkınmasına Etkisinin Değerlendirilmesi Ülkemizin en büyük metropolü olan Đstanbul a yakın olması, aynı zamanda Avrupa ya açılan kapı üzerinde bulunması ve Đlimizde Organize Sanayi Bölgesinin çok geniş çaplı bulunması nedeniyle Üniversitemizin gelişimi oldukça hızlı olacaktır. Tekirdağ ın Đl merkezi olarak sanayiden nasibin alamamış olması gelişimine engellemektedir. Bu durgunluğa Üniversitemizin hareket getirmesi beklenmektedir. PAYDAŞ ANALĐZĐ Tablo 32 Paydaşlar Sıra no Paydaşlar Yararlanıcılar Çalışanlar Temel ortak Stratejik ortak Akademik personel * 2 Đdari personel * * * 3 Öğrenciler * 4 Öğrenci velileri 5 Birim/Üniversite yöneticileri * 22

23 6 Maliye Bakanlığı * 7 ANKOS * 8 ULAKBĐM * 9 Firmalar * 8. SWOT (GZFT) ANALĐZĐ ÖZDEĞERLENDĐRME GÜÇLÜ YANLAR Personel Açısından - meslek elemanının varlığı - Kütüphaneye tahsis edilen bir bütçenin olması Fiziksel Koşullar Açısından - Kütüphanenin kampus alanında hizmet vermesi ZAYIF YANLAR Personel Açısından - Daire Başkanı ve Şube Müdürünün olmayışından kaynaklanan idari sıkıntılar ve buna bağlı olarak birimleşememek - Đdari ve mesleki eleman yetersizliğinin sebep olduğu hizmet eksikliği - Meslek formasyonu gelişmiş, meslek etiği ve bilincine sahip, yeniliklere, gelişmelere açık, dil bilen nitelikli yetişmiş elemanları istihdamdaki zorluk Bütçe Açısından - Süreklilik taşıyan bir Bütçe harcama politikası geliştirilememesi - Çağdaş ölçütlere uygun bir kütüphane bütçesinin olmayışı Fiziksel Koşullar Açısından - Üniversitenin bir Merkez Kütüphane binasının bulunmaması 23

24 - Fiziksel koşulların yetersizliği nedeni ile personelin idari çalışma alanları ile kullanıcının çalışma alanlarının iç içe olma zorunluluğu - Koleksiyonun kütüphane içinde farklı alanlarda değerlendirme olanağının bulunmaması (kitaplar, süreli yayınlar vb. ) - Koleksiyon sayısındaki yetersizlik - Kütüphanenin iç donanım eksikliği Yönetsel Açıdan - Kütüphanenin yönergesinin olmayışı - Kütüphanenin insan kaynakları politikasının olmaması - Kütüphane otomasyon sisteminin olmaması - Kullanıcı memnuniyetinin ölçülememesi ÇEVRE DEĞERLENDĐRMESĐ FIRSATLAR Personel Açısından - Üniversitenin diğer idari birimleriyle pozitif ilişki Fiziksel Koşullar Açısından - Kampusun gelişim sürecinde olması nedeni ile sosyal, kültürel ve çevre düzeni açılarından olumlu beklentiler - Teknik ve idari destek sağlamak açısından üniversitenin diğer birimlerine mekansal yakınlık - Toplumun çeşitli kesimlerinden gelen olumlu ve olumsuz geri bildirimler Yönetsel Açıdan - Kütüphanenin, üniversitenin gelişimine paralel olarak gelişim zorunluluğu - Bilgi teknolojisindeki gelişmelerden sürekli haberdar olma gerekliliği - Bilgi okuryazarlığı kavramının öne çıkması 24

25 - Kütüphanelerin, bilginin vazgeçilmez bir parçası olarak gelişim süreçlerini sürdürecek olmaları TEHDĐTLER Personel Açısından - Mevcut personel sayısının arttırılmasına yönelik bir çalışmanın olmayışı - Ödüllendirme, ilerleme konusunda duyulan kaygılar sonucu artan hoşnutsuzluk, motivasyon düşüklüğü Bütçe Açısından - Satın alma ve ödemelerdeki sıkıntılar - Maliye Bakanlığı nın harcamalar konusundaki tutumu - Elektronik ve basılı kaynaklardaki çeşitlilik ve maliyetlerindeki hızlı artış Fiziksel Koşullar Açısından - Kampus içinde ve çevresinde sosyal, kültürel olanakların çok yetersiz olması - Üniversitedeki akademik birimler bünyesinde kütüphane oluşturma çalışmalarının var olması Yönetsel Açıdan - Üniversite yönetiminin kütüphaneye bakış açısı - Kullanıcıların çeşitli konularda geribildirim almayı sağlayacak bir mekanizmasının olmayışı - Halkla ilişkiler ve pazarlama politikasının bulunmayışı - Bilgi teknolojilerindeki sürekli gelişmeler 9. MĐSYONUMUZ Öğretim ve araştırma faaliyetleri ve toplumsal hizmetlerin gerektirdiği bilgiye erişmek için çağdaş ve evrensel olanakları sağlayarak, üniversitemiz öğretim elemanları ve öğrencilerinin eğitim- öğretim faaliyetlerini desteklemek 25

26 ve bilgiyi, bilim teknolojilerini kullanarak hızlı bir şekilde kullanıcılarımıza aktarmaktır. 0. VĐZYONUMUZ Eğitim ve araştırma programlarının gereksinimleri doğrultusunda, çağdaş bilgi hizmetlerini en üst düzeyde sağlayarak, üniversitemizin ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunan evrensel çapta modern bir kütüphane olmaktır.. DEĞERLERĐMĐZ Namık Kemal Üniversitesi nin değerlerine ilave olarak bilgi hizmetlerinin geleneksel değerleri olan; - Düşünce özgürlüğüne saygı - Meslek etiğine ve anlayışına uygunluk - Üstün hizmet anlayışı - Yaratıcılığa önem verme - Đşbirliği ve yardımlaşma - Kullanıcılarımızın ve personelimizin huzuru temel değerlerimizdir. 2. STRATEJĐK DEĞERLENDĐRME - Kütüphanenin varlık nedeninin kullanıcılarımız olduğu ilkesinin bütün hizmetlerimize yön vermesini sağlamak 2- Nitelik ve nicelik açılarından yeterli insan gücüne sahip olmak 3-Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı, elektronik ve görsel bilgi kaynaklarının dengeli bir şekilde sağlanıp, sahip olma yerine erişim felsefesini benimseyen bir anlayışı hayata geçirmek 4-Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olmak 5-Maddi kaynakların arttırılması için çaba göstermek ve bu kaynakların ekonomik bir şekilde harcanmasını sağlamak 6-Hizmet alanlarını ergonomik bir duruma getirmek 7-Kütüphanenin varlık nedenini, ilgililere duyurmak ve tanıtmak için çağdaş iletişim yöntemlerinden yararlanmak 26

27 Amaç : Kütüphanenin varlık nedeninin kullanıcılarımız olduğu ilkesinin bütün hizmetlerimize yön vermesini sağlamak Hedef : Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak Proje / Faaliyet: - Entegre bir otomasyon sisteminin kurulmasını sağlamak - Kullanıcı memnuniyetine yönelik anket düzenlemek Performans göstergesi: - Otomasyon sisteminin kurulmasının gerçekleşme düzeyi - Kullanıcı memnuniyetine yönelik yapılacak anket sıklık sayısı, anket uygulanacak kullanıcı sayısı ve kullanıcı memnuniyeti oranı Tablo 7 Otomasyon sisteminin kurulmasının gerçekleşme düzeyi Otomasyon sisteminin kurulmasının gerçekleşme düzeyi (%) Tablo 8 Kütüphane kullanıcı memnuniyeti Kullanıcı memnuniyetine yönelik yapılacak anket sayısı (sayı) Anket uygulanacak kullanıcısı sayısı (sayı) Kullanıcı memnuniyet oranı (%) Hedef 2: Kullanıcılardan düzenli olarak geri bildirim almak ve sonuçları değerlendirmek Proje / Faaliyet: - Kütüphaneye öneri kutusu konulması - Üniversitemiz öğrenci temsilcileri ile işbirliği yapılarak, kütüphane hakkındaki isteklerinin öğrenilmesi 27

28 Performans göstergeleri: - Kullanıcı şikayetlerindeki azalma - Kullanıcıların kütüphane hizmetlerinden haberdar olma oranı Tablo 9 Kullanıcı Şikayetlerindeki Azalma Kullanıcı şikayetlerindeki azalma (%) Tablo 20 Kullanıcıların Kütüphane Hizmetlerinden Haberdar Olma Oranı Kullanıcıların kütüphane hizmetlerinden haberdar olma oranı(%) Amaç 2: Nitelik ve nicelik açılarından yeterli insan gücüne sahip olmak Hedef : Çağdaş ve standartlara uygun insan kaynakları politikası oluşturulması Proje / Faaliyet: - Đdeal kadronun nicelik ve nitelik açılarından belirlenmesi - Bir istihdam programının belirlenmesi Performans göstergesi: - Personel sayısı - Uzman personel sayısı Tablo 2 Personel Sayısı Personel Sayısı (sayı) Uzman personel sayısı (sayı) Hedef 2: Çalışanların mesleki gelişimlerinin sağlanması için fırsatları takip etmek ve sürekli eğitim olanakları oluşturmak Proje / Faaliyet: Personel hizmetiçi eğitim programlarının etkinleştirilmesi 28

29 Performans göstergesi: Personel memnuniyetinin ölçülmesi için yapılan anket sayısı ve memnuniyet oranı Tablo 22 Personel memnuniyeti Personel memnuniyetine yönelik yapılacak anket sayısı (sayı) Personel memnuniyet oranı (%) Amaç 3: Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı, elektronik ve görsel bilgi kaynaklarının, dengeli bir şekilde sağlanıp, sahip olma yerine erişim felsefesini benimseyen bir anlayışı hayata geçirmek Hedef : Kullanıcı ihtiyaçlarına ve standartlarına uygun bir kaynak sağlama politikası oluşturmak Proje / Faaliyet: Koleksiyonun konularına ve türlerine göre analiz edilmesi Performans göstergesi: Koleksiyon analizinin gerçekleştirilme oranı Tablo 23 Koleksiyon analizi Koleksiyon analizinin gerçekleştirilme oranı (%) Hedef 2: Elektronik kaynakların sağlanmasına yönelik ölçütler oluşturmak ve etkin kullanımlarını sağlamak Proje / Faaliyet: - Elektronik kaynak koleksiyon geliştirme politikası oluşturulması - Mevcut elektronik kaynakların içerik ve kullanımına yönelik değerlendirmelere devam edilmesi Performans göstergesi: - Koleksiyona eklenen e-dergi sayısı - Koleksiyona eklenen e-kitap sayısı 29

30 Tablo 24 Koleksiyona eklenen Elektronik kaynak sayısı Koleksiyona eklenen e- dergi sayısı (sayı) Koleksiyona eklenen e- kitap sayısı (sayı) Hedef 3: Türkçe yayın koleksiyonunu sanat, bilim ve kültür ürünleri açısından zenginleştirmek Proje / Faaliyet: Piyasada bulunan Türkçe kaynakların araştırılması, gerekli görülenlerin satın alınması Performans göstergesi: Koleksiyona eklenen Türkçe yayın sayısı Tablo 25 Koleksiyona eklenen Türkçe kaynak sayısı Koleksiyona eklenen Türkçe kaynak sayısı (sayı) Amaç 4: Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olmak Hedef : Üniversitedeki eğitim- öğretimi ve araştırma faaliyetlerini destekleyecek olanakları sağlamak Proje/Faaliyet: - Kütüphanelerde kullanıcılara ayrılan bilgisayar sayılarının arttırılması - Kütüphane içerisinde kişisel bilgisayarların kullanımını kolaylaştıracak kablosuz ağ sisteminin kurulması Performans göstergeleri: - Kullanıcıya açık bilgisayar sayısı - Kişisel bilgisayarı ile başvuran kullanıcı sayısı 30

31 Tablo 26 Kullanıcıya Açık Bilgisayar Sayısı, Kişisel Bilgisayarı ile Başvuran Kullanıcı Sayısı Kullanıcıya açık bilgisayar sayısı (sayı) Kişisel bilgisayarı ile başvuran kullanıcı sayısı (sayı) Amaç 5: Maddi kaynakların arttırılması için çaba göstermek ve bu kaynakların ekonomik bir şekilde harcanmasını sağlamak Hedef : Kütüphane bütçesinin mevcut koleksiyonu koruyucu ve geliştirici nitelikte destekleyici bir bütçe anlayışını esas alan bir yaklaşımı üniversite yönetiminin dikkatine sunmak Proje / Faaliyet: Üniversite yönetiminde bütçeden sorumlu yetkililerle gerekli görüşmelerin yapılması Performans göstergesi: Yapılan görüşme sayısı Tablo 27 Yapılan görüşme sayısı Yapılan görüşme sayısı (sayı) Amaç 6: Hizmet alanlarını ergonomik bir duruma getirmek Hedef : Mevcut hizmet alanlarından en verimli şekilde yararlanmak Proje / Faaliyet: - Teknik ve Kullanıcı Hizmetlerine ilişkin çalışmaların aynı fiziksel ortamda gerçekleştirilmesinden kaynaklanan yoğunluk, sessizliğin sağlanması gibi sorunları giderici düzenlemelerin ve değişikliklerin yapılmasını sağlamak - Fiziksel kapasiteyi genişletme ve hizmet kalitesinde profesyonel yaklaşımı sağlama çalışmalarını başlatmak 3

32 Performans göstergesi: Ergonomi çalışmalarının gerçekleşme düzeyi Tablo 28 Ergonomi çalışmalarının gerçekleşme düzeyi Ergonomi çalışmalarının gerçekleşme düzeyi (%) Hedef 2: Yeterli sayıda ve kalitede mobilya (araç- gereç) sağlamak Proje / Faaliyet: - Kitap raflarının yenilenmesi - Kullanıcılar ve personel için yeterli sayıda masa ve sandalye sağlanması Performans Göstergesi: - Mevcut raf sayısı - Eklenen raf sayısı - Masa ve sandalye sayısı Tablo 29 Raf, Masa ve Sandalye Sayısı Mevcut raf sayısı (sayı) Masa sayısı (sayı) Sandalye Sayısı (sayı) Amaç 7: Kütüphanenin varlık nedenini ilgililere duyurmak için çağdaş iletim yöntemlerinden yararlanmak Hedef : Kütüphane etkinliklerini duyurmak için halkla ilişkiler ve pazarlama tekniklerinden yararlanmak Proje / Faaliyet: Kütüphane bilgi kaynaklarının tanıtımı ve kullanımına yönelik kullanıcı gruplarına özel tanıtım programlarının yapılması Performans göstergesi: Kütüphane kullanımındaki artış oranı Tablo 30 Kütüphane Kullanımındaki Artış 32

33 Kütüphane Kullanımındaki Artış (%) SONUÇ - Üniversite eğitiminde bilgiye erişimin önemi tartışmasız kabul edilmeli ve bu alanda ciddi yatırım gereksinimine inanılarak planlamalar yapılmalı - Bilgi hizmetleri için yeterli mali kaynak ve nitelikli deneyimli, dil bilen personele duyulan gereksinimin önemi anlaşılmalı - Personel konusunda yeni bir politika saptanmalı - Otomasyon sistemi en kısa sürede hayata geçirilmeli - Sistem yönetimi konusunda destek sağlayacak ayrı bir personelin (bilgisayar eğitimi almış) başkanlığımızda istihdam edilmesinin otomasyon sisteminin gelişimi ve güvenliği açısından önemsenmeli - Üniversite üst yönetiminin kütüphanenin gelişimi konusundaki desteğinin pozitif bir faktör olacağı inancı ile hareket edilmeli - Sorunlarımıza yönelik olarak ilgili birimlerle ortak projelerin geliştirilerek hayata geçirilmesine olanak sağlanmalı 33

34 4.KAYNAKÇA ) Devlet Planlama Teşkilatı (2006) Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu, 2. sürüm, Haziran 2006, 46 sayfa (Ankara, Devlet Planlama Teşkilatı). 2) Kamu Đdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında Yönetmelik (2006) Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete, sayı no: 26, ) Yüksek Öğretim Kanunu (98) No. 2547, 4 Kasım 98. Resmi Gazete no. 7506, 6 Kasım 98. 4) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (2006) Yükseköğretim Akademik değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi, Surum no. 200/.0, Mayıs 2006 (Ankara, yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu). 5) Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (2005) Resmi Gazete , Sayı: 25942, (Ankara, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu). 34

35 35

Adnan Menderes Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanl kanlığı Stratejik Plan 2007-2011 2011 Haziran 2006 05.04.2010 1 Sunu Planı Proje grubu Misyon Misyon analizi Vizyon Değerlerimiz Paydaşlarımız

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Temmuz 2009 1 İçindekiler Listesi: 1. Kapak 1 2. İçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri 2 3. Sunuş

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi si 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Muammer GĐRGĐN si Başkan Vekili Tekirdağ, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Kapak...Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... Hata! Yer

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2011 TEKİRDAĞ İçindekiler Listesi SUNUŞ... 3 1. Giriş... 4 1.1 Dokümanın Amacı... 4 1.2 Dokümanın

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Uzm. Sevinç Adiloğlu Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Tekirdağ, Haziran 2008 Đçindekiler

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Ocak 2009 1 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri... 2 3. Sunuş...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Mayıs 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı...

Detaylı

Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Raporu

Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Raporu Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Raporu 2015 İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ 3 SUNUŞ 4 KALİTE KOMİSYONU 5 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 6 1.1 ÖZDEĞERLENDİRME 6 1.1.1. Girdilerin Değerlendirilmesi

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Saray, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi Kapak... i Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... ii Sunuş... 1 1.Giriş...

Detaylı

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ 2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ AMAÇ 1- Ayrı bir merkez kütüphane binası yapılarak, kütüphane hizmetlerinin bu alandan yürütülmesini sağlamak. Hedef 1- Çağdaş bir kütüphane binasında bilgi/kültür

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2018 Birim Kalite Politikası Üniversitemiz ve birimimiz misyonu, vizyonu doğrultusunda; eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerine

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2017

STRATEJİK PLAN 2013-2017 Misyon KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversitemiz öğretim elemanı ve öğrencilerinin eğitim öğretim ve bilimsel faaliyetlerini desteklemek, üretilen bilgileri gelişen teknolojiler aracılığı

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No 1 Saray, Ekim 2009 1 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Çalışması Bilgilendirme Notu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no..0 Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tekirdağ, Eylül 2009 Đçindekiler listesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde kurulan Proje

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 2 ÖZDEĞERLENDİRME KAPSAMI... 9 2.1 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 9 2.1.1 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey...

Detaylı

BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2019 BİRİM KALİTE POLİTİKASI Üniversitemiz ve birimimiz misyonu, vizyonu doğrultusunda; eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerine

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ANKARA- 13 /04/2016 1 Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi 2 Araştırma ve Geliştirme Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Araştırma Kaynakları Araştırma

Detaylı

T.C. Muğla Üniversitesi

T.C. Muğla Üniversitesi T.C. Muğla Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu MU ADKG Rapor no. 2006/01 Sürüm: 2006/1.5 Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Ekim 2006 Referans KD. R.1. Muğla Üniversitesi (2006)

Detaylı

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Yükseköğretim kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (ADEK) çerçevesinde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Üniversitemizin eğitim öğretim politikası doğrultusunda, araştırma ve eğitim öğretimde duyulan bilgi gereksinimini karşılamak amacıyla; gereken her türlü bilgi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Kalkınma Bakanlığınca yayımlanmış olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 7 nci maddesinin 3 üncü

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ DERME GELİŞTİRME POLİTİKASI

SİNOP ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ DERME GELİŞTİRME POLİTİKASI SNÜ Merkez Kütüphane Politikaları Politika Sayı No: 2 Yönerge: MADDE 8.2 SİNOP ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ DERME GELİŞTİRME POLİTİKASI Tanımlar: Derme: Kütüphane ya da Bilgi Merkezine önceden belirlenmiş

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Personel Daire Başkanlığı. 2009 2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No : 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Personel Daire Başkanlığı. 2009 2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No : 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Personel Daire Başkanlığı 2009 2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No : 1 Temmuz 2008 Đçindekiler listesi SUNUŞ.. 3 GĐRĐŞ..... 4 YÖNETĐCĐNĐN ÖZETĐ. 4 STRATEJĐK PLANIN PLANLAMA GEREKSĐNĐMĐ

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No: 1 Tekirdağ 2009 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...... 3 1- GENEL BİLGİLER...... 4 A- Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B- Birime ilişkin

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler. Sunuş... 4 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 7 6. Kurumsal

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ndeki kalite güvence sistemi politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve Fakülte içerisinde yayılımıyla ilgili süreçleri

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM GÖREV TANIMLARI. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM GÖREV TANIMLARI. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli olan basılı ve elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, uluslararası

Detaylı

ECZACILIK EĞİTİMİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ: AKREDİTE OLAN FAKÜLTELERE BAKIŞ

ECZACILIK EĞİTİMİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ: AKREDİTE OLAN FAKÜLTELERE BAKIŞ ECZACILIK EĞİTİMİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ: AKREDİTE OLAN FAKÜLTELERE BAKIŞ Prof. Dr. Belma Gümüşel belmagumusel@yahoo.com ECZACILIK FAKÜLTELERİ n=12 Öğrenci Alan Öğrenci alması onaylanan Öğrenci almayan

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...1 2. Đçindekiler listesi...2 2. Tablo listesi...............3 2.

Detaylı

İYTE TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJELERİ YÜRÜTME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İYTE TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJELERİ YÜRÜTME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İYTE TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJELERİ YÜRÜTME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

RAPORUN TESLĐM TARĐHĐ: 22.12.2006 GZFT ANALĐZĐ: DEĞERLER: PAYDAŞLAR: MĐSYON: STATEJĐK AMAÇ, HEDEF, FAALĐYET VE PERFORMANS GÖSTERGELERĐ VĐZYON:

RAPORUN TESLĐM TARĐHĐ: 22.12.2006 GZFT ANALĐZĐ: DEĞERLER: PAYDAŞLAR: MĐSYON: STATEJĐK AMAÇ, HEDEF, FAALĐYET VE PERFORMANS GÖSTERGELERĐ VĐZYON: ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ STRATEJĐK PLANLAMA RAPORU BĐRĐM STRATEJĐ GRUBU ADI: ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜM BAŞKANI: Prof. Dr. HULUSĐ BARLAS hbarlas@istanbul.edu.tr BĐRĐM ÜYELERĐ: Yrd.Doç.

Detaylı

ODTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2011 ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ODTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2011 ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ODTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2011 ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 1. GİRİŞ ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO) Özdeğerlendirme Raporu YÖDEK Rehberinde belirtilen özdeğerlendirme modeli ve ODTÜ Rektörlük

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU 205 209 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI ÖNSÖZ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Yüksekokulu 205-209 Dönemi Stratejik Planı, 0.2.2003 tarih ve 508 sayılı Kamu Mali

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Madde 2 - Nilüfer Belediyesi, Müdürlüğü, Anayasa nın güvence altına aldığı

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2014

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2014 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2014 İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ 3 SUNUŞ 4 AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU 5 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 6 1.1 ÖZDEĞERLENDİRME

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Mart 2009 Tekirdağ Đçindekiler listesi 1. Sunuş... 5 2. Giriş... 6 3. Yönetici Özeti... 9 4. Kurumsal

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı.../ /2009 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE Đlgi: 25.03.2009 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (Güncelleştirme) (2012 / 2013) Hatay 2012 SUNUŞ Merkez Kütüphane bilgi erişim hizmeti sunmak, bilgi erişim politikaları

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU. Sürüm No: 2

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU. Sürüm No: 2 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No: 2 TEKĐRDAĞ 2009 Đçindekiler 1. SUNUŞ 4 2. GĐRĐŞ 5 2.1. Dokümanın Amacı 5 2.2. Dokümanın

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Eylül 2009 Đçindekiler Tablosu Đçindekiler Tablosu... 2 Tablo Listesi... 4 Şekil Listesi...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

HEDEF 2020 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KTÜ 2014 MÜDEK AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI. 12 Şubat 2014. Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Bölüm Başkanı

HEDEF 2020 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KTÜ 2014 MÜDEK AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI. 12 Şubat 2014. Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Bölüm Başkanı KTÜ 2020 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 MÜDEK AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Bölüm Başkanı 12 Şubat 2014 MÜDEK ÖLÇÜTLERİ (Sürüm 2.0) 01 Öğrenciler 02 Program Eğitim Amaçları

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2006

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2006 ANKARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2006 Şubat 2007 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 2 1. GİRİŞ 3 2. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 4 3. KURUMUN NORM VE DEĞERLERİ 6 4. STRATEJİK HEDEFLER

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Tekirdağ-Nisan 2013 Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. M. Kemal ATATÜRK 2 İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUŞ... 7 1.GİRİŞ...

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Proje Geliştirme Bürosu Tekirdağ, Şubat 2008 Đçindekiler listesi Yönetici

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Mali Yılı Performans Programı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Mali Yılı Performans Programı T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Mali Yılı Performans Programı Sürüm no. 1.1 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Temmuz 2009 Namık Kemal Üniversitesi (2009) Namık Kemal Üniversitesi 2010 Mali Yılı Performans

Detaylı

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI - 2016 SUNUŞ Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi 1 1 Kalite Güvence Süreçlerinin Yönetimine İlişkin, Organizasyonel Yapılanma 2 Kalite Yönetim Sistemi Üniversitemizin; misyon, vizyon ve hedeflerine ulaşmak için bu değerleri kalite

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı