DOXORUBCN ÇEREN MANYETK ALBUMN NANOPARTKÜLLERN HAZIRLANMASI VE LAÇ TAINIMINDA KULLANIM OLANAKLARININ ARATIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOXORUBCN ÇEREN MANYETK ALBUMN NANOPARTKÜLLERN HAZIRLANMASI VE LAÇ TAINIMINDA KULLANIM OLANAKLARININ ARATIRILMASI"

Transkript

1 ÖZEL EGE LSES DOXORUBCN ÇEREN MANYETK ALBUMN NANOPARTKÜLLERN HAZIRLANMASI VE LAÇ TAINIMINDA KULLANIM OLANAKLARININ ARATIRILMASI HAZIRLAYAN ÖRENCLER: Barkın Özyamaner (11A) Turusan afak (11A) DANIMAN ÖRETMEN: Mesut Esen ZMR 2011

2 ÇERK LSTES PROJENN AMACI. 3 1.GR. 3 2.YÖNTEM PROTEN TAYN Albumin nanopartiküllerinin sentezlenmesi Optimum albumin konsantrasyonunun belirlenmesi Doxorubicin standart grafiinin hazırlanması Albumin nanopartiküllerine doxorubicin yüklenmesi Doxorubicin enkapsülasyonu üzerine ph etkisi Doxorubicin içeren manyetik albumin nanopartiküllerinin sentezlenmesi n vitro ilaç salınımı SONUÇLAR VE TARTIMA Albumin standart grafii Doxorubicin standart grafii Nanopartikül hazırlama ve hazırlanılan nanopartiküllerine ilaç yükleme koullarının optimizasyonu Nanopartiküllerden doxorobicin salımı TEEKKÜR KAYNAKLAR 18

3 PROJENN AMACI Kanser tüm dünyada hızla artmakta ve ölüm nedenlerinin balıca sebepleri arasında yer almaktadır. Son istatistiksel bilgilere göre 2020 yılında dünyadaki kanser hastası sayısının 15 milyondan fazla olacaı belirtilmitir. Çou kanser türleri lokalizasyonuna ve evrelerine balı olarak cerrahi müdahele, radyoterapi ve/veya kemoterapi gibi uygulamalarla tedavi edilebilmektedir. Antrasiklin bir antibiyotik olan doxorubicin en geni kullanım alanına sahip ve gerek tek bir ajan gerekse kombinasyonlu biçimde intravenöz olarak hastaya uygulanan antikanser ilaçlardan biridir. Bata over kanseri olmak üzere, meme, akcier, tiroid kanseri, yumuak doku sarkomaları ve bazı tür lösemilerin tedavisinde kullanılır. Doxorubicinin düzensiz kalp atıları, kalp yetmezlii gibi istenmeyen birçok yan etkisi vardır. Bunun yanısıra aız yaraları, sindirim problemleri, saç dökülmesi, el ayak sendromu dier yan etkileri arasında yer almaktadır. Doxorubicinin belirtilen yan etkilerinin giderilmesi amacıyla günümüzde klinik uygulamalarda kullanılmakta olan lipozamal doxorubucin ve PEG-lipozomal doxorubucin türevleri oluturulmu fakat yan etkiler tamamen ortadan kaldırılamamıtır. laç uygulaması sırasında el ve ayaklara souk kompres uygulanmasına ramen özellikle yapılan ikinci tedavi sonrası el ve ayaklarda yanıklar, su toplanması, ime ve iyilemeyen yaraların yanında aız içinde beslenmeye engel olabilecek büyüklükte yaralar ve yutkunma güçlüü gözlenmektedir. Doxorubucinin yan etkilerini azaltmak için gelitirilmi lipozomal PEG-Doxorubucinin de bu gibi yan etkileri ortadan kaldırmakta yetersiz olması, ve yan etkilerinin hastanın yaam kalitesini düürmesi nedeniyle, hedef hücreye gönderilebilecek doxorubucin türevinin hazırlanması çalımamızın temelini oluturmaktadır. Bu amaçla, albumin kullanılarak nanopartiküller hazırlanmı ve hedeflenen bölgeye ilacın taınımı için nanopartiküllere manyetik özellik kazandırılmıtır. 1.GR Nanoteknoloji, nanometre ölçeindeki objeleri ele alan bir teknolojiyi sunar. Nanopartiküllerin; yükleme kapasitesinin fazla olması, immün sistem tarafından tanınmaması dolayısıyla hedefe daha etkili bir biçimde ulamak amacıyla yüzeylerinin çeitli moleküller ile modifiye edilebilmesi, kan beyin bariyeri ve hücreler arası sıkı balantılar gibi fizyolojik bariyerlerden geçii salayabilecek ekilde dizayn edilebilmesi, polimer kaplı süperparamanyetik materyallerin manyetik rezonans görüntülemeye olanak salayarak partiküllerin diagnostik uygulamalarda kullanılabilmesi, bir ligand ile konjugasyon aracılııyla oldukça spesifik doku hedeflendirmesini mümkün kılması gibi özellikleri bulunmaktadır (Ak, 2010, Soloviev, 2007). laç taıyıcı sistemler olarak nanopartiküller, polimer, metal veya seramik materyallerinden oluabilir. Kullanılan materyale ve üretim metoduna balı olarak

4 ekil ve büyüklükleri deien partiküllere farklı özellikler kazanmaktadır. Lipozomlar, katı lipid partkülleri, miseller, küreler, dendrimerler, konjugatlar, hidrojeller vb. bu konuda aratırılan sistemlerdendir (Wang,et all.,2008) (ekil 1). ekil 1. Aratırmaları süren terapötik nanopartiküler platformlardan bazıları (a) lipozom (b) polimer-ilaç konjugatı (c) polimerik nanopartikül (d) dendrimer (e) demir oksit nanopartikülü Kırmızı noktalar hidrofilik ilaçları, mavi noktalar hidrofobik ilaçları göstermektedir (4). Polimerik nanopartiküller, kontrollü ilaç salımı ve hastalıa spesifik lokalizasyon salaması amacıyla karakteristikleri ve yüzey kimyası deitirilerek üretilebilir (Singh and Lillard, 2009). Polimerik nanopartiküllerin hazırlanmasında doal ve sentetik polimerler kullanılmaktadır. Doal polimerler, proteinler (albumin, jelatin vb.) ve polisakkaritler (aljinat, kitosan, dekstran vb.) olmak üzere iki gruptan olumaktadır. Sentetik polimerler ise önceden sentezlenen ( polianhidrit, polikaprolakton-pcl, polilaktik asit-pla, poli laktik-ko-glikolik asit- PLGA vb.) veya hazırlama sırasında sentezlenen polimerlerden polisiyanoakrilat-paca vb.) olumaktadır (Ak, 2010). Nanoteknolojik ilk ilaç taıma sistemi 1960 larda tanımlanan ve daha sonra lipozomlar olarak kabul edilen lipid vezikülleridir. Ardından çeitli organik ve inorganik biyomateryaller ilaç taıma sistemi olarak aratırılmıtır. Kontrollü salım yapan ilk polimer sistemi 1976 da tanımlanırken, 1980 de ph deiimlerine cevap vererek ilaç salımı yapabilen daha kompleks bir sistem olan ve hücre-spesifik hedefleme gerçekletiren lipozomlar sentezlenmitir de uzun süre sirkülasyonda kalan ilk modifiye lipozomlar tanımlanmıtır. Ardından polietilen glikolün (PEG) lipozomların ve polimerik nanopartiküllerin sirkülasyon zamanını uzattıı belirlenmitir de ise gerekli onaylar alınarak polietilen glikol balı lipozomal doxorubicin AIDS ilikili Kaposi Sarkoması tedavisinde kullanılmaya balanmıtır (Farokhzad and Langer

5 2009). Bazı ilaç taıyıcı sistemler günümüzde klinik uygulamalarda kullanılmakta olup çeitli formları aratırılmaya ve çalıılmaya devam etmektedir (Wang,et all.,2008). Kanser, kontrolsüz hücre bölünmesi ve hücrelerin orjinden veya primer bölgeden vücudun dier bölgelerine invazyonu ve yayılmasıyla karakterize olan bir hastalık grubudur. Kanserin büyüme sinyallerinin kendi kendini yönetmesi, hücrelerin büyüme inhibisyon sinyallerinden ve apoptosisten kaçması, limiti olmayan bölünme potansiyeli, anjiogenez, invazyon ve metastaz olmak üzere ayırıcı özellikleri olduu bilinmektedir (Pecorino, 2006). Kanser tüm dünyada hızla artmakta ve ölüm nedenlerinin balıca sebepleri arasında yer almaktadır. Son istatistiksel bilgilere göre 2020 yılında dünyadaki kanser hastası sayısının 15 milyondan fazla olacaı belirtilmitir (Kairemo, et all., 2008). Çou kanser türleri lokalizasyonuna ve evrelerine balı olarak cerrahi müdahele, radyoterapi ve/veya kemoterapi gibi uygulamalarla tedavi edilebilmektedir. Kemoterapi uygulamasında farmakolojik olarak aktif kanser ilacı tümör dokusuna düük spesifite ve doza baımlı toksisitesi ile ulaır. Kullanılan çou antikanser ajan tümör hücreleri ile salıklı hücreleri birbirinden ayıramaz, dolayısıyla sistemik toksisiteye ve yan etkilere neden olur. Bu durum ilacın alınabilen maksimum dozunu sınırlar. Ayrıca hızlı eliminasyon ve geni bir alana yayılım ilacın fazla miktarda uygulanmasını gerektirir ancak bu durum ekonomik deildir ve istenmeyen etkilerin ortaya çıkmasına sebep olur. Nanopartiküler ilaç taıyıcı sistemlerin daha etkili ve daha az zararlı olması bu problemlerin bazılarını ortadan kaldırır (Sinha, et all., 2006). Hedeflenen tümör dokusuna nanopartiküllerin ulaabilmesi için elimine olmadan dolaımda uzun süre kalmaları gerekmektedir. Yüzey modifiye olmayan veya hidrofobik nanopartiküller dolaımda iken büyüklük ve yüzey karakteristiklerine balı olarak balıca karacier ve dalak olmak üzere mononükleer fagositik sistem (MPS) tarafından yakalanırlar. Bu sorunu ortadan kaldırmak için nanopartiküller hidrofilik polimerler ile kaplanabilirler, böylece partiküller makrofajlarca yakalanmaktan korunurlar. Hidrofilitenin artırılması ayrıca partikülü suda daha çözünür yapmasının yanında enzimatik degradasyona karı daha az hassas olmasını ve böylece biyouyumluluunun artmasını salar (Wang, et all., 2008). lacı hedef hücreye göndermenin bir yolu da fiziksel hedeflemedir. Fiziksel hedefleme, dıarıdan verilen uyarılar ile ilacın vücut içerisindeki spesifik bir bölgede younlamasını salayan yeni bir hedefleme tekniidir (Vasir and Labhasetwar, 2005). Manyetik alan ve ultrases uygulanarak gerçekletirilir. Manyetik hedeflendirme yaklaımı manyetik ilaç taıyıcısına balı veya taıyıcıya enkapsüle edilmi bir terapötik ajanın intravenöz enjeksiyonu ve dıarıdan lokalize manyetik alan uygulamasıyla tümör dokusuna yönelmesini kapsar (ekil 2). Manyetik cevap veren ilaç taıyıcıları genellikle magnetit, demir, nikel, kobal vb. gibi materyaller içerir. laç taıyıcıları ise manyetik lipozomlar, mikroküreler, nanoküreler ve koloidal demir oksit solüsyonları olabilmektedir.

6 ekil 2. Manyetik hedefleme stratejisi(11) Antrasiklin bir antibiyotik olan doxorubicin en geni kullanım alanına sahip ve gerek tek bir ajan gerekse kombinasyonlu biçimde intravenöz olarak hastaya uygulanan antikanser ilaçlardan biridir. Bata over kanseri olmak üzere, meme, akcier, tiroid kanseri vs., bazı yumuak doku sarkomaları ve bazı tür lösemilerin tedavisinde kullanılır. ekil 3 de gösterildii gibi yapısında tetrasiklin halkası ve bu halkaya glikozidik ba ile balı daunozamin ekeri içerir (Waterhouse, et all., 2001). O OH O OH OH H 3 C O O OH O O CH 3 OH NH 2 ekil 3. Doxorubicinin yapısı Doxorubicinin düzensiz kalp atıları, kalp yetmezlii gibi istenmeyen birçok yan etkisi yanında aız yaraları, sindirim problemleri, saç dökülmesi, el ayak sendromu (PPE) gibi dier yan etkileri de vardır (Devoti, 2006, Jung, 2001). stenmeyen bu etkiler yanı sıra bir dier önemli konu ilaç dirençliliidir. Doxorubicinin belirtilen yan etkilerinin giderilmesi amacıyla günümüzde klinik uygulamalarda kullanılmakta olan lipozamal doxorubucin ve PEGlipozomal doxorubucin türevleri oluturulmu fakat yan etkiler tamamen ortadan kaldırılamamıtır. Doxorubicinin bu türevleri kalp rahatsızlıklarının azalmasını salamı fakat tedavi gören hastalarda özellikle el-ayak sendromu olarak bilinen yanıklar, yaralar, aızda oluan yaralar, sindirim problemlerini önleyememitir. laç uygulama sırasında el ve ayaklara souk kompres uygulanmasına ramen özellikle yapılan 2. tedavi sonrası el ve ayaklarda

7 yanıklar(ekil 3), su toplanması, ime ve iyilemeyen yaraların yanında aız içinde beslenmeye engel olabilecek büyüklükteki yaralar ve yutkunma güçlüü tedavinin bazı yan etkileridir. Doxorubucinin yan etkilerini ortadan kaldırmak için gelitirilmi lipozomal PEG- Doxorubucinin de bu gibi yan etkileri ortadan kaldırmakta yetersiz olması ve yan etkilerinin hastanın yaam kalitesini düürmesi nedeniyle, hedef hücreye gönderilebilecek doxorubucin türevinin hazırlanması çalımamızın temelini oluturmaktadır. Bu amaçla, farklı balanma bölgeleriyle ilaçları balama kapasitesine sahip olan, düük molekül kütleli bir protein, albumin kullanılarak nanopartiküller hazırlanmı ve hedeflenen bölgeye ilacın taınımı için nanopartiküllere manyetik özellik kazandırılmıtır. ekil 3. Lipozomal-Doxorubucin Yan Etkisi, El-Ayak Sendromu 2. YÖNTEM Sıır serum albumini (BSA) Sigma ve glutaraldehit (%25) Merck ve doxorubicin Deva firmasından ticari olarak salandı. Çalımada kullanılan dier kimyasallar da analitik saflıktadır. Manyetik partikül hazırlanması amacıyla kullanılan Fe 3 O 4 partikülleri Hacettepe Üniversitesinde sentezlendi Protein tayini Çalımamızda protein miktar analizleri Bradford yöntemi kullanılarak yapıldı (Bradford, 1976). Bradford reaktifi 40 mg Coomassie-Brilliant Blue G-250 nin tartılıp % 98 lik 50 ml etanolde çözülmesi ve üzerine 55 ml % 88 lik fosforik asit ilave edilerek distile su ile 1

8 litreye tamamlanmasıyla hazırlandı. 0,02, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20 mg/ml konsantrasyonlarda bovin serum albumin (BSA) çözeltileri oluturuldu ve 0,05 ml çözelti üzerine 1 ml Bradford reaktifi eklenerek 10 dakika oda sıcaklıında inkübe edildi. Süre sonunda Perkin Elmer UV/VIS spektrofotometrede 595 nm de absorbanslar ölçülerek konsantrasyonlara karılık absorbansların esas alındıı standart grafii çizildi. Örnek analizlerinde de aynı yöntem uygulandı ve standart grafii denklemi kullanılarak ölçülen absorbanslara karılık albumin konsantrasyonları hesaplandı Albumin nanopartiküllerinin sentezlenmesi Albumin nanopartikülleri Weber ve arkadalarının, Langer ve arkadalarının gelitirdikleri yöntemlerin modifikasyonu ile desolvasyon metodu kullanılarak gerçekletirildi (Weber, et all., 2000, Langer, et all., 2003). Albumin 1 ml distile suda çözüldü ve 480 rpm hızla orbital karıtırıcı üzerinde 4 ml etanol, pompa (ERC HPLC Pump 64) yardımıyla 1 ml/dk akı hızında eklendi.

9 Elde edilen karıım içerisine % 8 lik glutaraldehit çözeltisinden 0,588µl/ mg BSA olacak ekilde eklendi. 24 saat oda sıcaklıında çalkalamaya bırakılan albumin nanopartikülleri süre sonunda eppendorf tüplerine alınarak rpm de 3x20 dk Beckman Mikrofuge E cihazında santrifüjlendi. Üst faz bir tüpe alınarak ayrıldı ve eppendorf tüplerinin içerisine 1 er ml distile su eklenerek rpm de 2x20 dk santrifüjlenerek yıkama ilemi yapıldı. Santrifüj sonrasında üst faz 1. yıkama suyu olarak ayrı bir tüpe alındı ve nanopartiküller aynı ilemlerle ikinci defa yıkandı. 2. yıkama suyu da bir tüpe koyulup nanopartiküller +4 ºC ye kaldırılarak depolandı Optimum albumin konsantrasyonunun belirlenmesi 25, 50, 75, 100 mg/ml albumin konsantrasyonlarında nanopartiküller hazırlanılarak optimum albumin miktarı belirlendi. Üst faz ve yıkama sularında Bradford yöntemi kullanılarak protein tayinleri yapıldı ve desolvasyon % deerleri aaıdaki formül kullanılarak hesaplandı. (mg) Desolve albumin (mg) = Eklenen toplam albumin (mg) Desolve olmayan albumin Nanopartikül oluturan albumin miktarı yüzdesi ise desolve albumin miktarının eklenen toplam albumine bölünüp 100 ile çarpılmasıyla aaıdaki formülde gösterildii gibi hesaplandı. % Desolvasyon =

10 Elde edilen nanopartiküllerin boyutları ise zeta boyut ölçüm cihazı ile (Malvern dynamic laser scattering zeta sizer Nano SZ, zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü) belirlendi Doxorubicin standart grafiinin hazırlanması Doxorubicinin UV/VIS spektrofotometrede dalga boyu taraması yapıldı ve maksimum absorbans verdii dalga boyu 480 nm olduu saptandı. lacın 0.010, 0.015, 0.025, , mg/ml konsantrasyonlarda çözeltileri hazırlanarak standart grafii çizildi Albumin nanopartiküllerine doxorubicin yüklenmesi 0,5, 1, 2, 2,5 mg/ml doxorubicin kullanılarak hazırlanılan nanopartiküllerde ilaç enkapsülasyon verimleri incelenerek optimum doxorubicin konsantrasyonu belirlendi. Doxorubicin ve albumin 1 ml distile suda çözülerek nanopartiküller oluturuldu. 24 saat sürenin ardından santrifüj ilemlerine geçildi ve süpernatantlar doxorubicin analizi yapmak üzere ayrı bir tüpe alındı. Üst faz ve yıkama sularında doxorubicin miktarları analizlendi. Albumin nanopartikülleri içerisinde enkapsüle edilen doxorubicin miktarı, aaıda belirtilen formül kullanılarak hesaplandı. Enkapsüle doxorubicin (mg) = Eklenen toplam Enkapsüle olmayan doxorubicin (mg) doxorubicin (mg) lacın enkapsülasyon verimi ise enkapsüle doxorubicin miktarının eklenen toplam doxorubicine bölünüp 100 ile çarpılmasıyla aaıdaki formülde gösterildii gibi hesaplandı.

11 % Enkapsülasyon verimi = laç yüklü nanopartiküllerin boyutları zeta boyut ölçüm cihazı ile ölçüldü Doxorubicin Enkapsülasyonu üzerine ph etkisi Optimum olarak seçilen oranlarda doxorubicin (1 mg/ml) ve albumin (25 mg/ml) tartılarak ph= 2-9 aralıında ph deeri NaOH ve HCl kullanılarak ayarlanmı distile suda çözüldü ve nanopartikül her bir ph deerinde sentezlendi. Doxorubicin enkapsülasyon verimleri hesaplanarak maksimum enkapsülasyon veriminin saptandıı ph deeri optimum ph olarak belirlendi Doxorubicin içeren manyetik albumin nanopartiküllerinin sentezlenmesi Manyetik ajan olarak seçilen Fe 3 O 4 Chen ve arkadalarının çalımasında belirtilen oranlar(18) dikkate alınarak kullanıldı. Buna göre 25 mg albumin, 1 mg doxorubicin ve 10 mg Fe 3 O 4 1 ml ph ı 6,5 olarak ayarlanmı d-suda çözüldü standart koullarda nanopartiküller sentezlendi n Vitro laç Salımı 1ml doxorubicin içeren manyetik nanopartikül süspansiyonu molekül kütleli maddelere geçirgen gözenek boyutuna sahip diyaliz torbasına konularak 10 ml ph 5.0 ve fizyolojik ph deeri olan 7.4 e ayarlı saf su içeren reaktöre yerletirildi ve 200 rpm hızla çalkalayıcı su banyosunda 37 o C de inkübe edildi. Belirli zaman aralıklarında suda doxorubicin tayinleri yapılarak nanopartikülden doxorubicin salımı belirlendi.

12 3. SONUÇLAR VE TARTIMA 3.1. Albumin Standart Grafii Bradford yöntemiyle mg/ml aralıında BSA kullanılarak çizilen standart grafii kullanılarak albumin miktarları belirlendi. ekil 4. Albumin Standart Grafii 3.2 Doxorubicin Standart Grafii Doxorubicinin dalga boyu taraması UV/VS spektrofotometre kullanılarak yapıldı ve 480 nm de Doxorubicinin maksimum absorban verdii saptandı mg/ml aralıında Doxorubicin kullanılarak çizilen standart grafii kullanılarak tüm denemelerde Doxorubicin konsantrasyonları saptandı (ekil 5). ekil 5. Doxorubicin Standart Grafii

13 3.3 Nanopartikül Hazırlama ve Hazırlanılan Nanopartiküllere laç Yükleme Koullarının Optimizasyonu Farklı miktarlarda albumin kullanılarak hazırlanılan nanopartiküllerde desolvasyon % deerleri her bir albumin oranı için hesaplandı ve örneklerin partikül boyutları zeta potansiyel ile saptandı. Albumin miktarı 100 mg/ml alındıında desolvasyon yüzdesi 91.6 deerine yükselsede nanopartikül boyutlarındaki görülen artı nedeniyle tercih edilmemitir. 25 mg/ml albumin konsantrasyonunda desolvasyon % deeri 83.4 olarak saptanmıtır. 50 mg/ml albumin konsantrasyonunda ise bu deer 84.5 dir. Desolvasyon % deerinde fazla artı olmaması nedeniyle aırı albumin kullanımına gerek duyulmamı ve partikül boyutları yaklaık 120 nm olarak saptanan 25 mg/ml albumin konsantrasyonu sonraki denemeler için tercih edilmitir. ekil 6 da 25 mg/ml albumin konsantrasyonu kullanılarak hazırlanılan nanopartikül boyutlarının yarıçapının olduu görülmektedir. ekil mg/ml Albumin Konsantrasyonunda Hazırlanılan Nanopartikül Boyutu

14 Optimum albumin konsantrasyonu ve farklı miktarlarda (0,5, 1, 2, 2,5 mg/ml) doxorubicin kullanılarak hazırlanılan nanopartiküllerde ilaç enkapsülasyon verimleri incelenerek optimum doxorubicin konsantrasyonu belirlendi. ekil 7. Doxorubicin Konsantrasyonunun Etkisi ekil 7 de görüldüü gibi, 1 mg/ml konsantrasyonunun üzerinde Doxorubicin kullanılarak nanopartikül hazırlanıldıında enkapsülasyon veriminde büyük artı gözlenmemitir. laç miktarı olarak bu nedenle 1 mg/ml konsantrasyon deeri seçilmitir. Optimum albumin (25 mg/ml) ve Doxorubicin(1 mg/ml) kullanılarak farklı ph deerlerinde hazırlanılan nanopartiküllerde ilaç enkapsülasyon verimleri ekil 8 de verilmitir. ekil 8. ph Etkisi

15 Enkapsülasyon veriminin maksimum olduu 6,5 deeri optimum ph olarak seçilmitir. Fe 3 O 4 kullanılarak manyetik albumin nanopartikülleri hazırlanmı ve manyetik nanopartikül içerisine Doxorubicin enkapsüle edilmitir. Hazırlanılan ilaç içermeyen, ilaç içeren ve manyetik özellik gösteren nanopartiküller ekil 9 da fotograflanmıtır. ekil 10 da ise hazırlanılan manyetik nanopartiküllere magnet yaklatırıldıında gözlenen manyetik özellik gösterilmitir. ekil 9. Nanopartiküller ekil 10. Manyetik Nanopartiküller

16 3.4. Nanopartiküllerden Doxorubicin Salımı Doxorubicin içeren manyetik nanopartikül süspansiyonu 10 ml ph deeri 5.0 ve 7.4 e ayarlanmı saf suya karı diyalizlendi 37 o C çalkalayıcı su banyosunda belirli zaman aralıklarında doxorubicin miktarı ölçülerek ilaç salım yüzdesi her bir ph deeri için belirlendi. Nanopartiküllerin diyaliz torbasına konularak hazırlanılan reaktör fotografları görülmektedir. Kanser, kontrolsüz hücre bölünmesi ve hücrelerin orjinden veya primer bölgeden vücudun dier bölgelerine invazyonu ve yayılmasıyla karakterize olan bir hastalık grubudur. Kanserin büyüme sinyallerinin kendi kendini yönetmesi, hücrelerin büyüme inhibisyon sinyallerinden ve apoptosisten kaçması, limiti olmayan bölünme potansiyeli, anjiogenez, invazyon ve metastaz olmak üzere ayırıcı özellikleri olduu bilinmektedir. Çou kanser türleri lokalizasyonuna ve evrelerine balı olarak cerrahi müdahele, radyoterapi ve kemoterapi gibi uygulamalarla tedavi edilebilmektedir. Kemoterapi uygulamasında farmakolojik olarak aktif kanser ilacı tümör dokusuna düük spesifite ve doza baımlı toksisitesi ile ulaır. Kullanılan çou antikanser ajan tümör hücreleri ile salıklı hücreleri birbirinden ayıramaz, dolayısıyla sistemik toksisiteye ve yan etkilere neden olur. Bu durum ilacın alınabilen maksimum dozunu sınırlar. Ayrıca hızlı eliminasyon ve geni bir alana yayılım ilacın fazla miktarda uygulanmasını gerektirir ancak bu durum ekonomik deildir ve istenmeyen etkilerin ortaya çıkmasına sebep olur. Nanopartiküler ilaç taıyıcı sistemlerin daha etkili ve daha az zararlı olması bu problemlerin bazılarını ortadan kaldırır. Hedeflenen tümör dokusuna nanopartiküllerin ulaabilmesi için elimine olmadan dolaımda uzun süre kalmaları gerekmektedir. Yüzey modifiye olmayan veya hidrofobik nanopartiküller dolaımda iken büyüklük ve yüzey karakteristiklerine balı olarak balıca karacier ve dalak olmak üzere mononükleer fagositik sistem (MPS) tarafından yakalanırlar. Bu sorunu ortadan kaldırmak için nanopartiküller hidrofilik polimerler ile kaplanabilirler, böylece partiküller makrofajlarca

17 yakalanmaktan korunurlar. Hidrofilitenin artırılması ayrıca partikülü suda daha çözünür yapmasının yanında enzimatik degradasyona karı daha az hassas olmasını ve böylece biyouyumluluunun artmasını salar. lacı hedef hücreye göndermenin bir yolu da fiziksel hedeflemedir. Fiziksel hedefleme, dıarıdan verilen uyarılar ile ilacın vücut içerisindeki spesifik bir bölgede younlamasını salayan yeni bir hedefleme tekniidir. Manyetik alan ve ultrases uygulanarak gerçekletirilir. Manyetik hedeflendirme yaklaımı manyetik ilaç taıyıcısına balı veya taıyıcıya enkapsüle edilmi bir terapötik ajanın intravenöz enjeksiyonu ve dıarıdan lokalize manyetik alan uygulamasıyla tümör dokusuna yönelmesini kapsar. Doxorubicin, bata over kanseri olmak üzere, meme, akcier, tiroid kanseri vs., bazı yumuak doku sarkomaları ve bazı tür lösemilerin tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir kanser ilacıdır. Doxorubicinin düzensiz kalp atıları, kalp yetmezlii gibi istenmeyen birçok yan etkisi yanında. aız yaraları, sindirim problemleri, saç dökülmesi, el ayak sendromu gibi yaam kalitesini düürücü yan etkileri de vardır. Bu çalımada, yan etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla kanser hücresine hedeflenen manyetik nanopartiküller sentezlenerek ilaç salımı incelenmitir. Nanopartiküller albumin kullanılarak desolvasyon metoduyla sentezlenmi nanopartikül hazırlanılmasında optimum koulların tespiti amacıyla albumin konsantrasyonunun etkisi incelenerek ilaç konsantrasyonunun, ph ın ilaç yükleme verimi üzerine etkileri aratırılmıtır. 25 mg/ml albumin konsantrasyonunda desolvasyon % deeri 83.4 olarak saptanmı ve bu konsantrasyonda hazırlanılan nanopartiküller farklı oranlarda ilaç yüklemesi yapılarak ilaç enkapsülasyon verimleri saptanmıtır. Enkapsülasyon veriminin %85 olduu 1 mg/ml konsantrasyonunda Doxorubicin kullanılarak nanopartiküller hazırlanmı ve enkapsülasyon verimi en yüksek ph 6.5 deerinde gözlemlenmitir. Optimum koullarda hazırlanılan Doxorubicin yüklü nanopartiküllerin boyutları zeta potansiyel kullanılarak saptanarak farklı ph ortamlarında ilaç salımı izlenmitir. Fizyolojik ph 7.4 dür. Kanser doku çevresinde ph deerinin dütüü literatür verilerinde belirtilmitir (Ak, 2010, Pecorino, 2006). Bu nedenle ph 5 olan ortamda da ilaç salımı izlenmitir. TEEKKÜR Proje Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Laboratuarlarında gerçekletirilmitir. Teorik ve laboratuar desteklerinden dolayı Doç.Dr.enay anlıer, Asistan Güliz Ak ve Habibe Yılmaz a teekkür ederiz. Çalımalarımız sırasında bize danımanlık yapan Biyoloji öretmenimiz Mesut Esen e, Bilim Kurulu E Bakanımız Dr. Aye Türker e, bize her konuda destek olan okul yöneticilerimize ve ailelerimize teekkür ederiz.

18 KAYNAKLAR Ak, G., (2010). Folat-PEG-Doxorubicin türevinin sentezlenerek teknesyumla iaretlenmesi ve kanser görüntüleme ajanı olarak kullanım olanaklarının aratırılması, Ege Üniversitesi Yüksek Lisans tezi, danıman Doç.Dr.enay anlıer. Soloviev, M., (2007), Nanobiotechnology today: focus on nanoparticles, Journal of Nanobio technology, 5(11), 1-3. Wang, X., et all., (2008), Application of Nanotechnology in Cancer Therapy and Imaging, A Cancer Journal For Clinicals, 58(97). Zhang, L., et all., (2008), Nanoparticles in Medicine:Therapeutic Applications and Developments, Clinical Pharmacology and Therapeutics, 83, Singh, R. And Lillard J.W., (2009), Nanoparticle-based targeted drug delivery, Experimental and Molecular Pathology, 86, Farokhzad, O.C. and Langer, R., (2009), Impact of nanotechnology on drug, American Chemical Society Nano, 3(1), Pecorino, L., (2006), Molecular Biology of Cancer-Mechanism, Targets and Therapeutics, Oxford University Press Inc., New York, 243. Kairemo, K., et all., (2008), Nanoparticles in Cancer, Current Radiopharmaceuticals, 1, Sinha, R., et all., (2006), Nanotechnology in cancer therapeutics: bioconjugated naoparticles for drug delivery, Molecular Cancer Therapeutics, 5(8), Vasir, J.K. and Labhasetwar, V., (2005), Targeted drug delivery in cancer therapy, Technology in Cancer Research and Treatment, 4(4),

19 html Waterhouse, D.N., Tardi, P.G., Mayer, L.D. and Bally M.D., A comparison of liposomal formulations of doxorubicin with drug administered in free form-changing toxicity profiles, Drug Safety, 24(12): ). Devoti, J.M., (2006), The Cellular Basis of Cancer, 10-21, Cancer Drugs, Triggle, D.J.(Ed.), Infobase Publishing, New York, 136. Jung, K. and Rezska, R., (2001), Mitochondria as subcellular targets for clinically useful anthracyclines, Advanced Drug Delivery Reviews, 49: Bradford, MM, (1976), A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein Utilizing the principle of protein-dye binding, Anal Biochem, 72, Weber, C., et all., (2000), Desolvation process and surface characterization of protein nanoparticles, International Journal of Pharmaceutics, 194: Langer, K., Balthasar, S., Vogel, V., (2003), Dinauer., von Briesen. H., Schubert.D., Optimization of the preparation process for human serum albumin (HSA) nanoparticles, International Journal of Pharmaceutics,, 257, Chen, D., Tang, Q., Xue, W., Xiang, J., Zhang, L., Wang, X., (2010), The preparation and characterization of folate-conjugated human serum albumin magnetic cisplatin nanoparticles, Journal of Biomedical Research,, 24(1),