DOXORUBCN ÇEREN MANYETK ALBUMN NANOPARTKÜLLERN HAZIRLANMASI VE LAÇ TAINIMINDA KULLANIM OLANAKLARININ ARATIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOXORUBCN ÇEREN MANYETK ALBUMN NANOPARTKÜLLERN HAZIRLANMASI VE LAÇ TAINIMINDA KULLANIM OLANAKLARININ ARATIRILMASI"

Transkript

1 ÖZEL EGE LSES DOXORUBCN ÇEREN MANYETK ALBUMN NANOPARTKÜLLERN HAZIRLANMASI VE LAÇ TAINIMINDA KULLANIM OLANAKLARININ ARATIRILMASI HAZIRLAYAN ÖRENCLER: Barkın Özyamaner (11A) Turusan afak (11A) DANIMAN ÖRETMEN: Mesut Esen ZMR 2011

2 ÇERK LSTES PROJENN AMACI. 3 1.GR. 3 2.YÖNTEM PROTEN TAYN Albumin nanopartiküllerinin sentezlenmesi Optimum albumin konsantrasyonunun belirlenmesi Doxorubicin standart grafiinin hazırlanması Albumin nanopartiküllerine doxorubicin yüklenmesi Doxorubicin enkapsülasyonu üzerine ph etkisi Doxorubicin içeren manyetik albumin nanopartiküllerinin sentezlenmesi n vitro ilaç salınımı SONUÇLAR VE TARTIMA Albumin standart grafii Doxorubicin standart grafii Nanopartikül hazırlama ve hazırlanılan nanopartiküllerine ilaç yükleme koullarının optimizasyonu Nanopartiküllerden doxorobicin salımı TEEKKÜR KAYNAKLAR 18

3 PROJENN AMACI Kanser tüm dünyada hızla artmakta ve ölüm nedenlerinin balıca sebepleri arasında yer almaktadır. Son istatistiksel bilgilere göre 2020 yılında dünyadaki kanser hastası sayısının 15 milyondan fazla olacaı belirtilmitir. Çou kanser türleri lokalizasyonuna ve evrelerine balı olarak cerrahi müdahele, radyoterapi ve/veya kemoterapi gibi uygulamalarla tedavi edilebilmektedir. Antrasiklin bir antibiyotik olan doxorubicin en geni kullanım alanına sahip ve gerek tek bir ajan gerekse kombinasyonlu biçimde intravenöz olarak hastaya uygulanan antikanser ilaçlardan biridir. Bata over kanseri olmak üzere, meme, akcier, tiroid kanseri, yumuak doku sarkomaları ve bazı tür lösemilerin tedavisinde kullanılır. Doxorubicinin düzensiz kalp atıları, kalp yetmezlii gibi istenmeyen birçok yan etkisi vardır. Bunun yanısıra aız yaraları, sindirim problemleri, saç dökülmesi, el ayak sendromu dier yan etkileri arasında yer almaktadır. Doxorubicinin belirtilen yan etkilerinin giderilmesi amacıyla günümüzde klinik uygulamalarda kullanılmakta olan lipozamal doxorubucin ve PEG-lipozomal doxorubucin türevleri oluturulmu fakat yan etkiler tamamen ortadan kaldırılamamıtır. laç uygulaması sırasında el ve ayaklara souk kompres uygulanmasına ramen özellikle yapılan ikinci tedavi sonrası el ve ayaklarda yanıklar, su toplanması, ime ve iyilemeyen yaraların yanında aız içinde beslenmeye engel olabilecek büyüklükte yaralar ve yutkunma güçlüü gözlenmektedir. Doxorubucinin yan etkilerini azaltmak için gelitirilmi lipozomal PEG-Doxorubucinin de bu gibi yan etkileri ortadan kaldırmakta yetersiz olması, ve yan etkilerinin hastanın yaam kalitesini düürmesi nedeniyle, hedef hücreye gönderilebilecek doxorubucin türevinin hazırlanması çalımamızın temelini oluturmaktadır. Bu amaçla, albumin kullanılarak nanopartiküller hazırlanmı ve hedeflenen bölgeye ilacın taınımı için nanopartiküllere manyetik özellik kazandırılmıtır. 1.GR Nanoteknoloji, nanometre ölçeindeki objeleri ele alan bir teknolojiyi sunar. Nanopartiküllerin; yükleme kapasitesinin fazla olması, immün sistem tarafından tanınmaması dolayısıyla hedefe daha etkili bir biçimde ulamak amacıyla yüzeylerinin çeitli moleküller ile modifiye edilebilmesi, kan beyin bariyeri ve hücreler arası sıkı balantılar gibi fizyolojik bariyerlerden geçii salayabilecek ekilde dizayn edilebilmesi, polimer kaplı süperparamanyetik materyallerin manyetik rezonans görüntülemeye olanak salayarak partiküllerin diagnostik uygulamalarda kullanılabilmesi, bir ligand ile konjugasyon aracılııyla oldukça spesifik doku hedeflendirmesini mümkün kılması gibi özellikleri bulunmaktadır (Ak, 2010, Soloviev, 2007). laç taıyıcı sistemler olarak nanopartiküller, polimer, metal veya seramik materyallerinden oluabilir. Kullanılan materyale ve üretim metoduna balı olarak

4 ekil ve büyüklükleri deien partiküllere farklı özellikler kazanmaktadır. Lipozomlar, katı lipid partkülleri, miseller, küreler, dendrimerler, konjugatlar, hidrojeller vb. bu konuda aratırılan sistemlerdendir (Wang,et all.,2008) (ekil 1). ekil 1. Aratırmaları süren terapötik nanopartiküler platformlardan bazıları (a) lipozom (b) polimer-ilaç konjugatı (c) polimerik nanopartikül (d) dendrimer (e) demir oksit nanopartikülü Kırmızı noktalar hidrofilik ilaçları, mavi noktalar hidrofobik ilaçları göstermektedir (4). Polimerik nanopartiküller, kontrollü ilaç salımı ve hastalıa spesifik lokalizasyon salaması amacıyla karakteristikleri ve yüzey kimyası deitirilerek üretilebilir (Singh and Lillard, 2009). Polimerik nanopartiküllerin hazırlanmasında doal ve sentetik polimerler kullanılmaktadır. Doal polimerler, proteinler (albumin, jelatin vb.) ve polisakkaritler (aljinat, kitosan, dekstran vb.) olmak üzere iki gruptan olumaktadır. Sentetik polimerler ise önceden sentezlenen ( polianhidrit, polikaprolakton-pcl, polilaktik asit-pla, poli laktik-ko-glikolik asit- PLGA vb.) veya hazırlama sırasında sentezlenen polimerlerden polisiyanoakrilat-paca vb.) olumaktadır (Ak, 2010). Nanoteknolojik ilk ilaç taıma sistemi 1960 larda tanımlanan ve daha sonra lipozomlar olarak kabul edilen lipid vezikülleridir. Ardından çeitli organik ve inorganik biyomateryaller ilaç taıma sistemi olarak aratırılmıtır. Kontrollü salım yapan ilk polimer sistemi 1976 da tanımlanırken, 1980 de ph deiimlerine cevap vererek ilaç salımı yapabilen daha kompleks bir sistem olan ve hücre-spesifik hedefleme gerçekletiren lipozomlar sentezlenmitir de uzun süre sirkülasyonda kalan ilk modifiye lipozomlar tanımlanmıtır. Ardından polietilen glikolün (PEG) lipozomların ve polimerik nanopartiküllerin sirkülasyon zamanını uzattıı belirlenmitir de ise gerekli onaylar alınarak polietilen glikol balı lipozomal doxorubicin AIDS ilikili Kaposi Sarkoması tedavisinde kullanılmaya balanmıtır (Farokhzad and Langer

5 2009). Bazı ilaç taıyıcı sistemler günümüzde klinik uygulamalarda kullanılmakta olup çeitli formları aratırılmaya ve çalıılmaya devam etmektedir (Wang,et all.,2008). Kanser, kontrolsüz hücre bölünmesi ve hücrelerin orjinden veya primer bölgeden vücudun dier bölgelerine invazyonu ve yayılmasıyla karakterize olan bir hastalık grubudur. Kanserin büyüme sinyallerinin kendi kendini yönetmesi, hücrelerin büyüme inhibisyon sinyallerinden ve apoptosisten kaçması, limiti olmayan bölünme potansiyeli, anjiogenez, invazyon ve metastaz olmak üzere ayırıcı özellikleri olduu bilinmektedir (Pecorino, 2006). Kanser tüm dünyada hızla artmakta ve ölüm nedenlerinin balıca sebepleri arasında yer almaktadır. Son istatistiksel bilgilere göre 2020 yılında dünyadaki kanser hastası sayısının 15 milyondan fazla olacaı belirtilmitir (Kairemo, et all., 2008). Çou kanser türleri lokalizasyonuna ve evrelerine balı olarak cerrahi müdahele, radyoterapi ve/veya kemoterapi gibi uygulamalarla tedavi edilebilmektedir. Kemoterapi uygulamasında farmakolojik olarak aktif kanser ilacı tümör dokusuna düük spesifite ve doza baımlı toksisitesi ile ulaır. Kullanılan çou antikanser ajan tümör hücreleri ile salıklı hücreleri birbirinden ayıramaz, dolayısıyla sistemik toksisiteye ve yan etkilere neden olur. Bu durum ilacın alınabilen maksimum dozunu sınırlar. Ayrıca hızlı eliminasyon ve geni bir alana yayılım ilacın fazla miktarda uygulanmasını gerektirir ancak bu durum ekonomik deildir ve istenmeyen etkilerin ortaya çıkmasına sebep olur. Nanopartiküler ilaç taıyıcı sistemlerin daha etkili ve daha az zararlı olması bu problemlerin bazılarını ortadan kaldırır (Sinha, et all., 2006). Hedeflenen tümör dokusuna nanopartiküllerin ulaabilmesi için elimine olmadan dolaımda uzun süre kalmaları gerekmektedir. Yüzey modifiye olmayan veya hidrofobik nanopartiküller dolaımda iken büyüklük ve yüzey karakteristiklerine balı olarak balıca karacier ve dalak olmak üzere mononükleer fagositik sistem (MPS) tarafından yakalanırlar. Bu sorunu ortadan kaldırmak için nanopartiküller hidrofilik polimerler ile kaplanabilirler, böylece partiküller makrofajlarca yakalanmaktan korunurlar. Hidrofilitenin artırılması ayrıca partikülü suda daha çözünür yapmasının yanında enzimatik degradasyona karı daha az hassas olmasını ve böylece biyouyumluluunun artmasını salar (Wang, et all., 2008). lacı hedef hücreye göndermenin bir yolu da fiziksel hedeflemedir. Fiziksel hedefleme, dıarıdan verilen uyarılar ile ilacın vücut içerisindeki spesifik bir bölgede younlamasını salayan yeni bir hedefleme tekniidir (Vasir and Labhasetwar, 2005). Manyetik alan ve ultrases uygulanarak gerçekletirilir. Manyetik hedeflendirme yaklaımı manyetik ilaç taıyıcısına balı veya taıyıcıya enkapsüle edilmi bir terapötik ajanın intravenöz enjeksiyonu ve dıarıdan lokalize manyetik alan uygulamasıyla tümör dokusuna yönelmesini kapsar (ekil 2). Manyetik cevap veren ilaç taıyıcıları genellikle magnetit, demir, nikel, kobal vb. gibi materyaller içerir. laç taıyıcıları ise manyetik lipozomlar, mikroküreler, nanoküreler ve koloidal demir oksit solüsyonları olabilmektedir.

6 ekil 2. Manyetik hedefleme stratejisi(11) Antrasiklin bir antibiyotik olan doxorubicin en geni kullanım alanına sahip ve gerek tek bir ajan gerekse kombinasyonlu biçimde intravenöz olarak hastaya uygulanan antikanser ilaçlardan biridir. Bata over kanseri olmak üzere, meme, akcier, tiroid kanseri vs., bazı yumuak doku sarkomaları ve bazı tür lösemilerin tedavisinde kullanılır. ekil 3 de gösterildii gibi yapısında tetrasiklin halkası ve bu halkaya glikozidik ba ile balı daunozamin ekeri içerir (Waterhouse, et all., 2001). O OH O OH OH H 3 C O O OH O O CH 3 OH NH 2 ekil 3. Doxorubicinin yapısı Doxorubicinin düzensiz kalp atıları, kalp yetmezlii gibi istenmeyen birçok yan etkisi yanında aız yaraları, sindirim problemleri, saç dökülmesi, el ayak sendromu (PPE) gibi dier yan etkileri de vardır (Devoti, 2006, Jung, 2001). stenmeyen bu etkiler yanı sıra bir dier önemli konu ilaç dirençliliidir. Doxorubicinin belirtilen yan etkilerinin giderilmesi amacıyla günümüzde klinik uygulamalarda kullanılmakta olan lipozamal doxorubucin ve PEGlipozomal doxorubucin türevleri oluturulmu fakat yan etkiler tamamen ortadan kaldırılamamıtır. Doxorubicinin bu türevleri kalp rahatsızlıklarının azalmasını salamı fakat tedavi gören hastalarda özellikle el-ayak sendromu olarak bilinen yanıklar, yaralar, aızda oluan yaralar, sindirim problemlerini önleyememitir. laç uygulama sırasında el ve ayaklara souk kompres uygulanmasına ramen özellikle yapılan 2. tedavi sonrası el ve ayaklarda

7 yanıklar(ekil 3), su toplanması, ime ve iyilemeyen yaraların yanında aız içinde beslenmeye engel olabilecek büyüklükteki yaralar ve yutkunma güçlüü tedavinin bazı yan etkileridir. Doxorubucinin yan etkilerini ortadan kaldırmak için gelitirilmi lipozomal PEG- Doxorubucinin de bu gibi yan etkileri ortadan kaldırmakta yetersiz olması ve yan etkilerinin hastanın yaam kalitesini düürmesi nedeniyle, hedef hücreye gönderilebilecek doxorubucin türevinin hazırlanması çalımamızın temelini oluturmaktadır. Bu amaçla, farklı balanma bölgeleriyle ilaçları balama kapasitesine sahip olan, düük molekül kütleli bir protein, albumin kullanılarak nanopartiküller hazırlanmı ve hedeflenen bölgeye ilacın taınımı için nanopartiküllere manyetik özellik kazandırılmıtır. ekil 3. Lipozomal-Doxorubucin Yan Etkisi, El-Ayak Sendromu 2. YÖNTEM Sıır serum albumini (BSA) Sigma ve glutaraldehit (%25) Merck ve doxorubicin Deva firmasından ticari olarak salandı. Çalımada kullanılan dier kimyasallar da analitik saflıktadır. Manyetik partikül hazırlanması amacıyla kullanılan Fe 3 O 4 partikülleri Hacettepe Üniversitesinde sentezlendi Protein tayini Çalımamızda protein miktar analizleri Bradford yöntemi kullanılarak yapıldı (Bradford, 1976). Bradford reaktifi 40 mg Coomassie-Brilliant Blue G-250 nin tartılıp % 98 lik 50 ml etanolde çözülmesi ve üzerine 55 ml % 88 lik fosforik asit ilave edilerek distile su ile 1

8 litreye tamamlanmasıyla hazırlandı. 0,02, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20 mg/ml konsantrasyonlarda bovin serum albumin (BSA) çözeltileri oluturuldu ve 0,05 ml çözelti üzerine 1 ml Bradford reaktifi eklenerek 10 dakika oda sıcaklıında inkübe edildi. Süre sonunda Perkin Elmer UV/VIS spektrofotometrede 595 nm de absorbanslar ölçülerek konsantrasyonlara karılık absorbansların esas alındıı standart grafii çizildi. Örnek analizlerinde de aynı yöntem uygulandı ve standart grafii denklemi kullanılarak ölçülen absorbanslara karılık albumin konsantrasyonları hesaplandı Albumin nanopartiküllerinin sentezlenmesi Albumin nanopartikülleri Weber ve arkadalarının, Langer ve arkadalarının gelitirdikleri yöntemlerin modifikasyonu ile desolvasyon metodu kullanılarak gerçekletirildi (Weber, et all., 2000, Langer, et all., 2003). Albumin 1 ml distile suda çözüldü ve 480 rpm hızla orbital karıtırıcı üzerinde 4 ml etanol, pompa (ERC HPLC Pump 64) yardımıyla 1 ml/dk akı hızında eklendi.

9 Elde edilen karıım içerisine % 8 lik glutaraldehit çözeltisinden 0,588µl/ mg BSA olacak ekilde eklendi. 24 saat oda sıcaklıında çalkalamaya bırakılan albumin nanopartikülleri süre sonunda eppendorf tüplerine alınarak rpm de 3x20 dk Beckman Mikrofuge E cihazında santrifüjlendi. Üst faz bir tüpe alınarak ayrıldı ve eppendorf tüplerinin içerisine 1 er ml distile su eklenerek rpm de 2x20 dk santrifüjlenerek yıkama ilemi yapıldı. Santrifüj sonrasında üst faz 1. yıkama suyu olarak ayrı bir tüpe alındı ve nanopartiküller aynı ilemlerle ikinci defa yıkandı. 2. yıkama suyu da bir tüpe koyulup nanopartiküller +4 ºC ye kaldırılarak depolandı Optimum albumin konsantrasyonunun belirlenmesi 25, 50, 75, 100 mg/ml albumin konsantrasyonlarında nanopartiküller hazırlanılarak optimum albumin miktarı belirlendi. Üst faz ve yıkama sularında Bradford yöntemi kullanılarak protein tayinleri yapıldı ve desolvasyon % deerleri aaıdaki formül kullanılarak hesaplandı. (mg) Desolve albumin (mg) = Eklenen toplam albumin (mg) Desolve olmayan albumin Nanopartikül oluturan albumin miktarı yüzdesi ise desolve albumin miktarının eklenen toplam albumine bölünüp 100 ile çarpılmasıyla aaıdaki formülde gösterildii gibi hesaplandı. % Desolvasyon =

10 Elde edilen nanopartiküllerin boyutları ise zeta boyut ölçüm cihazı ile (Malvern dynamic laser scattering zeta sizer Nano SZ, zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü) belirlendi Doxorubicin standart grafiinin hazırlanması Doxorubicinin UV/VIS spektrofotometrede dalga boyu taraması yapıldı ve maksimum absorbans verdii dalga boyu 480 nm olduu saptandı. lacın 0.010, 0.015, 0.025, , mg/ml konsantrasyonlarda çözeltileri hazırlanarak standart grafii çizildi Albumin nanopartiküllerine doxorubicin yüklenmesi 0,5, 1, 2, 2,5 mg/ml doxorubicin kullanılarak hazırlanılan nanopartiküllerde ilaç enkapsülasyon verimleri incelenerek optimum doxorubicin konsantrasyonu belirlendi. Doxorubicin ve albumin 1 ml distile suda çözülerek nanopartiküller oluturuldu. 24 saat sürenin ardından santrifüj ilemlerine geçildi ve süpernatantlar doxorubicin analizi yapmak üzere ayrı bir tüpe alındı. Üst faz ve yıkama sularında doxorubicin miktarları analizlendi. Albumin nanopartikülleri içerisinde enkapsüle edilen doxorubicin miktarı, aaıda belirtilen formül kullanılarak hesaplandı. Enkapsüle doxorubicin (mg) = Eklenen toplam Enkapsüle olmayan doxorubicin (mg) doxorubicin (mg) lacın enkapsülasyon verimi ise enkapsüle doxorubicin miktarının eklenen toplam doxorubicine bölünüp 100 ile çarpılmasıyla aaıdaki formülde gösterildii gibi hesaplandı.

11 % Enkapsülasyon verimi = laç yüklü nanopartiküllerin boyutları zeta boyut ölçüm cihazı ile ölçüldü Doxorubicin Enkapsülasyonu üzerine ph etkisi Optimum olarak seçilen oranlarda doxorubicin (1 mg/ml) ve albumin (25 mg/ml) tartılarak ph= 2-9 aralıında ph deeri NaOH ve HCl kullanılarak ayarlanmı distile suda çözüldü ve nanopartikül her bir ph deerinde sentezlendi. Doxorubicin enkapsülasyon verimleri hesaplanarak maksimum enkapsülasyon veriminin saptandıı ph deeri optimum ph olarak belirlendi Doxorubicin içeren manyetik albumin nanopartiküllerinin sentezlenmesi Manyetik ajan olarak seçilen Fe 3 O 4 Chen ve arkadalarının çalımasında belirtilen oranlar(18) dikkate alınarak kullanıldı. Buna göre 25 mg albumin, 1 mg doxorubicin ve 10 mg Fe 3 O 4 1 ml ph ı 6,5 olarak ayarlanmı d-suda çözüldü standart koullarda nanopartiküller sentezlendi n Vitro laç Salımı 1ml doxorubicin içeren manyetik nanopartikül süspansiyonu molekül kütleli maddelere geçirgen gözenek boyutuna sahip diyaliz torbasına konularak 10 ml ph 5.0 ve fizyolojik ph deeri olan 7.4 e ayarlı saf su içeren reaktöre yerletirildi ve 200 rpm hızla çalkalayıcı su banyosunda 37 o C de inkübe edildi. Belirli zaman aralıklarında suda doxorubicin tayinleri yapılarak nanopartikülden doxorubicin salımı belirlendi.

12 3. SONUÇLAR VE TARTIMA 3.1. Albumin Standart Grafii Bradford yöntemiyle mg/ml aralıında BSA kullanılarak çizilen standart grafii kullanılarak albumin miktarları belirlendi. ekil 4. Albumin Standart Grafii 3.2 Doxorubicin Standart Grafii Doxorubicinin dalga boyu taraması UV/VS spektrofotometre kullanılarak yapıldı ve 480 nm de Doxorubicinin maksimum absorban verdii saptandı mg/ml aralıında Doxorubicin kullanılarak çizilen standart grafii kullanılarak tüm denemelerde Doxorubicin konsantrasyonları saptandı (ekil 5). ekil 5. Doxorubicin Standart Grafii

13 3.3 Nanopartikül Hazırlama ve Hazırlanılan Nanopartiküllere laç Yükleme Koullarının Optimizasyonu Farklı miktarlarda albumin kullanılarak hazırlanılan nanopartiküllerde desolvasyon % deerleri her bir albumin oranı için hesaplandı ve örneklerin partikül boyutları zeta potansiyel ile saptandı. Albumin miktarı 100 mg/ml alındıında desolvasyon yüzdesi 91.6 deerine yükselsede nanopartikül boyutlarındaki görülen artı nedeniyle tercih edilmemitir. 25 mg/ml albumin konsantrasyonunda desolvasyon % deeri 83.4 olarak saptanmıtır. 50 mg/ml albumin konsantrasyonunda ise bu deer 84.5 dir. Desolvasyon % deerinde fazla artı olmaması nedeniyle aırı albumin kullanımına gerek duyulmamı ve partikül boyutları yaklaık 120 nm olarak saptanan 25 mg/ml albumin konsantrasyonu sonraki denemeler için tercih edilmitir. ekil 6 da 25 mg/ml albumin konsantrasyonu kullanılarak hazırlanılan nanopartikül boyutlarının yarıçapının olduu görülmektedir. ekil mg/ml Albumin Konsantrasyonunda Hazırlanılan Nanopartikül Boyutu

14 Optimum albumin konsantrasyonu ve farklı miktarlarda (0,5, 1, 2, 2,5 mg/ml) doxorubicin kullanılarak hazırlanılan nanopartiküllerde ilaç enkapsülasyon verimleri incelenerek optimum doxorubicin konsantrasyonu belirlendi. ekil 7. Doxorubicin Konsantrasyonunun Etkisi ekil 7 de görüldüü gibi, 1 mg/ml konsantrasyonunun üzerinde Doxorubicin kullanılarak nanopartikül hazırlanıldıında enkapsülasyon veriminde büyük artı gözlenmemitir. laç miktarı olarak bu nedenle 1 mg/ml konsantrasyon deeri seçilmitir. Optimum albumin (25 mg/ml) ve Doxorubicin(1 mg/ml) kullanılarak farklı ph deerlerinde hazırlanılan nanopartiküllerde ilaç enkapsülasyon verimleri ekil 8 de verilmitir. ekil 8. ph Etkisi

15 Enkapsülasyon veriminin maksimum olduu 6,5 deeri optimum ph olarak seçilmitir. Fe 3 O 4 kullanılarak manyetik albumin nanopartikülleri hazırlanmı ve manyetik nanopartikül içerisine Doxorubicin enkapsüle edilmitir. Hazırlanılan ilaç içermeyen, ilaç içeren ve manyetik özellik gösteren nanopartiküller ekil 9 da fotograflanmıtır. ekil 10 da ise hazırlanılan manyetik nanopartiküllere magnet yaklatırıldıında gözlenen manyetik özellik gösterilmitir. ekil 9. Nanopartiküller ekil 10. Manyetik Nanopartiküller

16 3.4. Nanopartiküllerden Doxorubicin Salımı Doxorubicin içeren manyetik nanopartikül süspansiyonu 10 ml ph deeri 5.0 ve 7.4 e ayarlanmı saf suya karı diyalizlendi 37 o C çalkalayıcı su banyosunda belirli zaman aralıklarında doxorubicin miktarı ölçülerek ilaç salım yüzdesi her bir ph deeri için belirlendi. Nanopartiküllerin diyaliz torbasına konularak hazırlanılan reaktör fotografları görülmektedir. Kanser, kontrolsüz hücre bölünmesi ve hücrelerin orjinden veya primer bölgeden vücudun dier bölgelerine invazyonu ve yayılmasıyla karakterize olan bir hastalık grubudur. Kanserin büyüme sinyallerinin kendi kendini yönetmesi, hücrelerin büyüme inhibisyon sinyallerinden ve apoptosisten kaçması, limiti olmayan bölünme potansiyeli, anjiogenez, invazyon ve metastaz olmak üzere ayırıcı özellikleri olduu bilinmektedir. Çou kanser türleri lokalizasyonuna ve evrelerine balı olarak cerrahi müdahele, radyoterapi ve kemoterapi gibi uygulamalarla tedavi edilebilmektedir. Kemoterapi uygulamasında farmakolojik olarak aktif kanser ilacı tümör dokusuna düük spesifite ve doza baımlı toksisitesi ile ulaır. Kullanılan çou antikanser ajan tümör hücreleri ile salıklı hücreleri birbirinden ayıramaz, dolayısıyla sistemik toksisiteye ve yan etkilere neden olur. Bu durum ilacın alınabilen maksimum dozunu sınırlar. Ayrıca hızlı eliminasyon ve geni bir alana yayılım ilacın fazla miktarda uygulanmasını gerektirir ancak bu durum ekonomik deildir ve istenmeyen etkilerin ortaya çıkmasına sebep olur. Nanopartiküler ilaç taıyıcı sistemlerin daha etkili ve daha az zararlı olması bu problemlerin bazılarını ortadan kaldırır. Hedeflenen tümör dokusuna nanopartiküllerin ulaabilmesi için elimine olmadan dolaımda uzun süre kalmaları gerekmektedir. Yüzey modifiye olmayan veya hidrofobik nanopartiküller dolaımda iken büyüklük ve yüzey karakteristiklerine balı olarak balıca karacier ve dalak olmak üzere mononükleer fagositik sistem (MPS) tarafından yakalanırlar. Bu sorunu ortadan kaldırmak için nanopartiküller hidrofilik polimerler ile kaplanabilirler, böylece partiküller makrofajlarca

17 yakalanmaktan korunurlar. Hidrofilitenin artırılması ayrıca partikülü suda daha çözünür yapmasının yanında enzimatik degradasyona karı daha az hassas olmasını ve böylece biyouyumluluunun artmasını salar. lacı hedef hücreye göndermenin bir yolu da fiziksel hedeflemedir. Fiziksel hedefleme, dıarıdan verilen uyarılar ile ilacın vücut içerisindeki spesifik bir bölgede younlamasını salayan yeni bir hedefleme tekniidir. Manyetik alan ve ultrases uygulanarak gerçekletirilir. Manyetik hedeflendirme yaklaımı manyetik ilaç taıyıcısına balı veya taıyıcıya enkapsüle edilmi bir terapötik ajanın intravenöz enjeksiyonu ve dıarıdan lokalize manyetik alan uygulamasıyla tümör dokusuna yönelmesini kapsar. Doxorubicin, bata over kanseri olmak üzere, meme, akcier, tiroid kanseri vs., bazı yumuak doku sarkomaları ve bazı tür lösemilerin tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir kanser ilacıdır. Doxorubicinin düzensiz kalp atıları, kalp yetmezlii gibi istenmeyen birçok yan etkisi yanında. aız yaraları, sindirim problemleri, saç dökülmesi, el ayak sendromu gibi yaam kalitesini düürücü yan etkileri de vardır. Bu çalımada, yan etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla kanser hücresine hedeflenen manyetik nanopartiküller sentezlenerek ilaç salımı incelenmitir. Nanopartiküller albumin kullanılarak desolvasyon metoduyla sentezlenmi nanopartikül hazırlanılmasında optimum koulların tespiti amacıyla albumin konsantrasyonunun etkisi incelenerek ilaç konsantrasyonunun, ph ın ilaç yükleme verimi üzerine etkileri aratırılmıtır. 25 mg/ml albumin konsantrasyonunda desolvasyon % deeri 83.4 olarak saptanmı ve bu konsantrasyonda hazırlanılan nanopartiküller farklı oranlarda ilaç yüklemesi yapılarak ilaç enkapsülasyon verimleri saptanmıtır. Enkapsülasyon veriminin %85 olduu 1 mg/ml konsantrasyonunda Doxorubicin kullanılarak nanopartiküller hazırlanmı ve enkapsülasyon verimi en yüksek ph 6.5 deerinde gözlemlenmitir. Optimum koullarda hazırlanılan Doxorubicin yüklü nanopartiküllerin boyutları zeta potansiyel kullanılarak saptanarak farklı ph ortamlarında ilaç salımı izlenmitir. Fizyolojik ph 7.4 dür. Kanser doku çevresinde ph deerinin dütüü literatür verilerinde belirtilmitir (Ak, 2010, Pecorino, 2006). Bu nedenle ph 5 olan ortamda da ilaç salımı izlenmitir. TEEKKÜR Proje Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Laboratuarlarında gerçekletirilmitir. Teorik ve laboratuar desteklerinden dolayı Doç.Dr.enay anlıer, Asistan Güliz Ak ve Habibe Yılmaz a teekkür ederiz. Çalımalarımız sırasında bize danımanlık yapan Biyoloji öretmenimiz Mesut Esen e, Bilim Kurulu E Bakanımız Dr. Aye Türker e, bize her konuda destek olan okul yöneticilerimize ve ailelerimize teekkür ederiz.

18 KAYNAKLAR Ak, G., (2010). Folat-PEG-Doxorubicin türevinin sentezlenerek teknesyumla iaretlenmesi ve kanser görüntüleme ajanı olarak kullanım olanaklarının aratırılması, Ege Üniversitesi Yüksek Lisans tezi, danıman Doç.Dr.enay anlıer. Soloviev, M., (2007), Nanobiotechnology today: focus on nanoparticles, Journal of Nanobio technology, 5(11), 1-3. Wang, X., et all., (2008), Application of Nanotechnology in Cancer Therapy and Imaging, A Cancer Journal For Clinicals, 58(97). Zhang, L., et all., (2008), Nanoparticles in Medicine:Therapeutic Applications and Developments, Clinical Pharmacology and Therapeutics, 83, Singh, R. And Lillard J.W., (2009), Nanoparticle-based targeted drug delivery, Experimental and Molecular Pathology, 86, Farokhzad, O.C. and Langer, R., (2009), Impact of nanotechnology on drug, American Chemical Society Nano, 3(1), Pecorino, L., (2006), Molecular Biology of Cancer-Mechanism, Targets and Therapeutics, Oxford University Press Inc., New York, 243. Kairemo, K., et all., (2008), Nanoparticles in Cancer, Current Radiopharmaceuticals, 1, Sinha, R., et all., (2006), Nanotechnology in cancer therapeutics: bioconjugated naoparticles for drug delivery, Molecular Cancer Therapeutics, 5(8), Vasir, J.K. and Labhasetwar, V., (2005), Targeted drug delivery in cancer therapy, Technology in Cancer Research and Treatment, 4(4),

19 html Waterhouse, D.N., Tardi, P.G., Mayer, L.D. and Bally M.D., A comparison of liposomal formulations of doxorubicin with drug administered in free form-changing toxicity profiles, Drug Safety, 24(12): ). Devoti, J.M., (2006), The Cellular Basis of Cancer, 10-21, Cancer Drugs, Triggle, D.J.(Ed.), Infobase Publishing, New York, 136. Jung, K. and Rezska, R., (2001), Mitochondria as subcellular targets for clinically useful anthracyclines, Advanced Drug Delivery Reviews, 49: Bradford, MM, (1976), A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein Utilizing the principle of protein-dye binding, Anal Biochem, 72, Weber, C., et all., (2000), Desolvation process and surface characterization of protein nanoparticles, International Journal of Pharmaceutics, 194: Langer, K., Balthasar, S., Vogel, V., (2003), Dinauer., von Briesen. H., Schubert.D., Optimization of the preparation process for human serum albumin (HSA) nanoparticles, International Journal of Pharmaceutics,, 257, Chen, D., Tang, Q., Xue, W., Xiang, J., Zhang, L., Wang, X., (2010), The preparation and characterization of folate-conjugated human serum albumin magnetic cisplatin nanoparticles, Journal of Biomedical Research,, 24(1),

ÖZEL EGE LİSESİ. Şeniz Şenol

ÖZEL EGE LİSESİ. Şeniz Şenol ÖZEL EGE LİSESİ OSTEOMİYELİT TEDAVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE MANYETİK NANOPARTİKÜLLERE ADSORPSİYON TEKNİĞİ İLE ANTİBİYOTİK YÜKLENMESİ VE FORMÜLASYONUN İLAÇ SALIM POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ Şeniz Şenol Özel

Detaylı

MANYETK KTOSAN BONCUKLARLA Brilliant Blue FCF BOYA GDERM

MANYETK KTOSAN BONCUKLARLA Brilliant Blue FCF BOYA GDERM ÖZEL EGE LSES MANYETK KTOSAN BONCUKLARLA Brilliant Blue FCF BOYA GDERM HAZIRLAYAN ÖRENCLER: Gizem Özbakır Ouzhan Çalıyan (10B) (10A) DANIMAN ÖRETMENLER: Rüçhan Özdamar ZMR 2011 ÇERK LSTES PROJENN AMACI.....

Detaylı

KABAK L F ( LUFFA CYL NDRCA ) NIN FARKLI KULLANIM ALANLARININ ORTAYA ÇIKARILMASI

KABAK L F ( LUFFA CYL NDRCA ) NIN FARKLI KULLANIM ALANLARININ ORTAYA ÇIKARILMASI KABAK LF ( LUFFA CYLNDRCA ) NIN FARKLI KULLANIM ALANLARININ ORTAYA ÇIKARILMASI PROJEY HAZIRLAYANLAR: M. Nur ALBAYRAK B. Selcen BEYDA DANIMAN ÖRETMEN: Binnur AKINER ORAL ÖZEL EGE LSES 2009 ÇERK LSTES Proje

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. FİLİZ ALTAY

Yrd. Doç. Dr. FİLİZ ALTAY Yrd. Doç. Dr. FİLİZ ALTAY İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKİYE DE GIDA SEKTÖRÜNDE NANOTEKNOLOJİ VE İNSAN SAĞLIĞI ÇALIŞTAYI 15 MAYIS 2012 SABANCI ÜNİVERSİTESİ KARAKÖY İLETİŞİM MERKEZİ

Detaylı

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ÖZET HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, İbrahim H. KARAKAŞ b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN

TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN ÖZEL EGE LSES TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN HAZIRLAYAN ÖRENC: Zeynep ÇALANDA 63 6B DANIMAN ÖRETMEN: Özgem Ayça BEKTUR ZMR (2011) ÇNDEKLER Sayfa Konu, Özet, Giri.3 Projenin Amacı, Projenin Hedefleri

Detaylı

FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK

FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK ÖZEL EGE LSES FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK HAZIRLAYAN ÖRENC: Kıvanç Ararat (10B) DANIMAN ÖRETMEN: Emel Ergönül ZMR 2011 ÇNDEKLER PROJENN ADI 2 PROJENN

Detaylı

PEG-FOSFAT-SU SİTEMLERİNDE PROTEİN DAĞILIMI. Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06570, Maltepe, Ankara

PEG-FOSFAT-SU SİTEMLERİNDE PROTEİN DAĞILIMI. Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06570, Maltepe, Ankara PE-FOSFAT-SU SİTEMLERİNDE PROTEİN DAĞILIMI E.DİLAN ve U.ÜNDÜZ azi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06570, Mepe, Ankara 1.ÖZET Model protein olarak seçilen Bovine

Detaylı

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES T.C. EGE ÜNVERSTES FEN FAKÜLTES KMYA BÖLÜMÜ MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES Danıman: Doç. Dr. H. smet

Detaylı

DENEY RAPORU. Fotometrik Yöntemle Karıım Tayini (11 No lu deney)

DENEY RAPORU. Fotometrik Yöntemle Karıım Tayini (11 No lu deney) M.Hilmi EREN 04-98 - 3636 Enstrümantel Analiz II Lab. 9.Deney Grubu DENEY RAPORU DENEY ADI Fotometrik Yöntemle Karıım Tayini (11 No lu deney) DENEY TARH 31 Ekim 2003 Cuma AMAÇ Lambert-Beer yasasından ve

Detaylı

Gıdalarda Tuz Analizi

Gıdalarda Tuz Analizi Gıdalarda Tuz Analizi 01. Peynir ve Tereyaında Tuz Analizi 01.01. Yöntemin Prensibi 01.02. Kullanılan Kimyasallar 01.03. Deneyin Yapılıı 01.04. Hesaplamalar 01.05. Kullanılan Malzemeler 02. Et ve Et Ürünlerinde

Detaylı

Handan Tanyıldızı 1, Nami Yeyin 2, Aslan Aygün 2, Mustafa Demir 2, Levent Kabasakal 2 1. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Nükleer Fizik ABD 2

Handan Tanyıldızı 1, Nami Yeyin 2, Aslan Aygün 2, Mustafa Demir 2, Levent Kabasakal 2 1. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Nükleer Fizik ABD 2 Yttrium-90 mikroküre tedavisinde radyasyon kaynaklı karaciğer hastalığı (RILD) analizi ve terapötik aktivite miktarı ile karaciğer fonksiyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi Handan Tanyıldızı 1, Nami

Detaylı

DENEY RAPORU. Atomik Absorbsiyon Spektroskopisiyle Bakır Tayini (1 No lu deney)

DENEY RAPORU. Atomik Absorbsiyon Spektroskopisiyle Bakır Tayini (1 No lu deney) M.Hilmi EREN 04-98 - 66 Enstrümantel Analiz II Lab. 9.Deney Grubu DENEY RAPORU DENEY ADI Atomik Absorbsiyon Spektroskopisiyle Bakır Tayini (1 No lu deney) DENEY TARH 14 Kasım 200 Cuma AMAÇ Atomik Absorbsiyon

Detaylı

MAIA Pesticide MultiTest

MAIA Pesticide MultiTest MAIA Pesticide MultiTest GIDALARDA PESTİSiT KALINTILARI İÇİN AB MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ İLE UYUMLU ÇOKLU KALINTI TARAMA TESTİ Microplate Acetylcholinesterase Inhibition Assay (MAIA) katı veya sıvı gıda

Detaylı

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı 1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı MURAT EVYAPAN *, RİFAT ÇAPAN *, HİLMİ NAMLI **, ONUR TURHAN **,GEORGE STANCİU *** * Balıkesir

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ AĞIR METALLERİN SEBZELER ÜZERİNDE YARATTIĞI LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

ÖZEL EGE LİSESİ AĞIR METALLERİN SEBZELER ÜZERİNDE YARATTIĞI LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ AĞIR METALLERİN SEBZELER ÜZERİNDE YARATTIĞI LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ:Umutcan YAĞAN 9-B DANIŞMAN ÖĞRETMEN:Rüçhan ÖZDAMAR 2005 İZMİR İÇİNDEKİLER Serbest Radikal-Hidroksil

Detaylı

BVÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ İLAÇ KEŞFİ, TASARIMI ve FORMÜLASYONU

BVÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ İLAÇ KEŞFİ, TASARIMI ve FORMÜLASYONU Özgün İlaç Keşfi, İlaç Geliştirilmesi ve İstanbul İlaç Sektörü ne Bilgi ve Teknoloji Aktarma Amaçlı Bir Teknoloji Merkezi ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Ağının Kurulması -İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM)-

Detaylı

SAĞLIKTA NANOTEKNOLOJİ

SAĞLIKTA NANOTEKNOLOJİ SAĞLIKTA NANOTEKNOLOJİ Uzm. Hem. İlknur Yayla *Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, Acıbadem Sağlık Grubu Ameliyathaneler ve MSÜ Koordinatörü Hazırlanma Tarihi: 23 Mart 2016 http://www.haberturk.com/saglik/haber/536313-kanserde-nano-teknoloji-mucizesi

Detaylı

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI D.Öztan 1, U.Gündüz Zafer 2 1 Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Terapötik İlaç Düzeylerinin İzlenmesi

Terapötik İlaç Düzeylerinin İzlenmesi Terapötik İlaç İzlemi ve İlaç Dozu Hesaplama Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 10.03.2009 Terapötik İlaç Düzeylerinin

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

DENEY RAPORU. Temperatür Deimesinin Reaksiyon Hızı Üzerine Etkisi (4 No lu Deney)

DENEY RAPORU. Temperatür Deimesinin Reaksiyon Hızı Üzerine Etkisi (4 No lu Deney) M.Hilmi EREN 04-98 - 3636 Fizikokimya III Lab. 2.Deney Grubu DENEY RAPORU DENEY ADI Temperatür Deimesinin Reaksiyon Hızı Üzerine Etkisi (4 No lu Deney) DENEY TARH 24 MART 2003 Pazartesi AMAÇ HI Hidrojen

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN ÖZEL EGE L SES BAZI ISKARTA BALIKLARIN (Isparoz, Hani) ETLER NDEN ALTERNAT F GÜBRE YAPIMI VE UYGULANAB L RL HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN

Detaylı

-1- Biüret Yöntemi. ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR Mikro pipet (1000 µl) Makro küvet (3 ml) 1 Vorteks Analitik terazi Spektrofotometre (540 nm)

-1- Biüret Yöntemi. ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR Mikro pipet (1000 µl) Makro küvet (3 ml) 1 Vorteks Analitik terazi Spektrofotometre (540 nm) 1 GĐRĐŞ Protein tayin kiti takip edilerek hazırlanmıştır. Protein tayin kiti kullanılarak örneklerde hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde protein miktarı saptanabilmektedir. Protein tayin kitinde gerçekleştirilen

Detaylı

olmaması, sistemik hastalık öyküsü olmaması, NSA lara karı bilinen allerjisi olmaması, çalıma süresince analjezik etki oluturabilecek herhangi bir medikasyon (antidepresan, analjezik, trankilizan, hipnotik,

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Biyolistik - Gen Silahı. İlker Gönülalp Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Biyolistik - Gen Silahı. İlker Gönülalp Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Biyolistik - Gen Silahı İlker Gönülalp Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Biyolistik Biyolistik, biyolojik ve balistik kelimelerinin kısaltmalarının birleştirilmesi şeklinde adlandırılan, hücrelerin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI DERS SAATİ KREDİSİ DERSİN T U L Topl. KODU FKM5101 Koordinasyon Kimyası I AKTS KREDİSİ FKM5102 İleri Anorganik

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

PLAZMA TEKNİĞİ İLE POLİÜRETAN HİDROJELLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ. Asuman Koç, Tuğba Akkaş, F. Seniha Güner a

PLAZMA TEKNİĞİ İLE POLİÜRETAN HİDROJELLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ. Asuman Koç, Tuğba Akkaş, F. Seniha Güner a PLAZMA TEKNİĞİ İLE POLİÜRETAN HİDROJELLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ Asuman Koç, Tuğba Akkaş, F. Seniha Güner a a İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Maslak 34469 İstanbul,

Detaylı

Çalışmalarımız Binboğa Bal firmasında gerçekleştirilmiştir. Desteklerinden dolayı Sn. Mehmet Çürük e teşekkürlerimizi sunarız.

Çalışmalarımız Binboğa Bal firmasında gerçekleştirilmiştir. Desteklerinden dolayı Sn. Mehmet Çürük e teşekkürlerimizi sunarız. UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L005 HPLC ile Balda Sülfo Grubu Antibiyotik Analizi HAZIRLAYAN Kim. Mahmut Arıkan Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: HPLC ile balda sülfo grubu antibiyotik

Detaylı

İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLER VE NANOTEKNOLOJİK ETKİLEŞİM

İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLER VE NANOTEKNOLOJİK ETKİLEŞİM İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLER VE NANOTEKNOLOJİK ETKİLEŞİM Drug Delivery Systems and Nanotechnological Interaction Zülfü TÜYLEK İnönü Üniversitesi Elektronik ve Otomasyon Bölümü Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Detaylı

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

GRUP BAKTERİYOFAJ ANTİ-BAKTERİYEL BOYAR KAPLAMAÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI

GRUP BAKTERİYOFAJ ANTİ-BAKTERİYEL BOYAR KAPLAMAÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011 ANTİ-BAKTERİYEL BOYAR KAPLAMAÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI

Detaylı

KÜKÜRT ATOMU İÇEREN BAZI BİLEŞİKLERİN YÜK-TRANSFER KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ

KÜKÜRT ATOMU İÇEREN BAZI BİLEŞİKLERİN YÜK-TRANSFER KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 2 22 KÜKÜRT ATOMU İÇEREN BAZI BİLEŞİKLERİN YÜK-TRANSFER KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ Ayşegül (YARDIMCI) GÖLCÜ Mustafa DOLAZ Selahattin

Detaylı

BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ

BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ Kütle ölçülerek yapılan analizler gravimetrik analizler olarak bilinir. Çöktürme gravimetrisi Çözeltide analizi yapılacak madde bir reaktif ile çöktürülüp elde edilen

Detaylı

NANODERMATOLOJİ. Dr. Melih Akyol Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Sivas

NANODERMATOLOJİ. Dr. Melih Akyol Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Sivas NANODERMATOLOJİ Dr. Melih Akyol Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Sivas NANODERMATOLOJİ Nanoteknoloji nedir? Genel bilgiler Nanogüvenlik Nanodermatolojik çalışma alanları

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik)

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik) Hücre Biyoloji Laboratuarı 2014-2015 Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik Konular: ph ve tamponlar, hücre kültür tekniği, mikrometrik ölçüm ph ve Tamponlar 1. ph sı 8.2 olan 500 ml. 20mM Tris/HCl

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

ÇÖZELTİ HAZIRLAMA. Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir.

ÇÖZELTİ HAZIRLAMA. Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir. 1. DENEYİN AMACI ÇÖZELTİ HAZIRLAMA Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir. 2. DENEYİN ANLAM VE ÖNEMİ Bir kimyasal bileşikte veya karışımda

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı, Eylül 2016, -

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı, Eylül 2016, - ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Ad, Soyad : Göksu ÖZÇELİKAY Doğum Tarihi : 22.07.1991 Uyruk : Türk Vatandaşı EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim

Detaylı

HANTZSCH TEPKİMESİNİN ÜRE SAPTANMASINA UYGULANMASI

HANTZSCH TEPKİMESİNİN ÜRE SAPTANMASINA UYGULANMASI HANTZSCH TEPKİMESİNİN ÜRE SAPTANMASINA UYGULANMASI Fatma AYDIN* ve H. Nursevin ÖZTOP** ^Cumhuriyet Üniversitesi Müh. Fak Çevre Mäh. Böl. Sivas - TÜRKİYE **Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Kimya Böl.

Detaylı

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi?

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi? ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE FARMAKODİNAMİK FARKLILIKLAR 17.12.2004 ANKARA Prof.Dr. Aydın Erenmemişoğlu ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE 2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

POLİKATYONİK NANOPARTİKÜLLER KULLANILARAK PRİMER DÜZ KAS HÜCRELERİNİN TRANSFEKSİYONU

POLİKATYONİK NANOPARTİKÜLLER KULLANILARAK PRİMER DÜZ KAS HÜCRELERİNİN TRANSFEKSİYONU YMN40 POLİKATYONİK NANOPARTİKÜLLER KULLANILARAK PRİMER DÜZ KAS HÜRELERİNİN TRANSFEKSİYONU N. Türkoğlu, G. Güven, T. Kutsal, E. Bişkin Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ Kantitatif analiz yöntemleri, maddenin miktar tayinlerine dayalı analiz yöntemleridir. Günümüzde miktar tayinine yönelik birçok yöntem bilinmektedir. Pratik çalışmalarda

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Bakır M¹, Engin A¹, Kuşkucu MA², Bakır S³, Gündağ Ö¹, Midilli K² Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN HERBİSİDLERİN YARATTIĞI BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER VE TOPRAK MİKROORGANİZMALARININ ÜZERİNE ETKİSİ

ÖZEL EGE LİSESİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN HERBİSİDLERİN YARATTIĞI BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER VE TOPRAK MİKROORGANİZMALARININ ÜZERİNE ETKİSİ ÖZEL EGE LİSESİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN HERBİSİDLERİN YARATTIĞI BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER VE TOPRAK MİKROORGANİZMALARININ ÜZERİNE ETKİSİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Umut Can YAĞAN İZMİR 2006 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI SÜREKLİ KARIŞTIRMALI REAKTÖR DENEYİ 2012 KONYA İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii SİMGELER VE

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun

BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun bir reaktif kullanarak oksitli bakır cevherindeki bakırı

Detaylı

TOPLAM NĐŞASTA-05 AACC Metodu (76-13)

TOPLAM NĐŞASTA-05 AACC Metodu (76-13) 1 GĐRĐŞ Nişasta α-d-glukoz birimlerinin polimerleşmesiyle oluşan polisakkaritir. Nişasta bitkilerin enerji deposu olup bitkilerin tohum, kök, yumru, gövde, meyve ve/veya yapraklarında bulunabilmektedir.

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ. DERİ ATIK SULARINDAN Cr(VI) GİDERİMİ VE GERİ KAZANIMI. HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Egemen TUNCAY

ÖZEL EGE LİSESİ. DERİ ATIK SULARINDAN Cr(VI) GİDERİMİ VE GERİ KAZANIMI. HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Egemen TUNCAY ÖZEL EGE LİSESİ DERİ ATIK SULARINDAN Cr(VI) GİDERİMİ VE GERİ KAZANIMI HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Egemen TUNCAY İZMİR 2006 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Materyal ve yöntem... 3 Kitosan kürelerin hazırlanması... 3 Krom

Detaylı

GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NO:5 Enzim Analizleri

GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NO:5 Enzim Analizleri 1. Enzimler GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NO:5 Enzim Analizleri Enzimler, hücreler ve organizmalardaki reaksiyonları katalizleyen ve kontrol eden protein yapısındaki bileşiklerdir. Reaksiyon hızını

Detaylı

AKTİFLEŞTİRİLMİŞ DOĞAL ZEOLİT İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN METİLEN MAVİSİNİN ADSORPLANMASI

AKTİFLEŞTİRİLMİŞ DOĞAL ZEOLİT İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN METİLEN MAVİSİNİN ADSORPLANMASI AKTİFLEŞTİRİLMİŞ DOĞAL ZEOLİT İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN METİLEN MAVİSİNİN ADSORPLANMASI Naime Özdemir, Melek Bağrıaçık, Melek Yılgın, Ayşe Biçer, Filiz Kar* *Fırat Üniversitesi, Müh. Fak., Kimya Müh. Bölümü,

Detaylı

NİTRİT VE NİTRAT TAYİNİ

NİTRİT VE NİTRAT TAYİNİ NİTRİT VE NİTRAT TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Azot ve azotlu maddeler, Çevre Mühendisliğinde büyük bir öneme sahiptir. İçme ve kullanma suları ile yüzeysel suların ve kirlenmiş su kütlelerinin içerdiği çeşitli

Detaylı

AX5000 KONTROL PANELLER

AX5000 KONTROL PANELLER AX5000 KONTROL PANELLER ÜRÜN SPESFKASYONU UYGULAMA AX5000 serisi, farklı modellerde kontrol panellerinden oluur. Bazı AX5000 panelleri tek baına ya da bir haberleme aı içinde baka panellerle kullanılabilirler.

Detaylı

MEME VE KOLON KANSERİ HÜCRELERİ İLE OLUŞAN ANJİYOGENEZİN PROPOLİS YOLUYLA İNHİBİSYONU PROF.DR. ÇİĞDEM YENİSEY ADÜ TIP FAK. TIBBİ BİYOKİMYA AD

MEME VE KOLON KANSERİ HÜCRELERİ İLE OLUŞAN ANJİYOGENEZİN PROPOLİS YOLUYLA İNHİBİSYONU PROF.DR. ÇİĞDEM YENİSEY ADÜ TIP FAK. TIBBİ BİYOKİMYA AD MEME VE KOLON KANSERİ HÜCRELERİ İLE OLUŞAN ANJİYOGENEZİN PROPOLİS YOLUYLA İNHİBİSYONU PROF.DR. ÇİĞDEM YENİSEY ADÜ TIP FAK. TIBBİ BİYOKİMYA AD GİRİŞ Tümörlerin yayılımının ve uzak organlara metastaz yapmasının

Detaylı

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ İbrahim Hakkı Karakaş a*,mehmet Çopur b, M. Muhtar Kocakerim c, Zeynep Karcıoğlu Karakaş d a Bayburt Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksek Okulu, Bayburt

Detaylı

KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU VE BELİRSİZLİK HESAPLARI

KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU VE BELİRSİZLİK HESAPLARI Doküman No: R.LAB.5.4.04 Rev.No/Tarih : 00/ Yayın Tarihi: 08.07.2011 Sayfa: 1 / 1 KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU BELİRSİZLİK HESAPLARI Doküman No: R.LAB.5.4.04 Rev.No/Tarih : 00/ Yayın Tarihi:

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI

ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI Dr. Evren Özdemir Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Ankara 05.04.2014 Akılcı İlaç Kullanımı İçin Sorumluluk Sahibi Taraflar Hekim Eczacı Hemşire Diğer sağlık personeli

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI I. YARIYILI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI B 601 Temel Biyokimya I Zorunlu 3 0 3 4 B

Detaylı

Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi

Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi Yeliz Koca a, *, A. Binnaz Hazar b, Deniz Uzunsoy b, Sinem Benlioğlu b Özet a Marmara

Detaylı

OYUNCAKLARDAN TÜKÜRÜĞE GEÇEN KURŞUN MİKTARININ ARAŞTIRILMASI

OYUNCAKLARDAN TÜKÜRÜĞE GEÇEN KURŞUN MİKTARININ ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI 29.08.2007-09.09.2007 OYUNCAKLARDAN TÜKÜRÜĞE GEÇEN KURŞUN MİKTARININ ARAŞTIRILMASI Hazırlayanlar Şebnem GÜRKAN Mustafa EROĞLU Danışman Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

Kök Hücre ve Doku Mühendisliği

Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Kök Hücre ve Doku Mühendisliği 22 Mayıs 2000 Time Dergisi Geleceğin en popüler meslekleri; 1. Doku Mühendisleri 2. Gen Programlayıcıları 3. ÇiBçiler 4. Frankenfood takipçileri 5. Bilgi Madencileri (Data

Detaylı

Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalı ması: STANBUL - 2010

Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalı ması: STANBUL - 2010 Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalıması: Set Üzerinde Kullanılacak Ekipman: 1 Motor sürücü ve çıkı potansiyometresi, 1 Ayarlama amplifikatörü, 1 Türevsel amplifikatör, 1 Toplama amplifikatörü,

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Şahan SAYGI, sahan.saygi@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K ETKS 600 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 ETKS 601

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

METOTREKSAT BİYOKONJUGATI ile HEDEFLİ KANSER TEDAVİSİ

METOTREKSAT BİYOKONJUGATI ile HEDEFLİ KANSER TEDAVİSİ ÖZEL EGE LİSESİ METOTREKSAT BİYOKONJUGATI ile HEDEFLİ KANSER TEDAVİSİ Gökberk YAMAK Danışman Öğretmen: Ayşe TÜRKER 2013 İZMİR İÇERİK LİSTESİ 1.GİRİŞ... 3 2. MATERYAL VE METOD... 6 2.1 Materyal... 6 2.2

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-1 ÇALIŞTAY 2010

TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-1 ÇALIŞTAY 2010 TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-1 ÇALIŞTAY 2010 GRUP AKTİF PROJE ADI AYÇİÇEĞİ ATIKLARINDAN AKTİF KARBON

Detaylı

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul REACTİVE BLUE 160 BOYARMADDESİ İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ BOYAMA PROSESİ ATIKSUYUNUN ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ İLE ARITIMINDA İŞLETİM KOŞULLARININ ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ Bahadır K. KÖRBAHTİ, Gül Seren

Detaylı

FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON

FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON Sağlık Teknikeri Hande ÇOLAKOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji AD SIVI ve DOKULARIN FISH UYGULAMASI ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİ FISH Çalışmalarında Ön Uygulama

Detaylı

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG)

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) Metastatik tümörler en sık görülen beyin tümörleridir. Her geçen yıl çok daha fazla sayıda

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 8.Kolloid Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Çapları 10-6 mm 10-3 mm ( 0.001-1μm) arasındadır. Kil, kum, Fe(OH) 3, virusler (0.03-0.3μm) Bir maddenin kendisi için

Detaylı

Hücre Proliferasyonu ve Testleri

Hücre Proliferasyonu ve Testleri 1 Hücre Proliferasyonu ve Testleri Normal Hücre Çoğalması Normal dokularda, hücre bölünmesi ve çoğalması organizmanın devamlılığı için bir gereklilik;r. Hücre çoğalmasının olması gerekenden farklı olması

Detaylı

NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ

NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ Yüksek Lisans Semineri Hazırlayan: Venhar ÇELİK Danışman: Yrd.Doç.Dr. Dilek Turgut-BALIK NÜKLEİK ASİTLERİN

Detaylı

Diyalizin Geleceği. Doç. Dr. Emre Tutal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Diyalizin Geleceği. Doç. Dr. Emre Tutal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyalizin Geleceği Doç. Dr. Emre Tutal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD 3 Nisan 1973 Motorola ve Bell Lab. dünyanın ilk mobil telefonunu geliştirmiştir 1.2 kg ağırlığında 25 x 12.5 x 5 cm

Detaylı

RENK TAYİNİ. Amaç; öğrencilere su ve atık sularda renk ölçüm yöntemlerinin öğretilmesi ve sonuçların yorumlanması becerisinin kazandırılmasıdır.

RENK TAYİNİ. Amaç; öğrencilere su ve atık sularda renk ölçüm yöntemlerinin öğretilmesi ve sonuçların yorumlanması becerisinin kazandırılmasıdır. 1. DENEYİN AMACI RENK TAYİNİ Amaç; öğrencilere su ve atık sularda renk ölçüm yöntemlerinin öğretilmesi ve sonuçların yorumlanması becerisinin kazandırılmasıdır. 2. DENEYİN ANLAM VE ÖNEMİ Suyun rengi, doğal

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar AMAÇ: - Moleküler Biyoloji laboratuvarında kullanılan çözeltileri ve hazırlanışlarını öğrenmek. - Biyolojik tamponların kullanım amaçlarını,

Detaylı

KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK

KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK YİBO Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı (2010-2) KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK

Detaylı

ÖZEL EGE LSES AKIKAN MERCEK. HAZIRLAYAN ÖRENCLER: Kemal Barı Tan (11B) DANIMAN ÖRETMEN: Serap Demir ZMR

ÖZEL EGE LSES AKIKAN MERCEK. HAZIRLAYAN ÖRENCLER: Kemal Barı Tan (11B) DANIMAN ÖRETMEN: Serap Demir ZMR ÖZEL EGE LSES AKIKAN MERCEK HAZIRLAYAN ÖRENCLER: Kemal Barı Tan (11B) Mert Yain (11B) DANIMAN ÖRETMEN: Serap Demir ZMR 2011 ÇERK LSTES PROJENN AMACI... 2 GR.. 2 YÖNTEM. 3 SONUÇLAR VE TARTIMA... 6 TEEKKÜR....

Detaylı

DENEY RAPORU. Askıda Katı Madde Tayini ve Nessler Yöntemi le Amonyak Tayini (5 No lu deney)

DENEY RAPORU. Askıda Katı Madde Tayini ve Nessler Yöntemi le Amonyak Tayini (5 No lu deney) M.H ilmi EREN 04-98 - 3636 www.geocities.com/mhilmieren Çevre Kimyası Salı 7.Deney Grubu DENEY RAPORU DENEY ADI Askıda Katı Madde Tayini ve Nessler Yöntemi le Amonyak Tayini ( No lu deney) DENEY TARH 04

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ MOLEKÜLER DAMGALAMA TEKNİĞİ İLE HAZIRLANMIŞ POLİMER KULLANILARAK DİRECT RED 23 GİDERİMİ

ÖZEL EGE LİSESİ MOLEKÜLER DAMGALAMA TEKNİĞİ İLE HAZIRLANMIŞ POLİMER KULLANILARAK DİRECT RED 23 GİDERİMİ ÖZEL EGE LİSESİ MOLEKÜLER DAMGALAMA TEKNİĞİ İLE HAZIRLANMIŞ POLİMER KULLANILARAK DİRECT RED 23 GİDERİMİ Göktürk Keleş Feridun Öncel Özel Ege Lisesi, 2012 0 İÇERİK LİSTESi PROJENİN AMACI... 2 1.GİRİŞ...

Detaylı

SANTRİFÜJ TEKNİKLERİ VE SANTRİFÜJLER

SANTRİFÜJ TEKNİKLERİ VE SANTRİFÜJLER SANTRİFÜJ TEKNİKLERİ VE SANTRİFÜJLER Doç. Dr. Gülsen YILMAZ 2009 BAŞLIKLAR 1 Tanım ve Prensip 22 Santrifüj teknikleri 33 Santrifüj tipleri 44 Santrifüj kullanım alanları Laboratuvarı ilgilendiren Süreç

Detaylı

Biyomekatronik Sistemler. Kemik Uzatma Sistemleri. Erhan AKDOĞAN, Ph.D.

Biyomekatronik Sistemler. Kemik Uzatma Sistemleri. Erhan AKDOĞAN, Ph.D. Biyomekatronik Sistemler Kemik Uzatma Sistemleri Erhan AKDOĞAN, Ph.D. Erhan AKDOĞAN, Ph.D. Biyomekatronik Sistemler Mekatronik Mühendisliği Sunum İçeriği: Kemik Kanseri Risk Faktörleri Belirtileri Teşhis

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Verim Arzının Zaman İçinde Değişimi Verim Arzının dış görünümü olan iş verimi işin tekrarlanması

Detaylı

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM Hazırlayanlar Cannur KURUOLU 6B Pırıl ALP 6B Danıman Öretmen Demet EROL 2011 ÇNDEKLER Projenin Amacı.....1 Projenin Hedefi.1 Proje çalımaları sırasında gerçekletirilen

Detaylı

NÜKLEİK ASİTLERİN SAKLAMA KOŞULLARI

NÜKLEİK ASİTLERİN SAKLAMA KOŞULLARI NÜKLEİK ASİTLERİN SAKLAMA KOŞULLARI Dr. Zafer KÜÇÜKODACI GATA HEH Patoloji Servisi 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ 7 Kasım 2012 Manavgat DNA ve RNA NIN KANTİTASYONU Spektrofotometrik ölçüm Floresans teknik

Detaylı

arkîkaraaaç Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı Ders Notları

arkîkaraaaç Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı Ders Notları arkîkaraaaç Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı Ders Notları Ör. Gör. Kaan Ayanolu SIVILARDA ÖZGÜL AIRLIK TAYN: PKNOMETRE Piknometreler küçük, hafif, sabit hacimde ve çounlukla camdan yapılmı

Detaylı

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E 3. 27 3.2.2. EM2 Modeli EM2 modeli, bir bipolar tranzistordaki yük birikimi olaylarının temsil edildii birinci dereceden bir modeldir. Bu model, kısıtlı da olsa, frekans domeni ve geçici hal analizlerinin

Detaylı