T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI KELOĞLAN MASALLARININ TESPİTİ VE TASNİFİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI KELOĞLAN MASALLARININ TESPİTİ VE TASNİFİ YÜKSEK LİSANS TEZİ"

Transkript

1 T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI KELOĞLAN MASALLARININ TESPİTİ VE TASNİFİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN Aysun DURSUN DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. M. Naci ÖNAL AĞUSTOS, 2008 MUĞLA

2 T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI KELOĞLAN MASALLARININ TESPİTİ VE TASNİFİ Aysun DURSUN Sosyal Bilimleri Enstitüsünce Yüksek Lisans Diploması Verilmesi İçin Kabul Edilen Tezdir. Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : Tezin Sözlü Savunma Tarihi : Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. M. Naci ÖNAL Jüri Üyesi : Prof. Dr. Mustafa UĞURLU Jüri Üyesi : Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZÇELİK Enstitü Müdürü : Prof. Dr. Aslan EREN AĞUSTOS, 2008 MUĞLA

3 TUTANAK Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün.../.../... tarih ve... sayılı toplantısında oluşturulan jüri, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin... maddesine göre, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Aysun DURSUN un Keloğlan Masallarının Tespiti ve Tasnifi adlı tezini incelemiş ve aday.../.../... tarihinde saat... da jüri önünde tez savunmasına alınmıştır. Adayın kişisel çalışmaya dayanan tezini savunmasından sonra... dakikalık süre içinde gerek tez konusu, gerekse tezin dayanağı olan anabilim dallarından sorulan sorulara verdiği cevaplar değerlendirilerek tezin... olduğuna... ile karar verildi. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. M. Naci ÖNAL Üye Prof. Dr. Mustafa UĞURLU Üye Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZÇELİK

4 YEMİN Yüksek Lisans tezi olarak sunduğum Keloğlan Masallarının Tespiti ve Tasnifi adlı çalışmanın, tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurulmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin Kaynakça da gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanmış olduğumu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.../../.. AYSUN DURSUN

5 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOKÜMANTASYON MERKEZİ TEZ VERİ GİRİŞ FORMU YAZARIN MERKEZİMİZCE DOLDURULACAKTIR. Soyadı : Dursun Adı : Aysun Kayıt No: TEZİN ADI Türkçe : Keloğlan Masallarının Tespiti ve Tasnifi Y. Dil : The Identification and Classification of Keloglan Folk tales TEZİN TÜRÜ: Yüksek Lisans Doktora Sanatta Yeterlilik O O O TEZİN KABUL EDİLDİĞİ Üniversite : Muğla Üniversitesi Fakülte : - Enstitü : Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer Kuruluşlar: - Tarih : TEZ YAYINLANMIŞSA Yayınlayan : - Basım Yeri : - Basım Tarihi : - ISBN : - TEZ YÖNETİCİSİNİN Soyadı, Adı Ünvanı : M. Naci ÖNAL : Yrd. Doç. Dr.

6 TEZİN YAZILDIĞI DİL : TÜRKÇE TEZİN SAYFA SAYISI: 398 TEZİN KONUSU (KONULARI ) : 1. Masallar - Keloğlan 2. Tip - Tasnif 3. Keloğlan Masallarının Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması TÜRKÇE ANAHTAR KELİMELER : 1. Halk Edebiyatı 2. Keloğlan Masalları 3. Tip 4. Tasnif İNGİLİZCE ANAHTAR KELİMELER: 1. Folk Literature 2. Keloglan Folk tales 3. Types 4. Classification 1- Tezimden fotokopi yapılmasına izin vermiyorum O 2- Tezimden dipnot gösterilmek şartıyla bir bölümünün fotokopisi alınabilir O 3- Kaynak gösterilmek şartıyla tezimin tamamının fotokopisi alınabilir O Yazarın İmzası : Tarih :.../.../...

7 Özet Keloğlan Masallarının Tespiti ve Tasnifi Bu çalışmada çeşitli kitaplarda pek çok örneği bulunan Keloğlan masal metinleri incelenerek asıl Keloğlan masalları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu aşamadan sonra belirlenen masallar, eş-metin oluşturup oluşturmadıkları dikkate alınarak tasnif edilmiştir. Söz konusu masallarla ilgili genel bilgiler girişte ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Birinci bölümde A. Aarne ve S. Thompson a ait The Types of the Folktale ile W. Eberhard ve P. N. Boratav a ait Typen türkischer Volksmärchen adlı kataloglardaki tip numaralarından hareketle Keloğlan masalları tasnif edilmiş, ikinci bölümde eş-metinleri olmayan masallara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde bu masallardan elde edilen verilerin yüzdelikleri belirlenerek Keloğlan tipi ortaya konmaya çalışılmıştır. Dördüncü bölümde ise söz konusu masallardan asıl metin olarak seçilenler bir araya getirilmiştir. Böylelikle çalışma pek çok Keloğlan masal metninden asıl masal metnine ulaşmayı ve Keloğlan tipini ortaya çıkarmayı hedeflemiştir.

8 Abstract The Identification and Classification of Keloğlan Folk Tales In this study it is aimed to identify the original Keloğlan Folk Tales by analyzing various examples of Keloğlan texts in miscellaneous books. Following this step, the identified folk tales are classified with a focus on whether they are counterpart texts or not. General information about the mentioned folk tales is given in the introduction part of this study. In the first chapter, Keloğlan folk tales in A. Aarne ve S. Thompson s The Types of the Folktale and W. Eberhard and P. N. Boratav s Typen türkischer Volksmärchen catalogues are classified by using the stereotype numbers. In the second chapter the folk tales without counterparts take place. In the third chapter, it is aimed to determine Keloğlan stereotype by assessing the percentage of obtained data out of these folk tales. In the fourth chapter the texts which are distinguished to be the original texts among the mentioned folk tales are gathered together. So this study aims to obtain the original text from various Keloğlan folk tales and to determine Keloğlan stereotype.

9 I İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... VIII KISALTMALAR... X GİRİŞ I. Masalın Tanımı... 1 II. Masalların Özellikleri Şekil Özelikleri Muhtevâ Özellikleri... 5 III. Masal Tipi ve Masalların Tasnifi Tip Nedir? Masalların Tasnifi... 7 IV. Keloğlan Masalları Üzerine Yapılmış Çalışmalar Bilim İnsanlarının Yaptığı Çalışmalar Tezler Doğrudan Keloğlan Masallarıyla İlgili Olanlar Masallarla İlgili Olanlar Doktora Tezleri Yüksek Lisans Tezleri Makaleler Bildiriler Araştırmacıların Yaptığı Çalışmalar Yapılan Diğer Çalışmalar Konu Yönünden Keloğlan Masalına Uymayanlar Milliyet Vurgusu Amaçlayan Metinler Dini Öğretme Vurgusunu Amaçlayan Metinler Eğitim-Öğretim Vurgusunu Amaçlayan Metinler Sosyo-Kültürel Değişimi Gösteren Metinler Üslûp Yönünden Keloğlan Masalına Uymayanlar V. HALK ANLATILARI VE KELOĞLAN VI. SİNEMA, TELEVİZYON, TİYATRO, SENFONİ, ÇİZGİ ROMAN VE KELOĞLAN a. Sinema ve Televizyon b. Tiyatro c. Senfoni d. Çizgi Roman VII. KELLİK BİR HASTALIK MIDIR?... 31

10 II BİRİNCİ BÖLÜM EŞ-METİNLERİ OLAN KELOĞLAN MASALLARININ TESPİTİ VE TASNİFİ 1) BİRİNCİ DERECEDEN BİR TİP OLARAK KELOĞLAN MASALLARI A. KELOĞLAN İLE KÖSE A.1. Masalın Kesitleri A.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması B. KELOĞLAN - III B.1. Masalın Kesitleri B.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması C. AÇIL SOFRAM AÇIL C.1. Masalın Kesitleri C.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması D. KELOĞLAN HİÇ ALIYOR D.1. Masalın Kesitleri D.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması E. KEDİ, KÖPEK VE YILANIN MÜKÂFATI E.1. Masalın Kesitleri E.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması F. ALİCENGİZ OYUNU F.1. Masalın Kesitleri F.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması G. KELOĞLAN ÖLÜYÜ DİRİLTİYOR G.1. Masalın Kesitleri G.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması H. HAMAMCI İLE KELOĞLAN H.1. Masalın Kesitleri H.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması I. KÖSE DEĞİRMENCİ İLE KELOĞLAN I.1. Masalın Kesitleri I.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması İ. BACADAN ATILAN ÖLÜ İ.1 Masalın Kesitleri İ.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması J. DEV İLE KELOĞLAN J.1. Masalın Kesitleri J.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması K. KELOĞLAN K.1. Masalın Kesitleri K.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması L. ERLER-KARISI NA KOCA OLMAYA GİDEN KELOĞLAN L.1. Masalın Kesitleri L.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması M. KELOĞLAN LA DEVLER M.1. Masalın Kesitleri M.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması... 84

11 III N. KELOĞLAN HİNDİSTAN YOLUNDA N.1. Masalın Kesitleri N.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması O. KELOĞLAN SARIMSAKİ BEYOĞLU...88 O.1. Masalın Kesitleri O.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması Ö. TOPAL DEV Ö.1. Masalın Kesitleri Ö.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması ) İKİNCİ DERECEDEN BİR TİP OLARAK KELOĞLAN MASALLARI P. PERİ PADİŞAHI P.1. Masalın Kesitleri P.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması R. CEYLAN YÜREĞİ R.1. Masalın Kesitleri R.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması S. SİHİRLİ GÖMLEK S.1. Masalın Kesitleri S.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması İKİNCİ BÖLÜM EŞ-METİNLERİ OLMAYAN KELOĞLAN MASALLARININ TESPİTİ 1) BİRİNCİ DERECEDEN BİR TİP OLARAK KELOĞLAN MASALLARI A. KELOĞLAN İLE KIRK TAVŞAN A.1. Masalın Kesitleri B. KÜL KEDİSİ B.1. Masalın Kesitleri C. KELOĞLAN YEMEN DE C.1. Masalın Kesitleri D. KELOĞLANIN ALLI GELİNİ D.1. Masalın Kesitleri E. KELOĞLAN İLE KÖTÜ HASAN E.1. Masalın Kesitleri F. PADİŞAHIN KÜÇÜK KIZI F.1. Masalın Kesitleri G. KELOĞLAN LA İKİ PADİŞAH G.1. Masalın Kesitleri H. KELOĞLAN DELİLER ÜLKESİNDE H.1. Masalın Kesitleri I. ZORLU BİLMECE I.1. Masalın Kesitleri İ. KELOĞLAN BALIKÇI İ.1. Masalın Kesitleri J. ÇİL HOROZ

12 IV J.1. Masalın Kesitleri K. KELOĞLAN VE SİHİRLİ SAÇLAR K.1. Masalın Kesitleri L. HIZIR I BULAN KELOĞLAN L.1. Masalın Kesitleri M. KELOĞLAN İLE KARGA M.1. Masalın Kesitleri N. KELOĞLAN IN ETTİKLERİ N.1. Masalın Kesitleri O. KELOĞLAN O.1. Masalın Kesitleri ) II. DERECEDEN BİR TİP OLARAK KELOĞLAN MASALLARI Ö. YEDİ KARDEŞİN BİR BACISI Ö.1. Masalın Kesitleri P. KELOĞLAN P.1. Masalın Kesitleri R. HAMUR BEBEK R.1. Masalın Kesitleri S. KAYIKÇI KELOĞLAN S.1. Masalın Kesitleri Ş. KELOĞLAN IN KAVALI Ş.1. Masalın Kesitleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KELOĞLAN TİPİNİN OLUŞUMU ÜZERİNE 1. Eş-metinleri Olan Keloğlan Masalları Birinci Dereceden Bir Tip Olarak Keloğlan Masalları a. Başlangıç Durumu b. Keloğlan ı Harekete Geçiren Unsur/ Olay c. Keloğlan ın Serüvenleri/ Aştığı Engeller d. Sonuç Durumu İkinci Dereceden Bir Tip Olarak Keloğlan Masalları a. Başlangıç Durumu b. Keloğlan ı Harekete Geçiren Unsur/ Olay c. Keloğlan ın Serüvenleri/ Aştığı Engeller d. Sonuç Durumu Eş-metinleri Olmayan Keloğlan Masalları Birinci Dereceden Bir Tip Olarak Keloğlan Masalları a. Başlangıç Durumu b. Keloğlan ı Harekete Geçiren Unsur/ Olay c. Keloğlan ın Serüvenleri/ Aştığı Engeller d. Sonuç Durumu İkinci Dereceden Bir Tip Olarak Keloğlan Masalları a. Başlangıç Durumu b. Keloğlan ı Harekete Geçiren Unsur/ Olay

13 V c. Keloğlan ın Serüvenleri/ Aştığı Engeller d. Sonuç Durumu Eş-Metinleri Olan ve Olmayan Keloğlan Masallarının Analizi Birinci Dereceden Bir Tip Olarak Karşımıza Çıkan Keloğlan Masallarının Analizi a. Başlangıç Durumu b. Keloğlan ı Harekete Geçiren Unsur/ Olay c. Keloğlan ın Serüvenleri/ Aştığı Engeller d. Sonuç Durumu İkinci Dereceden Bir Tip Olarak Karşımıza Çıkan Keloğlan Masallarının Analizi a. Başlangıç Durumu b. Keloğlan ı Harekete Geçiren Unsur/ Olay c. Keloğlan ın Serüvenleri/ Aştığı Engeller d. Sonuç Durumu DÖRDÜNCÜ BÖLÜM METİNLER 1. KELOĞLAN İLE KÖSE KELOĞLAN-III AÇIL SOFRAM AÇIL KELOĞLAN HİÇ ALIYOR KEDİ, KÖPEK VE YILANIN MÜKÂFATI ALİCENGİZ OYUNU KELOĞLAN ÖLÜYÜ DİRİLTİYOR HAMAMCI İLE KELOĞLAN KÖSE DEĞİRMENCİ İLE KELOĞLAN BACADAN ATILAN ÖLÜ DEV İLE KELOĞLAN KELOĞLAN ERLER-KARISI'NA KOCA OLMAYA GİDEN KELOĞLAN KELOĞLAN LA DEVLER KELOĞLAN HİNDİSTAN YOLUNDA

14 VI 16. KELOĞLAN SARMISAKİ BEYOĞLU TOPAL DEV PERİ PADİŞAHI CEYLÂN YÜREĞİ SİHİRLİ GÖMLEK KELOĞLAN İLE KIRK TAVŞAN KÜL KEDİSİ KELOĞLAN YEMEN'DE KELOĞLANIN ALLI GELİNİ KELOĞLAN İLE KÖTÜ HASAN PADİŞAHIN KÜÇÜK KIZI KELOĞLAN LA İKİ PADİŞAH KELOĞLAN DELİLER ÜLKESİNDE ZORLU BİLMECE KELOĞLAN BALIKÇI ÇİL HOROZ KELOĞLAN VE SİHİRLİ SAÇLAR HIZIR'I BULAN KELOĞLAN KELOĞLAN İLE KARGA KELOĞLAN IN ETTİKLERİ KELOĞLAN YEDİ KARDEŞİN BİR BACISI KELOĞLAN HAMUR BEBEK KAYIKÇI KELOĞLAN KELOĞLAN'IN KAVALI

15 VII SONUÇ KAYNAKÇA EKLER Keloğlan Masalları adlı kitapların bazılarının dış kapakları da yayınlanan Yavrutürk adlı dergide yer alan çizgi romanlardan bir örnek: Keloğlan Yemen de

16 VIII ÖN SÖZ Masallar, hem ulusal hem de uluslar arası alanda insanlığın en eski kültürel anlatı türlerini oluştururlar. Bu anlatılar kültürel ve insani pek çok değeri bünyesinde barındırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, masallar çerçevesinde kültürel belleği diri tutmanın ve korumanın önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. En çok bilinen masal tiplerinden biri olan Keloğlan masalları farklı yayınevleri tarafından defalarca basılmış, ancak bu masalları konu alan bilimsel çalışmalar yetersiz sayıda kalmıştır. Burada tezin konusu ve kaynakçası dikkate alınarak pek çok yazar ve araştırmacının Keloğlan masalları ile ilgili çalışmaları değerlendirilecektir. Bu çalışma yapılırken gerek masal kitaplarının içindeki Keloğlan masalları gerekse Ankara Millî Kütüphane deki 462 adet kayıtlı Keloğlan masal kitabı başta olmak üzere, Ankara TDK Kütüphanesi ne, Ankara DTCF Kütüphanesi ne, İzmir Millî Kütüphane ye, Ege Üniversitesi Kütüphanesi ne, Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphanesi ne, Muğla Üniversitesi Kütüphanesi ne, Muğla İl Halk Kütüphanesi ne Keloğlan masallarıyla ilgili, kayıtlı bütün eserler taranmıştır. Ayrıca piyasada satışa sunulmuş ve baskısı olan bütün Keloğlan masallarına ulaşılmaya çalışılmıştır. Bilim insanlarının çalışmaları taranmış, YÖK Tez Merkezi nden konuyla ilgili, alıntı yapılmasına izin verilen tezler temin edilmiştir. Bu toplama çalışmalarının ardından elde edilen masal metinleri incelemeye alınmış, bunlardan pek çoğu girişte açıklanan nedenlerden dolayı ya çalışmaya hiç alınmamış ya da eş-metin olarak kabul edildiğinden seçilen 41 masala dâhil edilmiştir. Toplanan masallar, W. Eberhard ve P. Naili Boratav ın birlikte yayımladıkları Typen türkischer Volksmärchen adlı eserde gösterilen masal tipleriyle karşılaştırılarak, Türkiye deki diğer masallarla; A. Aarne ve S. Thompson un yayımladığı The Types of the Folktale adlı eserdeki masal tipleriyle karşılaştırılarak uluslar arası masallarla karşılaştırılmış olunacaktır. Böylece Keloğlan masallarının ulusal ve uluslar arası masallar içindeki yeri tespit edilecektir. Bu çalışmada karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu sayede toplanan pek çok Keloğlan masal metninden asıl masallara ulaşılmaya çalışılmıştır.

17 IX Tüm bu çalışmaların uzun bir dikkat ve mesai sonucu ortaya çıktığını belirterek bu zahmetli yolda benden yardımlarını esirgemeyen Araştırma Görevlisi arkadaşlarım F. Utkan DENİZER e, Ferda ZAMBAK a, Kubilay ÜNSAL a, Ceyhun SARI ya ve Kerem DEMİRTAŞ a, bölümümüzün değerli hocalarına, Sayın Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ ye, madden ve manen hep yanımda olan aileme ve bilgisi, dikkati ve sonsuz sabrıyla çalışmam boyunca bana yol gösteren danışman hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. M. Naci ÖNAL a teşekkürü bir borç bilirim. Muğla, 11/08/2008 Aysun DURSUN

18 X KISALTMALAR C. Cilt DTCF Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi EM Eş-metin e.t. Erişim tarihi S. Sayı s. Sayfa TDK Türk Dil Kurumu vb. ve başkası, ve başkaları, ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibi vd. ve diğerleri YÖK Yükseköğretim Kurulu

19 1 G İ R İ Ş I. Masalın Tanımı Pek çok kaynakta masal kelimesinin tanımı yapılmıştır. Bu tanımlar kimi zaman konuyla ilgili benzerlikleri yinelerken kimi zaman da farklılıkları ortaya koyar. Masal kelimesinin, Arapça mesel den geldiği bilinir. Bu kelimeye XIX. yüzyılın başlarında rastlanır. Masal, günümüzdeki anlamıyla ilk olarak Nâmık Kemal in Mukaddime-i Celal adlı eserinde karşımıza çıkar. Daha sonra Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları nda bu kelimeye yer verir. Bundan önce bu kelimenin karşılığı olarak dastan, kıssa, hikâye gibi kelimeler kullanılmıştır. Masal kelimesi ülkemizin çeşitli yörelerinde masal, mesel, mesele, matal, metel, hikâye, heka, hika, heket, sanak, sanaka, oranlama, horonlama sözcükleriyle karşılık bulur (Kaya, 2007: ). Türk dünyasında ise masal kelimesine karşılık olarak şu kelimeler kullanılmaktadır: Türkiye Türkçesi masal ; Azeri Türkçesi nağıl, Başkurt Türkçesi äkiyät ; Kazak Türkçesi şabuv ; Kırgız Türkçesi at çabū ; Özbek Türkçesi ertäk ; Tatar Türkçesi äkiyät ; Türkmen Türkçesi erteki ; Uygur Türkçesi çöçäk (Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, 1991: ). Geçmişten günümüze kuşaktan kuşağa aktarılan masallar, bir kültür değeri olma özelliğini korumaya devam etmektedir. Toplumlar için bu denli önem taşıyan masalın tanımı çeşitli sözlüklerde şu şekilde yapılmıştır: Kamus-ı Türkî de mesel: Bir kâide-i umûmiyyeye numûne olmak üzere îrâd olunan söz; ma nâ-yı zâhirîsi kast olunmayıp zımnen ve kinâyeten diğer bir şeye delâlet etmek üzere îrâd olunan söz; âdâb u ahlâk ve nesâyihe müteallik küçük hikâye şeklinde ifade edilmiştir (1996: ). Ferit Devellioğlu nun Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat inde mesel kelimesi: Terbiye ve ahlâka faydalı, yararlı olan hikâye olarak yer almıştır (2000: 625).

20 2 Doğan Kaya nın Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü ndeki masal tanımı şöyledir: Hadiseleri muhayyel bir dünyada cereyan eden, kahramanları insan ve kimi zaman da hayvan ve olağanüstü varlıklar olan, dinleyenleri eğlendiren ve bu arada eğiten, gerçeği birtakım remz ve sembollerle gerçeküstü kalıplara sokarak yansıtmaya çalışan mensur anlatım türü (2007: 488). TDK nın Türkçe Sözlüğü ndeki tanım şöyledir: Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, olağan dışı olayları anlatan hikâye (2005: 1349). TDK nın İngilizce Türkçe Sözlüğü nde masal: Öykü, masal, hikâye şeklinde tanımlanmaktadır (1999: 3322). Webster s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language de masal: Halk arasında geleneksel olarak bulunan ve halkın içinden doğan, sözlü geleneğin bir parçasını oluşturan hikâye ya da efsane. Halk hikâyesi olarak da adlandırılır şeklinde tanımlanmıştır (1994: 551). Ansiklopedilerde yer alan masal tanımları şöyledir: Meydan Larousse de masal: Genellikle olağanüstü kahramanlara ve maceralara yer verilen, konusu hayali, kulaktan kulağa anlatılarak gelen halk hikâyesi dir (1972: 425). Büyük Larousse deki masal tanımı şöyledir: Bütünüyle hayal ürünü olan, genellikle olağanüstü olaylara, zaman zaman da doğaüstü varlıklara (cin, peri, ejderha vb.) yer verilen, olayların çoklukla belirli olmayan bir yerde (masal ülkesinde), belirli olmayan bir zamanda (evvel zaman içinde), geçen ve ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa anlatılarak sürüp giden bir anlatı türü (1986: 7841). Masal; Ana Britannica da Olağanüstü öğe, kahraman ve olaylara yer veren öykü diye tanımlanır (1989: 402). Görüldüğü üzere bu tanımların pek çoğu birbirini yineler niteliktedir. Masal türü ne yazık ki, okuyucuyu ikileme düşecek şekilde tanımlanmıştır. Kaynaklarda

21 3 masalın karşılığı olarak öykü, hikâye gibi ifadeler kullanılarak başka bir anlatı türüyle karıştırılmasına neden olmaktadır. Bilim insanlarının çalışmalarında yer alan masal tanımları, kimi zaman masalın sadece iç yapısını, kimi zaman da dış yapısını dikkate alarak yapılmıştır. Bu çerçevede yapılan tanımlar, masalla ilgili genel sorulara cevap verirken; ansiklopedi ve kimi sözlüklerde yer alan anlatı türü karışıklığını da ortadan kaldırır niteliktedir. P. Naili Boratav a göre masal: Nesirle söylenmiş, dinlik ve büyülük inanışlardan ve törelerden bağımsız, tamamıyla hayal ürünü, gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan kısa bir anlatı dır (2000: 75). Ş. Elçin masal için şöyle demektedir: İşte böyle bir zaman içinde, köklü geleneğe bağlı, kolektif karakter taşıyan, hayalî-gerçek, mücerret-müşahhas, maddî-manevî bir takım konu, macera, vak a, problem, motif ve unsurlar, nesir dili ile vakit geçirmek, insanları eğlendirirken terbiye etmek düşüncesinden hareketle, husûsî bir üslupla anlatılır veya yazılır ( 1986: 369). S. Sakaoğlu masalı Kahramanlarından bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan, olayları masal ülkesinde cereyan eden, hayal mahsulü olduğu halde, dinleyicileri inandırabilen, bir sözlü anlatım türü olarak tarif eder (2002, 4). B. Seyidoğlu yazmış olduğu ansiklopedi maddesinde masalı şöyle tarif etmektedir: Masal kelimesi ile halk arasında, yüzyıllardan beri anlatılmakta olan ve içinde olağanüstü kişilerin, olağanüstü olayların bulunduğu, bir varmış, bir yokmuş gibi klişe bir anlatımla başlayan, belli bir uzunluğu olan, sonunda, yedi, içti, muratlarına erdiler yahut onlar onlar erdi muratlarına, biz çıkalım kerevetine, gökten üç elma düştü, biri anlatana, biri dinleyene, biri de bana gibi belirli sözlerle sona eren, zaman ve mekân kavramlarıyla kayıtlı olmayan, bir sözlü anlatım türü kastedilmektedir (1986: ). U. Günay masal için Asırların birikmiş irfanını ve belirli bir hayat düzenini, yaşamak zorunda olduklarımızla yaşamak istediklerimizi bir arada kendisine has bir

22 4 atmosferde ve üslûpla, kendi mantık silsilesi içinde geleneksel motiflerle anlatan masallar, sözlü anlatım türlerinin en ilgi çekici olanıdır der (1998: 425). A. Berat Alptekin: Masal, nesirle söylenmiş ve dinleyicileri inandırmak iddiası olmayan, tamamı ile hayal mahsulü olan mensur bir tür olarak ifade eder (Alptekin, 1982 den Şimşek, 2001: 3). E. Şimşek ise masalı şöyle tanımlamaktadır: Genellikle özel kişiler tarafından, kendine mahsus (olağanüstü) zaman, mekân ve şahıs kadrosu içerisinde, yaşanılan hayat ile hayal edilen hayatın sistemli bir şekilde ifade edildiği; klişe sözlerle başlayıp, yine klişe sözlerle biten hayal mahsulü sözlü anlatım türü (2002: 3). Bu tanımlardan sonra bize göre masal: Genellikle olağanüstü zaman, mekân ve şahıs kadrosu içinde kalıp sözlerle başlayıp kalıp sözlerle biten; kimi zaman reel hayatın gerçeklerini, kimi zaman da hayal dünyasının fantezilerini gözler önüne seren bir anlatı türüdür. II. Masalların Özellikleri 1. Şekil Özelikleri 1.1. Masallar (hayvan masalları hariç), diğer anlatı türleri kadar olmasa da (destan, halk hikâyesi) anlatımı birkaç gün sürebilecek kadar uzun metinlerdir Masallar genellikle mensurdur ancak bazı masalların içinde manzum parçalara da rastlanır Masalların belli yerlerinde belli görevler için kullanılan kalıplaşmış sözler, formeller vardır Birkaç tip birleştirilerek bir masal metnine dönüştürülmüş masallar vardır Bütün masallar sade ve anlaşılır bir dille anlatılır Masal metinleri içerisinde diğer türlere ait bazı örneklere (atasözü, deyim, efsane vb.) de rastlanabilir.

23 5 2. Muhtevâ Özellikleri 2.1. Masallar, olağanüstü kahramanlar (dev, peri kızı, konuşan hayvanlar vb.), yerler (Kafdağı, periler ülkesi, yer altı dünyası vb.) ve olayları (şekil değiştirme, bedduâ ile taş kesilme, perilerle konuşma vb.) içermektedir Masalların pek çoğunda iyiler ödüllendirilirken kötüler cezalandırılır Genellikle her masalın sonunda bir misal çıkarılır Masallarda sosyal hayattan izler bulmak mümkündür Masallarda bazı tipler karakteristik özellikleri temsil eder (Keloğlan, Köse, Yaşlı adam vb.) (Şimşek, 2001: 3-7) Masaldan çıkarılan misal tahkiye usulüyle sezdirilerek verilir (Önal, 2006: 183). III. Masal Tipi ve Masalların Tasnifi 1. Tip Nedir? TDK nın Türkçe Sözlüğü nde yer alan tanıma göre tip: Aynı cinsten bütün varlıkların ve nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde kendinde toplayan örnek; tür, çeşit; ilgi çekici, değişik (kimse); hikâye, roman, tiyatro gibi uzun anlatıma dayalı edebî eserlerde kişi kadrosu içinde yer alan ve belli bir düşüncenin, topluluğun zihniyetini ve ideolojinin temsilciliğini yüklenen kişi; kendine özgü kişiliği olmayan, genellikle bilinen kalıplardaki insanları gösteren oyun kişisi dir (2005: 1983). D. Kaya nın Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü nde tip: Bağımsız olarak var olma gücüne sahip eser veya kişi. Söz gelişi masallardan başlı başına anlatılan manasının tam olabilmesi için başka masala ihtiyaç göstermeyen Keloğlan masalları, Köse masalları, yabancı masallardan Sindirella gibi masalların her biri masal tipidir şeklinde açıklanmıştır (2007: 729). S. Thompson a göre tip: Kendi başına var olabilen ananevi bir masaldır. Bu tanım, kendi başına var olma ifadesiyle düşünülen tip tanımına uygun olmakla beraber masalın içinde yer alan kahramanların kastedilmediği sadece konusunun

24 6 dikkate alındığı düşünülmektedir. Oysaki tip; masallarda ve anlatıma dayalı diğer türlerde (destan, menkıbe, efsane, fıkra vb.) genel özellikleri değişmeyen kişilerdir. Çünkü bu kişiler küçük farklılıklarla hemen hemen her edebî türde aynı karakter özellikleriyle yer alırlar. Türk kültürüne ait bir tip olan Keloğlan (Ögel 1976: ); Türk dünyasında; Tazşa Bala (Kazakistan), Keçel, Keçel Mehemmed, Keçel Yeğen (Azerbaycan), Keçeloğlan (Kerkük), Kelce Batır (Türkmenistan), Tazoğlan (Kırım), Tas, Tastarakay (Altay) gibi adlarla tanınır (Şimşek, 2007: 61). Dobruca da Kelce (Önal); Gürcüler arasında Kel Kafalı Kaz Çobanı diye anılırken, Almanlarda da Grindkopf/Goldener olarak bilinmektedir (Alangu, 1968: 460). Keloğlan ın isimleri farklı olsa da bütün bu coğrafyalarda bilinmesini sağlayan, bu masalların bir Keloğlan karakteristiği sergilemesidir. Bu karakteristik bizlere masallarda tipe giden yolu işaret etmektedir. Keloğlan; Türk masalları için son derece dikkate değer ve önemli bir tiptir. Kimi zaman aklı ve kurnazlığıyla ön plana çıkarken kimi zaman da sıradan hatalar yaparak halkın gözünde kabul görmüştür. Onun bazen kurnazca bazen akılsızca sergilediği davranışlar aslında günlük hayatta pek çoğumuzun sergilediği davranış biçimleridir. Haksızlığa karşı gelmesi, kendisine ya da ailesinden birine oynanan oyunlara tepki vermesinin ve bu tepkilerin kimi zaman zalimce olmasına rağmen halk tarafından kabul görmesinin yegâne sebebi bu olarak düşünülebilir. Çünkü tip; halkın ideal örneğidir. Her tipin kendine has olan ve toplumca da kabul görmüş belli özellikleri bulunur. Böylelikle hangi anlatı türünde yer alırsa alsın her tip, bir veya birden çok özelliği bünyesinde barındırırır. Ancak her masalda birinci ve ikinci dereceden rol oynayan kahramanların olduğu unutulmamalı ve bunların tek başlarına birer tip olarak değerlendirilmemesi doğru olur. Kendi başına birer tip oluşturabilenler; değişmeyen davranışlar sergileyen, olaylar ve durumlar karşısında aynı tepkilerde bulunabilen aynı karakter özelliklerini taşıyan kahramanlardır (Sever, 1995: 35).

25 7 2. Masalların Tasnifi Her anlatı türünde olduğu gibi masalların da daha net ve açık bir şekilde anlaşılabilmesi için belirli yönlerden tasnif edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Masalların ilk tasnif denemesi J. G. Von Hahn tarafından yapılmıştır. Onu takiben, H. F. Feilber, Grimm Kardeşler, Joseph Jakobs, Kaarle Krohn, Antti Aarne, Stith Thompson ve Gedeon Huet gibi çeşitli masalbilimcilerin de tasnif denemeleri olmuştur (Kaya, 2007: 494). Bu denemelerin en önemlisi Antti Aarne nin başlattığı ve S. Thompson un tamamladığı, The Types of the Folktale (Masalların Tip Kataloğu) dir. Bu eserde masallar şu şekilde tasnif edilmiştir: 1- Hayvan Masalları (1-299) 1-99 Vahşi hayvanlar Vahşi ve evcil hayvanlar Vahşi hayvanlar ve insan Evcil hayvanlar Kuşlar Balıklar Diğer hayvanlar ve nesneler 2- Asıl Halk Masalları ( ) a- Sihir Masalları ( ) Doğaüstü rakip Doğaüstü veya sihirli eş (karı-koca) ve diğer akrabalar Doğaüstü görevler Doğaüstü yardımcılar Sihirli nesneler Doğaüstü güç ve bilgi Diğer doğaüstü masallar b- Dini Masallar ( ) c- Gerçekçi Masallar ( ) d. Aptal Dev Masalları ( )

26 8 3- Nükteli Fıkralar ( ) Mankafa hikâyeleri Evli çiftler hakkındaki hikâyeler Bir kadın (kız) hakkında hikâyeler Bir adam (oğlan) hakkında hikâyeler Akıllı adam Şanslı kazalar Aptal adam Din adamları ve vaizler hakkında şakalar Diğer insanlarla ilgili şakalar Yalan masalları 4- Zincirleme Masallar ( ) Zincirleme masallar Hileli masallar Diğer formülle başlayan masallar 5- Sınıflandırılmamış masallar ( ) Türk masalları üzerine de S. Walker - A. Uysal, M. Tuğrul ve N.Tezel, W. Eberhard, P. N. Boratav ın çeşitli masal tasnif denemeleri olmuştur. Bunlardan en dikkate değer olanı Wolfram Eberhard ile Pertev Naili Boratav ın 2536 masal metnini inceleyerek 378 masal tipine ulaştıkları katalog; Typen türkischer Volksmärchen (Türk Masallarının Tip Kataloğu) olmuştur. Bu katalogdaki tasnif aşağıdaki şekilde yapılmıştır: A- Hayvan masalları (1-22) B- Hayvan-insan masalları (23-33) C- Hayvan veya olağanüstü bir varlığın insana yardımı (34-82) D- Olağanüstü bir hayvan veya cin-peri ile evlenme (83-109) E- Evliya veya iyi ruhlarla yaşantı ( ) F- Kaderin hüküm sürmesi ( ) G- Rüyalar ( ) H- Kötü olan olağanüstü varlıklarla yaşantı ( )

27 9 I- Sihirler ( ) J- Sevgilisine kavuşan kız ( ) K- Sevgilisine kavuşan erkek ( ) L- Bir zenginle evlenen fakir kız ( ) M- Kıskançlık ve iftira ( ) N- Hor görülen eşin kahraman olduğunu ispatlaması ( ) 0- Zina ve baştan çıkarma ( ) P- Tuhaf olaylar ( ) R- Realist masallar ( ) S- Tuhaf tesadüfler ( ) T- Komik masallar ( ) U- Aptal ve tembel erkekler, kadınlar ( ) V- Hırsız-hafiye ( ) W-Akıllı, iş bilir, hilekâr veya cimri erkekler, kadınlar ( ) S.Walker-A. Uysal ın tasnifinde yedi başlık yer almaktadır: 1- Doğaüstü masallar 2- Şaşırtıcı ve hünerli istidlâlli masallar 3- Mizahî masallar 4- Ahlâkî masallar 5- Köroğlu 6- Dini küçük düşürücü masallar 7- Fıkralar M. Tuğrul Mahmut Gazi Köyünün Halk Edebiyatı adlı doktora tezinde masalları a. Hayali masallar b. Realist masallar adıyla sınıflandırmış; N. Tezel bu terimleri a. Düşsel masallar b. Gerçekçi masallar olarak yeniden adlandırılmıştır (Sever, 1995: 10-12). Ancak yukarıda da ifade edildiği üzere bütün bu çalışmaların en dikkate değer olanları A. Aarne - S. Thompson ile W. Eberhard - P. N. Boratav ın yaptıkları tasnifler olduğundan bu çalışmada bu kataloglar kullanılmıştır.

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TARİHİ COĞRAFİ FİN KURAMI UYGULAMALARI DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Axel Olrik in Epik Yasaları Anti Aarne nin Masal Tipleri Kataloğu Stith Thompson un Halk

Detaylı

MASALLAR. Editör. Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ

MASALLAR. Editör. Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ MASALLAR Editör Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ Ankara 2008 T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3149 KÜLTÜR ESERLERİ 432 ISBN 978-975-17-3334-4 www.kulturturizm.gov.tr e-posta:

Detaylı

DESTANLAR VE MASALLAR. Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE. Masal. KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon

DESTANLAR VE MASALLAR. Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE. Masal. KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon DESTANLAR VE MASALLAR Masal Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon Yayın Yönetmeni: Samiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : :

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Feridun TEKİN Adres Telefon E-posta : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : 310 54 84 : feridun.tekin@giresun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 30.05. 1964 3. Unvanı :

Detaylı

Selami Fedakâr Özbek Sözlü Geleneğinde Masallar

Selami Fedakâr Özbek Sözlü Geleneğinde Masallar 1 Selami Fedakâr Özbek Sözlü Geleneğinde Masallar İzmir 2011, [XX+601] Adnan Fırat ERHAYAT [*] Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı nda

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ Amaç 1-Bu kurallar Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlanan Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi nde, aşağıda belirtilen şartlara uyan eserler yayınlanır. 1. Makalelerin, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ 1.BİTİRME TEZİ GENEL İLKELERİ 1.1. Tez dili Türkçedir ve olabildiğince Türkçe

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKÇE YILLIK PROJE ÇALIŞMASI ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Dilay BİÇER Engin YAZAR Aslı SAĞGÜL Sınıf/ Şube : 4/B Rehber Öğretmen :

Detaylı

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KLAVUZU

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KLAVUZU GENEL KURALLAR Tezin dili Türkçe olmalıdır. SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KLAVUZU Tez bilgisayar ortamında A4 kağıdın tek yüzüne yazılmalıdır. Tez bilimsel alana fayda sağlayacak herhangi bir alandan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Ders No : 0310460203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 1. Adı Soyadı :Ahmet Güngör ÖZGEÇMİŞ Adres Telefon E-posta : Gedikkaya Mah., Naci Bey Cad., Atakent Sitesi, B-Blok, No:82/14 Giresun : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 2. Doğum Tarihi :05.06.1967 3.

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

5. Et et içinde, et fit içinde Dünya dümeni, onun içinde.

5. Et et içinde, et fit içinde Dünya dümeni, onun içinde. 1. a) Bende yapışık, sende yapışık Çam ağacı çamda yapışık. b) Sende de var, bende de var Bir kuru çöpte de var. c) Arifsiniz, zarifsiniz Kendinizi neden bilirsiniz? 2. a) Ağzı var, dili yok Canı var,

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI VAHİT TÜRK Adres İstanbul Kültür Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ataköy Yerleşkesi/Bakırköy-İstanbul ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 15.05.2014 Telefon E-posta 2124984370- Doğum Tarihi

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı : HALE TORUN 2. Doğum Tarihi : 07.07.1972 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Marmara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Radyo Televizyon ve

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE

PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 55, ERZURUM 2016, 629-635 PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE Semra ALYILMAZ 1. Prof. Dr. Ahmet BURAN ın Öz

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 Çeşitli Türk topluluklarının mitolojileriyle ilgili malzemelerin bir çoğunu bilim adamları, misyonerler, seyyahlar ya da bazı yabancı araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var)

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Yazan: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Ne varmış, ne çokmuş, gece karanlık, güneş yokmuş. Her kasabada kabadayı insanlar varmış.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 KONULAR Avrupa da Folklor sözcüğünün kullanımı ile ilgili çalışmalar Folklorun ilk derneği Folklorun tanımı DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 AVRUPA DA FOLKLOR SÖZCÜĞÜNÜN

Detaylı

Tablo 3 Filoloji Temel Alanı

Tablo 3 Filoloji Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 303 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 31 305 Çeviribilim 31 313 Dünya Dilleri ve Edebiyatları 31 30 Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 31 304 Karşılaştırmalı Edebiyat 31 314 Klasik

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Halk Hikâyesi Olarak. Ferhad ile Şirin. Yrd. Doç. Dr. Ömer Yılar

Halk Hikâyesi Olarak. Ferhad ile Şirin. Yrd. Doç. Dr. Ömer Yılar Halk Hikâyesi Olarak Ferhad ile Şirin Yrd. Doç. Dr. Ömer Yılar Yrd. Doç. Dr. Ömer YILAR HALK HİKÂYESİ OLARAK FERHÂD İLE ŞİRİN (KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA) ISBN 978-605-364-759-1 Kitap içeriğinin tüm

Detaylı

Tablo 8 Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı

Tablo 8 Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 80 Endüstri Ürünleri Tasarımı 81 804 İç Mimarlık 81 801 Mimarlık 81 805 Peyzaj Mimarlığı 81 802 Şehir ve Bölge Planlama 81 Koşul No Başvuru Şartları Puan 81 Mimarlık, Planlama,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

geliştirmemize yardımcı olur.

geliştirmemize yardımcı olur. 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Yayınevi Sertifika No: 14452 Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Genel Yayın Yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi Editörü: Ömer Faruk Paksu İç Düzen ve Kapak: Cemile Kocaer ISBN: 978-605-9723-51-0 1. Baskı:

Detaylı

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 :

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : Temel Bilgiler Hazırlayan : Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Bir anlatıyı (récit ), hikâyeyi yazan kişidir. YAZAR = Yazar, yaşayan yahut yaşamış olan gerçek bir şahıstır! Yazarın hitap ettiği

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

GÜZEL SÖZLER. (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür.

GÜZEL SÖZLER. (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür. GÜZEL SÖZLER (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür. Yiğit ise sadece bir kere.. 1 / 23 * Âlimin benzer misali,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1303-7757 2003/1 Yıl: 2, Cilt: II, Sayı: 3 GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF CORUM FACULTY OF THEOLOGY ISSN 1303-7757 2003/1 Year: 2, Vol.:II, Issue:

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü tarafından hazırlanacak olan Doğu Karadeniz Kültür Araştırmaları Serisi isimli

Detaylı

II) Hikâye Dışı düzlemi

II) Hikâye Dışı düzlemi HİKÂYE ETME DÜZLEMLERİ Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Günümüz edebiyat araştırmalarında yeni bir bilim anlayışının derin izleri vardır. Özellikle yapısal metin analizinde artık temel kavramlar görecelilik ve fonksiyon

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU 4.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJESİ PROJE KONUSU : GRAFİKLER, KULLANIM ALANLARI VE GRAFİK UYGULAMALARI HAZIRLAYANLAR : Egem ERASLAN F.Sarper TEK Göktürk ERBAYSAL Mert KAHVECİ ÖNSÖZ

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı

Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Belgin Tezcan Aksu: Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu,

Detaylı

Türkçe Tez Yazım Klavuzu

Türkçe Tez Yazım Klavuzu Türkçe Tez Yazım Klavuzu Başlık: 18 pt, Times New Roman, Kalın, Satır Aralığı Tek, Tezin Sayfa Düzeni: Boyut: A4 Kenar Boşlukları: Üst: 2.5 cm. Alt: 2.5 cm. Sağ: 2.5 cm. Sol: 4 cm. Adı Soyadı Ad-Soyad:

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. Bingöl Masalları (İnceleme-Metin), (Danışman Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK)

ÖZ GEÇMİŞ. Bingöl Masalları (İnceleme-Metin), (Danışman Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK) ÖZ GEÇMİŞ Adı Soyadı: Okan ALAY Doğum Tarihi: 10.11.1975 Unvanı: Öğretim Görevlisi Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 19 Mayıs Üniversitesi 1996 Y.Lisans

Detaylı

MASAL 12. SINIFLAR DİL VE ANLATIM

MASAL 12. SINIFLAR DİL VE ANLATIM MASAL 12. SINIFLAR DİL VE ANLATIM TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDA MASAL "Masal" sözcüğü Habeşçedeki "mesl" sözcüğünden gelmektedir, ibraniceye "maşal", Aramiceye "mesel / masal" oradan da Türkçeye "masal" olarak

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER Burçin BAŞLILAR Sınıf Öğretmeni burcinbaslilar@terakki.org.tr SUNUM İÇERİĞİ Yaratıcılık Nedir? Neden Yaratıcı Yazma? Yaratıcılığı Engelleyen Faktörler Yaratıcı Yazmaya

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

ISSN: YIL: 2 / SAYI: 5

ISSN: YIL: 2 / SAYI: 5 Editör Dr. Özcan BAYRAK Editör Yardımcıları Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ Uzm. Çiğdem ŞAHİN Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 4 kez yayınlanır. Kesit

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

55. Yılında, Ege Üniversitesi Yayınları. Yayıma Hazırlayan; C. Orhan ÇETİNKALP EÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İZMİR

55. Yılında, Ege Üniversitesi Yayınları. Yayıma Hazırlayan; C. Orhan ÇETİNKALP EÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İZMİR 55. Yılında, Ege Üniversitesi Yayınları Yayıma Hazırlayan; C. Orhan ÇETİNKALP EÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2010 - İZMİR 55. YILINDA EGE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Yayıma Hazırlayan: C. Orhan

Detaylı

ISSN: YIL: 2 / SAYI: 4

ISSN: YIL: 2 / SAYI: 4 Editör Dr. Özcan BAYRAK Editör Yardımcıları Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ Uzm. Çiğdem ŞAHİN Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 4 kez yayınlanır. Kesit

Detaylı

Bu sayının Hakemleri

Bu sayının Hakemleri Bu sayının Hakemleri Doç. Dr. Osman Aydınlı (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Metin Bozkuş (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. İbrahim Görener (Erciyes Üniversitesi İlahiyat

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ. Tel: 04543101000 GENEL BİLGİLER. Lisans Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arapça Öğretmenliği, 1990

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ. Tel: 04543101000 GENEL BİLGİLER. Lisans Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arapça Öğretmenliği, 1990 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ E-mail: gungorelda@hotmail.com RESİM ADI SOYADI Yrd. Doç. Dr. Ahmet Güngör Tel: 04543101000 Dahili: 1585 Kişisel web sayfası linki:gungorname.com GENEL BİLGİLER Doğum Yeri Alaca/

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Önder PAKER 2. Doğum Tarihi: 27.05.1960 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tiyatro Dokuz Eylül Üniversitesi 1982 Yüksek Lisans

Detaylı

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

Eğitim Denetimi. Pervin Hayrullah 1973 yılında İstanbul'da TÜRKİYE-YUNANİSTAN-BULGARİSTAN ÖRNEĞİ

Eğitim Denetimi. Pervin Hayrullah 1973 yılında İstanbul'da TÜRKİYE-YUNANİSTAN-BULGARİSTAN ÖRNEĞİ Eğitim Denetimi TÜRKİYE-YUNANİSTAN-BULGARİSTAN ÖRNEĞİ Pervin Hayrullah 1973 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokulu Sendelli Azınlık Okulunda (Gümülcine) tamamladıktan sonra İstanbul Çamlıca Kız Lisesi'ne

Detaylı

ANLATIM BOZUKLUKLARI

ANLATIM BOZUKLUKLARI ANLATIM BOZUKLUKLARI 1. Dün beklenmedik bir sürprizle karşılaştık. Gereksiz Sözcük Kullanımı 2. Yoğun sis sayesinde kaza yapmışlar. Sözcüğü Yanlış Anlamda Kullanma 3. Trafik kazasında yaralananlara başınız

Detaylı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TDE 515 CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE VE ROMANI Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 TDE 515 Öğrenim Türü Örgün Öğretim Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Yüksek Lisans

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ TEMASI BİLGİ OKURYAZARLIĞI KAZANIMLARI 1.SINIF

KİM OLDUĞUMUZ TEMASI BİLGİ OKURYAZARLIĞI KAZANIMLARI 1.SINIF KİM OLDUĞUMUZ TEMASI BİLGİ OKURYAZARLIĞI KAZANIMLARI 1.SINIF 1. Bir hikaye veya masalda geçen karakterleri öğrenir. 2.Tahminde bulunur. 3.Dinleme alışkanlığı kazanır. 4.Dinlediği hikaye/masalın özelliklerini

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2012/012 01: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına girecek öğrencilerin Anabilim Dalları Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulan

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı