T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI KELOĞLAN MASALLARININ TESPİTİ VE TASNİFİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI KELOĞLAN MASALLARININ TESPİTİ VE TASNİFİ YÜKSEK LİSANS TEZİ"

Transkript

1 T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI KELOĞLAN MASALLARININ TESPİTİ VE TASNİFİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN Aysun DURSUN DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. M. Naci ÖNAL AĞUSTOS, 2008 MUĞLA

2 T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI KELOĞLAN MASALLARININ TESPİTİ VE TASNİFİ Aysun DURSUN Sosyal Bilimleri Enstitüsünce Yüksek Lisans Diploması Verilmesi İçin Kabul Edilen Tezdir. Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : Tezin Sözlü Savunma Tarihi : Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. M. Naci ÖNAL Jüri Üyesi : Prof. Dr. Mustafa UĞURLU Jüri Üyesi : Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZÇELİK Enstitü Müdürü : Prof. Dr. Aslan EREN AĞUSTOS, 2008 MUĞLA

3 TUTANAK Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün.../.../... tarih ve... sayılı toplantısında oluşturulan jüri, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin... maddesine göre, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Aysun DURSUN un Keloğlan Masallarının Tespiti ve Tasnifi adlı tezini incelemiş ve aday.../.../... tarihinde saat... da jüri önünde tez savunmasına alınmıştır. Adayın kişisel çalışmaya dayanan tezini savunmasından sonra... dakikalık süre içinde gerek tez konusu, gerekse tezin dayanağı olan anabilim dallarından sorulan sorulara verdiği cevaplar değerlendirilerek tezin... olduğuna... ile karar verildi. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. M. Naci ÖNAL Üye Prof. Dr. Mustafa UĞURLU Üye Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZÇELİK

4 YEMİN Yüksek Lisans tezi olarak sunduğum Keloğlan Masallarının Tespiti ve Tasnifi adlı çalışmanın, tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurulmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin Kaynakça da gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanmış olduğumu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.../../.. AYSUN DURSUN

5 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOKÜMANTASYON MERKEZİ TEZ VERİ GİRİŞ FORMU YAZARIN MERKEZİMİZCE DOLDURULACAKTIR. Soyadı : Dursun Adı : Aysun Kayıt No: TEZİN ADI Türkçe : Keloğlan Masallarının Tespiti ve Tasnifi Y. Dil : The Identification and Classification of Keloglan Folk tales TEZİN TÜRÜ: Yüksek Lisans Doktora Sanatta Yeterlilik O O O TEZİN KABUL EDİLDİĞİ Üniversite : Muğla Üniversitesi Fakülte : - Enstitü : Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer Kuruluşlar: - Tarih : TEZ YAYINLANMIŞSA Yayınlayan : - Basım Yeri : - Basım Tarihi : - ISBN : - TEZ YÖNETİCİSİNİN Soyadı, Adı Ünvanı : M. Naci ÖNAL : Yrd. Doç. Dr.

6 TEZİN YAZILDIĞI DİL : TÜRKÇE TEZİN SAYFA SAYISI: 398 TEZİN KONUSU (KONULARI ) : 1. Masallar - Keloğlan 2. Tip - Tasnif 3. Keloğlan Masallarının Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması TÜRKÇE ANAHTAR KELİMELER : 1. Halk Edebiyatı 2. Keloğlan Masalları 3. Tip 4. Tasnif İNGİLİZCE ANAHTAR KELİMELER: 1. Folk Literature 2. Keloglan Folk tales 3. Types 4. Classification 1- Tezimden fotokopi yapılmasına izin vermiyorum O 2- Tezimden dipnot gösterilmek şartıyla bir bölümünün fotokopisi alınabilir O 3- Kaynak gösterilmek şartıyla tezimin tamamının fotokopisi alınabilir O Yazarın İmzası : Tarih :.../.../...

7 Özet Keloğlan Masallarının Tespiti ve Tasnifi Bu çalışmada çeşitli kitaplarda pek çok örneği bulunan Keloğlan masal metinleri incelenerek asıl Keloğlan masalları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu aşamadan sonra belirlenen masallar, eş-metin oluşturup oluşturmadıkları dikkate alınarak tasnif edilmiştir. Söz konusu masallarla ilgili genel bilgiler girişte ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Birinci bölümde A. Aarne ve S. Thompson a ait The Types of the Folktale ile W. Eberhard ve P. N. Boratav a ait Typen türkischer Volksmärchen adlı kataloglardaki tip numaralarından hareketle Keloğlan masalları tasnif edilmiş, ikinci bölümde eş-metinleri olmayan masallara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde bu masallardan elde edilen verilerin yüzdelikleri belirlenerek Keloğlan tipi ortaya konmaya çalışılmıştır. Dördüncü bölümde ise söz konusu masallardan asıl metin olarak seçilenler bir araya getirilmiştir. Böylelikle çalışma pek çok Keloğlan masal metninden asıl masal metnine ulaşmayı ve Keloğlan tipini ortaya çıkarmayı hedeflemiştir.

8 Abstract The Identification and Classification of Keloğlan Folk Tales In this study it is aimed to identify the original Keloğlan Folk Tales by analyzing various examples of Keloğlan texts in miscellaneous books. Following this step, the identified folk tales are classified with a focus on whether they are counterpart texts or not. General information about the mentioned folk tales is given in the introduction part of this study. In the first chapter, Keloğlan folk tales in A. Aarne ve S. Thompson s The Types of the Folktale and W. Eberhard and P. N. Boratav s Typen türkischer Volksmärchen catalogues are classified by using the stereotype numbers. In the second chapter the folk tales without counterparts take place. In the third chapter, it is aimed to determine Keloğlan stereotype by assessing the percentage of obtained data out of these folk tales. In the fourth chapter the texts which are distinguished to be the original texts among the mentioned folk tales are gathered together. So this study aims to obtain the original text from various Keloğlan folk tales and to determine Keloğlan stereotype.

9 I İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... VIII KISALTMALAR... X GİRİŞ I. Masalın Tanımı... 1 II. Masalların Özellikleri Şekil Özelikleri Muhtevâ Özellikleri... 5 III. Masal Tipi ve Masalların Tasnifi Tip Nedir? Masalların Tasnifi... 7 IV. Keloğlan Masalları Üzerine Yapılmış Çalışmalar Bilim İnsanlarının Yaptığı Çalışmalar Tezler Doğrudan Keloğlan Masallarıyla İlgili Olanlar Masallarla İlgili Olanlar Doktora Tezleri Yüksek Lisans Tezleri Makaleler Bildiriler Araştırmacıların Yaptığı Çalışmalar Yapılan Diğer Çalışmalar Konu Yönünden Keloğlan Masalına Uymayanlar Milliyet Vurgusu Amaçlayan Metinler Dini Öğretme Vurgusunu Amaçlayan Metinler Eğitim-Öğretim Vurgusunu Amaçlayan Metinler Sosyo-Kültürel Değişimi Gösteren Metinler Üslûp Yönünden Keloğlan Masalına Uymayanlar V. HALK ANLATILARI VE KELOĞLAN VI. SİNEMA, TELEVİZYON, TİYATRO, SENFONİ, ÇİZGİ ROMAN VE KELOĞLAN a. Sinema ve Televizyon b. Tiyatro c. Senfoni d. Çizgi Roman VII. KELLİK BİR HASTALIK MIDIR?... 31

10 II BİRİNCİ BÖLÜM EŞ-METİNLERİ OLAN KELOĞLAN MASALLARININ TESPİTİ VE TASNİFİ 1) BİRİNCİ DERECEDEN BİR TİP OLARAK KELOĞLAN MASALLARI A. KELOĞLAN İLE KÖSE A.1. Masalın Kesitleri A.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması B. KELOĞLAN - III B.1. Masalın Kesitleri B.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması C. AÇIL SOFRAM AÇIL C.1. Masalın Kesitleri C.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması D. KELOĞLAN HİÇ ALIYOR D.1. Masalın Kesitleri D.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması E. KEDİ, KÖPEK VE YILANIN MÜKÂFATI E.1. Masalın Kesitleri E.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması F. ALİCENGİZ OYUNU F.1. Masalın Kesitleri F.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması G. KELOĞLAN ÖLÜYÜ DİRİLTİYOR G.1. Masalın Kesitleri G.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması H. HAMAMCI İLE KELOĞLAN H.1. Masalın Kesitleri H.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması I. KÖSE DEĞİRMENCİ İLE KELOĞLAN I.1. Masalın Kesitleri I.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması İ. BACADAN ATILAN ÖLÜ İ.1 Masalın Kesitleri İ.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması J. DEV İLE KELOĞLAN J.1. Masalın Kesitleri J.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması K. KELOĞLAN K.1. Masalın Kesitleri K.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması L. ERLER-KARISI NA KOCA OLMAYA GİDEN KELOĞLAN L.1. Masalın Kesitleri L.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması M. KELOĞLAN LA DEVLER M.1. Masalın Kesitleri M.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması... 84

11 III N. KELOĞLAN HİNDİSTAN YOLUNDA N.1. Masalın Kesitleri N.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması O. KELOĞLAN SARIMSAKİ BEYOĞLU...88 O.1. Masalın Kesitleri O.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması Ö. TOPAL DEV Ö.1. Masalın Kesitleri Ö.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması ) İKİNCİ DERECEDEN BİR TİP OLARAK KELOĞLAN MASALLARI P. PERİ PADİŞAHI P.1. Masalın Kesitleri P.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması R. CEYLAN YÜREĞİ R.1. Masalın Kesitleri R.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması S. SİHİRLİ GÖMLEK S.1. Masalın Kesitleri S.2. Masalın Eş-Metinlerinin Karşılaştırılması İKİNCİ BÖLÜM EŞ-METİNLERİ OLMAYAN KELOĞLAN MASALLARININ TESPİTİ 1) BİRİNCİ DERECEDEN BİR TİP OLARAK KELOĞLAN MASALLARI A. KELOĞLAN İLE KIRK TAVŞAN A.1. Masalın Kesitleri B. KÜL KEDİSİ B.1. Masalın Kesitleri C. KELOĞLAN YEMEN DE C.1. Masalın Kesitleri D. KELOĞLANIN ALLI GELİNİ D.1. Masalın Kesitleri E. KELOĞLAN İLE KÖTÜ HASAN E.1. Masalın Kesitleri F. PADİŞAHIN KÜÇÜK KIZI F.1. Masalın Kesitleri G. KELOĞLAN LA İKİ PADİŞAH G.1. Masalın Kesitleri H. KELOĞLAN DELİLER ÜLKESİNDE H.1. Masalın Kesitleri I. ZORLU BİLMECE I.1. Masalın Kesitleri İ. KELOĞLAN BALIKÇI İ.1. Masalın Kesitleri J. ÇİL HOROZ

12 IV J.1. Masalın Kesitleri K. KELOĞLAN VE SİHİRLİ SAÇLAR K.1. Masalın Kesitleri L. HIZIR I BULAN KELOĞLAN L.1. Masalın Kesitleri M. KELOĞLAN İLE KARGA M.1. Masalın Kesitleri N. KELOĞLAN IN ETTİKLERİ N.1. Masalın Kesitleri O. KELOĞLAN O.1. Masalın Kesitleri ) II. DERECEDEN BİR TİP OLARAK KELOĞLAN MASALLARI Ö. YEDİ KARDEŞİN BİR BACISI Ö.1. Masalın Kesitleri P. KELOĞLAN P.1. Masalın Kesitleri R. HAMUR BEBEK R.1. Masalın Kesitleri S. KAYIKÇI KELOĞLAN S.1. Masalın Kesitleri Ş. KELOĞLAN IN KAVALI Ş.1. Masalın Kesitleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KELOĞLAN TİPİNİN OLUŞUMU ÜZERİNE 1. Eş-metinleri Olan Keloğlan Masalları Birinci Dereceden Bir Tip Olarak Keloğlan Masalları a. Başlangıç Durumu b. Keloğlan ı Harekete Geçiren Unsur/ Olay c. Keloğlan ın Serüvenleri/ Aştığı Engeller d. Sonuç Durumu İkinci Dereceden Bir Tip Olarak Keloğlan Masalları a. Başlangıç Durumu b. Keloğlan ı Harekete Geçiren Unsur/ Olay c. Keloğlan ın Serüvenleri/ Aştığı Engeller d. Sonuç Durumu Eş-metinleri Olmayan Keloğlan Masalları Birinci Dereceden Bir Tip Olarak Keloğlan Masalları a. Başlangıç Durumu b. Keloğlan ı Harekete Geçiren Unsur/ Olay c. Keloğlan ın Serüvenleri/ Aştığı Engeller d. Sonuç Durumu İkinci Dereceden Bir Tip Olarak Keloğlan Masalları a. Başlangıç Durumu b. Keloğlan ı Harekete Geçiren Unsur/ Olay

13 V c. Keloğlan ın Serüvenleri/ Aştığı Engeller d. Sonuç Durumu Eş-Metinleri Olan ve Olmayan Keloğlan Masallarının Analizi Birinci Dereceden Bir Tip Olarak Karşımıza Çıkan Keloğlan Masallarının Analizi a. Başlangıç Durumu b. Keloğlan ı Harekete Geçiren Unsur/ Olay c. Keloğlan ın Serüvenleri/ Aştığı Engeller d. Sonuç Durumu İkinci Dereceden Bir Tip Olarak Karşımıza Çıkan Keloğlan Masallarının Analizi a. Başlangıç Durumu b. Keloğlan ı Harekete Geçiren Unsur/ Olay c. Keloğlan ın Serüvenleri/ Aştığı Engeller d. Sonuç Durumu DÖRDÜNCÜ BÖLÜM METİNLER 1. KELOĞLAN İLE KÖSE KELOĞLAN-III AÇIL SOFRAM AÇIL KELOĞLAN HİÇ ALIYOR KEDİ, KÖPEK VE YILANIN MÜKÂFATI ALİCENGİZ OYUNU KELOĞLAN ÖLÜYÜ DİRİLTİYOR HAMAMCI İLE KELOĞLAN KÖSE DEĞİRMENCİ İLE KELOĞLAN BACADAN ATILAN ÖLÜ DEV İLE KELOĞLAN KELOĞLAN ERLER-KARISI'NA KOCA OLMAYA GİDEN KELOĞLAN KELOĞLAN LA DEVLER KELOĞLAN HİNDİSTAN YOLUNDA

14 VI 16. KELOĞLAN SARMISAKİ BEYOĞLU TOPAL DEV PERİ PADİŞAHI CEYLÂN YÜREĞİ SİHİRLİ GÖMLEK KELOĞLAN İLE KIRK TAVŞAN KÜL KEDİSİ KELOĞLAN YEMEN'DE KELOĞLANIN ALLI GELİNİ KELOĞLAN İLE KÖTÜ HASAN PADİŞAHIN KÜÇÜK KIZI KELOĞLAN LA İKİ PADİŞAH KELOĞLAN DELİLER ÜLKESİNDE ZORLU BİLMECE KELOĞLAN BALIKÇI ÇİL HOROZ KELOĞLAN VE SİHİRLİ SAÇLAR HIZIR'I BULAN KELOĞLAN KELOĞLAN İLE KARGA KELOĞLAN IN ETTİKLERİ KELOĞLAN YEDİ KARDEŞİN BİR BACISI KELOĞLAN HAMUR BEBEK KAYIKÇI KELOĞLAN KELOĞLAN'IN KAVALI

15 VII SONUÇ KAYNAKÇA EKLER Keloğlan Masalları adlı kitapların bazılarının dış kapakları da yayınlanan Yavrutürk adlı dergide yer alan çizgi romanlardan bir örnek: Keloğlan Yemen de

16 VIII ÖN SÖZ Masallar, hem ulusal hem de uluslar arası alanda insanlığın en eski kültürel anlatı türlerini oluştururlar. Bu anlatılar kültürel ve insani pek çok değeri bünyesinde barındırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, masallar çerçevesinde kültürel belleği diri tutmanın ve korumanın önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. En çok bilinen masal tiplerinden biri olan Keloğlan masalları farklı yayınevleri tarafından defalarca basılmış, ancak bu masalları konu alan bilimsel çalışmalar yetersiz sayıda kalmıştır. Burada tezin konusu ve kaynakçası dikkate alınarak pek çok yazar ve araştırmacının Keloğlan masalları ile ilgili çalışmaları değerlendirilecektir. Bu çalışma yapılırken gerek masal kitaplarının içindeki Keloğlan masalları gerekse Ankara Millî Kütüphane deki 462 adet kayıtlı Keloğlan masal kitabı başta olmak üzere, Ankara TDK Kütüphanesi ne, Ankara DTCF Kütüphanesi ne, İzmir Millî Kütüphane ye, Ege Üniversitesi Kütüphanesi ne, Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphanesi ne, Muğla Üniversitesi Kütüphanesi ne, Muğla İl Halk Kütüphanesi ne Keloğlan masallarıyla ilgili, kayıtlı bütün eserler taranmıştır. Ayrıca piyasada satışa sunulmuş ve baskısı olan bütün Keloğlan masallarına ulaşılmaya çalışılmıştır. Bilim insanlarının çalışmaları taranmış, YÖK Tez Merkezi nden konuyla ilgili, alıntı yapılmasına izin verilen tezler temin edilmiştir. Bu toplama çalışmalarının ardından elde edilen masal metinleri incelemeye alınmış, bunlardan pek çoğu girişte açıklanan nedenlerden dolayı ya çalışmaya hiç alınmamış ya da eş-metin olarak kabul edildiğinden seçilen 41 masala dâhil edilmiştir. Toplanan masallar, W. Eberhard ve P. Naili Boratav ın birlikte yayımladıkları Typen türkischer Volksmärchen adlı eserde gösterilen masal tipleriyle karşılaştırılarak, Türkiye deki diğer masallarla; A. Aarne ve S. Thompson un yayımladığı The Types of the Folktale adlı eserdeki masal tipleriyle karşılaştırılarak uluslar arası masallarla karşılaştırılmış olunacaktır. Böylece Keloğlan masallarının ulusal ve uluslar arası masallar içindeki yeri tespit edilecektir. Bu çalışmada karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu sayede toplanan pek çok Keloğlan masal metninden asıl masallara ulaşılmaya çalışılmıştır.

17 IX Tüm bu çalışmaların uzun bir dikkat ve mesai sonucu ortaya çıktığını belirterek bu zahmetli yolda benden yardımlarını esirgemeyen Araştırma Görevlisi arkadaşlarım F. Utkan DENİZER e, Ferda ZAMBAK a, Kubilay ÜNSAL a, Ceyhun SARI ya ve Kerem DEMİRTAŞ a, bölümümüzün değerli hocalarına, Sayın Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ ye, madden ve manen hep yanımda olan aileme ve bilgisi, dikkati ve sonsuz sabrıyla çalışmam boyunca bana yol gösteren danışman hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. M. Naci ÖNAL a teşekkürü bir borç bilirim. Muğla, 11/08/2008 Aysun DURSUN

18 X KISALTMALAR C. Cilt DTCF Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi EM Eş-metin e.t. Erişim tarihi S. Sayı s. Sayfa TDK Türk Dil Kurumu vb. ve başkası, ve başkaları, ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibi vd. ve diğerleri YÖK Yükseköğretim Kurulu

19 1 G İ R İ Ş I. Masalın Tanımı Pek çok kaynakta masal kelimesinin tanımı yapılmıştır. Bu tanımlar kimi zaman konuyla ilgili benzerlikleri yinelerken kimi zaman da farklılıkları ortaya koyar. Masal kelimesinin, Arapça mesel den geldiği bilinir. Bu kelimeye XIX. yüzyılın başlarında rastlanır. Masal, günümüzdeki anlamıyla ilk olarak Nâmık Kemal in Mukaddime-i Celal adlı eserinde karşımıza çıkar. Daha sonra Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları nda bu kelimeye yer verir. Bundan önce bu kelimenin karşılığı olarak dastan, kıssa, hikâye gibi kelimeler kullanılmıştır. Masal kelimesi ülkemizin çeşitli yörelerinde masal, mesel, mesele, matal, metel, hikâye, heka, hika, heket, sanak, sanaka, oranlama, horonlama sözcükleriyle karşılık bulur (Kaya, 2007: ). Türk dünyasında ise masal kelimesine karşılık olarak şu kelimeler kullanılmaktadır: Türkiye Türkçesi masal ; Azeri Türkçesi nağıl, Başkurt Türkçesi äkiyät ; Kazak Türkçesi şabuv ; Kırgız Türkçesi at çabū ; Özbek Türkçesi ertäk ; Tatar Türkçesi äkiyät ; Türkmen Türkçesi erteki ; Uygur Türkçesi çöçäk (Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, 1991: ). Geçmişten günümüze kuşaktan kuşağa aktarılan masallar, bir kültür değeri olma özelliğini korumaya devam etmektedir. Toplumlar için bu denli önem taşıyan masalın tanımı çeşitli sözlüklerde şu şekilde yapılmıştır: Kamus-ı Türkî de mesel: Bir kâide-i umûmiyyeye numûne olmak üzere îrâd olunan söz; ma nâ-yı zâhirîsi kast olunmayıp zımnen ve kinâyeten diğer bir şeye delâlet etmek üzere îrâd olunan söz; âdâb u ahlâk ve nesâyihe müteallik küçük hikâye şeklinde ifade edilmiştir (1996: ). Ferit Devellioğlu nun Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat inde mesel kelimesi: Terbiye ve ahlâka faydalı, yararlı olan hikâye olarak yer almıştır (2000: 625).

20 2 Doğan Kaya nın Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü ndeki masal tanımı şöyledir: Hadiseleri muhayyel bir dünyada cereyan eden, kahramanları insan ve kimi zaman da hayvan ve olağanüstü varlıklar olan, dinleyenleri eğlendiren ve bu arada eğiten, gerçeği birtakım remz ve sembollerle gerçeküstü kalıplara sokarak yansıtmaya çalışan mensur anlatım türü (2007: 488). TDK nın Türkçe Sözlüğü ndeki tanım şöyledir: Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, olağan dışı olayları anlatan hikâye (2005: 1349). TDK nın İngilizce Türkçe Sözlüğü nde masal: Öykü, masal, hikâye şeklinde tanımlanmaktadır (1999: 3322). Webster s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language de masal: Halk arasında geleneksel olarak bulunan ve halkın içinden doğan, sözlü geleneğin bir parçasını oluşturan hikâye ya da efsane. Halk hikâyesi olarak da adlandırılır şeklinde tanımlanmıştır (1994: 551). Ansiklopedilerde yer alan masal tanımları şöyledir: Meydan Larousse de masal: Genellikle olağanüstü kahramanlara ve maceralara yer verilen, konusu hayali, kulaktan kulağa anlatılarak gelen halk hikâyesi dir (1972: 425). Büyük Larousse deki masal tanımı şöyledir: Bütünüyle hayal ürünü olan, genellikle olağanüstü olaylara, zaman zaman da doğaüstü varlıklara (cin, peri, ejderha vb.) yer verilen, olayların çoklukla belirli olmayan bir yerde (masal ülkesinde), belirli olmayan bir zamanda (evvel zaman içinde), geçen ve ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa anlatılarak sürüp giden bir anlatı türü (1986: 7841). Masal; Ana Britannica da Olağanüstü öğe, kahraman ve olaylara yer veren öykü diye tanımlanır (1989: 402). Görüldüğü üzere bu tanımların pek çoğu birbirini yineler niteliktedir. Masal türü ne yazık ki, okuyucuyu ikileme düşecek şekilde tanımlanmıştır. Kaynaklarda

21 3 masalın karşılığı olarak öykü, hikâye gibi ifadeler kullanılarak başka bir anlatı türüyle karıştırılmasına neden olmaktadır. Bilim insanlarının çalışmalarında yer alan masal tanımları, kimi zaman masalın sadece iç yapısını, kimi zaman da dış yapısını dikkate alarak yapılmıştır. Bu çerçevede yapılan tanımlar, masalla ilgili genel sorulara cevap verirken; ansiklopedi ve kimi sözlüklerde yer alan anlatı türü karışıklığını da ortadan kaldırır niteliktedir. P. Naili Boratav a göre masal: Nesirle söylenmiş, dinlik ve büyülük inanışlardan ve törelerden bağımsız, tamamıyla hayal ürünü, gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan kısa bir anlatı dır (2000: 75). Ş. Elçin masal için şöyle demektedir: İşte böyle bir zaman içinde, köklü geleneğe bağlı, kolektif karakter taşıyan, hayalî-gerçek, mücerret-müşahhas, maddî-manevî bir takım konu, macera, vak a, problem, motif ve unsurlar, nesir dili ile vakit geçirmek, insanları eğlendirirken terbiye etmek düşüncesinden hareketle, husûsî bir üslupla anlatılır veya yazılır ( 1986: 369). S. Sakaoğlu masalı Kahramanlarından bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan, olayları masal ülkesinde cereyan eden, hayal mahsulü olduğu halde, dinleyicileri inandırabilen, bir sözlü anlatım türü olarak tarif eder (2002, 4). B. Seyidoğlu yazmış olduğu ansiklopedi maddesinde masalı şöyle tarif etmektedir: Masal kelimesi ile halk arasında, yüzyıllardan beri anlatılmakta olan ve içinde olağanüstü kişilerin, olağanüstü olayların bulunduğu, bir varmış, bir yokmuş gibi klişe bir anlatımla başlayan, belli bir uzunluğu olan, sonunda, yedi, içti, muratlarına erdiler yahut onlar onlar erdi muratlarına, biz çıkalım kerevetine, gökten üç elma düştü, biri anlatana, biri dinleyene, biri de bana gibi belirli sözlerle sona eren, zaman ve mekân kavramlarıyla kayıtlı olmayan, bir sözlü anlatım türü kastedilmektedir (1986: ). U. Günay masal için Asırların birikmiş irfanını ve belirli bir hayat düzenini, yaşamak zorunda olduklarımızla yaşamak istediklerimizi bir arada kendisine has bir

22 4 atmosferde ve üslûpla, kendi mantık silsilesi içinde geleneksel motiflerle anlatan masallar, sözlü anlatım türlerinin en ilgi çekici olanıdır der (1998: 425). A. Berat Alptekin: Masal, nesirle söylenmiş ve dinleyicileri inandırmak iddiası olmayan, tamamı ile hayal mahsulü olan mensur bir tür olarak ifade eder (Alptekin, 1982 den Şimşek, 2001: 3). E. Şimşek ise masalı şöyle tanımlamaktadır: Genellikle özel kişiler tarafından, kendine mahsus (olağanüstü) zaman, mekân ve şahıs kadrosu içerisinde, yaşanılan hayat ile hayal edilen hayatın sistemli bir şekilde ifade edildiği; klişe sözlerle başlayıp, yine klişe sözlerle biten hayal mahsulü sözlü anlatım türü (2002: 3). Bu tanımlardan sonra bize göre masal: Genellikle olağanüstü zaman, mekân ve şahıs kadrosu içinde kalıp sözlerle başlayıp kalıp sözlerle biten; kimi zaman reel hayatın gerçeklerini, kimi zaman da hayal dünyasının fantezilerini gözler önüne seren bir anlatı türüdür. II. Masalların Özellikleri 1. Şekil Özelikleri 1.1. Masallar (hayvan masalları hariç), diğer anlatı türleri kadar olmasa da (destan, halk hikâyesi) anlatımı birkaç gün sürebilecek kadar uzun metinlerdir Masallar genellikle mensurdur ancak bazı masalların içinde manzum parçalara da rastlanır Masalların belli yerlerinde belli görevler için kullanılan kalıplaşmış sözler, formeller vardır Birkaç tip birleştirilerek bir masal metnine dönüştürülmüş masallar vardır Bütün masallar sade ve anlaşılır bir dille anlatılır Masal metinleri içerisinde diğer türlere ait bazı örneklere (atasözü, deyim, efsane vb.) de rastlanabilir.

23 5 2. Muhtevâ Özellikleri 2.1. Masallar, olağanüstü kahramanlar (dev, peri kızı, konuşan hayvanlar vb.), yerler (Kafdağı, periler ülkesi, yer altı dünyası vb.) ve olayları (şekil değiştirme, bedduâ ile taş kesilme, perilerle konuşma vb.) içermektedir Masalların pek çoğunda iyiler ödüllendirilirken kötüler cezalandırılır Genellikle her masalın sonunda bir misal çıkarılır Masallarda sosyal hayattan izler bulmak mümkündür Masallarda bazı tipler karakteristik özellikleri temsil eder (Keloğlan, Köse, Yaşlı adam vb.) (Şimşek, 2001: 3-7) Masaldan çıkarılan misal tahkiye usulüyle sezdirilerek verilir (Önal, 2006: 183). III. Masal Tipi ve Masalların Tasnifi 1. Tip Nedir? TDK nın Türkçe Sözlüğü nde yer alan tanıma göre tip: Aynı cinsten bütün varlıkların ve nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde kendinde toplayan örnek; tür, çeşit; ilgi çekici, değişik (kimse); hikâye, roman, tiyatro gibi uzun anlatıma dayalı edebî eserlerde kişi kadrosu içinde yer alan ve belli bir düşüncenin, topluluğun zihniyetini ve ideolojinin temsilciliğini yüklenen kişi; kendine özgü kişiliği olmayan, genellikle bilinen kalıplardaki insanları gösteren oyun kişisi dir (2005: 1983). D. Kaya nın Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü nde tip: Bağımsız olarak var olma gücüne sahip eser veya kişi. Söz gelişi masallardan başlı başına anlatılan manasının tam olabilmesi için başka masala ihtiyaç göstermeyen Keloğlan masalları, Köse masalları, yabancı masallardan Sindirella gibi masalların her biri masal tipidir şeklinde açıklanmıştır (2007: 729). S. Thompson a göre tip: Kendi başına var olabilen ananevi bir masaldır. Bu tanım, kendi başına var olma ifadesiyle düşünülen tip tanımına uygun olmakla beraber masalın içinde yer alan kahramanların kastedilmediği sadece konusunun

24 6 dikkate alındığı düşünülmektedir. Oysaki tip; masallarda ve anlatıma dayalı diğer türlerde (destan, menkıbe, efsane, fıkra vb.) genel özellikleri değişmeyen kişilerdir. Çünkü bu kişiler küçük farklılıklarla hemen hemen her edebî türde aynı karakter özellikleriyle yer alırlar. Türk kültürüne ait bir tip olan Keloğlan (Ögel 1976: ); Türk dünyasında; Tazşa Bala (Kazakistan), Keçel, Keçel Mehemmed, Keçel Yeğen (Azerbaycan), Keçeloğlan (Kerkük), Kelce Batır (Türkmenistan), Tazoğlan (Kırım), Tas, Tastarakay (Altay) gibi adlarla tanınır (Şimşek, 2007: 61). Dobruca da Kelce (Önal); Gürcüler arasında Kel Kafalı Kaz Çobanı diye anılırken, Almanlarda da Grindkopf/Goldener olarak bilinmektedir (Alangu, 1968: 460). Keloğlan ın isimleri farklı olsa da bütün bu coğrafyalarda bilinmesini sağlayan, bu masalların bir Keloğlan karakteristiği sergilemesidir. Bu karakteristik bizlere masallarda tipe giden yolu işaret etmektedir. Keloğlan; Türk masalları için son derece dikkate değer ve önemli bir tiptir. Kimi zaman aklı ve kurnazlığıyla ön plana çıkarken kimi zaman da sıradan hatalar yaparak halkın gözünde kabul görmüştür. Onun bazen kurnazca bazen akılsızca sergilediği davranışlar aslında günlük hayatta pek çoğumuzun sergilediği davranış biçimleridir. Haksızlığa karşı gelmesi, kendisine ya da ailesinden birine oynanan oyunlara tepki vermesinin ve bu tepkilerin kimi zaman zalimce olmasına rağmen halk tarafından kabul görmesinin yegâne sebebi bu olarak düşünülebilir. Çünkü tip; halkın ideal örneğidir. Her tipin kendine has olan ve toplumca da kabul görmüş belli özellikleri bulunur. Böylelikle hangi anlatı türünde yer alırsa alsın her tip, bir veya birden çok özelliği bünyesinde barındırırır. Ancak her masalda birinci ve ikinci dereceden rol oynayan kahramanların olduğu unutulmamalı ve bunların tek başlarına birer tip olarak değerlendirilmemesi doğru olur. Kendi başına birer tip oluşturabilenler; değişmeyen davranışlar sergileyen, olaylar ve durumlar karşısında aynı tepkilerde bulunabilen aynı karakter özelliklerini taşıyan kahramanlardır (Sever, 1995: 35).

25 7 2. Masalların Tasnifi Her anlatı türünde olduğu gibi masalların da daha net ve açık bir şekilde anlaşılabilmesi için belirli yönlerden tasnif edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Masalların ilk tasnif denemesi J. G. Von Hahn tarafından yapılmıştır. Onu takiben, H. F. Feilber, Grimm Kardeşler, Joseph Jakobs, Kaarle Krohn, Antti Aarne, Stith Thompson ve Gedeon Huet gibi çeşitli masalbilimcilerin de tasnif denemeleri olmuştur (Kaya, 2007: 494). Bu denemelerin en önemlisi Antti Aarne nin başlattığı ve S. Thompson un tamamladığı, The Types of the Folktale (Masalların Tip Kataloğu) dir. Bu eserde masallar şu şekilde tasnif edilmiştir: 1- Hayvan Masalları (1-299) 1-99 Vahşi hayvanlar Vahşi ve evcil hayvanlar Vahşi hayvanlar ve insan Evcil hayvanlar Kuşlar Balıklar Diğer hayvanlar ve nesneler 2- Asıl Halk Masalları ( ) a- Sihir Masalları ( ) Doğaüstü rakip Doğaüstü veya sihirli eş (karı-koca) ve diğer akrabalar Doğaüstü görevler Doğaüstü yardımcılar Sihirli nesneler Doğaüstü güç ve bilgi Diğer doğaüstü masallar b- Dini Masallar ( ) c- Gerçekçi Masallar ( ) d. Aptal Dev Masalları ( )

26 8 3- Nükteli Fıkralar ( ) Mankafa hikâyeleri Evli çiftler hakkındaki hikâyeler Bir kadın (kız) hakkında hikâyeler Bir adam (oğlan) hakkında hikâyeler Akıllı adam Şanslı kazalar Aptal adam Din adamları ve vaizler hakkında şakalar Diğer insanlarla ilgili şakalar Yalan masalları 4- Zincirleme Masallar ( ) Zincirleme masallar Hileli masallar Diğer formülle başlayan masallar 5- Sınıflandırılmamış masallar ( ) Türk masalları üzerine de S. Walker - A. Uysal, M. Tuğrul ve N.Tezel, W. Eberhard, P. N. Boratav ın çeşitli masal tasnif denemeleri olmuştur. Bunlardan en dikkate değer olanı Wolfram Eberhard ile Pertev Naili Boratav ın 2536 masal metnini inceleyerek 378 masal tipine ulaştıkları katalog; Typen türkischer Volksmärchen (Türk Masallarının Tip Kataloğu) olmuştur. Bu katalogdaki tasnif aşağıdaki şekilde yapılmıştır: A- Hayvan masalları (1-22) B- Hayvan-insan masalları (23-33) C- Hayvan veya olağanüstü bir varlığın insana yardımı (34-82) D- Olağanüstü bir hayvan veya cin-peri ile evlenme (83-109) E- Evliya veya iyi ruhlarla yaşantı ( ) F- Kaderin hüküm sürmesi ( ) G- Rüyalar ( ) H- Kötü olan olağanüstü varlıklarla yaşantı ( )

27 9 I- Sihirler ( ) J- Sevgilisine kavuşan kız ( ) K- Sevgilisine kavuşan erkek ( ) L- Bir zenginle evlenen fakir kız ( ) M- Kıskançlık ve iftira ( ) N- Hor görülen eşin kahraman olduğunu ispatlaması ( ) 0- Zina ve baştan çıkarma ( ) P- Tuhaf olaylar ( ) R- Realist masallar ( ) S- Tuhaf tesadüfler ( ) T- Komik masallar ( ) U- Aptal ve tembel erkekler, kadınlar ( ) V- Hırsız-hafiye ( ) W-Akıllı, iş bilir, hilekâr veya cimri erkekler, kadınlar ( ) S.Walker-A. Uysal ın tasnifinde yedi başlık yer almaktadır: 1- Doğaüstü masallar 2- Şaşırtıcı ve hünerli istidlâlli masallar 3- Mizahî masallar 4- Ahlâkî masallar 5- Köroğlu 6- Dini küçük düşürücü masallar 7- Fıkralar M. Tuğrul Mahmut Gazi Köyünün Halk Edebiyatı adlı doktora tezinde masalları a. Hayali masallar b. Realist masallar adıyla sınıflandırmış; N. Tezel bu terimleri a. Düşsel masallar b. Gerçekçi masallar olarak yeniden adlandırılmıştır (Sever, 1995: 10-12). Ancak yukarıda da ifade edildiği üzere bütün bu çalışmaların en dikkate değer olanları A. Aarne - S. Thompson ile W. Eberhard - P. N. Boratav ın yaptıkları tasnifler olduğundan bu çalışmada bu kataloglar kullanılmıştır.