ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE KATSAYI UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖK VE DANIŞTAY KARARLARI HAKKINDA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE KATSAYI UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖK VE DANIŞTAY KARARLARI HAKKINDA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME"

Transkript

1 2010 ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE KATSAYI UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖK VE DANIŞTAY KARARLARI HAKKINDA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME Esin ÖZDEMİR, Uzman TOBB AB Müzakere ve Uyum Müdürlüğü

2 YÖNETĠCĠ ÖZETĠ - Ülkemizde 1999 yılı itibariyle üniversiteye girişte ortaöğretim başarı puanı ile çarpılan katsayı uygulamasına geçilmiştir. - Bu katsayılar, ilk etapta 0,5 ve 0,2 olarak belirlenmiştir. Alan dahilindeki tercihlerde 0,5; alan dışı tercihlerde 0,2 kullanılmıştır. Daha sonra bunlar sırasıyla 0,8 ve 0,3 olarak değiştirilmiştir. Bu durum, dört yıllık lisans bölümlerinin neredeyse tamamı (mesleki teknik eğitim öğretmenlikler hariç) meslek lisesi mezunları için alan dışı kabul edildiğinden, onların üniversiteye girişte mağduriyetine yol açmıştır. - Konu pek çok defa yargıya intikal ettirilmiş, katsayı uygulamasının iptali için davalar açılmıştır. Ancak, uygulamada 2009 yılına kadar herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. - YÖK, 21 Temmuz 2009 tarihinde farklı katsayı uygulamasının kaldırılmasına karar vermiştir. Ayrıca yeni bir üniversiteye giriş sistemi de bu çerçevede oluşturulmuştur. Tek aşamalı değil, iki aşamalı sınav olması değişikliğin temel noktasıdır. - Karara karşı İstanbul Barosu Başkanlığı, Danıştay 8. Dairesine dava açmıştır. Dava sonucu, YÖK kararının katsayıya ilişkin maddelerinin yürütmesi durdurulmuştur. - YÖK karara itiraz etmiş olsa da, karar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda onaylanmıştır. - Bunun üzerine, YÖK 17 Aralık 2009 tarihinde, yeni katsayıları alan içi 0,15; alan dışı 0,13 olarak belirlemiştir. - Bu karar aleyhine de, yine İstanbul Barosu Başkanlığı ve bir Anadolu Öğretmen Lisesi son sınıf öğrencisi tarafından Danıştay 8. Dairesinde dava açılmıştır. İstanbul Barosu Başkanlığı, Danıştay ın yürütmeyi durdurma kararının gereğinin yerine getirilmediğini; öğrenci ise kararla rakiplerinin artması nedeniyle mağdur durumda kaldığını gerekçe göstermiştir. - Danıştay, bunun üzerine YÖK ün son kararının da katsayı ile ilgili maddelerinin yürütmesini durdurmuştur Şubat 1010 itibariyle YÖK bu karara da itiraz etmiştir. Ancak karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda yine onaylanmıştır. - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya YÖK'ten katsayıdaki yeni düzenlemelerle ilgili belgeleri istemiştir. Konu, 28 Şubat 2010 tarihinde basına yansımıştır. - YÖK, 17 Mart 2010 tarihinde, katsayıya ilişkin vermiş olduğu her iki kararının da (21 Temmuz 2009 ve 17 Aralık 2009 tarihli kararları) Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulması üzerine, yeni bir karar almıştır. Buna gore yeni katsayılar alan

3 dahilindeki tercihlerde 0,15; alan dışı tercihlerde 0,12 yapılmak üzere, iki katsayı arasındaki fark biraz açılmıştır. - YÖK ün bu son kararına da, bir Anadolu öğretmen lisesi son sınıf öğrencisi tarafından Danıştay 8. Dairesinde yürütmenin durdurulması istemiyle dava açılmıştır. Ancak, Daire bu itiraz talebini reddetmiştir. Ret kararını verirken, YÖK ün yeni katsayı kararını sınav sisteminde getirilen genel değişikliklerle birlikte değerlendirmiştir. Yeni sınav sisteminde çoklu sınav ve çoklu soruyu esas alan bir ölçme yöntemi getirilmesi, önceki sistemde %38 olan alan bilgisi ağırlığının %60'a çıkarılması, lise müfredatında alınan bilginin doğrudan ölçülmesi, puan türü sayısının 7 den 18 e çıkarılması vb. uygulamalar bulunmaktadır. Daire tarafından bunlar, Milli Eğitim Temel Kanunumuzda yer alan yönlendirme ilkesini amaçlar nitelikte olarak değerlendirilmiştir. Danıştayın bu kararı almasında, YÖK ün savunmasında yeni sınav sistemini detaylarıyla anlatması oldukça etkili olmuştur. - Danıştayın ret kararı ve bu çerçevede katsayı farkının azaltılması ve bunun yerine yeni ve daha adil araçların getirilmesi olumludur. Ancak, daha sağlıklı bir değerlendirme bir müddet uygulamadan sonra yapılabilecektir. - Puan türlerinde artışa gidilmesi özellikle önemlidir. Ancak, daha da önemlisi, meslek okullarında verilen eğitimin kapsam ve kalitesinde, öğrencinin puan türü seçme konusunda dar bir alanda hapsolmasını önleyecek nitelikte reformlara gidilmelidir. - Sonuç olarak, herkesin eşit şartlarda üniversiteye girebildiği, ancak herkesin daha iyi bir hayat için üniversite okumak zorunda kalmadığı bir ülke haline gelmek için adımlar atılmalıdır. Bunun için de, mesleki eğitimin kalitesinin arttırılması da dahil olmak üzere pek çok alanda reformlara ihtiyaç vardır.

4 ĠÇĠNDEKĠLER: I. GĠRĠġ II. ARKAPLAN III. YÖK ÜN KATSAYIYA ĠLĠġKĠN ĠLK KARARI VE BUNA ĠLĠġKĠN ĠPTAL KARARLARI IV. YÖK ÜN KATSAYIYA ĠLĠġKĠN ĠKĠNCĠ KARARI VE BUNA ĠLĠġKĠN ĠPTAL KARARLARI V. YÖK ÜN KATSAYIYA ĠLĠġKĠN ÜÇÜNCÜ KARARI VI.. DANIġTAYIN ÜÇÜNCÜ KARARINA ĠLĠġKĠN AÇILAN DAVA VE SONUCU VII. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME

5 I. GĠRĠġ Katsayı sorunu esasen teknik bir konudur, ancak önemli siyasi sonuçları olmuştur. Puan hesaplamaları Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) teknik çalışmalarıyla yapılmaktadır. Ancak ülkemizde, pek çok konu gibi bu da siyasetin önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiştir. Ortaöğretimden Yükseköğretime geçiş sistemimizde, 1999 yılında önemli bir değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklikle, tek aşamalı sınav ve katsayı uygulaması başlatılmıştır. Buna göre, yükseköğretime geçmek isteyen genel lise mezunları ile meslek lisesi mezunlarının ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları hesaplanacak ve alan dışı bölümlerin tercihi halinde daha düşük bir katsayı ile çarpılarak toplam puanlarına eklenecektir (alan içi tercihte 0,8; meslek alan dışı tercihte 0,3). Bu durum meslek lisesi mezunlarının açık bir şekilde mağduriyetine yol açmıştır. Çünkü, meslek lisesi mezunları için dört yıllık lisans bölümlerinin neredeyse tamamı (mesleki teknik eğitim öğretmenlikler hariç) alan dışıdır. Yani tüm lisans tercihlerinde düşük katsayı kullanılmaktadır. Bu da, yükseköğretime giriş puanlarında yaklaşık 40 puana varan bir farka yol açmaktadır. Esasen dönemin YÖK Başkanlığınca İmam-Hatip Lisesi mezunlarının istedikleri herhangi bir dalda yükseköğretime devam etmelerini engellemek üzere oluşturulduğu öne sürülen bu katsayı sistemi, pek çok defa iptali için yargıya intikal ettirilmiştir. Ancak, dava kararları iptal edilmemesi yönünde olmuştur. Katsayı farkı özellikle son yıllarda kamuoyunda tartışılır hale gelmiştir. Katsayıdaki meslek lisesi mezunlarının aleyhindeki bu büyük farklılaşma, özellikle belirli kesimlerin büyük tepkisini çekmiştir. YÖK bu sistemin 2010 yılı itibariyle uygulanamayacağına kanaat getirmiştir. Bu doğrultuda, esasen yükseköğretime geçiş sisteminde genel bir değişikliğe gidilerek, iki aşamalı sınav sistemine geri dönülmüştür. Bu değişiklik 2009 yılı Temmuz ayında kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu çerçevede YÖK, katsayı uygulamasını da tamamen kaldırma kararı almıştır. Ancak, karara tepkiler yükselmiştir. Hatta, İstanbul Barosu Başkanlığı, kararın iptali için Danıştay 8. Dairesine başvurmuştur. Katsayı farkının kaldırılmasının, Anayasanın eşitlik anlayışı (farklı hukuki statüdekilerin eşit muamele görmesi, eşitlik ilkesiyle çelişkili bulunmak suretiyle) ile Yüksek Öğretim Kanunu ve Milli Eğitim Kanunundaki yönlendirme ilkeleriyle ters düştüğünü belirtmiştir. Daire de söz konusu kararın yürütmesini durdurmuştur. Sürece ilişkin daha detaylı bilgi ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur.

6 II. ARKAPLAN 1999 öncesi: Eğitim-Öğretim yılı öncesinde yükseköğretime geçecek öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından iki basamaklı olarak uygulanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ndan (ÖSYS) aldıkları puana göre; bitirdikleri programın devamı niteliğinde olsun veya olmasın, istedikleri bir yüksek öğretim programına yerleştirilmekteydi sonrası: 1999 yılından itibaren üniversiteye öğrenci yerleştirme sisteminde tek aşamalı sınava geçilmiş ve Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) uygulaması getirilmiştir. Bu uygulamada öğrencinin diploma notu, okulun not ortalaması, öğrencinin ÖSS puanı ile okulun ÖSS puan ortalaması birlikte değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, adayların AOBP ları, kendi lise alanlarında bir yüksek öğretim programına yerleştirilirken 0,5; alanı dışında bir yükseköğretim programına yerleştirirken 0,2 ile çarpılarak ek puan verilmeye başlanmıştır yılında bu katsayılar sırasıyla 0,8 ve 0,3 haline getirilmiş ve böylece fark arttırılmıştır. Halen bu katsayılar kullanılmaktadır. Ayrıca, meslek lisesi mezunlarının ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları, alanlarında bir yükseköğretim programına yerleşirken 0,24 ile çarpılmak sureti ile puanlarına eklenmektedir. III. YÖK ÜN KATSAYIYA ĠLĠġKĠN ĠLK KARARI VE BUNA ĠLĠġKĠN ĠPTAL KARARLARI YÖK, 21 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurulunda, yükseköğretime girişte farklı katsayı puanı uygulamasının kaldırılmasına ilişkin bir karar almıştır. Bu kararla aynı zamanda, yeni bir üniversiteye giriş sistemi öngörülmüştür. Buna göre, yükseköğretime geçişte birinci aşamada Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) olarak adlandırılan ortak ve tek bir sınav yapılacak ve bundan sonra da Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) olarak adlandırılan 5 ayrı sınav yapılacaktır. YÖK ün katsayıya ilişkin aldığı karar aşağıda sunulmuştur: 1. "Yükseköğretime Geçiş Sınavı" ile "Lisans Yerleştirme Sınavı"ndaki ağırlıklı puanların her biri, kendi içinde en büyüğü 500, en küçüğü 100 puan puanlara dönüştürülür. 2. Yükseköğretim Genel Kurulunun tarihli ve sayılı kararı ile kabul edilen "Ortaöğretim Başarı Puanı ve Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları Hesaplama Yönergesi"nde kabul edilen "50-100" puan aralığı " " olarak değiştirilmiştir. 3. YerleĢtirme puanlarının hesaplanmasında "Ağırlıklı Ortaöğretim BaĢarı Puanları" "0,15" katsayısı ile çarpılır. (Meslek lisesi genel lise ayrımı yapılmıyor).

7 4. Adaylardan öğretmen lisesi veya meslek lisesi mezunu olanların kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde, "Ağırlıklı Ortaöğretim BaĢarı Puanları"nın "0,06" ek katsayı ile çarpımı sonucunda bulunan değer, üçüncü maddeye göre hesaplanan yerleģtirme puanına eklenir. 5. Meslek lisesi mezunu adayların ek puanla girebildikleri kendi alanlarındaki her program için, bir LYS puan türünün yanı sıra bir de YGS puan türü belirlenir. Meslek Lisesi mezunu olup olmadığına bakılmaksızın adayların bu programlara yerleģtirilmesinde bu iki türden puanlarının büyük olanı esas alınır. 6. Test yöntemiyle yapılacak YGS ve LYS sınavlarında alanlara göre soru dağılımına yönelik tablolarda ayrıntılar düzenlenecektir" kuralları getirilmiştir. İstanbul Barosu Başkanlığı, bu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay 8. Dairesi ne dava açmıştır. Davanın gerekçeleri aşağıda sunulmuştur: - Genel liselerde öğrenim gören öğrenciler açısından haksız rekabet yaratılması, - Objektif davranılmayarak bir grubun kayırılması, - Kazanılmış hakların ihlal edilmesi, - Katsayı farkı uygulaması ile genel liseyi tercih etmiş olanlar için üniversite eğitiminin hedeflenmiş olması, meslek liselerinde okuyanlar için ise meslek sahibi olmanın tercih edilmiş olması. (dolayısıyla bunun gerekli bir farklılaşma olduğu). Dava konusu kararlar da yukarıda sunulan YÖK kararlarının 3, 4 ve 5. fıkralarıdır. Burada özetle üç temel değişiklik öngörülmektedir: 1. Genel liseler ile mesleki ve teknik liselerin tümünden mezun olanlar için ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının 0,5 katsayısı ile çarpılarak bulunması (3. madde), 2. Adaylardan öğretmen veya meslek lisesi mezunu olup kendi alanlarında bir alanı tercih etmeleri halinde ayrıca 0,06 ek katsayı ile çarpılarak bulunacak puanın yerleştirme puanına eklenmesi (4. madde), 3. Meslek lisesi mezunlarının ek puanla girdikleri kendi alanlarındaki programlar için hem LYS, hem de YGS puan türünün belirlenmesi; meslek lisesi mezunu olup olmadığına bakılmaksızın bu programlara yerleştirilmede iki puandan büyük olanının esas alınması (5. Madde). Danıştay 8. Dairesi, her şeyden önce bu değişiklikleri Anayasa ya aykırı bulmuştur. Buna göre, Danıştay a göre, farklı hukuki statüdeki öğrencilerin aynı konumda değerlendirilmesi sonucu, Anayasal eşitlik kuralı ile çelişkili bir durum yaratılmıştır. Daire kararı Kanunlara da aykırı bulmuştur sayılı Yükseköğretim Kanunun 45 inci maddesi a bendinde, Bir mesleğe yönelik programlar uygulayan liselerin mezunları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek aynı alanda bir yükseköğretim kurumuna girerken, başarı notları ayrıca tespit edilecek bir katsayı ile çarpılmak suretiyle değerlendirilerek giriş sınavı puanlarına eklenir şeklinde alanında yükseköğretimi teşvik edici bir hüküm bulunmaktadır sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 30 maddesinde ise, açıkça yöneltme konusu düzenlenmiş ve yöneltme nin ilköğretimde başlayıp

8 ortaöğretimde de devam edeceği hükme bağlanmıştır. 31 inci maddesinde ise, hangi yükseköğretim kurumlarına, hangi programları bitirenlerin nasıl girecekleri, giriş şartları Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edileceği hükme bağlanmıştır. Danıştay, bu hükümleri, alana yönlendirmenin özendirilmesini amaçladıkları şeklinde yorumlamıştır. Nitekim Dairenin kararında da belirtildiği gibi, Milli Eğitim Temel Kanunun gerekçesinde de, mesleki veya teknik nitelikteki orta öğrenimlerini bitiren gençlerin yetiştirildikleri yönde yükseköğretime geçebilmelerinin bir statüye bağlanacağı hususlarına değinilmiştir. Bu çerçevede, tüm lise mezunlarına aynı katsayının uygulanmasını hukuka uygun bulmamıştır. Ayrıca, Danıştay kararının açıklamasında da ayrıca, meslek liselerinin daha çok ara insan gücü yetiştirecek şekilde düzenlendiğini; öğrencilerin yükseköğretimden yararlanma hakkını elde ettiklerinde, seçecekleri yükseköğretim kurumunun da sistemin bütünlüğü ve devamlılığını bozmayacak şekilde ortaöğretimde seçilen alana uygun olması gerekliliğini vurgulamıştır. Daire, YÖK ün, katsayı farkının kaldırılmasının meslek liselerini tercih edilir kılacağı savını da yerinde bulmamıştır. Mevcutta kendi alanında yükseköğretime geçişte ek katsayı uygulaması olduğundan, katsayı farkının kaldırılmasının gerekmediğini belirtmiştir. YÖK ise, savunmasında öncelikle usulen davacının dava ehliyeti olmadığını öne sürmüştür (birer meslek kuruluşu olan Baroların sadece kendi meslek grubu için yürütülen iş ve işlemler için hukuki görev ve sorumlulukları bulunduğu argümanı geliştirilerek). Dosyayı esastan incelemesi üzerine de aşağıdaki açıklamaları getirmiştir: - Uygulama, üniversiteye giriş sisteminin gereksinimlere cevap vermemektedir, - Teknik ve objektif bir karar alma süreci izlenerek öncelikle üniversiteye giriş için iki aşamalı sınav öngörülmektedir, - VIII. 5 yıllık kalkınma planının mesleki eğitimi teşvik eder niteliği bulunmaktadır, yılında uygulamaya konulan tek sınav ve farklı katsayı uygulaması, meslek liselerini öğrenci sayısı ve nitelik olarak olumsuz etkilemektedir, - Katsayı uygulamasından ara insan gücü beklentisi olan sanayici de olumsuz etkilenmektedir, - Genel lise mezunları, katsayı uygulaması olsa da olmasa da sınavlarda daha başarılı olmaktadır, - Uygulama uzun vadede genel liselere yarar sağlayacaktır, - Kimseye ayrıcalık tanınmamıştır, - Katsayı eşitlemesi mesleki yönlendirmeyi olumsuz etkilemeyecektir, - Üniversite sınavı bir yarışma ve yeterlik sınavıdır, gerçek başarı esas alınmalıdır,

9 - Karar ile, eğitim-öğretim hakkı ile meslek seçme ve çalışma özgürlüğüne aykırılık teşkil eden uygulamaya son verilmektedir, - Meslek liselerinin müfredatı mezunlarının bu sınavı başarmalarına zaten engel teşkil etmektedir, - Uygulama meslek liselerini tercih edilebilir kılmayı amaçlamaktadır, - Yıllara yayılmış istatistiki bilgiler sistemin olumsuzluğunu ortaya koymaktadır, - Kararla işgücü yapısı ülke ihtiyacına göre şekillendirilmeye çalışılmaktadır, - Daha önce verilmiş kararlar temel alınarak herhangi bir kazanılmış haktan söz edilemeyecektir. Sonuç olarak, Danıştay 8. Dairesi her şeyden önce YÖK in davanın usulen uygun olmadığı savını reddetmiştir. Burada, Baroların kanunen (Avukatlık Kanunu 76. Md.) hukukun üstünlüğünü savunmak ve korumakla görevli olduğu belirtilmiştir. Bunun üzerine işin esasını inceleyerek, yukarıda açıklanan nedenlerle dava konusu kararın 3., 4. ve bunlara bağlı 5. Maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. IV. YÖK ÜN KATSAYIYA ĠLĠġKĠN ĠKĠNCĠ KARARI VE BUNA ĠLĠġKĠN ĠPTAL KARARLARI YÖK, ilk olarak bu yürütmeyi durdurma kararına itiraz etmiş olsa da, Danıştay 8. Dairesinin iptal ve yürütmeyi durdurma kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nca da onaylanmıştır. Bunun üzerine, söz konusu iptal ve yürütmeyi durdurma kararının uygulanabilmesi amacıyla YÖK, 17 Aralık 2009 tarihli Genel Kurulunda aşağıdaki kararı almıştır: 1. Yükseköğretim Genel Kurulu'nun tarih ve 1266 sayılı Kararının 3., 4. ve 5. maddeleri hakkında Danıştay 8. Dairesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmesi üzerine ortaya çıkan hukuki boşluğun doldurulması zorunluluğu karşısında, herhangi bir karışıklık olmaması için, söz konusu kararın yürütmesi durdurulan 3., 4. ve 5. maddeleri kaldırılmıştır. 2. Yükseköğretime GeçiĢ Sınavı (YGS) puanları ile yerleģtirme yapılan programlar ile Lisans YerleĢtirme Sınavı (LYS) puanları esas alınarak yerleģtirme yapılan programlarda, ilgili Ağırlıklı Ortaöğretim BaĢarı Puanı (AOBP), adayın kendi alanında bir programı tercih etmesi halinde 0,15; alanı dıģında bir programı tercih etmesi halinde ise 0,13 ile çarpılır. Ortaya çıkan sayının sınav sonucuna eklenmesi suretiyle bu aģamadaki yerleģtirmeye esas olacak puan belirlenir. 3. Adaylardan öğretmen lisesi ve meslek lisesi mezunu olanların, sınavsız kayıt hakkı olanlar dıģında, kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde ilgili ağırlıklı ortaöğretim baģarı puanlarının 0,05 ile çarpımı sonucunda bulunan puan 2. maddeye göre hesaplanan toplam puana ayrıca eklenir.

10 4. Meslek Yüksek Okullarının sınavsız geçiģten boģ kalan kontenjanlarına açık öğretim programlarına ve meslek liselerinin devamı niteliğindeki lisans programlarına YGS puanları esas alınarak yerleģtirme yapılır. 5. Sınavsız geçiş dışındaki ön lisans ve açık öğretim programlarını tercih edebilmek için en az 140 YGS puanı gerekir. YGS puan türlerinden en az birinde 180 puan alan adaylar LYS sınavlarından istediklerine girme hakkını kazanırlar. Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde en az 180 puan almak gerekir. 6. Yükseköğretim Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucu oluşan her puan türünde, Türkiye genelinde ilk bin kişi arasına giren adayların yerleştirme puanı hesaplanırken, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanında tercih edeceği bütün programlar için, alan içi katsayı değeri kullanılır." Bu idari işlemle ise, YÖK katsayı farkını yeniden yürürlüğe sokmuş; ancak iki katsayı arasındaki farkı oldukça düşük tutmuştur (alanında 0,15; alanı dışında 0,13). YÖK ün katsayı farkını tekrar yürürlüğe sokan kararına da karşı, yine Danıştay 8. Dairesine iptal davaları açılmıştır. İlk olarak, bir Anadolu öğretmen lisesi son sınıf öğrencisi dava açmıştır. Davanın gerekçesi de aşağıda sunulmuştur: - YÖK ün verdiği ikinci kararın da, katsayı farkını tamamen kaldıran ilk kararına yönelik olarak verilen yürütmenin durdurulması kararı ile bu kararı itirazen inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen karara aykırı olması, - Yine ikinci kararla, öğretmen lisesi mezunlarına, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarını tercih etmeleri halinde verilen ek puanın düşürülmüş olması, - Katsayı farkının düşürülmesi nedeniyle rakiplerinin artması. Daha sonra da, yine İstanbul Barosu Başkanlığı dava açmıştır. Onun gerekçesi de, YÖK ün ikinci kararıyla, yargı kararının (katsayı farkını kaldıran kararaın iptali ve yürütmesine ilişkin Danıştay kararı) gereklerini yerine getirilmemiş olmasıdır. Danıştay 8. Dairesi de özetle, yargı kararlarının şeklen değil, içeriğine uygun şekilde yerine getirilmesi gerektiğini belirtmiş ve YÖK ün ikinci kararının yargı kararını geçersiz kıldığı sonucuna ulamıştır. Sonuç olarak 8 Şubat 2010 tarihinde, YÖK ün ikinci kararının da, yukarıda sunulan 2., 3, ve 4. Maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. V. YÖK ÜN KATSAYIYA ĠLĠġKĠN ÜÇÜNCÜ KARARI YÖK, Danıştay ın ikinci kararının da belirli maddelerinin yürütmesini durdurması üzerine, itiraz dilekçesini 15 Şubat 2010 itibariyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu na sunmuştur. İtirazının açıklamasında şu hususlara yer vermiştir: - Yükseköğretim sisteminin genelinde bir değişikliğe gidilmektedir ve değişen ihtiyaçlara göre yeni düzenlemeler yapılabilir. - Katsayı öğrencileri yönlendirmenin tek aracı değildir.

11 - Son katsayılar, bilimsel ve teknik değerlendirmelerle belirlenmiştir. - Dava kararlarıyla idareden ne istendiği de açık ve net biçimde belirtilmemiştir. Ancak, Danıştay ın yürütmeyi durdurma kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca yine onaylanmıştır. Kurul, ikinci kararla belirlenen katsayı farkının sadece sembolik olduğuna kanaat getirmiştir. Bununla birlikte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman YALÇINKAYA YÖK'ten katsayıdaki yeni düzenlemelerle ilgili belgeleri istemiştir. Konu, 28 Şubat 2010 tarihinde basına yansımıştır. Katsayıya ilişkin iki kararının da iptali üzerine YÖK, 17 Mart 2010 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır: - Yargı kararlarının gereğini getirmek amacıyla adayların üniversiteye yerleştirilmelerine dayanak olmak üzere Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puanları esas alınarak yerleştirme yapılan programlar ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puanları esas alınarak yerleştirme yapılan programlarda, ilgili Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP), adayın kendi alanında bir programı tercih etmesi halinde 0,15; alanı dışında bir programı tercih etmesi halinde ise 0,12 ile çarpılır. Ortaya çıkan sayının sınav sonucuna eklenmesi suretiyle bu aşamadaki yerleştirmeye esas olacak puan belirlenir. - Adaylardan öğretmen lisesi ve meslek lisesi mezunu olanların, sınavsız kayıt hakkı olanlar dışında, kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının 0,06 ile çarpımı sonucunda bulunan puan 1. maddeye göre hesaplanan toplam puana ayrıca eklenir. - Meslek Yüksek Okullarının sınavsız geçişten boş kalan kontenjanlarına, açık öğretim programlarına ve meslek liselerinin devamı niteliğindeki lisans programlarına YGS puanları esas alınarak yerleştirme yapılır. YÖK bu son kararına ilişkin yaptığı basın açıklamasında, söz konusu yeni katsayıların, alan dışı ve içi tercihlerde, 8 ila 15 puan arası farka yol açacağını; yeni sınav sisteminde 1 puanlık bir farkın dahi sıralamaya önemli yansıması olduğunu ve bu endenle söz konusu katsayıların ciddi puan farkına yol açacağını ifade etmiştir. V.I. DANIġTAYIN ÜÇÜNCÜ KARARINA ĠLĠġKĠN AÇILAN DAVA VE SONUCU YÖK ün 17 Mart 2010 gün ve 270 sayılı katsayıya ilişkin üçüncü kararının 1 inci ve 2 nci maddelerinin iptali ile yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay 8. dairesinde yine Anadolu öğretmen lisesi son sınıf öğrencisi olan davacı tarafından, daha önceki yargı kararlarının gereği yerine getirilmediği gerekçesiyle dava açılmıştır. Ancak, bu davada diğerlerinden farklı olarak, Daire, yürütmenin durdurulması istemini oybirliği ile 16 Nisan 2010 tarihinde reddetmiştir. Danıştay kararının incelenmesinden, red kararının, YÖK ün sınav sisteminde genel bir değişikliğe gitmiş olması ve bu yeni sistemde öğrencilerin yönlendirilmesi için katsayı dışında da bazı araçlar geliştirmiş olması nedeniyle verildiği anlaşılmaktadır. Buna gore, yeni sistemde çoklu sınav ve çoklu soruyu esas alan bir ölçme yöntemi belirlenmiş; önceki sistemde %38 olan

12 alan bilgisi %60'a çıkarılmıştır. Önceden yedi olan puan türü sayısı, 18 e çıkarılmıştır. Bu değişiklikler Danıştayca da kabul gördüğü üzere, yönlendirme amacına hizmet etmektedir. Bunun da ötesinde, alanında bölüm tercihinde 0,15 ve alan dışı bölüm tercihinde 0,12 olan farklı katsayı uygulamasıyla, yönlendirme daha da güçlendirilmektedir. Bunun da ötesinde Danıştay, yeni sına sisteminde puan aralıklarının değişmesi nedeniyle de daha önce uygulanan katsayı oranlarının uygulanma kabiliyetinin ortadan kalkmış olduğuna kanaat getirmiştir. Danıştay dolayısıyla, katsayı oranının 0,15 ve 0,12 olarak belirlenen YÖK kararını uygun bulmuş ve kararın iptali için açılan davayı reddetmiştir. Danıştayın bu kararı vermesinde, YÖK ün son savunmasında, öncekilerden farklı oalrak, sınav sisteminde yapılan genel değişikliklerden, katsayı oranlarının yeni sınav sistemi içindeki işlerliğinden, önceki sınav sistemi ile yeni sistem arasındaki farklardan bilimsel ve ayrıntılı olarak bahsetmiş olması oldukça etkili olmuştur. V.II. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME: Katsayı konusu, uygulanmaya başlamasından günümüze değin, mesleki ve teknik eğitimin tercih edilirliğini olumsuz etkileyen bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle mesleki ve teknik eğitimle birlikte değerlendirilmelidir. Bilindiği üzere, meslek liselerinin cazibesi düşüktür. Bunun nedenlerinden biri katsayı uygulaması olmuştur. Bu uygulama çerçevesinde, meslek lisesi mezunlarının ek puanlı yerleştirme puanları (0,8 + 0,24 uygulaması), sadece alanlarının devamı niteliğinde kabul edilen programlar için hesaplanmaktadır. Ancak, bu alanlar o denli sınırlı tutulmuştur ki, mezunlar neredeyse sadece meslek yüksekokullarına veya kendi alanlarında yükseköğretim veren öğretmenlik programlarına yerleştirilebilmektedir. Örneğin, meslek lisesinin inşaat bölümü mezununun, ek puanlı yerleştirme puanı sadece yapı öğretmenliği ve yapı tasarımı öğretmenliği bölümleri için hesaplanmakta; bu öğrencilerin 0,8 katsayı ile puanları hesaplanmadığından, inşaat mühendisliği bölümüne girmeleri pratikte imkansız hale gelmektedir. Aynı şekilde Ticaret Meslek Lisesi mezunları iktisat, işletme bölümlerine; Anadolu İletişim Meslek Liseleri mezunları İletişim bölümlerine; Teknik Lise ve Meslek Liselerinin elektrik-elektronik, bilişim, makina, tekstil vb. programlarının mezunları ilgili mühendislik bölümlerine girememektedir. Bunun sonucunda da, öğrenciler ve özellikle de üniversiteye girmeyi isteyen başarılı öğrenciler, mesleki ve teknik eğitimi tercih etmemektedirler. Bu durum mesleki eğitimin kalitesini olumsuz yönde etkilemekte, ekonomimizin ihtiyaçlarının karşılanamamasında pay sahibi olmaktadır. YÖK, üniversiteye giriş sisteminde katsayı sorununun çözümünü de içine alan köklü bir reforma gitmiştir. Bu reform ile, bireylerin aldıkları eğitime göre yükseköğretimde farklı alanlarda eğitim görmelerini temin etmeyi amaçlayan yönlendirme ilkesinin yerine getirilmesi için, katsayıdan farklı araçlar kullanılmaktadır. Bunlar, yukarıda da belirtildiği üzere, çoklu sınav ve çoklu soruyu esas alan bir ölçme yöntemi getirilmesi, önceki sistemde %38 olan alan bilgisinin ağırlığının %60'a çıkarılması, lise müfredatında alınan bilginin doğrudan ölçülmesi ve sonuca yansıtılmasının amaçlanması, puan türü sayısının 7 den 18 e çıkarılması olarak özetlenebilir.

13 Sonuç olarak, Danıştay ın son kararı ile YÖK ün sınav sistemiyle ilgili olarak getirdiği yeni ve köklü değişiklikler, genel itibariyle olumlu olarak değerlendirilmelidir. Özellikle yönlendirme için farklı araçlar geliştirilmesi; sadece katsayıda radikal bir farklılaşmaya gidilmek suretiyle, bir bölümün üniversiteye girmesini adeta imkânsızlaştıran bir uygulamaya son vermesi oldukça olumlu görülmektedir. Ancak, kararların daha sağlıklı bir değerlendirilmesi, ancak bir sure uygulandıktan sonra yapılabilecektir. Diğer yandan, esasen oluşturulan puan türleriyle girilebilecek bölümlerin ne olduğu da önemlidir. Bu çerçevede, hangi puan türlerinin hangi yükseköğretim programları için geçerli olacağı önem kazanmaktadır. Bu da bir sonraki sınav kılavuzunda detaylı biçimde açıklanacaktır. Burada ideal olan, öğrencilerin, ilgili türde yeterli puanı almaları durumunda, meslek okullarındaki alanlarının devamı nitelikteki dört yıllık lisans bölümlerinden mesleki ve teknik öğretmenlik dışında; mühendislik, işletme, iktidat vb. bölümlerine de girebilmelerinin sağlanmasıdır. Bununla birlikte, meslek okullarında verilen eğitimin kapsam ve kalitesinde de, öğrencinin, yükseköğrenime devam etmek istiyorsa ilgili puan türünde başarılı olmasını sağlayacak ve hatta onu puan türü seçme konusunda dar bir alanda hapsetmeyecek; iş hayatına atılmak istiyorsa da iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun bilgi ve becerilerle donatılmasını sağlayacak nitelikte reformlara gidilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, herkesin eşit şartlarda üniversiteye girebildiği, ancak herkesin daha iyi bir hayat için üniversite okumak zorunda kalmadığı bir ülke haline gelmek için adımlar atılmalı, mesleki eğitim sistemimizin sorunlarına bütüncül bir anlayışla çözüm aranmalıdır. Bunun için de, yukarıda da belirtildiği gibi başta mesleki eğitimin kalitesinin arttırılması olmak üzere, pek çok alanda reformlar gereklidir.

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: İstanbul Barosu Başkanlığı. : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - Bilkent/ANKARA

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: İstanbul Barosu Başkanlığı. : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - Bilkent/ANKARA T.C. D A N I Ş T A Y SEKİZİNCİ DAİRE Esas No : 2009/6890 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: İstanbul Barosu Başkanlığı Vekilleri : Av., Av. Davalı : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - Bilkent/ANKARA

Detaylı

... (A) SINAVSIZ GEÇİŞ

... (A) SINAVSIZ GEÇİŞ (A) SINAVSIZ GEÇİŞ (B) SINAVSIZ GEÇİŞ ÖN LİSANS PROGRAMLARI (C) EK PUAN (D) ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) (E) ESKİDEN ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) NASIL OLUYORDU, NE DEĞİŞTİ?... (A) SINAVSIZ GEÇİŞ Mesleki

Detaylı

KATSAYI DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Doç.Dr. Kemal YILDIRIM - Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

KATSAYI DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Doç.Dr. Kemal YILDIRIM - Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi AKADEMİK BÜLTEN Cilt: 7, Sayı: 1 Sayfa: 8-12, 2009 KATSAYI DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Doç.Dr. Kemal YILDIRIM - Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Son günlerde yazılı ve görsel basınımızda Danıştay

Detaylı

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi.

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi. Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri ve sınavlarda iyi bir sonuca ulaşmaları için bizler kadar sizlere de önemli görevlerin düştüğü unutulmamalıdır.

Detaylı

Üniversiteye Giriş Sistemi

Üniversiteye Giriş Sistemi Üniversiteye Giriş Sistemi ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ 1. Üniversiteye Kaç Türlü Şekilde Kazanılır? Üç şekilde; a) Özel Yetenek Sınavı ile (Örneğin, Beden Eğitim M.Y.O.) b) Sınavsız Geçiş (Meslek Yüksek Okullarına

Detaylı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı ÖN SÖZ Merkezimizin kuruluş yılı olan 1974 ten bu yana öğrenciler, yükseköğretim programlarının büyük bir bölümüne merkezi sınav sistemi ile yerleştirilmektedir. Bu sistemde, yükseköğretim programlarının

Detaylı

2009-ÖSS"de Değişiklik Yapılacak Mı?

2009-ÖSSde Değişiklik Yapılacak Mı? 2009-ÖSS"de Değişiklik Yapılacak Mı? YÖK üyeleri, hem 2009 ÖSS ye az bir süre kaldığı hem de adaylar mevcut sisteme göre hazırlandıkları gerekçesiyle, 2009 yılında ÖSS de herhangi bir değişiklik yapılmaması

Detaylı

2016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ

2016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ 016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ YGS DEKİ TESTLER VE KAPSAMLARI Test Testin Kapsamı Soru Sayısı Türkçe Testi Türkçeyi kullanma gücü ile ilgili sorular... 0 Sosyal Bilimler

Detaylı

YGS VE LYS İLE İLGİLİ EN ÇOK SORULAN SORULAR

YGS VE LYS İLE İLGİLİ EN ÇOK SORULAN SORULAR YGS VE LYS İLE İLGİLİ EN ÇOK SORULAN SORULAR 1) YGS ve LYS ye kimler başvuruda bulunabilir? YGS ve LYS ye, sınavın yapılacağı yılda, ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim lisesi)

Detaylı

T.C BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

T.C BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ T.C BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

4.Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

4.Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik 4.Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24676 MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

ÖSYS DEKİ GELİŞMELER VE YENİ SINAV SİSTEMİ Burak Okuç > Maltepe Dersaneleri-Ankara

ÖSYS DEKİ GELİŞMELER VE YENİ SINAV SİSTEMİ Burak Okuç > Maltepe Dersaneleri-Ankara ÖSYS DEKİ GELİŞMELER VE YENİ SINAV SİSTEMİ Burak Okuç > Maltepe Dersaneleri-Ankara Günümüzde üniversite mezunu olmak hatta yüksek lisans ve doktora yapmak önemli bir gereklilik haline gelmektedir. Lise

Detaylı

LYS ye başvurmak için geçmemiz gereken baraj puan kaçtır? Geçtiğimiz baraj puanına uygun LYS ye mi katılmamız gerekir?

LYS ye başvurmak için geçmemiz gereken baraj puan kaçtır? Geçtiğimiz baraj puanına uygun LYS ye mi katılmamız gerekir? SIKÇA SORULAN SORULAR LYS ye başvurmak için geçmemiz gereken baraj puan kaçtır? Geçtiğimiz baraj puanına uygun LYS ye mi katılmamız gerekir? LYS ye başvurmak için, adayın YGS de hesaplanan 6 puandan herhangi

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00 YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00 YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesindeki fakülte bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer

Detaylı

Sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular Tarih Coğrafya Felsefe Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular Tarih Coğrafya Felsefe Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi -LYS SİSTEMİ DEKİ TESTLER ve KAPSAMLARI TEST TESTİN KAPSAMI SORU SAYISI Türkçe Türkçeyi kullanma gücü ile ilgili sorular 40 Sosyal Bilimler Testi Sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; diğer Meslek

Detaylı

Madde 6- Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.

Madde 6- Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır. MUTFAK SANATLARI VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KABULÜ VE YERLEŞTİRME PUANLARININ TESPİTİ ESASLARI (2013-2014 Öğretim Yılı) Madde 1- Başvuracak adayların ön kayıt işlemlerinde, içinde Ortaöğretim Başarı Puanı

Detaylı

2011 ÖSYS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SİSTEM (YGS LYS)

2011 ÖSYS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SİSTEM (YGS LYS) 2011 ÖSYS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SİSTEM (YGS LYS) İKİ AŞAMALI SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ Birinci aşama sınavı YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) Nisan ayında, ikinci aşama sınavı LYS (Lisans Yerleştirme

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI ÖĞRENCİ KONTENJANI: GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ: 40 HEYKEL BÖLÜMÜ: 15 1-ÖN KAYIT KOŞULLARI VE GEREKLİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24676

Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24676 Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24676 MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖĞRETĠM ÖN LĠSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LĠSANS ÖĞRENĠMĠNE DEVAMLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün ortaöğretim

Detaylı

Ziya Gökalp Caddesi No:10 - Kızılay / ANKARA

Ziya Gökalp Caddesi No:10 - Kızılay / ANKARA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI): BÜRO MEMURLARI SENDİKASI VEKİLİ: Av. FİGEN KÜÇÜKŞAHİN AKİ Tuna Caddesi No:14/13 - Kızılay / KARŞITARAF (DAVALI): SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi önlisans ve lisans

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Yüksek İhtisas Üniversitesi önlisans ve lisans düzeyi

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi önlisans ve lisans

Detaylı

AKŞEHİR TORNACI EROL CUMBUL TOKİ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK SERVİSİ ÖSYS BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

AKŞEHİR TORNACI EROL CUMBUL TOKİ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK SERVİSİ ÖSYS BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ AKŞEHİR TORNACI EROL CUMBUL TOKİ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK SERVİSİ ÖSYS BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ AKŞEHİR- 2014 1.ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) OBP NASIL HESAPLANACAKTIR? 2547 sayılı

Detaylı

ANAKENT LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ

ANAKENT LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ ANAKENT LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ YGS (YÜKSEK ÖĞRENİME GİRİŞ) LYS ( LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI) SINAVIN MANTIĞI DEĞİŞMEDİ. GEÇEN SENE HANGİ TİP SORULAR ÇIKTIYSA BU SENE DE AYNI MÜFREDATTAN

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ ESASLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ ESASLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM 21.09.2013 tarihli ve 28772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Öğrencilerimizin üniversite sınavlarına hazırlanma süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla, okulumuzda sınava hazırlık çalışmaları planlanır ve yürütülür. 9. sınıftan itibaren;

Detaylı

1. AMAÇ Bu yönergenin amacı lisans düzeyindeki programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabulüne ilişkin esasları düzenlemektir.

1. AMAÇ Bu yönergenin amacı lisans düzeyindeki programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabulüne ilişkin esasları düzenlemektir. Sayfa : 1 / 7 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı lisans düzeyindeki programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabulüne ilişkin esasları düzenlemektir. 2. KAPSAM Bu yönerge, Koç Üniversitesi (KÜ) diploma programlarına

Detaylı

İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun tarih ve 73 sayılı kararı)

İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun tarih ve 73 sayılı kararı) İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Yüksek İhtisas Üniversitesi ön lisans ve lisans düzeyi

Detaylı

ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme

ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ ( YGS ve LYS ) Hakkında Bilgilendirme GENEL BİLGİLER YGS-LYS sistemi 2 aşamalı sınavlardan oluşan bir sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturum, İkinci aşama LYS, 5 oturumda yapılmaktadır.

Detaylı

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 9. maddesinin 3. fıkrasına ve T.C. Haliç Üniversitesi Ana Yönetmeliği dayanılarak hazırlanan bu Yönergenin

Detaylı

3. YGS puanlarına AOBP (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı) eklenmiş midir?

3. YGS puanlarına AOBP (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı) eklenmiş midir? 1. YGS nedir? YGS yüksek öğretime geçiş sınavıdır. Üniversiteye geçişte ikinci aşama sınavı LYS ye girmeye barajı aşarak hak kazandırır ve LYS puanının %40 ını oluşturur. YGS ile girilebilecek 4 yıllık

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : 1.H T

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : 1.H T RET KARARI KARAR NO : 2013/21 ŞİKÂYETÇİLERİN ADI, SOYADI VE ADRESLERİ : 1.H T 2.M S 3.M H 4.MB G ŞİKAYET EDİLEN İDARE VE ADRESİ : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü KAHRAMANMARAŞ ŞİKAYET

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER 1- Yatay geçişler eşdeğer düzeyde, isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80 inin aynı

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-1) Bu yönergenin amacı, Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş yapacak

Detaylı

İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Kılavuzu

İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Kılavuzu İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Kılavuzu İçindekiler 1. Fakülte ve bağlı bölümler 2. Bölümlerin kontenjanları 3. Ön kayıt koşulları 4. Sınav tarihleri

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 DİKEY GEÇİŞ SINAVI TANITIMI VE İSTATİSTİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 DİKEY GEÇİŞ SINAVI TANITIMI VE İSTATİSTİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 DİKEY GEÇİŞ SINAVI TANITIMI VE İSTATİSTİKLERİ EKİM 2014 İÇİNDEKİLER Dikey Geçiş Sınavı Nedir?... 1 Dikey Geçiş Sınavının İçeriği Nedir?... 1

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİMİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİMİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİMİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, ÖSYM kılavuzunda yer alan üniversiteler ile YÖK ün akredite

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 16.12.2013/216-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 21.11.2013 tarihli ve 2013/4413 Başvuru

Detaylı

2013 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi (LYS BĠLGĠLENDĠRME SUNUSU) 2013-ÖSYS Sunum, arakliogretmenlisesi.meb.k12.tr

2013 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi (LYS BĠLGĠLENDĠRME SUNUSU) 2013-ÖSYS Sunum, arakliogretmenlisesi.meb.k12.tr 2013 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi (LYS BĠLGĠLENDĠRME SUNUSU) 2013- ÖSYS Ġkinci AĢama : Lisans YerleĢtirme Sınavları (LYS) Sınav Tarihleri 2013- ÖSYS Ġkinci AĢama : Lisans YerleĢtirme Sınavları

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosu nun 03/12/2015 tarihli ve 15 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.) Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, kurumlar arası, kurumiçi

Detaylı

BUCA İNCİ ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA İNCİ ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA İNCİ ÖZER TIRNAKLI FEN LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2016 ÖGRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Başvuru Tarihleri : 06-20 Ocak 2016 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) Başvuru

Detaylı

Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu. Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu. Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 1 Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Başkent Üniversitesi Yabancı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına yatay geçiş

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI. Karar Sayısı : 3 Karar Tarihi : 24/01/2011

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI. Karar Sayısı : 3 Karar Tarihi : 24/01/2011 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 3 Karar Tarihi : 24/01/2011 Konu : Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi Eğitim Teknolojileri

Detaylı

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN 18 cevdet ceylan:layout 1 11/9/10 3:22 PM Page 229 BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN AYLIKLARI Cevdet CEYLAN* I-GİRİŞ 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü, 20 nci,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, diğer yükseköğretim diploma programlarına

Detaylı

T.C. YEŞİLHİSAR ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS REHBERİ 1 YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) HAKKINDA

T.C. YEŞİLHİSAR ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS REHBERİ 1 YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) HAKKINDA SINAV TARİHİ:?? MART 2017 BAŞVURU TARİHİ:?? OCAK 2017 T.C. YEŞİLHİSAR ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS REHBERİ 1 YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) HAKKINDA Sevgili öğrenciler, üniversiteye giriş yolunca

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ (29.06.2010 tarih ve S-2010-11/1 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ÖZEL ATA ANADOLU LİSESİ ÖSYS ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ

ÖZEL ATA ANADOLU LİSESİ ÖSYS ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ ÖZEL ATA ANADOLU LİSESİ ÖSYS ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SİSTEMİ 2010 yılından itibaren üniversiteye giriş sistemi iki aşamalı bir sistem olmuştur. Sınav birinci aşamada

Detaylı

SINAVSIZ GEÇİŞ NEDİR?

SINAVSIZ GEÇİŞ NEDİR? SINAVSIZ GEÇİŞ NEDİR? Ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi Mesleki

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi. Yeni Sınav Sistemi (YGS-LYS) 1-YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) Sevgili Öğrenciler:

Yeni Sınav Sistemi. Yeni Sınav Sistemi (YGS-LYS) 1-YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) Sevgili Öğrenciler: Sevgili Öğrenciler: Yeni Sınav Sistemi 2010 Yılında uygulanacak yeni ÖSS sistemi konusunda sizi bilgilendirmek için bu kitapçığı hazırladık. SAY, EA, SÖZ, DİL puan türlerindeki sayı ve içerik olarak artışları,

Detaylı

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ USUL VE ESASLARI. EK MADDE 1 (Ek:RG-21/9/2013-28772) (Değişik:RG-2/5/2014-28988)

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ USUL VE ESASLARI. EK MADDE 1 (Ek:RG-21/9/2013-28772) (Değişik:RG-2/5/2014-28988) MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ USUL VE ESASLARI EK MADDE 1 (Ek:RG-21/9/2013-28772) (Değişik:RG-2/5/2014-28988) (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği

Detaylı

2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 2009 Sunum, Ankara 22 Temmuz 2009

2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 2009 Sunum, Ankara 22 Temmuz 2009 2010 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Birinci Aşama A : Yüseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Sınav Tarihi : Nisan ayının ilk yarısında Testler ve Soru Sayılar ları Türkçe testi : 40 soru Temel Matematik

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, önlisans

Detaylı

İlgili Kanun/Madde 5510 S. SGK/GEÇ. 2 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA ESASLARI KARMA SİSTEM

İlgili Kanun/Madde 5510 S. SGK/GEÇ. 2 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA ESASLARI KARMA SİSTEM T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18786 Karar No. 2014/23989 Tarihi: 17.11.2014 İlgili Kanun/Madde 5510 S. SGK/GEÇ. 2 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA ESASLARI KARMA SİSTEM ÖZETİ: Geçici 2. madde

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI (Güncellenme Tarihi: 11 Kasım 2017)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI (Güncellenme Tarihi: 11 Kasım 2017) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI (Güncellenme Tarihi: 11 Kasım 2017) 1. Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir? A) Sınavın uygulanışı

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

OKULUMUZDAKİ ALANLAR VE ALANLARIN ÜNİVERSİTEDE SEÇEBİLECEKLERİ BÖLÜMLER

OKULUMUZDAKİ ALANLAR VE ALANLARIN ÜNİVERSİTEDE SEÇEBİLECEKLERİ BÖLÜMLER OKULUMUZDAKİ ALANLAR VE ALANLARIN ÜNİVERSİTEDE SEÇEBİLECEKLERİ BÖLÜMLER Uydukent Kız Teknik ve Meslek Lisesi, hem Anadolu Kız Meslek hem de Kız Meslek Lisesi olarak öğrencilere eğitim vermektedir. Anadolu

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

YGS - LYS. İki Aşamalı Sınav Sistemiyle Amaçlanan Ne?

YGS - LYS. İki Aşamalı Sınav Sistemiyle Amaçlanan Ne? - LYS İki Aşamalı Sınav Sistemiyle Amaçlanan Ne? Daha iyi ölçme ve değerlendirme yapabilmek, Yakın programların ihtiyaç duyduğu farklı bilgi ve becerileri göz önünde tutmak, Öğrencilerin ortaöğretim başarılarını

Detaylı

Örnek Bilgisayar Programcılığı (3853) bölümü mezunu adayların sınavsız geçişte seçebilecekleri bölümler:

Örnek Bilgisayar Programcılığı (3853) bölümü mezunu adayların sınavsız geçişte seçebilecekleri bölümler: SINAVSIZ GEÇĠġ NEDĠR Mesleki ve teknik ortaöğretim liselerinden mezun olan öğrencilerin istedikleri takdirde, bitirdiği programın devamı niteliğinde ya da bitirdiği programın benzeri olan iki yıllık meslek

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel ilkeler

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel ilkeler GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel ilkeler Amaç MADDE 1- Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ DAVA DOSYALARI DURUM RAPORU Rapor Tarihi: 11.01.2014 : DANIŞTAY 5. DAİRESİ : 2010/4744 Esas : 25.05.2010 tarih, 27591 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI İLE İLGİLİ ÖSYS DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ÖSYM İSTATİSTİKLERİ

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI İLE İLGİLİ ÖSYS DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ÖSYM İSTATİSTİKLERİ MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLAR İLE İLGİLİ ÖSYS DE YAPLAN DEĞİŞİKLİKLER ÖSYM İSTATİSTİKLERİ 1.7.16 1 5 45 4 35 3 5 15 1 5 448 1 Y L 1-13-14 VE 15 YL ÖSYM SAYSAL İSTATİSTİKLERİ 81 1 3 Y L 55 1 4

Detaylı

A. GÜZ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

A. GÜZ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca

Detaylı

YGS-LYS Sınav Sistemi

YGS-LYS Sınav Sistemi YGS-LYS Sınav Sistemi 2012 ÖSYS Birinci Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Sınav Tarihi Nisan ayının ilk yarısında Testler ve Sorular Testi 40 Soru Testi 40 Soru Testi 40 Soru Testi 40 Soru 160

Detaylı

Mazeret Sınavlarının Uygulanması

Mazeret Sınavlarının Uygulanması Mazeret Sınavlarının Uygulanması 1 Geçerli bir mazereti sebebiyle merkezi sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacaktır. Merkezi sınava giremeyen öğrencilerden

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ KURUMLAR ARASI VE KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ KURUMLAR ARASI VE KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ KURUMLAR ARASI VE KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE DAYANAK MADDE 1- Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi

Detaylı

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. İÇİNDEKİLER SAYFA 1- BAŞVURU İŞLEMLERİ 4 Ön Kayıt Koşulları 4 Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 5 Önemli Uyarılar 6 2-

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 Kabul eden makam, tarih ve sayı : Akademik Kurul, 30.06.2009,

Detaylı

2015 LYS ve YGS tercihleri internetten nasıl yapılacak?

2015 LYS ve YGS tercihleri internetten nasıl yapılacak? 2015 LYS ve YGS tercihleri internetten nasıl yapılacak? Üniversiteye gidecek adaylar için tercih işlemleri, bugün itibariyle başladı. YGS ve LYS'ye giren üniversite adayları tercihlerini 14 Temmuz'a kadar

Detaylı

LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ

LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ SON REVİZE TARİHİ: 28.08.2014 REVİZE SAYISI: 18 YAYIN TARİHİ: 28.08.2014 SAYFA SAYISI: 10 HAZIRLAYAN: TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ

Detaylı

Kurumlar Arası Yatay Geçiş İşlemleri

Kurumlar Arası Yatay Geçiş İşlemleri Kurumlar Arası Yatay Geçiş İşlemleri Üniversitemiz Yükseköğretim Kurumlarının ara sınıflara veya yarıyıllara yatay geçiş için öğrencinin; Ayrılacağı kurumda öğretim süresinde sağladığı genel ağırlıklı

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönerge Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin lisans programlarına Yetenek Sınavıyla

Detaylı

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır.

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. Ygs-Lys 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. 1.Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı () 2.Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) larak adlandırılmıştır.

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge ders başarı notunun saptanmasında bağıl değerlendirme yöntemini uygulayan tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir? A) Sınavın uygulanışı bakımından Sınavın Uygulanması

Detaylı

2015-YGS SAYISAL BİLGİLER

2015-YGS SAYISAL BİLGİLER 2015-YGS SAYISAL BİLGİLER 2015-YGS Sayısal Bilgiler 2015-YGS ÖSYS Başvuran Aday Sayısı 2.126.684 Sınavsız Geçişe Başvuran Aday Sayısı 79.969 Sınava Giren Aday Sayısı 1.987.488 Sınava Girmeyen Aday Sayısı

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Senato: 11 Eylül 2012 / 306-3-C Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans düzeyindeki

Detaylı

Kurumlar Arası Yatay Geçiş İşlemleri

Kurumlar Arası Yatay Geçiş İşlemleri Kurumlar Arası Yatay Geçiş İşlemleri Üniversitemiz Yükseköğretim Kurumlarının ara sınıflara veya yarıyıllara yatay geçiş için öğrencinin; Ayrılacağı kurumda öğretim süresinde sağladığı genel ağırlıklı

Detaylı

2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS)

2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) 2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) 2015 Öğrenci Seçme ve YerleşBrme Sınavı (ÖSYS) YükseköğreBme Geçiş Sınavı ( YGS ) Lisans YerleşBrme Sınavı ( LYS ) OrtaöğreBm mezunu, üniversite eğibmi

Detaylı