EKOLOJİK DENGE VE YOK OLAN DEĞERLERİMİZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKOLOJİK DENGE VE YOK OLAN DEĞERLERİMİZ"

Transkript

1 Çevre Dergisi EKOLOJİK DENGE VE YOK OLAN DEĞERLERİMİZ Ak.Uzm. Süleyman BAŞLAR - Nurettin ŞAHİN D.E.U. Buca Eğt. Fak. Biyoloji Anabilim Dalı, İZMİR Anahtar Kelimeler: Ekolojik Denge, Biyolojik Çeşitlilik ÖZET Ülkemiz, Dünya coğrafyasındaki yeri,iklim ve topoğrafik özellikleriyle çoğu kendine has birçok bitki ve hayvan türünü içinde barındırmaktadır. Günümüzde giderek bozulan ekolojik denge ile birlikte bu türlerin habitatları da bozulmuş, bazılarında ise tamamen yok olmuştur. Bu makalede ülkemiz flora ve fauna'sında yer alıp nesli tükenmiş veya tükenme tehlike sindeki türler ele alınmıştır. GİRİŞ Yerkürede tahrip olan ekolojik denge ile birlikte, içinde barındırdığı değerler de yok olmaktadır. Bir canlının doğal olarak yaşayıp çoğaldığı, neslini devam ettirdiği yer, o türün habitatıdır. Günümüzde bu alanların bozulması ile içindeki canlı türlerinin de nesli tükenmektedir. Dünyadaki bütün türlerin bir çeyreği önümüzdeki 30 yıl içinde tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bunun en önemli ve başlıca nedenlerinden birisi de pek çok türün habitatmın tahrip edilmesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin, Amazon Ormanları dünyadaki türlerin yarısından fazlasını barındırmaktadır. Böyle bir tropik ormanda yapılacak hatalı ve plansız bir faaliyet burada bulanan türlerin 30 yıl içinde yüzde 5-15'inin tamamen yok olmasına neden olacaktır 1. Biyolojik çeşitliliğin azalmasının bir diğer sebebi ise türlerin ticari değerlerinin olması ve bu doğrultuda tüketil-

2 Ekoloji meşinden ileri gelmektedir. Balinadan fillere kadar bir çok tür, ticari çıkarlar uğruna tehlikeye sokulmuştur. Diğer taraftan sanayi ve tarım faaliyetlerinin kirlettiği toprak, hava ve su da pek çok türün sayısının azalmasına neden olmuştur. Biyolojik varlıklar, içinde yaşadıkları ekolojik çevreden soyutlanamazlar. Dolayısıyla tür ve çeşitlerin korunması sorunu aslında doğal alanların korunması sorunudur. Türlerin yaşamı, içinde bulundukları habitatın sağlıklı bir şekilde korunmasına bağlıdır. Korunacak çevre içinde daha başka bitki ve hayvan türleri de bulunacaktır. Bu bitki ve hayvan grubu, ekolojide "tür toplulukları" denen bir bütün oluşturur. Bu bütünün belli doğal sınırları varsa, örneğin bir dağ veya bir ova gibi, o zaman korunacak doğal alana "ekosistem" denir. Türkiye, coğrafi yapısı, konumu ve çeşitli ekolojik şartlarıyla önemli özellikler taşımakta, bu özelliği ile büyük bir kıtanın belirgin karekterini, küçük ölçekte de olsa toprakları üzerinde bulundurmaktadır. Diğer taraftan coğrafi konumu nedeniyle kıtalar arasında tabii bir köprü durumunda olan Türkiye'nin fauna ve florası büyük zenginlik göstermektedir. Ülkemiz, sahip olduğu iklim, topoğrafik özellikleri ve korunmuş alanlarıyla bu bölgelere has, dünyada sadece ülkemizde bulunan ve endemik tür olarak tanımlanan binlerce canlı türünü barındırmakta birçok canlı türü içinde hayatını sürdürebileceği son merkez olmaktadır. Yüzyılımız özellikle kuş türlerinin neslinin azaldığı bir dönemdir. Bu makalede hergün sayısına bir yenisi daha eklenen ve özellikle ülkemiz fauna ve flora'sında yer alıp nesli tükenmiş veya tükenme tehlikesindeki türler tanıtılmıştır. HAYVANLAR ALEMİ TATLI SU BALIKLARI Amik Gölü'nün kurutulmasıyla birlikte birçok endemik tür yok olmuştur. Abant Gölü'ndeki bazı dereler üzerinde Gök Kuşağı Alabalığı (Salma gairdneri) üretiminin yapılması, burada endemik olarak yaşayan Salma trutta abanticus'un toplu ölümlerine sebep olmaktadır. Aynı şekilde, Orta Anadolu Bölgesi'nde Hoyran ve Eğridir göllerine aşılanan Sudak (Lucioperca lucioperca) da buradaki tabii türlerin yok olmasına sebep olmuştur 2. TUZLUSU BALIKLARI Engraulis encrasicolus (Hamsi) Karadeniz ekosistemi içinde çok önemli bir yeri olan hamsinin stoklarında son yıllarda bir azalma ve değişkenlikler olduğu gözlenmektedir. Bunun en önemli nedenlerini ise, düzensiz ve aşırı avlanma ile birlikte Karadeniz ekosistemine yeni dahil olan bir Ctenophore türü (Mnemiopsis mccradyi) oluşturmaktadır 3. AMPHİBİA (AMFİBİLER =KURBAĞALAR) Bombina bombina (Kırmızılı Kurbağa) Adapazarı Sapanca Gölü, Terkos Gölü ve Edirne civarında yayılış gösterir. Yaşadığı suların kirletilmesiyle sayıları azalmaktadır. Mertensiella caucasica (Kafkas Semenderi) Yöresel adı "çiyan" olan ve Kafkas Semenderi olarak bilinen bu tür, akarsu ve göze sularının yakınlarında bulunur. Artmakta olan yerleşim alanları ve doğal biyotoplarının bozulması nedeniyle sayıları giderek azalan amfibi türleri arasındadır 4. Triturus vulgaris (Küçük Semender) Trakya ile Kuzeybatı Anadolu'da yayılmıştır'. Yaşadıkları durgun veya ağır akan suların çeşitli sebeplerle yok edilmesi veya kirletilmesi sonucu, nesli büyük bir hızla azalan bir semender türüdür. Triturus vittatus ophraticus (Şeritli Semender) Şeritli semender olarak da bilinen bu alt tür, Orta Karadeniz Bölgesi'nde Hopa'ya kadar olan sahilden 2800 m'ye kadar (Kafkasya) yaşadığı bildirilmektedir 6. Durgun Sularda yaşar, habitatlarının daralması ve kirlilik nedeniyle nesilleri hızla azalmaktadır 6. Triturus Karelini (Pürtüklü Semender) Karadeniz, Trakya, Kuzeybatı Anadolu ve Ege'de yaşayan bu türün yaşadığı alçak ovalardaki suların kirletilmesi sonucu türün yok olduğu söylenebilir 5. REPTİLİA (SÜRÜNGENLER) Chelonia mydas (Çorba Kaplumbağası) Eti çok makbuldür yıllarında İskenderun'dan büyük miktarlarda toplatılarak ihraç edilmiştir. Böylece, başlangıçta bitmeyecekmiş gibi

3 Çevre Dergisi görünen bu türün 6-7 yıllık bir zaman içinde sayısı oldukça azalmıştır. Caretta caretta (Adi Deniz Kaplumbağası) Dalyan'dan Anamur sahillerine kadar yayılış gösteren caretta'lar, yumurtlama alanlarındaki plansız yapılaşma nedeni ile nesileri tehdit altındadır. Nadiren Karadeniz'de rastlanır. Ege ve Akdeniz'den toplanmış kabuk örnekleri vardır 5. Vipera kaznakovi (Hopa Engereği) Yöresel adı "kontra" olan bu tür, Kafkasya'nın batı tarafı ile Suchum civarı ve Hopa'da rutubetli biotoplarda yaşar. Vipera kaznakovi Türkiye'nin zehirli yılan faunasına ait yedi türden birisidir. Son yıllarda ülkemize gelen bazı yabancı misafirlerin bazen de aracılar sayesinde toplatılıp ülkelerine izinsiz götürdükleri derileri çok kıymetli olan bir türdür. Bu nedenle nesilleri giderek azalmaktadır 7. AVES (KUŞLAR) Pelecanus crispus (Tepeli Kutan) Sayıları ancak 300 kadar olan bu tür, Kuş Cenneti, Balık Gölü, ve Ereğli Gölü'nde ürerler 2. Anhinga rufa (Yılan boyun kuşu) Aşırı avlanma ve habitatının tahrip edilmesi sonucu nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. A. melanogaster türünün ise nesli Amik Gölü'nün kurutulması sonucu tükenmiştir 8. Geronticus eremita (Kelaynak) Dünyada yanlızca Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ve Fas'ın kıyı kesiminde üremektedir 8. Birecik'te üreyen koloni, kışı Afrika'nın doğu kesiminde geçirir. Özellikle tahıla zararlı böceklerle beslenen bu kuşlar 1950'deki sıtma ve çekirge istilasına yönelik ilaçlama çalışlarından etkilenmiş ve populasyonun üçte ikisi ölmüştür de bir üretme çiftliği kurularak koruma altına alınmıştır 9. Günümüzdeki sayıları tükenme sınırına gelmiştir. Oxyura leucocephala (Dikkuyruk) Tüm dünyadaki populasyonun kadar olduğu tahmin edilmektedir 10. Yaz aylarında çifti Orta Anadolu'da üreyen bu tür, kışları Burdur Gölü'nde görülür 2. Aquila chrysaetos (Kaya Kartalı) Yurdumuzun en güçlü yırtıcı kuşudur. Daha çok kemirici hayvanlar, tavşan, karaca hatta tilkiyi bile avlayabilir 11. Son yıllarda tarım ilaçlarının yoğun kullanımı nedeniyle nesli tükenmektedir. Buteo buteo (Şahin) Yurdumuzda nesli tehlike altındaki yırtıcı kuşlarımızdandır. Temel besini tarla faresidir 11. Tarımdaki kimyasal mücadeleden en fazla etkilenen bir türdür. Accipiter gentilis (Çakır Kuşu) Yavruları toplanarak eğitilip avda kullanıldığı için, yurdumuzda son derece azalan bir türdür 1 '. Pandion haliaetus (Balık Kartalı) Sulak alanlarda çok seyrek olarak görülmektedir. Güney Doğu Anadolu dışındaki bütün bölgelerimizde rastlanmıştır''. Alectoris chukar (Kınalı Keklik) Kayalık ya da otluk açık arazilerde bulunur. Tohum ve küçük meyvelerle beslenir. Son yıllarda aşırı avlanma yüzünden sayıları azalmıştır. Phasianus colchicus (Sülün) Çalılık ve ağaçlıklara yakın ekin tarlalarında gezmeyi seven bu tür Orta Karadeniz'in vazgeçilmez av hayvanıdır. Aşırı avlanma sonucu nesli tükenmeyle karşı karşıyadır. Aynı familyadan Turaç'm (Francolinus françolinus) soyu ancak üretme istasyonlarında korunmaktadır. Striqiformes (Baykuşlar) Yurdumuzda bulunan tür sayısı 8'dir. Bunlardan puhu kuşu (Bubo bubo), alaca baykuş (Strix aluco) ve bahkpuhu kuşu (ketupa zeylonensis) nün soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Kulaklı orman baykuşu (Asio atus) ve peçeli baykuş (Tyto alba) ise oldukça büyük tehlike altındadır 11. MAMMALİA (MEMELİLER) Castor fiber (Avrupa Kunduzu) Türkiye'de halen varlığına dair kesin buluntular olmadığı konusunda araştırmacılar birleşmektedir yılında Ceyhan çevresinde 3-4 tane vurulduğu, l tane canlı yakalandığı, 1959'da Kahramanmaraş yakınında Körsulu Çayı'nda vurulduğu kaydına rastlanmıştır. Her hangi bir müze materyali yoktur 12. Grompus griseus (Karadeniz Yunus Balığı) Üst çenesinde diş bulunmayan bir tür olup küt bir burnu vardır. Karadeniz'de de rastlanır. Açık boz gövdesini kaplayan bıçak yarasına benzer birbirini kesen izler tanınmasını kolaylaştırır 9. Özellikle Karadeniz kıyılarındaki yoğun populasyonun korunabilmesi için balıkçılar avlanma usulleri ve yunus hakkında bilgilendirilmelidir. Felis leo (Kaplan) Son olarak 1970 yılında Güneydoğu Anadolu'da avlanmış, o tarihten sonra herhangi bir kayda

4 Ekoloji rastlanmamıştır 2. Panthera pardus (Anadolu Parsı) Türkiye'de yakın tarihlere kadar Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Ege Bölgesi'nin güney kesimlerinde ve Akdeniz Bölgesi ormanlarında yaşadığı bilinen bu türün 1974'- ten beri izine rastlanılmamıştır 9. Bu türün korunmasında av yasağı yeterli değildir. Aynı zamanda habitatının korunması gereklidir. Panthera leo persicus (Arslan) Anadolu'nun Batı, Orta, Güney ve Güneydoğu bölgelerinde, 12. yüzyıl sonlarına kadar yaşamıştır. Bazı araştırmacılar, 19. yüzyılın ikinci yarısında, Fırat Vadisi'nin alt kesiminde, Birecik çevresinde arslana rastlandığını belirtmektedirler. (Danford, 1880) Acinonyx Jubatus (Çitah) Kedi familyasından soyu tükenmiş bir türdür. 19. Yüzyıl'a kadar Güney Anadolu'da yaşamıştır 2. Monachus monachus (Akdeniz Foku) Başta Foça, Karaburun ve Anamur olmak üzere Akdeniz kıyılarında yayılış gösterir. Kıyıların kalabalıklaşması, kirlenmesi, balığın tüketilmesi kısacası habitatının insan eliyle bozulması nedeniyle ortadan kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Türkiye'deki populasyonda 1970'li yıllardan günümüze %80 civarında bir azalma gözlenmiştir 13. Elephas maximus asurus (Asya Fili) M. Ö. 1. yüzyılın başına kadar Kahramanmaraş ve Hatay illerindeki göl ve bataklıkların çevreleri ile Fırat ve Dicle'nin Suriye sınırına yakın vadilerinde yaşamıştır 2.

5 Çevre Dergisi Equus hemionus anatoliensis (Yaban eşeği) Bu türün, 12. yüzyıl sonlarına kadar Doğu Anadolu'da Murat, Karasu çevrelerinde yaşadığı belirtilmektedir 2. Bos primigenius Bojanus (Yaban Öküzü) Bu hayvan Anadolu'nun her tarafında M.Ö. l. yüzyıla kadar yaşamıştır 2. Algler BİTKİLER ALEMİ TOHUMSUZ BİTKİLER Cyanophyceae familyasını oluşturan, sularda besin zincirinin ilk basamağı olan algler, tek hücreliden kolonial duruma, iplik biçiminden karışık gelişmiş talluslu yapılara kadar değişik biçimlerde gözlenebilmektedir. M.Ö. 2700'lü yıllardan beri kullanılan bu bitkiler, hem tıbbi hem de ekonomik olarak öneme sahiptirler. Kozmetik sanayii, cam sanayii, kimya sanayii, gıda sanayii, boya sanayii, tekstil, kauçuk, kağıt, inşaat, ilaç sanayiileri gibi pek çok sanayii alanında çok büyük öneme sahip doğal değerlerimizdendir 14. Bu grup, suların kirletilmesiyle birlikte giderek azalmaktadır. Bu olayın büyük boyutlara ulaştığı İzmir ve İzmit körfezleri en çarpıcı örneklerdir. Fungi (Mantarlar) Protein ve vitaminlerce zengin, buna karşılık düşük kalorili olan mantarların ekonomik değeri yüksektir. Bazı mantarlar insan hayatı için tehlikeli olmasına rağmen, ilaç sanayiinde kullanılan önemli türleri de vardır. Özellikle Morchella sp. gibi ekonomik öneme sahip şapkalı mantar türlerinin bilinçsiz toplanılması tabii populasyonu büyük zarara uğratmaktadır. Bunun yanında, özellikle son 20 yılda çevre kirliliğinin ve asit yağmurlarının pek çok mantar türünün tükenmesine etkisi olmuştur. Aslında mantarların insanlar için önemi büyüktür. Kaybolan bu değerler insanlığın kaybıdır. Organik atıkların temizlenmesi, fotosentez için mutlak gerekli olan CO2'in ortama verilmesi ve toprağın humus miktarının artması gibi yaşadıkları ortamda çok büyük faydalar sağlamaktadır. Bunun yanında besin olarak, ekmeğin besin değerini yükselten maya olarak, fermantasyon endüstrisi ilaç endüstrisi ve gıda endüstrisi gibi birçok alanda kullanılmaktadır 15. Gymnospermae TOHUMLU BİTKİLER (Açık tohumlular) Abies nordmanniana (Stev.) Matff. Doğu Karadeniz Göknarı Kafkasya Göknarı olarak da isimlendirilen bu tür, ülkemizde Kızılırmak nehrinden başlayarak Batı Kafkaslara kadar uzanan bir bölgede, genellikle dağların denize bakan kısımlarında bulunmaktadır 16. Picea orientalis (L.) Link. Doğu Ladini Dünya'da yanhzca Türkiye'nin Kuzeydoğu Bölgesi'nde (Ordu-Melet suyu ile Gürcistan sınırı arasında) ve Kafkaslar'da yayılış göstermektedir. Bu ağaç türümüz bazı böcek ve mantar hastalıkları, çok eski zamanlardan beri devam etmekte olan usulsüz ve tekniğe aykırı yararlanmalar nedeniyle ve doğal yapay gençleştirme çalışmalarında yapılan yanlış uygulamalar sonucu gittikçe azalmaktadır 17. Cedrus Hbani A. Rich. Niksar-Erbaa Toros Sediri Sarıçam, karaçam, meşe gibi ağaç türleri ile karışık halde bulunurlar. Bugün özellikle sosyal baskılar sonucu habitatı daralmakta, mevcut genetik rezerv fakirleştirilmektedir. Asıl yayılışı Akdeniz Bölgesi'nde yapan Toros Sediri bu ana yayılışından başka Erbaa-Niksar dolaylarında doğal olarak yetişmektedir 18. Alan kazanmak amacıyla yapılan orman tahripleri ile doğal veya yapay gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmalarında yapılan yanlış uygulamalar sonucunda mevcut gen havuzu hem daraltılmakta hem de genetik kirlenmeye sebep olmaktadır. Anqiospermae (Kapalı Tohumlular) Tıbbi ve kokulu bitkiler uzun zamandan beri, özellikle geçen yüzyılın ortalarından itibaren, tabiattan toplanarak yurt dışına satılmaya başlanmış, ayrıca dünyada gittikçe yaygınlaşan tabii bitkilerin, hastalıkların tedavisinde kullanılmasına paralel olarak yurt içinde de kullanılmaları gittikçe ağırlık kazanır olmuştur. Bu grup bitki türlerinin çeşitli organlarının, özellikle kök ve rizomlarının, bilinçsiz ve aşın toplanmaları sonucu, bazı bitki türlerinin nesilleri oldukça azalmış, veya ortadan kalkacak hale gelmiştir. Anemone L. (Dağ Lalesi) Dik duruşlu çok yıllık otsulardır. Dip yapraklan parçalı, çiçek aktinomorf ve 5- çok tepalli. Akenler çok sayıda. Ülkemizde 7 türü vardır.

6 Ekoloji Cyclamen L. (Siklamen) Yumrulu çok yıllık otsular. Yapraklar uzun saplı ve kordat. Çiçekler tek, korolla tüp şeklinde, lopları geriye doğru kıvrık duruşludur. Ülkemizde 10 türü bulunur. Bunlardan 4 türü yanlız Anadolu'da yayılış gösteren endemik türlerdir. Glycyrrhiza glabra L. (Meyan) Çok yıllık bir bitkidir. Çiçekler yaprak koltuklarında kimoz veya rasemuz durumda, korolla mavi veya menekşe rengindedir. Meyvası kırmızımsı -kahverengi yuvarlak bir legümendir. Köklerinden meyan balı (succas liquinitiae) elde edilir ve bu madde eczacılıkta kullanılır 19. Son zamanlarda oldukça bilinçsizce toplanması bitkinin neslini tüketmektedir. Lilium L. (Zambak) Soğanlı çok yıllık otsulardır. Soğanlar pulsu yapılarla örtülmüştür. Yapraklar çok sayıda, çiçekler tek veya rasemuz veya şemsiye durumunda. Peri ant parçaları serbest ve kuvvetli geriye kıvrılmış. Ülkemizde 5 türü vardır. Süs bitkisi olarak yetiştirilir. Kolayca çoğalabilmesine rağmen Lilium candidum (Ak Zambak) Türkiye doğasından kaybolmak üzeredir. Galanthus L. (Kardelen) Soğanlı çok yıllık otsulardır. Yapraklar kaidede ve iki adet, çiçekler tek, aşağı sarkık duruşlu ve beyaz renktedir. Ülkemizde 9 türü bulunur. G. elwessi Hooker Batı Anadolu'da yayılış gösteren endemik bir türdür. Türkiye her yıl 30 milyon kardelen ihraç etmektedir. Orchis L. (Sahlep) Yumrulu çok yıllık otsulardır. Yapraklar değişik şekillerde, beneksiz. Ülkemizde 20 türü vardır. Gıda sanayi'nde kullanılır. Bu bitki türü de yok olmaya yüz tutmuştur. Bunların yanında bilinçsiz otlatma, tarla açma, orman yangınları, fabrika artıklarının sebep olduğu kirlilik bitki türlerinin neslini hızla azaltmaktadır. Buna en çarpıcı örnek, Murgul'daki fabrika bacasından çıkan gazların çevredeki tüm bitki türlerini yok etmesi olayıdır. SONUÇ Ekolojik bir sistemde bir canlı türünün neslinin tükenmesinden en çok etkilenecek varlık, yine insan olacaktır. Çünkü tabiatta mevcut her canlı türünün bir görevi vardır. Orman alanlarının tahribi, bilinçsiz zirai mücadele, sanayi artıkları, turistik tesislerin kıyılara yayılması, şehirleşme, sulak alanların kurutulması gibi tabiata yapılan suni müdahaleler mevcut dengeyi bozmakta ve birçok türün varlığını tehlikeye atmaktadır. Günümüzde karşılaşılan bu darboğazların her birine çeşitli teklifler sunulmaktadır. Fakat tüm bu çalışmalarda başarıya ulaşmanın yolu halkımızın çevreye daha duyarlı hale gelmesinden geçmektedir. SUMMARY ECOLOCIGAL BALANCE AND THE EXTINCTION OF OUR VALUES Türkiye, which contains a great number of plants and animal species, has different climate and topographic specialities on earth. Nowadays with deterioration in ecolocigal balance some species had already extinct species ör the danger of the species extinction in flora and fauna in Türkiye. KAYNAKLAR 1) UNEP, Our Planet 1992 Vol. 2 2) Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri, TÇV yayını ) Kideys., A.E., Karadeniz'in Bozulan Ekosistemi ve Hamsi Balıkçılığına Etkisi. 1. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildirileri 1993 izmir. 4) Tuncer., S., Yılmaz., N., Doğu Karadeniz'in Biyolojik Zenginliklerinden Mertensiella caucasica-triturus Vittatus Ophraticus'un Ekoloji ve Biyolojilerinin Araştırılması IV. Bilimsel ve Teknik Çevre Kongresi Bildirileri 1988 İzmir. 5) Başoğlu, M., Baran, 1., Türkiye Sürüngenleri, Kısım l, Kaplumbağa ve Kertenkeleler, Ege Ünv. Fen Fak., Kitaplar Serisi No: 76, ) Başoğlu, M., Özeti, N., Türkiye Amphibileri. E.Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi No: 50, 155 s. (1973) 7) Tuncer., S., Doğu Karadeniz Semenderleri ve Hopa Engereği Üzerine Araştırmalar. 1. Uluslararası Çevre Koruma Sempozyumu Bildirileri 1992 İzmir. 8) Türkiye'nin Çevre Sorunları, TÇV. Yayınları ) Ana Britannica Ansiklopedisi. C. 17, 22 10) IWRB NEWS No: 8, July ) Kiziroğlu, İ., "Sayıları Giderek Azalan Yırtıcı Kuşlarımız" Bilim ve Teknik 222: 1-4, ) Demirsoy., A., Yaşamın Temel Kuralları. Omurgalılar / Amniyota C Kısım 11. Ankara ) Akı, C., Cirik., S., Akdeniz Foku ve Korunması 1. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildirileri 1993 İzmir 14) Güner., H., Aşsel., V., Tohumsuz Bitkiler Sistematiği Cilt. l Ege Ünv. Fen Fak. Kitaplar serisi No: 108, 1989 İzmir. 15) Öner., M., Mikoloji 1. Ege Ünv. Fen Fak. Kitaplar Serisi No: 53 İzmir ) Yahyaoğlu., Z., Demirci., A., Genç., M., Azalmakta Olan Bir Doğal Türümüz. Doğu Karadeniz Göknarı (Abies nordmanniana (Stev.) Matff.) 1. Uluslararası Çevre Koruma Sempozyumu Bildirileri 1992 İzmir. 18) Genç., M., Kalay., H.Z., Orta Karadeniz Bölgemizde Yok Olma Tehlikesi İçindeki Bir Genetik Rezervimiz (Niksar - Erbaa Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Bükleri). 1. Uluslararası Çevre Koruma Sempozyumu Bildirileri 1992 izmir. 19) Seçmen., Ö., Gemici., Y., Leblebici., E., Gök., G., Bekat., L., Tohumlu Bitkiler Sistematiği Ege Ünv. Fen Fak. Kitaplar Serisi No: tzmir.

HATAY DA ON SICAK GÜN

HATAY DA ON SICAK GÜN HATAY DA ON SICAK GÜN EDĐTÖR YAŞAR ERGÜN MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ YAYIN NO:19 ISBN:975-7989-25-8 Yaşar Ergün, 1969 da Gaziantep te doğmuştur. Aydın Ortaklar Öğretmen Lisesi ve Ankara Üniversitesi Veteriner

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI Serik - ANTALYA (A.İnce) SUNUŞ...5 A B ÖNSÖZ...3 GENEL ORMAN DURUMU... 7 İllere Göre Orman Yoğunluğu Haritası...8 Ormanlık Alanların

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Foça Özel

Detaylı

BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMA VE KULLANIMI

BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMA VE KULLANIMI BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMA VE KULLANIMI Sezen ŞEHİRALİ 1, Murat ÖZGEN 2, Alptekin KARAGÖZ 3, Muzaffer SÜREK 4, Sait ADAK 5, İsmail GÜVENÇ 6, Ayfer TAN 7, Masum BURAK 8, H. Çağlar KAYMAK 9 ÖZET

Detaylı

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Ankara 1997 Toprak yeryüzünün yaşam dolu yumuşak derisidir Helmut Stremme 1.Basım: 3500 Adet-1997 ISBN 975-8088-42-4

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER KİTAPÇIK 2013 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER Hidroelektrik santrallerin çevreye etkisi yok mu? Yenilenebilir her zaman sürdürülebilir midir? HES yapmazsak suyumuz

Detaylı

MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ Misyonumuz: Dünya ve ülke ölçeğinde doğal tarihi ve kültürel değerlere sahip ancak kentleşme, turizm, tarım ve sanayi gibi kullanımların baskısı altındaki bölgelerde; bütünleşik

Detaylı

NESLİ TEHLİKEDEKİ AĞAÇ: EHRAMİ KARAÇAM (PİNUS NİGRA SSP. PALLASİANA VAR. PYRAMİDATA)

NESLİ TEHLİKEDEKİ AĞAÇ: EHRAMİ KARAÇAM (PİNUS NİGRA SSP. PALLASİANA VAR. PYRAMİDATA) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 14, Sayı: 1, Sayfa: 67-80, ELAZIĞ-2004 NESLİ TEHLİKEDEKİ AĞAÇ: EHRAMİ KARAÇAM (PİNUS NİGRA SSP. PALLASİANA VAR.

Detaylı

BURSA ULUDAĞ'DA BELİRLENEN BAZI ZEHİRLİ HAYVANLAR

BURSA ULUDAĞ'DA BELİRLENEN BAZI ZEHİRLİ HAYVANLAR BURSA ULUDAĞ'DA BELİRLENEN BAZI ZEHİRLİ HAYVANLAR İsmail Hakkı UĞURTAŞ Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Görükle - BURSA S. Hakan DURMUŞ - Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

KIRK GÜN YAĞAR KIRK GÜN DAMLAR

KIRK GÜN YAĞAR KIRK GÜN DAMLAR KIRK GÜN YAĞAR KIRK GÜN DAMLAR Tirebolu İlçesi'ndeki Su Samurunun (Lutra lutra) Durumu Bahar Suseven (Heike Thol- Schmitz) 2005 Bu Araştırma Projesi Tirebolu Kültür ve Güzelliştirme Derneği Tarafından

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI Ankara-Nisan 2012 ORMAN ENVANTERİ GİRİŞ Amenajman Planlarının hazırlanması, bilindiği üzere iki aşamada olmaktadır. Bunlardan

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN Gİ Rİ Ş Rize İli, Kuzeyden Karadeniz, doğudan Artvin, güneyden Erzurum, güneybatıdan Bayburt

Detaylı

SULAK ALAN PROJELERİ İLE KIRSAL KALKINMANIN UYUMLAŞTIRILMASI: AKŞEHİR GÖLÜ REHABİLİTASYON PROJESİ ÖRNEĞİ

SULAK ALAN PROJELERİ İLE KIRSAL KALKINMANIN UYUMLAŞTIRILMASI: AKŞEHİR GÖLÜ REHABİLİTASYON PROJESİ ÖRNEĞİ 85 SULAK ALAN PROJELERİ İLE KIRSAL KALKINMANIN UYUMLAŞTIRILMASI: AKŞEHİR GÖLÜ REHABİLİTASYON PROJESİ ÖRNEĞİ ATEŞ, Hamza-UZER, Yılmaz TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Bu çalışma, son yıllarda karşılaşılan en önemli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK DIŞ MEKÂN BİTKİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK DIŞ MEKÂN BİTKİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK DIŞ MEKÂN BİTKİLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

TARIM ALANLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIMI VE AFYON ÖRNEĞİ

TARIM ALANLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIMI VE AFYON ÖRNEĞİ TARIM ALANLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIMI VE AFYON ÖRNEĞİ ÖZET Özer YILMAZ Geleceğimizin güvencesi olan tarım toprakları, yerleşim (kentleşme) ve endüstriyel kirliliğin tehdidi ile yüz yüzedir. Çok geç olmadan

Detaylı

YUSUFELİ Genel Bilgi

YUSUFELİ Genel Bilgi YUSUFELİ Bu yazı Yusufeli Havzası ve Altıparmak Dağları Aşağı Kafkaslar Boşluk Analizi çalışması kapsamında yapılan analizlerde elde edilen bilgilerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Genel Bilgi Yurdumuzun

Detaylı

Aydın'da ytinyagı Tesislerinin Eetkilerinin Aanalizi ulacak Tesislerin Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Planlaması Projesi Sonuç Raporu.

Aydın'da ytinyagı Tesislerinin Eetkilerinin Aanalizi ulacak Tesislerin Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Planlaması Projesi Sonuç Raporu. Aydın'da ytinyagı Tesislerinin Eetkilerinin Aanalizi ulacak Tesislerin Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Planlaması Projesi Sonuç Raporu Haziran 2012 "Memleket mutlaka modern, medeni ve yeni olacaktır. Bizim

Detaylı

KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ

KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ Yayın Tarihi: Ağustos, 2011 MARKA Yayınları Serisi Özet Bu proje Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından Teknik Destek Programı kapsamında

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

KUZEY KENTSEL GELİŞME ALT YÖRESİ

KUZEY KENTSEL GELİŞME ALT YÖRESİ KUZEY KENTSEL GELİŞME ALT YÖRESİ 5.2. KUZEY KENTSEL GELİŞME ALT YÖRESİ (KKGAY) 5.2.1. PLANLAMA ALANI Kuzey Kentsel Gelişme Alt Yöresi, kuzeyde Yenişakran belediyesi, doğuda Manisa il sınırı, güneyde Menemen

Detaylı

ISBN: 978-963-9638-17-4

ISBN: 978-963-9638-17-4 Öğretmen El Kitabı Yeşil Kutu Öğretmen El Kitabı Orta ve Doğu Avrupa Bölgesel Çevre Merkezi ile Türkiye, Bulgaristan, Macaristan ve Polonya dan çok sayıda kişi ve kurumun işbirliğiyle hazırlamıştır. Yeşil

Detaylı

Çıralı: Farklı Bir Yaşam Mümkün*

Çıralı: Farklı Bir Yaşam Mümkün* Çıralı: Farklı Bir Yaşam Mümkün* Tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış, efsanelere konu olmuş Olimpos Çıralı, Antalya nın 70 km batısında yer alan, Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Köyü nün

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI II.TÜRKİYE DE AĞAÇLANDIRMANIN BAŞLANGICI

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI II.TÜRKİYE DE AĞAÇLANDIRMANIN BAŞLANGICI AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI A. AĞAÇLANDIRMANIN TARİHÇESİ: I. DÜNYADA İLK AĞAÇLANDIRMALAR: Ağaçlandırma çalışmalarının tarihi XIV. yüzyılın ikinci yarısına uzanmaktadır. 1368

Detaylı

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR.

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. M.Kemal ATATÜRK 2 ULUSAL ÇEVRE ANDI ŞİMDİ VE GELECEK KUŞAKLARIN TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİP OLDUĞU GERÇEĞİNDEN HAREKETLE, ÇEVREYE DUYARLI

Detaylı

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekreteryası ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Korunan Alanlar İş Programı Uygulama Kılavuzu WWF-Türkiye kimdir? WWF-Türkiye (Doğal Hayatı

Detaylı

1500 e kadar kullanılan mutfak gereçleri ve ürünleri

1500 e kadar kullanılan mutfak gereçleri ve ürünleri Bu proje AB komisyonu tarafından desteklenmektedir. İçeriği yazarlarının ve komisyonun izni olmadan hiç bir şekilde kullanılamaz. 1500 e kadar kullanılan mutfak gereçleri ve ürünleri KOLD COLLEGE 1500

Detaylı