EKOLOJİK DENGE VE YOK OLAN DEĞERLERİMİZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKOLOJİK DENGE VE YOK OLAN DEĞERLERİMİZ"

Transkript

1 Çevre Dergisi EKOLOJİK DENGE VE YOK OLAN DEĞERLERİMİZ Ak.Uzm. Süleyman BAŞLAR - Nurettin ŞAHİN D.E.U. Buca Eğt. Fak. Biyoloji Anabilim Dalı, İZMİR Anahtar Kelimeler: Ekolojik Denge, Biyolojik Çeşitlilik ÖZET Ülkemiz, Dünya coğrafyasındaki yeri,iklim ve topoğrafik özellikleriyle çoğu kendine has birçok bitki ve hayvan türünü içinde barındırmaktadır. Günümüzde giderek bozulan ekolojik denge ile birlikte bu türlerin habitatları da bozulmuş, bazılarında ise tamamen yok olmuştur. Bu makalede ülkemiz flora ve fauna'sında yer alıp nesli tükenmiş veya tükenme tehlike sindeki türler ele alınmıştır. GİRİŞ Yerkürede tahrip olan ekolojik denge ile birlikte, içinde barındırdığı değerler de yok olmaktadır. Bir canlının doğal olarak yaşayıp çoğaldığı, neslini devam ettirdiği yer, o türün habitatıdır. Günümüzde bu alanların bozulması ile içindeki canlı türlerinin de nesli tükenmektedir. Dünyadaki bütün türlerin bir çeyreği önümüzdeki 30 yıl içinde tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bunun en önemli ve başlıca nedenlerinden birisi de pek çok türün habitatmın tahrip edilmesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin, Amazon Ormanları dünyadaki türlerin yarısından fazlasını barındırmaktadır. Böyle bir tropik ormanda yapılacak hatalı ve plansız bir faaliyet burada bulanan türlerin 30 yıl içinde yüzde 5-15'inin tamamen yok olmasına neden olacaktır 1. Biyolojik çeşitliliğin azalmasının bir diğer sebebi ise türlerin ticari değerlerinin olması ve bu doğrultuda tüketil-

2 Ekoloji meşinden ileri gelmektedir. Balinadan fillere kadar bir çok tür, ticari çıkarlar uğruna tehlikeye sokulmuştur. Diğer taraftan sanayi ve tarım faaliyetlerinin kirlettiği toprak, hava ve su da pek çok türün sayısının azalmasına neden olmuştur. Biyolojik varlıklar, içinde yaşadıkları ekolojik çevreden soyutlanamazlar. Dolayısıyla tür ve çeşitlerin korunması sorunu aslında doğal alanların korunması sorunudur. Türlerin yaşamı, içinde bulundukları habitatın sağlıklı bir şekilde korunmasına bağlıdır. Korunacak çevre içinde daha başka bitki ve hayvan türleri de bulunacaktır. Bu bitki ve hayvan grubu, ekolojide "tür toplulukları" denen bir bütün oluşturur. Bu bütünün belli doğal sınırları varsa, örneğin bir dağ veya bir ova gibi, o zaman korunacak doğal alana "ekosistem" denir. Türkiye, coğrafi yapısı, konumu ve çeşitli ekolojik şartlarıyla önemli özellikler taşımakta, bu özelliği ile büyük bir kıtanın belirgin karekterini, küçük ölçekte de olsa toprakları üzerinde bulundurmaktadır. Diğer taraftan coğrafi konumu nedeniyle kıtalar arasında tabii bir köprü durumunda olan Türkiye'nin fauna ve florası büyük zenginlik göstermektedir. Ülkemiz, sahip olduğu iklim, topoğrafik özellikleri ve korunmuş alanlarıyla bu bölgelere has, dünyada sadece ülkemizde bulunan ve endemik tür olarak tanımlanan binlerce canlı türünü barındırmakta birçok canlı türü içinde hayatını sürdürebileceği son merkez olmaktadır. Yüzyılımız özellikle kuş türlerinin neslinin azaldığı bir dönemdir. Bu makalede hergün sayısına bir yenisi daha eklenen ve özellikle ülkemiz fauna ve flora'sında yer alıp nesli tükenmiş veya tükenme tehlikesindeki türler tanıtılmıştır. HAYVANLAR ALEMİ TATLI SU BALIKLARI Amik Gölü'nün kurutulmasıyla birlikte birçok endemik tür yok olmuştur. Abant Gölü'ndeki bazı dereler üzerinde Gök Kuşağı Alabalığı (Salma gairdneri) üretiminin yapılması, burada endemik olarak yaşayan Salma trutta abanticus'un toplu ölümlerine sebep olmaktadır. Aynı şekilde, Orta Anadolu Bölgesi'nde Hoyran ve Eğridir göllerine aşılanan Sudak (Lucioperca lucioperca) da buradaki tabii türlerin yok olmasına sebep olmuştur 2. TUZLUSU BALIKLARI Engraulis encrasicolus (Hamsi) Karadeniz ekosistemi içinde çok önemli bir yeri olan hamsinin stoklarında son yıllarda bir azalma ve değişkenlikler olduğu gözlenmektedir. Bunun en önemli nedenlerini ise, düzensiz ve aşırı avlanma ile birlikte Karadeniz ekosistemine yeni dahil olan bir Ctenophore türü (Mnemiopsis mccradyi) oluşturmaktadır 3. AMPHİBİA (AMFİBİLER =KURBAĞALAR) Bombina bombina (Kırmızılı Kurbağa) Adapazarı Sapanca Gölü, Terkos Gölü ve Edirne civarında yayılış gösterir. Yaşadığı suların kirletilmesiyle sayıları azalmaktadır. Mertensiella caucasica (Kafkas Semenderi) Yöresel adı "çiyan" olan ve Kafkas Semenderi olarak bilinen bu tür, akarsu ve göze sularının yakınlarında bulunur. Artmakta olan yerleşim alanları ve doğal biyotoplarının bozulması nedeniyle sayıları giderek azalan amfibi türleri arasındadır 4. Triturus vulgaris (Küçük Semender) Trakya ile Kuzeybatı Anadolu'da yayılmıştır'. Yaşadıkları durgun veya ağır akan suların çeşitli sebeplerle yok edilmesi veya kirletilmesi sonucu, nesli büyük bir hızla azalan bir semender türüdür. Triturus vittatus ophraticus (Şeritli Semender) Şeritli semender olarak da bilinen bu alt tür, Orta Karadeniz Bölgesi'nde Hopa'ya kadar olan sahilden 2800 m'ye kadar (Kafkasya) yaşadığı bildirilmektedir 6. Durgun Sularda yaşar, habitatlarının daralması ve kirlilik nedeniyle nesilleri hızla azalmaktadır 6. Triturus Karelini (Pürtüklü Semender) Karadeniz, Trakya, Kuzeybatı Anadolu ve Ege'de yaşayan bu türün yaşadığı alçak ovalardaki suların kirletilmesi sonucu türün yok olduğu söylenebilir 5. REPTİLİA (SÜRÜNGENLER) Chelonia mydas (Çorba Kaplumbağası) Eti çok makbuldür yıllarında İskenderun'dan büyük miktarlarda toplatılarak ihraç edilmiştir. Böylece, başlangıçta bitmeyecekmiş gibi

3 Çevre Dergisi görünen bu türün 6-7 yıllık bir zaman içinde sayısı oldukça azalmıştır. Caretta caretta (Adi Deniz Kaplumbağası) Dalyan'dan Anamur sahillerine kadar yayılış gösteren caretta'lar, yumurtlama alanlarındaki plansız yapılaşma nedeni ile nesileri tehdit altındadır. Nadiren Karadeniz'de rastlanır. Ege ve Akdeniz'den toplanmış kabuk örnekleri vardır 5. Vipera kaznakovi (Hopa Engereği) Yöresel adı "kontra" olan bu tür, Kafkasya'nın batı tarafı ile Suchum civarı ve Hopa'da rutubetli biotoplarda yaşar. Vipera kaznakovi Türkiye'nin zehirli yılan faunasına ait yedi türden birisidir. Son yıllarda ülkemize gelen bazı yabancı misafirlerin bazen de aracılar sayesinde toplatılıp ülkelerine izinsiz götürdükleri derileri çok kıymetli olan bir türdür. Bu nedenle nesilleri giderek azalmaktadır 7. AVES (KUŞLAR) Pelecanus crispus (Tepeli Kutan) Sayıları ancak 300 kadar olan bu tür, Kuş Cenneti, Balık Gölü, ve Ereğli Gölü'nde ürerler 2. Anhinga rufa (Yılan boyun kuşu) Aşırı avlanma ve habitatının tahrip edilmesi sonucu nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. A. melanogaster türünün ise nesli Amik Gölü'nün kurutulması sonucu tükenmiştir 8. Geronticus eremita (Kelaynak) Dünyada yanlızca Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ve Fas'ın kıyı kesiminde üremektedir 8. Birecik'te üreyen koloni, kışı Afrika'nın doğu kesiminde geçirir. Özellikle tahıla zararlı böceklerle beslenen bu kuşlar 1950'deki sıtma ve çekirge istilasına yönelik ilaçlama çalışlarından etkilenmiş ve populasyonun üçte ikisi ölmüştür de bir üretme çiftliği kurularak koruma altına alınmıştır 9. Günümüzdeki sayıları tükenme sınırına gelmiştir. Oxyura leucocephala (Dikkuyruk) Tüm dünyadaki populasyonun kadar olduğu tahmin edilmektedir 10. Yaz aylarında çifti Orta Anadolu'da üreyen bu tür, kışları Burdur Gölü'nde görülür 2. Aquila chrysaetos (Kaya Kartalı) Yurdumuzun en güçlü yırtıcı kuşudur. Daha çok kemirici hayvanlar, tavşan, karaca hatta tilkiyi bile avlayabilir 11. Son yıllarda tarım ilaçlarının yoğun kullanımı nedeniyle nesli tükenmektedir. Buteo buteo (Şahin) Yurdumuzda nesli tehlike altındaki yırtıcı kuşlarımızdandır. Temel besini tarla faresidir 11. Tarımdaki kimyasal mücadeleden en fazla etkilenen bir türdür. Accipiter gentilis (Çakır Kuşu) Yavruları toplanarak eğitilip avda kullanıldığı için, yurdumuzda son derece azalan bir türdür 1 '. Pandion haliaetus (Balık Kartalı) Sulak alanlarda çok seyrek olarak görülmektedir. Güney Doğu Anadolu dışındaki bütün bölgelerimizde rastlanmıştır''. Alectoris chukar (Kınalı Keklik) Kayalık ya da otluk açık arazilerde bulunur. Tohum ve küçük meyvelerle beslenir. Son yıllarda aşırı avlanma yüzünden sayıları azalmıştır. Phasianus colchicus (Sülün) Çalılık ve ağaçlıklara yakın ekin tarlalarında gezmeyi seven bu tür Orta Karadeniz'in vazgeçilmez av hayvanıdır. Aşırı avlanma sonucu nesli tükenmeyle karşı karşıyadır. Aynı familyadan Turaç'm (Francolinus françolinus) soyu ancak üretme istasyonlarında korunmaktadır. Striqiformes (Baykuşlar) Yurdumuzda bulunan tür sayısı 8'dir. Bunlardan puhu kuşu (Bubo bubo), alaca baykuş (Strix aluco) ve bahkpuhu kuşu (ketupa zeylonensis) nün soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Kulaklı orman baykuşu (Asio atus) ve peçeli baykuş (Tyto alba) ise oldukça büyük tehlike altındadır 11. MAMMALİA (MEMELİLER) Castor fiber (Avrupa Kunduzu) Türkiye'de halen varlığına dair kesin buluntular olmadığı konusunda araştırmacılar birleşmektedir yılında Ceyhan çevresinde 3-4 tane vurulduğu, l tane canlı yakalandığı, 1959'da Kahramanmaraş yakınında Körsulu Çayı'nda vurulduğu kaydına rastlanmıştır. Her hangi bir müze materyali yoktur 12. Grompus griseus (Karadeniz Yunus Balığı) Üst çenesinde diş bulunmayan bir tür olup küt bir burnu vardır. Karadeniz'de de rastlanır. Açık boz gövdesini kaplayan bıçak yarasına benzer birbirini kesen izler tanınmasını kolaylaştırır 9. Özellikle Karadeniz kıyılarındaki yoğun populasyonun korunabilmesi için balıkçılar avlanma usulleri ve yunus hakkında bilgilendirilmelidir. Felis leo (Kaplan) Son olarak 1970 yılında Güneydoğu Anadolu'da avlanmış, o tarihten sonra herhangi bir kayda

4 Ekoloji rastlanmamıştır 2. Panthera pardus (Anadolu Parsı) Türkiye'de yakın tarihlere kadar Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Ege Bölgesi'nin güney kesimlerinde ve Akdeniz Bölgesi ormanlarında yaşadığı bilinen bu türün 1974'- ten beri izine rastlanılmamıştır 9. Bu türün korunmasında av yasağı yeterli değildir. Aynı zamanda habitatının korunması gereklidir. Panthera leo persicus (Arslan) Anadolu'nun Batı, Orta, Güney ve Güneydoğu bölgelerinde, 12. yüzyıl sonlarına kadar yaşamıştır. Bazı araştırmacılar, 19. yüzyılın ikinci yarısında, Fırat Vadisi'nin alt kesiminde, Birecik çevresinde arslana rastlandığını belirtmektedirler. (Danford, 1880) Acinonyx Jubatus (Çitah) Kedi familyasından soyu tükenmiş bir türdür. 19. Yüzyıl'a kadar Güney Anadolu'da yaşamıştır 2. Monachus monachus (Akdeniz Foku) Başta Foça, Karaburun ve Anamur olmak üzere Akdeniz kıyılarında yayılış gösterir. Kıyıların kalabalıklaşması, kirlenmesi, balığın tüketilmesi kısacası habitatının insan eliyle bozulması nedeniyle ortadan kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Türkiye'deki populasyonda 1970'li yıllardan günümüze %80 civarında bir azalma gözlenmiştir 13. Elephas maximus asurus (Asya Fili) M. Ö. 1. yüzyılın başına kadar Kahramanmaraş ve Hatay illerindeki göl ve bataklıkların çevreleri ile Fırat ve Dicle'nin Suriye sınırına yakın vadilerinde yaşamıştır 2.

5 Çevre Dergisi Equus hemionus anatoliensis (Yaban eşeği) Bu türün, 12. yüzyıl sonlarına kadar Doğu Anadolu'da Murat, Karasu çevrelerinde yaşadığı belirtilmektedir 2. Bos primigenius Bojanus (Yaban Öküzü) Bu hayvan Anadolu'nun her tarafında M.Ö. l. yüzyıla kadar yaşamıştır 2. Algler BİTKİLER ALEMİ TOHUMSUZ BİTKİLER Cyanophyceae familyasını oluşturan, sularda besin zincirinin ilk basamağı olan algler, tek hücreliden kolonial duruma, iplik biçiminden karışık gelişmiş talluslu yapılara kadar değişik biçimlerde gözlenebilmektedir. M.Ö. 2700'lü yıllardan beri kullanılan bu bitkiler, hem tıbbi hem de ekonomik olarak öneme sahiptirler. Kozmetik sanayii, cam sanayii, kimya sanayii, gıda sanayii, boya sanayii, tekstil, kauçuk, kağıt, inşaat, ilaç sanayiileri gibi pek çok sanayii alanında çok büyük öneme sahip doğal değerlerimizdendir 14. Bu grup, suların kirletilmesiyle birlikte giderek azalmaktadır. Bu olayın büyük boyutlara ulaştığı İzmir ve İzmit körfezleri en çarpıcı örneklerdir. Fungi (Mantarlar) Protein ve vitaminlerce zengin, buna karşılık düşük kalorili olan mantarların ekonomik değeri yüksektir. Bazı mantarlar insan hayatı için tehlikeli olmasına rağmen, ilaç sanayiinde kullanılan önemli türleri de vardır. Özellikle Morchella sp. gibi ekonomik öneme sahip şapkalı mantar türlerinin bilinçsiz toplanılması tabii populasyonu büyük zarara uğratmaktadır. Bunun yanında, özellikle son 20 yılda çevre kirliliğinin ve asit yağmurlarının pek çok mantar türünün tükenmesine etkisi olmuştur. Aslında mantarların insanlar için önemi büyüktür. Kaybolan bu değerler insanlığın kaybıdır. Organik atıkların temizlenmesi, fotosentez için mutlak gerekli olan CO2'in ortama verilmesi ve toprağın humus miktarının artması gibi yaşadıkları ortamda çok büyük faydalar sağlamaktadır. Bunun yanında besin olarak, ekmeğin besin değerini yükselten maya olarak, fermantasyon endüstrisi ilaç endüstrisi ve gıda endüstrisi gibi birçok alanda kullanılmaktadır 15. Gymnospermae TOHUMLU BİTKİLER (Açık tohumlular) Abies nordmanniana (Stev.) Matff. Doğu Karadeniz Göknarı Kafkasya Göknarı olarak da isimlendirilen bu tür, ülkemizde Kızılırmak nehrinden başlayarak Batı Kafkaslara kadar uzanan bir bölgede, genellikle dağların denize bakan kısımlarında bulunmaktadır 16. Picea orientalis (L.) Link. Doğu Ladini Dünya'da yanhzca Türkiye'nin Kuzeydoğu Bölgesi'nde (Ordu-Melet suyu ile Gürcistan sınırı arasında) ve Kafkaslar'da yayılış göstermektedir. Bu ağaç türümüz bazı böcek ve mantar hastalıkları, çok eski zamanlardan beri devam etmekte olan usulsüz ve tekniğe aykırı yararlanmalar nedeniyle ve doğal yapay gençleştirme çalışmalarında yapılan yanlış uygulamalar sonucu gittikçe azalmaktadır 17. Cedrus Hbani A. Rich. Niksar-Erbaa Toros Sediri Sarıçam, karaçam, meşe gibi ağaç türleri ile karışık halde bulunurlar. Bugün özellikle sosyal baskılar sonucu habitatı daralmakta, mevcut genetik rezerv fakirleştirilmektedir. Asıl yayılışı Akdeniz Bölgesi'nde yapan Toros Sediri bu ana yayılışından başka Erbaa-Niksar dolaylarında doğal olarak yetişmektedir 18. Alan kazanmak amacıyla yapılan orman tahripleri ile doğal veya yapay gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmalarında yapılan yanlış uygulamalar sonucunda mevcut gen havuzu hem daraltılmakta hem de genetik kirlenmeye sebep olmaktadır. Anqiospermae (Kapalı Tohumlular) Tıbbi ve kokulu bitkiler uzun zamandan beri, özellikle geçen yüzyılın ortalarından itibaren, tabiattan toplanarak yurt dışına satılmaya başlanmış, ayrıca dünyada gittikçe yaygınlaşan tabii bitkilerin, hastalıkların tedavisinde kullanılmasına paralel olarak yurt içinde de kullanılmaları gittikçe ağırlık kazanır olmuştur. Bu grup bitki türlerinin çeşitli organlarının, özellikle kök ve rizomlarının, bilinçsiz ve aşın toplanmaları sonucu, bazı bitki türlerinin nesilleri oldukça azalmış, veya ortadan kalkacak hale gelmiştir. Anemone L. (Dağ Lalesi) Dik duruşlu çok yıllık otsulardır. Dip yapraklan parçalı, çiçek aktinomorf ve 5- çok tepalli. Akenler çok sayıda. Ülkemizde 7 türü vardır.

6 Ekoloji Cyclamen L. (Siklamen) Yumrulu çok yıllık otsular. Yapraklar uzun saplı ve kordat. Çiçekler tek, korolla tüp şeklinde, lopları geriye doğru kıvrık duruşludur. Ülkemizde 10 türü bulunur. Bunlardan 4 türü yanlız Anadolu'da yayılış gösteren endemik türlerdir. Glycyrrhiza glabra L. (Meyan) Çok yıllık bir bitkidir. Çiçekler yaprak koltuklarında kimoz veya rasemuz durumda, korolla mavi veya menekşe rengindedir. Meyvası kırmızımsı -kahverengi yuvarlak bir legümendir. Köklerinden meyan balı (succas liquinitiae) elde edilir ve bu madde eczacılıkta kullanılır 19. Son zamanlarda oldukça bilinçsizce toplanması bitkinin neslini tüketmektedir. Lilium L. (Zambak) Soğanlı çok yıllık otsulardır. Soğanlar pulsu yapılarla örtülmüştür. Yapraklar çok sayıda, çiçekler tek veya rasemuz veya şemsiye durumunda. Peri ant parçaları serbest ve kuvvetli geriye kıvrılmış. Ülkemizde 5 türü vardır. Süs bitkisi olarak yetiştirilir. Kolayca çoğalabilmesine rağmen Lilium candidum (Ak Zambak) Türkiye doğasından kaybolmak üzeredir. Galanthus L. (Kardelen) Soğanlı çok yıllık otsulardır. Yapraklar kaidede ve iki adet, çiçekler tek, aşağı sarkık duruşlu ve beyaz renktedir. Ülkemizde 9 türü bulunur. G. elwessi Hooker Batı Anadolu'da yayılış gösteren endemik bir türdür. Türkiye her yıl 30 milyon kardelen ihraç etmektedir. Orchis L. (Sahlep) Yumrulu çok yıllık otsulardır. Yapraklar değişik şekillerde, beneksiz. Ülkemizde 20 türü vardır. Gıda sanayi'nde kullanılır. Bu bitki türü de yok olmaya yüz tutmuştur. Bunların yanında bilinçsiz otlatma, tarla açma, orman yangınları, fabrika artıklarının sebep olduğu kirlilik bitki türlerinin neslini hızla azaltmaktadır. Buna en çarpıcı örnek, Murgul'daki fabrika bacasından çıkan gazların çevredeki tüm bitki türlerini yok etmesi olayıdır. SONUÇ Ekolojik bir sistemde bir canlı türünün neslinin tükenmesinden en çok etkilenecek varlık, yine insan olacaktır. Çünkü tabiatta mevcut her canlı türünün bir görevi vardır. Orman alanlarının tahribi, bilinçsiz zirai mücadele, sanayi artıkları, turistik tesislerin kıyılara yayılması, şehirleşme, sulak alanların kurutulması gibi tabiata yapılan suni müdahaleler mevcut dengeyi bozmakta ve birçok türün varlığını tehlikeye atmaktadır. Günümüzde karşılaşılan bu darboğazların her birine çeşitli teklifler sunulmaktadır. Fakat tüm bu çalışmalarda başarıya ulaşmanın yolu halkımızın çevreye daha duyarlı hale gelmesinden geçmektedir. SUMMARY ECOLOCIGAL BALANCE AND THE EXTINCTION OF OUR VALUES Türkiye, which contains a great number of plants and animal species, has different climate and topographic specialities on earth. Nowadays with deterioration in ecolocigal balance some species had already extinct species ör the danger of the species extinction in flora and fauna in Türkiye. KAYNAKLAR 1) UNEP, Our Planet 1992 Vol. 2 2) Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri, TÇV yayını ) Kideys., A.E., Karadeniz'in Bozulan Ekosistemi ve Hamsi Balıkçılığına Etkisi. 1. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildirileri 1993 izmir. 4) Tuncer., S., Yılmaz., N., Doğu Karadeniz'in Biyolojik Zenginliklerinden Mertensiella caucasica-triturus Vittatus Ophraticus'un Ekoloji ve Biyolojilerinin Araştırılması IV. Bilimsel ve Teknik Çevre Kongresi Bildirileri 1988 İzmir. 5) Başoğlu, M., Baran, 1., Türkiye Sürüngenleri, Kısım l, Kaplumbağa ve Kertenkeleler, Ege Ünv. Fen Fak., Kitaplar Serisi No: 76, ) Başoğlu, M., Özeti, N., Türkiye Amphibileri. E.Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi No: 50, 155 s. (1973) 7) Tuncer., S., Doğu Karadeniz Semenderleri ve Hopa Engereği Üzerine Araştırmalar. 1. Uluslararası Çevre Koruma Sempozyumu Bildirileri 1992 İzmir. 8) Türkiye'nin Çevre Sorunları, TÇV. Yayınları ) Ana Britannica Ansiklopedisi. C. 17, 22 10) IWRB NEWS No: 8, July ) Kiziroğlu, İ., "Sayıları Giderek Azalan Yırtıcı Kuşlarımız" Bilim ve Teknik 222: 1-4, ) Demirsoy., A., Yaşamın Temel Kuralları. Omurgalılar / Amniyota C Kısım 11. Ankara ) Akı, C., Cirik., S., Akdeniz Foku ve Korunması 1. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildirileri 1993 İzmir 14) Güner., H., Aşsel., V., Tohumsuz Bitkiler Sistematiği Cilt. l Ege Ünv. Fen Fak. Kitaplar serisi No: 108, 1989 İzmir. 15) Öner., M., Mikoloji 1. Ege Ünv. Fen Fak. Kitaplar Serisi No: 53 İzmir ) Yahyaoğlu., Z., Demirci., A., Genç., M., Azalmakta Olan Bir Doğal Türümüz. Doğu Karadeniz Göknarı (Abies nordmanniana (Stev.) Matff.) 1. Uluslararası Çevre Koruma Sempozyumu Bildirileri 1992 İzmir. 18) Genç., M., Kalay., H.Z., Orta Karadeniz Bölgemizde Yok Olma Tehlikesi İçindeki Bir Genetik Rezervimiz (Niksar - Erbaa Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Bükleri). 1. Uluslararası Çevre Koruma Sempozyumu Bildirileri 1992 izmir. 19) Seçmen., Ö., Gemici., Y., Leblebici., E., Gök., G., Bekat., L., Tohumlu Bitkiler Sistematiği Ege Ünv. Fen Fak. Kitaplar Serisi No: tzmir.

Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği

Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği BATI KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği İlhami TURAN Yaban Hayatı Araştırmaları Uzmanı Bir Kızılderili sözü derki

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDAKİ İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere olarak bitki ve hayvan topluluklarını

Detaylı

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDA İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere bağlı olarak bitki ve hayvan topluluklarını barındıran

Detaylı

Biyolojik Çeşitlilik

Biyolojik Çeşitlilik Biyolojik Çeşitlilik Biyolojik çeşitlilik dünyada yaşayan canlıların ve yaşam şekillerinin eşitliliği demektir. Bir bölgede yaşayan canlı türleri, tür cinsindeki farklılıklar ve farklı yaşam biçimleri

Detaylı

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimiz ve kıyılarımız canlı çeşitliliği bakımından çok zengin yerler. Ancak günümüzde bu çeşitlilik azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun birçok nedeni

Detaylı

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 İçindekiler 1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 1. BÖLÜM: BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI ve BİYOLOJİ... 12 A. BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ... 12 1. Bilim İnsanı ve Bilim... 12 B. BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI...

Detaylı

Antalya nın Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Koruma Statüleri. Wildlife and Wildlife Conservation Status of Antalya Province.

Antalya nın Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Koruma Statüleri. Wildlife and Wildlife Conservation Status of Antalya Province. Güllükdağı (Termessos) Milli Parkı nda yaban hayatı Capra aegagrus(yaban Keçisi ) Antalya nın Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Koruma Statüleri Wildlife and Wildlife Conservation Status of Antalya Province

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

Fen ve Teknoloji 7 6. ÜNİTE: İNSAN ve ÇEVRE

Fen ve Teknoloji 7 6. ÜNİTE: İNSAN ve ÇEVRE 6.1 EKOSİSTEMLER Anahtar Kavramlar Tür Habitat Popülasyon Ekosistem Canlı Öğeler EKOSİSTEM Cansız Öğeler Kazanım 6.1: Tür, habitat, popülasyon ve ekosistem kavramlarını örneklerle açıklar. 6.2: Bir ekosistemdeki

Detaylı

YABANİ BİTKİLERİN KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİR HASADI ve KULLANIMI

YABANİ BİTKİLERİN KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİR HASADI ve KULLANIMI YABANİ BİTKİLERİN KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİR HASADI ve KULLANIMI Türkiye nin bitkisel zenginliği Ülkemizde 12.500 farklı bitki türü bulunuyor. Bu bitkilerin 4.000 tanesi yaklaşık 1/3 ü endemik (ülkemize

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk)

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) Çoğunlukla boylu çalı ender 20 m boy, sık dallı, yuvarlak tepeli, kırmızı_kahverengi kabuk gelişi güzel çatlar ve dökülür İğne yapraklar 1-2.5

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA TRA1 FLORA Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA Avrupa dan Asya ya geçiş, saatten saate belli oluyor. Yiten ormanların yerini sık ve bitek çayırlar alıyor. Tepeler yassılaşıyor. Bizim ormanlarımızda bulunmayan

Detaylı

FLORA, FAUNA TÜRLERİ VE YABAN KUŞLARININ KORUNMASI TÜZÜĞÜ

FLORA, FAUNA TÜRLERİ VE YABAN KUŞLARININ KORUNMASI TÜZÜĞÜ FLORA, FAUNA TÜRLERİ VE YABAN KUŞLARININ KORUNMASI TÜZÜĞÜ (13.2.2014 R.G. 33 EK III A.E. 99 Sayılı Tüzük) ÇEVRE YASASI (18/2012 ve 30/2014 Sayılı Yasalar) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu,

Detaylı

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( )

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( ) 2.Hafta (16-20.02.2015) ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA (2014-2015 Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR Ders İçeriği Planlama Sistemleri Envanter Uzaktan Algılama (UA) Uzaktan Algılamanın Tanımı ve Tarihsel

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 4- Organik Tarım ve Koruma

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 4- Organik Tarım ve Koruma Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 4- Organik Tarım ve Koruma Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 4 Organik Tarım ve Koruma www.econewfarmers.eu 1. Giriş Organik tarım kültür alanlarında

Detaylı

Çevre Yüzyılı. Dünyada Çevre

Çevre Yüzyılı. Dünyada Çevre Çevre Yüzyılı Çevre; canlıların yaşamı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Hava, su ve toprak bu çevrenin fizikî unsurlarını; insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise, biyolojik unsurlarını

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

Doğaya Gereksinimimiz Var

Doğaya Gereksinimimiz Var Biyolojik Çeşitlilik Ana Tema Önerilen Süre Kazanımlar Öğrenciye Kazandırılacak Beceriler Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Biyolojik çeşitlilik, doğanın zenginliğidir. -2 ders saati Biyolojik çeşitliliğin

Detaylı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı Ekosistem Ekolojisi, Ekosistemin Yapısı Ekosistem Ekolojisi Yapısı A. Ekoloji Bilimi ve Önemi Ekoloji canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Günümüzde teknolojinin

Detaylı

Anadolu nun Biyoçeşitliliğini oluşturan sebepler

Anadolu nun Biyoçeşitliliğini oluşturan sebepler Anadolu nun Biyoçeşitliliğini oluşturan sebepler BYL118 Çevre Biyolojisi-II Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü lisans dersi Çağatay Tavşanoğlu 2016-2017 Bahar Biyoçeşitlilik - Tür çeşitliliği - Genetik

Detaylı

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda)

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen Toros (Lübnan) Sediri (C. libani) Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Himalaya Sediri Atlas Sediri (C. deodora) (C. atlantica) Dünyada Kuzey Afrika,

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

TÜRKİYE DE EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ

TÜRKİYE DE EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ 2 3 TÜRKİYE DE EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ Bu üç farklı biyocoğrafik bölgenin kesişme noktası olarak Türkiye; TARIM, ORMAN, DAĞ,, STEP, SULAK ALAN, KIYI VE DENİZ ekosistemlerine ve bu ekosistemlerin farklı formlarına

Detaylı

23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne

23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne 23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne SARI, A., BAŞKAYA, Ş. ve GÜNDOĞDU, E., 2013. Bir Şehrin Yuttuğu Sulak Alan: Erzurum Bataklıkları adlı poster bildiri

Detaylı

BÖLÜM 3. Artvin de Orman Varlığı

BÖLÜM 3. Artvin de Orman Varlığı BÖLÜM 3 Artvin de Orman Varlığı Özgür EMİNAĞAOĞLU Orman, oldukça geniş bir alanda kendine özgü bir iklim oluşturabilen, belirli yükseklik, yapı ve sıklıktaki ağaçlar, ağaçcık, çalı ve otsu bitkiler, yosun,

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tatlı su ve tuzlu su biyomları

Detaylı

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 197 GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Sibel MERİÇ Jeoloji Yüksek Mühendisi Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Ankara,TÜRKİYE sibelozilcan@gmail.com Seçkin

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ

9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ 9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 ALEMİ ALEMİ Çok hücreli ökaryot canlılardır. Koloroplast içerirler ve fotosentez ile inorganik maddeleri organik madde haline getirerek beslenirler.

Detaylı

Picea (Ladin) Picea abies (Avrupa Ladini) Picea orientalis (Doğu Ladini) Picea glauca (Ak Ladin) Picea pungens (Mavi Ladin)

Picea (Ladin) Picea abies (Avrupa Ladini) Picea orientalis (Doğu Ladini) Picea glauca (Ak Ladin) Picea pungens (Mavi Ladin) Picea (Ladin) 1 Picea abies (Avrupa Ladini) Picea orientalis (Doğu Ladini) Picea glauca (Ak Ladin) Picea pungens (Mavi Ladin) Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR SAÜ PMYO 19.12.2012 Picea (Ladin) 2 Picea (Ladin)

Detaylı

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler)

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Başak Avcıoğlu Çokçalışkan Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Biraz ekolojik bilgi Tanımlar İlişkiler

Detaylı

Bir organizmanın doğal olarak yaşadığı ve ürediği yere denir. Kısacası habitat bir organizmanın adresidir.

Bir organizmanın doğal olarak yaşadığı ve ürediği yere denir. Kısacası habitat bir organizmanın adresidir. 1.EKOSİSTEMLER TÜR HABİTAT POPÜLASYON EKOSİSTEM TÜR: Kendi aralarında üreyip verimli döller verebilen ve bir ortak atadan gelen benzer bireylerin oluşturduğu topluluğa denir. POPÜLASYON: Belli bir bölgede

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

Korunan Alanların İlanındaki Genel Kriterler

Korunan Alanların İlanındaki Genel Kriterler Korunan Alanların İlanındaki Genel Kriterler Alanın Yeri ile ilgili Kriterler Alanın yeri ile ilgili kriterleri, koruma alanı ilan edilecek alanın büyüklüğü, yeri (konumu) ve ulaşım durumunun araştırılması

Detaylı

Büyük baş hayvancılık

Büyük baş hayvancılık Büyük baş hayvancılık hayvancılık faaliyetleri özellikle dağlık bir araziye sahip kırsal kesimlerde ön plana geçerek, birinci derecede etkili ekonomik Yakın yıllara kadar bir tarım ülkesi olarak kabul

Detaylı

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.

Detaylı

Dr. Nejat ÇELİK. Eğitim

Dr. Nejat ÇELİK. Eğitim Dr. Nejat ÇELİK Eğitim 2001 2006 İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak İlmi ve Ekoloji A.B.D. Doktor 1990 1994 İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı A.B.D. Peyzaj

Detaylı

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne almaçlı dizilmiştir. Tomurcuklar çok pullu, sapsız, sürgüne

Detaylı

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tuzlu su ve tatlı su biyomları olmak üzere iki kısımda incelenir.

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU Gezinin Yapıldığı Tarih-Saat : 17/05/2013---09:30-13:00 Geziye Katılan Öğrenci Sayısı : 20 Geziden Sorumlu Öğretmen : Duygu AYDEMİR Gezinin

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

Besin Zinciri, Besin Ağı ve Besin Piramidi

Besin Zinciri, Besin Ağı ve Besin Piramidi Besin Zinciri, Besin Ağı ve Besin Piramidi Besin Zinciri, Besin Ağı ve Besin Piramidi Bir ekosistemde üreticilerden tüketicilere doğru besin aktarımı meydana gelir. Üreticilerden başlayarak bir trafik

Detaylı

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ Ekosistem, birbiriyle ilişkili canlı ve cansız unsurlardan oluşur. Ekosistem, bu unsurlar arasındaki madde ve enerji dolaşımı ile kendini besler ve yeniler. Madde döngüsü

Detaylı

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

Salix caprea L., Keçi Söğüdü, Orman Söğüdü

Salix caprea L., Keçi Söğüdü, Orman Söğüdü ÇALILAR Salix caprea L., Keçi Söğüdü, Orman Söğüdü 2 3 m çalı, ~ 7 8 m küçük bir ağaçtır. Yaprak uzunca, geniş yumurta, saplıdır, sivri, küttür, kalın, üstü kırışık, altı beyaz keçe gibi sık tüylü damar

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ I. Analitik Çerçeve ve Kapsam, Tanımlamalar ve Sınıflamalar a) Analitik Çerçeve ve Kapsam: Korunan alan istatistikleri; korunan alanlar (milli park, tabiat parkı,

Detaylı

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN DOĞA Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN 100 Çoruh Vadisi: Suya Gömülecek Miras Eray ÇAĞLAYAN Doğa Derneği Bozayı Araştırma ve Koruma Projesi Sorumlusu Çoruh Vadisi, Türkiye deki 305 Önemli Doğa Alanı ndan bir

Detaylı

GÖL EKOSİSTEMİNDE EKOLOJİK KUŞAKLAR

GÖL EKOSİSTEMİNDE EKOLOJİK KUŞAKLAR GÖL EKOSİSTEMİNDE EKOLOJİK KUŞAKLAR ILIMAN KUŞAK GÖLLERİNDE MEVSİMLERE BAĞLI OLARAK GÖRÜLEN TABAKALAŞMA VE KARIŞMA Ilıman veya subtropikal bölgelerde 20 metreden derin ve büyük göllerde mevsimsel sıcaklık

Detaylı

EKOSİSTEMLERİN İŞLEYİŞİ. Veli&Sümeyra YILMAZ

EKOSİSTEMLERİN İŞLEYİŞİ. Veli&Sümeyra YILMAZ EKOSİSTEMLERİN İŞLEYİŞİ Belli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim içinde bulunan canlılar (biyotik) ile bunların cansız çevrelerinin (abiyotik) oluşturduğu bütüne EKOSİSTEM denir. EKOSİSTEM

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OMURGALI HAYVANLAR SİS LAB. Ders No : 0310150122 Teorik : 0 Pratik : 2 Kredi : 1 ECTS : 1 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

DOGA KORUMANIN ÖNEMİ

DOGA KORUMANIN ÖNEMİ DOGA KORUMANIN ÖNEMİ Günümüzde sanayileşme sürecine paralel olarak dünyayı tehdit eden hızlı nüfus artışı, değişik kirlilik türleri, orman yangınları, tarla açmalar, aşırı otlatmalar, sulak alanların kurutulması,

Detaylı

Gübre Kullanımının Etkisi

Gübre Kullanımının Etkisi 1 Gübre Kullanımının Etkisi Tarımsal üretimi artırmanın en kolay yollarından biri gübre Dünyada gübre kullanımı sürekli artıyor. En çok tüketilen azotlu ve fosforlu gübreler Kirlilik açısından ahır gübresi

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI III. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Köprülü Kanyon Milli Parkının Kısa Tanıtımı Gerçekleştirilen Envanter Çalışmaları Belirlenen Orman Fonksiyonları Üretim Ekolojik Sosyal

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR 1 PEP101_H02 Abies (Göknar); A. pinsapo (İspanyol Göknarı), A. concolor (Gümüşi Göknar, Kolorado Ak Gökn), A. nordmanniana (Doğu Karadeniz-Kafkas Göknarı), A. bornmülleriana

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ VE ULUSAL UYGULAMA DENEYİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ VE ULUSAL UYGULAMA DENEYİMİ 1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ VE ULUSAL UYGULAMA DENEYİMİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK=BİYOLOJİK KAYNAK Ekosistem Tür Gen 2 3 Bozulmamış

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular)

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular) GYMNOSPERMAE (Açık Tohumlular) PINACEAE ***** Bu familyanın cinsleri şunlardır: Yalnızca uzun sürgün Uzun sürgünü + Kısa Sürgün Abies Pinus Keteleria Cedrus Pseudotsuga Larix Tsuga Pseudolarix Picea Cathaya

Detaylı

Dersin Kodu 1200.9133

Dersin Kodu 1200.9133 Çevre Bilimi Dersin Adı Çevre Bilimi Dersin Kodu 1200.9133 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin FAKİR

ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin FAKİR ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin FAKİR Angiospermae ve Gymnospermae Arasındaki Farklılıklar muhafaza içersinde döllenerek olgun tohuma gelişen gerçek meyve 3. Angiosperma ların odunlarında

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 48. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 48. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 48. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 ALEMİ ALEMİ Çok hücreli ökaryot canlılardır. Koloroplast içerirler ve fotosentez ile inorganik maddeleri organik madde haline getirerek beslenirler.

Detaylı

AVRUPA TOPLULUĞU PEGASO PROJESİ

AVRUPA TOPLULUĞU PEGASO PROJESİ AVRUPA TOPLULUĞU PEGASO PROJESİ 20 Şubat 2013 KÖYCEĞİZ - DALYAN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ALAN ÇALIŞMALARI AKDENİZ KIYI VAKFI Tanım BARSELONA SÖZLEŞMESİ 16 Şubat 1976 da, Barselona da Akdeniz ülkeleri

Detaylı

2. Karışımın Ağaç Türleri Meşcere karışımında çok değişik ağaç türleri bulunur. Önemli olan, ağaçların o yetişme ortamı özelliklerine uyum gösterip

2. Karışımın Ağaç Türleri Meşcere karışımında çok değişik ağaç türleri bulunur. Önemli olan, ağaçların o yetişme ortamı özelliklerine uyum gösterip 2. Karışımın Ağaç Türleri Meşcere karışımında çok değişik ağaç türleri bulunur. Önemli olan, ağaçların o yetişme ortamı özelliklerine uyum gösterip karışıma katılabilmeleridir. Karışımdaki ağaç türleri

Detaylı

Toplam AKTS Kredisi 30

Toplam AKTS Kredisi 30 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. Yarıyıl BIO 111 Genel Biyoloji I Zooloji 1 2-2 Z BIO 113 Genel Biyoloji I Botanik 2 2-2 Z BIO 115 Genel Biyoloji I Zooloji

Detaylı

Hazırlayan Rukiye DİLLİ

Hazırlayan Rukiye DİLLİ Hazırlayan Rukiye DİLLİ MTA TABİAT TARİHİ MÜZESİ KISA TARİHÇESİ Türkiye nin ilk ve en büyük Tabiat Tarihi Müzesi olan müzemiz, tadilat sonrası 24 Mayıs 2011 tarihinde yeniden ziyarete açılmıştır. 3 kat

Detaylı

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprak Nedir? Toprağın Tanımı Toprağın İçindeki Maddeler Toprağın Canlılığı Toprak Neden Önemlidir? Toprağın İnsanlar İçin Önemi Toprağın Hayvanlar İçin Önemi

Detaylı

TÜRKĐYE BĐYOLOJĐK ÇEŞĐTLĐLĐĞĐNĐN COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ YARDIMIYLA ĐZLENMESĐ: NUH UN GEMĐSĐ BĐYOLOJĐK ÇEŞĐTLĐLĐK VERĐTABANI

TÜRKĐYE BĐYOLOJĐK ÇEŞĐTLĐLĐĞĐNĐN COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ YARDIMIYLA ĐZLENMESĐ: NUH UN GEMĐSĐ BĐYOLOJĐK ÇEŞĐTLĐLĐK VERĐTABANI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir ÖZET TÜRKĐYE BĐYOLOJĐK ÇEŞĐTLĐLĐĞĐNĐN COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ YARDIMIYLA ĐZLENMESĐ: NUH UN GEMĐSĐ BĐYOLOJĐK ÇEŞĐTLĐLĐK VERĐTABANI E.

Detaylı

zeytinist

zeytinist zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr 30.03.2017 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : İNSAN VE ÇEVRE

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : İNSAN VE ÇEVRE ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : İNSAN VE ÇEVRE C ÇEVRE SORUNLARI VE ETKİLERİ (5 SAAT) 1 Ekosistemlerin Bozulma Nedenleri (Çevre Sorunları) 2 Çevre Kirliliğine Neden Olan (İnsan Kaynaklı) Faktörler

Detaylı

Kelaynakların Hazin Öyküsü

Kelaynakların Hazin Öyküsü Kelaynakların Hazin Öyküsü Hazin bir öykü anlatacağım bu kez sizlere... Bir varmış bir yokmuş... Uçsuz bucaksız bir ova varmış. Fırat ın sularıyla bereket bulmaya çalışan bu topraklar, fakir köylünün tek

Detaylı

KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI

KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI 01a Mutlak Koruma Alanı 01a.01 Kesin Korunacak Hassas Alan Kaynak değerlerinin korunması için alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde

Detaylı

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Yazarlar Doç.Dr.Hasan Genç Doç.Dr.İbrahim Aydın Doç.Dr.M. Pınar Demirci Güler Dr. H. Gamze Hastürk Yrd.Doç.Dr. Suat Yapalak Yrd.Doç.Dr. Şule Dönertaş Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8. bakteri, protist ve bitkiler üreticileri oluşturur. 1.Ünite : Canlılar ve Enerji İlişkileri 1.Besin Zincirinde Enerji Akışı

Fen ve Teknoloji 8. bakteri, protist ve bitkiler üreticileri oluşturur. 1.Ünite : Canlılar ve Enerji İlişkileri 1.Besin Zincirinde Enerji Akışı 1.Ünite : Canlılar ve İlişkileri 1.Besin Zincirinde Akışı Anahtar Kavramlar: Üretici Tüketici Ayrıştırıcı Fotosentez Klorofil 1.1. Besin zincirlerinin başlangıcında üreticilerin bulunduğu çıkarımını yapar

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ Dr. Jale SEZEN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi,Tekirdağ TABİAT VARLIKLARI VE KORUNAN ALANLAR Jeolojik devirlerle, tarih öncesi

Detaylı

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN EKOSİSTEM Cihangir ALTUNKIRAN Ekosistem Nedir? Bir bölge içerisinde bulunan canlı ve cansız varlıkların karşılıklı oluşturdukları sisteme ekosistem denir. Ekosistem Bileşenleri Canlı Öğeler Üreticiler

Detaylı

ANKARA İLİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ. Ankara da bilinçli. Çevre Gönüllüleri Yetişiyor

ANKARA İLİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ. Ankara da bilinçli. Çevre Gönüllüleri Yetişiyor ANKARA İLİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ 1923 Ankara da bilinçli Çevre Gönüllüleri Yetişiyor BOYAMA KİTABI İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı Çevreye yapılan yatırımın aslında

Detaylı

ORMANCILIĞIMIZ (TOHUM-FİDAN-AĞAÇLANDIRMA)

ORMANCILIĞIMIZ (TOHUM-FİDAN-AĞAÇLANDIRMA) ORMANCILIĞIMIZ (TOHUM-FİDAN-AĞAÇLANDIRMA) Prof. Dr. İbrahim TURNA Orman Nedir? Orman, sadece ağaç ve ağaççık toplulukları değildir. Orman canlı ve büyük bir sistemdir. Bu sistem; ağaçlar, çalılar, otlar,

Detaylı

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile uygulanan kültürel önlemlerden biri de tarım ilacı uygulamalarıdır.

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI V. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Uzun Devreli Gelişme Planı-Uludağ MP Uludağ, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 25. maddesi gereğince, 20.09.1961 tarih ve 6119-5 sayılı Bakanlık

Detaylı

ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır.

ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır. ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır. 2017 Dünya Su Günü Bildirisi 2016 yılı, ilk kayıtların tutulduğu 1880 yılından bu yana en sıcak yıl olarak kayda geçti. 2 yüzyıl, dünya ortalama

Detaylı

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 MARMARA BÖLGESi IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 COĞRAFİ KONUMU Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. Ülke yüz ölçümünün %8,5'i ile altıncı büyük bölgemizdir. Yaklaşık olarak

Detaylı

AYI (Ursus arctos) SAYIMI

AYI (Ursus arctos) SAYIMI AYI (Ursus arctos) SAYIMI Artvin, Şavşat, Meydancık 22-24 Mayıs 2013 T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü, Artvin Şube Müdürlüğü Telefon :

Detaylı

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Parklar Daire Başkanlığı Cihad ÖZTÜRK Orman Yüksek Mühendisi PLANLAMA NEDİR? Planlama, sorun

Detaylı

ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM

ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri)

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri) JUGLANDACEAE 6-7 cinsle temsil edilen bir familyadır. Odunları ve meyveleri bakımından değerlidir. Kışın yaprağını döken, çoğunlukla ağaç, bazıları da çalı formundadırlar. Yaprakları tüysü (bileşik) yapraklıdır.

Detaylı

Ağaç Fizyolojisi (2+0)

Ağaç Fizyolojisi (2+0) Ağaç Fizyolojisi (2+0) Prof. Dr. Ünal AKKEMİK İ.Ü.Orman Faku ltesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Ağaç Fizyolojisi neden önemlidir? Orman; geniş bir alanda, kendine özgu bir iklim yaratabilen, belirli bir

Detaylı

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM / CANLILAR VE HAYAT

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM / CANLILAR VE HAYAT CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM / CANLILAR VE HAYAT Dünyamızda milyonlarca tür canlının yaşadığı tahmin edilmektedir. Bunlar kedi, köpek, aslan, yılan, böcek, kuş gibi hayvanlar, elma, meşe, erik,

Detaylı

6. ÜNİTE İNSAN VE ÇEVRE. Bu ünitede öğrencilerin; Biyolojik çeşitliliğin önemini kavramaları, Bu üniteyi başarıyla tamamlayan her öğrenci;

6. ÜNİTE İNSAN VE ÇEVRE. Bu ünitede öğrencilerin; Biyolojik çeşitliliğin önemini kavramaları, Bu üniteyi başarıyla tamamlayan her öğrenci; İNSAN VE ÇEVRE İNSAN VE ÇEVRE Ekosistemler Ülkemizdeki Biyolojik Çeşitlilik Ülkemizdeki ve Dünyadaki Çevre Sorunları ve Etkileri Bu ünitede öğrencilerin; Ekosistem, tür, popülasyon ve habitat kavramlarını

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANSDERSLERİ (TEZLİ) Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Dersin Türü FBİ 601 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 4 0

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANSDERSLERİ (TEZLİ) Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Dersin Türü FBİ 601 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 4 0 BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANSDERSLERİ (TEZLİ) Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Dersin Türü FBİ 601 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 4 0 4 7,5 Seçmeli FBİ 602 Tohumlu Bitkilerde Revizyon Çalışmaları

Detaylı

ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR A- HAYVANLAR B- BİTKİLER C- HAYVANLAR VE BİTKİLERİN İNSAN HAYATINDAKİ YERİ D- CANLILARI KORUMA

ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR A- HAYVANLAR B- BİTKİLER C- HAYVANLAR VE BİTKİLERİN İNSAN HAYATINDAKİ YERİ D- CANLILARI KORUMA ÇEVREMİZDEKİ ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR A- HAYVANLAR B- BİTKİLER C- HAYVANLAR VE BİTKİLERİN İNSAN HAYATINDAKİ YERİ D- CANLILARI KORUMA 1- HAYVANLAR Yaşadığımız çevrede bir çok varlık karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

YANGINA DİRENİRKEN ÇOĞALAN AĞAÇLAR

YANGINA DİRENİRKEN ÇOĞALAN AĞAÇLAR YANGINA DİRENİRKEN ÇOĞALAN AĞAÇLAR HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER BATIHAN TAŞOVA (7-A) LİDYA İSLAMOĞLU (7-A) DANIŞMAN ÖĞRETMEN Meral BEŞİRACI İZMİR 2014 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...2 2. Projenin amacı...2 3.

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ MANTARLAR (FUNGİ) ALEMİ Genellikle çok hücreli olan ökaryot canlılardır. Kloroplastları yoktur. Bu nedenle fotosentez yapamazlar.parazit

Detaylı