COĞRAFİ İŞARETLER VE GASTRONOMİ TURİZMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COĞRAFİ İŞARETLER VE GASTRONOMİ TURİZMİ"

Transkript

1 COĞRAFİ İŞARETLER VE GASTRONOMİ TURİZMİ REHA KILIÇHAN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ

2 SUNUMUN İÇERİĞİ Coğrafi işaret kavramı Coğrafi işaretin işlevleri Coğrafi işaretlerin ekonomik önemi Türkiye de coğrafi işaretler Coğrafi İşaretlerin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

3 COĞRAFİ İŞARET KAVRAMI Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretten söz edebilmek için: a) Coğrafi sınırları belirlenmiş bir alan olmalı, b) Bu alana ait doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanan bir ürün olmalı, c) Ürünün ayırt edici özellikleri ile coğrafya arasında bağlantı olmalı, d) Ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin: Tamamı bu alanda En az biri bu alanda gerçekleşiyorsa Tüm/esas nitelikleri bu yöre kaynaklı Ününün buradan kaynaklanması yeterli MENŞE ADI MAHREÇ İŞARETİ (Isparta gülü) (Bozdağ kestane şekeri)

4 Menşe adı nedir? a) Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanan bir ürün olması; b) Tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanan bir ürün olması. c) Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması. Ör: Van Otlu peyniri, Anzer balı Ait oldukları coğrafi bölgenin dışında üretilemezler. Çünkü ürün niteliklerini, ancak ait olduğu yöre içinde üretildiği takdirde kazanabilir. Antep fıstığı

5 Mahreç işareti nedir? a) Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, veya bölgeden kaynaklanan bir ürün olması; b) Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş bir ürün olması; c) Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması. Ör: Trabzon ekmeği Ürünün özelliklerinden en az birinin o yöreye ait olmakla birlikte, yöre dışında da üretilebilmesi söz konusudur. Hereke halısı

6 COĞRAFİ İŞARETİN İŞLEVLERİ I. Asli İşlevleri Ayırt etmek (Markalarla benzer) Coğrafi kaynak belirtmek (Kökeninin mutlaka bir yere dayanması) Üretim metodunu ve kaliteyi garanti etmek (Tescil şartnamesi ile garanti altına alınır,denetimlerle sürdürülür) Pazarlama aracı olmak

7 II. Tali İşlevleri Yerel üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek Geleneksel bilgi ve kültürel değerleri korumak Turizme katkıda bulunmak Ürün taklitçiliği ile mücadele Görece nazar boncuğu

8 Pazarlama Aracı Olarak Ürün farklılaştırma ile standartlaşmayı önler. Kemalpaşa tatlısı Kaynaklandıkları coğrafyanın tanıtımını yapar (Turizm ile ilişkili). Ör: Hereke, İnegöl, Mustafakemalpaşa Uluslararası boyutta ülke imajı ve prestijinde de önemli pay üstlenirler. Ör: Türk lokumu, kebabı; Champagne Fransa nın bir sembolüdür. Ürün Taklitçiliği ile Mücadele Özellikle GOÜ kökenli ürünler için yasal koruma önemli. - Antigua kahvesi dünya pazarında, %30-40 nın gerçek olduğu tahmin ediliyor - Darjeeling çayı üretim 10 milyon kg, satılan 40 milyon kg (2002)

9 Geleneksel Bilgi ve Kültürel Değerleri Korumak Yerel değerleri yaşatıp korumak, o kültürü yaşatmakla eşdeğerdir. Nesilden nesile sözlü aktarımla ilerleyen geleneksel ve kültürel birikimin, ürünün özgün niteliğinin bozulmadan yazıya aktarılmasını sağlar. Gelişen bölgesel kimlik, bölgedeki diğer üreticiler için de kullanılabilir duruma gelir. Tüketicilerin bölgenin kültürü hakkında bilgi sahibi olmasına imkân verirler. Ör: Erzincan bakır işlemeciliği

10 Turizme Katkıda Bulunmak Ürünün kaynaklandığı coğrafi yerin bizzat reklamını yaparak kırsal/ kültürel turizmi çeker. Bu sayede: - Hem o ürünün hem de o yörede üretilen diğer ürünlerin talebi artar. - Yörede sunulan hizmetler gelişir (Restoran, hediyelik eşya, otel işletmeciliği...). Fransa ve İtalya da şarap turları Gıda müzeleri ( Proscciutto Museum, Parmesan Museum...) Parmesan Museum Prosciutto Museum

11 COĞRAFİ İŞARETLERİN EKONOMİK ÖNEMİ Avrupa Komisyonu nun Eurobarometer anketine göre: Tüketicileri bu ürünleri satın almaya teşvik eden temel güdüler (1999): Yer ve üretim metodunun garanti edilmesi : % 56 Kökeninin garanti edilmesi ve kalite : % 37 % 43 ü, coğrafi işaretli ürünler için % 10, % 8 i, coğrafi işaretli ürünler için % 20, fazla ödeme yapmaya razıdır. SONUÇ: Avrupa nın yaklaşık yarısı üretim kökeni ve metodunun garanti edildiği ürünler için fazla ödemeye razıdır.

12 Coğrafi İşaretli Ürün Ek Fiyat Gemlik zeytini %75 ek fiyat (TL/kg ) Bresse tavuğu (Fransa) Beyaz et fiyatının 4 katı Champagne (Fransa) 12 $ 40 $ Antigua kahvesi çekirdeği (Guatemala) 0,5 $ 1,5$ Parma jambonu (İtalya) 39 liret/kg 42 liret/kg Toscano yağları (İtalya) Jamao kahvesi (Dominik Cumhuriyeti) Tescilden sonra %20 daha fazla fiyat Tescilden sonra 67 USD 107 USD

13 Türkiye Kırsal kalkınmaya ve bölge ekonomisine önemli katkıları vardır. İstihdam sağlama.(malatya kayısısı kişiye; Ege pamuğu en az kişiye) Fransa 607 adet coğrafi işaretli ürün, ekonomide 18 milyar değerinde gelir yaratmış.(2004) En az kişiye doğrudan istihdam. (2004) İtalya Ekonomide 18 milyar değerinde gelir yaratmıştır.(2002) Toplam kişiye istihdam sağlamış.(2002) İspanya 3,5 milyar değerinde gelir yaratmıştır.(2002) Malatya kayısısı

14 Sonuç olarak; Ekonomik önemi açısından coğrafi işaretli ürünler; Değer yaratmakta İstihdam ve üretim alanlarında canlılık yaratmakta Kaliteye yönlendirmekte Kırsal nüfusu korumak ve göçü önlemekte Geleneksel bilgi ve kültürel değerleri korumakta Ürün taklitçiliği ile mücadelede kullanılabilen potansiyel araçlardır.

15 TÜRKİYE DE COĞRAFİ İŞARETLER Haksız rekabet hükümleri ve marka hukuku 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK, KHK nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik( ) Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı

16 555 Sayılı KHK ye Göre Koruma Kapsamındaki Ürünler Coğrafi işaret tanımına ve koşullarına uygun Doğal ürünler Tarım ürünleri Maden ürünleri El sanatları ürünleri Mevzuatta belirtilen şartları taşıyan sanayi ürünleri

17 Kimler başvuru yapabilir? Ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler Tüketici dernekleri Konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları Gümüşhane Pestili Gümüşhane Kömesi

18 BAŞVURU İÇİN NELER GEREKLİ? Başvuru aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermelidir: Başvuru sahibine ilişkin kimlik bilgileri Ürünün adı Ürünün tanımı (fiziksel, kimyasal ve benzeri ayırt edici özellikleri) Menşe / mahreç işaretin kullanılacağı (ürünün üretildiği) yöre, alan veya bölgenin coğrafi sınırlarını açıkça tanımlayan ve belirleyen bilgi, belge,harita Ürünün menşe/mahreç işareti tanımının hangisine uyduğunu gösterir deliller Denetim yapısı Coğrafi işaretin kullanım biçimi (markalama, etiketleme...) Başvuru ücreti (108 TL) Ayvalık zeytinyağı

19 Başvuru Formatı Başvuru Tarihi ve No: Enstitü tarafından kaydedilecektir. Başvuru Sahibi, Adresi: Başvuru sahibinin tam ve açık adı yer almalıdır. Ürünün Adı: Korumaya konu olacak ürünün adı yazılacaktır. Coğrafi İşaretin Adı: Coğrafi işaretin tam adı yazılacaktır. Örneğin Malatya Kayısısı Coğrafi İşaretin Türü: Menşe ad/ mahreç işareti tanımlarından biri. (Destekleyici bilgi ve belgeler eklenerek) Kullanım Biçimi: Markalama, etiketleme veya işaretleme şekillerinden birisi. Markalama; üreticilerin marka ile birlikte coğrafi işareti ürünlerinin üzerinde kullanmalarıdır. Etiketleme ise; başvuru sırasında görsel örneği belirlenmiş etiketin üretilen tüm ürünlerde kullanılmasıdır. Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: Ürünün ve gerekiyorsa hammaddelerinin genel özellikleri, boyutu, rengi, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik vb. ilgili özelliklerini açıklayıcı teknik bilgiler bulunmalıdır. Üretim alanına ait iklim, toprak ve beşeri faktör özelliklerinin ürün üzerindeki ayırt edici etkileri ayrıntılarıyla belirtilmedir.

20 Başvuru Formatı Üretim Alanı: Ürünün üretildiği coğrafi alan, ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Bu bilgiler, gerekiyorsa harita ile desteklenebilir. Örnek: Malatya ili sınırları vb. Mahreç İşareti ise Üretim Alanında Gerçekleşmesi Zorunlu Bulunan Özellikler Üretim Metodu: Aynı tür ürüne ait genel üretim metotlarından ziyade, tescile konu ürünün -varsa- yöreye özgü özellikler taşıyan üretim metodu, tüm detaylarıyla açıklanmalıdır. Denetleme:Ürünün üretimi, işlenmesi veya ilgili diğer işlemleri hakkında yeterliğe sahip, yasal kuruluş biçimine bakılmaksızın herhangi bir dernek, birlik veya benzeri örgütten oluşan tarafsız bir denetim sistemi oluşturulmalıdır. Oluşturulan denetim sistemi; görevini tam olarak yerine getirmek için yeterli personel, ekipman ve diğer olanaklara sahip olmalıdır. Denetim sistemi, üretim aşamalarının yanı sıra şikayet halinde de denetim yapabilmelidir. Ayrıca denetimde yer alan her bir kuruluştan alınacak, denetimlerin 555 Sayılı KHK hükümlerine uygun olarak yerine getireceğine ilişkin resmi onaylı ve kişi adı belirtmeyen taahhütnamelerin başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir

21 İnceleme TESCİL PROSEDÜRÜ Eksiklikleri giderme Gerekli şartları taşıyan başvurular Resmî Gazete ile coğrafi işaretin üretim alanını kapsayan ilde yayımlanan bir yerel gazetede yayımlanması (Mahreç işaretlerde ek olarak, başvurunun Resmi Gazete de ilan edildiğine ilişkin bilgi ilanı, yurt çapında dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük iki gazeteden birinde ilan yoluyla yayımlanır.) 6 aylık itiraz süreci Tescil (İtiraz yoksa) İzmit Pişmaniyesi

22 İtiraz olursa; İlgili herkes, Enstitü nezdinde itirazda bulunabilir. Başvuru sahibinin de görüşü alınarak başvuru ve itiraz konuda uzman kuruluşa gönderilir Başvurunun reddedilmesi İtirazın reddedilmesi, tescil Değişikliğe uğramış başvurunun yeniden yayımlanması (itiraza açık değil) Çorum leblebisi

23 DENETİM Yerel bölgede denetim mekanizması tarafından yürütülür. Ülke çapında ise Tarım Bakanlığı uhdesindedir. CEZALAR İhlal tespit edildiğinde; 2 yıl ila 4 yıl arasında hapis cezası, 20 bin ila 40 bin TL arasında para cezası verilebilir.

24

25 TÜRKİYE'DE TESCİL EDİLEN COĞRAFİ İŞARET TÜM DÜNYADA GEÇERLİ MİDİR? Hayır. Türkiye'de tescil edilen coğrafi işaretler sadece Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Paris Sözleşmesi'ne göre, koruma istenilen her ülkede ayrı müracaatta bulunulabilir. AB için, Avrupa Komisyonu na başvurulabilir.

26 Sonuç olarak; Türkiye azımsanmayacak ölçüde Coğrafi İşaret potansiyeline sahip! Ancak; Bu ürünlerin ekonomiye sağlayacağı potansiyel katma değerden yeterince faydalanılmadığı, Ürün değerinin geliştirilemediği, Bu konuda yeterli bilincin olmadığı görülmektedir.

27 Toplam Tescilli Coğrafi İşaret Sayısı = 180 Toplam 208 Adet coğrafi işaret başvurusunun işlemleri devam etmektedir...

28 COĞRAFİ İŞARETİN ADI BAŞVURU VE KORUMA TARİHİ TESCİL NO ADANA KEBABI ADAPAZARI DARTILI KEŞKEK ADAPAZARI ISLAMA KÖFTESİ AFYON KAYMAĞI AFYON MERMERİ AFYON PASTIRMASI AFYON SUCUĞU AKBAŞ TÜRK ÇOBAN KÖPEĞİ AKÇAABAT KÖFTESİ AKHİSAR DOMAT ZEYTİNİ AKHİSAR USLU ZEYTİNİ AKKUŞ ŞEKER FASULYESİ AKŞEHİR KİRAZI ANAMUR MUZU ANDIRIN TİRŞİĞİ ANTAKYA KÜNEFESİ(TATLI) ANTEP BAKLAVASI ANTEP FISTIĞI ARAPGİR KÖHNÜ ÜZÜMÜ AYDIN İNCİRİ AYVALIK ZEYTİNYAĞI

29 COĞRAFİ İŞARETİN ADI BAŞVURU VE KORUMA TARİHİ TESCİL NO BAFRA PİDESİ BARTIN İŞİ TEL KIRMA BAYAT TÜRKMEN KİLİMİ BAYRAMiÇ BEYAZI BERGAMA EL HALISI BERGAMA KOZAK ÇAM FISTIĞI BEYPAZARI KURUSU BODRUM MANDARİNİ BOYABAT ÇEMBERİ BOZDAĞ KESTANE ŞEKERİ BURDUR CEVİZ EZMESİ BURDUR ŞİŞ KÖFTESİ BÜNYAN EL HALISI ÇAĞLAYANCERİT CEVİZİ ÇANAKKALE EL HALISI ÇARŞIBAŞI KEŞANI ÇAY İLÇESİ VİŞNESİ ÇELİKHAN TÜTÜNÜ ÇİMİN ÜZÜMÜ ÇORUM LEBLEBİSİ ÇUBUK TURŞUSU

30 COĞRAFİ İŞARETİN ADI BAŞVURU VE KORUMA TARİHİ TESCİL NO DAMAL BEBEĞİ DENİZLİ LEBLEBİSİ DENİZLİ TRAVERTENİ DEVELİ CIVIKLISI DEVREK BASTONU DİYARBAKIR KARPUZU DİYARBAKIR ÖRGÜ PEYNİRİ DÖŞEMEALTI EL HALISI EDİRNE BEYAZ PEYNİRİ EDİRNE TAVA CİĞERİ EDREMİT KÖRFEZ BÖLGESİ ZEYTİNYAĞLARI EGE İNCİRİ / AEGEAN FİG EGE PAMUĞU / AEGEAN COTTON EGE SULTANİ ÜZÜMÜ / AEGEAN SULTANAS ELAZIĞ ÖKÜZGÖZÜ ÜZÜMÜ ERZİNCAN BAKIR İMALAT VE EL İŞLEMECİLİĞİ SANATI ERZİNCAN TULUM PEYNİRİ ERZURUM CİVİL PEYNİRİ ERZURUM KADAYIF DOLMASI ERZURUM KÜFLÜ CİVİL PEYNİRİ(GÖĞERMİŞ PEYNİR) ESKİŞEHİR ÇİĞBÖREĞİ (ÇİBÖREK) ESKİŞEHİR LÜLE TAŞI EŞME YÖRÜK KİLİMİ EZİNE PEYNİRİ FİNİKE PORTAKALI

31 COĞRAFİ İŞARETİN ADI BAŞVURU VE KORUMA TARİHİ TESCİL NO GAZİANTEP BAKIR EL İŞLEMECİLİĞİ GAZİANTEP SEDEF EL İŞLEMECİLİĞİ GELENEKSEL TÜRK AHUDUDU LİKÖRÜ GELENEKSEL TÜRK ÇİLEK LİKÖRÜ GELENEKSEL TÜRK GÜL LİKÖRÜ GELENEKSEL TÜRK KAYISI LİKÖRÜ GELENEKSEL TÜRK VİŞNE LİKÖRÜ GEMLİK ATI GEMLİK ZEYTİNİ GİRESUN TOMBUL FINDIĞI GÖRDES EL HALISI GÖRECE NAZAR BONCUĞU GÜMÜŞHANE DUT PESTİLİ GÜMÜŞHANE KÖMESİ GÜNEY EGE ZEYTİNYAĞLARI HELLİM / HALLOUMİ HEREKE İPEK HALISI HEREKE YÜN EL HALISI HEREKE YÜN İPEK EL HALISI ISPARTA GÜLÜ İNCE ISPARTA HASGÜL EL HALISI İNEGÖL KÖFTE İSABEY ÇEKİRDEKSİZİ(ÜZÜM) İSKİLİP DOLMASI İSKİLİP TURŞUSU İSPİR KURU FASÜLYESİ İZMİT PİŞMANİYESİ İZNİK ÇİNİSİ

32 COĞRAFİ İŞARETİN ADI BAŞVURU VE KORUMA TARİHİ TESCİL NO JİRKAN KİLİMİ KADINHANI TAHİNLİ PİDESİ KALE BİBERİ KALECİK KARASI ÜZÜMÜ KANGAL BALIKLI KAPLICASI KANGAL KOYUNU KARAMÜRSEL SEPETİ KARNAVAS DUT PEKMEZİ KARS EL HALISI KARS TÜRK ÇOBAN KÖPEĞİ KAYSERİ MANTISI KAYSERİ PASTIRMASI KAYSERİ SUCUĞU KEMALPAŞA TATLISI KESAN SATIR ET KIRKAĞAÇ KAVUNU KONYA ETLİ DÜĞÜN PİLAVI KULA EL HALISI KÜTAHYA ÇİNİSİ

33 COĞRAFİ İŞARETİN ADI BAŞVURU VE KORUMA TARİHİ TESCİL NO MALATYA KAYISISI MARAŞ BİBERİ MARAŞ DONDURMASI MARAŞ TARHANASI MARDİN İKBEBET MARDİN İMLEBES (BADEM ŞEKERİ) MARDİN KABURGA DOLMASI MARDİN KİBE MARDİN SEMBUSEK MARDİN TAŞI MERSİN CEZERYESİ MİLAS EL HALISI MUSTAFAKEMALPAŞA PEYNİR TATLISI MUSTAFAKEMALPAŞA TATLISI MUT KAYISISI (YAŞ SOFRALIK) NİZİP ZEYTİNYAĞI OLTU CAĞ KEBABI OSMANİYE YER FISTIĞI ÖDEMİŞ PATATESİ PAZIRIK EL HALISI PERVARİ BALI PROSCIUTTO DI PARMA (PARMA HAM / PARMA JAMBONU) RAKI RİZE BEZİ (FERETİKO)

34 COĞRAFİ İŞARETİN ADI BAŞVURU VE KORUMA TARİHİ TESCİL NO SAFRANBOLU SAFRANI SALİHLİ KİRAZI SALİHLİ ODUN KÖFTE SAMSUN KAZ TİRİDİ SAMSUN SİMİDİ SCOTCH WHISKY (İSKOÇ VİSKİSİ) SİİRT BATTANİYESİ SİİRT BÜRYAN KEBABI SİİRT FISTIĞI SİİRT PERDE PİLAVI SİMAV EL HALISI SİVAS EL HALISI SİVAS KÖFTESİ SOĞANLI BEBEĞİ SÜMER KARS EL HALISI SÜPER İNCE KİLİM ŞANLIURFA BİBERİ ŞANLIURFA ÇİĞ KÖFTE

35 COĞRAFİ İŞARETİN ADI BAŞVURU VE KORUMA TARİHİ TESCİL NO TARSUS BEYAZI ÜZÜM TOPACIK TARSUS ŞALGAMI TARSUS YAYLA BANDIRMASI TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI TAŞPINAR EL HALISI TAVŞANLI LEBLEBİSİ TERME PİDESİ TRABZON TELKARİYE VE HASIRI TÜRK RAKISI TÜRK TAZISI TÜRKMEN EL HALISI UŞAK HALISI YAĞCIBEDİR EL HALISI YAHYALI EL HALISI YAMULA PATLICANI YUNTDAĞI EL HALISI ZİLE PEKMEZİ

36 Coğrafi İşaretlerin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi Soyut kültürel mirasın somut olarak yansıması olan yiyecek ve içecek kültürümüz yavaş yavaş tükenmeye yüz tutmaktadır. Küreselleşme ile birlikte hızlı yemeğe dayalı tek düze bir yemek kültürü oluşmaya başlatırken yöresel ve geleneksel gastronomik değerler yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştır. Coğrafi işaretler; yöresel gastronomik mirasın korunması, tanıtılması ve ekonomik değer katma aracı olması bakımından son derece önem arz etmektedir.

37 Coğrafi İşaretlerin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi Ülkelerin turizm potansiyellerinin tanıtılmasında kendi mutfak kültürlerinin kullanılma isteği gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Yeme-içmenin bilime ve sanata dönüştürülmesi olarak değerlendirilen gastronomi artık turizmle bütünleşmeye ve ülke tanıtımlarında aktif bir rol üstlenmeye başlamıştır.

38 Coğrafi İşaretlerin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi Gastronomi, turizm deneyiminin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmekte ve bazı durumlarda temel seyahat motivasyonu olabilmektedir. Yapılan bir araştırmada turistlerin şarap turlarına katılmak için tur başına $937 ödedikleri ve bu tutarın ¼ nin sadece şarap odaklı aktivitelere ayrıldığını ortaya konulmuştur. Yiyecek ile ilgili yapılan seyahatlerde ise her bir tur için $1,194 harcama yapıldığı ve 1/3 nin sadece yiyecekler ile ilgili aktivitelere ayrıldığı ifade edilmiştir (Schmantowsky, 2008).

39 Coğrafi İşaretlerin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi Coğrafi işaretlerin son yıllarda birçok ürünle ilgili tüketicilerin korunması, yerel ürünlere ve kaliteli ürünlere güven duymasını sağlamasının yanı sıra kırsal bölgelerin gelişimi için ve kültürel mirasın korunması için yasal ve ekonomik bir araç olduğunu ifade edilmektedir (Kanvd.,2012; Bozgeyik,2009; Zagrafos,2008). Roqueford bölgesinde üretilen Roqueford peynirleri ile de ünlü olup, coğrafi işarete sahip Arfini ve arkadaşları (2011) Roqueford peynirinin bölgesinde meydana getirdiği değişiklikleri ele aldığı çalışmasında coğrafi işaretin bölgede iş imkanlarının %50 sini oluşturmada etkili olduğunu ortaya koymuştur.

40 Coğrafi İşaretlerin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi Coğrafi işaretlemeye konu olan ürünlerin genellikle yiyecek, içecek, alkollü içecekler ve şarap gibi tarıma dayalı ürünler olabileceği gibi el sanatları ürünleri de olabilmektedir. Başvurusu devam eden ürünlerin listesi incelendiğinde yöresel yemek ve tarım ürünlerinin ağırlıkta olduğu görülmektedir.

41 Coğrafi İşaretlerin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi Coğrafi işaretleme sistemi; yöresel ve yerel değerler ile geleneksel gastronomik mirası koruma altına alarak, yerel tarımsal faaliyetleri destekleyen, yöresel ürünlere ekonomik değer katan ve coğrafi işareti alan bölgenin tanıtımını sağlayan bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.

42 Gastronomi Turizmi Hareketliliğinde Coğrafi İşaretlemenin Rolü Sürdürülebilir gastronomi turizmi hareketliliği içerisinde coğrafi işaretleri önemli kılan özelliğin yerel ürün ve tatların bu sistem içerisinde koruma altına alınması ve bunun yerel ekonomik kalkınmada bir kalkınma aracı olarak kullanılabileceği olgusu olup, kültürel ve yerel mirasın hem korunması hem de sürdürülebilirliğini sağlaması açısından oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Coğrafi işaretler sürdürülebilir gastronomi turizmi hareketliliğinin motivasyon faktörü olan geleneksel üretimi, geleneksel yaşam kültürünü, kültürün sunduğu farklı lezzetleri, tarımsal, otantik, yerel yöresel yiyecek, içecek ve tatları koruyup, tanıtarak ve özellikle bölgenin turizm potansiyelini destekleyerek söz konusu destinasyona turist çekmede etkili olmakta ve buna bağlı olarak da söz konusu olan yörelerde yerel kalkınmaya destek sağlayan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

43 KAYNAKLAR KAN, Mustafa, Bülent GÜLÇUBUK, ve Murat KÜÇÜKÇONGAR. "Coğrafi İşaretlerin Kırsal Turizmde Kullanılma Olanakları." KMÜ Sosyal ve Ekonomı k Araştırmalar Dergı si (2012): Fügen DURLU-ÖZKAYA, Serdar SÜNNETÇİOĞLU ve Ayşe CAN, Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Hareketliliğinde Coğrafi İşaretlemenin Rolü JOTAGS (2013): TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ, Pek çok internet sitesi

44 TEŞEKKÜRLER