2009 YILI ORDU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 YILI ORDU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2009 YILI ORDU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon.. 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 2 1. Fiziksel Yapı 3 2. Örgüt Yapısı 4 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.. 5 D-Diğer Hususlar II. AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri.. 5 B- Temel Politikalar ve Öncelikler. 5 C- Diğer Hususlar. 5 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları 6 4. Diğer Hususlar.. 7 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu 7 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar.. 7 IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler. 7 B- Zayıflıklar 7 C- Değerlendirmeler. 7 V. ÖNERİLER ve TEDBİRLER.. 7

2 2009 YILI ORDU SAĞLIK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU A- Misyon: Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş; birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede bakım, eğitim, araştırma, yönetim, danışmanlık ve liderlik rollerini etkin olarak gerçekleştiren hemşirelerin ve akademik alanda çalışan hemşirelerin yetişmesini sağlamak, temel hemşirelik eğitiminin ve hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunmayı misyon edinmiştir. Ayrıca; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içinde bilimsel düşünceye sahip, her türlü gelişmenin takipçisi, gerek öğretim elemanı kadrosu gerekse öğrencileri ile halkla bütünleşmiş, insan yaşamının ve sağlık bakımının kalitesini yükseltecek, dünya standartlarında hizmet sunacak hemşireler yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Bölgenin ve ulusun sağlık öncelikleri doğrultusunda; birey, aile ve toplumun sağlığını koruyacak, geliştirecek, hastalıkları önleyecek hastalık halinde bakım ve rehabilitasyon hizmetleri ile bireyin ve sosyal grupların baş etme gücünü arttıracak hemşireler yetiştirmek. Ülke gerçeklerine uygun ve evrensel standartlarda bilimsel çalışmalar yapabilecek akademisyenler yetiştirmek. Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslar arası yayınları izleyerek eğitim ve uygulamalarını bilimsel verilere dayandırması, araştırma sonuçlarını uluslar arası dergilerde yayınlayarak hem ulusal hem de uluslar arası hemşirelik bilimine katkı sağlamak. Hem mezunlarımız hem de öğretim kadromuz ile çağdaş, temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı iyi bir hemşire modeli sergilemek. Vizyon: Öğrencileri, öğretim elemanları, eğitim programları ve araştırmaları ile bir model oluşturan, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen lider bir hemşirelik eğitim kurumu olmaktır. Dünyanın her yerinde gerek koruyucu ve sağlığı geliştirici, gerekse tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini başarı ile yerine getirebilecek mesleki bilgi ve becerileri en üst düzeyde kazanmış hemşireler yetiştirmektir. Mezunlarımızı ülkemizdeki diğer okulların mezunları ile yarışır hale getirmek, öğretim elemanlarını araştırmaları, yüksekokulumuzu öğretim programları ve uygulamaları ile model oluşturan, ulusal ve uluslar arası hemşirelik camiasında tanınır ve tercih edilir konuma getirmektir. 2

3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Okulumuz; öğrencileri, öğretim elemanları, eğitim programları ve araştırmaları ile bir model oluşturan, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen lider bir hemşirelik eğitim kurumu olmayı görev edinmiştir. C- İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı: Yüksekokulumuz 1996 yılında Sağlık Meslek Lisesi binasının Yüksek Öğrenim Kurumuna devredildiği binada lisans eğitimini yüksekokulumuz sürdürmektedir. Okula il merkezinde 4200 m 2 kapalı alan ve 7400 m 2 bahçe içinde yer almaktadır. Yüksekokulumuzun fiziksel yapısı içerisinde; 10 Sınıf 2 Beceri laboratuarı 1 Sınav salonu 1 Toplantı odası 3 Projeksiyon odası 1 Konferans salonu 1 Öğrenci bilgisayar laboratuarı 11 Öğretim elemanı odası 4 Yüksekokul idarecileri odası 4 idari çalışanlar odası 1 Kütüphane 1 Öğrenci kulüp odası 1 Öğrenci kafeteryası mevcuttur. 2. Örgüt Yapısı: İdari Kadro: Müdür : Yard.Doç.Dr. Nurgül BÖLÜKBAŞ Müdür Yardımcısı:Yrd.Doç.Dr. Nülüfer ERBİL Müdür Yardımcısı: Öğr.Gör. Azize Nuran KAHRAMAN Yüksekokul Sekreteri: Ahmet Atiklik Yönetim Kurulu: Yard.Doç.Dr. Nurgül BÖLÜKBAŞ Yrd.Doç.Dr. Nülüfer ERBİL Öğr.Gör. Azize Nuran KAHRAMAN Doç.Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU Doç.Dr. İlhan EKİCİ Yrd.Doç.Dr. Salih OKUMUŞ 3

4 Yüksekokul Kurulu: Yard.Doç.Dr. Nurgül BÖLÜKBAŞ Yrd.Doç.Dr. Nülüfer ERBİL Öğr.Gör. Azize Nuran KAHRAMAN Akademik Personel: Yüksekokulumuzda 2 Yrd.Doç, 6 Öğretim Görevlisi (1 i doktora yapan 2 yükseklisanslı olmak üzere) İdari Personel: 10 idari personel bulunmaktadır. Bunlardan 4 tanesi 13/b ile 1 tanesi şirket elemanı olarak görev yapmaktadır. 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Öğretim Araç Gereçlerimiz 3 tepegöz 2 projektör 1 Televizyon 1 Video 25 İnternet erişimli bilgisayar (Bürolar dahil) 1 Faks 5 Yazıcı 2 Slayt makinesi 4- İnsan Kaynakları: Yüksekokulumuzda 1 müdür, 2 müdür yardımcısı, 6 öğretim görevlisi, 1 yüksekokul sekreteri 9 idari personel, 5 hizmetli personel görev yapmaktadır 5- Sunulan Hizmetler: Yüksekokulumuzda Eğitim-Öğretim yılında akademi elemanlar tarafından il ve ilçelerde değişik durumlarda özel sağlık günlerine yönelik ve genel sağlık konuları ile ilgili değişik seminerler verilmiştir. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kurumu, Ordu Üniversitesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği ile üniversitemiz tarafından uygulanan tüm kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yönetim ve iç kontrol sistemi yürütülmektedir. D- Diğer Hususlar: 4

5 II. AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri Günümüzde hemşireliğin tedavi hizmetleri ile sınırlı olan çalışma alanını insanın olduğu her yerde çalışabilecek şekilde genişletmeyi sağlayacak politikalar oluşturmak Lisans eğitiminde kaliteyi arttırmak. Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüşerek yeni bölümler açmak. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelikte lisansüstü eğitim başlatmak Öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin bilimsel çalışma ortamını geliştirmek. Öğretim elemanlarımızın yurt içi ve yurt dışı bilimsel faaliyetlerini arttırmak. Öğrencilerimizin kulüp çalışmalarını desteklemek, B- Temel Politikalar ve Öncelikler: Temel politikamız amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda hareket ederek ülke ve dünya çapında üniversite çalışmalarını gerçekleştirmektir. Önceliğimiz; kaliteli bir eğitim ortamı sağlayarak mezunlarımızı aranan ve tercih edilen meslek mensupları olacak şekilde yetiştirmektir. C- Diğer Hususlar 5

6 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları: Yüksekokulumuz 2009 yılı mali bütçesine ayrılan ödenek dahilinde harcama yapılmış ancak yıl sonu itibariyle ödeneklerimiz yeterli olmadığı için ek ödenek talebimiz olmuştur. 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Memurlar 2009 yılı Serbest Ödenek : , yılı Düşülen Ödenek : ,00 Harcanan Ödenek : ,17 Kalan Ödenek : , Geçici Personel 2009 yılı Serbest Ödenek : 0,00 Harcanan Ödenek : 0,00 Kalan Ödenek : 0, Memurlar 2009 yılı Serbest Ödenek : ,00 Harcanan Ödenek : ,55 Kalan Ödenek : 3.428, Geçici Personel 2009 yılı Serbest Ödenek : 0,00 Harcanan Ödenek : 0,00 Kalan Ödenek : 0, Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları 2009 yılı Serbest Ödenek : , yılı Düşülen Ödenek : ,00 Harcanan Ödenek : ,53 Kalan Ödenek : , Yolluklar 2009 yılı Serbest Ödenek : , yılı Düşülen Ödenek : 4.000,00 Harcanan Ödenek : 5.159,21 Kalan Ödenek : 5.040, Hizmet Alımları 2009 yılı Serbest Ödenek : 4.000,00 Harcanan Ödenek : 3.299,93 Kalan Ödenek : 700, Menkul Mal Gayrimenkul Hak Alım ve Onarım Giderleri 2009 yılı Serbest Ödenek : 2.000,00 Harcanan Ödenek : 1.994,20 Kalan Ödenek : 5, Gayri Menkul Mal Bakım Onarım Giderleri 2009 yılı Serbest Ödenek : 2.000,00 Harcanan Ödenek : 1.608,09 Kalan Ödenek : Tedavi ve Cenaze Giderleri 2009 Yılı Serbest Ödenek : ,00 Harcanan Ödenek : ,82 Kalan Ödenek : 5.861,18 3-Mali Denetim Sonuçları: 6

7 4- Diğer Hususlar: Yüksekokulumuz akademik elemanlarının kongre, sempozyum gibi bilimsel faaliyetlere katılımında özellikle Yolluklar ödenek miktarının, Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları, Menkul Mal ve Gayrimenkul Hak Alım ve Onarım Giderleri, Hizmet Alımları ödenek miktarlarının artırılmasının okulumuzdaki performansı olumlu etkileyecektir. B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri: Yüksekokulumuzda il merkezinde ve ilçelerde akademik elemanlar tarafından değişik sağlık konularında sağlık eğitim faaliyetleri yürütülmüştür. 2-Performans Sonuçları Tablosu: 3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi: 4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi: 5- Diğer Hususlar: Yüksekokulumuzdan Eğitim-Öğretim yılında 48 öğrenci mezun olmuştur. IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-Üstünlükler Üniversitemizin veri tabanına sahip olması Üniversitemizin Farabi programlarını başlatması AB ülkeleri serbest dolaşım kapsamında olan meslekler içinde yer almamız Proje ve yayınların finansal olarak desteklenmesi Dış kurumların proje talebi Hemşirelikteki ulusal hakemli dergi sayısının artması Üniversitenin gelişmeye açık bir bölgede bulunması Ordu yöresinde yeni hastanelerin açılması ve istihdam olanaklarının artması Atama yükseltme kriterlerinin araştırmayı teşvik etmesi B- Zayıflıklar Okulumuzda yapı ve işleyişinin kurumsallaşmış olması Kurum içi olumlu ilişkiler Yüksekokulumuzun diğer Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Hemşirelik ve Sağlık Yüksekokulları ile iyi ilişkiler içinde olması Mezunlarımızın kolay iş bulması Yöneticilerimizin kendi meslek grubumuzdan olması Öğrenci-öğretim elemanı iletişiminin iyi olması Sağlık Yüksekokulları içinde tanınırlığımızın yüksek olması Öğretim elemanlarının eğitimi geliştirmeye inançlı olması C-Değerlendirme: Kısa vadede üstün yönlerimiz daha da desteklenerek, zayıf yönlerimiz ise üniversitemiz ve akademik elemanlarımızın desteğiyle ve tüm çalışanlarımızın işbirliği ile giderilmeye çalışılacaktır. V.ÖNERİ VE TEDBİRLER Öğretim elemanı sayımızın artırılması, Bilgisayar ve Projeksiyon sayımızın artırılması, Bahçe düzenlemesinin tamamlanması, Spor sahalarının tamamlanması ve aktif hale getirilmesi Kafeterya hizmetlerinde kalitesinin artırılması Kütüphane süreli yayınlarının artırılması ve yayın takibi için on line bağlantının sağlanması 7

8 8