HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN HACİM VE AĞIRLIK ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) GAZİANTEP Ağustos 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN HACİM VE AĞIRLIK ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) GAZİANTEP Ağustos 2013"

Transkript

1 HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN HACİM VE AĞIRLIK ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) GAZİANTEP Ağustos 2013

2 Sunum Planı Mevzuat Tanımlar Hazır Ambalajlı Mamullerin Kontrolü Sektörün Sorumlulukları

3 Mevzuat - Hazır ambalajlı mamullere ilişkin 3 yönetmelik bulunmaktadır. 1) Hazır Ambalajlı Mamullerin Hacim ve Ağırlık Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik(76/211/AT) 2) Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik(2007/45/AT) 3) Ölçü Kapları Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmelik(75/107/AT)

4 Hazır Ambalajlı Mamullerin Hacim ve Ağırlık Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik(76/211/AT) Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 10 Nisan 2002 / Değişiklik Resmi Gazete tarih ve sayısı: 01Temmuz 2006/ tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

5 Hazır Ambalajlı Mamullerin Hacim ve Ağırlık Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik(76/211/AT) Amaç : Hazır ambalajlı belirli mamullerin piyasaya arzına yönelik koşullar ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam : Bu Yönetmelik, 5 g veya 5 ml den daha az 10 kg veya 10 L den daha fazla olmayan nominal dolum miktarına sahip hazır ambalajlı belirli mamullere ilişkin usul ve esasları kapsar. Hukuki Dayanak : 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun

6 Tanımlar Hazır Ambalajlı Mamul; İçerisinde sabit ve standart miktarlarda ürün içeren, Dolum işletmesinden çıkışlarında önceden belirlenmiş belirli değerleri taşıyan, Üzerlerine ağırlık ve/veya hacim birimleri basılmış olan, Satın alanın bulunmadığı bir yer ve zamanda ambalaj içerisine doldurulan, Ambalajı değiştirilemedikçe bu değerin değiştirilemediği paketlenmiş ve/veya kapatılmış ambalajlar içerisinde bulunan madde veya mamulü ifade eder.

7 Tanımlar Üretici; Hazır ambalajlı mamulü imal eden, ıslah eden, Ürüne ticari markasını veya ayırt edici işaretini koyarak kendini imalatçı olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; Üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi; Türkiye de yetkili temsilcisinin bulunmaması halinde ise ithalatçıyı; Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

8 Tanımlar Gerçek Dolum Miktarı; Bir hazır ambalajlı mamulün gerçekte tespit edilen kütlesi veya hacmidir. Nominal dolum miktarı hacim olarak verilen mamullerin bütün kontrolleri, 20 0 C de yapılmalı veya 20 0 C ye göre düzeltilmelidir. Ancak bu kural miktarları hacim birimleriyle ifade edilen derin dondurucularda dondurulmuş ürünler için geçerli değildir.

9 Tanımlar Nominal Dolum Miktarı; Bir hazır ambalajlı mamulün ambalajının üzerinde belirtilen ve bu hazır ambalajın ağırlık veya hacim olarak içermek zorunda olduğu ürün miktarıdır. Eksik Dolum Miktarı; Bir hazır ambalajlı mamulün nominal dolum miktarı ile gerçek miktar arasındaki farktır.

10 Genel Hükümler İçlerinde sıvı ürün bulunan hazır ambalajlı mamuller hacim esasına göre, İçlerinde sıvı olmayan ürün bulunan hazır ambalajlı mamuller ağırlık esasına göre doldurulur.

11 HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN KONTROLÜ

12 Yetkili Kuruluşun Yetkileri İle İlgili Yasal Düzenlemeler 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) STB Piyasa Gözetimi ve Denetimine Yönetmeliği ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete)

13 Hazır Ambalajlı Mamuller Kontrolü Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarlarının Tespiti için yapılacak kontroller; Duyusal Kontrol Metrolojik Kontrol

14 Duyusal Kontrol Piyasaya arz edilmiş ve/veya üretilmiş Hazır Ambalajlı Mamuller üzerindeki yazı ve işaretler; İyi görülebilecek, silinmeyecek, ve açıkça okunabilecek şekilde, Nominal Dolum miktarı Birim işareti (80/181/AT) Firma, Dolum işletmesi, siparişçi ve ithalatçıyı belirleyecek tescilli marka, Yazı Yüksekliği, En az 3mm boyutunda e işareti (ihtiyari)

15 Duyusal Kontrol Nominal Dolum Miktarı (g-ml) Nominal Dolum Miktarın En Az Yazı Yüksekliği 1000 ve üstü için (1000 hariç) 6 mm (1000 dahil) 4 mm (200 dahil) 3 mm 50 daha aşağısı 2 mm

16 Hatalı Uygulamalar ÖRNEK : Belli olmayan dolum beyanında Yaklaşık olarak (takriben) 600 g veya 965 g +/-15 g 500 ml,

17 Doğru Uygulamalar

18 Metrolojik Kontrol Hazır Ambalajlı mamullerin nominal dolum miktarı kontrollerinin Yönetmeliğe uygunluğunun tespit edilmesi. Numunedeki her bir hazır ambalajlı mamulün gerçek dolum miktarını kapsayan kontrol, Numunedeki bütün hazır ambalajlı mamullerin gerçek dolum miktarlarının ortalamasına ilişkin diğer bir kontrol.

19 Metrolojik Kontrolde Temel Gereklilikler Gerçek dolum miktarlarının ortalaması, nominal dolum miktarından az olamaz. Hazır Ambalajlı Mamullerin üretiminde kullanılan müsaade edilen negatif hata payları Yönetmelikte verilmiştir. Negatif hatalardan daha büyük olan hazır ambalajlı mamullerin oranı Ek II de belirtilen testlerin şartlarını sağlayan hazır ambalajlı mamuller partisinden yeterince küçük olmalıdır. Hazır ambalajlı mamullerin üretiminde kullanılan müsaade edilen negatif hatanın iki katından daha büyük hataya sahip hazır ambalaj olmamalıdır.

20 Metrolojik Kontrol Nominal Dolum Miktarı (Qn) gram veya mililitre Müsaade Edilen Negatif Hatalar % Qn g veya ml , , R ,

21 Metrolojik Kontrol

22 Tanımlar Örnek 2 : Nominal dolum miktarı Q N = 500 g olan çikolata için alt sınır (TU1) ve ikinci alt sınırı (TU2) hesaplayınız. birinci Q N = 500 g için T = Q N x % 3 = 500 x %3 = 15 g TU1 = Q N T = 500 g 15 g = 485 g TU2 = Q N 2xT = 500g 2x 15 g = 470 g

23 Tahribatsız Muayene Alma İçin İkili Numune Alma Miktarı Numune Hatalı Hazır Ambalajlı Mamul Sayısı Parti Büyüklüğü Sırası Adedi Toplam Numune (Adet) Kabul Kriteri Red Kriteri ve üstü 1inci inci inci inci inci inci

24 Tahribatlı Muayene İçin Tekli Numune Alma Yöntemi Parti Büyüklüğü Numune (Adet) Hatalı Hazır Ambalajlı Mamul Sayısı Kabul Kriteri Ret Kriteri

25 SEKTÖRÜN SORUMLULUKLARI

26 Sektörün Sorumlulukları 1. Üreticiler, hazır ambalajlı mamullerin Yönetmelik hükümlerine uygun olması için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu yükümlülükler özet olarak: Ürünlerin etiketlenmesini, Cihazların doğruluğu ve uygunluğu ile bunların yeterince desteklendiğini, Kayıtların yeterliliği ve doğruluklarının o parti içindeki hazır ambalajların kontrolünü, Hazır ambalaj miktarlarını kapsamalıdır

27 Sektörün Sorumlulukları 2. Bir hazır ambalajlı mamulün gerçek dolum miktarı üreticinin sorumluluğu altında ağırlık veya hacim açısından kontrol edilmelidir. 3. Ölçüm ve kontrollerde gerekli işlemleri yerine getirmek için uygun yasal ölçüm cihazları ile yapılmalıdır. Tüm cihazlar için; Kalibrasyonlar, ulusal ve uluslar arası standartlara göre izlenebilir olmalı, Sertifikalar, ölçümleri ve ölçüm belirsizliklerini belirtmelidir. Tüm cihazlar doğruluğu sağlamak için desteklenmeli ve periyodik olarak kalibre edilmeli, yada eğer yasalar gerektiriyor ise tekrar onaylanmalıdır.

28 Sektörün Sorumlulukları 4. Kontrol şartlarının sağlanması için üretici tarafından yapılan bu oto kontrol işlemlerinin ve sonuçlara ait bilgi ve belgelerin istenildiğinde görevlilere sunulması gerekmektedir. Ürün ile ilgili yapılacak oto kontrollere ait bilgiler; Tarih ve oto kontrolü yapan kişinin adı Kontrol edilen hazır ambalaj adedi Tu1 ve Tu2 altında kalanların adedi Nominal dolum miktarı Olması gereken dolum miktarı Yoğunluk Kontrol edilen hazır ambalajın ortalama değeri Ortalama dara ağırlığı

29 Sektörün Sorumlulukları 5. Ürün ile ilgili yapılacak oto kontrollere ait bilgiler; Kayıtların saklanması Bütün kayıtlar, en az 1 yıl süreyle olmak üzere muhafaza edilmelidir. 6. Hazır ambalajlı mamullerin Avrupa Birliği dışında bir ülkeden ithali durumunda, ithalatçı firma ölçme ve kontrol yerine bu konudaki tüm sorumluluğu garanti ettiğini belgeler.

30 Teşekkür ederim.