Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun sayılı. % 25 İndirimli 293,25 TL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun 7. 5252 sayılı. % 25 İndirimli 293,25 TL."

Transkript

1 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 13 Yolun yapımı ve bakımı le görevl kuruluştan zn almadan ve trafk akımı le güvenlğn bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafğe kapatacak şeklde karayolu yapısında çalışma yapmak, 391,00 TL. 293,25 TL. Tehlkel durum ve engeller, bütün sorumluluk bunları yaratan kşlere at olmak üzere zabıtaca kaldırılır, yapılan masraflar sorumlulara ödetlr. 14 Karayolu yapısı üzerne, trafğ güçleştrecek, tehlkeye sokacak veya engel yaratacak, trafk şaretlernn görülmelern engelleyecek veya güçleştrecek şeklde br şey atmak, dökmek, bırakmak vb, hareketlerde bulunmak ve karayolu yapısı ve güvenlk tessler le trafk şaretlerne zarar vermek, yerlern değştrmek veya ortadan kaldırmak. 391,00 TL. 293,25 TL. Tehlke ve engeller, lgl kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve eksklkler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça derhal gderlr, zarar karşılıkları ve masraflar sorumlulara ödetlr. 16 Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı çnde zn almadan, trafk şaretlernn görünmelern engelleyecek, anlamlarını değştrecek veya güçleştrlecek, yanıltacak veya trafk çn tehlke veya engel yaratacak şeklde levha, ışık le ağaç, parmaklık, drek vb. dkmek, koymak veya bulundurmak, 4.044,00 TL ,00 TL. Bunlar, bütün sorumluluk ve gderler mal sahbne at olmak üzere, yolun yapımı, bakımı şletlmes le lgl kuruluşça kaldırılır. 17 Beledye sınırları dışındak karayolu kenarında, znsz olarak yapı ve tess yapmak, 4.044,00 TL ,00 TL. Bunlar, yetkllerce durdurulacağı gb, Yönetmelktek şartlar yerne getrlmeden şletme zn verlmez ve bağlantı yolu, her türlü gder sorumlulara at olmak üzere yolun yapım ve bakımı le lgl kuruluşça ortadan kaldırılır.

2 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 18 Beledye sınırları çndek karayolu kenarında, znsz olarak yapı ve tess yapmak, 4.044,00 TL ,00 TL. Bunlar, yetkllerce durdurulacağı gb, yönetmelktek şartlar yerne getrlmeden şletme zn verlmez ve bağlantı yolu, her türlü gder sorumlulara at olmak üzere yolun yapım ve bakımı le lgl kuruluşlarca ortadan kaldırılır /1-a/1 Tescl zorunlu ve lk tescl yapılacak olan araçların satın alma veya gümrükten çekme tarhnden tbaren üç ay çnde tescl çn; hurdaya çıkarılma halnde çıkarılış tarhnden tbaren 1 ay çnde tesclnn slnmes çn; yazılı olarak lgl tescl kuruluşuna başvurmamak, Araç sahplerne 141,75 TL Tescl yapılıncaya kadar Tescl yapılmadan trafğe çıkarılan araçlar, tescl yapılıncaya kadar trafkten men edlr. /1-d Satış ve devr şlemn, sclne şlenmek üzere üç şgünü çersnde lgl trafk tescl kuruluşu le verg daresne bldrmemek, yen malk adına br ay süreyle geçerl tescle lşkn geçc belge düzenlememek, 12 sayılı Kanunun 112 nc maddes uyarınca belrlenen ücret uygulanmaksızın satış ve devre lşkn her türlü şlem karşılığında belrlenen mktarın üzernde ücret almak, Noterlere 1.463,00 TL ,25 TL sayılı Kabahatler Kanununun 22/2 fıkrası uyarınca lgl kamu kurum ve kuruluşunun en üst amr tarafından /1-d- 8 İcra müdürlükler, verg dares müdürlükler, mll emlak müdürlükler le dğer yetkl kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçları satın alanlar gerekl blg ve belgeler sağlayarak lgl trafk tescl kuruluşundan br ay çersnde adlarına tescl belges almamak, Alıcısına Tescl yapılıncaya kadar Tescl yapılmadan trafğe çıkarılan araçlar, tescl yapılıncaya kadar trafkten men edlr.

3 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 21 Tescl edlen araçları trafk belges ve tescl plakası almadan karayoluna çıkarmak, 800,00 TL. 600,00 TL. Belgeler geçersz se süresz, eksk se geçc Eksklkler gderlnceye kadar 22 Genel hükümlerden kaynaklanan sorumlulukları saklı kalmak üzere,knc fıkra hükmüne göre yetklendrlmş gerçek veya özel hukuk tüzel kşlerne belrlenen usül ve esaslara aykırı hareket etmek Yetklendrlmş gerçek veya özel hukuk tüzel ,00 TL Tesptn yapıldığı yern mülk amrn yetklendrlmes halnde trafk tescl brm amr tarafından da ceza yazılablr. 23 Tescl belges, trafk belges ve tescl plakalarını araç üzernde ve uygun durumda bulundurmadan trafğe çıkmak, Araçlar Araca at tescl belgesnn, trafk belgesnn ve tescl plakalarının braz edlememes durumunda, eksk olan belgeler braz edlp plakalar araca takılıncaya kadar, araç trafkten men edlecektr. 25 Tesclsz olup, karayolunda geçc olarak kullanılacak araçları, geçc trafk belges ve geçc tescl plakaları almadan trafğe çıkarmak, bu belge ve plakaları başka araçta veya süres bttğ halde kullanmak, Araçlar k zabıtasınca geçc belge ve plakalar ptal edlr. 26/1 Araçlarda, bulundurulması mecbur olan (çalışma yern ve şekln, kapaste le dğer ntelklern belrleyen plaka, ışık, renk, şekl, sembol ve yazı gb) ayırım şaretlern bulundurmamak, ve araç şletenlerne 5 Araçlar Aykırı durumda olan donanım ve yazılar, gderler şletene at olmak üzere söktürülür, sürücü aynı zamanda araç sahb değlse, ayrıca tescl plakasına da aynı mktar çn ceza tutanağı düzenlenr. 26/2 Araçların dışında bulundurulması zorunlu şaretlerden başka, araçlara; zn alınmaksızın reklam, yazı, şaret, resm, şekl, sembol, lan, flama, bayrak ve benzerlern takmak, yazmak, sesl ve ışıklı donanımları bulundurmak, ve araç şletenlerne 5 Aykırı durumda olan donanım ve yazılar, gderler şletene at olmak üzere söktürülür, sürücü aynı zamanda araç sahb değlse, ayrıca tescl plakasına da aynı mktar çn ceza tutanağı düzenlenr.

4 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 28 Resm olmayan araçların tescl plakalarının devlet malı araçlarına at plaka rengnde olması, Aykırılığı gderlnceye kadar 30/1-a Servs fren, lastkler, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar le park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknk şartlara aykırı olan araçları kullanmak, Teknk şartlara uygun hale getrlnceye kadar 30/1-b Dğer eksklk ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya br kaza halnde çndekler çn tehlkel olablecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar çn tehlke yaratacak şeklde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekler rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak, İhtar edlr, tekrarı halnde, 31/1-a Özellklerne ve cnslerne göre, yönetmelkte ntelk ve ncelkler belrtlen gereçler, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şeklde bulundurmamak, Sürücü aynı zamanda araç sahb değlse, ayrıca tescl plakasına da aynı mktar çn ceza tutanağı düzenlenr. 31/1-b Kamyon, çekc ve otobüslerde takoğraf, taks otomobllernde se taksmetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şeklde bulundurmamak, 391,00 TL. 293,25 TL. Eksklğ gderlnceye kadar Sürücü aynı zamanda araç sahb değlse, ayrıca tescl plakasına da aynı mktar çn ceza tutanağı düzenlenr. 31/2 Takoğraf veya taksmetre chazlarını bozuk mal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu durumdak chazları araçlarda kullanmak, Sorumlulara 6.076,00 TL. 3-6 ay

5 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 32 Araç üzernde yapılan teknk değşklğ 30 gün çnde tescl yapan kuruluşa bldrmemek, Yapılan değşklk belgeler üzerne şlennceye kadar 34 Araçların muayene süresn geçrmek, Araçlar 35/7 Muayene stasyonu çn şletme belges le yetk verldğ halde, şletme şartlarına uymamak veya gerektğ şeklde muayene yapmamak, Muayene stasyonu şletenlere ,00 TL ,00 TL ,00 TL.. İdar, 2918 sayılı Kanun'un 8. maddes (c) bend kapsamında Ulaştırma, Denzclk ve Haberleşme Bakanlığının lgl brmlernce uygulanacaktır. Br yıl çnde üçüncü kez tekrarı halnde, ayrıca lgl Bakanlıkça stasyonun şletme belges ptal edlr. 36/3-a Sürücü belgesz olarak araç kullanmak, Kullananlara ve kullandıranlara 1.609,00 TL. %25 ndrml 1.6,75 TL. Sürücüler Sürücü aynı zamanda araç sahb değlse, ayrıca aracının kullanılmasına zn veren sahbne de tescl plakası üzernden aynı mktarda ceza tutanağı düzenlenr. 36/3-b Mahkemelerce veya Cumhuryet savcılıklarınca ya da Karayolları k Kanununda belrtlen yetkllerce sürücü belges geçc olarak ya da tedbren ger alındığı halde araç kullanmak, Kullananlara ve kullandıranlara 1.609,00 TL. %25 ndrml 1.6,75 TL. Sürücüler Sürücü aynı zamanda araç sahb değlse, ayrıca aracının kullanılmasına zn veren sahbne de tescl plakası üzernden aynı mktarda ceza tutanağı düzenlenr. 36/3-c Sürücü belges ptal edldğ halde araç kullanmak, Kullananlara ve kullandıranlara 1.609,00 TL. %25 ndrml 1.6,75 TL. Sürücüler Sürücü aynı zamanda araç sahb değlse, ayrıca aracının kullanılmasına zn veren sahbne de tescl plakası üzernden aynı mktarda ceza tutanağı düzenlenr.

6 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar yaşını btrmeden bsklet kullanmak, 13 yaşını btrmeden motorsuz taşıt kullanmak veya hayvanları tevd etmek, Kullananlara ve kullandıranlara 39/1-a Sürücü belges sınıfına göre sürmeye yetkl oldukları araçlar dışındak araçları sürmek, ve kullandıranlara 1.609,00 TL. 1.6,75 TL. Sürücüler Sürücü aynı zamanda araç sahb değlse, ayrıca trafk zabıtasınca araç sahbne de tescl plakasına göre aynı mktar çn ceza tutanağı düzenlenr. 39/1-b B, C ve E sınıfı sürücü belges sahplernn, araçlarına yüklü ağırlığı 750 kg ın üstünde römork takarak kullanmak veya kullandırmak, ve kullandıranlara 1.609,00 TL. 1.6,75 TL. Sürücüler Sürücü aynı zamanda araç sahb değlse, ayrıca araç sahbne de tescl plakasına göre aynı mktar çn ceza tutanağı düzenlenr. 42 Sürücü sertfkasını sınıfına uygun sürücü belgesne dönüştürmeden karayolunda araç kullanmak, Sürücü adaylarına ve 800,00 TL. 600,00 TL. Sürücü aynı zamanda araç sahb değlse, ayrıca bu kşlere araç kullandıran araç sahbne de tescl plakasına göre aynı mktar çn ceza tutanağı düzenlenr. 44/1-a İkamet adres değşklklern tescl kuruluşuna otuz gün çnde bldrmemek, 44/1-b Araç kullanırken sürücü belgelern yanlarında bulundurmamak ve yetkllern her steyşnde göstermemek, 5 46/2-a Aksne br şaret bulunmadıkça, araçlarını, gdş yönüne göre yolun sağından, çok şertl yollarda se yol ve trafk durumuna göre hızının gerektrdğ şertten sürmemek, 46/2-b Aksne br şaret bulunmadıkça, şert değştrmeden önce greceğ şertte, sürülen araçların emnyetle geçşn beklememek,

7 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 46/2-c Aksne br şaret bulunmadıkça, trafğ aksatacak veya tehlkeye düşürecek şeklde şert değştrmek 46/2-d Aksne br şaret bulunmadıkça, gdşe ayrılan en soldak şerd sürekl olarak şgal etmek, 46/2-e İk yönlü trafğn kullanıldığı dört veya daha fazla şertl yollarda aksne br şaret bulunmadıkça, motosklet, otomobl, kamyonet ve otobüs dışındak araçları kullananların, geçme ve dönme dışında en sağ şerd zlememeler, 46/3 Hayvanlarını veya hayvan sürülern gdş yönüne göre yolun en sağından ve mkan olduğunda taşıt yolu dışından götürmemek, Hayvan sürücülerne 47/1-a ğ düzenleme ve denetmle görevl trafk zabıtası veya özel kıyafetl ve şaret taşıyan dğer yetkl kşlern uyarı ve şaretlerne uymamak, 47/1-b Kırmızı ışık kuralına uymamak, 47/1-c k şaret levhaları, chazları ve yer şaretlemeler le belrtlen veya gösterlen hususlara uymamak, 47/1-d k güvenlğ ve düzen le lgl olan ve yönetmelkte gösterlen dğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak,

8 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 48/5 48/8 0,50 promln üzernde alkollü olarak husus otomobl kullanmak, 0, proml üzernde alkollü olarak husus otmobl dışında kalan dğer araçları kullanmak Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak, 1. defada 800,00 TL. ( 600,00 TL.) 2. defada 1.003,00 TL.( 752,25 TL.) 3 ve 3'ten fazlasında1.609,00 TL.( 1.6,75 TL) 4.119,00 TL ,25 TL. Gerye doğru beş yıl çnde;1.defasında 6 ay, knc defasında 2 yıl, 3 ve fazlasında 5'er yıl (k Zabıtası Tarafından) 5 yıl Sürücüler Bu maddeye göre belgeler 2 yıl süreyle ger alınan sürücüler sürücü davranışlarını gelştrme eğtmne; beş yıl süreyle ger alınan sürücüler se psko-teknk değerlendrme ve pskyatr uzmanının muayenesne tab tutulurlar. Sürücülern belgelernn ger alma süres sonunda ade edleblmes çn yukarıda belrtlen şartların sağlanması ve Karayolları k Kanununa stnaden (48 nc madde ve dğer bütün maddeler) verlmş olan dar para cezalarının tamamının tahsl edlmş olması zorunludur. 1,00 promln üzernde alkollü olduğu tespt edlenler veya yasal sınırların üzernde alkollü olarak trafk kazasına sebebyet veren sürücüler hakkında TCK 179 maddesnden şlem yapılacaktır. Sürücü belgeler; sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dar resm sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun braz edlmes, ayrıca Karayolları k Kanununa stnaden (48 nc madde ve dğer bütün maddeler) verlmş olan dar para cezalarının tamamının tahsl edlmş ve ger alma süresnn tamamlanmış olması halnde ade edlr.

9 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 48/9 49/3 Uyuşturucu veya uyarıcı maddelern kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandak mktarını tespt amacıyla, kollukça teknk chazlar kullanılmasını kabul etmemek, Taşıt kullanma süreler dışında araç kullanmak ve kullandırmak, Sürücüye, araç sahbne, şleten veya teşebbüse ,00 TL. 2 yıl Sürücüler Sürücüler k görevllernce uyuşturucu veya uyarıcı madde ölçümü yapılmasına müsade etmeyen, ancak uyuşturucu ya da uyarıcı madde kulandığı konusunda makul şüphe duyulan sürücüler, 5271 sayılı Ceza Muhakemes Kanunu'nun adl kolluğa lşkn hükümler gereğnce mahall zabıtaya teslm edlecektr. Mahall zabıta tarafından yürütülen soruşturma takp edlecek ve sonuca göre Karayolları k Kanunu'nun 48/8 maddesne göre şlem yapılacaktır. Ayrıca Karayolları k Kanununa stnaden (48 nc madde ve dğer bütün maddeler) verlmş olan dar para cezalarının tamamının tahsl edlmş olması halnde sürücü belges ger alma süres sonunda ade edlr. Sürücü aynı zamanda araç sahb değlse, araç sahbne de 189,00 TL ( ), ayrıca şleten veya teşebbüs sahbne de 391,00 TL. (% 25 İndrml 293,25TL.) ceza uygulanır. Sürücü aynı zamanda araç sahb se sürücüye 189,00 TL ( ) ceza uygulanır. 51/2-a Hız sınırlarını % dan % 30 a (otuz dahl) kadar aşmak, 51/2-b Hız sınırlarını % 30 dan fazla aşmak, 391,00 TL. 293,25 TL. Gerye doğru 1 yıl çnde 5 defa hlal edldğnde 1 yıl süre le Sürücü belges ger alınanların süres sonunda psko-teknk değerlendrme ve pskyatr uzmanının muayenes sonucunda sürücü belges almasına man hal olmadığı anlaşılanların belgeler ade edlr.

10 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 51/5-a Hız sınırlarını tespte yarayan chazların yerlern belrleyen veya sürücüyü kaz eden chazları mal veya thal etmek, İmal veya thal edenlere 2.425,00 TL.den 4.044,00 TL.ye kadar 6-8 ay Chazlar mahkeme kararıyla müsadere edlr. 51/5-b Hız sınırlarını tespte yarayan chazların yerlern belrleyen veya sürücüyü kaz eden chazları araçlarda bulundurmak, İşletenlere 1.609,00 TL.den 2.425,00 TL'ye kadar 4-6 ay Chazlar mahkeme kararıyla müsadere edlr. 52/1-a Araçların hızlarını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere grerken, tepe üstlerne yaklaşırken, dönemeçl yollarda lerlerken, yaya geçtlerne, hemzemn geçtlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına grerken azaltmamak, 52/1-b Araçların hızlarını, aracın yük ve teknk özellğne, görüş, yol, hava ve trafk durumunun gerektrdğ şartlara uydurmamak, 52/1-c Dğer br aracı zlerken, hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknk özellğne, görüş, yol, hava ve trafk durumunun gerektrdğ şartlara uydurmadan güvenl br mesafe bırakmamak, 52/1-d Kol ve grup halnde araç kullanırken, araçlar arasında dğer araçların güvenle greblecekler açıklık bırakmamak, 53/1-a Sağa dönüş kurallarına rayet etmemek, % 25 İndrml

11 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 53/1-b Sola dönüş kurallarına rayet etmemek, 53/1-c Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına rayet etmemek, 53/1-d Dönel kavşaklarda gerye dönüş kurallarına rayet etmemek, % 25 İndrml 53/2 Sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçş yapan yayalara, varsa bsklet yolundak bskletllere lk geçş hakkını vermemek. 54/1-a Geçme kurallarına rayet etmemek, 54/1-b Geçmenn yasak olduğu yerlerden geçmek, 55 Br araç tarafından geçlrken geçlen araç sürücüsünün geçlme kurallarına uymaması, 66,00 TL 56/1-a Şert zleme ve değştrme kurallarına uymamak,

12 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 56/1-b İk yönlü trafğn kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçşn zorlaştıran br durum varsa geçş kolaylaştırmak çn aracını sağ kenara yanaştırmamak, gerektğnde sağa yanaşıp durmamak, dağlık ve dk yokuşlu karayollarında karşılaşma halnde, çıkan araç çn geçş güç veya mümkün değlse, güvenl geçş sağlamak üzere, nen araçların, varsa önceden sığınma cebne grmemes, sığınma ceb yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması, gerektğ hallerde ger gtmemes, 56/1-c Önlernde gden araçları güvenl ve yeterl br mesafeden zlememek (Yakın takp) 56/1-d Araçlarını zorunlu br neden olmadıkça, dğer araçların lerleyşne engel olacak şeklde veya şaretle belrtlen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlk neden veya verlen herhang br talmata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlkeye sokacak şeklde gereksz an yavaşlamak, 56/1-e Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksn gösteren br trafk şaret yoksa motorsuz araçları kullananlar motorlu araçlara, otomobl, mnbüs, kamyonet, otobüs, kamyon, araz taşıtı, lastk tekerlekl traktör, ş makneler, yazılış sırasına göre kendsnden önceklere geçş kolaylığı sağlamamak,

13 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 57/1-a Kavşaklara yaklaşırken kavşaktak şartlara uyacak şeklde yavaşlamamak, geçş hakkı olan araçlara lk geçş hakkını vermemek, 57/1-b k zabıtası veya ışıklı trafk şaret chazları veya trafk şaret levhası bulunmayan kavşaklarda; 1.Bütün sürücüler geçş üstünlüğüne sahp olan araçlara, 2.Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara, 3.Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara, 4. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara, 5. Tal yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara, 6. Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak çndek araçlara, 7. Br z veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara lk geçş hakkını vermemek, 57/1-c 57/1-d Kavşak kollarının trafk yoğunluğu bakımından farklı oldukları şaretlerle belrlenmemş se, motorsuz araç sürücülernn motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldak aracın, sağdan gelen araca geçş hakkını vermemes, Işıklı trafk şaretler zn verse ble trafk akışını engelleyecek br durum olduğu hallerde kavşağa grmek, 57/1-e Kavşaklarda gereksz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan nmek veya araçların motorunu durdurmak,

14 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 57/1-f Aksne br şaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçların ray üzernde hareket eden taşıtlara lk geçş hakkını vermemek, 58 Aksne br şaret bulunmadıkça araçlarını gdş yönlerne göre yolun en sağ kenarında durdurmamak, yolcularının nş ve bnşlern sağ taraftan yaptırmamak ve yolcuların da nş ve bnşlern sağ taraftan yapmaması, ve yolculara 59 Yerleşm brmler dışındak karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekl önlemler almadan duraklamak veya park etmek, 60/1-a Taşıt yolu üzernde duraklamanın yasaklandığının br trafk şaret le belrtlmş olduğu yerlerde duraklamak, 60/1-b Taşıt yolu üzernde sol şertte (raylı sstemn bulunduğu yollar harç) duraklamak, 60/1-c Taşıt yolu üzernde yaya ve okul geçtler le dğer geçtlerde duraklamak, % 25 İndrml 60/1-d Taşıt yolu üzernde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşm brmler çnde beş metre ve yerleşm brmler dışında yüz metre mesafede duraklamak, 60/1-e Taşıt yolu üzernde görüşün yeterl olmadığı tepelere yakın yerlerde ve dönemeçlerde duraklamak, % 25 İndrml

15 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 60/1-f Taşıt yolu üzernde otobüs, tramvay ve taks duraklarında duraklamak, % 25 İndrml 60/1-g Taşıt yolu üzernde duraklayan veya park edlen araçların yanında duraklamak % 25 İndrml 60/1-h Taşıt yolu üzernde şaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park zn verlen yerler dışında; yerleşm brm çnde onbeş metre ve yerleşm brm dışında yüz metre mesafede duraklamak 61/1-a Taşıt yolu üzernde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez. 61/1-b Taşıt yolu üzernde park etmenn trafk şaretler le yasaklandığı yerlerde park etmek Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez. 61/1-c Taşıt yolu üzernde geçş yolları önünde veya üzernde park etmek Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez. 61/1-d Taşıt yolu üzernde belrlenmş yangın musluklarına her k yönden beş metrelk mesafe çnde park etmek Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez. 61/1-e Kamu hzmet yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belrten levhalara k yönden onbeş metrelk mesafe çnde park etmek Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez. 61/1-f Taşıt yolu üzernde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadak taşıt yolunda park etmek Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez.

16 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 61/1-g Taşıt yolu üzernde kurallara uygun şeklde park etmş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez. 61/1-h Taşıt yolu üzernde geçş üstünlüğü olan araçların grş ve çıkışının yapıldığının belrlendğ şaret levhasından onbeş metre mesafe çnde park etmek Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez. 61/1-ı Taşıt yolu üzernde şaret levhalarında park etme zn verlen süre veya zamanın dışında park etmek Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez. 61/1-j Taşıt yolu üzernde kamunun faydalandığı ve yönetmelkte belrtlen yerlern grş ve çıkış kapılarının her k yönde beş metrelk mesafe çnde park etmek Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez. 61/1-k Taşıt yolu üzernde park çn yer ayrılmamış veya trafk şaretler le belrtlmemş alt geçt, üst geçt ve köprüler üzernde veya bunlara on metrelk mesafe çnde park etmek Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez. 61/1-l Taşıt yolu üzernde park etmek çn tespt edlen süre ve şekln dışında park etmek Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez. Taşıt yolu üzernde belrl kş, kurum ve kuruluşlara at araçlara, yönetmelktek 61/1-m esaslara göre ayrılmış ve br şaret levhası le belrlenmş park yerlernde park etmek Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez. 61/1-n Taşıt yolu üzernde ayrıca yönetmelkte belrtlen haller dışında yaya yollarında park etmek Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez.

17 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 61/1-o Taşıt yolu üzernde özürlülern araçları çn ayrılmış park yerlernde park etmek 176,00 TL 132,00 TL. Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez. 62 Yerleşm brmler çndek karayolunda, br trafk şaretyle zn verlmedkçe ve yükleme, boşaltma, ndrme, bndrme, arızalanma gb zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarlarını, lastk tekerlekl traktörler le her türlü ş maknelern park etmek. 63 Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmamak 391,00 TL. 293,25 TL. Uygun olmayan ışık donanımı trafk zabıtasınca söktürülür. 64/1-a- 1 Yerleşm brmler dışındak karayollarında geceler seyrederken, yeternce aydınlatılmamış tünellere grerken, benzer yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndek aracı zleme haller dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamak 64/1-a- 2 Geceler, yerleşm brmler dışında karayollarındak karşılaşmalarda, br aracı takp ederken, br aracı geçerken yan yana gelnceye kadar ve yerleşm brmler çnde, gündüzler se görüşü azaltan ssl, yağışlı ve benzer havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması. 141,75 TL 64/1-a- 3 Kuyruk (arka kenar) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla brlkte kullanmamak % 25 İndrml

18 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 64/1-b- 1 Gece ss ışıklarının ssl, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında dğer farlarla brlkte yakılması 64/1-b- 2 Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak 5 64/1-b- 3 Karşılaşmalarda söndürmek ışıkları % 25 İndrml 64/1-b- 4 Öndek aracı geçşlerde uyarı çn çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkların yakılması % 25 İndrml 64/1-b- 5 Yönetmelktek esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmak % 25 İndrml 64/1-b- 6 Sadece park lambaları le seyretmek 65/1-a Taşıma sınırı üstünde yolcu almak, 70,00 TL. 52,5 TL. Ayrıca bütün sorumluluk ve gderler araç şletenne at olmak üzere, fazla yolcular en yakın yerleşm brmnde ndrlr. 65/1- b(a) Azam yüklü ağırlığı veya zn verlen azam yüklü ağırlığı %3, Kg dan % fazlasına kadar aşmak, Uymayan şletenlere ve yük gönderenlere 731,00 TL. 548,25 TL. 1- İşleten le gönderenn aynı olması halnde, şleten ve gönderen çn uygulanacak dar para cezalarının toplamı uygulanır.2- Gönderenn brden fazla olması veya tespt edlememes halnde şleten ve gönderen çn uygulanacak dar para cezalarının toplamı şletene uygulanır. 65/1- b(b) Azam yüklü ağırlığı veya zn verlen azam yüklü ağırlığı % fazlasına kadar aşmak, Uymayan şletenlere ve yük gönderenlere 1.463,00 TL ,25 TL. 1- İşleten le gönderenn aynı olması halnde, şleten ve gönderen çn uygulanacak dar para cezalarının toplamı uygulanır.2- Gönderenn brden fazla olması veya tespt edlememes halnde şleten ve gönderen çn uygulanacak dar para cezalarının toplamı şletene uygulanır.

19 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 65/1-b (c) Azam yüklü ağırlığı veya zn verlen azam yüklü ağırlığı % fazlasına kadar aşmak Uymayan şletenlere ve yük gönderenlere 2.194,00 TL ,5 TL. 1- İşleten le gönderenn aynı olması halnde, şleten ve gönderen çn uygulanacak dar para cezalarının toplamı uygulanır.2- Gönderenn brden fazla olması veya tespt edlememes halnde şleten ve gönderen çn uygulanacak dar para cezalarının toplamı şletene uygulanır. 65/1-b (d) Azam yüklü ağırlığı veya zn verlen azam yüklü ağırlığı %25 fazlasına kadar aşmak, Uymayan şletenlere ve yük gönderenlere 2.928,00 TL ,00 TL. Gerekl şartlar sağlanıncaya kadar 1- İşleten le gönderenn aynı olması halnde, şleten ve gönderen çn uygulanacak dar para cezalarının toplamı uygulanır.2- Gönderenn brden fazla olması veya tespt edlememes halnde şleten ve gönderen çn uygulanacak dar para cezalarının toplamı şletene uygulanır. 65/1-b (e) Azam yüklü ağırlığı veya zn verlen azam yüklü ağırlığı %25'n üzernde fazla aşmak, Uymayan şletenlere ve yük gönderenlere 4.392,00 TL ,00 TL. Gerekl şartlar sağlanıncaya kadar 1- İşleten le gönderenn aynı olması halnde, şleten ve gönderen çn uygulanacak dar para cezalarının toplamı uygulanır.2- Gönderenn brden fazla olması veya tespt edlememes halnde şleten ve gönderen çn uygulanacak dar para cezalarının toplamı şletene uygulanır. 65/1-c Azam yüklü ağırlık veya zn verlen azam yüklü ağırlık aşılmamış olsa ble azam dngl ağırlıklarını aşmak, İşletenlere 731,00 TL. 548,25 TL. 65/1-d Karayolu yapısı ve kapastes le trafk güvenlğ bakımından tehlkel olablecek tarzda yükleme yapmak, 180,00 TL. 135,00 TL. Gerekl şartlar sağlanıncaya kadar 65/1-e Tehlkel ve zararlı maddeler, gerekl zn ve tedbrler alınmadan taşımak, 364,00 TL. 273,00 TL. Gerekl şartlar sağlanıncaya kadar 65/1-f Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel zne bağlı olan eşyayı zn almadan yüklemek, taşımak ve taşıttırmak., uymayan şletenlere ve yük gönderenlere 364,00 TL. 273,00 TL. Gerekl znler sağlanıncaya kadar 1- İşleten le gönderenn aynı olması halnde, şleten ve gönderen çn uygulanacak dar para cezalarının toplamı uygulanır. 2- Gönderenn brden fazla olması veya tespt edlememes halnde şleten ve gönderen çn uygulanacak dar para cezalarının toplamı şletene uygulanır.

20 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 65/1-g Gabar dışı yük yüklemek, taşınan yük üzerne veya araç dışına yolcu bndrmek 1-Uymayan şletenlere 2-Yük gönderenlere 1-731,00 TL ,00 TL ,25 TL ,25 TL. 1- İşleten le gönderenn aynı olması halnde, şleten ve gönderen çn uygulanacak dar para cezalarının toplamı uygulanır. 2- Gönderenn brden fazla olması veya tespt edlememes halnde şleten ve gönderen çn uygulanacak dar para cezalarının toplamı şletene uygulanır. 3-Ayrıca, bütün sorumluluk ve gderler araç şletenne at olmak üzere,fazla yolcular en yakın yerleşm brmnde ndrlr. 65/1-h Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şeklde yüklemek. 180,00 TL. 135,00 TL. Gerekl şartlar sağlanıncaya kadar 65/1- Yükü, her çeşt yolda ve yolun her eğmnde dengey bozacak, yoldak br şeye takılacak ve svr çıkıntılar hasıl edecek şeklde yüklemek, 180,00 TL. 135,00 TL. Gerekl şartlar sağlanıncaya kadar 65/1-j Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenlğn bozacak ve tescl plakaları, ayırım şaretler, dur ve dönüş ışıkları le yansıtıcıları örtecek şeklde yükleme yapmak, 180,00 TL. 135,00 TL. Gerekl şartlar sağlanıncaya kadar

Trafik Ceza Puanı Listesi

Trafik Ceza Puanı Listesi Ceza Puan Çalışma Sayfası1 Trafik Ceza Puanı Listesi Kanun Maddesi Yaralanmalı veya ölümlü kazalarda zabıtadan izin alınmadan olay 81/3 yerinden ayrılmak Kazaya karışan araç sürücülerinin veya kaza mahallinden

Detaylı

Belgelerin Geri Alınması. Ceza Puanı (Sürücüler İçin) maddesin

Belgelerin Geri Alınması. Ceza Puanı (Sürücüler İçin) maddesin sayılı sayılı 7. e göre 13 Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafiğe

Detaylı

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. Diğer Yetkili. maddesin. 5252 sayılı Kanunun. Peşin 257.25 TL.. Peşin 257.25 TL. Peşin 2.651,25 TL.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. Diğer Yetkili. maddesin. 5252 sayılı Kanunun. Peşin 257.25 TL.. Peşin 257.25 TL. Peşin 2.651,25 TL. 3.535,00 TL. Peşin 2.651,25 TL. 3.535,00 TL. Peşin 2.651,25 TL. 343,00 TL. Peşin 2525 TL. 343,00 TL. Peşin 2525 TL.. 13 Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini

Detaylı

2013 YILI TRAFİK CEZA REHBERİ

2013 YILI TRAFİK CEZA REHBERİ 3.535,00 TL. Peşin 2.651,25 TL. 3.535,00 TL. Peşin 2.651,25 TL. 343,00 TL. Peşin 2525 TL. 343,00 TL. Peşin 2525 TL.. 13 YILI TRAFİK CEZA REHBERİ 13 Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan

Detaylı

2013 Trafik Cezaları yapabilmek için linki tıklayınız. Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş

2013 Trafik Cezaları yapabilmek için linki tıklayınız. Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş Trafik Ceza Sorgulama 13 Trafik Cezaları yapabilmek için linki tıklayınız. 13 Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara

Detaylı

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. Trafik Polisi. Kimlere Uygulanacağı. Diğer Yetkili. Cezası sayılı sayılı Kanunun 7. Kanunun maddesine göre

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. Trafik Polisi. Kimlere Uygulanacağı. Diğer Yetkili. Cezası sayılı sayılı Kanunun 7. Kanunun maddesine göre Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş Trafik İhlalinin Konusu Kimlere Uygulanacağı Trafik Polisi Diğer Yetkili İdari Para Cezası Cumhuriyet Savcısı 5252 5252 sayılı sayılı Kanunun 7. Kanunun maddesine göre

Detaylı

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun 7. 5252 sayılı. % 25 İndirimli 293,25 TL.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun 7. 5252 sayılı. % 25 İndirimli 293,25 TL. 4.044,00 TL. 3.033,00 TL. 4.044,00 TL. 3.033,00 TL. 4.044,00 TL. 3.033,00 TL. 391,00 TL. 293,25 TL. 391,00 TL. 293,25 TL. 13 Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile

Detaylı

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun 7. 5252 sayılı. % 25 İndirimli 293,25 TL.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun 7. 5252 sayılı. % 25 İndirimli 293,25 TL. 13 Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafiğe kapatacak şekilde karayolu

Detaylı

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. Diğer Yetkili. maddesin. 5252 sayılı Kanunun. Peşin 257.25 TL.. Peşin 257.25 TL. Peşin 2.651,25 TL.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. Diğer Yetkili. maddesin. 5252 sayılı Kanunun. Peşin 257.25 TL.. Peşin 257.25 TL. Peşin 2.651,25 TL. 3.535,00 Peşin 2.651,25 3.535,00 Peşin 2.651,25 343,00 Peşin 2525 343,00 Peşin 2525. 13 Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara

Detaylı

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. Diğer Yetkili sayılı sayılı Kanunun. Peşin TL.. Peşin TL.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. Diğer Yetkili sayılı sayılı Kanunun. Peşin TL.. Peşin TL. sayılı sayılı 7. e göre 13 Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafiğe

Detaylı

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. Kanunun 7. 5252 sayılı. Peşin 267,00 TL. Peşin 267,00 TL.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. Kanunun 7. 5252 sayılı. Peşin 267,00 TL. Peşin 267,00 TL. 3.673,00 TL. Peşin 2.754,75 TL 3.673,00 TL. Peşin 2.754,75 TL. 3.673,00 TL. Peşin 2.754,75 TL. 356,00 TL. Peşin 267,00 TL. 356,00 TL. Peşin 267,00 TL. 13 Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin

Detaylı

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. Diğer Yetkili sayılı sayılı Kanunun

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. Diğer Yetkili sayılı sayılı Kanunun sayılı sayılı 7. e göre 13 Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafiğe

Detaylı

2015 Trafik Cezaları Listesi yapabilmek için linki tıklayınız. (detaylı resimli anlatım)

2015 Trafik Cezaları Listesi yapabilmek için linki tıklayınız. (detaylı resimli anlatım) Trafik Ceza Sorgulama Trafik İhlalinin Konusu Trafik Cezaları Listesi yapabilmek için linki tıklayınız. (detaylı resimli anlatım) 13 Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik

Detaylı

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. Kanunun 7. 5252 sayılı. % 25 İndirimli 309 TL.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. Kanunun 7. 5252 sayılı. % 25 İndirimli 309 TL. Uymayanlara 4.2 3.1,75 TL. Uymayanlara 4.2 3.1,75 TL. Uymayanlara 4.2 3.1,75 TL. Uymayanlara 412 TL. 309 TL. Uymayanlara 412 TL. 309 TL. Kimlere Uygulanacağı İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) 5252

Detaylı

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun 7. 5252 sayılı. % 25 İndirimli 309 TL.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun 7. 5252 sayılı. % 25 İndirimli 309 TL. 4.2 3.1,75 TL. 4.2 3.1,75 TL. 4.2 3.1,75 TL. 412 TL. 309 TL. 412 TL. 309 TL. 13 14 Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara

Detaylı

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun sayılı. % 25 İndirimli 309 TL.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun sayılı. % 25 İndirimli 309 TL. 13 14 16 Trafik İhlalinin Konusu Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını

Detaylı

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun sayılı. % 25 İndirimli 309 TL.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun sayılı. % 25 İndirimli 309 TL. 13 14 16 Trafik İhlalinin Konusu Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını

Detaylı

İdari Para Cezası. Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun 7.

İdari Para Cezası. Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun 7. 17 Trafik Cezaları Listesi Trafik Ceza Sorgulama yapabilmek için linki Tıklayınız. (Detaylı Resimli Anlatım) 13 14 16 Trafik İhlalinin Konusu Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan

Detaylı

2017 Trafik İdari Para Ceza Rehberi İdari Para Cezası. Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. (Trafik zabıtasınca)

2017 Trafik İdari Para Ceza Rehberi  İdari Para Cezası. Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. (Trafik zabıtasınca) 4.432 TL. 3.324 TL. 4.432 TL. 3.324 TL. 427 TL. 3,25 TL. 427 TL. 3,25 TL. 17 Trafik İdari Para Ceza Rehberi www.e-yasamrehberi.com 13 Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik

Detaylı

TÜRKİYE ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER FEDERASYONU

TÜRKİYE ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER FEDERASYONU TÜRKİYE ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER FEDERASYONU Trafik Ceza Rehberi 2017 Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu nun Armağanıdır. Grafik Tasarım Baskı Cilt TŞOF TRAFİK MATBAACILIK TİC. ve SAN. A. Ş.

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI GEÇME KURALLARI TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI Şehirlerarası karayollarında 90 km/s, otoyollarda 120 km/ s hızı geçmemek üzere motorlu araçların cins ve

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 08.11.2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete (Asıl) 07.03.2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra No 1 Hzmetn Adı Her Türlü Gelrn Tahsl Edlmes Başvuruda İstenlen Belgeler 2. Konusuna göre a) İlgl İdarenn Yazısı b) Mahkeme Kararı c) İdar Para Cezası Karar

Detaylı

TABLOLAR DİZİNİ. Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri. Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013

TABLOLAR DİZİNİ. Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri. Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013 Tablo 3: Yıllar İtibariyle Meydana Gelen Ölümlü ve Yaralanmalı

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TRAFİK KURALLARI VE UYGULAMALARINA YÖNELİK USUL VE ESASLAR

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TRAFİK KURALLARI VE UYGULAMALARINA YÖNELİK USUL VE ESASLAR ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TRAFİK KURALLARI VE UYGULAMALARINA YÖNELİK USUL VE ESASLAR 1. AMAÇ VE GENEL ESASLAR 1.1. Trafik kuralları ve uygulamalarının amacı Kampus ta trafik kazalarını önlemek, park etme

Detaylı

(2) Seyir ve Park Kuralları

(2) Seyir ve Park Kuralları T.C. TRAFİK KURALLARI (1) Uyulması Gereken Kurallar 1. Üniversitenin yönetimi altındaki yerlere özel araçla girecek Öğrenci, İdari ve akademik personelin otopark kullanımı, güvenlik ve giriş kontrolünün

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, can ve mal güvenliği yönünden; Yüzüncü Yıl Üniversitesinin yönetimi altındaki alanlar içinde trafik düzeninin sağlanması

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) Sayı : 7291 1396-903.99-E.1 16043 Konu : Seyahat Kartları T.c. MALİYE BAKANLIGI Gelr İdares Başkanlığı İnsan Kaynakları Dare Başkanlığı SÜREl 04/12/2015 KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70 Bür okr as n n Azal t ı l masıveidar Bas t l eşt r me(2009/70) T ar h :18. 11. 2009 Sayı :11558 Sı r ano:2009/ 70 Ekl er : Yönet mel ğ nuygul anmasıt ak pt abl osu ( YUTT) ' nada raçı kl amal ar T.C. SAĞLIK

Detaylı

2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ

2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ -.!'!uyseri ŞEKER FABRİKAsı A.Ş. ~ BOGAZLIY AN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİsİ 1. İşİN KONUSU: 2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ Şrketmz Fabrkalarında kullanılacak Metalurjk

Detaylı

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2 -KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR 2 Sürücü kurslarında ; İlk yardım, Trafik ve çevre bilgisi ve Motor dersleri verilir. Sürücü kursunu bitiren ve yapılan sınavlarda başarılı olanlara sürücü sertifikası

Detaylı

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler.

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. ! " # $ % % & & ' . ÖZEL DAR ARTNAME A. N TANIMI,...projelernde gösterlen elektrk lernn özel teknk artnamesnde anlatıldıı eklde, verlen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksksz, fen ve sanat kurallarına

Detaylı

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ...

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ... T.C BARTIN ı ÖZEL DARES PLAN PROJE YATIRIM VE NŞAAT MÜDÜRlÜGÜ TARH: 25/11/2014 SAYı: Adı SoyadılTcaret Teblgat Adres Ünvanı Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası TC.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2012

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2012 T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2012 TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2013 ÖNSÖZ 2012 yılında yurdumuzda meydana gelen trafik

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç : Madde

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPDLMASI HAKKINDA KANUN

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPDLMASI HAKKINDA KANUN - 795- KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPDLMASI HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 25.5.1997 Sayı: 22999) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1.- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik

Detaylı

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? A) Sürücünün araçları iyi tanıması B) Sürücünün uzun yıllar araç kullanması C) Sürücünün araca hâkim olması D) Sürücünün aracı yeni

Detaylı

TRAFİK KAZALARININ ÖNLENMESİ

TRAFİK KAZALARININ ÖNLENMESİ TRAFİK KAZALARININ ÖNLENMESİ 1. Yurdumuzda Yolun fiziksel yapısına bağlı olarak meydana gelen kazaların %85 i aşağıdaki yol tiplerinden hangisinde meydana gelmiştir? a) Düz yolda b) Sert virajlı yolda

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, can ve mal güvenliği yönünden; Yüzüncü Yıl Üniversitesinin yönetimi altındaki alanlar içinde trafik düzeninin sağlanması

Detaylı

'-:~_!Gl PEKŞEN. Arabaeıalam Mah., Alaniçi sak. No.: 8. KOZA Evleri A Blok D. 8 54050 SerdivanlSAKARYA. Arabaeıalanı Mah., Alaniçi sak. No.

'-:~_!Gl PEKŞEN. Arabaeıalam Mah., Alaniçi sak. No.: 8. KOZA Evleri A Blok D. 8 54050 SerdivanlSAKARYA. Arabaeıalanı Mah., Alaniçi sak. No. t, t- /' ','I 1-, #,( Mll! Er,:,,' ;' -: - '-:_!Gl SEN --;;rıl'4y ;ı!ı! at], Te!:: ' ' ; j, ; S',,(-: fa Gn' ı,,,: vc _'::::0 1:\30 :',ld L,;çı-;' N0 ENDÜSTRYEL SIZDIRMAZLlK SANAV VE TCARET /:, ELEMANLARı

Detaylı

DOGRU HUKUK 27.09.2010 HUKUKİ İNCELEME RAPORU. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

DOGRU HUKUK 27.09.2010 HUKUKİ İNCELEME RAPORU. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na DOGRU HUKUK 27.09.2010 HUKUKİ İNCELEME RAPORU İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na Konu: İsraulıul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Kotasyon Yönetmelğ'nn 13'üncü maddesnn (h) ve (k) bentler ve

Detaylı

TRAFİK BİLGİ KİTAPÇIĞI

TRAFİK BİLGİ KİTAPÇIĞI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ www. guvenlik@itu.edu.tr İTÜ TRAFİK: 0212 285 77 77 TRAFİK BİLGİ KİTAPÇIĞI Kitapçığın amacı, İstanbul Teknik Üniversitesinin yönetimi altındaki

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? 1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? A) Yakıt tüketiminin artması B) Yakıt tüketiminin düşmesi C) Motorun sarsıntılı çalışması D) Motorda yağlamanın

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2014/KDGM- 10/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı Doç.Dr. Ahmet Burçln YEREL! PEGEM - Hacettepe Ünverstes Pyasa Ekonomsn Grşmclğ Gelştrme Merkez Müdürü ve ÖZET Kırıkkale l, kalkınmada öncelkl

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞINA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞINA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü Sayı : 11088401-2966/32065-.24/S 28/05/2013 Konu : 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Değişikliği. Bakanlık Genelge No: 2013/26 EGM Genelge No : 2013/49

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/KDGM- 06/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2014

w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2014 w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2014 TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAYIS 2015 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü

Detaylı

Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments

Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Akaryakıt İstasyonu Karayolu kenarında, araçların ihtiyacı olan akaryakıt istasyonu bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir. Ana

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

TRAFĠK DERS NOTLARI TRAFĠK POLĠSĠNĠN HAREKETLERĠ

TRAFĠK DERS NOTLARI TRAFĠK POLĠSĠNĠN HAREKETLERĠ TRAFĠK DERS NOTLARI TRAFĠK POLĠSĠNĠN HAREKETLERĠ Trafik polisinin duruş ve pozisyonuna göre, polis hazırolda veya kollarını açmış ise trafik polisinin ön ve arka kısmı trafiğe kapalı, sağ ve sol tarafı

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI

6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI 6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI Yol Çizgileri araçların düzen ve güvenli şekilde seyretmelerini sağlamak amacı ile üzerine Çizilen çizgilerdir Ayrıca park yeri olarak ayrılmış alanlarda

Detaylı

;-c::.. KARA.RNO. Jl6.02.2015 {lv201s. KARAR 'r ARİJHn!:

;-c::.. KARA.RNO. Jl6.02.2015 {lv201s. KARAR 'r ARİJHn!: ANKARA İLKHAYVAN KARAR 'r ARİJHn!: SACLIK ZABrr ASJI KOIVIL[SYON MRARK Jl6.02.2015 {lv201s KARA.RNO Hayvan sağlığının doğrudan nsan sağlığını etkledğ ve hayvansal ürünlern nsan beslenmesndek tartışmasız

Detaylı

GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ

GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ 1. Aşağıdakilerden hangisi defansif sürücülük için önemli kurallardandır? a) Probleme girmemek b) Problem tespit edildikten sonra çözmek c) Problem oluştuktan sonra uzmanına çözdürmek

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNCEK YERLEŞKESİ TRAFİK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNCEK YERLEŞKESİ TRAFİK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar (10.10.2014 gün ve 07 sayılı Senato Kararı) ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNCEK YERLEŞKESİ TRAFİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönerge, Atılım Üniversitesi İncek

Detaylı

T.C BART/N il ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF MEKTUBU. TEKLI F-SAHTBI Nlf'J

T.C BART/N il ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF MEKTUBU. TEKLI F-SAHTBI Nlf'J TARIH 28.01.2016 SAYı [Adı soyadlticaret Unvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon Faks T.C BART/N L ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF

Detaylı

T.C BARTIN u ÖZELiDARESi PLANPROJEYATIRIMVE inşaatmüdürlügü. TEKLiF MEKTUBU. TEKliF SAHiBiNiN ...

T.C BARTIN u ÖZELiDARESi PLANPROJEYATIRIMVE inşaatmüdürlügü. TEKLiF MEKTUBU. TEKliF SAHiBiNiN ... T.C BARTIN u ÖZELDARES PLANPROJEYATIRIMVE NŞAATMÜDÜRLÜGÜ TARH:....111/2015 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal TEKLF

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat 18 Ekim 1983 : 18195 Sayı Daire Başkanlığına başvurulur Salı YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS İÇİ TRAFİK KURALLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS İÇİ TRAFİK KURALLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS İÇİ TRAFİK KURALLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, can ve mal güvenliğini temin için Aksaray Üniversitesi

Detaylı

w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2015

w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2015 w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2015 TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2016 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Trafik Kaza İstatistikleri 2006-2015 Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü

Detaylı

SİRKÜLER 29.07.2015. Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı denetimlerinde uygulanacak İdari Para Cezaları

SİRKÜLER 29.07.2015. Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı denetimlerinde uygulanacak İdari Para Cezaları 29.07.2015 Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı denetimlerinde uygulanacak İdari Para Cezaları SİRKÜLER Sıra No Yönetmelik Maddesi Yönetmelik maddesinin hükmü

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Laser Distancer LD 420. Kullanma kılavuzu

Laser Distancer LD 420. Kullanma kılavuzu Laser Dstancer LD 40 tr Kullanma kılavuzu İçndekler Chazın Kurulumu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Grş - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Genel bakış

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK YÖNERGESİ 25.03.2010 tarih ve 2010/76 sayılı Senato kararı ile kabul edilmiştir. Amaç ve Kapsam ONDOKUZ MAYIS ÜNERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ

Detaylı

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA 1. Motorlu bir aracın işletilmesi için yaptırılacak zorunlu sigorta hangisidir? a) Mali sorumluluk sigortası b) Kasko sigortası c) Yangın sigortası d) Hayat sigortası 2.

Detaylı

ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI

ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI 24 EKİM 2013 TARİHLİ 28801 SAYILI YÖNETMELİK HAKKINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL)

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL) T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 KONU :Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL) 4925 sayılı

Detaylı

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri. AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak)

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri. AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 6331 SAYILI İSG KANUNUNDAKİ İDARİ PARA CEZALARININ TEHLİKE SINIFI VE ÇALIŞAN

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) (Yeniden nde Sözü Edilen 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri

Detaylı

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜESSESESİNE

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜESSESESİNE Sayı Konu : ı..bcg- : Yaklaşık Malyet T.C. Adana Vallğ Halk Sağlığı Müdürlüğü YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ADANA lo /01/2012... MÜESSESESİNE Müdürlüğümüzün htyacı olan aşağıda cns, mktarı ve özellkler belrtlen

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı 10-49 Çalışanı Olan 50-+ Çalışanı Olan Açıklamalar 4/1-a MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) (Yeniden nde Sözü Edilen Fiil 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri

Detaylı

Olayın meydana geldiği yerleşim yerindeki tek yönlü, düz, hafif eğimli, asfalt kaplama, yüzeyi kuru yolun genişliği 15,5 metredir.

Olayın meydana geldiği yerleşim yerindeki tek yönlü, düz, hafif eğimli, asfalt kaplama, yüzeyi kuru yolun genişliği 15,5 metredir. 2012 Olay 1 Olayın Özeti: Olayımızda 17.01.2006 tarihinde saat 22.50 sıralarında davacı sürücünün dönel kavşağa geldiğinde, solundan kırmızı ışıkta kavşağa giren ve doktor raporuna göre 117 promil alkollü

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri Açıklamalar 4/1-a MADDE

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri Açıklamalar 4/1-a MADDE

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 4/1-a MADDE 4 - İşverenin

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 4/1-a MADDE 4 - İşverenin

Detaylı

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre dünyada; Dünyada, her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmekte, 50 milyon

Detaylı

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri. AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak)

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri. AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 6331 SAYILI İSG KANUNUNDAKİ İDARİ PARA CEZALARININ TEHLİKE SINIFI VE ÇALIŞAN

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 4/1-a MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü 26/1-a İş güvenliğiyle ilgili tedbir almamak,

Detaylı

6/1-a İşyeri hekimi çalıştırmamak. 5.601

6/1-a İşyeri hekimi çalıştırmamak. 5.601 Kanun Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2014 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) Açıklamalar MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri MADDE 8 - İşyeri

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %3,83) Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ Senato Kabul Tarihi: 13/08/2015 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönerge, Ordu Üniversitesinin yönetimi altındaki yerleşke alanları içerisinde trafik düzeninin ve güvenliğinin

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri Çalışanı Olan İşyerleri AZ TEHLİKELİ ÇOK TEHLİKELİ TEHLİKELİ

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri Çalışanı Olan İşyerleri AZ TEHLİKELİ ÇOK TEHLİKELİ TEHLİKELİ nde 4/1-a MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü 26/1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen

Detaylı