Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun sayılı. % 25 İndirimli 293,25 TL.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun 7. 5252 sayılı. % 25 İndirimli 293,25 TL."

Transkript

1 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 13 Yolun yapımı ve bakımı le görevl kuruluştan zn almadan ve trafk akımı le güvenlğn bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafğe kapatacak şeklde karayolu yapısında çalışma yapmak, 391,00 TL. 293,25 TL. Tehlkel durum ve engeller, bütün sorumluluk bunları yaratan kşlere at olmak üzere zabıtaca kaldırılır, yapılan masraflar sorumlulara ödetlr. 14 Karayolu yapısı üzerne, trafğ güçleştrecek, tehlkeye sokacak veya engel yaratacak, trafk şaretlernn görülmelern engelleyecek veya güçleştrecek şeklde br şey atmak, dökmek, bırakmak vb, hareketlerde bulunmak ve karayolu yapısı ve güvenlk tessler le trafk şaretlerne zarar vermek, yerlern değştrmek veya ortadan kaldırmak. 391,00 TL. 293,25 TL. Tehlke ve engeller, lgl kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve eksklkler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça derhal gderlr, zarar karşılıkları ve masraflar sorumlulara ödetlr. 16 Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı çnde zn almadan, trafk şaretlernn görünmelern engelleyecek, anlamlarını değştrecek veya güçleştrlecek, yanıltacak veya trafk çn tehlke veya engel yaratacak şeklde levha, ışık le ağaç, parmaklık, drek vb. dkmek, koymak veya bulundurmak, 4.044,00 TL ,00 TL. Bunlar, bütün sorumluluk ve gderler mal sahbne at olmak üzere, yolun yapımı, bakımı şletlmes le lgl kuruluşça kaldırılır. 17 Beledye sınırları dışındak karayolu kenarında, znsz olarak yapı ve tess yapmak, 4.044,00 TL ,00 TL. Bunlar, yetkllerce durdurulacağı gb, Yönetmelktek şartlar yerne getrlmeden şletme zn verlmez ve bağlantı yolu, her türlü gder sorumlulara at olmak üzere yolun yapım ve bakımı le lgl kuruluşça ortadan kaldırılır.

2 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 18 Beledye sınırları çndek karayolu kenarında, znsz olarak yapı ve tess yapmak, 4.044,00 TL ,00 TL. Bunlar, yetkllerce durdurulacağı gb, yönetmelktek şartlar yerne getrlmeden şletme zn verlmez ve bağlantı yolu, her türlü gder sorumlulara at olmak üzere yolun yapım ve bakımı le lgl kuruluşlarca ortadan kaldırılır /1-a/1 Tescl zorunlu ve lk tescl yapılacak olan araçların satın alma veya gümrükten çekme tarhnden tbaren üç ay çnde tescl çn; hurdaya çıkarılma halnde çıkarılış tarhnden tbaren 1 ay çnde tesclnn slnmes çn; yazılı olarak lgl tescl kuruluşuna başvurmamak, Araç sahplerne 141,75 TL Tescl yapılıncaya kadar Tescl yapılmadan trafğe çıkarılan araçlar, tescl yapılıncaya kadar trafkten men edlr. /1-d Satış ve devr şlemn, sclne şlenmek üzere üç şgünü çersnde lgl trafk tescl kuruluşu le verg daresne bldrmemek, yen malk adına br ay süreyle geçerl tescle lşkn geçc belge düzenlememek, 12 sayılı Kanunun 112 nc maddes uyarınca belrlenen ücret uygulanmaksızın satış ve devre lşkn her türlü şlem karşılığında belrlenen mktarın üzernde ücret almak, Noterlere 1.463,00 TL ,25 TL sayılı Kabahatler Kanununun 22/2 fıkrası uyarınca lgl kamu kurum ve kuruluşunun en üst amr tarafından /1-d- 8 İcra müdürlükler, verg dares müdürlükler, mll emlak müdürlükler le dğer yetkl kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçları satın alanlar gerekl blg ve belgeler sağlayarak lgl trafk tescl kuruluşundan br ay çersnde adlarına tescl belges almamak, Alıcısına Tescl yapılıncaya kadar Tescl yapılmadan trafğe çıkarılan araçlar, tescl yapılıncaya kadar trafkten men edlr.

3 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 21 Tescl edlen araçları trafk belges ve tescl plakası almadan karayoluna çıkarmak, 800,00 TL. 600,00 TL. Belgeler geçersz se süresz, eksk se geçc Eksklkler gderlnceye kadar 22 Genel hükümlerden kaynaklanan sorumlulukları saklı kalmak üzere,knc fıkra hükmüne göre yetklendrlmş gerçek veya özel hukuk tüzel kşlerne belrlenen usül ve esaslara aykırı hareket etmek Yetklendrlmş gerçek veya özel hukuk tüzel ,00 TL Tesptn yapıldığı yern mülk amrn yetklendrlmes halnde trafk tescl brm amr tarafından da ceza yazılablr. 23 Tescl belges, trafk belges ve tescl plakalarını araç üzernde ve uygun durumda bulundurmadan trafğe çıkmak, Araçlar Araca at tescl belgesnn, trafk belgesnn ve tescl plakalarının braz edlememes durumunda, eksk olan belgeler braz edlp plakalar araca takılıncaya kadar, araç trafkten men edlecektr. 25 Tesclsz olup, karayolunda geçc olarak kullanılacak araçları, geçc trafk belges ve geçc tescl plakaları almadan trafğe çıkarmak, bu belge ve plakaları başka araçta veya süres bttğ halde kullanmak, Araçlar k zabıtasınca geçc belge ve plakalar ptal edlr. 26/1 Araçlarda, bulundurulması mecbur olan (çalışma yern ve şekln, kapaste le dğer ntelklern belrleyen plaka, ışık, renk, şekl, sembol ve yazı gb) ayırım şaretlern bulundurmamak, ve araç şletenlerne 5 Araçlar Aykırı durumda olan donanım ve yazılar, gderler şletene at olmak üzere söktürülür, sürücü aynı zamanda araç sahb değlse, ayrıca tescl plakasına da aynı mktar çn ceza tutanağı düzenlenr. 26/2 Araçların dışında bulundurulması zorunlu şaretlerden başka, araçlara; zn alınmaksızın reklam, yazı, şaret, resm, şekl, sembol, lan, flama, bayrak ve benzerlern takmak, yazmak, sesl ve ışıklı donanımları bulundurmak, ve araç şletenlerne 5 Aykırı durumda olan donanım ve yazılar, gderler şletene at olmak üzere söktürülür, sürücü aynı zamanda araç sahb değlse, ayrıca tescl plakasına da aynı mktar çn ceza tutanağı düzenlenr.

4 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 28 Resm olmayan araçların tescl plakalarının devlet malı araçlarına at plaka rengnde olması, Aykırılığı gderlnceye kadar 30/1-a Servs fren, lastkler, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar le park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknk şartlara aykırı olan araçları kullanmak, Teknk şartlara uygun hale getrlnceye kadar 30/1-b Dğer eksklk ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya br kaza halnde çndekler çn tehlkel olablecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar çn tehlke yaratacak şeklde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekler rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak, İhtar edlr, tekrarı halnde, 31/1-a Özellklerne ve cnslerne göre, yönetmelkte ntelk ve ncelkler belrtlen gereçler, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şeklde bulundurmamak, Sürücü aynı zamanda araç sahb değlse, ayrıca tescl plakasına da aynı mktar çn ceza tutanağı düzenlenr. 31/1-b Kamyon, çekc ve otobüslerde takoğraf, taks otomobllernde se taksmetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şeklde bulundurmamak, 391,00 TL. 293,25 TL. Eksklğ gderlnceye kadar Sürücü aynı zamanda araç sahb değlse, ayrıca tescl plakasına da aynı mktar çn ceza tutanağı düzenlenr. 31/2 Takoğraf veya taksmetre chazlarını bozuk mal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu durumdak chazları araçlarda kullanmak, Sorumlulara 6.076,00 TL. 3-6 ay

5 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 32 Araç üzernde yapılan teknk değşklğ 30 gün çnde tescl yapan kuruluşa bldrmemek, Yapılan değşklk belgeler üzerne şlennceye kadar 34 Araçların muayene süresn geçrmek, Araçlar 35/7 Muayene stasyonu çn şletme belges le yetk verldğ halde, şletme şartlarına uymamak veya gerektğ şeklde muayene yapmamak, Muayene stasyonu şletenlere ,00 TL ,00 TL ,00 TL.. İdar, 2918 sayılı Kanun'un 8. maddes (c) bend kapsamında Ulaştırma, Denzclk ve Haberleşme Bakanlığının lgl brmlernce uygulanacaktır. Br yıl çnde üçüncü kez tekrarı halnde, ayrıca lgl Bakanlıkça stasyonun şletme belges ptal edlr. 36/3-a Sürücü belgesz olarak araç kullanmak, Kullananlara ve kullandıranlara 1.609,00 TL. %25 ndrml 1.6,75 TL. Sürücüler Sürücü aynı zamanda araç sahb değlse, ayrıca aracının kullanılmasına zn veren sahbne de tescl plakası üzernden aynı mktarda ceza tutanağı düzenlenr. 36/3-b Mahkemelerce veya Cumhuryet savcılıklarınca ya da Karayolları k Kanununda belrtlen yetkllerce sürücü belges geçc olarak ya da tedbren ger alındığı halde araç kullanmak, Kullananlara ve kullandıranlara 1.609,00 TL. %25 ndrml 1.6,75 TL. Sürücüler Sürücü aynı zamanda araç sahb değlse, ayrıca aracının kullanılmasına zn veren sahbne de tescl plakası üzernden aynı mktarda ceza tutanağı düzenlenr. 36/3-c Sürücü belges ptal edldğ halde araç kullanmak, Kullananlara ve kullandıranlara 1.609,00 TL. %25 ndrml 1.6,75 TL. Sürücüler Sürücü aynı zamanda araç sahb değlse, ayrıca aracının kullanılmasına zn veren sahbne de tescl plakası üzernden aynı mktarda ceza tutanağı düzenlenr.

6 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar yaşını btrmeden bsklet kullanmak, 13 yaşını btrmeden motorsuz taşıt kullanmak veya hayvanları tevd etmek, Kullananlara ve kullandıranlara 39/1-a Sürücü belges sınıfına göre sürmeye yetkl oldukları araçlar dışındak araçları sürmek, ve kullandıranlara 1.609,00 TL. 1.6,75 TL. Sürücüler Sürücü aynı zamanda araç sahb değlse, ayrıca trafk zabıtasınca araç sahbne de tescl plakasına göre aynı mktar çn ceza tutanağı düzenlenr. 39/1-b B, C ve E sınıfı sürücü belges sahplernn, araçlarına yüklü ağırlığı 750 kg ın üstünde römork takarak kullanmak veya kullandırmak, ve kullandıranlara 1.609,00 TL. 1.6,75 TL. Sürücüler Sürücü aynı zamanda araç sahb değlse, ayrıca araç sahbne de tescl plakasına göre aynı mktar çn ceza tutanağı düzenlenr. 42 Sürücü sertfkasını sınıfına uygun sürücü belgesne dönüştürmeden karayolunda araç kullanmak, Sürücü adaylarına ve 800,00 TL. 600,00 TL. Sürücü aynı zamanda araç sahb değlse, ayrıca bu kşlere araç kullandıran araç sahbne de tescl plakasına göre aynı mktar çn ceza tutanağı düzenlenr. 44/1-a İkamet adres değşklklern tescl kuruluşuna otuz gün çnde bldrmemek, 44/1-b Araç kullanırken sürücü belgelern yanlarında bulundurmamak ve yetkllern her steyşnde göstermemek, 5 46/2-a Aksne br şaret bulunmadıkça, araçlarını, gdş yönüne göre yolun sağından, çok şertl yollarda se yol ve trafk durumuna göre hızının gerektrdğ şertten sürmemek, 46/2-b Aksne br şaret bulunmadıkça, şert değştrmeden önce greceğ şertte, sürülen araçların emnyetle geçşn beklememek,

7 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 46/2-c Aksne br şaret bulunmadıkça, trafğ aksatacak veya tehlkeye düşürecek şeklde şert değştrmek 46/2-d Aksne br şaret bulunmadıkça, gdşe ayrılan en soldak şerd sürekl olarak şgal etmek, 46/2-e İk yönlü trafğn kullanıldığı dört veya daha fazla şertl yollarda aksne br şaret bulunmadıkça, motosklet, otomobl, kamyonet ve otobüs dışındak araçları kullananların, geçme ve dönme dışında en sağ şerd zlememeler, 46/3 Hayvanlarını veya hayvan sürülern gdş yönüne göre yolun en sağından ve mkan olduğunda taşıt yolu dışından götürmemek, Hayvan sürücülerne 47/1-a ğ düzenleme ve denetmle görevl trafk zabıtası veya özel kıyafetl ve şaret taşıyan dğer yetkl kşlern uyarı ve şaretlerne uymamak, 47/1-b Kırmızı ışık kuralına uymamak, 47/1-c k şaret levhaları, chazları ve yer şaretlemeler le belrtlen veya gösterlen hususlara uymamak, 47/1-d k güvenlğ ve düzen le lgl olan ve yönetmelkte gösterlen dğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak,

8 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 48/5 48/8 0,50 promln üzernde alkollü olarak husus otomobl kullanmak, 0, proml üzernde alkollü olarak husus otmobl dışında kalan dğer araçları kullanmak Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak, 1. defada 800,00 TL. ( 600,00 TL.) 2. defada 1.003,00 TL.( 752,25 TL.) 3 ve 3'ten fazlasında1.609,00 TL.( 1.6,75 TL) 4.119,00 TL ,25 TL. Gerye doğru beş yıl çnde;1.defasında 6 ay, knc defasında 2 yıl, 3 ve fazlasında 5'er yıl (k Zabıtası Tarafından) 5 yıl Sürücüler Bu maddeye göre belgeler 2 yıl süreyle ger alınan sürücüler sürücü davranışlarını gelştrme eğtmne; beş yıl süreyle ger alınan sürücüler se psko-teknk değerlendrme ve pskyatr uzmanının muayenesne tab tutulurlar. Sürücülern belgelernn ger alma süres sonunda ade edleblmes çn yukarıda belrtlen şartların sağlanması ve Karayolları k Kanununa stnaden (48 nc madde ve dğer bütün maddeler) verlmş olan dar para cezalarının tamamının tahsl edlmş olması zorunludur. 1,00 promln üzernde alkollü olduğu tespt edlenler veya yasal sınırların üzernde alkollü olarak trafk kazasına sebebyet veren sürücüler hakkında TCK 179 maddesnden şlem yapılacaktır. Sürücü belgeler; sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dar resm sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun braz edlmes, ayrıca Karayolları k Kanununa stnaden (48 nc madde ve dğer bütün maddeler) verlmş olan dar para cezalarının tamamının tahsl edlmş ve ger alma süresnn tamamlanmış olması halnde ade edlr.

9 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 48/9 49/3 Uyuşturucu veya uyarıcı maddelern kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandak mktarını tespt amacıyla, kollukça teknk chazlar kullanılmasını kabul etmemek, Taşıt kullanma süreler dışında araç kullanmak ve kullandırmak, Sürücüye, araç sahbne, şleten veya teşebbüse ,00 TL. 2 yıl Sürücüler Sürücüler k görevllernce uyuşturucu veya uyarıcı madde ölçümü yapılmasına müsade etmeyen, ancak uyuşturucu ya da uyarıcı madde kulandığı konusunda makul şüphe duyulan sürücüler, 5271 sayılı Ceza Muhakemes Kanunu'nun adl kolluğa lşkn hükümler gereğnce mahall zabıtaya teslm edlecektr. Mahall zabıta tarafından yürütülen soruşturma takp edlecek ve sonuca göre Karayolları k Kanunu'nun 48/8 maddesne göre şlem yapılacaktır. Ayrıca Karayolları k Kanununa stnaden (48 nc madde ve dğer bütün maddeler) verlmş olan dar para cezalarının tamamının tahsl edlmş olması halnde sürücü belges ger alma süres sonunda ade edlr. Sürücü aynı zamanda araç sahb değlse, araç sahbne de 189,00 TL ( ), ayrıca şleten veya teşebbüs sahbne de 391,00 TL. (% 25 İndrml 293,25TL.) ceza uygulanır. Sürücü aynı zamanda araç sahb se sürücüye 189,00 TL ( ) ceza uygulanır. 51/2-a Hız sınırlarını % dan % 30 a (otuz dahl) kadar aşmak, 51/2-b Hız sınırlarını % 30 dan fazla aşmak, 391,00 TL. 293,25 TL. Gerye doğru 1 yıl çnde 5 defa hlal edldğnde 1 yıl süre le Sürücü belges ger alınanların süres sonunda psko-teknk değerlendrme ve pskyatr uzmanının muayenes sonucunda sürücü belges almasına man hal olmadığı anlaşılanların belgeler ade edlr.

10 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 51/5-a Hız sınırlarını tespte yarayan chazların yerlern belrleyen veya sürücüyü kaz eden chazları mal veya thal etmek, İmal veya thal edenlere 2.425,00 TL.den 4.044,00 TL.ye kadar 6-8 ay Chazlar mahkeme kararıyla müsadere edlr. 51/5-b Hız sınırlarını tespte yarayan chazların yerlern belrleyen veya sürücüyü kaz eden chazları araçlarda bulundurmak, İşletenlere 1.609,00 TL.den 2.425,00 TL'ye kadar 4-6 ay Chazlar mahkeme kararıyla müsadere edlr. 52/1-a Araçların hızlarını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere grerken, tepe üstlerne yaklaşırken, dönemeçl yollarda lerlerken, yaya geçtlerne, hemzemn geçtlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına grerken azaltmamak, 52/1-b Araçların hızlarını, aracın yük ve teknk özellğne, görüş, yol, hava ve trafk durumunun gerektrdğ şartlara uydurmamak, 52/1-c Dğer br aracı zlerken, hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknk özellğne, görüş, yol, hava ve trafk durumunun gerektrdğ şartlara uydurmadan güvenl br mesafe bırakmamak, 52/1-d Kol ve grup halnde araç kullanırken, araçlar arasında dğer araçların güvenle greblecekler açıklık bırakmamak, 53/1-a Sağa dönüş kurallarına rayet etmemek, % 25 İndrml

11 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 53/1-b Sola dönüş kurallarına rayet etmemek, 53/1-c Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına rayet etmemek, 53/1-d Dönel kavşaklarda gerye dönüş kurallarına rayet etmemek, % 25 İndrml 53/2 Sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçş yapan yayalara, varsa bsklet yolundak bskletllere lk geçş hakkını vermemek. 54/1-a Geçme kurallarına rayet etmemek, 54/1-b Geçmenn yasak olduğu yerlerden geçmek, 55 Br araç tarafından geçlrken geçlen araç sürücüsünün geçlme kurallarına uymaması, 66,00 TL 56/1-a Şert zleme ve değştrme kurallarına uymamak,

12 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 56/1-b İk yönlü trafğn kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçşn zorlaştıran br durum varsa geçş kolaylaştırmak çn aracını sağ kenara yanaştırmamak, gerektğnde sağa yanaşıp durmamak, dağlık ve dk yokuşlu karayollarında karşılaşma halnde, çıkan araç çn geçş güç veya mümkün değlse, güvenl geçş sağlamak üzere, nen araçların, varsa önceden sığınma cebne grmemes, sığınma ceb yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması, gerektğ hallerde ger gtmemes, 56/1-c Önlernde gden araçları güvenl ve yeterl br mesafeden zlememek (Yakın takp) 56/1-d Araçlarını zorunlu br neden olmadıkça, dğer araçların lerleyşne engel olacak şeklde veya şaretle belrtlen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlk neden veya verlen herhang br talmata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlkeye sokacak şeklde gereksz an yavaşlamak, 56/1-e Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksn gösteren br trafk şaret yoksa motorsuz araçları kullananlar motorlu araçlara, otomobl, mnbüs, kamyonet, otobüs, kamyon, araz taşıtı, lastk tekerlekl traktör, ş makneler, yazılış sırasına göre kendsnden önceklere geçş kolaylığı sağlamamak,

13 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 57/1-a Kavşaklara yaklaşırken kavşaktak şartlara uyacak şeklde yavaşlamamak, geçş hakkı olan araçlara lk geçş hakkını vermemek, 57/1-b k zabıtası veya ışıklı trafk şaret chazları veya trafk şaret levhası bulunmayan kavşaklarda; 1.Bütün sürücüler geçş üstünlüğüne sahp olan araçlara, 2.Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara, 3.Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara, 4. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara, 5. Tal yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara, 6. Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak çndek araçlara, 7. Br z veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara lk geçş hakkını vermemek, 57/1-c 57/1-d Kavşak kollarının trafk yoğunluğu bakımından farklı oldukları şaretlerle belrlenmemş se, motorsuz araç sürücülernn motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldak aracın, sağdan gelen araca geçş hakkını vermemes, Işıklı trafk şaretler zn verse ble trafk akışını engelleyecek br durum olduğu hallerde kavşağa grmek, 57/1-e Kavşaklarda gereksz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan nmek veya araçların motorunu durdurmak,

14 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 57/1-f Aksne br şaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçların ray üzernde hareket eden taşıtlara lk geçş hakkını vermemek, 58 Aksne br şaret bulunmadıkça araçlarını gdş yönlerne göre yolun en sağ kenarında durdurmamak, yolcularının nş ve bnşlern sağ taraftan yaptırmamak ve yolcuların da nş ve bnşlern sağ taraftan yapmaması, ve yolculara 59 Yerleşm brmler dışındak karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekl önlemler almadan duraklamak veya park etmek, 60/1-a Taşıt yolu üzernde duraklamanın yasaklandığının br trafk şaret le belrtlmş olduğu yerlerde duraklamak, 60/1-b Taşıt yolu üzernde sol şertte (raylı sstemn bulunduğu yollar harç) duraklamak, 60/1-c Taşıt yolu üzernde yaya ve okul geçtler le dğer geçtlerde duraklamak, % 25 İndrml 60/1-d Taşıt yolu üzernde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşm brmler çnde beş metre ve yerleşm brmler dışında yüz metre mesafede duraklamak, 60/1-e Taşıt yolu üzernde görüşün yeterl olmadığı tepelere yakın yerlerde ve dönemeçlerde duraklamak, % 25 İndrml

15 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 60/1-f Taşıt yolu üzernde otobüs, tramvay ve taks duraklarında duraklamak, % 25 İndrml 60/1-g Taşıt yolu üzernde duraklayan veya park edlen araçların yanında duraklamak % 25 İndrml 60/1-h Taşıt yolu üzernde şaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park zn verlen yerler dışında; yerleşm brm çnde onbeş metre ve yerleşm brm dışında yüz metre mesafede duraklamak 61/1-a Taşıt yolu üzernde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez. 61/1-b Taşıt yolu üzernde park etmenn trafk şaretler le yasaklandığı yerlerde park etmek Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez. 61/1-c Taşıt yolu üzernde geçş yolları önünde veya üzernde park etmek Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez. 61/1-d Taşıt yolu üzernde belrlenmş yangın musluklarına her k yönden beş metrelk mesafe çnde park etmek Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez. 61/1-e Kamu hzmet yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belrten levhalara k yönden onbeş metrelk mesafe çnde park etmek Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez. 61/1-f Taşıt yolu üzernde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadak taşıt yolunda park etmek Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez.

16 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 61/1-g Taşıt yolu üzernde kurallara uygun şeklde park etmş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez. 61/1-h Taşıt yolu üzernde geçş üstünlüğü olan araçların grş ve çıkışının yapıldığının belrlendğ şaret levhasından onbeş metre mesafe çnde park etmek Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez. 61/1-ı Taşıt yolu üzernde şaret levhalarında park etme zn verlen süre veya zamanın dışında park etmek Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez. 61/1-j Taşıt yolu üzernde kamunun faydalandığı ve yönetmelkte belrtlen yerlern grş ve çıkış kapılarının her k yönde beş metrelk mesafe çnde park etmek Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez. 61/1-k Taşıt yolu üzernde park çn yer ayrılmamış veya trafk şaretler le belrtlmemş alt geçt, üst geçt ve köprüler üzernde veya bunlara on metrelk mesafe çnde park etmek Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez. 61/1-l Taşıt yolu üzernde park etmek çn tespt edlen süre ve şekln dışında park etmek Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez. Taşıt yolu üzernde belrl kş, kurum ve kuruluşlara at araçlara, yönetmelktek 61/1-m esaslara göre ayrılmış ve br şaret levhası le belrlenmş park yerlernde park etmek Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez. 61/1-n Taşıt yolu üzernde ayrıca yönetmelkte belrtlen haller dışında yaya yollarında park etmek Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez.

17 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 61/1-o Taşıt yolu üzernde özürlülern araçları çn ayrılmış park yerlernde park etmek 176,00 TL 132,00 TL. Yasaklara aykırı park edlen araçlar, trafk zabıtasınca kaldırılablr, masraflar ödenmeden araç teslm edlmez. 62 Yerleşm brmler çndek karayolunda, br trafk şaretyle zn verlmedkçe ve yükleme, boşaltma, ndrme, bndrme, arızalanma gb zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarlarını, lastk tekerlekl traktörler le her türlü ş maknelern park etmek. 63 Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmamak 391,00 TL. 293,25 TL. Uygun olmayan ışık donanımı trafk zabıtasınca söktürülür. 64/1-a- 1 Yerleşm brmler dışındak karayollarında geceler seyrederken, yeternce aydınlatılmamış tünellere grerken, benzer yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndek aracı zleme haller dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamak 64/1-a- 2 Geceler, yerleşm brmler dışında karayollarındak karşılaşmalarda, br aracı takp ederken, br aracı geçerken yan yana gelnceye kadar ve yerleşm brmler çnde, gündüzler se görüşü azaltan ssl, yağışlı ve benzer havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması. 141,75 TL 64/1-a- 3 Kuyruk (arka kenar) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla brlkte kullanmamak % 25 İndrml

18 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 64/1-b- 1 Gece ss ışıklarının ssl, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında dğer farlarla brlkte yakılması 64/1-b- 2 Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak 5 64/1-b- 3 Karşılaşmalarda söndürmek ışıkları % 25 İndrml 64/1-b- 4 Öndek aracı geçşlerde uyarı çn çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkların yakılması % 25 İndrml 64/1-b- 5 Yönetmelktek esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmak % 25 İndrml 64/1-b- 6 Sadece park lambaları le seyretmek 65/1-a Taşıma sınırı üstünde yolcu almak, 70,00 TL. 52,5 TL. Ayrıca bütün sorumluluk ve gderler araç şletenne at olmak üzere, fazla yolcular en yakın yerleşm brmnde ndrlr. 65/1- b(a) Azam yüklü ağırlığı veya zn verlen azam yüklü ağırlığı %3, Kg dan % fazlasına kadar aşmak, Uymayan şletenlere ve yük gönderenlere 731,00 TL. 548,25 TL. 1- İşleten le gönderenn aynı olması halnde, şleten ve gönderen çn uygulanacak dar para cezalarının toplamı uygulanır.2- Gönderenn brden fazla olması veya tespt edlememes halnde şleten ve gönderen çn uygulanacak dar para cezalarının toplamı şletene uygulanır. 65/1- b(b) Azam yüklü ağırlığı veya zn verlen azam yüklü ağırlığı % fazlasına kadar aşmak, Uymayan şletenlere ve yük gönderenlere 1.463,00 TL ,25 TL. 1- İşleten le gönderenn aynı olması halnde, şleten ve gönderen çn uygulanacak dar para cezalarının toplamı uygulanır.2- Gönderenn brden fazla olması veya tespt edlememes halnde şleten ve gönderen çn uygulanacak dar para cezalarının toplamı şletene uygulanır.

19 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 65/1-b (c) Azam yüklü ağırlığı veya zn verlen azam yüklü ağırlığı % fazlasına kadar aşmak Uymayan şletenlere ve yük gönderenlere 2.194,00 TL ,5 TL. 1- İşleten le gönderenn aynı olması halnde, şleten ve gönderen çn uygulanacak dar para cezalarının toplamı uygulanır.2- Gönderenn brden fazla olması veya tespt edlememes halnde şleten ve gönderen çn uygulanacak dar para cezalarının toplamı şletene uygulanır. 65/1-b (d) Azam yüklü ağırlığı veya zn verlen azam yüklü ağırlığı %25 fazlasına kadar aşmak, Uymayan şletenlere ve yük gönderenlere 2.928,00 TL ,00 TL. Gerekl şartlar sağlanıncaya kadar 1- İşleten le gönderenn aynı olması halnde, şleten ve gönderen çn uygulanacak dar para cezalarının toplamı uygulanır.2- Gönderenn brden fazla olması veya tespt edlememes halnde şleten ve gönderen çn uygulanacak dar para cezalarının toplamı şletene uygulanır. 65/1-b (e) Azam yüklü ağırlığı veya zn verlen azam yüklü ağırlığı %25'n üzernde fazla aşmak, Uymayan şletenlere ve yük gönderenlere 4.392,00 TL ,00 TL. Gerekl şartlar sağlanıncaya kadar 1- İşleten le gönderenn aynı olması halnde, şleten ve gönderen çn uygulanacak dar para cezalarının toplamı uygulanır.2- Gönderenn brden fazla olması veya tespt edlememes halnde şleten ve gönderen çn uygulanacak dar para cezalarının toplamı şletene uygulanır. 65/1-c Azam yüklü ağırlık veya zn verlen azam yüklü ağırlık aşılmamış olsa ble azam dngl ağırlıklarını aşmak, İşletenlere 731,00 TL. 548,25 TL. 65/1-d Karayolu yapısı ve kapastes le trafk güvenlğ bakımından tehlkel olablecek tarzda yükleme yapmak, 180,00 TL. 135,00 TL. Gerekl şartlar sağlanıncaya kadar 65/1-e Tehlkel ve zararlı maddeler, gerekl zn ve tedbrler alınmadan taşımak, 364,00 TL. 273,00 TL. Gerekl şartlar sağlanıncaya kadar 65/1-f Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel zne bağlı olan eşyayı zn almadan yüklemek, taşımak ve taşıttırmak., uymayan şletenlere ve yük gönderenlere 364,00 TL. 273,00 TL. Gerekl znler sağlanıncaya kadar 1- İşleten le gönderenn aynı olması halnde, şleten ve gönderen çn uygulanacak dar para cezalarının toplamı uygulanır. 2- Gönderenn brden fazla olması veya tespt edlememes halnde şleten ve gönderen çn uygulanacak dar para cezalarının toplamı şletene uygulanır.

20 Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 65/1-g Gabar dışı yük yüklemek, taşınan yük üzerne veya araç dışına yolcu bndrmek 1-Uymayan şletenlere 2-Yük gönderenlere 1-731,00 TL ,00 TL ,25 TL ,25 TL. 1- İşleten le gönderenn aynı olması halnde, şleten ve gönderen çn uygulanacak dar para cezalarının toplamı uygulanır. 2- Gönderenn brden fazla olması veya tespt edlememes halnde şleten ve gönderen çn uygulanacak dar para cezalarının toplamı şletene uygulanır. 3-Ayrıca, bütün sorumluluk ve gderler araç şletenne at olmak üzere,fazla yolcular en yakın yerleşm brmnde ndrlr. 65/1-h Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şeklde yüklemek. 180,00 TL. 135,00 TL. Gerekl şartlar sağlanıncaya kadar 65/1- Yükü, her çeşt yolda ve yolun her eğmnde dengey bozacak, yoldak br şeye takılacak ve svr çıkıntılar hasıl edecek şeklde yüklemek, 180,00 TL. 135,00 TL. Gerekl şartlar sağlanıncaya kadar 65/1-j Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenlğn bozacak ve tescl plakaları, ayırım şaretler, dur ve dönüş ışıkları le yansıtıcıları örtecek şeklde yükleme yapmak, 180,00 TL. 135,00 TL. Gerekl şartlar sağlanıncaya kadar