8. SINIF LGS 3.DENEME SINAV SONUÇ BELGESİ İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / ÖZEL ÇEKMEKÖY SONUÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU. Öğrenci Numara Sınıf

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. SINIF LGS 3.DENEME SINAV SONUÇ BELGESİ İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / ÖZEL ÇEKMEKÖY SONUÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU. Öğrenci Numara Sınıf"

Transkript

1 Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır. Katılımlar: Başarı Sınıf Kurum Toplam: 9, 4,5 51,5 31,8 Soru No

2 NAZLI DİLA ACAR Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl 332, , ı Hesaplanan: Katılımlar: Başarı Sınıf Kurum Türkçe , 8 16,11 14,25 1,32 Tarih , ,56 6,91 4,92 Din K.ve A.B , 6 4,89 6,36 4,77 İngilizce , ,33 7,31 3,49 Matematik ,67 8 4,33 5,55 2,4 Fen , ,78 11,83 7,4 Toplam: , ,5 51,5 31,8 Soru No CcbDBCbCBADACDCBBAAD DCABDDCBBc CDAcbADCCa ABCDcDACBD Cevap Anh. A ABCDBDACBD Sayısal (MAT) Daba A C a Cevap Anh. A DDABBDBCBADBCDCBCCBC CADBBCdADDBCBcABCBCC Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Türkçe Metinle ilgili soruları cevaplar Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur Metindeki yardımcı fikirleri belirler Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar Yazdıklarını düzenler.(yazım Kuralları) Cümle türlerini ayırt eder Cümlenin ögelerini ayırt eder Metin türlerini ayırt eder Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder Yazdıklarını düzenler.(noktalama İşaretleri) Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar Tarih Mustafa Kemal in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder Kuvâ-yı Millîye nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar Misakımilli nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğünü esası ile ulusal egemenlik ve tam 1 bağımsızlık 1 1 ilkeleri ile ili Millî Mücadele nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar Millî Mücadele Dönemi nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar Din K.ve A.B İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar Hz. Muhammed in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 Hz. Muhammed in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder Hz. Muhammed in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar İngilizce Accepting and refusing / Apologizing / Giving Explanations and reasons Expressing preferences / Expressing likes and dislikes Describing simple processes Accepting and refusing / Making excuses Following phone conversations Expressing preferences / Giving explanations and reasons Making comparisons / Expressing preferences / Giving explanations and reasons Talking about experiences / Expressing preferences Sayısal (MAT) Matematik Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler M İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri 1 çözer. 1 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 Kareköklü bir ifadeyi a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü 1ifadelerin çarpımı şeklinde Özdeşlikleri modellerle açıklar.-m Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 3 Özdeşlikleri modellerle açıklar En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 2 Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade 1 eder Fen Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar DNA nın yapısını model üzerinde gösterir Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir

3 NUR ÇELİK Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl 318,47 223, ı Hesaplanan: Katılımlar: Başarı Sınıf Kurum Türkçe , ,11 14,25 1,32 Tarih , ,56 6,91 4,92 Din K.ve A.B , ,89 6,36 4,77 İngilizce , ,33 7,31 3,49 Matematik , 15 4,33 5,55 2,4 Fen , ,78 11,83 7,4 Toplam: , ,5 51,5 31,8 Soru No CBdDBCDCBAcACDCBBAA CABDcCdBB CDbBbdDCbB ABCbBDACaD Cevap Anh. A ABCDBDACBD Sayısal (MAT) Dabd aba DCd c Cevap Anh. A DDABBDBCBADBCDCBCCBC CADBBCdADbBCcDABCBaC Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Türkçe Metinle ilgili soruları cevaplar Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur Metindeki yardımcı fikirleri belirler Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar Yazdıklarını düzenler.(yazım Kuralları) Cümle türlerini ayırt eder Cümlenin ögelerini ayırt eder Metin türlerini ayırt eder Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder Yazdıklarını düzenler.(noktalama İşaretleri) Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar Tarih Mustafa Kemal in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder Kuvâ-yı Millîye nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar Misakımilli nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğünü esası ile ulusal egemenlik ve tam 1 bağımsızlık 1 1 ilkeleri ile ili Millî Mücadele nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 Millî Mücadele Dönemi nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar Din K.ve A.B İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar Hz. Muhammed in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 Hz. Muhammed in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda 1 1 bulunur. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder Hz. Muhammed in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar İngilizce Accepting and refusing / Apologizing / Giving Explanations and reasons Expressing preferences / Expressing likes and dislikes Describing simple processes Accepting and refusing / Making excuses Following phone conversations Expressing preferences / Giving explanations and reasons Making comparisons / Expressing preferences / Giving explanations and reasons Talking about experiences / Expressing preferences Sayısal (MAT) Matematik Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler M İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri 1 çözer. 1 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 Kareköklü bir ifadeyi a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü 1ifadelerin 1 çarpımı şeklinde Özdeşlikleri modellerle açıklar.-m Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 2 Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade 1 eder Fen Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar DNA nın yapısını model üzerinde gösterir Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir

4 TİBET SÖNMEZ Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl 331, , ı Hesaplanan: Katılımlar: Başarı Sınıf Kurum Türkçe , 8 16,11 14,25 1,32 Tarih , ,56 6,91 4,92 Din K.ve A.B , 4 4,89 6,36 4,77 İngilizce , 6 7,33 7,31 3,49 Matematik , ,33 5,55 2,4 Fen , ,78 11,83 7,4 Toplam: , ,5 51,5 31,8 Soru No CBaDBCDbBADACDCBaAAD DdABDbCBcc CcdaC DC B ABCDcbACaD Cevap Anh. A ABCDBDACBD Sayısal (MAT) D a DBaBcD DbdCCBC Cevap Anh. A DDABBDBCBADBCDCBCCBC CAbBBCdADbBC cabbbcc Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Türkçe Metinle ilgili soruları cevaplar Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur Metindeki yardımcı fikirleri belirler Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar Yazdıklarını düzenler.(yazım Kuralları) 1 1 Cümle türlerini ayırt eder Cümlenin ögelerini ayırt eder Metin türlerini ayırt eder Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder Yazdıklarını düzenler.(noktalama İşaretleri) 1 1 Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar Tarih Mustafa Kemal in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 Kuvâ-yı Millîye nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar Misakımilli nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğünü esası ile ulusal egemenlik ve tam 1 bağımsızlık 1 1 ilkeleri ile ili Millî Mücadele nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 Millî Mücadele Dönemi nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar Din K.ve A.B İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar Hz. Muhammed in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder Hz. Muhammed in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda 1 bulunur. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder Hz. Muhammed in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar İngilizce Accepting and refusing / Apologizing / Giving Explanations and reasons Expressing preferences / Expressing likes and dislikes Describing simple processes Accepting and refusing / Making excuses Following phone conversations 1 1 Expressing preferences / Giving explanations and reasons Making comparisons / Expressing preferences / Giving explanations and reasons Talking about experiences / Expressing preferences Sayısal (MAT) Matematik Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 M İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri 1 çözer. 1 1 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar Kareköklü bir ifadeyi a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü 1ifadelerin 1 çarpımı şeklinde Özdeşlikleri modellerle açıklar.-m Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade 1 1eder Fen Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar DNA nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir

5 ADAELİF YILDIRIM 8A Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl 363, , ı Hesaplanan: Katılımlar: Başarı Sınıf Kurum Türkçe , ,11 14,25 1,32 Tarih , ,92 6,91 4,92 Din K.ve A.B , ,25 6,36 4,77 İngilizce 1 1 1, 1 7,15 7,31 3,49 Matematik , 35 5,21 5,55 2,4 Fen , ,53 11,83 7,4 Toplam: , ,63 51,5 31,8 Soru No BCDCBACcbDCBaDBAADaA Cevap Anh. B BCDCBACBCDCBCDBAADDA BBBCcDBAdD Cevap Anh. B BBBCDDBACD BCCDAdaADC Cevap Anh. B BCCDACBADC BDCADDBCBA Cevap Anh. B BDCADDBCBA Sayısal (MAT) BCdc D B BD d DD Cevap Anh. B CBCCBCDBCDABCBDBBADD DBBCdBCACBDDbACACBAB Cevap Anh. B DBBCCBCACBDDDACACBAB Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Türkçe Metindeki yardımcı fikirleri belirler Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar Metinle ilgili soruları cevaplar Yazdıklarını düzenler.(yazım Kuralları) Cümle türlerini ayırt eder Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur Metin türlerini ayırt eder. 1 1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder Yazdıklarını düzenler.(noktalama İşaretleri) Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar Cümlenin ögelerini ayırt eder Tarih Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar Millî Mücadele Dönemi nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 Millî Mücadele nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar Misakımilli nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğünü esası ile ulusal egemenlik ve tam 1 bağımsızlık 1 1 ilkeleri ile ili Kuvâ-yı Millîye nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 Mustafa Kemal in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir Din K.ve A.B İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar Hz. Muhammed in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder Hz. Muhammed in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar Hz. Muhammed in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar İngilizce Talking about experiences / Expressing preferences Making comparisons / Expressing preferences / Giving explanations and reasons Expressing preferences / Giving explanations and reasons Following phone conversations Accepting and refusing / Making excuses Describing simple processes Expressing preferences / Expressing likes and dislikes Accepting and refusing / Apologizing / Giving Explanations and reasons Sayısal (MAT) Matematik Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade 1 eder. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 Özdeşlikleri modellerle açıklar.-m Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü 1ifadelerin çarpımı şeklinde Kareköklü bir ifadeyi a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 M İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri 1 çözer. 1 1 Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler Fen Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır DNA nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder

6 AHMET EREN ĞÜÇLÜ 8A Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl 285, , ı Hesaplanan: Katılımlar: Başarı Sınıf Kurum Türkçe , 6 14,11 14,25 1,32 Tarih , ,92 6,91 4,92 Din K.ve A.B , 1 6,25 6,36 4,77 İngilizce 1 3 7,67 7 7,15 7,31 3,49 Matematik , ,21 5,55 2,4 Fen , ,53 11,83 7,4 Toplam: , 43 5,63 51,5 31,8 Soru No dbcdbcbcbacabdcbbdaa DCABDDCdcB Cb dbcbccd cdaccbaabd Cevap Anh. A ABCDBDACBD Sayısal (MAT) DDAcBDcaccc CDCBC cc Cevap Anh. A DDABBDBCBADBCDCBCCBC abbbccaadddcbabbcccc Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Türkçe Metinle ilgili soruları cevaplar Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler Metinler arasında karşılaştırma yapar Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur Metindeki yardımcı fikirleri belirler Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar Yazdıklarını düzenler.(yazım Kuralları) Cümle türlerini ayırt eder Cümlenin ögelerini ayırt eder Metin türlerini ayırt eder. 1 1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder Yazdıklarını düzenler.(noktalama İşaretleri) Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar Tarih Mustafa Kemal in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder Kuvâ-yı Millîye nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar Misakımilli nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğünü esası ile ulusal egemenlik ve tam 1 bağımsızlık 1 1 ilkeleri ile ili Millî Mücadele nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar Millî Mücadele Dönemi nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar Din K.ve A.B İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar Hz. Muhammed in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 Hz. Muhammed in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda 1 1 bulunur. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder Hz. Muhammed in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar İngilizce Accepting and refusing / Apologizing / Giving Explanations and reasons 1 1 Expressing preferences / Expressing likes and dislikes 1 1 Describing simple processes 1 1 Accepting and refusing / Making excuses 2 2 Following phone conversations 1 1 Expressing preferences / Giving explanations and reasons Making comparisons / Expressing preferences / Giving explanations and reasons 1 1 Talking about experiences / Expressing preferences Sayısal (MAT) Matematik Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler M İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri 1 çözer. 1 1 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar Kareköklü bir ifadeyi a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü 1ifadelerin 1 çarpımı şeklinde Özdeşlikleri modellerle açıklar.-m Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer Özdeşlikleri modellerle açıklar En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade 1 1eder Fen Mevsimlerin 1 1 oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 DNA nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1

7 AHMET KARALİ 8A Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl 324,7 223, ı Hesaplanan: Katılımlar: Başarı Sınıf Kurum Türkçe , ,11 14,25 1,32 Tarih 1 1 1, 1 6,92 6,91 4,92 Din K.ve A.B , ,25 6,36 4,77 İngilizce , ,15 7,31 3,49 Matematik , ,21 5,55 2,4 Fen , ,53 11,83 7,4 Toplam: , 66 5,63 51,5 31,8 Soru No CBbDBCbbBAcACDCBdAAD DCABDDCBBB CDbBCADCCB ABCDBbACBD Cevap Anh. A ABCDBDACBD Sayısal (MAT) aab abbda DCB Cc Cevap Anh. A DDABBDBCBADBCDCBCCBC CAbcBCAADDBCBDABCBbb Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Türkçe Metinle ilgili soruları cevaplar Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur Metindeki yardımcı fikirleri belirler Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar Yazdıklarını düzenler.(yazım Kuralları) 1 1 Cümle türlerini ayırt eder Cümlenin ögelerini ayırt eder Metin türlerini ayırt eder Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder Yazdıklarını düzenler.(noktalama İşaretleri) 1 1 Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar Tarih Mustafa Kemal in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder Kuvâ-yı Millîye nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar Misakımilli nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğünü esası ile ulusal egemenlik ve tam 1 bağımsızlık 1 1 ilkeleri ile ili Millî Mücadele nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar Millî Mücadele Dönemi nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar Din K.ve A.B İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar Hz. Muhammed in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder Hz. Muhammed in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder Hz. Muhammed in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar İngilizce Accepting and refusing / Apologizing / Giving Explanations and reasons Expressing preferences / Expressing likes and dislikes Describing simple processes Accepting and refusing / Making excuses Following phone conversations 1 1 Expressing preferences / Giving explanations and reasons Making comparisons / Expressing preferences / Giving explanations and reasons Talking about experiences / Expressing preferences Sayısal (MAT) Matematik Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 M İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri 1 çözer. 1 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 Kareköklü bir ifadeyi a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü 1ifadelerin 1 çarpımı şeklinde Özdeşlikleri modellerle açıklar.-m Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade 1 eder Fen Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar DNA nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir

8 ALARA ŞENTÜRK 8A Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl 324, , ı Hesaplanan: Katılımlar: Başarı Sınıf Kurum Türkçe , ,11 14,25 1,32 Tarih , ,92 6,91 4,92 Din K.ve A.B , ,25 6,36 4,77 İngilizce 1 1 1, 1 7,15 7,31 3,49 Matematik , 35 5,21 5,55 2,4 Fen , 6 11,53 11,83 7,4 Toplam: , ,63 51,5 31,8 Soru No BCDdaAaBCaCBCDaAADDA Cevap Anh. B BCDCBACBCDCBCDBAADDA BBBCDcBACD Cevap Anh. B BBBCDDBACD BCCDcCdccC Cevap Anh. B BCCDACBADC BDCADDBCBA Cevap Anh. B BDCADDBCBA Sayısal (MAT) CdCCBCDaC baabdcccad Cevap Anh. B CBCCBCDBCDABCBDBBADD bdddcbcacbdddacdcbac Cevap Anh. B DBBCCBCACBDDDACACBAB Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Türkçe Metindeki yardımcı fikirleri belirler Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar Metinle ilgili soruları cevaplar Yazdıklarını düzenler.(yazım Kuralları) 1 1 Cümle türlerini ayırt eder Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler Metinler arasında karşılaştırma yapar Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 Metin türlerini ayırt eder Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder Yazdıklarını düzenler.(noktalama İşaretleri) 1 1 Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar Cümlenin ögelerini ayırt eder Tarih Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar Millî Mücadele Dönemi nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar Millî Mücadele nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.1 1 Misakımilli nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğünü esası ile ulusal egemenlik ve tam 1 bağımsızlık 1 1 ilkeleri ile ili Kuvâ-yı Millîye nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder Mustafa Kemal in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir Din K.ve A.B İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar Hz. Muhammed in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder Hz. Muhammed in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda 1 1 bulunur. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 Hz. Muhammed in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar İngilizce Talking about experiences / Expressing preferences Making comparisons / Expressing preferences / Giving explanations and reasons Expressing preferences / Giving explanations and reasons Following phone conversations Accepting and refusing / Making excuses Describing simple processes Expressing preferences / Expressing likes and dislikes Accepting and refusing / Apologizing / Giving Explanations and reasons Sayısal (MAT) Matematik Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade 1 1eder. 1 Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 Özdeşlikleri modellerle açıklar Özdeşlikleri modellerle açıklar.-m Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü 1ifadelerin 1 çarpımı şeklinde Kareköklü bir ifadeyi a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 M İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri 1 çözer. 1 Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler Fen Günlük hayatta 1 1 ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır DNA nın yapısını model üzerinde gösterir Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1

9 ALİ ERSİN 8A Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl 296,33 223, ı Hesaplanan: Katılımlar: Başarı Sınıf Kurum Türkçe , ,11 14,25 1,32 Tarih , 5 6,92 6,91 4,92 Din K.ve A.B , ,25 6,36 4,77 Matematik , 25 5,21 5,55 2,4 Fen , ,53 11,83 7,4 Toplam: , ,63 51,5 31,8 Soru No CBbDBCbdBADACDCBadAD DCAcDcCc B CDcaCccCCc Sayısal (MAT) Da c DcCBdDaC Cc Cevap Anh. A DDABBDBCBADBCDCBCCBC badbbcdaddbccdabcbca TÜR TAR DİN MAT FEN Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Türkçe Metinle ilgili soruları cevaplar Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur Metindeki yardımcı fikirleri belirler Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar Yazdıklarını düzenler.(yazım Kuralları) 1 1 Cümle türlerini ayırt eder Cümlenin ögelerini ayırt eder Metin türlerini ayırt eder Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder Yazdıklarını düzenler.(noktalama İşaretleri) 1 1 Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar Tarih Mustafa Kemal in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder Kuvâ-yı Millîye nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar Misakımilli nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğünü esası ile ulusal egemenlik ve tam 1 bağımsızlık 1 ilkeleri ile ili Millî Mücadele nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 Millî Mücadele Dönemi nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 Çağdaşlaşan Türkiye nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar Din K.ve A.B İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar Hz. Muhammed in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder Hz. Muhammed in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda 1 1 bulunur. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder Hz. Muhammed in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 Sayısal (MAT) Matematik Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler M İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri 1 çözer. 1 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar Kareköklü bir ifadeyi a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü 1ifadelerin 1 çarpımı 1 şeklinde Özdeşlikleri modellerle açıklar.-m Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer Özdeşlikleri modellerle açıklar En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade 1 eder Fen Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar DNA nın yapısını model üzerinde gösterir Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir

TÜRKÇE 3. KURUMSAL DENEME SINAVI KAZANIM LİSTESİ. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

TÜRKÇE 3. KURUMSAL DENEME SINAVI KAZANIM LİSTESİ. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. TÜRKÇE KZNIM 1 Parçada nlam Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 Deyimler Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 Parçada nlam Metinler arasında karşılaştırma yapar. 4 Parçada nlam Okudukları

Detaylı

TÜRKÇE 2. KURUMSAL DENEME SINAVI KAZANIM LİSTESİ

TÜRKÇE 2. KURUMSAL DENEME SINAVI KAZANIM LİSTESİ TÜRKÇE KONU KZNIM KZNIM NO 1 Sözcükte nlam 2 Sözcükte nlam Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının

Detaylı

TÜRKÇE KAZANIMLAR KONU KAZANIM KAZANIM NO. 1 Sözcükte Anlam Kelimeleri anlamları na uygun kullanır. T

TÜRKÇE KAZANIMLAR KONU KAZANIM KAZANIM NO. 1 Sözcükte Anlam Kelimeleri anlamları na uygun kullanır. T TÜRKÇE KONU KZNIM KZNIM NO 1 Sözcükte nlam Kelimeleri anlamları na uygun kullanır. T.8.2.5. 2 Cümlede nlam Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. T.8.3.21. 3 Cümlede nlam Okudukları ile ilgili çıkarımlarda

Detaylı

8. SINIF KURUMSAL DENEME SINAVI KONU DAĞILIMLARI

8. SINIF KURUMSAL DENEME SINAVI KONU DAĞILIMLARI 8. SINIF KURUMSAL DENEME SINAVI KONU DAĞILIMLARI 8. SINIF 8. SINIF TÜRKÇE DAĞILIMLAR Sözcükte anlam Cümlede anlam Sözcükte çok anlamlılık / Sözcükler arası anlam ilişkisi / Sözcük grupları, deyim atasözleri

Detaylı

TÜRKÇE 1 TÜRKÇE 2 TÜRKÇE 3 TÜRKÇE 4 TÜRKÇE 5 TÜRKÇE 6 TÜRKÇE 7 TÜRKÇE 8 TÜRKÇE 9 TÜRKÇE 10 TÜRKÇE 11 TÜRKÇE 12 TÜRKÇE 13 TÜRKÇE 14 TÜRKÇE 15 TÜRKÇE

TÜRKÇE 1 TÜRKÇE 2 TÜRKÇE 3 TÜRKÇE 4 TÜRKÇE 5 TÜRKÇE 6 TÜRKÇE 7 TÜRKÇE 8 TÜRKÇE 9 TÜRKÇE 10 TÜRKÇE 11 TÜRKÇE 12 TÜRKÇE 13 TÜRKÇE 14 TÜRKÇE 15 TÜRKÇE BRANŞ SORU NO TÜRKÇE 1 TÜRKÇE 2 TÜRKÇE 3 TÜRKÇE 4 TÜRKÇE 5 TÜRKÇE 6 TÜRKÇE 7 TÜRKÇE 8 TÜRKÇE 9 TÜRKÇE 10 TÜRKÇE 11 TÜRKÇE 12 TÜRKÇE 13 TÜRKÇE 14 TÜRKÇE 15 TÜRKÇE 16 TÜRKÇE 17 TÜRKÇE 18 TÜRKÇE 19 TÜRKÇE

Detaylı

8. SINIF FEN BİLİMLERİ PLANI

8. SINIF FEN BİLİMLERİ PLANI 1 F.8.1. Mevsimler ve İklim 2 F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu 8 3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 F.8.1.2. İklim ve Hava Hareketleri 6 5 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki

Detaylı

8 KAZANIM DEĞERLENDİRME 5 SONUÇ KARNESİ. Başarı. Öğrencinin Yanlış Çözdüğü Soruların Detaylı Kazanım Analizi. Soru

8 KAZANIM DEĞERLENDİRME 5 SONUÇ KARNESİ. Başarı. Öğrencinin Yanlış Çözdüğü Soruların Detaylı Kazanım Analizi. Soru AHMET KURT 8A SINIFI 2 2 2 1. 84.17 78.8 54.38 61.39 1 1 1 1. 8.19 81.7 48.13 57.46 1 9 1 8.67 86.67 89.63 83.75 66.47 71.89 1 1 1 1. 84.26 85.33 54.44 59.26 2 18 2 17.33 86.67 53.6 47.25 2.68 29.22 2

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 8. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 Türkçe 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler arasındaki

Detaylı

8 KAZANIM DEĞERLENDİRME 6 SONUÇ KARNESİ. Başarı Öğrencinin Yanlış Çözdüğü Soruların Detaylı Kazanım Analizi

8 KAZANIM DEĞERLENDİRME 6 SONUÇ KARNESİ. Başarı Öğrencinin Yanlış Çözdüğü Soruların Detaylı Kazanım Analizi KÜBRA YALDIZ 8 SINIFI 2 19 1 18.67 93.33 93.33 83.51 6.97 54.8 1 9 1 8.67 86.67 86.67 81.8 58.1 55.64 1 9 1 8.67 86.67 86.67 97.18 82.1 79.87 1 9 1 8.67 86.67 86.67 91.74.58 56.26 2 13 3 4 12 6. 6. 57.54

Detaylı

LGS LISEYE GIRIŞ SINAVI / TÜRKIYE GENELI DENEME SINAVI 1 / A KITAPÇIĞI CEVAP ANAHTARLARI (1-20), (21-30), (31-40), (41-50).

LGS LISEYE GIRIŞ SINAVI / TÜRKIYE GENELI DENEME SINAVI 1 / A KITAPÇIĞI CEVAP ANAHTARLARI (1-20), (21-30), (31-40), (41-50). LISEYE GIRIŞ SINAVI / TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1 / A KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARLARI Türkçe (1-20), İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (21-30), Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (31-40), Yabancı Dil (41-50). 1

Detaylı

Cümle bağlamından gerçek ve mecaz anlamlı sözcükleri ayırt eder.

Cümle bağlamından gerçek ve mecaz anlamlı sözcükleri ayırt eder. 8. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-2)/2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam (Gerçek - Mecaz) 1 4 Türkçe Cümlede Anlam (Deyim) 2 5 Türkçe Cümlede Anlam (Öznel Cümle) 3 6 Türkçe Parçada

Detaylı

8. SINIF 6. LİSELERE GİRİŞ SINAVI (LGS) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

8. SINIF 6. LİSELERE GİRİŞ SINAVI (LGS) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . SINIF 6. LİSELERE GİRİŞ SINAVI (LGS) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU DERS SINIF ÖĞRENME ALANI KAZANIM SORU NO. A B TÜRKÇE OKUMA TÜRKÇE OKUMA TÜRKÇE OKUMA Metnin

Detaylı

5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ 5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Kuvvetin büyüklüğünü

Detaylı

8. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 5 Türkçe Cümlede Anlam 2 6 Türkçe Parçada

8. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 5 Türkçe Cümlede Anlam 2 6 Türkçe Parçada 8. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 5 Türkçe Cümlede Anlam 2 6 Türkçe Parçada Anlam 3 7 Türkçe Parçada Anlam 4 8 Türkçe Parçada Anlam

Detaylı

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . TÜRKÇE İ TABLOSU ÖĞRENME ALANI A B TÜRKÇE OKUMA Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1 TÜRKÇE OKUMA Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 2 9 TÜRKÇE OKUMA Metnin konusunu belirler. 3 10 TÜRKÇE

Detaylı

5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-5 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-5 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ 5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-5 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. (Öznel-nesnel ifadeler) Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.

Detaylı

Çarpanlar ve Katlar

Çarpanlar ve Katlar 8.1.1. Çarpanlar ve Katlar 8.1.2. Üslü İfadeler 8.1.3. Kareköklü İfadeler 8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler 8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 8. sınıf 2 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metnin ana fikrini/ana

Detaylı

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur.

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 2 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder.

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk)

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 3. SINIF (17 SORU) Anlamlı ve Kurallı Cümle Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler Okuduğunu Anlama Sözlük Çalışması 5N1K

Detaylı

DİS 1 ( ) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

DİS 1 ( ) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 8. sınıf 1 Türkçe 8. sınıf 2 Türkçe 8. sınıf 3 Türkçe 8. sınıf 4 Türkçe 8. sınıf 5 Türkçe 8. sınıf 6 Türkçe 8. sınıf 7 Türkçe 8. sınıf 8 Türkçe 8. sınıf 9 Türkçe 8. sınıf 10 Türkçe 8. sınıf 11 Türkçe Cümleyle

Detaylı

Zaman ve kip çekimlerindeki bileşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.

Zaman ve kip çekimlerindeki bileşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 7. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Zarfları işlevlerine uygun kullanır. 1 11 Türkçe Metnin başlığını belirler. 2 12 Türkçe Metnin konusunu belirler. 3

Detaylı

Deneme Analizi (Sözel Bölüm)

Deneme Analizi (Sözel Bölüm) Deneme Analizi (Sözel Bölüm) Deneme -1 1 Paragrafta Anlam B 2 Paragrafta Anlam C Yazım Kuralları A 4 Cümlenin Ögeleri D 5 Paragrafta Anlam D 6 Paragrafta Anlam A Sözcükte Anlam D 8 Paragrafta Anlam A 9

Detaylı

ANALİZ YAYINLARI 8. SINIF LGS KONU BAŞLIKLARI

ANALİZ YAYINLARI 8. SINIF LGS KONU BAŞLIKLARI ANALİZ YAYINLARI 8. SINIF LGS KONU BAŞLIKLARI (20 ADET TÜRKÇE LGS, 20 ADET MATEMATİK LGS, 20 ADET FEN BİLİMLERİ LGS, 20 ADET T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK LGS) TÜRKÇE 1. DENEME 2 Cümlede Anlam (Cümle

Detaylı

6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte

6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte 6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte Anlam 3 13 Türkçe Sözcükte Anlam 4 14 Türkçe Sözcükte

Detaylı

84 ŞUBE KARNESİ İL İLÇE OKUL SINAV ADI

84 ŞUBE KARNESİ İL İLÇE OKUL SINAV ADI 84 ŞUBE KARNESİ Türkçe Matematik Din Kül. Fen ve Tek. İnk.Tar. İngilizce Toplam D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan,,,,,,,,, 6, 12, 6, 4, 14, 4, 4, 14, 4, 14, 4, 14, 77,778 KATILIM RAPORU Sınava

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Keşfetme Alanı (Föy No) Ünite Değerlendirme Fiilimsi Türleri Fiilimsi Türleri - 1 2

8. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Keşfetme Alanı (Föy No) Ünite Değerlendirme Fiilimsi Türleri Fiilimsi Türleri - 1 2 Kelime ve Kelime Guruplarında Anlam 2 Fiilimsiler Cümle Bilgisi Cümlede Anlam Metin Yorumu Fiil Çatısı Cümle Çeşitleri 8 Cümlede Anlam 9 Metinde Yorum 0 Yazım Kuralları 2 ktalama İşaretleri Anlatım Bozuklukları

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 17 ŞUBAT 2019 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 1. SINAV ÇARŞAMBA

SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 1. SINAV ÇARŞAMBA 8. SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 19.10.2016 Fiilimsiler (özne - yüklem) Çarpanlar ve Katlar (8.1.1.1. 8.1.1.3. Kazanımlar) Üslü İfadeler (8.1.2.1 8.1.2.4. Kazanımlar)

Detaylı

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Ünite Ünite 01 Anlam - I 26 Cümlenin Ögeleri - I (Cümlenin Temel Ögeleri) 02 03 04 Anlam - II Anlam - III Anlam - IV Anlam Bilgisi - I (Kelimede Anlam) 27 Cümlenin Ögeleri - II (Cümlenin Yardımcı

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 1. Yazma Kurallarını Uygulama 6. Yazım ve ktalama

Detaylı

Boş. Yanlış. Doğru. Sınav Sonuç Belgesi Değerlendirme Sınavı 4 - KİTAPÇIK: B. Başarım % TEOG Puan pdfcrowd.

Boş. Yanlış. Doğru. Sınav Sonuç Belgesi Değerlendirme Sınavı 4 - KİTAPÇIK: B. Başarım % TEOG Puan pdfcrowd. Sınav Sonuç Belgesi 2.3.217 - Değerlendirme Sınavı 4 - KİTAPÇIK: B Okul : Murat Germen Ortaokulu Ad Soyad : Melissa Doğancı Şube : 8B Üye No : 4511916 Şifre :4511916 TEOG Puan 318.8889 58 62 %48.33 %48.33

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ 2013-201 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE KONULAR 3 Fiilimsi EYLÜL Fiilimsi 1 Fiilimsi 2 Fiilimsi 3 KURBAN BAYRAMI EKİM Fiilimsi Fiilimsi 1

Detaylı

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı) OKUL NET LİSTESİ ( sıralı) KATILIMLAR İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL YENİŞEHİR/ İLK EİM ETÜT 1 3 Sıra Ö.No İsim Snf ler D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Sn Okul çe Genel Genel Ortalama,,,,,,33,

Detaylı

4) Elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırarak özelliklerini karşılaştırır.

4) Elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırarak özelliklerini karşılaştırır. 1) 8.3.1.1. Geçmişten günümüze periyodik sistemin oluşturulma sürecini araştırır ve sunar. 4) 8.3.2.1. Elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırarak özelliklerini karşılaştırır. 2) 8.3.1.2.

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 20 KASIM 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ Allah İnancı Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD Hafta Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Allah Vardır ve Birdir Evrendeki mükemmel düzen ile Allahın (c.c.) varlığı ve birliği

Detaylı

G D S MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) ANLATIM. 4. Betimleyici metinler yazar. 10. sınıf Dil ve Anlatım

G D S MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) ANLATIM. 4. Betimleyici metinler yazar. 10. sınıf Dil ve Anlatım G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) 4. Betimleyici metinler yazar. SIFAT 3. Metinden hareketle sıfatları türlerine göre gruplandırır. SIFAT 4. Farklı sıfat türlerini

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE Ay 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE Hafta ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIMLAR EYLÜL 3 4 Sayılar ve İşlemler Çarpanlar

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 15 EKİM 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı) OKUL NET LİSTESİ ( sıralı) KATILIMLAR İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL MERKEZ. SINIF KDS - Sıra Ö.No İsim Snf Türkçe Matematik Din Kül. Fen ve Tek. Sos. Bil. Yab.Dil Toplam ler D Y N D Y N D Y

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 8. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Çarpanlar ve Katlar Pozitif Tam Sayıların Çarpanları Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

SİS 2 (04.12.2014) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

SİS 2 (04.12.2014) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 8. sınıf 1 1. tema 4 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 1. tema 4 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler

Detaylı

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN E Y L Ü L ÜNİTE SİDRE 000 ORTAOKULU 06-07 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 9.09.06/.09.06 6.09.06/0.09.06 Çarpanlar ve Katlar Çarpanlar ve Katlar 8... Verilen

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 5. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Doğal Sayılar Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M5111 1 Doğal Sayılar Doğal Sayıları

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU MATEMATİK UYGULAMALARI 8 YILLIK PLANI 1.DÖNEM AY HAFTA TARİH KAZANIM AÇIKLAMA

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU MATEMATİK UYGULAMALARI 8 YILLIK PLANI 1.DÖNEM AY HAFTA TARİH KAZANIM AÇIKLAMA 06-07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU MATEMATİK UYGULAMALARI 8 YILLIK PLANI.DÖNEM EYLÜL EKİM.Hafta 9-.Hafta 6-0 K)Doğal sayılar, kesirler, ondalık sayılar ve yüzdelerle hesaplamaları

Detaylı

S İ S 6 MAYIS sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.

S İ S 6 MAYIS sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. S İ S 6 MAYIS 2013 SINIF DERS ÜNİTE KAZANIM 8. sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 8. sınıf Türkçe Cümlede Anlam Cümlede eksik

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 22 MART 2019 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE Üslü 1. Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR KASIM EKİM EYLÜL Ay Hafta D.Saat i 0 04 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE SÜRE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Örüntü Süslemeler si KAZANIMLAR.Doğru, çokgen

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 5. sınıf 1 Türkçe Anlama Okuduklarının konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler. 5. sınıf 2 Türkçe Anlama Okuduklarında yardımcı fikirleri belirler ve yardımcı fikirlerin ana fikri nasıl desteklediğini

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 22 ARALIK 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

LGS de hangi dersler önemli?

LGS de hangi dersler önemli? LGS de hangi dersler önemli? TEOG yerine gelen LGS sınav sisteminde 60 olan soru sayısı 90 a çıkarıldı ve 135 dakika içerisinde cevaplanacak bu sorular için sadece 8. sınıf müfredatından soru sorulmasına

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Eş Sesli Sözcükler Şiir Yorumlama Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Zıt Anlamlı Sözcükler 5N 1K Hikâyenin

Detaylı

8. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

8. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 8. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI Güneş Sistemi F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş e yakınlıklarına

Detaylı

SINIF CEVAP ANAHTARI

SINIF CEVAP ANAHTARI 8. SINIF CEVAP ANAHTARI 1. ÜNİTE: ÇARPANLAR, KATLAR, ÜSLÜ SAYILAR, KAREKÖKLÜ İFADELER ÇARPANLAR VE KATLAR (ASAL ÇARPANLAR) 1-B 2-D 3-A 4-D 5-D 6-C 7-C 8-A 9-B 10-A 11-A 12-D ÇARPANLAR VE KATLAR (EBOB -

Detaylı

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR 06-07 8.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR Sıra No Adı ve Soyadı İmza Sıra No 8 9 0 6 Adı ve Soyadı İmza 7 Ömer Askerden 06 07 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN

Detaylı

CK MTP21 AYRINTILAR. 5. Sınıf Matematik. Konu Tarama No

CK MTP21 AYRINTILAR. 5. Sınıf Matematik. Konu Tarama No 5. Sınıf 01 Milyonlar 02 Örüntüler Adı 03 Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri 04 Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 05 Zihinden İşlemler, Bölme İşleminde Kalanı Yorumlama, Çarpma ve Bölme

Detaylı

8. SINIF 20. YY BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ MUSTAFA KEMAL OKULDA GENÇLİK DÖNEMİNDE ATATÜRK Ü ETKİLEYEN ÖNEMLİ KİŞİLER VE OLAYLAR.

8. SINIF 20. YY BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ MUSTAFA KEMAL OKULDA GENÇLİK DÖNEMİNDE ATATÜRK Ü ETKİLEYEN ÖNEMLİ KİŞİLER VE OLAYLAR. FEN BİLİMLERİ 5. SINIF 1.ÜNİTE: GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 2.ÜNİTE: CANLILAR DÜNYASI 3.ÜNİTE: KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 4.ÜNİTE: MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTESİNİN MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİNE KADAR SORUMLUDURLAR.

Detaylı

Hafta Ünite Adı Konular Kazanımlar Etkinlik Kodu

Hafta Ünite Adı Konular Kazanımlar Etkinlik Kodu Hafta Ünite Adı Konular Kazanımlar Etkinlik Kodu 16. Hafta Madde ve Türkiye de Kimya Endüstrisi a) Ağırlıklı olarak ithal ve ihraç edilen kimyasal ürünleri karşılaştırarak Türkiye kimya endüstrisinin işleyişini

Detaylı

Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 2 9

Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 2 9 4. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 1 8 Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası

Detaylı

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Ünite Ünite 01 Kelime Gruplarında Anlam - I 29 Cümlenin Öğeleri - I (Cümlenin Temel Ögeleri) 02 Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Kelime Gruplarında Anlam - IV 05

Detaylı

8.SINIF TÜRKÇE (20 SORU) KONULAR Şiirin ana duygusunu belirler. Metne ilişkin soruları cevaplar. Virgülün cümledeki görevlerini kavrar.

8.SINIF TÜRKÇE (20 SORU) KONULAR Şiirin ana duygusunu belirler. Metne ilişkin soruları cevaplar. Virgülün cümledeki görevlerini kavrar. 8.SINIF TÜRKÇE (20 SORU) KONULAR Şiirin ana duygusunu belirler. Metne ilişkin soruları cevaplar. Virgülün cümledeki görevlerini kavrar. Mısra sonlarındaki ses benzerliklerini fark eder. Fiilimsiyle fiil

Detaylı

Ahmet SAĞDIÇ - Sinan SARITAŞ. Matematik. TEOG Soru Yapısına %100 Uygun. Gelebilecek Soru Kalıpları. Kazanım ve Konulara Göre Sınıflandırma

Ahmet SAĞDIÇ - Sinan SARITAŞ. Matematik. TEOG Soru Yapısına %100 Uygun. Gelebilecek Soru Kalıpları. Kazanım ve Konulara Göre Sınıflandırma Ahmet SAĞDIÇ - Sinan SARITAŞ Matematik TEOG Soru Yapısına %100 Uygun Gelebilecek Soru Kalıpları Kazanım ve Konulara Göre Sınıflandırma Copyright Bu soruların her hakkı ÇANTA Yayıncılık A.Ş. ye aittir.

Detaylı

-2- ORTAOKUL SINAV KATALOĞU

-2- ORTAOKUL SINAV KATALOĞU 5. SINIF 5. SINIF TÜRKÇE DAĞILIMLAR Sözcükte çok anlamlılık Sözcükte anlam Cümlede anlam Sözcükler arası anlam ilişkisi Sözcük grupları, deyim atasözleri Yabancı sözcüklerin Türkçesi Cümlede anlam özellikleri(amaç,

Detaylı

-2- ORTAOKUL SINAV KATALOĞU

-2- ORTAOKUL SINAV KATALOĞU 5. SINIF 5. SINIF TÜRKÇE DAĞILIMLAR Sözcükte çok anlamlılık Sözcükte anlam Cümlede anlam Sözcükler arası anlam ilişkisi Sözcük grupları, deyim atasözleri Yabancı sözcüklerin Türkçesi Cümlede anlam özellikleri(amaç,

Detaylı

4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu

4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu Türkçe 4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu SÖZ VARLIĞI - Zıt Anlamlı Sözcükler : T.4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. OKUMA - Metinle İlgili lar Sorma ve ları Cevaplama : T.4.3.8. Okuduğu

Detaylı

, 6, 7 ve 8. Sınıf

, 6, 7 ve 8. Sınıf 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınav Kataloğu 5. SINIF KURUMSAL DENEME SINAV TARİHLERİ Doğal Sayılar MATEMATİK 1 2 3 4 5 6 Doğal Sayılarla İşlemler ( En çok üç basamaklı

Detaylı

, 6, 7 ve 8. Sınıf

, 6, 7 ve 8. Sınıf 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınav Kataloğu SINAV TARİHLERİ KURUMSAL SINAVLAR SINAV KAPSAM TARİHİ UYGULAMA TARİHİ 1 5, 6, 7, 8. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavları 12 Ekim

Detaylı

8.SINIF TÜRKÇE TEMALAR

8.SINIF TÜRKÇE TEMALAR 8.SINIF TÜRKÇE TEMALAR Konu 1 2 3 4 5 6 Cümle Oluşturma / Cümle Tamamlama Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar. T.8.0202 X X X Cümle Yorumu Okuduklarını içerik yönünden değerlendirir. T.8.0203 X

Detaylı

5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR KAZANIM TABLOLARI

5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR KAZANIM TABLOLARI by Akademi Yayıncılık 5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR KAZANIM TABLOLARI è TÜRKÇE è MATEMATİK è FEN BİLİMLERİ è SOSYAL BİLGİLER è T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK è DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ è İNGİLİZCE Gsm:

Detaylı

TEOG ÖĞRENCİ KONU ÇALIŞMA ve SORU ÇÖZME TAKİP KİTAPÇIĞI

TEOG ÖĞRENCİ KONU ÇALIŞMA ve SORU ÇÖZME TAKİP KİTAPÇIĞI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ALİ ÜLKER ORTAOKULU REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ADI SOYADI 8.SINIFLAR TEOG ÖĞRENCİ KONU ÇALIŞMA ve SORU ÇÖZME TAKİP KİTAPÇIĞI İÇİNDEKİLER: *HANGİ DERSE

Detaylı

18 OCAK 2014 YÖNLENDİRME SINAVI 1 KONU DAĞILIMI 8. SINIF (2. BÖLÜM)

18 OCAK 2014 YÖNLENDİRME SINAVI 1 KONU DAĞILIMI 8. SINIF (2. BÖLÜM) 8. SINIF (1. BÖLÜM) (Sınav Süresi : 90 dk) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (20 SORU) Eylemsiler Cümlenin Ögeleri Eylemde Çatı Tür ve Şekil Bilgisi Fraktal Yansıyan ve Dönen Şekiller Histogram Üslü Sayılar

Detaylı

KİPAŞ GİRİŞ SINAVI (KGS)

KİPAŞ GİRİŞ SINAVI (KGS) 4. SINIF DEYİMLER VE ATASÖZLERİ, BASİT, TÜREMİŞ, BİRLEŞİK KELİMELER, KONU BAŞLIĞI BELİRLEME, ANA FİKİR (METİNDE ANA FİKİR), ŞİİRDE ANA DUYGU, KARŞILAŞTIRMA BELİRTEN İFADELER AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ, ÜÇGEN, KARE,

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı

Detaylı

5. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI

5. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI 5. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI 2018-2019 DOĞAL SAYILAR VE İŞLEMLER 1.hafta 17-23 Eylül Milyonlar 5.1.1.1 5.1.1.2 6 01 1-2 2.hafta 24-30 Eylül Örüntüler 5.1.1.3 11 02 3-4 3.hafta 01-07 Ekim Doğal Sayılarda

Detaylı

Boş. Doğru. Yanlış. Sınav Sonuç Belgesi Değerlendirme Sınavı 1 - KİTAPÇIK: A. Başarım % TEOG Puan pdfcrowd.

Boş. Doğru. Yanlış. Sınav Sonuç Belgesi Değerlendirme Sınavı 1 - KİTAPÇIK: A. Başarım % TEOG Puan pdfcrowd. Sınav Sonuç Belgesi 25.1.216 - Değerlendirme Sınavı 1 - KİTAPÇIK: A Okul : Murat Germen Ortaokulu Ad Soyad : Bora Aydın Şube : 8E Üye No : 5119262 Şifre :5119262 TEOG Puan 395.292 69 5 %57.98 %57.98 %7.93

Detaylı

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım 11. sınıf Dil ve Anlatım BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ 3. Biyografilerin kültür tarihindeki yerini ve önemini belirler. 11. sınıf Dil ve Anlatım BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ

Detaylı

8. SINIF 4. TEOG SINAVI (MART AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

8. SINIF 4. TEOG SINAVI (MART AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . TÜRKÇE İ TLOSU ÖĞRENME LNI TÜRKÇE OKUM Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. 1 9 TÜRKÇE DİL İLGİSİ Cümledeki fi illerin çatı özelliklerini kavrar. 2 10 TÜRKÇE OKUM Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 4. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 4, 5 ve 6 basamaklı

Detaylı

CEVAP ANAHTARI 1-A 2-C 3-A 4-D 5-D 6-E 7-A 8-E 9-D 10-D 11-C 12-B 13-E 14-E 15-E 16-A 17-D 18-B

CEVAP ANAHTARI 1-A 2-C 3-A 4-D 5-D 6-E 7-A 8-E 9-D 10-D 11-C 12-B 13-E 14-E 15-E 16-A 17-D 18-B 1. BÖLÜM: TEMEL KAVRAMLAR - 3 1-A 2-C 3-A 4-D 5-D 6-E 7-A 8-E 9-D 10-D 11-C 12-B 13-E 14-E 15-E 16-A 17-D 18-B 1-D 2-B 3-B 4-E 5-C 6-D 7-C 8-E 9-B 10-A 11-C 12-E 13-C 14-D 15-E 16-D 1-A 2-B 3-A 4-E 5-A

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE KAZANIM

8. SINIF TÜRKÇE KAZANIM 8. SINIF TÜRKÇE KAZANIM Konu 1 2 3 4 5 6 Düşünceyi Geliştirme Yolları Cümle Oluşturma / Cümle Tamamlama Cümle Yorumu Deyim - Atasözü Düşünce Yazıları Fiilimsiler Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Hikâyenin

Detaylı

8. SINIF EV ÇALIŞMALARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF EV ÇALIŞMALARI LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - I 02 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Cümlenin Anlam Özellikleri - I 05 Cümlenin Anlam

Detaylı

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR 2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu - Ana Düşünce

Detaylı

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR 2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu - Ana Düşünce

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

Başarı Ölçme ve Teog Sınavları Yayın Kataloğu Tarih ve Kazanımları

Başarı Ölçme ve Teog Sınavları Yayın Kataloğu Tarih ve Kazanımları Başarı Ölçme ve Teog Sınavları Yayın Kataloğu Tarih ve Kazanımları - Yeni Sınav Sistemine Uygun - Öğretim Yılı Sınav Uygulama Tarih Çizelgesi Başarı Ölçme Sınav Kitapçıklarımız Farklı Yayıncılık Sınav

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ EKİM 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı F.8.1.1.1. Mevsimlerin

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 7.1. Sayılar ve İşlemler 7.1.1. Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 7.1.2. Rasyonel Sayılar 7.1.3. Rasyonel Sayılarla İşlemler 7.1.4.

Detaylı

SÖZEL BÖLÜM KONU DAĞILIMI

SÖZEL BÖLÜM KONU DAĞILIMI TÜRKÇE Şiirin ana duygusunu belirler. Metne ilişkin soruları cevaplar. Virgülün cümledeki görevlerini kavrar. Mısra sonlarındaki ses benzerliklerini Fiilimsiyle fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki

Detaylı

Ck MTP61 AYRINTILAR. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi. Konu Tarama No. 01 Allah İnancı - I. Allah inancı. 03 Allah İnancı - III

Ck MTP61 AYRINTILAR. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi. Konu Tarama No. 01 Allah İnancı - I. Allah inancı. 03 Allah İnancı - III 5. Sınıf 01 Allah İnancı - I 02 Allah İnancı - II 03 Allah İnancı - III Allah inancı 04 Ramazan ve Orucu - I 05 Ramazan ve Orucu - II Ramazan orucu 06 Ramazan ve Orucu - III 07 Adap ve Nezaket - I 08 Adap

Detaylı

6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI

6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI 6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 6.1. Sayılar ve İşlemler 6.1.1. Doğal Sayılarla İşlemler 6.1.2. Çarpanlar ve Katlar 6.1.3. Tam Sayılar 6.1.4. Kesirlerle İşlemler 6.1.5.

Detaylı

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR 06 07 6.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı İmza Adı Soyadı 8 9 0 6 7 Ömer Askerden İmza 06-07 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU

Detaylı

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler 5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler 2 12 Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler 3 13 Türkçe Eş Sesli

Detaylı