ELEKTROMEKANİK GERGİ DENETİM SİSTEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTROMEKANİK GERGİ DENETİM SİSTEMİ"

Transkript

1 ELEKTROMEKANİK GERGİ DENETİM SİSTEMİ Güel Şefkat, İahim Yükel, Meut Şeniin U.Ü. Mühendilik-Mimalık Fakültei, Göükle / BURSA ÖZET Kağıt, kumaş, ac, platik ii şeit halindeki malzemelein, ulo olaak endütiyel üeçlee imeinde kaşılaşılan en önemli ounladan iii şeitteki ei kuvvetinin kontolüdü. Rulonun açılıp işlem ödükten ona teka aılmaı üei oyunca hem oşalan hem de aılan ulo çapının zamanla değişmeinden dolayı üetim hattında einliğin değişmei u tip itemlein doğal i davanışıdı. Gei kuvveti elli değelede tutulmadığı takdide aşlıca iki polemle kaşılaşılı. i) Gei kuvvetinin ataak, şeitin kopma mukavemetini aşmaı duumunda oluşacak ve üetimi keecek olan kopma, ii) Gei kuvvetinin azalmaı ile üetim hattındaki evşemeden dolayı oluşacak akaklıkla ve kalite düşüklüğü. Dolayııyla u tip itemlede einliğin elli i değede tutulmaı yani denetlenmei kaçınılmazdı. Bu çalışmada, elektomekanik fen mekanizmalı i ei denetim itemi taalanaak elektomekanik fen ve unun kullanıldığı pototip imal edilmişti. Gei denetim itemini temil eden matematikel model kuulaak itemi tanımlayan denklemleden iliaya çözümlei elde edilmektedi. 1. GİRİŞ: Rulo halinde aılaak endütiyel üeçlee ien malzemelein, yapılacak işlemle enaında düzün olaak açılıp aılailmei, yapılan işlemin kalitei akımından önem taşımaktadı. Bunun ağlanailmei için malzemelein, açılma enaında einliğinin elli i değede olmaı eeki. Bu ei kuvveti elli değelede tutulmadığı takdide aşlıca iki polemle kaşılaşılı. i) Üetimi keecek olan kopma, şeitteki ei kuvvetinin şeitin kopma mukavemetini aşmaı halinde otaya çıkacaktı. ii) Gei kuvvetinin çok düşük değelede olmaı, şeitte evşemelee dolayııyla da üetim hattında önemli akamalaa neden olacaktı. Geinliğin kontolü için uüne kada çeşitli itemlele çözüm aanmıştı [5]. Bu itemle eiyi doğudan ölçen veya dolaylı olaak ölçen itemle olaak taalanailini. Buünkü teknoloji ile he iki yöntemle de einliği ölçmek mümkündü. Ölçülen ei değei, eleme veya çekme oinini tahik eden elektik motounun hızını ayalayan eieleme işaeti olaak taalanaileceği ii adece çekme oininin ait devili i motola tahik edildiği itemlede, eleme oini üzeine i fenleme etkii oluştuacak eieleme işaeti olaak da taalanı. Tektil endütiinde, özellikle dokuma alanında, eleme oinini tahik eden elektik motounun hızının ayalanmaıyla einliğin denetlendiği itemle daha ağılıklı olaak kullanılmaktadıla. Buna kaşılık oya-akı, kağıt veya ac keme ii işlemlede einlik, önceki itemlee nipeten daha ait ve ucuz olan fenleme mekanizmalı ei denetim itemlei ile ağlanı. Fenleme, kumanda ve itiat tipine öe mekanik, elektomekanik, elektohidolik, elektopnömatik veya elektomanyetik olaili.

2 Çok haa olmayan ei denetim itemleinde mekanik fen itemi kullanılmakla eae haa denetim eektien yelede elektohidolik veya elektomekanik ei denetim itemlei tecih edilmektedi. Elektohidolik fenli ei denetim itemlei yükek fenleme momenti Denetim oaný üücü Akým Boþalma oini Manyetik fen Sait tamu Sama oini Açýal potaniyomete Oyna ulo 95 Şekil 1. Gei denetim iteminin pototipi eektien yelede kullanılmakla eae kamaşık ve pahalı itemledi. Buna kaşılık elektomekanik fen itemlei eielemeli haa i ei denetimi ağlayan ve daha ait yapıda olan itemledi. Bu çalışmada ele alınan elektomekanik fen taaımında; i taaftan imalatın aitliği öz önünde ulunduuluken diğe taaftan da ei denetiminde haa i denetim ağlama özelliklei öz önünde ulunduulmuştu. Tektil ve kağıt endütiinde ıkça kullanılan ulo halindeki üünlein; açılışından işlem öüp teka ulo haline elene kada ki işlem üei içinde şeit einliğin ait kalmaı iteni. Ülkemizde on on yılda üetilen ve kaa tezah olaak adlandıılan dokuma tezahlaında kumaş einliği iyi ağlanamadığından kumaş öülei itenilen ıklıkta dokunamamaktadı. Aynı şekilde kağıt endütiinde de eekli olan einliğin ağlanamamaı halinde akı kalitei düşmekte, enk dağılımı olmakta, elektik keilmeleinde akı ozulmaktadı. Bu çalışmada ulo halindeki malzemelein einliğinin denetiminde kullanılmak üzee manyetik fenli i ei denetim iteminin pototipi taalanmış ve imal edilmişti (Şekil 1). Sitemin matematikel modeli çıkaılmış ve modelin ayıal çözümlei aaştıılmıştı. Sitem üzeinde deneyel çalışmala devam etmektedi.. ELEKTROMEKANİK FREN VE TASARIMI

3 Bi mekanik haeketi dudumak veya yavaşlatmak için kullanılan fenle; mekanik, hidolik, pnömatik, manyetik veya unlaın ileşimlei ile pnömomekanik, elektomekanik yapıda olailile. Bu çalışmada kullanılan elektomekanik fen taaımında liteatüde [1], ilindiik düz yüzlü elektomıknatı olaak ilinen mıknatı deveinden yaalanılmıştı. Bu tü mıknatı develeinin üyük oyutlulaı huda malzeme içinden demi paçacıklaını çekmek ve küçük oyutlulaıda elektohidolik valf taaımlaında kullanılailmektedi [4]. 3 l k Şekil. Elektomıknatı eometii Şekil 'den de öüldüğü ii; içinde i aının ye aldığı ilindiik i övde ile i dik elemanından meydana elmiş olan u tü mıknatı deveinin en önemli kaakteitiği kıa dik haeketleinde yükek çekim kuvvetlei oluştuailmeidi []. l y 1 Otalama Aký Yolu t h l t t d T l d Dýþ Kutup Dik Ýç Kutup Yay Boin Sütünme malzemei Kullanım yei ve amacına öe, yükek mıknatı akıı eçienliğine ahip feomıknatı malzemeden mamul övde veya dik elemanlaından hehani iii haeketli diğei ait eleman olaak taalanaili. Fen taaımında; dik elemanı ei denetim iteminde, oşalan ilindiin (leventin yan yüzeyi) üzeine etki yapan fen paucu olaak haeketli una kaşılık övde ait eleman olaak kullanılmıştı. Böylece uyulanan elektik akımı onucu oluşan mıknatı kuvvetinin etkii ile, oşalan ilindi üzeinde ye alan fenleme paucu, yay kuvveti ile manyetik kuvvet fakı i kuvvet ile dikin ön yüzeyine yapıştıılmış olan ütünme malzemei (alata) yadımı ile i fenleme kuvveti oluştuulmaktadı. Çeşitli çalışma koşullaına uyan fen kuvveti; elektomıknatıın oyutlaına, malzeme cinine, ütünme malzemei kalınlığı ve cinine, uyulanan akımın üyüklüğü ii çok çeşitli paametelee ağlı olaak değişmektedi. Buna öe ütün u koşullaa uyan optimum i taaım eekmektedi []. 3. GERGİ DENETİM SİSTEMİ VE KULLANIM ALANLARI Gei kontol itemlei endütide kontol tüüne öe, a - Yaı otomatik ei kontol itemlei, - Otomatik ei kontol itemlei, c - Mekanik ei kontol itemlei, olaak ınıflandıılıla. 3.1 Yaıotomatik Gei Kontol Sitemlei

4 Bu tip ei kontol itemlei, ei kontolünü kullanıcıya ıakmıştı. Kullanıcı itenilen ei için fenleme inyalini dışaıdan inyalle attııp ya da azaltaak eiyi itenilen değede tutmaktadı. Gei için u itemlee çeşitli alılayıcıla ilave edileek, kullanıcının imei eeken inyali, alılayıcı taafından iletilen inyal ile kontol edeilmektedi. Böylece otomatik ei kontolüne de olanak ağla. Bu tip ei kontol itemine önek olaak, çekici ulolu ei kontol itemlei veileili.[3,6] 3. Otomatik Gei Kontol Sitemlei Bu itemle adından da anlaşılacağı üzee ei kontolünü kullanıcı müdahalei olmadan yapailen itemledi. Sitemlee önek olaak kapalı-dönü kontol edeilme yeteneğine ahip oyna ulolu ei kontol itemlei ve yük hüceli ei konol itemlei veileili. Bu itemle eiyi ağlamak için oşaltma ulouna fen etkii yapaak ei kontolü ağlaken, yine otomatik ei kontolü yapailen şönt ve kompaund motolu itemle de ei kontolü için kullanılmaktadı. Ama şönt ve kompaund motola ei kontolü motoun kendi içinden akım ei elemeli olaak ağladığından elektiik keilmei veya motoun ani dumaı anında oşalma ulou, eylemizlik yüzünden dönmeye devam edeek einlik ozulacaktı. Bu kontol itemine önek olaak; oyna ulolu (Dance) ei kontol itemi, yük hüceli ei kontol itemi, şönt motolu ei kontol itemlei, kompaund motolaı ile yapılan ei kontol itemlei veileili.[3,6] 3.3 Mekanik Gei Kontol Sitemlei Bu itemlede itenilen ei ağılık-fen veya yay etkiiyle ağlanmaktadı. Sitem olaak ağlam olmalaına ağmen cevap hızlaı çok düşük olduğundan yükek hızlada kullanılmazla. Yaylı ei kontolleinde, yay aitindeki değişim de einin değişmeine neden olmaktadı. Bu kontol itemine önek olaak; mekanik ei kontol itemi, yaylı mekanik ei kontol itemi veileili.[3,6] 3.4 Kullanım Alanlaı Kağıt Bakı Endütii: Rulonun açılıp, akının yapılıp keim işlemine kada einliğinin ağlanmaında, analo ei elemeli itemle kullanılmaktadı. Tektil Bakı ve Kumaş Üetim Endütii: Tektil oya akı makineleinde oyanacak ulonun oyanıp kuutulduktan ona teka ulo haline etiilene kada einlik kontolünün ağlanmaı için mekanik ei kontol itemlei kullanılmaktadı. Bu itemlede einlik, yay ei elemeli olduğundan zamanla yay aitindeki değişimle einlikte değişmekte ve uyun onuç alınamamaktadı. Ancak ucuz olduğundan, dış etkileden etkilenmediğinden ve aıza olaılığı az olduğundan yay ei elemeli kontol itemlei çoğunluktadı. [6] 4. SİSTEMİN TANIMI VE DİNAMİK ANALİZİ Pototip olaak imalatı eçeklenen itemin şemaı Şekil 1'de ve matematikel modeli de Şekil 3' de veilmişti. 95*345*1360 mm oyutlaında i çeçeve içeine yeleştiilen itemin temel elemanlaı, Bölüm.0'da tanımlanan elektomekanik fen, açıal potaniyomete, oyna ulo, oşalma ve ama oinlei, ama oinini ümek için kullanılan 50 W ücünde, dişli kutuuna ahip ve çıkış hızı 36 dev/dak olan i elektik motou ve ait tamuladan oluşmuştu.

5 Elektomekanik feni ümek için makimum 10 A akım ağlayan i üç kuvvetlendiici ve i adette analo PID tipi denetleyiciden yaalanılmaktadı. Böylece item eielemeli çalıştıılmaı hedeflenmişti. Şekil 3' de veilen fizikel modelde öüldüğü ii, ulonun ağlı olduğu mil, dikle, oyna ulo (dance), oyna ulonun açıal konumunu alılayan açıal potaniyomete ve u inyalle çalışan i manyetik fen ulunmaktadı. o f i Boþalan Rulo θ v F k Elektomanyetik Fen Oyna ulo (dance) Açýal Potaniyomete F W F F v θ Moto i Kayýþ-Kanak Mekanizmaý Denetim oaný ve akým üücü Şekil 3. Gei kontol iteminin şematik öteimi Rulo halindeki malzeme, ama oinini tahik eden elektik motounun oluştuduğu tok ile çekileek üetim hattında işlem ödükten ona ama oini üzeine aılmaktadı. Üetim hattındaki şeit malzeme ikii ait iide, ağlı olduğu manivelayı haeket ettieek eieleme işlevi yapan, haeketli olmak üzee üç tamu aaından eçiili. Manivelanın diğe ucunda ulunan açıal potaniyomete manyetik fene i elektik inyali ağlayaak oluşan ütünme kuvveti ile şeit malzemenin ei kuvveti denetlenmektedi. Şekil 3'de öülen fizikel model üzeinden itemi temil eden i matematik model elde edilmişti. Rulo halinde aılmış i malzemede, yaıçapın ( ) zamana ağlı olan açılma açıı θ ye ağlı olaak değişimi; 0 θ (1) π ile heaplanı. Bu ifadede şeit kalınlığı, o ulonun aşlanıçtaki yaıçapıdı. Benze mantıkla aılan ulonun yaıçapı, ama ulounun ait açılma açıı θ 'ye öe; i + θ () π ağıntıı ile heaplanı. Buada i ama oininin ilk yaıçapıdı. Şeit ei kuvveti, ünek malzemele için;

6 F k( x x ) (3) şeklinde yazılailen elatikiyet denkleminin he iki taafını zamana öe tüetiek; df kv ( v) (4) ei kuvvetinin zamana öe değişimini veen ifadeyi elde edeiz. Diğe taaftan oşalan ulonun miline elen döndüme etkilei dikkate alınaak Eule denkleminden; F F I d θ B d θ f f + (5) Buada F eme momentini, F f f fenleme momentini, I eylemizliğini ve B ie ihmal edileilecek iç ütünmelei temil etmektedi. Bunun yanında açıal hız ile çiziel hız aaındaki ağıntıdan; dθ V dθ V (6) ilinmektedi. (5) nolu denklemde F f elektomekanik fenin teğetel kuvvetini, d θ / ie oşalan ulonun açıal ivmeini temil etmektedi. Buadan haeketle, ütünme katayıına µ, nomal kuvvete F N deek; FN Fy Fm F f F n şeklinde yazailiiz. F N ie yandaki şekilden de öüldüğü ii; ve F y k y x 0 ait'di. Manyetik kuvvet F m ie eneji denkleminden; Yukaıdaki ifadede; F m µ AN i (L x) t µ (7) (8) (9) µ, havanın eçienliğini A, mıknatı çekidek keit alanını Şekil 4. N, mıknatı aım ayıını I, uyulanan akımı L t, toplam hava aalığını x, fen paucunu temil eden dikin haeket miktaını Fm Fy x L t Fenlenen volan Elektomanyetik fenin eet diyaamı ötemektedi. Göüldüğü ii mıknatı kuvveti F m, akım, i ve dik yedeğiştimei x'e ağlıdı. R,L elemanından iaet mıknatı deveinin eilim denklemi;

7 e d Ri + di (Li) Ri L i dl dx + + dx (10) şeklinde ifade edileili. Oluştuulan mıknatı kuvveti; kütlei m, önümlemei olan diki yay kuvvetine kaşı x kada haeket ettimeye hacanacağından; F m dx dx m + + kx y (11) şeklinde yazılaili. Mıknatı deveine dolayııyla elektomanyetik fene uyulanan eilim, oyna ulonun konumunun potaniyomete (Şekil.) ile eielenmeinden; e e e ç (1) heaplanı. Buada e, oyna ulonun azu edilen konumuna kaşılık potaniyometeden okunan eilim değeidi. Oyna ulonun hehani i andaki konumuna kaşılık eielenen çıkış eilimi e ç ie Newton denkleminden oyna ulonun açıal konumu dolayııyla potaniyomete çıkışından aşağıdaki denklemle ile elde edili. (W F )L I d θ d d ç (13) d θ ç L (W F ) d (14) I d I d L d (4) ve (6) nolu denklemle kullanılaak, oşalan ulonun yaıçapının değişimi; Şekil 5. Oyna ulo F W F ( t F 0 t 4 k k ) 0 i π ω π ω (15) ve aılan ulonun yaıçap değişimi () nolu denklem kullanılaak ( t 0 + i + t) π ω 4π ω (16) ulunu. Ayıca (5) nolu denklemde öülen I, 'nin değişimine ağlı olaak; 4 4 I 0.5ρL π ( ) (17) ulunu. (4) nolu denklemden V 'yi çekip (6) nolu denklemde kullanıp zamana öe i kez daha tüetiek; i d θ 3 ω df t t df iω 1 ω ω 1 ω π πk 4π 4π k πk i πk 1 df ω df π k df + (18)

8 denklemini elde edeiz. Fenleme momenti; F µ F µ ( F F ) (19) f f N f y m f elde edileili.(18) ve (19) nolu denklemdeki ifadelei (5) nolu denklemde yeine ıakıak; F 3 I I df I I F t t df iω iω ω ω ω I π πk 4π 4π k πk f f I df ω I I df πk π k df + (0) (0) nolu denklemin düzenlenmeiyle ei kuvvetinin değişimini veen difeaniyel denklem; 1 I k 3 ω ω I ω I + t F F F + + µ ( ) 3 π 4π π df i k 4 k t I df iω ω ω + + π π πk + πk f y m 3 3 I df (1) Göüldüğü ii u ifade, ikinci deeceden doğual olmayan i difeaniyel denklemdi. Denklemin analitik olaak çözümü oldukça üçtü. Sitemin dinamik davanışı hakkında yaklaşık i çözüm elde etmek amacı ile ayıal çözüm uyulanmıştı. Sayıal çözümde ie MATLAB paket poamı kullanılmıştı. ve Rune-Kutta yöntemine öe çözüm eçekleyen poam litei, poamda kullanılan paametele ile ilikte EK 1'de veilmişti. Bu çözümde aşlanıç şatlaı; olaak alınmıştı. df dx F( 0) F, ( 0) 0, x 0, 0, i 0 0 Bilindiği ii azı malzemelein enekliklei yok denecek kada azdı. Dolayııyla u tip malzemelein yay katayıı k, onuz ( ) olaak düşünüleili. Bu duumda (1) nolu denklem ünek olmayan malzemele için () nolu ağıntıdaki şekli alı. F 3 iω ω I ω I + t + + µ f( Fy Fm) 3 π 4π π () Sayıal çözümle Şekil 6 ve 7'de veilmişti. Şekil 6'daki eğiden itemin titeşimli i dinamik davanış eilediği öülmektedi. (1) nolu denklemden, item modelinde açık i içimde önümleyici teimleinin ye almadığı öülmektedi ve dolayıı ile de item yaklaşık olaak i kütle yay elemanı ii davanış ötemektedi. Diğe taaftan u tü itemlede malzeme ijitliği oldukça yükek değele ötemektedi. Eğe yaylılık ihmal edilecek olua (k ) u duumda (1) nolu ifade () nolu ifade içimine dönüşü. Buna öe elde edilen ayıal çözüm

9 Şekil 7'de veilmişti. Eğiden de öüldüğü ii i aamak iiş kaşıında F ei kuvveti aşlanıçta i eçici duum davanışı ötedikten ona elli i ait değee otumaktadı. Diğe taaftan Şekil 6'da veilen titeşimli eği otalama değelei de Şekil 7'deki eğinin kaakteitik yapıına uyun olduğu öülmektedi. Bu konuda yapılan i çalışmada [5] k değeinin atışına ağlı olaak titeşim halinin otadan kalktığı özlenmişti. Gei Kuvveti [N] Şekil 6. k1000 için Gei kuvveti değişimi zaman [] Gei Kuvveti [N] zaman [] Şekil 7. k için Gei kuvveti değişimi 5. SONUÇ Bu çalışmada elektomekanik i ei denetim itemi taalanmış ve pototipinin imalatı eçeklenmişti. Sitemin matematikel modeli kuulaak ayıal çözümle elde edilmişti. Sayıal çözümleden itemin eielemeli haa i denetime uyun olduğu öülmektedi. Diğe taaftan itemin optimum çalışmaını eçeklemek için uyun denetim aloitmalaı eçimine eek vadı. Ayıca deneyel tetle yolu ile teoik onuçlaın doğulanmaı eekmektedi. Bu konuda çalışmala devam etmekte olup ildiinin unuşuna kada tamamlanacağı umulmaktadı. EK 1 function dgk13(t,g) 055e-3; % oşalan oinin ilk yaı çapı i4e-3; % Saılan ulonun yaı çapı f8e-; % Fenleme yaı çapı W30; % Oyna ulonun (dance) ağılığı G0W/; % aşlanıçtaki ei ω3.77; % Saılan oinin açıal hızı 0.11e-3; % Saılan malzemenin kalınlığı ou910; % Saılan malzemenin yoğunluğu mu0.5; % Sütünme katayıı(metal-alata) k1000; % Saılan malzemenin eneklik katayıı ky0;xy1; % Yayın yay katayıı ve ıkışma miktaı (0 N) Fy0; % Yay kuvveti e6; % Uyulanan ait eilim [V] kp1; % Denetim oanı kazançlaı (P) k.; % Geieleme kazancı mu4*pi*1e-7;% Hava aalığı eçienlik katayıı A6.16e-4; % Elektomıkanatı çekidek keit alanı N840; % Elektomıkanatı aım ayıı Lt5e-3; % Toplam hava aalığı meafei Ltut3e-3; % Toplam dik haeketi 1;m1; % Dikin. R5; % Elektomıkanatıın dienci ld50e-; % Oyna ulo uzunluğu Id0.4176; % Oyna ulo kütleel atalet momenti

10 ke10e-; % Kumaş eni qt(0^-(/pi)*((i*w*t)+((/(4*pi))*w^*t^)+(g0/k)-(g(5)/k))); qt(i^+(/pi)*((i*w*t)+/(4*pi)*w^*t^)); I0.5*pi*ou*ke*(^4-i^4); L(mu*A*N^)/(*(Lt-G())); Lx(mu*A*N^)/(*(Lt-G())^); Fm(mu*A*N^*G(3)^)/(*(Lt-G())^); eck*g(7); ee-ec; if e>0 % if Fm<Fy G(1)0;G()0; dg(3)(e-r*g(3))/l; dg(4)(k*/i)*(((*i*w^/(*pi)+^*w^3*t/(4*pi^))*i*/^3+*w^*i/(*pi*)+... mu*f*(fy-fm))-*g(5)-((*i*w/(*pi*k)+^*w^*t/(4*pi^*k) +*w*/(*pi*k))*i/^3*g(4)) +*I/(*pi*k^*^3)*G(4)^); dg(5)g(4); dg(6)(ld/id)*(w-*g(5)); dg(7)g(6); % eleif G()>Ltut G(1)0;G()0; dg(3)(e-r*g(3))/l; dg(4)(k*/i)*(((*i*w^/(*pi)+^*w^3*t/(4*pi^))*i*/^3+*w^*i/(*pi*)+... mu*f*(fy-fm))-*g(5)-((*i*w/(*pi*k)+^*w^*t/(4*pi^*k)+*w*/(*pi*k))*i /^3*G(4)) +*I/(*pi*k^*^3)*G(4)^); dg(5)g(4); dg(6)(ld/id)*(w-*g(5)); dg(7)g(6); % ele dg(1)(fm-*g(1)-ky*g())/m; dg()g(1); dg(3)(e-r*g(3)-g(3)*lx*g(1))/l; dg(4)(k*/i)*(((*i*w^/(*pi)+^*w^3*t/(4*pi^))*i*/^3+*w^*i/(*pi*)+... mu*f*(fy-fm))-*g(5)-((*i*w/(*pi*k)+^*w^*t/(4*pi^*k)+ *w*/(*pi*k))*i/^3*g(4)) +*I/(*pi*k^*^3)*G(4)^); dg(5)g(4); dg(6)(ld/id)*(w-*g(5)); dg(7)g(6); end ele dg(1)0;dg()0;dg(3)0; G(1)0;G()0;G(3)G(3)*0; dg(4)(k*/i)*(((*i*w^/(*pi)+^*w^3*t/(4*pi^))*i*/^3+*w^*i/(*pi*)+... mu*f*(fy-fm))-*g(5)-((*i*w/(*pi*k)+^*w^*t/(4*pi^*k)+*w*/(*pi*k))*i/^3*g(4))+... *I/(*pi*k^*^3)*G(4)^); dg(5)g(4); dg(6)(ld/id)*(w-*g(5)); dg(7)g(6); end KAYNAKLAR [1] Rote, H.C., Electomanetic Device, John Wiley, 1941.

11 [] Şefkat, G., Bi Elektomekanikel Sitemin Taaımı ve Analizi, Y.L. Tezi, Uludağ Üniveitei, [3] Özdemi, B.A., Gei Kontol Sitemi Taaımı ve İmalatı, L. T., Uludağ Üniveitei, [4] Yükel, İ., Şefkat, G., "Elektomekanikel Fen Taaımı ve Uyulamaı", III. Elektomekanik Sempozyumu, ayfa , Aalık, 1993, Bua. [5] Akçalı, D.A., Küçükil, M., "Bi Mekanik Gei Kontol Siteminin Enek Malzemele İçin İnceleme ve Taaımı", II. Endütiyel Otomayon Sem., ayfa , Mat, 1995, İtanul [6] Tenion Contol Sytem, Wane Electic Bake & Clutch Company, ei kuvveti [N] k zaman []

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi Uludag.Üniv.Zi.Fak.Deg., 25) 19: 23-36 Sonlu Elemanla Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bi Silindiik Bounun Geilme Analizi Muhaem ZEYTİNOĞLU * ÖZET Taım, anayii ve konut ektöünde kullanılan, ıvı ve gaz iletim

Detaylı

GÜNEŞ PİLLERİYLE ÇALIŞAN BİR FAZLI KONDANSATÖRLÜ MOTORUN TORK KONTROLU. Mehmet BEKLERGÜL1,Musa ALCI2 ve Metin ÇOLAK3

GÜNEŞ PİLLERİYLE ÇALIŞAN BİR FAZLI KONDANSATÖRLÜ MOTORUN TORK KONTROLU. Mehmet BEKLERGÜL1,Musa ALCI2 ve Metin ÇOLAK3 GÜNEŞ PİLLERİYLE ÇALIŞAN BİR FAZLI KONDANSAÖRLÜ MOORUN ORK KONROLU Mehmet BEKLERGÜL1,Mua ALCI2 ve Metin ÇOLAK3 1,2,3E.Ü. Elektik-Elektonik Mühendiliği Bölümü, 35100, Bonova-İZMİR 1mekle@onova.ege.edu.t

Detaylı

AC Makinaların armatüründe endüklenen gerilim hesabı:

AC Makinaların armatüründe endüklenen gerilim hesabı: AC Makinalaın amatüünde endüklenen geilim heabı: E m f N temel fmülünü bi iletken için uygulaken N / laak düşünülü ve he hamnik için ayı ayı heaplanı: E nm /iletken f n n lup, buadaki n. hamnik fekanı

Detaylı

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İE AÇAK GEÇİREN FİTRE TASARIMI Adnan SAVUN 1 Tugut AAR Aif DOMA 3 1,,3 KOÜ Mühendislik Fakültesi, Elektonik ve abeleşme Müh. Bölümü 41100 Kocaeli 1 e-posta: adnansavun@hotmail.com

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI RADYAL KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.

Detaylı

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü Fıat Üniv. Fen ve Müh. Bil. De. Science and Eng. J of Fıat Univ. 18 (1), 69-8, 26 18 (1), 69-8, 26 Beş Seviyeli Kakat İnvete İle Belenen 3-Fazlı Aenkon Motoun V/f Kontolü Ekan DENİZ ve Hüeyin ALTUN Fıat

Detaylı

Yasemin Öner 1, Selin Özçıra 1, Nur Bekiroğlu 1. Yıldız Teknik Üniversitesi yoner@yildiz.edu.tr, sozcira@yildiz.edu.tr, nbekir@yildiz.edu.tr.

Yasemin Öner 1, Selin Özçıra 1, Nur Bekiroğlu 1. Yıldız Teknik Üniversitesi yoner@yildiz.edu.tr, sozcira@yildiz.edu.tr, nbekir@yildiz.edu.tr. Düşük Güçlü Uygulamala için Konvansiyonel Senkon Geneatöle ile Süekli Mıknatıslı Senkon Geneatölein Kaşılaştıılması Compaison of Conventional Synchonous Geneatos and emanent Magnet Synchonous Geneatos

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ BÖLÜM KORUNUM DENKLEMLERİ.-Uzayda sabit konumlu sonlu kontol hacmi.- Debi.3- Haeketi takiben alınmış tüev.4- üeklilik denklemi.5- Momentum denklemi.6- Eneji Denklemi.7- Denklemlein bilançosu Kounum Denklemlei

Detaylı

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ SENKRON REÜKTANS MAKİNASNN ANAİZİ Esoy BEŞER 1 H.Taık DURU 2 Sai ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esa KANDEMİR 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Koeli Ünivesitesi, Vezioğlu Kampusü, 411, Koeli

Detaylı

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ.Gup: Vize sou önekleindeki son gup (Routh-Huwitz testi) soula dahildi. Bunla PID soulaıyla bilikte de soulabili..) Tansfe fonksiyonu

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ11 FİZİK Ankaa Üniesitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm-III : Doğusal (Bi boyutta) Haeket 1. Ye değiştime e Haeketin Tanımı 1.1. 1 Mekanik Nedi? 1.. Refeans çeçeesi, Konum, Ye

Detaylı

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU Linee İmpuls-Momentum Denklemi Haeket halinde bulunan bi cismin hehangi bi andaki doğusal hızı, kütlesi m olsun. Eğe dt zaman aalığında cismin hızı değişiyosa,

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için ÖRNEK mm çapında, mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 9 d/dk hızla dönmekte ve kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu. mm alaak SAE,, ve yağlaı için güç kayıplaını hesaplayınız. Çalışma

Detaylı

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi Uluslaaası Katılımlı 17. Makina Teoisi Sempozyumu, İzmi, 14-17 Hazian 21 Otomatik Depolama Sistemleinde Kullanılan Mekik Kaldıma Mekanizmasının Analizi S.Telli Çetin * A.E.Öcal O.Kopmaz Uludağ Ünivesitesi

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet FİZ11 FİZİK-I Ankaa Üniesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Gubu 3. Bölüm (Doğusal Haeket) Özet.1.14 Aysuhan Ozansoy Haeket Nedi? Mekanik; kuetlei e onlaın cisimle üzeine etkileini inceleyen fizik dalıdı

Detaylı

FERROMANYETIK FILMLERDE OLUSAN YÜZEY MANYETIK ANIZOTROPISININ NUMERIK ÇÖZÜMLENMESI

FERROMANYETIK FILMLERDE OLUSAN YÜZEY MANYETIK ANIZOTROPISININ NUMERIK ÇÖZÜMLENMESI FERROANYETIK FILLERDE OLUSAN YÜZEY ANYETIK ANIZOTROPISININ NUERIK ÇÖZÜLENESI Yükek Lian Tezi Fizik Anabilim Dali ERAH ÇÖKTÜREN Daniman:Yd.Doç.D.ehmet BAYIRLI 2008 EDIRNE T.C TRAKYA ÜNIVERSITESI FEN BILILERI

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Egün ALKAN Elk.Y.Müh. Buga Otis Asansö Sanayi ve Ticaet A.Ş. Tel:0212 323 44 11 Fax:0212 323 44 66 Balabandee Cad. No:3 34460 İstinye-İstanbul

Detaylı

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : 11 : 1 : 13-19

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014 YÖRÜNGE MEKANİĞİ Yöüngeden Hız Hesabı Küçük bi cismin yöüngesi üzeinde veilen hehangi bi noktadaki hızı ve bu hızın doğultusu nedi? Uydu ve çekim etkisinde bulunan cisim (Ye, gezegen, vs) ikili bi sistem

Detaylı

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b Kadelen Bisküvi şiketinin on şehideki eklam statejisi Radyo-TV ve Gazete eklamı olaak iki şekilde geçekleşmişti. Bu şehiledeki satış, Radyo-TV ve Gazete eklam veilei izleyen tabloda veilmişti. Şehi No

Detaylı

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007)

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007) MEKANİK TİTREŞİMLER TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ: Titeşim ölçümü oldukça kapsamlı bi koudu ve mekaik, elektik ve elektoik bilgisi içeiklidi. Titeşim ölçümleide titeşim geliği (ye değiştime-displacemet, hız-velocity

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI

MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME ve UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI 11 Ekim 2011, Ankaa Hüseyin ALTUNTAŞ Piyasa Mali Uzlaştıma Mekezi Gündem Uzlaştıma Uzlaştıma Süeçlei Gün Öncesi Piyasası

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

Otomatik Kontrol. Blok Diyagramlar ve İşaret Akış Diyagramları. Prof.Dr.Galip Cansever. Ders #3. 26 February 2007 Otomatik Kontrol

Otomatik Kontrol. Blok Diyagramlar ve İşaret Akış Diyagramları. Prof.Dr.Galip Cansever. Ders #3. 26 February 2007 Otomatik Kontrol Der # Otomatik Kontrol Blok Diyagramlar ve İşaret Akış Diyagramları ProfDralip Canever 6 February 007 Otomatik Kontrol ProfDralip Canever Karmaşık itemler bir çok alt itemin bir araya gelmeiyle oluşmuştur

Detaylı

Temel zemin etkileşmesi; oturma ve yapı hasarı

Temel zemin etkileşmesi; oturma ve yapı hasarı Temel emin etkileşmei; otuma ve yapı haaı Foundation oil inteaction; ettlement and tuctual damage Altay Biand Otadoğu Teknik Üniveitei, Ankaa, Tükiye ÖZET: Oganik eminlein valığı dışında yapı haaında genelde

Detaylı

3. BÖLÜM. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY

3. BÖLÜM. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY HİDROLİK-PNÖMATİK 3. BÖLÜM 3.1 PİSTON, SİLİNDİR MEKANİZMALARI Hiolik evelee piston-silini ikilisi ile oluşan oğusal haeket aha sona önel, yaı önel, oğusal önel haeket olaak çevilebili. Silinile: a) Tek

Detaylı

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ 5. MODEL DENEYLEİ İLE GEMİ DİENİNİ BELİLEME YÖNTEMLEİ Gei projeinin değişik erelerinde iteatik odel deneylerine dayalı yaklaşık yöntelerle gei topla direnci e dolayııyla gei ana akine gücü belirlenektedir.

Detaylı

TG 3 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK

TG 3 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 9 Mat TG ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun testlein tamamının

Detaylı

Otomatik Kontrol. Fiziksel Sistemlerin Modellenmesi. Prof.Dr.Galip Cansever. Elektriksel Sistemeler Mekaniksel Sistemler. Ders #4

Otomatik Kontrol. Fiziksel Sistemlerin Modellenmesi. Prof.Dr.Galip Cansever. Elektriksel Sistemeler Mekaniksel Sistemler. Ders #4 Der #4 Otomatik Kontrol Fizikel Sitemlerin Modellenmei Elektrikel Sitemeler Mekanikel Sitemler 6 February 007 Otomatik Kontrol Kontrol itemlerinin analizinde ve taarımında en önemli noktalardan bir tanei

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

3 FAZLI SİSTEMLER. şartlarda daha fazla güç nakli mümkündür. 26.05.2013 3 fazlı sistemler 1 3-FAZLI DENGELİ SİSTEMLER V OR V OS O V OT

3 FAZLI SİSTEMLER. şartlarda daha fazla güç nakli mümkündür. 26.05.2013 3 fazlı sistemler 1 3-FAZLI DENGELİ SİSTEMLER V OR V OS O V OT 3 FA İEME n Çok azlı sistemle, geilimleinin aasında az akı bulunan iki veya daha azla tek azlı sistemin bileştiilmiş halidi ve bu işlem simetik bi şekilde yapılı. n ek azlı sistemlede güç dalgalı olduğu

Detaylı

SPOT-5 HRG 1A stereo görüntülerinin geometrik doğruluğunun uydu yörünge bilgilerini kullanan parametrik modelle incelenmesi

SPOT-5 HRG 1A stereo görüntülerinin geometrik doğruluğunun uydu yörünge bilgilerini kullanan parametrik modelle incelenmesi itüdegii/d mühendilik Cilt:9, Saı:6, 59-72 Aalık 2010 SPOT-5 HRG 1A teeo göüntüleinin geometik doğuluğunun udu öünge bilgileini kullanan paametik modelle incelenmei Hüein TOPAN *, Dea MAKTAV İTÜ Fen Bilimlei

Detaylı

ESM406- Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolü. 2. SİSTEMLERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ Laplace Dönüşümü

ESM406- Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolü. 2. SİSTEMLERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ Laplace Dönüşümü ESM406- Elektrik Enerji Sitemlerinin Kontrolü. SİSTEMLERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ Laplace Dönüşümü.. Hedefler Bu bölümün hedefleri:. Komplek değişkenlerin tanıtılmaı.. Laplace Tranformayonun tanıtılmaı..

Detaylı

GÖVDE BORULU ISI DEĞİŞTİRİCİLİ R404A KULLANILAN BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ

GÖVDE BORULU ISI DEĞİŞTİRİCİLİ R404A KULLANILAN BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ Iı Bilimi ve Tekniği Degii,,, -, J. of Themal Science and Technology TIBTD Pinted in Tukey ISSN - GÖVD BORULU ISI DĞİŞTİRİİLİ RA ULLANILAN BİR SOĞUTMA SİSTMİNİN NRJİ V SRJİ ANALİZİ Ahmet ABUL, Önde IZILAN,

Detaylı

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU ölüm 5 Manyetizma Pof. D. ahadı OYACOĞLU Manyetizma Manyetik Alanın Tanımı Akım Taşıyan İletkene Etkiyen Kuvvet Düzgün Manyetik Alandaki Akım İlmeğine etkiyen Tok Yüklü bi Paçacığın Manyetik Alan içeisindeki

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = 0.100 mm T = 70 C l d. olduğu biliniyor. Buradan

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = 0.100 mm T = 70 C l d. olduğu biliniyor. Buradan ÖRNEK 00 mm çapında, 00 mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 900 d/dk hızla dönmekte kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu 0.00 mm alaak AE 0, 0, 0 40 yağlaı güç kayıplaını hesaplayınız.

Detaylı

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER KUYRUK SİSTEMİ VE SİSTEM SİMULASYONU 5. KUYRUK SİSTEMLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa ya da

Detaylı

PI ve Anti-Windup PI Denetleyici ile Vektör Denetim Yöntemi Uygulanan Bir Asenkron Motorun Hız Denetim Performansının İncelenmesi

PI ve Anti-Windup PI Denetleyici ile Vektör Denetim Yöntemi Uygulanan Bir Asenkron Motorun Hız Denetim Performansının İncelenmesi PI ve Anti-Windup PI Denetleyici ile Vektö Denetim Yöntemi Uyulanan Bi Aenkon Motoun Hız Denetim Pefomanının İncelenmei * Hakan Açıköz, 2 Ö.Fatih Keçecioğlu, 3 Mutafa Şekkeli * Kili 7 Aalık Üniveitei,

Detaylı

Mukavemet Hesabı . 4. d 4. C) Vidanın zorlanması. A) Öngerilmesiz cıvatalar. B) Öngerilme ile bağlanan cıvatalar. d 4

Mukavemet Hesabı . 4. d 4. C) Vidanın zorlanması. A) Öngerilmesiz cıvatalar. B) Öngerilme ile bağlanan cıvatalar. d 4 ç A) Öngerilmeiz cıvatalar iş. d ç.d ön Boyutlandırma için ç Statik zorlanmada To. d i) Sıkma ıraında ; M 3.d ; B 6 c b ön : ç. d Mukavemet Heabı B) Öngerilme ile bağlanan cıvatalar a) Dış kuvvet ekenel

Detaylı

Çapraz Masuralı Rulman Serisi Kompakt, Yüksek Düzeyde Rijit Döndürme Yatakları Mükemmel bir dönme doğruluğu

Çapraz Masuralı Rulman Serisi Kompakt, Yüksek Düzeyde Rijit Döndürme Yatakları Mükemmel bir dönme doğruluğu Çapaz Masualı Rulman Seisi Kompakt, Yüksek Düzeyde Rijit Döndüme Yataklaı Mükemmel bi dönme doğuluğu KATALOG No.382-1TR İçindekile Çapaz Masualı Rulman Seisi Yapı ve Özellikle... S.2-3 Tüle ve Özellikle...

Detaylı

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals Ç.Ü Fen e Mühendislik Bilimlei Deisi Yıl:0 Cilt:8-3 ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eienfequency Contous of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Cystals Utku ERDİVEN, Fizik Anabilim

Detaylı

Kontrol Sistemleri. Kontrolcüler. Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN

Kontrol Sistemleri. Kontrolcüler. Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN ontrol Sitemleri ontrolcüler Doğrual Sitemlerin Sınıflandırılmaı: Birinci Mertebeden Gecikmeli BMG Sitemler: x a T 1 x a t x e t Son değer teoremi : x x x adr adr adr lim xa 0 lim 0 T 1 t T t 2T t 3T t

Detaylı

2. BENZERLİK ve MODEL TEORİSİ, BOYUT ANALİZİNİN DENİZ ARAÇLARININ DİRENCİNE UYGULANIŞI

2. BENZERLİK ve MODEL TEORİSİ, BOYUT ANALİZİNİN DENİZ ARAÇLARININ DİRENCİNE UYGULANIŞI . BENZEİK e MODE TEOİSİ, BOYUT ANAİZİNİN DENİZ AAÇAININ DİENCİNE UYGUANIŞI.1 Benzerlik e Model Teorii Benzerlik e odel teorii ile farklı büyüklükteki ciilerin ekanik bir olay karşıındaki daranışlarının

Detaylı

Elektro Akustik Gitar

Elektro Akustik Gitar Elekto Akustik Gita GA3R GA3RVS GAC1M GAC1RVS GAPX1000 GAPX1000MB GAPX1000PW GAPX500II GAPX500IIBL GAPX500IIDRB GAPX500IIOBB GAPX500IIRM GAPX500IIVW GCPX1000 GCPX1000UM GCPX500II GCPX500IIBL GCPX500IIOVS

Detaylı

ESM 406 Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolü 4. TRANSFER FONKSİYONU VE BLOK DİYAGRAM İNDİRGEME

ESM 406 Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolü 4. TRANSFER FONKSİYONU VE BLOK DİYAGRAM İNDİRGEME . TRNSFER FONKSİYONU VE BLOK DİYRM İNDİREME. Hedefler Bu bölümün amacı;. Tranfer fonkiyonu ile blok diyagramları araındaki ilişki incelemek,. Fizikel itemlerin blok diyagramlarını elde etmek, 3. Blok diyagramlarının

Detaylı

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur SIT MKINR Günlük yaşantımızda iş yapmamızı kolaylaştıan alet ve makineledi asit makinelele büyük bi yükü, küçük bi kuvvetle dengelemek ve kaldımak mümkündü asit makinalada yük, dengeleyici kuvvet ile gösteili

Detaylı

Eğrisel harekette çok sık kullanılan tanımlardan biri de yörünge değişkenlerini içerir. Bunlar, hareketin her bir anı için ele alınan biri yörüngeye

Eğrisel harekette çok sık kullanılan tanımlardan biri de yörünge değişkenlerini içerir. Bunlar, hareketin her bir anı için ele alınan biri yörüngeye Eğisel haekee çok sık kullanılan anımladan bii de yöünge değişkenleini içei. Bunla, haekein he bi anı için ele alınan bii yöüngeye eğe, diğei ona dik iki koodina eksenidi. Eğisel haekein doğal bi anımıdıla

Detaylı

FARKLI YÜK MODELLERİNİN SERİ KOMPANZASYONA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI YÜK MODELLERİNİN SERİ KOMPANZASYONA ETKİSİNİN İNCELENMESİ FRKLI YÜK MODELLERİNİN SERİ KOMPNSYON ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ulaş EMİNOĞLU 1 Tankut YLÇINÖ M. Hakan HOCOGLU 3 1,3 Elektonik Mühendiliği Bölümü Mühendilik Fakültei Gebze Yükek Teknoloji Entitüü, 41400, Gebze/Kocaeli

Detaylı

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ Öncelikle çembein tanımını hatılayalım. Neydi çembe? Çembe, düzlemde bi noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktala kümesiydi. O halde çembein analitik incelenmesinde en önemli

Detaylı

Uydu Kentlerin Tasarımı için Bir Karar Destek Sistemi ve Bilişim Sistemi Modeli Önerisi

Uydu Kentlerin Tasarımı için Bir Karar Destek Sistemi ve Bilişim Sistemi Modeli Önerisi Akademik Bilişim 0 - XII. Akademik Bilişim Konferanı Bildirileri 0-2 Şubat 200 Muğla Üniveritei Uydu Kentlerin Taarımı için Bir Karar Detek Sitemi ve Bilişim Sitemi Modeli Önerii TC Beykent Üniveritei

Detaylı

DENGELEME 1.) Kütle dengelemesi (Rotor) 2.) Periyodik çevrimli makinaların dengelenmesi (Krank-Biyel) 3.) Güç dengelenmesi (Volan)

DENGELEME 1.) Kütle dengelemesi (Rotor) 2.) Periyodik çevrimli makinaların dengelenmesi (Krank-Biyel) 3.) Güç dengelenmesi (Volan) Doç. D. Rahi GÜÇÜ, Makine Dinaiği Des Notlaı DENGEEME. Kütle engeleesi (Roto. Peiyoik çevili akinalaın engelenesi (Kank-iyel 3. Güç engelenesi (Volan. Kütle Dengelenesi : Makine ühenisliğine bütün nen

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

KLASİK PID VE BULANIK MANTIK KONTROLÖR İLE SENKRON MAKİNA KONTROLÜ

KLASİK PID VE BULANIK MANTIK KONTROLÖR İLE SENKRON MAKİNA KONTROLÜ KLASİK PID VE BULANIK MANTIK KONTROLÖR İLE SENKRON MAKİNA KONTROLÜ Fazıl KAYTEZ, Haluk GÖZDE 2, M.Cengiz TAPLAMACIOĞLU Takya Elektik Dağıtım A.Ş Genel Müdülüğü, Tekidağ, fazilkyt77@yahoo.com 2 4ncü Ana

Detaylı

Çözüm Kitapçığı Deneme-4

Çözüm Kitapçığı Deneme-4 KMU PERSONEL SEÇME SINVI ÖĞRETMENLİK LN İLGİSİ TESTİ LİSE MTEMTİK ÖĞRETMENLİĞİ -5 ŞUT 7 Çözüm Kitapçığı Deneme- u tetlein he hakkı aklıdı. Hangi amaçla olua olun, tetlein tamamının vea bi kımının Mekezimizin

Detaylı

Gövde Dışında Yerleştirilmiş Bobin Đle Asenkron Motor Hızının Ölçülmesi

Gövde Dışında Yerleştirilmiş Bobin Đle Asenkron Motor Hızının Ölçülmesi Gövde Dışında Yeleştiilmiş Bobin Đle Aenkon Moto Hızının Ölçülmei H. Bülent Etan Ozan Keyan 1,3 Bilgiaya Mühendiliği Bölümü, Yazılım Üniveitei, Ankaa 2 Enomatik Entitüü, Enomatik Üniveitei, Ankaa e-pota:

Detaylı

Frekans Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri

Frekans Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri Frekan Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri Prof.Dr. Galip Canever 1 Frekan cevabı analizi 1930 ve 1940 lı yıllarda Nyquit ve Bode tarafından geliştirilmiştir ve 1948 de Evan tarafından geliştirilen kök yer

Detaylı

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p VİDALA VE CIVAALA d : Miniu, inö yada diş dibi çapı (=oot) d : Otalaa, noinal çap yada böğü çapı (=ean) d : Maksiu, ajö çap, diş üstü çapı λ : Helis açısı p : Adı (p=pitch) l (hatve): Civatanın bi ta dönüşüne

Detaylı

BTZ Kara Deliği ve Grafen

BTZ Kara Deliği ve Grafen BTZ Kaa Deliği ve Gafen Ankaa YEF Günlei 015 1-14 Şubat 015, ODTÜ Ümit Etem ve B. S. Kandemi BTZ Kaa Deliği Gafen ve Eği Uzay-zamanla Beltami Tompeti ve Diac Hamiltonyeni Eneji Değelei ve Gafen Paametelei

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 37-41

Detaylı

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır.

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır. Sınav Süesi 60 dakikadı, atı dakika giiş yapa süesi buunaktadı. Dikkat!! Cevapaın giiş dakikaaını sou çözek için kuanayın çünkü sınava katıan sayı yüksek oduğundan intenet işeeinde sıkıntı yaşanabii!!

Detaylı

ARDIŞIL DEVRELER FLIP FLOP (İKİLİ DEVRELER)

ARDIŞIL DEVRELER FLIP FLOP (İKİLİ DEVRELER) AIŞIL EVELE TANIM: ÇIKIŞLAIN BELİLİ Bİ ANAKİ EĞEİ, GİİŞLEİN YANLIZA O ANKİ EGEİNE EĞİL, AYNI ZAMANA GİİŞLEİN ÖNEKİ EĞELEİNİN IAINA A BAĞLI OLAN EVELEE AIŞIL EVELE AI VEİLİ. GEÇMİŞ GİİŞ EĞELEİNİN IAI HAFIZA

Detaylı

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma Paçacıklaın Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çapışma İki kütle bibii ile kısa süe içeisinde büyük impulsif kuvvetlee yol açacak şekilde temas edese buna çapışma (impact) deni. Çapışma 1. Diekt mekezcil

Detaylı

HİDROLİK. Ders Notları. Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK - Yrd.Doç.Dr. Umut OKKAN

HİDROLİK. Ders Notları. Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK - Yrd.Doç.Dr. Umut OKKAN Balıkesi Ünivesitesi İnşaat Mühendisliği Bölüü HİDROİK Des Notlaı Yd.Doç.D. Nuay GEDİK - Yd.Doç.D. Uut OKKAN Balıkesi Ünivesitesi, İnşaat Müh. Bölüü Hidolik Anabili Dalı Balıkesi Ünivesitesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ OTEKON 4 7 Otomotiv Teknolojilei Kongesi 6 7 Mayıs 04, BURSA ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Basi ÇALIŞKAN *, İan KAMAŞ *, Tane KARSLIOĞLU

Detaylı

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Manyetik Alan Kaynakları-2

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Manyetik Alan Kaynakları-2 Des Hakkında Fizik-II Elektik ve Manyetizma Desinin Amacı u desin amacı, fen ve mühendislik öğencileine elektik ve manyetizmanın temel kanunlaını lisans düzeyinde öğetmekti. Desin İçeiği Hafta Konu 1.

Detaylı

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa

Detaylı

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1 Feel Deklemle 8 HSaı 1 De İçeğ Aa Yüzeyde Mawell Deklemle Feel şlkle Yaıma Kıılma 8 HSaı Kayak(la Oc ugee Hech, Alfed Zajac Addo-Weley,199 Kuaum leko-diamğ (KDİ, Rchad Feyma, (Çev. Ömü Akyuz, NAR Yayılaı,

Detaylı

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum 6 Döneek Ötelee Haeketi e Açısal Moentu Test 'in Çözülei.. R L P N yatay M Çebe üzeindeki bi noktanın yee göe hızı, o noktanın ekeze göe çizgisel hızı ile çebein ötelee hızının ektöel toplaına eşitti.

Detaylı

Ders #9. Otomatik Kontrol. Kararlılık (Stability) Prof.Dr.Galip Cansever. 26 February 2007 Otomatik Kontrol. Prof.Dr.

Ders #9. Otomatik Kontrol. Kararlılık (Stability) Prof.Dr.Galip Cansever. 26 February 2007 Otomatik Kontrol. Prof.Dr. Der #9 Otomatik Kontrol Kararlılık (Stability) 1 Kararlılık, geçici rejim cevabı ve ürekli hal hataı gibi kontrol taarımcıının üç temel unurundan en önemli olanıdır. Lineer zamanla değişmeyen itemlerin

Detaylı

kısıtlanmamış hareket radyal mesafe ve açısal konum cinsinden ölçüldüğünde polar koordinatları kullanmak uygun olur.

kısıtlanmamış hareket radyal mesafe ve açısal konum cinsinden ölçüldüğünde polar koordinatları kullanmak uygun olur. Düzlmd ğisl haktin üçüncü tanımı pola koodinatlada yapılı; buada paçacık sabit bi başlangıç noktasından msaf uzaktadı bu adyal doğu açısıyla ölçülmktdi. Hakt adyal bi msaf açısal bi konum il kısıtlı olduğunda

Detaylı

İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ D R O L İ K D E R S İ Model Benzeşimi

İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ D R O L İ K D E R S İ Model Benzeşimi İ.. Ü İ N Ş A A F A K Ü E S İ - H İ D R O İ K D E R S İ Model Benzeşii Model benzeşii, fiziksel bi olayın laboatuvada yaılan benzeine o olayın fiziksel odeli deni. Geoetik benzeşi, odel ve ototite bibiine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğelendime ve çıköğetim Kuumlaı aie aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numaası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğelendime ve çıköğetim Kuumlaı aie aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numaası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

Walter Cut Kolayca kanal açma.

Walter Cut Kolayca kanal açma. Üün yetkinliği Kanal açma, keme ve kanal tonalama _TALAŞLI İMALATTA YETKİNLİK Walte Cut Kolayca kanal açma. Walte Cut Kolayca kanal açma İçindekile 2 Walte Cut Pogam Tanımı Walte Cut Takımla 2 Tige tec

Detaylı

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi *

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi * Uludağ Üniveitei Tıp Fakültei Degii 3 (3) 53-57, 005 ORİJİNAL YAI Tükiye deki Guplaın Yapıının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmei * Şengül CANGÜR, Deniz SIĞIRLI, Bülent EDİ, İlke ERCAN, İmet KAN Uludağ

Detaylı

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( ) TRANFORMATORLAR Genel Elektiksel Özelliklei ve Gücünün Belilenmesi TRGT ODABAŞ Fiziksel Temelle Giiş Tansfomatole geilim ve akımın ölçülmesi veya sinyal ve gücün taşınması gibi özel maksatla için dizayn

Detaylı

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650 - -. Bi cisi uzunutai younu sabit hızı ie at eteye başıyo. Cisi youn yaısını at ettiğinde hızını yaıya düşüüp aan youn yaısını at ettiğinde yine hızını yaıya düşüetedi. Cisi aan youn yaısını gittiğinde

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 3 sh. 23-40 Ekim 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 3 sh. 23-40 Ekim 2003 DEÜ ÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ FE ve ÜHEDİSLİK DERGİSİ Cil: 5 Sayı: 3 sh. 3-4 Eki 3 DARBELİ YÜKSEK AKLARDA LED İ AAHTARLAA SÜRELERİİ İCELEESİ (THE VESTGATO OF LED s SWTCHG TES AT PULSED HGH CURRETS) Ede ÖZÜTÜRK*

Detaylı

BİLEZİKLİ ASENKRON MAKİNELERDE ANLIK YÜKSEK MOMENT VE HIZ DENETİMİ İÇİN ROTOR DEVRESİNE BULANIK MANTIK TABANLI GÜÇ ENJEKSİYONU

BİLEZİKLİ ASENKRON MAKİNELERDE ANLIK YÜKSEK MOMENT VE HIZ DENETİMİ İÇİN ROTOR DEVRESİNE BULANIK MANTIK TABANLI GÜÇ ENJEKSİYONU P AM U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G F A C U L T Y M Ü H E N D İ S L İK B İ L İM L E R İ D E R G

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Katı Bir Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Katı Bir Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi -Fizik I 2013-2014 Katı Bir Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel: 2924332 İçerik Açısal Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Dönme Kinematiği Açısal ve Doğrusal Nicelikler

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL ARASINAV SORULARI Süre: 80 dakika

Makine Mühendisliği Bölümü SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL ARASINAV SORULARI Süre: 80 dakika Makine Mühendiliği Bölümü SİSEM MODELLEME VE OOMAİK KONROL ARASINAV SORLARI..0 Süe: 80 dakika K olan item için, anfe fonkiyonu 6 a Kutup ve ıfılaı kamaşık düzleminde göteiniz. 7 puan Giiş inyalinin fekanı

Detaylı

BÖLÜM 6. MANEVRA 6.1. GĐRĐŞ

BÖLÜM 6. MANEVRA 6.1. GĐRĐŞ ÖÜM 6. MANEVRA 6.. GĐRĐŞ üm deniz aaçlaı için temel dizayn geekleinden biisi yeteli manea kabiliyetine sahip olmaktı. Manea kabiliyeti temel olaak geminin istenen bi yönde kontollü şekilde yön değiştiebilmesini

Detaylı

r r r r

r r r r 997 ÖYS. + 0,00 0,00 = k 0,00 olduğuna göe, k kaçtı? B) C). [(0 ) + ( 0) ] [(9 0) (0 ) ] işleminin sonucu kaçtı? B) C) 9 6. Bi a doğal sayısının ile bölündüğünde bölüm b, kalan ; b sayısı ile bölündüğünde

Detaylı

θ A **pozitif dönüş yönü

θ A **pozitif dönüş yönü ENT B Kuvvetn B Noktaa Göe oment o o d θ θ d.snθ o..snθ d. **poztf dönüş önü noktasına etk eden hehang b kuvvetnn noktasında medana geteceğ moment o ; ı tanımlaan e vektöü le kuvvet vektöünün vektöel çapımıdı.

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKROSULAMA LATERAL BORULARINDA İDROLİK ESAP METOTLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ VE ÇOK ÇAPLI BORULAR İÇİN LİNEER ÇÖZÜM METODU DOKTORA TEZİ Y. Müh.

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri Basit Makinele BASİ MAİNELER est in Çözümlei. Şekil üzeindeki bilgilee göe dinamomete değeini göstei. Cevap D di.. Makaa ve palanga sistemleinde kuvvetten kazanç sayısı kada yoldan kayıp vadı. uvvet kazancı

Detaylı

açılara bölünmüş kutupsal ızgara sisteminde gösteriniz. KOORDİNATLAR Düzlemde seçilen bir O başlangıç noktası ve bir yarı doğrudan oluşan sistemdir.

açılara bölünmüş kutupsal ızgara sisteminde gösteriniz. KOORDİNATLAR Düzlemde seçilen bir O başlangıç noktası ve bir yarı doğrudan oluşan sistemdir. KUTUPSAL KOORDİNATLAR (POLAR Düzlemde seçilen bi O başlangıç noktası ve bi yaı doğudan oluşan sistemdi. açılaa bölünmüş kutupsal ızgaa sisteminde gösteiniz. Not: Kolaylık olması açısından Katezyen Koodinat

Detaylı

İ Ç Ü ş İ İ ö üğü ş ş ö üğü ü ü İ öğ ü Ç İ Ö Ü ü ğ ç ö ü ü ü ç ç ş ş ğ ç ç İ Ç Ü ş ö üğü İ İ İ İ İ İ ö ü ç Ü ç ş ö üğü ö ü ü İ Ç Ü ş ö üğü ç ç ş ş ğ ü ş ğ ş ç ş ğ ş ü ü ü Ç ü ş ü ğ Ç ğ ü ü ü ü ü Ç ş ş

Detaylı

Kontrol Sistemleri Tasarımı

Kontrol Sistemleri Tasarımı Kontrol Sitemleri Taarımı Kök Yer Eğrii ile Kontrolcü Taarımı Prof. Dr. Bülent E. Platin Kontrol Sitemlerinde Taarım İterleri Zaman Yanıtı Özellik Kararlılık Kalıcı Rejim Yanıtı Geçici rejim Yanıtı Kapalı

Detaylı

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU BÖLÜM GAUSS KANUNU.1. ELEKTRİK AKISI Elektik akısı, bi yüzeyden geçen elektik alan çizgileinin sayısının bi ölçüsüdü. Kapalı yüzey içinde net bi yük bulunduğunda, yüzeyden geçen alan çizgileinin net sayısı

Detaylı

5 ÖABT / MTL ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG. 678 ( sin + cos )( sin- cos )( sin+ cos ) lim sin- cos " = lim ( sin+ cos ) = bulunu. ". # # I = sin d = sin sin d sin = u sin d = dv du = sin : cos

Detaylı

ğ Ç ö ğ ğ ğ ğ ğ ö ğ Ş ğ ğ Ş Ş Ş ö ö ö ğ Ş ö ğ ğ ö ğ ö ğ ğ ğ Ş ö ö ğ ö ğ ğ Ç ğ ö ğ ğ ö ö ğ ğ ö Ö Ç ö Ç ö Ç ö Ç ö ğ ö ö ğ ğ ö ğ ö ğ ğ ğ ğ Ö Ü ğ Ç Ç Ç ğ ö ğ ğ ğ ö ö Ş Ç ğ Ö Ş ğ ö Ç Ş ğ Ç Ş Ç Ş ö ö ö ö Ç ğ

Detaylı

Ders #10. Otomatik Kontrol. Sürekli Hal Hataları. Prof.Dr.Galip Cansever. 26 February 2007 Otomatik Kontrol. Prof.Dr.

Ders #10. Otomatik Kontrol. Sürekli Hal Hataları. Prof.Dr.Galip Cansever. 26 February 2007 Otomatik Kontrol. Prof.Dr. Der #0 Otomatik ontrol Sürekli Hal Hataları Prof.Dr.alip Canever Prof.Dr.alip Canever Denetim Sitemlerinin analiz ve taarımında üç kritere odaklanılır:. eçici Rejim Cevabı. ararlılık 3. Sürekli Hal ararlı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının veya

Detaylı

ESKĐŞEHĐR-ŞUBAT 2014. http://mizan.ogu.edu.tr.

ESKĐŞEHĐR-ŞUBAT 2014. http://mizan.ogu.edu.tr. ÖLÜM I ESKĐŞEHĐ-ŞUT 14 1 http://mian.ogu.edu.t. ÖLÜM I ÖLÜM ĐÇĐNEKĐLE ÖNSÖZ... ÖLÜM 1.... Safa ı 1.1 Giiş... 1.. Statikte Kullanılan Temel iimle... 1.3. Vektöel [Sinüs] ve Skale Çapım... ÖLÜM : MOMENT....1.

Detaylı