MEKANLAR - toplu halde -

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com"

Transkript

1 MEKANLAR - toplu halde - Bahçe ب ي ت Ev ج ر د ين ة Oda م ن ز ل Ev غ ر ف ة Oda د ار Ev ح ج ر ة Oda م س ك ن Ev ا وض ة Mutfak ع م ار ة Apartman م ط ب خ Lavabo ب ن اء Bina م غ س ل Bodrum ب ن اي ة Bina س ر د اب Koridor م ب ن ى Bina د ه ل يز Bodrum ش ق ة Daire ب د ر وم Giriş ن اط ح ة Gökdelen م د خ ل Çıkış د ار ة Ev م خ ر ج Asansör ف ي ل Villa م ص ع د Merkez ق ص ر Saray م ر ك ز Müessese ب ر ج Kule م ؤ س س ة Dernek ق ل ع ة Kale ج م ع ي ة Kulüp ف ن اء Bahçe ن اد ى Ülke ح د يق ة Bahçe ب ل د Ülke ب س ت ان Bahçe ب ل د ة Vatan ج ن ة Bahçe و ط ن Vatan ج ن ي ن ة Bahçe م و ط ن Köy ر و ض ة Bahçe ق ر ي ة

2 Tiyatro م د ين ة Şehir م س ر ح Kahvehane م ح اف ظ ة Eyalet م ق ه ى Stüdyo ع اص م ة Başkent إ س ت د ي و Festival ج ام ع ة Üniversite م ه ر ج ان Fuar Sergi ك ل ي ة Fakülte م ع ر ض Bölüm م ع ه د Enstitü ق س م Stand م د ر س ة Okul ج ن اح Market ص ف Sınıf م ار ك يت Kafeterya ف ص ل Sınıf ك اف يت ر ي ا Kantin م خ ت ب ر Labaratuvar م ق ص ف Dükkan م س ج د Cami د ك ان Bakkal ج ام ع Cami م خ ز ن Vitrin م ت و ض أ Abdesthane و اج ه ة Gişe ك ن يس ة Kilise ش ب اك Havaalanı م ع ب د İbadethane م ط ار Kütüphane ف ن د ق Otel م ك ت ب ة Büro ن ز ل Pansiyon م ك ت ب Yüzme havuzu م ط ع م Lokanta م س ب ح Banyo م ت ح ف Müze ح م ام Küvet م ص ر ف Banka ح و ض Ticarethane ب ن ك Banka م ت ج ر Ticarethane س ين م ا Sinema م ش غ ل

3 Saha م ص ن ع Fabrika س اح ة Cadde م ع م ل İs yeri ش ار ع Geçit م ص ف اة Rafineri م م ر Terminal م ج ل س Meclis م ح ط ة Durak ب ر ل م ان Parlamento م و ق ف Sokak Pazar م ش ف ى Hastahane س وق Yol م س ت و ص ف Sağlık ocağı ط ر يق Tünel م س ت ش ف ى Hastahane ن ف ق Viraj ع ي اد ة Muayenehane م ن ع ط ف Kavşak م ل ع ب Sıtad م ل ت ق ى Kavşak إس ت اد Sıtad م ف ت ر ق Kavşak م د ر ج Tribün د و ار ة Viraj م ر ص د Rasathane م ن ع ط ف Kaldırım م ين اء Liman ر ص يف Sokak م ر ف أ iskele ز ق اق Mahalle م أ و ى Sığınak ح ي Mahalle س ج ن Hapishane ح ار ة Mağaza Yer م ح ب س Hapishane م ح ل Mevki ز ن د ان ة Zindan م و ق ع Arsa ج م ر ك Gümrük ع ر ص ة Köprü س ر ك Sirk ج س ر Köprü م ي د ان Meydan ك وب ر ى

4 Yeryüzü ق ن ط ر ة Yaylı köprü أ ر ض Dünya م ش ج ر ة Ağaçlık د ن ي ا Alem م ق ر Karargâh ع ال م Kainat ظ ل ل Gölgelik ك ائ ن ات Güneş ح ر ش Çalılık شم س Ay م و ح ل Bataklık ق م ر Yıldız ح ف ر ة Çukur ن ج م Gezegen م ش ت ل Fidanlık ك و ك ب Doğu م ن ظ ر ة Manzara م ش ر ق Doğu م ح ك م ة Mahkeme ش ر ق Batı م ط ب ع ة Matbaa م غ ر ب Batı م ذ ب ح ة Mezbaha غ ر ب Kuzey م ج ز ر ة Mezbaha ش م ال Güney م س ب غ ة Mezbaha ج ن وب Bölge م ن ج ر ة Marangozhane إ ق ل يم Mıntıka م غ س ل ة Oto yıkama م ن ط ق ة Kara م ق ب ر ة Kabristan ق ار ة Asya م ق م ر ة Kumarhane آس ي ا Afrika م ل ب ن ة Mandıra أ ف ر يق ي ا Avrupa م ز ب ل ة Çöplük أ ور ب ا Ada ح ص ن Kale ج ز ير ة Yarım ada س م اء Gökyüzü ش ب ه ج ز ير ة

5 Körfez غ اب ة Orman خ ل يج Sahil م ن ت ز ه Piknik yeri ش اط ئ Kıyı م ت ن ز ه Piknik yeri س اح ل غ ار Mağara ص ح ر اء Sahra Çöl م غ ار ة Mağara ق ف ر Kırsal Çöl ع ر ين İn ب ر Kırsal ج ب ل Dağ ب اد ي ة Vadi س ف ح Dağ eteği و اد ى Tepe س ه ل Ova ت ل Kaynak م ر ج Ova م ن ب ع Şelale ه ض ب ة Yayla ش ل ل Menfez ن ه ر Nehir م ن ف ذ Fener ن ه ي ر Dere ف ن ار Fener د ل ت ا Delta م ن ار ة Tarla ب ر ك ان Volkan ح ق ل Çiftlik ه او ي ة Uçurum م ز ر ع ة Ahır ش اه ق Zirve إ س ط ب ل ب ح ر Deniz ح ظ ير ة Ağıl ahır Maden ب ح ي ر ة Göl م ع د ن Maden مح يط Okyanus م ن ج م Geçit أ ق ي ان وس Okyanus م م ش ى Otlak ب ل ج Plaj م ر ع ى

6 Cephane م ر ت ع Otlak م س ل ح ة Tersane ك وخ Kulübe ت ر س ان ة Cephane م ص يف Yazlık ج ب خ ان ة Cephane م ش ت ى Kışlık ذ خ ير ة Kuş yuvası ر م ل ي Kumsal ع ش Balkon ث ك ن ة Kışla ش ر ف ة Balkon ض ر يح Türbe ب ل ك ون Tuvalet م ط ح ن ة Değirmen ت و ال يت Tuvalet م ع س ك ر Kamp م ر ح اض Tuvalet م خ ي م Kamp ر اح ة Salon Anfi ب و ر ص ة Borsa ق اع ة Salon إ ط ف ائ ي ة İtfaiye ص ال ة Salon ص ي د ل ي ة Eczahane ص ال ون Garaj د ك ة Podyum ك ر اج Arşiv س د Baraj أ ر ش يف Karakol م خ ب ز ة Fırın م خ ف ر Karakol س ف ار ة Elçilik ش ر ط ة Valilik و ز ار ة Bakanlık س ل ط ة Kulüp ق ن ص ل ي ة Konsolosluk م ن ت د ى Yatak odası م د ير ي ة Müdürlük غ ر ف ة الن و م Mutfak م ع ب ر Geçit غ ر ف ة الط ع ام Oturma odası ق ن اة Kanal غ ر ف ة ال ج ل وس

7 Semt pazarı غ ر ف ة ا ل س ت ر اح ة Yatak odası س وق ال م ن ط ق ة Taksi durağı غ ر ف ة ا ل س ت ق ب ال Misafir odası م و ق ف الت ك س ى Otopark ر و ض ة ا ل ط ف ال Çocuk odası م و ق ف الس ي ار ة Çocuk parkı م ل ج أ ا ل ط ف ال Çocuk yuvası م ل ع ب ا ل ط ف ال Anıt Abide م ل ج أ الش ي وخ Darülaceze ن ص ب ت ذ ك ار ي Pastahane م ل ج أ ال ع م ي ان Körler evi د ك ان ال ح ل و ي ات Postahane م ل ج أ ال ع ج ز ة Darülaceze م ك ت ب ال ب ر يد Sağlık ocağı م ك ت ب ا ل ن ب اء Haber ajansı م ك ت ب الص ح ة Danışma و ك ال ة ا ل ن ب اء Haber ajansı م ك ت ب ا ل س ت ع ل م ات Devlet dairesi و ك ال ة س ي اح ي ة Seyahat ajansı د ائ ر ة ال ح ك وم ة Elbise dkn ن اد ر ي اض ي Spor kulübü م ح ل ال م ل ب س Ses cihazları dkn ن اط ح ة الس ح اب Gökdelen م ح ل الص و ت ي ات İş merkezi د ك ان ال م ل ب س Giyim dükkanı م ر ك ز ت ج ار ي م ج م ع س ك ن ي Site ط ر يق م أ ج ور Paralı yol Müstakil ev ا لش ار ع ال ع ام Ana cadde ب ي ت م س ت ق ل Bahçeli ev ا لد و ر ا ل و ل Birinci kat ب ي ت ذ و ح د يق ة Alt geçit ا لد و ر الث ان ى İkinci kat م م ر ت ح ت ان ي Üst geçit ا لد و ر ا ل ع ل ى En üst kat م م ر ف و ق ان ي Kitapevi ا لد و ر ا ل س ف ل En alt kat م ح ل ال ك ت ب Bakkal ا لد و ر ا ل ر ض ي Zemin kat م ح ل ال ب ق ال ة İş yeri م د ين ة ال م ل ح ى Lunapark م ح ل ال ع م ل Yüzme havuzu س وق ال ح ي Semt pazarı ح و ض الس ب اح ة

8 Kavşak م ص ل ح ة ال ج م ار ك Gümrük م ل ت ق ى الط ر ق İdari merkez م ص ل ح ة الض ر ائ ب Vergi dairesi م ر ك ز ا ل د ار ة Şehir merkezi د ك ان ا ل ح ذ ي ة Ayakkabı dkn م ر ك ز ال م د ين ة Şehir merkezi د ك ان الت ص و ير Fotoğrafçı و س ط ال م د ين ة Şehir merkezi د ك ان الذ ه ب Kuyumcu ق ل ب ال م د ين ة د ار ال و ث ائ ق Arşiv ص ال ة ا ل ف ر احsalonu Düğün Karakol د ار ال ب ر يد Postahane م ر ك ز الش ر ط ة Araştırma mrkz د ار الش ر ط ة Karakol م ر ك ز ال ب ح وث Gözlem evi د ار ال ق ض اء Mahkeme م ر ك ز ال م ر اق ب ة Valilik د ار ال م ح اك م Mahkeme م ر ك ز ال م س ي ط ر ة Alışveriş mrkz د ار الس ك ة İstasyon Gar م ر ك ز الت س و ق Kültür evi د ار الت م ث يل Tiyatro م ر ك ز الث ق اف ة Vapur iskelesi د ار الض ر ب Darphane م ر س ى ال ب و اخ ر Sanat galerisi د ار الت ج ار ة Ticarethane م ع ر ض ال ف ن Resim sergisi د ار الك ت ب Kitapevi م ع ر ض الر س وم Oto galeri د ار الم ل ك Saray م ع ر ض الس ي ار ات Bakkal د ار ا ل ذ اع ة Radyo evi م خ ز ن ب ق ال ة Arşiv د ار الط ل ب ة Yurt ق س م الس ج ل ت Emanethane د ار ال م ع ل م ين Öğrtmn evi ق س م ا ل م ان ات Oyun sahası د ار ال ع ج ز ة Darülaceze س اح ة ا ل ل ع اب Hyvnt bahçesi د ار ا ل ي ت ام Yetimhane ح د يق ة ال ح ي و ن ات Terminal م ق ام ا ل ف ت اء Müftülük م ح ط ة ال ح اف ل ت

9 İlahiyat fkl م ح ط ة ا ل ذ اع ة Yayın istsyn ك ل ي ة الش ر يع ة Eczacılık fkl م ح ط ة ال ف ض اء Uzay istsyn ك ل ي ة الص ي د ل ة Mühendislik fkl م ح ط ة ب ن ز ين Benzin istsyn ك ل ي ة اله ن د س ة İşletme fkl م ح ط ة الر اد ي و Radyo istasyonu ك ل ي ة ا ل ع م ال و ا ل د ار ة ك ل ي ة ال ف ن ون ال ج م يل ة Gzl sanatlar fkl Teknik fakülte ج ام ع ة الت ق ن ي ة Harp okulu ا ل ك ل ي ة ال ح ر ب ي ة Ana okulu ر و ض ة ا ل ط ف ال İlkokul م د ر س ة إ ب ت د ائ ي ة Ortaokul م د ر س ة م ت و س ط ة Lise م د ر س ة ث ان و ي ة Sanat okulu م د ر س ة م ه ن ي ة Ticaret okulu م د ر س ة ت ج ار ي ة Yatılı okulu م د ر س ة د اخ ل ي ة Dil okulu م د ر س ة الل غ ات Askeri okul م د ر س ة ع س ك ر ي ة Hazırlık okulu م د ر س ة ت م ه يد ي ة Yüksek okul م د ر س ة ع ال ي ة Ticaret merkezi م ر ك ز ت ج ار ي Kültür merkezi م ر ك ز ث ق اف ي Sağlık merkezi م ر ك ز ص ح ي Park ح د يق ة ع ام ة Elektrik santrali م ح ط ة ال ك ه ر ب اء Hara ح ظ ير ة ال خ ي ول Araba hurdalığı ح ظ ير ة الس ي ار ات Güverte ظ ه ر الس ف ين ة Gişe ش ب اك ال ع ر ض Tuvalet د و ر ة ال م ي اه Podyum م ن ص ة ال ف ائ ز ين Rıhtım ر ص يف ال م ين اء Araba fbr م ص ن ع الس ي ار ات Uçak fbr م ص ن ع الط ائ ر ات Edebiyat fkl ك ل ي ة ا ل د اب Eğitim fkl ك ل ي ة الت ر ب ي ة Hukuk fkl ك ل ي ة ال ح ق وق Ziraat fkl ك ل ي ة الز راع ة Tıp fkl ك ل ي ة الط ب İktisat fkl ك ل ي ة ا ل ق ت ص اد İletişim fkl ك ل ي ة ا ل ع ل م Fen fkl ك ل ي ة ال ع ل وم

10 Yasak bölge م ر ح اض ع م وم ي Umumi tuvalet م ن ط ق ة م ح ر م ة Yaya geçidi ف ن د ق ع ائ ل ي Pansiyon م م ر ال م ش ات الش ر ق ا ل و س ط Orta doğu ن اد ى ر ي اض ىkulubü Spor Ordu evi الش ر ق ا ل د ن ى Yakın doğu ن اد ى الض ب اط Alışveriş mrkz الش ر ق ا ل ق ص ى Uzak doğu الس وق ال م ر ك ز ي Millet meclisi ج س ر م ع ل ق Asma köprü م ج ل س الن و اب İç işleri bakanlığı م د ين ة ج ام ع ي ة Yerleşke و ز ار ة الد اخ ل ي ة Dış işleri bakanlığı م خ ر ج الن ج د ة İmdat çıkışı و ز ار ة ال خ ار ج ي ة Eğitim bakanlığı م ر ك ب ج ام ع ي Yerleşke و ز ار ة ال م ع ار ف Savunma bakanlığı ط ر يق ر ئ يس ي Ana yol و ز ار ة الد ف اع Maliye bakanlığı ط ر يق ع ام Ana yol و ز ار ة ال م ال ي ة Ziraat bakanlığı ط ر يق س ر يع Otoban و ز ار ة الز ر اع ة Sağlık bakanlığı م ع س ك ر ت د ر يب ي Hazırlık kampı و ز ار ة الص ح ة Adalet bakanlığı م م ر ب ح ر ى Deniz geçidi و ز ار ة ال ع د ل Ulaştırma bakanlığı م م ر ب ر ى Kara geçidi و ز ار ة ال م و اص ل ت Çalışma bakanlığı و ز ار ة ا ل ش غ ال ال ع م وم ي ة Sosyal işler bakanlığı و ز ار ة الش ؤ ن ا ل ج ت م اع ي ة و ز ار ة ا ل و ق اف Vakıflar bakanlığı ر ي اس ة الش ؤ ن الد ين ي ة Diyanet işleri bşknlğı Dar geçit م م ر م ض يق Askeri bölge م ن ط ق ة ع س ك ر ي ة Sivil bölge م ن ط ق ة م د ن ي ة Serbest bölge م ن ط ق ة ح ر ة