MEKANLAR - toplu halde -

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com"

Transkript

1 MEKANLAR - toplu halde - Bahçe ب ي ت Ev ج ر د ين ة Oda م ن ز ل Ev غ ر ف ة Oda د ار Ev ح ج ر ة Oda م س ك ن Ev ا وض ة Mutfak ع م ار ة Apartman م ط ب خ Lavabo ب ن اء Bina م غ س ل Bodrum ب ن اي ة Bina س ر د اب Koridor م ب ن ى Bina د ه ل يز Bodrum ش ق ة Daire ب د ر وم Giriş ن اط ح ة Gökdelen م د خ ل Çıkış د ار ة Ev م خ ر ج Asansör ف ي ل Villa م ص ع د Merkez ق ص ر Saray م ر ك ز Müessese ب ر ج Kule م ؤ س س ة Dernek ق ل ع ة Kale ج م ع ي ة Kulüp ف ن اء Bahçe ن اد ى Ülke ح د يق ة Bahçe ب ل د Ülke ب س ت ان Bahçe ب ل د ة Vatan ج ن ة Bahçe و ط ن Vatan ج ن ي ن ة Bahçe م و ط ن Köy ر و ض ة Bahçe ق ر ي ة

2 Tiyatro م د ين ة Şehir م س ر ح Kahvehane م ح اف ظ ة Eyalet م ق ه ى Stüdyo ع اص م ة Başkent إ س ت د ي و Festival ج ام ع ة Üniversite م ه ر ج ان Fuar Sergi ك ل ي ة Fakülte م ع ر ض Bölüm م ع ه د Enstitü ق س م Stand م د ر س ة Okul ج ن اح Market ص ف Sınıf م ار ك يت Kafeterya ف ص ل Sınıf ك اف يت ر ي ا Kantin م خ ت ب ر Labaratuvar م ق ص ف Dükkan م س ج د Cami د ك ان Bakkal ج ام ع Cami م خ ز ن Vitrin م ت و ض أ Abdesthane و اج ه ة Gişe ك ن يس ة Kilise ش ب اك Havaalanı م ع ب د İbadethane م ط ار Kütüphane ف ن د ق Otel م ك ت ب ة Büro ن ز ل Pansiyon م ك ت ب Yüzme havuzu م ط ع م Lokanta م س ب ح Banyo م ت ح ف Müze ح م ام Küvet م ص ر ف Banka ح و ض Ticarethane ب ن ك Banka م ت ج ر Ticarethane س ين م ا Sinema م ش غ ل

3 Saha م ص ن ع Fabrika س اح ة Cadde م ع م ل İs yeri ش ار ع Geçit م ص ف اة Rafineri م م ر Terminal م ج ل س Meclis م ح ط ة Durak ب ر ل م ان Parlamento م و ق ف Sokak Pazar م ش ف ى Hastahane س وق Yol م س ت و ص ف Sağlık ocağı ط ر يق Tünel م س ت ش ف ى Hastahane ن ف ق Viraj ع ي اد ة Muayenehane م ن ع ط ف Kavşak م ل ع ب Sıtad م ل ت ق ى Kavşak إس ت اد Sıtad م ف ت ر ق Kavşak م د ر ج Tribün د و ار ة Viraj م ر ص د Rasathane م ن ع ط ف Kaldırım م ين اء Liman ر ص يف Sokak م ر ف أ iskele ز ق اق Mahalle م أ و ى Sığınak ح ي Mahalle س ج ن Hapishane ح ار ة Mağaza Yer م ح ب س Hapishane م ح ل Mevki ز ن د ان ة Zindan م و ق ع Arsa ج م ر ك Gümrük ع ر ص ة Köprü س ر ك Sirk ج س ر Köprü م ي د ان Meydan ك وب ر ى

4 Yeryüzü ق ن ط ر ة Yaylı köprü أ ر ض Dünya م ش ج ر ة Ağaçlık د ن ي ا Alem م ق ر Karargâh ع ال م Kainat ظ ل ل Gölgelik ك ائ ن ات Güneş ح ر ش Çalılık شم س Ay م و ح ل Bataklık ق م ر Yıldız ح ف ر ة Çukur ن ج م Gezegen م ش ت ل Fidanlık ك و ك ب Doğu م ن ظ ر ة Manzara م ش ر ق Doğu م ح ك م ة Mahkeme ش ر ق Batı م ط ب ع ة Matbaa م غ ر ب Batı م ذ ب ح ة Mezbaha غ ر ب Kuzey م ج ز ر ة Mezbaha ش م ال Güney م س ب غ ة Mezbaha ج ن وب Bölge م ن ج ر ة Marangozhane إ ق ل يم Mıntıka م غ س ل ة Oto yıkama م ن ط ق ة Kara م ق ب ر ة Kabristan ق ار ة Asya م ق م ر ة Kumarhane آس ي ا Afrika م ل ب ن ة Mandıra أ ف ر يق ي ا Avrupa م ز ب ل ة Çöplük أ ور ب ا Ada ح ص ن Kale ج ز ير ة Yarım ada س م اء Gökyüzü ش ب ه ج ز ير ة

5 Körfez غ اب ة Orman خ ل يج Sahil م ن ت ز ه Piknik yeri ش اط ئ Kıyı م ت ن ز ه Piknik yeri س اح ل غ ار Mağara ص ح ر اء Sahra Çöl م غ ار ة Mağara ق ف ر Kırsal Çöl ع ر ين İn ب ر Kırsal ج ب ل Dağ ب اد ي ة Vadi س ف ح Dağ eteği و اد ى Tepe س ه ل Ova ت ل Kaynak م ر ج Ova م ن ب ع Şelale ه ض ب ة Yayla ش ل ل Menfez ن ه ر Nehir م ن ف ذ Fener ن ه ي ر Dere ف ن ار Fener د ل ت ا Delta م ن ار ة Tarla ب ر ك ان Volkan ح ق ل Çiftlik ه او ي ة Uçurum م ز ر ع ة Ahır ش اه ق Zirve إ س ط ب ل ب ح ر Deniz ح ظ ير ة Ağıl ahır Maden ب ح ي ر ة Göl م ع د ن Maden مح يط Okyanus م ن ج م Geçit أ ق ي ان وس Okyanus م م ش ى Otlak ب ل ج Plaj م ر ع ى

6 Cephane م ر ت ع Otlak م س ل ح ة Tersane ك وخ Kulübe ت ر س ان ة Cephane م ص يف Yazlık ج ب خ ان ة Cephane م ش ت ى Kışlık ذ خ ير ة Kuş yuvası ر م ل ي Kumsal ع ش Balkon ث ك ن ة Kışla ش ر ف ة Balkon ض ر يح Türbe ب ل ك ون Tuvalet م ط ح ن ة Değirmen ت و ال يت Tuvalet م ع س ك ر Kamp م ر ح اض Tuvalet م خ ي م Kamp ر اح ة Salon Anfi ب و ر ص ة Borsa ق اع ة Salon إ ط ف ائ ي ة İtfaiye ص ال ة Salon ص ي د ل ي ة Eczahane ص ال ون Garaj د ك ة Podyum ك ر اج Arşiv س د Baraj أ ر ش يف Karakol م خ ب ز ة Fırın م خ ف ر Karakol س ف ار ة Elçilik ش ر ط ة Valilik و ز ار ة Bakanlık س ل ط ة Kulüp ق ن ص ل ي ة Konsolosluk م ن ت د ى Yatak odası م د ير ي ة Müdürlük غ ر ف ة الن و م Mutfak م ع ب ر Geçit غ ر ف ة الط ع ام Oturma odası ق ن اة Kanal غ ر ف ة ال ج ل وس

7 Semt pazarı غ ر ف ة ا ل س ت ر اح ة Yatak odası س وق ال م ن ط ق ة Taksi durağı غ ر ف ة ا ل س ت ق ب ال Misafir odası م و ق ف الت ك س ى Otopark ر و ض ة ا ل ط ف ال Çocuk odası م و ق ف الس ي ار ة Çocuk parkı م ل ج أ ا ل ط ف ال Çocuk yuvası م ل ع ب ا ل ط ف ال Anıt Abide م ل ج أ الش ي وخ Darülaceze ن ص ب ت ذ ك ار ي Pastahane م ل ج أ ال ع م ي ان Körler evi د ك ان ال ح ل و ي ات Postahane م ل ج أ ال ع ج ز ة Darülaceze م ك ت ب ال ب ر يد Sağlık ocağı م ك ت ب ا ل ن ب اء Haber ajansı م ك ت ب الص ح ة Danışma و ك ال ة ا ل ن ب اء Haber ajansı م ك ت ب ا ل س ت ع ل م ات Devlet dairesi و ك ال ة س ي اح ي ة Seyahat ajansı د ائ ر ة ال ح ك وم ة Elbise dkn ن اد ر ي اض ي Spor kulübü م ح ل ال م ل ب س Ses cihazları dkn ن اط ح ة الس ح اب Gökdelen م ح ل الص و ت ي ات İş merkezi د ك ان ال م ل ب س Giyim dükkanı م ر ك ز ت ج ار ي م ج م ع س ك ن ي Site ط ر يق م أ ج ور Paralı yol Müstakil ev ا لش ار ع ال ع ام Ana cadde ب ي ت م س ت ق ل Bahçeli ev ا لد و ر ا ل و ل Birinci kat ب ي ت ذ و ح د يق ة Alt geçit ا لد و ر الث ان ى İkinci kat م م ر ت ح ت ان ي Üst geçit ا لد و ر ا ل ع ل ى En üst kat م م ر ف و ق ان ي Kitapevi ا لد و ر ا ل س ف ل En alt kat م ح ل ال ك ت ب Bakkal ا لد و ر ا ل ر ض ي Zemin kat م ح ل ال ب ق ال ة İş yeri م د ين ة ال م ل ح ى Lunapark م ح ل ال ع م ل Yüzme havuzu س وق ال ح ي Semt pazarı ح و ض الس ب اح ة

8 Kavşak م ص ل ح ة ال ج م ار ك Gümrük م ل ت ق ى الط ر ق İdari merkez م ص ل ح ة الض ر ائ ب Vergi dairesi م ر ك ز ا ل د ار ة Şehir merkezi د ك ان ا ل ح ذ ي ة Ayakkabı dkn م ر ك ز ال م د ين ة Şehir merkezi د ك ان الت ص و ير Fotoğrafçı و س ط ال م د ين ة Şehir merkezi د ك ان الذ ه ب Kuyumcu ق ل ب ال م د ين ة د ار ال و ث ائ ق Arşiv ص ال ة ا ل ف ر احsalonu Düğün Karakol د ار ال ب ر يد Postahane م ر ك ز الش ر ط ة Araştırma mrkz د ار الش ر ط ة Karakol م ر ك ز ال ب ح وث Gözlem evi د ار ال ق ض اء Mahkeme م ر ك ز ال م ر اق ب ة Valilik د ار ال م ح اك م Mahkeme م ر ك ز ال م س ي ط ر ة Alışveriş mrkz د ار الس ك ة İstasyon Gar م ر ك ز الت س و ق Kültür evi د ار الت م ث يل Tiyatro م ر ك ز الث ق اف ة Vapur iskelesi د ار الض ر ب Darphane م ر س ى ال ب و اخ ر Sanat galerisi د ار الت ج ار ة Ticarethane م ع ر ض ال ف ن Resim sergisi د ار الك ت ب Kitapevi م ع ر ض الر س وم Oto galeri د ار الم ل ك Saray م ع ر ض الس ي ار ات Bakkal د ار ا ل ذ اع ة Radyo evi م خ ز ن ب ق ال ة Arşiv د ار الط ل ب ة Yurt ق س م الس ج ل ت Emanethane د ار ال م ع ل م ين Öğrtmn evi ق س م ا ل م ان ات Oyun sahası د ار ال ع ج ز ة Darülaceze س اح ة ا ل ل ع اب Hyvnt bahçesi د ار ا ل ي ت ام Yetimhane ح د يق ة ال ح ي و ن ات Terminal م ق ام ا ل ف ت اء Müftülük م ح ط ة ال ح اف ل ت

9 İlahiyat fkl م ح ط ة ا ل ذ اع ة Yayın istsyn ك ل ي ة الش ر يع ة Eczacılık fkl م ح ط ة ال ف ض اء Uzay istsyn ك ل ي ة الص ي د ل ة Mühendislik fkl م ح ط ة ب ن ز ين Benzin istsyn ك ل ي ة اله ن د س ة İşletme fkl م ح ط ة الر اد ي و Radyo istasyonu ك ل ي ة ا ل ع م ال و ا ل د ار ة ك ل ي ة ال ف ن ون ال ج م يل ة Gzl sanatlar fkl Teknik fakülte ج ام ع ة الت ق ن ي ة Harp okulu ا ل ك ل ي ة ال ح ر ب ي ة Ana okulu ر و ض ة ا ل ط ف ال İlkokul م د ر س ة إ ب ت د ائ ي ة Ortaokul م د ر س ة م ت و س ط ة Lise م د ر س ة ث ان و ي ة Sanat okulu م د ر س ة م ه ن ي ة Ticaret okulu م د ر س ة ت ج ار ي ة Yatılı okulu م د ر س ة د اخ ل ي ة Dil okulu م د ر س ة الل غ ات Askeri okul م د ر س ة ع س ك ر ي ة Hazırlık okulu م د ر س ة ت م ه يد ي ة Yüksek okul م د ر س ة ع ال ي ة Ticaret merkezi م ر ك ز ت ج ار ي Kültür merkezi م ر ك ز ث ق اف ي Sağlık merkezi م ر ك ز ص ح ي Park ح د يق ة ع ام ة Elektrik santrali م ح ط ة ال ك ه ر ب اء Hara ح ظ ير ة ال خ ي ول Araba hurdalığı ح ظ ير ة الس ي ار ات Güverte ظ ه ر الس ف ين ة Gişe ش ب اك ال ع ر ض Tuvalet د و ر ة ال م ي اه Podyum م ن ص ة ال ف ائ ز ين Rıhtım ر ص يف ال م ين اء Araba fbr م ص ن ع الس ي ار ات Uçak fbr م ص ن ع الط ائ ر ات Edebiyat fkl ك ل ي ة ا ل د اب Eğitim fkl ك ل ي ة الت ر ب ي ة Hukuk fkl ك ل ي ة ال ح ق وق Ziraat fkl ك ل ي ة الز راع ة Tıp fkl ك ل ي ة الط ب İktisat fkl ك ل ي ة ا ل ق ت ص اد İletişim fkl ك ل ي ة ا ل ع ل م Fen fkl ك ل ي ة ال ع ل وم

10 Yasak bölge م ر ح اض ع م وم ي Umumi tuvalet م ن ط ق ة م ح ر م ة Yaya geçidi ف ن د ق ع ائ ل ي Pansiyon م م ر ال م ش ات الش ر ق ا ل و س ط Orta doğu ن اد ى ر ي اض ىkulubü Spor Ordu evi الش ر ق ا ل د ن ى Yakın doğu ن اد ى الض ب اط Alışveriş mrkz الش ر ق ا ل ق ص ى Uzak doğu الس وق ال م ر ك ز ي Millet meclisi ج س ر م ع ل ق Asma köprü م ج ل س الن و اب İç işleri bakanlığı م د ين ة ج ام ع ي ة Yerleşke و ز ار ة الد اخ ل ي ة Dış işleri bakanlığı م خ ر ج الن ج د ة İmdat çıkışı و ز ار ة ال خ ار ج ي ة Eğitim bakanlığı م ر ك ب ج ام ع ي Yerleşke و ز ار ة ال م ع ار ف Savunma bakanlığı ط ر يق ر ئ يس ي Ana yol و ز ار ة الد ف اع Maliye bakanlığı ط ر يق ع ام Ana yol و ز ار ة ال م ال ي ة Ziraat bakanlığı ط ر يق س ر يع Otoban و ز ار ة الز ر اع ة Sağlık bakanlığı م ع س ك ر ت د ر يب ي Hazırlık kampı و ز ار ة الص ح ة Adalet bakanlığı م م ر ب ح ر ى Deniz geçidi و ز ار ة ال ع د ل Ulaştırma bakanlığı م م ر ب ر ى Kara geçidi و ز ار ة ال م و اص ل ت Çalışma bakanlığı و ز ار ة ا ل ش غ ال ال ع م وم ي ة Sosyal işler bakanlığı و ز ار ة الش ؤ ن ا ل ج ت م اع ي ة و ز ار ة ا ل و ق اف Vakıflar bakanlığı ر ي اس ة الش ؤ ن الد ين ي ة Diyanet işleri bşknlğı Dar geçit م م ر م ض يق Askeri bölge م ن ط ق ة ع س ك ر ي ة Sivil bölge م ن ط ق ة م د ن ي ة Serbest bölge م ن ط ق ة ح ر ة

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük اب ت ل ى İmtihan etti أ ت م Tamamladı ذ ر ي ة Zürriyet-nesil إ م ام ا Önder م ث اب ة Sevap-dönüş yeri ي ن ال Ulaşıyor أ م ن ا Emniyet yeri م ص ل ى Namazgâh ط ه ر Temizle طمائ ف ي Taife Kendini ibadete

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 91 92 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS

Detaylı

MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ

MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ ق ال ر س ول اهلل ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م : Resûlullah (S.A.V) Buyurdular ki: 10»إ ن م ا ا ل ع م ال ب الن ي ات و إ ن م ا ل

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 133 134 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI:

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2009 YILI YAPI YAKLA IK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2009 YILI YAPI YAKLA IK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2009 YILI YAPI YAKLA IK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27174 16/7/1985 tarihli

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

TEBLİĞ. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM 28 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28277 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2007 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2007 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2007 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2010 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2010 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2010 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm den İçinde Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: 2/Bakara 153: 2/Bakara 172 2/Bakara 178 2/Bakara 183

Kur ân-ı Kerîm den İçinde Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: 2/Bakara 153: 2/Bakara 172 2/Bakara 178 2/Bakara 183 Page 1 of 23 Kur ân-ı Kerîm den İçinde ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: Ey iman edenler! (Peygamber e) Râ inâ (bizi gözet/güt) demeyin; (bize bak anlamında) Unzurnâ deyin

Detaylı

TEBLİĞ. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/m 2

TEBLİĞ. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/m 2 6 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28992 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2014 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ

2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ 5 4 3 2 1 2 2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ CAMİLERDE AYET VE MEALİ OKUMA PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN ŞUBAT AYI GÜNLÜK AYET VE MEALLERİ ق ل أ ت ح آج ون ن ا ف ي ه للا و ه و ر ب ن ا و ر ب ك م و ل ن ا أ ع م

Detaylı

Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 12.02.2004 Perşembe Sayı: 25371 (Asıl) Son Güncelleme: 12.02.2004 09:45

Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 12.02.2004 Perşembe Sayı: 25371 (Asıl) Son Güncelleme: 12.02.2004 09:45 Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 12.02.2004 Perşembe Sayı: 25371 (Asıl) Son Güncelleme: 12.02.2004 09:45 Tebliğler Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak

Detaylı

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha)

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) 1 TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) Rümeysâ bint Milhân b. Halid el-ensâriyye el-hazreciyye Babası Milhân b. Halid dir. Annesi Müleyke bint Mâlik b. Adî dir. Neccar oğullarındandır.

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 19 Mart 2015 Gün ve R.G. Sayı : 29300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (1)

Detaylı

TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 19 Mart 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ

Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ İslam dini insanların aynı kökten geldiğini bildirdikten sonra, birbirinden uzaklaşarak kabileler, kavimler, ırklar oluşturan insanoğlunun, bu

Detaylı

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER AD SOYAD: KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) BUYURUYORLAR Kİ; 1) Sizin en hayırlılarınız Kur an-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. ( BUHÂRÎ

Detaylı

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1 Ders : 10 Konu : Kıyamet Alâmetleri ve Ahiret Hayatının Devreleri (1) Bir önceki derste de ifade edildiği gibi, kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah (c.c.) bilir. Nitekim Cibril hadisi diye bilinen

Detaylı

ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İLKÖĞRETİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Kılay ARAZ Selahattin DEMİRCİ Murat DEMİR

ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İLKÖĞRETİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Kılay ARAZ Selahattin DEMİRCİ Murat DEMİR İLKÖĞRETİM 6 ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Kılay ARAZ Selahattin DEMİRCİ Murat DEMİR DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI.. 2015 GIRIS CK.indd 1 12.02.2015 09:56:38 MİLLÎ EĞİTİM

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman Ders : 6 Konu : Kitaplara İman a) Kitaplara Topyekün İman İmanın şartlarından bir tanesi de Allah ın insanlara yine insanlar arasından seçtiği peygamberleri vasıtasıyla kitaplar gönderdiğine iman etmektir.

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 19 Mart 2015 - Perşembe Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları DUA NIN ÖNEMİ و اذ ك ر ر ب ك ف ى ن ف س ك ت ض ر ع ا و خ يف ة و د ون ال ج ه ر م ن ال ق و ل ب ال غ د و و ا ل ص ال و ل ت ك ن م ن ال غ اف ل ي ن Hem Rabbini, içinden yalvararak

Detaylı

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون Kur an Anahtarı مفتاح القرآن احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013 Takdim Maksat: Bu kitabın maksadı Kur an-ı Kerim i asgari seviyede anlayabilmek için gerekli kelime bilgisini ve temel dilbilgisi kurallarını vermektir.

Detaylı

2004-2005-2006-2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

2004-2005-2006-2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: 2004-2005-2006-2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2004-2005-2006-2007 YILI

Detaylı

TEBLİĞ. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI

TEBLİĞ. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI 28 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28277 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٣-2012H Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 9 Nisan 2016 Sayı : 29679 TEBLİĞLER Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013K Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI Âdâb-ı muâşeret, insana toplum içerisinde yaşamak için gerekli olan nezaket kurallarını öğreten, insani ilişkilerde uyulacak şekil ve ölçüleri ortaya koyan ve şahsı toplum

Detaylı

EV SOHBETİ DERSLERİ. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. (Tîn, 95:4)

EV SOHBETİ DERSLERİ. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. (Tîn, 95:4) Ders: 15 Konu: İSLAM A GİRİŞ Bundan önceki derslerimizde İman ve İmanın şartları ile alakalı bilgileri içeren dersler hazırladık ve kardeşlerimizle buluşturduk. Bundan sonra ki derslerimizde ise, İslam

Detaylı

( ) 2 ﻥﺎﺗﺪﻴﺼﻗ ﻭ ﻥﺍﺮﻋﺎﺷ ﻕﺎﻳﺁﲑﻣﺩ ﻥﺎﻌﻨﻛ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ :ﺩﺍﺪﻋﺇ

( ) 2 ﻥﺎﺗﺪﻴﺼﻗ ﻭ ﻥﺍﺮﻋﺎﺷ ﻕﺎﻳﺁﲑﻣﺩ ﻥﺎﻌﻨﻛ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ :ﺩﺍﺪﻋﺇ شاعران و قصيدتان (2) ا عداد: الا ستاذ الدكتور كنعان دميرا ياق 1- قصيدة "ال طين" شعر: ا يليا ا بو ماضي ب ل ل يي ل ين ع ر د ح ق ير ف ص ال ت ي ها و ن س ي ال ط ين س ا ع ة ا ن ه ط ين فت م ر د و ح ىو ال م ال

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 167 168 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Detaylı

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi)

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) ALLAH (C.C.) ın adıyla Kur an Kelimelerinin %80 i (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) Derleyen Dr. Abdülaziz Abdulrahim Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla ÖNSÖZ Övgü yalnızca Allah a aittir,

Detaylı

ي ش اه د Dayı ل خ ا Hatıra, Anı Bu ikisi. لي س لك ب ي ت Nine

ي ش اه د Dayı ل خ ا Hatıra, Anı Bu ikisi. لي س لك ب ي ت Nine 10. SINIF KELĐMELER SAYFA 27-35 Soy ağacı Aile kütüğü Öğreniyor, Okuyor الش ج ر ة ا لع اي ل ي ة Polis ي د ر س Öğreniyor, Okuyor Bilgisayar ش ر ط ي Polis Meslek ح اس وب Bilgisayar م ه ن ة Meslek Bilgisayar

Detaylı

YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU

YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU Rev. 2 YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU Cetvel PH-1 KISIM I : YAPI İÇİ ELEKTRİK PROJELERİ ( TL/ ) 0-199 200-399 400-599 600-799 800-999 1000-1199 1200-1399 1 Kültür ve Kongre Merkezleri

Detaylı

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 www.neicc.net islamiccenter.org 2.SEVİYE OKUTMANLAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: 1.Seviye Bilgilerine ilave olarak: Tesbih duaları Tesbihatın doğru şekilde okunabilmesi Tecvid

Detaylı

TEBLİĞ. II. SINIF YAPILAR A GRUBU YAPILAR ,00. Kuleler, ayaklı su depoları. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları.

TEBLİĞ. II. SINIF YAPILAR A GRUBU YAPILAR ,00. Kuleler, ayaklı su depoları. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları. 9 Nisan 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29679 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE ÜRETİM SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ CETVELİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE ÜRETİM SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ CETVELİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE ÜRETİM SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ CETVELİ Proje üretim sürelerinin hesaplanması aşağıdaki formül aracılığı ile belirlenecektir. PÜS = YA x YSK x PÜSO x PBK x HB ( 1

Detaylı

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar M. GÜNGÖR BAZI ÂYETLERİN ANLAMLARI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR 113 Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar Mevlüt GÜNGÖR Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önce, tek tek hepimizi, kendisine

Detaylı

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR 13/07/2014 Selman UZUNLU Ağaçören İlçe Vaizi Aksaray YAHUDİLER ل ع ن ال ذ ين ك ف ر وا م ن ب ن ي إ س ر ائ يل ع ل ى ل س ان د او ود و ع يس ى اب ن م ر ي م ذ ل ك ب م ا ع ص وا و ك ان وا ي ع ت د و ن "İsrailoğullarından

Detaylı

HADİS EZBERLEME YARIŞMASI HADİS METİNLERİ

HADİS EZBERLEME YARIŞMASI HADİS METİNLERİ NOT: 1. Hadislerden 40 tanesi seçilecek 2. Bu hadislerin 20 tanesi kırmızı rakamlılardan, 15 tanesi yeşil rakamlılardan 5 tanesi de mavi rakamlılardan olacak 3. Hadisler, mealleriyle birlikte ezberlenecek

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

2015 YILINA AİT YAPI BİRİM MALİYET BEDELLERİ

2015 YILINA AİT YAPI BİRİM MALİYET BEDELLERİ Tarih: 23.03.2015 Sayı : 2015/60 2015 YILINA AİT YAPI BİRİM MALİYET BEDELLERİ Sosyal Güvenlik Kurumu nun 10.12.2013 tarih ve 2013/41 sayılı Genelge ile değişik 04.02.2011 tarih ve 2011/13 sayılı Genelgesinde

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ İbnü l Arabî (1165 1240) Hazırlayan İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ BİR KÜLTÜR HİZMETİDİR PARA İLE SATILMAZ İSBN: ismailhakkialtuntas@gmail.com http://ismailhakkialtuntas.com

Detaylı

HADİS-İ ŞİBLÎ GERÇEK HAC NASIL YAPILIR? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla

HADİS-İ ŞİBLÎ GERÇEK HAC NASIL YAPILIR? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HADİS-İ ŞİBLÎ GERÇEK HAC NASIL YAPILIR? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Hac nidası, her yıl Müslümanlar arasında coşku ve heyecan oluşturan İbrahim-i Halil in (a.s) davetidir. Ayrıca onları, Lebbeyk

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERSLERİ

EV SOHBETLERİ DERSLERİ DERS:17 KONU: TAHARET (MADDÎ-MANEVÎ TEMİZLİK) Bir önceki dersimizde İslâm ın Şartları konusuna başlamıştık. İslâm ın Şartlarını özetledik ve ibadetler konusuna geçeceğimizi ifade etmiştik. İbadetler konusuna

Detaylı

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

GİRİŞ KABUL olan DUALAR

GİRİŞ KABUL olan DUALAR KABUL OLAN DUALAR Mü min, usul ve adabına uygun olarak dua ettiği zaman duası kabul olur ve bunun faydasını ve etkisini dünya ve ahirette görür. Yüce Allah, ayetlerde dua edenin duasını kabul edeceğini

Detaylı

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin;

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin; DUANIN ÇEŞİTLERİ Dua; söz ve kalple, fiil ve hâl ile yapılır. Dua, hayır dua ve beddua şeklinde olabilir. Dua, insanın kendisine veya başkasına yönelik olabilir. İçeriği açısından dua, maddî veya manevî

Detaylı

Mealli. Dua Mecmuası. Derleyen

Mealli. Dua Mecmuası. Derleyen Mealli Dua Mecmuası Derleyen مجموعة األدعية المأثورة مجعها أ ذ ك ار الص ب اح و ال م س اء SABAH ve AKŞAM DUALARI أ ذ ك ار الص ب اح ب ع د ص ا ة الص ب ح ي ق ول : الل ه م أ ن ت الس ا م و م ن ك الس ا م ت ب

Detaylı

DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN

DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN DUA KİTABIM 1 DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No:2 Selçuklu/KONYA +90 332 221 14 00 www.komek.org.tr

Detaylı

2010-2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BALIKESĠR ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ 10. SINIFLAR AYET EZBERLEME YARIġMASI AYET METĠNLERĠ VE MEALLERĠ

2010-2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BALIKESĠR ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ 10. SINIFLAR AYET EZBERLEME YARIġMASI AYET METĠNLERĠ VE MEALLERĠ 2010-2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BALIKESĠR ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ 10. SINIFLAR AYET EZBERLEME YARIġMASI AYET METĠNLERĠ VE MEALLERĠ M.İbrahim TEPE İHL Meslek Dersleri Öğretmeni Mehmet EFE İHL Meslek Dersleri

Detaylı

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون Kur an Anahtarı مفتاح القرآن احمد سداد اوستون ١٤٣٥-2014 Takdim Maksat: Bu kitabın maksadı Kur an-ı Kerim i asgari seviyede anlayabilmek için gerekli kelime bilgisini ve temel dilbilgisi kurallarını vermektir.

Detaylı

İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER!

İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER! İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER! Miraç hadisesi hicretten bir buçuk yıl kadar önce Recep ayının 27. gecesi vuku bulmuştur. Hz. Peygamber bir gece Kâbe nin çevresinde uyku

Detaylı

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME:

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME: 1 ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل و أ ش ه د أ ن ل ل ه ن ي ض ل ل ف ل ها د ي وم ف ل م ض ل ل ه

Detaylı

EV SOHBETLERİ 2015 71. SOHBET. Helal Yemek ve İçmek

EV SOHBETLERİ 2015 71. SOHBET. Helal Yemek ve İçmek 71. SOHBET Helal Yemek ve İçmek İslâm, din işi dünya işi diye amelleri ikiye ayırmadığı için, belirli çerçeve içinde yapılma şartıyla her yapılan müspet işi ibâdet olarak kabul eder. İbâdetler iki çeşittir.

Detaylı

Antalya Konyaaltı Liman Mahallesi Residence Sitede Satılık 1+1 Daire Antalya / Konyaaltı

Antalya Konyaaltı Liman Mahallesi Residence Sitede Satılık 1+1 Daire Antalya / Konyaaltı Antalya Konyaaltı Liman Mahallesi Residence Sitede Satılık 1+1 Daire Antalya / Konyaaltı Satılık - Apartman Dairesi 69,900 63 m2 Antalya / Konyaaltı Oda Sayısı : 1 Salon Sayısı : 1 Banyo Sayısı : 1 Yapının

Detaylı

555 AYET METİN VE MEALLERİ. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz.

555 AYET METİN VE MEALLERİ. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. 555 AYET METİN VE MEALLERİ 1. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. (Âl-i İmrân, 139) و ل ت ه ن وا و ل ت ح ز ن وا و ا ن ت م ا ل ع ل و ن ا ن ك ن ت م

Detaylı

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi)

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) ALLAH (C.C.) ın adıyla Kur an Kelimelerinin %80 i (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) Derleyen Dr. Abdülaziz Abdulrahim (Yeni kursları görmek için: Kur an ı Anlamak kolay yolu: www.understandquran.com

Detaylı

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME (Dilimizde olmayan 275 kelime) (Kuran Kelimelerininin %80 i) Konularına Göre Kelimeler Temel Dilbilgisi Notları Örnek Ayet Çözümlemeleri www.ilimtalibi.com info@ilimtalibi.com

Detaylı

Allah ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.

Allah ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir. ث ال ث د ع و ات ي س ت ج اب ل ه ن ال ش ك ف يه ن : د ع و ة ال م ظ ل وم و د ع و ة ال م س اف ر و د ع و ة ال و ال د ل و ل د ه Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve

Detaylı

"Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır." *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar-

Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır. *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- "Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır." *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- س ب ح ان ك لا ع ل م ل ن ا إ لا م ا ع ل م ت ن ا إ ن ك أ

Detaylı

Kur'an Dili, III, 1740. Eser neşriyat, İstanbul,1971.

Kur'an Dili, III, 1740. Eser neşriyat, İstanbul,1971. 1 SALİH AMEL VE İMAN 1 "Amel", iradeye dayalı iş, davranış ve eylem, 2 "slih amel" ise; niyete ve iradeye bağlı olarak yapılan bilinçli fiil ve hayırlı iş demektir. 3 Yapıldığı zaman sevap kazanılan, Allah

Detaylı

İlan No:f-245886-184 Referans No:E-121

İlan No:f-245886-184 Referans No:E-121 Antalya / Alanya Kargıcak Beldesi Denize 50 Metre Mesafede Residence Site İçinde Satılık +1,3+1 Ve +1 ile 3+1 Bahçe Çatı Dublex Daireler Antalya / Alanya Satılık - Residans 190,000 105 m Antalya / Alanya

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK)

EV SOHBETLERİ DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK) DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK) Bir önceki dersimizde ibadet konularından Namaz konusuna geçeceğimizi; ancak Namaza başlamdan önce bazı işlemlerin yapılmasından hareketle

Detaylı

Antalya Konyaaltı Liman Mahallesinde Residence Sitede Satılık Muhtelif Ölçülerde 2+1 Daireler Antalya / Konyaaltı

Antalya Konyaaltı Liman Mahallesinde Residence Sitede Satılık Muhtelif Ölçülerde 2+1 Daireler Antalya / Konyaaltı Antalya Konyaaltı Liman Mahallesinde Residence Sitede Satılık Muhtelif Ölçülerde 2+1 Daireler Antalya / Konyaaltı Satılık - Residans 78,500 74 m2 Antalya / Konyaaltı Oda Sayısı : 2 Salon Sayısı : 1 Banyo

Detaylı

ANAM BABAM SANA FEDADIR HZ. SA D b. EBİ VAKKÂS (Radıyallah anh)

ANAM BABAM SANA FEDADIR HZ. SA D b. EBİ VAKKÂS (Radıyallah anh) 1 ANAM BABAM SANA FEDADIR HZ. SA D b. EBİ VAKKÂS (Radıyallah anh) Sa d b. Malik b. Uheyb b. Abdümenaf. Babası: Malik b. Uheyb dir. Malik in künyesi Ebu Vakkas tır. Nübüvvet dönemine erişmeden vefat etmiştir.

Detaylı

خطبة الحاجة النساء: ٤/۲(

خطبة الحاجة النساء: ٤/۲( خطبة الحاجة ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل ف ل م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف ل ها د ي ل ه و أ

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 10 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ BERAT KANDİLİ Dr. Hamdi TEKELİ I- Konunun Plânı A- Beratın Kelime Anlamı B- Istılah Anlamı C- Kur an ve Sünnette Berat Kelimesi D- Berat Kandilinin Vakti E- Berat Kandilinin Değerlendirilmesi F- Berat

Detaylı

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP والشرك التوحيد بيان املغرب يف أهل إىل رسالة TEVHİD VE ŞİRKİN BEYANI HAKKINDA MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 Tevhid ve Şirkin Beyanı Hakkında Şeyh Muhammed

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 2 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAVI

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAVI DUZEM-İLİTAM Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI (29 Haziran 2013 Cumartesi, Saat: 13:30) İLAHİYAT

Detaylı

HÜKÜM VE EDEBLERİ İLE BAYRAM VE MUHTASAR KURBAN AHKÂMI

HÜKÜM VE EDEBLERİ İLE BAYRAM VE MUHTASAR KURBAN AHKÂMI HÜKÜM VE EDEBLERİ İLE BAYRAM VE MUHTASAR KURBAN AHKÂMI Emrah Orhan Kurugöllü Orijinal Adı: Hüküm ve Edebleri ile Bayram ve Muhtasar Kurban Ahkâmı Yayına Hazırlık: Tevhîd ve Sünnet Kapak: Adamakıllı Ad

Detaylı

Antalya Konyaaltı Liman Mahallesinde Residence Sitede Eşyalı Kiralık Daireler

Antalya Konyaaltı Liman Mahallesinde Residence Sitede Eşyalı Kiralık Daireler Antalya Konyaaltı Liman Mahallesinde Residence Sitede Eşyalı Kiralık Daireler Günlük-Kiralık - Residans 470 109 m2 Antalya / Konyaaltı Oda Sayısı : 2 Salon Sayısı : 1 Banyo Sayısı : 1 Yapının Şekli : Apartman

Detaylı

HESAP GÜNÜNÜ UNUTMAYALlM

HESAP GÜNÜNÜ UNUTMAYALlM ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 127 HESAP GÜNÜNÜ UNUTMAYALlM Değerli kardeşlerim! Bugünkü sohbetimizde, iman esaslarından olan ahiret gününden ve bugünde Allah a verilecek hesaptan söz etmek istiyorum. İnsan

Detaylı

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek İdris YAVUZYİĞİT Müftü idrisyavuzyigit@hotmail.com ALLAH VE İNSAN Allah, insanı en mükemmel şekilde yaratmış, ruhundan üfleyerek şereflendirmiş,

Detaylı

ZEKÂT EN GÜZEL SOSYAL YARDIMLAŞMADIR

ZEKÂT EN GÜZEL SOSYAL YARDIMLAŞMADIR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 75 ZEKÂT EN GÜZEL SOSYAL YARDIMLAŞMADIR Değerli müminler, Bugünkü sohbetimizde zekâttan sözetmek istiyorum. Allah Teâlâ Kur - an-ı Kerim de şöyle buyuruyor: و ق يم و الص ل و

Detaylı

Antalya Konyaaltı Hurma Mahallesi Denize 1700 Metre Mesafede Satılık 1+1 Giriş,2+1 Katlarda ve 3+1 Dublex Daireler Antalya / Konyaaltı

Antalya Konyaaltı Hurma Mahallesi Denize 1700 Metre Mesafede Satılık 1+1 Giriş,2+1 Katlarda ve 3+1 Dublex Daireler Antalya / Konyaaltı Antalya Konyaaltı Hurma Mahallesi Denize 1700 Metre Mesafede Satılık 1+1 Giriş,+1 Katlarda ve 3+1 Dublex Daireler Antalya / Konyaaltı Satılık - Residans 118,000 $ 9 m Antalya / Konyaaltı Oda Sayısı : Ertuğrul

Detaylı

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 153 ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR Bugünkü sohbetimizde Allah sevgisinden söz etmek istiyorum. Her iyiliğin başı Allah ı sevmektir. Dünyada mutlu

Detaylı

1 Bu bölüm Din İleri Yüksek Kurulu Uzmanı Bahattin AKBAŞ tarafından kaleme alınmıştır.

1 Bu bölüm Din İleri Yüksek Kurulu Uzmanı Bahattin AKBAŞ tarafından kaleme alınmıştır. 416 HELAK EDİLEN KAVİMLER VE HELAK SEBEPLERİ 1 Yüce Allah, yaratılmışların en şereflisi olan insana akıl ve irade vermiş ve bunun sonucunda ona bir takım sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumlulukları yerine

Detaylı

BESA İnşaat ve Metal San. Tic. Ltd. Şti.

BESA İnşaat ve Metal San. Tic. Ltd. Şti. BESA İnşaat ve Metal San. Tic. Ltd. Şti. Bahçelievler Basın Sitesi İSTANBUL - 27.10.2013 Sunum Mühendis / Yüklenici İş Güvenliği Uzmanı Şirket Tanıtımı Kuruluş Kurucumuz 1972 Besim SADIKER Çevre ve Şehircilik

Detaylı

Basit tarım ve endüstri yapıları, (Tesisat ağırlıklı ağıllar, kümesler, tahıl ve patates depoları, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri vb.

Basit tarım ve endüstri yapıları, (Tesisat ağırlıklı ağıllar, kümesler, tahıl ve patates depoları, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri vb. MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ MİMARLIK HİZMETLERİ EN AZ BEDELİ TABLOSU BU TABLO TMMOB MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ EN AZ BEDEL TARİFESİ EKİDİR. YAPI BİRİM MALİYET SINIFLARI 1. SINIF Her

Detaylı

ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) الثالثة األصول ÜÇ TEMEL ESAS Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 DÖRT MESELE Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) der ki: Şunu bil ki Allah ın rahmeti üzerine olsun

Detaylı

Antalya Alanya Tosmur'da Denize 400 Metre Mesafede Residence Sitede Satılık 1+1, 2+1,3+1 Daireler Antalya / Alanya

Antalya Alanya Tosmur'da Denize 400 Metre Mesafede Residence Sitede Satılık 1+1, 2+1,3+1 Daireler Antalya / Alanya Antalya Alanya Tosmur'da Denize 400 Metre Mesafede Residence Sitede Satılık 1+1, 2+1,3+1 Daireler Antalya / Alanya Satılık - Residans 185,000 180 m2 Antalya / Alanya Oda Sayısı : 3 Salon Sayısı : 1 Banyo

Detaylı

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا Ders 1-5 Tekrar Kelime: Đsim, fiil, harf. Đsim: Varlıkları gösteren kelimelerdir. Sıfatlar dilbilgisi bakımından isim sayılır. Đsimler şahıslara göre çekilirler. Ben Bu Zeyd Darbe, vuruş Temiz, güzel Rab,

Detaylı

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı Ö. DUMLU KONULU TEFSİR METODU BİR USÛL SAYILABİLİR Mİ ve BUNUN KUR AN I ANLAMAYA KATKISI 107 Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı Ömer DUMLU Prof. Dr., Dokuz

Detaylı