MEKANLAR - toplu halde -

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com"

Transkript

1 MEKANLAR - toplu halde - Bahçe ب ي ت Ev ج ر د ين ة Oda م ن ز ل Ev غ ر ف ة Oda د ار Ev ح ج ر ة Oda م س ك ن Ev ا وض ة Mutfak ع م ار ة Apartman م ط ب خ Lavabo ب ن اء Bina م غ س ل Bodrum ب ن اي ة Bina س ر د اب Koridor م ب ن ى Bina د ه ل يز Bodrum ش ق ة Daire ب د ر وم Giriş ن اط ح ة Gökdelen م د خ ل Çıkış د ار ة Ev م خ ر ج Asansör ف ي ل Villa م ص ع د Merkez ق ص ر Saray م ر ك ز Müessese ب ر ج Kule م ؤ س س ة Dernek ق ل ع ة Kale ج م ع ي ة Kulüp ف ن اء Bahçe ن اد ى Ülke ح د يق ة Bahçe ب ل د Ülke ب س ت ان Bahçe ب ل د ة Vatan ج ن ة Bahçe و ط ن Vatan ج ن ي ن ة Bahçe م و ط ن Köy ر و ض ة Bahçe ق ر ي ة

2 Tiyatro م د ين ة Şehir م س ر ح Kahvehane م ح اف ظ ة Eyalet م ق ه ى Stüdyo ع اص م ة Başkent إ س ت د ي و Festival ج ام ع ة Üniversite م ه ر ج ان Fuar Sergi ك ل ي ة Fakülte م ع ر ض Bölüm م ع ه د Enstitü ق س م Stand م د ر س ة Okul ج ن اح Market ص ف Sınıf م ار ك يت Kafeterya ف ص ل Sınıf ك اف يت ر ي ا Kantin م خ ت ب ر Labaratuvar م ق ص ف Dükkan م س ج د Cami د ك ان Bakkal ج ام ع Cami م خ ز ن Vitrin م ت و ض أ Abdesthane و اج ه ة Gişe ك ن يس ة Kilise ش ب اك Havaalanı م ع ب د İbadethane م ط ار Kütüphane ف ن د ق Otel م ك ت ب ة Büro ن ز ل Pansiyon م ك ت ب Yüzme havuzu م ط ع م Lokanta م س ب ح Banyo م ت ح ف Müze ح م ام Küvet م ص ر ف Banka ح و ض Ticarethane ب ن ك Banka م ت ج ر Ticarethane س ين م ا Sinema م ش غ ل

3 Saha م ص ن ع Fabrika س اح ة Cadde م ع م ل İs yeri ش ار ع Geçit م ص ف اة Rafineri م م ر Terminal م ج ل س Meclis م ح ط ة Durak ب ر ل م ان Parlamento م و ق ف Sokak Pazar م ش ف ى Hastahane س وق Yol م س ت و ص ف Sağlık ocağı ط ر يق Tünel م س ت ش ف ى Hastahane ن ف ق Viraj ع ي اد ة Muayenehane م ن ع ط ف Kavşak م ل ع ب Sıtad م ل ت ق ى Kavşak إس ت اد Sıtad م ف ت ر ق Kavşak م د ر ج Tribün د و ار ة Viraj م ر ص د Rasathane م ن ع ط ف Kaldırım م ين اء Liman ر ص يف Sokak م ر ف أ iskele ز ق اق Mahalle م أ و ى Sığınak ح ي Mahalle س ج ن Hapishane ح ار ة Mağaza Yer م ح ب س Hapishane م ح ل Mevki ز ن د ان ة Zindan م و ق ع Arsa ج م ر ك Gümrük ع ر ص ة Köprü س ر ك Sirk ج س ر Köprü م ي د ان Meydan ك وب ر ى

4 Yeryüzü ق ن ط ر ة Yaylı köprü أ ر ض Dünya م ش ج ر ة Ağaçlık د ن ي ا Alem م ق ر Karargâh ع ال م Kainat ظ ل ل Gölgelik ك ائ ن ات Güneş ح ر ش Çalılık شم س Ay م و ح ل Bataklık ق م ر Yıldız ح ف ر ة Çukur ن ج م Gezegen م ش ت ل Fidanlık ك و ك ب Doğu م ن ظ ر ة Manzara م ش ر ق Doğu م ح ك م ة Mahkeme ش ر ق Batı م ط ب ع ة Matbaa م غ ر ب Batı م ذ ب ح ة Mezbaha غ ر ب Kuzey م ج ز ر ة Mezbaha ش م ال Güney م س ب غ ة Mezbaha ج ن وب Bölge م ن ج ر ة Marangozhane إ ق ل يم Mıntıka م غ س ل ة Oto yıkama م ن ط ق ة Kara م ق ب ر ة Kabristan ق ار ة Asya م ق م ر ة Kumarhane آس ي ا Afrika م ل ب ن ة Mandıra أ ف ر يق ي ا Avrupa م ز ب ل ة Çöplük أ ور ب ا Ada ح ص ن Kale ج ز ير ة Yarım ada س م اء Gökyüzü ش ب ه ج ز ير ة

5 Körfez غ اب ة Orman خ ل يج Sahil م ن ت ز ه Piknik yeri ش اط ئ Kıyı م ت ن ز ه Piknik yeri س اح ل غ ار Mağara ص ح ر اء Sahra Çöl م غ ار ة Mağara ق ف ر Kırsal Çöl ع ر ين İn ب ر Kırsal ج ب ل Dağ ب اد ي ة Vadi س ف ح Dağ eteği و اد ى Tepe س ه ل Ova ت ل Kaynak م ر ج Ova م ن ب ع Şelale ه ض ب ة Yayla ش ل ل Menfez ن ه ر Nehir م ن ف ذ Fener ن ه ي ر Dere ف ن ار Fener د ل ت ا Delta م ن ار ة Tarla ب ر ك ان Volkan ح ق ل Çiftlik ه او ي ة Uçurum م ز ر ع ة Ahır ش اه ق Zirve إ س ط ب ل ب ح ر Deniz ح ظ ير ة Ağıl ahır Maden ب ح ي ر ة Göl م ع د ن Maden مح يط Okyanus م ن ج م Geçit أ ق ي ان وس Okyanus م م ش ى Otlak ب ل ج Plaj م ر ع ى

6 Cephane م ر ت ع Otlak م س ل ح ة Tersane ك وخ Kulübe ت ر س ان ة Cephane م ص يف Yazlık ج ب خ ان ة Cephane م ش ت ى Kışlık ذ خ ير ة Kuş yuvası ر م ل ي Kumsal ع ش Balkon ث ك ن ة Kışla ش ر ف ة Balkon ض ر يح Türbe ب ل ك ون Tuvalet م ط ح ن ة Değirmen ت و ال يت Tuvalet م ع س ك ر Kamp م ر ح اض Tuvalet م خ ي م Kamp ر اح ة Salon Anfi ب و ر ص ة Borsa ق اع ة Salon إ ط ف ائ ي ة İtfaiye ص ال ة Salon ص ي د ل ي ة Eczahane ص ال ون Garaj د ك ة Podyum ك ر اج Arşiv س د Baraj أ ر ش يف Karakol م خ ب ز ة Fırın م خ ف ر Karakol س ف ار ة Elçilik ش ر ط ة Valilik و ز ار ة Bakanlık س ل ط ة Kulüp ق ن ص ل ي ة Konsolosluk م ن ت د ى Yatak odası م د ير ي ة Müdürlük غ ر ف ة الن و م Mutfak م ع ب ر Geçit غ ر ف ة الط ع ام Oturma odası ق ن اة Kanal غ ر ف ة ال ج ل وس

7 Semt pazarı غ ر ف ة ا ل س ت ر اح ة Yatak odası س وق ال م ن ط ق ة Taksi durağı غ ر ف ة ا ل س ت ق ب ال Misafir odası م و ق ف الت ك س ى Otopark ر و ض ة ا ل ط ف ال Çocuk odası م و ق ف الس ي ار ة Çocuk parkı م ل ج أ ا ل ط ف ال Çocuk yuvası م ل ع ب ا ل ط ف ال Anıt Abide م ل ج أ الش ي وخ Darülaceze ن ص ب ت ذ ك ار ي Pastahane م ل ج أ ال ع م ي ان Körler evi د ك ان ال ح ل و ي ات Postahane م ل ج أ ال ع ج ز ة Darülaceze م ك ت ب ال ب ر يد Sağlık ocağı م ك ت ب ا ل ن ب اء Haber ajansı م ك ت ب الص ح ة Danışma و ك ال ة ا ل ن ب اء Haber ajansı م ك ت ب ا ل س ت ع ل م ات Devlet dairesi و ك ال ة س ي اح ي ة Seyahat ajansı د ائ ر ة ال ح ك وم ة Elbise dkn ن اد ر ي اض ي Spor kulübü م ح ل ال م ل ب س Ses cihazları dkn ن اط ح ة الس ح اب Gökdelen م ح ل الص و ت ي ات İş merkezi د ك ان ال م ل ب س Giyim dükkanı م ر ك ز ت ج ار ي م ج م ع س ك ن ي Site ط ر يق م أ ج ور Paralı yol Müstakil ev ا لش ار ع ال ع ام Ana cadde ب ي ت م س ت ق ل Bahçeli ev ا لد و ر ا ل و ل Birinci kat ب ي ت ذ و ح د يق ة Alt geçit ا لد و ر الث ان ى İkinci kat م م ر ت ح ت ان ي Üst geçit ا لد و ر ا ل ع ل ى En üst kat م م ر ف و ق ان ي Kitapevi ا لد و ر ا ل س ف ل En alt kat م ح ل ال ك ت ب Bakkal ا لد و ر ا ل ر ض ي Zemin kat م ح ل ال ب ق ال ة İş yeri م د ين ة ال م ل ح ى Lunapark م ح ل ال ع م ل Yüzme havuzu س وق ال ح ي Semt pazarı ح و ض الس ب اح ة

8 Kavşak م ص ل ح ة ال ج م ار ك Gümrük م ل ت ق ى الط ر ق İdari merkez م ص ل ح ة الض ر ائ ب Vergi dairesi م ر ك ز ا ل د ار ة Şehir merkezi د ك ان ا ل ح ذ ي ة Ayakkabı dkn م ر ك ز ال م د ين ة Şehir merkezi د ك ان الت ص و ير Fotoğrafçı و س ط ال م د ين ة Şehir merkezi د ك ان الذ ه ب Kuyumcu ق ل ب ال م د ين ة د ار ال و ث ائ ق Arşiv ص ال ة ا ل ف ر احsalonu Düğün Karakol د ار ال ب ر يد Postahane م ر ك ز الش ر ط ة Araştırma mrkz د ار الش ر ط ة Karakol م ر ك ز ال ب ح وث Gözlem evi د ار ال ق ض اء Mahkeme م ر ك ز ال م ر اق ب ة Valilik د ار ال م ح اك م Mahkeme م ر ك ز ال م س ي ط ر ة Alışveriş mrkz د ار الس ك ة İstasyon Gar م ر ك ز الت س و ق Kültür evi د ار الت م ث يل Tiyatro م ر ك ز الث ق اف ة Vapur iskelesi د ار الض ر ب Darphane م ر س ى ال ب و اخ ر Sanat galerisi د ار الت ج ار ة Ticarethane م ع ر ض ال ف ن Resim sergisi د ار الك ت ب Kitapevi م ع ر ض الر س وم Oto galeri د ار الم ل ك Saray م ع ر ض الس ي ار ات Bakkal د ار ا ل ذ اع ة Radyo evi م خ ز ن ب ق ال ة Arşiv د ار الط ل ب ة Yurt ق س م الس ج ل ت Emanethane د ار ال م ع ل م ين Öğrtmn evi ق س م ا ل م ان ات Oyun sahası د ار ال ع ج ز ة Darülaceze س اح ة ا ل ل ع اب Hyvnt bahçesi د ار ا ل ي ت ام Yetimhane ح د يق ة ال ح ي و ن ات Terminal م ق ام ا ل ف ت اء Müftülük م ح ط ة ال ح اف ل ت

9 İlahiyat fkl م ح ط ة ا ل ذ اع ة Yayın istsyn ك ل ي ة الش ر يع ة Eczacılık fkl م ح ط ة ال ف ض اء Uzay istsyn ك ل ي ة الص ي د ل ة Mühendislik fkl م ح ط ة ب ن ز ين Benzin istsyn ك ل ي ة اله ن د س ة İşletme fkl م ح ط ة الر اد ي و Radyo istasyonu ك ل ي ة ا ل ع م ال و ا ل د ار ة ك ل ي ة ال ف ن ون ال ج م يل ة Gzl sanatlar fkl Teknik fakülte ج ام ع ة الت ق ن ي ة Harp okulu ا ل ك ل ي ة ال ح ر ب ي ة Ana okulu ر و ض ة ا ل ط ف ال İlkokul م د ر س ة إ ب ت د ائ ي ة Ortaokul م د ر س ة م ت و س ط ة Lise م د ر س ة ث ان و ي ة Sanat okulu م د ر س ة م ه ن ي ة Ticaret okulu م د ر س ة ت ج ار ي ة Yatılı okulu م د ر س ة د اخ ل ي ة Dil okulu م د ر س ة الل غ ات Askeri okul م د ر س ة ع س ك ر ي ة Hazırlık okulu م د ر س ة ت م ه يد ي ة Yüksek okul م د ر س ة ع ال ي ة Ticaret merkezi م ر ك ز ت ج ار ي Kültür merkezi م ر ك ز ث ق اف ي Sağlık merkezi م ر ك ز ص ح ي Park ح د يق ة ع ام ة Elektrik santrali م ح ط ة ال ك ه ر ب اء Hara ح ظ ير ة ال خ ي ول Araba hurdalığı ح ظ ير ة الس ي ار ات Güverte ظ ه ر الس ف ين ة Gişe ش ب اك ال ع ر ض Tuvalet د و ر ة ال م ي اه Podyum م ن ص ة ال ف ائ ز ين Rıhtım ر ص يف ال م ين اء Araba fbr م ص ن ع الس ي ار ات Uçak fbr م ص ن ع الط ائ ر ات Edebiyat fkl ك ل ي ة ا ل د اب Eğitim fkl ك ل ي ة الت ر ب ي ة Hukuk fkl ك ل ي ة ال ح ق وق Ziraat fkl ك ل ي ة الز راع ة Tıp fkl ك ل ي ة الط ب İktisat fkl ك ل ي ة ا ل ق ت ص اد İletişim fkl ك ل ي ة ا ل ع ل م Fen fkl ك ل ي ة ال ع ل وم

10 Yasak bölge م ر ح اض ع م وم ي Umumi tuvalet م ن ط ق ة م ح ر م ة Yaya geçidi ف ن د ق ع ائ ل ي Pansiyon م م ر ال م ش ات الش ر ق ا ل و س ط Orta doğu ن اد ى ر ي اض ىkulubü Spor Ordu evi الش ر ق ا ل د ن ى Yakın doğu ن اد ى الض ب اط Alışveriş mrkz الش ر ق ا ل ق ص ى Uzak doğu الس وق ال م ر ك ز ي Millet meclisi ج س ر م ع ل ق Asma köprü م ج ل س الن و اب İç işleri bakanlığı م د ين ة ج ام ع ي ة Yerleşke و ز ار ة الد اخ ل ي ة Dış işleri bakanlığı م خ ر ج الن ج د ة İmdat çıkışı و ز ار ة ال خ ار ج ي ة Eğitim bakanlığı م ر ك ب ج ام ع ي Yerleşke و ز ار ة ال م ع ار ف Savunma bakanlığı ط ر يق ر ئ يس ي Ana yol و ز ار ة الد ف اع Maliye bakanlığı ط ر يق ع ام Ana yol و ز ار ة ال م ال ي ة Ziraat bakanlığı ط ر يق س ر يع Otoban و ز ار ة الز ر اع ة Sağlık bakanlığı م ع س ك ر ت د ر يب ي Hazırlık kampı و ز ار ة الص ح ة Adalet bakanlığı م م ر ب ح ر ى Deniz geçidi و ز ار ة ال ع د ل Ulaştırma bakanlığı م م ر ب ر ى Kara geçidi و ز ار ة ال م و اص ل ت Çalışma bakanlığı و ز ار ة ا ل ش غ ال ال ع م وم ي ة Sosyal işler bakanlığı و ز ار ة الش ؤ ن ا ل ج ت م اع ي ة و ز ار ة ا ل و ق اف Vakıflar bakanlığı ر ي اس ة الش ؤ ن الد ين ي ة Diyanet işleri bşknlğı Dar geçit م م ر م ض يق Askeri bölge م ن ط ق ة ع س ك ر ي ة Sivil bölge م ن ط ق ة م د ن ي ة Serbest bölge م ن ط ق ة ح ر ة

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük اب ت ل ى İmtihan etti أ ت م Tamamladı ذ ر ي ة Zürriyet-nesil إ م ام ا Önder م ث اب ة Sevap-dönüş yeri ي ن ال Ulaşıyor أ م ن ا Emniyet yeri م ص ل ى Namazgâh ط ه ر Temizle طمائ ف ي Taife Kendini ibadete

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ

MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ ق ال ر س ول اهلل ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م : Resûlullah (S.A.V) Buyurdular ki: 10»إ ن م ا ا ل ع م ال ب الن ي ات و إ ن م ا ل

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 91 92 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 133 134 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm den İçinde Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: 2/Bakara 153: 2/Bakara 172 2/Bakara 178 2/Bakara 183

Kur ân-ı Kerîm den İçinde Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: 2/Bakara 153: 2/Bakara 172 2/Bakara 178 2/Bakara 183 Page 1 of 23 Kur ân-ı Kerîm den İçinde ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: Ey iman edenler! (Peygamber e) Râ inâ (bizi gözet/güt) demeyin; (bize bak anlamında) Unzurnâ deyin

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2009 YILI YAPI YAKLA IK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2009 YILI YAPI YAKLA IK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2009 YILI YAPI YAKLA IK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27174 16/7/1985 tarihli

Detaylı

2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ

2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ 5 4 3 2 1 2 2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ CAMİLERDE AYET VE MEALİ OKUMA PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN ŞUBAT AYI GÜNLÜK AYET VE MEALLERİ ق ل أ ت ح آج ون ن ا ف ي ه للا و ه و ر ب ن ا و ر ب ك م و ل ن ا أ ع م

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

TEBLİĞ. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM 28 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28277 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2010 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2010 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2010 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar

Detaylı

TEBLİĞ. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/m 2

TEBLİĞ. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/m 2 6 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28992 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2014 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 12.02.2004 Perşembe Sayı: 25371 (Asıl) Son Güncelleme: 12.02.2004 09:45

Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 12.02.2004 Perşembe Sayı: 25371 (Asıl) Son Güncelleme: 12.02.2004 09:45 Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 12.02.2004 Perşembe Sayı: 25371 (Asıl) Son Güncelleme: 12.02.2004 09:45 Tebliğler Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak

Detaylı

ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İLKÖĞRETİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Kılay ARAZ Selahattin DEMİRCİ Murat DEMİR

ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İLKÖĞRETİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Kılay ARAZ Selahattin DEMİRCİ Murat DEMİR İLKÖĞRETİM 6 ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Kılay ARAZ Selahattin DEMİRCİ Murat DEMİR DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI.. 2015 GIRIS CK.indd 1 12.02.2015 09:56:38 MİLLÎ EĞİTİM

Detaylı

Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ

Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ İslam dini insanların aynı kökten geldiğini bildirdikten sonra, birbirinden uzaklaşarak kabileler, kavimler, ırklar oluşturan insanoğlunun, bu

Detaylı

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha)

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) 1 TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) Rümeysâ bint Milhân b. Halid el-ensâriyye el-hazreciyye Babası Milhân b. Halid dir. Annesi Müleyke bint Mâlik b. Adî dir. Neccar oğullarındandır.

Detaylı

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER AD SOYAD: KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) BUYURUYORLAR Kİ; 1) Sizin en hayırlılarınız Kur an-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. ( BUHÂRÎ

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 19 Mart 2015 Gün ve R.G. Sayı : 29300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (1)

Detaylı

TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 19 Mart 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون Kur an Anahtarı مفتاح القرآن احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013 Takdim Maksat: Bu kitabın maksadı Kur an-ı Kerim i asgari seviyede anlayabilmek için gerekli kelime bilgisini ve temel dilbilgisi kurallarını vermektir.

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 19 Mart 2015 - Perşembe Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi)

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) ALLAH (C.C.) ın adıyla Kur an Kelimelerinin %80 i (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) Derleyen Dr. Abdülaziz Abdulrahim Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla ÖNSÖZ Övgü yalnızca Allah a aittir,

Detaylı

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI Âdâb-ı muâşeret, insana toplum içerisinde yaşamak için gerekli olan nezaket kurallarını öğreten, insani ilişkilerde uyulacak şekil ve ölçüleri ortaya koyan ve şahsı toplum

Detaylı

EV SOHBETİ DERSLERİ. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. (Tîn, 95:4)

EV SOHBETİ DERSLERİ. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. (Tîn, 95:4) Ders: 15 Konu: İSLAM A GİRİŞ Bundan önceki derslerimizde İman ve İmanın şartları ile alakalı bilgileri içeren dersler hazırladık ve kardeşlerimizle buluşturduk. Bundan sonra ki derslerimizde ise, İslam

Detaylı

( ) 2 ﻥﺎﺗﺪﻴﺼﻗ ﻭ ﻥﺍﺮﻋﺎﺷ ﻕﺎﻳﺁﲑﻣﺩ ﻥﺎﻌﻨﻛ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ :ﺩﺍﺪﻋﺇ

( ) 2 ﻥﺎﺗﺪﻴﺼﻗ ﻭ ﻥﺍﺮﻋﺎﺷ ﻕﺎﻳﺁﲑﻣﺩ ﻥﺎﻌﻨﻛ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ :ﺩﺍﺪﻋﺇ شاعران و قصيدتان (2) ا عداد: الا ستاذ الدكتور كنعان دميرا ياق 1- قصيدة "ال طين" شعر: ا يليا ا بو ماضي ب ل ل يي ل ين ع ر د ح ق ير ف ص ال ت ي ها و ن س ي ال ط ين س ا ع ة ا ن ه ط ين فت م ر د و ح ىو ال م ال

Detaylı

ي ش اه د Dayı ل خ ا Hatıra, Anı Bu ikisi. لي س لك ب ي ت Nine

ي ش اه د Dayı ل خ ا Hatıra, Anı Bu ikisi. لي س لك ب ي ت Nine 10. SINIF KELĐMELER SAYFA 27-35 Soy ağacı Aile kütüğü Öğreniyor, Okuyor الش ج ر ة ا لع اي ل ي ة Polis ي د ر س Öğreniyor, Okuyor Bilgisayar ش ر ط ي Polis Meslek ح اس وب Bilgisayar م ه ن ة Meslek Bilgisayar

Detaylı

2004-2005-2006-2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

2004-2005-2006-2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: 2004-2005-2006-2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2004-2005-2006-2007 YILI

Detaylı

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 www.neicc.net islamiccenter.org 2.SEVİYE OKUTMANLAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: 1.Seviye Bilgilerine ilave olarak: Tesbih duaları Tesbihatın doğru şekilde okunabilmesi Tecvid

Detaylı

YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU

YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU Rev. 2 YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU Cetvel PH-1 KISIM I : YAPI İÇİ ELEKTRİK PROJELERİ ( TL/ ) 0-199 200-399 400-599 600-799 800-999 1000-1199 1200-1399 1 Kültür ve Kongre Merkezleri

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 167 168 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Detaylı

TEBLİĞ. II. SINIF YAPILAR A GRUBU YAPILAR ,00. Kuleler, ayaklı su depoları. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları.

TEBLİĞ. II. SINIF YAPILAR A GRUBU YAPILAR ,00. Kuleler, ayaklı su depoları. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları. 9 Nisan 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29679 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

HADİS-İ ŞİBLÎ GERÇEK HAC NASIL YAPILIR? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla

HADİS-İ ŞİBLÎ GERÇEK HAC NASIL YAPILIR? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HADİS-İ ŞİBLÎ GERÇEK HAC NASIL YAPILIR? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Hac nidası, her yıl Müslümanlar arasında coşku ve heyecan oluşturan İbrahim-i Halil in (a.s) davetidir. Ayrıca onları, Lebbeyk

Detaylı

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERSLERİ

EV SOHBETLERİ DERSLERİ DERS:17 KONU: TAHARET (MADDÎ-MANEVÎ TEMİZLİK) Bir önceki dersimizde İslâm ın Şartları konusuna başlamıştık. İslâm ın Şartlarını özetledik ve ibadetler konusuna geçeceğimizi ifade etmiştik. İbadetler konusuna

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE ÜRETİM SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ CETVELİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE ÜRETİM SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ CETVELİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE ÜRETİM SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ CETVELİ Proje üretim sürelerinin hesaplanması aşağıdaki formül aracılığı ile belirlenecektir. PÜS = YA x YSK x PÜSO x PBK x HB ( 1

Detaylı

GİRİŞ KABUL olan DUALAR

GİRİŞ KABUL olan DUALAR KABUL OLAN DUALAR Mü min, usul ve adabına uygun olarak dua ettiği zaman duası kabul olur ve bunun faydasını ve etkisini dünya ve ahirette görür. Yüce Allah, ayetlerde dua edenin duasını kabul edeceğini

Detaylı

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin;

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin; DUANIN ÇEŞİTLERİ Dua; söz ve kalple, fiil ve hâl ile yapılır. Dua, hayır dua ve beddua şeklinde olabilir. Dua, insanın kendisine veya başkasına yönelik olabilir. İçeriği açısından dua, maddî veya manevî

Detaylı

İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER!

İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER! İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER! Miraç hadisesi hicretten bir buçuk yıl kadar önce Recep ayının 27. gecesi vuku bulmuştur. Hz. Peygamber bir gece Kâbe nin çevresinde uyku

Detaylı

2015 YILINA AİT YAPI BİRİM MALİYET BEDELLERİ

2015 YILINA AİT YAPI BİRİM MALİYET BEDELLERİ Tarih: 23.03.2015 Sayı : 2015/60 2015 YILINA AİT YAPI BİRİM MALİYET BEDELLERİ Sosyal Güvenlik Kurumu nun 10.12.2013 tarih ve 2013/41 sayılı Genelge ile değişik 04.02.2011 tarih ve 2011/13 sayılı Genelgesinde

Detaylı

2010-2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BALIKESĠR ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ 10. SINIFLAR AYET EZBERLEME YARIġMASI AYET METĠNLERĠ VE MEALLERĠ

2010-2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BALIKESĠR ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ 10. SINIFLAR AYET EZBERLEME YARIġMASI AYET METĠNLERĠ VE MEALLERĠ 2010-2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BALIKESĠR ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ 10. SINIFLAR AYET EZBERLEME YARIġMASI AYET METĠNLERĠ VE MEALLERĠ M.İbrahim TEPE İHL Meslek Dersleri Öğretmeni Mehmet EFE İHL Meslek Dersleri

Detaylı

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME:

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME: 1 ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل و أ ش ه د أ ن ل ل ه ن ي ض ل ل ف ل ها د ي وم ف ل م ض ل ل ه

Detaylı

EV SOHBETLERİ 2015 71. SOHBET. Helal Yemek ve İçmek

EV SOHBETLERİ 2015 71. SOHBET. Helal Yemek ve İçmek 71. SOHBET Helal Yemek ve İçmek İslâm, din işi dünya işi diye amelleri ikiye ayırmadığı için, belirli çerçeve içinde yapılma şartıyla her yapılan müspet işi ibâdet olarak kabul eder. İbâdetler iki çeşittir.

Detaylı

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi)

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) ALLAH (C.C.) ın adıyla Kur an Kelimelerinin %80 i (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) Derleyen Dr. Abdülaziz Abdulrahim (Yeni kursları görmek için: Kur an ı Anlamak kolay yolu: www.understandquran.com

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 2 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME (Dilimizde olmayan 275 kelime) (Kuran Kelimelerininin %80 i) Konularına Göre Kelimeler Temel Dilbilgisi Notları Örnek Ayet Çözümlemeleri www.ilimtalibi.com info@ilimtalibi.com

Detaylı

ANAM BABAM SANA FEDADIR HZ. SA D b. EBİ VAKKÂS (Radıyallah anh)

ANAM BABAM SANA FEDADIR HZ. SA D b. EBİ VAKKÂS (Radıyallah anh) 1 ANAM BABAM SANA FEDADIR HZ. SA D b. EBİ VAKKÂS (Radıyallah anh) Sa d b. Malik b. Uheyb b. Abdümenaf. Babası: Malik b. Uheyb dir. Malik in künyesi Ebu Vakkas tır. Nübüvvet dönemine erişmeden vefat etmiştir.

Detaylı

Kur'an Dili, III, 1740. Eser neşriyat, İstanbul,1971.

Kur'an Dili, III, 1740. Eser neşriyat, İstanbul,1971. 1 SALİH AMEL VE İMAN 1 "Amel", iradeye dayalı iş, davranış ve eylem, 2 "slih amel" ise; niyete ve iradeye bağlı olarak yapılan bilinçli fiil ve hayırlı iş demektir. 3 Yapıldığı zaman sevap kazanılan, Allah

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK)

EV SOHBETLERİ DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK) DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK) Bir önceki dersimizde ibadet konularından Namaz konusuna geçeceğimizi; ancak Namaza başlamdan önce bazı işlemlerin yapılmasından hareketle

Detaylı

Antalya Konyaaltı Liman Mahallesi Residence Sitede Satılık 1+1 Daire Antalya / Konyaaltı

Antalya Konyaaltı Liman Mahallesi Residence Sitede Satılık 1+1 Daire Antalya / Konyaaltı Antalya Konyaaltı Liman Mahallesi Residence Sitede Satılık 1+1 Daire Antalya / Konyaaltı Satılık - Apartman Dairesi 69,900 63 m2 Antalya / Konyaaltı Oda Sayısı : 1 Salon Sayısı : 1 Banyo Sayısı : 1 Yapının

Detaylı

خطبة الحاجة النساء: ٤/۲(

خطبة الحاجة النساء: ٤/۲( خطبة الحاجة ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل ف ل م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف ل ها د ي ل ه و أ

Detaylı

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 153 ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR Bugünkü sohbetimizde Allah sevgisinden söz etmek istiyorum. Her iyiliğin başı Allah ı sevmektir. Dünyada mutlu

Detaylı

HÜKÜM VE EDEBLERİ İLE BAYRAM VE MUHTASAR KURBAN AHKÂMI

HÜKÜM VE EDEBLERİ İLE BAYRAM VE MUHTASAR KURBAN AHKÂMI HÜKÜM VE EDEBLERİ İLE BAYRAM VE MUHTASAR KURBAN AHKÂMI Emrah Orhan Kurugöllü Orijinal Adı: Hüküm ve Edebleri ile Bayram ve Muhtasar Kurban Ahkâmı Yayına Hazırlık: Tevhîd ve Sünnet Kapak: Adamakıllı Ad

Detaylı

İlan No:f-245886-184 Referans No:E-121

İlan No:f-245886-184 Referans No:E-121 Antalya / Alanya Kargıcak Beldesi Denize 50 Metre Mesafede Residence Site İçinde Satılık +1,3+1 Ve +1 ile 3+1 Bahçe Çatı Dublex Daireler Antalya / Alanya Satılık - Residans 190,000 105 m Antalya / Alanya

Detaylı

HESAP GÜNÜNÜ UNUTMAYALlM

HESAP GÜNÜNÜ UNUTMAYALlM ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 127 HESAP GÜNÜNÜ UNUTMAYALlM Değerli kardeşlerim! Bugünkü sohbetimizde, iman esaslarından olan ahiret gününden ve bugünde Allah a verilecek hesaptan söz etmek istiyorum. İnsan

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAVI

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAVI DUZEM-İLİTAM Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI (29 Haziran 2013 Cumartesi, Saat: 13:30) İLAHİYAT

Detaylı

ZEKÂT EN GÜZEL SOSYAL YARDIMLAŞMADIR

ZEKÂT EN GÜZEL SOSYAL YARDIMLAŞMADIR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 75 ZEKÂT EN GÜZEL SOSYAL YARDIMLAŞMADIR Değerli müminler, Bugünkü sohbetimizde zekâttan sözetmek istiyorum. Allah Teâlâ Kur - an-ı Kerim de şöyle buyuruyor: و ق يم و الص ل و

Detaylı

1 Bu bölüm Din İleri Yüksek Kurulu Uzmanı Bahattin AKBAŞ tarafından kaleme alınmıştır.

1 Bu bölüm Din İleri Yüksek Kurulu Uzmanı Bahattin AKBAŞ tarafından kaleme alınmıştır. 416 HELAK EDİLEN KAVİMLER VE HELAK SEBEPLERİ 1 Yüce Allah, yaratılmışların en şereflisi olan insana akıl ve irade vermiş ve bunun sonucunda ona bir takım sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumlulukları yerine

Detaylı

Basit tarım ve endüstri yapıları, (Tesisat ağırlıklı ağıllar, kümesler, tahıl ve patates depoları, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri vb.

Basit tarım ve endüstri yapıları, (Tesisat ağırlıklı ağıllar, kümesler, tahıl ve patates depoları, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri vb. MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ MİMARLIK HİZMETLERİ EN AZ BEDELİ TABLOSU BU TABLO TMMOB MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ EN AZ BEDEL TARİFESİ EKİDİR. YAPI BİRİM MALİYET SINIFLARI 1. SINIF Her

Detaylı

Ezberlenmesi Tavsiye Edilen Sure, Ayet ve Dualar

Ezberlenmesi Tavsiye Edilen Sure, Ayet ve Dualar Ezberlenmesi Tavsiye Edilen Sure, Ayet ve Dualar Hazırlayan: Abdullah Kuloğlu 9.9.2014 İstanbul GECE TEHECCÜDE KALKTIĞINDA... 3 HELÂYA GİRERKEN... 3 HELÂDAN ÇIKARKEN... 3 ABDESTE BAŞLARKEN... 3 ABDESTTEN

Detaylı

أربع/أربعة أربعون إسبانيا

أربع/أربعة أربعون إسبانيا ARAPÇADA ÇOK KULLANILAN 1000 KELİME A. İsimler, Sıfatlar ve Diğer Kelimeler Dört Kırk Ürdün Pirinç/pilav Yer, toprak Dul (er.) Dul (diş.) Terör Koltuk, kanepe Kalabalık Mavi Kriz İspanya Hafta Hoca, profesör,

Detaylı

ع ن أ ن س ر ض ى االله ع ن ھ ع ن الن ب ي ص ل ى االله ع ل ی ھ و س ل م ق ال :» ث لاث م ن ك ن ف یھ و ج د ب ھ ن ح لا و ة الا ی م ان م ن ك ان االله

ع ن أ ن س ر ض ى االله ع ن ھ ع ن الن ب ي ص ل ى االله ع ل ی ھ و س ل م ق ال :» ث لاث م ن ك ن ف یھ و ج د ب ھ ن ح لا و ة الا ی م ان م ن ك ان االله SAKARYA İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI KUR AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ VE DİN GÖREVLİLERİ ARASI 60 HADİS METİN VE MEALİ EZBERLEME YARIŞMASI HADİSLERİ 4 3 2 1 ع ن أ ن س ر ض ى االله ع ن ھ ع ن الن ب

Detaylı

Antalya Konyaaltı Liman Mahallesinde Residence Sitede Eşyalı Kiralık Daireler

Antalya Konyaaltı Liman Mahallesinde Residence Sitede Eşyalı Kiralık Daireler Antalya Konyaaltı Liman Mahallesinde Residence Sitede Eşyalı Kiralık Daireler Günlük-Kiralık - Residans 470 109 m2 Antalya / Konyaaltı Oda Sayısı : 2 Salon Sayısı : 1 Banyo Sayısı : 1 Yapının Şekli : Apartman

Detaylı

باسمه سبحانه وتعالى األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI:

باسمه سبحانه وتعالى األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI: ~ 1 ~ باسمه سبحانه وتعالى İsim : Not :.... األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI: 1) Emsile (أم ث ل ة) nasıl bir kelimedir ve ne demektir? م ف اع لة mufâale kelimesinin cem idir. Misâl kelimesi,

Detaylı

BESA İnşaat ve Metal San. Tic. Ltd. Şti.

BESA İnşaat ve Metal San. Tic. Ltd. Şti. BESA İnşaat ve Metal San. Tic. Ltd. Şti. Bahçelievler Basın Sitesi İSTANBUL - 27.10.2013 Sunum Mühendis / Yüklenici İş Güvenliği Uzmanı Şirket Tanıtımı Kuruluş Kurucumuz 1972 Besim SADIKER Çevre ve Şehircilik

Detaylı

ÇEVİRİNİN ARAPÇA ÜZERİNDE ETKİLERİ *

ÇEVİRİNİN ARAPÇA ÜZERİNDE ETKİLERİ * İ.Ü. Şarkiyat Mecmuası Sayı 19 (2011-2) 171-296 171 ÇEVİRİNİN ARAPÇA ÜZERİNDE ETKİLERİ * Muhammed Hasen Muhammed Usfûr ** Arapçadan çeviren: Eyyüp Tanrıverdi *** Özet:Bu makalede çeviri nin Arapça üzerinde

Detaylı

OHRİLİ SİNANUDDİN YUSUF ÇELEBİ NİN ARAPÇA VAKFİYESİNİN DİL VE BELAGAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1

OHRİLİ SİNANUDDİN YUSUF ÇELEBİ NİN ARAPÇA VAKFİYESİNİN DİL VE BELAGAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) August 2015 : Special Issue 4 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS381 OHRİLİ SİNANUDDİN YUSUF ÇELEBİ NİN ARAPÇA VAKFİYESİNİN DİL VE BELAGAT

Detaylı

Antalya Alanya Tosmur'da Denize 400 Metre Mesafede Residence Sitede Satılık 1+1, 2+1,3+1 Daireler Antalya / Alanya

Antalya Alanya Tosmur'da Denize 400 Metre Mesafede Residence Sitede Satılık 1+1, 2+1,3+1 Daireler Antalya / Alanya Antalya Alanya Tosmur'da Denize 400 Metre Mesafede Residence Sitede Satılık 1+1, 2+1,3+1 Daireler Antalya / Alanya Satılık - Residans 185,000 180 m2 Antalya / Alanya Oda Sayısı : 3 Salon Sayısı : 1 Banyo

Detaylı

EN ÂM SÛRESİ Nuzul 73 / Mushaf 6

EN ÂM SÛRESİ Nuzul 73 / Mushaf 6 EN ÂM SÛRESİ Nuzul 73 / Mushaf 6 Surenin Adı: En âm sûresi sığırlar anlamındaki adını, icat edilmiş sahte kutsallıktan söz eden 136 ve devamındaki âyetlerden alır. Sûrede bu kelime altı kez geçer. Daha

Detaylı

2010-2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BALIKESĠR ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ 11. SINIFLAR AYET EZBERLEME YARIġMASI AYET METĠNLERĠ VE MEALLERĠ

2010-2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BALIKESĠR ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ 11. SINIFLAR AYET EZBERLEME YARIġMASI AYET METĠNLERĠ VE MEALLERĠ 2010-2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BALIKESĠR ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ 11. SINIFLAR AYET EZBERLEME YARIġMASI AYET METĠNLERĠ VE MEALLERĠ Kuranı anlamak ve anlatmak isteyenlere.. 2013 M.İbrahim TEPE İHL Meslek

Detaylı

VEDA HUTBESİ. Zafer KOÇ

VEDA HUTBESİ. Zafer KOÇ VEDA HUTBESİ Zafer KOÇ I- Konunun Plânı A-Hak-Hukuk Kavramı ve Önemi B- Batıda İnsan Hakları Mücadelesi C- İslam da İnsan Hakları a) Kur an da Hak Kavramı b) Hadislerde Hak Kavramı D- Veda Hutbesi Ve İnsan

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahim (İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah ın adıyla)

Bismillahirrahmanirrahim (İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah ın adıyla) بسم الله الر حمن ال رحيم Bismillahirrahmanirrahim (İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah ın adıyla) ك ت اب ا نز ل ن اه ا ل ي ك م ب ار ك ل ي د ب ر وا ا ي ات ه و ل ي ت ذ كر ا و ل وا الا ل ب اب Bu bereketli bir

Detaylı

FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı II- Konunun Açılışı ve işlenişi

FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı II- Konunun Açılışı ve işlenişi FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı A-Faizin Haram kılınması 1-Faizin haram kılınmasının sebepleri 2-Faizin tarifi a-riba ve Tefecilik b-riba ve Ticaret B-Sosyal adalet açısından faiz 1-Ferdi

Detaylı

ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR

ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 277 ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde Kur an-ı Kerim e göre Allah ın has ve sevimli kullarından söz edeceğiz. Allah ın has kullarının kimler

Detaylı

AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV

AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV 178 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde aile terbiyesinde bilinmesi ve uygulanması gerekli on görevden söz etmek

Detaylı

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra DUANIN USUL VE ADABI Dua basit bir iş değil, yüce Allah a ibadet etme, O nu anma ve O na iman etmenin gereğidir. Bu sebeple duanın makbul olabilmesi için, bir kısım usul, âdâp ve kurallara riayet edilmesi

Detaylı

Antalya Konyaaltı Liman Mahallesi Satılık 1+1 66 m2 ve 2+1 113 m2 Dublex Daireler Antalya / Konyaaltı

Antalya Konyaaltı Liman Mahallesi Satılık 1+1 66 m2 ve 2+1 113 m2 Dublex Daireler Antalya / Konyaaltı Antalya Konyaaltı Liman Mahallesi Satılık + 66 m2 ve 2+ 3 m2 Dublex Daireler Antalya / Konyaaltı Satılık - Residans 69,000 66 m2 Oda Sayısı : Ertuğrul Artut Telefon 242-259 8 77 Salon Sayısı : Banyo Sayısı

Detaylı

Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız.

Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız. Ders : 106 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 1 Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız. Allah ın emri olan ve Peygamber Efendimiz (sav) in de birçok hadisinde bahsi

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 121 122 Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI SINIFLAR

Detaylı

Özel okullara yeni standartlar geldi

Özel okullara yeni standartlar geldi On5yirmi5.com Özel okullara yeni standartlar geldi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel öğretim kurumlarına yeni standartlar getirildi. Yayın Tarihi : 18 Temmuz 2014 Cuma (oluşturma : 1/4/2016) Milli

Detaylı

Didaktik Şiirin Abbasiler Döneminde Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Üzerine Bir İnceleme

Didaktik Şiirin Abbasiler Döneminde Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Üzerine Bir İnceleme T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 18, Sayı: 1, 2009 s. 171-207 Didaktik Şiirin Abbasiler Döneminde Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Üzerine Bir İnceleme Kadri Yıldırım Doç. Dr., Dicle

Detaylı

Antre 6,73 m 2 Salon + Mutfak 17,64 m 2 Banyo 4,40 m 2 BANYO. Yatak Odası 12,90 m 2 Banyo 4,88 m 2 Net 34,39 m 2

Antre 6,73 m 2 Salon + Mutfak 17,64 m 2 Banyo 4,40 m 2 BANYO. Yatak Odası 12,90 m 2 Banyo 4,88 m 2 Net 34,39 m 2 KAT PLANLARI studıo Salon + Mutfak 21,94 m 2 Balkon 8,05 m 2 Antre 6,73 m 2 Salon + Mutfak 17,64 m 2 Banyo 4,40 m 2 Yatak Odası 12,90 m 2 Banyo 4,88 m 2 Net 34,39 m 2 Balkon 13,90 m 2 Daire Brüt 40,53

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM TEBLİĞ Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı

Detaylı

Ramazn-ı Serif. İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com

Ramazn-ı Serif. İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com Ramazn-ı Serif İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com ش ه ر ر م ض ان ال ذ ى ا ن ز ل ف يه ال ق ر ا ن ه د ى ل لن اس و ب ي ن ات م ن ال ه د ى و ال ف ر ق ان ف م ن ش ه د م ن ك م الش ه ر ف ل ي ص م ه و م

Detaylı

Yeni Sürüm: v5.00. 1-) Nereye? menüsündeki seçimler: [center]

Yeni Sürüm: v5.00. 1-) Nereye? menüsündeki seçimler: [center] Yeni Sürüm: v5.00 [center] Ülkemizde teknoloji alanında yeni yeni önem kazanmaya başlayan bir konu var ki; GPS. GPS, açılımı General Pointing System yani Global Positioning System olan uydu bazlı radyo

Detaylı

İMAM BUHARİ VE ŞEYHLERİNİN İTİKADI. Hazırlayan: Ebu Muhammed es-selefi

İMAM BUHARİ VE ŞEYHLERİNİN İTİKADI. Hazırlayan: Ebu Muhammed es-selefi İMAM BUHARİ VE ŞEYHLERİNİN İTİKADI Hazırlayan: Ebu Muhammed es-selefi www.almuwahhid.com 1 İmam Buhari nin ve Şeyhlerinin İ tikadı Ebu Abdullah Muhammed bin İsmail bin İbrahim bin el-muğira bin Berdizbe

Detaylı

Tablolarda yer almayan konularda Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ile Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları kitapçıklarından yararlanılacaktır.

Tablolarda yer almayan konularda Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ile Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları kitapçıklarından yararlanılacaktır. Sevgili Üyemiz, 2015 yılı için Önerilen Mimarlık Hizmetleri Bedelleri 31 Mayıs 2016 akşamına kadar geçerli olacaktır. 2016 Yılı Mimarlık Hizmetleri Bedelleri 1 Haziran 2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Detaylı

BAYRAKTUTAN'dan Bursa Osmangazi II. Bölge Panayır'da 5.390 m2 Arazi

BAYRAKTUTAN'dan Bursa Osmangazi II. Bölge Panayır'da 5.390 m2 Arazi BAYRAKTUTAN'dan Bursa Osmangazi II. Bölge Panayır'da 5.390 m2 Arazi Binadaki Kat Sayısı. : Krediye Uygun : İç Özellikler 1 Mutfak ( Laminant ) 1 Otopark 1 ADSL 2 Parke Zemin 2 Site İçerisinde 2 Ankastre

Detaylı

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com أ و ل ر م ض ان ر ح م ة و أ و س ط ه م غ ف ر ة و آخ ر ه ع ت ق م ن الن ار Ramazan ın Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş tur (Beyhaki, Şuab,

Detaylı

(İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN)

(İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN) İLİMO Mayıs 2016 İSLAMİ İLİMLER OLİMPİYATI (İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN) B KİTAPÇIĞI ARAPÇA SORULARI (1. SINAV-20 SORU) 1- Aşağıdakilerden hangisi bir sıfat değildir? ك ب ير (a و اس ع ة (b ح د يق ة (c

Detaylı

İslam İklim Değişikliği Deklarasyonu

İslam İklim Değişikliği Deklarasyonu İslam İklim Değişikliği Deklarasyonu 18 Ağustos 2015, İstanbul. Bağışlayan ve Esirgeyen Allah ın Adıyla Giriş: 1.1 Allah, yıldızlar, güneş ve ay, dünya ve içinde yaşayan tüm canlılar ile birlikte, evreni

Detaylı

İslam İklim Değişikliği Deklarasyonu. Bağışlayan ve Esirgeyen Allah ın Adıyla

İslam İklim Değişikliği Deklarasyonu. Bağışlayan ve Esirgeyen Allah ın Adıyla İslam İklim Değişikliği Deklarasyonu Bağışlayan ve Esirgeyen Allah ın Adıyla 18 Ağustos 2015, İstanbul. Giriş: 1.1 Allah, yıldızlar, güneş ve ay, dünya ve içinde yaşayan tüm canlılar ile birlikte, evreni

Detaylı

ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1

ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1 Kur'ân'da "Rabbinize ibadet edin" 4 ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1, 2 edin" "Allah'a iman ف ا م ن وا ب الل edin" 3 "Allah'a itaat و ا ط يع وا للا 1 و اع ب د وا ر ب ك م ve buyrulmaktadır.

Detaylı