Halil İbrahim ERKAN Bülent ERES Nalan ÇOLAK Meclis Başkan Vekili Meclis Katibi Meclis Katibi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Halil İbrahim ERKAN Bülent ERES Nalan ÇOLAK Meclis Başkan Vekili Meclis Katibi Meclis Katibi"

Transkript

1 Karar Tarihi: Toplantı No:11 Meclisi Teşkil Eden Üyeler : Meclis Başkanı : Üyeler : Halil İbrahim ERKAN Adem Sekmen, Akın YILMAZ, Bahtiyar BÜYÜKBÜCE, Bakser ÖZTÜRK, Bülent ERES, Ender DUBAZ, Erol ÖZKAN, Ersin YAVUZ, İbrahim AKTÜRK, İlhan ÇETİNKAYA, İrfan DEMİR, Kemal KENAR, Mahir ARAS, Mustafa ÇETİN, Mustafa SERAT, Muzaffer YILDIRAN, Nalan ÇOLAK, Sami İKİZLER, Sevgi AKSOY, Turan ÇAKAN, Ufuk BAYRAKTAR, Yılmaz SAÇ 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2015/Ekim ayı aylık olağan toplantısı yapmak üzere Belediye Meclis Salonunda Salı günü saat te 2015 toplantı döneminin 11. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. Belediye Başkanı İrfan MANDALI nın şehir dışında olmasından dolayı toplantıya katılamadığından Meclis Birinci Başkan Vekili Halil İbrahim ERKAN Meclis açılışı yaparak yoklamaya geçildi, Belediye Meclis Üyeleri Fatih ÖNKOL ve Salih BEZGİN in mazeretli olarak toplantıya katılmadığı tespit edildi. Toplantıya katılmayan Meclis Üyeleri nin mazeret dilekçeleri meclisimizce oybirliği ile kabul edildi. Bunların dışındaki diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya katıldığı tespit edildi. Meclis Birinci Başkan Vekili Halil İbrahim ERKAN; Gündem maddelerinin okunmasına geçildiğini, bugünkü meclis gündemine öneri ile müzekkere olup olmadığı sordu? Meclis Üyelerinin önerilerinin olmadığı tespit edildi. Meclis Birinci Başkan Vekili Halil İbrahim ERKAN gündemin aşağıda belirtildiği şekilde oluşturularak sırasıyla görüşülmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Halil İbrahim ERKAN Bülent ERES Nalan ÇOLAK Meclis Başkan Vekili Meclis Katibi Meclis Katibi 3- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 28/09/2015 tarih 1008 sayılı yazıda Belediyemize devrolan Karaağaç Belediyesi tarafından satışı yapılarak bedeli tahsil edilen belediye hisselerinin devri konusunun görüşülmesi. 4- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 28/09/2015 tarih 1017 sayılı yazıda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çocuk Eğitim Parkı yapılmak özere en az m² lik alanın belirlenerek uygulama yapılabilmesi için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi. 5-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 28/09/2015 tarih 1018 sayılı yazıda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından İlçemiz Cumhuriyet mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi arasındaki Karagöz Gölü dere ıslahı ve dere güzergahının peyzaj düzenlemesinin yapılabilmesi için proje çalışması başlatıldığından dere güzergahında imar planımızda bulunan 31L1A, 31K2C ve 31L1D paftalarındaki park alanların proje çalışmasının bütünlüğü ve tek tip proje çizilebilmesi için park olarak kullanmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi. Halil İbrahim ERKAN Bülent ERES Nalan ÇOLAK Meclis Başkan Vekili Meclis Katibi Meclis Katibi 1

2 Karar Tarihi: Toplantı No: Mali Yılı performans programının müzakeresi Mali Yılı gelir ve gider bütçesinin görüşülmesinin müzakeresi Mali Yılı gelir tarifesinin görüşülmesinin müzakeresi Mali Yılında görev yapacak olan Zabıta memurlarına verilecek olan fazla mesai ücretinin tespitinin müzakeresi. 10- Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğü tarafından sunulan 29/09/2015 tarih 209 sayılı yazıda İlçemiz Mimar Sinan ve Fatih Mahallesinde yapılan 18. madde uygulaması sonucu oluşan Sokak ve Caddelere isim veya numara verilmesi konusunun görüşülmesi. 11- Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan tarih 379 sayılı yazıda Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında yapılacak sözleşmeler için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi İmar Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi. KARAR:219 Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 28/09/2015 tarih 1008 sayılı yazısının görüşülmesine geçildi. İlgi yazıda 6360 Sayılı Kanun kapsamında İlçemize Mahalle olarak bağlanan Karaağaç Belediyesinin tüzel kişiliği sona erdiği tarihinden önce 3194 Sayılı İmar Kanunu 18. Maddesi neticesinde oluşan aşağıda ada ve parsel numaraları gösterilen listede yer alan Karaağaç Belediyesine ait belediye hisseleri Karaağaç Belediyesi tarafından satışı yapılarak bedeli tahsil edildiği fakat söz konusu hisseler tapu devri yapılmadan 6360 Sayılı Kanun Kapsamında kurulan komisyon tarafından Belediyemize devredildiğinden söz konusu hisselerin tapu devir işlemlerini yürütmek üzere Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. SIRA NO ADA PARSEL M² si KARAR:220 Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 28/09/2015 tarih 1017 sayılı yazısının görüşülmesine geçildi. İlgi yazıda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünün 20/08/2015 tarih sayılı yazısı ile İlçemiz de Çocuk Trafik Eğitim Parkı yapılması için en az m²'lik alanın belirlenerek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine tahsisi talep edilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından yapılan inceleme neticesinde İlçemiz Karaağaç Mahallesi F19B20D pafta adalar ile Uğur MUMCU Caddesi arasında kalan m² lik imar planında Park ve Oyun Alanı olarak ayrılan alan ile 7.396,12 m² lik imar planında Park olarak ayrılan alanlar uygun görüldüğünden ; Belediye kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası, 18. maddesi ( e ) fıkrası ile 75. maddenin (d) fıkrasına göre bahsi geçen park alanlarının kulanım hakkının 10 (on) yıllığına Çocuk Trafik Eğitim Parkı yapılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına ön tahsis ve tahsisinin yapılmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Halil İbrahim ERKAN Bülent ERES Nalan ÇOLAK Meclis Başkan Vekili Meclis Katibi Meclis Katibi 2

3 Karar Tarihi: Toplantı No:11 KARAR:221 Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 28/09/2015 tarih 1018 sayılı yazısının görüşülmesine geçildi. İlgi yazıda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünün 18/09/2015 tarih 5725 sayılı yazısı ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi arasındaki Karagözgölü dere ıslahı ve dere güzergahının peyzaj düzenlemesinin yapılabilmesi adına proje çalışması başlatılmış olup dere güzergahında imar planınızda bulunan 31L1A,31K2C,31L1D paftalarda bulunan; PARK ALANI -1 : m², PARK ALANI -2 : m², PARK ALANI -3 : m² ve PARK ALANI-4 : m² yüzölçümlü alanlarının projenin bütünlüğünün bozulmaması ve tek tip projede çizilebilmesi adına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine tahsisi talep edilmiştir. Bahsi geçen alanların kulanım hakkının 10 (on ) yıllığına park olarak kullanılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına ön tahsis ve tahsisinin yapılmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi. KARAR:222 Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 28/09/2015 tarih ve 527 sayılı 2016 mali yılı performans programı konulu yazısının görüşülmesine geçildi Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesinde yer alan" Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir."maddesi gereğince hazırlanmış olan 2016 mali yılı performans programının daha detaylı olarak incelenebilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. KARAR:223 Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 28/09/2015 tarih ve 530 sayılı 2016 mali yılı Bütçesi konulu yazısının görüşülmesine geçildi mali yılı gelir ve gider bütçesinin daha detaylı olarak incelenebilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. KARAR:224 Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 28/09/2015 tarih ve 528 sayılı 2016 Mali Yılı Ücret Tarifesi konulu yazısının görüşülmesine geçildi. Belediyemiz 2016 Mali Yılı Ücret Tarifesinin daha detaylı olarak incelenebilmesi için Tarife Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. KARAR:225 Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan tarih 529 sayılı Fazla Çalışma Ücreti Konulu yazının görüşülmesine geçildi. İlgi yazıda bahsi geçen 2016 mali yılında belediyemizde çalışan Zabıta Memurlarına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. maddesi gereğince verilecek olan fazla çalışma ücretinin daha detaylı olarak incelenebilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Halil İbrahim ERKAN Bülent ERES Nalan ÇOLAK Meclis Başkan Vekili Meclis Katibi Meclis Katibi 3

4 Karar Tarihi: Toplantı No:11 KARAR:226 Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğü tarafından sunulan tarih 209 sayılı Sokak ve Cadde ismi verilmesi konulu yazının görüşülmesine geçildi. İlgi yazıda İlçemiz Mimar Sinan ve Fatih Mahallesinde yapılan 18. madde uygulaması sonucu oluşan Sokak ve Caddelere isim veya numara verilmesi konusunun detaylı olarak incelenebilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. KARAR:227 Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan tarih 379 sayılı Yetki Verilmesi konulu yazının görüşülmesine geçildi. İlgi yazıda tarihli sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Kapsam Başlıklı 2. Maddesinde yer alan atıkların Belediyenin Görev ve Sorumlulukları başlıklı 8. maddesinde belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek için ilgili mevzuat kapsamında yönetiminde sorumlu olduğu değerlendirilebilir atıkları Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Lisanslı firmalarla işbirliği içinde kaynağında ayrı toplamak/toplattırmak amacıyla Kapaklı Belediyesi adına Sözleşmelerin yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Başkanının görev ve yetkileri başlıklı 38. maddesinin (g) bendine istinaden Belediye Başkanına yetki verilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Belediye Meclis Başkan Vekili Halil İbrahim ERKAN; Bu günkü meclis gündeminin 11 maddesinin yukarıda belirtildiği şekilde görüşüldüğünü izahla; meclis üyelerine bu toplantı içinde göstermiş oldukları çaba ve çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, alınan kararların Hayırlı ve Uğurlu olması temennisiyle gündemin görüşülmeyen 12. maddesi ile birlikte bu oturumda Plan ve Bütçe Komisyonu ve Tarife Komisyonuna sevk edilen konuları görüşmek üzere belediye meclisinin Çarşamba günü saat 16:00 da Belediye Meclis Salonunda toplanmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Halil İbrahim ERKAN Bülent ERES Nalan ÇOLAK Meclis Başkan Vekili Meclis Katibi Meclis Katibi 4

5 Meclisi Teşkil Eden Üyeler : Meclis Başkanı : Üyeler : İrfan MANDALI Adem Sekmen, Akın YILMAZ, Bakser ÖZTÜRK, Bülent ERES, Ender DUBAZ, Erol ÖZKAN, Ersin YAVUZ, Halil İbrahim ERKAN, İbrahim AKTÜRK, İlhan ÇETİNKAYA, İrfan DEMİR, Kemal KENAR, Mahir ARAS, Mustafa SERAT, Muzaffer YILDIRAN, Nalan ÇOLAK, Salih BEZGİN, Sami İKİZLER, Sevgi AKSOY, Ufuk BAYRAKTAR, Yılmaz SAÇ 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2015/Ekim ayı aylık olağan toplantısı yapmak üzere Belediye Meclis Salonunda Çarşamba günü saat da 2015 toplantı döneminin 12. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. Yoklama yapılarak Belediye Meclis Üyeleri Bahtiyar BÜYÜKBÜCE, Mustafa ÇETİN ve Turan ÇAKAN ın mazeretli olarak Fatih ÖNKOL un mazeret bildirmeksizin toplantıya katılmadığı tespit edildi. Toplantıya katılmayan Meclis Üyeleri nin mazeret dilekçeleri meclisimizce oybirliği ile kabul edildi. Bunların dışındaki diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya katıldığı tespit edildi. Belediye Başkanı İrfan MANDALI; Gündem maddelerinin okunmasına geçildiğini, bugünkü meclis gündeminin bundan önceki gün ve 2015/10 sayılı meclis toplantısında görüşülmesi gereken 12 nolu gündem maddesi ile birlikte aynı oturumda Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarife Komisyonuna sevk edilen konuların görüşülmesinden ibaret olduğunu izah ederek gündemin aşağıda belirtildiği şekilde görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildiğini açıkladı. KARAR:228 İmar Komisyonunun almış olduğu 1 nolu karar okundu. Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 24/08/2015 tarih ve 912 sayılı yazı ile Karaağaç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığının tarih dilekçe ile kulüp başkanlık yeri olarak kullanmak üzere Karaağaç Mahallesi ek hizmet binasından yer tahsis edilmesi talebine istinaden; Tarih 311 nolu İl Devir, Tasfiye Ve Paylaştırma Komisyon Kararı Ek- 6 formu 2. sırasında yer alan 293 ada 2 parsel Belediye Hizmet Binası ve Müştemilatı vasfında imar planımızda Belediye Hizmet Alanı olan ve bu amaçla kullanılan alan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devredildiği anlaşılmaktadır. Ancak 293 ada 2 parsel 8.973,53 m2lik alanın tamamı vatandaş hisseli olduğundan tarafınıza herhangi bir tescil yapılmadığı anlaşılmıştır. 293 ada 2 parsel üzerinde bulunan ana bina Belediye Hizmet Binası ve Müştemilatı haricinde Fen İşleri Binası ve Zabıta Binasının sadece elektrik, doğalgaz abonelikleri Kapaklı Belediyesi adına İtfaiye Hizmet Binasının aboneliklerinin ve tüm telefon aboneliklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine devredilmiş ve binaların devir olduğuna dair bir hitapta bulunulmamıştır. 1

6 Bu nedenle ana taşınmaz 293 ada 2 parsel üzerinde ve Belediye Hizmet Binası ve Müştemilatı ile diğer müştemilatlar üzerinde hangi tarafın tasarrufu olduğunun belirlenmesi hususu ile ilgili durumun araştırılmak üzere komisyon çalışmalarının devam etmesinin uygun olacağına dair Komisyon görüşümüz oybirliği ile kabul edildi. Oylamaya geçildi karar oy birliği ile kabul edildi. KARAR:229 İmar Komisyonunun almış olduğu 1 nolu karar okundu. Asım YAVZU un tarih evrak kayıt nolu dilekçesi ile kısa zaman önce vefat eden Gazeteci Şinasi ŞAHİN in isminin uygun bir sokağa verilmesi talep edilmiştir. Talep Komisyonumuzca incelenmiş olup, İlçemiz Atatürk Mahallesinde 1357,1358,1359 nolu adalar ile 1954,1955,1957,1958,1959 nolu adalar arasındaki sokağa Şinasi ŞAHİN isminin verilmesi Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edildi. Oylamaya geçildi karar oy birliği ile kabul edildi. KARAR:230 Belediye Meclisinin tarih 222 Nolu Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu havale edilen Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 28/09/2015 tarih ve 527 sayılı 2016 mali yılı performans programı konulu yazısına istinaden Plan ve Bütçe Komisyonunun almış olduğu karar okundu ve alınan karar oylamaya geçildi Belediye Meclis Üyeleri (Sevgi AKSOY, İrfan DEMİR, Salih BEZGİN, Mahir ARAS, Ufuk BAYRAKTAR, İbrahim AKTÜRK, Akın YILMAZ ) red oyuna karşılık (7 red) diğer meclis üyelerinin kabul oyu ile (15 Evet) meclisimizce oy çokluğu ile kabul edildi. PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu ve tarihinde toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşmüşlerdir. DOSYA 1: Performans Programı Rehberindeki esas ve usuller doğrultusunda Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanmış olan 2016 Yılı Performans Programı komisyonumuzca incelenmiş olup, inceleme sonucunda ; Performans Programına stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ile başlanıldığı, harcama birimlerinin sorumlu oldukları faaliyetlerin maliyetlerini tespit ettiği, Mali Hizmetler Biriminin üst yönetici tarafından duyurulan performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler ve harcama birimlerince sağlanan maliyet bilgilerini konsolide ederek performans programını hazırladığı, 2016 Mali Yılı Bütçesinin hazırlanmasına öncülük edecek 2016 Yılı Performans Programının, Yılları Stratejik Planda belirlenmiş olan amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlandığı, Belediyemizin 1 yıllık dilimini kapsayan performans hedeflerine, faaliyetlerine, faaliyetlerin kaynak ihtiyaçlarına ve performans göstergelerine yer verildiği, faaliyetlerin çıktı ve sonuç odaklı olduğu görülmüştür. 2

7 Kapaklı Belediyesi 2016 Yılı Performans Programı nın; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9 ncu maddesine ve Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre hazırlandığı tespit edilmiştir Mali Yılı İdare Performans Programının sunulduğu şekliyle kabulüne komisyonumuzca oy çokluğuyla karar verilmiştir. KARAR:231 Belediye Meclisinin tarih 223 Nolu Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu havale edilen Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 28/09/2015 tarih ve 530 sayılı 2016 mali yılı Bütçesi konulu yazısına istinaden Plan ve Bütçe Komisyonunun almış olduğu karar okundu ve alınan karar oylamaya geçildi Belediye Meclis Üyeleri (Sevgi AKSOY, İrfan DEMİR, Salih BEZGİN, Mahir ARAS, Ufuk BAYRAKTAR, İbrahim AKTÜRK, Akın YILMAZ ) red oyuna karşılık (7 red) diğer meclis üyelerinin kabul oyu ile (15 Evet) meclisimizce oy çokluğu ile kabul edildi. PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu ve tarihinde toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşmüşlerdir. DOSYA 2: tarihli Ekim ayı Meclis toplantısında Komisyonumuza havale edilen; Belediyemiz birimlerin teklifleri birleştirilmek sureti ile Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanmış olan 2016 Mali Yılı Bütçesinin dağılımı aşağıda açıklanmıştır Mali Yılı bütçe teklifi bağlı cetvelleri 5393 sayılı yasanın 62. maddesi ve Belediye Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 27.maddesi gereğince incelenmiş olup, Belediye Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerine uygun biçimde hazırlandığı, Belediye Encümeninin tarih ve 349 sayılı kararı ile Belediye başkanına sevk edildiği görülmüştür. Buna Göre: 1-) 2016 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye Birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ,00 TL ödenek verilmiştir. Madde 2- Belediye Bütçesinin Gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam ,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Madde Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. Madde 5- ( G ) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. 3

8 Madde sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı ( H ) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur. 1.Ödenek Cetveli A (Örnek 14) 2.Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması B (Örnek -15) 3.Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması cetveli (Örnek -16) 4.Gelirlerin Yasal Dayanağını gösterir ( C ) cetveli (Örnek -17) 5.Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek 18) 6.Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen iki yıl Bütçe Tahmini Cetveli( Örnek 8) 7.Çok Yıllı Gelir Bütçesi (Örnek 19) 8.Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek 20) 9.Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri kapsayan taahhütler ( G ) cetveli (Örnek 21) 10.Memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir ( H ) cetveli (Örnek 22) 11.İhdas edilen memur kadrolarını gösterir (K 1) cetveli (Örnek 23) 12.İhdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir (K 2) cetveli (Örnek 24) sayılı taşıt kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir ( T 1) cetveli (Örnek 25) 14.Mevcut Taşıtları Gösterir (T 2) cetveli (Örnek 26) 15.Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek 27) 16.Finansman Programı (Örnek 28) Madde 8-Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. Madde 9- Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için Meclisçe yapılması uygun görülen, işlere ilişkin olarak borçlanma kararı verildikten sonra kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır. Madde 10- Vergi, Resim, Harç ve Katılım paylarının tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ile tahakkuka bağlı olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlarının ön gördüğü şekilde tahsil edilecektir. Madde 11- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 12- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. 2 - ) GİDER BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA 1.DÜZEY 01 Personel Giderleri ,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal Ve Hizmet Alımı Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri ,00 05 Cari Transferler ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 1.000,00 08 Borç Verme 0,00 09 Yedek Ödenekler ,00 TOPLAM ,00 4

9 3 - ) GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA 1.DÜZEY 01 Vergi Gelirleri ,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 05 Diğer Gelirler ,00 06 Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 08 Alacaklardan Tahsilat ,00 09 Red ve İadeler ,00 TOPLAM , ) FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 1- İç Borçlanma : Dış Borçlanma : Likidite amaçlı Tutulan Nakit, Mevduat ve Menkul Kıymetlerdeki Değişiklikler: 0 5- ) 2016 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI Kodu 1.3 Aylık 2.3 Aylık 3.3 Aylık 4.3Aylık Toplam Açıklama Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 Personel Giderleri ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % Sosyal Güv.Krm. Prim Öd ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % Mal ve Hizmet Alım Gid ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % Faiz Giderleri ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % Cari Transferler ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % Sermaye Giderleri ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % Sermaye Transferleri 250,00 %25 250,00 %25 250,00 %25 250,00 % ,00 % Yedek Ödenekler ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ) 2016 YILI FİNANSMAN PROGRAMI 1.3 Aylık 2.3 Aylık 3.3 Aylık 4.3Aylık Toplam Kodu Açıklama 1.3 Aylık 2.3 Aylık 3.3 Aylık 4.3Aylık Toplam Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 Vergi Gelirleri ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % Teşebbüs ve Mülkiyet Gel ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % Diğer Gelirler ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % Sermaye Gelirleri ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % Alacaklardan Tahsilatlar 2.750,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % Red ve İadeler(-) ,00 % ,00 % % % ,00 %100 İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Olarak; yılına toplamda ,00 TL Bütçe Geliri ve Gideri 5

10 yılına toplamda ,00 TL Bütçe Geliri ve Gideri tahmin edilip hazırlanmış olan 2016 Mali yılı Bütçesi ve izleyen iki yıl Gider bütçesi tahminleri ve 12 maddelik Bütçe Kararnamesi Komisyonumuzca oy çokluğuyla uygun bulunmuştur. KARAR: Başkanlığımız 2016 Mali Yılı gelir ve gider bütçesi hazırlanmış olup; maddeler okunarak oylamaya geçildi.buna göre; 1) 2016 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinde belirtilen; - 1. madde okunarak yapılan açık oylama neticesinde 1. madde oy çokluğu ile kabul edildi madde okunarak yapılan açık oylama neticesinde 2. madde oy çokluğu ile kabul edildi madde okunarak yapılan açık oylama neticesinde 3. madde oy çokluğu ile kabul edildi madde okunarak yapılan açık oylama neticesinde 4. madde oy çokluğu ile kabul edildi madde okunarak yapılan açık oylama neticesinde 5. madde oy çokluğu ile kabul edildi madde okunarak yapılan açık oylama neticesinde 6. madde oy çokluğu ile kabul edildi madde okunarak yapılan açık oylama neticesinde 7. madde oy çokluğu ile kabul edildi madde okunarak yapılan açık oylama neticesinde 8. madde oy çokluğu ile kabul edildi madde okunarak yapılan açık oylama neticesinde 9. madde oy çokluğu ile kabul edildi madde okunarak yapılan açık oylama neticesinde 10. madde oy çokluğu ile kabul edildi madde okunarak yapılan açık oylama neticesinde 11. madde oy çokluğu ile kabul edildi madde okunarak yapılan açık oylama neticesinde 12. madde oy çokluğu ile kabul edildi Mali Yılı Bütçe Kararnamesinde belirtilen 12 adet madde, madde madde okunarak yapılan açık oylama neticesinde 2016 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi meclisimizce oyçokluğu ile kabul edildi. 2-Gider Bütçesi Ekonomik Sınıflandırma 1. Düzeyi okunarak; yapılan oylama neticesinde Gider Bütçesi Ekonomik Sınıflandırma 1. Düzeyi meclisimizce oy çokluğu ile kabul edildi. 3-Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırma 1. Düzeyi okunarak; yapılan oylama neticesinde Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırma 1. Düzeyi meclisimizce oy çokluğu ile kabul edildi. 4-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması okunarak; yapılan oylama neticesinde bütçenin Finansman Ekonomik Sınıflandırması meclisimizce oy çokluğu ile kabul edildi Yılı Ayrıntılı Harcama Programı okunarak; yapılan oylama neticesinde 2016 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı meclisimizce oy çokluğu ile kabul edildi Yılı Finansman Programı okunarak; yapılan oylama neticesinde 2016 Yılı Finansman Programı meclisimizce oy çokluğu ile kabul edildi. KARAR:232 Belediye Meclisinin tarih 225 Nolu Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu havale edilen Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan tarih 529 sayılı Fazla Çalışma Ücreti konulu yazısına istinaden Plan ve Bütçe Komisyonunun almış olduğu karar okundu ve alınan karar oylamaya geçildi Belediye Meclis Üyeleri (Sevgi AKSOY, İrfan DEMİR, Salih BEZGİN, Mahir ARAS, Ufuk BAYRAKTAR, İbrahim AKTÜRK, Akın YILMAZ ) red oyuna karşılık (7 red) diğer meclis üyelerinin kabul oyu ile (15 Evet) meclisimizce oy çokluğu ile kabul edildi. PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu ve tarihinde toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşmüşlerdir. DOSYA 3: 2016 mali yılında belediyemizde görev yapacak olan Zabıta Memurlarına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. maddeleri gereğince verilecek olan fazla çalışma ücretinin 2016 mali yılı Merkezi Yönetim Bütçe kanununda belirlenen üst sınırın verilmesine komisyonumuzca oy çokluğuyla karar verilmiştir. 6

11 KARAR:233 Belediye Meclisinin tarih 224 Nolu Kararı ile Tarife Komisyonu havale edilen Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 28/09/2015 tarih ve 528 sayılı 2016 Mali Yılı Ücret Tarifesi konulu yazısına istinaden Tarife Komisyonunun almış olduğu karar okundu ve alınan karar oylamaya geçildi (Sevgi AKSOY, İrfan DEMİR, Salih BEZGİN, Mahir ARAS, Ufuk BAYRAKTAR, İbrahim AKTÜRK, Akın YILMAZ ) red oyuna karşılık (7 red) diğer meclis üyelerinin kabul oyu ile (15 Evet) meclisimizce oy çokluğu ile kabul edildi. TARİFE KOMİSYONU RAPORU Tarife Komisyonumuz ve tarihlerinde toplanarak 06/10/2015 tarihinde Belediye Meclisimizce komisyonumuza havale edilen 2016 Mali Yılı Ücret Tarifesini incelenmiş olup, inceleme sonucunda; A- ÜCRETE TABİ İŞLER T.C. KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI ÜCRETE TABİ İŞLERİ TARİFESİ 1 - Numaralama Ücreti ( Bir defaya mahsus iskân ruhsatı verilirken alınacak numarataj ücreti ) Meskenlerden 43,00 Ticarethanelerden 172,00 Fabrikalardan 720, İmar Durum Ücreti Konut alanı için; 5 kata kadar 380,00 5 ' ten yukarı 760,00 Ticaret alanı için; 5 kata kadar 600,00 5 ' ten yukarı 900,00 Sanayi alanı için; 5 kata kadar 1.800,00 5 ' ten yukarı 2.400, İmar Durumu Yenilenmesi: İmar durum harcının % 50'si kadar alınır 4 - Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Ücreti Bağımsız Bölüm 126,00 Toplu Konut Bölgesi 500,00 7

12 5 - İşgal Ücreti 1 ) Azami 3 katlı binalardan Bitişik nizam Yol cephesi x 180 iş günü 0,14 Ayrık nizam binalardan Yol cephesi x 180 iş günü 0,20 2 ) 3 katlı binalardan fazla olanlardan Bitişik nizam Yol cephesi x 210 iş günü 0,28 Ayrık nizam binalardan Yol cephesi x 210 iş günü 0, Aslı Gibidir Onayı Ücreti (Komisyon ve diğer kararlar içindir) Beher sayfa başına 7,00 Projelerden beher m² ' si 9, Asansör Ücreti a ) Konutlardan (Ruhsat aşamasında durak başına ) 70,00 b ) Fabrikalardan (Ruhsat aşamasında durak başına ) 1.000, Asansör Tescil Belgesi Ücreti a ) Konutlardan Durak başına 20,00 b ) Fabrikalardan Durak başına 1.500, Kaloriferli Bina Ücreti ( İnşaat alanı * katsayı) Konutlardan 0,70 İşyerlerinden 1,37 Fabrikalar 2,30 Villa 5, Tevhit İşlem Ücreti ( beher m²) (Atık Parsellerin tevhidinden ücret alınmaz) 8, İfraz İşlem Ücreti ( beher m² ) 2, Yangın Merdiveni Kontrol Ücreti (İnşaat alanı * katsayı) a ) Konutlardan 3,00 b ) Fabrikalardan 10, Elektrik Ücreti ( beher sayaç başına) Konutlardan 10,00 Fabrikalardan 500,00 8

13 14 - Uygulama Proje tasdik ücreti (İnşaat alanı * katsayı) Konutlarda 0,86 Fabrikalardan 2, Teknik eleman ücreti ( inşaat alanı* katsayı ) 0, Ruhsatlarda isim değişikliği Konutlardan (Ruhsat başına) 432,00 2.Sınıf Gayrisıhhi müessese 4.464,00 3.Sınıf Gayrisıhhi müessese 3.120, Ruhsatlarda yenileme ücreti Fabrikalardan 4.032,00 Konutlardan 748,00 Ruhsat Süresi Geçmiş Binalardan 5 kata kadar 936,00 5 kat üzeri her kat için 316, Muhendis kayıt ucreti 1.080, Yapı Kullanma İzni Belgesi için Muayene Ücretleri (1.sınıf inşaatlar muaf tutulmuştur.) 2.sınıf ( m² ) 5,00 3.sınıf ( m² ) 6,00 4.sınıf ( m² ) 10,00 5.sınıf ( m² ) 20, Plan Tadilat ve İmar Planı Değişiklik Ücreti (m²) 8, Tabela Harcı (inşaat ruhsatı verilirken inşaatı bilgilendiren tabela ücreti) 792, Jeoloji toprak etüt raporu ücreti ( Parsel başına) 385, Otopark Ücreti (Yüzde yirmibeşi yapı ruhsatı verilmesi sırasında nakden,bakiyesi ise onsekiz ay içinde dokuz eşit taksitte ödenir.) 1.000, Belediye Araçlarının Çalışma ücretleri 1 - Belediye otobüsü (km) 2, Kamyon (km) 1,80 9

14 3 - Kanal Kazıcı (saat) 90, Grayder (saat) 300, Silindir ( saat) 230, Kompresör (saat) 180, Aile cüzdanı Ücreti: Maliye Bakanlığınca belirlenen Uluslar arası Evlilik cüzdanı ücreti alınacaktır Nikah İşlemleri için başvuru ücreti 55, Akaryakıt İstasyonları İsim Değişikliği , Akaryakıt İstasyonları ruhsat yenileme , Tretuvar, beton yol, asfalt kırılması hasar bedelleri: a ) Belediyece altyapı hizmetleri yapılmış beton yol, Tretuvar yol gibi yerlerde meskenlerin şehir kanalizasyonu,fosseptik çukuru vb. maksatla yol bozarak belediye hizmetlerinden istifade edenlerden m² sinden 270,00 b ) Araçlarla demir vs. maddeler taşıyarak yolun bozulmasına neden olanlardan 2.250, Katılım Ücreti: ( inşaat ruhsatı verilirken alınacak katılım ücreti) (metre) a-) Stablize olanlardan 28,00 b-) Soğuk asfalt olanlardan 43,00 c-) Beton yol olanlardan 65,00 c-) Parke Taş olanlardan 65,00 d-) Sıcak Asfalt olanlardan 80, İlan Ücreti a) Totem tabelalardan (günlük m² 'si ) 1,00 b) Led Pano (günlük m² 'si) 2,00 c) Bilbord ücreti (günlük m² 'si ) 1,50 d) Duraklardaki ilan reklam panolarından ; 1 - Işıklı (günlük m² 'si ) 5, Işıksız (günlük m² 'si ) 2,00 e) Belediye hizmet binasındaki pano ücreti (günlük m² 'si ) 7,00 f ) Belediye hizmet binasındaki Led ekran pano ücreti ( dakikası ) 3,00 10

15 32 - İş Bitirme ve Deneyim Belgesi a ) ,00 TL arası 120,00 b ) , ,00 TL arası 600,00 c ) ,00 - ve üzeri 1.200, GSM Kule Yeri 1 Yıllık (Peşin) ,00 2 Yıllık (Peşin) ,00 3 Yıllık (Peşin) , Bilgi Belge Erişim Ücreti (4982 Sayılı Kanun, tarihli gazetedeki (Genel Tebliğ : Sıra no:1) ücret tarifesi uygulanır Asansör Periyodik Kontrol Ücreti a ) Durak Sayısı ,00 b ) Durak Sayısı ,00 c ) Durak Sayısı ,00 d ) Durak Sayısı ,00 e ) Durak Sayısı ,00 f ) Durak Sayısı ,00 g ) Durak Sayısı 30 ve üzeri 360,00 * Asansör Periyodik Kontrol Ücretlerine KDV dahil değildir. * İlgili İdare Payı ( İİP ) Asansör Periyodik Kontrol Ücretinin % 10 + KDV 'sidir. * Asansör Periyodik Kontrol Ücreti, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılacaktır İmar Paftası Sureti Ücreti a ) İmar Paftası sureti ozalit, disket, CD olarak (her pafta için A3 veya A4 kağıt olarak) 120,00 kısmi çıktılar dahil b ) İmar paftalarının tümünün 1/2000 ölçekli normundaki kağıda baskılı olarak kitapçık halinde veya 600,00 dijital ortamda 37 - Pazaryeri Tezgah Kurma Ücreti 36, Mahalle, İlçe Haritası Ücretleri a ) İlçe haritası 60,00 b ) Mahalle haritası 120,00 11

16 39 - Kantar Ücreti a ) Tırlardan 30,00 b ) Kamyonlardan 14,00 c ) Kamyonet ve Traktörlerden 7, İşyeri Açma Kontrol Ücreti 1 - Sıhhı Müesseseler a) m² 'ye kadar m² 'sinden 6,00 b) m² ' ye kadar m² 'sinden 4,80 c) 301 m² 'den büyük m² 'sinden 4, İşletmelerin açık alanlarının m² ' sinden 4, sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler a)1-100 m² 'ye kadar m² 'sinden 7,20 b) m² ' ye kadar m² ' sinden 6,00 c) 301 m² 'den büyük m² 'sinden 4,80 d) 3. sınıf açık işletme açık hali ve oto yıkamaların açık bölümlerinden m² 'sinden 4, sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler a)1-100 m² 'ye kadar m² 'sinden 7,20 b) m² ' ye kadar m² ' sinden 6,00 c) m² 'ye kadar m² 'sinden 4,80 d)1001 m² 'den büyük m² 'sinden 4,20 e) 2.sınıf açık işletme Maden Ocakları vb.açık işletmeler 4, Umuma açık İstirahat ve eğlence Yerleri Kontrol Ücreti 1 - İnternet cafe m² 'sinden 6,00 2- Kahvehane m² 'sinden 6, İçkili yer m² 'sinden 9, Düğün salonu m² 'sinden 9, Sinema m² 'sinden 9, Otel m² 'sinden 9, Pansiyon m² 'sinden 8, Çay bahçesi m² 'sinden 7, ATM yeri işgal ücreti (günlük m² ' si) 3,60 12

17 43 - Düğün Salonu Ücreti a ) Hafta sonları (Cuma, Cumartesi, Pazar) 1 - Geceleri 360, Gündüzleri 300,00 b ) Hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba,Perşembe ) 1 - Geceleri 300, Gündüzleri 240, Ekspertiz Dosya İnceleme Ücreti 100, Evsel Katı Atık Ücretleri 1- Konutlar (Konut başına ücretlendirme yapılmıştır.) (Konut * Ay) 5, Fabrikalar (Personel başına ücretlendirme yapılmıştır.) (Personel * Ay) 3, Otel, Pansiyonlar ve Hastane (Yatak başına ücretlendirme yapılmıştır.) (Yatak * Ay) 0, Kamu Kurumları (Personel başına ücretlendirme yapılmıştır.) (Personel * Ay) 1, Okullar (Öğrenci başına ücretlendirme yapılmıştır.) (Öğrenci * Ay) 0, Pazar Yerleri (Tezgah alanı ( m²) başına ücretlendirme yapılmıştır.) ( m² * Hafta) 1, İş Yerleri (İşyeri alanı (m²) başına ücretlendirme yapılmıştır.) ( m² * Ay) a ) 1.Grup 0,65 b ) 2.Grup 0,50 c ) 3.Grup 0,45 d ) 4.Grup 0,24 * Ortak yeşil alan su aboneleri katı atık bedelinden muaf tutulacaktır. * Evsel Katı Atık Ücretlerine KDV dahil değildir. * Konutlara ait Evsel Katı Atık ücretleri aylık su faturaları üzerinden tahsil edilecektir. * Pazar yerlerine ait Evsel Katı Atık Ücretleri haftalık olarak Belediye Sistemi üzerinden tahsil edilecektir. * Su aboneleri dışındaki tüm kamu, ticarethane, işletme ve fabrikaların Evsel Katı Atık Ücretleri belediye sistemi üzerinden Mayıs ve Kasım aylarında 2 eşit taksitte tahsil edilecektir. B- HARC VE VERGİLER 46-İlan ve Reklam vergisi (2464 sayılı sayılı kanunun 'cı mad.) 1 - Dükkân ve Sanayi müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi bütün ilan ve reklamların m² sinden yıllık olarak 2 - Motorlu taşıt araçlarının içine ve dışına konulan ilanlardan behen m2 sinden yıllık olarak 3 - Cadde ve sokak veya kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez ve diğer maddelerle geçici mahiyetteki ilanların m² sinden haftalık 40,00 28,00 14,00 13

18 4 - Işıklı ve projeksiyonlu ilanların m² sinden yıllık olarak 57, İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan Broşür, cep takvimi biblo vb tanesi 0, Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak afiş vb.nin herbirinin m² sinden 0, Eğlence Vergisi (2464 sayılı sayılı kanunun mad.) Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük 6, İşgal Harcı (2464 sayılı sayılı kanunun mad.) 1 52.maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher m² için günde 0, maddenin 1 numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde ; a ) Satışı yapılan küçük baş hayvan başına 1,40 b ) Satışı yapılan büyük baş hayvan başına 4, maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde : a ) Her taşıttan beher saat için 0,80 b ) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için 2,40 49-Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı ( 2464 sayılı sayılı kanunun mad.) a ) Her tür işyeri için yıllık olarak 1 25 m² 'ye kadar 55, m² 'ye kadar 85, m² 'ye kadar 140, m² den Büyük 170,00 b ) Benzin İstasyonları 950,00 c ) 2. Sınıf Müesseseler 1.080,00 d ) 3. Sınıf Müesseseler 500, Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı (2464 sayılı sayılı kanunun mad.) a-küçükbaş hayvan başına 3,00 b-büyükbaş hayvan başına 6, Ölçü ve tartı aletleri muayene harcı ( 2464 sayılı sayılı kanunun 77. Mad.) 1) Tartı ağırlıklarının her birinden 1,50 2) Uzunluk ölçülerinin her birinden 1,50 3) Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden 3,00 4) El terazilerinden 6,00 5) Normal masa terazilerinden 9,00 14

19 6) Otomatik (ibreli) terazilerden 12,00 7) Elektronik terazilerden 15,00 8) Kantar ve basküllerden 25, İşyeri Açma İzin Harcı (2464 sayılı sayılı kanunun 81. mad.) beher m² si için 1, Muayene ruhsat ve rapor harcı (2464 sayılı Kanunun 82 üncü maddesi ) 13, Sağlık belgesi harcı 2464 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi 2, Esnaf Muaflığı Belgesi Harcı ( 2464 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi ) 12, Bina inşaat harcı (2464 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi ) 1. Konut İçin İnşaat Alanı a) 100 m² ye kadar 0,75 b) m² 1,50 c) m² 2,25 d) m² 3,00 e) 200 m² den yukarı 3,75 2. İşyeri İçin İnşaat alanı a) 25 m² ye kadar 3,00 b) m² 'ye kadar 4,50 c) m² 'ye kadar 6,00 d)100 m² den yukarı 7, Kayıt ve suret harçları (2464 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi) a) Her sayfa başına 0,75 b) Harita plân ve krokilerin beher metrekaresinden 8, İmar Mevzuatı Gereğince alınacak Harçlar (Ticaret ve konut bölgeleri için ayrı ayrı) 2464 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi TİCARET KONUT a) İlk parselasyon harcı (beher metre² için) 0,12 0,09 b) İfraz ve tevhid harcı (beher metre² için) 0,12 0,09 c) Plân ve proje tasdik harcı (beher inşaat metre² için) 0,12 0,09 15

20 d) Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı TİCARET KONUT 1 - Toprak (beher metre³ için) 0,35 0, b) Kanal (beher metre² için) 1,30 1,10 e)yapı kullanma izni harcı (beher inşaat m² için) 0,11 0,09 * ÜCRETE TABİ YAPILAN İŞLERİN BEDELİ PEŞİN ( NAKİT VEYA KREDİ KARTI ) OLARAK TAHSİL EDİLİR. * BU TARİFE 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 18. MADDESİNİN (F) FIKRASI VE 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN 97. MADDESİNE İSTİNADEN DÜZENLENMİŞ OLUP,1 OCAK 2016 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRER. * Bu Tarife TL ye göre hazırlanmıştır. * maddeler Bakanlar Kurulu Kararına Göre Düzenlenecektir. Ücret tarifesinin 45. maddesindeki Evsel Katı Atık Ücretlerinin yüksek olması ve uygulanabilirliği olmamasından dolayı belirlenen ücretlerin % ' 50 ' sinin alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Diğer maddelerde belirlenen ücretler komisyonumuzca uygun görülmüştür Meclisimizin Bilgisine sunarız. Belediye Başkanı Meclis Başkanı İrfan MANDALI; Bu günkü meclis gündeminin tüm maddelerinin yukarıda belirtildiği şekilde görüşüldüğünü izahla; meclis üyelerine bu toplantı içinde göstermiş oldukları çaba ve çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, alınan kararların Hayırlı ve Uğurlu olması temennisiyle,bu günkü meclis gündeminde görüşülecek başka madde olmadığından, bu günkü oturuma son verilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi. 16

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

İrfan MANDALI Ender DUBAZ Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

İrfan MANDALI Ender DUBAZ Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Meclisi Teşkil Eden Üyeler : Meclis Başkanı : Üyeler : İrfan MANDALI Adem SEKMEN, Akın YILMAZ, Bahtiyar BÜYÜKBÜCE, Bakser ÖZTÜRK, Ender DUBAZ, Erol ÖZKAN, Fatih ÖNKOL, Halil İbrahim ERKAN, İbrahim AKTÜRK,

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ Verginin Nevi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI MAHALLİ İDARELER Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) %

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 27.10.2015 KARAR NO : 257 KONUSU : 2016 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 21.000.000,00 TL dir. İfadesi Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür Madde 2 Belediye

Detaylı

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi Vergisi

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ Sayfa 1 Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarihi Perşembe

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

5- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21),

5- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21), 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için "(A) ödenek cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (45.000.000,00) liralık ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oybirliği

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA Belediye Meclisinin 05/10/2015 tarih ve 170 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna ortak havale edilen 2016 Mali

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir.

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 11/2014 İstanbul, 18.02.2014 KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. ÖZET: 18.02.2013

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 20.12.2013/218-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE TESPİTİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Belediye

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 03.10.2016 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 26.09.2016 tarih ve 47383680-01/11196 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli

Detaylı

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE 45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE ĠLĠġKĠN TABLONUN DOLDURULMASINDA BELEDĠYELERCE YAPILACAK ĠġLEMLERE ĠLĠġKĠN REHBER 1. Amaç 6527 sayılı Bazı

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-50: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün Belediye

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-27000 Birleşim Tarihi : 03/12/2015 Birleşim Saati : 17:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 482 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. i) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir tarife

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARAR NO : 2016/148 KARAR TARİHİ : 21/10/2016 KARARIN ÖZÜ: 2017 Mali Yılı

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :442 Karar Tarihi :10/12/2015 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi j) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.12.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.12.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 20 Yüzme Havuzu Tahsisi Hk. edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 19/11/2015 tarih ve 2583 sayılı teklifi üzerinde gerekli inceleme yapılması talep edilmektedir. neticesinde;

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:21.10.2014 Karar Sayısı: 84516765-301-05/80 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2013 tarihli 16ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2014 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI I TARİHİ 04.11.2014 NO 35 KONUSU 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 Yılı Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62. maddesine istinaden Belediye Encümeni tarafından görüşülmüş 26.08.2014 tarih ve 76 Sayılı kararı

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 04/10/2012 Toplantı Dönemi : 2012 Karar Niteliği : Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 02 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 04.10.2012 Perşembe günü saat 17.00 da 2012 dönemi

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 01.10.2015 tarihli toplantısında Komisyonlarımıza havale edilen 08.09.2015 tarih ve 45914605/1694 sayılı Emlak ve İstimlak

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 120.757.000,00TL dir. İfadesi Madde 2- Belediye birimleri için (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli

Detaylı

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 02 Şubat 2016 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Tarih : 05 / 01 / 2016 Sayı : 10 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Belediyemiz Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 03 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR TARİHİ:18.10.016 KARAR SAYISI: 84516765-301-05/56 MECLİS BAŞKANI: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ : EKİM-2016 BİRLEŞİM : 20 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 18.10.2016 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 118 ÖZÜ : ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet

Detaylı

TARSUS BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

TARSUS BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Karar No : 2014/10-2 (101) Belediye Meclisi 15/10/2014 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Şevket CAN Başkanlığında, 2014 Yılı Onuncu Birleşimin İkinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis Üyeleri;

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ A.Ersan Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 12 ENCÜMEN KARARI

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Karar No :199 Karar Tarihi :09/12/2014 KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI f) BODRUM İLÇE BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇESİ Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Meclisimizin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 22 M.Atilla ÖZKAYA, Hilmi BAYER, Sibel UYAR, Ertan SAYAR, Aysel NART, KARAR 22 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin birinci fıkrasında Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetkileri

Detaylı

KARAR. Mazeretli Olanlar: ın mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra

KARAR. Mazeretli Olanlar: ın mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra Tarihi 05/09/204 Sayısı 20582433-302.03-93 BirleĢim 8 Oturum Yoklama ve önceki toplantının karar özetinin kabulü Belediye Meclisi, Meclis BaĢkanı Hacı Uğur POLAT BaĢkanlığında, Celalettin GönültaĢ, Mehmet

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ NİSAN 2014 BİRLEŞİM 3 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 18.04.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 11 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Karar No :443 Karar Tarihi :10/12/2015 T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi k) Datça ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 201 KARAR 201 Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 202 KARAR 202 İzmir Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürlüğü ile Urla

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

200,00 TL 100,00 TL 150,00 TL 75,00 TL 100,00 TL 50,00 TL 50,00 TL 25,00 TL 10.000,00 5.000,00 5000,00 2.500,00 2.500,00 1.250,00 1000,00 500,00

200,00 TL 100,00 TL 150,00 TL 75,00 TL 100,00 TL 50,00 TL 50,00 TL 25,00 TL 10.000,00 5.000,00 5000,00 2.500,00 2.500,00 1.250,00 1000,00 500,00 Karar Tarihi : 05/01/2015 Karar Numarası : 01 (Sayfa :1 ) yapmak, gündeminde bulunan konular ile gündeme getirilecek konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri ile 2014/090

Detaylı

İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 03.04.2013 Toplantı No: 4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR I- İlan ve Reklam Vergisi II- Eğlence Vergisi III- İşgal Harcı IV- Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı V- İş Yeri Açma İzni Harcı VI- Kaynak Suları Harcı VII- Ölçü ve Tartı

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

MAKTU HARÇLARI. (2005/8730 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

MAKTU HARÇLARI. (2005/8730 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) MAKTU HARÇLARI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NA GÖRE ALINAN MAKTU HARÇLARIN TARİFELERİ BAKANLAR KURULUNCA BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE YENİDEN TESPİT EDİLMİŞTİR (2005/8730 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 01.01.2005

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 04.06.2013 Toplantı No: 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 09.05.2017 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Yönetmelik. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi

Detaylı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı Karar No : 1 Konusu : Başkanin senelik izni. Evrak No : 2410 Dönemi : Ocak 2014 Geliş Tarihi : 27/12/2013 Toplantı No : 1 Dairesi : Yazi İşleri Müd. Birleşim No : 1 Birimi : Yazi İşleri Müd. Oturum No

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Hibe Araç Devri. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye

Detaylı

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI KARAR NO : 012000139 DAĐRESĐ : PLAN VE BÜT.KOM.BŞK.LIĞI KARAR TARĐHĐ : 19/11/2012 BĐRĐMĐ : EVRAK NO : ------------- KONUSU : PLAN VE BÜT.KOM.RAPORU GELĐŞ

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra,

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra, T.C. YEŞİLYURT BELEDİYESİ MECLİSİ KARAR Tarihi 24/10/2014 Sayısı 20582433-302.03-106 Birleşim 10 Oturum 1 Özü Yoklama ve önceki toplantının karar özetinin kabulü Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

K A R A R A K A T I L A N L A R. K A R A R I N Ö Z Ü 2015 Yılı Gelir Tarifesinin Kabulü

K A R A R A K A T I L A N L A R. K A R A R I N Ö Z Ü 2015 Yılı Gelir Tarifesinin Kabulü Karar No : 61 Konusu : TARİFE KOMİSYONU. Evrak No : 333 Dönemi : Eylül 2014 Geliş Tarihi : 18/08/2014 Toplantı No : 1 Dairesi : Mali Hizmetlet Müd. Birleşim No : 1 Birimi : Hesap İşleri Müd. Oturum No

Detaylı

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 2016 YILI VERGİ HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 2016 YILI VERGİ HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ 2016 YILI VERGİ HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER TARİFENİN ADI SAYFA NO VERGİ VE HARÇ TARİFESİ 2 ÜCRETLER TARİFESİ 10 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 11 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 12 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi:03.10.2012 Birleşim No:11 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 07 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 07 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2015 yılı Aralık Ayı Birleşim : 13 Oturum : 1 Tarihi : 07/12/2015 Karar Sayıları : 124, 125,126,127,128,129,130,131,132,133

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 Konu: ĐLAN VE REKLAM VERGĐSĐ, EĞLENCE VERGĐSĐ, ĐŞGAL HARCI, TATĐL GÜNLERĐNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI, ĐŞ YERĐ AÇMA ĐZNĐ HARCI HAKKINDA BAKANLAR KURULU

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 14/05/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 2 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli

Detaylı