Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks No.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks No."

Transkript

1 / RAYSG [] :05:01 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 METİN AKGÜN GN. MD. YRD. 2 KORAY ERDOĞAN MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ :15: :04:31 Ortaklığın Adresi Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev : Cad.No:28 Sarıyer İSTANBUL Telefon ve Faks No. Telefon Faks 0212 : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Telefon Faks 0212 : Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : 2013 yılı Dokuz Aylık Prim Üretimi AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin dönemine ait denetimden geçmemiş tahmini branşlar bazında toplam prim üretimleri ekteki dosyada bulunmaktadır. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. BORSA İSTANBUL [RAYSG] :21:56 1 TAYLAN ALTINPINAR UZMAN BORSA İSTANBUL :09:19

2 BEKİR BÜLENT 2 AYDOĞAR BAŞUZMAN BORSA İSTANBUL :21:43 Hisse Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Borsamıza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. BORSA İSTANBUL [EREGL, RAYSG, TUPRS, UNYEC] :15:12 1 TAYLAN ALTINPINAR UZMAN 2 BEKİR BÜLENT AYDOĞAR BAŞUZMAN BORSA İSTANBUL BORSA İSTANBUL :08: :15:00 Hisse Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Borsamıza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU [ASELS, BUCIM, EKGYO, EREGL, HEKTS, KCHOL, MGROS, RAYSG, TSKB, TUPRS, UNYEC, YKBNK] :01:34 1 UMUT TÜMER KIDEMLİ YETKİLİ MERKEZİ KAYIT KURULUŞU :00:17

3 2 ZÜBEYDE DİNDAR YÖNETMEN MERKEZİ KAYIT KURULUŞU :01:26 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri BORSA İSTANBUL [ASELS, EREGL, ISCTR, KCHOL, RAYSG, TSKB, TUPRS, UNYEC, YKBNK] :48:45 1 AZİZE KICALI UZMAN 2 BEKİR BÜLENT AYDOĞAR BAŞUZMAN BORSA İSTANBUL BORSA İSTANBUL :47: :48:29 Özel Durum Açıklaması (Genel) T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan gelen açıklama ilişikte yer almaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. / RAYSG, 2013/6 Aylık [] 18:57:20 Sorumluluk Beyanı 1 METİN AKGÜN GN. MD. YRD. 2 KORAY ERDOĞAN MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ 18:53:38 18:57:06

4 FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 5 / 08 / 2013 KARAR SAYISI : 1438 / 6048 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:II, 141 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Şirketimizce hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik tarafından sınırlı denetime tabi tutulan dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II14.1 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar " tebliği uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları, sigortacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Solo Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akışı Tablosu ve Özsermaye Değişim Tablosu ile Faaliyet Raporu'nun a) Tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve k r ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, RAYSİGORTA GENEL MÜDÜRLÜK M. Levent ŞİŞMANOĞLU İsmail Hakkı ERGENER Reinhard PICHLER Koray ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Denetimden Sorumlu Genel Müdür Yard. ve Genel Müdür Komite Başkanı Komite Üyesi

5 ( Mali İşler ) / RAYSG, 2013/6 Aylık [] 18:55:35 Faaliyet Raporu (Solo) 1 METİN AKGÜN GN. MD. YRD. 2 KORAY ERDOĞAN MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ 18:21:09 18:46:33 01/01/ /06/2013 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. / RAYSG, 2013/6 Aylık [] 18:44:27 Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları 1 METİN AKGÜN GN. MD. YRD. 18:23:29 2 KORAY ERDOĞAN MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ 18:25:33 3 SİRAN TALAR GÜL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK 18:33:42 Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak yer almaktadır. / RAYSG, 2013/6 Aylık [] 18:44:27

6 Nakit Akım Tablosu 1 METİN AKGÜN 2 KORAY ERDOĞAN 3 SİRAN TALAR GÜL GN. MD. YRD. MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK 18:23:29 18:25:32 18:33:41 Nakit Akım Tablosu Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Olmayan Olmayan Dönem Raporlama Birimi TL TL ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı () Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı () Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı () Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit Faiz Ödemeleri () Gelir Vergisi Ödemeleri () Diğer Nakit Girişleri Diğer Nakit Çıkışları () Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit

7 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Maddi Varlıkların Satışı Maddi Varlıkların İktisabı () Mali Varlık İktisabı () Mali Varlıkların Satışı Alınan Faizler Alınan Temettüler Diğer Nakit Girişleri Diğer Nakit Çıkışları () Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Hisse Senedi İhracı Kredilerle İlgili Nakit Girişleri Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri () Ödenen Temettüler () Diğer Nakit Girişleri Diğer Nakit Çıkışları () Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri 2.12 Mevcudu (E+F) / RAYSG, 2013/6 Aylık [] 18:44:27 Özsermaye Değişim Tablosu 1 METİN AKGÜN 2 KORAY ERDOĞAN 3 SİRAN TALAR GÜL GN. MD. YRD. MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ SORUMLU ORTAK BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST 18:23:27 18:25:31 18:33:40

8 BAŞDENETÇİ MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK Özsermaye Değişim Tablosu Dipn ot Refer anslar ı Serm aye İşlet meni n Ken di Hiss e Sene tleri () Varlı klard a Değe r Artışı Özse rmay e Enfla syon Düze ltmes i Farkl arı Yab ancı Par a Çev rim Far klar ı Yas al Yed ekle r Stat ü Yed ekle ri Diğer Yedek ler ve Dağıtı lmamı ş Karlar Net Döne m Karı (veya Zarar ı) Geçm iş Yıllar Kar/Z ararlar ı () Ana Orta klığa Ait Özse rmay e Azı nlı k Pay ları Topl am Finans al Tablo Türü Kons olide Olma yan Raporl ama Birimi TL ÖNCE Kİ DÖNE M Öncek i Döne m Sonu Bakiy esi Muhas ebe Politik asında Değişi klikler Yeni Bakiy e Serma ye Artırı

9 mı Nak it İç Kayna klarda n İşletm enin Aldığı Kendi Hisse Senetl eri Gelir Tablos unda Yer Almay an Kazan ç ve Kayıpl ar Varlık larda Değer Artışı Yaban cı Para Çevri m Farkla rı Diğer Kazan ç ve Kayıpl ar Enflas yon Düzelt me Farkla rı Döne m Net Karı (veya

10 Zararı) Dağıtıl an Temet tü Yedek lere Transf er Döne m Sonu Bakiy esi CARİ DÖNE M Öncek i Döne m Sonu Bakiy esi Muhas ebe Politik asında Değişi klikler Yeni Bakiy e Serma ye Artırı mı Nak it İç Kayna klarda n İşletm enin

11 Aldığı Kendi Hisse Senetl eri Gelir Tablos unda Yer Almay an Kazan ç ve Kayıpl ar Varlık larda Değer Artışı Yaban cı Para Çevri m Farkla rı Diğer Kazan ç ve Kayıpl ar Enflas yon Düzelt me Farkla rı Döne m Net Karı Dağıtıl an Temet tü Yedek lere Transf er Döne m

12 Sonu Bakiy esi / RAYSG, 2013/6 Aylık [] 18:44:27 Gelir Tablosu 1 METİN AKGÜN 2 KORAY ERDOĞAN 3 SİRAN TALAR GÜL GN. MD. YRD. MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK 18:23:26 18:25:30 18:33:39 Gelir Tablosu Dipnot Önceki Cari Dönem Referansları Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide Olmayan Olmayan Olmayan Olmayan Dönem Raporlama Birimi TL TL TL TL ITEKNİK BÖLÜM HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş 2.21 ve Olarak) Brüt Yazılan Primler (+) Reasüröre Devredilen Primler () 10 ve SGK'ya Aktarılan 19 ve

13 Primler () Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/) Kazanılmamış Primler Karşılığı () Kazanılmamış Primler Karşılığında 10 ve Reasürör Payı (+) Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/) Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/ ) Devam Eden Riskler Karşılığı () Devam Eden Riskler Karşılığında 10 ve Reasürör Payı (+) Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/) Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/) Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/ ) Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER () Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/) Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Brüt Ödenen Tazminatlar ()

14 Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/ ) Muallak Tazminatlar Karşılığı () Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/ ) İkramiye ve İndirimler Karşılığı () İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/ ) Faaliyet Giderleri () 31 ve Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/ ) Matematik Karşılıklar () Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) Diğer Teknik Giderler () Brüt Diğer Teknik Giderler () Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) TEKNİK BÖLÜM DENGESİ HAYAT DIŞI

15 HAYAT TEKNİK GELİR Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Brüt Yazılan Primler (+) Reasüröre Devredilen Primler () Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/) Kazanılmamış Primler Karşılığı () Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/ ) Devam Eden Riskler Karşılığı () Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) Hayat Branşı Yatırım Geliri Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/) Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/) Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/ ) Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) HAYAT TEKNİK GİDER

16 Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/) Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) () Brüt Ödenen Tazminatlar () Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/ ) Muallak Tazminatlar Karşılığı () Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/ ) İkramiye ve İndirimler Karşılığı () İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/ ) Matematik Karşılıklar () Aktüeryal Matematik Karşılık (+/) Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) Aktüeryal

17 Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/ ) Faaliyet Giderleri () Yatırım Giderler () Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar () Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri () TEKNİK BÖLÜM DENGESİ HAYAT EMEKLİLİK TEKNİK GELİR Fon İşletim Gelirleri Yönetim Gideri Kesintisi Giriş Aidatı Gelirleri Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi Özel Hizmet Gideri Kesintisi Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri Diğer Teknik Gelirler EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ Fon İşletim Giderleri () Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri () Faaliyet Giderleri () Diğer Teknik Giderler () TEKNİK BÖLÜM DENGESİ EMEKLİLİK

18 IITEKNİK OLMAYAN BÖLÜM TEKNİK BÖLÜM DENGESİ HAYAT DIŞI TEKNİK BÖLÜM DENGESİ HAYAT TEKNİK BÖLÜM DENGESİ EMEKLİLİK GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ YATIRIM GELİRLERİ Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar Finansal Yatırımların Değerlemesi Kambiyo Karları İştiraklerden Gelirler Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler Diğer Yatırımlar Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri YATIRIM GİDERLERİ () Yatırım Yönetim GiderleriFaiz Dahil () Yatırımlar Değer Azalışları () Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar () Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri () Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar ()

19 Kambiyo Zararları () Amortisman Giderleri () Diğer Yatırım Giderleri () DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/) Karşılıklar Hesabı (+/) Reeskont Hesabı (+/) Özellikli Sigortalar Hesabı (+/) Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/) Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/) 21 ve Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri () Diğer Gelir ve Karlar Diğer Gider ve Zararlar () Önceki Yıl Gelir ve Karları Önceki Yıl Gider ve Zararları () DÖNEM NET KARI veya 37 ZARARI Dönem Karı ve Zararı Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları () Dönem Net Kar veya Zararı Ana Ortaklık Payları Azınlık Payları Enflasyon Düzeltme Hesabı / RAYSG, 2013/6 Aylık [] 18:44:27 Bilanço

20 1 METİN AKGÜN 2 KORAY ERDOĞAN 3 SİRAN TALAR GÜL GN. MD. YRD. MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK 18:23:25 18:25:29 18:33:38 Bilanço Dipnot Önceki Cari Dönem Referansları Dönem FİNANSAL TABLO TÜRÜ Konsolide Konsolide Olmayan Olmayan DÖNEM Raporlama Birimi TL TL VARLIKLAR CARİ VARLIKLAR NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL 2.8 ve YATIRIMLAR Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 2.8 ve Krediler Krediler Karşılığı () Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar Şirket Hissesi Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı ()

21 ESAS FAALİYETLERDEN 2.8,11.1 ve ALACAKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 ve Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı () 12.1 ve Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı () Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 12.1 ve Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı () Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı () İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu () İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı () DİĞER ALACAKLAR Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri () Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu () Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı () GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI Ertelenmiş Üretim Giderleri Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri

22 Gelir Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler DİĞER CARİ VARLIKLAR Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 2.18 ve Ertelenmiş Vergi Varlıkları İş Avansları Personele Verilen Avanslar Sayım Ve Tesellüm Noksanları Diğer Çeşitli Cari Varlıklar Diğer Cari Varlıklar Karşılığı () CARİ VARLIKLAR TOPLAMI CARİ OLMAYAN VARLIKLAR ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı () Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı () Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı () Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı () İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu () İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı ()

23 DİĞER ALACAKLAR Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri () Verilen Depozito Ve Teminatlar Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu () Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı () FİNANSAL VARLIKLAR Bağlı Menkul Kıymetler İştirakler İştirakler Sermaye Taahhütleri () Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri ( ) Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri () Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar Diğer Finansal Varlıklar Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı () MADDİ VARLIKLAR 2.5 ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı () Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller Makine Ve Teçhizatlar Demirbaş Ve Tesisatlar Motorlu Taşıtlar Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar Birikmiş Amortismanlar () Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 2.7 ve Haklar Şerefiye Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler Araştırma Ve Geliştirme Giderleri

24 Diğer Maddi Olmayan Varlıklar Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) () Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI Ertelenmiş Üretim Giderleri Gelir Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR Efektif Yabancı Para Hesapları Döviz Hesapları Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar Ertelenmiş Vergi Varlıkları 2.18,21 ve Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı () Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı () CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI TOPLAM VARLIKLAR YÜKÜMLÜLÜKLER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER FİNANSAL BORÇLAR Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.22 ve Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri () Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı () Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4,10 ve

25 Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu () İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar Diğer İlişkili Taraflara Borçlar DİĞER BORÇLAR Alınan Depozito ve Teminatlar Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 4 ve Diğer Çeşitli Borçlar 4 ve Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu () SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2.24,4 ve Devam Eden Riskler Karşılığı Net 2.24,4 ve Matematik Karşılıklar Net Muallak Tazminat Karşılığı Net 2.24,4 ve İkramiye Ve İndirimler Karşılığı Net Diğer Teknik Karşılıklar Net ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI Ödenecek Vergi Ve Fonlar Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri () Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR Kıdem Tazminatı Karşılığı

26 Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı Maliyet Giderleri Karşılığı 2.20 ve GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI Ertelenmiş Üretim Gelirleri ve Gider Tahahkkukları Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 23 ve KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER FİNANSAL BORÇLAR Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.22 ve Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri () Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı () Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu () İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar Diğer İlişkili Taraflara Borçlar

27 DİĞER BORÇLAR Alınan Depozito ve Teminatlar Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu () SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2.24,4 ve Devam Eden Riskler Karşılığı Net Matematik Karşılıklar Net Muallak Tazminat Karşılığı Net İkramiye Ve İndirimler Karşılığı Net Diğer Teknik Karşılıklar Net 2.24,4,17 ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI Ödenecek Diğer Yükümlülükler Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.19 ve Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI Ertelenmiş Üretim Gelirleri Gider Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI ÖZSERMAYE ÖZSERMAYE ÖDENMİŞ SERMAYE (Nominal) Sermaye 2.13 ve Ödenmemiş Sermaye () Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları

28 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları () Tescili Beklenen Sermaye SERMAYE YEDEKLERİ Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Sermayeye Eklenecek Satış Karları Yabancı Para Çevirim Farkları Diğer Sermaye Yedekleri KAR YEDEKLERİ Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Özel Fonlar (Yedekler) Finansal Varlıkların Değerlemesi Diğer Kar Yedekleri GEÇMİŞ YILLAR KARLARI Geçmiş Yıllar Karları GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI () Geçmiş Yıllar Zararları () Net Dönem Karı/Zararı Dönem Net Karı Dönem Net Zararı () Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı AZINLIK PAYLARI ÖZSERMAYE TOPLAMI TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE / RAYSG [] :24:06 ŞGBFYönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri 1 METİN AKGÜN GN. MD. YRD. 2 KORAY ERDOĞAN MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ :19: :22:20 Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Son Durum Ortaklıktak Temsi Bağımsı Yer Aldığı