P YASA EKRANI IMKB. Hacim (mn) ABD$/TL % -0.3% -4.7% 8.7% MKB (TL) 122,490. Toplam 1,359 /TL % -3.0% -9.5% -4.9% MKB (ABD$) 68,038

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "P YASA EKRANI IMKB. Hacim (mn) ABD$/TL 1.80-0.2% -0.3% -4.7% 8.7% MKB (TL) 122,490. Toplam 1,359 /TL 2.21 0.5% -3.0% -9.5% -4.9% MKB (ABD$) 68,038"

Transkript

1 Direkt Hat: (+90) arast GÜNE BA LARKEN P YASA BEKLENT LER P YASA EKRANI MKB 17/07/2012 Ayl k De. YBB De. 1 Y ll k De. Tablosu (IMKB-100) IMKB Endeksler Kapan (TL/$) Gün. De. (TL) ($) ($) De. ($) 2012T 2013T YTP* MKB / % 7.2% 27.9% -7.3% F/K % Mali / % 8.0% 31.5% -9.6% FD/FVAÖK Sanayi / % 2.3% 16.5% -10.8% *Yabanc Takas Pay Para Piyasas Ayl k De. YBB De. 1 Y ll k Piyasa De eri (mn) Döviz Kur. (MB Al ) 17/07/2012 Gün. De. ($) ($) De. ($) Toplam Hacim (mn) ABD$/TL % -0.3% -4.7% 8.7% MKB (TL) 122,490 1,359 /TL % -3.0% -9.5% -4.9% MKB (ABD$) 68, BORSA EKRANI ( MKB-100) En Yük. Hacim % De i im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL) Garanti Bankas -0.6% ,316.0 Brisa -13.4% ,733.1 Bankas (C) -0.9% ,924.9 Akbank -0.3% ,800.0 Koza Anadolu Metal 0.5% ,517.4 En Yük. % Kazanç % De i im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL) Metro Holding 14.3% Bim Birle ik Ma azalar 3.0% ,802.5 Park Elek. Madencilik 3.0% Golda Kuyumculuk 1.8% Do an Yay n Holding 1.5% 2.5 1,360.0 En Yük. % Kay p % De i im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL) Brisa Neta Telekom. Kartonsan Konya Çimento hlas Holding -13.4% , % , % % 6.8 1, % GARANT YATIRIM TAVS YE L STES irket Güçlü Yön Potansiyeli Anel Elektrik Beklenen i art 19% Bimeks Büyüme hikayesi 19% Bizim Toptan Güçlü büyüme potansiyeli 15% Emlak Konut Ba ar l i modeli 28% Bankas Yüksek skonto 20% Koza Anadolu Metal Maden Projeleri 23% Migros Büyüme hikayesi 19% TAV Havalimanlar Güçlü büyüme ve artan marjlar 15% Tofa Otomobil Fab. Güçlü operasyonel karl l k 26% Torunlar Gayrimenkul Büyüyen portföy 28% Türk Hava Yollar yile en operasyonel marjlar 22% IMKB-100 (2012 sonu) Yükseli potansiye 10% DÜNYA P YASALARI Ülke Endeks %De i im YBB (ABD$) Türkiye (IMKB-100) 62, % 27.9% Polonya (WIG) 40, % 9.2% Rusya (IRTS) 1, % -0.3% Brezilya (BVSP) 53, % -12.7% ngiltere(ftse100) 5, % 0.4% Japonya (N225) 8, % 1.1% ABD (DJI) 12, % 4.8% TAHV L-BONO P YASASI TL Bonolar Faiz Fiyat Fiyat De. % 7 Kas % % 17 Tem % % 20 ub % % Eurobond Faiz Fiyat Spread 14 Oca % Temmuz 15 Oca % FA Z ORANLARI Temmuz 18 Temmuz 18 Temmuz K sa Dönem Faiz Oran 18 Temmuz Gecelik Faiz O/N 5.75% 18 Temmuz MKB-100 Endeksi (ABD$) 52,000 46,000 40,000 34,000 28,000 22,000 16,000 10, P YASALARA BAKI SEKTÖR & RKET HABERLER GÜNDEM 18 Temmuz 2012 ngiltere sizlik Ba vurular (Haziran) Beklenti: 5.0bin ki i Avrupa Birli i Euro Bölgesi kamu maliyesi hakk nda raporunu ABD Yap Ba lang çlar (Haziran) Beklenti: 745bin ABD Yap zinleri (Haziran) Beklenti: 765bin ABD Fed Ba kan Bernanke yar y l raporunu sunacak ABD Fed toplant tutanaklar n yay nlayacak (Beige book) 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 MKB de güne al c l aç l bekliyoruz. Dün FED Ba kan Bernanke nin yapt konu mada ek parasal geni leme konusunda net ifadeler kullanmam olmas na kar n ABD de beklentilerin üzerinde gelen karlar Wall Street endekslerini destekledi. Yeni günde FED Ba kan Bernanke yapaca sunumun yan nda Bank of America, US Bancorp, American Express ve IBM in ikinci çeyrek finansallar takip edilecek. Yurtiçinde yar n gerçekle ecek Para Politikas Kurulu toplant s öncesinde tezgahüstü piyasada gösterge tahvil faizi %7.88 seviyesinde. Türk Liras nda düne göre s n rl bir de er art öne ç karken, MKB de tepki al mlar yla güne ba lanmas n bekliyoruz. yimserli in ivme kazanmas aç s ndan seviyesi k sa vadede önemli direnç olma özelli ini koruyor. - Emlak Konut GYO lem Hacmi (ABD$mn) KIYMETLER A.. nin görü ünü yans tmaktad r. Bu bilgiler nda yap lan ve yap lacak olan ileriye dönük yat r mlar n sonuçlar ndan irketimiz hiçbir

2 P YASALARA BAKI MKB de güne al c l aç l bekliyoruz. Dün FED Ba kan Bernanke nin yapt konu mada ek parasal geni leme konusunda net ifadeler kullanmam olmas na kar n ABD de beklentilerin üzerinde gelen karlar Wall Street endekslerini destekledi. Yeni günde FED Ba kan Bernanke yapaca sunumun yan nda Bank of America, US Bancorp, American Express ve IBM in ikinci çeyrek finansallar takip edilecek. Yurtiçinde yar n gerçekle ecek Para Politikas Kurulu toplant s öncesinde tezgahüstü piyasada gösterge tahvil faizi %7.88 seviyesinde. Türk Liras nda düne göre s n rl bir de er art öne ç karken, MKB de tepki al mlar yla güne ba lanmas n bekliyoruz. yimserli in ivme kazanmas aç s ndan seviyesi k sa vadede önemli direnç olma özelli ini koruyor. Tahvil-Bono Piyasas : vadeli gösterge tahvil dün ortalama %7.92 bile ik ile i lem görürken, valörlü i lemlerdeki ortalamas %7.91 oldu. Bu sabah bankalararas piyasada güne %7.88 bile ik seviyesinden ba layan gösterge tahvilin gün içinde %7.80-%7.95 bile ik aral nda i lem görmesini bekliyoruz. Eurobond Piyasas : Türkiye nin 5 y ll k CDS fiyat dün baz puan aral nda i lem görürken, bu sabah 200 bps seviyesinde bulunuyor vadeli Türkiye Eurobondu ise bu sabah $186.4 seviyesinden aç ld. Döviz Piyasas : /$ paritesi bu sabah , $/Yen paritesi 79.0, /Yen paritesi 97.0 seviyesinde bulunuyor. $/TL kuru bu sabaha seviyesinden ba larken, gün içinde aral nda i lem görmesini bekliyoruz ve destek, ve ise direnç seviyesidir. Uluslararas Piyasalar: Dün Senato da bir konu ma yapan Bernanke, ABD ekonomisiyle ilgili olarak karamsar bir tablo çizdi, ancak FED'in daha fazla destek önlemine yakla t beklentileri borsalarda kay plar engelledi. Bernanke'nin destekleyici nicel gev eme önlemlerine ili kin olarak spesifik ifade kullanmamas seans ba nda hisse senetlerinin de er kaybetmesine neden oldu. Ancak Fed Ba kan daha sonra, i sizli in azalmad n n netle mesi veya deflasyon risklerinin artmas halinde büyümenin desteklenmesi için baz araçlar n kullan m n n de erlendirilece ini söyledi. ABD borsalar Coca-Cola ve Goldman Sachs' n beklenenin üzerinde kâr aç klamalar ve FED Ba kan Bernanke'nin aç klamalar n n ad ndan dün yükseldi. Gün sonunda Dow Jones %0.62, S&P500 endeksi ise %0.74 de er kazand. ABD 10 y ll k tahvil faizi %1.49, Brent petrol varil fiyat ise $103.3 seviyesinden i lem gördü. Asya borsalar genelinde bu sabah dü ü görülürken, Dow Jones vadeli i lem sözle meleri ise %0.3 kay p ile i lem görüyor. De erli Madenler: Alt n bu sabah $1,580, gümü ise $27.2 seviyelerinden i lem görüyor. Platin fiyatlar $1,413, paladyum ise $580 seviyesinde bulunuyor. Vadeli bak r sözle meleri ise $345 seviyesinden i lem görüyor. 2

3 TEKN K ANAL Z YATAY TREND ÇER S NDE SIKI IK SEY R SÜRÜYOR MKB100 Günlük (TL) MKB100 Haftal k (ABD$) Düne al c l ba layan MKB100 endeksinde 63100ü a ma giri imleri yeterli olmazken, kapan %0.32'lik kay pla 62472den gerçekle ti. 202 puan gerileyen endekste i lem hacmi önceki güne göre %8 artarak milyon TL olarak gerçekle ti. MKB de en fazla i lem hacminin gerçekle ti i ilk 5 hisse GARAN, BRISA, ISCTR, AKBNK, KOZAA olurken, söz konusu hisselerdeki hacim endeksteki toplam hacmin %44 ünü olu turdu. MKB de güne al c l ba lang ç öngörüyoruz. K sa vadeli yükseli trendinin k r lmas sonras nda olu an yatay trend içerisinde aral nda dü ük hacimli e ilim devam ediyor. Olas al c l aç l la birlikte endeksin aral n test etmesini bekliyoruz. Gün içi takip edilebilecek destekler ve 61900, dirençler ise ve 63100dür direncinin a lamad endekste, gün içi zay f görünümde de i iklik olmayacakt r deste inin alt ndaki gerilemeler ise O-B-O formasyonu fiyatlamas na neden olacakt r. Günlük Olarak Takip Edilebilecek Hisseler Hisse Destekler Dirençler TSKB HURGZ FENER AKSA GLYHO

4 RKET HABERLER Emlak Konut GYO (EKGYO.IS) 5,575mn TL AL Emlak Konut Haziran ay nda toplam 242mn TL de erinde 672 konut satm t r. Haziran verilerinin hisse üzerindeki etkisinin nötr olaca n dü ünüyoruz. irket May s ay nda 165mn TL tutar nda toplam 489 konut satm t. Böylece ilk 6 ayda toplam 1,169mn TL bedelinde 3,776 konut sat lm t r. Sat larda Haziran ay nda sat lar ba layan Metropol stanbul projesi 99mn TL tutar nda 193 konut ile öne ç kmaktad r. Emlak Konut, 2010 da 7,766 konut ve 2011 de ise 12,658 konut satm t r. irket y lba nda 2012 y l konut sat hedefini 10bin ünite olarak aç klam t. Y l sonu hedeflerine ula mas için 3. çeyrekte ba layacak Ayaza a projesi önem ta maktad r. 4

5 KURUMSAL LEMLER Nakit Temettü Da t m Hisse Ba na Brüt (TL) Brüt Temettü Verimi (%) Sermaye Art r m Mevcut Sermaye (mn TL) irket MKB Kodu Tarih Toplam (mn TL) Bedelli (%) Bedelsiz (%) Kapan (TL) Feni Alüminyum FENIS 20/07/ Haznedar Refrakter HZNDR 20/07/ Mart G.M.Y.O. MRGYO 29/08/ % 0.55 P nar Entegre Et Ve Un PETUN 25/09/ % 5.40 P nar Süt PNSUT 25/09/ % Bossa BOSSA % 2.09 Alt nya ALYAG Aselsan ASELS Ataç n aat ATAC Ata Y.O. ATAYO Aviva Sigorta AVIVA Avod G da AVOD Bagfa BAGFS Bisa Tekstil BISAS Berkosan Yal t m Ve Tec BRKSN Birlik Mensucat BRMEN Ege Gübre EGGUB Escort Computer ESCOM Halk Sigorta HALKS I klar Enerji Ve Yap Hol IEYHO Y.O. ISYAT Karkim Sondaj Ak kanla KARKM Kapital Yat r m Holding KPHOL Mango MANGO Mata Matbaac l k MATAS Menderes Tekstil MNDRS Neta Telekom. NETAS Selçuk G da SELGD Torunlar G.M.Y.O. TRGYO Trakya Cam TRKCM Trabzonspor TSPOR Usa UCAK Yap Kred S gorta YKSGR

6 AL TAVS YELER M Z N GÜNLÜK PERFORMANSI Kapan Fiyat (TL) 17/07/ /07/2012 De i im Anel Elektrik % Bimeks % Bizim Toptan % Emlak G.M.Y.O % Bankas (C) % Koza Anadolu Metal % Migros % Tav Havalimanlar % Tofa Otomobil Fab % Torunlar G.M.Y.O % Türk Hava Yollar % Portföyümüzün Getirisi -0.09% MKB ,473 62, % Relatif Performans 0.23% AL Listemiz; ANELE, BMEKS, BIZIM, EKGYO, ISCTR, MGROS, TAVHL, TOASO, TRGYO, THYAO hisselerinden olu maktad r % 31% 20% 16% 30% 25% 22% 10% 20% 0% 15% 10% 8% -10% -10% 5% -20% 0% -22% -5% -30% AL Tavsiyelerimiz MKB-100 Endeks Relatif AL Tavsiyelerimiz MKB-100 Endeks Relatif * AL listemizin performans 13 Temmuz tarihinde hesaplanm t r. 6

7 TAVS YE L STES F NANSAL Hisse Temel Kapan Hedef Art Piyasa De eri Ort. F/K F/DD Özkaynak Get. Tavsiye (TL) Fiyat * Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2012T 2013T 2012T 2013T 2012T 2013T Bankalar Banks % 15.1% Akbank AKBNK TUT % 14, % 14.0% Garanti Bankas GARAN , Halk Bankas HALKB TUT % 9, % 22.4% Bankas ISCTR AL % 11, % 13.1% Vak fbank VAKBN SAT % 4, % 13.1% YKB YKBNK TUT % 8, % 15.6% Hisse Temel Kapan Hedef Art Piyasa De eri Ort. F/K Düz. NAD Düz. NAD Tavsiye (TL) Fiyat * Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2012T 2013T (mntl) prim / iskonto Holdingler Do an Holding DOHOL TUT % 1, pek Enerji IPEKE TUT % Koç Holding KCHOL TUT % 9, Koza Anadolu Metal KOZAA AL % Sabanc Holding SAHOL TUT % 8, i e Cam SISE TUT % 2, Hisse Temel Kapan Hedef Art Piyasa De eri Ort. F/K FD/FVAÖK F/DD Tavsiye (TL) Fiyat * Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2012T 2013T 2012T 2013T Trailing GYO Emlak GYO EKGYO AL % 3, GYO ISGYO TUT % Sinpa GYO SNGYO TUT % Torunlar GYO TRGYO AL % ,686-44% 1,664-36% 18,776-8% 3,048-50% 22,314-30% 4,379-10% Hisse Temel Kapan Hedef Art Piyasa De eri Ort. F/K FD/FVAÖK FD/Sat Tavsiye (TL) Fiyat * Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2012T 2013T 2012T 2013T 2012T 2013T SANAY Anadolu Efes AEFES TUT % 7, Akçansa AKCNS TUT % Ak Enerji AKENR TUT % Aksa Enerji AKSEN TUT % 1, Anadolu Cam ANACM TUT % Anel Elektrik ANELE AL % Arçelik ARCLK TUT % 3, Aygaz AYGAZ TUT % 1, B M BIMAS TUT % 6, Bimeks BMEKS AL % Bizim Toptan BIZIM AL % Coca-Cola çecek CCOLA TUT % 3, Çimsa CIMSA TUT % Do u Otomotiv DOAS Enka n aat ENKAI TUT % 7, Ere li Demir Çelik EREGL TUT % 3, Ford Otosan FROTO TUT % 3, Ipek Enerji IPEKE TUT % Koza Maden KOZAA AL % Koza Alt n KOZAL TUT % 2, Kardemir (D) KRDMD TUT % Migros MGROS AL % 1, Tat Konserve TATKS TUT % TAV Havalimanlar TAVHL AL % 1, Tekfen Holding TKFEN TUT % 1, Turkcell TCELL TUT % 11, Türk Hava Yollar THYAO AL % 2, Tofa TOASO AL % 2, Trakya Cam TRKCM TUT % Türk Telekom TTKOM TUT % 13, Türk Traktör TTRAK TUT % Tüpra TUPRS TUT % 5, Zorlu Enerji ZOREN TUT % MKB-100 XU100 62,473 68,448 10% 198,396 1, *: 2012-sonu **: 6 ayl k (milyon ABD$) Halka aç k grup irketlerimiz olan GARAN, DOAS, GARFA, DGGYO, GRNYO için tavsiye vermeyip tahmin yapm yoruz 7

8 VER AKI I 18 Temmuz Çar amba 11:30 ngiltere sizlik Ba vurular (Haziran) Önceki Veri: 8.1bin ki i / Beklenti: 5.0bin ki i 13:00 Avrupa Birli i Euro Bölgesi kamu maliyesi hakk nda raporunu yay nlayacak 15:30 ABD Yap Ba lang çlar (Haziran) Önceki Veri: 708bin / Beklenti: 745bin 15:30 ABD Yap zinleri (Haziran) Önceki Veri: 780bin / Beklenti: 765bin 17:00 ABD Fed Ba kan Bernanke yar y l raporunu Amerikan hükümetine verecek. 21:00 ABD Fed toplant tutanaklar n yay nlayacak (Beige book) 19 Temmuz Per embe 14:00 TCMB Faiz Karar Önceki Veri: %5.75 / Beklenti: m.d. 15:00 Angela Merkel Alman parlamentosunda spanyol bankalar na yard m konusunu tart acak. 15:30 ABD Haftal k sizlik Ba vurular Önceki Veri: 374bin ki i / Beklenti: m.d. 17:00 ABD Philadelphia Fed. (Temmuz) Önceki Veri: / Beklenti: -7 17:00 ABD Mevcut Konut Sat lar (Haziran) Önceki Veri: 4.55mln / Beklenti: 4.64mln 17:00 ABD Öncü Göstergeler (Haziran) Önceki Veri: %0.30 / Beklenti: m.d. 20 Temmuz Cuma 09:00 Almanya Üretici Fiyat Endeksi (Haziran) (Ayl k) Önceki Veri: %-0.30 / Beklenti: m.d. 23 Temmuz Pazartesi 11:00 Türkiye Yabanc Turist Say s (Haziran) (Y ll k) Önceki Veri: %-1.50 / Beklenti: m.d 15:30 ABD Chicago Fed Milli Aktivite Endeksi (Haziran) Önceki Veri: / Beklenti: m.d 17:00 AB Tüketici Güven Endeksi (Temmuz) Önceki Veri: / Beklenti: m.d 24 Temmuz Sal 09:45 Fransa Dünyas Güven Endeksi (Temmuz) Önceki Veri: 92 / Beklenti: m.d 10:00 Fransa PMI malat Endeksi (Temmuz) Önceki Veri: 45.2 / Beklenti: m.d 10:00 Fransa PMI Hizmet Endeksi (Temmuz) Önceki Veri: 47.9 / Beklenti: m.d 10:30 Almanya PMI malat Endeksi (Temmuz) Önceki Veri: 45 / Beklenti: m.d 10:30 Almanya PMI Hizmet Endeksi (Temmuz) Önceki Veri: 49.9 / Beklenti: m.d 11:00 AB PMI Kompozit Endeksi (Temmuz) Önceki Veri: 46.4 / Beklenti: m.d 11:00 AB PMI malat Endeksi (Temmuz) Önceki Veri: 45.1 / Beklenti: m.d 17:00 ABD Richmond Fed malat Endeksi (Temmuz) Önceki Veri: -3 / Beklenti: m.d 17:00 ABD Konut Fiyat Endeksi (Ayl k) (May s) Önceki Veri: %0.80 / Beklenti: m.d 25 Temmuz Çar amba TCELL 2Ç12 Kar Aç klamas GY beklentisi: 525mn TL / Beklenti: 460mn TL 11:00 Almanya IFO Ortam Anketi (Temmuz) Önceki Veri: / Beklenti: m.d 11:00 Almanya IFO Beklenti Anketi (Temmuz) Önceki Veri: 97.3 / Beklenti: m.d 11:00 talya Tüketici Güven Endeksi (Temmuz) Önceki Veri: 85.3 / Beklenti: m.d 11:30 ngiltere GSYH (2Ç12) (Çeyreklik) Önceki Veri: %-0.30 / Beklenti: m.d 14:30 Türkiye Sanayi Güveni (Temmuz) Önceki Veri: %108.1 / Beklenti: m.d 14:30 Türkiye Kapasite Kullan m Oran (Temmuz) Önceki Veri: %74.60 / Beklenti: m.d 17:00 ABD Yeni Konut Sat lar (Haziran) Önceki Veri: 369K / Beklenti: m.d 8

9 Garanti Yatırım Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No Be ikta, stanbul Telefon: Faks: Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirlili ine inand m z sa lam kaynaklardan derlemi olup, yap lan yorumlar sadece GARANT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. nin görü ünü yans tmaktad r. Bu bilgiler nda yap lan ve yap lacak olan ileriye dönük yat r mlar n sonuçlar ndan irketimiz hiçbir Ayr ca, Garanti Yat r m Menkul K ymetler A..'nin yaz l izni olmad kça bu raporlar n içeri i k smen ya da tamamen üçüncü ki ilerce hiç bir ekil ve ortamda yay nlanamaz, iktisab edilemez, al nt yap lamaz, kullan lamaz. Rapor gönderilen ki iye özel ve münhas rd r. 3 lave olarak, bu raporun gönderildi i ve yukar daki aç klamalar m z do rultusunda kullan ld ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynakl tüm talep ve dava haklar m z sakl d r.