P YASA EKRANI IMKB. Hacim (mn) ABD$/TL % -1.1% -4.1% 11.6% MKB (TL) 117,635. Toplam 2,192 /TL % -1.7% -7.4% -2.1% MKB (ABD$) 64,909

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "P YASA EKRANI IMKB. Hacim (mn) ABD$/TL 1.81 0.8% -1.1% -4.1% 11.6% MKB (TL) 117,635. Toplam 2,192 /TL 2.26 0.4% -1.7% -7.4% -2.1% MKB (ABD$) 64,909"

Transkript

1 Direkt Hat: (+90) arast GÜNE BA LARKEN P YASA BEKLENT LER P YASA EKRANI MKB 25/06/2012 Ayl k De. YBB De. 1 Y ll k De. Tablosu (IMKB-100) IMKB Endeksler Kapan (TL/$) Gün. De. (TL) ($) ($) De. ($) 2012T 2013T YTP* MKB / % 9.7% 20.9% -14.2% F/K ,32% Mali / % 14.2% 25.0% -16.4% FD/FVAÖK Sanayi / % 4.1% 11.7% -14.0% *Yabanc Takas Pay Para Piyasas Ayl k De. YBB De. 1 Y ll k Piyasa De eri (mn) Döviz Kur. (MB Al ) 25/06/2012 Gün. De. ($) ($) De. ($) Toplam Hacim (mn) ABD$/TL % -1.1% -4.1% 11.6% MKB (TL) 117,635 2,192 /TL % -1.7% -7.4% -2.1% MKB (ABD$) 64,909 1,210 BORSA EKRANI ( MKB-100) En Yük. Hacim % De i im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL) Garanti Bankas -1.5% ,972.0 Akbank -2.8% ,640.0 Fenerbahçe 11.8% ,375.0 Bankas (C) -1.8% ,889.9 T. Vak flar Bankas -1.7% ,575.0 En Yük. % Kazanç % De i im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL) Fenerbahçe 11.8% ,375.0 Do u Otomotiv 1.2% 1.6 1,148.4 Sabanc Holding 0.5% ,670.3 Turkcell 0.5% ,184.0 Aselsan 0.0% ,563.9 En Yük. % Kay p % De i im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL) Neta Telekom. Kartonsan Brisa Good-Year Konya Çimento -10.3% , % % , % % ,598.5 GARANT YATIRIM TAVS YE L STES irket Güçlü Yön Potansiyeli Anel Elektrik Beklenen i art 17% Bimeks Büyüme hikayesi 39% Bizim Toptan Güçlü büyüme potansiyeli 14% Emlak Konut Ba ar l i modeli 30% Halkbank Yüksek kar potansiyeli -8% Bankas Yüksek skonto 3% Migros Büyüme hikayesi 28% TAV Havalimanlar Güçlü büyüme ve artan marjlar 21% Türk Telekom Defansif yap ve yüksek temettü 23% Türk Hava Yollar yile en operasyonel marjlar 17% IMKB-100 (2012 sonu) Yükseli potansiye 8% DÜNYA P YASALARI Ülke Endeks %De i im YBB (ABD$) Türkiye (IMKB-100) 60, % 20.9% Polonya (WIG) 40, % 6.8% Rusya (IRTS) 1, % -11.6% Brezilya (BVSP) 53, % -14.4% ngiltere(ftse100) 5, % -2.4% Japonya (N225) 8, % -1.0% ABD (DJI) 12, % 2.3% MKB-100 Endeksi (ABD$) P YASALARA BAKI EKONOM HABERLER SEKTÖR & RKET HABERLER 26 Haziran Bankac l k TAHV L-BONO P YASASI - Beyaz E ya - Aksa Enerji TL Bonolar Faiz Fiyat Fiyat De. % - Turkcell 7 Kas % % 17 Tem % % 20 ub % % Eurobond Faiz Fiyat Spread GÜNDEM 14 Oca % Haziran Avrupa Birli i Karada, zlanda ve Türkiye ile birli e giri müzakereleri 15 Oca % Haziran 09:45 Fransa Tüketici Güven Endeksi (Haziran) Beklenti: 89 FA Z ORANLARI 26 Haziran talya Perakende Sat lar (Nisan) (Ayl k) Beklenti: -% Haziran ABD S&P Case Shiller Konut Fiyat Endeksi (Nisan) Beklenti: K sa Dönem Faiz Oran 26 Haziran ABD Tüketici Güven Endeksi (Haziran) Beklenti: 63 Gecelik Faiz O/N 5.75% 26 Haziran ABD Richmond Fed malat Endeksi (Haziran) Beklenti: 2 52,000 46,000 40,000 34,000 28,000 22,000 16,000 10, ,000 4,000 3,000 2,000 1,000 MKB de k smi al c l ba lang ç öngörüyoruz. Almanya Ba bakan Merkel in dün yapm oldu u aç klamalar sonras nda AB Liderler zirvesine yönelik beklentilerin azalmas haftaya sat c l ba lang ç yap lmas na neden oldu. Ayr ca spanyol bankalar na ili kin not indirim beklentileri de olumsuz görünüme katk sa lad. Veri ak n n zay f oldu u günde Avrupa piyasalar nda yatay aç l bekliyoruz. Türk Liras taraf nda düne göre s n rl bir de er art olu urken, MKB de ise s n rl olumlu aç l bekliyoruz. Dün itibariyle k sa vadeli yükseli trendi alt na gerileyen MKB de yeniden direnci a lamad takdirde zay f görünüm devam edecektir. Kapasite Kullan m Oran ve Reel Kesim Güven Endeksi, Haziran 2012: Kapasite kullan m oran Haziran ay nda 74,6 oldu. Önceki ay 74,7 idi. Mevsimsellikten ar nd r lm veride ise bir miktar gerileme var, %73 seviyesinde önceki ay 74.4 idi. Sanayi taraf nda ise güven endeksi dü üyor. May s ay nda 113 seviyelerinde olan rakam Haziran da 108 seviyelerine geriledi. Özellikle gelecek 3 aya ili kin beklentilerde (üretim hacmi, ihracat sipari miktar vs) kötüle me dikkat çekici. Anket sonuçlar, ekonomide ilerleyen vadede yava laman n daha da belirginle ece i yönündeki görü ümüzle uyumlu. 0 lem Hacmi (ABD$mn) KIYMETLER A.. nin görü ünü yans tmaktad r. Bu bilgiler nda yap lan ve yap lacak olan ileriye dönük yat r mlar n sonuçlar ndan irketimiz hiçbir

2 P YASALARA BAKI MKB de k smi al c l ba lang ç öngörüyoruz. Almanya Ba bakan Merkel in dün yapm oldu u aç klamalar sonras nda AB Liderler zirvesine yönelik beklentilerin azalmas haftaya sat c l ba lang ç yap lmas na neden oldu. Ayr ca spanyol bankalar na ili kin not indirim beklentileri de olumsuz görünüme katk sa lad. Veri ak n n zay f oldu u günde Avrupa piyasalar nda yatay aç l bekliyoruz. Türk Liras taraf nda düne göre s n rl bir de er art olu urken, MKB de ise s n rl olumlu aç l bekliyoruz. Dün itibariyle k sa vadeli yükseli trendi alt na gerileyen MKB de yeniden direnci a lamad takdirde zay f görünüm devam edecektir. Tahvil-Bono Piyasas : vadeli gösterge tahvil dün %8.90 bile ik ile i lem görürken, valörlü i lemlerdeki ortalamas %8.91 oldu. Bu sabah bankalararas piyasada güne %8.92 bile ik seviyesinden ba layan gösterge tahvilin gün içinde %8.85-%9.05 bile ik aral nda i lem görmesini bekliyoruz. Eurobond Piyasas : Türkiye nin 5 y ll k CDS fiyat dün baz puan aral nda i lem görürken, bu sabah 250 bps seviyesinde bulunuyor vadeli Türkiye Eurobondu ise bu sabah $176.0 seviyesinden aç ld. Döviz Piyasas : /$ paritesi bu sabah , $/Yen paritesi 79.5, /Yen paritesi 99.4 seviyesinde bulunuyor. $/TL kuru bu sabaha seviyesinden ba larken, gün içinde aral nda i lem görmesini bekliyoruz ve destek, ve ise direnç seviyesidir. Uluslararas Piyasalar: Bu haftasonu yap lacak AB zirvesinde krizi sona erdirecek kararlar al namayaca kayg lar dün piyasalara sert sat getirdi. Özellikle Almanya Ba bakan Merkel in aç klamalar, ortak tahvil ihrac beklentisinin bitirdi. Buna ek olarak Yunanistan n yeni maliye bakan n n da istifa etti i haberi piyasalardaki olumsuz havay güçlendirdi. Avrupa daki krizin ABD irketlerinin kar görünümünü olumsuz etkileyece i dü üncesi ABD borsalar nda da sat lar sebep oldu. Gün sonunda Dow Jones %1.09, S&P 500 endeksi ise %1.60 de er yitirdi. ABD 10 y ll k tahvil faizi %1.61, Brent petrol varil fiyat ise $90.8 seviyesinden i lem gördü. Asya borsalar bu sabah gerilerken, Dow Jones vadeli i lem sözle meleri ise %0.1 prim ile i lem görüyor. De erli Madenler: Alt n bu sabah $1,584, gümü ise $27.4 seviyelerinden i lem görüyor. Platin fiyatlar $1,439, paladyum ise $606 seviyesinde bulunuyor. Vadeli bak r sözle meleri ise $333 seviyesinden i lem görüyor. EKONOM HABERLER Kapasite Kullan m Oran ve Reel Kesim Güven Endeksi, Haziran 2012: Kapasite kullan m oran Haziran ay nda 74,6 oldu. Önceki ay 74,7 idi. Mevsimsellikten ar nd r lm veride ise bir miktar gerileme var, %73 seviyesinde önceki ay 74.4 idi. Sanayi taraf nda ise güven endeksi dü üyor. May s ay nda 113 seviyelerinde olan rakam Haziran da 108 seviyelerine geriledi. Özellikle gelecek 3 aya ili kin beklentilerde (üretim hacmi, ihracat sipari miktar vs) kötüle me dikkat çekici. Anket sonuçlar, ekonomide ilerleyen vadede yava laman n daha da belirginle ece i yönündeki görü ümüzle uyumlu. 2

3 TEKN K ANAL Z SATI BASKISININ AZALMASI Ç N D RENC A ILMALI MKB100 Günlük (TL) MKB100 Haftal kk (ABD$) MKB100 endeksi haftan n ilk i lem gününde üzerinde tutunamazken, kapan a yak n gelen sat larla günü %1.61 lik kay pla seviyesinden tamamlad. 972 puan gerileyen endekste 92 hisse de er kaybederken 4 hisse ise yükseldi. lem hacmi önceki güne göre %17 azalarak milyontl olarak gerçekle ti. MKB de en fazla i lem hacminin gerçekle ti i ilk 5 hisse GARAN, AKBNK, FENER, ISCTR, VAKBN olurken, söz konusu hisselerdeki hacim endeksteki toplam hacmin %42 sini olu turdu. MKB de güne k smi al c l ba lang ç öngörüyoruz. Dün itibariyle k sa vadeli yükselen trendin alt na gerileyen endekste, aç l la birlikte trende geri dönü denemeleri beklenebilir. Bu paralelde k smi al c l aç l sonras nda ve dirençlerini takip edece iz. Özellikle direncinin a lamamas endekste zay f görünümün devam na neden olacakt r ve seviyeleri ise günlük vadede takip edece imiz desteklerdir. Günlük Olarak Takip Edilebilecek Hisseler Hisse Destekler Dirençler AEFES BAGFS GLYHO

4 SEKTÖR HABERLER Beyaz E ya Enerji Verimlili i strateji belgesi kapsam nda 1 Temmuz itibariyle, A s n f n n alt ndaki buzdolaplar n n sat ve ithalat yasaklanacak. Sektörün ba l ca oyuncular olan Arçelik, Vestel ve Siemens n buzdolab üretiminin büyük ço unlu unun A s n f ve üzeri olmas dolay s yla, haberin Arçelik (ARCLK.IS, TUT) üzerinde etkisi olmas n beklemiyoruz. Bankac l k BDDK 15 Haziran 2012 Haftal k Bankac l k Verileri... Kredi Büyümesi: 15 Haziran itibariyle, haftal k bazda toplam krediler %0.6 artt. Toplam TL kredilerin önceki haftaya göre %0.9 büyüdü ü haftada, YP kredi hacmi ise ABD$ baz nda %0.4 büyümü tür. Y ll k büyüme rakamlar na bakt m zda ise, toplam kredi büyümesi haftal k bazda 23 baz puan azald ve %20.9 oldu. Y lba ndan bugüne toplam kredi büyümesi ise, %7.0 olarak gerçekle ti (Geçti imiz hafta:%6.4). Detaylara bakt m zda; TL kredilerin haftal k bazda %0.9 büyüdü ü haftada, y ll k bazda büyüme ise ve %22.1 (haftal k de i im: +93 baz puan) oldu. Segment baz nda bakt m zda büyümenin kurumsal krediler (haftal k büyüme: %1.9) ve kredi kartlar (haftal k büyüme: %1.4) taraf nda ya and n görüyoruz. 1Ç12 nin son haftalar ndan itibaren toparlanma gördü ümüz tüketici kredi hacmi ise haftal k bazda de i medi. Önümüzdeki haftalarda aç klanacak veriler bu yava laman n geçici olup olmad hakk nda daha iyi fikir verecektir. YP krediler ise, önceki haftaya göre dolar baz nda %0.4 artt ve y ll k büyüme rakam haftal k bazda 12 baz puan azalarak %3.7 olarak gerçekle ti. Aktif Kalitesi: Takibe dönü en kredi oran haftal k bazda 5 baz puan azald ve %2.71 oldu. Haftal k bazda toplam kredi hacmi büyürken, brüt takibe dönü en kredi hacmi ise ayn dönemde %1.1 azald. Bu durum haftal k bazda iyile menin en büyük nedenidir. Segment baz nda iyile me ise, en çok daha h zl büyümenin ya and TL kurumsal krediler (haftal k bazda azalma: 12 baz puan) ve kredi kartlar nda (haftal k bazda azalma: 29 baz puan) ya and. Mevduat Büyümesi: Sektörünün toplam mevduat taban önceki haftaya göre %1.5 büyüdü. TL mevduat n haftal k bazda %2.2 büyüdü ü haftada, YP mevduat ise dolar baz nda %1.2 büyüdü. Önceki haftan n aksine mevduat büyümesinde bir toparlanma ya and n görüyoruz. Böylece, y lba ndan bugüne TL kredi büyümesi %3 olurken, YP mevduat büyümesi ise dolar baz nda %12.5 oldu. 4

5 RKET HABERLER Aksa Enerji (AKSEN.IS) 1,964mn TL TUT Hürriyet Gazetesinin haberine göre Suriye ye elektrik ihraç eden Aksa Enerji yetkilileri, tahsil edilememi baz faturalar oldu unu bildirdi. Aksa Enerji nin ana orta Kazanc Holding in ba l ortakl Aksa Elektrik, Haziran 2011 de Suriye ye elektrik ihracat na ba lam t. Daha sonra ihracat n üç ay daha sürdürülmesi karar al nm t. Habere göre, irket Suriye ile kontrat n iptal edilmesi durumunda tahsil edilemeyen faturalar için Ekonomi Bakanl n n Suriye ye ihracat yapan firmalara ödedi i tazminattan faydalanabileceklerini belirtti. Aksa yetkilileri anla ma çerçevesinde y l sonuna kadar 500GWs enerji verilece ini aç klad. Aksa Enerji nin 2012 y l nda toplam 10,500GWs elektrik sataca n tahmin ediyoruz. Kontratlar n iptal edilmesi durumunda sat hacmi dü ece i için hisse üzerinde bask olaca n dü ünüyoruz. Turkcell (TCELL.IS) mn TL TUT Ak am Gazetesinin haberine göre, BTK Ba kan Tayfun Acarer Acarer, Turkcell'de olas kontrol de i ikli inde mutlaka BTK onay gerekti ini, yönetim de i ikli inin otomatikman olamayaca n ve kuruldan onay ç kmas gerekti ini kaydetti. Acarer, Turkcell in istikrar n n hem kendileri hem de aboneler aç s ndan da önemli oldu unu belirtti. Yorum: Haberin etkisini bu a amada nötr olarak de erlendiriyoruz. Hat rlanaca gibi, Turkcell in Ola an Genel Kurul Toplant s 29 Haziran Cuma günü yap lacakt r. 5

6 KURUMSAL LEMLER Nakit Temettü Da t m Hisse Ba na Brüt (TL) Brüt Temettü Verimi (%) Sermaye Art r m Mevcut Sermaye (mn TL) irket MKB Kodu Tarih Toplam (mn TL) Bedelli (%) Bedelsiz (%) Kapan (TL) Ayen Enerji AYEN 27/06/ % 1.85 Do & Co Restaurants & CDOCO 09/07/ % Mart G.M.Y.O. MRGYO 29/08/ % 0.56 P nar Entegre Et Ve Un PETUN 25/09/ % 5.40 P nar Süt PNSUT 25/09/ % Bossa BOSSA % 2.09 Plastik Ak ll Kart PKART % 2.22 Albaraka Türk Kat l m Ba ALBRK Alt nya ALYAG Anadolu Cam ANACM Aselsan ASELS Asya Y.O. ASYO Ataç n aat ATAC Ata Y.O. ATAYO Aviva Sigorta AVIVA Avod G da AVOD Bagfa BAGFS Bisa Tekstil BISAS Brisa BRISA Berkosan Yal t m Ve Tec BRKSN Birlik Mensucat BRMEN Borova Yap BROVA Bat Çimento BTCIM Ege Gübre EGGUB Escort Computer ESCOM Feni Alüminyum FENIS Finansbank FINBN Gersan Elektrik GEREL Haznedar Refrakter HZNDR I klar Enerji Ve Yap Hol IEYHO Yat r m ISMEN Y.O. ISYAT zmir Demir Çelik IZMDC Kiler G.M.Y.O. KLGYO Kapital Yat r m Holding KPHOL Kron Telekomünikasyon KRONT Mango MANGO Mata Matbaac l k MATAS Menderes Tekstil MNDRS Neta Telekom. NETAS Reysa G.M.Y.O. RYGYO Selçuk G da SELGD Torunlar G.M.Y.O. TRGYO Trakya Cam TRKCM Trabzonspor TSPOR Yap Kred S gorta YKSGR

7 AL TAVS YELER M Z N GÜNLÜK PERFORMANSI Kapan Fiyat (TL) 25/06/ /06/2012 De i im Anel Elektrik % Bimeks % Bizim Toptan % Emlak G.M.Y.O % Halk Bankas % Bankas (C) % Migros % Tav Havalimanlar % Türk Telekom % Türk Hava Yollar % Portföyümüzün Getirisi -1.89% MKB ,479 60, % Relatif Performans -0.28% AL Listemiz; ANELE, BMEKS, BIZIM, EKGYO, HALKB, ISCTR, MGROS, TAVHL, TTKOM, THYAO hisselerinden olu maktad r % 25% 20% 26% 18% 20% 10% 16% 15% 0% 10% 7% -10% 5% -20% 0% -5% -30% AL Tavsiyelerimiz MKB-100 Endeks Relatif * AL listemizin performans 22 Haziran tarihinde hesaplanm t r. -10% -22% AL Tavsiyelerimiz MKB-100 Endeks Relatif 7

8 TAVS YE L STES Hedef Fiyat Hedef Fiyata Piyasa De eri Özkaynak Temel Kapan 2012-sonu Göre Potansiyel (mn TL) F/K Net Faiz Marj Getirisi F/DD Hisse Tavsiye (TL) (TL) (TL) 2012T 2012T 2012T 2012T AKBNK TUT % 24, % 11.8% 1.2 GARAN , HALKB AL % 17, % 21.7% 1.6 ISCTR AL % 19, % 11.9% 1.0 VAKBN TUT % 8, % 12.4% 0.8 YKBNK TUT % 14, % 14.0% 1.1 Ortalama % 14.0% Hedef Fiyat Hedef Fiyata Düzeltilmi Düzelt. NAD'ne Piyasa De eri Temel Kapan 2012-sonu Göre Potansiyel (mn TL) F/K Net Aktif De. Göre Prim (+) F/DD Hisse Tavsiye (TL) (TL) (TL) 2012T (mn TL) skonto(-) 2012/03 DOHOL TUT % 1, , % 0.5 KCHOL TUT % 16, , % 0.7 SAHOL TUT % 15, , % 0.6 SISE TUT % 3, , % 0.7 TKFEN TUT % 2, OLD NGLER Hedef Fiyat Hedef Fiyata Temel Kapan 2012-sonu Göre Potansiyel Piyasa De eri (mn TL) F/K FD/Sat lar FD/FVAÖK F/DD Hisse Tavsiye (TL) (TL) (TL) 2012T 2012T 2012T 2012/03 AEFES TUT % 13, AKCNS TUT % 1, AKENR TUT % AKSEN TUT % 1, ANACM TUT % ANELE AL % ARCLK TUT % 5, AYGAZ TUT % 2, BIMAS TUT % 10, BMEKS AL % BIZIM AL % CCOLA TUT % 6, CIMSA TUT % 1, DOAS , EKGYO AL % 5, ENKAI TUT % 12, EREGL TUT % 6, FROTO TUT % 5, ISGYO TUT % KOZAL TUT % 5, KRDMD TUT % MGROS AL % 3, SNGYO TUT % TATKS TUT % TAVHL AL % 3, TCELL TUT % 19, THYAO AL % 3, TOASO TUT % 3, TRGYO TUT % 1, TRKCM TUT % 1, TTKOM AL % 23, TTRAK TUT % 1, TUPRS TUT % 9, ZOREN TUT % a.d. XUSIN XU100 59,479 64,035 8% 340, *Halka aç k grup irketlerimiz olan GARAN, DOAS, GARFA, DGGYO, GRNYO için tavsiye vermeyip tahmin yapm yoruz 8

9 VER AKI I 26 Haziran Sal Avrupa Birli i Karada, zlanda ve Türkiye ile birli e giri müzakereleri yapacak 09:45 Fransa Tüketici Güven Endeksi (Haziran) Önceki Veri: 90 / Beklenti: 89 11:00 talya Perakende Sat lar (Nisan) (Ayl k) Önceki Veri: -%0.20 / Beklenti: -%0.6 16:00 ABD S&P Case Shiller Konut Fiyat Endeksi (Nisan) Önceki Veri: / Beklenti: :00 ABD Tüketici Güven Endeksi (Haziran) Önceki Veri: 64.9 / Beklenti: 63 17:00 ABD Richmond Fed malat Endeksi (Haziran) Önceki Veri: 4 / Beklenti: 2 27 Haziran Çar amba 11:00 talya Dünyas Güven Endeksi (Haziran) Önceki Veri: 86.2 / Beklenti: m.d. 14:00 ABD MBA Mortgage Ba vurular Önceki Veri: m.d. / Beklenti: m.d. 15:00 Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (Haziran) (Ayl k) Önceki Veri: -%0.20 / Beklenti: m.d. 15:30 ABD Dayan kl Mal Sipari leri (May s) Önceki Veri: %0.2 / Beklenti: % :00 ABD Bekleyen Konut Sat lar (May s) (Ayl k) Önceki Veri: -%5.50 / Beklenti: % Haziran Per embe Avrupa Birli i liderleri Brükselde toplanacak Köprü ve otoyol ihalesinde ön yeterlilik tarihi 10:55 Almanya sizlik Oran (Haziran) Önceki Veri: %6.70 / Beklenti: m.d. 11:00 talya Üretici Fiyat Endeksi (May s) (Ayl k) Önceki Veri: %0.30 / Beklenti: m.d. 11:30 ngiltere GSY H (1Ç12) (Çeyreklik) Önceki Veri: -%0.30 / Beklenti: m.d. 12:00 AB Tüketici Güven Endeksi (Haziran) (Nihai) Önceki Veri: m.d. / Beklenti: m.d. 12:00 talya Tüketici Fiyat Endeksi (Haziran) (Ayl k) Önceki Veri: %0.0 / Beklenti: m.d. 15:30 ABD GSY H (1Ç12) (Y ll k) Önceki Veri: %1.90 / Beklenti: % :30 ABD Ki isel Tüketim (1Ç12) Önceki Veri: %2.70 / Beklenti: m.d. 15:30 ABD Çekirdek Ki isel Tüketim Harcamalar (1Ç12) (Çeyreklik) Önceki Veri: %2.10 / Beklenti: % :30 ABD Haftal k sizlik Ba vurular Önceki Veri: 386 bin ki i / Beklenti: m.d. 29 Haziran Cuma Avrupa Birli i liderleri Brükselde toplanacak 02:01 ngiltere GFK Tüketici Güveni Anketi (Haziran) Önceki Veri: -29 / Beklenti: m.d. 02:30 Japonya sizlik Oran (May s) Önceki Veri: %4.60 / Beklenti: % :50 Japonya Sanayi Üretimi (May s) (Ayl k) Önceki Veri: -%0.20 / Beklenti: m.d. 05:30 Çin HSBC PMI malat Endeksi (Haziran) Önceki Veri: 48.4 / Beklenti: m.d. 08:30 Fransa GSY H (1Ç12) (Çeyreklik) (Nihai) Önceki Veri: %0.0 / Beklenti: m.d. 09:45 Fransa Üretici Fiyat Endeksi (May s) (Ayl k) Önceki Veri: %0.0 / Beklenti: m.d. 10:00 Türkiye Cari Denge (May s) Önceki Veri: $-6.6mlr / Beklenti: m.d. 15:30 ABD Ki isel Gelirler (May s) Önceki Veri: %0.2 / Beklenti: % :30 ABD Ki isel Harcamalar (May s) Önceki Veri: %0.3 / Beklenti: % :30 ABD Çekirdek Ki isel Harcamalar (May s) (Ayl k) Önceki Veri: %0.1 / Beklenti: %0.2 16:45 ABD Chicago Al m Yönetici Endeksi (Haziran) Önceki Veri: 52.7 / Beklenti: :55 ABD Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Haziran) (Nihai) Önceki Veri: 74.1 / Beklenti:

10 Garanti Yatırım Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No Be ikta, stanbul Telefon: Faks: Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirlili ine inand m z sa lam kaynaklardan derlemi olup, yap lan yorumlar sadece GARANT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. nin görü ünü yans tmaktad r. Bu bilgiler nda yap lan ve yap lacak olan ileriye dönük yat r mlar n sonuçlar ndan irketimiz hiçbir Ayr ca, Garanti Yat r m Menkul K ymetler A..'nin yaz l izni olmad kça bu raporlar n içeri i k smen ya da tamamen üçüncü ki ilerce hiç bir ekil ve ortamda yay nlanamaz, iktisab edilemez, al nt yap lamaz, kullan lamaz. Rapor gönderilen ki iye özel ve münhas rd r. 3 lave olarak, bu raporun gönderildi i ve yukar daki aç klamalar m z do rultusunda kullan ld ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynakl tüm talep ve dava haklar m z sakl d r.