TS-E699 TS-E , , ,590

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TS-E699 TS-E209 777 0,922 637 16,712 660 0,590"

Transkript

1 E-motion serisi 2001

2 Pioneer yine baµard! Dinleyenleri heyecanland rmak ve gözleri doyurmak üzere tasarlanm µ Pioneer E-Motion hoparlörleri yüksek performansl ses kalitesine yeni bir standart getiriyor. Teknolojinin s n rlar n zorlayan bu yeni hoparlörler pürüzsüz sesle.doludur: devasa bir gücün üzerinde duran hassas bas ve vokal tonlar. E-Motion ile dinleyin! Pioneer E-Motion hoparlörleri: mükemmel ç k µ Mükemmel tasar m ve parlak görünüµüyle, E-Motion hoparlörleri yeni bir (d)evrim baµlat yor. Kendilerini Yüksek performans teknolojisine adam µ olan Pioneer mühendisleri bu hoparlörlerin daha iyi ses hassasiyeti ve daha az distorsiyonla çal µmas için ne gerekiyorsa yapt lar. E-Motion hoparlörün her özelliπi total ses ve yaln zca t nlayan bas deπil dinlediπiniz sesi daha diri saf ve heyecan verici bir µekilde duyman z saπlayan enerjetik vokaller üzerine odaklanm µt r. Beklenmedik derecede kullan µl Pioneer E-Motion hoparlör seçenekleri araban za en çok uyan modeli seçmenizi kolaylaµt r r. Pioneer araç-içi ses paketini tamamlamak ve sizi doπru yola yönlendirmesi için E-Motion hoparlörlerinizi diπer yüksek kalite Pioneer araç içi ses bileµenleriyle birleµtirin. Bir dahaki sefere, en sevdiπiniz parça µaµ rtacak bir performansla E-Motion hoparlörlerinizden ç karken yolda gideceksiniz, o s rada Pioneer mühendislerine bir teµekkürü akl n zdan geçirmeniz yeterli.

3 Ses Hassasiyeti E-Motion hoparlörlerinin hassas ve güçlü ses performans n n yeni anahtar ses dalgalar n mükemmel ileten bir metal alaµ m d r. E-Motion serisi, saf ses µaµ rt c derecede düµük distorsiyonla ve eµine az rastlan r düz bir frekansla üreten 3D Magnezyum Hibrid konik bas hoparlörlerine sahiptir. Titanyum Kubbeli tiz hoparlörleri oldukça sert bir alaµ mdan yap lm µt r ve bu tiz hoparlörlerinin billur gibi bir ses üretmesi anlam na gelir. Bu yeni yüksek teknoloji, parlak tasar m yaln zca göze hitap etmekle kalm yor. E-Motion hoparlörlerinin bir de pratik taraf var, çoklu tak lma seçeneklerine sahipler: arac n zdaki hoparlör yuvalar na tak labildiπi gibi arac n arkas na da tak labiliyor. Ultra-ince ve sert E-Motion Bas Hoparlör Konisi Magnezyum alaµ m mükemmel susturma etkisi yarat r ve zengin ve hassas bir ses üretir. Çok ince esnek bilezik titreµimi ve distorsiyonu yok eder. Esnek bilezik Konvansiyonel koni E-motion konisi Sar ms alan düµük yap sal sertliπi ifade eder. Koninin iç yüzeyindeki Güç Pervaneleri ekstra sertlik ve hassasiyet, h zl bas sesi saπlar. Sesin s rr miksdedir. E-Motion serisi güçlü, hassas ses üretimine tamamen yeni bir bak µ aç s getiriyor. Bu 3D Magnezyum Hibrid konilerde bulunan kaydadeπer yeni alaµ m sayesinde mümkün olmaktad r. Bu yeni malzeme görülmemiµ derecede sert ve ultra-incedir, son derece hassas zengin ses üretir. E-Motion hibrid konilerini yapmak için magnezyum alüminyum ile birleµtirildi. Daha sonra, bir esnek bilezik bu koninin arkas na daha yumuµak frekans yan t saπlamak üzere k smen yap µt r ld. Boyuna esnemeye karµ dirençli olan çok hafif malzemeden yap lma bilezik ek titreµimleri ve distorsiyonu yok eder. Bütün bunlar n sonucunda daha pürüzsüz ve saf bir ses ortaya ç kt. 3D Magnezyum Hibrid konilerinin üçüncü yeni özelliπi koninin iç yüzeyine Güç Pervanelerinin eklenmesidir. Bu ç k nt lar, distorsiyonu yok eden ve koninin sertliπini art ran ek destek iµlevi görür. Sonuç olarak bu, E-Motion hoparlörlerinin mümkün olan en düµük distorsiyonla, en saf en hassas sesi mümkün olan en yüksek güçte üretmesini saπlar Neodimyum m knat s 2 Saf Titanyum Kubbe Diyafram 3 Güç Pervaneleri 4 Magnezyum alaµ m/esnek kompozit koni 5 Butil kauçuk kenar 6 Geniµ çapl Conex susturucu 7 Glass Imide ses sar m bobini 8 Is ya dayan kl uzun ses bobini 9 Büyük ebatl m knat s

4 Geniµ dinamik aral k ve kararl performans için Titanyum Kubbeli sürücü ünitesi Devre boµluπundaki manyetik s v etkili ses bobini soπutmas ve kontrollü diyafram hareketi saπlar Büyük çapl ses bobini ideal ses yan t saπlar. Billur kadar temiz Titanyum Kubbeli tiz hoparlörü bir saf titanyum diyaframd r. Titanyum billur berrakl π nda tiz notalar minimum distorsiyonla üretir, bu nedenle de yüksek performansl E-Motion serisi için kaç n lmaz bir seçenektir. Hoparlörün yeni tasar m, bu malzemelerin, bas hoparlöründen tiz hoparlörüne mümkün olan maksimum güçle temiz bir transfer yapmas n saπlamas na yöneliktir. Bu transfer, s y ses bobininden doπrudan titanyum diyaframa ileten bir alüminyum bobinli özel s iletken baπlama ajan ile geliµtirilmiµtir. Bu hoparlörün mümkün olan maksimum gücü vermesini saπlar. Gerçekten modern birµey... Bütün büyük teknolojik yenilik bir tarafa, bu hoparlörler fantastik görünüyor. Yüksek teknoloji ve modern tasar m n doπru kar µ m sayesinde, E-Motion serisi hoparlörlerin görünüµ ve duygusu herhangi bir arac n içine renk katacakt r. Parlak bileµenleri son derece zarif bir µekilde gümüµ renkli parmakl klarla kaplanm µt r. Ve akrilik 3D Pioneer logosu bütün görüntüyü tamamlar. 20 cm ve 6"x9" E-Motion hoparlörler, bu muhteµem ses paketine özel bir ekstra kalite dokunuµu ekleyen büyük vida bitimleriyle donat lm µt r. Hoparlör yuvalar na kolay tak lmas n saπlamak için orta derinlikte çerçeve Diπer seçenek: Normal derinlikte çerçeve Kolay montaj için sökülebilir vida delikleri (2/4 vida montaj ). nce tiz hoparlör ve orta boy alt zgaras deck ya da kap ya monte edildiπinde yap µmaz. Kuruluµ kolayl π yeniden tan mlan yor. E-Motion hoparlör serisini tasarlamaya karar verdiπimizde sizi düµündük. Bu, özellikle kolay monte edilebilir bir seridir. Bütün modellerde tiz hoparlör alt zgaras n n µekli çok incedir. Düµük bir profille, bu, araç içine monte edildπinde tiz hoparlörünün deck ya da kap ya yap µmamas anlam na gelir., 17 cm modeli, en popüler Avrupa arabalar n birçoπunun hoparlör yuvlar na kolayca monte edilebilmesini saπlayacak derin olmayan selelere sahiptir.

5 Herkes için E-Motion! Pioneer, her arabaya ve her bütçeye uyan çeµitli boy ve µekillerde deπiµik E-Motion hoparlörleri sunmaktad r. htiyac n z tam olarak karµ layacak 2-kanal ya da 3-kanal modellerdeki yüksek performansl hoparlör ve boyut çeµitlerinden birini seçin. Tak lmalar kolay olduπu için ald π n z gibi kullanmaya baµlayabilirsiniz. TS-E x9 (163 x 237 mm) 3-KANAL HOPARLÖR 300 W maks. TS-E6995 TS-E x 9 (163 x 237 mm) 3D Butil Kauçuk Kenarl Magnezyum Hibrid koni bas hoparlörleri 38 mm Ω Titanyum kubbe orta büyüklük 12 mm Ω tiz hoparlörü GÜÇ PERVANELERI Glass Imide ses sar m bobinli CCAW (Bak r Kaplama Alüminyum Kablo) ses bobini Büyük vida bitimleri Nominal giriµ gücü: 80 W 25-32,000 Hz, 91 db (1W/1m) TS-E cm 3-KANAL HOPARLÖRLER 300 W maks. 20 cm Ω 3D Butil Kauçuk Kenarl Magnezyum Hibrid koni bas hoparlörleri 38 mm Ω Titanyum kubbe orta büyüklük 12 mm Ω tiz hoparlörü GÜÇ PERVANELERI Glass Imide ses sar m bobinli CCAW (Bak r Kaplama Alüminyum Kablo) ses bobini Büyük vida bitimleri Nominal giriµ gücü: 80 W 25-32,000 Hz, 91 db (1W/1m) 17 cm 3-3-KANAL HOPARLÖRLER 220 W maks. 17 cm Ω 3D Butil Kauçuk Kenarl Magnezyum Hibrid koni bas hoparlörleri 30 mm Ω Titanyum kubbe orta büyüklük 10 mm Ω tiz hoparlörü GÜÇ PERVANELERI Glass Imide ses sar m bobinli uzun ses bobinleri Nominal giriµ gücü: 60 W 28-32,000 Hz, 91 db (1W/1m) 17 cm 2-KANAL HOPARLÖRLER 180 W maks. 17 cm Ω 3D Butil Kauçuk Kenarl Magnezyum Hibrid koni bas hoparlörleri 30 mm Ω Titanyum kubbe orta büyüklük GÜÇ PERVANELERI Glass Imide ses sar m bobinli uzun ses bobinleri Kuruluµ kolayl π n art rmak için orta derinlikte sele Nominal giriµ gücü: 35 W 28-30,000 Hz, 90 db (1W/1m) TS-E cm 3-KANAL HOPARLÖR 220 W maks. 16 cm Ω 3D Butil Kauçuk Kenarl Magnezyum Hibrid koni bas hoparlörleri 30 mm Ω Titanyum kubbe orta büyüklük 10 mm Ω tiz hoparlörü GÜÇ PERVANELERI Glass Imide ses sar m bobinli uzun ses bobinleri Nominal giriµ gücü: 60 W 30-32,000 Hz, 91 db (1W/1m) TS-E1695 TS-E1675 TS-E cm 2-KANAL HOPARLÖR 180 W maks. 16 cm Ω 3D Butil Kauçuk Kenarl Magnezyum Hibrid koni bas hoparlörleri 30 mm Ω Titanyum kubbe tiz hoparlörü GÜÇ PERVANELERI Glass Imide ses sar m bobinli uzun ses bobinleri Nominal giriµ gücü: 50 W 30-30,000 Hz, 90 db (1W/1m) TS-E cm 3-KANAL HOPARLÖR 160 W maks. TS-E cm Ω 3D Butil Kauçuk Kenarl Magnezyum Hibrid koni bas hoparlörleri 25 mm Ω Titanyum kubbe orta büyüklükte 10 mm Ω tiz hoparlörü GÜÇ PERVANELERI Glass Imide ses sar m bobinli uzun ses bobinleri Nominal giriµ gücü: 35 W 40-32,000 Hz, 90 db (1W/1m) TS-E cm 2-KANAL HOPARLÖR 130 W maks. TS-E1375 TS-E cm Ω 3D Butil Kauçuk Kenarl Magnezyum Hibrid koni bas hoparlörleri 25 mm Ω Titanyum kubbe tiz hoparlörü GÜÇ PERVANELERI Glass Imide ses sar m bobinli uzun ses bobinleri Nominal giriµ gücü: 30 W 40-30,000 Hz, 90 db (1W/1m) TS-E cm 2-KANAL HOPARLÖR 100 W maks. 10 cm Ω 3D Butil Kauçuk Kenarl Magnezyum Hibrid koni bas hoparlörleri 25 mm Ω Titanyum kubbe tiz hoparlörü GÜÇ PERVANELERI Glass Imide ses sar m bobinli uzun ses bobinleri Yuvarlak/kare uyumlu çerçeve Nominal giriµ gücü: 25 W 45-30,000 Hz, 90 db (1W/1m)

6 TS-E1075 TS-E1375 TS-E1395 TS-E1675 TS-E1695 TS-E6995 Fs.(Hz) Qts. 0,642 0,995 0,744 0,759 0,582 0,994 0,631 0,777 0,922 Vas (Litre) 1,590 3,154 3,352 6,631 6,865 10,220 8,834 18,637 16,712 Vas (Cu.ft) 0,056 0,111 0,118 0,234 0,242 0,361 0,312 0,660 0,590 TS-E2095 Yay nlayan: PIONEER EUROPE N.V. HAVEN 1087, KEETBERGLAAN 1, B-9120 MELSELE TEL. + 32(0) Copyright 2000, Pioneer Europe N.V. Her hakk mahfuzdur.. Ticari tarifler kanunu: Sat µa sunulan ürünler, µartnamelerde, bileµenlerde ya da üretim yerinde daha sonra olabilecek üretim deπiµiklikleri nedeniyle broµürde tan mlanan ya da gösterilenlerden farkl olabilir. Bu nedenle, bu genel broµürün içeriπi, burada tan mland π µekliyle ürünlerin halihaz rda mümkün olup olamayacaπ na iliµkin bir taahhüt olarak kabul edilmemelidir. Bu katalogdaki tüm ürünler ül-kenizde bulunmayabilir. DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ω. Dereboyu Cad. No: 11 Halkal /Istanbul Tel (35 hat) Fax GAYEM ELECTRONICS Ltd. 1. Cadde No. 27A Organize Sanayi Bolgesi Lefkosa, Mersin - 10 TURKEY Tel Fax Telif hakk n n ihlali: Daha önce kaydedilmiµ olan telif materyalinin uygun otorizasyon ya da lisans olmaks z n kopyalanmas yasad µ d r ve bu durumda mahkemede tabi tutulacaπ n z kanunlar bilmeniz tavsiye olunur. Yerel Pioneer daπ t c n z O1-CE-TSE-LEAF-TU Printed in Belgium. Pioneer in daha temiz bir çevreye ve doπan n korunmas gerektiπine olan inanc n n bir parças olarak, bu katalog klor kullan lmam µ kaπ da bas lm µt r.... i presume