KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ"

Transkript

1 KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik Bölümü Kampüs Konya Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi Maemaik Bölümü Kampüs Konya 3 Selçuk Üniversiesi, Mühendislik-Mimarlık Fak. Makine Müh. Bölümü Kampüs Konya Öze:Gerçek hayaa karşılaşılan bir zaman serisi verisi için genelde ilk önce lineer bir zaman serisi modeli düşünülmekedir. Çünkü lineer modeller ile isaisiksel sonuç çıkarımlarda ve öngörülerde bulunmak oldukça kolaydır. Ancak bazı durumlarda lineer zaman serisi modelleri seriyi açıklamaka yeersiz kalmaka ve lineer olmayan zaman serisi modellerinin kullanılması kaçınılmaz olmakadır. Çalışmada Konya ili için Devle Meeoroloji Genel Müdürlüğü (DMGM) nden alınan yılları arasındaki günlük oralama sıcaklık değerlerinden yararlanılarak elde edilen bir yıllık günlük oralama sıcaklık verisi çifdoğrusal zaman serisi modeli ile modellenmeye çalışılmış ve öngörü performansı açısından lineer zaman serisi modelleri ile karşılaşırılmışır. Anahar Kelimeler: Lineer zaman serisi, Lineer olmayan zaman serisi, çifdoğrusal moel, paramere ahmini 1. GİRİŞ Zamana bağlı verilerin analizinde son zamanlarda zaman serisi ekniklerinden önemli ölçüde faydalanılmakadır. Zaman serisi analizlerinde amaç öncelikle seri için bir model belirleyip ileriye yönelik güvenilir öngörüler elde emekir. Bu öngörülerin güvenilir olabilmesi, seri için önerilen modelin bazı varsayımları sağlamasına bağlıdır. Temel olarak bir zaman serisi verisi için öncelikle lineer ve lineer olmayan zaman serisi modelleri olmak üzere iki ip model düşünülebilir. Uygulamada genellikle bir zaman serisi verisi için lineer bir model düşünülmeke ve bu model yardımıyla öngörü değerleri bulunmakadır. Bunun sebebi lineer modeller ile ahmin ve öngörülerde bulunmanın lineer olmayan zaman serisi modellerine göre daha kolay olmasıdır. Ancak bazı durumlarda seri için lineer modeller yeerince açıklayıcı bulunmamaka ve bu durumda lineer olmayan modellerin kullanılması kaçınılmaz olmakadır. Bununla birlike bir zaman serisi verisi için lineer olmayan bir zaman serisi modelini kullanarak ahmin ve öngörülerde bulunmak zor ve zahmeli uğraşlar gerekirebilmekedir. Bu sebeple bir zaman serisi verisi için lineer olmayan bir model kullanmadan önce serideki lineer olmayan yapının kanılarının mulaka iyi bir şekilde oraya konması gerekmekedir. Serideki lineer olmayan yapının belirlenebilmesi için lieraürde grafiksel ve esler olarak birçok yönem bulunmakadır [4, 5, 6]. Bu çalışmada amaç Konya ili günlük oralama sıcaklık verileri için lineer bir zaman serisi modeli ile lineer olmayan modeller sınıfından olan çifdoğrusal (BL) zaman serisi modeli karşılaşırılacakır. Ancak seriyi çifdoğrusal model ile modellemeden önce, seriye lineerlik esinin yapılması ve lineerliğin reddedilmesi gerekmekedir. Bundan sonraki kesimde, serideki lineer olmayan yapının belirlenmesinde kullanılabilen Lagrange çarpanları yönemi anıılacakır.. LAGRANGE ÇARPANLARI LİNEERLİK TESTİ Burada bir zaman serisinde lineer olmayan yapının olup olmadığını belirleyebilmek için kullanılabilen Lagrange çarpanları esi diğer bazı eslerden farklı olarak lineer bir zaman serisi modelini lineer olmayan bir alernaif modeline karşı es emekedir. Bu sebeple bu esin yapılabilmesi için öncelikle zaman serisi verisi için uygun bir ARMA modelinin belirlenmesi gerekmekedir. ARMA modelleri Box-Jenkins modelleri olarak da bilinir ve bu modeller ayrınılı bir şekilde Box ve ark. [1] arafından incelenmişir. LM isaisiği hemen hemen her önemli lineer olmayan modele karşı lineer modelleri es emek için oluşurulabilir. LM esi için hipoez, H :" Model lineerdir" (1) H1 :" Model lineer degildir" şeklinde oluşurulur. Sadece, yokluk hipoezinde verilen lineer modelin ahmin edilmesi ile LM esinin işlem adımları gerçekleşirilebilmekedir. Bu, ek bir alernaif için oluşurulan bir LM esinin çeşili alernaiflere karşı kullanılabileceği anlamına gelmekedir. Yukarıdaki hipoezin es edilebilmesi için hesaplanması gereken Lagrange çarpanları es isaisiği

2 T ( ) T 1 LM = ˆ 1 σ zˆ e zˆ 1 e () = 1 = 1 şeklinde anımlanmakadır. Yokluk hipoezi alında LM isaisiği asimpoik olarak p serbeslik dereceli dağılımına sahipir (burada p yokluk hipoezi alında sınırlanan paramere sayısıdır) [4, 6]. 3. ÇİFTDOĞRUSAL (BL) MODEL Çif doğrusal modellerin genel yapısı, χ X p q P Q + ai X i + biε i + cij X iε j i= 1 i= 1 i= 1 j = 1 = α + ε (3) şeklindedir. Bu model kısaca BL ( p, q, P, şeklinde göserilmekedir. Çif doğrusal modeller, haa erimleri verildiğinde X lere göre, X ler verildiğinde haa erimlerine göre lineer bir modeldir. Faka aynı anda her ikisine göre lineer olmayan bir modeldir. ARMA ( p, q) modeli, (3) ile verilen çif doğrusal modelde P = ve Q = alınarak elde edilebilir. Yani, ARMA modelleri çif doğrusal modellerin özel bir halidir [, 3, 5]. 4. UYGULAMA Bu çalışmada Konya ili için Devle Meeoroloji Genel Müdürlüğü (DMGM) nden alınan yılları arasındaki günlük oralama sıcaklık değerlerinden yararlanılarak elde edilen 1 yıllık günlük oralama sıcaklık verileri kullanılmışır. günlük oralama sıcaklık verilerin zamana göre grafiği ve ookorelasyon değerleri Şekil 1 de verildiği gibi elde edilmişir. 3 Sıcaklık (a) (b) Şekil 1. Günlük oralama sıcaklık serisi (a) ve ookorelasyon değerleri (b) Şekil 1.a dan görüldüğü gibi serinin oralaması önce ararak daha sonra da azalarak gimekedir. Yani serimizin oralaması zamana bağlı olarak değişmekedir. Bu durum bize serinin durağan olmadığını gösermekedir. Çünkü durağan bir zaman serisinin oralaması ve varyansı zaman içinde değişmemekedir. Serinin durağan olmadığı Şekil 1.b de verilen ookorelasyon fonksiyonunun grafiğinden de kolaylıkla anlaşılabilmekedir. Şekil 1.b den de görüldüğü gibi ookorelasyon değerleri, gecikme değeri arıkça oldukça yavaş bir şekilde azalmakadır. Bu da serinin durağan olmadığını gösermekedir. Seriye bir derece fark uygulayarak elde edilen yeni serinin zamana karşı noka diyagramı ve ookorelasyon değerleri Şekil de verildiği gibi elde edilmişir (a) (b) Şekil. Fark operaörü uygulanmış seri (a) ve ookorelasyon değerleri (b)

3 Şekil.a dan yeni serinin oralamasının ve değişim aralığının zaman içinde fazla değişmediği görülmekedir. Yani serinin oralaması ve varyansı zaman içinde hemen hemen değişmemekedir. Bu durum bize serinin durağan olduğunu işare emekedir. Ayrıca bu serinin Şekil.b de verilen ookorelasyon kasayılarına bakıldığında, ookorelasyon kasayılarının amamına yakınının güven bandının içinde olduğu yani isaisiksel olarak anlamsız olduğu anlaşılmakadır. Bu da bize yeni serinin durağan olduğunu gösermekedir. Uygulamanın bundan sonraki kısımlarında durağan hale geirilen yeni seri üzerinde çalışılacakır ve ilk başaki günlük oralama sıcaklık serisinden bahsedilirken orijinal seri abiri kullanılacakır Lineer Modelin Belirlenmesi Arık durağan hale geirilen günlük oralama sıcaklık serisi ( Y ) için zaman serisi analizlerine geçilebilir. İlk önce seri için en uygun lineer zaman serisi modeli araşırılacakır. Daha önceden de bahsedildiği gibi ahmin edilen modeller arasından en uygun modelin seçiminde AIC krieri kullanılabilmekedir. Burada en uygun lineer zaman serisi modeli ARMA ( p, q). p =,1, K,5, q =,1, K, 5 modelleri arasından AIC krierine göre seçilmiş ve en uygun modelin ARMA (4,3) modeli olduğu anlaşılmışır. Bu modelin paramere ahminine ilişkin ayrınılı sonuçlar aşağıda Çizelge 1 de verilmişir. Çizelge 1. ARMA (4,3) modeline ilişkin ahmin sonuçları Paramere Paramere Tahminleri Sandar Haalar -Değeri p-değeri AR(1) AR() AR(3) AR(4) MA(1) MA() MA(3) SSE = S = 1.99 Çizelge 1 den görüldüğü gibi ARMA (4,3) modelindeki üm paramereler için elde edilen p-değerleri α =.5 anlam seviyesi değerinden daha küçükür. Bu da ARMA (4,3) modelindeki üm paramerelerin α =.5 anlam seviyesinde isaisiksel olarak anlamlı olduğunu gösermekedir. Ayrıca ARMA (4,3) modelinin haa kareler oplamı SSE = ve haa kareler oralaması MSE = 1.99 olarak elde edilmişir. Günlük oralama sıcaklık serisi için uygun bir model olan ARMA (4,3) modeli kullanılarak elde edilen kesirim değerleri ve gözlem değerleri Şekil 3 de verildiği gibidir. Sıcaklık Gözlem Kesirim Şekil 3. Gözlemler ve ARMA (4,3) ile elde edilen kesirim değerleri Sonuç olarak serimiz için ARMA (4,3) modeli, gerek çeşili lineer modeller arasında en küçük AIC değerine sahip olması. gerek paramerelerinin isaisiksel olarak anlamlı olması gerekse bu modelden elde edilen arık sürecinin beyaz gürülü sürecine sahip olması bakımından uygun ve anlamlı bir modeldir. Ancak bu model sadece lineer modeller arasında uygun görülen bir modeldir. Acaba lineer olmayan zaman serisi modelleri

4 içinde, performansı ARMA (4,3) modeline göre daha iyi olan bir model belirleyebilir miyiz? Uygulamanın bundan sonraki kısmında bu sorunun cevabı bulunmaya çalışılacakır. 4.. Lineer Olmayan Modelin Belirlenmesi Seri için lineer olmayan bir model belirleyip bu modeli ahmin emeden önce lineer modeller arasından seri için uygun gördüğümüz ARMA (4,3) modeli farklı derecelerden ( P = 1,,3, 4 ve Q = 1,,3, 4 ) BL ( 4,3, P, lineer olmayan alernaif modellerine karşı es edilmiş ve elde edilen LM isaisiğinin değerleri ve karar için es isaisiğinin karşılaşırılacağı PQ serbeslik dereceli χ dağılım ablosundan α =. 5 anlam seviyesi için belirlenen ablo değerleri Çizelge de verilmişir. Çizelge. ARMA (4,3) modelinin BL( m, alernaifine karşı LM esi sonuçları P Q LM χ Karar P Q LM χ Karar.95; PQ.95; PQ ARMA(4,3) BL ( m, BL ( m, BL ( m, BL ( m, BL ( m, BL ( m, BL ( m, ARMA(4,3) BL ( m, BL ( m, BL ( m, BL ( m, BL ( m, BL ( m, BL ( m, Çizelge ye göre P = 1, Q = 1 ve P =, Q = 1 dereceleri için LM isaisiğinin aldığı değerler χ.95; PQ ablo değerinden daha küçük olduğundan bu dereceler için ARMA (4,3) modeli, BL (4,3,1,1 ) ve BL (4,3,,1) modellerine karşı kabul edilmekedir. Benzer şekilde P = 1, Q = 1 ve P =, Q = 1 derecelerinin dışındaki üm model dereceleri için ARMA (4,3) modeli, BL ( 4,3, P, modellerine karşı reddedilmekedir. Burada çeşili derecelerden BL ( p, q, P, modelleri ahmin edilmiş ve bu modeller arasından en uygununun, AIC değeri en küçük olan BL (1,3,,4 ) modeli olduğu anlaşılmışır. Bu modelin paramere ahminine ilişkin ayrınılı sonuçlar aşağıda Çizelge 3 de verilmişir. Çizelge 3. BL (1,3,,4 ) modeline ilişkin ahmin sonuçları Paramere Tahmin Sandar Güven Aralıkları Sapma Al sınır Üs sınır α a b b b c c c c

5 c c c c SSE= , S=1.67 Çizelge 3 e bakıldığında c 11 ve c 13 paramereleri için oluşurulan α =. 5 anlam seviyeli güven aralıklarının ı içerdiği görülür. Bu, paramereler için paramerenin sıfıra eşiliği hipoezinin α =. 5 anlam seviyesinde kabul edilmesi anlamına gelmekedir. Yani c 11 ve c 13 paramereleri isaisiksel olarak anlamsızdır. Diğer paramereler için ise oluşurulan güven aralıkları ı içermediğinden bu paramereler isaisiksel olarak anlamlıdır. Günlük oralama sıcaklık serisi için BL (1,3,,4 ) modeli kullanılarak elde edilen kesirim değerleri ve gözlem değerlerinin grafiği Şekil 4 de verildiği gibidir. Sıcaklık Gözlem Kesirim Şekil 4. Gözlemler ve BL (1,3,,4 ) ile elde edilen kesirim değerleri BL (1,3,,4) lineer olmayan zaman serisi modelinden elde edilen arıklara ilişkin ookorelasyon kasayıları Şekil 5 de verildiği gibi elde edilmişir. Şekil 5. BL (1,3,,4 ) model arıklarının ookorelasyon kasayıları Şekil 5 den görüldüğü gibi BL (1,3,,4 ) modelinden elde edilen arıkların üm gecikme değerleri için ookorelasyon kasayıları güven bandının içinde kalmakadır. Yani bu modelden elde edilen arıkların beyaz gürülü sürecine sahip olduğu söylenebilir. 5. SONUÇ Yapılan çalışmada DMGM den alınan Konya ili için günlük oralama sıcaklık verileri kullanılmışır. Bu veri için, zaman serisi analizlerine başlamadan önce durağanlık sınaması yapılmış ve serinin durağan olmadığı görülmüşür. Seriyi durağan hale geirebilmek amacıyla seriye, bir derece fark operaörü uygulanmış ve görülmüşür ki bir derece farkı alınan seri durağan hale gelmişir. Uygulamanın ikinci aşamasında durağan hale gelen günlük oralama sıcaklık serisi için ARMA( p,q ), p,q =, 1, K, 5 lineer zaman serisi modelleri arasından AIC krierine göre en uygun model olarak ARMA( modeli belirlenmiş ve Çizelge 1 de bu modele ilişkin ayrınılı sonuçlar sunulmuşur. Uygulamanın daha sonraki aşamasında, seri için uygun lineer zaman serisi modeli olarak belirlenen ARMA( modeli çeşili derecelerden BL alernaif lineer olmayan

6 zaman serisi modeline karşı Lagrange çarpanları (LM) esi kullanılarak es edilmiş ve hemen hemen üm alernaif modeller ARMA( modeline karşı kabul edilmişir. Daha sonra çeşili derecelerden BL modelleri ahmin edilmiş ve AIC krierine göre en uygun modelin BL(1,3,,4) modeli olduğu görülmüşür. Günlük oralama sıcaklık serisi için belirlenen bu iki modelin yani, ARMA( ve BL(1,3,,4) modelleri arasında, BL(1,3,,4) lineer olmayan zaman serisi modelinin daha küçük AIC değerine sahip olduğu görülmüşür. Sonuça, günlük oralama sıcaklık serilerinin analizlerinde lineer olmayan zaman serisi modelleri kullanılabilirdir. Belki de, bu çalışmada incelenen çifdoğrusal modellerin dışında başka bir model daha iyi performans sağlayabilir. KAYNAKLAR [1] Box, G.E., Jenkins, G.M., G.C. Reinsel, (1994), Time Series Analysis: Forecasing and Conrol, Holden- Day, San Fransisco, [] Gabr, M. M., ve Subba Rao, T., The Esimaion and Predicion of Subse Bilinear Time Series Models wih Applicaions, Journal of Time Series Analysis, : , [3] Granger, C., ve Anderson, A., Inroducion o Bilinear Time Series Models, Vandenhoeck and Ruprec, Göingen, [4] Saikkonen, P., ve Luukkonen, R., Lagrange Muliplier Tes for Tesing Non-lineariies in Time Series Models, Scandinavian Journal of Saisics, 15: 55-68, [5] Tong, H., Non-linear Time Series: A Dynamical Sysem Approach, New York, Oxford Universiy Press, 199. [6] Zhang, Y., Tesing for nonlineariies in ime series wih an applicaion o exchange raes, Dokora ezi, Iowa Sae Universiy, Iowa,.