KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu kayıt bilgileri ve koordinatlı çap örneği 3. Taahhütname ve taahhütnameyi imzalayan şirket yetkilisine ait imza sirküleri 4. Şirketin taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi 5. Şirketin borsada işlem görmemesi halinde yabancı ortakların isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret sicil memurluğundan son bir ay içinde alınan mevcut durumu gösteren belge 6. Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi halinde, borsada işlem gören hisselerden şirket sermayesinin yüzde 10 una veya daha fazlasına sahip yabancı ortaklar ile borsada işlem görmeyen hisselere sahip olan yabancı ortakların isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini ve ortaklık oranını içeren, merkezi kayıt kuruluşundan alınan mevcut durumu gösteren belge 1. Başvuru dilekçesi 2. Taahhütname ve taahhütnameyi imzalayan şirket yetkilisine ait imza sirküleri 3. Şirketin taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi 30 Gün 3 Gün Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Kırklareli Valiliği İsim : Mesut ÖZENEN İsim : Günay ÖZTÜRK Unvan : İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı Adres : Kırklareli Valiliği / Kırklareli Adres : Kırklareli Valiliği / Kırklareli Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

2 İL YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ADI 1 Çeşitli konularda vatandaş müracaatlarının ilgili kuruma havalesi. Dilekçe 10 dakika 2 Vatandaş dilekçelerinin cevaplanması Dilekçe ve varsa ekleri 30 gün 3 Üniversite öğrencisi staj taleplerinin 1-T.C. Kimlik numarası bululnan talep dilekçesi alınması. 2- Öğrenim belgesi ve okuldan alacağı staj yapması gerektiğine dair belge. 1 gün 4 1- Dilekçe 2- Müracaat eden hakiki şahısların nüfus cüzdanı, ve hükmi şahıslarla tesislerin adresleri. Tanıtıcı bayrakları kullanma izni ve tescil 3- Tanıtıcı bayrağın üzerindeki işaretlerin anlamı ile hangi amaçla kullanılacağına dair talepleri. açıklama. 4- Şirketler için yönetim kurulu kararı. 5- Boyu eninin1,5 katı olan 3 adet tanıtıcı bayrak. 30 gün Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : İl Yazı İşleri Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Valilik İsim : Serap OLCAN İsim : Hikmet ÇAKMAK Unvan : İl Yazı İşleri Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı Adres : Kırklareli Valiliği / Kırklareli Adres : Kırklareli Valiliği / Kırklareli Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

3 İL BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ADI Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Bilgi Edinme Başvurusu 1 gün veya 15 gün 2 Kamu Hizmetleri Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Gelen ve Basına Verilen Açıklamalar Günlük Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkili Dair Kanun Basına verilen Resmi İlan Yayınları Günlük 4 Bimer ( ALO 150) Telefon ve e-posta yoluyla Ad-Soyad, TC Kimlik No ve İletişim Bilgileri Günlük Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Valilik İsim : Ziver Zikri DEMİREL İsim : İsmail GÜLTEKİN Unvan : İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı Adres : Valilik / Kırklareli Adres : Kırklareli Valiliği / Kırklareli Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

4 İL İDARE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ADI 3091 sayılı Kanun Uyarınca Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Yolları 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanun Gereğince (Muhtaçlık Kararı) 4341 sayılı Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı) 4483 Sayılı Kanun Uyarınca Memurlar Hakkında Ön İnceleme Yaptırılması 1. Matbu Dilekçe (Taşınmazın mevkii,pafta ve parsel numarası, tecavüz şekli,tecavüz tarihi, tecavüzü öğrenme tarihi,mütecavizin adı- soyadı, ikameti ve TC. numarası belirtilecek 2. Kira Kontratı 1. Dilekçe 2. Mal Bildirim Formu (2 Adet) 3. T.C.Kimlik No 4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş alınıyorsa bordro. 5. Sağlık Kurulu Raporu (% 40 ve üzeri) 1-Matbu Başvuru Formu 2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge 3-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 2-Konu ile ilgili belgeler (varsa) 20 gün 30 gün 7 gün 45 gün Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : İl İdare Kurulu Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Kırklareli Valiliği İsim : Yılmaz AKTAŞ İsim : İsmail GÜLTEKİN Unvan : İl İdare Kurulu Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı Adres : Kırklareli Valiliği / Kırklareli Adres : Kırklareli Valiliği / Kırklareli Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

5 İL MAHALLİ İDARELER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Pasaport İşlemleri ADI 1. Dilekçe 2. Pasaport formu, 1 hafta 2 Muhtar İmza Tasdik İşlemleri 1. Muhtarlıklarca imzalanmış belge 1 hafta 3 Şikayet Dilekçeleri 2. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler 1 ay Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : İl Mahalli İdareler Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Kırklareli Valiliği İsim : Alaeddin İKİCAN İsim : Günay ÖZTÜRK Unvan : İl Mahalli İdareler Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı Adres : Kırklareli Valiliği / Kırklareli Adres : Kırklareli Valiliği Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

6 HUKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ADI 1 Bilgi Edinme 1. Dilekçe (ad, soyad, adres ve konuyu içerir ) 30 Gün 2 3 Apostil 1. İdari Belgeler. 2. Özel sıfatla imzalanmış ama Resmi Makam veya Noter tarafından onaylı resmi beyanlar. 3. Noter senetleri. Normal Tastik 1. Ticari Belgeler (Ticaret ve Gümrükle doğrudan ilgli belgeler) 2. Diplomasi yada konsolosluk memurlarınca düzenlenen belgeler. 3. Apostile taraf olmayan ülkelere gidecek resmi belgeler. 1. Apostil yapılacak belgenin aslı 2. Belgeyi getiren kişinin TC nolu kimliği 3. Belgeyi getiren kişi yabancı ise pasaport ya da ikametgah tezkeresi 1. Tasdik edilecek belgenin aslı yada noter tasdikli örneği. 2. Belgeyi getiren kişinin TC nolu kimliği. 3. Belgeyi getiren kişi yabancı ise pasaport veya ikametgah tezkeresi. 5 Dakika 1 Saat 5 Dakika 4 Kamu Denetçiliği Kurumu 1. Başvuru dilekçesi 3 İş Günü 5 Yurtdışı Bakım Belgeleri 6 Hukuki Görüş 1. Bakım belgesi formu 2. Nüfus kayıt örneği 1. Hukuki görüş istenilen konuyu belirtir yazı 2. Hukuki ihtilafı ortaya koyan her türlü belge 1 Saat 7-30 gün Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Kırklareli Valiliği İsim : Muharrem KAYA İsim : Mehmet Erhan TÜRKER Unvan : Hukuk İşleri Şube Müdür V. Unvan : İl Hukuk İşleri Müdürü Adres : Kırklareli Valiliği / Kırklareli Adres : Kırklareli Valiliği / Kırklareli Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

7 İL SOSYAL ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ADI 1 Bilgi Edinme 1. Dilekçe 15 iş günü Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Kırklareli Valiliği İsim : Elif KANBOLAT İsim : Abdurrahman İNAN Unvan : İl Sosyal Etüt ve Proje Müdür V. Unvan : Vali Yardımcısı Adres : Kırklareli Valiliği / Kırklareli Adres : Kırklareli Valiliği / Kırklareli Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

8 ŞEHİT VE GAZİ İŞLEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ADI 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Terör Eylemleri nedeniyle, şehit ve malul olanların yakınlarının ve çalışabilecek durumdaki malullerin, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı hakkında Yönetmelik ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanun ve uygulama yönetmeliği kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek. Harp ve vazife malulleri, gaziler ve şehit yakınlarının karşılaştıkları sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak. Şehit yakını ve malulün iş istek formu Şehit yakını ve malulün başvuru dilekçesi Dilekçe Müracaat sistem üzerinden atama için bakanlığa olay durum belgesi için olayın olduğu Valilik veya Kaymakamlığa elektronik ortamda gönderilecektir. 30 dk 7 Gün 30 Gün Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Valilik İsim : Muharrem KAYA İsim : Taceddin ÖZEREN Unvan : Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı Adres : Kırklareli Valiliği / Kırklareli Adres : Kırklareli Valiliği / Kırklareli Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

9 BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADI Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi 1. Matbu Dilekçe 2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği 3. Vergi Levhası 4. Ruhsatname Sahibinin / Sorumlu Müdürün Nüfus Cüzdan Fotokopisi 5. Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP Sözleşmesi 6. TİB onaylı filtre Programı 15 gün Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Valilik İsim : Handan ERGÖN İsim : İsmail GÜLTEKİN Unvan : Bilgi İşlem Şube Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı Adres : Kırklareli Valiliği / Kırklareli Adres : Kırklareli Valiliği / Kırklareli Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

10 İL İNSAN HAKLARI KURULU ADI 1 İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu 1. Dilekçe veya e-posta 30 Gün Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Kırklareli Valiliği İsim : Muharrem KAYA İsim : Mehmet Erhan TÜRKER Unvan : Hukuk İşleri Şube Müdür V. Unvan : İl Hukuk İşleri Müdürü Adres : Kırklareli Valiliği Adres : Kırklareli Valiliği Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

11 İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Dernek Kuruluşu 2 Şube Kuruluşu 3 Tüzük Değişikliği ADI 1-Tüm sayfaları kurucu üyelerce imzalanmış dernek tüzüğü (3 adet) (İlçelerden 4 Adet) 2-Dernek Kuruluş Bildirimi kurucu üyelerce imzalı (2 adet) 3-Kurucu heyet tarafından hazırlanacak geçici yönetim kurulu gösterir liste (2 adet) 4-Tebliğ almaya yetkili en az 3 kişinin adı soyadı, adresi ve telefon numarasını gösterir liste (2 Adet) 5-Derneğin faaliyet göstereceği yer itibarı yerin tapu fotokopisi ve kira kontratı (2 Adet) 6- Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi, 7- Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin dernek kurucusu olabileceğini gösteren İçişleri Bakanlığınca verilmiş izin belgesi 8- Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri 1- İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek tüzüğü, 2- Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi, 3- Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri, 4- Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, 5- Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi, 6- Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi. 1-Yeni Tüzük (3 Adet) (İlçelerden 4 Adet) 2- Değişen Maddeleri Gösterir Liste (2 Adet) Hemen Hemen 30 Gün

12 İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ ADI 4 Genel Kurul Sonuç Bildirimi 1-Genel kurul sonuç bildirim (2 Adet) 2-Genel kurul toplantı tutanağı (2 Adet) 3-Denetleme kurulu raporu (2 Adet) 4-Faaliyet raporu (2 Adet) 5-Kesin hesap bütçe bilanço (2 Adet) 6-Üye isim listesi imzalı (2 Adet) 10 Gün 5 Yurt Dışından Yardım Alma 1-Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi Formu 2-Yetkili organın karar örneği, 3-Varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme v.b belgeler ile yardımın aktarıldığı Hemen hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. 6 Defter Tasdiki 1- Valilik Makamına havaleli dilekçe 3 Gün 7 Yetki Belgesi Numaralandırma 1-Valilik Makamına havaleli dilekçe 2-Yetki Belgesi 3-Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi Hemen 8 Dernek Lokali Açma Başvurusu ve Lokal Mesafe Ölçüsü 1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği, 2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği, 3-Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği, 4-Derneklerin; belediye ve mücavir alanlar içinde açacakları lokaller için yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için bayındırlık ve iskan müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge. 15 Gün

13 İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ ADI 9 e-dernek Kullanıcı Onayı 10 Yardım Toplama 11 Temsilcilik Açma 1- adresine e-dernek kullanıcısı olmak için başvuru 2- e-dernek kullanıcısı şifre ve onay formu 3- Kullanıcı adı ve şifrenin yazılı olduğu e-posta çıktısının bir örneği, 4- Son genel kurul sonuç bildiriminin bir örneği, 5- Nüfus Cüzdanı fotokopisi 1-Valilik Makamından havaleli, yardım toplamanın amacı, şekli, süresi ve faaliyet alanını ile faaliyette görevlendirilen kişilerin isimlerini içeren ilgililer tarafından imzalanmış dilekçe, 2- a.)yardım toplanacak kişinin her hangi bir geliri olup olmadığı, mesleği, adına kayıtlı gayrimenkul ve menkul mallarının bulunmadığı, aile fert sayılı ve bunların meslekleri, her hangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan faydalanıp faydalanmadıkları hususların içeren bilgi ve belgeler. b.)tüzel kişilik başvurularında Yönetim Kurulunun karar fotokopisi. 3-Faaliyette görevlendirilecek kişilerin fotoğraflı ve tasdikli nüfus cüzdan fotokopileri, ikametgâh ilmühaberleri, sabıka kayıtları ve ikişer adet vesikalık fotoğrafları. 4-Toplanacak yardım miktarı belirlemeye yarayan resmi makamlardan alınmış (Doktor Raporu, keşif özeti, inşaat projesi v.b. belgeler. 5-Faaliyette görevlendirilecekler arasında kamu görevlisi var ise yetkili makamlardan alınmış izin belgesi. 6- Belirtilen yardım toplama ile ilgili evraklar hazırlandıktan ve Valilik Makamından (İl Dernekler Müdürlüğü) havale ettirdikten sorumlu kurul üyelerinin birisi tarafından teslim edilmesi gerekmektedir. 1- Yönetim Kurulu karar fotokopisi, 2- Mülki idare amirliğine dilekçe; 3- Yönetim Kurulunda belirlenen kişinin kimlik fotokopisi, Hemen 10 Gün Hemen

14 İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ 12 Beyanname Kabul ADI 13 Fesih ve Tasfiye İşlemleri Dernek Yerleşim Yeri Değişikliği Bildirimi Dernek Taşınmaz Mal Bildirimi Dernek Organlarında Değişiklik Bildirimi BİMER Kanalı ile Gelen Şikayet ve Başvurular 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Başvuruları 1-Dernek Yönetim Kurulu karar fotokopisi, 2-Valilik Makamı (İl Dernekler Müdürlüğü) dan havaleli dilekçe, 3- Dernekler Yönetmeliğinin ilgili ekinin (EK 21) eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş şekli, 1-Genel Kurul Sonuç Tutanağı 2-Tasfiye Tutanağı 3-Hazirun Listesi 1-Yerleşim Yeri Değişikliği Bildirim Formu (EK-24) 2-Yönetim Kurulu Karar fotokopisi, 1-Yönetim Kurulu Karar fotokopisi, 2-Tapu Fotokopisi, 3-Taşınmaz Mal Bildirimi Formu (EK-26) 1-Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi, 2-Organlarda Değişiklik Bildirimi Formu (EK-25) 1-Başvuru Dilekçesi ( Dilekçeye ardesinden ulaşılabilir) Hemen 30 Gün Hemen Hemen Hemen 30 Gün 1- Başvuru Dilekçesi 30 Gün

15 İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ 19 ADI Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü Kazanma Talebi 1- Dernekler Müdürlüğünce onaylanmış dernek tüzüğü, 2- Dernek üyelerinin sayısı, 3- Derneğin şubelerinin sayısı ve yeri, 4- Derneğin kamu yararı yönünden; faaliyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler hakkındaki raporu, 5- Son yıla ait mali bilânço ile gelir-gider tablosu, 6- Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının listesi, 7- Kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için yönetim kurulunun aldığı karar örneği. Hemen Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : İl Dernekler Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Kırklareli Valiliği İsim : İsa MEMİÇ İsim : Abdurrahman İNAN Unvan : İl Dernekler Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı Adres : Kırklareli Valiliği / Kırklareli Adres : Kırklareli Valiliği / Kırklareli Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

16 İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Türk Vatandaşlığına Alınma Başvurusu (Genel) Türk Vatandaşlığına Alınma Başvurusu (Evlenme) 3 Türk Vatandaşlığından Çıkma Başvurusu 1. Form Dilekçe, 2. Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 3. Medeni hal belgesi, 4. En son tarihli ikamet tezkeresi (Noter Onaylı), 5. Sağlık raporu, 6. Türkçe konuşma belgesi, 7. 2 adet fotoğraf 1. Form Dilekçe, 2. Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 3. En son tarihli ikamet tezkeresi, 4. 2 adet fotoğraf 1. Form Dilekçe, 2. Başka bir devlet vatandaşlığını kazanmış ise buna ilişkin belgenin veya kazanmak istediği devlet vatandaşlığına kabul edileceğine ilişkin teminat belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 3. 2 adet fotoğraf 1 yıl 1 yıl 30 gün

17 İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 4 ADI K.K.T.C. Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını Kazanması Müracaatı 1. Form Dilekçe (Başvuru Formu) VAT K.K.T.C. Vatandaşlığını Doğumla Kazandığını Gösterir Belge 3. Medeni Hal Belgesi 4. Evli İse Eşinin Varsa Ergin Olmayan Çocuklarının Kimliklerini ve Aile Bağlarını Kanıtlayan Belge 5. Varsa Türk Vatandaşı Yakınlarına Ait Nüfus Kayıt Örneği 6. Vatandaşlık Hizmet Bedeli Makbuzu ( 6 Belge) 10 Dk Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Kırklareli Valiliği İsim : Hüseyin MURATDAĞ İsim : İsmail GÜLTEKİN Unvan : İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı Adres : Kırklareli Valiliği / Kırklareli Adres : Kırklareli Valiliği / Kırklareli Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

18 MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ ADI 1 Evlenme Akdi Başvurusu 2 3 Yenileme ve Değiştirme Nedeniyle Nüfus Cüzdan Başvurusu Kayıp Nedeniyle Nüfus Cüzdan Başvurusu 4 Uluslararası Aile Cüzdanı Başvurusu 1. Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, 2. Evlenme Ehliyet Belgesi, 3. Sağlık Raporu, 4. 6 adet fotoğraf 1. Nüfus cüzdanı 2. 2 adet fotoğraf 1. Çalışılan kurum yetkilisince veya yerleşim yeri ve diğer adres muhtarlığınca düzenlenmiş onaylı Cüzdan Talep Belgesi, 2. 1 adet fotoğraf 1. Çalışılan kurum yetkilisince veya yerleşim yeri ve diğer adres muhtarlığınca düzenlenmiş Uluslararası Aile Cüzdanı Talep Belgesi, 2. Eşlere ait 1 er adet fotoğraf 2 gün 5 dk 10 dk 15 dk 5 Adres Beyanı Başvurusu 1. Sözlü beyan 5 dk 6 Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Başvurusu 1. Sözlü beyan 2 dk 7 Nüfus/ Aile Kayıt Örneği Başvurusu 1. Sözlü beyan 2dk 8 Doğum Bildirimi Başvurusu 1. Doğum olayını gösterir doğum raporu, yoksa sözlü beyan 5 dk 9 Evlenme Bildiriminin Tescili 1. Yetkili makamlarca düzenlenmiş Evlenme Bildirimi (2 Örnek) 10 dk 10 Boşanma Bildiriminin Tescili 1. Kesinleşmiş mahkeme kararı (2 Örnek) 10 dk

19 MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ ADI 11 Kayıt Düzeltme 1. Kesinleşmiş mahkeme kararı (2 Örnek) 5 dk 12 Evlat Edinme 1. Kesinleşmiş mahkeme kararı (2 Örnek) 10 dk 13 Tanıma Beyanın mahkeme ve notere yapılması halinde Tanıma Senedi, Beyanın Nüfus Müdürlüğüne yapılması halinde doğum olayını gösterir doğum raporu yoksa sözlü beyan 10 dk 14 Ölüm 1. Yetkili makamlarca düzenlenmiş Ölüm Bildirimi (2 Adet) 10 dk 15 Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci Mad. Yazılı Haklara Haiz Mavi Kart Başvurusu 2. 2 adet fotoğraf, 3. Hangi yabancı devlet vatandaşı olduğunu gösterir usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi 10 dk Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İsim : Selma BAYSAN İsim : Hüseyin MURATDAĞ Unvan : İlçe Nüfus Müdürü Unvan : İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Adres : Kırklareli Valiliği / Kırklareli Adres : Kırklareli Valiliği / Kırklareli Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

20 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ADI 1 Bilgi Edinme ve BİMER 2 Afetzedelerin Hak Sahibi İşlemleri 3 Hak Sahibi Olanların Borçlandırma İşlemi 1. Başvuru sahiplerinin e-posta veya yazılı olarak müracaatları 1. Mahalle veya Köy Muhtarından Onaylanmış Talep ve Taahhütname formu 2. Afetzedenin Kimlik Fotokopisi 3.Eşinin Kimlik Fotokopisi 4.Mülkiyet Belgesi 5.Elektrik, Su veya telefon faturası 1.Hak Sahibinin Kimlik Belgesi ( Kefil olacak kişi veya muhtar/aza ile ilgili bankaya gidilir. 3 nüsha açık borçlandırma imzalanır. ) 1-15 GÜN 2 AY 2 AY 4 Kurum, Kuruluş veya Müesseselerin Sivil Savunma Plan Onaylar 1.Müessese Tarafından Hazırlanıp Kaymakamlıkça Onaylanmış Plan 2.Kaymakamlık Makamınca Plan Onayı İçin Yazılmış Üst Yazı 3.Onay Sayfaları 5 GÜN 5 Temel Afet Bilinci ve Halk Eğitimi Talepleri, Deprem, Yangın ve Tahliye Tatbikatları Talepleri 1.Yazılı Başvuru Talebi Yapanın İstediği Süre İçinde (Diğer eğitim ve tatbikat taleplerinin karşılanma sürecine göre) 6 Çevresel Etki Değerlendirme ( ÇED ) Raporlarına Esas Olacak, İl Müdürlüğümüz Raporunu Hazırlamak 1.İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ya da Çevre ve Orman Bakanlığından Gelecek Üst Yazı ve Eki ÇED Başvuru Dosyası Yazı da Belirtilen Süre İçinde

21 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 7 ADI Vatandaşın Afet Tehdidine İlişkin Müracaatı 1.Yazılı Müracaat ya da Telefonla Bildirim Dilekçenin verildiği/haberin Telefonla Alındığı Gün 8 Sıkışmalı Trafik Kazaları İle Arama Kurtarma Araç ve Personeline İhtiyaç Duyulan Diğer Olaylar 1.Telefon İhbarı 1 GÜN 9 Arama ve Kurtarma ( Deprem, Sel, Çığ, Boğulma, Trafik Kazaları, KBRN Olayları, Büyük Yangınlar ) 1.İhbar 3 GÜN ( 72 Saat) ( Duruma Göre Uzar.) 10 Hasar Tespit Çalışmaları 1.Dilekçe veya Resmi Kurum ve Kuruluşların Talep Yazısı 2 ay Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Valilik İsim : Ertuğrul ATASOY İsim : Günay ÖZTÜRK Unvan : İl Afet ve Acil Durum Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı Adres : Kocahıdır Mah. Kurtuluş Cad. Pınarhisar Yolu Adres : Kırklareli Valiliği / Kırklareli Şehitlik Yanı No: Merkez / Kırklareli Tel : / Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

22 İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ADI 1 Umuma Mahsus Pasaport Tanzimi 2 Hususi Damgalı Pasaport Tanzimi 3 Hizmet Damgalı Pasaport tanzimi 4 Konsolosluktan veya Büyükelçiliklerden gelen bilgi talebi 5 Pasaport alış kaydı bilgi talebi 6 Pasaport zayi müracaatı 1-T.C.Kimlik Numaralı nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi 2-(2) Adet Biometrik fotoğraf 3-Daha önce pasaport almış ise getirilmesi 4-Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığından öğrenci belgesi veya yurtdışında okuduğuna dair öğrenim belgesi 5-(18) yaşından küçükler için anne-baba muvafakatnamesi (Noterden - Memur huzurunda) 6-Anne ve babanın boşanmış olması halinde mahkeme kararı ve çocuğun velayeti kime verilmiş ise o şahsa ait noterden muvafakatname 1-T.C.kimlik numaralı nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi 2-(2) Adet Biometrik fotoğraf 3-Daha önce pasaport almış ise getirilmesi 4-Çalışanlardan çalıştığı kurumdan doldurulmuş ve onaylanmış Hususi Damgalı Pasaport talep Formu 5-Emekli olanlar emekli oldukları kurumdan emekli oldukları tarihteki kadro derecelerini gösterir belge( bir defaya mahsus ) 6-13 yaşından büyük çocuklar için okudukları okuldan öğrenci olduklarına dair belge 7-Nüfus müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt örneği 8-(18) yaşından küçükler için anne-baba muvafakatnamesi ( Noterden - Memur huzurunda) 1-T.C.kimlik numaralı nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi 2-(2) Adet Biometrik fotoğraf 3-Daha önce pasaport almış ise getirilmesi 4-Kurumdan görevlendirme belgesi 5-Kurumdan pasaport istek formu 6-Bakanlık onayı veya valilik oluru 7-13 yaşından büyük çocuklar için okudukları okuldan öğrenci olduklarına dair belge 8-Nüfus müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt örneği 9-(18) yaşından küçükler için anne-baba muvafakatnamesi ( Noterden - Memur huzurunda) 1-Konsolosluk Büyükelçilikten gelen evraklara tahkikatın yapılmasını müteakip hemen cevap yazılmakta ve posta ve E-Posta yoluyla gönderilmektedir 2-Nüfus cüzdanı 2-Nüfus cüzdanı 30 Dakika 30 Dakika 30 Dakika 1 İş günü 1 Saat 1 Saat

AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Dernek Kuruluşu 1-Kurucular tarafından her sayfası

Detaylı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre Dernek

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21.3.1991, No: 91/1779 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10.7.1953, No: 6136 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi

Detaylı

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK 2735 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/3/1991, No : 91/1779 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/7/1953, No : 6136 Yayımlandığı R. Gazetenin

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Anadolu da kurulan en eski meslek kuruluşlarındandır. Resmi kuruluş tarihi 1919 olarak belirlenmesine rağmen, ilk kuruluş çalışmaları

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA A- TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI 1- Doğumla kazanılan vatandaşlık... 1 1.1- Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık... 1 1.1.1- Türk

Detaylı

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı

Detaylı

DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ..VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam

DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ..VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ Ek-2.VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam / / Saat: İmza Adı Soyadı Geçici Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyesi

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 2 İdaremiz Sosyal Tesislerinde konaklama ve tesislerde bulunan salonların kiralanması 4483 sayılı Memurlar

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI 1. FİRMA TANITIM DOSYASINA KONULACAK BELGELER : a. Firma Tanıtıcı Bilgi Formu (EK-1), b. Firmanın, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 16 Ağustos 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28386 Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİK 2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ

Detaylı