Prof. Dr. Serap Yazıcı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Serap Yazıcı"

Transkript

1 Prof. Dr. Serap Yazıcı ; Kurtuluş Deresi Cad. Yahya Köprüsü Sok. No:1 Dolapdere Beyoğlu-İstanbul; Ofis No: Akademik Özgeçmiş de, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden pek iyi dereceyle mezun oldu da, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında CHP nin Niteliği ve Laiklik Politikası başlıklı teziyle, iyi dereceyle, yüksek lisansını tamamladı tarihleri arasında, İngiliz Hükümetinden kazandığı bursla, Bristol Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde Otoriter Sistemlerden Demokrasiye Geçiş konulu bir programa katıldı ve Prof. Dr. Geoffrey Pridham denetiminde doktora tezi üzerine çalışmalarda bulundu te, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında Türkiye de Askeri Müdahalelerin Anayasal Etkileri başlıklı teziyle, pek iyi ile doktora derecesine hak kazandı de, Başkanlık ve Yarı-başkanlık Sistemleri: Türkiye İçin Bir Değerlendirme başlıklı teziyle doçentlik unvanına hak kazandı de, Amerikan hükümetinin davetlisi olarak, Küresel Düzeyde Demokrasinin Güçlendirilmesi konulu International Visitors programına katıldı da, Demokratikleşme Sürecinde Türkiye ve Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye: Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine başlıklı çalışmalarıyla profesörlüğe atandı. Akademik Ödüller da, Şefik Soyer anısına Dündar Soyer tarafından düzenlenen Atatürk İlkeleri Açısından Laiklik konulu yarışmada üçüncülük derecesine hak kazandı de, İnönü Vakfı nın düzenlediği İnönü ve Laiklik konulu yarışmada ikincilik derecesine hak kazandı de, Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı tarafından düzenlenen İnsan Hakları Açısından Laiklik konulu yarışmada birincilik derecesine hak kazandı te, Cumhuriyet gazetesi tarafından düzenlenen, Yunus Nadi Ödülleri yarışmasında Aydınlanma Felsefesi ve Türk Devrimi başlıklı çalışmasıyla Sosyal Bilimler dalında birincilik ödülünü aldı de, Milliyet gazetesinin düzenlediği Örsan Öymen Ödülleri yarışmasında, Sosyal Bilimler alanında ikincilik derecesini kazandı. - Demokratikleşme Sürecinde Türkiye başlıklı kitabı, Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA), 2010 yılı üniversite ders kitapları arasında, kayda değer eser ödülüne (mansiyon) layık görülmüştür. 1

2 Mesleki Tecrübe de, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne, anayasa hukuku alanında araştırma görevlisi olarak atandı de, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde öğretim üyesi olarak başladığı görevini halen sürdürmektedir. Verdiği Dersler Lisans, Hukuk Fakültesi, Güz ve Bahar Dönemi. - Anayasa Hukuku ( ). Lisans, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bahar Dönemi. - Anayasa Hukukuna Giriş ( ). Lisans, Seçimlik, Güz Dönemi. - Siyasi Partiler Seçim ve Parlamento Hukuku ( ). Yüksek Lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programı, Güz Dönemi. - İnsan Hakları ve Demokrasi ( ). Yayınlar - İnsan Hakları Açısından Laiklik, Demet Yayıncılık, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yayınları 7, İstanbul, Aydınlanma Felsefesi ve Türk Devrimi, Demet Yayıncılık, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yayınları 8, İstanbul, Türkiye de Askeri Müdahalelerin Anayasal Etkileri, Yetkin Yayınevi, Ankara, Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemleri: Türkiye İçin Bir Değerlendirme, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Demokratikleşme Sürecinde Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Kitap Bölümleri ve Çeşitli Dergilerde Yayınlanan Makaleler - Prof. Dr. Ergun Özbudun la birlikte Military Regimes Extrication From Politics: Exit Guarantees, Nation, Power, Society, eds. Alexandra Jasinski Konia and Jacek Raciborski, (Warszawa: Scholar, 1996), pp Prof. Dr. Ergun Özbudun la birlikte, Democratization Reforms in Turkey ( ), TESEV Publications, İstanbul, The Impact of the EU on the Liberalisation and Democratisation Process in Turkey, Turkey and The EU Enlargement Processes of Incorporation, eds. Richard T. Griffiths and Durmuş Özdemir, İstanbul Bilgi University Press, İstanbul, Aralık, 2004, pp

3 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yetki ve Ayrıcalıkları: Sivilleşmeye Yönelik Anayasal ve Yasal Reformlar, Hukuk ve Adalet, Aralık Sayısı, İstanbul, 2004, s Başkanlık Sistemleri: Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 77, Başkanlık Sistemi, Ankara, 2005, s Anayasası nın Temel Özellikleri ve Geçirdiği Değişiklikler, Yunanistan Anayasası, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Haziran 2005, s (Yunanistan Anayasası İngilizce metin esas alınarak tarafımdan çevrilerek aynı eser içinde yayınlanmıştır.) - A Guide to the Turkish Public Law Order and Legal Research, - Avrupa Birliği Süreci: Ulus Devletten Ulusüstü Devlete Geçişte Egemenlik Yetkisinin Devri, Fazıl Sağlam 65. Yaş Armağanı, Türk-Alman Kamu Hukukçular Forumu Yayını, İmaj Yayınevi, 2005, s Avrupa Birliği Süreci: Ulus Devletten Ulusüstü Devlete Geçişte Hukuk Devletinin Değişen İçeriği, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 80. Yıl Armağanı, Cilt 54, Sayı 4, Ankara, s Eşitlik İlkesinin Değişen Dinamiği Çerçevesinde Kadın Hakları, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2006, Cilt: 3 Kadın ve Hukuk, Ankara Barosu Yayınları, Ankara, Ocak 2006, s Yeni Bir Anayasanın Yapımı Sürecinde Türkiye: Yasakçılıktan Özgürlükçülüğe, Otoritarizmden Demokrasiye, Vesayetçilikten Demokratik Temsile, Prof. Dr. Ergun Özbudun a Armağan Cilt II. Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınevi Ankara, 2007, s Başkan ve Başbakanın Anayasal ve Siyasal Konumları Yönünden Başkanlık ve Parlamenter Hükümet, Türkiye Barolar Birliği, Cumhurbaşkanı Seçimi Öncesi Cumhurbaşkanlığı, Sempozyum Ocak 2007, TBB Yayınları: 116, Ankara, Şubat Hükümet Sistemi Tercihi ve Cumhurbaşkanı, Sivil Anayasa Sempozyumu, Türkiye Anayasasını Arıyor, Kamu Araştırmaları Vakfı (KAV) Yayını, Ankara 1 Kasım 2007, s Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye de Seçim Serbestliği, Demokrasi Platformu, Sayı 13, Aralık, 2008 s Milli Güvenlik Konseyi Yönetiminin Otoriter Mirasının Tasfiyesi ve Demokrasinin İnşası İçin Yeni Bir Anayasa, Enstitü, Sayı 2, Aralık 2009, s Yüksek Yargı Konseylerinin Oluşturulmasında Demokratik Temsil İlkesi, Yargının Bağımsızlığı Tarafsızlığı ve Etkililiği, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, No: 6, Ankara, Aralık 2009, s Yargı Reformu Projesi: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yargısal Düğüm: Türkiye de Anayasa Reformuna İlişkin Değerlendirmeler ve Öneriler, TESEV Demokratikleşme Programı Siyasa Raporları Serisi, Yargı Reformu 1., İstanbul, Mayıs 2010, s Kamu Denetçiliği Kurumu, Yargısal Düğüm: Türkiye de Anayasa Reformuna İlişkin Değerlendirmeler ve Öneriler, TESEV Demokratikleşme Programı Siyasa Raporları Serisi, Yargı Reformu 1., İstanbul, Mayıs 2010, s

4 - Anayasa Değişikliği Hakkında Kısa Bir Değerlendirme, Yargısal Düğüm: Türkiye de Anayasa Reformuna İlişkin Değerlendirmeler ve Öneriler, TESEV Demokratikleşme Programı Siyasa Raporları Serisi, Yargı Reformu 1., Mayıs 2010, İstanbul, s Türkiye nin Yeni Anayasa İhtiyacı: Yasakçılıktan Özgürlükçülüğe, Vesayetçilikten Demokrasiye, Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı Felsefe, Yöntem, İçerik, AKART Yayınları, Ankara, Nisan 2009, s Turkey s Constitutional Amendments: Between the status quo and Limited Democratic Reforms, Insight Turkey, Vol. 12, No. 2, 2010, s Editörlük Yaptığı Yayınlar - Ergun Özbudun a Armağan, Siyaset Bilimi Cilt.1, Yetkin Yayınevi, Ankara, Ergun Özbudun a Armağan, Anayasa Hukuku Cilt.2, Yetkin Yayınevi, Ankara, Yargısal Düğüm: Türkiye de Anayasa Reformuna İlişkin Değerlendirme ve Öneriler, TESEV Demokratikleşme Programı Siyasa Raporları Serisi, Yargı Reformu 1, TESEV Yayınları, İstanbul, Mayıs, Katıldığı Akademik Toplantılar - Bugüne kadar, anayasa hukukunun temel meseleleri, insan haklarının çeşitli boyutları, hükümet sistemleri, Türkiye de demokratikleşme, sivilleşme, liberalleşme ve Türkiye siyasetinin çeşitli problemleri üzerine ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok panel ve sempozyumda tebliğ sunmuştur. 4

5 5