Schneider Electric Fiyat Listesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Schneider Electric Fiyat Listesi"

Transkript

1 17 Ocak 2007 Schneider Electric Fiyat Listesi Dünyan n kaç ülkesinde elektrik kontrol alt nda? Müflteri Yard m Hatt Merlin Gerin Square D Telemecanique Yeni bir Elektrik Dünyas n n inflas.

2 Schneider Electric Fiyat Listesi 17 Ocak 2007 Bu fiyat listesi 17 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olan birim fiyatlar m z içermektedir. Fiyatlar m zda herhangi bir ifl ara lüzum kalmaks z n de ifliklik yapma hakk m z mahfuzdur. Faturalamada teslim tarihindeki liste fiyatlar geçerlidir. Liste d fl malzemelerimiz için Yetkili Sat c lar m z ya da Bölge Müdürlüklerimize müracaat ediniz. Fiyatlar m za KDV dahil de ildir.

3 Alçak Gerilim Da t m Ürünleri çindekiler Devre kesiciler Aktivite grubu Sayfa no. Otomatik sigortalar C60a Multi 9 serisi, 3kA B e risi...bt C60a Multi 9 serisi, 3kA C e risi...bt C60N Multi 9 serisi, 6 ka B e risi...bt C60N Multi 9 serisi, 6 ka C e risi...bt C60H Multi 9 serisi, 10 ka C e risi...bt C120N/H Multi 9 serisi, 10/15 ka C, D e risi...bt C60a/N/H ve C120 N/H yard mc donan mlar...bt Kompakt tip devre kesiciler EasyPact Serisi ( A )...BT EasyPact Serisi yard mc donan mlar...bt Compact NS Serisi ( A )...BT Compact NS Serisi ( A )...BT Compact NS Serisi yard mc donan mlar...bt Aç k tip güç devre kesicileri NT Serisi ( A )...BT NW Serisi ( A )...BT NT/NW Serisi yard mc donan mlar...bt Enversör sistemler Kompakt tip devre kesiciler için...bt Aç k tip devre kesiciler için...bt Yük ay r c lar Interpact Serisi ( A )...BT Interpact serisi yard mc donan mlar...bt Kaçak ak m koruma cihazlar Multi 9 Serisi kaçak ak m koruma cihazlar...bt Vigi C60/C120 röleler...bt Kaçak ak m koruma cihazlar için yard mc donan mlar...bt Vigi toprak kaçak ak m koruma modülleri...bt Vigirex kaçak ak m koruma röleleri...bt Yal t m gözleme cihaz - Vigilohm serisi...bt yeni yeni Multi 9 kontrol kumanda Darbe ak m anahtarlar - TL tipi...bt Da t m kutular - Pragma Serisi...BT Enversör ak m anahtarlar - TLI tipi...bt Fotosel...UT Hareket dedektörü...ut Zaman saatleri...ut Parafudrlar Parafudr...BT Kompanzasyon çözümleri Reaktör/Kondansatör kombinasyon tablolar...bt Harmonik reaktörleri...bt Reaktif güç kontrol röleleri - Varlogic N...BT Kondansatörler - Varplus 2...BT Kompanzasyon kontaktörleri...pcp...61 Güç kontrol ve izleme cihazlar PM9 Serisi...BT PM700 Serisi...BT PM800 Serisi...BT PM500 Serisi...BT Ethernet ba lant s EGX serisi...bt OG Sepam dijital koruma ve kontrol röleleri Sepam Serisi...MTP PK Pratika sanayi tipi fifl-priz serisi CEE17 norm fifl-priz serisi...bt Enversör fifller...bt Canalis Busbar sistemi Ayd nlatma da t m / KDP 20A, tafl ma kanals z dizayn...bt Ayd nlatma da t m / KBA 25A & 40 A...BT Ayd nlatma da t m / KBB 25A & 40 A, çift devreli kanal...bt Düflük güç da t m / KNA 40A-100A...BT Orta güç da t m / KSA 160A & 250A...BT

4 Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon Ürünleri çindekiler Motor Yolverme Çözümleri Aktivite grubu Sayfa no. yeni yeni H z Kontrol Cihazlar Altivar 11 Serisi ( 0,18-2,2 kw )...IVSD Altivar 31 Serisi ( 0,18-15 kw )...IVSD Altivar 71 Serisi ( 0, kw )...IVSD Altivar 61 Serisi ( 0, kw )...IVSD Yumuflak Yolvericiler Altistart 48 Serisi ( 7,5-630 kw)...ivsd Altistart 01 Serisi ( 0,37-45 kw)...ivsd Entegre motor yolvericiler TeSys Model U motor yolverici-kontrol cihaz...pcp...51 TeSys Model U motor kontrol cihaz...pcp...51 Kontaktörler TeSys K Serisi kontaktörler ( 6-16 A )...PCP...52 TeSys K Serisi yard mc kontaktörler...pcp...52 TeSys K Serisi kontaktörler için aksesuarlar...pcp...53 TeSys D Serisi kontaktörler ( A )...PCP...54 TeSys D Serisi yard mc kontaktörler...pcp...54 TeSys F Serisi kontaktörler ( A )...PCP...55 TeSys D ve F Serisi kontaktörler için aksesuarlar...pcp...56 Kompanzasyon kontaktörleri...pcp...62 Motor koruma flalterleri TeSys GV serisi motor koruma flalterleri...pcp...58 TeSys GV serisi motor koruma flalterleri için aksesuarlar...pcp...60 Termik röleler TeSys K Serisi termik röleler ( A )...PCP...53 TeSys D Serisi termik röleler ( A )...PCP...57 TeSys F Serisi elektronik termik röleler ( A )...PCP...57 PTC termistör koruma rölesi...pcp...63 Elektromekanik yolvericiler Y ld z - üçgen yolvericiler...pcp...61 Kutulu motor yolvericiler...pcp...62 fialterler VARIO ana/emniyet flalterleri...pcp...63 Pako flalterler...mac Diyalog Çözümleri Butonlar Harmony Stil 4-22 mm çapl metal XB4 Serisi...MAC Harmony Stil 5-22 mm çapl plastik XB5 Serisi...MAC Harmony Stil 6-16 mm çapl plastik XB6 Serisi...MAC mm çapl plastik XB7 Serisi...MAC mm çapl metal XB2 Serisi...MAC Harmony Stil 9-30 mm çapl metal 9001 Serisi...MAC Sinyal lambalar Harmony Stil 4-22 mm çapl metal XB4 Serisi...MAC Harmony Stil 5-22 mm çapl plastik XB5 Serisi...MAC Harmony Stil 6-16 mm çapl plastik XB6 Serisi...MAC mm çapl plastik monoblok XB7 Serisi...MAC mm çapl metal XB2 Serisi...MAC Harmony Stil 9-30 mm çapl metal 9001 Serisi...MAC Kumanda kutular...mac Joystick kontrol...mac Ifl kl kolonlar - fenerler...mac Sirenler...MAC Vinç kumanda kutular...mac

5 Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon Ürünleri çindekiler Alg lama Çözümleri Aktivite grubu Sayfa no. Fotoelektrik Sensörler Osiris Serisi dizayn 18 fotoelektrik sensörler...mac Osiris Serisi kompakt dizayn 50 x 50 fotoelektrik sensörler...mac Osiris Serisi minyatür dizayn fotoelektrik sensörler...mac Osiris Serisi fiberoptik fotoelektrik sensörler...mac Osiris Serisi kompakt dizayn fotoelektrik sensörler...mac Osiris Uygulama Serisi fotoelektrik sensörler...mac Osiconcept fotoelektrik sensörler ( Evrensel seri )...MAC Endüktif Yaklafl m Sensörleri Osiprox serisi silindirik tip endüktif sensörler...mac Osiprox serisi kare tip endüktif sensörler...mac Osiprox serisi h z bekçileri...mac Osiconcept endüktif sensörler ( Evrensel seri )...MAC Nihayet fialterleri - Osiswitch serisi...mac Kapasitif Yaklafl m Sensörleri...MAC Bas nç flalterleri - Nautilus Serisi...MAC Ultrasonik Sensörler - Osisonic serisi...mac Optoelektronik Enkoderler...MAC IP67 Da t m Modülleri / ABE9...LEC...86 Güvenlik Çözümleri Güvenlik modülleri...mac Emniyet nihayet flalterleri...mac Ifl n bariyeri...mac Güvenlik diyalog modülleri...mac Telli acil durdurma modülleri...mac Ayak pedal...mac Çift el kontrol ünitesi...mac Yard mc Otomasyon Çözümleri yeni Sanayi tipi çok kontakli fifl-priz serisi / TEB, TEX, TEY, TEI 5, 10, 16, 24 kontakl fifl prizler...lec ,48 kontakl fifl prizler...lec...96 Transformatörler - Phaseo serisi güvenlik ve izolasyon transformatörleri / ABL6...LEC...97 Güç Kaynaklar Do rultulucu filtreli do ru ak m güç kaynaklar / ABL6...LEC...97 Anahtarlamal monofaze güç kaynaklar / ABL1...LEC...98 Phaseo anahtarlamal güç kaynaklar / ABL7...LEC...98 Say c lar / XBK...LEC...99 Röleler Zelio ölçü ve kontrol röleleri / RM4...LEC...99 Soketli röleler / RSB, RXM, RUM, RPM...LEC Zelio elektronik zaman röleleri / RE11, RE48...LEC Zelio elektronik zaman röleleri / RE7, RE8, RE9...LEC Ak ll Röleler - Zelio Lojik Serisi kompakt/modüler ak ll röle / SR2, SR3...LEC Otomasyon Çözümleri yeni PLC'ler Twido / TWD...LEC Advantys OTB da t lm fl G/Ç sistemleri / OTB...LEC Telefast ön kablolama arabirimleri / ABE7...LEC Micro / TSX37...HEC Operatör Panelleri - Magelis XBT-N / F / R / GT...HMI SCADA Yaz l mlar - Vijeo Citect / VJC...HMI Endüstriyel PC (IPC) - Magelis / MPC...HMI...112

6 Multi 9 - C60 otomatik sigortalar C60a 3 ka B e risi BT021 Tip In Referans Fiyat Minimum Teslim (A) (YTL) sip. adedi süresi 1 kutup ,50 12 A ,25 12 A ,25 12 A ,25 12 A ,25 12 A ,50 12 A ,60 12 A kutup ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A 3 kutup ,30 4 A ,30 4 A ,30 4 A ,30 4 A ,30 4 A ,70 4 A ,70 4 A kutup ,90 3 C ,90 3 C ,90 3 C ,90 3 C ,90 3 C ,00 3 C ,00 3 C Not: Yard mc donan mlar için bak n z sayfa 5. 1

7 Multi 9 - C60 otomatik sigortalar C60a 3 ka C e risi BT021 Tip In Referans Fiyat Minimum Teslim (A) (YTL) sip. adedi süresi 1 kutup ,40 12 A ,40 12 A ,40 12 A ,40 12 A ,40 12 A ,60 12 A ,40 12 A kutup ,20 6 A ,20 6 A ,20 6 A ,20 6 A ,20 6 A ,10 6 A ,10 6 A 3 kutup ,10 4 A ,10 4 A ,10 4 A ,10 4 A ,10 4 A ,30 4 A ,20 4 A kutup ,80 3 C ,80 3 C ,80 3 C ,80 3 C ,80 3 C ,00 3 C ,00 3 C Not: Yard mc donan mlar için bak n z sayfa 5. 2

8 Multi 9 - C60 otomatik sigortalar C60N 6 ka B e risi BT021 Tip In Referans Fiyat Minimum Teslim (A) (YTL) sip. adedi süresi kutup ,40 12 A ,40 12 A ,40 12 A ,40 12 A ,00 12 A ,80 12 A ,80 12 A ,80 12 A ,80 12 A ,70 12 A ,30 12 A ,80 12 A ,80 12 A 2 kutup ,30 6 A ,30 6 A ,30 6 A ,30 6 A ,70 6 A ,70 6 A ,70 6 A ,70 6 A ,70 6 A ,20 6 A ,70 6 C ,00 6 C ,00 6 C kutup ,00 4 C ,00 4 A ,00 4 C ,00 4 C ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A 4 kutup ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 C Not: Yard mc donan mlar için bak n z sayfa 5. 3

9 Multi 9 - C60 otomatik sigortalar C60N 6 ka C e risi BT021 Tip In Referans Fiyat Minimum Teslim (A) (YTL) sip. adedi süresi 1 kutup ,30 12 A ,30 12 A ,30 12 A ,30 12 A ,60 12 A ,60 12 A ,60 12 A ,60 12 A ,60 12 A ,90 12 A ,80 12 A ,60 12 A ,20 12 A kutup ,80 6 A ,80 6 A ,80 6 A ,80 6 A ,70 6 A ,70 6 A ,70 6 A ,70 6 A ,70 6 A ,70 6 A ,80 6 A ,00 6 A ,00 6 A 3 kutup ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A 4 kutup ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 A ,00 3 A ,00 3 A ,00 3 A ,00 3 A ,00 3 A ,00 3 A ,00 3 A Not: Yard mc donan mlar için bak n z sayfa 5. 4

10 Multi 9 - C60 otomatik sigortalar C60H 10 ka C e risi BT021 Tip In Referans Fiyat Minimum Teslim (A) (YTL) sip. adedi süresi kutup ,40 12 C ,40 12 A ,40 12 A ,00 12 A ,00 12 A ,00 12 A ,00 12 A ,00 12 A ,50 12 A ,00 12 A ,00 12 A ,00 12 A 2 kutup ,00 6 C ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 C ,00 6 C ,00 6 C 3 kutup ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A kutup ,00 3 A ,00 3 C ,00 3 A ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 A ,00 3 A ,00 3 C ,00 3 C C60a/N/H ve C120N/H yard mc donan mlar (1A + 1K) OF yard mc kontak ,00 12 A SD alarm kontak ,00 12 A MX + OF flönt açma bobini ,00 1 A MN düflük gerilim bobini ,00 1 C MN düflük gerilim bobini (zaman gecikmeli) ,00 1 C 5

11 Multi 9 - C120N/H otomatik sigortalar BT021 Tip In Referans Fiyat Minimum Teslim (A) (YTL) sip. adedi süresi C120N 10 ka otomatik sigortalar 1 kutup, C e risi ,00 1 C ,00 12 A ,00 12 A ,00 12 A kutup, C e risi ,00 4 C ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A 1 kutup, D e risi ,00 1 C ,00 1 C ,00 1 C ,00 1 C 3 kutup, D e risi ,00 4 C ,00 4 C ,00 4 C ,00 4 C C120H 15 ka otomatik sigortalar 1 kutup, C e risi ,00 1 C ,00 1 C ,00 1 C ,00 1 C ,00 1 C 3 kutup, C e risi ,00 4 C ,00 1 C ,00 1 C ,00 1 C ,00 1 C 1 kutup, D e risi ,00 1 C ,00 1 C ,00 1 C ,00 1 C ,00 1 C 3 kutup, D e risi ,00 4 C ,00 1 C ,00 1 C ,00 1 C ,00 1 C Not: Yard mc donan mlar için bak n z sayfa 5. 6

12 Multi 9 - Kaçak ak m koruma cihazlar BT021 Tip In Referans Fiyat Teslim (A) (YTL) süresi AC s n f : AC kaçak ak mlar na karfl 2 kutup 30 ma ,00 A ,00 A ,00 A 4 kutup 30 ma ,00 A ,00 A ,00 A ,00 A ,00 A kutup 300 ma ,00 A ,00 A ,00 C ,00 C ,00 C 2 kutup 300 ma seçici ,00 C ,00 C ,00 C kutup 300 ma ,00 A ,00 A ,00 A ,00 A ,00 A ,00 A 4 kutup 300 ma seçici ,00 C ,00 C ,00 C A s n f : AC ve DC bileflenli 2 kutup 30 ma ,00 C ,00 C 4 kutup 30 ma ,00 C ,00 C ,00 C 2 kutup 300 ma ,00 C ,00 C 2 kutup 300 ma seçici ,00 C ,00 C ,00 C 4 kutup 300 ma ,00 C ,00 C ,00 C ,00 C 4 kutup 300 ma seçici ,00 C ,00 C ,00 C Yard mc donan mlar için bak n z sayfa 8. 7

13 Kaçak ak m koruma cihazlar BT021 Tip Kutup Referans Fiyat Minimum Teslim (YTL) sip. adedi süresi Vigi C60/C120 kaçak ak m koruma röleleri, AC s n f Vigi C60 30 ma (1) ,00 A ,00 A ,00 A Vigi C ma (1) ,00 A ,00 A ,00 A Vigi C ma (2) ,00 C Vigi C ma (2) ,00 C (1) Sadece 63 A e kadar (dahil) C60 otomatik sigortalar ile birlikte kullan l r. (2) Sadece 125 A e kadar (dahil) C120 otomatik sigortalar ile birlikte kullan l r. Kaçak ak m koruma cihazlar için yard mc donan mlar (3) Referans (ve 16210) olanlarla birlikte kullan labilen OFS yard mc kontak ,00 12 A OF yard mc kontak ,00 12 A MN düflük gerilim bobini V AC ,00 1 C MX + OF açt rma bobini V AC ,00 1 A SD alarm konta ,00 12 A Referans (16210 hariç) olanlarla birlikte kullan labilen OF yard mc kontak ,00 C (3) Montaj s ralamas için bkz. afla daki tablolar. (4) Kaçak ak m koruma cihazlar na OFS konta tak lmadan di er aksesuarlar monte edilemez. Otomatik sigortalar için; Referans ve ile bafllayan kaçak ak m koruma cihazlar için SD OF MX+OF MN C60 MX + OF C120 OF veya OFS RCCB MN RED serisi tekrar kapamal kaçak ak m koruma cihazlar Tip In Referans Fiyat Teslim (A) (YTL) süresi RED serisi, 2 kutup, 30 ma ,00 A ,00 A ,00 C REDs serisi, 2 kutup, 30 ma ,00 C ,00 C ,00 C REDs serisi, 2 kutup, 300 ma ,00 C ,00 C ,00 C RED test, 2 kutup, 30 ma ,00 C ,00 C 8

14 Multi 9 - Kontrol kumanda BT021 TL uzaktan kumandal darbe ak m anahtarlar. Ayd nlatma devrelerinin birden fazla butonla kumandas için Tip In V AC V DC Referans Fiyat Teslim (A) (YTL) süresi TL 1 kutup ,00 A ,00 A ,00 A 2 kutup ,00 A ,00 C ,00 C 3 kutup bkz. ürün fiyatlar 4 kutup bkz. ürün fiyatlar 1 kutup ,00 A 2 kutup bkz. ürün fiyatlar 3 kutup x bkz. ürün fiyatlar 4 kutup x bkz. ürün fiyatlar TLI enversör ak m anahtar 1 kutup ,00 A N Geniflleme kontak blo u ETL (1) 1 kutup 32 A ,00 C 2 kutup 16 A ,00 A Yard mc kontak ve merkezden kontrol blo u ATL c+s (1) ,00 C Zaman rölesi ATL t (1) (15 sn/640 dak.) ,00 C L 1 2 (1) TL/TLI anahtar ile kullan l r IH Programl elektromekanik zaman saatleri. Da t m, ayd nlatma ve s tma devrelerinin zamana ba l kumandas için; UT004 Tip Kontak ç k fl Genifllik Rezerv Referans Fiyat Teslim (ON-OFF) (9 mm) (saat) (YTL) süresi IH, 24 saat ,00 A Tip Enversör kontak ç k fl IH, 1 saat ,00 C IH, 24 saat / 7 gün ,00 C IH, 24 saat ,00 C IHP Programl dijital zaman saatleri Tip Kanal Genifllik Rezerv (y l) IHP, 7 gün, kolay programlama ,00 A Hareket dedektörü CDM, 180, 12 m, duvara monte ,00 A Merdiven otomati i MIN, elektromekanik 1-7 dk. ayarl, enkandesen ve floresan ampüller için ,00 C MINp, dahili ön uyar modüllü. 30 sn-8/20 dk. ayarl, enkandesen amp. için ,00 C MINe, 3 dk/20 dk. ayarl, sessiz elektronik enkandesen ampuller için ,00 C PRE, ön uyar modülü (20-40 sn. ayarlamal ) ,00 C Fotosel IC200, lux eflik ayarl ,00 A

15 Modüler da t m kutular BT021 Tip Boyut Referans Fiyat Minimum Teslim (mm) (YTL) sip. adedi süresi Micro Pragma, IP40, beyaz gövde, kapaks z 4 otomatik sigorta kapasiteli, 130x88x ,50 10 C 8 otomatik sigorta kapasiteli, 200x198x ,00 10 C Mini Pragma IP40, konut ve ticari binalar Mini Pragma, beyaz gövde, s va üstü, düz kapakl, 1 s ral 2/4 otomatik sigorta kapasiteli, 200x112x ,00 C 4/6 otomatik sigorta kapasiteli, 200x148x ,00 C 6/8 otomatik sigorta kapasiteli, 200x184x ,00 C 8/10/12 otomatik sigorta kapasiteli, 200x280x ,00 C Mini Pragma, beyaz gövde, s va üstü, fleffaf kapakl, 1 s ral 2/4 otomatik sigorta kapasiteli, 200x112x ,00 C 4/6 otomatik sigorta kapasiteli, 200x148x ,00 C 6/8 otomatik sigorta kapasiteli, 200x184x ,00 6 C 8/10/12 otomatik sigorta kapasiteli, 200x280x ,00 4 C Mini Pragma, beyaz gövde, s va alt, düz kapakl, 1 s ral 2/4 otomatik sigorta kapasiteli, 222x136x ,00 C 4/6 otomatik sigorta kapasiteli, 222x172x ,00 C 6/8 otomatik sigorta kapasiteli, 222x208x ,00 C 8/10/12 otomatik sigorta kapasiteli, 222x280x ,00 C Mini Pragma, beyaz gövde, s va alt, fleffaf kapakl, 1 s ral 2/4 otomatik sigorta kapasiteli, 222x136x ,00 C 4/6 otomatik sigorta kapasiteli, 222x172x ,00 C 6/8 otomatik sigorta kapasiteli, 222x208x ,00 5 C 8/10/12 otomatik sigorta kapasiteli, 222x280x ,00 4 C Mini Pragma, beyaz gövde, s va üstü, düz kapakl, 2-3 s ral 24 otomatik sigorta kapasiteli, 2 s ral, 326x256x ,00 C 36 otomatik sigorta kapasiteli, 3 s ral, 451x256x ,00 C Mini Pragma, beyaz gövde, s va üstü, fleffaf kapakl, 2-3 s ral 24 otomatik sigorta kapasiteli, 2 s ral, 326x256x ,00 C 36 otomatik sigorta kapasiteli, 3 s ral, 451x256x ,00 C Mini Pragma, beyaz gövde, s va alt, düz kapakl, 2,3 s ral 24 otomatik sigorta kapasiteli, 2 s ral, 345x300x ,00 C 36 otomatik sigorta kapasiteli, 3 s ral, 470x300x ,00 C Mini Pragma, beyaz gövde, s va alt, fleffaf kapakl, 2-3 s ral 24 otomatik sigorta kapasiteli, 2 s ral, 345x300x ,00 C 36 otomatik sigorta kapasiteli, 3 s ral, 470x300x ,00 C Mini Pragma aksesuarlar Mühürleme kiti ,00 C Anahtarl kilit 1 s ral ,00 C Anahtarl kilit 2-3 s ral ,00 C 10 adet 5 modüllük otomatik sigorta bofllu u kapa ,00 C Not: Boyut s ras yla yükseklik x genifllik x derinlik. 10

16 Parafudr BT021 Tip Kutup say s Referans Fiyat Teslim (YTL) Süresi Sayaç öncesi kullan m Standart tip STH tipi, Imax - 8/20 µs (ka)= 65, In= 8/20 µs (ka) = 20, Up (kv)= 1.5 1P ,00 A 1P + N ,00 A 3P ,00 A 3P + N ,00 A STM tipi, Imax - 8/20 µs (ka)= 40, In= 8/20 µs (ka) = 15, Up (kv)= 1.2 1P ,00 A 1P + N ,00 A 3P ,00 A 3P + N ,00 A Soketli tip PRD 65r tipi (alarm kontakl ) (1), Imax - 8/20 µs (ka)= 65, In= 8/20 µs (ka) = 20 Up (kv) 1P ,00 A 1P + N ,00 A 3P ,00 A 3P + N ,00 A Kartufl (Uc: 440V) ,00 A Kartufl (Uc: 275V) ,00 A PRD 40 tipi, Imax - 8/20 µs (ka)= 40, In= 8/20 µs (ka) = 15 Up (kv) 1P ,00 A 1P + N ,00 A 3P ,00 A 3P + N ,00 A Kartufl (Uc: 440V) ,00 A Kartufl (Uc: 275V) ,00 A PRD 15 tipi, Imax - 8/20 µs (ka)= 15, In= 8/20 µs (ka) = 5 Up (kv) 1P ,00 A 1P + N ,00 A 3P ,00 A 3P + N ,00 A Kartufl (Uc: 440V) ,00 A Kartufl (Uc: 275V) ,00 A Sayaç sonras kullan m Standart tip STD tipi, Imax - 8/20 µs (ka)= 10, In= 8/20 µs (ka) = 5, Up (kv)= 1.2 1P ,00 A 1P + N ,00 A 3P ,00 A 3P + N ,00 A Soketli tip PRD8 tipi, Imax - 8/20 µs (ka)= 8, In= 8/20 µs (ka) = 2 Up (kv) 1P ,00 A 1P + N ,00 A 3P ,00 A 3P + N ,00 A Kartufl (Uc: 440V) ,00 A Kartufl (Uc: 275V) ,00 A Up (kv) Nötr kartuflu (alarm kontakl ) (1) ,00 A Nötr kartuflu ,00 A (1) Tüm parafudr larda ürünün ömrünün sonuna geldi ini belirten mekanik bir gösterge bulunur. Belirtilen ürünlerde ise uzaktan izleme amaçl alarm konta bulunmaktad r. 11

17 Reaktör / Kondansatör / Kontaktör kombinasyon tablolar BT V kondansatörler fr= 135 Hz Kompanzasyon Qc 400V Qc480 V Kondansatör ref. Reaktör ref. kontaktörleri 6,25 kvar 8 kvar x x 1 LC1-DFK11M7 x 1 12,5 kvar 15,5 kvar x x 1 LC1-DFK11M7 x 1 25 kvar 31 kvar x x 1 LC1-DMK11M7 x 1 50 kvar 62 kvar x x 1 LC1-DWK12M7 x kvar 124 kvar x x x 1 LC1D115 x 1 (1) 480V kondansatörler fr= 215 Hz Kompanzasyon Qc 400V Qc480 V Kondansatör ref. Reaktör ref. kontaktörleri 6,25 kvar 9 kvar x x 1 LC1-DFK11M7 x 1 12,5 kvar 17 kvar x x 1 LC1-DFK11M7 x 1 25 kvar 34 kvar x x 1 LC1-DMK11M7 x 1 50 kvar 68 kvar x x 1 LC1-DWK12M7 x kvar 136 kvar x x 1 LC1D115 x 1 (1) 550V kondansatörler fr= 135 Hz Kompanzasyon Qc 400V Qc550 V Kondansatör ref. Reaktör ref. kontaktörleri 6,25 kvar 10,5 kvar x 1 (2) x 1 LC1-DFK11M7 x 1 12,5 kvar 21 kvar x 2 (2) x 1 LC1-DGK11M7 x 1 25 kvar 40,5 kvar x x 1 LC1-DPK11M7 x 1 50 kvar 81 kvar 3 x x x 1 LC1-DWK12M7 x kvar 124 kvar 9 x x 1 LC1F185 x 1 (1) 550V kondansatörler fr= 215 Hz Kompanzasyon Qc 400V Qc550 V Kondansatör ref. Reaktör ref. kontaktörleri 6,25 kvar 9 kvar x x 1 LC1-DFK11M7 x 1 12,5 kvar 23 kvar x x 1 LC1-DGK11M7 x 1 25 kvar 46 kvar 1 x x x 1 LC1-DPK11M7 x 1 50 kvar 90 kvar 5 x x 1 LC1-DWK12M7 x kvar 180 kvar 10 x x 1 LC1D185 x 1 (1) (1) Bu kontaktör standart tip kontaktördür. lgili güçte reaktör + kondansatör kombinasyonu ile kullan labilir. (2) lgili kondansatörler için lütfen firmam zla iletiflime geçiniz. Not: Harmonik filtre reaktörleri kullan ld nda kondansatör terminallerinde flebeke geriliminden daha yüksek bir gerilim oluflur. Dolay s yla reaktörlü kompanzasyon uygulamalar nda güçlendirilmifl tip (480V, 550V) kondansatör kullan lmas zorunludur. 12

18 BT011 Varplus 2 - Alçak gerilim güç kondansatörleri Varplus 2 aksesuarlar - Harmonik Reaktörleri Varlogic N - Reaktif güç kontrol röleleri Varplus 2 - Alçak gerilim güç kondansatörleri Tip Güç Referans Fiyat Teslim (kvar) (YTL) süresi Varplus 2 Standart tip 400 V Varplus ,00 A 6, ,00 A 7, ,00 A ,00 A 12, ,00 A ,00 A ,00 A x 2 bkz. ürün fiyatlar x 2 bkz. ürün fiyatlar x 2 bkz. ürün fiyatlar x bkz. ürün fiyatlar x 3 bkz. ürün fiyatlar - Güçlendirilmifl tip 480 V 400 V Varplus 2 7, ,00 A 9 6, ,00 A 10,5 7, ,00 A ,00 A 17,5 12, ,00 A 22, ,00 A x 2 bkz. ürün fiyatlar x 2 bkz. ürün fiyatlar x 2 bkz. ürün fiyatlar - 67, x 3 bkz. ürün fiyatlar V 400 V Varplus 2 10, ,00 C 12, ,00 C 16,5 9, ,00 C x 2 bkz. ürün fiyatlar x 2 bkz. ürün fiyatlar - 49,5 28, x 3 bkz. ürün fiyatlar , x bkz. ürün fiyatlar - Varplus 2 aksesuarlar 3 adet kondansatör grubu için ba lant baralar ,00 A 3 set IP20 koruma kapa ve IP42 kablo rakoru ,00 A (1) 230, 690 V güç kondansatör talepleriniz için lütfen firmam za dan fl n z. Harmonik Reaktörleri Ayar frekans (fr) / Harmonik s ralama (n= fr/f) 215 Hz / ,00 C ,00 C ,00 A ,00 A ,00 A Harmonik reaktörü 135 Hz / ,00 C ,00 C ,00 C ,00 C ,00 C Varlogic N - Reaktif güç kontrol röleleri NR6 Mikroifllemcili, 6 kademeli ,00 A NR12 Mikroifllemcili, 12 kademeli ,00 A Varlogic N 13

19 Güç kontrol ve izleme cihazlar BT004 Tip Besleme gerilimi Referans Fiyat Teslim (V) (YTL) süresi PM9 PM9 PM9P 230 V AC ,00 C PM9C 230 V AC ,00 A PM9P V DC ,00 A PM9C V DC ,00 C PM700 PM700MG V AC PM700MG 835,00 A PM700PMG V AC PM700PMG 970,00 C PM710MG V AC PM710MG 1.060,00 A PM700 PM800 PM800 PM810MG V AC PM810MG 1.160,00 A PM820MG V AC PM820MG 2.070,00 A PM850MG V AC PM850MG 3.270,00 C PM870MG V AC PM870MG 4.235,00 C Kontrol ve alarmlar için 2 dijital ç k fl, konum izleme için 2 dijital girifl PM8M22 390,00 A Kontrol ve alarmlar için 2 dijital ç k fl, konum izleme veya darbe say m için 6 dijital girifl PM8M26 465,00 A Kontrol ve alarmlar için 2 dijital ç k fl, konum izleme veya darbe say m için PM8M ,00 C 2 dijital girifl, 2 analog ç k fl 4-20 ma + 2 analog girifl 0-5V veya 4-20 ma Ethernet ba lant s EGX100MG Ethernet gateway EGX100MG 1.130,00 C EGX400MG Ethernet server EGX400MG 2.490,00 C EGX400 Not: Güç kontrol ve izleme cihazlar seçim tablosu için Schneider Electric çözüm sayfalar na bak n z. Ethernet ba lant s örnek uygulama EGX100 SMS yaz l m ile PC de rapor kayd Web Browser Ethernet (Modbus - TCP) EGX cihaza kadar (repeater l ya da repeater s z) Sepam PM700 PM800 Micrologic 14

20 Sepam dijital koruma ve kontrol rölesi MTP05 Ürün Referans Fiyat Teslim (YTL) süresi Sepam S20 da t m tesisi (hat) korumas Sepam S ,00 A T20 transformatör korumas Sepam T ,00 A M20 motor korumas Sepam M ,00 A B21 ana bara korumas Sepam B ,00 A B22 ana bara korumas Sepam B ,00 A S40 da t m tesisi (hat) korumas Sepam S ,00 C S41 da t m tesisi (hat) korumas Sepam S ,00 C S42 da t m tesisi (hat) korumas Sepam S ,00 C T40 transformatör korumas Sepam T ,00 C T42 transformatör korumas Sepam T ,00 C M41 motor korumas Sepam M ,00 C G40 generatör korumas Sepam G ,00 C lave modüller ACE969TP MES 114 (10 girifl - 4 ç k fl modülü) ,00 A MET 148 (8 s cakl k sensörü) ,00 C MSA141 (analog ç k fl modülü) ,00 C ACE949-2 (RS485 2 kablolu haberleflme arabirimi) ,00 A ACE959 (RS485 4 kablolu haberleflme arabirimi) ,00 C CCA612 (RS485 haberleflme ba lant kablosu) ,00 A ACE909-2 (RS485/RS232 çevirici) ,00 C ACE919CC (RS485/RS485 çevirici, DC) ,00 C ACE969TP (RS485 iki kablolu haberleflme arabirimi), ,00 C (TEDAfi uyumlu IEC protokolü) Araçlar Kit SFT2841 (yaz l m) ,00 C CCA783 (PC ba lant kablosu) ,00 C MES114 Aksesuarlar CCA770 (0.6 m uzunlu unda ba lant kablosu) ,00 C CCA772 (2.0 m uzunlu unda ba lant kablosu) ,00 C CCA774 (4.0 m uzunlu unda ba lant kablosu) ,00 C AMT840 (montaj plakas ) ,00 C CCA630 (1/5 CT ak m konnektörü) ,00 C CCA634 (hassas toprak ak m n ölçebilen 1/5 CT ak m konnektörü) ,00 C Kaçak ak m toroid trafolar CCA612 CSH ,00 C CSH ,00 C CSH ,00 C ACE ,00 C Not: - Haberleflme istenilen her bir Sepam serisi için; ACE949-2 (Modbus), ACE959 (Modbus) veya ACE969TP (Modbus / IEC / DNP3: 2 ve 4 telli sistemler için) + CCA612 kablo seçiniz. - Bucholz / termostat korumas istenilen her bir Sepam için veya ekstra dijital girifl ç k fl gerektiren uygulamalar için MES 114 modülünü seçiniz. - TEDAfi MYD/ teknik flartnamesine göre MES114 ve ACE 969TP + CCA 612 modülleri seçilmelidir. 15