Schneider Electric Fiyat Listesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Schneider Electric Fiyat Listesi"

Transkript

1 17 Ocak 2007 Schneider Electric Fiyat Listesi Dünyan n kaç ülkesinde elektrik kontrol alt nda? Müflteri Yard m Hatt Merlin Gerin Square D Telemecanique Yeni bir Elektrik Dünyas n n inflas.

2 Schneider Electric Fiyat Listesi 17 Ocak 2007 Bu fiyat listesi 17 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olan birim fiyatlar m z içermektedir. Fiyatlar m zda herhangi bir ifl ara lüzum kalmaks z n de ifliklik yapma hakk m z mahfuzdur. Faturalamada teslim tarihindeki liste fiyatlar geçerlidir. Liste d fl malzemelerimiz için Yetkili Sat c lar m z ya da Bölge Müdürlüklerimize müracaat ediniz. Fiyatlar m za KDV dahil de ildir.

3 Alçak Gerilim Da t m Ürünleri çindekiler Devre kesiciler Aktivite grubu Sayfa no. Otomatik sigortalar C60a Multi 9 serisi, 3kA B e risi...bt C60a Multi 9 serisi, 3kA C e risi...bt C60N Multi 9 serisi, 6 ka B e risi...bt C60N Multi 9 serisi, 6 ka C e risi...bt C60H Multi 9 serisi, 10 ka C e risi...bt C120N/H Multi 9 serisi, 10/15 ka C, D e risi...bt C60a/N/H ve C120 N/H yard mc donan mlar...bt Kompakt tip devre kesiciler EasyPact Serisi ( A )...BT EasyPact Serisi yard mc donan mlar...bt Compact NS Serisi ( A )...BT Compact NS Serisi ( A )...BT Compact NS Serisi yard mc donan mlar...bt Aç k tip güç devre kesicileri NT Serisi ( A )...BT NW Serisi ( A )...BT NT/NW Serisi yard mc donan mlar...bt Enversör sistemler Kompakt tip devre kesiciler için...bt Aç k tip devre kesiciler için...bt Yük ay r c lar Interpact Serisi ( A )...BT Interpact serisi yard mc donan mlar...bt Kaçak ak m koruma cihazlar Multi 9 Serisi kaçak ak m koruma cihazlar...bt Vigi C60/C120 röleler...bt Kaçak ak m koruma cihazlar için yard mc donan mlar...bt Vigi toprak kaçak ak m koruma modülleri...bt Vigirex kaçak ak m koruma röleleri...bt Yal t m gözleme cihaz - Vigilohm serisi...bt yeni yeni Multi 9 kontrol kumanda Darbe ak m anahtarlar - TL tipi...bt Da t m kutular - Pragma Serisi...BT Enversör ak m anahtarlar - TLI tipi...bt Fotosel...UT Hareket dedektörü...ut Zaman saatleri...ut Parafudrlar Parafudr...BT Kompanzasyon çözümleri Reaktör/Kondansatör kombinasyon tablolar...bt Harmonik reaktörleri...bt Reaktif güç kontrol röleleri - Varlogic N...BT Kondansatörler - Varplus 2...BT Kompanzasyon kontaktörleri...pcp...61 Güç kontrol ve izleme cihazlar PM9 Serisi...BT PM700 Serisi...BT PM800 Serisi...BT PM500 Serisi...BT Ethernet ba lant s EGX serisi...bt OG Sepam dijital koruma ve kontrol röleleri Sepam Serisi...MTP PK Pratika sanayi tipi fifl-priz serisi CEE17 norm fifl-priz serisi...bt Enversör fifller...bt Canalis Busbar sistemi Ayd nlatma da t m / KDP 20A, tafl ma kanals z dizayn...bt Ayd nlatma da t m / KBA 25A & 40 A...BT Ayd nlatma da t m / KBB 25A & 40 A, çift devreli kanal...bt Düflük güç da t m / KNA 40A-100A...BT Orta güç da t m / KSA 160A & 250A...BT

4 Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon Ürünleri çindekiler Motor Yolverme Çözümleri Aktivite grubu Sayfa no. yeni yeni H z Kontrol Cihazlar Altivar 11 Serisi ( 0,18-2,2 kw )...IVSD Altivar 31 Serisi ( 0,18-15 kw )...IVSD Altivar 71 Serisi ( 0, kw )...IVSD Altivar 61 Serisi ( 0, kw )...IVSD Yumuflak Yolvericiler Altistart 48 Serisi ( 7,5-630 kw)...ivsd Altistart 01 Serisi ( 0,37-45 kw)...ivsd Entegre motor yolvericiler TeSys Model U motor yolverici-kontrol cihaz...pcp...51 TeSys Model U motor kontrol cihaz...pcp...51 Kontaktörler TeSys K Serisi kontaktörler ( 6-16 A )...PCP...52 TeSys K Serisi yard mc kontaktörler...pcp...52 TeSys K Serisi kontaktörler için aksesuarlar...pcp...53 TeSys D Serisi kontaktörler ( A )...PCP...54 TeSys D Serisi yard mc kontaktörler...pcp...54 TeSys F Serisi kontaktörler ( A )...PCP...55 TeSys D ve F Serisi kontaktörler için aksesuarlar...pcp...56 Kompanzasyon kontaktörleri...pcp...62 Motor koruma flalterleri TeSys GV serisi motor koruma flalterleri...pcp...58 TeSys GV serisi motor koruma flalterleri için aksesuarlar...pcp...60 Termik röleler TeSys K Serisi termik röleler ( A )...PCP...53 TeSys D Serisi termik röleler ( A )...PCP...57 TeSys F Serisi elektronik termik röleler ( A )...PCP...57 PTC termistör koruma rölesi...pcp...63 Elektromekanik yolvericiler Y ld z - üçgen yolvericiler...pcp...61 Kutulu motor yolvericiler...pcp...62 fialterler VARIO ana/emniyet flalterleri...pcp...63 Pako flalterler...mac Diyalog Çözümleri Butonlar Harmony Stil 4-22 mm çapl metal XB4 Serisi...MAC Harmony Stil 5-22 mm çapl plastik XB5 Serisi...MAC Harmony Stil 6-16 mm çapl plastik XB6 Serisi...MAC mm çapl plastik XB7 Serisi...MAC mm çapl metal XB2 Serisi...MAC Harmony Stil 9-30 mm çapl metal 9001 Serisi...MAC Sinyal lambalar Harmony Stil 4-22 mm çapl metal XB4 Serisi...MAC Harmony Stil 5-22 mm çapl plastik XB5 Serisi...MAC Harmony Stil 6-16 mm çapl plastik XB6 Serisi...MAC mm çapl plastik monoblok XB7 Serisi...MAC mm çapl metal XB2 Serisi...MAC Harmony Stil 9-30 mm çapl metal 9001 Serisi...MAC Kumanda kutular...mac Joystick kontrol...mac Ifl kl kolonlar - fenerler...mac Sirenler...MAC Vinç kumanda kutular...mac

5 Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon Ürünleri çindekiler Alg lama Çözümleri Aktivite grubu Sayfa no. Fotoelektrik Sensörler Osiris Serisi dizayn 18 fotoelektrik sensörler...mac Osiris Serisi kompakt dizayn 50 x 50 fotoelektrik sensörler...mac Osiris Serisi minyatür dizayn fotoelektrik sensörler...mac Osiris Serisi fiberoptik fotoelektrik sensörler...mac Osiris Serisi kompakt dizayn fotoelektrik sensörler...mac Osiris Uygulama Serisi fotoelektrik sensörler...mac Osiconcept fotoelektrik sensörler ( Evrensel seri )...MAC Endüktif Yaklafl m Sensörleri Osiprox serisi silindirik tip endüktif sensörler...mac Osiprox serisi kare tip endüktif sensörler...mac Osiprox serisi h z bekçileri...mac Osiconcept endüktif sensörler ( Evrensel seri )...MAC Nihayet fialterleri - Osiswitch serisi...mac Kapasitif Yaklafl m Sensörleri...MAC Bas nç flalterleri - Nautilus Serisi...MAC Ultrasonik Sensörler - Osisonic serisi...mac Optoelektronik Enkoderler...MAC IP67 Da t m Modülleri / ABE9...LEC...86 Güvenlik Çözümleri Güvenlik modülleri...mac Emniyet nihayet flalterleri...mac Ifl n bariyeri...mac Güvenlik diyalog modülleri...mac Telli acil durdurma modülleri...mac Ayak pedal...mac Çift el kontrol ünitesi...mac Yard mc Otomasyon Çözümleri yeni Sanayi tipi çok kontakli fifl-priz serisi / TEB, TEX, TEY, TEI 5, 10, 16, 24 kontakl fifl prizler...lec ,48 kontakl fifl prizler...lec...96 Transformatörler - Phaseo serisi güvenlik ve izolasyon transformatörleri / ABL6...LEC...97 Güç Kaynaklar Do rultulucu filtreli do ru ak m güç kaynaklar / ABL6...LEC...97 Anahtarlamal monofaze güç kaynaklar / ABL1...LEC...98 Phaseo anahtarlamal güç kaynaklar / ABL7...LEC...98 Say c lar / XBK...LEC...99 Röleler Zelio ölçü ve kontrol röleleri / RM4...LEC...99 Soketli röleler / RSB, RXM, RUM, RPM...LEC Zelio elektronik zaman röleleri / RE11, RE48...LEC Zelio elektronik zaman röleleri / RE7, RE8, RE9...LEC Ak ll Röleler - Zelio Lojik Serisi kompakt/modüler ak ll röle / SR2, SR3...LEC Otomasyon Çözümleri yeni PLC'ler Twido / TWD...LEC Advantys OTB da t lm fl G/Ç sistemleri / OTB...LEC Telefast ön kablolama arabirimleri / ABE7...LEC Micro / TSX37...HEC Operatör Panelleri - Magelis XBT-N / F / R / GT...HMI SCADA Yaz l mlar - Vijeo Citect / VJC...HMI Endüstriyel PC (IPC) - Magelis / MPC...HMI...112

6 Multi 9 - C60 otomatik sigortalar C60a 3 ka B e risi BT021 Tip In Referans Fiyat Minimum Teslim (A) (YTL) sip. adedi süresi 1 kutup ,50 12 A ,25 12 A ,25 12 A ,25 12 A ,25 12 A ,50 12 A ,60 12 A kutup ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A 3 kutup ,30 4 A ,30 4 A ,30 4 A ,30 4 A ,30 4 A ,70 4 A ,70 4 A kutup ,90 3 C ,90 3 C ,90 3 C ,90 3 C ,90 3 C ,00 3 C ,00 3 C Not: Yard mc donan mlar için bak n z sayfa 5. 1

7 Multi 9 - C60 otomatik sigortalar C60a 3 ka C e risi BT021 Tip In Referans Fiyat Minimum Teslim (A) (YTL) sip. adedi süresi 1 kutup ,40 12 A ,40 12 A ,40 12 A ,40 12 A ,40 12 A ,60 12 A ,40 12 A kutup ,20 6 A ,20 6 A ,20 6 A ,20 6 A ,20 6 A ,10 6 A ,10 6 A 3 kutup ,10 4 A ,10 4 A ,10 4 A ,10 4 A ,10 4 A ,30 4 A ,20 4 A kutup ,80 3 C ,80 3 C ,80 3 C ,80 3 C ,80 3 C ,00 3 C ,00 3 C Not: Yard mc donan mlar için bak n z sayfa 5. 2

8 Multi 9 - C60 otomatik sigortalar C60N 6 ka B e risi BT021 Tip In Referans Fiyat Minimum Teslim (A) (YTL) sip. adedi süresi kutup ,40 12 A ,40 12 A ,40 12 A ,40 12 A ,00 12 A ,80 12 A ,80 12 A ,80 12 A ,80 12 A ,70 12 A ,30 12 A ,80 12 A ,80 12 A 2 kutup ,30 6 A ,30 6 A ,30 6 A ,30 6 A ,70 6 A ,70 6 A ,70 6 A ,70 6 A ,70 6 A ,20 6 A ,70 6 C ,00 6 C ,00 6 C kutup ,00 4 C ,00 4 A ,00 4 C ,00 4 C ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A 4 kutup ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 C Not: Yard mc donan mlar için bak n z sayfa 5. 3

9 Multi 9 - C60 otomatik sigortalar C60N 6 ka C e risi BT021 Tip In Referans Fiyat Minimum Teslim (A) (YTL) sip. adedi süresi 1 kutup ,30 12 A ,30 12 A ,30 12 A ,30 12 A ,60 12 A ,60 12 A ,60 12 A ,60 12 A ,60 12 A ,90 12 A ,80 12 A ,60 12 A ,20 12 A kutup ,80 6 A ,80 6 A ,80 6 A ,80 6 A ,70 6 A ,70 6 A ,70 6 A ,70 6 A ,70 6 A ,70 6 A ,80 6 A ,00 6 A ,00 6 A 3 kutup ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A 4 kutup ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 A ,00 3 A ,00 3 A ,00 3 A ,00 3 A ,00 3 A ,00 3 A ,00 3 A Not: Yard mc donan mlar için bak n z sayfa 5. 4

10 Multi 9 - C60 otomatik sigortalar C60H 10 ka C e risi BT021 Tip In Referans Fiyat Minimum Teslim (A) (YTL) sip. adedi süresi kutup ,40 12 C ,40 12 A ,40 12 A ,00 12 A ,00 12 A ,00 12 A ,00 12 A ,00 12 A ,50 12 A ,00 12 A ,00 12 A ,00 12 A 2 kutup ,00 6 C ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 A ,00 6 C ,00 6 C ,00 6 C 3 kutup ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A kutup ,00 3 A ,00 3 C ,00 3 A ,00 3 C ,00 3 C ,00 3 A ,00 3 A ,00 3 C ,00 3 C C60a/N/H ve C120N/H yard mc donan mlar (1A + 1K) OF yard mc kontak ,00 12 A SD alarm kontak ,00 12 A MX + OF flönt açma bobini ,00 1 A MN düflük gerilim bobini ,00 1 C MN düflük gerilim bobini (zaman gecikmeli) ,00 1 C 5

11 Multi 9 - C120N/H otomatik sigortalar BT021 Tip In Referans Fiyat Minimum Teslim (A) (YTL) sip. adedi süresi C120N 10 ka otomatik sigortalar 1 kutup, C e risi ,00 1 C ,00 12 A ,00 12 A ,00 12 A kutup, C e risi ,00 4 C ,00 4 A ,00 4 A ,00 4 A 1 kutup, D e risi ,00 1 C ,00 1 C ,00 1 C ,00 1 C 3 kutup, D e risi ,00 4 C ,00 4 C ,00 4 C ,00 4 C C120H 15 ka otomatik sigortalar 1 kutup, C e risi ,00 1 C ,00 1 C ,00 1 C ,00 1 C ,00 1 C 3 kutup, C e risi ,00 4 C ,00 1 C ,00 1 C ,00 1 C ,00 1 C 1 kutup, D e risi ,00 1 C ,00 1 C ,00 1 C ,00 1 C ,00 1 C 3 kutup, D e risi ,00 4 C ,00 1 C ,00 1 C ,00 1 C ,00 1 C Not: Yard mc donan mlar için bak n z sayfa 5. 6

12 Multi 9 - Kaçak ak m koruma cihazlar BT021 Tip In Referans Fiyat Teslim (A) (YTL) süresi AC s n f : AC kaçak ak mlar na karfl 2 kutup 30 ma ,00 A ,00 A ,00 A 4 kutup 30 ma ,00 A ,00 A ,00 A ,00 A ,00 A kutup 300 ma ,00 A ,00 A ,00 C ,00 C ,00 C 2 kutup 300 ma seçici ,00 C ,00 C ,00 C kutup 300 ma ,00 A ,00 A ,00 A ,00 A ,00 A ,00 A 4 kutup 300 ma seçici ,00 C ,00 C ,00 C A s n f : AC ve DC bileflenli 2 kutup 30 ma ,00 C ,00 C 4 kutup 30 ma ,00 C ,00 C ,00 C 2 kutup 300 ma ,00 C ,00 C 2 kutup 300 ma seçici ,00 C ,00 C ,00 C 4 kutup 300 ma ,00 C ,00 C ,00 C ,00 C 4 kutup 300 ma seçici ,00 C ,00 C ,00 C Yard mc donan mlar için bak n z sayfa 8. 7

13 Kaçak ak m koruma cihazlar BT021 Tip Kutup Referans Fiyat Minimum Teslim (YTL) sip. adedi süresi Vigi C60/C120 kaçak ak m koruma röleleri, AC s n f Vigi C60 30 ma (1) ,00 A ,00 A ,00 A Vigi C ma (1) ,00 A ,00 A ,00 A Vigi C ma (2) ,00 C Vigi C ma (2) ,00 C (1) Sadece 63 A e kadar (dahil) C60 otomatik sigortalar ile birlikte kullan l r. (2) Sadece 125 A e kadar (dahil) C120 otomatik sigortalar ile birlikte kullan l r. Kaçak ak m koruma cihazlar için yard mc donan mlar (3) Referans (ve 16210) olanlarla birlikte kullan labilen OFS yard mc kontak ,00 12 A OF yard mc kontak ,00 12 A MN düflük gerilim bobini V AC ,00 1 C MX + OF açt rma bobini V AC ,00 1 A SD alarm konta ,00 12 A Referans (16210 hariç) olanlarla birlikte kullan labilen OF yard mc kontak ,00 C (3) Montaj s ralamas için bkz. afla daki tablolar. (4) Kaçak ak m koruma cihazlar na OFS konta tak lmadan di er aksesuarlar monte edilemez. Otomatik sigortalar için; Referans ve ile bafllayan kaçak ak m koruma cihazlar için SD OF MX+OF MN C60 MX + OF C120 OF veya OFS RCCB MN RED serisi tekrar kapamal kaçak ak m koruma cihazlar Tip In Referans Fiyat Teslim (A) (YTL) süresi RED serisi, 2 kutup, 30 ma ,00 A ,00 A ,00 C REDs serisi, 2 kutup, 30 ma ,00 C ,00 C ,00 C REDs serisi, 2 kutup, 300 ma ,00 C ,00 C ,00 C RED test, 2 kutup, 30 ma ,00 C ,00 C 8

14 Multi 9 - Kontrol kumanda BT021 TL uzaktan kumandal darbe ak m anahtarlar. Ayd nlatma devrelerinin birden fazla butonla kumandas için Tip In V AC V DC Referans Fiyat Teslim (A) (YTL) süresi TL 1 kutup ,00 A ,00 A ,00 A 2 kutup ,00 A ,00 C ,00 C 3 kutup bkz. ürün fiyatlar 4 kutup bkz. ürün fiyatlar 1 kutup ,00 A 2 kutup bkz. ürün fiyatlar 3 kutup x bkz. ürün fiyatlar 4 kutup x bkz. ürün fiyatlar TLI enversör ak m anahtar 1 kutup ,00 A N Geniflleme kontak blo u ETL (1) 1 kutup 32 A ,00 C 2 kutup 16 A ,00 A Yard mc kontak ve merkezden kontrol blo u ATL c+s (1) ,00 C Zaman rölesi ATL t (1) (15 sn/640 dak.) ,00 C L 1 2 (1) TL/TLI anahtar ile kullan l r IH Programl elektromekanik zaman saatleri. Da t m, ayd nlatma ve s tma devrelerinin zamana ba l kumandas için; UT004 Tip Kontak ç k fl Genifllik Rezerv Referans Fiyat Teslim (ON-OFF) (9 mm) (saat) (YTL) süresi IH, 24 saat ,00 A Tip Enversör kontak ç k fl IH, 1 saat ,00 C IH, 24 saat / 7 gün ,00 C IH, 24 saat ,00 C IHP Programl dijital zaman saatleri Tip Kanal Genifllik Rezerv (y l) IHP, 7 gün, kolay programlama ,00 A Hareket dedektörü CDM, 180, 12 m, duvara monte ,00 A Merdiven otomati i MIN, elektromekanik 1-7 dk. ayarl, enkandesen ve floresan ampüller için ,00 C MINp, dahili ön uyar modüllü. 30 sn-8/20 dk. ayarl, enkandesen amp. için ,00 C MINe, 3 dk/20 dk. ayarl, sessiz elektronik enkandesen ampuller için ,00 C PRE, ön uyar modülü (20-40 sn. ayarlamal ) ,00 C Fotosel IC200, lux eflik ayarl ,00 A

15 Modüler da t m kutular BT021 Tip Boyut Referans Fiyat Minimum Teslim (mm) (YTL) sip. adedi süresi Micro Pragma, IP40, beyaz gövde, kapaks z 4 otomatik sigorta kapasiteli, 130x88x ,50 10 C 8 otomatik sigorta kapasiteli, 200x198x ,00 10 C Mini Pragma IP40, konut ve ticari binalar Mini Pragma, beyaz gövde, s va üstü, düz kapakl, 1 s ral 2/4 otomatik sigorta kapasiteli, 200x112x ,00 C 4/6 otomatik sigorta kapasiteli, 200x148x ,00 C 6/8 otomatik sigorta kapasiteli, 200x184x ,00 C 8/10/12 otomatik sigorta kapasiteli, 200x280x ,00 C Mini Pragma, beyaz gövde, s va üstü, fleffaf kapakl, 1 s ral 2/4 otomatik sigorta kapasiteli, 200x112x ,00 C 4/6 otomatik sigorta kapasiteli, 200x148x ,00 C 6/8 otomatik sigorta kapasiteli, 200x184x ,00 6 C 8/10/12 otomatik sigorta kapasiteli, 200x280x ,00 4 C Mini Pragma, beyaz gövde, s va alt, düz kapakl, 1 s ral 2/4 otomatik sigorta kapasiteli, 222x136x ,00 C 4/6 otomatik sigorta kapasiteli, 222x172x ,00 C 6/8 otomatik sigorta kapasiteli, 222x208x ,00 C 8/10/12 otomatik sigorta kapasiteli, 222x280x ,00 C Mini Pragma, beyaz gövde, s va alt, fleffaf kapakl, 1 s ral 2/4 otomatik sigorta kapasiteli, 222x136x ,00 C 4/6 otomatik sigorta kapasiteli, 222x172x ,00 C 6/8 otomatik sigorta kapasiteli, 222x208x ,00 5 C 8/10/12 otomatik sigorta kapasiteli, 222x280x ,00 4 C Mini Pragma, beyaz gövde, s va üstü, düz kapakl, 2-3 s ral 24 otomatik sigorta kapasiteli, 2 s ral, 326x256x ,00 C 36 otomatik sigorta kapasiteli, 3 s ral, 451x256x ,00 C Mini Pragma, beyaz gövde, s va üstü, fleffaf kapakl, 2-3 s ral 24 otomatik sigorta kapasiteli, 2 s ral, 326x256x ,00 C 36 otomatik sigorta kapasiteli, 3 s ral, 451x256x ,00 C Mini Pragma, beyaz gövde, s va alt, düz kapakl, 2,3 s ral 24 otomatik sigorta kapasiteli, 2 s ral, 345x300x ,00 C 36 otomatik sigorta kapasiteli, 3 s ral, 470x300x ,00 C Mini Pragma, beyaz gövde, s va alt, fleffaf kapakl, 2-3 s ral 24 otomatik sigorta kapasiteli, 2 s ral, 345x300x ,00 C 36 otomatik sigorta kapasiteli, 3 s ral, 470x300x ,00 C Mini Pragma aksesuarlar Mühürleme kiti ,00 C Anahtarl kilit 1 s ral ,00 C Anahtarl kilit 2-3 s ral ,00 C 10 adet 5 modüllük otomatik sigorta bofllu u kapa ,00 C Not: Boyut s ras yla yükseklik x genifllik x derinlik. 10

16 Parafudr BT021 Tip Kutup say s Referans Fiyat Teslim (YTL) Süresi Sayaç öncesi kullan m Standart tip STH tipi, Imax - 8/20 µs (ka)= 65, In= 8/20 µs (ka) = 20, Up (kv)= 1.5 1P ,00 A 1P + N ,00 A 3P ,00 A 3P + N ,00 A STM tipi, Imax - 8/20 µs (ka)= 40, In= 8/20 µs (ka) = 15, Up (kv)= 1.2 1P ,00 A 1P + N ,00 A 3P ,00 A 3P + N ,00 A Soketli tip PRD 65r tipi (alarm kontakl ) (1), Imax - 8/20 µs (ka)= 65, In= 8/20 µs (ka) = 20 Up (kv) 1P ,00 A 1P + N ,00 A 3P ,00 A 3P + N ,00 A Kartufl (Uc: 440V) ,00 A Kartufl (Uc: 275V) ,00 A PRD 40 tipi, Imax - 8/20 µs (ka)= 40, In= 8/20 µs (ka) = 15 Up (kv) 1P ,00 A 1P + N ,00 A 3P ,00 A 3P + N ,00 A Kartufl (Uc: 440V) ,00 A Kartufl (Uc: 275V) ,00 A PRD 15 tipi, Imax - 8/20 µs (ka)= 15, In= 8/20 µs (ka) = 5 Up (kv) 1P ,00 A 1P + N ,00 A 3P ,00 A 3P + N ,00 A Kartufl (Uc: 440V) ,00 A Kartufl (Uc: 275V) ,00 A Sayaç sonras kullan m Standart tip STD tipi, Imax - 8/20 µs (ka)= 10, In= 8/20 µs (ka) = 5, Up (kv)= 1.2 1P ,00 A 1P + N ,00 A 3P ,00 A 3P + N ,00 A Soketli tip PRD8 tipi, Imax - 8/20 µs (ka)= 8, In= 8/20 µs (ka) = 2 Up (kv) 1P ,00 A 1P + N ,00 A 3P ,00 A 3P + N ,00 A Kartufl (Uc: 440V) ,00 A Kartufl (Uc: 275V) ,00 A Up (kv) Nötr kartuflu (alarm kontakl ) (1) ,00 A Nötr kartuflu ,00 A (1) Tüm parafudr larda ürünün ömrünün sonuna geldi ini belirten mekanik bir gösterge bulunur. Belirtilen ürünlerde ise uzaktan izleme amaçl alarm konta bulunmaktad r. 11

17 Reaktör / Kondansatör / Kontaktör kombinasyon tablolar BT V kondansatörler fr= 135 Hz Kompanzasyon Qc 400V Qc480 V Kondansatör ref. Reaktör ref. kontaktörleri 6,25 kvar 8 kvar x x 1 LC1-DFK11M7 x 1 12,5 kvar 15,5 kvar x x 1 LC1-DFK11M7 x 1 25 kvar 31 kvar x x 1 LC1-DMK11M7 x 1 50 kvar 62 kvar x x 1 LC1-DWK12M7 x kvar 124 kvar x x x 1 LC1D115 x 1 (1) 480V kondansatörler fr= 215 Hz Kompanzasyon Qc 400V Qc480 V Kondansatör ref. Reaktör ref. kontaktörleri 6,25 kvar 9 kvar x x 1 LC1-DFK11M7 x 1 12,5 kvar 17 kvar x x 1 LC1-DFK11M7 x 1 25 kvar 34 kvar x x 1 LC1-DMK11M7 x 1 50 kvar 68 kvar x x 1 LC1-DWK12M7 x kvar 136 kvar x x 1 LC1D115 x 1 (1) 550V kondansatörler fr= 135 Hz Kompanzasyon Qc 400V Qc550 V Kondansatör ref. Reaktör ref. kontaktörleri 6,25 kvar 10,5 kvar x 1 (2) x 1 LC1-DFK11M7 x 1 12,5 kvar 21 kvar x 2 (2) x 1 LC1-DGK11M7 x 1 25 kvar 40,5 kvar x x 1 LC1-DPK11M7 x 1 50 kvar 81 kvar 3 x x x 1 LC1-DWK12M7 x kvar 124 kvar 9 x x 1 LC1F185 x 1 (1) 550V kondansatörler fr= 215 Hz Kompanzasyon Qc 400V Qc550 V Kondansatör ref. Reaktör ref. kontaktörleri 6,25 kvar 9 kvar x x 1 LC1-DFK11M7 x 1 12,5 kvar 23 kvar x x 1 LC1-DGK11M7 x 1 25 kvar 46 kvar 1 x x x 1 LC1-DPK11M7 x 1 50 kvar 90 kvar 5 x x 1 LC1-DWK12M7 x kvar 180 kvar 10 x x 1 LC1D185 x 1 (1) (1) Bu kontaktör standart tip kontaktördür. lgili güçte reaktör + kondansatör kombinasyonu ile kullan labilir. (2) lgili kondansatörler için lütfen firmam zla iletiflime geçiniz. Not: Harmonik filtre reaktörleri kullan ld nda kondansatör terminallerinde flebeke geriliminden daha yüksek bir gerilim oluflur. Dolay s yla reaktörlü kompanzasyon uygulamalar nda güçlendirilmifl tip (480V, 550V) kondansatör kullan lmas zorunludur. 12

18 BT011 Varplus 2 - Alçak gerilim güç kondansatörleri Varplus 2 aksesuarlar - Harmonik Reaktörleri Varlogic N - Reaktif güç kontrol röleleri Varplus 2 - Alçak gerilim güç kondansatörleri Tip Güç Referans Fiyat Teslim (kvar) (YTL) süresi Varplus 2 Standart tip 400 V Varplus ,00 A 6, ,00 A 7, ,00 A ,00 A 12, ,00 A ,00 A ,00 A x 2 bkz. ürün fiyatlar x 2 bkz. ürün fiyatlar x 2 bkz. ürün fiyatlar x bkz. ürün fiyatlar x 3 bkz. ürün fiyatlar - Güçlendirilmifl tip 480 V 400 V Varplus 2 7, ,00 A 9 6, ,00 A 10,5 7, ,00 A ,00 A 17,5 12, ,00 A 22, ,00 A x 2 bkz. ürün fiyatlar x 2 bkz. ürün fiyatlar x 2 bkz. ürün fiyatlar - 67, x 3 bkz. ürün fiyatlar V 400 V Varplus 2 10, ,00 C 12, ,00 C 16,5 9, ,00 C x 2 bkz. ürün fiyatlar x 2 bkz. ürün fiyatlar - 49,5 28, x 3 bkz. ürün fiyatlar , x bkz. ürün fiyatlar - Varplus 2 aksesuarlar 3 adet kondansatör grubu için ba lant baralar ,00 A 3 set IP20 koruma kapa ve IP42 kablo rakoru ,00 A (1) 230, 690 V güç kondansatör talepleriniz için lütfen firmam za dan fl n z. Harmonik Reaktörleri Ayar frekans (fr) / Harmonik s ralama (n= fr/f) 215 Hz / ,00 C ,00 C ,00 A ,00 A ,00 A Harmonik reaktörü 135 Hz / ,00 C ,00 C ,00 C ,00 C ,00 C Varlogic N - Reaktif güç kontrol röleleri NR6 Mikroifllemcili, 6 kademeli ,00 A NR12 Mikroifllemcili, 12 kademeli ,00 A Varlogic N 13

19 Güç kontrol ve izleme cihazlar BT004 Tip Besleme gerilimi Referans Fiyat Teslim (V) (YTL) süresi PM9 PM9 PM9P 230 V AC ,00 C PM9C 230 V AC ,00 A PM9P V DC ,00 A PM9C V DC ,00 C PM700 PM700MG V AC PM700MG 835,00 A PM700PMG V AC PM700PMG 970,00 C PM710MG V AC PM710MG 1.060,00 A PM700 PM800 PM800 PM810MG V AC PM810MG 1.160,00 A PM820MG V AC PM820MG 2.070,00 A PM850MG V AC PM850MG 3.270,00 C PM870MG V AC PM870MG 4.235,00 C Kontrol ve alarmlar için 2 dijital ç k fl, konum izleme için 2 dijital girifl PM8M22 390,00 A Kontrol ve alarmlar için 2 dijital ç k fl, konum izleme veya darbe say m için 6 dijital girifl PM8M26 465,00 A Kontrol ve alarmlar için 2 dijital ç k fl, konum izleme veya darbe say m için PM8M ,00 C 2 dijital girifl, 2 analog ç k fl 4-20 ma + 2 analog girifl 0-5V veya 4-20 ma Ethernet ba lant s EGX100MG Ethernet gateway EGX100MG 1.130,00 C EGX400MG Ethernet server EGX400MG 2.490,00 C EGX400 Not: Güç kontrol ve izleme cihazlar seçim tablosu için Schneider Electric çözüm sayfalar na bak n z. Ethernet ba lant s örnek uygulama EGX100 SMS yaz l m ile PC de rapor kayd Web Browser Ethernet (Modbus - TCP) EGX cihaza kadar (repeater l ya da repeater s z) Sepam PM700 PM800 Micrologic 14

20 Sepam dijital koruma ve kontrol rölesi MTP05 Ürün Referans Fiyat Teslim (YTL) süresi Sepam S20 da t m tesisi (hat) korumas Sepam S ,00 A T20 transformatör korumas Sepam T ,00 A M20 motor korumas Sepam M ,00 A B21 ana bara korumas Sepam B ,00 A B22 ana bara korumas Sepam B ,00 A S40 da t m tesisi (hat) korumas Sepam S ,00 C S41 da t m tesisi (hat) korumas Sepam S ,00 C S42 da t m tesisi (hat) korumas Sepam S ,00 C T40 transformatör korumas Sepam T ,00 C T42 transformatör korumas Sepam T ,00 C M41 motor korumas Sepam M ,00 C G40 generatör korumas Sepam G ,00 C lave modüller ACE969TP MES 114 (10 girifl - 4 ç k fl modülü) ,00 A MET 148 (8 s cakl k sensörü) ,00 C MSA141 (analog ç k fl modülü) ,00 C ACE949-2 (RS485 2 kablolu haberleflme arabirimi) ,00 A ACE959 (RS485 4 kablolu haberleflme arabirimi) ,00 C CCA612 (RS485 haberleflme ba lant kablosu) ,00 A ACE909-2 (RS485/RS232 çevirici) ,00 C ACE919CC (RS485/RS485 çevirici, DC) ,00 C ACE969TP (RS485 iki kablolu haberleflme arabirimi), ,00 C (TEDAfi uyumlu IEC protokolü) Araçlar Kit SFT2841 (yaz l m) ,00 C CCA783 (PC ba lant kablosu) ,00 C MES114 Aksesuarlar CCA770 (0.6 m uzunlu unda ba lant kablosu) ,00 C CCA772 (2.0 m uzunlu unda ba lant kablosu) ,00 C CCA774 (4.0 m uzunlu unda ba lant kablosu) ,00 C AMT840 (montaj plakas ) ,00 C CCA630 (1/5 CT ak m konnektörü) ,00 C CCA634 (hassas toprak ak m n ölçebilen 1/5 CT ak m konnektörü) ,00 C Kaçak ak m toroid trafolar CCA612 CSH ,00 C CSH ,00 C CSH ,00 C ACE ,00 C Not: - Haberleflme istenilen her bir Sepam serisi için; ACE949-2 (Modbus), ACE959 (Modbus) veya ACE969TP (Modbus / IEC / DNP3: 2 ve 4 telli sistemler için) + CCA612 kablo seçiniz. - Bucholz / termostat korumas istenilen her bir Sepam için veya ekstra dijital girifl ç k fl gerektiren uygulamalar için MES 114 modülünü seçiniz. - TEDAfi MYD/ teknik flartnamesine göre MES114 ve ACE 969TP + CCA 612 modülleri seçilmelidir. 15

Schneider Electric Fiyat Listesi

Schneider Electric Fiyat Listesi 17 Ocak 2007 Schneider Electric Fiyat Listesi Dünyan n kaç ülkesinde elektrik kontrol alt nda? Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Merlin Gerin

Detaylı

Schneider Electric Fiyat Listesi. 5 Ekim 2009

Schneider Electric Fiyat Listesi. 5 Ekim 2009 Schneider Electric Fiyat Listesi 5 Ekim 2009 Akıllı tasarım Enerji verimliliğine doğrudan erişim Compact NSX Yeni nesil devre kesici Ön panele yerlefltirilen üç LED gösterge kullan m kolayl sa lar. Yeflil

Detaylı

Schneider Electric Fiyat Listesi. 5 Ekim 2009

Schneider Electric Fiyat Listesi. 5 Ekim 2009 Schneider Electric Fiyat Listesi 5 Ekim 2009 Akıllı tasarım Enerji verimliliğine doğrudan erişim Compact NSX Yeni nesil devre kesici Ön panele yerlefltirilen üç LED gösterge kullan m kolayl sa lar. Yeflil

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri İçindekiler Minyatür devre kesiciler......sayfa no. C60a Multi 9 serisi, 3kA B e risi...5 C60a Multi 9 serisi, 3kA

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım ve Endüstriyel Kontrol Ürünleri

Alçak Gerilim Dağıtım ve Endüstriyel Kontrol Ürünleri Alçak Gerilim Dağıtım ve Endüstriyel Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi Akıllı tasarım Enerji verimliliğine doğrudan erişim Compact NSX Yeni nesil devre kesici n panele yerletirilen LED gsterge kullanm kolayl

Detaylı

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız 205 fiyat listesi Bu fiyat listesi 0 Mart 205 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız saklıdır. Faturalamada teslim tarihindeki liste

Detaylı

1 Şubat 2013 http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr

1 Şubat 2013 http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr Acti 9 Daha fazla verimlilik > Güvenliğiniz için... > İşiniz için... Acti 9, alçak gerilim son dağıtım alanında yeni referans

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri. İçindekiler

Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri. İçindekiler Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri İçindekiler Otomatik sigortalar......sayfa no. Acti 9 serisi ik60n, 6kA, C ve B e rileri...5 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, C e risi...6 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, B e risi...7

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi 21 Mart 2011 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Acti 9 Daha fazla verimlilik > Güvenliğiniz için... > İşiniz için... > Enerjiniz için... > Gezegenimiz

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi 30 Haziran 2010 Acti 9 Daha fazla verimlilik > Güvenliğiniz için... > İşiniz için... > Enerjiniz için... > Gezegenimiz için... Acti 9, alçak gerilim

Detaylı

Acti 9. Daha fazla verimlilik. Acti 9, alçak gerilim son dağıtım alanında yeni referans noktanız. > Güvenliğiniz için... > İşiniz için...

Acti 9. Daha fazla verimlilik. Acti 9, alçak gerilim son dağıtım alanında yeni referans noktanız. > Güvenliğiniz için... > İşiniz için... Acti 9 Daha fazla verimlilik > Güvenliğiniz için... > İşiniz için... Acti 9, alçak gerilim son dağıtım alanında yeni referans noktanız. > Enerjiniz için... > Gezegenimiz için... Acti 9 modüler sistemi;

Detaylı

15 Temmuz 2013 http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr

15 Temmuz 2013 http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri İçindekiler Minyatür devre kesiciler......sayfa no. Acti 9 serisi ik60n, 6kA, C ve B e rileri...5

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 12 EK M 2015 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 12 EK M 2015 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi Ekim 5 fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi EK M 5 Teknik Destek 0 77 teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Alçak Gerilim Çözümleri

Alçak Gerilim Çözümleri Alçak Gerilim Çözümleri Fiyat Listesi Ekim 2015 * Bu fiyat listesi 1 Ekim 2015 Tarihinden itibaren geçerli olan birim fiyatlarımızı içermektedir. * Her hangi bir yazılı bildirimde bulunmaksızın fiyatlarımızda

Detaylı

otomatik sigortalar 3 ka B E risi 3 VTB Serisi 1 Kutup 2 Kutup

otomatik sigortalar 3 ka B E risi 3 VTB Serisi 1 Kutup 2 Kutup otomatik sigortalar 3 ka B E risi 3 VTB Serisi Anma Ak m (A) 1 Kutup 2 3VTB-1B02 12 120 7,30 4 3VTB-1B04 12 120 7,30 6 3VTB-1B06 12 120 6,10 10 3VTB-1B10 12 120 5,30 16 3VTB-1B16 12 120 5,30 20 3VTB-1B20

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi 8 Ağustos 2011 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Acti 9 Daha fazla verimlilik > Güvenliğiniz için... > İşiniz için... > Enerjiniz için... >

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi İçindekiler Başlık Syf.No. Otomatik Sigortalar 2-7 Kaçak Akım Röleleri 8 Aydınlatma Kontaktörü 8 Zaman Rölesi 8 Kombine Çözüm

Detaylı

ÖZET LİSTE - ŞUBAT 2014

ÖZET LİSTE - ŞUBAT 2014 ÖZET LİSTE ŞUBAT 2014 F11M F01 F02 MONOFAZE ŞALTERLER 25 ka 35 ka 65 ka F12R KAÇAK AKIM KORUMALI KOMPAKT TİP ŞALTERLER 1663A 78,00 90,00 114,00 25kA 80A 84,00 96,00 118,00 5080A 410,00 100A 86,50 96,00

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Telemecanique ürünleri bir arada kullan ld nda, her türlü Otomasyon ve Kontrol uygulama ihtiyaçlar n z karfl layan kaliteli çözümler sunmaktad r.

Telemecanique ürünleri bir arada kullan ld nda, her türlü Otomasyon ve Kontrol uygulama ihtiyaçlar n z karfl layan kaliteli çözümler sunmaktad r. H z kontrol cihazlar Altivar 61 HVAC uygulamalar n z n kalbinde! Telemecanique markal çözümlerin verimlili i Telemecanique ürünleri bir arada kullan ld nda, her türlü Otomasyon ve Kontrol uygulama ihtiyaçlar

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

Kataloðumuzda olan ürün tasarýmlarý ve özellikleri zaman içerisinde geliþtirilebilir. Lütfen güncel katalog bilgileri için destek hattýmýzý arayýnýz. (Destek Hattý: 444 8456) ALÇAK GERÝLÝM ÞALT ÜRÜNLERÝ

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Listesi 1 Şubat 2015 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Enerji yönetimi hiç bu kadar kolay olmamıştı Kurulumu kolay Akıllı Pano ile 3 adımda tasarruf edin.

Detaylı

Şalt ve Endüstriyel Ürünler. Fiyat Listesi 2014-1

Şalt ve Endüstriyel Ürünler. Fiyat Listesi 2014-1 Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi Dünya için üretiyoruz... çindekiler OTOMAT K S GORTA ka ka 9 0 ka 0 KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTER ka ka 0 ka KOMPAKT ŞALTER Termik Manyetik Kompakt Şalter Termik Ayar

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Enerji yönetimi hiç bu kadar Acti 9 haberleşme sistemi kolay olmamıştı Kurulumu kolay Akıllı Pano ile 3 adımda

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Enerji yönetimi hiç bu kadar kolay olmamıştı Kurulumu kolay Akıllı Pano ile 3 adımda tasarruf edin. ile Akıllı

Detaylı

Masterpact. Elektrik flemalar

Masterpact. Elektrik flemalar Masterpat Elektrik flemalar Masterpat sayfa Masterpat NT06 - NT16 60 Masterpat NW08 - NW63 62 Shneider Eletri C - 59 Masterpat: elektrik flemalar Masterpat NT06 - NT16 Sabit ve çekmeeli Þemalar, tÿm ihazlarýn

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

NH Sigortal yük ay r c lar

NH Sigortal yük ay r c lar SPX >>> SPX NH Sigortal yük ay r c lar NH Sigortal yük ay r c lar 6052 00 6052 02 6052 04 6052 06 6052 08 Teknik özellikler (s. 114) Ölçüler (s. 115) Amb. Ref. SPX NH Sigortal yük ay r c lar IEN 60947-3

Detaylı

MOELLER. Otomatik Sigortalar. Otomatik Sigortalar. CLS4 Serisi - 4.5 ka B Eğrisi. Alçak Gerilim Şalt Cihazları Fiyat Listesi. Açıklama (A) (YTL)

MOELLER. Otomatik Sigortalar. Otomatik Sigortalar. CLS4 Serisi - 4.5 ka B Eğrisi. Alçak Gerilim Şalt Cihazları Fiyat Listesi. Açıklama (A) (YTL) Otomatik Sigortalar In (A) CLS4 Serisi - 4.5 ka B Eğrisi 1 kutup 2 CLS4-B2 8,50 4 CLS4-B4 8,50 6 CLS4-B6 7,70 10 CLS4-B10 6,40 16 CLS4-B16 6,40 20 CLS4-B20 6,40 25 CLS4-B25 6,40 32 CLS4-B32 8,80 40 CLS4-B40

Detaylı

çindekiler Kombinasyon kutular

çindekiler Kombinasyon kutular çindekiler...72 Sunum...72 Bofl kombinasyon kutular...74 Montajl kombinasyon kutular...75 220x300 montajl kombinasyon kutular...75 130x220 montajl kombinasyon kutular...78 90x180 montajl kombinasyon kutular...80

Detaylı

Acti 9 mod ler sistemi; se imi basit, kullanýmý kolay evre dostu. DokunduÛunuz andan itibaren kaliteli bir r n olduûunu g rebilirsiniz.

Acti 9 mod ler sistemi; se imi basit, kullanýmý kolay evre dostu. DokunduÛunuz andan itibaren kaliteli bir r n olduûunu g rebilirsiniz. Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri İçindekiler Minyatür devre kesiciler......sayfa no. Acti 9 serisi ik60n, 6kA, C ve B e rileri...5 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, C e risi...6 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, B e risi...7

Detaylı

İçindekiler. Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar...

İçindekiler. Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar... İçindekiler Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar... 16 ka Otomatik Sigortalar... Montaj Ve Bağlantı Özellikleri... 3

Detaylı

Yangın Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Hırsız Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri

Yangın Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Hırsız Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri Güvenlik ve Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri, Güvenlik - Otomasyon sistemlerinin öenilmesi, kullanılması, devre elemanlarının tanınması, projelendirilmesi ve uygulamalı eğitime yardımcı olması

Detaylı

Ürün Referansı Article No. Ürün Tanımı Liste Fiyatı (TL) Min. Sipariş Adedi Bina Enstalasyon Ürünleri

Ürün Referansı Article No. Ürün Tanımı Liste Fiyatı (TL) Min. Sipariş Adedi Bina Enstalasyon Ürünleri Ürün Referansı Article No. Ürün Tanımı Liste Fiyatı (TL) Min. Sipariş Adedi Bina Enstalasyon Ürünleri CLS4-B2-DE 247824 Otomatik Sigorta 1x2A 4,5kA B 9,30 12 CLS4-B4-DE 247825 Otomatik Sigorta 1x4A 4,5kA

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz kofra ve panolar n s yönetimi 365 79 348 05 348 17 348 35 348 52 365 74 Teknik özellikler (s. 251) Teknik özellikler (s. 251) Amb. (1) Ref. Doğal havaland

Detaylı

MORE THAN POWER. Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi. Ekim 2014. Siz müşterilerinizle sıcak çayınızı 5 dakikada yudumlarken

MORE THAN POWER. Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi. Ekim 2014. Siz müşterilerinizle sıcak çayınızı 5 dakikada yudumlarken Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi Ekim 2014 Siz müşterilerinizle sıcak çayınızı 5 dakikada yudumlarken Dünyanın 7. büyük enerji şirketi bu sürede sizin için 27.800 adet otomatik sigorta, 3,400 adet

Detaylı

efesotomasyon - telemecanique inverter H z kontrol cihaz referanslar 2 Montaj 4 Ba lant lar 8

efesotomasyon - telemecanique inverter H z kontrol cihaz referanslar 2 Montaj 4 Ba lant lar 8 Montaj K lavuzu / çindekiler H z kontrol cihaz referanslar Montaj 4 Ba lant lar 8 1 H z kontrol cihaz referanslar Monofaze besleme gerilimi: 00 40 V 50/60 Hz Trifaze motor 00 40 V Motor Besleme kayna (girifl)

Detaylı

ÖZET LİSTE - ŞUBAT 2015

ÖZET LİSTE - ŞUBAT 2015 ÖZET LİSTE - ŞUBAT 2015 F11M F01 F02 MONOFAZE ŞALTERLER 25 ka 35 ka 65 ka F12R KAÇAK AKIM KORUMALI KOMPAKT TİP ŞALTERLER 16-63A 85,00 94,50 120,00 25kA 80A 91,00 100,00 124,00 50-80A 451,00 100A 91,00

Detaylı

İndirim Grubu EATON 14.01.13. Article No. Ürün Referansı Ürün Tanımı Bina Enstalasyon Ürünleri

İndirim Grubu EATON 14.01.13. Article No. Ürün Referansı Ürün Tanımı Bina Enstalasyon Ürünleri Article No. Ürün Referansı Ürün Tanımı Bina Enstalasyon Ürünleri İndirim Grubu EATON 14.01.13 247824 CLS4-B2-DE Otomatik Sigorta 1x2A 4,5kA B 9,30 247825 CLS4-B4-DE Otomatik Sigorta 1x4A 4,5kA B 9,30 247826

Detaylı

Panorama. Kontaktörler Motor koruma Aksesuarlar

Panorama. Kontaktörler Motor koruma Aksesuarlar Panorama Kontaktörler Motor koruma Aksesuarlar Geniș kontaktör serisi 9 A den 5000 A e kadar tüm uygulamalar için yüksek performanslı kontaktörler Kompakt uygulamalar için mini kontaktörler - 5,5 kw /

Detaylı

Çevreye duyarlı - geri dönüşümlü karton - çerçeve standartlara uygun mürekkep. 1 030 00 Tek kutuplu 2

Çevreye duyarlı - geri dönüşümlü karton - çerçeve standartlara uygun mürekkep. 1 030 00 Tek kutuplu 2 Legrand ambalajlar parafudrlar 230-400 V tip 1 Pratik ve ekolojik Legrand, ambalajları üretim garantisi altında fabrika kontrollü ve ürünlerin orjinalliğini belirtecek şekilde tasarlanmıştır 030 23 030

Detaylı

Ekonomi, Güven, Teknoloji

Ekonomi, Güven, Teknoloji ESEM Otomatik Sigortalar ESEM Kaçak Akım Röleleri ESEM Termik Manyetik Şalterler ESEM Motor Koruma Şalterleri ESEM Kontaktörler ESEM Termik Röleler ESEM Enerji Tasarruflu Ampüller ESEM LED Aydınlatma Ürünleri

Detaylı

46.52 46.61. 2 kutup CO, 8 A Soket/Lehim bağlantılı terminaler 1 CO (SPDT) 8/15 2 CO (DPDT) 16/25 250/440 2,000 4,000 350 750 0.37 0.55 6/0.5/0.

46.52 46.61. 2 kutup CO, 8 A Soket/Lehim bağlantılı terminaler 1 CO (SPDT) 8/15 2 CO (DPDT) 16/25 250/440 2,000 4,000 350 750 0.37 0.55 6/0.5/0. Özellikler 1 ve 2 kutuplu röleler 46.52-2 kutuplu 8 A 46.61-1 kutuplu 16 A Soket montaj yada Faston bağlantı ile direkt montaj AC ve DC bobinler Kilitlenebilir test butonu, mekanik indikatör & LED indikatör

Detaylı

Panorama. Kontaktörler Motor koruma Aksesuarlar

Panorama. Kontaktörler Motor koruma Aksesuarlar Panorama Kontaktörler Motor koruma Aksesuarlar Geniș kontaktör serisi 9 A den 5000 A e kadar tüm uygulamalar için yüksek performanslı kontaktörler Kompakt uygulamalar için mini kontaktörler - 5,5 kw /

Detaylı

SCHNEIDER ELECTRIC Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi

SCHNEIDER ELECTRIC Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat PTFDS 10205 Micro Pragma 2 modül (1+1) 1 Mini Pragma 5,90 TL PTFDS 13135 Kaedra Montaj plakası50x50mm priz işaretli 1 Kombinasyon Kutusu - Kaedra 7,20 TL PTFDS

Detaylı

NFPA 20 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YN SERİSİ

NFPA 20 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YN SERİSİ NFPA 20 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YN SERİSİ ETNA Yangın Pompa Sistemleri Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik ETNA NFPA 20 Normuna Uygun Yangın İhtiyacınızın Tam Karşılığı Pompa teknolojileri

Detaylı

ÖUBAT HTTP WWW FACEBOOK COM 3CHNEIDER%LECTRIC42 HTTPS TWITTER COM 3CHNEIDER?42 efesotomasyon.com

ÖUBAT HTTP WWW FACEBOOK COM 3CHNEIDER%LECTRIC42 HTTPS TWITTER COM 3CHNEIDER?42 efesotomasyon.com Artık tesisiniz tam performans çalışacak PlantStruxure Mimarisi; Tesisinizin her noktasını izlemenize imkan verip, Tesis Verimliliğini Artıran Proses Otomasyon Çözümüdür Tesisiniz tam kapasite çal yor

Detaylı

Y-0056 PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ

Y-0056 PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ Pano Montörlüğü Eğitim Seti, elektrik - elektronik alanında, bina iç - dış elektrik tesisatları, zayıf akım, kuvvetli akım, aydınlatma vb. panolarının tasarımı, malzemelerin yerleştirilmesi, bara ve kabloların

Detaylı

biz kimiz. Simtes / Ostim

biz kimiz. Simtes / Ostim biz kimiz. Simtes Elektrik olarak bizler; enerji iletimi, dağıtımı ve kontrolu konularında şirketinizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere hizmet vermekteyiz. 1975 yılından günümüze kadar Simtes,

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri. İçindekiler

Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri. İçindekiler Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri İçindekiler Otomatik sigortalar......sayfa no. Acti 9 serisi ik60n, 6kA, C ve B e rileri...5 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, C e risi...6 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, B e risi...7

Detaylı

indeks V KO Anahtarlar ve Prizler Alçak Gerilim Şalt Ürünleri

indeks V KO Anahtarlar ve Prizler Alçak Gerilim Şalt Ürünleri indeks V KO Anahtarlar ve Prizler Meridian Karre Carmen Opak Carmen Plus Kardelen Vera IP Pacific Nemli Yer Serisi IP5 Palmiye Nemli Yer Serisi IP5 Multilet Aksesuar ve Kasalar Sigorta Kutuları 5 7 8 9

Detaylı

Ölçme ve Kontrol Çözümleri

Ölçme ve Kontrol Çözümleri Ölçme ve Kontrol Çözümleri Zelio RTC forumtr.schneider-electric.com Zelio RTC Renk değiştiren ekran Yüksek çözünürlüklü ekranı ve renk değiştirme özelliği sayesinde uzaktan görünürlük. PV < SV PV = SV

Detaylı

RÖLELER VE OPTOKUPLÖRLER Röleler ve Optokuplörler

RÖLELER VE OPTOKUPLÖRLER Röleler ve Optokuplörler Micro Serisi Bu seride röle ve optokuplörler ray klemensleri tasarımlarına entegre edilmiştir. Bu röle ve optokuplör çeşitleri endüstri otomasyonunda izolasyon gerektiren sinyallerde kullanılır. Çok ince

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370 Baca boru aksesuarlar Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318000 Baca boru aksesuarlar YO UfiMALI Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318073 Ø60/100 mm koaksiyel 75cm yatay baca seti 3318001

Detaylı

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu DAF 2015 Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu GENLEŞME TANKLARI Tank Tip/Kodu Max. İşletme Basıncı T-25 6 TH - 25 ( Yatık ) 6 T - 50 6 TM - 50 ( Ayaklı ) 6 TH - 50 ( Yatık ) 6

Detaylı

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız 205 fiyat listesi Bu fiyat listesi 0 Mart 205 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız saklıdır. Faturalamada teslim tarihindeki liste

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

Colring kelepçe aksesuarlar

Colring kelepçe aksesuarlar Colring kelepçeleri tesisat için Colring kelepçe aksesuarlar 320 65 320 70 320 30-320 31-320 37-320 32-320 38-320 42 320 72 320 76 320 85 Amb. Ref. ç yüzeyi dişli kelepçeler Polyamid 6/6 renksiz Genişlik

Detaylı

İçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 2 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 3 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 4 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 5 10 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 10 ka - 2P-4P

Detaylı

Alçak Gerilim fialt Ürünler

Alçak Gerilim fialt Ürünler lçak Gerilim fialt Ürünler www.viko.com.tr 09/010 LÇK GER L M filt ÜRÜNLER Otomatik Sigortalar Kaçak k m Röleleri Modüler Ürünler Kompakt fialterler Otomatik Transfer fialterleri (TS) ç k Tip Devre Kesiciler

Detaylı

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu DAF 2015 Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu GENLEŞME TANKLARI Tank Tip/Kodu Max. İşletme Basıncı T-25 6 TH - 25 ( Yatık ) 6 T - 50 6 TM - 50 ( Ayaklı ) 6 TH - 50 ( Yatık ) 6

Detaylı

Orta Gerilim. Fiyat Listesi. 3 Şubat 2014

Orta Gerilim. Fiyat Listesi. 3 Şubat 2014 Orta Gerilim Fiyat Listesi http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr Flusarc Gaz İzoleli Hücre ve Dağıtım Transformatörleri...8-10 Flusarc 36 kv gaz izoleli hücre ve

Detaylı

23 Ekim 2015 Liste Fiyatı TL. 23 Ekim 2015 Liste Fiyatı EURO. İndirim Grubu. Ürün Referansı Article No. Ürün Tanımı. Alçak Gerilim Tesisat Ürünleri

23 Ekim 2015 Liste Fiyatı TL. 23 Ekim 2015 Liste Fiyatı EURO. İndirim Grubu. Ürün Referansı Article No. Ürün Tanımı. Alçak Gerilim Tesisat Ürünleri Ürün Referansı Article No. Ürün Tanımı Alçak Gerilim Tesisat Ürünleri İndirim Grubu 23 Ekim 2015 Liste Fiyatı TL 23 Ekim 2015 Liste Fiyatı EURO CLS4-B2-DE 247824 Otomatik Sigorta - 4,5kA - B eğrisi - 1x2A

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Enerji yönetimi hiç bu kadar kolay olmamıştı Kurulumu kolay Akıllı Pano ile 3 adımda tasarruf edin. ile Akıllı

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Enerji yönetimi hiç bu kadar kolay olmamıştı Kurulumu kolay Akıllı Pano ile 3 adımda tasarruf edin. ile Akıllı

Detaylı

1000 V a kadar Çıkış Voltaj. 500 V a kadar İzolasyon Sınıfı. F 140C İzolasyon Malzemesi IEC EN 60641-2 Çalışma Frekansı. 50-60 Hz.

1000 V a kadar Çıkış Voltaj. 500 V a kadar İzolasyon Sınıfı. F 140C İzolasyon Malzemesi IEC EN 60641-2 Çalışma Frekansı. 50-60 Hz. BİR ve İKİ FAZLI İZOLASYON TRANSFORMATÖR Bir ve İki fazlı olarak üretilen emniyet izolasyon transformatör leri insan sağlığı ile sistem ve cihazlara yüksek güvenliğin istenildiği yerlerde kullanılır. İzolasyon

Detaylı

Sensör kutular SRAP, analog

Sensör kutular SRAP, analog Sensör kutular SRAP, analog NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Önemli özellikler Genel bilgiler Daha iyi fonksiyonellik için analog sensör kutusu. Analog sensör kutusuaç saldöneraktüatörün

Detaylı

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu ADR RLECFW/GW@ Accurax lineer motor Optimize edilmiş etkililiğe sahip yeni lineer motorlar Yüksek hız ve yüksek görev döngülü işlemler için demir çekirdekli motorlar ve kertiksiz ve yüksek dinamik uygulamaları

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ

BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ 1,5mm² (1 mm² /yüksüklü kullanımda bağlantı kesiti) 18A(13,5A)

Detaylı

1 Şubat 2013 http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr

1 Şubat 2013 http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr 3 n n n n n 4 5 6 7 8 A9N18359 A9N18369 9 10 Tip In(A) Referans Fiyat (TL) Minimum sip. adedi Teslim Süresi idpna Vigi, 4.5

Detaylı

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Opto Elektronik Güvenlik Cihazlar Seçim Tablosu F o n k. Ç ö z ü n ü r l ü k Güvenlik S n f Mesafe (mm) 5 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 ( m ) C 4000 Standart/ Advanced (Çok

Detaylı

DPX3. 1600 A e KADAR KESİN KORUMA VE ÖLÇÜM ÜRÜN VE SISTEMLER

DPX3. 1600 A e KADAR KESİN KORUMA VE ÖLÇÜM ÜRÜN VE SISTEMLER DPX3 1600 A e KADAR KESİN KORUMA VE ÖLÇÜM BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SISTEMLER Yeni DPX³, 630 ve DPX³ 1600 kompakt şalterler, DPX³ serisinin sağladığı üstünlükleri 1600 A seviyesine

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Motor Koruma Şalterleri

Motor Koruma Şalterleri Motor Koruma Şalterleri ABB global pazara yüksek teknoloji geniş bir motor koruma çözümü sunuyor. Neden motor koruma şalteri? Motor koruma şalterleri, elektrik devreleri ve motor koruma uygulamalarında

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri)

ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri) ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri) Fiyat Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Sedna, 0,8 cm sıva yüksekliği Benzemeye çalışsalar da tek. Sedna anahtar ve priz serisi. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

Detaylı