E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI"

Transkript

1 E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm fl, IEC 668 normlar na uygun endüstriyel cihazlard r. E-48 Serisi kontrol cihazlar nda yer alan 4 er digitlik ayr iki göstergede, set edilen de er ve ölçülen de er dan 9999 a kadar izlenilebilir, üniversal girifller (T/C, R/T, mv, ma) 16 bit çözünürlükte programlanabilir. Endüstrinin her alan nda, s cakl k, bas nç, seviye, h z, ak m, gerilim, direnç ve di er fiziksel birimlerin ölçüm ve kontrolünde; Plastik, Demir Çelik, Kimya, Metalurji, Petro-Kimya, Rafineriler, G da, Çimento, Seramik, Cam ve di er sanayi dallar nda kullan lmaktad r. STANDART ÇALIfiMA ARALIKLARI Girifller Tip Min. Max. Cu-Const Tip-U* -200 C 600 C Cu-Const Tip-T -200 C 400 C Fe-Const Tip-L* -200 C 850 C Fe-Const Tip-J -200 C 1100 C Cr-Al Tip-K -200 C 1300 C NiCr-Ni Tip-K -200 C 1300 C Cr-Const Tip-E -200 C 1000 C Nikrosil-Nisil Tip-N -200 C 1200 C Pt%10Rh-Pt Tip-S 0 C 1760 C Pt%13Rh-Pt Tip-R 0 C 1760 C Pt%18Rh-Pt Tip-B 60 C 1800 C Pt-100 = C 840 C mv mv birim 9999 birim ma 0 20 ma birim 9999 birim TEKN K ÖZELL KLER Do ruluk S n f 0.5 Gösterge Ay r m 1/9999 Gösterge 2x4 Digit LED (7 mm) A/S Çevirim 16 bit S/A Çevirim 12 bit Okuma H z 2 okuma/saniye Girifl Direnci T/C, mv: 1 MΩ ma, : 51 Ω Gürültü Bast rmas 120 db 50 Hz de Çal flma Ortam S cakl C T/C Ortam S c. Komp C Çal flma Gerilimi V AC V DC V AC V DC Güç Sarf Max. 7 VA Kontak Kapasitesi NA Kontak 250 V AC 5 amp Girifl flareti T/C, R/T, ma, mv Ölçü Eleman Termokupl Rezistans termometre Di erleri = Standart ve özel ç k fll transmitter ve çeviriciler Bellek EEPROM max yazma A rl k 155 gr * DIN standard nda, di erleri IEC 584 E-48 Serisi cihazlar genel amaçl olup, iste e göre kullan c taraf ndan programlanabilir.

2 KONTROL AYARLARI VE ÇIKIfi ÖZELL KLER Set Noktalar Set de erleri limitleri içinde Integral Zaman (It) saniye (1 sn. aral kl ) Kontak Formu Histerisiz Alt (LO), Üst (HI), Lob, Hlb, Lod, Hld (EU)* Çözünürlük 0.1 veya 1 Oransal Band (Pb) (EU)* Derivative Time (Dt) Bias % Kontrol Form Kontrol Ç k fllar saniye (1 sn. aral kl ) Aç k / Kapal, PID 0 20 ma, 4 20 ma, NA Kontak, pulse * (EU) Termokupl ve rezistans termometre girifllerinde C veya F, linear girifllerde ise kontrol edilen ölçü birimidir. Noktadan sonraki hane say s dp parametresi ile belirlenir. STANDART T P C HAZLAR E-48 Serisi Kontrol Cihaz E-48 -W- X - Y - Z Standart Özellikleri Programlanabilen üniversal girifller Programlanabilen üniversal ç k fllar Transmitter Besleme Ç k fl 24 V DC Otomatik tuning (Auto-tune) Kullan c, iste ine göre programlayabilir. Röle Ç k fllar Yok 0 1 röle 1 x (NA-O) 1 2 röle 2 x (NA-O) 2 24 V DC/20 ma, SSR sürme ç k fl 3 24 V DC/20 ma SSR sürme ç k fl + 1 röle 1 x (NA-O) 4 Analog Ç k fllar Yok 0 * 0-20mA / 4-20 ma 1 letiflim Yok 0 * RS485 1 Çal flma Gerilimi V AC / V DC V AC / V DC 1 * Ak m ç k fl istenirse RS485 ç k fl verilememektedir. C HAZ EBATLARI Pano kesiti = 45 x 45 mm * Firmam z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de iflikli i yapma hakk na sahiptir.

3 E-72 SER S SAYISAL GÖSTERGEL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-72 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 72 x 72 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm fl, IEC 668 normlar na uygun endüstriyel cihazlard r. E-72 Serisi kontrol cihazlar nda yer alan 4 er digitlik ayr iki göstergede, set edilen de er ve ölçülen de er dan 9999 a kadar izlenilebilir, üniversal girifller (T/C, R/T, mv, ma) 16 bit çözünürlükte programlanabilir. TEKN K ÖZELL KLER Do ruluk S n f 0.5 Gösterge Ay r m 1/9999 Gösterge 2x4 Digit LED (10 mm) A/S Çevirim 16 bit S/A Çevirim 12 bit Okuma H z 2 okuma/saniye Girifl Direnci T/C, mv: 1 MΩ ma, : 51 Ω Gürültü Bast rmas 120 db 50 Hz de Çal flma Ortam S cakl C T/C Ortam S c. Komp C Çal flma Gerilimi V AC V DC V AC V DC Güç Sarf Max. 7 VA Kontak Kapasitesi NA Kontak 250 V AC 5 amp Girifl flareti T/C, R/T, ma, mv Ölçü Eleman Termokupl Rezistans termometre Di erleri = Standart ve özel ç k fll transmitter ve çeviriciler Bellek EEPROM max yazma A rl k 232 gr Endüstrinin her alan nda, s cakl k, bas nç, seviye, h z, ak m, gerilim, direnç ve di er fiziksel birimlerin ölçüm ve kontrolünde; Plastik, Demir Çelik, Kimya, Metalurji, Petro-Kimya, Rafineriler, G da, Çimento, Seramik, Cam ve di er sanayi dallar nda kullan lmaktad r. STANDART ÇALIfiMA ARALIKLAR Girifller Tip Min. Max. Cu-Const Tip-U* -200 C 600 C Cu-Const Tip-T -200 C 400 C Fe-Const Tip-L* -200 C 850 C Fe-Const Tip-J -200 C 1100 C Cr-Al Tip-K -200 C 1300 C NiCr-Ni Tip-K -200 C 1300 C Cr-Const Tip-E -200 C 1000 C Nikrosil-Nisil Tip-N 200 C 1200 C Pt%10Rh-Pt Tip-S 0 C 1760 C Pt%13Rh-Pt Tip-R 0 C 1760 C Pt%18Rh-Pt Tip-B 60 C 1800 C Pt-100 = C 840 C mv mv birim 9999 birim ma 0 20 ma birim 9999 birim * DIN standard nda, di erleri IEC 584 E-72 Serisi cihazlar genel amaçl olup, iste e göre kullan c taraf ndan programlanabilir.

4 KONTROL AYARLARI VE ÇIKIfi ÖZELL KLER Set Noktalar Set de erleri limitleri içinde Integral Zaman (It) saniye (1 sn. aral kl ) Kontak Formu Histerisiz Alt (LO), Üst (HI), Lob, Hlb, Lod, Hld (EU)* Çözünürlük 0.1 veya 1 Oransal Band (Pb) (EU)* Derivative Time (Dt) Bias % Kontrol Form Kontrol Ç k fllar saniye (1 sn. aral kl ) Aç k / Kapal, PID 0 20 ma, 4 20 ma, NA Kontak, pulse *(EU) Termokupl ve Rezistans termometre girifllerinde C veya F, linear girifllerde ise kontrol edilen ölçü birimidir. Noktadan sonraki hane say s dp parametresi ile belirlenir. STANDART T P C HAZLAR E-72 Serisi Kontrol Cihaz E-72 -W- X Z Standart Özellikleri Programlanabilen üniversal girifller Programlanabilen üniversal ç k fllar Transmitter besleme ç k fl 24 V DC Auto tune Kullan c, iste ine göre programlayabilir. Röle Ç k fllar Yok 0 1 röle 1 x (NA-O) 1 2 röle 2 x (NA-O) 2 24 V DC / 20 ma SSR sürme ç k fl 3 24 V DC / 20 ma SSR sürme ç k fl + 1 röle 1x (NA-O) 4 Analog Ç k fl Yok ma / 4-20 ma (izolesiz) 1 letiflim Yok 0 Çal flma Gerilimi V AC / V DC V AC / V DC 1 Örnek E Sadece gösterge, 220 V AC ile çal fl r. E röleli ç k fl, 220 V AC ile çal fl r. E röleli, tek analog ç k fl, 24 V DC ile çal fl r. C HAZ EBATLARI Pano kesiti = 68 x 68 mm * Firmam z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de iflikli i yapma hakk na sahiptir.

5 E-74 SER S SAYISAL ZAMAN RÖLES C HAZIN TANIMI ÇALIfiMA FORMLARI E-74 Serisi say sal göstergeli zaman rölesi cihazlar mikroifllemciler kullan larak tasar mlanm fl, yüksek güvenirlilik ve hassasiyete sahip, zaman ayar ön yüz üzerinden yap labilen, 72x72 mm ebatlar nda, plastik kutu içinde, IEC 668 normlar na uygun endüstriyel zamanlama cihazlar d r. Çeflitli zaman e rileri 0.1 saniyeden, 999 saate kadar muhtelif zaman dilimlerinde çal flan, set edilen zaman n ve geçen sürenin ayr göstergelerde izlenebildi i endüstrinin her alan nda kullan lan cihazlard r. TEKN K ÖZELL KLER Do ruluk S n f 0.05 Gösterge Ay r m 1/999 Gösterge 2x3 Digit LED (14 mm) Çal flma Ortam S cakl 0 50 C Çal flma Gerilimi 220 V AC 50 Hz ± 10% Güç Sarf Max. 4 W Kontak Kapasitesi 5 amp 240 V AC A rl k 320 gr E-74 Serisi say sal zaman rölesi cihazlar tek ç k fll, kullan c taraf ndan kolayl kla programlanabilen cihazlard r. Cihaz ifllevine, uyar girifline 220 V AC uygulanmas ile bafllar. Out parametresi ile belirtilen çal flma formlar yukar da gösterilmifltir.

6 STANDART ÇALIfiMA ARALIKLARI Programlama Aral klar saniye saniye dakika dakika saat saat C HAZ EBATLARI Pano kesiti = 68 x 68 mm * Firmam z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de iflikli i yapma hakk na sahiptir.

7 E-78 S E-78 SER S ZAMAN RÖLES / SAYICI VE HIZ GÖSTERGE C HAZLARI E-78 D C HAZIN TANIMI E-78 Serisi cihazlar, yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm fl, darbe say c, zamanlay c, periyod, frekans, h z ölçüm ve benzer uygulamalarda kullan lmaktad r. E-78 Serisi cihazlar, IEC 668 normlar na uygun, 72 x 72 mm ebad nda pano tipi endüstriyel cihazlard r. Bu seri cihazlara PNP veya NPN sensörler ve her türlü encoder ba lanabilir. Programlama ve cihaz parametrelerinin izlenmesi, gerekli ifllemler, cihaz n ön panelinde bulunan tufllar arac l ile kolayca yap l r. E-78 S Serisi, sayma / zamanlama ifllemleri ve set de eri için 2x4 Digit LED gösterge, E-78 D Serisi ise frekans, periyod ve h z ölçümü için 4 Digit LED göstergeye sahiptir. TEKN K ÖZELL KLER Do ruluk S n f 0.5 Gösterge Ay r m 0.1/ /9999 Gösterge 2x4 Digit LED (14mm) E-78S 4 Digit LED (14mm) E-78D Çal flma Ort. S cakl 0 50 C Çal flma Gerilimi 220 V, 50 Hz 10% Max. Sayma Frekans (yavafl) 10 Hz Max. Sayma Frekans (h zl ) 2 KHz Kontak Kapasitesi 5 A, 240 V Kontak Çekme Süresi saniye Sensör Besleme Ç k fl 24 V DC, 50 ma Bellek EEPROM Max 10 5 yazma Güç Sarf 6 VA A rl k 465 gr

8 STANDART T P C HAZLAR E-78 Serisi Say c Cihazlar E-78 -W- X Z Cihaz Yap s Say c S Devir/dakika D Röle Ç k fllar letiflim Yok 0 1 röle 1 x (NA-O-NK) 1 2 röle 2 x (NA-O-NK) 2 Yok 0 Çal flma Gerilimi 220 V AC V AC 1 24 V AC 2 Örnek E 78 S E 78 S E 78 D Say c, sadece gösterge, 220 V AC ile çal fl r. Say c, 2 röle ç k fl var, 220 V AC ile çal fl r. Devir/dakika, sadece gösterge, 220 V AC ile çal fl r. C HAZ EBATLARI E-78 D E-78 S Pano kesiti = 68 x 68 mm * Firmam z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de iflikli i yapma hakk na sahiptir.

9 E-200 SER S ÜN VERSAL GEL fim fi SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-200 Serisi üniversal-geliflmifl kontrol cihazlar aç k/kapal ve PID kontrol yapmak üzere, yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm fl, 96x96 ebatlar nda, IEC 668 normlar na uygun, üniversal girifl ve ç k fllar n kullan c taraf ndan kolayl kla programlanabildi i endüstriyel cihazlard r. E-200 Serisi kontrol cihazlar nda yer alan 4 er digitlik ayr iki göstergede, set edilen de er ve ölçülen de er dan 9999 a kadar izlenilebilir, üniversal girifller (T/C, R/T, mv, ma) 16 bit çözünürlükte programlanabilir. TEKN K ÖZELL KLER Do ruluk S n f 0.5 Gösterge Ay r m 1/9999 Gösterge 2x4 Digit LED (14 mm) A/S Çevirim 16 bit S/A Çevirim 12 bit Okuma H z 10 okuma/saniye Girifl Direnci T/C, mv: 1 MΩ ma, : 51 Ω Gürültü Bast rmas 120 db 50 Hz de Çal flma Ortam S cakl C T/C Ortam S c. Komp C Çal flma Gerilimi V AC V DC V AC V DC Güç Sarf Max. 10 VA Kontak Kapasitesi NA Kontak 250 V AC 5 amp Girifl flareti T/C, R/T, ma, mv Ölçü Eleman Termokupl Rezistans termometre Di erleri = Standart ve özel ç k fll transmitter ve çeviriciler Transmitter Besleme Ç k fl 24 V DC 25 ma Bellek EEPROM max yazma A rl k 430 gr Endüstrinin her alan nda s cakl k, bas nç, seviye, h z, ak m, gerilim, direnç ve di er fiziksel birimlerin ölçüm ve kontrolünde, Demir Çelik, Çimento, Kimya, G da, Plastik, Petrokimya, Rafineriler, Seramik, Cam ve di er sanayi dallar nda kullan lmaktad r. KONTROL AYARLARI VE ÇIKIfiLAR Çok nokta set de eri 3 Alarm set de eri 1 External set de eri: 0-20mA, 4-20 ma 3 Say sal girifl: Ba ms z kontak, oto/man Ext/Int, set de eri seçilebilir. 1 Servomotor besleme potansiyometresi girifli 4 Röle ç k fl : Kontaklar konfigüre edilebilir. 2 Analog ç k fl: Kontrol ç k fl, retransmisyon ç k fl Transmitter besleme ç k fl (24 V DC) letiflim portu: RS485 Mod bus Kontrol formu: Aç k/kapal, zaman oransal, PID, Otomatik tuning (Auto-tune) 1 Analog girifl: T/C, R/T, 0-20mA, 4-20mA, 0-50mV, 0-1 V servomotor sürücü, oran istasyonu, s tma/so utma Set Ayarlar Kontak Formlar (Alarm) Sabit Band Oransal Band (Pb) ntegral Zaman (It) Türevsel Zaman (Dt) Set de eri limitleri içinde Alt (LO), Üst (HI), Lob, Hlb, Lod, Hld (EU)* (EU)* saniye saniye Bias 0 100% Kontrol Ç k fllar 0 20 ma, 4 20 ma, Röle, Darbe * (EU) Termokupl ve Resistans Termometre girifllerinde C veya F, linear girifllerde ise kontrol edilen ölçü birimidir.

10 STANDART ÇALIfiMA ARALIKLARI Girifller Tip Min. Max. Cu-Const Tip-U* -200 C 600 C Cu-Const Tip-T -200 C 400 C Fe-Const Tip-L* -200 C 850 C Fe-Const Tip-J -200 C 1100 C Cr-Al Tip-K -200 C 1300 C NiCr-Ni Tip-K -200 C 1300 C Cr-Const Tip-E -200 C 1000 C Nikrosil-Nisil Tip-N -200 C 1200 C Girifller Tip Min. Max. Pt%10Rh-Pt Tip-S 0 C 1760 C Pt%13Rh-Pt Tip-R 0 C 1760 C Pt%18Rh-Pt Tip-B 60 C 1800 C Pt-100 = C 840 C mv mv birim 9999 birim ma 0-20/4-20 ma birim 9999 birim * DIN Standard nda, di erleri IEC 584 E-200 Serisi cihazlar genel amaçl olup, uygulamaya göre kullan c taraf ndan programlanabilir. STANDART T P C HAZLAR E-200 Serisi Üniversal-Geliflmifl Kontrol Cihaz E-200 -W- X - Y - Z Standart Özellikleri Programlanabilen üniversal girifller 1 harici set de eri (external) 2 röle ç k fl 1 pozisyon geri besleme girifli 1 analog ç k fl Transmitter besleme ç k fl 3 say sal girifl Is tma / so utma Programlanabilen üniversal ç k fllar Otomatik tuning (Auto-tune) (ak m oransal PID, zaman oransal PID, motorlu vana sürücü) Röle Ç k fllar 2 röle 2 3 röle 3 4 röle 4 1 röle + 24 V DC/20 ma SSR sürme ç k fl 5 2 röle + 24 V DC/20 ma SSR sürme ç k fl 6 3 röle + 24 V DC/20 ma SSR sürme ç k fl 7 Analog Ç k fllar 1 analog ç k fl 0-20/4-20 ma (izole) 1 2 analog ç k fl 0-20/4-20 ma (izole) 2 Analog ç k fllar birbirinden izole de ildir. letiflim Yok 0 RS485 1 Çal flma Gerilimi V AC / V DC V AC / V DC 1 Örnek E Standart özellikleri var, 2 röle, 1 analog ç k fl, 220 V AC E Standart özellikleri var, 2 röle, 1 analog ç k fl, RS485, 220 V AC E Standart özellikleri var, 3 röle, 2 analog ç k fl, RS485, 220 V AC C HAZ EBATLARI Pano kesiti = 92 x 92 mm * Firmam z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de iflikli i yapma hakk na sahiptir.

11 E-210 SER S ÜN VERSAL GEL fim fi PROF L KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-210 Serisi Üniversal Geliflmifl Profil Kontrol cihazlar yeni nesil mikrokontrolör kullan larak tasar mlanm fl, 96 x 96 mm ebatlar nda, IEC 668 normlar na uygun, üniversal girifl ve ç k fllar n kullan c taraf ndan kolayl kla programlanabildi i endüstriyel cihazlard r. E-210 Serisi Üniversal Geliflmifl Profil Kontrol cihazlar nda yer alan 4 er digitlik ayr iki göstergede, set edilen de er ve ölçülen de er 1999 dan 9999 a kadar izlenebilir, üniversal girifller (T/C, R/T, mv, ma) 16 bit çözünürlükle programlanabilir, 4 karaktere kadar alfa-numerik mesajlar yazd r labilir. TEKN K ÖZELL KLER Do ruluk S n f 0.5 Gösterge Ay r m 1/9999 Gösterge 2x4 Digit LED (14 mm) A/S Çevirim 16 bit S/A Çevirim 12 bit Okuma H z 10 okuma/saniye Girifl Direnci T/C, mv: 1 MΩ ma, : 51 Ω Gürültü Bast rmas 120 db 50 Hz de Çal flma Ortam S cakl C T/C Ortam S c. Komp C Çal flma Gerilimi V AC V DC V AC V DC Güç Sarf Max. 10 VA Kontak Kapasitesi NA Kontak 250 V AC 5 amp Girifl flareti T/C, R/T, ma, mv Ölçü Eleman Termokupl Rezistans termometre Di erleri = Standart ve özel ç k fll transmitter ve çeviriciler Transmitter Besleme Ç k fl 24 V DC 25 ma Bellek EEPROM max yazma A rl k 430 gr E-210 Serisi Üniversal Geliflmifl Profil Kontrol cihazlar zaman ve set de erlerinden oluflan toplam 100 ad ml bir program girilebilmektedir. Bu 100 ad m normalde en fazla 10 ad mdan oluflan 10 ayr programa bölünmüfltür. Her ad m, ad m sonunda ulafl lacak proses de eri ve ad m süresi verilerek programlan r. Her ad ma proses de erinin programlanan de ere ulaflamamas durumunda uyar l veya uyar s z ifllem zaman durdurmas ifllevi de verilebilir. Program n tekrar say s ve çal flma geriliminin kesilip yeniden gelmesi durumunda program n nereden bafllayaca da programlanabilir. E-210 Serisi Üniversal Geliflmifl Profil Kontrol cihazlar endüstrinin çok çeflitli alanlar nda, özellikle kimya, metalurji, g da, lastik, seramik gibi sektörlerde yayg n olarak kullan lmaktad r. KONTROL AYARLARI VE ÇIKIfi ÖZELL KLER 1 Motorlu vana geri besleme girifli 1 External set de eri: 0-20mA, 4-20 ma 3 say sal girifl 4 röle ç k fl 2 Analog ç k fl Transmitter besleme ç k fl ( 24 V DC ) letiflim portu: RS485 Mod Bus istasyonu servomotor sürücü, s tma/so utma Otomatik tuning (Auto-tune) 1 Analog girifl: T/C, R/T, 0-20mA, 4-20mA, 0-50mV, veya 0-1 V Kontrol formu: Aç k/kapal, PID, oto manuel istasyon, oran Set Ayarlar Kontak Formlar (Alarm) Sabit Band Oransal Band (Pb) ntegral Zaman (It) Türevsel Zaman (Dt) 99 ad m, 10 program Alt (LO), Üst (HI), Lob, Hlb, Lod, Hld (EU)* (EU)* saniye saniye Bias % Kontrol Ç k fllar 0 20 ma, 4 20 ma, Röle, Darbe * (EU) Termokupl ve Rezistans Termometre girifllerinde C ve F, do rusal girifllerde ise kontrol edilen ölçü birimidir.

12 STANDART ÇALIfiMA ARALIKLARI Girifller Tip Min. Max. Cu-Const Tip-U* -200 C 600 C Cu-Const Tip-T -200 C 400 C Fe-Const Tip-L* -200 C 850 C Fe-Const Tip-J -200 C 1100 C Cr-Al Tip-K -200 C 1300 C NiCr-Ni Tip-K -200 C 1300 C Cr-Const Tip-E -200 C 1000 C Nikrosil-Nisil Tip-N -200 C 1200 C Girifller Tip Min. Max. Pt%10Rh-Pt Tip-S 0 C 1760 C Pt%13Rh-Pt Tip-R 0 C 1760 C Pt%18Rh-Pt Tip-B 60 C 1800 C Pt-100 = C -200 C mv mv birim 9999 birim ma 0 20 ma birim 9999 birim * DIN standard nda, di erleri IEC 584 STANDART T P C HAZLAR E-210 Serisi Üniversal-Geliflmifl Profil Kontrol Cihaz E-210 -W- X - Y - Z Standart Özellikleri Programlanabilen üniversal girifller Transmitter Besleme Ç k fl 2 röle ç k fl Is tma / so utma 3 say sal girifl Otomatik tuning (Auto-tune) 1 Analog ç k fl Kullan c taraf ndan programlanabilir 1 motorlu vana geri besleme girifli Röle Ç k fllar 2 röle 2 3 röle 3 4 röle 4 1 röle + 24V DC/20 ma, SSR sürme ç k fl 5 2 röle + 24V DC/20 ma, SSR sürme ç k fl 6 3 röle + 24V DC/20 ma, SSR sürme ç k fl 7 Analog Ç k fllar 1 Analog ç k fl 0-20mA/4-20mA (izole) 1 2 Analog ç k fl 0-20mA/4-20mA (izole) 2 Analog ç k fllar birbirinden izole de ildir. letiflim Yok 0 RS485 Mod Bus 1 Çal flma Gerilimi V AC / V DC V AC / V DC 1 C HAZ EBATLARI ÖRNEK PROF L KONTROL PROGRAMI Pano kesiti = 92 x 92 mm * Firmam z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de iflikli i yapma hakk na sahiptir.

13 E-680 SER S ÜN VERSAL G R fil GEL fim fi TARAYICI / ALARM C HAZI C HAZIN TANIMI E-680 Serisi üniversal giriflli-geliflmifl taray c ve alarm cihazlar, 32 girifle kadar de iflik noktalardan al nan bilgilerin gösterimi, her nokta için girilen set de erleri ile karfl laflt r larak ortak alarm rölelerinde alarm al nmas, bir bilgisayara bilgilerin aktar m ve kayd ile her kanala ait 1 veya 2 ba ms z röle ç k fl al nmas na olanak verir. E-680 Serisi, yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm fl, 96 x 192 mm ebatlar nda, IEC 668 normlar na uygun, üniversal girifl ve ç k fllar n kullan c taraf ndan kolayl kla programlanabildi i endüstriyel cihazlard r. ANA ÖZELL KLER Sonsuz ömürlü zaman ve d fl etkenlerle bozulmayan kali- 16 bit çözünürlükte yüksek okuma hassasiyeti brasyon iletken seçme röleleri Standart RS485 mod bus iletiflim ara yüzü Ortak 2 alarm, ba ms z 16 alarm röle ç k fl ste e ba l standart ak m ç k fl. Her girifli ayr programlama olana Her girifl için 2 adet set noktas girme olana ç k fl na yönlendirme olana gisayara ba lama olana. Sonsuz ömürlü ve yüksek izolasyon gerilimine sahip yar Her set noktas n n alarm tipini tan mlama olana Her set noktas için ayr sabit band tan mlama olana Her set noktas ile ilgili ç k fl ortak röleye veya ayr bir röle Gösterme ve tarama aral klar n programlama olana Birden fazla cihaz (31 adet) ayn iletiflim hatt üzerinden bil- Gerçek anlamda da t lm fl sistem (distrubuted) yap s cihaz n temel özellikleridir. TEKN K ÖZELL KLER Do ruluk S n f 0.5 Gösterge Ay r m 1/9999 Gösterge 9 Digit LED (14 mm) A/S Çevirim 16 bit S/A Çevirim 12 bit Girifl Seçme Aral Saniye / Kanal Gösterge Tarama Aral 1 99 Saniye / Kanal Gürültü Bast rmas 120 db 50 Hz de Çal flma Ortam S cakl C T/C Ortam S c. Kom C Set Ayarlar Set de eri limitleri içinde Kontak Formlar Alt (LO) veya üst (HI) Sabit Band EU* Çal flma Gerilimi V AC V DC V AC V DC Güç Sarf Max. 10 VA Kontak Kapasitesi NA Kontak 250 V AC 5 amp Girifl flareti T/C, R/T, ma, mv, V Ölçü Eleman Termokupl Rezistans termometre Di erleri = Standart ve özel ç k fll transmitter ve çeviriciler Bellek EEPROM max yazma A rl k 650 gr * (EU) Termokupl ve Resiztans Termometre girifllerinde C lineer girifllerinde ise kontrol edilen ölçü birimidir.

14 STANDART ÇALIfiMA ARALIKLARI Girifller Tip Min. Max. Cu-Const Tip-U* -200 C 600 C Cu-Const Tip-T -200 C 400 C Fe-Const Tip-L* -200 C 850 C Fe-Const Tip-J -200 C 1300 C Cr-Al Tip-K -200 C 1300 C NiCr-Ni Tip-K -200 C 1300 C Cr-Const Tip-E -200 C 1000 C Nikrosil-Nisil Tip-N -200 C 1200 C Girifller Tip Min. Max. Pt%10Rh-Pt Tip-S 0 C 1760 C Pt%13Rh-Pt Tip-R 0 C 1760 C Pt%18Rh-Pt Tip-B 60 C 1800 C Pt-100 = C 840 C mv mv birim 9999 birim ma 0 20 ma birim 9999 birim V 0 10 V birim 9999 birim CUST istek üzerine verilir. (R/T) STANDART T P C HAZLAR E-680 Serisi Üniversal Giriflli Geliflmifl Taray c / Alarm Cihaz E-680 -UU- V - W-XX- Y - Z Girifl Say s 10 girifl girifl 32 Ortak Röle Ç k fllar Yok 0 1 röle 1 2 röle 2 Analog Ç k fl Yok 0 Re-transmission ç k fl 1 Ba ms z Röle Ç k fl Yok kanala kadar olan cihazlarda 16 letiflim Yok 0 RS485 MODBUS 1 Çal flma Gerilimi V AC / V DC V AC / V DC 1 Örnek E girifl, 2 ortak röle, RS485 Mod Bus iletiflimli, 220V ile çal fl r, 16 ba ms z röleli. E girifl, 2 ortak röle, 220V ile çal fl r, 16 ba ms z röleli. E girifl, 2 ortak röle, 1 Re-transmission ç k fl, RS485 Mod Bus iletiflimli, 24 V DC ile çal fl r. C HAZ EBATLARI Pano kesiti = 90 x 185 mm * Firmam z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de iflikli i yapma hakk na sahiptir.

15 E-700 SER S S NYAL ÇEV R C LER C HAZIN TANIMI E-700 Serisi sinyal çevirici cihazlar yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm fl, plastik kutu içerisinde, pano içi tip endüstriyel cihazlard r. Endüstrinin her alan nda alg lay c (transdüser, sensör) birimlerinden al nan iflaretlerin standart veya özel ak m ve gerilim iflaretine çevrilerek ölçü ve kontrol cihazlar na iletilmesinde kullan lmaktad r. Çeviricinin konfigürasyonu, PC üzerinden RS 232 ara yüzü kullan larak kolayl kla yap labilir. E-700 Serisi sinyal çeviriciler, yüksek do rulukta, genel amaçl olup, iste e göre kullan c taraf ndan de iflik girifl ve ç k fllar için programlanabilir. RS 485 ara yüzü ile PLC ve DCS sistemlerine veri aktarabilirler. Filtreleme özelli i, elektriksel gürültünün yüksek do rulukta ölçüm yapan sistemlere ulaflmas n önler. TEKN K ÖZELL KLER Do ruluk S n f 0.5 (0.2 linear giriflli) Gürültü Bast rmas 120 db at 50 Hz Çal flma Ortam S cakl C Çal flma Gerilimi Girifl Direnci Ortam S cakl k Kompansatörü Girifl flareti Darbe Girifl V AC V DC V AC V DC T/C, mv : 1 M Ω ma : 51 Ω 0 50 C Var/Yok (T/C ler için programlanabilir.) T/C R/T mv ma pulse NPN, PNP Sensörler, röle konta Min. Skala (Darbe Girifl) Max. Skala (Darbe Girifl) Ç k fl flareti Ç k fl Modu 10 Hz 5 KHz 0 20 ma, 4 20 ma Düz (direct)/ters (reverse) programlanabilir. Ç k fl Ayr m 0 20 ma için 1/4000 Girifl-Ç k fl zolasyonu 750 V AC Linearizatör Var/yok (T/C ve R/T ler için programlanabilir.) Eleman Kopuk Bilgisi Afla (low)/yukar (high) programlanabilir. Programlama Arayüzü RS232 letiflim Arayüzü RS485 (iste e ba l ) Güç Sarf Max 7 VA Montaj fiekli Pano içi ray montaj Koruma S n f IP 54 A rl k 300 gr

16 STANDART ÇALIfiMA ARALIKLARI Girifller Tip Min. Max. Cu-Const Tip-U* -200 C 600 C Cu-Const Tip-T -200 C 400 C Fe-Const Tip-L* -200 C 850 C Fe-Const Tip-J -200 C 1100 C Cr-Al Tip-K -200 C 1300 C NiCr-Ni Tip-K -200 C 1300 C Cr-Const Tip-E -200 C 1000 C Nikrosil-Nisil Tip-N -200 C 1200 C Girifller Tip Min. Max. Pt%10Rh-Pt Tip-S 0 C 1760 C Pt%13Rh-Pt Tip-R 0 C 1760 C Pt%18Rh-Pt Tip-B 60 C 1800 C Pt-100 = C 840 C mv mv 2000 mv ma 0 ma 20 ma * Tip-U ve Tip-L DIN standard di erleri IEC584 standard d r. Pulse 0.1 Hz 10 KHz STANDART T P C HAZLAR E-700 Serisi Sinyal Çeviriciler E-700 -W- 1 - Y - Z Standart Özellikleri Kullan c taraf ndan programlanabilir. Girifl zolasyon mv (T/C) and direnç (R/T) girifli 0 ma girifli 1 darbe girifli 2 zolasyonlu 1 letiflim Yok 0 RS485 1 Çal flma Gerilimi V AC / V DC V AC / V DC 1 Örnek E T/C veya R/T çevirici. izolasyonlu, RS 485 iletiflim var, 220 V AC ile çal fl r. E Ak m çevirici, izolasyonlu, 24 V AC ile çal fl r. C HAZ EBATLARI * Firmam z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de iflikli i yapma hakk na sahiptir.

17 E-KC-100 SER S KAFA T P SICAKLIK ÇEV R C C HAZIN TANIMI E-KC-100 Serisi kafa tipi s cakl k çeviriciler, yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm fl, plastik silindir içerisinde, termokupl veya resistans termometre kafas içine yerlefltirilebilen elektronik ünitelerdir. Endüstrinin her alan nda termokupl ve resistans termometre de erlerini standart 4-20 ma ak m sinyaline çevirirler. Çeviricinin konfigürasyonu, PC üzerinden RS 232 ara yüzü kullan larak kolayl kla yap labilir. TEKN K ÖZELL KLER Do ruluk S n f 0.5 A/S Çevirici S/A Çevirici 16 bit 12 bit Çal flma Ortam S c. -40 C + 85 C Depolama S cakl -40 C C Çal flma Gerilimi Sensörler Bellek A rl k V DC Termokupl: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U Rezistans Termometre: Pt-100 EEPROM max yazma 30 gr

18 STANDART ÇALIfiMA ARALIKLARI Girifller Min. Max. Tip-B 60 C 1800 C Tip-E -200 C 840 C Tip-J -200 C 1100 C Tip-K -200 C 1300 C Tip-L -200 C 900 C Tip-N -200 C 1300 C Tip-R -40 C 1760 C Tip-S -40 C 1760 C Tip-T -200 C 400 C Tip-U -200 C 600 C Pt C 840 C C HAZ EBATLARI BA LANTI * Firmam z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de iflikli i yapma hakk na sahiptir.

19 E-PR-150 SER S KA ITSIZ KAYIT VE ALARM C HAZI ANA ÖZELL KLER 32 kanal kay t kapasitesi (1 sn...1s) grafik sayfas grafik sayfas Otomatik yedek alma 10 adet istenilen flekilde ayarlanabilen bar grafik sayfas stenilen s kl kta kay t alma olana Kanallar n geçmifle yönelik trendlerinin anl k izlenebildi i Birden fazla kanal n ayn anda trendlerinin izlenebildi i çoklu 15" yüksek çözünürlük, renkli LCD (TFT) dokunmatik ekran Kay tlar n Excel format na aktar labilme olana Sistemde oluflan alarmlar n anl k olarak izlenebilme olana Network ba lant s ile uzaktan izleme olana

20 TEKN K ÖZELL KLER Do ruluk S n f 0.5 A/S Çevirim 16 Bit Girifl Seçme Aral Saniye Gürültü Bast rmas 120 db 50 Hz de Çal flma Ortam S cakl C T/C Ortam S c. Kom C Çal flma Gerilimi V AC Kontak Kapasitesi NA Kontak 250 V AC 5 amp Girifl flareti T/C, R/T, ma, mv, V Ölçü Eleman Termokupl Rezistans Termometre Di erleri= Standart ve özel ç k fll transmitter ve çeviriciler Bellek EEPROM max yazma D ER ÖZELL KLER 16 bit çözünülürlükte yüksek okuma hassasiyeti kalibrasyon iletken seçme röleleri Ortak 2 alarm, ba ms z 16 alarm röle ç k fl Her girifli ayr programlama olana Her girifl için 2 set noktas girme olana Sonsuz ömürlü zaman ve d fl etkenlerle bozulmayan Sonsuz ömürlü ve yüksek izolasyon gerilimine sahip yar Her set noktas n n alarm tipini tan mlama olana Her set noktas için ayr sabit band tan mlama olana Her set noktas ile ilgili ç k fl ortak röleye veya ayr bir röle ç k fl na yönlendirme olana. Set Ayarlar Skala limitleri içinde Kontak Formlar ALT (LO) veya üst (HI) Sabit Band EU * * (EU) Termokupl ve Resiztans Termometre girifllerinde C ve F, do rusal girifllerinde ise kontrol edilen ölçü birimidir. C HAZ EBATLARI Pano kesiti = 375 x 272 mm Derinlik = 170 mm * Firmam z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de iflikli i yapma hakk na sahiptir.

21 E-DB-10 SER S DEB B LG SAYARI C HAZIN TANIMI E-DB-10 Serisi debi bilgisayarlar, yeni nesil mikrokontrolör kullan larak tasar mlanm fl, s cakl k ve bas nç kompansasyonu yapan, 96 x 96 mm ebatlar nda, IEC 668 normlar na uygun endüstriyel cihazlard r. Üniversal girifl ve ç k fllar n kullan c taraf ndan programlanabildi i E-DB-10 Serisi cihazlar, 4 digitlik anl k ak fl ve 8 digitlik toplay c göstergesine sahiptir. Analog girifl ve anl k ak fl aras ndaki iliflki do rusal ya da karekök fonksiyonu fleklinde programlanabilir. Anl k ak fl, Birim/saniye, Birim/dakika, Birim/saat olarak kalibre edilebilir. ANA ÖZELL KLER 16 bit çözünürlükte yüksek okuma hassasiyeti S cakl k, bas nç kompansasyonu Sonsuz ömürlü zaman ve d fl etkenlerle bozulmayan kalibrasyon Standart RS-485 MOD BUS iletiflim arayüzü 2 alarm röle ç k fl ste e ba l standart ak m ç k fl Programlanabilir gösterge Birden fazla cihaz (31 adet) ayn iletiflim hatt üzerinden bilgisayara ba lama olana Gerçek anlamda da t lm fl sistem (distrubuted) yap s, cihaz n temel özellikleridir. TEKN K ÖZELL KLER Do ruluk S n f 0.5 Gösterge Ay r m 1/9999 Gösterge 9 Digit LED (14 mm) A/S Çevirim 16 bit S/A Çevirim 12 bit Gösterge Tarama Aral 1 99 Saniye Gürültü Bast rmas 120 db 50 Hz Çal flma Ortam S cakl C Set Ayarlar Set de eri limitleri içinde Kontakt Formlar Alt (LO) veya Üst (HI) Sabit Band EU* Çal flma Gerilimi V AC V DC V AC V DC Güç Sarf Max. 10 VA Kontak Kapasitesi NA Kontak 250 V AC 5 amp Girifl flareti ma, mv, Ω Ölçü Eleman Debi Metre (DP) Bas nç Transmitteri Rezistans Termometre Bellek EEPROM max yazma A rl k 650 gr * (EU) kontrol edilen ölçü birimi

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

Ç NDEK LER. - Di er Cihazlar E-17000 Serisi Aritmetik fllem Birimleri E-17800 Serisi Aktif / Reaktif Güç Dönüfltürücü

Ç NDEK LER. - Di er Cihazlar E-17000 Serisi Aritmetik fllem Birimleri E-17800 Serisi Aktif / Reaktif Güç Dönüfltürücü Ç NDEK LER A) Elektronik Konvansiyonel ve Mikroifllemci Donan ml Cihazlar - Mikrokontrolörlü Cihazlar (Üniversal) E-48 Serisi Say sal Kontrol Cihaz E-72 Serisi Say sal Göstergeli Kontrol Cihaz E-74 Serisi

Detaylı

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR C HAZIN TANIMI E-PLC-100 Serisi cihazlar standart 19 lik enstruman flasesine monte edilebilecek yap da programlanabilir, mant k ifllemci cihazlard r. Cihazda kullan

Detaylı

Kayıt Cihazlarında Gelinen Son Nokta...

Kayıt Cihazlarında Gelinen Son Nokta... Kayıt Cihazlarında Gelinen Son Nokta... Hazırlayan Kamil GÜRSEL Fizik / Müh. Elimko Elektronik İmalat ve Kontrol Ltd. Şti. www.elimko.com.tr ISO 9001 OTOMATİK KONTROLDA GÜVENİLİR İSİM... Çok sayıda enstrüman

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR C HAZIN TANIMI E-PLC-100 Serisi cihazlar standart 19 lik enstruman flasesine monte edilebilecek yap da programlanabilir, mant k ifllemci cihazlard r. Cihazda kullan

Detaylı

TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER

TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER Bu bölümde Elimko termokupl ve rezistans termometrelerin yedek parçalar verilmifltir. T/C ve R/T ler kullan ld klar ortam flartlar, s cakl k limitlerine göre belli

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri ime elais Faz Koruma öleleri Zaman öleleri ay c FMF MP FMK F-0 F-60 F7 Ç DEK LE Moor Koruma, Faz ırası ve ıvı eviye ölesi Bağlanı Şeması MP Moor Faz Koruma ölesi Bağlanı Şeması FMK Faz ırası ve Moor Koruma

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

GEMO. www.gemo.com.tr GÜRBÜZOĞLU ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. OCAK 2014 AR2 SERĐSĐ PLC / AKILLI RÖLELER. www.gemo.com.tr

GEMO. www.gemo.com.tr GÜRBÜZOĞLU ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. OCAK 2014 AR2 SERĐSĐ PLC / AKILLI RÖLELER. www.gemo.com.tr Çamlıtepe Cad. No: 297 / 3-4 Siteler / ANKARA Tel: (0312) 350 39 00 Fax: (0312) 351 11 17 GÜRBÜZOĞLU ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. AR2 SERĐSĐ PLC / AKILLI RÖLELER Yetkili Bayi: OCAK 2014 Cihaz

Detaylı

M NERAL ZOLEL TERMOKUPLLAR

M NERAL ZOLEL TERMOKUPLLAR M NERAL ZOLEL TERMOUPLLAR GENEL Mineral izoleli termokupllar, çok çeflitli flartlarda ve ortamlarda, de iflik s cakl klarda kullan labilirler. ullan ld yerler; Tanklar, boru hatlar, çeflitli makinalar

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

DÜZ T P TERMOKUPLLAR GENEL TERMOKUPL STANDARDI KORUYUCU KILIFLAR D ZAYN VE SEÇ M

DÜZ T P TERMOKUPLLAR GENEL TERMOKUPL STANDARDI KORUYUCU KILIFLAR D ZAYN VE SEÇ M DÜZ T P TERMOKUPLLAR GENEL Metal veya seramik k l fl düz termokupllar -200 C den 2320 C ye kadar çok çeflitli proseslerde yayg n olarak kullan l r. Katalogta verilen maksimum dayanma s cakl klar zararl

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri ime elais Faz Koruma öleleri Zaman öleleri ay c FMF MP FMK F-0 F-60 F7 Ç DEK LE Moor Koruma, Faz ırası ve ıvı eviye ölesi Bağlanı Şeması MP Moor Faz Koruma ölesi Bağlanı Şeması FMK Faz ırası ve Moor Koruma

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Elektronik Kontrol Paneli

Elektronik Kontrol Paneli Elektronik Kontrol Paneli L-ION-EF21 Mikrokontrolör esaslı dijital teknoloji Gelişmiş kullanıcı arabirimi 2x16 Dijital LCD gösterge Kullanışlı Türkçe menü yapısı Parametre ayarları ile çok çeşitli sistemlere

Detaylı

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4 PR20160926-1_S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ Prosense S-DP4 Gaz Kontrol Paneli zorlu endüstriyel ortamlarda algılanan patlayıcı ve zehirli gaz konsantrasyonlarının değerlendirilip ortamın

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N G da için dizayn edilen bu termometre; genellikle ev mutfaklar nda, pikniklerde ve g da sanayinde g da s cakl k ölçümünde kullan l r. Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 C, Prob uzunlu u:

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazı

Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazı www.hynux.net www.antmuh.com Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazı Ekonomik fiyat Pratik Yüksek hızda fonksiyonlar örnekleme Yüksek hassasiyette sıcaklık kontrolü Yüksek hassasiyette sıcaklık kontrolü sağlar

Detaylı

REZ STANS TERMOMETRELER

REZ STANS TERMOMETRELER REZ STANS TERMOMETRELER RT02 RT03 GENEL Rezistans termometreler -200 C den +850 C ye kadar çok çeflitli proseslerde yayg n olarak kullan l rlar. Özellikle düflük s cakl klarda termokupllara nazaran çok

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr sintra 2 Sintra bir Asy a Trafik A.Ş. ma rka sıdır. 2016 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2016 Üretim Kapasitemiz Sintra markalı sinyalizasyon sistemlerimiz, trafik ve yol güvenliği standartlarına uygun

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ Resim 1- Beton Basınç Dayanımı Test Presi Resim 2 - Eğilme Test Sistemi BETON TEST PRESİ GENEL

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ IPACK ENDÜSTRİYEL GAZ ÖLÇÜMLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ Endüstriyel işletmelerde kullanılan yanıcı parlayıcı patlayıcı ve/veya toksik gazların anlık veya sürekli olarak tespiti

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

Oransal Kontrol Cihazı RWF 40

Oransal Kontrol Cihazı RWF 40 Oransal Kontrol Cihazı RWF 40 Güç artımı AÇ/2. kademe Güç azaltma KAPAT/1ci kademe Brülör devrede Değer azaltma 2ci kademe çalışma Gerçek değer görünümü (kırmızı) Ayar noktası görünümü (yeşil) El kontrol

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

20 Adým Profil Kontrol Cihazý

20 Adým Profil Kontrol Cihazý Profil Kontrol Cihazý PRFC7-2100 PRFC 7-2100 Out3 Start/Pause Profile Controller 20 Adým Profil Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma 20 adýma kadar program

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

Elektronik Termostat TE-1

Elektronik Termostat TE-1 Delivery address:mackenrodtstraße 14, Postal address: JUMO Adres: Instrument Co. Baraj Ltd. Yolu Cad. JUMO Ataşehir Process M Yanyol, Control, Inc. Veri Sayfası 6.551 Sayfa 1/5 Elektronik Termostat -1

Detaylı

MIC-CO. CT Serisi. w w w. mic c o.c o m. t r. Sıcaklık & Proses Kontrol Cihazları. Kontrolün Ötesinde. RS485 haberleşme(modbus RTU).

MIC-CO. CT Serisi. w w w. mic c o.c o m. t r. Sıcaklık & Proses Kontrol Cihazları. Kontrolün Ötesinde. RS485 haberleşme(modbus RTU). 2012 Fiyat Listesi MIC-CO Kontrolün Ötesinde CT Serisi Sıcaklık & Proses Kontrol Cihazları RS485 haberleşme(modbus RTU)., Pt100 ve analog girişli. DC 24V besleme. İlave alarm çıkışı. Genişletilmiş PID

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

TARTI S STEMLER KATI DEB ÖLÇÜM VE DOZAJ ELEMANLARI HARMANLAMA S STEMLER TARTI-DOZAJLAMA S STEMLER NDE GÜVEN L R S M TARTI S STEMLER

TARTI S STEMLER KATI DEB ÖLÇÜM VE DOZAJ ELEMANLARI HARMANLAMA S STEMLER TARTI-DOZAJLAMA S STEMLER NDE GÜVEN L R S M TARTI S STEMLER TARTI S STEMLER KATI DEB ÖLÇÜM VE DOZAJ ELEMANLARI HARMANLAMA S STEMLER TARTI-DOZAJLAMA S STEMLER NDE GÜVEN L R S M Her yönüyle geliflen dünyam zda teknoloji, daha iyiye ulaflmak için insan yaflam n kolaylaflt

Detaylı

DENEY 1 Direnç Ölçümü

DENEY 1 Direnç Ölçümü DENEY 1 Direnç Ölçümü DENEY N AMACI 1. Ohmmetrenin temel yap s n ö renmek. 2. Ohmmetre kullanarak nas l direnç ölçülece ini ö renmek. GENEL B LG LER Tüm malzemeler, bir devrede elektrik ak m ak na kar

Detaylı

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4)

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri

Detaylı

ELEZ101 Ölçme Tekniği Sunu No: 01. Öğr. Gör. Dr. Barış ERKUŞ

ELEZ101 Ölçme Tekniği Sunu No: 01. Öğr. Gör. Dr. Barış ERKUŞ ELEZ101 Ölçme Tekniği Sunu No: 01 Öğr. Gör. Dr. Barış ERKUŞ Elektriksel yük ve akım nedir? 1 Coulomb luk yük 6,24 10 18 adet elektronun yüküne eşittir. İletkenin herhangi bir noktasından 1 saniyede 6,24

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU brother 430F Lastik Birleştirme Otomatı Elite A.G LS- 01/ 02-BR KULLANIM KILAVUZU 0 MAKĐNA ÖZELLĐKLERĐ Lastik uçlarının üst üste veya uç uca çember şeklinde birleştirilmesinde yüksek verimli programlanabilir

Detaylı

JUMO TB/TW Sıcaklık sınırlayıcı, sıcaklık gözetim tertibatı,

JUMO TB/TW Sıcaklık sınırlayıcı, sıcaklık gözetim tertibatı, JUMO GmbH & Co. & Co. KG KG Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Delivery address:mackenrodtstraße 36039 Fulda, 14, Almanya 36039 Fulda, Germany Postal Posta address: adresi: 36035 36035 Fulda, Fulda,

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar CDC7 Standart: IEC 474 Fonksiyon CDC7 i, afla daki fonksiyonlar sa lamak için kullan lailir: C motorlara yol verilmesi ve devrenin uzaktan kontrol ile aç lmas ve kapat lmas Devrenin afl r yüke veya faz

Detaylı

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban Otomatik adreslenebilir C-NET bus hatt için Cerberus PRO Siren taban DBS721 ve kl siren taban DBS729 11 seçilebilir ton, 2 programlanabilir aktivasyon seviyesi

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI

ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI 22F - A 1P6 N 1 0 3 A B C D E F G ÜRÜN SEÇİM TABLOSU BOYUTLAR Sürücü boyutları mm cinsindendir. Parantez içinde yazılan boyut bilgisi inç dir. Sürücü ağırlığı kg cinsindendir.

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 Jeneratör Kontrolü ve Koruma Şebeke İzleme ve Koruma Motor Kontrolü ve Koruma Gösterge Ekranı Senkronsuz Güç Yönetimi DEIF A/S Frisenborgvej 33 DK-7800

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) SW1 X1 - X7 EN ENABLE GİRİŞİ Y1 - Y4

Detaylı

GNT-406 NEM VE SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT-406 NEM VE SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT-406 NEM VE SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT 406 BAĞLANTI ŞEMASI 2 GENTEK ELEKTRONİK GNT 406 KULLANIM KILAVUZU GNT 406 ısı ve nem sensörüne bağlı kontroler ve timer özelliği taşımaktadır.

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz. -Cihazý solvent yada benzeri

Detaylı

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G"

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 Hydrocontrol G Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G" Kullan m alan : Oventrop kolon ayar vanalar, s cak

Detaylı

ENDA ET1120 (MASTER) RAY MONTAJLI PID UNIVERSAL KONTROL CİHAZI

ENDA ET1120 (MASTER) RAY MONTAJLI PID UNIVERSAL KONTROL CİHAZI Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir.

Detaylı

SATIŞ DESTEK DOKÜMANI

SATIŞ DESTEK DOKÜMANI SATIŞ DESTEK DOKÜMANI ML-136X / ML-136X.SCI MAXLOGİC AKILLI ADRESLİ SİSTEM 2/1 I/O MODÜLÜ (2 GİRİŞ / 1 ÇIKIŞ) / KISA DEVRE İZOLATÖRLÜ MAXLOGİC AKILLI ADRESLİ SİSTEM 4/2 I/O MODÜLÜ (4 GİRİŞ / 2 ÇIKIŞ) /

Detaylı

KK-SCN100R-02 SCN100 A11 A12 A19 A17 A20 A18 A13 A15 A16 A14 MN PV SCN100 KULLANIM KILAVUZU. Channel. Channel A10

KK-SCN100R-02 SCN100 A11 A12 A19 A17 A20 A18 A13 A15 A16 A14 MN PV SCN100 KULLANIM KILAVUZU. Channel. Channel A10 MN PV 5 A9 A2 A SCN A8 A9 A6 A5 A4 A8 5. 2 8 5.2 A7 24 Channel A7 A6 A5 A4 A3 A2 Channel A2 A3 A R2 A R KULLANIM KILAVUZU SCN KK-SCNR-2 UYARILAR 2 AÇIKLAMA Uyarılar İçindekiler Cihazın Tanımı Kullanıma

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X7 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 - Y4

Detaylı

DEVRELER VE ELEKTRONİK LABORATUVARI

DEVRELER VE ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY NO: 1 DENEY GRUBU: C DİRENÇ ELEMANLARI, 1-KAPILI DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF UN GERİLİMLER YASASI Malzeme ve Cihaz Listesi: 1. 10 Ω direnç 1 adet 2. 100 Ω direnç 3 adet 3. 180 Ω direnç 1 adet 4.

Detaylı

OTOMAT K KONTROL FORMLARI

OTOMAT K KONTROL FORMLARI OTOMAT K KONTROL FORMLARI Otomatik kontrol döngüsünde kontrol edici blok yerine yerlefltirilecek herhangi bir kontrol cihaz set de eri etraf nda çal flmas gereken hassasiyette sistemi kontrol etmelidir.

Detaylı

SU8001. Ultrasonik akış ölçer. boru adaptörü ile kurulum uzunluğu E40152 / E40155: 205 mm boru adaptörü ile kurulum uzunluğu E40153 / E40156: 215 mm

SU8001. Ultrasonik akış ölçer. boru adaptörü ile kurulum uzunluğu E40152 / E40155: 205 mm boru adaptörü ile kurulum uzunluğu E40153 / E40156: 215 mm boru adaptörü ile kurulum uzunluğu E40152 / E40155: 205 mm boru adaptörü ile kurulum uzunluğu E40153 / E40156: 215 mm Made in Germany Uygulama Uygulama Toplam fonksiyonu; endüstriyel uygulamalar için Montaj

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELĐŞTĐRME PROJESĐ. 1. Endüstride kullanılan Otomatik Kontrolun temel kavramlarını açıklayabilme.

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELĐŞTĐRME PROJESĐ. 1. Endüstride kullanılan Otomatik Kontrolun temel kavramlarını açıklayabilme. PROGRAMIN ADI DERSĐN ADI DERSĐN ĐŞLENECEĞĐ YARIYIL HAFTALIK DERS SAATĐ DERSĐN SÜRESĐ ENDÜSTRĐYEL OTOMASYON SÜREÇ KONTROL 2. Yıl III. Yarıyıl 4 (Teori: 3, Uygulama: 1, Kredi:4) 56 Saat AMAÇLAR 1. Endüstride

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

Reçineli Alçak ve Orta Gerilim Ürünleri 2

Reçineli Alçak ve Orta Gerilim Ürünleri 2 Reçineli Alçak ve Orta Gerilim Ürünleri 2 2.1 Scotchcast 1471N Reçineli 91-A Serisi A.G. Düz Kablo Ekleri.................... 14 2.2 Scotchcast 1471N Reçineli 91-AB Serisi A.G. Branflman Kablo Ekleri..............

Detaylı