Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: SOKAKTA YAAYANLARA YÖNELK SOSYAL SORUMLULUK ÇALIMALARI ÇN TOPLUMSAL ALGININ BELRLENMES DETERMINATION OF SOCIAL PERCEPTION OF PEOPLE LIVING ON THE STREET FOR SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES Engin ÇELEB Öz Bu çalımada; Türkiye de sokakta yaayan insanlara yönelik toplumsal algının belirlenmesi için 100 katılımcı ile bir aratırma yapılmıtır. Toplumsal algıya göre; sokakta yaayanlara yönelik yapılan devlet yardımları yetersizdir, sokakta yaayan insanlar güvenilir ve hijyenik deillerdir ve sokakta yaayan insanların ciddi salık sorunları vardır. Aratırma bulgularına göre, toplumun sokakta yaayan insanlarla etkileim kurma ve onlara yönelik yapılacak sosyal sorumluluk çalımalarına katılım isteklilii zayıftır. Toplumsal algılamaları ölçen bu aratırma sokakta yaayan insanlar üzerine yapılacak toplumsal sosyal sorumluluk çalımaları için bir rehber nitelii taımayı amaçlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Sokakta Yaayan nsanlar, Evsizler, Kimsesizler, Yoksul nsanlar, Sosyal Sorumluluk. Abstract In this study, a survey is conducted with 100 participants for the determination of social perception on people living on the street in Turkey. According to the social perception; The state aid is insufficient for people living on the street, they aren t safe and hygienic, and there re serious health problems of the people living on the streets. Society's willingness is weak to interact with them and to work for social responsibility activities for people living on the street. This study is intended to will be hand a guide for the study of social responsibility on peopleliving on the street. Keywords: People Living on the Street, Homeless, Underprivileged, Poorpeople, Social Responsibility. 1. GR Sokakta yaayan kiiler üzerine toplumsal algılamalar kiiden kiiye deiiklik gösterebilir, yine de, genellikle sokakta yaayanlar zayıf, güçsüz, yardıma muhtaç ve aciz olarak algılanmaktadır. Ayrıca sokakta yaayan kiiler akıl salıı yerinde olmayan, madde baımlısı, agresif ve kötü kiiler olarak da algılanabilir. Bu yüzden sokakta yaayan kiilere yönelik yapılacak sosyal sorumluluk çalımalarına katılım ve yardımlar kiilerin algısına göre deiiklik gösterebilir. Sokakta yaayanların salıklarına, akıl salıklarına, hijyenik faktörlere ve madde baımlılıklarına karı olan olumsuz algılamalar bu kiilere olan yardımlardaki istei de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Sokakta yaayan kiilere yönelik toplumsal algılamalar ve toplumun sokakta yaayan kiilere yönelik sosyal sorumluluk çalımalarına katılım isteklilikleri aaıdaki aratırma sorularına yanıt aranarak ölçülmütür. S.1: Sokakta yaayan kiiler üzerine toplumsal algılamalar ne yöndedir? S.2: Sokakta yaayan kiiler üzerine oluan algılamalar sokakta yaayanlara yönelik yapılacak sosyal sorumluluk çalımalarına katılım istekliini etkilemekte midir? Çukurova Üniversitesi, letiim Fakültesi, Reklamcılık ve Halkla likiler Bölümü

2 2. EVSZLK VE SOKAKTA YAAMAK Evsiz kii olma tanımı gece düzenli bir ikamet adresi olmayan kimseleri kapsamaktadır. Türk Dil Kurumunun tanımına göre ise evsiz kii yaamını sokakta sürdüren kii anlamına gelmektedir (TDK, 2014). Türkiye de evsiz sayısı tam olarak bilinmemektedir. Ancak 2013 yılı kı ayında sadece stanbul da BB 2060 kiiyi Zeytinburnu spor salonunda misafir etmitir (BB, 2013). Ankara AT de ise yaklaık 250 evsiz kiinin olduu tahmin edilmektedir. Oysaki Bakent Ankara da 2009 yılında açılan barınma evinde sadece 45 kii kalabilmektedir. (TBMM, nsan Hakları nceleme Komisyonu Raporu, 2010: 2) Bazı STK ların yaptıı aratırmalara göre ise bu sayı stanbul, Ankara ve Türkiye genelinde oldukça fazladır. Evsiz olan ancak sokakta yaamadıkları için etrafta pek dikkat çekmeyen kiiler de vardır. Bunlar ucuz otellerde veya kiralık odalarda ikamet eden, arabalarında uyuyan, iyerlerinde uyuyan, arkadalarının evlerinde kalanlar gibi marjinal kesimlerdir. Ancak bu marjinal kesim aratırma kapsamına dahil edilmemitir. Aratırma kapsamına dahil edilenler; gece uyumak için bir sıınak veya geçici bir mesken yeri arayan insanlardır. Bu yerler genellikle kamuya açık otobüs santralleri, park bankları, köprü altları, tüneller, terk edilmi evler gibi yerlerdirler. 2.1 Sokakta Yaamaya Neden Olan Faktörler Her yatan evsiz olup sokakta yaayan insan vardır ve her ehirde evsiz çocuk, genç, yalı, kadın veya erkek görülebilir. Evsiz kalmanın en önemli nedenlerinden biri ekonomik sebepler, isiz kalma ve maddi açıdan yoksul olunmasıdır. Uygun konut eksiklii ve yoksulluk gibi nedenler Amerika da evsiz kalan kiilerin %34 ünü oluturmaktadır (The National Center on Family Homelessness, 2008: 1). Bu yüzden evsizlik ve yoksulluk arasında bir iliki kurulabilir ama yine de bu kesin belirleyici bir faktör deildir. Çünkü ekonomik bir yükseliin baladıı 1990 lı yılların ortalarında dahi Amerika da i çocuk olmak üzere evsiz insan vardı (Burt, 2001a: 1). Öte yandan ekonomik durgunluun yaandıı yılları arasında ise 1,5 milyon kiinin evsiz kaldıı tahmin edilmektedir. (National Alliance to End Homelessness, 2012: 2) Evsiz kalıp sokaklarda yaamak bazı kiiler için geçici, bazıları için ise kalıcı bir durumdur. Ekonomik yetersizliin yanı sıra özellikle genç insanların ailelerinden ayrılıp sokaklarda yaamalarının nedenleri olarak fiziksel iddet, duygusal iddet, cinsel taciz, ihmalkarlık, yetersizlik, uyuturucu ve/veya alkol kullanımı, duygusal veya davranısal problemler, dılanmılık, ailevi problemler, istenilmeyen hamilelik gibi sebepler sıralanabilir (Youth Homelessness Strategy, 2001:10). 2.2 Sokakta Yaayanların Salıı, Ruh Salıı ve Hijyenleri Amerika da yapılan aratırmalara göre ortalama ölüm yaı 77 iken evsiz kimselerde bu ya 47, kadınlar için ise 43 den daha azdır (Homelessness: A silent killer, 2011: 4). Yapılan bir dier aratırmaya göre ise evsiz 4291 kiinin % 69 unun akıl hastası olmadıı, %16 sının evsiz kaldıktan sonra, %15 inin ise evsiz kalmadan önce akıl hastası olduu sonucu çıkmıtır (Johnson ve Chamberlain,2011: 36). Evsiz olmak ve sokaklarda yaamak ehirler veya kırsal kesim fark etmeksizin her yerde kiileri olumsuz olarak etkiler. Sokakta yaamak genellikle insan salıını, ruh salıını ve kiilerin hijyenini olumsuz yönde etkilemektedir. Bazı evsiz kiilerin akıl hastası ve madde baımlısı oldukları da gözlemlenebilen bir durumdur, izofreni ve dier psikolojik bozukluklar da sokakta yaayanlar arasında görülebilen bir durum olabilmektedir (Burt, 1999, 2001b). Ruh salıı bozuk olan kiilerinde alkol, esrar, eroin, nikotin veya baka bir madde baımlılıı olabilir. Depresyon veya dier ruhsal bozuklukların intihar veya kendine zarar verme olasılıını arttırdıı da bilinmektedir. Akıl hastası veya madde baımlılıı olan bir insanın kiisel ihtiyaçlarını veya dier sosyal ihtiyaçlarını karılama yeterlilii de düüktür. Madde baımlılıı ve ruh salıı bozuk olan kiiler Hiv ve Hepatit taıyıcısı olabilirler. Sokakta yaayanlar uyuturucu kullanımından bulaan, korunmasız seksten bulaan veya dier kan yoluyla bulaan enfeksiyon risklerini de taımaktadırlar. Barınaklardaki yakın temas dier bulaıcı hastalık taıma

3 risklerini de artırmaktadır. (Kane ve di., 2013) Bu riskler tüm kiiler için büyük bir tehlike taımaktadır ancak sokakta yaayanlar için bu risk daha fazla ve karmaık bir haldedir. 3. SOKAKTA YAAYANLARA YÖNELK TUTUMLAR Sokakta yaayanlar toplum tarafından genellikle kirli, hırsız veya dilenci olarak görülüyor. Bu bakı açısı sokakta yaayanları olumsuz etkileyebilmektedir. Çünkü bu bakı açısı sokakta yaayanların topluma karı negatif ve iddetli bir ekilde bakmasına neden olabilmektedir. Yalı insanların madde baımlılıklarına, istismara, yoksullua olan geçmi deneyimleri çocuklara veya gençlere göre daha farklı olabilmektedir. Çünkü çocukların algı ve tutumları yalı kiilerin algı ve tutumlarına karı daha fazla olumludur denilebilir (Kane ve di., 2013). Ancak bu damgalanma durumu evsiz çocukların veya gençlerin ileride daha fazla marjinallemesine neden olabilmektedir. Devlet kurumları tarafından sokakta yaayanlara yönelik yapılan yardımlar genellikle bu kiilere 3 öün yemek vermek, giyecek vermek ve gece uymaları için bir yatak vermektir. Sokakta yaayanların akıl ve ruh salıkları için bunlar dıında bazı seçeneklerde uygulanabilmektedir. 3.1 Toplumsal Bir Sorun Olarak Sokakta Yaayan nsanlar Sokakta yaayan kiilerin davranılarına yönelik algılamalar ve tutumlar oldukça karmaıktır. Çou aratırma sokakta yaamanın farklı ve karmaık sosyal boyutlarının olduunu ve sokakta yaayan kiilerin toplumsal bir sorun olarak algılandıını ortaya koymutur. Günümüzde sokakta yaayanlara yönelik yapılan sosyal hizmet yardımlarının desteklendii gözlemlenmektedir. Yine de sokakta yaayan kiilerin sayısındaki ciddi artılardevam etmektedir ve bu ekonomik imkansızlıklardan ziyade sosyal bir problemdir. Çünkü sokakta yaamanın tek belirleyici sebebi ekonomik yetersizlikler deildir ve bunun nedenleri toplumumuzda yeterince aratırılmamıtır. Her ne kadar sokakta yaayan insanlar makro düzeyde toplumsal çözümler gerektiren toplumsal bir sorun olarak görünse de sokakta yaayanlara yardım etmek, özellikle de davranısal açıdan bir duyarlılık gerektirmektedir. Çünkü sokakta yaayanlara yardım edecek kiiler sosyal bir soruna müdahale etme davranı ve düüncesinden uzaktırlar. Ayrıca sokakta yaayanlara yönelik tutum ve algılamalar kiilerin yardım etme sunumunu da etkileyebilir. Sokakta yaayanların, özellikle de çocukların, devletin sorumluluunda olmasına ramen neden sokaklarda yaamaya mahkum edildikleri yeterince aratırılmamıtır. Toplumsal yönde algıları etkilemek için olası deikenler de tespit edilmemitir. Bu yüzden bu çalıma ile sokakta yaayanlara yönelik toplumsal algı ölçülürken kiilere yönelik algılamaları etkileyen en önemli deikenler belirlenmeye çalıılmıtır. 4.ARATIRMA Literatür taramasının ardından sokakta yaayanlara yönelik algıların tahminlerini ölçmek için toplam 36 maddelik (Kane ve di., 2013) bir ölçek gelitirilmitir. Bu ölçek ile sokakta yaayanlara yönelik yapılan devlet yardımlarının yeterlilii, sokakta yaayanların salık sorunları, yalnızlıkları ve korkuları, güvenilirlikleri, geçmileri, onlarla etkileim kurma isteklilii, barındıkları yerler, hijyenleri ve onlara yönelik yapılacak sosyal sorumluluk çalımalarına toplumun katılım istekliliine yönelik toplumsal algılamalar ölçülmeye çalıılmıtır. Daha önce yapılan çalımalarda her bir maddenin geçerlilii incelenmitir. Cevaplamalar için 5 li likert ölçei kullanılmıtır. (1.Kesinlikle katılıyorum, 2.Katılıyorum,3.Kararsızım,4.Katılmıyorum, 5. Kesinlikle Katılmıyorum) Aratırmanın yapıldıı Adana ilinde ankete katılmaya gönüllü katılımcılardan 100 kiiyle anket çalıması yapılmıtır. Çalımanın detaylarıyla ilgili sözlü bir açıklamadan sonra katılımcılara çalımanın amacı ve önemi anlatılmıtır. Ankete katılanların soru ve yorumları için kendilerine yeterince zaman ayrılmıtır. Anket çalımasına 44 bayan ve 56 erkek dahil edilmitir. Katılımcıların yaları 18 ve 60 arasında deimektedir. Ortalama ya 26 dır. Örenciler katılımın %43 ünü (43) oluturmutur

4 Katılımcılara daha önce herhangi bir sosyal sorumluluk çalımalarına katılıp katılmadıkları sorulduunda katılımcıların %21 i evet, katıldım cevabını vermitir. Genellikle bu katılım sadece giyecek ve gıda yardımı eklinde olmutur. 4.1 Bulgular Aratırma ölçeinde kullanılan maddelerden 32 tanesi konu balıklarına göre 8 farklı tablo halinde gösterilmitir. Kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum maddeleri istatistiksel analizi kolaylatırmak için birletirilmitir. Benzer ekilde kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum seçenekleri de yorumlamayı kolaylatırmak için birletirilmitir. Veriler toplandıktan sonra cevaplara verilen yanıtlar arasındaki ilikilerin tutarlılıını belirlemek için korelasyon sonuçlarına bakıldı ve benzer maddelerde ki cevapları arasında korelasyonları uygun olmayan kiilerin anketleri deerlendirmeye alınmadı. Örneklem yeterliliini salamak ve istatistiksel analizi kolaylatırmak için aratırma bulguları 100 anket üzerinden analiz edildi. Sonuçlar tablolar halinde gösterilmektedir

5 Tablo 1:Sokakta yaayanlara yapılan yardımlar hakkındaki algılamalar Katılmıyorum %Kararsızım Katılıyorum % % 1.Devlet sokakta yaayan kiileri yardım almaları konusunda zorlamalıdır. 2.Eer birisi yaamına dikkat etmiyorsa bu onun kendi sorunu olduunu gösterir. 3.Sokakta yaayanların çou ailesi tarafından terk edilmitir yardıma ihtiyaçları vardır. 4.Sokakta yaayanların çou toplumdan ve yardım almaktan utanmaktadır Sokakta yaayanlara yapılan devlet yardımlarına yönelik toplumsal algıyı ölçmek için 4 madde kullanılmıtır. Katılımcıların düüncesine göre devlet yardımları yetersizdir ve sokakta yaayanlara yardım için devlet kurumları daha fazla çaba gösterilmelidir. Çünkü katılımcıların algısına göre sokakta yaayanlar yardım istemeye utanabilirler. Sorunun ailelerinden ziyade sokakta yaayanların kendilerinden kaynaklandıını ölçen maddede ki puan yüksektir. Sokakta yaayanların aileleri tarafından terk edilmi olduuna yönelik algılamalar ise deiiklik göstermektedir. Tablo 2:Sokakta yaayanların salık sorunlarına yönelik algılamalar Katılmıyorum Kararsızım % Katılıyorum % % 5.Sokakta yaayanların çou bitlidir Sokakta yaayanların çou hepatit hastasıdır veya hepatit hastası olacaktır. 7.Sokakta yaayanların çou Hiv/Aids gibi cinsel yolla bulaan ciddi bir hastalıa yakalanabilir. 8. Sokakta yaayanların çounun intihar etme olasılıı yüksektir Sokakta yaayanların çou bulaıcı hastalık riski taımaktadır Sokakta yaayanların salık sorunlarına yönelik algılamalar 5 maddeden olumutur. Yüksek oranlar göstermektedir ki katılımcıların algısına göre evsiz kiiler bitlidir ve hepatit hastası olma ihtimalleri yüksektir, ancak cinsel yolla bulaan hastalıklara yakalanmaları üzerine düünceler kesin deildir. Dier yöntemlerle bulaan bulaıcı hastalıklara yakalanabilme algılanmaları yüksektir. Aratırma bulguları göstermektedir ki katılımcılar sokakta yaayan kiilerin karılaabilecei cinsel yolla bulaan hastalıklarla alakalı yeterince bilgili deildirler. Çünkü isizlik, evsizlik ve benzeri ekonomik sorunlar paralı seksin artması balamında korunmasız cinsel iliki düzeyinin yükselmesine ve bu kiilerin cinsel yolla bulaan hastalıklara yakalanma riskini arttırmaktadır (Zarakolu, 2006). ntihar etme üzerine algılamalardaki düünceler ise ortalama puanlar vermektedir ve kesin deildir. Ancak çok sayıda aratırma sonucu sokakta yaayanlarda pskiyatrik bozukluu olduunu ve bunun toplumda beklenenden daha yüksek olduunu göstermektedir. Psikotik bozuklukları olanların evsiz kalma süreleri daha uzundur, madde baımlılıkları vardır ve saldırgan davranı göstermeye eilimlidirler. Bu kiilerde kiisel bozukluklar ve depresyon da vardır ve evsiz kalmadan önce de bu davranılarda bulunurlar, tedaviyi reddederler. (Türkcan, A., Türkcan, S. 1996) Tablo 3: Sokakta yaayanların korkuları ve yalnızlıklarına yönelik algılamalar Katılmıyorum %Kararsızım % Katılıyorum % 10.Sokakta yaayanların çou yalnızdır Sokakta yaayanların çou kendi kendisini toplumdan izole etmitir. 12. Sokakta yaayanların çou kendisini ihmal edilmi hissetmektedir. 13. Sokakta yaayanların çou sokaklardayaamaktan korkuyor ancak baka seçenei yok. 14.Sokakta yaayanların çou ailelerindenuzaklamıtır Sokakta yaayanların çou bir suçun kurbanı olacaından korkmaktadır Sokakta yaayanların korkuları ve yalnızlıklarına yönelik algılamaları ölçmek için 6 maddeden oluan bir ölçek kullanıldı. Sokakta yaayanların iç dünyasına yönelik kendilerini

6 toplumdan izole edilmi sayma, kendilerini ihmal edilmi sayma ve ailelerinden uzaklama algılamalarına yönelik düünceler belirsizlik göstermektedir. Ancak katılımcılılar sokakta yaayanların kendilerini yalnız hissetmelerine, sokaklarda yaamaktan korktuklarına ancak baka seçenekleri olmadıklarına ve suç maduru olma olasılıklarının var olduuna youn bir ekilde katılmaktadırlar. Tablo 4: Sokakta yaayanların güvenilirliklerine yönelik algılamalar Katılmıyorum Kararsızım % % Katılıyorum % 16. Sokakta yaayanların çougüvenilir deildir Sokakta yaayanların çou hırsızlık yapmıtır Sokakta yaayanların çou fırsatınıbulduu zaman hırsızlık yapabilirler. 19. Sokakta yaayanların çoununbir suç kaydı vardır Sokakta yaamak onların hatası deildir Sokakta yaayanlara bazen yardım eder, para veririm Sokakta yaayanların güvenilirlikleri üzerine algılamaları ölçmek için 6 madde kullanılmıtır. Aslında sokakta yaamak onların hatası deildir ve bazen onlara yardım eder para veririm maddelerine katılımın düük olmaması sokakta yaayanların güvensiz olmadıı ve hırsızlık yapmayabilecekleri üzerine kesin olmayan sonuçlar da vermektedir. Yine de katılımcılar sokakta yaayanların güvenli olmadıına, suç kayıtlarının olduuna, daha önce hırsızlık yaptıklarına veya ileride hırsızlık yapabileceklerine inanmaktadırlar. Tablo 5: Sokakta yaayanların geçmilerine yönelik algılamalar Katılmıyorum Kararsızım % % Katılıyorum % 22. Sokakta yaayanların çou uzun bir süredir sokakta yaamaktadırlar. 23. Sokakta yaayanların çounun madde baımlılıına yönelik uzun geçmileri vardır. 24. Sokakta yaayanların çounun akıl salıı uzun süredir yerinde deildir. 25. Sokakta yaayanların çou kendisini uzun süredir ihmal etmitir Sokakta yaayanların geçmi yaantılarına yönelik algılamayı ölçmek için 4 madde kullanılmıtır. Sokakta yaayanların madde baımlılıı, akıl hastalıı gibi nedenlerden dolayı uzun süredir sokaklarda yaadıkları üzerine algılamalar kesin deildir, katılımcılar bu yönde ki düüncelerinde kararsızdırlar. Genel olarak puanlar ortalamanın altındaydı. Ancak yapılan aratırmalara göre sokakta yaayan kiilerin alkol ve/veya madde baımlılıkları vardır, akıl salıkları da yerinde deildir (Burt ve di., 1999:24). Katılımcılar sokakta yaayan insanların kendilerini uzun süredir ihmal ettikleri üzerine düüncelerde hemfikirdirler. Tablo 6: Sokakta yaayanlara dokunma isteine yönelik algılamalar Katılmıyorum Kararsızım % Katılıyorum % % 26. Onlara dokunmak istemem Eer dokunacak olursam hemen ellerimi yıkamak isterim Benden yardım istenildiinde onları gidecekleri yerlere bırakmak için arabama alırım Sokakta yaayan insanlara dokunmak ve onlarla etkileim kurmak isteine yönelik algılamaları ölçmek için 3 madde kullanıldı. Katılımcılar sokakta yaayanlara dokunmaya yüksek oranda isteksizlik gösterdiler, yine yüksek oranda onları arabalarına almak da istemediklerini belirttiler. Ayrıca çou katılımcı fiziksel bir temastan sonra ellerini yıkamak istediini belirtmitir. Katılımcılar sokakta yaayan insanlarla herhangi bir ekilde etkileim kurmak istemiyorlar. Tablo 7: Sokakta yaayanların yaadıkları yerlere yönelik algılamalar Katılmıyorum Kararsızım % % Katılıyorum % 29.Çou terk edilmi barınaklarda yaamaktadır Çou dıarıda (parkta, bankta, terminalde vb.) uyumaktadır Sokakta yaayanların barındıkları yerlere yönelik algılamalar için 2 soru sorulmutur. Yüksek skorlar katılımcıların bu konudaki düüncelerinin aynı olduunu göstermektedir

7 Katılımcılar sokakta yaayanların barınmaları için terk edilmi binalarda, parklarda ve sokaklarda bir yer aradıklarında hemfikirdirler. Tablo 8: Sokakta yaayanların hijyenlerine yönelik algılamalar Katılmıyorum Kararsızım %Katılıyorum % % 31.Sokakta yaayanların çou kirli ve yıkanmamıtır Sokakta yaayanların çoukötü kokmaktadır Sokakta yaayanların hijyenlerine yönelik algılamaları ölçmek için 2 madde kullanılmıtır. Katılımcılar sokak çocuklarının kirli olduklarına ve pis koktuklarına inanmaktadır. Bu bulgu sokakta yaayanlar üzerine yapılan aratırmalardan çıkan yaygın bir bulgudur. Sokakta yaayanlara yönelik sosyal sorumluluk çalımalarına katılım istei: Yukarıdaki bilgilere ek olarak katılımcıların sokakta yaayanlara yardıma yönelik sosyal sorumluluk çalımalarına katılım istekleri sorulmutur. Bu tür çalımalara katılıma olan ilgilerinin derecesi 5 li bir skalayla ölçülmütür. (0-ilgilenmiyorum, 1-biraz ilgiliyim, 2- orta derecede ilgiliyim, 3- cidden ilgiliyim, 4- Böyle bir çalıma tam da benim istediim ey) Ortalama skor 1.9 olarak belirlenmitir. (SD= 1.6, Mode = 2; Min. = 0, Max. = 4). Katılımcılara yine aynı ölçek kullanılarak küçük yataki evsiz çocuklarla vakit geçirmeye yönelik çalımalara katılmaya istekli olup olmadıkları sorulduunda ortalama 2.6 olarak çıkmıtır. (SD = 1.2, Mode = 2.5, Min. = 0, Max. = 4). Katılımcılar küçük yataki evsiz çocuklara yönelik sosyal sorumluluk çalımalarına katılmayı tercih etmektedirler. Yaı 0-9 ya aralıında olan çocuklarla yaı arası olan çocuklara yönelik sosyal sorumluluk çalımalarına katılım istekleri karılaıldıında katılımcılar çok yüksek bir oranda (% 78) 0-9 ya aralıını tercih etmitir. Ancak sokak çocukları ile bakım evindeki çocuklar karılatırılınca katılımcılar yüksek oranda (% 82) bakım evindeki çocuklara yönelik yardımlara katılmayı tercih etmilerdir. Katılımcıların sosyal sorumluluk çalımalarına yönelik yardımlara katılma istekliklerinde sokak çocuklarıyla bakım evlerinde yaayan çocuklar arasındaki ciddi farklılıklar bulunmaktadırlar. 5. SONUÇ VE ÖNERLER Bu çalımanın amacı sokakta yaayan insanlara yönelik yapılacak sosyal sorumluluk çalımalarını etkileyebilecek faktörlerin daha iyi anlaılmasını salamaktır. Analizlerde toplumsal algıyı belirlemek için 9 deiken kullanılmıtır. Sonuç olarak sokakta yaayan insanlara yönelik toplumsal algıya göre; sokakta yaayanlara yönelik yapılan devlet yardımları yetersizdir, sokakta yaayan insanların barındıkları yerler ve hijyenleri kötüdür, ve sokakta yaayan insanların ciddi salık sorunları vardır. Toplumsal algılamalara göre, sokakta yaayan insanlar yalnızdırlar ve sokakta yaamaktan korkmaktadırlar, güvenilir deildirler ve kötü bir geçmileri vardır. Toplumun onlarla etkileim kurma isteklilii ve onlara yönelik yapılacak sosyal sorumluluk çalımalarına katılım isteklilii ise zayıftır. Sokakta yaayanlara yönelik toplumsal algının deitirilmesinin ve toplumun sosyal sorumluluk çalımalarına katılım istekliliinin arttırılmasının en iyi yöntemi bilinçlendirme ve aydınlatma çalımalarından geçmektedir. Bu yüzden STK ların ve kamu kurumlarının toplumu bilinçlendirme ve aydınlatma çalımalarına aırlık veren eitim çalımaları yapmaları gerekmektedir. Yapılacak bu çalımalarda halkla ilikiler araç ve yöntemlerinin etkili bir ekilde kullanılmasının gereklilii oldukça önemlidir.sadece belirli bir spesifik grubun deil tüm toplumun hedef alınması gereken bu tür çalımalarda kitle iletiim araçlarının kullanılması adeta mecburidir. Çünkü yapılacak çalımaların medyada daha sık yer alması verilecek destein artmasına imkan salayacaktır. STK nın faaliyet gösterilen bölgelerde mutlaka kamu kurum ve kuruluları ile ibirlii yapmalarına ihtiyaç vardır. Bunu yaparken de kamuoyunca destek olunması için akla gelen ilk çevreci STK olmak amacı taıyan kurulular kendi kurumsal çıkarlarından çok kamuoyunun çıkarlarını gözetmelidirler ve yardımlama/dayanıma içinde olmalı hatta belirli bir ortak

8 platformda bulumalıdırlar. Ayrıca sokakta yaayan insanlara yönelik destein sadece düünce olarak deil eylemlere yönelikte olması gerektii tartıılmaz bir gerçektir. Hem mevcut sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik hem de gelitirme politikalarına yönelik çalımalar yapan STK ların ve Kamu kurumlarının, sorun saptama aamasını sadece vatandalardan gelen ikayetlere göre veya sokakta yaayan insanların bavurularına göre belirlememesi, bunları erken tehis etmek için kendi aratırma merkezlerini kurması gerekmektedir. Sokakta yaayan insanlar sorununun ortadan kaldırılmasına ve oluabilecek yeni sorunları önleyebilmek için, özellikle benzer sorunların üstesinden gelmi, gelimi olarak lanse edilen ülkelerden her türlü bilgi paylaımı ve tecrübelerinin aktarılmasının salatılması gerekmektedir. Tüm çalımaların olduu gibi bu çalımanın da sınırlılıkları vardır. yi bir örneklem olması için farklı yalardan ve eitim seviyelerinden kiilerin seçilmesine özen gösterilmitir. Yine de bu çalımanın sadece Adana ilinde yapıldıını ve 100 kiilik bir katılımcı grup ile gerçekletirildiini belirtmek gerekmektedir. Ancak Türkiye nin her bölgesi benzer bir yapıya sahip deildir. Bu yüzden, sokakta yaayanlara yönelik toplumsal algının daha iyi anlaılması için gelecek aratırmaların daha büyük bir örneklem ile farklı bölgelerde ve eitim, ya, cinsiyet, kültür, gelir düzeyi gibi deiik faktörleri de göz önünde bulundurarak yapılması faydalı olacaktır. KAYNAKÇA BURT, M.R., ARON, L.Y., DOUGLAS, T., VALENTE, J., LEE, E. & IWEN, B. (1999). "Homelessness: Programs andthe People TheyServe, Washington: TheUrban Institutepublishe. BURT, M.R. (2001a). WhatWillItTakeToEndHomelessness?, Washington: TheUrban Institutepublishes, BURT, M.R. (2001b). Homeless, Families, Singles, andothers: FindingFromthe 1996 NationalSurvey of HomelessAsistance Providers andclients, The Urban Institutepublishes, HousingPolicyDebate JOHNSON, G. & CHAMBERLAIN, C. (2011). AretheHomelessMentallyIll?, AustralianJournal of SocialIssues Vol.46 No.1 HOMELESSNESS: A SILENT KILLER (2011) %20a%20silent%20killer.pdf E.T BB, Salık ve Sosyal Hizmetler (2013). E.T KANE, M.N., GREEN, D. & JACOBS, R. (2013). PerceptionsaboutHomelessEldersandCommunityResponsibility, EducationalGerontology, Londo: Routledge, National Alliance to end Homelessness (2012). A Research Report On Homelessness, HomelessnessResearchInstıtute TBMM (2010). nsan Hakları Komisyonu nceleme Raporu, Ankara The National Center on Family Homelessness(2008).TheCharacteristicsandNeeds Of FamiliesExperiencinghttp:// E.T.: Türk Dil Kurumu. E.T.: TÜRKCAN, A., TÜRKCAN, S. (1996). Psikiyatri ve evsizlik: Bir gözden geçirme çalıması, Düünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, stanbul Youth Homelessness (2001).Department of HealthandChildren, Ireland: BrunswickPressLtd. ZARAKOLU P. (2006). Cinsel Yolla Bulaan Enfeksiyonlar, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ç Hastalıkları Anabilim Dalı, nfeksiyon Hastalıkları Ünitesi

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers Cavit YAVUZ* 1 Cemile B. KARADENZ** 2 Özet Eitimin kalitesini ve niteliini etkileyen

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi,

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması This project is organised with the financial support of the European Commission 1. Giri hayatında stres, uluslararası, Avrupa ve

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

OTSTK VE ZHNSEL ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN STRESLE BAETME YOLLARI ANNE-BABA FARKLILIKLARI

OTSTK VE ZHNSEL ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN STRESLE BAETME YOLLARI ANNE-BABA FARKLILIKLARI Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmu ve lkıık Dergisi Temmuz 2000 sayısında yayınlanmıtır. OTSTK VE ZHNSEL ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN STRESLE BAETME YOLLARI ANNE-BABA FARKLILIKLARI

Detaylı

Kurbanlar & Failler. Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği. Istanbul, 6 Nisan 2013. www.franz-ruppert.de. 02.04.2013 (c) Prof. Dr.

Kurbanlar & Failler. Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği. Istanbul, 6 Nisan 2013. www.franz-ruppert.de. 02.04.2013 (c) Prof. Dr. Kurbanlar & Failler Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği Istanbul, 6 Nisan 2013 www.franz-ruppert.de 02.04.2013 (c) Prof. Dr. Franz Ruppert 1 Kurbanlar ve Failler Tanımlar Hayatta Kalma Stratejileri

Detaylı

LSANSÜSTÜ TEZ DANIMANLIININ NCELENMES * EVALUATION OF GRADUATE THESIS SUPERVISION Eray EMR **. Serkan ÖDEM *** Gökhan KAYIR ****

LSANSÜSTÜ TEZ DANIMANLIININ NCELENMES * EVALUATION OF GRADUATE THESIS SUPERVISION Eray EMR **. Serkan ÖDEM *** Gökhan KAYIR **** LSANSÜSTÜ TEZ DANIMANLIININ NCELENMES * EVALUATION OF GRADUATE THESIS SUPERVISION Eray EMR **. Serkan ÖDEM *** Gökhan KAYIR **** Öz Bu çalımanın amacı lisansüstü örencilerinin tez yazım sürecinde yaadıkları

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER Ek 7 Etik lkeler TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER GR Etik lkeler; Türkiye Halk Bankası A.. çalıanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalıma düzenine ilikin düzenlemeleri

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

- 887 - Anahtar Kelimeler; Yoksulluk, Medya, Medya Temsili. Abstract

- 887 - Anahtar Kelimeler; Yoksulluk, Medya, Medya Temsili. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 215 June 215 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 137-9581 YOKSULLUK VE MEDYA:

Detaylı

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL *

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL * Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmu ve lkıık Dergisi Mart 1999 sayısında yayınlanmıtır. NGLL ÇOCUU OLAN ALLRN SOSYAL DSTK ÖRÜNTÜLR V BUNUN PSKOLOJK SALIK L L KS Özet Uzm.

Detaylı

DİTAM DİCLE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

DİTAM DİCLE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DİTAM DİCLE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DİYARBAKIR DA HASTA-HEKİM-ECZACI İLETİŞİMİNDE DİLDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR ARAŞTIRMASI - 2012 - - 1 - Bu araştırmayı destekleyen kuruluşlar: Açık Toplum Enstitüsü,

Detaylı

GENÇLERN YALI BREYLERE KARI TUTUMU ATTITUDES TOWARDS ELDERLY OF YOUNGS Yasemin UCUN* Sevinç MERSN** Emine ÖKSÜZ***

GENÇLERN YALI BREYLERE KARI TUTUMU ATTITUDES TOWARDS ELDERLY OF YOUNGS Yasemin UCUN* Sevinç MERSN** Emine ÖKSÜZ*** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 GENÇLERN YALI BREYLERE

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

FRANSA DA OKULA GTME

FRANSA DA OKULA GTME Turc FRANSA DA OKULA GTME Fransa ya yeni gelen örencileri ve aileleri aırlama belgesi BU BELGE SORULARINIZI CEVAPLIYOR Çocuumu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl yazdırırım? Çocuum henüz fransızca konumuyor.

Detaylı

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının 3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi DR PıNAR KORKMAZ D U MLUPıNAR Ü N

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI Edip ÖRÜCÜ (*) Sedat YUMUAK (**) Özet: Bu aratırmanın amacı kamu kurulularında verilen hizmet içi eitimin çalıanlar üzerindeki etkilerinin hangi faktörlere

Detaylı

1. Bütün Organizasyonlar için Risk De erlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski De erlendirme ablonu...

1. Bütün Organizasyonlar için Risk De erlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski De erlendirme ablonu... 1. Bütün Organizasyonlar için Risk Deerlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski Deerlendirme ablonu... 3. Sıcak ler zin ablonu... 4. Organizatörler için Mekan Hakkında Soru Formu...

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Hakan Berument Bilkent Üniversitesi Ankara Tel: + 312 266 2529 Faks: + 312 266 5140 e-posta: berument@bilkent.edu.tr Mart 2002 1. Giri: 1995 Meksika

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI ÇATIMA ÇÖZME ETM PROGRAMININ ORTAÖRETM DOKUZUNCU SINIF DÜZEYNDEK ÖRENCLERN ÇATIMA ÇÖZME BECERLERNE ETKS Zeliha UYSAL YÜKSEK LSANS TEZ

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME ÖZET Bu çalımanın amacı örgütlerin sosyal sorumlulukları hakkında kavramsal bir çözümleme yapmaktır. Bu amaçla ilk önce sosyal sorumluluk kavramının

Detaylı

IETC - May 25-27, 2011 Istanbul, TURKEY

IETC - May 25-27, 2011 Istanbul, TURKEY BĐLGĐSAYAR ve ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ (BÖTE) ÖĞRENCĐLERĐNĐN FACEBOOK KULLANIM AMAÇLARI ve EĞĐTSEL BAĞLAMDA KULLANIMI ĐLE ĐLGĐLĐ GÖRÜLERĐ: MAKÜ ÖRNEĞĐ CEIT STUDENTS PURPOSES ABOUT USING FACEBOOK AND THEIR

Detaylı

Emine ÖZMETE. Ankara Üniversitesi Salık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öretim Üyesi

Emine ÖZMETE. Ankara Üniversitesi Salık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öretim Üyesi Aile Yaam Kalitesi Dinamikleri: Aile letiimi, Ebeveyn Sorumlulukları, Duygusal, Duygusal Refah, Fiziksel / Materyal Refahın Algılanması Familiy Quality of Life: Perception of Family Interaction, Parenting

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM. Sürüm 2.1

ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM. Sürüm 2.1 ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM Sürüm 2.1 Salık Bakanlıı Bilgi lem Daire Bakanlıı Mart.2007 ÇERK Dokümandaki Yenilikler...3 Sürüm 2.1 Yenilikleri...3 Sürüm 2.0 Yenilikleri...3 Amaç...4

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

salıklı ve kaliteli bir yaam sürdürebilmesi amacıyla enerji depoladıı bir mekandır. Konut, insan varlıının en etkili güvencesidir (Ören ve Yüksel,

salıklı ve kaliteli bir yaam sürdürebilmesi amacıyla enerji depoladıı bir mekandır. Konut, insan varlıının en etkili güvencesidir (Ören ve Yüksel, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 DENZL KENTNDE

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz...

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz... Balikesir Kepsut 'tan Sevgili Fatih ogretmenimizin yazisini ogretmenlerimize, ozellikle de YIBOlarda gorev yapan ogretmenlerimize, yoneticilerimize armagan ediyor, ogretmenler gununuzu kutluyoruz... YIBOda

Detaylı

Bölüm III PS KOSOSYAL TEDAV LER

Bölüm III PS KOSOSYAL TEDAV LER Bölüm III PSKOSOSYAL TEDAVLER 1. Kısa Giriimler 2. Kısa Süreli Terapiler 3. Madde Danımanlıı 4. Motivasyonel Görüme 5. Kontrollü çme Yöntemi 6. Bilisel Davranıçı Terapi 7. Relaps Önleme 8. Nikotin Baımlılıının

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI

KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI Kemal Selçuk ÖÜT Ara. Gör., stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fakültesi, Ulatırma Anabilim Dalı 1. KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLER Kentiçi toplu taıma sistemleri iki

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

DORANABIZ 8 Kurumsal iletişim Çalışması

DORANABIZ 8 Kurumsal iletişim Çalışması DORANABIZ 8 Kurumsal iletişim Çalışması Şubat 2012 2012 Dora Research. Her hakkı saklıdır Araştırma Hakkında Çalışmanın saha aşaması, 08-10 Şubat 2012 tarihleri arasında ONLINE veri toplama yöntemi kullanılarak

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı Ercan TÜRKAN Danıman (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 19 Ocak 2005 çindekiler Sayfa No. Giri... 4 I. Kullanılan Metodoloji

Detaylı

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri 1 Öğrenim Hedefleri Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının, yaşam dönemlerine göre kadın sağlığına olan etkilerini açıklar, Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ile kadına

Detaylı

Eğitişim Dergisi. Sayı: 22. Mart 2009. DUYGUSAL TACİZ (Mobbing) ETKİSİ VE SONUCU. Nalân Erdoğan

Eğitişim Dergisi. Sayı: 22. Mart 2009. DUYGUSAL TACİZ (Mobbing) ETKİSİ VE SONUCU. Nalân Erdoğan Eitiim Dergisi. Sayı: 22. Mart 2009 DUYGUSAL TACİZ (Mobbing) ETKİSİ VE SONUCU Nalân Erdoan ÖZ: Bu çalımada bir kavram olarak alanyazında yerini aldıktan sonra farkına vardıımız mo bbing olgusunun ne olduu,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI HUZUREV SAKNLERNDE DN YAAYI. Adeviye MEK YÜKSEK LSANS TEZ

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI HUZUREV SAKNLERNDE DN YAAYI. Adeviye MEK YÜKSEK LSANS TEZ T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI HUZUREV SAKNLERNDE DN YAAYI Adeviye MEK YÜKSEK LSANS TEZ ADANA 2006 T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

- 666 - * Yrd.Doç.Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü.

- 666 - * Yrd.Doç.Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÇANAKKALE MERKEZNDEK 65 YA VE ÜZER YALILARIN

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

LKLERNDE GER KABUL: HANG ARTLARDA? RAPOR ÖZET VE ÖNERLER I LKLERNDE GER KABUL: HANG ARTLARDA? I u eitsiz ilikinin tazmini olarak, Türkiye-AB geri kabul müzakereleri sırasında Türkiye ve AB arasında külfet

Detaylı

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4 Önsöz Yerinde Masaj hizmetleri ile Türkiye deki iş hayatı kalitesini yükseltmek üzere çıktığımız yolda, bugüne kadarki tüm pazarlama faaliyetlerimizde Yerinde Masaj ın kurumlar tarafından çalışanlarına

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

ESK EH R T CARET ODASI A(H1N1) GR P SALGINI

ESK EH R T CARET ODASI A(H1N1) GR P SALGINI ESKEHR TCARET ODASI A(H1N1) GRP SALGINI A (H1N1) virüsü nedir? A (H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalıa yol açan viral bir hastalıktır. Hastalık ilk kez Meksika ve ABD de görülmü ve daha

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

Bir Suistimalcinin Profili

Bir Suistimalcinin Profili Bir Suistimalcinin Profili!dil Gürdil, CPA, CFE, SMMM Ortak, Risk Yönetimi Danı"manlı#ı 17 Ekim 2011 Danı!manlık Ara!tırma Bir Suistimalcinin Profili - 69 ülke - 348 vaka 1 Temel Bulgular Bir Suistimalcinin

Detaylı

HERKES YAPABİLİR! A İlkokul 4-10 B Ortaokul C Lise D Yükseköğrenim 18+

HERKES YAPABİLİR! A İlkokul 4-10 B Ortaokul C Lise D Yükseköğrenim 18+ HERKES YAPABİLİR! Bu anket, Avrupa Birliği tarafından desteklenen, 8 ülkenin katılımıyla yürütülen bir projenin parçasıdır. Bu anketi cevaplayarak, projemize yapacağınız katkıdan dolayı size teşekkür ederiz.

Detaylı

Giri. Yabancı, bugün gelen ve yarın giden deil; bugün gelen ve yarın kalandır. (Simmel)

Giri. Yabancı, bugün gelen ve yarın giden deil; bugün gelen ve yarın kalandır. (Simmel) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULUS AIRI GÖÇ

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E 3. 27 3.2.2. EM2 Modeli EM2 modeli, bir bipolar tranzistordaki yük birikimi olaylarının temsil edildii birinci dereceden bir modeldir. Bu model, kısıtlı da olsa, frekans domeni ve geçici hal analizlerinin

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik -

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - R.G.: 17.3.2001-24345 / m.4) Çevre Düzeni Planı: Konut,

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

E iddeti Öyküsüyle Adli Tıp Kurumu Adana ube Müdürlüü ne Bavuran Olguların ncelenmesi

E iddeti Öyküsüyle Adli Tıp Kurumu Adana ube Müdürlüü ne Bavuran Olguların ncelenmesi ORJNAL ARATIRMA / ORIGINAL RESEARCH. E iddeti Öyküsüyle Adli Tıp Kurumu Adana ube Müdürlüü ne Bavuran Olguların ncelenmesi THE EVALUATION OF INTIMATE VIOLENCE CASES ATTENDED TO ADANA BRANCH OF COUNCIL

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı