KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka)"

Transkript

1 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka) Belediye Meclis Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAÇ: Madde 1- Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel okullar, şirket vb. kuruluşların personel ve öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, Özel Servis Araçlarının yeterlilik ve çalışma şartlarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemektir. KAPSAM: Madde 2- Bu Yönetmelik; a- Resmi ve Özel Kuruluşların kent içi yolcu taşıma istemine ücreti karşılığında cevap veren özel kişilere ait (C plaka) Umum servis araçları,(okul servis araçları ve personel servis araçları) b- Okul öncesi, ilköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerini taşımak üzere okul servis araçları c- Personel servis araçları, d- Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları kapsar. Bu Yönetmelik; Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde fiilen servis taşımacılığı yapan şahıs ve şirketler ile mülkiyeti kendi adına olan araçlarıyla çalışan personellerini, kendi okullarında okuyan öğrencilerini ücretsiz olarak taşıyan ve kendi firması adına tescilli olan bu tür araçları kapsamaz. YASAL DAYANAK VE YETKİ Madde 3- Bu Yönetmeliğin yasal dayanağı; a sayılı Büyükşehir Belediyeleri kanununun 7. ve 9. maddesi, 5393 sayılı Belediye kanunun 15/f Maddesi, b sayılı Karayolları Trafik kanunun 75. ve 147 maddesi, c-1608 (151) sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye hakkındaki kanun hükümlerindeki hak ve yetkileri, d- 14/06/2003 tarih ve sayılı okul servis araçları hizmet yönetmeliği hükümleri ve 25/02/2004 tarih ve sayılı kamu kurum ve kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği hükümleri. e- İçişleri Bakanlığının tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği. f- Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bu yönetmelik hükümlerine göre toplu yolcu taşımaları yaptırmak Belediyenin iznine tabidir. g- Belediyece verilen izin amaç dışı ve süresi sonunda gerekli görüldüğü takdirde geri alınır. TANIMLAR: Madde 4- BELEDİYE: Konya Büyükşehir Belediyesi İŞLETİCİ: Kent içinde öğrenci ve personel taşıma amacıyla araç çalıştıran gerçek veya tüzel kişi, UMUM SERVİS ARACI: Resmi ya da Özel Kuruluşlara veya öğrencilere ücreti karşılığında toplu taşıma hizmeti vermek amacı ile kullanılan ve Konya İl sınırları içinde tahdit kapsamında bulunan, Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde (C ) plaka serisine kayıtlı araçlar UKOME: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeler kanununun 7. ve 9. maddesi ve İç İşleri Bakanlığının tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon merkezleri yönetmeliğine dayanılarak kurulan Ulaşım Koordinasyon Merkezi ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI: Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü dür. OKUL TAŞITI: Genel olarak okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim öğrencileri ile rehber ve hizmetlilerin taşımalarında kullanılan taşıt. PERSONEL SERVİS ARACI: Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu gerçek veya tüzel kişilerin personelini bir akit karşılığı taşıyan şahıs veya şirketlere ait minibüs ve otobüs türündeki ticari araçlar.

2 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ: Bu yönetmelik uyarınca işletici tarafından aracını sevk ve idare etmekle görevlendirilen kişi. REHBER PERSONEL: Okul öncesi çocukları ve 6 ila 14 yaş gurupları arasında öğrenci çocukları taşıyan okul servis araçlarında, araç içi düzenini sağlayan öğrencilerin araca iniş ve binişlerinde yardımcı olan öğretmen veya bir akit karşılığında çalışan yardımcı personel. GÜZERGAH: Öğrenci ve personel servis araçlarında araçların kalkış noktası ile varış noktası arasında kalan yolları. ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ: işleticilerin bu yönetmelik hükümlerine göre Belediyenin belirlediği birimlerden alacakları Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi. ÇALIŞMA RUHSATI: Servis aracı işleticilerinin yönetmelik hükümlerine göre Belediyeden alacakları Umum Servis Aracı işletme Ruhsatı. MESLEK ODASI: Konya Minibüsçüler ve Umum servis araçları Odası Başkanlığı ve Konya Ticaret Odası. TAŞIMACI: Öğrencilerin veya personelin taşımasını üstlenen gerçek veya tüzel kişi. Madde: 5- Bu yönetmelik hükümlerine göre Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Umum Servis Aracı çalıştırmak isteyen kişi veya şirketlerin öncelikle UKOME den adlarına tahsis belgeleri almaları ve Belediye Başkanlığı ile aralarında işletme sözleşmesi yapılması zorunludur. a) Umum Servis Aracı çalıştırma hakkını elde eden işleticilere, Belediyeden düzenlenen ve her yıl vizelenecek olan Çalışma Ruhsatı" verilecektir. Çalışma Ruhsatı, servislerin çalışması esnasında araçta bulundurulacaktır. İşletici yada araç sürücüsü, denetim yetkisi olan görevlilere istendiği anda çalışma ruhsatını ibraz etmek zorundadır. Taşıt Ruhsat Harcı, Kayıt, ve Çalışma Ruhsatı (Belge) ücretleri Belediye Meclisi nce belirlenecek olup, Çalışma Ruhsatı almayan ve yıllık vizelerini yaptırmayan umum servis araçlarına çalışma izni verilmeyecektir. b) Yönetmelikte belirtilen ilkeler doğrultusunda çalıştıkları ve koşullara uydukları takdirde; yıl için tespit edilen ruhsat harcı ücretini Belediye Meclisinin belirlediği şekilde peşin olarak yatırdıktan sonra çalışma ruhsatları 1 (bir) yıl daha geçerli olmak üzere onaylanır. Madde: 6- Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde umum servis aracı çalıştırılacak semtlerle ve bu semtlere ilişkin güzergahlarda, yolcu taşımacılığı yapmak, yönetmeliklerde belirlenen koşullara uymak kaydıyla, Umum servis araçları ( C plaka) olarak çalışacak araç sayıları, tahsis süreleri, güzergah ve hatları UKOME ce belirlenir. TİCARİ PLAKA TAHSİS BELGESİ ALACAKLARIN BAŞVURU ŞEKLİ Madde: 7- Umum servis aracı alacak kişilerin en az iki (2) yıldır Konya İl merkezinde ikamet etmeleri şarttır. Madde: 8- Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş olmak. Madde: 9- Bu yönetmelik esaslarına göre ticari plaka tahsis belgesi alacak kişilerin başvuru şartları ve istenilen evraklar; Gerçek kişiler; a) Dilekçe: Dilekçede ad ve soyadlarını, ikametgâh adreslerini, aracın plaka numarasını, b) Aracın Trafik tescil belgesi, (markasını, modelini, motor numarasını ve istiap haddi) c) İkametgâh ilmühaberi, (Muhtarlıktan tasdikli) d) Maliyeden ticari taksi, ticari hatlı minibüs ve umum servis aracı ile ilgili faaliyetinden başka ticari olarak ilişiği olmadığına dair Konya vergi dairesinden mükellefiyet kaydı, e) Sürücü belgesi, (Minibüslerde B, otobüslerde ise E sınıfı sürücü belgesi) f) İlgili meslek odası kayıt sureti, g) Adli sicil kaydı, h) Nüfus cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişiler; a) Aracın trafik tescil belgesi. b) İlgili odası kayıt sureti. c) Ticaret sicil gazetesi. (Şehir içerisinde taşımacılık yapma şartı aranır) d) Şirket yetkilisinin imza sürgüsü.

3 İstenilen evraklar ile Belediye Başkanlığına müracaat edecektir. Ticari plaka Tahsis belgesi alacak kişiler dilekçeleri ile ekteki evrakları öngörülen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Ticari taşıt satın alma haklarına haiz olan kişilerin dosyaları UKOME ye sunulur. UMUM SERVİS ARAÇLARININ ÇALIŞMA ŞARTLARI Madde 10- Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışacak Umum Servis Araçlarının Umum Servis Aracı Uygunluk Belgesi ve Umumi Servis Aracı Çalışma Ruhsatı almaları zorunludur. Bu belgeler olmadan Umum Servis aracını çalıştıramaz. UMUM SERVİS ARACI UYGUNLUK BELGESİ Madde 11- Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde taşıma yapacak herhangi bir Umum Servis Aracının uygunluğu, Belediyenin belirlediği birim tarafından kontrolü yapılır. İlgili birim tarafından taşıma yapmaya yeterli olduğu belirlenen Umum Servis Aracına bir yıl geçerli olmak üzere Umumi Servis Aracı Uygunluk Belgesi verilir. Umum Servis Aracı olarak çalışmak isteyenlerin, Belediye ye başvurmadan önce araçlarının Konya Emniyet Trafik Şube Müdürlüğüne Servis aracı olarak tescil ettirmeleri gerekmektedir. UMUM SERVİS ARACI UYGUNLUK BELGESİ İÇİN BAŞVURU ŞEKLİ Madde 12- Umum Servis Aracı işleticileri, başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgelerle Ulaşım- Trafik Sinyalizasyon Müdürlüğüne müracaat ederler. a- Başvuru sahibi özel ve tüzel kişinin meslek odasına kayıtlı olduğunu bildiren oda kayıt belgesi, b- Konya Emniyet Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden alacakların Servis Aracı Tescil Belgesi ile Motorlu Araç Trafik Belgesi' nin sureti, c- İkametgah ilmühaberi, d- Motorlu Kara Taşıt Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Poliçesi fotokopisi, e- Sürücü belgesi ve vesikalık fotoğraf,. Başvuru yapan işleticilere araç inceleme işleminin hangi tarih ve saatte yapılacağı başvuru belgelerinin Belediyeye tesliminde bildirilir. UMUM SERVİS ARAÇLARINDA OLMASI GEREKEN NİTELİKLER Madde 13-Umum Servis Aracı olarak çalışacak araçlarda ilk defa Uygunluk Belgesi istemesi halinde başvuru tarihi itibariyle 10 yaşından büyük olmaması gerekir. Okul servis araçlarında okul servis aracı yönetmeliğinde belirlenen yaş şartı uygulanır. Umum Servis Araçları aşağıdaki niteliklere sahip olacaklardır. Uygunluk belgeleri için başvurular bu nitelikler açısından değerlendirilecektir. -Kaportası düzgün olacaktır. -Dış görünüşü itibariyle boyalı ve bakımlı olacaktır. -Camlarında kırık ya da çatlak bulunmayacaktır. -Dış yüzeylerinde tehlike oluşturacak biçimde aksesuar bulunmayacaktır. (radyo antenleri bu kapsamda değerlendirilir.) -Aracın içi temiz, koltukları düzenli ve beresiz olacak, pelüş bulunmayacaktır. -Mevcut lastikleriyle aynı ebatta yedek lastiği bulunacak ancak bu yedek lastik yolcuların oturmasını engellemeyecektir. -İç göstergeleri düzenli çalışır durumda olacaktır. -İç ışıklandırma için yeterli sayıda lamba çalışır durumda olacak, ancak bu lamba renkli olmayacaktır. İçinde ya da dışında hiçbir yerde yolculara zarar verebilecek bir ek ya da imalat yer almayacaktır. -Bütün kapıları düzenli açılır, kapanır durumda olacak, okul servis araçlarının kapıları sürücü tarafından açılabilecek şekilde olacaktır. Egzosu ve susturucusu zedelenmemiş olacak, yerine iyi tesbit edilmiş olacak ve çalışırken gürültü yapmayacaktır. -Park, sinyal, stop lambaları ile farları (uzun ve kısa huzmeleri) düzenli ve çalışır durumda olacaktır. -Farları sarı veya başka renk far olmayacaktır. -Yağ karteli, hidrolik deposu, şanzuman ve difransiyelden kaçak niteliğinde yağ sızması olmayacaktır. -Frenleri tam, gıcırtısız ve dengeli tutabilir durumda olacaktır. -Motorları düzenli çalışır durumda olacak, egzostan siyah duman çıkmayacaktır. Aracın egzosundan çıkan emisyon miktarı Konya Hıfzısıhha Kurulu Çevre Komisyonunun mevcut kararı veya gelecekteki kararlarının amir hükümlerine uygun olacaktır.

4 -Lastiklerde dışarıdan gözüken bombe ya da çatlak bulunmayacak ve lastik diş derinliği o ebatta lastik imalatı için izin verilen diş deriliğinin ¾ ünden az olmayacaktır. -Devir daim ve gergin (eksantrik) kayışları liflenmiş ya da çatlak olmayacaktır. -Araç içi ısıtma sistemi çalışır vaziyette bulunacak, yeterli ısı sağlanacaktır. -Soğutma sisteminin hortumları aşırı yumuşamış olmayacaktır. -Rot ayarları yapılmış olacak rot ve rotillerde boşluk bulunmayacaktır. Trafik Kanununun uygun gördüğü nitelikte reflektörleri, yangın söndürücüsü, çekme halatı, takozu, ilk yardım çantası bulunacaktır. Araçlarda havalı korna olmayacaktır. -Her aracın belediyece belirlenecek bir yerine şikayetleriniz için alo..arayınız tabelası ve UKOME ce belirlenen fiyat tarifesi takılı olacaktır. Umum Servis Araçları Araçlarına yukarıdaki nitelikleri sağlamadan uygunluk belgesi verilmez. Bu Araçlar, yukarıdaki nitelikleri, hizmet verdikleri süre içinde sürekli olarak sağlamak zorundadır. UYGUNLUK BELGESİ İÇİN ARAÇ İNCELEMELERİNDE İZLENECEK YÖNTEM Madde 14- Umum Servis araçlarına Uygunluk Belgesi Belediyenin belirlediği birimler tarafından yapılacak incelemeden sonra verilir. Umum Servis araçlarına Uygunluk Belgesi alabilmek için başvuru sahipleri 11. maddede belirtilen başvuruların sırasında kendilerine bildirilir. Başvuru tarih ve saatte, yine bildirilen yerde araçlarını yetkililerinin incelemesine hazır bulundurmak zorundadır. Yapılacak inceleme bu Yönetmeliği 11. ve 12. maddesinde belirtilen özelliklere uygunluk açısından yapılır. İnceleme heyetinde en az bir mühendis bulunur. Araç Uygunluğu İnceleme Raporu üç kopya olarak düzenlenir. Bir kopyası başvuru sahibine verilir. İnceleme sonunda araç, Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmamışsa bu durum inceleme raporunda belirtilir. Araçlarının inceleme raporunda belirtilen eksikliklerini tamamlayarak ikinci bir inceleme isteminde bulunabilirler. Her iki incelemede de Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmayan araçların Özel Servis Araç Belgesi iptal edilir ve bir yıl geçmedikçe tekrar müracaat edemez. Çalışmaktan men edilir.(uygunluk Belgesi için yapılacak ikinci inceleme, ilk incelemedeki eksikler ile sınırlı değildir.). ÇALIŞMA RUHSATI VE HARÇLARI Madde 15- Ulaşım-Trafik Sinyalizasyon Müdürlüğü, Umum Servis Aracı işleticilerine çalışacakları ve giremeyecekleri güzergahı da kapsayan Umum Servis Aracı Çalışma Ruhsatı verilir. Umum Servis Aracı Çalışma Ruhsatı olmadan çalışamazlar veya Çalışma Ruhsatlarında belirtilen güzergah dışında taşıma yapamazlar. Umum Servis Aracı Çalışma Ruhsatı üç yıl süre ile geçerli olup, Belediye Meclisince belirlenen, harç karşılığında işleticilere verilir. Çalışma Ruhsatı Harçları Belediye Hesap işleri Daire Başkanlığı veznesine nakit ve peşin olarak ödenir. a- Her yıl Mart ayları içerisinde şahıslar Yönetmelikte belirtilen ilkeler doğrultusunda çalıştıkları ve koşullara uydukları takdirde, Belediye Meclisince o yıl için tesbit edilen ruhsat harcını peşin olarak yatırdıktan sonra ruhsatlarını bir yıl süreyle geçerli olmak üzere vize ettirmek zorundadırlar. b- Süresi içerisinde vize işletimini yaptırmayan araçların ruhsatları Belediye bünyesinde kurulan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kararı ile iptal edilir. c- Yıl içinde niteliklerini kaybeden (Uygunluk Belgesi koşullarını) araçların durumları normal hale getirilinceye kadar Belediyenin belirleyeceği teknik komisyona havale edilerek araçlarına uygunluk belgesi almaları sağlanır. d- Ruhsatlı Özel Servis Araç sahibinin ölümü halinde, yasal varisleri kendi adlarında ruhsat almak şartı ile çalıştırılabilirler. Ölümünden dolayı satışı halinde yeni sahibi servis aracı olarak çalıştırılacak ise yönetmelik kuralları gereğince yeniden ruhsat alabilir. e- Alım, satım ve devir hallerinde, yeni sahibi aracını Servis Aracı olarak çalıştırmak isterse, Belediye nin ilgili birimine bildirmek ve kendi adına Araç Uygunluk Belgesi ile çalışma ruhsatı almak zorundadır. OKUL SERVİS ARAÇLARI ÖZEL İZİN BELGESİ Madde 16- Okul servisi yapacak araçlara, özel izin belgesi, Belediye nin ilgili biriminin oluşturacağı üç kişilik komisyon tarafından, aşağıdaki maddelerin kontrolü yapılarak verilir.

5 Madde 17- Okul servis aracı özel izin belgesi için, istenilen belgeler; a- Aracın Tescil ve Trafik Belgesinin aslı ile fotokopileri. b- Mali Mesuliyet (Trafik) sigorta poliçesinin aslı ile fotokopisi. c- Okul Aile Birlikleri veya diğer kişilerle yapmış oldukları sözleşme. d- Belediye ye ödedikleri çalışma ruhsat harcının makbuzu. (Ruhsat harcı Belediye Meclisi tarafından belirlenir.) e- Aracı kullanacak şoförün ehliyetinin aslı ile fotokopisi. f- Araç sahibine ve şoförüne ulaşabilecek telefon numaraları. g- Araç şoförüne ait adli sicil kaydı.(cumhuriyet Başsavcılığından) h- Rehber personelin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Öğrenim Belgesi Asli ile Fotokopisi. i- Rehber Personele ait adli sicil kaydı (Cumhuriyet Başsavcılığından) Madde 18- Okul Servis Araçlarında aranan şartlar; a- Okul servis araçlarının arka alt kısmında OKUL TAŞITI yazısını kapsayan numunesine uygun renk,ebat ve şekilde reflektif bir kuşak bulundurulmalıdır. b- DUR Yazılı kırmızı ışıklı lambası, bu lambaların fren tertibatı ile ayrı ve standartlara uygun olmalıdır. c- Araçlardaki öğrencilerin yetişebileceği cam ve çerçevelerin sabit olmalıdır. d- İç düzenlemesinde demir aksam açıkta bulunmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır. e- İlk yardım çantası ve trafik seti ile yangın söndürme cihazı minibüsler için (1 Kg 1 adet) otobüsler için (5 Kg 2 adet) kriko, bijon anahtarı, seyyar lamba veya el feneri, pense, tornavida, yedek ampul, patinaj zinciri, çekme halatı ve takoz, reflektör gibi araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda bulundurulmalıdır. İç lambalar beyaz ışıklı olacaktır. f- Kapıların otomatik veya sürücü tarafından kontrol edilen kumandalı kapı olmalıdır. g- Taşıt temiz,bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı ve her 6 ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; Trafik Kanununun öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış olmalıdır. h- Araçların 15 yaşından küçük olmalıdır. ( 10 yaş sınırı tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. O.S.A.H.YÖNETMELİĞİ Geçici 2. madde ) i- Akit yapılan kurum ve kuruluşların hizmetini aksatmadan diğer yolcu taşıma hizmetlerinde de kullanılabilir. Ancak okul servis araçlarına ait DUR ışıklı işaretin kullanılması yasaktır. j- Gerektiği hallerde Meslek odası,okul veya işyeri ve öğrenci velileriyle haberleşebilmek için telsiz veya mobil telefon bulunmalıdır. k- Taşıtlarda her öğrenci için emniyet kemeri bulunmalıdır. l- Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmetleri sırasında kullanılmamalıdır. m- Şirketler tescil belgesinde belirtilen şirket ismini aracın sağ ve sol kapı üzerine 8-10 puntalık harflerle beyaz zemin üzerine yeşil yazı ile yazılacaktır. (araç üzerinde başka hiçbir yerde okul veya şirket ismi bulunmayacaktır.) n- UKOME ce belirlenen fiyat tarifeleri araç üzerinde bulundurulacaktır. Madde 19- Taşımacının yükümlülüğü; a- Öğrencilerin oturarak rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri almak ve taahhüt ettiği yere kadar götürmek zorundadır. b- Taşıt içi düzeni sağlamak, anaokulu ve ilköğretim statüsündeki okul öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere rehber personel bulundurmak zorundadır. c- Belediye nin ilgili biriminden özel izin belgesi almak zorundadır. d- Taşımacıların yanında çalışanlar, hizmet akdine tabi olup,bunların SSK işlemlerinin yapılması zorunludur. e- Her yıl UKOME ce belirlenen, okul servis araçları fiyat tarifesi üzerinde ücret alınamaz. f- Taşınan yolcunun (İkametgahının değişmesi, uzun tedaviyi gerektiren bir hastalık geçirmesi, okumaktan vazgeçmesi, herhangi bir sebepken dolayı okuma hakkını kaybetmesi) sebebiyle servisle taşınmaktan vazgeçmesi halinde geri kalan ayların ücretlerini iade etmekle yükümlüdür. Madde 20-Taşıma işlerinde çalışacak şoför ve rehber personel; a- Sorumlu ve yetkili olduğu hizmetin niteliklerine sahip olmak. b- Rehber personelin 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmak.

6 c- Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer Bakanlıklara Bağlı okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelikte belirlenen şekilde Mesleğe uygun ve öğrencilere güven verecek görünümü yansıtan kıyafeti, gerektiğinde okul idarelerince belirlenecek tek tip kıyafet giymek. d- Türk Ceza Kanununun 403,404,414,415,416/1-2-3,418/1,429,430,431,432,435,436 ve 572/2 nci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak, e- Şoförler; E Sınıfı Sürücü Belgesi için 3 yıllık, B Sınıfı Sürücü Belgesi için 5 yıllık sürücü belgesine sahip olmak zorundadır. f- Taşıt şoförleri, asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak zorundadır. UMUM SERVİS ARAÇLARIN MÜLKİYETİNİN DEVRİ Madde 21- Umum Servis Araçlarına ait Araç Uygunluk Belgeleri ve Çalışma. Ruhsatları ile işletme hakları araç mülkiyetinden bağımsız olarak devredilemez, bir başkasına kullandırılamaz. VERASET YOLU İLE İNTİKALLER: Madde 22- Umum Servis Araçlarına, izin belgesi bulunan araç sahibinin ölümü halinde, mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin başvurusu üzerine Emniyet Trafik Tescil bürolarında düzenlenmiş motorlu araç tescil belgesinde belirtilen mirasçılar adına Belediye toplu taşıma izni düzenlenir. Araç mirasçılardan birinin üzerine düzenleneceği gibi tüm mirasçılar adına da düzenlenebilir. Mirasçılar için gerekli belgeler istenirken yönetmelikte belirtilen Ticari olarak ek iş yapmama, sürücü belgesi, ticari taşıt kullanma belgesi şartları aranmaz. Mirasçılar adına Umum Servis Araçları izin belgesi (işletme ruhsatı) düzenleneceği takdirde devir ve temlik (bir hakkın diğer bir kimseye geçirilmesi) ücreti alınmaz. Bir başka şahısa aracı satmak istedikleri takdirde devir ve diğer ücretler alınır. TAŞIMACILIKTAN ÇEKİLME Madde 23- Umum Servis Aracı çalıştırmaktan çekilmek isteyen işleticiler bir dilekçe ile Belediyeye müracaat ederler. Bu takdirde ruhsat, Belediye bünyesinde kurulan UKOME Kararı ile iptal edilir. Ruhsatı iptal edilen araçların plakaları Emniyet Müdürlüğüne ve ilgili odaya bildirilir. Yıl içinde araç çalıştırmaktan çekilenlerin ödedikleri ruhsat harçları geri ödenmez. UMUM SERVİS ARAÇLARININ ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARI Madde 24- Umum Servis Araçları işletme sırasında aşağıdaki kurallara uymak zorundadır. a- Umum Servis Araçları içinde biniş esasına göre ücret toplamak yasaktır. b- Umum Servis Araçları, sürekli taşıdıkları yolcular dışında, güzergahlarında durup yolcu alamazlar (ücretli olsun veya olmasın). Umum Servis Araçları taşıyacakları yolcunun kimlik belgelerinin Belediyeye bildirmek zorundadır. c- Umum Servis Araçları her ne amaçla olursa olsun diğer toplu taşıma araçlarının hareketlerini ve genel olarak trafiği engelleyici yerlerde indirme, bindirme yapamazlar. Toplu taşıma araçlarına ait durakları kullanamazlar. d- Umum Servis Araçlarının yolcu indirme - bindirme yerlerinin belirlenmesi için durak tabelası veya işaret konmaz. Servis aracından yararlananlara nereden binileceği, nerede inileceği önceden bildirilir. e- Umum Servis Araçlarının yolcu beklemesi yasaktır. Araçlar ancak yolcu iniş - binişinin gerektirdiği süre kadar durabilirler. f- Sürücülerin ve yardımcılarının bağırmak suretiyle yolcu çağırmalar, aracı kirli tutmaları, kırık cam, yırtık koltuk bulundurmaları, göze hoş gelmeyen adap ve ahlaka aykırı yazı yazmaları, resim yapmaları ve resim, ilan ve reklam asmaları yasaktır. g- Umum Servis Araçlarının kent içinde kullanmayacakları yollar ve durmayacakları yerler, UKOME nin alacağı kararlarla belirlenir. İŞLETİCİLERE VE İŞLETİCİ FİRMALARA YAPILACAK BİLDİRİLER Madde 25- Umum Servis Aracı işleticilerine bildirilme, işleticilerin yaptıkları ilk başvuruları ruhsat yenileme işlemi sırasında verecekleri ikametgah ilmühaberinde yer alan adrese yapılır. İşleticilere tebligatlar bildirdikleri adrese posta yolu ile yapılır ve bu yolla yapılan bildirimler işleticiye bildirilmiş kabul edilir. Adres değişikliğini 30 gün içerisinde idareye bildirmek zorundadır.

7 YOLCU KAPASİTESİ Madde 26- Aracın trafik tescil belgesinde (2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 3. maddesindeki minibüs ve otobüs tanımına uygun) belirtilen istiap haddi dışında ayakta yolcu alamazlar. DENETİM Madde 27- Bu yönetmenlik hükümleri ve işletme sözleşmeleri gereğince çalışacak Umum Servis Araçları ve işleticileri, Belediye nin trafikle ilgili birim ve Konya Emniyet Müdürlüğü nün kontrol ve denetimine tabidir. Belediye, Umum Servis Araçlarının belirlenen şartlara uyulup uyulmadığını denetlemek amacıyla bir denetim ekibi kurulabilir. MÜLKİYETİNDEKİ ARAÇLARLA KENDİ PERSONELİNİ TAŞIYAN ÖZEL KURULUŞLAR İÇİN KOŞULLAR Madde 28- Mülkiyetindeki araçlar ile kendi personelini taşıyan özel kuruluşlar için bu yönetmeliğin 11. maddesinin (a) bendi ile 12. maddeleri uygulanmaz. Mülkiyetindeki araçlarla kendi personelini taşıyan Özel Servis Araçlarının ücret karşılığında taşıma yapmaları yasaktır. CEZAİ HÜKÜMLER: Madde: 29-Belediye, işleticilerin sözleşme ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları halinde işletme sözleşmeleri Belediye Başkanlığınca tek taraflı fesh edilecektir. Madde: 30- Ticari Hatlı Minibüslerin sözleşme ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları ile sebebiyet verdikleri Belediye zararları hiçbir hükme gerek kalmaksızın sözleşme akdeden araç işleticileri tarafından ödenir. Madde:31- Araç işleticilerinin taşıma hizmeti sırasında veya başka durumlarda üçüncü şahıslara verdiği zararlar tamamen işleticilerine ait olup, Belediyeyi bağlamaz. YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK Madde 32- Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür. Madde 33- Bu yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.