İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ"

Transkript

1 İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Ders koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNGÖRMÜŞ

2 Ders Bilgileri Saat: Perşembe 18:10 20:50 Yer: A211 Haftalık program: 2 saat teorik. 1 saat ödev sunumu. Değerlendirme: Sayı Etki Ara sınav: 1 %25 Ödev 1 %20 Devam 13 %20 Final sınavı 1 %35 İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 2

3 Derste Uyulması Gereken Kurallar Tüm öğrencilerin "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" ne uyması beklenir. İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 3

4 Ders çıktıları Temel radyoaktivite bilgisine sahip olmak. İyonlaştırıcı radyasyonun neden olduğu biyolojik ve fiziksel zararları öğrenmek. Radyasyon tespit ve ölçüm yöntemlerini öğrenmek. Radyasyondan korunma yöntemlerini öğrenmek. Radyasyon risk değerlendirmesi bilgisine sahip olmak. İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 4

5 Radyoaktivite (Işıl etkinlik, radyoaktif bozunum, nükleer bozunum) Kararsız atomların fazla enerjilerini parçacıklar veya dalgalar halinde atmaları olayı. Doğal olarak ve kendiliğinden nükleer bozunum gösteren elementlere «radyoaktif elementler» denir. İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 5

6 Bohr Atom Modeli yüklü elektronlar, yüklü bir çekirdeğin etrafındaki yörüngelerinde hareket ederler. Elektronlar Proton ve nötronlardan oluşan çekirdek Bohr modeli sadece bir elektron ve bir nötron içeren H atomu için doğrudur. İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 6

7 Modern Atom Modeli Elektronlar «nokta» şeklinde parçacıklar değildir. Dalgaparçacık ikiliği Elektronlar çekirdeğin etrafında sabit yörüngelerde değildir. Atom çekirdeği Elektronların muhtemel konumları İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 7

8 Modern Atom Modeli Proton Nötron Atom çekirdeği () yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. Atomu bir arada tutan kuvvet nedir? Güçlü etkileşim Çok güçlü, Sadece yakın mesafelerde etkili (~10 15 m) Elektromanyetizma Elektrik yüklerinin birbirleri ile olan etkileşimi Zayıf etkileşim Nükleer bozunumdan sorumlu kuvvet Kütle çekimi En zayıf kuvvet, Uzun mesafelerde etkili Atom çekirdeğini bir arada tutan kuvvet «güçlü etkileşim» kuvvetidir. İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 8

9 Modern Atom Modeli Proton Nötron Atom çekirdeğini etkileyen kuvvetler: protonproton arasındaki «elektromanyetik etkileşim» protonproton ve nötronnötron arasındaki «güçlü etkileşim» Eğer bu kuvvetler denge halinde ise atom kararlı (stabil) Eğer bu kuvvetler denge halinde değil ise atom kararsız (anstabil) İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 9

10 Modern Atom Modeli Özet Atomun ortalama boyutu m dir. Atom çekirdeğinin ortalama boyutu m dir. Elektronlar çekirdek dışında kendilerine ait orbitallerde bulunurlar. Elektronlar enerji alarak veya vererek orbitaller arasında hareket edebilirler. Protonlar ve nötronlar çekirdek içinde bulunurlar. Kararlı bir çekirdekte «güçlü etkileşim» ve «elektromanyetik etkileşim» denge halindedir. Kararsız atomlar fazla enerjilerini radyoaktif parçacıklar veya dalgalar halinde salarlar. İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 10

11 Atom numarası Aynı sayıda proton ve elektron içeren atomların fiziksel ve kimyasal özellikleri de aynıdır. (element) Hidrojen = 1 proton Oksijen = 8 proton Altın = 79 proton Plütonyum = 94 proton Elektron Kütle numarası Atomun sahip olduğu proton ve nötron sayısının toplamı Nötron Proton 4 2 He Atom numarası Atomun sahip olduğu proton sayısı Nötr bir atomda atom numarası kadar elektron vardır. İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 11

12 İzotop Elementlerin içerdiği proton sayısı aynı olsa da nötron sayısı farklı olabilir (izotop) Hidrojen (Protiyum) Döteryum Tritiyum 2 3 H H H Kararlı Kararlı Kararsız İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 12

13 İzotop Nötron sayısı Elementlerin kararlılıkları nötron / proton oranlarına bağlıdır. Kararlı olmayan elementler, kararlı hale geçebilmek için radyoaktif ışıma yaparak kararlı n/p oranlarına ulaşmaya çalışırlar. Işıma türü β β α Fisyon Proton Nötron Kararlı Proton sayısı İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 13

14 Radyoaktivite (Işıl etkinlik) Kararsız bir atomun daha kararlı bir hale geçmek için çekirdeğinden parçacık veya dalgalar salması β parçacığı Güçlü etkileşim (çekim) α parçacığı Elektromanyetik etkileşim (itme) γ ışını İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 14

15 α parçacığı Radyoaktivite (Işıl etkinlik) α ışınım 2 proton ve 2 nötrondan oluşur. Helyum elementinin çekirdeği ile aynıdır. Kütlesi diğer radyoaktif parçacıklara göre daha büyüktür. Menzili kısadır. İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 15

16 Radyoaktivite (Işıl etkinlik) β ışınım Çekirdekten fırlatılan yüksek enerjili elektrondur. β parçacığı Zayıf etkileşim ile bir nötron bir protona dönüşebilir. Bu dönüşüm sırasında bir yüksek enerjili elektron ve etkileşimin türüne göre başka parçacıklar salınır. Etkileşen parçacıkların türüne göre bir elektron yerine pozitron da salınabilir. İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 16

17 Radyoaktivite (Işıl etkinlik) γ ışınım Yüksek frekanslı ve enerjili elektromanyetik dalga (foton)lardır. α veya β ışımaları ile birlikte gözlenir. Kararsız bir atom α veya β ışıması yaptığında normalden fazla enerjili (uyarılmış) bir halde kalır. Bu fazla enerji gama ışını olarak salınır. γ ışını İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 17

18 Radyoaktivite (Işıl etkinlik) Nükleer tepkimeler Lityum6 Berilyum8 Döteryum Elektron yakalama: Atom çekirdeğinin atomun kendi elektronlarından birisini yakalaması ve sonucunda nötrino salınımı Pozitron bozunumu: Beta ışınımında bir elektron yerine ters yüklü ve benzer enerjili bir pozitron salınımı İç dönüşüm: Çekirdeğin elektromanyetik gücünün atomun kendi elektronlarından birini atomdan çıkararak iyonize etmesi. α parçacığı α parçacığı İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 18

19 Radyoaktivite (Işıl etkinlik) X ışıma γ ışımaya benzer, yüksek frekanslı ve enerjili elektromanyetik dalga (foton)lardır. γ ışımanın aksine kaynağı çekirdek değil, elektronlardır. Xışını flüoresanı Xışını İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 19

20 Radyoaktivite (Işıl etkinlik) X ışıma γ ışımaya benzer, yüksek frekanslı ve enerjili elektromanyetik dalga (foton)lardır. γ ışımanın aksine kaynağı çekirdek değil, elektronlardır. Bremsstrahlung V 1 Xışını V 2 V 2 < V 1 İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 20

21 Yarılanma Süresi (τ 1/2 ) Bir radyoaktif izotopun miktarının yarıya inmesi için gereken zaman Maddenin miktarından bağımsız olup bozunum sabitine bağlıdır τ 1/2 = ln (2) λ λ = bozunum sabiti: Bir grup radyoaktif atomun miktarının radyoaktif bozunum sebebiyle azalma oranı. İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 21

22 Radyoaktivite (Işıl etkinlik) Özet n / p oranı kararlı olmayan atomlar kararlı hale geçmek için radyoaktif ışıma yaparlar. α ışıma: çekirdekten 2 proton ve 2 nötron salınımı β ışıma: çekirdekten yüksek enerjili 1 elektron salınımı γ ışıma: α veya β ışımayı takiben çekirdekten yüksek enerjili bir foton salınımı Çekirdek kaynaklı olmayan ışımalar da vardır. X ışıma: Kinetik enerjisi azalan bir elektronun bu enerji farkını yüksek enerjili foton olarak salması. İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 22

23 Radyoaktivite (Işıl etkinlik) İyonlaştırıcı radyasyon: Etkileşime geçtiği atomlardan elektron koparacak kadar kinetik enerjiye sahip olan ışımalara verilen ad. Yansıyan radyasyon İyonlaştırıcı radyasyon Elektron İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 23

24 İyonlaştırıcı Radyasyon İyonlaştırıcı radyasyon deyince α, β, γ veya X ışınları akla gelir. Ancak çeşitli faktörlere bağlı olarak EM tayftaki diğer salınımlar da iyonlaşmaya neden olabilir. İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 24

25 İyonlaştırıcı Radyasyon Enerjilerine ve mesafeye bağlı olarak farklı ışınımlar farklı malzemelerin içinden geçebilirler. α ışınımı β ışınımı γ veya X ışınımı Nötron ışınımı α β γ X γ > X n Havada 4cm den az Havada birkaç metre Deride veya plastikte 68 mm Yüksüz olduğundan maddeyle daha az etkileşime geçer İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 25

26 İyonlaştırıcı Radyasyon İyonlaştırıcı radyasyon maddelerle başlıca iki farklı şekilde etkileşime geçer: İyonizasyon: Etkileşilen atomdan bir elektron kopararak o atomun bir iyonunu oluşturma. Uyarma: Etkileşilen atoma enerji aktararak atomu uyarılmış hale, yani daha yüksek enerjili bir hale getirme. İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 26

27 İyonlaştırıcı Radyasyon γ ve X ışınımının madde ile etkileşimleri γ ve X ışınımları elektrik yüksüz fotonlar olduğundan maddelerde diğer ışınımlara göre daha derine nüfuz edebilirler. Etkileştikleri maddede fotoelektrik etki, Compton dağılımı veya çift üretimine neden olurlar. γ ve X ışınımları elektromanyetik dalga özelliğinde olduğundan etkileştikleri maddelerce durdurulmazlar, ancak sönümlenirler. Fotoelektrik etki Compton dağılımı Çift üretimi İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 27

28 İyonlaştırıcı Radyasyon α ışınımının madde ile etkileşimleri α ışını yüklü ve kütlesi büyük bir parçacık olduğundan elektrostatik etkileşimler etkilidir. İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 28

29 İyonlaştırıcı Radyasyon β ışınımının madde ile etkileşimleri β ışını yüklü fakat kütlesi küçük bir parçacık olduğundan iyonizasyon ve uyarılmaya neden olabilir. İonizasyon Uyarılma İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 29

30 İyonlaştırıcı Radyasyon Özet Radyoaktif elementlerin kararlı hale geçmek için yaptıkları ışınımlara «iyonlaştırıcı radyasyon» denir Yapılan ışınımlar elektrik yüklü veya yüksüz olanilir. α ışınımı () yüklü, β ışınımı () veya () yüklü olabilir. γ ve X ışınımları ve nötron salınımı yüksüzdür. Elektrik yüklü ışınımlar maddeyle daha fazla etkileşime geçer, menzilleri ve nüfuz derinlikleri azdır. Yüksüz salınımlar maddeyle dolaylı olarak etkileşime geçer, menzilleri ve nüfuz derinlikleri daha fazladır. İyonlaştırıcı radyasyon doğrudan veya dolaylı olarak iyonizasyona veya uyarılmaya neden olabilir. İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 30

31 Radyoaktivite Tespit Yöntemleri Radyoaktivitenin doğrudan kantitatif (nicel) ölçümü çok zordur. Sahada çoğunlukla dolaylı olarak ve kalitatif (nitel) ölçüm yapılır. Ölçümü etkileyen bir çok faktör olduğundan ölçüm genelde eşik dozun üzerinde radyoaktivite olup olmadığı şeklinde yapılır. İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 31

32 Radyoaktivite Tespit Yöntemleri Radyoaktivite Radyoaktivite emilimi Radyoaktivite emilim eşdeğeri İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 32

33 Radyoaktivite Tespit Yöntemleri Radyoaktivite ölçüm birimleri Radyoaktif maddeler tarafından birim zamanda yapılan bozunum sayısı. Becquerel (Bq): 1 saniyedeki bozunum sayısı. Cruie (Ci): 1 gr 226 Ra izotopunun radyoaktivitesi. 1 Ci = 37 GBq 37GBq = bozunum/sn İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 33

34 Radyoaktivite Tespit Yöntemleri Radyoaktivite ölçüm birimleri Uranyum238 5,55 GBq/kg Kobalt60 4,4 x10 4 TBq/kg İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 34

35 Radyoaktivite Tespit Yöntemleri Radyoaktivite emilim birimleri Radyoaktif ışınım tarafından maddeye aktarılan enerji miktarı Rad: 1 gr maddeye 100 erg enerji aktarımına neden olan maruziyet. (Kullanımdan kalkmıştır) Gray (Gy): 1 kg maddeye 1 jul enerji aktarımına neden olan maruziyet. Röntgen (R): 1 kg maddenin Ci radyoaktiviteye maruz kalmasına eşdeğer maruziyet. İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 35

36 Radyoaktivite Tespit Yöntemleri Radyoaktivite doz eşdeğeri birimleri Maruz kalınan radyasyonun tipine, etki süresine, parçaçık tipi ve enerjisine bakılmaksızın, canlı doku üzerindeki etkisini gösterir Röntgen eşdeğeri (rem): İnsanlar (ve diğer memeliler) için ayarlanmış emilim birimi. (1 R = 0.96 rem emilim) Sievert (Sv): Yaklaşık 1 rad radyasyonun biyolojik doku üzerindei etkisi. (1 Sv = 100 rem) İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 36

37 Radyoaktivite Tespit Yöntemleri Radyoaktivite doz eşdeğeri birimleri Kobalt60 4,4 x10 4 TBq/kg 60 μg 60 Co = 2.8 GBq 1m 1 msv = 1 saat 12mm 1 msv = 12 sn İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 37

38 Radyoaktivite Tespit Yöntemleri Radyoaktivite Curie Becquerel Radyasyon emilim Rad Röntgen Gray Radyasyon emilim eşdeğeri Rem Sievert İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 38

39 Endüstriyel işlemler %2 Nükleer tıp %12 Kozmik radyasyon %3 Karasal radyasyon %3 Dahili radyasyon %5 Tıbbi prosedürler %36 Radon %37 Yapay kaynaklar Doğal kaynaklar İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 39

40 İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 40

41 Ödev Radyoaktivite ve radyasyonun keşfinin tarihçesi İnsan yapımı olmayan, doğal radyasyon kaynakları İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ 41