İŞ GÜVENLİĞİ KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ GÜVENLİĞİ KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ"

Transkript

1 İŞ GÜVENLİĞİ KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ Tolga ÜNLÜDALGIÇER - V 1.8 Heredot: Çalışanlar yüksek enerjili besinler yemeli. Hipokrat: Kurşunun zararlı etkilerini ilk bulan. Plini: Çalışanların başlarına maske yerine torba geçirmelerini önermiş. Juvenal: Demirle çalışanlarda göz rahatsızlığı. Ayakta çalışanlarda varis oluşabileceği. Ramazzini: İSG nin Babası. İş hastalığı, iş yeri ortamında incelenir. Ergonominin ilkeleri. Paracelcus: Her şey zehirdir, ilaç ile zehiri birbirinden ayıran dozudur. (Toksikoloji) Sir Robert Peel: 1802, Çırakların sağlığı ve morali yasası. Çalışma saati en fazla 12 saat olacak. Michael Sadler: 1833, Fabrikalar yasası. 18 yaş altı gece, 9 yaş altı hiç çalıştırılmayacak. Dilaver Paşa Nizamnamesi: 100 Maddeden oluşur. Padişah onaylamamış. (1865) Maadin Nizamnamesi: İş güvenliğini içeren önemli hükümler içerir. Onaylanmış Sayılı İş Kanun Sayılı İş Kanunu Sayılı İş Kanunu 2003 (Proaktif Yaklaşım) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çalışma Bakanlığı 1945 te kuruldu. 4. Anayasamız 1982 yılında kabul edilmiştir ve halen yürürlüktedir. Mevzuat: Anayasa, Uluslararası Antlaşmalar, Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ İş kazası SGK Kanununda geçiyor. İş kazası ve meslek hastalığının maddi sorumluluğu Borçlar Kanunundadır. KASIT: Suçun bilerek ve istenerek işlenmesi TAKSİR: Kasıt yok. İhmal ve dikkatsizlik var. Sayfa 1 / 18

2 ULUSAL ve ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR Tolga ÜNLÜDALGIÇER - V 1.8 İSGGM: İş sağlığı ve güvenliği konularında mevzuat çalışmaları yapmak. İSGÜM: Ölçüm, test, ve kalibrasyon hizmetleri sunar. ÇASGEM: Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında sertifika programları sunar. İTK: İş Teftiş Kurulu. Mevzuatın uygulanmasını denetlemekle sorumludur. ILO: Uluslar arası çalışma örgütü da kuruldu. TR 1932 de katıldı Ankara da ofis. WHO: Dünya sağlık örgütü. 7 Nisan 1948 de kuruldu. Türkiye 1949 da katıldı. OSHA: Avrupa iş sağlığı ve güvenliği ajansı. ICOH: Uluslar arası iş sağlığı komitesi. (Uluslar arası etik kurallar) ILO No Açıklama 81 İş teftişi sözleşmesi. 119 Makinelerin korunma tertibatı 127 Tek kişinin taşıyabileceği azami yük. 138 Asgari yaş sözleşmesi. (En az 14) 155 İş sağlığı ve güvenliği çalışma ortamına ilişkin sözleşme. 161 İş sağlığı hizmetlerine ilişkin. 182 Çocuk işçiliğinin yasaklanması. 187 İş sağlığı ve güvenliğini geliştirme çerçeve sözleşmesi ILO nun hedefi: Çalışma hayatında Kadın-Erkek, Maaş vb. eşitlik, Sosyal koruma ve üçlü yapı. 89/391/EEC AB Konsey Direktifi: Risklerden kaçınmak, Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek, Risklerle kaynağında mücadele etmek. Yönetim Sistemleri OHSAS ISO 9001 ISO ISO ISO İş Sağlığı ve Güvenliği Kalite Çevre Gıda Enerji Sayfa 2 / 18

3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL BİLGİLER Tolga ÜNLÜDALGIÇER - V 1.8 Acil Durum: İş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, doğal afet gibi acil müdahale, ilk yardım veya tahliye gerektiren olaylar. Sağlık ve Güvenlik Planı: Yapı işlerinde uygulanır. Sağlık ve Güvenlik Dökümanı: Maden işlerinde uygulanır. İlave Eğitim: Kaza veya meslek hastalığı geçirene verilir. Bilgi Yenileme Eğitimi: 6 ay ve daha fazla işten uzak kalana verilir. Fiziksel Risk Etmenleri: Titreşim, Gürültü, Aydınlatma, Termal Konfor ve Basınçtır. Termal Konfor: Nem, Sıcaklık, Hava Akım Hızı ve Radyant Isıya bağlıdır. Azot Narkozu: Basınç 4 Atm yi geçtiğinde olabilir. Kaza Piramidi: Basınçlı Kap Testleri: Hidrostatik, Radyografi ve Ultrasonik. LD50: Öldürücü Doz. LC50: Öldürücü konsantrasyon. İş güvenliği uzmanı kısmi süreli olarak 1 den çok işyerinde çalışıyorsa; Yolda geçen süre haftalık çalışma süresinden sayılmaz. Ölümlü veya maluliyetle kazada ihmali varsa İSG Uzmanın belgesi 6 ay süreyle askıya alınır. Uzmanlık belgeleri 5 yılda 1, 30 saatlik eğitimle yenilenir. D. Sağlık Per. 18 saat eğitimle. 50+ çalışan ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin olduğu yerlerde İSG Kurulu kurulur. Ayda 1 toplanır. Kurul karar alırsa: Tehlikeli 2 Ayda 1, Az Tehlikeli 3 ayda 1 toplanabilir. Kurul başkanı işveren, sekreteri iş güvenliği uzmanı. 3 iş müfettişinden oluşan heyet işin durdurulmasına karar verebilir. Mülki Amir (Kaymakam) durdurma kararını 24 saat içerisinde yerine getirir. Acil durumlarda aynı gün içerisinde yerine getirilir. İşveren 6 iş günü içerisinde itiraz davası açabilir. Dava işin durdurulmasına engel değildir. Mahkeme 6 iş günü içerisinde karar verir. Karar kesindir. Söndürme ve Kurtarma ekibi 3 er kişiden, Koruma ve İlk Yardım ekibi 2 şer kişiden oluşur. Sayfa 3 / 18

4 ÇALIŞAN BAŞINA ÇALIŞMA SÜRELERİ İSG Uzmanı İş Yeri Hekimi Diğer Sağlık Personeli Az Tehlikeli < 10 Yılda 60 dk Yılda 25 dk. Yılda 35 dk. 10 Ayda 6 dk Ayda 4 dk. Ayda 6 dk. Tehlikeli Ayda 8 dk Ayda 6 dk. Ayda 9 dk. Çok Tehlikeli Ayda 12 dk Ayda 8 dk. Ayda 12 dk. TAM ZAMANLI İSG Uzmanı İş Yeri Hekimi Risk Değerlendirmesi Acil Durum Eylem Planı Periyodik S. Muayenesi Çok Tehlikeli Yılda 1 2 Yılda 1 Yılda 1 Tehlikeli Yılda 1 4 Yılda 1 3 Yılda 1 Az Tehlikeli Yılda 1 6 Yılda 1 5 Yılda 1 Çalışan Başına Destek Elemanı EĞİTİM 1) Arama, Kurtarma, Tahliye Periyot Süresi 2) Yangınla Mücadele Çok Tehlikeli Yılda 1 16 saat Her 30 Çalışan için 1 er kişi Tehlikeli 2 Yılda 1 12 saat Her 40 Çalışan için 1 er kişi Az Tehlikeli 3 Yılda 1 8 saat Her 50 Çalışan için 1 er kişi Yıllık Ücretli İzin Toplu İşten Çıkartma 1-5 YIL arası için en az 14 Gün arası çalışan için en az 10 kişi 6-14 YIL arası için en az 20 Gün arası çalışan için en az %10 15 YIL ve üzeri için en az 26 Gün 300 den fazla çalışan için en az 30 kişi Yıllık ücretli izin 18 yaşından küçükler ve 50 yaşından büyükler için 20 Günden az olamaz. İş Sözleşmesinin Feshi Ara Dinlenme 6 aydan az ise 2 hafta 4 saate kadar 15 dk 6 ay 1,5 yıl ise 4 hafta 4-7,5 saat 30 dk 1,5 yıl 3 yıl ise 6 hafta 7,5 saatten fazla ise 1 saat 3 yıldan fazla ise 8 hafta (Ara dinlenme mesaiden sayılmaz) (Fesih süresi içerisinde iş arama izni, günde 2 saat.) İşçi Sayısı İşçi Temsilcisi İşçi temsilcisi tam zamanlı çalışmalı En az 3 yıl deneyimli olacak. En az ortaöğretim mezunu Seçim 5 yıl geçerli. Çalışan temsilcileri kendi aralarında Baş Temsilci seçer. Sayfa 4 / 18

5 ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR Tolga ÜNLÜDALGIÇER - V 1.8 Çalışma Süresi: Günlük 7,5 saat; haftalık 45 saattir. Açıklama Günlük Çalışma Gece Çalışma Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçi Çalışılacak En Uzun Süre Günlük Haftalık 11 Saat 7,5 Saat 7,5 Saat Çocuk İşçi 7 Saat 35 Saat Genç İşçi 8 Saat 40 Saat Okula Devam Ediyorsa 2 Saat 10 Saat Kaynak İşlerinde Civa ile Çalışan Kurşun ile Çalışan Ağır Vasıta ile Çalışan 7,5 Saat 6 Saat 4 Saat 9 Saat Çalıştırılmayacaklar: Çocuk ve genç işçiler günde 14 saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Gece-Gündüz postalarında işçi 11 saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Gece-Gündüz vardiya değişiminde işçiler 24 saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. 20:00 06:00 arası sanayiye ait işlerde 18 yaş altı işçi çalıştırılamaz. Maden, tünel, kanalizasyon, kablo işlerinde kadın ve 18 yaş altı işçi çalıştırılamaz. Çağrı üzerine çalıştırılan işçi günde 4 saatten az, haftada 20 saatten az çalıştırılamaz. Gebe işçi: Doğumdan önce ve sonra 8 er hafta çalıştırılamaz. (Çoğul gebelikte doğum önce 10 hafta.) Emziren işçi: 12 ay boyunca gece çalıştırılamaz. Hafta tatili: Haftada 1 gün ve 24 saatten az olamaz. Çocuk ve Genç İşçilerin hafta tatili izinleri 40 saatten az olamaz. Fazla çalışma: Yılda 270 saati geçemez. Fazla sürelerle çalışmada ücret %25, fazla çalışmada ücret %50 arttırılarak ödenir. Ücretli izin: Bölünemez, bölünse bile en fazla 3 parça ve biri en az 10 günden fazla. İşçi ücretli izin kullanmadan en az 1 ay önce bildirir. Sayfa 5 / 18

6 Özel Risk Grupları: Kadınlar, Çocuklar ve Özürlüler. 1 yaşından küçük çocuklar için günde 1,5 saat süt izni. (Mesaiden sayılır.) İş yerinde kadın işçi varsa emzirme odası. 150 den fazla varsa YURT yapılır. Yurt iş yerine en fazla 250 mt mesafede olur. Daha uzaktaysa işveren servis ayarlar. ÇALIŞAN SAĞLIĞI Sağlık dosyaları 15 yıl saklanır. Tehlikeli Kimyasallar ile çalışmalarda ve özel durumlarda 40 yıl saklanır. (Asbest) İş yeri kapanırsa dosyalar SGK İl Müdürlüğüne teslim edilir. İş kazası yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, SGK İl Müdürlüğüne 3 iş günü içerisinde bildir. İşçilerin Sağlık Kontrolü: Radyasyonla çalışanlar Ayda 1 Kurşun Civa Arsenik 18 Yaşından küçükler Gece çalışan kadınlar 3 Ayda 1 6 Ayda 1 Gece Çalışanlar 2 Yılda 1 Gürültülü işlerde ODYOGRAM 6 Ayda 1 Tozlu işlerde Akciğer RADYOGRAFİSİ (Asbest) 2 Yılda 1 Dalgıçlar İşe başladıktan 15 gün sonra adaptasyon muayenesi İşten ayrıldıktan sonra 2 Yıl boyunca kontrol muayenesi Kişi Başına Hava Miktarları Hacim Debi Alan Yetişkin bir insanın ihtiyacı 30 m³/h Çalışma ortamında kişi başına hava hacmi ve alanı 10 m³ 2,5 m² Koğuşlarda kişi başına 12 m³ Kurşunla çalışanlarda 15 m³ Dalgıç odalarında 40 m³/h Kaynakçıya 100 m³ 284 m³/h Sayfa 6 / 18

7 PERİYODİK KONTROLLER Basınçlı kapların emniyet supabı Şerit testere ve bıçkı makineleri Solunum cihazlarının Maske ve Emniyet Supabı Aspirasyon tesisatı Emniyet kemerleri, halatları ve kancaları Çelik Halat, Zincir, Kanca Yapı iskeleleri Parlayıcı patlayıcı yerlerdeki elektrik tesisatı Motopomplar Solunum cihazının tümü ve manometre Kaldırma araçları (Hepsi) Paratoner, topraklama, elektrik tesisatı Buhar kazanı, kalorifer kazanı Basınçlı Hava Tankları Kompresörler LPG Tüpleri Manifold lu tüpler Akümülatör ve Transformatör Havalandırma ve Klima Tesisatı Günde 1 defa veya her vardiya başında Ayda 1 3 Ayda 1 6 Ayda 1 1 YIL Enerji nakil ve dağıtım hatları 2 Yılda 1 Taşınabilir Gaz Tüpleri (Dikişli, Dikişsiz) 3 Yılda 1 Basınçlı Gaz Tüpler LPG tanklarının emniyet valfleri Enerji nakil ve dağıtım hattı topraklaması Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar LPG Tankı vb. (Sıvılaştırılmış gaz tankları) 5 Yılda 1 10 Yılda 1 Basınçlı Kaplar Çelik Alüminyum Minimum et kalınlığı 2 mm 3 mm Maksimum Sıcaklık 300 C 100 C Taşınabilir Söndürme Cihazları Kontrol Dolum Hidrostatik Test Süre 1 Yıl 2 Yıl 4 Yıl Sayfa 7 / 18

8 GÜVENLİK KATSAYILARI Kaldırma Araçları Deney Katsayısı Dinamik 1,1 Statik 1,25 Manüel Çalıştırılan ve Kaldırma Aksesuarları 1,5 Basit Basınçlı Kap Çalışma Basıncı Hidrostatik veya Pnömatik Test, Çalışma Basıncının İmalattaki tasarım basıncı, azami çalışma basıncının 0,5 30 Bar 1,5 katı 5 Katı İSG Tüzüğü ( ) Makine Emniyet Yön. ( ) İp Halat 3 Zincir 4 Sapan 5 4 Halatın Bütünü ve Uçları 5 Tel-halat/halat-halat ucu 5 Çelik Halat 6 Dokuma Halat ve Sapan 7 Kaldırma araçlarının kancaları Elle Kaldırma 3 Mekanik 4 Erimiş Metal vb. 5 İş yeri merdiveni 4 (500 kg/m²) Çelik Tel Halat Ne Zaman Değiştirilir? Halat Çapı İncelme Tel Sayısı Kopan Tel Açıklama Kopan Tel (mm) (mm) 7 %12 Seal Özel Çelik Halat % ,0 19 %20 Üçgen Bükümlü ,5 37 %25 Özel Çelik Halat % ,0 61 %25 Özel Çelik Halat %20 Zincirlerde uzama %5 e kadar müsaade edilir. Zincir baklalarındaki aşınma bakla kalınlığının ¼ üne kadar müsaade edilir. Basınçlı kapların emniyet ventili çalışma basıncının 1,1 katında açılacak. 5 ton ve üzeri raylı vinçlerde 2 fren olacak. Tambur üzerinde son 2 sarım kalacak. Flanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olacak. Sayfa 8 / 18

9 MESAFELER CE işaret yüksekliği Delikli ızgara arası açıklı Gaz Hortumları Emniyet Kemeri Yakıcı Gaz Hortum Çapı Yanıcı Gaz Hortum Çapı En az Hortum Uzunluğu Kalınlık Genişlik Taşıma Kapasitesi 5 mm 2 cm 6 mm 9 mm 5 mt 6 mm 12 cm 1150 kg Kimyasalların koyulacağı mak. Yükseklik Ray üstünde çalışan vinçlerde geçit ve sahanlık Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yolda 40 cm 45 cm 75 cm Koridor Genişliği Alçak Gerilim (1.000 V ve altı) 60 cm Yüksek Gerilim (1.000 V üzeri) 80 cm Merdiven Genişliği Bakım işlerinde kullanılan Bakım işleri dışında kullanılan 55 cm 110 cm Kaçış Yolu Merdiveni Genişlik Yükseklik En az Kişi Sayısı > 50 Yüksek Binalar 80 cm 100 cm 120 cm 210 cm Kaçış Yolu Kapısı Genişlik Yükseklik 80 cm 200 cm Kaçış Rampalarının Eğimi %10 İşçi ve tezgâh arası Makinalar arası en az mesafe Koğuşlarda yataklar arası en az Koğuşlarda min. Tavan yüksekliği Meskul Mahaldeki Yapı İşlerinin Çevresi Kaynak Yapılan Yerdeki Paravan Yüksekliği İşyeri yapı yüksekliği Kaynak işlerinde min. yapı yüksekliği Temiz Hava Maskelerinin Hortumları En Fazla 80 cm 80 cm 280 cm 200 cm 3 mt 5 mt 15 mt Sayfa 9 / 18

10 YANGIN Tipi Madde Uygun Söndürücü Uygun Olmayan Söndürme Yöntemi A Katı Çok maksatlı KKT, Su Kenardan Merkeze B Sıvı KKT, CO2, Köpük Merkezden Kenara C Gaz KKT, CO2 Doğru D Metal Kuru Metal Tozu CO2 YANGIN Ulaşım Mesafesi Yerden Yükseklik Taşınabilir Söndürme Cihazları (4~12 kg) 25 mt 90 cm Yangın Dolapları 30 mt Yangın Uyarı Butonları 60 mt cm Acil Durum Yönlendirme İşaretleri cm Çok Riskli 50 mt Hidrantlar Riskli 100 mt Orta Riskli 125 mt Az Riskli 150 mt Çok Tehlikeli 15 m Korunmuş alana Tehlikeli mesafe 30 m Az tehlikeli MEKÂN Jeneratör Yangın Güvenlik Holü Acil durum aydınlatması Yangın kompartımanı Kazan dairesi Min. Dayanım Odası 120 dk Kapısı 90 dk Duvar 120 dk Kapısı 90 dk <200 kişi 60 dk >200 Kişi 120 dk 60 dk. 120 dk Gerekli Elektrik Kabloları 60 dk Acil durum asansörü 60 dk En az 1.8 m² Bitişik nizamlı binalarda, orta duvar 90 dk 6 kg Kuru Kimyevi Tozlu Taşınabilir Söndürme Cihazları Düşük tehlikeli 500 m² Orta Tehlikeli 250 m² Yüksek Tehlikeli 250 m² Acil Çıkış Kapıları Kişi Sayısı Kapı Adeti Yüksek Tehlikeli 25+ Her Mekân arası ise 4 Yüksek Bina: Bina yüksekliği m den, yapı yüksekliği m den fazla olan binalar. Sayfa 10 / 18

11 Yangın Dolabı Ne Zaman Zorunlu? Yüksek Binalarda, m² ve üzeri imalathane, atölye, depo vb. yerlerde 600 m² den büyük Kapalı Otoparklarda, 350 kw ve üzeri kazan dairelerinde Otomatik yağmurlama (Sprinkler) sistemi ne zaman zorunlu? Konut harici bütün yüksek binalarda, mt ve üzeri konutlarda 600 m² ve üzeri kapalı otoparklarda, m² yi geçen katlı mağazalarda Hastane, huzurevi vb. yerlerde sulu veya temiz gazlı söndürme cihazları tercih edilmelidir. Otopark, depo vb. yerlerde tekerlekli tip söndürme cihazı tercih edilmesi mecburidir. Tasarım Basıncı Debi Dayanım Süresi Yangın Dolabı 400 kpa 100 lt/dk Hidrant 700 kpa 1900 lt/dk 90 Dk. Yapı alanı m² ve üzerinde ise Dış Hidrant sistemi zorunlu m² ve üzerindeki kapalı otoparklarda mekanik duman tahliye sistemi zorunludur. 100 ve üzeri kişi bulunan endüstriyel mutfaklarda Davlumbaz Söndürme sistemi zorunlu. Sirenler db(a) sesinde ve ortam ses seviyesinden en az 15 db(a) fazla olacak. Alarm ve tahliye denemeleri 6 ayda 1 Yanmanın devamı için en az %16 oksijen gerekli. Kazana ait baca duvarları en az 500 C ye dayanmalı Yerüstü Dökme LPG depo etrafı 180 cm tel örgü ile çevrilir. LPG depolanacak yerler birleşik ve çok katlı olamaz. Dolum yeri stok kapısına en az 5 mt mesafede olmalı. Dedektör Tipleri: Duman, Isı, Beam. ELEKTRİK Statik Elektriği karşı: Topraklama, nemlendirme, izolasyon ve iyonizasyon. Güvenlik transformatörünün çıkış devresine en fazla 1 adet elektrikli el aleti bağlanabilir Volt ve altı Alçak Gerilim, üstü Yüksek Gerilim. Alternatif akımda 50 V, Doğru akımda 120 V ve üzeri tehlikeli. Voltaj Aralığı Yaklaşma Mesafesi Toprak Kaçak Fazlar Arası 0,6-1,5 kv 30 cm Akım Şalteri 1,5-50 kv 50 cm Daire 30 ma 220 Volt kv 120 cm Bina 300 ma 380 Volt kv 200 cm kv 350 cm Sayfa 11 / 18

12 GÜRÜLTÜ Lex, 8 saat P Tepe Ne yapılır? En düşük maruziyet eylem değeri 80 db(a) P=112 Pa KKD hazır bulundurulur. En yüksek maruziyet eylem değeri 85 db(a) P=140 Pa KKD kullanılır. Maruziyet sınır değeri 87 db(a) P=200 Pa Çalışılmaz. 103 db(a) da çalışma süresi mak. 7,5 dakika (1/8 saat) Kaynak esnasında db(a) ses oluşur. 110 db(a) pik ses oluşabilir. 0 db(a) işitme eşiği, 140 db(a) ağrı eşiğidir. (Kulak zarı yırtılır.) İşitme kaybı Hz civarında olur. 85 db(a) + 85 db(a) = 88 db(a) [3 db(a) eklenir.] Ses Dozimetri ile ölçülür. İnsan kulağı 20Hz - 20KHz frekans aralığındaki sesleri duyar. Genç ve sağlıklı bir kişi 20µPa 200 Pa şiddet aralığındaki sesleri duyar. Gürültülü işlerde çalışacakların işe başlamadan ve 6 ayda bir Odyodramları alınır. Gürültüye karşı yükümlülük 6 ay. Meslek Hastalığı sayılabilmesi için en az 2 yıl çalışılması lazım veya sürekli 85 db(a) da 30 gün. TİTREŞİM Etkin Sınır Problem Titreşim Hissi Tüm Vücut 0,5 m/s² 1,15 m/s² Bel bölgesi ve omurgada 1 80 Hz El - Kol 2,5 m/s² 5 m/s² Damar, kemik, eklem, sinir, kas 1 Hz Hz Titreşimden kaynaklı meslek hastalığı yükümlülük süresi 2 yıl. Titreşim en çok beyaz parmak hastalığı yapar. Ölçümlerde Oktav Bandı kullanılır. HAVALANDIRMA m² üzeri kazan dairesi veya kapalı otoparklarda mekanik duman tahliye sistemi. Yer altı depolarının havalandırma ağzı yerden 2,5 mt yukarıda olacak. Sayfa 12 / 18

13 AYDINLATMA Aydınlatma Şiddeti Işık Şiddeti Işık Akısı Lüks Kandela (Mum) Lümen 1 Lüks: Acil Durum Aydınlatması 10 Lüks: Kaçış Yolları 20 Lüks: Avlu, açık alan. 50 Lüks: Kaba malzeme taşınması. 100 Lüks: Kaba montaj, kazan dairesi, WC 200 Lüks: Normal montaj, kaba işlerin yapıldığı yerler. 200 Lüks: Kaynak yapılan yerler 300 Lüks: Ayrıntıların yakından seçilmesi gereken. 500 Lüks: Büro ve benzeri sürekli dikkat gerektiren Lüks: Hassas işlerin sürekli yapıldığı yerler. Kapalı alanlarda (ofis vb.), pencere alanı döşeme alanının %10 undan az olamaz. Işık ortama 3 yolla yayılır. Konveksiyon (Taşınım), Kondüksiyon (İletim), Radyasyon (Işınım). KAYNAK İŞLERİ Kaynak işlerinde deri eldiven ve ceket ile yanmaz tabanlı çelik burunlu ayakkabı kullanılır. FFP2 Kaynak maskesi kullanılır. Azot oksitler, Ozon ve fosgen oluşur. (NO, NO 2, O 3 ) Yanıcı maddeler en az 10 mt uzağa konur. Kazan gibi kapalı yerlerde en fazla 48 V ile kaynak yapılır. (50 Volt ve üzeri öldürücü) Kaynak yapılan yerlerde en az 200 Lüks aydınlatma olmalıdır. Kaynak Makinesi Voltaj Aralığı Boşta Çalışırken AC 70 V DC V V Sayfa 13 / 18

14 KİMYASAL MADDELER Kimyasal Sınır Değeri Basınçlı Tüp Mevcut Yeni Renk TS EN Asbest : 0,1 lif/cm³ Oksijen Mavi Beyaz Kurşun : 0,15 mg/m³ Azot Yeşil Siyah Civa : 0,02 mg/m³ Hidrojen Kırmızı Kırmızı Arsenik : 0,5 mg/m³ Karbondioksit Siyah Gri Metal Oksit : 2 mg/m³ Asetilen Sarı Karbon Sülfür : 20 ppm Helyum Kahverengi Benzen : %1 Argon Açık mavi Koyu Yeşil Hidrokarbonlar : %1 LPG Gri / Mavi Karbon Dioksit Havadan Ağır Kükürt Dioksit Havadan Ağır Zehirli Karbon Monoksit Havadan Hafif Patlayıcı Zehirli Hidrojen Siyanür Havadan Hafif Zehirli Hidrojen Sülfür Havadan Hafif Yanıcı Zehirli Hidrojen Havadan Hafif Yanıcı Patlayıcı Metan Havadan Hafif Patlayıcı Azot Havadan Hafif Parlayıcı Gaz Parlayıcı Sıvı Parlayıcı Katı Asetilen Karbon Sülfür Fosfor Penteklorür Basit Boğucu CO2, H2, Metan, Etan, Propan Kimyasal Boğucu CO, Hidrojen Sülfür, Hidrojen Siyanür Tehlikeli Kimyasal: Mesleki maruziyet sınır değeri belirlenmiş madde. BLEVE: Patlayan sıvı, kaynayan buhar patlaması. UVCE: Sınırlandırılamayan buhar bulutu patlaması. Kriyojenik: Kaynama noktası -150 C nin altındaki sıvılar. Azot, Helyum, Oksijen, Argon. Karpit, Potasyum, Lityum Alüminyum Hidrür suyla temasında ortama parlayıcı gaz yayar. ILO ya göre Kimyasallar: Reaktif, Zehirli ve Kanserojen Madde olarak 3 e ayrılır. Tehlikeli madde taşıyan taşıtlarda 4 rakamlı tanımlayıcı bilgili TURUNCU renkli plaka. Sayfa 14 / 18

15 MADEN Kapalı alanlarda üst, orta ve tabandan 3 er kez ölçüm yapılır. Grizulu ocaklarda 25 mt kontrol sondajı ve 10 günde 1 ölçüm yapılır. Tozlu kömür ocaklarında ayda 1 ölçüm yapılır. Fenni nezaretçi 15 günde 1 denetim yapar. Sonuç noter onaylı deftere işlenir. Maden haritaları her ayın sonunda işlenir. 1 Kişi en fazla 10 kg patlayıcı taşıyabilir. İnsan taşıyan kafes hızı: Otomatik ise 12 m/s, sesli işaretli ise 6 m/s den fazla olamaz. Kafes tamburlarında en az 3 tam sarım olmalı. Madende 6 ay çalışmış işçi deneyimli sayılır. Toz hastalığı Pnömokonyoz. Meslek hastalığı sayılabilmesi için en az 3 yıl çalışmış olmalı kişi varsa Tozla Mücadele Birimi kurulur. TMB 100 km çapında ortaklaşa 1 adet kurulur. Kurtarma istasyonu 50 km çapında 1 adet kurulur. 18 yaş altı, Kadın ve mesleki eğitim almamış olanlar Madenlerde çalıştırılamaz. Grizulu ocaklarda bakır kapsül kullanılır. Kömür ve kükürt ocaklarında elektrikli kapsül kullanılır. Alüminyum kullanılamaz. Yanıcı ve patlayıcı toz varsa fitil ile ateşleme yapılmaz. 5 ten çok lağımın seri ateşlemesi elektrikli yapılır. En fazla 0,25 ohm fark olabilir. Patlamamış lağımın en az 30 cm yanına yeni bir delik açılır. Kurtarma ekibi en az 10 kişi veya %3 olmalı. Madenlerde hava hızı 8 m/s yi geçemez. Patlayıcı depo sıcaklığı 8-30 C olmalı. 50 kg a kadar patlayıcı madde deposuna en az 1 adet 90 dirsek. 50kg den fazla ise 2 dirsek. METAN: %1 Ateşleme Durdur, %1,5 Elektrik Kes, %2 İşçiler Dışarı, %4,5-%14 Patlama Düz ve eğimli yollarda Metan en fazla %1,5 ; hava dönüş yolunda %1,0 olmalı. Patlama Değerleri: LPG: %2 ~ 9, - Doğalgaz: %5 ~ 15 - Metan: %4,5 ~ 14 Sayfa 15 / 18

16 SAĞLIK İş Hijyeni: Çalışma ortamındaki risklerin önceden tahmini, ölçümü ve önlenmesi için yapılan işlemleri kapsar. Grup 1: Hastalık yapmaz. Grup 2: Hastalık Yapar. Topluma yayılmaz. Grup 3: Topluma yayılır. Tedavisi var. Grup 4: Tedavi yok. BAKTERİYEL Şarbon Lejyoner hastalığı Tüberküloz, Brusella Menengokoksit, Menenjit Difteri, Boğmaca VİRAL Hepatit-B Kızamık, Kızamıkçık Kabakulak, Suçiçeği Varisella Zoster Herpes enfeksiyonu Açıklama Asbest Titreşim Pamuk Tozu Berilyum ve Kadmiyum Cıva Solvent, beyaz fosfor ve Arsenik Yaptığı Hastalık Asbestoz, Mezotelyoma, Akciğer kanseri, Mide-Bağırsak Kanseri Beyaz Parmak Hastalığı Bisinosiz Kanser Kronik Böbrek Hastalığı Kronik Karaciğer Hastalığına TOZ: 0,1 150 mikron arası havada asılı duran taneciklerdir. Gravimetrik yöntemle ölçülür. Pnömokonyoz: 0,1 5 Mikron arasındaki tozlar en zararlıları. (Ölçüsü 5-3-3) Asbest, Faz Kontrast mikroskobu ile sayılır. Fibrojenik potansiyeli en fazla olan kömür tozu dur. Solunum açısından sağlığa en zararlı - kuvars tozu dur. Solunum açısından sağlığa en zararsız - mermer tozu dur. (İnert tozdur.) İnert Toz: Akciğerlerde birikir ama hastalık yapmaz. Anamnez: Doktorun teşhis koymak için hastaya sorular neticesindeki Hastanın Öyküsü. Sayfa 16 / 18

17 PATLAYICI ORTAMLAR Patlayıcı Ortam Sürekli, Sık Sık Ara Sıra Yok veya Çok Kısa Gaz BÖLGE 0 BÖLGE 1 BÖLGE 2 Toz BÖLGE 20 BÖLGE 21 BÖLGE 22 Bölge Koruyucu Ekipman 0, , 21 1, 2 2, 22 1, 2, 3 Patlayıcı maddenin patlaması için Oksijene ye ihtiyacı yoktur. Maden, metal, yapı işleri, tehlikeli kimyasalların ve büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde Risk Değerlendirmesi yapılmamışsa iş durdurulur. IŞINLAR İyonlayıcı Radyasyon Kozmik Alfa Beta Gama X-Işını Nötron Proton İyonizan Olmayan Radyasyon Görünür Işık Mor Ötesi Kızıl Ötesi Mikrodalga Radyodalga TV Dalga Işın Tipi Gama ve X Işını Beta ve Nötron Korunma Yöntemi Kurşun ve Beton duvar Plastik Paravan BARETLER Baretler 4 kg bilyenin 1,5 mt. den üzerine düşmeye dayanımlı olmalıdır. Plastik baretler 600 volta kadar güvenlik sağlar. Elektrik işlerinde kullanılan yalıtkan baretler 30,000 volta dayanıklıdır. Elektrik tehlikesinin çok az olduğu işlerde alüminyum baret kullanılır. TAŞIMACILIK SRC 1 Uluslar arası Yolcu Uluslar Arası SRC 2 Yurtiçi Yolcu Tehlikeli Madde Taşımacılığı SRC 3 Uluslar arası eşya ADR Karayolu SRC 4 Yurtiçi Eşya RID Demiryolu SRC 5 Uluslar arası Tehlikeli Madde IMDG Denizyolu Sayfa 17 / 18

18 TEHLİKE İŞARETLERİ Yasaklayıcı İşaret Uyarı İşareti Emredici İşaret Acil Çıkış Yangın Biyolojik Tehlike Engeller Ve Tehlikeli Yerler EL İŞARETLERİ BAŞLAT KES DUR KALDIR İNDİR TAMAM DÜŞEY MESAFE YATAY MESAFE İLERİ GERİ NOT: Öneri ve tavsiyeleriniz için a mail atabilirsiniz. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Herkese sınavda ve hayatta başarılar. Tolga ÜNLÜDALGIÇER Sayfa 18 / 18

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti kurumsal 2001 yılından beri kurumsal firmalara Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri başta olmak üzere Eğitim, Yönetim ve Danışmanlık hizmetleri sunduk. MEB onaylı mesleki eğitimler verdik.

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

NOVATEST.

NOVATEST. NOVATEST HAVALANDIRMA ÖLÇÜMLERİ HVAC Validasyon Ölçümleri Kanal Kaçak (Sızdırmazlık) Testleri Biyo Güvenlik (LAF) Kabinleri Validasyonu Çeker Ocak Validasyonu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ İç Ortam

Detaylı

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ KONTROL EKİPMAN ADI PERİYODU(Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Detaylı

TEMEL İSG Kaynakça.

TEMEL İSG Kaynakça. TEMEL İSG Kaynakça www.ustadlar.com.tr KAYNAKÇA ÜSTADLAR Eğitim Danışmanlık Mühendislik Teknik Hizmetler Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerinde katılımcılara

Detaylı

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Eğitimin Amacı Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları yasal hak ve

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

1 P a g e. MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 4 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN

1 P a g e. MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 4 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN 1 P a g e MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 4 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1.Aşağıdakilerden hangisi "Fazla Sürelerle Çalışma"yı ifade eder? A) Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL İ 34 1. Kazanlar İçin Periyodik Kontrol Bedelleri 1.1. 30 m²ye kadar (30 m² dahil) kazanlar 230. 00 TL + %18 KDV 1.2. 30-50 m² (50 m² dahil) kazanlar 260.

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin amacı: Çalışma ortamı gözetiminin tanımı, Kapsamı ve İş güvenliği uzmanın çalışmalarındaki yeri ve önemini kavramak. ÖĞRENİM HEDEFİ: Çalışma ortamının gözetimini tanımlar

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ 5393 Belediye Kanunu 03.07.25 Arşiv Sorumlusu www.basbakanlik.gov.tr 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 10.07.24 Arşiv Sorumlusu 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012 Arşiv Sorumlusu TS 12174 Şehir

Detaylı

DENEME-11. Tüm Konular. isgdeneme.com

DENEME-11. Tüm Konular. isgdeneme.com DENEME-11 Tüm Konular 2017 isgdeneme.com 1-İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 3-Aşağıda belirtilen iyonlaştırıcı radyasyon türlerinden hangisi diğerlerine

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ 36 1. Kazanlar İçin Periyodik Kontrol Bedelleri 1.1. 30 m²ye kadar (30 m² dahil) kazanlar 230. 00 TL + %18 KDV 1.2. 30-50 m² (50 m² dahil) kazanlar

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU A. STAJYER BİLGİLERİ B. İŞYERİ BİLGİLERİ Adı ve Soyadı:. Mesleği: Kimyager Staj süresi:5 gün(40 saat) 14-15-16-19-20 Mart 2012 Adresi:.. Telefon:0236 Faks:0236 E-posta...

Detaylı

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

saatleri dışında olmak üzere güne en fazla kaç saattir?

saatleri dışında olmak üzere güne en fazla kaç saattir? 1) Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde en fazla kaç saattir? a) 4 b) 6 c) 7 d) 7,5 e) 8 4) Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri,eğitim

Detaylı

SÖZLEŞME VE TAVSİYE KARARNAMESİ İLO TERMİNOLOJİSİNDE VARDIR. YOKTUR.

SÖZLEŞME VE TAVSİYE KARARNAMESİ İLO TERMİNOLOJİSİNDE VARDIR. YOKTUR. 1. aşağıdakilerden hangileri işverenin sorumluluklarından değildir. iş yerindeki araç gereci doğru kullanmak Çünkü bu sorumluluk çalışanındır. 2. hangisi ilo araçlarındandır? sözleşme-tavsiye- yönerge-tebliğ

Detaylı

KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) belirtilmemişse 1 Yıl

KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) belirtilmemişse 1 Yıl EKİPMAN ADI MUAYENE ADI KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü ler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)** İlgili Mevzuat:

Detaylı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği ile yakından ilgilidir?

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği ile yakından ilgilidir? 2015-1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARA SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 1. I. Çalışanların korunması II. Üretim güvenliğinin sağlanması III. İşletme güvenliğinin sağlanması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

Kaynakların Derslere Göre Dağılımı

Kaynakların Derslere Göre Dağılımı pozitifakademi.org Uzaktan Eğitim Sitesi Kaynak Listesi Görsel materyaller, e-dokümanlar, Pozitif Ltd. Şti. Eğitmenlerince hazırlanmış olup, telif hakları Pozitif Ltd. Şti.ne aittir. Dokümanların hazırlanmasında,

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 1 Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

Detaylı

Periyodik Teknik Kontrol

Periyodik Teknik Kontrol Periyodik Teknik Kontrol www.uzmanis.com.tr iş güvenliği, - 1 - uzmanlık ister... PERİYODİK TEKNİK KONTROL HİZMETLERİ Uzman İş Güvenliği; işletmelerde kullanılan tüm makine ve ekipmanların muayenesi konusunda

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İSG

KAYNAK İŞLERİNDE İSG KAYNAK İŞLERİNDE İSG Kaynak işlerindeki başlıca tehlikeler şunlardır: Işın ve ışık Toz, gaz ve dumanlar Endüstriyel gazlar ve basınçlı gaz tüpler Elektrik Gürültü Kaynak yapılan ortamın özellikleri Oksi-asetilen

Detaylı

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ: MEGA çözümler için TEK ortağınız. Tehlike sınıfınızı biliyor musunuz?

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ: MEGA çözümler için TEK ortağınız. Tehlike sınıfınızı biliyor musunuz? ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) olarak siz değerli danışanlarımızın İş güvenliği Uzmanı,

Detaylı

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ Bu yöntem, depolama tankında yada boru hatlarında oluşan bir sızıntının akustik yöntem ile tespitine yönelik muayene tipidir. Muayenedeki amaç basınç (vakum) altındaki

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BACA GAZI EMİSYONU VE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM BEDELLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BACA GAZI EMİSYONU VE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM BEDELLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BACA GAZI EMİSYONU VE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM BEDELLERİ 33 Aşağıda belirtilen fiyatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nca belirlenmekte olup 2017 yılı için belirlendiğinde güncellenecektir.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: Adresi : Plaza Yukarı Dudullu Mah. Tel : 0 216 469 46 66 Faks : 0 216 469 46 67 E-Posta : kys@szutest.com.tr Website : www.szutest.com.tr

Detaylı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği ile yakından ilgilidir?

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği ile yakından ilgilidir? 2015-1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARA SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 1. I. Çalışanların korunması II. Üretim güvenliğinin sağlanması III. İşletme güvenliğinin sağlanması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı TEHLİKE VE RİSK KAVRAMLARI Tehlike : Makine ve İş Ekipmanları Kullanımı Riskler: a)

Detaylı

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii İçindekiler SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ...1 1.1. Sağlık Programları... 5 1.2. Güvenlik Programları... 5 1.3. Eğitim Programları... 6 2. GENEL DEĞERLENDİRME...9

Detaylı

5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

www.vitamuhendislik.com

www.vitamuhendislik.com www.vitamuhendislik.com 2 HAKKIMIZDA VİTA MÜHENDİSLİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇEVRE ÖLÇÜM LABORATUVARI, ölçüm hizmetlerinde ülkemizin önde gelen mühendislik firmalarından biri olmayı kendine amaç edinmiş

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan

Detaylı

İNSANCA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

İNSANCA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İNSANCA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ www.insancaosgb.com Gönlümüzde İnsan, Hedefimizde İnsan için İş Sağlığı ve Güvenliği www.insancaosgb.com Yaşamak için mi çalışmak, çalışmak için mi yaşamak? Cevap yaşamak

Detaylı

HAKKIMIZDA. Ülkemizde henüz yapılamayan muayene metotları üzerine çalışmalar yürüten Teknik Muayene, bu konularda öncü olmayı hedeflemektedir.

HAKKIMIZDA. Ülkemizde henüz yapılamayan muayene metotları üzerine çalışmalar yürüten Teknik Muayene, bu konularda öncü olmayı hedeflemektedir. HAKKIMIZDA Teknik Muayene, 2008 yılında kurulmuş bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir uygunluk değerlendirme kuruluşudur. 2009 yılında A Tipi Muayene Kuruluşu olarak, 2015 yılında İş Hijyen Ölçüm Laboratuvarı

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları. Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları. Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd. Sunum Planı 6331 sayılı İSG Kanunu nda öne çıkan yükümlülükler ve cezai müeyyideler nedir? İSG teftişlerine

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BİLİŞİM İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gereken tüm hizmetleri

Detaylı

SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Dünyada Her Yıl Milyonlarca Çalışan İş Kazasına Maruz Kalmaktadır..Toplam Çalışan Sayısı : 2,8 Milyar kişi.çocuk İşçi Sayısı: 246 milyon.iş Kazası Sayısı : 270 Milyon.Meslek Hastalıklarından

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri-2

Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yağmurlama sistemi Amaç Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi Sistem hangi elemanlardan oluşur? Yağmurlama başlıkları

Detaylı

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE YÖNETMELİKLERİNE GÖRE İŞVERENLERİN

Detaylı

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1 P a g e MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 4. 1. Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlara

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK

KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK Kaynak : İki malzemenin, ısı veya basınç veya her ikisini kullanarak, bir malzemeye ilave ederek veya etmeden birleştirmedir. KAYNAK ÇAŞİTLERİ SOĞUK BASINÇ KAYNAĞI SICAK

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Aksu Caddesi 9/9 Shhiye/ANKARA info@pozitifisguvenligi.com

Aksu Caddesi 9/9 Shhiye/ANKARA info@pozitifisguvenligi.com SORU 1: 7,5 saat çalışılacak işler yönetmeliğine göre Cıva izabe fırınlarında görülen işler ile elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde çalışma süresi en çok kaç saattir? A.6 B.6,5 C.7 D.7,5 E.8

Detaylı

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. İhmal edilen bir konu olarak iş sağlığı ve güvenliği Bu konuda ihmal edilen bir grup olarak sağlık çalışanları Sağlık hizmeti

Detaylı

14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com

14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com Fazıl ÖLMEZ Makine Mühendisi A Sınıfı İSG Uzmanı İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi fazilolmez@gmail.com 14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com 1. Adım Çalışma planı yapın (Çalışmalar bir

Detaylı

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 6. Your company information

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 6. Your company information İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 6 Your company information SORU 1 s61)taşıma elle veya bir mekanik araçla yapıldığı takdirde, yaya yolları galeri tabanından en az...santimetre yükseklikte

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ ÖĞRENME HEDEFLERİ Çalışma ortamının gözetimini tanımlar ve kapsamını açıklar. Gözetim amaçlı ortam ölçümü yapar. Çalışma ortamının gözetimine ait kayıtları sıralar. Konunun alt başlıkları Çalışma ortamının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İŞYERLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İŞYERLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İŞYERLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden İşyerlerinde Yapılması Gerekenler -KONTROLLER -DÜZENLENECEK BELGELER, -KAYITLAR, -FORM VE RAPORLAR İş

Detaylı

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık KAZA Beklenmedik bir anda ortaya çıkan ve maddi manevi zarar veren olaydır. Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için gerekli olan koşullar yasayla belirlenmiştir. (506 sayılı

Detaylı

2016 NİSAN SINAVI İÇİN DEĞİŞEN YÖNETMELİKLER

2016 NİSAN SINAVI İÇİN DEĞİŞEN YÖNETMELİKLER NİSAN SINAVI İÇİN DEĞİŞEN YÖNETMELİKLER İŞİN ACİL DURDURULMASINI GEREKTİREN DURUMLAR 1) Maden işyerlerinde acil durdurmayı gerektiren durumlar şunlardır: a) Yeraltı kömür madenlerinde birinin durması halinde

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ. Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ. Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İş Güvenliğinin Tanımı İş güvenliği; bir işin yapılması sırasında, işyerindeki fiziki çevre şartlarından

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

BİNA VE İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN TASARLANAN VE GELİŞTİRİLEN OTOMATİK KONTROL UYGULAMALARI

BİNA VE İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN TASARLANAN VE GELİŞTİRİLEN OTOMATİK KONTROL UYGULAMALARI BİNA VE İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN TASARLANAN VE GELİŞTİRİLEN OTOMATİK KONTROL UYGULAMALARI Mehmet ZİLE ÖZET İş sağlığı ve güvenliği genel olarak işyerlerindeki yapılan işlerle

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

Kaynak İşlerinde Güvenlik

Kaynak İşlerinde Güvenlik Kaynak İşlerinde Güvenlik 1 Kaynak İşleri İle İlgili Kazalar Kazanın oluş nedeni Kaza oranı Yangın ve patlama % 3 Gözde Yaralanma - Göze yabancı cisim kaçması - Kaynağın gözü alması Sıcak metal kıvılcım

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Söndürme Sistemleri Sabit boru tesisatı, yangın dolapları sistemi gibi söndürme sistemleri için gerekli debi ve su miktarı karşılanamıyorsa, Kapasiteyi karşılayacak yangın pompa istasyonu ve deposu

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kataloğu

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kataloğu T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı Anabilim Dalı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kataloğu SEÇMELİ DERSLER VE İÇERİKLERİ ISG500 İş Sağlığı ne 10 Teorik 3 Uygulama

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

e) komşu il olan Çankırı ya hizmet veremezler.

e) komşu il olan Çankırı ya hizmet veremezler. 2016 NİSAN DENEME SINAVI -2 AÇIKLAMALAR 1. Bu sınavda 50 soru vardır. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 75 dakikadır (1 saat, 15 dakika). 2. Testteki her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır.

Detaylı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İstanbul Sağlık Müdürlüğü Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İkaz ve Uyarı İşaretleri Parlayıcı madde veya yüksek ısı Toksik (Zehirli) madde IŞIKLI İŞARET : Saydam veya yarı saydam malzemeden

Detaylı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları Ertan GÜL İş Başmüfettişi Hasan SEVİNİŞ İş Müfettişi Yrd. Sunum Planı %40 %5 %5 %50 6331 sayılı İSG Kanunu nda öne çıkan yükümlülükler ve cezai

Detaylı

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; İSG MEVZUATI-1 1- İş güvenliği uzmanının görevleri nelerdir? a- Rehberlik 1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı,

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi ÇAYCUMA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi ÇAYCUMA İzleme ve Ölçme Takip Listesi ÇAYCUMA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi Sanayi Sicil Belgesi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAĞIMLI A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğiticisi Doç. Dr. Hakan TOZAN İş Sağlığı ve Güvenliği Eğiticisi İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ AÇIKLAMALI SORULARLA

Detaylı

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE SADECE 7.SAAT ÇALIŞTIRILABİLECEK İŞLER YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE SADECE 7.SAAT ÇALIŞTIRILABİLECEK İŞLER YÖNETMELİĞİ SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE SADECE 7.SAAT ÇALIŞTIRILABİLECEK İŞLER YÖNETMELİĞİ Cıva izabe fırınlarında görülen işler 6 saat. Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işler 6 saat. Karbon sülfürden

Detaylı

İşyeri Hekimleri İçin Yenileme Eğitim Programı

İşyeri Hekimleri İçin Yenileme Eğitim Programı İşyeri Hekimleri İçin Yenileme Eğitimi Programı Sıra No Konular 1 Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test 1 Uygulaması 2 Yetişkin Sağlık Eğitim Teknikleri 2 3 Dünya da ve Türkiye de İSG nin Mevcut

Detaylı

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Hazırlayan Necdet DEMİR Tersane Kazaları ceza hukuk bilirkişisi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet DEMİR Kimdir? 1990 Yılı Yıldız Üniversitesi Endüstri

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Tepekulu Kongre ve İş Merkezi Anadolu Caddesi No:40 Kat:M1-M2 Bayraklı 35053 İZMİR / TÜRKİYE Tel : +90 (232)

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI Ders İzlencesi 2016-2017 Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI Dersin adı: İş Mevzuatı Dersin veriliş şekli: Yüz yüze Dersin genel içeriği: İş Tedbirlerinin Denetim

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) A tipi Muayene Kuruluşu Adresi : 100. Yıl Bulvarı Cevat Dündar Cad. 1236. Sokak No:1 Ostim Stadyumu Arkası Ostim-Yenimahalle 06374 Tel : 0090 312 592 5299 Faks

Detaylı

1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir?

1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir? 1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir? a) Kondüksüyon b) Konveksiyon c) Radyasyon d) Yanma e) Perstüksüyon

Detaylı

ZONTAŞ Grizu Kazası Başkanlığı

ZONTAŞ Grizu Kazası Başkanlığı ZONTAŞ Grizu Kazası 13.7.2003 1 Olay Karadon Müessesesi (Gelik mevkii) 16 nolu rödovanslı sahada üretim yapan ZONTAŞ firmasına ait yer altı işletmesinde 13.07.2003 günü bir grizu patlaması meydana gelmiştir.

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 1 GÜNDEM Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 2 RİSK ANALİZİNDE YASAL DURUM 6311 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Risk değerlendirmesi, kontrol,

Detaylı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Bahadır Kılıç İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu Bilgi İşlem Sorumlusu 06.06.2016 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 1 Sunu Planı 1 2 3 4 İş Sağlığı

Detaylı

İşyeri ortamlarında, çalışanların sağlığını. ve güvenliğini korumak amacıyla yapılan bilimsel çalışmaların tümü diye tanımlanabilir.

İşyeri ortamlarında, çalışanların sağlığını. ve güvenliğini korumak amacıyla yapılan bilimsel çalışmaların tümü diye tanımlanabilir. İş Sağlığı ve Güvenliği İşyeri ortamlarında, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla yapılan bilimsel çalışmaların tümü diye tanımlanabilir. Çalışanların sağlığı ve güvenliğin bozulması

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır. İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 6//00 tarih ve 58 sayılı Resmi

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

İş Teftiş Tarafından LPG İstasyonları Denetimlerinde Tespit Edilen Noksanlar;

İş Teftiş Tarafından LPG İstasyonları Denetimlerinde Tespit Edilen Noksanlar; İş Teftiş Tarafından LPG İstasyonları Denetimlerinde Tespit Edilen Noksanlar; Tablo 6: Denetimlerde Tespit Edilen Noksan Hususlar SıraNo Noksan Hususlar Tespit Sayısı 1 Akaryakıt tankı çevresinde boşluklar

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Genel olarak kaynak teknolojisinden, bina kurulmasından, cihaz onarımlarına, ağır sanayiden

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) "A tipi Muayene Kuruluşu" Adresi : Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok 44/84 Yukarı Dudullu / Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 455 80 80 Faks : 0 216

Detaylı