İŞ GÜVENLİĞİ KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ GÜVENLİĞİ KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ"

Transkript

1 İŞ GÜVENLİĞİ KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ Tolga ÜNLÜDALGIÇER - V 1.8 Heredot: Çalışanlar yüksek enerjili besinler yemeli. Hipokrat: Kurşunun zararlı etkilerini ilk bulan. Plini: Çalışanların başlarına maske yerine torba geçirmelerini önermiş. Juvenal: Demirle çalışanlarda göz rahatsızlığı. Ayakta çalışanlarda varis oluşabileceği. Ramazzini: İSG nin Babası. İş hastalığı, iş yeri ortamında incelenir. Ergonominin ilkeleri. Paracelcus: Her şey zehirdir, ilaç ile zehiri birbirinden ayıran dozudur. (Toksikoloji) Sir Robert Peel: 1802, Çırakların sağlığı ve morali yasası. Çalışma saati en fazla 12 saat olacak. Michael Sadler: 1833, Fabrikalar yasası. 18 yaş altı gece, 9 yaş altı hiç çalıştırılmayacak. Dilaver Paşa Nizamnamesi: 100 Maddeden oluşur. Padişah onaylamamış. (1865) Maadin Nizamnamesi: İş güvenliğini içeren önemli hükümler içerir. Onaylanmış Sayılı İş Kanun Sayılı İş Kanunu Sayılı İş Kanunu 2003 (Proaktif Yaklaşım) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çalışma Bakanlığı 1945 te kuruldu. 4. Anayasamız 1982 yılında kabul edilmiştir ve halen yürürlüktedir. Mevzuat: Anayasa, Uluslararası Antlaşmalar, Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ İş kazası SGK Kanununda geçiyor. İş kazası ve meslek hastalığının maddi sorumluluğu Borçlar Kanunundadır. KASIT: Suçun bilerek ve istenerek işlenmesi TAKSİR: Kasıt yok. İhmal ve dikkatsizlik var. Sayfa 1 / 18

2 ULUSAL ve ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR Tolga ÜNLÜDALGIÇER - V 1.8 İSGGM: İş sağlığı ve güvenliği konularında mevzuat çalışmaları yapmak. İSGÜM: Ölçüm, test, ve kalibrasyon hizmetleri sunar. ÇASGEM: Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında sertifika programları sunar. İTK: İş Teftiş Kurulu. Mevzuatın uygulanmasını denetlemekle sorumludur. ILO: Uluslar arası çalışma örgütü da kuruldu. TR 1932 de katıldı Ankara da ofis. WHO: Dünya sağlık örgütü. 7 Nisan 1948 de kuruldu. Türkiye 1949 da katıldı. OSHA: Avrupa iş sağlığı ve güvenliği ajansı. ICOH: Uluslar arası iş sağlığı komitesi. (Uluslar arası etik kurallar) ILO No Açıklama 81 İş teftişi sözleşmesi. 119 Makinelerin korunma tertibatı 127 Tek kişinin taşıyabileceği azami yük. 138 Asgari yaş sözleşmesi. (En az 14) 155 İş sağlığı ve güvenliği çalışma ortamına ilişkin sözleşme. 161 İş sağlığı hizmetlerine ilişkin. 182 Çocuk işçiliğinin yasaklanması. 187 İş sağlığı ve güvenliğini geliştirme çerçeve sözleşmesi ILO nun hedefi: Çalışma hayatında Kadın-Erkek, Maaş vb. eşitlik, Sosyal koruma ve üçlü yapı. 89/391/EEC AB Konsey Direktifi: Risklerden kaçınmak, Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek, Risklerle kaynağında mücadele etmek. Yönetim Sistemleri OHSAS ISO 9001 ISO ISO ISO İş Sağlığı ve Güvenliği Kalite Çevre Gıda Enerji Sayfa 2 / 18

3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL BİLGİLER Tolga ÜNLÜDALGIÇER - V 1.8 Acil Durum: İş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, doğal afet gibi acil müdahale, ilk yardım veya tahliye gerektiren olaylar. Sağlık ve Güvenlik Planı: Yapı işlerinde uygulanır. Sağlık ve Güvenlik Dökümanı: Maden işlerinde uygulanır. İlave Eğitim: Kaza veya meslek hastalığı geçirene verilir. Bilgi Yenileme Eğitimi: 6 ay ve daha fazla işten uzak kalana verilir. Fiziksel Risk Etmenleri: Titreşim, Gürültü, Aydınlatma, Termal Konfor ve Basınçtır. Termal Konfor: Nem, Sıcaklık, Hava Akım Hızı ve Radyant Isıya bağlıdır. Azot Narkozu: Basınç 4 Atm yi geçtiğinde olabilir. Kaza Piramidi: Basınçlı Kap Testleri: Hidrostatik, Radyografi ve Ultrasonik. LD50: Öldürücü Doz. LC50: Öldürücü konsantrasyon. İş güvenliği uzmanı kısmi süreli olarak 1 den çok işyerinde çalışıyorsa; Yolda geçen süre haftalık çalışma süresinden sayılmaz. Ölümlü veya maluliyetle kazada ihmali varsa İSG Uzmanın belgesi 6 ay süreyle askıya alınır. Uzmanlık belgeleri 5 yılda 1, 30 saatlik eğitimle yenilenir. D. Sağlık Per. 18 saat eğitimle. 50+ çalışan ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin olduğu yerlerde İSG Kurulu kurulur. Ayda 1 toplanır. Kurul karar alırsa: Tehlikeli 2 Ayda 1, Az Tehlikeli 3 ayda 1 toplanabilir. Kurul başkanı işveren, sekreteri iş güvenliği uzmanı. 3 iş müfettişinden oluşan heyet işin durdurulmasına karar verebilir. Mülki Amir (Kaymakam) durdurma kararını 24 saat içerisinde yerine getirir. Acil durumlarda aynı gün içerisinde yerine getirilir. İşveren 6 iş günü içerisinde itiraz davası açabilir. Dava işin durdurulmasına engel değildir. Mahkeme 6 iş günü içerisinde karar verir. Karar kesindir. Söndürme ve Kurtarma ekibi 3 er kişiden, Koruma ve İlk Yardım ekibi 2 şer kişiden oluşur. Sayfa 3 / 18

4 ÇALIŞAN BAŞINA ÇALIŞMA SÜRELERİ İSG Uzmanı İş Yeri Hekimi Diğer Sağlık Personeli Az Tehlikeli < 10 Yılda 60 dk Yılda 25 dk. Yılda 35 dk. 10 Ayda 6 dk Ayda 4 dk. Ayda 6 dk. Tehlikeli Ayda 8 dk Ayda 6 dk. Ayda 9 dk. Çok Tehlikeli Ayda 12 dk Ayda 8 dk. Ayda 12 dk. TAM ZAMANLI İSG Uzmanı İş Yeri Hekimi Risk Değerlendirmesi Acil Durum Eylem Planı Periyodik S. Muayenesi Çok Tehlikeli Yılda 1 2 Yılda 1 Yılda 1 Tehlikeli Yılda 1 4 Yılda 1 3 Yılda 1 Az Tehlikeli Yılda 1 6 Yılda 1 5 Yılda 1 Çalışan Başına Destek Elemanı EĞİTİM 1) Arama, Kurtarma, Tahliye Periyot Süresi 2) Yangınla Mücadele Çok Tehlikeli Yılda 1 16 saat Her 30 Çalışan için 1 er kişi Tehlikeli 2 Yılda 1 12 saat Her 40 Çalışan için 1 er kişi Az Tehlikeli 3 Yılda 1 8 saat Her 50 Çalışan için 1 er kişi Yıllık Ücretli İzin Toplu İşten Çıkartma 1-5 YIL arası için en az 14 Gün arası çalışan için en az 10 kişi 6-14 YIL arası için en az 20 Gün arası çalışan için en az %10 15 YIL ve üzeri için en az 26 Gün 300 den fazla çalışan için en az 30 kişi Yıllık ücretli izin 18 yaşından küçükler ve 50 yaşından büyükler için 20 Günden az olamaz. İş Sözleşmesinin Feshi Ara Dinlenme 6 aydan az ise 2 hafta 4 saate kadar 15 dk 6 ay 1,5 yıl ise 4 hafta 4-7,5 saat 30 dk 1,5 yıl 3 yıl ise 6 hafta 7,5 saatten fazla ise 1 saat 3 yıldan fazla ise 8 hafta (Ara dinlenme mesaiden sayılmaz) (Fesih süresi içerisinde iş arama izni, günde 2 saat.) İşçi Sayısı İşçi Temsilcisi İşçi temsilcisi tam zamanlı çalışmalı En az 3 yıl deneyimli olacak. En az ortaöğretim mezunu Seçim 5 yıl geçerli. Çalışan temsilcileri kendi aralarında Baş Temsilci seçer. Sayfa 4 / 18

5 ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR Tolga ÜNLÜDALGIÇER - V 1.8 Çalışma Süresi: Günlük 7,5 saat; haftalık 45 saattir. Açıklama Günlük Çalışma Gece Çalışma Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçi Çalışılacak En Uzun Süre Günlük Haftalık 11 Saat 7,5 Saat 7,5 Saat Çocuk İşçi 7 Saat 35 Saat Genç İşçi 8 Saat 40 Saat Okula Devam Ediyorsa 2 Saat 10 Saat Kaynak İşlerinde Civa ile Çalışan Kurşun ile Çalışan Ağır Vasıta ile Çalışan 7,5 Saat 6 Saat 4 Saat 9 Saat Çalıştırılmayacaklar: Çocuk ve genç işçiler günde 14 saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Gece-Gündüz postalarında işçi 11 saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Gece-Gündüz vardiya değişiminde işçiler 24 saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. 20:00 06:00 arası sanayiye ait işlerde 18 yaş altı işçi çalıştırılamaz. Maden, tünel, kanalizasyon, kablo işlerinde kadın ve 18 yaş altı işçi çalıştırılamaz. Çağrı üzerine çalıştırılan işçi günde 4 saatten az, haftada 20 saatten az çalıştırılamaz. Gebe işçi: Doğumdan önce ve sonra 8 er hafta çalıştırılamaz. (Çoğul gebelikte doğum önce 10 hafta.) Emziren işçi: 12 ay boyunca gece çalıştırılamaz. Hafta tatili: Haftada 1 gün ve 24 saatten az olamaz. Çocuk ve Genç İşçilerin hafta tatili izinleri 40 saatten az olamaz. Fazla çalışma: Yılda 270 saati geçemez. Fazla sürelerle çalışmada ücret %25, fazla çalışmada ücret %50 arttırılarak ödenir. Ücretli izin: Bölünemez, bölünse bile en fazla 3 parça ve biri en az 10 günden fazla. İşçi ücretli izin kullanmadan en az 1 ay önce bildirir. Sayfa 5 / 18

6 Özel Risk Grupları: Kadınlar, Çocuklar ve Özürlüler. 1 yaşından küçük çocuklar için günde 1,5 saat süt izni. (Mesaiden sayılır.) İş yerinde kadın işçi varsa emzirme odası. 150 den fazla varsa YURT yapılır. Yurt iş yerine en fazla 250 mt mesafede olur. Daha uzaktaysa işveren servis ayarlar. ÇALIŞAN SAĞLIĞI Sağlık dosyaları 15 yıl saklanır. Tehlikeli Kimyasallar ile çalışmalarda ve özel durumlarda 40 yıl saklanır. (Asbest) İş yeri kapanırsa dosyalar SGK İl Müdürlüğüne teslim edilir. İş kazası yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, SGK İl Müdürlüğüne 3 iş günü içerisinde bildir. İşçilerin Sağlık Kontrolü: Radyasyonla çalışanlar Ayda 1 Kurşun Civa Arsenik 18 Yaşından küçükler Gece çalışan kadınlar 3 Ayda 1 6 Ayda 1 Gece Çalışanlar 2 Yılda 1 Gürültülü işlerde ODYOGRAM 6 Ayda 1 Tozlu işlerde Akciğer RADYOGRAFİSİ (Asbest) 2 Yılda 1 Dalgıçlar İşe başladıktan 15 gün sonra adaptasyon muayenesi İşten ayrıldıktan sonra 2 Yıl boyunca kontrol muayenesi Kişi Başına Hava Miktarları Hacim Debi Alan Yetişkin bir insanın ihtiyacı 30 m³/h Çalışma ortamında kişi başına hava hacmi ve alanı 10 m³ 2,5 m² Koğuşlarda kişi başına 12 m³ Kurşunla çalışanlarda 15 m³ Dalgıç odalarında 40 m³/h Kaynakçıya 100 m³ 284 m³/h Sayfa 6 / 18

7 PERİYODİK KONTROLLER Basınçlı kapların emniyet supabı Şerit testere ve bıçkı makineleri Solunum cihazlarının Maske ve Emniyet Supabı Aspirasyon tesisatı Emniyet kemerleri, halatları ve kancaları Çelik Halat, Zincir, Kanca Yapı iskeleleri Parlayıcı patlayıcı yerlerdeki elektrik tesisatı Motopomplar Solunum cihazının tümü ve manometre Kaldırma araçları (Hepsi) Paratoner, topraklama, elektrik tesisatı Buhar kazanı, kalorifer kazanı Basınçlı Hava Tankları Kompresörler LPG Tüpleri Manifold lu tüpler Akümülatör ve Transformatör Havalandırma ve Klima Tesisatı Günde 1 defa veya her vardiya başında Ayda 1 3 Ayda 1 6 Ayda 1 1 YIL Enerji nakil ve dağıtım hatları 2 Yılda 1 Taşınabilir Gaz Tüpleri (Dikişli, Dikişsiz) 3 Yılda 1 Basınçlı Gaz Tüpler LPG tanklarının emniyet valfleri Enerji nakil ve dağıtım hattı topraklaması Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar LPG Tankı vb. (Sıvılaştırılmış gaz tankları) 5 Yılda 1 10 Yılda 1 Basınçlı Kaplar Çelik Alüminyum Minimum et kalınlığı 2 mm 3 mm Maksimum Sıcaklık 300 C 100 C Taşınabilir Söndürme Cihazları Kontrol Dolum Hidrostatik Test Süre 1 Yıl 2 Yıl 4 Yıl Sayfa 7 / 18

8 GÜVENLİK KATSAYILARI Kaldırma Araçları Deney Katsayısı Dinamik 1,1 Statik 1,25 Manüel Çalıştırılan ve Kaldırma Aksesuarları 1,5 Basit Basınçlı Kap Çalışma Basıncı Hidrostatik veya Pnömatik Test, Çalışma Basıncının İmalattaki tasarım basıncı, azami çalışma basıncının 0,5 30 Bar 1,5 katı 5 Katı İSG Tüzüğü ( ) Makine Emniyet Yön. ( ) İp Halat 3 Zincir 4 Sapan 5 4 Halatın Bütünü ve Uçları 5 Tel-halat/halat-halat ucu 5 Çelik Halat 6 Dokuma Halat ve Sapan 7 Kaldırma araçlarının kancaları Elle Kaldırma 3 Mekanik 4 Erimiş Metal vb. 5 İş yeri merdiveni 4 (500 kg/m²) Çelik Tel Halat Ne Zaman Değiştirilir? Halat Çapı İncelme Tel Sayısı Kopan Tel Açıklama Kopan Tel (mm) (mm) 7 %12 Seal Özel Çelik Halat % ,0 19 %20 Üçgen Bükümlü ,5 37 %25 Özel Çelik Halat % ,0 61 %25 Özel Çelik Halat %20 Zincirlerde uzama %5 e kadar müsaade edilir. Zincir baklalarındaki aşınma bakla kalınlığının ¼ üne kadar müsaade edilir. Basınçlı kapların emniyet ventili çalışma basıncının 1,1 katında açılacak. 5 ton ve üzeri raylı vinçlerde 2 fren olacak. Tambur üzerinde son 2 sarım kalacak. Flanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olacak. Sayfa 8 / 18

9 MESAFELER CE işaret yüksekliği Delikli ızgara arası açıklı Gaz Hortumları Emniyet Kemeri Yakıcı Gaz Hortum Çapı Yanıcı Gaz Hortum Çapı En az Hortum Uzunluğu Kalınlık Genişlik Taşıma Kapasitesi 5 mm 2 cm 6 mm 9 mm 5 mt 6 mm 12 cm 1150 kg Kimyasalların koyulacağı mak. Yükseklik Ray üstünde çalışan vinçlerde geçit ve sahanlık Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yolda 40 cm 45 cm 75 cm Koridor Genişliği Alçak Gerilim (1.000 V ve altı) 60 cm Yüksek Gerilim (1.000 V üzeri) 80 cm Merdiven Genişliği Bakım işlerinde kullanılan Bakım işleri dışında kullanılan 55 cm 110 cm Kaçış Yolu Merdiveni Genişlik Yükseklik En az Kişi Sayısı > 50 Yüksek Binalar 80 cm 100 cm 120 cm 210 cm Kaçış Yolu Kapısı Genişlik Yükseklik 80 cm 200 cm Kaçış Rampalarının Eğimi %10 İşçi ve tezgâh arası Makinalar arası en az mesafe Koğuşlarda yataklar arası en az Koğuşlarda min. Tavan yüksekliği Meskul Mahaldeki Yapı İşlerinin Çevresi Kaynak Yapılan Yerdeki Paravan Yüksekliği İşyeri yapı yüksekliği Kaynak işlerinde min. yapı yüksekliği Temiz Hava Maskelerinin Hortumları En Fazla 80 cm 80 cm 280 cm 200 cm 3 mt 5 mt 15 mt Sayfa 9 / 18

10 YANGIN Tipi Madde Uygun Söndürücü Uygun Olmayan Söndürme Yöntemi A Katı Çok maksatlı KKT, Su Kenardan Merkeze B Sıvı KKT, CO2, Köpük Merkezden Kenara C Gaz KKT, CO2 Doğru D Metal Kuru Metal Tozu CO2 YANGIN Ulaşım Mesafesi Yerden Yükseklik Taşınabilir Söndürme Cihazları (4~12 kg) 25 mt 90 cm Yangın Dolapları 30 mt Yangın Uyarı Butonları 60 mt cm Acil Durum Yönlendirme İşaretleri cm Çok Riskli 50 mt Hidrantlar Riskli 100 mt Orta Riskli 125 mt Az Riskli 150 mt Çok Tehlikeli 15 m Korunmuş alana Tehlikeli mesafe 30 m Az tehlikeli MEKÂN Jeneratör Yangın Güvenlik Holü Acil durum aydınlatması Yangın kompartımanı Kazan dairesi Min. Dayanım Odası 120 dk Kapısı 90 dk Duvar 120 dk Kapısı 90 dk <200 kişi 60 dk >200 Kişi 120 dk 60 dk. 120 dk Gerekli Elektrik Kabloları 60 dk Acil durum asansörü 60 dk En az 1.8 m² Bitişik nizamlı binalarda, orta duvar 90 dk 6 kg Kuru Kimyevi Tozlu Taşınabilir Söndürme Cihazları Düşük tehlikeli 500 m² Orta Tehlikeli 250 m² Yüksek Tehlikeli 250 m² Acil Çıkış Kapıları Kişi Sayısı Kapı Adeti Yüksek Tehlikeli 25+ Her Mekân arası ise 4 Yüksek Bina: Bina yüksekliği m den, yapı yüksekliği m den fazla olan binalar. Sayfa 10 / 18

11 Yangın Dolabı Ne Zaman Zorunlu? Yüksek Binalarda, m² ve üzeri imalathane, atölye, depo vb. yerlerde 600 m² den büyük Kapalı Otoparklarda, 350 kw ve üzeri kazan dairelerinde Otomatik yağmurlama (Sprinkler) sistemi ne zaman zorunlu? Konut harici bütün yüksek binalarda, mt ve üzeri konutlarda 600 m² ve üzeri kapalı otoparklarda, m² yi geçen katlı mağazalarda Hastane, huzurevi vb. yerlerde sulu veya temiz gazlı söndürme cihazları tercih edilmelidir. Otopark, depo vb. yerlerde tekerlekli tip söndürme cihazı tercih edilmesi mecburidir. Tasarım Basıncı Debi Dayanım Süresi Yangın Dolabı 400 kpa 100 lt/dk Hidrant 700 kpa 1900 lt/dk 90 Dk. Yapı alanı m² ve üzerinde ise Dış Hidrant sistemi zorunlu m² ve üzerindeki kapalı otoparklarda mekanik duman tahliye sistemi zorunludur. 100 ve üzeri kişi bulunan endüstriyel mutfaklarda Davlumbaz Söndürme sistemi zorunlu. Sirenler db(a) sesinde ve ortam ses seviyesinden en az 15 db(a) fazla olacak. Alarm ve tahliye denemeleri 6 ayda 1 Yanmanın devamı için en az %16 oksijen gerekli. Kazana ait baca duvarları en az 500 C ye dayanmalı Yerüstü Dökme LPG depo etrafı 180 cm tel örgü ile çevrilir. LPG depolanacak yerler birleşik ve çok katlı olamaz. Dolum yeri stok kapısına en az 5 mt mesafede olmalı. Dedektör Tipleri: Duman, Isı, Beam. ELEKTRİK Statik Elektriği karşı: Topraklama, nemlendirme, izolasyon ve iyonizasyon. Güvenlik transformatörünün çıkış devresine en fazla 1 adet elektrikli el aleti bağlanabilir Volt ve altı Alçak Gerilim, üstü Yüksek Gerilim. Alternatif akımda 50 V, Doğru akımda 120 V ve üzeri tehlikeli. Voltaj Aralığı Yaklaşma Mesafesi Toprak Kaçak Fazlar Arası 0,6-1,5 kv 30 cm Akım Şalteri 1,5-50 kv 50 cm Daire 30 ma 220 Volt kv 120 cm Bina 300 ma 380 Volt kv 200 cm kv 350 cm Sayfa 11 / 18

12 GÜRÜLTÜ Lex, 8 saat P Tepe Ne yapılır? En düşük maruziyet eylem değeri 80 db(a) P=112 Pa KKD hazır bulundurulur. En yüksek maruziyet eylem değeri 85 db(a) P=140 Pa KKD kullanılır. Maruziyet sınır değeri 87 db(a) P=200 Pa Çalışılmaz. 103 db(a) da çalışma süresi mak. 7,5 dakika (1/8 saat) Kaynak esnasında db(a) ses oluşur. 110 db(a) pik ses oluşabilir. 0 db(a) işitme eşiği, 140 db(a) ağrı eşiğidir. (Kulak zarı yırtılır.) İşitme kaybı Hz civarında olur. 85 db(a) + 85 db(a) = 88 db(a) [3 db(a) eklenir.] Ses Dozimetri ile ölçülür. İnsan kulağı 20Hz - 20KHz frekans aralığındaki sesleri duyar. Genç ve sağlıklı bir kişi 20µPa 200 Pa şiddet aralığındaki sesleri duyar. Gürültülü işlerde çalışacakların işe başlamadan ve 6 ayda bir Odyodramları alınır. Gürültüye karşı yükümlülük 6 ay. Meslek Hastalığı sayılabilmesi için en az 2 yıl çalışılması lazım veya sürekli 85 db(a) da 30 gün. TİTREŞİM Etkin Sınır Problem Titreşim Hissi Tüm Vücut 0,5 m/s² 1,15 m/s² Bel bölgesi ve omurgada 1 80 Hz El - Kol 2,5 m/s² 5 m/s² Damar, kemik, eklem, sinir, kas 1 Hz Hz Titreşimden kaynaklı meslek hastalığı yükümlülük süresi 2 yıl. Titreşim en çok beyaz parmak hastalığı yapar. Ölçümlerde Oktav Bandı kullanılır. HAVALANDIRMA m² üzeri kazan dairesi veya kapalı otoparklarda mekanik duman tahliye sistemi. Yer altı depolarının havalandırma ağzı yerden 2,5 mt yukarıda olacak. Sayfa 12 / 18

13 AYDINLATMA Aydınlatma Şiddeti Işık Şiddeti Işık Akısı Lüks Kandela (Mum) Lümen 1 Lüks: Acil Durum Aydınlatması 10 Lüks: Kaçış Yolları 20 Lüks: Avlu, açık alan. 50 Lüks: Kaba malzeme taşınması. 100 Lüks: Kaba montaj, kazan dairesi, WC 200 Lüks: Normal montaj, kaba işlerin yapıldığı yerler. 200 Lüks: Kaynak yapılan yerler 300 Lüks: Ayrıntıların yakından seçilmesi gereken. 500 Lüks: Büro ve benzeri sürekli dikkat gerektiren Lüks: Hassas işlerin sürekli yapıldığı yerler. Kapalı alanlarda (ofis vb.), pencere alanı döşeme alanının %10 undan az olamaz. Işık ortama 3 yolla yayılır. Konveksiyon (Taşınım), Kondüksiyon (İletim), Radyasyon (Işınım). KAYNAK İŞLERİ Kaynak işlerinde deri eldiven ve ceket ile yanmaz tabanlı çelik burunlu ayakkabı kullanılır. FFP2 Kaynak maskesi kullanılır. Azot oksitler, Ozon ve fosgen oluşur. (NO, NO 2, O 3 ) Yanıcı maddeler en az 10 mt uzağa konur. Kazan gibi kapalı yerlerde en fazla 48 V ile kaynak yapılır. (50 Volt ve üzeri öldürücü) Kaynak yapılan yerlerde en az 200 Lüks aydınlatma olmalıdır. Kaynak Makinesi Voltaj Aralığı Boşta Çalışırken AC 70 V DC V V Sayfa 13 / 18

14 KİMYASAL MADDELER Kimyasal Sınır Değeri Basınçlı Tüp Mevcut Yeni Renk TS EN Asbest : 0,1 lif/cm³ Oksijen Mavi Beyaz Kurşun : 0,15 mg/m³ Azot Yeşil Siyah Civa : 0,02 mg/m³ Hidrojen Kırmızı Kırmızı Arsenik : 0,5 mg/m³ Karbondioksit Siyah Gri Metal Oksit : 2 mg/m³ Asetilen Sarı Karbon Sülfür : 20 ppm Helyum Kahverengi Benzen : %1 Argon Açık mavi Koyu Yeşil Hidrokarbonlar : %1 LPG Gri / Mavi Karbon Dioksit Havadan Ağır Kükürt Dioksit Havadan Ağır Zehirli Karbon Monoksit Havadan Hafif Patlayıcı Zehirli Hidrojen Siyanür Havadan Hafif Zehirli Hidrojen Sülfür Havadan Hafif Yanıcı Zehirli Hidrojen Havadan Hafif Yanıcı Patlayıcı Metan Havadan Hafif Patlayıcı Azot Havadan Hafif Parlayıcı Gaz Parlayıcı Sıvı Parlayıcı Katı Asetilen Karbon Sülfür Fosfor Penteklorür Basit Boğucu CO2, H2, Metan, Etan, Propan Kimyasal Boğucu CO, Hidrojen Sülfür, Hidrojen Siyanür Tehlikeli Kimyasal: Mesleki maruziyet sınır değeri belirlenmiş madde. BLEVE: Patlayan sıvı, kaynayan buhar patlaması. UVCE: Sınırlandırılamayan buhar bulutu patlaması. Kriyojenik: Kaynama noktası -150 C nin altındaki sıvılar. Azot, Helyum, Oksijen, Argon. Karpit, Potasyum, Lityum Alüminyum Hidrür suyla temasında ortama parlayıcı gaz yayar. ILO ya göre Kimyasallar: Reaktif, Zehirli ve Kanserojen Madde olarak 3 e ayrılır. Tehlikeli madde taşıyan taşıtlarda 4 rakamlı tanımlayıcı bilgili TURUNCU renkli plaka. Sayfa 14 / 18

15 MADEN Kapalı alanlarda üst, orta ve tabandan 3 er kez ölçüm yapılır. Grizulu ocaklarda 25 mt kontrol sondajı ve 10 günde 1 ölçüm yapılır. Tozlu kömür ocaklarında ayda 1 ölçüm yapılır. Fenni nezaretçi 15 günde 1 denetim yapar. Sonuç noter onaylı deftere işlenir. Maden haritaları her ayın sonunda işlenir. 1 Kişi en fazla 10 kg patlayıcı taşıyabilir. İnsan taşıyan kafes hızı: Otomatik ise 12 m/s, sesli işaretli ise 6 m/s den fazla olamaz. Kafes tamburlarında en az 3 tam sarım olmalı. Madende 6 ay çalışmış işçi deneyimli sayılır. Toz hastalığı Pnömokonyoz. Meslek hastalığı sayılabilmesi için en az 3 yıl çalışmış olmalı kişi varsa Tozla Mücadele Birimi kurulur. TMB 100 km çapında ortaklaşa 1 adet kurulur. Kurtarma istasyonu 50 km çapında 1 adet kurulur. 18 yaş altı, Kadın ve mesleki eğitim almamış olanlar Madenlerde çalıştırılamaz. Grizulu ocaklarda bakır kapsül kullanılır. Kömür ve kükürt ocaklarında elektrikli kapsül kullanılır. Alüminyum kullanılamaz. Yanıcı ve patlayıcı toz varsa fitil ile ateşleme yapılmaz. 5 ten çok lağımın seri ateşlemesi elektrikli yapılır. En fazla 0,25 ohm fark olabilir. Patlamamış lağımın en az 30 cm yanına yeni bir delik açılır. Kurtarma ekibi en az 10 kişi veya %3 olmalı. Madenlerde hava hızı 8 m/s yi geçemez. Patlayıcı depo sıcaklığı 8-30 C olmalı. 50 kg a kadar patlayıcı madde deposuna en az 1 adet 90 dirsek. 50kg den fazla ise 2 dirsek. METAN: %1 Ateşleme Durdur, %1,5 Elektrik Kes, %2 İşçiler Dışarı, %4,5-%14 Patlama Düz ve eğimli yollarda Metan en fazla %1,5 ; hava dönüş yolunda %1,0 olmalı. Patlama Değerleri: LPG: %2 ~ 9, - Doğalgaz: %5 ~ 15 - Metan: %4,5 ~ 14 Sayfa 15 / 18

16 SAĞLIK İş Hijyeni: Çalışma ortamındaki risklerin önceden tahmini, ölçümü ve önlenmesi için yapılan işlemleri kapsar. Grup 1: Hastalık yapmaz. Grup 2: Hastalık Yapar. Topluma yayılmaz. Grup 3: Topluma yayılır. Tedavisi var. Grup 4: Tedavi yok. BAKTERİYEL Şarbon Lejyoner hastalığı Tüberküloz, Brusella Menengokoksit, Menenjit Difteri, Boğmaca VİRAL Hepatit-B Kızamık, Kızamıkçık Kabakulak, Suçiçeği Varisella Zoster Herpes enfeksiyonu Açıklama Asbest Titreşim Pamuk Tozu Berilyum ve Kadmiyum Cıva Solvent, beyaz fosfor ve Arsenik Yaptığı Hastalık Asbestoz, Mezotelyoma, Akciğer kanseri, Mide-Bağırsak Kanseri Beyaz Parmak Hastalığı Bisinosiz Kanser Kronik Böbrek Hastalığı Kronik Karaciğer Hastalığına TOZ: 0,1 150 mikron arası havada asılı duran taneciklerdir. Gravimetrik yöntemle ölçülür. Pnömokonyoz: 0,1 5 Mikron arasındaki tozlar en zararlıları. (Ölçüsü 5-3-3) Asbest, Faz Kontrast mikroskobu ile sayılır. Fibrojenik potansiyeli en fazla olan kömür tozu dur. Solunum açısından sağlığa en zararlı - kuvars tozu dur. Solunum açısından sağlığa en zararsız - mermer tozu dur. (İnert tozdur.) İnert Toz: Akciğerlerde birikir ama hastalık yapmaz. Anamnez: Doktorun teşhis koymak için hastaya sorular neticesindeki Hastanın Öyküsü. Sayfa 16 / 18

17 PATLAYICI ORTAMLAR Patlayıcı Ortam Sürekli, Sık Sık Ara Sıra Yok veya Çok Kısa Gaz BÖLGE 0 BÖLGE 1 BÖLGE 2 Toz BÖLGE 20 BÖLGE 21 BÖLGE 22 Bölge Koruyucu Ekipman 0, , 21 1, 2 2, 22 1, 2, 3 Patlayıcı maddenin patlaması için Oksijene ye ihtiyacı yoktur. Maden, metal, yapı işleri, tehlikeli kimyasalların ve büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde Risk Değerlendirmesi yapılmamışsa iş durdurulur. IŞINLAR İyonlayıcı Radyasyon Kozmik Alfa Beta Gama X-Işını Nötron Proton İyonizan Olmayan Radyasyon Görünür Işık Mor Ötesi Kızıl Ötesi Mikrodalga Radyodalga TV Dalga Işın Tipi Gama ve X Işını Beta ve Nötron Korunma Yöntemi Kurşun ve Beton duvar Plastik Paravan BARETLER Baretler 4 kg bilyenin 1,5 mt. den üzerine düşmeye dayanımlı olmalıdır. Plastik baretler 600 volta kadar güvenlik sağlar. Elektrik işlerinde kullanılan yalıtkan baretler 30,000 volta dayanıklıdır. Elektrik tehlikesinin çok az olduğu işlerde alüminyum baret kullanılır. TAŞIMACILIK SRC 1 Uluslar arası Yolcu Uluslar Arası SRC 2 Yurtiçi Yolcu Tehlikeli Madde Taşımacılığı SRC 3 Uluslar arası eşya ADR Karayolu SRC 4 Yurtiçi Eşya RID Demiryolu SRC 5 Uluslar arası Tehlikeli Madde IMDG Denizyolu Sayfa 17 / 18

18 TEHLİKE İŞARETLERİ Yasaklayıcı İşaret Uyarı İşareti Emredici İşaret Acil Çıkış Yangın Biyolojik Tehlike Engeller Ve Tehlikeli Yerler EL İŞARETLERİ BAŞLAT KES DUR KALDIR İNDİR TAMAM DÜŞEY MESAFE YATAY MESAFE İLERİ GERİ NOT: Öneri ve tavsiyeleriniz için a mail atabilirsiniz. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Herkese sınavda ve hayatta başarılar. Tolga ÜNLÜDALGIÇER Sayfa 18 / 18