Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Alan Uygulamaları ve İş kollarına Özel Sağlık Riskleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Alan Uygulamaları ve İş kollarına Özel Sağlık Riskleri"

Transkript

1 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Alan Uygulamaları ve İş kollarına Özel Sağlık Riskleri İSG 504 III 2T+4P 4 10 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Zorunlu Prof.Dr. Nadi Bakırcı Prof.Dr. Nadi Bakırcı Dönemlik Yok İş yerlerinde sağlık riskini değerlendirmek, korunma stratejileri geliştirmek, işyerinde var olan iş sağlığı ve güvenliği sistemlerini değerlendirmek için bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ev iş kollarına özel sağlık risklerinin tanımlanması Dersin sonunda katılımcılar - İşkoluna özel sağlık riskleri değerlendirmesini yapabilecek o Temel adımları tanımlama o Gezi-gözlem yolu ile inceleme yapma (walk-through survey) o Sağlığa zararlı etkenleri-tehlikeleri tanımlama o Çevreye yönelik değerlendirme yapma o İşçinin sağlık durumunu değerlendirme o İşyerinde korunma stratejisi geliştirme - Var olan iş sağlığı ve güvenliği sistemlerini değerlendirebilecek - İş yerlerinde afet ve acil durum planlarını değerlendirebilecek Dersin İçeriği - İşkolu kavramı- iş kolu sınıflandırmaları - İşkoluna özel sağlık riskleri - iş yerinde sağlık risklerinin değerlendirilmesi o Temel adımlar o Gezi-gözlem yolu ile inceleme yapma (walk-through survey) o Sağlığa zararlı etkenleri-tehlikeleri tanımlama o Çevreye yönelik değerlendirme yapma o İşçinin sağlık durumunu değerlendirme o İşyerinde korunma stratejisi geliştirme - Var olan iş sağlığı ve güvenliği sistemlerinin değerlendirilmesi - İş yerlerinde afet ve acil durum planlarını değerlendirme Önerilen Kaynaklar - ILO, Encyclopedia of Occupational Health and Safety, Asfahl CR. Industrial Safety and Health Management. Prentice Hall, Plog BA. Fundamentals of Industrial Hygiene. National Safety Council, Friend MA, Khon JP. Fundamentals of Occupational Safety and Health. Government Institutes, Harrison BM. Essentials of Occupational Health Nursing,Blackwell

2 Scientific Publications, NIOSH, A Guide to the work-relatedness of disease. - Harrington JM. Occupational Health, Blackwell Science; 4th edition Rees CD. Occupational Health and Safety Management: A Practical Approach, CRC Press 2003 Öğretim Yöntemi Sınıf dersleri. İşyerlerinde gözlem yapma, uygulamalara katılma, stratejiler geliştirme. Saha deneyiminin paylaşılması. Proje geliştirme. Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 20 Proje/Ödev/Seminer 40 Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 40

3 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U+K Kredisi AKTS Saati Eğitim Becerileri İSG 554 I 2 T + 2 U 3 6 Dersin Koordinatörü Dersin Öğretim Elemanları Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Seçmeli Yrd. Doç. Dr. Melike Şahiner Yrd. Doç. Dr. Melike Şahiner Prof.Dr.Nadi Bakırcı Doç.Dr. Pınar Topsever Dönemlik Yok Bu dersin amacı iş sağlığı alanında uzman olacak kişilere sağlık alanında eğitici olmak ve eğitim vermek için gerekli olan temel bilgi ve becerileri edindirmek ve eğitim uygulamaları sırasında kullanılacak olan temel iletişim becerilerini kazandırmaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. Öğrenme ve öğretme süreçlerinin özelliklerini tanımlar. 2. Eğitim planlamasının bileşenlerini açıklar ve birbiriyle ilgisinietkileşimini tartışır. 3. Öğrenme çıktılarını-eğitim kazanımlarını- yazar. 4. Kazanımlara uygun eğitim stratejilerini (yöntem ve içerik) belirler. 5. Ölçme ve değerlendirmenin temel özelliklerini tanımlar. 6. Beceri eğitiminin özellikleri ile beceride koçluk uygulamalarını ilişkilendirerek tartışır. 7. Bir eğitim oturumunu planlar ve sunar. 8. Olumlu eğitim ortamı hazırlama ve büyük ve küçük gruplarda etkili iletişim kurmanın temel özelliklerini tartışır. 9. İş sağlığı alanında eğitim olanakları ve konuyla ilgili düzenlemeleri tartışır. Dersin İçeriği - Yetişkin öğrenmesi - Öğrenme ve öğretme süreçleri - Eğitim planlamasının temelleri - Eğitimde gereksinin belirlenmesi - İş sağlığı alanında eğitimin özellikleri - Öğrenim kazanımları nasıl belirlenir, nerelerde ve nasıl kullanılır? - Eğitim stratejileri ve eğitim yöntemleri - Ölçme değerlendirmenin temel özellikleri - Ölçme değerlendirmede kullanılan yöntemler ve uygulama alanları - Beceri eğitimi ve koçluk nedir, nasıl uygulanır? - Eğitim ortamlarının hazırlanması - Eğitim modüllerinin hazırlanması - Sunum teknikleri - Sözlü ve sözsüz iletişim - Eğitim ortamında iletişim

4 Önerilen Kaynaklar - A practical guide for medical teachers, Dent, J. A., & Harden, R. M,. 2009, London, Elsevier. - Tıp Eğitiminde Ölçme Değerlendirme için Pratik Rehber, Zubair Amin ve ark., 2011, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul. - Human Learning, Ormrod, J.E., 2009, Pearson Education, New Jersey, USA. Öğretim Yöntemi Sınıf dersleri, küçük grup çalışmaları Değerlendirme Yöntem(i/leri) Yazılı sınav ve performans Etki Oranı % değerlendirme Ara Sınavlar 30 Proje/Ödev/Seminer 30 Laboratuar/Klinik Beceri - Yarıyıl Sonu Sınavı 40

5 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Ergonomi İSG 552 II 3T 3 6 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Seçmeli Prof.Dr. Zeynep Güven Prof.Dr. Zeynep Güven Prof.Dr. Nadi Bakırcı Dönemlik Yok Çalışma ortamının fiziksel, sosyal ve psikolojik yapısının çalışan üzerindeki etkilerini öğrenmek, ergonomi ve iş fizyolojisi alanında temel bilgi ve beceri kazanmak. Dersin sonunda katılımcılar - Ergonomi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek - Antropometri bilgilerini ergonomide kullanabilecek - Ofis ergonomisinin temel özelliklerini tanımlayabilecek - Çalışma alanlarının tasarımını ergonomik açıdan değerlendirebilecek - El araçlarının tasarımı ve kullanımını ergonomik açıdan değerlendirebilecek - İş ile ilgili uyarıların nasıl algılanabileceğini değerlendirebilecek - Yorgunluk ve fizyolojik temelin açıklayabilecek, - Çalışma ortamının ve yapılan işin ergonomik değerlendirmesini yapabilecek - Önleyici müdahale programlarına örnek verebilecek. Dersin İçeriği - Ergonomi ile ilgili temel kavramlar - Antropometri - Yorgunluk ve dinlenme - İnsan-makina-teknoloji ilişkisi - Çalışma alanlarının tasarımı - Çalışma duruşları ve ağır kaldırma - Elle çalışma ve el araçlarının kullanımı - Ofis ergonomisi - Uyarılar ve algı - Çalışma ortamının ve yapılan işin ergonomik değerlendirmesi - Önleyici müdahale programları Önerilen Kaynaklar - Introduction to ergonomics, R.S. Bridger, Mc graw Hill, Güler Ç. (Editör). Ergonomiye giriş. Ankara Tabip Odası Güler Ç (Editör) Hekimler ve mühendisler için sağlık boyutuyla ergonomi. Palme Yayıncılık Ergonomics. KH E Kroemer, H B Kroemer, K E Kroemer-Elbert, Prentice Hall, 1994

6 Öğretim Yöntemi Sınıf dersi, tartışma, problem çözme, proje hazırlama. Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 20 Proje/Ödev/Seminer 30 Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 50

7 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Etiğe Giriş BİY 503 I 3T 3 6 Seçmeli Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman Dersin Öğretim Elemanları Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman, Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli Dersin Süresi (Dönemlik Yarım Dönemlik /Yıllık) Derse katılanların etik alanının temel kavram ve yaklaşımları ile temel düzenlemelerini öğrenmelerini sağlamak Dersin sonunda katılımcılar - Felsefe, etik, biyoetik, tıp etiği, klinik etik, deontoloji gibi temel kavramları açıklayabilir, - Temel etik yaklaşımlarını tartışabilir - Etik ikilemlerin ayırt edilmesi, çözümlenmesi ve iyi nin belirlenmesi için akıl yürütebilir - Tıp etiğiyle ilgili ulusal / uluslararası, yasal / yasal bağlayıcılığı olmayan temel düzenlemeleri açıklayabilir. Dersin İçeriği - Temel tanımlar ve kavramlar: Felsefe, Aksiyoloji, Etik (Normatif etik, Non-normatif etik, Metaetik), Biyoetik, Tıp etiği, Klinik etik, Deontoloji, Ahlak, Adalet, İyi, Erdem, İkilem, Çıkar çatışması, Sağlık- Hastalık, Sağlık hizmeti, Tıp - Etik alanında temel yaklaşımlar: Mutlakçı ve göreci yaklaşımlar, Deontolojik yaklaşım, Utiliteryanizm, Erdem etiği, Eşitlikçi yaklaşım, İlkecilik - Etik ikilemleri ayırt etmek, tüm boyutları ile / bağlamı içinde çözümlemek ve korunması gereken değerlerle haklı çıkarılabilen çözüm üretmek - Tıp etiğiyle ilgili ulusal / uluslararası, yasal / yasal bağlayıcılığı olmayan temel düzenlemeler Önerilen Kaynaklar 1. Thomas Beauchamp, James Childress, Principles of Biomedical Ethics, New York, 5th edition, Oxford University Press, $40.46, Paperback, Peter Singer, The Cambridge Textbook of Bioethics. Viens AM, eds. New York: Cambridge University Press; Beauchamp T, LR Walters, J Kahn, A Mastroianni (editors), Contemporary Issues in Bioethics, 7th edition, wadsworth, USA Veatch, RM, Medical Ethics, Jones and Bartlett Publishers, Canada 1989 Öğretim Yöntemi Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, proje çalışmaları Değerlendirme Etki Oranı % Yöntem(i/leri) Ara Sınavlar 30 Proje/Ödev/Seminer 40 Yarıyıl Sonu Sınavı 30

8 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi İş Hijyeni ve İş Güvenliği İSG 506 II 3 T 3 6 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi(lerı) Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Zorunlu Prof.Dr. İrfan Güney Prof.Dr. İrfan Güney Prof.Dr. Nadi Bakırcı Dönemlik Yok Çevresel ve endüstriyel kirleticilerin tanımlanması, tespiti, değerlendirilmesi ve kontrolü konusunda bilgi kazanmak; iş güvenliğini değerlendirmek için temel bilgi ve becerileri edinmek. Dersin sonunda katılımcılar, - Çevresel ve endüstriyel kirleticilerin türleri ve özelliklerini açıklayabilecek - Kirleticilerin çevresel etkileri ve çevresel davranışlarını karşılaştırabilecek - Ortamdaki kirleticilerin tespitinin hangi yöntemlerle yapılabileceğini açıklayabilecek ve temel kirleticilerin ölçümünü yapabilecek (işyeri ortamında ölçüm ve izlem yöntemleri, sınır değerler) - Kirleticilere yönelik kontrol yöntemlerini planlayabilecek - Çalışma ortamında güvenliğin değerlendirilmesini yapabilecek - İş kazalarını araştırabilecek ve değerlendirebilecektir. Dersin İçeriği - Çevresel ve endüstriyel kirleticiler; türleri ve özellikleri - Kirleticilerin çevresel etkileri ve çevresel davranışları - Ortamdaki kirleticilerin tespiti (işyeri ortamında ölçüm ve izlem yöntemleri, sınır değerler) - Kirleticilere yönelik kontrol yöntemleri - Çalışma ortamında güvenliğin değerlendirilmesi - İş kazalarını araştırma ve değerlendirilme yöntemleri Önerilen Kaynaklar Öğretim Yöntemi - Asfahl CR. Industrial Safety and Health Management. Prentice Hall, Plog BA. Fundamentals of Industrial Hygiene. National Safety Council, Friend MA, Khon JP. Fundamentals of Occupational Safety and Health. Government Institutes, 2003 Sınıf dersleri, örnek problem çözümleri, işyeri ziyaretleri ve tartışma. Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 40

9 Proje/Ödev/Seminer Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 60

10 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Saati İş Psikolojisi İSG 553 III 2 T 2 4 Dersin Koordinatörü Dersin Öğretim Elemanları Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Seçmeli Yrd. Doç.Dr.Ferzan Curun Yrd. Doç.Dr.Ferzan Curun Dönemlik Yok Bu dersin amacı iş yerindeki insan davranışlarına ilişkin temel kuram, kavram ve araştırma sonuçlarını öğrenmek ve iş psikolojisi konusunda anlayış ve bakış açısı kazanmaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler: 10. İş ve çalışma kavramlarını bu kavramların psikolojik işlevlerini açıklayabilecek 11. Güdülenme kavramını ve güdülenme kuramlarını tanımlayabilecek ve işe güdülenmeyi tanımlayabilecek 12. İş stresini ve onunla başa çıkma konusunu tanımlayabilecek 13. İşyerindeki ilişki dinamiklerini ilgili kuramlar çerçevesinde açıklayabilecek 14. İşyerinde yıldırma, psikolojik taciz kavramları hakkında bilgi sahibi olacak. 15. İş yerinde bireysel ayrılıkların, kişiliğin, değerlerin, tutumların etkilerini açıklayabilecek 16. Pozitif psikoloji alanı temelinde iş psikolojisine ilişkin bir bakış açısı geliştirebilecek 17. Kültürün iş üzerindeki etkilerini bilebilecek Dersin İçeriği - İş ve çalışma kavramları, iş psikolojisine ilişkin tarihçe - Motivasyon teorileri, iş motivasyonu İş stresi ve iş hayatında stres yönetimi - İş yerinde kişiler arası ilişkiler - Kişilik, değerler, tutumlar ve kavramların iş yerinde etkileri - İşyerinde yıldırma, psikolojik taciz. - İş yerinde çatışma ve çatışma yönetimi - İş yerinde güç ve güç oyunları - İş yerinde iletişim - Pozitif psikoloji bakış açısı ile iş davranışları - Kültürel psikoloji ve iş davranışları Önerilen Kaynaklar Warr, P. Ed. (2002). Psychology at work. Penguin: London Curun, F. (2013). Motivasyon. H.Coşkun ve N. Özbacı (ED.). Psikolojiye

11 Giriş. Lisans Yayıncılık. Curun, F. (2013). Stres ve Çatışma. L. Bilgin ve A. Özdemir (Ed). Davranış Bilimleri. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları Öğretim Yöntemi Değerlendirme Yöntem(i/leri) Sınıf dersi, araştırma, tartışma Ara Sınavlar 40 Proje/Ödev/Seminer - Laboratuar/Klinik Beceri - Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Etki Oranı %

12 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku İSG 505 I 3T 3 8 Seçmeli Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Arzu Arslan Ertürk Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Yrd.Doç.Dr.Arzu Arslan Ertürk Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dönemlik İş sağlığı ve güvenliği alanındaki ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi ve mevzuatı incelemek ve bu açıdan uygulamaları incelemek Dersin sonunda katılımcılar - İş güvenliği hukuku ve iş güvencesi kavramını açıklayabilecek, - Sosyal haklar ve sosyal koruma kavramlarını açıklar ve örnekleri ile tartışır, - İş sağlığı ve güvenliği alanındaki ulusal ve uluslararası mevzuatın tarihsel olarak değişimini açıklar, - İş sağlığı ve güvenliği alanındaki ulusal mevzuatı tanımlar ve uygulamada önemli olan maddeleri açıklar - İş sağlığı ve güvenliği alanındaki uluslararası antlaşmaları tanımlar ve uygulamada önemli olan maddeleri açıklar Dersin İçeriği - İş güvenliği hukuku-iş güvencesi, - Sosyal haklar ve sosyal koruma - İş sağlığı ve güvenliği alanındaki ulusal mevzuat - İş sağlığı ve güvenliği alanındaki uluslararası antlaşmalar Önerilen Kaynaklar Esin A. Yeni Mevzuatın Işığında İş Sağlığı ve Güvenliği. TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 2004 Sarper Süzek, İş Hukuku, Beta Yayınları, 2011; Mollamahmutoğu A, Astarlı M. İş Hukuku, Turhan Yayınları, 2011; Kabakcı M. Avrupa Birliği Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Temel Yükümlülükleri. Beta Yayınları, 2009 Öğretim Yöntemi Sınıf dersi, olgu çözümleme, tartışma Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 40 Proje/Ödev/Seminer Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 60

13 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş İSG 501 I 3T + 2P 4 12 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Zorunlu Prof. Dr. Nadi Bakırcı Prof. Dr. Nadi Bakırcı Dönemlik Yok İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel konular hakkında bilgi ve beceri kazandırmak Bu dersin sonunda katılımcılar, İş sağlığının tarihçesini, temel kavramlarını ve ilkelerini tanımlayacak, Çalışma ile sağlık arasındaki ilişkiyi tanımlayacak Çalışma yaşamında koruma kavramını tanımlayacak Riski tanımlayacak ve risk değerlendirmesi yapabilecek Meslek hastalığı ve iş kazası kavramlarını açıklayabilecek İş hijyeni ve iş güvenliği bilgileri edinecek Ergonominin bilgilerini edinecek İş fizyolojisi ve psikolojisi konusunda bilgi edinecek Çalışma hayatında duyarlı grupların özelliklerini tanımlayacak (Çocuk işçiler, kadın işçiler, yaşlı işçiler, sakat işçiler, göçmen işçiler, eski hükümlüler) Ulusal ve uluslararası temel yasaları tanımlayacak Türkiye de çalışma hayatı ve iş sağlığının durumunu tartışabilecek Çalışma hayatında öncelikli konuları ve iş sağlığı perspektifini tanımlayacak. Dersin İçeriği - Tarihçe - Tanımlar, kavramlar, ilkeler, hedefler o Çalışma ile sağlık arasındaki ilişki o Çalışma yaşamında koruma kavramı o Risk, risk algısı, risk değerlendirme, riski giderme o Çalışma yaşamının bileşenleri o Meslek hastalığı o İş kazası o İş hijyeni ve iş güvenliği o Ergonomi o İş fizyolojisi o İş psikolojisi o Absenteizm - Çalışma hayatında duyarlı gruplar o Çocuk işçiler o Kadın işçiler o Yaşlı işçiler o Sakat işçiler o Göçmen işçiler

14 o Eski hükümlüler - Ulusal ve uluslararası temel yasalar - Örgütlenme-hizmet sunumu - Türkiye de çalışma hayatı ve iş sağlığının durumu - Çalışma hayatında öncelikli konular, iş sağlığı perspektifi - AB ve iş sağlığı - İş sağlığı uygulamalarında tıbbi etik Önerilen Kaynaklar ILO, Encyclopedia of Occupational Health and Safety, 1998 Harrison BM. Esantials of Occupational Healht Nursing,Blackwell Scientific Publications,1984 NIOSH, A Guide to the work-relatedness of disease. Harrington JM. Occupational Health, Blackwell Science; 4th edition Rees CD. Occupational Health and Safety Management: A Practical Approach, CRC Press 2003 Öğretim Yöntemi Sözel ve görsel anlatım, örnek problem çözümleri, öğrenme projesi Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 30 Proje/Ödev/Seminer 20 Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 50

15 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İş Sağlığında Epidemiyoloji İSG 503 I 2 T 2 4 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Dersin Süresi Seçmeli Prof.Dr. Nadi Bakırcı Prof.Dr. Nadi Bakırcı Yrd.Doç.Dr. Figen Demir Dönemlik Epidemiyolojinin iş sağlığında uygulama alanlarını öğrenmek ve iş sağlığı epidemiyolojisi konusunda bilgi ve beceri kazanmak Dersin sonunda katılımcılar - Epidemiyolojinin iş sağlığındaki yeri ve önemini açıklayabilecek - İş sağlığında veri kaynaklarını tanımlayabilecek - İşyeri sağlık kayıtları ve işyerinde kullanılan sağlık ölçütlerini tanımlayabilecek ve hesaplayabilecek - İş sağlığında araştırma planlaması yapabilecek o araştırma tipleri o olası bias ve karıştırıcılar - İş sağlığında maruz kalımın değerlendirilmesi-risk değerlendirme yapabilecek - Doz-maruz kalım modellemeleri yapabilecek Dersin İçeriği - Epidemiyolojinin iş sağlığındaki yeri ve önemi - İş sağlığında veri kaynakları - İşyeri sağlık kayıtları ve işyerinde kullanılan sağlık ölçütleri - İş sağlığında araştırma planlama o araştırma tipleri o olası bias ve karıştırıcılar - İş sağlığında maruz kalımın değerlendirilmesi-risk değerlendirme - Doz-maruz kalım modellemeleri Önerilen Kaynaklar - Nursing,Blackwell Scientific Publications, NIOSH, A Guide to the work-relatedness of disease. - Harrington JM. Occupational Health, Blackwell Science, Rees CD. Occupational Health and Safety Management: A Practical Approach, CRC Press 2003 Öğretim Yöntemi Sözel ve görsel anlatım, tartışma, problem çözme, araştırma planlama. Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 20 Proje/Ödev/Seminer 30 Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 50

16 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi İş Toksikolojisi İSG 551 II 3T 3 6 Seçmeli Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mert Ülgen Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Prof.Dr. Mert Ülgen Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dönemlik Çevresel toksikolojinin iş sağlığındaki yeri ve kullanım alanları ile ilgili bilgi edinmek. Dersin sonunda katılımcılar - Toksikolojinin temel kavramları ve ilkelerini tanımlayabilecek, - İş toksikolojisinin temel özellikleri-niteliklerini açıklayabilecek, - Toksik etkinin izlenmesi-analiz edilmesinde kullanılan yöntemleri sayabilecek, - Toksikasyon riskini değerlendirebilecek - Sistem-organ toksisitelerini açıklayabilecektir Dersin İçeriği - Toksikolojinin temelleri o kavramlar-tanımlar o toksik ajanlar o toksik etinin özellikleri-türleri, o doz-yanıt ilişkisi ve yanıt oluşmasını etkileyen faktörler - Çevresel toksikolojinin temel özellikleri-nitelikleri o Tanım o Çerçeve o Çevresel etkilenim o Ajanlar o Doz-yanıt ilişkisi - Toksik etkinin izlenmesi-analiz edilmesi - Toksikasyon riskinin değerlendirilmesi - Sistem-organ toksisiteleri Önerilen Kaynaklar - Michael Greenberg, Richard Hamilton, Scott Phillips, Gayla J. McCluskey. Occupational, Industrial, and Environmental Toxicology. C.V. Mosby; Phillip L. Williams, Robert C. James, Stephen M. Roberts. The Principles of Toxicology: Environmental and Industrial Applications. John Wiley & Sons; Morton Lippmann. Environmental Toxicants : Human Exposures and Their Health Effects. John Wiley & Sons; Sigmund F. Zakrzewski. Environmental Toxicology. Oxford University Press; George W. Ware. Reviews of Environmental Contamination and Toxicology / Volume 183. Springer; 2004

17 Öğretim Yöntemi Sözel ve görsel anlatım, olgu çözümleme, tartışma Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 40 Proje/Ödev/Seminer Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 60

18 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Meslek Hastalıkları İSG 502 II 3 T 3 8 Zorunlu Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nadi Bakırcı Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Prof.Dr. Nadi Bakırcı Prof.Dr. Çağlar Çuhadaroğlu Prof.Dr. Zeynep Güven Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dönemlik Yok Meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıkların genel özellikleri, tanı, tedavi sistemleri ve korunma yollarını öğrenmek. Dersin sonunda katılımcılar - Meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık kavramını açıklayabilecek - Meslek hastalıklarını gruplandırabilecek - Meslek hastalıklarının ve işle ilgili hastalıkların nedenlerini analiz edebilecek - Türkiye de meslek hastalıklarının durumu tartışabilecek - İşin üreme sağlığı üzerine etkilerini açıklayabilecek - Mesleksel kanserleri listeleyip nedenlerini açıklayabilecek - Mesleksel akciğer hastalıklarını tanımlayabilecek - İşin sinir sistemi üzerine etkilerini açıklayabilecek - Mesleksel işitme kayıplarını tanımlayabilecek - Mesleksel deri hastalıklarını tanımlayabilecek - Mesleksel bulaşıcı hastalıkları tanımlayabilecek - İşin iskelet kas sistemi üzerindeki etkilerini açıklayabilecek Dersin İçeriği - Meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık kavramı - Meslek hastalıklarının gruplandırılması - Meslek hastalıklarının ve işle ilgili hastalıkların nedenleri - Türkiye de meslek hastalıklarının durumu - İşin üreme sağlığı üzerine etkileri - Mesleksel kanserler - Mesleksel akciğer hastalıkları - İşin sinir sistemi üzerine etkileri - Mesleksel işitme kayıpları - Mesleksel deri hastalıkları - Mesleksel bulaşıcı hastalıklar - İşin iskelet kas sistemi üzerindeki etkileri Önerilen Kaynaklar - Asfahl CR. Industrial Safety and Health Management. Prentice Hall, Plog BA. Fundamentals of Industrial Hygiene. National Safety Council, 2001

19 - Friend MA, Khon JP. Fundamentals of Occupational Safety and Health. Government Institutes, 2003 Öğretim Yöntemi Sözel ve görsel anlatım, örnek problem çözümleri, meslek hastalıkları hastanesinde pratik Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 40 Proje/Ödev/Seminer Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 50

20 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Ulusal AKTS Saati Kredisi Sağlık Bilimlerinde Araştırma Planlama ve Biyoistatistik SBA 502 II 3 T 3 6 Dersin Koordinatörü Dersin Öğretim Elemanları Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Zorunlu Prof.Dr.Nadi Bakırcı Prof.Dr.Nadi Bakırcı Dönemlik Yok Öğrencilerin bir sağlık araştırmasını yapabilmek için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak Öğrenciler dersin sonunda, 1. Bir araştırmanın planlanması aşamalarını açıklayabilecek, 2. Araştırma sorusu sorabilecek-hipotez kurabilecek 3. Araştırma sorusuna uygun araştırma tipi seçebilecek 4. Araştırmanın değişkenlerini tanımlayabilecek 5. Örnek büyüklüğünün hesaplanmasında ve örnek seçiminde genel ilkeleri açıklayabilecek 6. Veri toplama yöntemlerini tanımlayacak ve uygun yöntem önerebilecek, 7. Veri çözümlemesinde araştırmalarına uygun çözümleme yöntemlerini planlayabilecek Dersin İçeriği Araştırmanın planlanması aşamaları Araştırma sorusu sorma-hipotez kurma Araştırmada değişkenler Örnek seçme Veri toplama yöntemleri Veri çözümlemesinde kullanılan yöntemler Önerilen Kaynaklar Öğretim Yöntemi 1.Rothman KJ (2008) Modern Epidemiology. Lippincott Williams & Wilkins 2.Gordis L (2004) Epidemiology. WB Saunders Company. 3.Ann Aschengrau; George R. (2007) Seage Jones & Bartlett Publishers Sınıf dersleri, olgu çalışmaları Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 50 Proje/Ödev/Seminer Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 50

21 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Sağlık Bilimlerinde İletişim BİY 504 II 2 T 2 4 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi(lerı) Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dersin İçeriği Önerilen Kaynaklar Öğretim Yöntemi Seçmeli Doç. Dr. Pınar Topsever Doç. Dr. Pınar Topsever Dönemlik Yok Derse katılanların sağlık sektöründe gerek bireysel- gerek kitlesel etkin iletişim kurabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak 1. iletişimin tanımını ve temel kavramlarını bilmek 2. sözlü - sözsüz iletişim öğelerini etkin kullanabilmek. 3. bireysel iletişimde sağlık iletişiminin özelliklerini bilmek 4. sistematik olarak kitle iletişimi programlayabilmek 5. zor durumlarda iletişim kurabilmek - İletişimin temelleri - Sözlü iletişim - geri bildirim - Sözsüz iletişim - etkin dinleme-empati - Sağlık iletişimi-bireysel-örgütsel-kitlesel (iletişim programlama) - İleri iletişim becerileri zorlu durumlarda iletişim - İletişim kazaları- iletişim becerileri özet 1.Kurtz SM, Silverman JD, Draper J (1998) Teaching and Learning Communication Skills in Medicine. Radcliffe Medical Press (Oxford) 2.Silverman JD, Kurtz SM, Draper J (1998) Skills for Communicating with Patients. Radcliffe Medical Press (Oxford) 3. Ruhi Selçuk Tabak (1999) Sağlık İletişimi Literatür Yayınları (Istanbul) Sınıf dersleri, grup çalışmaları Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 50 Proje/Ödev/Seminer Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 50

22 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Saati Sağlık Hizmetleri Yönetimi SAY 501 I 3 T 3 6 Zorunlu Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mesut ÇİMEN Dersin Öğretim Elemanları Doç. Dr. Mesut ÇİMEN Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dönemlik Yok Sağlık yönetiminin amacı, kapsamı ve önemini açıklamak, sağlık hizmetleri üreten sistem ve kurumları ayrıntılı olarak incelemek, Sağlık yönetimi içerisinde en önemli hizmet sunum organizasyonu olan hastane örgütünün tanımı, işleyişi, yönetimsel özellikleri ve sağlık yöneticisinin hastane örgütüne yönelik bilmesi gereken konuları ayrıntılı olarak incelemektir 1. Sağlık kavramı ve belirleyicilerini bilir; çevre, kalıtım, yaşam tarzının sağlığa etkilerini bilir. 2. Sağlık yönetiminin amacı, kapsamı ve önemini bilir. 3. Sağlık hizmetleri, sağlık sistemi, sağlık hizmetleri üreten sistem ve kurumların neler olduğunu bilir. 4. Türkiye sağlık sistemi ve alt sistemleri ile amaçları, örgütsel yapısı, bugünkü durumu ve işleyişini bilir. 5. Koruyucu sağlık sistemi, tedavi hizmetleri rehabilitasyon hizmetleri, sağlık kurumlarının özelliklerini bilir. 6. Sağlık hizmetlerinin kullanımı, kullanımı etkileyen faktörler etkili sağlık hizmetinin özelliklerini bilir. 7. Hastane tanımı, hastanelerin amaçları, fonksiyonları ve hastaneleri diğer kurum ve kuruluşlardan ayıran özellikleri bilir. 8. Hastanelerin sınıflandırılması ve işleyişlerini bilir 9. Hastane yöneticiliği mesleğinin tarihsel gelişimi ve hastane yöneticisinde olması gereken özellikleri bilir 10. Hastane yönetimi ve organizasyonu ile hastanenin bölümleri ve işlevlerini bilir. 11. Hastane sektöründe ortaya çıkan son gelişmeleri ve bu gelişmelerin hastane yönetimi üzerine olan etkileri bilir. 12. Olağanüstü durumlarda sağlık hizmetleri yönetimi ve acil sağlık hizmetleri organizasyonunu bilir. Dersin İçeriği 1. Sağlık kavramı ve belirleyicileri; çevre, kalıtım, yaşam tarzının sağlığa etkileri 2. Sağlık yönetiminin tanımı, amacı, kapsamı ve önemi 3. Sağlık hizmetleri, sağlık sistemi, sağlık hizmetleri üreten sistem ve kurumların neler olduğu 4. Türkiye sağlık sistemi ve alt sistemleri ile amaçları, örgütsel yapısı, bugünkü durumu ve işleyişi 5. Hastane tanımı, hastanelerin amaçları, fonksiyonları ve hastaneleri

23 diğer kurum ve kuruluşlardan ayıran özellikleri 6. Hastanelerin sınıflandırılması ve işleyişleri 7. Hastane yöneticiliği mesleğinin tarihsel gelişimi ve hastane yöneticisinde olması gereken özellikleri 8. Hastane yönetimi ve organizasyonu ile hastanenin bölümleri ve işlevleri. 9. Hastane sektöründe ortaya çıkan son gelişmeleri ve bu gelişmelerin hastane yönetimi üzerine olan etkileri 10. Olağanüstü durumlarda sağlık hizmetleri yönetimi ve acil sağlık hizmetleri organizasyonunu Önerilen Kaynaklar 1. Tengilimoğlu.D.,Işık O., Akbolat M.,Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Tıp Kitapevi 2009, Ankara 2. John R. Griffith (1995). The Well-Managed Health Care Organization. AUPHA Press/Health Administration Press, Ann Arbor, Michigan 3. Kavuncubaşı Şahin (2000). Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyasal Kitapevi, Ankara 4. Lawrence F. Wolper (1995). Health Care Administration: Principles, Practices, Structure, and Delivery. Aspen Publishers, Inc., Gaithersburg, Maryland 5. John R. Griffith (1995). The Well-Managed Health Care Organization. AUPHA Press/Health Administration Press, Ann Arbor, Michigan Değerlendirme Yöntemleri Adedi Etki Oranı % Ara Sınavlar 1 % 40 Kısa Sınavlar - Ödevler - Uygulama - % 40 Dönem Ödevi - Laboratuvar - Diğer - Yıl Sonu Sınavı 1 % 60 % 60

24 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Saati Temel Halk Sağlığı HAS 501 I 3T 3 6 Seçmeli Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Figen Demir Dersin Öğretim Elemanları Prof.Dr.Nadi Bakırcı Yrd.Doç.Dr. Figen Demir Dersin Süresi Dönemlik Yok Halk sağlığının temel konularında bilgi kazanmak Bu dersin sonunda öğrenciler: - Hastalık ve sağlık kavramlarını tanımlayabilecek - Halk sağlığı bilimlerinin doğuşunu ve gelişimini açıklayabilecek - Koruyucu hekimlik ilkelerini tanımlayıp uygulayabilecek - Tedavi hekimliğinde gelişme aşamalarını açıklayabilecek - Sosyal hekimlik uygulamalarını tanımlayıp uygulayabilecek - Hekimlikte çağdaş görüşleri ve hekimlik uygulamalarının amaçlarını tartışabilecek - Çevre sağlığı ile ilgili bilgi ve beceriler geliştirecek - Bağışıklama hakkında bilgi edinecek - Beslenmenin toplumsal boyutunu tanımlayıp uygun programlar geliştirebilecek Dersin İçeriği Hastalık ve Sağlık Halk Sağlığı Bilimlerinin Doğuşu Koruyucu Hekimlik İlkeleri Tedavi Hekimliğinde Gelişme Aşamaları Sosyal Hekimlik İnsan Ekolojisi Hekimlikte Çağdaş Görüşler ve Amaç Çevre Sağlığı Bağışıklama Beslenme Önerilen Kaynaklar Güler Ç. Akın L. (Ed). Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2013 Fişek N.Halk Sağlığına Giriş. Ankara, 1983 Eren N, Öztek Z. Sağlık Ocağı Yönetimi, Okan yayın Dağıtım, Ankara, Öğretim Yöntemi Değerlendirme Yöntem(i/leri) Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, saha çalışmaları Ara Sınavlar 20 Proje/Ödev/Seminer 30 Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 50 Etki Oranı %