Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Alan Uygulamaları ve İş kollarına Özel Sağlık Riskleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Alan Uygulamaları ve İş kollarına Özel Sağlık Riskleri"

Transkript

1 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Alan Uygulamaları ve İş kollarına Özel Sağlık Riskleri İSG 504 III 2T+4P 4 10 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Zorunlu Prof.Dr. Nadi Bakırcı Prof.Dr. Nadi Bakırcı Dönemlik Yok İş yerlerinde sağlık riskini değerlendirmek, korunma stratejileri geliştirmek, işyerinde var olan iş sağlığı ve güvenliği sistemlerini değerlendirmek için bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ev iş kollarına özel sağlık risklerinin tanımlanması Dersin sonunda katılımcılar - İşkoluna özel sağlık riskleri değerlendirmesini yapabilecek o Temel adımları tanımlama o Gezi-gözlem yolu ile inceleme yapma (walk-through survey) o Sağlığa zararlı etkenleri-tehlikeleri tanımlama o Çevreye yönelik değerlendirme yapma o İşçinin sağlık durumunu değerlendirme o İşyerinde korunma stratejisi geliştirme - Var olan iş sağlığı ve güvenliği sistemlerini değerlendirebilecek - İş yerlerinde afet ve acil durum planlarını değerlendirebilecek Dersin İçeriği - İşkolu kavramı- iş kolu sınıflandırmaları - İşkoluna özel sağlık riskleri - iş yerinde sağlık risklerinin değerlendirilmesi o Temel adımlar o Gezi-gözlem yolu ile inceleme yapma (walk-through survey) o Sağlığa zararlı etkenleri-tehlikeleri tanımlama o Çevreye yönelik değerlendirme yapma o İşçinin sağlık durumunu değerlendirme o İşyerinde korunma stratejisi geliştirme - Var olan iş sağlığı ve güvenliği sistemlerinin değerlendirilmesi - İş yerlerinde afet ve acil durum planlarını değerlendirme Önerilen Kaynaklar - ILO, Encyclopedia of Occupational Health and Safety, Asfahl CR. Industrial Safety and Health Management. Prentice Hall, Plog BA. Fundamentals of Industrial Hygiene. National Safety Council, Friend MA, Khon JP. Fundamentals of Occupational Safety and Health. Government Institutes, Harrison BM. Essentials of Occupational Health Nursing,Blackwell

2 Scientific Publications, NIOSH, A Guide to the work-relatedness of disease. - Harrington JM. Occupational Health, Blackwell Science; 4th edition Rees CD. Occupational Health and Safety Management: A Practical Approach, CRC Press 2003 Öğretim Yöntemi Sınıf dersleri. İşyerlerinde gözlem yapma, uygulamalara katılma, stratejiler geliştirme. Saha deneyiminin paylaşılması. Proje geliştirme. Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 20 Proje/Ödev/Seminer 40 Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 40

3 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U+K Kredisi AKTS Saati Eğitim Becerileri İSG 554 I 2 T + 2 U 3 6 Dersin Koordinatörü Dersin Öğretim Elemanları Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Seçmeli Yrd. Doç. Dr. Melike Şahiner Yrd. Doç. Dr. Melike Şahiner Prof.Dr.Nadi Bakırcı Doç.Dr. Pınar Topsever Dönemlik Yok Bu dersin amacı iş sağlığı alanında uzman olacak kişilere sağlık alanında eğitici olmak ve eğitim vermek için gerekli olan temel bilgi ve becerileri edindirmek ve eğitim uygulamaları sırasında kullanılacak olan temel iletişim becerilerini kazandırmaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. Öğrenme ve öğretme süreçlerinin özelliklerini tanımlar. 2. Eğitim planlamasının bileşenlerini açıklar ve birbiriyle ilgisinietkileşimini tartışır. 3. Öğrenme çıktılarını-eğitim kazanımlarını- yazar. 4. Kazanımlara uygun eğitim stratejilerini (yöntem ve içerik) belirler. 5. Ölçme ve değerlendirmenin temel özelliklerini tanımlar. 6. Beceri eğitiminin özellikleri ile beceride koçluk uygulamalarını ilişkilendirerek tartışır. 7. Bir eğitim oturumunu planlar ve sunar. 8. Olumlu eğitim ortamı hazırlama ve büyük ve küçük gruplarda etkili iletişim kurmanın temel özelliklerini tartışır. 9. İş sağlığı alanında eğitim olanakları ve konuyla ilgili düzenlemeleri tartışır. Dersin İçeriği - Yetişkin öğrenmesi - Öğrenme ve öğretme süreçleri - Eğitim planlamasının temelleri - Eğitimde gereksinin belirlenmesi - İş sağlığı alanında eğitimin özellikleri - Öğrenim kazanımları nasıl belirlenir, nerelerde ve nasıl kullanılır? - Eğitim stratejileri ve eğitim yöntemleri - Ölçme değerlendirmenin temel özellikleri - Ölçme değerlendirmede kullanılan yöntemler ve uygulama alanları - Beceri eğitimi ve koçluk nedir, nasıl uygulanır? - Eğitim ortamlarının hazırlanması - Eğitim modüllerinin hazırlanması - Sunum teknikleri - Sözlü ve sözsüz iletişim - Eğitim ortamında iletişim

4 Önerilen Kaynaklar - A practical guide for medical teachers, Dent, J. A., & Harden, R. M,. 2009, London, Elsevier. - Tıp Eğitiminde Ölçme Değerlendirme için Pratik Rehber, Zubair Amin ve ark., 2011, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul. - Human Learning, Ormrod, J.E., 2009, Pearson Education, New Jersey, USA. Öğretim Yöntemi Sınıf dersleri, küçük grup çalışmaları Değerlendirme Yöntem(i/leri) Yazılı sınav ve performans Etki Oranı % değerlendirme Ara Sınavlar 30 Proje/Ödev/Seminer 30 Laboratuar/Klinik Beceri - Yarıyıl Sonu Sınavı 40

5 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Ergonomi İSG 552 II 3T 3 6 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Seçmeli Prof.Dr. Zeynep Güven Prof.Dr. Zeynep Güven Prof.Dr. Nadi Bakırcı Dönemlik Yok Çalışma ortamının fiziksel, sosyal ve psikolojik yapısının çalışan üzerindeki etkilerini öğrenmek, ergonomi ve iş fizyolojisi alanında temel bilgi ve beceri kazanmak. Dersin sonunda katılımcılar - Ergonomi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek - Antropometri bilgilerini ergonomide kullanabilecek - Ofis ergonomisinin temel özelliklerini tanımlayabilecek - Çalışma alanlarının tasarımını ergonomik açıdan değerlendirebilecek - El araçlarının tasarımı ve kullanımını ergonomik açıdan değerlendirebilecek - İş ile ilgili uyarıların nasıl algılanabileceğini değerlendirebilecek - Yorgunluk ve fizyolojik temelin açıklayabilecek, - Çalışma ortamının ve yapılan işin ergonomik değerlendirmesini yapabilecek - Önleyici müdahale programlarına örnek verebilecek. Dersin İçeriği - Ergonomi ile ilgili temel kavramlar - Antropometri - Yorgunluk ve dinlenme - İnsan-makina-teknoloji ilişkisi - Çalışma alanlarının tasarımı - Çalışma duruşları ve ağır kaldırma - Elle çalışma ve el araçlarının kullanımı - Ofis ergonomisi - Uyarılar ve algı - Çalışma ortamının ve yapılan işin ergonomik değerlendirmesi - Önleyici müdahale programları Önerilen Kaynaklar - Introduction to ergonomics, R.S. Bridger, Mc graw Hill, Güler Ç. (Editör). Ergonomiye giriş. Ankara Tabip Odası Güler Ç (Editör) Hekimler ve mühendisler için sağlık boyutuyla ergonomi. Palme Yayıncılık Ergonomics. KH E Kroemer, H B Kroemer, K E Kroemer-Elbert, Prentice Hall, 1994

6 Öğretim Yöntemi Sınıf dersi, tartışma, problem çözme, proje hazırlama. Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 20 Proje/Ödev/Seminer 30 Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 50

7 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Etiğe Giriş BİY 503 I 3T 3 6 Seçmeli Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman Dersin Öğretim Elemanları Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman, Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli Dersin Süresi (Dönemlik Yarım Dönemlik /Yıllık) Derse katılanların etik alanının temel kavram ve yaklaşımları ile temel düzenlemelerini öğrenmelerini sağlamak Dersin sonunda katılımcılar - Felsefe, etik, biyoetik, tıp etiği, klinik etik, deontoloji gibi temel kavramları açıklayabilir, - Temel etik yaklaşımlarını tartışabilir - Etik ikilemlerin ayırt edilmesi, çözümlenmesi ve iyi nin belirlenmesi için akıl yürütebilir - Tıp etiğiyle ilgili ulusal / uluslararası, yasal / yasal bağlayıcılığı olmayan temel düzenlemeleri açıklayabilir. Dersin İçeriği - Temel tanımlar ve kavramlar: Felsefe, Aksiyoloji, Etik (Normatif etik, Non-normatif etik, Metaetik), Biyoetik, Tıp etiği, Klinik etik, Deontoloji, Ahlak, Adalet, İyi, Erdem, İkilem, Çıkar çatışması, Sağlık- Hastalık, Sağlık hizmeti, Tıp - Etik alanında temel yaklaşımlar: Mutlakçı ve göreci yaklaşımlar, Deontolojik yaklaşım, Utiliteryanizm, Erdem etiği, Eşitlikçi yaklaşım, İlkecilik - Etik ikilemleri ayırt etmek, tüm boyutları ile / bağlamı içinde çözümlemek ve korunması gereken değerlerle haklı çıkarılabilen çözüm üretmek - Tıp etiğiyle ilgili ulusal / uluslararası, yasal / yasal bağlayıcılığı olmayan temel düzenlemeler Önerilen Kaynaklar 1. Thomas Beauchamp, James Childress, Principles of Biomedical Ethics, New York, 5th edition, Oxford University Press, $40.46, Paperback, Peter Singer, The Cambridge Textbook of Bioethics. Viens AM, eds. New York: Cambridge University Press; Beauchamp T, LR Walters, J Kahn, A Mastroianni (editors), Contemporary Issues in Bioethics, 7th edition, wadsworth, USA Veatch, RM, Medical Ethics, Jones and Bartlett Publishers, Canada 1989 Öğretim Yöntemi Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, proje çalışmaları Değerlendirme Etki Oranı % Yöntem(i/leri) Ara Sınavlar 30 Proje/Ödev/Seminer 40 Yarıyıl Sonu Sınavı 30

8 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi İş Hijyeni ve İş Güvenliği İSG 506 II 3 T 3 6 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi(lerı) Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Zorunlu Prof.Dr. İrfan Güney Prof.Dr. İrfan Güney Prof.Dr. Nadi Bakırcı Dönemlik Yok Çevresel ve endüstriyel kirleticilerin tanımlanması, tespiti, değerlendirilmesi ve kontrolü konusunda bilgi kazanmak; iş güvenliğini değerlendirmek için temel bilgi ve becerileri edinmek. Dersin sonunda katılımcılar, - Çevresel ve endüstriyel kirleticilerin türleri ve özelliklerini açıklayabilecek - Kirleticilerin çevresel etkileri ve çevresel davranışlarını karşılaştırabilecek - Ortamdaki kirleticilerin tespitinin hangi yöntemlerle yapılabileceğini açıklayabilecek ve temel kirleticilerin ölçümünü yapabilecek (işyeri ortamında ölçüm ve izlem yöntemleri, sınır değerler) - Kirleticilere yönelik kontrol yöntemlerini planlayabilecek - Çalışma ortamında güvenliğin değerlendirilmesini yapabilecek - İş kazalarını araştırabilecek ve değerlendirebilecektir. Dersin İçeriği - Çevresel ve endüstriyel kirleticiler; türleri ve özellikleri - Kirleticilerin çevresel etkileri ve çevresel davranışları - Ortamdaki kirleticilerin tespiti (işyeri ortamında ölçüm ve izlem yöntemleri, sınır değerler) - Kirleticilere yönelik kontrol yöntemleri - Çalışma ortamında güvenliğin değerlendirilmesi - İş kazalarını araştırma ve değerlendirilme yöntemleri Önerilen Kaynaklar Öğretim Yöntemi - Asfahl CR. Industrial Safety and Health Management. Prentice Hall, Plog BA. Fundamentals of Industrial Hygiene. National Safety Council, Friend MA, Khon JP. Fundamentals of Occupational Safety and Health. Government Institutes, 2003 Sınıf dersleri, örnek problem çözümleri, işyeri ziyaretleri ve tartışma. Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 40

9 Proje/Ödev/Seminer Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 60

10 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Saati İş Psikolojisi İSG 553 III 2 T 2 4 Dersin Koordinatörü Dersin Öğretim Elemanları Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Seçmeli Yrd. Doç.Dr.Ferzan Curun Yrd. Doç.Dr.Ferzan Curun Dönemlik Yok Bu dersin amacı iş yerindeki insan davranışlarına ilişkin temel kuram, kavram ve araştırma sonuçlarını öğrenmek ve iş psikolojisi konusunda anlayış ve bakış açısı kazanmaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler: 10. İş ve çalışma kavramlarını bu kavramların psikolojik işlevlerini açıklayabilecek 11. Güdülenme kavramını ve güdülenme kuramlarını tanımlayabilecek ve işe güdülenmeyi tanımlayabilecek 12. İş stresini ve onunla başa çıkma konusunu tanımlayabilecek 13. İşyerindeki ilişki dinamiklerini ilgili kuramlar çerçevesinde açıklayabilecek 14. İşyerinde yıldırma, psikolojik taciz kavramları hakkında bilgi sahibi olacak. 15. İş yerinde bireysel ayrılıkların, kişiliğin, değerlerin, tutumların etkilerini açıklayabilecek 16. Pozitif psikoloji alanı temelinde iş psikolojisine ilişkin bir bakış açısı geliştirebilecek 17. Kültürün iş üzerindeki etkilerini bilebilecek Dersin İçeriği - İş ve çalışma kavramları, iş psikolojisine ilişkin tarihçe - Motivasyon teorileri, iş motivasyonu İş stresi ve iş hayatında stres yönetimi - İş yerinde kişiler arası ilişkiler - Kişilik, değerler, tutumlar ve kavramların iş yerinde etkileri - İşyerinde yıldırma, psikolojik taciz. - İş yerinde çatışma ve çatışma yönetimi - İş yerinde güç ve güç oyunları - İş yerinde iletişim - Pozitif psikoloji bakış açısı ile iş davranışları - Kültürel psikoloji ve iş davranışları Önerilen Kaynaklar Warr, P. Ed. (2002). Psychology at work. Penguin: London Curun, F. (2013). Motivasyon. H.Coşkun ve N. Özbacı (ED.). Psikolojiye

11 Giriş. Lisans Yayıncılık. Curun, F. (2013). Stres ve Çatışma. L. Bilgin ve A. Özdemir (Ed). Davranış Bilimleri. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları Öğretim Yöntemi Değerlendirme Yöntem(i/leri) Sınıf dersi, araştırma, tartışma Ara Sınavlar 40 Proje/Ödev/Seminer - Laboratuar/Klinik Beceri - Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Etki Oranı %

12 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku İSG 505 I 3T 3 8 Seçmeli Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Arzu Arslan Ertürk Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Yrd.Doç.Dr.Arzu Arslan Ertürk Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dönemlik İş sağlığı ve güvenliği alanındaki ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi ve mevzuatı incelemek ve bu açıdan uygulamaları incelemek Dersin sonunda katılımcılar - İş güvenliği hukuku ve iş güvencesi kavramını açıklayabilecek, - Sosyal haklar ve sosyal koruma kavramlarını açıklar ve örnekleri ile tartışır, - İş sağlığı ve güvenliği alanındaki ulusal ve uluslararası mevzuatın tarihsel olarak değişimini açıklar, - İş sağlığı ve güvenliği alanındaki ulusal mevzuatı tanımlar ve uygulamada önemli olan maddeleri açıklar - İş sağlığı ve güvenliği alanındaki uluslararası antlaşmaları tanımlar ve uygulamada önemli olan maddeleri açıklar Dersin İçeriği - İş güvenliği hukuku-iş güvencesi, - Sosyal haklar ve sosyal koruma - İş sağlığı ve güvenliği alanındaki ulusal mevzuat - İş sağlığı ve güvenliği alanındaki uluslararası antlaşmalar Önerilen Kaynaklar Esin A. Yeni Mevzuatın Işığında İş Sağlığı ve Güvenliği. TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 2004 Sarper Süzek, İş Hukuku, Beta Yayınları, 2011; Mollamahmutoğu A, Astarlı M. İş Hukuku, Turhan Yayınları, 2011; Kabakcı M. Avrupa Birliği Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Temel Yükümlülükleri. Beta Yayınları, 2009 Öğretim Yöntemi Sınıf dersi, olgu çözümleme, tartışma Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 40 Proje/Ödev/Seminer Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 60

13 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş İSG 501 I 3T + 2P 4 12 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Zorunlu Prof. Dr. Nadi Bakırcı Prof. Dr. Nadi Bakırcı Dönemlik Yok İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel konular hakkında bilgi ve beceri kazandırmak Bu dersin sonunda katılımcılar, İş sağlığının tarihçesini, temel kavramlarını ve ilkelerini tanımlayacak, Çalışma ile sağlık arasındaki ilişkiyi tanımlayacak Çalışma yaşamında koruma kavramını tanımlayacak Riski tanımlayacak ve risk değerlendirmesi yapabilecek Meslek hastalığı ve iş kazası kavramlarını açıklayabilecek İş hijyeni ve iş güvenliği bilgileri edinecek Ergonominin bilgilerini edinecek İş fizyolojisi ve psikolojisi konusunda bilgi edinecek Çalışma hayatında duyarlı grupların özelliklerini tanımlayacak (Çocuk işçiler, kadın işçiler, yaşlı işçiler, sakat işçiler, göçmen işçiler, eski hükümlüler) Ulusal ve uluslararası temel yasaları tanımlayacak Türkiye de çalışma hayatı ve iş sağlığının durumunu tartışabilecek Çalışma hayatında öncelikli konuları ve iş sağlığı perspektifini tanımlayacak. Dersin İçeriği - Tarihçe - Tanımlar, kavramlar, ilkeler, hedefler o Çalışma ile sağlık arasındaki ilişki o Çalışma yaşamında koruma kavramı o Risk, risk algısı, risk değerlendirme, riski giderme o Çalışma yaşamının bileşenleri o Meslek hastalığı o İş kazası o İş hijyeni ve iş güvenliği o Ergonomi o İş fizyolojisi o İş psikolojisi o Absenteizm - Çalışma hayatında duyarlı gruplar o Çocuk işçiler o Kadın işçiler o Yaşlı işçiler o Sakat işçiler o Göçmen işçiler

14 o Eski hükümlüler - Ulusal ve uluslararası temel yasalar - Örgütlenme-hizmet sunumu - Türkiye de çalışma hayatı ve iş sağlığının durumu - Çalışma hayatında öncelikli konular, iş sağlığı perspektifi - AB ve iş sağlığı - İş sağlığı uygulamalarında tıbbi etik Önerilen Kaynaklar ILO, Encyclopedia of Occupational Health and Safety, 1998 Harrison BM. Esantials of Occupational Healht Nursing,Blackwell Scientific Publications,1984 NIOSH, A Guide to the work-relatedness of disease. Harrington JM. Occupational Health, Blackwell Science; 4th edition Rees CD. Occupational Health and Safety Management: A Practical Approach, CRC Press 2003 Öğretim Yöntemi Sözel ve görsel anlatım, örnek problem çözümleri, öğrenme projesi Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 30 Proje/Ödev/Seminer 20 Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 50

15 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İş Sağlığında Epidemiyoloji İSG 503 I 2 T 2 4 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Dersin Süresi Seçmeli Prof.Dr. Nadi Bakırcı Prof.Dr. Nadi Bakırcı Yrd.Doç.Dr. Figen Demir Dönemlik Epidemiyolojinin iş sağlığında uygulama alanlarını öğrenmek ve iş sağlığı epidemiyolojisi konusunda bilgi ve beceri kazanmak Dersin sonunda katılımcılar - Epidemiyolojinin iş sağlığındaki yeri ve önemini açıklayabilecek - İş sağlığında veri kaynaklarını tanımlayabilecek - İşyeri sağlık kayıtları ve işyerinde kullanılan sağlık ölçütlerini tanımlayabilecek ve hesaplayabilecek - İş sağlığında araştırma planlaması yapabilecek o araştırma tipleri o olası bias ve karıştırıcılar - İş sağlığında maruz kalımın değerlendirilmesi-risk değerlendirme yapabilecek - Doz-maruz kalım modellemeleri yapabilecek Dersin İçeriği - Epidemiyolojinin iş sağlığındaki yeri ve önemi - İş sağlığında veri kaynakları - İşyeri sağlık kayıtları ve işyerinde kullanılan sağlık ölçütleri - İş sağlığında araştırma planlama o araştırma tipleri o olası bias ve karıştırıcılar - İş sağlığında maruz kalımın değerlendirilmesi-risk değerlendirme - Doz-maruz kalım modellemeleri Önerilen Kaynaklar - Nursing,Blackwell Scientific Publications, NIOSH, A Guide to the work-relatedness of disease. - Harrington JM. Occupational Health, Blackwell Science, Rees CD. Occupational Health and Safety Management: A Practical Approach, CRC Press 2003 Öğretim Yöntemi Sözel ve görsel anlatım, tartışma, problem çözme, araştırma planlama. Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 20 Proje/Ödev/Seminer 30 Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 50

16 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi İş Toksikolojisi İSG 551 II 3T 3 6 Seçmeli Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mert Ülgen Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Prof.Dr. Mert Ülgen Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dönemlik Çevresel toksikolojinin iş sağlığındaki yeri ve kullanım alanları ile ilgili bilgi edinmek. Dersin sonunda katılımcılar - Toksikolojinin temel kavramları ve ilkelerini tanımlayabilecek, - İş toksikolojisinin temel özellikleri-niteliklerini açıklayabilecek, - Toksik etkinin izlenmesi-analiz edilmesinde kullanılan yöntemleri sayabilecek, - Toksikasyon riskini değerlendirebilecek - Sistem-organ toksisitelerini açıklayabilecektir Dersin İçeriği - Toksikolojinin temelleri o kavramlar-tanımlar o toksik ajanlar o toksik etinin özellikleri-türleri, o doz-yanıt ilişkisi ve yanıt oluşmasını etkileyen faktörler - Çevresel toksikolojinin temel özellikleri-nitelikleri o Tanım o Çerçeve o Çevresel etkilenim o Ajanlar o Doz-yanıt ilişkisi - Toksik etkinin izlenmesi-analiz edilmesi - Toksikasyon riskinin değerlendirilmesi - Sistem-organ toksisiteleri Önerilen Kaynaklar - Michael Greenberg, Richard Hamilton, Scott Phillips, Gayla J. McCluskey. Occupational, Industrial, and Environmental Toxicology. C.V. Mosby; Phillip L. Williams, Robert C. James, Stephen M. Roberts. The Principles of Toxicology: Environmental and Industrial Applications. John Wiley & Sons; Morton Lippmann. Environmental Toxicants : Human Exposures and Their Health Effects. John Wiley & Sons; Sigmund F. Zakrzewski. Environmental Toxicology. Oxford University Press; George W. Ware. Reviews of Environmental Contamination and Toxicology / Volume 183. Springer; 2004

17 Öğretim Yöntemi Sözel ve görsel anlatım, olgu çözümleme, tartışma Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 40 Proje/Ödev/Seminer Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 60

18 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Meslek Hastalıkları İSG 502 II 3 T 3 8 Zorunlu Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nadi Bakırcı Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Prof.Dr. Nadi Bakırcı Prof.Dr. Çağlar Çuhadaroğlu Prof.Dr. Zeynep Güven Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dönemlik Yok Meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıkların genel özellikleri, tanı, tedavi sistemleri ve korunma yollarını öğrenmek. Dersin sonunda katılımcılar - Meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık kavramını açıklayabilecek - Meslek hastalıklarını gruplandırabilecek - Meslek hastalıklarının ve işle ilgili hastalıkların nedenlerini analiz edebilecek - Türkiye de meslek hastalıklarının durumu tartışabilecek - İşin üreme sağlığı üzerine etkilerini açıklayabilecek - Mesleksel kanserleri listeleyip nedenlerini açıklayabilecek - Mesleksel akciğer hastalıklarını tanımlayabilecek - İşin sinir sistemi üzerine etkilerini açıklayabilecek - Mesleksel işitme kayıplarını tanımlayabilecek - Mesleksel deri hastalıklarını tanımlayabilecek - Mesleksel bulaşıcı hastalıkları tanımlayabilecek - İşin iskelet kas sistemi üzerindeki etkilerini açıklayabilecek Dersin İçeriği - Meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık kavramı - Meslek hastalıklarının gruplandırılması - Meslek hastalıklarının ve işle ilgili hastalıkların nedenleri - Türkiye de meslek hastalıklarının durumu - İşin üreme sağlığı üzerine etkileri - Mesleksel kanserler - Mesleksel akciğer hastalıkları - İşin sinir sistemi üzerine etkileri - Mesleksel işitme kayıpları - Mesleksel deri hastalıkları - Mesleksel bulaşıcı hastalıklar - İşin iskelet kas sistemi üzerindeki etkileri Önerilen Kaynaklar - Asfahl CR. Industrial Safety and Health Management. Prentice Hall, Plog BA. Fundamentals of Industrial Hygiene. National Safety Council, 2001

19 - Friend MA, Khon JP. Fundamentals of Occupational Safety and Health. Government Institutes, 2003 Öğretim Yöntemi Sözel ve görsel anlatım, örnek problem çözümleri, meslek hastalıkları hastanesinde pratik Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 40 Proje/Ödev/Seminer Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 50

20 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Ulusal AKTS Saati Kredisi Sağlık Bilimlerinde Araştırma Planlama ve Biyoistatistik SBA 502 II 3 T 3 6 Dersin Koordinatörü Dersin Öğretim Elemanları Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Zorunlu Prof.Dr.Nadi Bakırcı Prof.Dr.Nadi Bakırcı Dönemlik Yok Öğrencilerin bir sağlık araştırmasını yapabilmek için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak Öğrenciler dersin sonunda, 1. Bir araştırmanın planlanması aşamalarını açıklayabilecek, 2. Araştırma sorusu sorabilecek-hipotez kurabilecek 3. Araştırma sorusuna uygun araştırma tipi seçebilecek 4. Araştırmanın değişkenlerini tanımlayabilecek 5. Örnek büyüklüğünün hesaplanmasında ve örnek seçiminde genel ilkeleri açıklayabilecek 6. Veri toplama yöntemlerini tanımlayacak ve uygun yöntem önerebilecek, 7. Veri çözümlemesinde araştırmalarına uygun çözümleme yöntemlerini planlayabilecek Dersin İçeriği Araştırmanın planlanması aşamaları Araştırma sorusu sorma-hipotez kurma Araştırmada değişkenler Örnek seçme Veri toplama yöntemleri Veri çözümlemesinde kullanılan yöntemler Önerilen Kaynaklar Öğretim Yöntemi 1.Rothman KJ (2008) Modern Epidemiology. Lippincott Williams & Wilkins 2.Gordis L (2004) Epidemiology. WB Saunders Company. 3.Ann Aschengrau; George R. (2007) Seage Jones & Bartlett Publishers Sınıf dersleri, olgu çalışmaları Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 50 Proje/Ödev/Seminer Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 50

21 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Sağlık Bilimlerinde İletişim BİY 504 II 2 T 2 4 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi(lerı) Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dersin İçeriği Önerilen Kaynaklar Öğretim Yöntemi Seçmeli Doç. Dr. Pınar Topsever Doç. Dr. Pınar Topsever Dönemlik Yok Derse katılanların sağlık sektöründe gerek bireysel- gerek kitlesel etkin iletişim kurabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak 1. iletişimin tanımını ve temel kavramlarını bilmek 2. sözlü - sözsüz iletişim öğelerini etkin kullanabilmek. 3. bireysel iletişimde sağlık iletişiminin özelliklerini bilmek 4. sistematik olarak kitle iletişimi programlayabilmek 5. zor durumlarda iletişim kurabilmek - İletişimin temelleri - Sözlü iletişim - geri bildirim - Sözsüz iletişim - etkin dinleme-empati - Sağlık iletişimi-bireysel-örgütsel-kitlesel (iletişim programlama) - İleri iletişim becerileri zorlu durumlarda iletişim - İletişim kazaları- iletişim becerileri özet 1.Kurtz SM, Silverman JD, Draper J (1998) Teaching and Learning Communication Skills in Medicine. Radcliffe Medical Press (Oxford) 2.Silverman JD, Kurtz SM, Draper J (1998) Skills for Communicating with Patients. Radcliffe Medical Press (Oxford) 3. Ruhi Selçuk Tabak (1999) Sağlık İletişimi Literatür Yayınları (Istanbul) Sınıf dersleri, grup çalışmaları Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 50 Proje/Ödev/Seminer Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 50

22 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Saati Sağlık Hizmetleri Yönetimi SAY 501 I 3 T 3 6 Zorunlu Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mesut ÇİMEN Dersin Öğretim Elemanları Doç. Dr. Mesut ÇİMEN Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dönemlik Yok Sağlık yönetiminin amacı, kapsamı ve önemini açıklamak, sağlık hizmetleri üreten sistem ve kurumları ayrıntılı olarak incelemek, Sağlık yönetimi içerisinde en önemli hizmet sunum organizasyonu olan hastane örgütünün tanımı, işleyişi, yönetimsel özellikleri ve sağlık yöneticisinin hastane örgütüne yönelik bilmesi gereken konuları ayrıntılı olarak incelemektir 1. Sağlık kavramı ve belirleyicilerini bilir; çevre, kalıtım, yaşam tarzının sağlığa etkilerini bilir. 2. Sağlık yönetiminin amacı, kapsamı ve önemini bilir. 3. Sağlık hizmetleri, sağlık sistemi, sağlık hizmetleri üreten sistem ve kurumların neler olduğunu bilir. 4. Türkiye sağlık sistemi ve alt sistemleri ile amaçları, örgütsel yapısı, bugünkü durumu ve işleyişini bilir. 5. Koruyucu sağlık sistemi, tedavi hizmetleri rehabilitasyon hizmetleri, sağlık kurumlarının özelliklerini bilir. 6. Sağlık hizmetlerinin kullanımı, kullanımı etkileyen faktörler etkili sağlık hizmetinin özelliklerini bilir. 7. Hastane tanımı, hastanelerin amaçları, fonksiyonları ve hastaneleri diğer kurum ve kuruluşlardan ayıran özellikleri bilir. 8. Hastanelerin sınıflandırılması ve işleyişlerini bilir 9. Hastane yöneticiliği mesleğinin tarihsel gelişimi ve hastane yöneticisinde olması gereken özellikleri bilir 10. Hastane yönetimi ve organizasyonu ile hastanenin bölümleri ve işlevlerini bilir. 11. Hastane sektöründe ortaya çıkan son gelişmeleri ve bu gelişmelerin hastane yönetimi üzerine olan etkileri bilir. 12. Olağanüstü durumlarda sağlık hizmetleri yönetimi ve acil sağlık hizmetleri organizasyonunu bilir. Dersin İçeriği 1. Sağlık kavramı ve belirleyicileri; çevre, kalıtım, yaşam tarzının sağlığa etkileri 2. Sağlık yönetiminin tanımı, amacı, kapsamı ve önemi 3. Sağlık hizmetleri, sağlık sistemi, sağlık hizmetleri üreten sistem ve kurumların neler olduğu 4. Türkiye sağlık sistemi ve alt sistemleri ile amaçları, örgütsel yapısı, bugünkü durumu ve işleyişi 5. Hastane tanımı, hastanelerin amaçları, fonksiyonları ve hastaneleri

23 diğer kurum ve kuruluşlardan ayıran özellikleri 6. Hastanelerin sınıflandırılması ve işleyişleri 7. Hastane yöneticiliği mesleğinin tarihsel gelişimi ve hastane yöneticisinde olması gereken özellikleri 8. Hastane yönetimi ve organizasyonu ile hastanenin bölümleri ve işlevleri. 9. Hastane sektöründe ortaya çıkan son gelişmeleri ve bu gelişmelerin hastane yönetimi üzerine olan etkileri 10. Olağanüstü durumlarda sağlık hizmetleri yönetimi ve acil sağlık hizmetleri organizasyonunu Önerilen Kaynaklar 1. Tengilimoğlu.D.,Işık O., Akbolat M.,Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Tıp Kitapevi 2009, Ankara 2. John R. Griffith (1995). The Well-Managed Health Care Organization. AUPHA Press/Health Administration Press, Ann Arbor, Michigan 3. Kavuncubaşı Şahin (2000). Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyasal Kitapevi, Ankara 4. Lawrence F. Wolper (1995). Health Care Administration: Principles, Practices, Structure, and Delivery. Aspen Publishers, Inc., Gaithersburg, Maryland 5. John R. Griffith (1995). The Well-Managed Health Care Organization. AUPHA Press/Health Administration Press, Ann Arbor, Michigan Değerlendirme Yöntemleri Adedi Etki Oranı % Ara Sınavlar 1 % 40 Kısa Sınavlar - Ödevler - Uygulama - % 40 Dönem Ödevi - Laboratuvar - Diğer - Yıl Sonu Sınavı 1 % 60 % 60

24 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Saati Temel Halk Sağlığı HAS 501 I 3T 3 6 Seçmeli Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Figen Demir Dersin Öğretim Elemanları Prof.Dr.Nadi Bakırcı Yrd.Doç.Dr. Figen Demir Dersin Süresi Dönemlik Yok Halk sağlığının temel konularında bilgi kazanmak Bu dersin sonunda öğrenciler: - Hastalık ve sağlık kavramlarını tanımlayabilecek - Halk sağlığı bilimlerinin doğuşunu ve gelişimini açıklayabilecek - Koruyucu hekimlik ilkelerini tanımlayıp uygulayabilecek - Tedavi hekimliğinde gelişme aşamalarını açıklayabilecek - Sosyal hekimlik uygulamalarını tanımlayıp uygulayabilecek - Hekimlikte çağdaş görüşleri ve hekimlik uygulamalarının amaçlarını tartışabilecek - Çevre sağlığı ile ilgili bilgi ve beceriler geliştirecek - Bağışıklama hakkında bilgi edinecek - Beslenmenin toplumsal boyutunu tanımlayıp uygun programlar geliştirebilecek Dersin İçeriği Hastalık ve Sağlık Halk Sağlığı Bilimlerinin Doğuşu Koruyucu Hekimlik İlkeleri Tedavi Hekimliğinde Gelişme Aşamaları Sosyal Hekimlik İnsan Ekolojisi Hekimlikte Çağdaş Görüşler ve Amaç Çevre Sağlığı Bağışıklama Beslenme Önerilen Kaynaklar Güler Ç. Akın L. (Ed). Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2013 Fişek N.Halk Sağlığına Giriş. Ankara, 1983 Eren N, Öztek Z. Sağlık Ocağı Yönetimi, Okan yayın Dağıtım, Ankara, Öğretim Yöntemi Değerlendirme Yöntem(i/leri) Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, saha çalışmaları Ara Sınavlar 20 Proje/Ödev/Seminer 30 Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 50 Etki Oranı %

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS. Tıp, Teknoloji ve Bilim Tarihi BİY-501 I 3 T 3 6

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS. Tıp, Teknoloji ve Bilim Tarihi BİY-501 I 3 T 3 6 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Tıp, Teknoloji ve Bilim Tarihi BİY-501 I 3 T 3 6 Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersin Öğretim Elemanları Dersin Süresi (Dönemlik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 DERS BİLGİLERİ Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dersin Öğrenim Çıktıları Dersin İçeriği Önerilen Kaynaklar Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Prof. Dr. Fatma

Detaylı

İSG 5003 İş ve Sağlık İlişkisinde Temel Kavramlar

İSG 5003 İş ve Sağlık İlişkisinde Temel Kavramlar İSG 5003 İş ve Sağlık İlişkisinde Temel Kavramlar Güz 2014 Prof.Dr.O.Alp ERGÖR DEÜ Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD DEÜ İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi İSAMER DEÜ Hastanesi Çalışan Sağlığı Birimi

Detaylı

UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU. TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu

UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU. TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu 31 Ekim 2009 TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLARI GENEL OLARAK ETİK KURULLAR Etik Kurullar: Tanım Etik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Acil Hemşireliği I ACH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Acil Hemşireliği I ACH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 DERS BİLGİLERİ Acil Hemşireliği I ACH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 Prof. Dr. Nermin Olgun Prof. Dr. Fatma Eti Aslan, Prof. Dr. Nermin Olgun, Doç. Dr. Ükke Karabacak Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Bir Dönemlik

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İş Sağlığı ve Uygulamalı Eğitim Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİDE ÖLÇME TEKNİKLERİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309. 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu. İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK

HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309. 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu. İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu 2 Kredi Teorik : 2 s/hafta Türkçe İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK e-posta : serapbulduk@maltepe.edu.tr Dersle İlgili

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Dersleri BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Z 3 0 3 6 TOPLAM 12 0 12 30 II. Yarıyıl (Bahar Dönemi) Dersleri

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Ambalaj Tasarımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sağlığın Geliştirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

EĞİTİMDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

EĞİTİMDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı EĞİTİMDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 1 İçindekiler 1.1. DERSİN KONUSU... 3 1.2. Değerlendirme esasları... 3 1.3. Ders kaynakları... 3

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Bilişsel Dil Gelişimi TÜRKÇE Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İnsan-bilgisayar Etkileşimi BIL429 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tasarımda İnsan-Mekan İlişkisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Dahili Bakım I DHH 501 I. Yarıyıl 3 T+ 4 U 5 10

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Dahili Bakım I DHH 501 I. Yarıyıl 3 T+ 4 U 5 10 Dahili Bakım I DHH 501 I. Yarıyıl 3 T+ 4 U 5 10 Prof. Dr. Nermin Olgun Prof. Dr. Nermin Olgun Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Bir Dönemlik Öğrenciye tüm sistem hastalıklarının belirti-bulguları, tanı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Cerrahi Bakım I CHH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Cerrahi Bakım I CHH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 DERS BİLGİLERİ Cerrahi Bakım I CHH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Bir Dönemlik Öğrenciye hasta ve ailesine holistik bir

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı GRAFİK TASARIM VE MASAÜSTÜ YAYINCILIK Öğretim Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Etüdü ve Ergonomi ORE 439 7 2+0 2 4

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili HEMŞİRELİKTE ETİK Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgün Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yazım Kuramları ve Teknikleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(X) Doktora() Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS 345072003140504 3 0 0 3 6

Öğretim planındaki AKTS 345072003140504 3 0 0 3 6 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Sağlık Yönetiminde Seçme Konular Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 345072003140504 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İş Sağlığında Risk Grupları Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK 26.04.2016 30.05.2016 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 78

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 088 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

2015-2016 DÖNEM I MED 115: Temel Bilimler I Ders kurulu 14.09.2015-09.10.2015 4 Hafta/ 73 saat

2015-2016 DÖNEM I MED 115: Temel Bilimler I Ders kurulu 14.09.2015-09.10.2015 4 Hafta/ 73 saat 2015-2016 DÖNEM I MED 115: Temel Bilimler I Ders kurulu 14.09.2015-09.10.2015 4 Hafta/ 73 saat Dersler Teorik Pratik Toplam Davranış Bilimleri 25-25 Sağlıklı Yaşam ve Halk Sağlığı 25-25 Sosyal Bilimler

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS Yeni Medya Teknolojileri 213000000001235 3 0 0 3 6

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS Yeni Medya Teknolojileri 213000000001235 3 0 0 3 6 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Yeni Medya Teknolojileri 213000000001235 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : c) Yok: Bu dersin ön

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Grafiklerine Giriş BIL443 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli /

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Diyabet Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Viroloji Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI GÜVENLİK ULG 211 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI GÜVENLİK ULG 211 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI GÜVENLİK ULG 211 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Yazılım Proje Yönetimi (SE 320) Ders Detayları

Yazılım Proje Yönetimi (SE 320) Ders Detayları Yazılım Proje Yönetimi (SE 320) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yazılım Proje Yönetimi SE 320 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İleri Bilgisayar Mimarileri (COMPE 532) Ders Detayları

İleri Bilgisayar Mimarileri (COMPE 532) Ders Detayları İleri Bilgisayar Mimarileri (COMPE 532) Ders Detayları Ders Adı İleri Bilgisayar Mimarileri Ders Kodu COMPE 532 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Toplum Çevirmenliği 222000000001207 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Öğretim planındaki AKTS Toplum Çevirmenliği 222000000001207 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Toplum Çevirmenliği 222000000001207 2 0 0 2 5 Ön Koşullar : None c) Yok: Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Güvenliği Uzmanlığı ORE 438 8 2+0 2

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kök Hücre Biyolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Eğitim Psikolojisi 2-0-2. Öğretim İlke ve Yöntemleri 2-0-2

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Eğitim Psikolojisi 2-0-2. Öğretim İlke ve Yöntemleri 2-0-2 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Dersin Adı Kredisi Eğitim Bilimine Giriş 2-0-2 Eğitim Psikolojisi 2-0-2 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2-0-2 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 524000000001320 2 0 0 2 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 524000000001320 2 0 0 2 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Kimyasal Süreç Güvenliği Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 524000000001320 2 0 0 2 5 Ön Koşullar : Yok: Bu dersin ön koşulu

Detaylı

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 241 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Hücre ve Doku Kültürleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İş Yerlerinde Yangın ve Güvenlik Sistemleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Yüksek Lisans( x) Doktora( ) Örgün Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri İşletme Finansı Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Psikolojiye Giriş Dersin Kodu OKÖ105 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS kredisi 4 Haftalık Ders

Detaylı

Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Mesleki Oryantasyon ve Çeviriye Giriş 222000000001197 2 0 0 2 4 Ön Koşullar : c) Yok: Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : -- Dersin Türü

Detaylı

Büro ve Malzeme Yönetimi TDS211. Önlisans

Büro ve Malzeme Yönetimi TDS211. Önlisans BAŞLIKLAR AÇIKLAMALAR Dersin Adı Dersin Kodu Büro ve Malzeme Yönetimi TDS211 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Düzeyi (Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans Doktora) Dersin Yılı 2 Dersin Yarıyılı 1 AKTS

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili STAJ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( )

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilimi BBA 383 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilimi BBA 383 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Yönetim Bilimi BBA 383 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri MATH 169, BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Çağdaş Yönetim Teknikleri YBS206 4 3+0 3 4

Çağdaş Yönetim Teknikleri YBS206 4 3+0 3 4 BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çağdaş Yönetim Teknikleri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Veri Organizasyonu ve Yönetimi BIL303 5 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Veri Organizasyonu ve Yönetimi BIL303 5 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Veri Organizasyonu ve Yönetimi BIL303 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Otoma Teorisi Ve Biçimsel Diller BIL445 7 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Teori (saat/hafta) BES206 4. Bahar 3 0 0 3

Teori (saat/hafta) BES206 4. Bahar 3 0 0 3 BESLENME DURUMU SAPTAMA YÖNTEMLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl BESLENME DURUMU SAPTAMA YÖNTEMLERİ Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Bilimsel Araştırma Yöntemi Dersin Kodu BİL30 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi 4 Haftalık

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Acil Sağlık Hizmetleri I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

DERS PROFİLİ. Yönetimin İlkeleri MAN 102 Bahar 2 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Yönetimin İlkeleri MAN 102 Bahar 2 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Yönetimin İlkeleri MAN 102 Bahar 2 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi (PSY 202) Ders Detayları

Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi (PSY 202) Ders Detayları Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi (PSY 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi PSY 202 Bahar 3 0 0 3 6 Ön

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Mikroişlemciler BIL242 4 3+2 4 6 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESİN TOKSİKOLOJİSİ BES232 4. Bahar 2 0 0 4 Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESİN TOKSİKOLOJİSİ BES232 4. Bahar 2 0 0 4 Önkoşullar BESİN TOKSİKOLOJİSİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar BESİN TOKSİKOLOJİSİ BES232 4. Bahar 2 0 0 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI PROJE YÖNETİMİ MAN 313 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 2 10,19 6,7 5,7 8,13

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI PROJE YÖNETİMİ MAN 313 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 2 10,19 6,7 5,7 8,13 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi KTS ULUSLRRSI PROJE YÖNETİMİ MN 313 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü lmanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İnsan Hakları Hukuku SPRI 440 2 3+0 3 5

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İnsan Hakları Hukuku SPRI 440 2 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İnsan Hakları Hukuku SPRI 440 2 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İş Hukuku BIL411 7 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

1. İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1,2 1,2

1. İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞL307 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili Aile Planlaması Danışmanlığı Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: E N G 2 5 1 AKTS Kredisi: 2 2.yıl - 1.yarıyıl Lisans Seçmeli 14h/ 30s Teorik: 14h/30s

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA BG-213 2/1 2+0+2 2+1 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

DERS PROFİLİ. Tüketici Davranışları MAN 481 Güz 7 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Tüketici Davranışları MAN 481 Güz 7 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Tüketici Davranışları MAN 481 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul MAN 341 (Tercih Edilen) Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce

Detaylı

4.YIL/ 2.Yarıyıl Bahar

4.YIL/ 2.Yarıyıl Bahar Ġġ SAĞLIĞI VE ENDÜSTRĠDE FĠZYOTERAPĠ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS ĠĢ Sağlığı ve Endrüstride Fizyoterapi FTR 432 4.YIL/ 2.Yarıyıl Bahar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 5 Önkoşullar

Detaylı

D.Ü TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI DÖNEM-I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU 31.12.2013-03.02.2014

D.Ü TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI DÖNEM-I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU 31.12.2013-03.02.2014 D.Ü TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI DÖNEM-I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI 31.12.2013-03.02.2014 Dersler Teorik Pratik Toplam Biyoistatistik 18 18 Ruh Sağ. ve Hast. 23 23 Halk Sağlığı 15

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Ali Naci Yıldız Prof. Dr. Alpaslan Kılıçaslan Doç. Dr. Sergül Duygulu Prof. Dr.

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Biyoinformatik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Dersin Tanıtımı: TEORİ + DERS ADI DERS KODU YARIYIL. (Saat) Sağlık ve Hemşirelik I HSH 105 1 4+4 8 DERSİN DÜZEYİ

Dersin Tanıtımı: TEORİ + DERS ADI DERS KODU YARIYIL. (Saat) Sağlık ve Hemşirelik I HSH 105 1 4+4 8 DERSİN DÜZEYİ Dersin Tanıtımı: DERS ADI DERS KODU YARIYIL TEORİ + UYGULAMA AKTS (Saat) Sağlık ve Hemşirelik I HSH 105 1 4+4 8 DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN DÜZEYİ ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI DERSİN

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matlab Programlama BIL449 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Fen Öğretimi Lab. Uyg. I

Fen Öğretimi Lab. Uyg. I Fen Öğretimi Lab. Uyg. I Dersin Adı Dersin Kodu 1206.5102 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 6,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 2 Haftalık Laboratuar Saati 0 Dersin

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Veri Toplama, Yönetme ve Değerlendirme. MAN 363 5 Güz 3+0+0 3 6.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Veri Toplama, Yönetme ve Değerlendirme. MAN 363 5 Güz 3+0+0 3 6. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Veri Toplama, Yönetme ve Değerlendirme MAN 363 5 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi İngilizce Seçmeli Dersin

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Adı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Kodu 1200.9312 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal)

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili BİLİŞSEL PSİKOLOJİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGARLIK TARİHİ DERS PROGRAMI 2014-2015 AKADEMİK YILI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGARLIK TARİHİ DERS PROGRAMI 2014-2015 AKADEMİK YILI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGARLIK TARİHİ DERS PROGRAMI 20142015 AKADEMİK YILI Dersin adı: Mikroskopiye Giriş Dersin kodu: MKR 151 AKTS Kredisi: 2 1.yıl 1.yarıyıl Lisans Seçmeli Teorik: 26 st,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: HESAP ÇİZELGELERİ İLE YÖNETİM BİLİMİ MODELLEMESİ Dersin Orjinal Adı: HESAP ÇİZELGELERİ İLE YÖNETİM BİLİMİ MODELLEMESİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans,

Detaylı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel İşlemler Laboratuarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS 345031100000516 3 0 0 3 6

Öğretim planındaki AKTS 345031100000516 3 0 0 3 6 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Liderlik Teorileri ve Davranışı Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 345031100000516 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : İnsan

Detaylı

Doktora 6. Yarıyıl DERS KODU DERSLER TEO. UYG. KRD. AKTS Z/S. Doktora 8. Yarıyıl

Doktora 6. Yarıyıl DERS KODU DERSLER TEO. UYG. KRD. AKTS Z/S. Doktora 8. Yarıyıl AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ VE DERS İÇERİKLERİ Doktora 1. Yarıyıl ISGD 601 İş Sağlığı ve İş Hijyeni 3 2 3 Z ISGD 603 Meslek Hastalıkları

Detaylı