Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Alan Uygulamaları ve İş kollarına Özel Sağlık Riskleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Alan Uygulamaları ve İş kollarına Özel Sağlık Riskleri"

Transkript

1 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Alan Uygulamaları ve İş kollarına Özel Sağlık Riskleri İSG 504 III 2T+4P 4 10 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Zorunlu Prof.Dr. Nadi Bakırcı Prof.Dr. Nadi Bakırcı Dönemlik Yok İş yerlerinde sağlık riskini değerlendirmek, korunma stratejileri geliştirmek, işyerinde var olan iş sağlığı ve güvenliği sistemlerini değerlendirmek için bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ev iş kollarına özel sağlık risklerinin tanımlanması Dersin sonunda katılımcılar - İşkoluna özel sağlık riskleri değerlendirmesini yapabilecek o Temel adımları tanımlama o Gezi-gözlem yolu ile inceleme yapma (walk-through survey) o Sağlığa zararlı etkenleri-tehlikeleri tanımlama o Çevreye yönelik değerlendirme yapma o İşçinin sağlık durumunu değerlendirme o İşyerinde korunma stratejisi geliştirme - Var olan iş sağlığı ve güvenliği sistemlerini değerlendirebilecek - İş yerlerinde afet ve acil durum planlarını değerlendirebilecek Dersin İçeriği - İşkolu kavramı- iş kolu sınıflandırmaları - İşkoluna özel sağlık riskleri - iş yerinde sağlık risklerinin değerlendirilmesi o Temel adımlar o Gezi-gözlem yolu ile inceleme yapma (walk-through survey) o Sağlığa zararlı etkenleri-tehlikeleri tanımlama o Çevreye yönelik değerlendirme yapma o İşçinin sağlık durumunu değerlendirme o İşyerinde korunma stratejisi geliştirme - Var olan iş sağlığı ve güvenliği sistemlerinin değerlendirilmesi - İş yerlerinde afet ve acil durum planlarını değerlendirme Önerilen Kaynaklar - ILO, Encyclopedia of Occupational Health and Safety, Asfahl CR. Industrial Safety and Health Management. Prentice Hall, Plog BA. Fundamentals of Industrial Hygiene. National Safety Council, Friend MA, Khon JP. Fundamentals of Occupational Safety and Health. Government Institutes, Harrison BM. Essentials of Occupational Health Nursing,Blackwell

2 Scientific Publications, NIOSH, A Guide to the work-relatedness of disease. - Harrington JM. Occupational Health, Blackwell Science; 4th edition Rees CD. Occupational Health and Safety Management: A Practical Approach, CRC Press 2003 Öğretim Yöntemi Sınıf dersleri. İşyerlerinde gözlem yapma, uygulamalara katılma, stratejiler geliştirme. Saha deneyiminin paylaşılması. Proje geliştirme. Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 20 Proje/Ödev/Seminer 40 Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 40

3 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U+K Kredisi AKTS Saati Eğitim Becerileri İSG 554 I 2 T + 2 U 3 6 Dersin Koordinatörü Dersin Öğretim Elemanları Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Seçmeli Yrd. Doç. Dr. Melike Şahiner Yrd. Doç. Dr. Melike Şahiner Prof.Dr.Nadi Bakırcı Doç.Dr. Pınar Topsever Dönemlik Yok Bu dersin amacı iş sağlığı alanında uzman olacak kişilere sağlık alanında eğitici olmak ve eğitim vermek için gerekli olan temel bilgi ve becerileri edindirmek ve eğitim uygulamaları sırasında kullanılacak olan temel iletişim becerilerini kazandırmaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. Öğrenme ve öğretme süreçlerinin özelliklerini tanımlar. 2. Eğitim planlamasının bileşenlerini açıklar ve birbiriyle ilgisinietkileşimini tartışır. 3. Öğrenme çıktılarını-eğitim kazanımlarını- yazar. 4. Kazanımlara uygun eğitim stratejilerini (yöntem ve içerik) belirler. 5. Ölçme ve değerlendirmenin temel özelliklerini tanımlar. 6. Beceri eğitiminin özellikleri ile beceride koçluk uygulamalarını ilişkilendirerek tartışır. 7. Bir eğitim oturumunu planlar ve sunar. 8. Olumlu eğitim ortamı hazırlama ve büyük ve küçük gruplarda etkili iletişim kurmanın temel özelliklerini tartışır. 9. İş sağlığı alanında eğitim olanakları ve konuyla ilgili düzenlemeleri tartışır. Dersin İçeriği - Yetişkin öğrenmesi - Öğrenme ve öğretme süreçleri - Eğitim planlamasının temelleri - Eğitimde gereksinin belirlenmesi - İş sağlığı alanında eğitimin özellikleri - Öğrenim kazanımları nasıl belirlenir, nerelerde ve nasıl kullanılır? - Eğitim stratejileri ve eğitim yöntemleri - Ölçme değerlendirmenin temel özellikleri - Ölçme değerlendirmede kullanılan yöntemler ve uygulama alanları - Beceri eğitimi ve koçluk nedir, nasıl uygulanır? - Eğitim ortamlarının hazırlanması - Eğitim modüllerinin hazırlanması - Sunum teknikleri - Sözlü ve sözsüz iletişim - Eğitim ortamında iletişim

4 Önerilen Kaynaklar - A practical guide for medical teachers, Dent, J. A., & Harden, R. M,. 2009, London, Elsevier. - Tıp Eğitiminde Ölçme Değerlendirme için Pratik Rehber, Zubair Amin ve ark., 2011, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul. - Human Learning, Ormrod, J.E., 2009, Pearson Education, New Jersey, USA. Öğretim Yöntemi Sınıf dersleri, küçük grup çalışmaları Değerlendirme Yöntem(i/leri) Yazılı sınav ve performans Etki Oranı % değerlendirme Ara Sınavlar 30 Proje/Ödev/Seminer 30 Laboratuar/Klinik Beceri - Yarıyıl Sonu Sınavı 40

5 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Ergonomi İSG 552 II 3T 3 6 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Seçmeli Prof.Dr. Zeynep Güven Prof.Dr. Zeynep Güven Prof.Dr. Nadi Bakırcı Dönemlik Yok Çalışma ortamının fiziksel, sosyal ve psikolojik yapısının çalışan üzerindeki etkilerini öğrenmek, ergonomi ve iş fizyolojisi alanında temel bilgi ve beceri kazanmak. Dersin sonunda katılımcılar - Ergonomi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek - Antropometri bilgilerini ergonomide kullanabilecek - Ofis ergonomisinin temel özelliklerini tanımlayabilecek - Çalışma alanlarının tasarımını ergonomik açıdan değerlendirebilecek - El araçlarının tasarımı ve kullanımını ergonomik açıdan değerlendirebilecek - İş ile ilgili uyarıların nasıl algılanabileceğini değerlendirebilecek - Yorgunluk ve fizyolojik temelin açıklayabilecek, - Çalışma ortamının ve yapılan işin ergonomik değerlendirmesini yapabilecek - Önleyici müdahale programlarına örnek verebilecek. Dersin İçeriği - Ergonomi ile ilgili temel kavramlar - Antropometri - Yorgunluk ve dinlenme - İnsan-makina-teknoloji ilişkisi - Çalışma alanlarının tasarımı - Çalışma duruşları ve ağır kaldırma - Elle çalışma ve el araçlarının kullanımı - Ofis ergonomisi - Uyarılar ve algı - Çalışma ortamının ve yapılan işin ergonomik değerlendirmesi - Önleyici müdahale programları Önerilen Kaynaklar - Introduction to ergonomics, R.S. Bridger, Mc graw Hill, Güler Ç. (Editör). Ergonomiye giriş. Ankara Tabip Odası Güler Ç (Editör) Hekimler ve mühendisler için sağlık boyutuyla ergonomi. Palme Yayıncılık Ergonomics. KH E Kroemer, H B Kroemer, K E Kroemer-Elbert, Prentice Hall, 1994

6 Öğretim Yöntemi Sınıf dersi, tartışma, problem çözme, proje hazırlama. Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 20 Proje/Ödev/Seminer 30 Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 50

7 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Etiğe Giriş BİY 503 I 3T 3 6 Seçmeli Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman Dersin Öğretim Elemanları Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman, Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli Dersin Süresi (Dönemlik Yarım Dönemlik /Yıllık) Derse katılanların etik alanının temel kavram ve yaklaşımları ile temel düzenlemelerini öğrenmelerini sağlamak Dersin sonunda katılımcılar - Felsefe, etik, biyoetik, tıp etiği, klinik etik, deontoloji gibi temel kavramları açıklayabilir, - Temel etik yaklaşımlarını tartışabilir - Etik ikilemlerin ayırt edilmesi, çözümlenmesi ve iyi nin belirlenmesi için akıl yürütebilir - Tıp etiğiyle ilgili ulusal / uluslararası, yasal / yasal bağlayıcılığı olmayan temel düzenlemeleri açıklayabilir. Dersin İçeriği - Temel tanımlar ve kavramlar: Felsefe, Aksiyoloji, Etik (Normatif etik, Non-normatif etik, Metaetik), Biyoetik, Tıp etiği, Klinik etik, Deontoloji, Ahlak, Adalet, İyi, Erdem, İkilem, Çıkar çatışması, Sağlık- Hastalık, Sağlık hizmeti, Tıp - Etik alanında temel yaklaşımlar: Mutlakçı ve göreci yaklaşımlar, Deontolojik yaklaşım, Utiliteryanizm, Erdem etiği, Eşitlikçi yaklaşım, İlkecilik - Etik ikilemleri ayırt etmek, tüm boyutları ile / bağlamı içinde çözümlemek ve korunması gereken değerlerle haklı çıkarılabilen çözüm üretmek - Tıp etiğiyle ilgili ulusal / uluslararası, yasal / yasal bağlayıcılığı olmayan temel düzenlemeler Önerilen Kaynaklar 1. Thomas Beauchamp, James Childress, Principles of Biomedical Ethics, New York, 5th edition, Oxford University Press, $40.46, Paperback, Peter Singer, The Cambridge Textbook of Bioethics. Viens AM, eds. New York: Cambridge University Press; Beauchamp T, LR Walters, J Kahn, A Mastroianni (editors), Contemporary Issues in Bioethics, 7th edition, wadsworth, USA Veatch, RM, Medical Ethics, Jones and Bartlett Publishers, Canada 1989 Öğretim Yöntemi Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, proje çalışmaları Değerlendirme Etki Oranı % Yöntem(i/leri) Ara Sınavlar 30 Proje/Ödev/Seminer 40 Yarıyıl Sonu Sınavı 30

8 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi İş Hijyeni ve İş Güvenliği İSG 506 II 3 T 3 6 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi(lerı) Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Zorunlu Prof.Dr. İrfan Güney Prof.Dr. İrfan Güney Prof.Dr. Nadi Bakırcı Dönemlik Yok Çevresel ve endüstriyel kirleticilerin tanımlanması, tespiti, değerlendirilmesi ve kontrolü konusunda bilgi kazanmak; iş güvenliğini değerlendirmek için temel bilgi ve becerileri edinmek. Dersin sonunda katılımcılar, - Çevresel ve endüstriyel kirleticilerin türleri ve özelliklerini açıklayabilecek - Kirleticilerin çevresel etkileri ve çevresel davranışlarını karşılaştırabilecek - Ortamdaki kirleticilerin tespitinin hangi yöntemlerle yapılabileceğini açıklayabilecek ve temel kirleticilerin ölçümünü yapabilecek (işyeri ortamında ölçüm ve izlem yöntemleri, sınır değerler) - Kirleticilere yönelik kontrol yöntemlerini planlayabilecek - Çalışma ortamında güvenliğin değerlendirilmesini yapabilecek - İş kazalarını araştırabilecek ve değerlendirebilecektir. Dersin İçeriği - Çevresel ve endüstriyel kirleticiler; türleri ve özellikleri - Kirleticilerin çevresel etkileri ve çevresel davranışları - Ortamdaki kirleticilerin tespiti (işyeri ortamında ölçüm ve izlem yöntemleri, sınır değerler) - Kirleticilere yönelik kontrol yöntemleri - Çalışma ortamında güvenliğin değerlendirilmesi - İş kazalarını araştırma ve değerlendirilme yöntemleri Önerilen Kaynaklar Öğretim Yöntemi - Asfahl CR. Industrial Safety and Health Management. Prentice Hall, Plog BA. Fundamentals of Industrial Hygiene. National Safety Council, Friend MA, Khon JP. Fundamentals of Occupational Safety and Health. Government Institutes, 2003 Sınıf dersleri, örnek problem çözümleri, işyeri ziyaretleri ve tartışma. Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 40

9 Proje/Ödev/Seminer Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 60

10 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Saati İş Psikolojisi İSG 553 III 2 T 2 4 Dersin Koordinatörü Dersin Öğretim Elemanları Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Seçmeli Yrd. Doç.Dr.Ferzan Curun Yrd. Doç.Dr.Ferzan Curun Dönemlik Yok Bu dersin amacı iş yerindeki insan davranışlarına ilişkin temel kuram, kavram ve araştırma sonuçlarını öğrenmek ve iş psikolojisi konusunda anlayış ve bakış açısı kazanmaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler: 10. İş ve çalışma kavramlarını bu kavramların psikolojik işlevlerini açıklayabilecek 11. Güdülenme kavramını ve güdülenme kuramlarını tanımlayabilecek ve işe güdülenmeyi tanımlayabilecek 12. İş stresini ve onunla başa çıkma konusunu tanımlayabilecek 13. İşyerindeki ilişki dinamiklerini ilgili kuramlar çerçevesinde açıklayabilecek 14. İşyerinde yıldırma, psikolojik taciz kavramları hakkında bilgi sahibi olacak. 15. İş yerinde bireysel ayrılıkların, kişiliğin, değerlerin, tutumların etkilerini açıklayabilecek 16. Pozitif psikoloji alanı temelinde iş psikolojisine ilişkin bir bakış açısı geliştirebilecek 17. Kültürün iş üzerindeki etkilerini bilebilecek Dersin İçeriği - İş ve çalışma kavramları, iş psikolojisine ilişkin tarihçe - Motivasyon teorileri, iş motivasyonu İş stresi ve iş hayatında stres yönetimi - İş yerinde kişiler arası ilişkiler - Kişilik, değerler, tutumlar ve kavramların iş yerinde etkileri - İşyerinde yıldırma, psikolojik taciz. - İş yerinde çatışma ve çatışma yönetimi - İş yerinde güç ve güç oyunları - İş yerinde iletişim - Pozitif psikoloji bakış açısı ile iş davranışları - Kültürel psikoloji ve iş davranışları Önerilen Kaynaklar Warr, P. Ed. (2002). Psychology at work. Penguin: London Curun, F. (2013). Motivasyon. H.Coşkun ve N. Özbacı (ED.). Psikolojiye

11 Giriş. Lisans Yayıncılık. Curun, F. (2013). Stres ve Çatışma. L. Bilgin ve A. Özdemir (Ed). Davranış Bilimleri. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları Öğretim Yöntemi Değerlendirme Yöntem(i/leri) Sınıf dersi, araştırma, tartışma Ara Sınavlar 40 Proje/Ödev/Seminer - Laboratuar/Klinik Beceri - Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Etki Oranı %

12 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku İSG 505 I 3T 3 8 Seçmeli Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Arzu Arslan Ertürk Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Yrd.Doç.Dr.Arzu Arslan Ertürk Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dönemlik İş sağlığı ve güvenliği alanındaki ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi ve mevzuatı incelemek ve bu açıdan uygulamaları incelemek Dersin sonunda katılımcılar - İş güvenliği hukuku ve iş güvencesi kavramını açıklayabilecek, - Sosyal haklar ve sosyal koruma kavramlarını açıklar ve örnekleri ile tartışır, - İş sağlığı ve güvenliği alanındaki ulusal ve uluslararası mevzuatın tarihsel olarak değişimini açıklar, - İş sağlığı ve güvenliği alanındaki ulusal mevzuatı tanımlar ve uygulamada önemli olan maddeleri açıklar - İş sağlığı ve güvenliği alanındaki uluslararası antlaşmaları tanımlar ve uygulamada önemli olan maddeleri açıklar Dersin İçeriği - İş güvenliği hukuku-iş güvencesi, - Sosyal haklar ve sosyal koruma - İş sağlığı ve güvenliği alanındaki ulusal mevzuat - İş sağlığı ve güvenliği alanındaki uluslararası antlaşmalar Önerilen Kaynaklar Esin A. Yeni Mevzuatın Işığında İş Sağlığı ve Güvenliği. TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 2004 Sarper Süzek, İş Hukuku, Beta Yayınları, 2011; Mollamahmutoğu A, Astarlı M. İş Hukuku, Turhan Yayınları, 2011; Kabakcı M. Avrupa Birliği Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Temel Yükümlülükleri. Beta Yayınları, 2009 Öğretim Yöntemi Sınıf dersi, olgu çözümleme, tartışma Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 40 Proje/Ödev/Seminer Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 60

13 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş İSG 501 I 3T + 2P 4 12 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Zorunlu Prof. Dr. Nadi Bakırcı Prof. Dr. Nadi Bakırcı Dönemlik Yok İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel konular hakkında bilgi ve beceri kazandırmak Bu dersin sonunda katılımcılar, İş sağlığının tarihçesini, temel kavramlarını ve ilkelerini tanımlayacak, Çalışma ile sağlık arasındaki ilişkiyi tanımlayacak Çalışma yaşamında koruma kavramını tanımlayacak Riski tanımlayacak ve risk değerlendirmesi yapabilecek Meslek hastalığı ve iş kazası kavramlarını açıklayabilecek İş hijyeni ve iş güvenliği bilgileri edinecek Ergonominin bilgilerini edinecek İş fizyolojisi ve psikolojisi konusunda bilgi edinecek Çalışma hayatında duyarlı grupların özelliklerini tanımlayacak (Çocuk işçiler, kadın işçiler, yaşlı işçiler, sakat işçiler, göçmen işçiler, eski hükümlüler) Ulusal ve uluslararası temel yasaları tanımlayacak Türkiye de çalışma hayatı ve iş sağlığının durumunu tartışabilecek Çalışma hayatında öncelikli konuları ve iş sağlığı perspektifini tanımlayacak. Dersin İçeriği - Tarihçe - Tanımlar, kavramlar, ilkeler, hedefler o Çalışma ile sağlık arasındaki ilişki o Çalışma yaşamında koruma kavramı o Risk, risk algısı, risk değerlendirme, riski giderme o Çalışma yaşamının bileşenleri o Meslek hastalığı o İş kazası o İş hijyeni ve iş güvenliği o Ergonomi o İş fizyolojisi o İş psikolojisi o Absenteizm - Çalışma hayatında duyarlı gruplar o Çocuk işçiler o Kadın işçiler o Yaşlı işçiler o Sakat işçiler o Göçmen işçiler

14 o Eski hükümlüler - Ulusal ve uluslararası temel yasalar - Örgütlenme-hizmet sunumu - Türkiye de çalışma hayatı ve iş sağlığının durumu - Çalışma hayatında öncelikli konular, iş sağlığı perspektifi - AB ve iş sağlığı - İş sağlığı uygulamalarında tıbbi etik Önerilen Kaynaklar ILO, Encyclopedia of Occupational Health and Safety, 1998 Harrison BM. Esantials of Occupational Healht Nursing,Blackwell Scientific Publications,1984 NIOSH, A Guide to the work-relatedness of disease. Harrington JM. Occupational Health, Blackwell Science; 4th edition Rees CD. Occupational Health and Safety Management: A Practical Approach, CRC Press 2003 Öğretim Yöntemi Sözel ve görsel anlatım, örnek problem çözümleri, öğrenme projesi Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 30 Proje/Ödev/Seminer 20 Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 50

15 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İş Sağlığında Epidemiyoloji İSG 503 I 2 T 2 4 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Dersin Süresi Seçmeli Prof.Dr. Nadi Bakırcı Prof.Dr. Nadi Bakırcı Yrd.Doç.Dr. Figen Demir Dönemlik Epidemiyolojinin iş sağlığında uygulama alanlarını öğrenmek ve iş sağlığı epidemiyolojisi konusunda bilgi ve beceri kazanmak Dersin sonunda katılımcılar - Epidemiyolojinin iş sağlığındaki yeri ve önemini açıklayabilecek - İş sağlığında veri kaynaklarını tanımlayabilecek - İşyeri sağlık kayıtları ve işyerinde kullanılan sağlık ölçütlerini tanımlayabilecek ve hesaplayabilecek - İş sağlığında araştırma planlaması yapabilecek o araştırma tipleri o olası bias ve karıştırıcılar - İş sağlığında maruz kalımın değerlendirilmesi-risk değerlendirme yapabilecek - Doz-maruz kalım modellemeleri yapabilecek Dersin İçeriği - Epidemiyolojinin iş sağlığındaki yeri ve önemi - İş sağlığında veri kaynakları - İşyeri sağlık kayıtları ve işyerinde kullanılan sağlık ölçütleri - İş sağlığında araştırma planlama o araştırma tipleri o olası bias ve karıştırıcılar - İş sağlığında maruz kalımın değerlendirilmesi-risk değerlendirme - Doz-maruz kalım modellemeleri Önerilen Kaynaklar - Nursing,Blackwell Scientific Publications, NIOSH, A Guide to the work-relatedness of disease. - Harrington JM. Occupational Health, Blackwell Science, Rees CD. Occupational Health and Safety Management: A Practical Approach, CRC Press 2003 Öğretim Yöntemi Sözel ve görsel anlatım, tartışma, problem çözme, araştırma planlama. Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 20 Proje/Ödev/Seminer 30 Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 50

16 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi İş Toksikolojisi İSG 551 II 3T 3 6 Seçmeli Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mert Ülgen Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Prof.Dr. Mert Ülgen Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dönemlik Çevresel toksikolojinin iş sağlığındaki yeri ve kullanım alanları ile ilgili bilgi edinmek. Dersin sonunda katılımcılar - Toksikolojinin temel kavramları ve ilkelerini tanımlayabilecek, - İş toksikolojisinin temel özellikleri-niteliklerini açıklayabilecek, - Toksik etkinin izlenmesi-analiz edilmesinde kullanılan yöntemleri sayabilecek, - Toksikasyon riskini değerlendirebilecek - Sistem-organ toksisitelerini açıklayabilecektir Dersin İçeriği - Toksikolojinin temelleri o kavramlar-tanımlar o toksik ajanlar o toksik etinin özellikleri-türleri, o doz-yanıt ilişkisi ve yanıt oluşmasını etkileyen faktörler - Çevresel toksikolojinin temel özellikleri-nitelikleri o Tanım o Çerçeve o Çevresel etkilenim o Ajanlar o Doz-yanıt ilişkisi - Toksik etkinin izlenmesi-analiz edilmesi - Toksikasyon riskinin değerlendirilmesi - Sistem-organ toksisiteleri Önerilen Kaynaklar - Michael Greenberg, Richard Hamilton, Scott Phillips, Gayla J. McCluskey. Occupational, Industrial, and Environmental Toxicology. C.V. Mosby; Phillip L. Williams, Robert C. James, Stephen M. Roberts. The Principles of Toxicology: Environmental and Industrial Applications. John Wiley & Sons; Morton Lippmann. Environmental Toxicants : Human Exposures and Their Health Effects. John Wiley & Sons; Sigmund F. Zakrzewski. Environmental Toxicology. Oxford University Press; George W. Ware. Reviews of Environmental Contamination and Toxicology / Volume 183. Springer; 2004

17 Öğretim Yöntemi Sözel ve görsel anlatım, olgu çözümleme, tartışma Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 40 Proje/Ödev/Seminer Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 60

18 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Meslek Hastalıkları İSG 502 II 3 T 3 8 Zorunlu Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nadi Bakırcı Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Prof.Dr. Nadi Bakırcı Prof.Dr. Çağlar Çuhadaroğlu Prof.Dr. Zeynep Güven Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dönemlik Yok Meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıkların genel özellikleri, tanı, tedavi sistemleri ve korunma yollarını öğrenmek. Dersin sonunda katılımcılar - Meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık kavramını açıklayabilecek - Meslek hastalıklarını gruplandırabilecek - Meslek hastalıklarının ve işle ilgili hastalıkların nedenlerini analiz edebilecek - Türkiye de meslek hastalıklarının durumu tartışabilecek - İşin üreme sağlığı üzerine etkilerini açıklayabilecek - Mesleksel kanserleri listeleyip nedenlerini açıklayabilecek - Mesleksel akciğer hastalıklarını tanımlayabilecek - İşin sinir sistemi üzerine etkilerini açıklayabilecek - Mesleksel işitme kayıplarını tanımlayabilecek - Mesleksel deri hastalıklarını tanımlayabilecek - Mesleksel bulaşıcı hastalıkları tanımlayabilecek - İşin iskelet kas sistemi üzerindeki etkilerini açıklayabilecek Dersin İçeriği - Meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık kavramı - Meslek hastalıklarının gruplandırılması - Meslek hastalıklarının ve işle ilgili hastalıkların nedenleri - Türkiye de meslek hastalıklarının durumu - İşin üreme sağlığı üzerine etkileri - Mesleksel kanserler - Mesleksel akciğer hastalıkları - İşin sinir sistemi üzerine etkileri - Mesleksel işitme kayıpları - Mesleksel deri hastalıkları - Mesleksel bulaşıcı hastalıklar - İşin iskelet kas sistemi üzerindeki etkileri Önerilen Kaynaklar - Asfahl CR. Industrial Safety and Health Management. Prentice Hall, Plog BA. Fundamentals of Industrial Hygiene. National Safety Council, 2001

19 - Friend MA, Khon JP. Fundamentals of Occupational Safety and Health. Government Institutes, 2003 Öğretim Yöntemi Sözel ve görsel anlatım, örnek problem çözümleri, meslek hastalıkları hastanesinde pratik Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 40 Proje/Ödev/Seminer Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 50

20 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Ulusal AKTS Saati Kredisi Sağlık Bilimlerinde Araştırma Planlama ve Biyoistatistik SBA 502 II 3 T 3 6 Dersin Koordinatörü Dersin Öğretim Elemanları Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Zorunlu Prof.Dr.Nadi Bakırcı Prof.Dr.Nadi Bakırcı Dönemlik Yok Öğrencilerin bir sağlık araştırmasını yapabilmek için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak Öğrenciler dersin sonunda, 1. Bir araştırmanın planlanması aşamalarını açıklayabilecek, 2. Araştırma sorusu sorabilecek-hipotez kurabilecek 3. Araştırma sorusuna uygun araştırma tipi seçebilecek 4. Araştırmanın değişkenlerini tanımlayabilecek 5. Örnek büyüklüğünün hesaplanmasında ve örnek seçiminde genel ilkeleri açıklayabilecek 6. Veri toplama yöntemlerini tanımlayacak ve uygun yöntem önerebilecek, 7. Veri çözümlemesinde araştırmalarına uygun çözümleme yöntemlerini planlayabilecek Dersin İçeriği Araştırmanın planlanması aşamaları Araştırma sorusu sorma-hipotez kurma Araştırmada değişkenler Örnek seçme Veri toplama yöntemleri Veri çözümlemesinde kullanılan yöntemler Önerilen Kaynaklar Öğretim Yöntemi 1.Rothman KJ (2008) Modern Epidemiology. Lippincott Williams & Wilkins 2.Gordis L (2004) Epidemiology. WB Saunders Company. 3.Ann Aschengrau; George R. (2007) Seage Jones & Bartlett Publishers Sınıf dersleri, olgu çalışmaları Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 50 Proje/Ödev/Seminer Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 50

21 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Sağlık Bilimlerinde İletişim BİY 504 II 2 T 2 4 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi(lerı) Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dersin İçeriği Önerilen Kaynaklar Öğretim Yöntemi Seçmeli Doç. Dr. Pınar Topsever Doç. Dr. Pınar Topsever Dönemlik Yok Derse katılanların sağlık sektöründe gerek bireysel- gerek kitlesel etkin iletişim kurabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak 1. iletişimin tanımını ve temel kavramlarını bilmek 2. sözlü - sözsüz iletişim öğelerini etkin kullanabilmek. 3. bireysel iletişimde sağlık iletişiminin özelliklerini bilmek 4. sistematik olarak kitle iletişimi programlayabilmek 5. zor durumlarda iletişim kurabilmek - İletişimin temelleri - Sözlü iletişim - geri bildirim - Sözsüz iletişim - etkin dinleme-empati - Sağlık iletişimi-bireysel-örgütsel-kitlesel (iletişim programlama) - İleri iletişim becerileri zorlu durumlarda iletişim - İletişim kazaları- iletişim becerileri özet 1.Kurtz SM, Silverman JD, Draper J (1998) Teaching and Learning Communication Skills in Medicine. Radcliffe Medical Press (Oxford) 2.Silverman JD, Kurtz SM, Draper J (1998) Skills for Communicating with Patients. Radcliffe Medical Press (Oxford) 3. Ruhi Selçuk Tabak (1999) Sağlık İletişimi Literatür Yayınları (Istanbul) Sınıf dersleri, grup çalışmaları Değerlendirme Yöntem(i/leri) Etki Oranı % Ara Sınavlar 50 Proje/Ödev/Seminer Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 50

22 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Saati Sağlık Hizmetleri Yönetimi SAY 501 I 3 T 3 6 Zorunlu Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mesut ÇİMEN Dersin Öğretim Elemanları Doç. Dr. Mesut ÇİMEN Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dönemlik Yok Sağlık yönetiminin amacı, kapsamı ve önemini açıklamak, sağlık hizmetleri üreten sistem ve kurumları ayrıntılı olarak incelemek, Sağlık yönetimi içerisinde en önemli hizmet sunum organizasyonu olan hastane örgütünün tanımı, işleyişi, yönetimsel özellikleri ve sağlık yöneticisinin hastane örgütüne yönelik bilmesi gereken konuları ayrıntılı olarak incelemektir 1. Sağlık kavramı ve belirleyicilerini bilir; çevre, kalıtım, yaşam tarzının sağlığa etkilerini bilir. 2. Sağlık yönetiminin amacı, kapsamı ve önemini bilir. 3. Sağlık hizmetleri, sağlık sistemi, sağlık hizmetleri üreten sistem ve kurumların neler olduğunu bilir. 4. Türkiye sağlık sistemi ve alt sistemleri ile amaçları, örgütsel yapısı, bugünkü durumu ve işleyişini bilir. 5. Koruyucu sağlık sistemi, tedavi hizmetleri rehabilitasyon hizmetleri, sağlık kurumlarının özelliklerini bilir. 6. Sağlık hizmetlerinin kullanımı, kullanımı etkileyen faktörler etkili sağlık hizmetinin özelliklerini bilir. 7. Hastane tanımı, hastanelerin amaçları, fonksiyonları ve hastaneleri diğer kurum ve kuruluşlardan ayıran özellikleri bilir. 8. Hastanelerin sınıflandırılması ve işleyişlerini bilir 9. Hastane yöneticiliği mesleğinin tarihsel gelişimi ve hastane yöneticisinde olması gereken özellikleri bilir 10. Hastane yönetimi ve organizasyonu ile hastanenin bölümleri ve işlevlerini bilir. 11. Hastane sektöründe ortaya çıkan son gelişmeleri ve bu gelişmelerin hastane yönetimi üzerine olan etkileri bilir. 12. Olağanüstü durumlarda sağlık hizmetleri yönetimi ve acil sağlık hizmetleri organizasyonunu bilir. Dersin İçeriği 1. Sağlık kavramı ve belirleyicileri; çevre, kalıtım, yaşam tarzının sağlığa etkileri 2. Sağlık yönetiminin tanımı, amacı, kapsamı ve önemi 3. Sağlık hizmetleri, sağlık sistemi, sağlık hizmetleri üreten sistem ve kurumların neler olduğu 4. Türkiye sağlık sistemi ve alt sistemleri ile amaçları, örgütsel yapısı, bugünkü durumu ve işleyişi 5. Hastane tanımı, hastanelerin amaçları, fonksiyonları ve hastaneleri

23 diğer kurum ve kuruluşlardan ayıran özellikleri 6. Hastanelerin sınıflandırılması ve işleyişleri 7. Hastane yöneticiliği mesleğinin tarihsel gelişimi ve hastane yöneticisinde olması gereken özellikleri 8. Hastane yönetimi ve organizasyonu ile hastanenin bölümleri ve işlevleri. 9. Hastane sektöründe ortaya çıkan son gelişmeleri ve bu gelişmelerin hastane yönetimi üzerine olan etkileri 10. Olağanüstü durumlarda sağlık hizmetleri yönetimi ve acil sağlık hizmetleri organizasyonunu Önerilen Kaynaklar 1. Tengilimoğlu.D.,Işık O., Akbolat M.,Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Tıp Kitapevi 2009, Ankara 2. John R. Griffith (1995). The Well-Managed Health Care Organization. AUPHA Press/Health Administration Press, Ann Arbor, Michigan 3. Kavuncubaşı Şahin (2000). Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyasal Kitapevi, Ankara 4. Lawrence F. Wolper (1995). Health Care Administration: Principles, Practices, Structure, and Delivery. Aspen Publishers, Inc., Gaithersburg, Maryland 5. John R. Griffith (1995). The Well-Managed Health Care Organization. AUPHA Press/Health Administration Press, Ann Arbor, Michigan Değerlendirme Yöntemleri Adedi Etki Oranı % Ara Sınavlar 1 % 40 Kısa Sınavlar - Ödevler - Uygulama - % 40 Dönem Ödevi - Laboratuvar - Diğer - Yıl Sonu Sınavı 1 % 60 % 60

24 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Saati Temel Halk Sağlığı HAS 501 I 3T 3 6 Seçmeli Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Figen Demir Dersin Öğretim Elemanları Prof.Dr.Nadi Bakırcı Yrd.Doç.Dr. Figen Demir Dersin Süresi Dönemlik Yok Halk sağlığının temel konularında bilgi kazanmak Bu dersin sonunda öğrenciler: - Hastalık ve sağlık kavramlarını tanımlayabilecek - Halk sağlığı bilimlerinin doğuşunu ve gelişimini açıklayabilecek - Koruyucu hekimlik ilkelerini tanımlayıp uygulayabilecek - Tedavi hekimliğinde gelişme aşamalarını açıklayabilecek - Sosyal hekimlik uygulamalarını tanımlayıp uygulayabilecek - Hekimlikte çağdaş görüşleri ve hekimlik uygulamalarının amaçlarını tartışabilecek - Çevre sağlığı ile ilgili bilgi ve beceriler geliştirecek - Bağışıklama hakkında bilgi edinecek - Beslenmenin toplumsal boyutunu tanımlayıp uygun programlar geliştirebilecek Dersin İçeriği Hastalık ve Sağlık Halk Sağlığı Bilimlerinin Doğuşu Koruyucu Hekimlik İlkeleri Tedavi Hekimliğinde Gelişme Aşamaları Sosyal Hekimlik İnsan Ekolojisi Hekimlikte Çağdaş Görüşler ve Amaç Çevre Sağlığı Bağışıklama Beslenme Önerilen Kaynaklar Güler Ç. Akın L. (Ed). Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2013 Fişek N.Halk Sağlığına Giriş. Ankara, 1983 Eren N, Öztek Z. Sağlık Ocağı Yönetimi, Okan yayın Dağıtım, Ankara, Öğretim Yöntemi Değerlendirme Yöntem(i/leri) Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, saha çalışmaları Ara Sınavlar 20 Proje/Ödev/Seminer 30 Laboratuar/Klinik Beceri Yarıyıl Sonu Sınavı 50 Etki Oranı %

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS. Tıp, Teknoloji ve Bilim Tarihi BİY-501 I 3 T 3 6

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS. Tıp, Teknoloji ve Bilim Tarihi BİY-501 I 3 T 3 6 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Tıp, Teknoloji ve Bilim Tarihi BİY-501 I 3 T 3 6 Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersin Öğretim Elemanları Dersin Süresi (Dönemlik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 DERS BİLGİLERİ Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dersin Öğrenim Çıktıları Dersin İçeriği Önerilen Kaynaklar Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Prof. Dr. Fatma

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ENDÜSTRI VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK 24.04.2018 28.05.2018 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 82 --- 82 Biyoistatistik

Detaylı

Örgütsel Davranış (MGMT 206T) Ders Detayları

Örgütsel Davranış (MGMT 206T) Ders Detayları Örgütsel Davranış (MGMT 206T) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Örgütsel Davranış MGMT 206T Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

İSG 5003 İş ve Sağlık İlişkisinde Temel Kavramlar

İSG 5003 İş ve Sağlık İlişkisinde Temel Kavramlar İSG 5003 İş ve Sağlık İlişkisinde Temel Kavramlar Güz 2014 Prof.Dr.O.Alp ERGÖR DEÜ Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD DEÜ İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi İSAMER DEÜ Hastanesi Çalışan Sağlığı Birimi

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK 03.05.2017 05.06.2017 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 82 82 Biyoistatistik 14 14

Detaylı

Pazarlama Yönetimi I (MGMT 301) Ders Detayları

Pazarlama Yönetimi I (MGMT 301) Ders Detayları Pazarlama Yönetimi I (MGMT 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi I MGMT 301 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Ders Adı : HEMŞİRELİKTE LİDERLİK Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Genel Bilgiler

Ders Adı : HEMŞİRELİKTE LİDERLİK Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Genel Bilgiler Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : HEMŞİRELİKTE LİDERLİK Ders No : 0350010019 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ergonomi (IE 316) Ders Detayları

Ergonomi (IE 316) Ders Detayları Ergonomi (IE 316) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ergonomi IE 316 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Ergonomi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Dersin Türü Dersin

Detaylı

Örgüt Psikolojisi (PSY 309) Ders Detayları

Örgüt Psikolojisi (PSY 309) Ders Detayları Örgüt Psikolojisi (PSY 309) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Örgüt Psikolojisi PSY 309 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili

Detaylı

Ergonomi (ICM 241) Ders Detayları

Ergonomi (ICM 241) Ders Detayları Ergonomi (ICM 241) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ergonomi ICM 241 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

İş Analizi (PSY 321) Ders Detayları

İş Analizi (PSY 321) Ders Detayları İş Analizi (PSY 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İş Analizi PSY 321 Seçmeli 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU. TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu

UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU. TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu 31 Ekim 2009 TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLARI GENEL OLARAK ETİK KURULLAR Etik Kurullar: Tanım Etik

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB211 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Pazarlama Yönetimi I (MGMT 301) Ders Detayları

Pazarlama Yönetimi I (MGMT 301) Ders Detayları Pazarlama Yönetimi I (MGMT 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi I MGMT 301 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sosyal Psikoloji-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları

Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilişsel Psikolojide Seçme Konular PSY 323 Seçmeli 3 0 0 3 5

Detaylı

Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları

Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Psikolojiye Giriş PSY 201 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. DİN EĞİTİMİ DKB (Güz) Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. DİN EĞİTİMİ DKB (Güz) Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİN EĞİTİMİ DKB 101 1 (Güz) 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

Ergonomi (IE 316) Ders Detayları

Ergonomi (IE 316) Ders Detayları Ergonomi (IE 316) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ergonomi IE 316 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İş Sağlığı ve Uygulamalı Eğitim Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Çalışma Alanı Çevre Düzenlemesi (IE 512) Ders Detayları

Çalışma Alanı Çevre Düzenlemesi (IE 512) Ders Detayları Çalışma Alanı Çevre Düzenlemesi (IE 512) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Çalışma Alanı Çevre Düzenlemesi IE 512 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul

Detaylı

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaz Stajı II IE 499 Güz 0 0 0 0 6 Ön Koşul Ders(ler)i IE 399 Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sınıf Yönetimi MB 301 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ISE 424 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İktisatta Pratik Eğitim II (ECON 430T) Ders Detayları

İktisatta Pratik Eğitim II (ECON 430T) Ders Detayları İktisatta Pratik Eğitim II (ECON 430T) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisatta Pratik Eğitim II ECON 430T Her İkisi 1 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Örgütsel Davranış Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Politik Psikoloji (PSY 328) Ders Detayları

Politik Psikoloji (PSY 328) Ders Detayları Politik Psikoloji (PSY 328) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Politik Psikoloji PSY 328 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili

Detaylı

Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları

Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Duyum ve Algı II PSY 306 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YÖNETİMİN TEMEL İLKELERİ Ders No : 0350040013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ekonometri II (ECON 302T) Ders Detayları

Ekonometri II (ECON 302T) Ders Detayları Ekonometri II (ECON 302T) Ders Detayları Ders Adı Ekonometri II Ders Kodu ECON 302T Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i ECON 301 Dersin Dili

Detaylı

Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar (LOJ 402) Ders Detayları

Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar (LOJ 402) Ders Detayları Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar (LOJ 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar LOJ 402 Her

Detaylı

İş Hukuku (LAW 413) Ders Detayları

İş Hukuku (LAW 413) Ders Detayları İş Hukuku (LAW 413) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İş Hukuku LAW 413 Güz 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ Doç. Dr. Abdullah ADIGÜZEL İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARDAN YARARLANMA DÜZEYİ İç paydaşlar: Öğrenciler, öğretim elemanları, yöneticiler,

Detaylı

Mikro İktisat Teorisi II (ECON 210) Ders Detayları

Mikro İktisat Teorisi II (ECON 210) Ders Detayları Mikro İktisat Teorisi II (ECON 210) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mikro İktisat Teorisi II ECON 210 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ergonomi (EÜT 232) Ders Detayları

Ergonomi (EÜT 232) Ders Detayları Ergonomi (EÜT 232) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ergonomi EÜT 232 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri (PSY 326) Ders Detayları

Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri (PSY 326) Ders Detayları Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri (PSY 326) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri PSY 326 Seçmeli 3

Detaylı

Bilişsel Psikoloji I (PSY 311) Ders Detayları

Bilişsel Psikoloji I (PSY 311) Ders Detayları Bilişsel Psikoloji I (PSY 311) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilişsel Psikoloji I PSY 311 Seçmeli 4 0 0 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 305,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİDE ÖLÇME TEKNİKLERİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Operasyon Yönetimi (AVM401) Ders Detayları

Operasyon Yönetimi (AVM401) Ders Detayları Operasyon Yönetimi (AVM401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Operasyon Yönetimi AVM401 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Lojistik (AVM206) Ders Detayları

Lojistik (AVM206) Ders Detayları Lojistik (AVM206) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Lojistik AVM206 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Sistem Analizi ve Tasarımı (IE 503) Ders Detayları

Sistem Analizi ve Tasarımı (IE 503) Ders Detayları Sistem Analizi ve Tasarımı (IE 503) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sistem Analizi ve Tasarımı IE 503 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309. 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu. İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK

HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309. 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu. İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu 2 Kredi Teorik : 2 s/hafta Türkçe İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK e-posta : serapbulduk@maltepe.edu.tr Dersle İlgili

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Güz Yarıyılı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Güz Yarıyılı Dersin Adı: Ait Olduğu Programın Adı: ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği I 078 Güz Yarıyılı Sorumlu Öğretim Üyesi: Mühendislik Fakültesi Yarıyılı 7 Kodu KYM 43 Dersin Türü

Detaylı

YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI 01 02 03 YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK YÖNETİCİLER İÇİN KOÇLUK BECERİLERİ

Detaylı

Uluslararası Pazarlama (LOJ 309) Ders Detayları

Uluslararası Pazarlama (LOJ 309) Ders Detayları Uluslararası Pazarlama (LOJ 309) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uluslararası Pazarlama LOJ 309 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ISE 424 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi (MGMT 317T) Ders Detayları

İnsan Kaynakları Yönetimi (MGMT 317T) Ders Detayları İnsan Kaynakları Yönetimi (MGMT 317T) Ders Detayları Ders Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Kodu MGMT 317T Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇMELİ V: KISA SÜRELİ PSİKOLOJİK DANIŞMA Ders No : 0310360193 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri

Detaylı

Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon (LOJ 430) Ders Detayları

Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon (LOJ 430) Ders Detayları Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon (LOJ 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon LOJ 430 Her

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

Yönetim için Sayısal Yöntemler (AVM306) Ders Detayları

Yönetim için Sayısal Yöntemler (AVM306) Ders Detayları Yönetim için Sayısal Yöntemler (AVM306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Yönetim için Sayısal Yöntemler AVM306 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Elektrik Devreleri-II (AEE202) Ders Detayları

Elektrik Devreleri-II (AEE202) Ders Detayları Elektrik Devreleri-II (AEE202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Elektrik Devreleri-II AEE202 Bahar 3 2 0 4 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tasarımda İnsan-Mekan İlişkisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Yöneylem Araştırması I (IE 222) Ders Detayları

Yöneylem Araştırması I (IE 222) Ders Detayları Yöneylem Araştırması I (IE 222) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yöneylem Araştırması I IE 222 Güz 3 2 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 275 Doğrusal

Detaylı

Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular (PSY 408) Ders Detayları

Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular (PSY 408) Ders Detayları Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular (PSY 408) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular

Detaylı

İşletme Semineri (MGMT 442T) Ders Detayları

İşletme Semineri (MGMT 442T) Ders Detayları İşletme Semineri (MGMT 442T) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İşletme Semineri MGMT 442T Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Bilişsel Dil Gelişimi TÜRKÇE Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Dersin

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS 345072003140504 3 0 0 3 6

Öğretim planındaki AKTS 345072003140504 3 0 0 3 6 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Sağlık Yönetiminde Seçme Konular Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 345072003140504 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen

Detaylı

EĞİTİMDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

EĞİTİMDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı EĞİTİMDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 1 İçindekiler 1.1. DERSİN KONUSU... 3 1.2. Değerlendirme esasları... 3 1.3. Ders kaynakları... 3

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili HEMŞİRELİKTE YÖNETİM Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgün Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Acil Hemşireliği I ACH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Acil Hemşireliği I ACH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 DERS BİLGİLERİ Acil Hemşireliği I ACH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 Prof. Dr. Nermin Olgun Prof. Dr. Fatma Eti Aslan, Prof. Dr. Nermin Olgun, Doç. Dr. Ükke Karabacak Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Bir Dönemlik

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Pediatrik Rehabilitasyon Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları

Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Duyum ve Algı I PSY 305 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İnsan-bilgisayar Etkileşimi BIL429 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Dersleri BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Z 3 0 3 6 TOPLAM 12 0 12 30 II. Yarıyıl (Bahar Dönemi) Dersleri

Detaylı

Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları

Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstriyel Ekonomi IE 415 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma II (PSY 407) Ders Detayları

Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma II (PSY 407) Ders Detayları Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma II (PSY 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Ambalaj Tasarımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Psikolojide Alan Çalışması (PSY 404) Ders Detayları

Psikolojide Alan Çalışması (PSY 404) Ders Detayları Psikolojide Alan Çalışması (PSY 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojide Alan Çalışması PSY 404 Seçmeli 2 4 0 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Psikolojiye Giriş I (PSY 101) Ders Detayları

Psikolojiye Giriş I (PSY 101) Ders Detayları Psikolojiye Giriş I (PSY 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojiye Giriş I PSY 101 Güz 3 0 0 3 10.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

Örgüt Teorisi (MGMT 213) Ders Detayları

Örgüt Teorisi (MGMT 213) Ders Detayları Örgüt Teorisi (MGMT 213) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Örgüt Teorisi MGMT 213 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sağlığın Geliştirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili SOSYAL PSİKOLOJİ-I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları

Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I PR 421 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK 26.04.2016 30.05.2016 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 78

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Eğitim Psikolojisi MB 102 2 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili HEMŞİRELİKTE ETİK Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgün Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer Dersin

Detaylı

Motivasyon ve Sosyal Davranış (PSY 413) Ders Detayları

Motivasyon ve Sosyal Davranış (PSY 413) Ders Detayları Motivasyon ve Sosyal Davranış (PSY 413) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Motivasyon ve Sosyal Davranış PSY 413 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ Ders No : 0310340039 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4.5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık. Okul Eğitimi Süresi. Ders. Saati

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık. Okul Eğitimi Süresi. Ders. Saati DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

Örgüt Teorisi (ISL506) Ders Detayları

Örgüt Teorisi (ISL506) Ders Detayları Örgüt Teorisi (ISL506) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Örgüt Teorisi ISL506 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili Halk Sağlığı da Te el Kavra lar Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(X) Doktora(X) Eğiti Öğreti Sistemi Örgü Öğreti X) Uzakta Öğreti

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yazım Kuramları ve Teknikleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(X) Doktora() Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi (MGMT 317) Ders Detayları

İnsan Kaynakları Yönetimi (MGMT 317) Ders Detayları İnsan Kaynakları Yönetimi (MGMT 317) Ders Detayları Ders Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Kodu MGMT 317 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları

Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Işık-Renk Teorisi GTM 059 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Polimer Bilim ve Teknolojisi (CEAC 423) Ders Detayları

Polimer Bilim ve Teknolojisi (CEAC 423) Ders Detayları Polimer Bilim ve Teknolojisi (CEAC 423) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Polimer Bilim ve Teknolojisi CEAC 423 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Değişim (ISE 502) Ders Detayları

Kurumsal Yönetim ve Değişim (ISE 502) Ders Detayları Kurumsal Yönetim ve Değişim (ISE 502) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kurumsal Yönetim ve Değişim ISE 502 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Tahmin (IE 519) Ders Detayları

Tahmin (IE 519) Ders Detayları Tahmin (IE 519) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tahmin IE 519 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalite Kontrol ve Güvencesi IE 326 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS Hafta Teorik

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS Hafta Teorik Önlisans - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Y : Yıl D : Dönem Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS TLT137 Genel Biyoloji Zorunlu 1 1 4 Dersin Amacı Prokaryotik ve ökaryotik

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı