VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐNĐN DÜZENLEDĐĞĐ "YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE TÜRKĐYE VE DÜNYA" KONULU PANEL. (12 Aralık 2000) AÇILIŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐNĐN DÜZENLEDĐĞĐ "YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE TÜRKĐYE VE DÜNYA" KONULU PANEL. (12 Aralık 2000) AÇILIŞ"

Transkript

1 VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐNĐN DÜZENLEDĐĞĐ "YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE TÜRKĐYE VE DÜNYA" KONULU PANEL (2 Aralık 2000) AÇILIŞ SUNUCU- Sayın Yargıtay Başkanımız, sayın konuklar; hepinize günaydın diyorum. Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği (VAVEK) tarafından düzenlenen "Yolsuzlukla Mücadele Türkiye ve Dünya" konulu toplantımızın açılış konuşmasını yapmak üzere VAVEK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Kılıçlaroğlu'nu davet ediyorum. KEMAL KILIÇDAROĞLU- Sayın Başkanım, değerli konuklar; önce hepinize "hoş geldiniz" diyorum. Şöyle hafızalarımızı bir yoklarsak; Đstanbul'da yapılan bir duruşmada, rüşvet verenle rüşvet alan yan yanaydı. Ve onlardan birisi diğerine dönerek, "rüşvetin belgesi olur mu?" dedi. Doğrudur; rüşvet, son derece zor kanıtlanan bir olay. Ama, yolsuzluk böyle değil. Yolsuzluk, yüzde 00 belgeli olan bir gelişmedir, bir olgudur. Çünkü; yolsuzluğun taraflarından birisi kamudur. Kamuda her şey belgeli olduğu için, yolsuzluk da yüzde 00 belgelidir. Ama, bizim bir sorunumuz var, sorun şu: Nasıl oluyor da bu kadar belgeli bir olayı biz gündeme getiremiyoruz, tarafları yargılayamıyoruz? Temel sorunlarımızdan birisi bu. Yolsuzluk, aynı zamanda son derece karmaşık, kompleks bir olay; bir tarafında bürokrat, bir tarafında politikacı, bir tarafında rüşvet veren, yolsuzluk yapan, çıkar sağlayan gruplar var. Yani, belli bir organizasyon içinde gerçekleştirilen bir olay. Bu olayın üzerine toplum olarak biz son yıllarda kararlı olarak gitmeye karar verdik. Gönlümüzde yatan, bu sorunu diri tutmak ve Türkiye'yi yolsuzluk bataklığından olabildiğince arındırmak. Size gelen davetiyelerin arkasında ülkelerin yolsuzluk endeksleri var. Orada Türkiye'yi gördüğünüzde; bunun da çok rahat olmadığını, Türkiye'nin

2 pek öyle OECD ülkesi üyeler arasında Meksika'dan sonra ikinci sırada geldiğini, yani sondan ikinci olduğunu göreceksiniz. Biz VAVEK olarak, yolsuzluğun engellenmesi için bazı önerilerde bulunuyoruz. Ben o önerileri kısaca size sunmak istiyorum: Öncelikle, yargı bağımsızlığını sağlayacak yasal düzenlemelerin sür'atle yapılması lâzım. Đkinci konu; adı yolsuzluğa karışan politikacıların yargı önüne çıkarılmasını sağlayacak kanunları, başta Anayasanın 00. maddesi olmak üzere, değiştirmek gerekiyor. Yargı sürecini geciktirecek etkenlerin sür'atle ortadan kaldırılması gerekiyor. Çünkü; geciken adalet toplumda, toplum vicdanında rahatsızlık yaratmaktadır. Son günlerde özellikle gündeme gelen bankalardaki yolsuzluklar... Adı "bankacılık sırrı" olarak kamuoyuna sunulan ve yolsuzlukları örtmenin bir mekanizması olan bu değişikliğin kesinlikle kaldırılması lâzım ve değiştirilmesi lâzım. Çünkü, bankacılık sırrı, yolsuzluğu örten sır değildir. Bankacılık sırrı, tüketiciyi koruyan, kredi alan kişiyi, mudiyi koruyan bir sır olması gerekir. Biz VAVEK olarak, yabancı sermayenin Türkiye'ye, reel sektöre yatırım yapması için gelmesini istiyoruz. Borsalarda spekülâtif amaçlı yabancı sermayenin gelmesini istemiyoruz; çünkü, bu da yolsuzluğun bir başka türüdür. Yine, geniş halk kitlelerinin aydınlanmasını, onların bilinçlendirilmesini sağlayacak, gerçekten ciddî tutarlı sendikacılığın olmasını istiyoruz. Sendika ağalığı düzenini sağlayan yasal düzenlemelerin sür'atle ortadan kaldırılması gerekiyor. Yine, önemli taleplerimizden birisi; kamuda mutlaka saydamlığın sağlanması gerekiyor. Kamu saydam olmadığı sürece, yurttaş olarak bizim sorgulama hakkımızı iyi kullanmamız mümkün olmayacaktır. Tabi, kamu saydamlığı yanında, siyasal partilerin de saydam olması; politikacının hangi kaynaklardan gelir sağlayarak, finansman sağlayarak kendisini politikaya hazırladığının da kamuoyuna açıklanması, duyurulması gerekiyor. Bu talepler ve dileklerle hepinizi saygıyla selâmlıyor, tekrar "hoş geldiniz" diyor. Saygılarımla efendim. (Alkışlar)

3 SUNUCU- Sayın konuklarımız, toplantımıza katılarak bizi onurlandıran Yargıtay Birinci Başkanı Sayın Doçent Doktor Sami Selçuk'u kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. DOÇ.DR. SAMĐ SELÇUK (Yargıtay Birinci Başkanı)- Sayın konuklar; Türkiye, yıllardan beri yolsuzluklarla boğuşuyor. Aslında, belki de yolsuzluklar çağını yaşıyoruz; çünkü dünya boğuşuyor. Yolsuzluklar; nerede bir devlet varsa, o günden bu yana vardır. Milattan yıllarca önce Đran'da Đkinci Kanbises döneminde Sisambes adlı bir yargıç yolsuzluk yapmıştır, rüşvet almıştır, -yolsuzluk kavramını ben geniş anlamda, koropsiyon anlamında kullanıyorum- Kral, bu kişinin derisini yüzdürmüştür; kendisi yargıçtır. Ve oğlu Ottanes'i, derisini yüzdürdüğü ve kaplattığı koltuğa oturtarak, "nerede oturduğunu iyi bil" demiştir; ama, Đran'da yolsuzluklar hiç bitmemiştir. "Yolsuzluklar hemen her dönemde var" dedim. Özellikle "Temizeller Operasyonu" denilen ve birçok politikacının hükümlülüğüne yol açan Đtalya'daki olguları biliyorsunuz. Daha önce çok şöhretli insanlar da yolsuzluk yapmıştır, bizim tarihimizde de vardır. Şimdi şaşacaksınız; tespitlere göre, dünyanın en büyük yolsuzluğunu yapan, bizim en büyük sadrazamımızdır; Sokullu Mehmet Paşa. Rüşvetten üç yıla hüküm giymiştir, kral, kendisini bir süre yattıktan sonra bağışlamıştır. Acaba neden?.. Bir sistem geldiği zaman, günahlarıyla ve sevaplarıyla birlikte geliyor. "Devlet" dediğiniz zaman, "devlet" denilen mekanizmanın işlerini insanlar yürütecektir. Kimdir bunlar? Görevlilerdir. Şimdi, "görevli" dediğiniz zaman üç şey akla gelir. Birincisi, görevli insandır. Her insanın ağzı ve midesi vardır; yiyecektir, giyinecektir, üşür ve bir yerde barınacaktır, evi olacaktır. Ve bu kişiye siz yetki vereceksiniz, yetkisini kullanırken nazlanacaktır. Eğer siz o yetkiyi denetlemezseniz, bu nazlanma had safhaya kadar gidecektir. Ve bu sistem, ister istemez, günahlarını örtecek sistemi de çağıracaktır. Niçin? Toplum buna karşı savaş yaparsa. Ama, toplum bu savaşta zayıf kalırsa, o sistem, çürüme açısından katsayısı fazla bir sistemdir. Şimdi, Türkiye'deki bu toplum etkenini düşündüğünüz zaman çok ilginç sözlerle karşılaşırsınız; işte, "Balık baştan kokar, bal tutan parmağını yalar, devletin malı deniz, -yani `çok bol anlamında- yemeyen domuz" gibi

4 çok ilginç sözler bunlar, "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" gibi. Bazen buna yetkililer de katkıda bulunuyor, işte "benim memurum işini bilir." Yani, memur yolsuzluk yapmıyor, yolsuzluk yoluyla yolluluk yapıyor. Doğrusu bu olmalı; yolunu buluyor çünkü. Melih Cevdet Anday'ın güzel bir denemesi var, bizim insanlarımızı anlatıyor: "Bir dolmuşa binmiştim, o gün de, her gün gündemde olan yolsuzluk tartışılıyordu, ben de söze karıştım. Şöfor, `adam oraya kadar yükselmiş, yemesin mi?ß dedi bana" diyor. Çok ilginç bir tespit. Toplum, eğer yaşanan serüveni medyada sadece seyrederse, seyrettikçe de yüzeyselleşirse, yüzeysel yargılarda bulunursa, derinlerine inemezse; tıkanma sürecektir, kilitlenme olacaktır. Köşe dönmecilik üretmenin, kurnazlık çalışmanın, bencil bireycilik bireyselciliğin, duygusal yaklaşım duyarlılığın, slogancılık düşüncenin, düşünme yetisinin, başı bozukluk karmaşa özgürlüğünün, aktarmacılık ve şarlatanlık bilimin, silâh ve zorbalık hukukun, ana malcı sınıfın tek yanlılığı çoğulculuğun yerini almış ve bu sınıf, "mutlak iktidar mutlaka yozlaştırır" ilkesince çürümeye durmuş ise, o toplumda yolsuzluğu önleyemezsiniz. Toplumda, "iş bilenin, kılıç kuşananın" mantığı egemense, daha önce belirttiğim gibi, köşeyi bir çırpıda beceriyle dönenleri kınamak şöyle dursun, bilinç altında hayranlık, imrenme varsa, beceremeyen namuslular "kalkamadığından oturuyor" diye küçümseniyorsa, aldırmazlık, duyarsızlık popülizmle ittifak hâlindeyse, kurnazlık daha çok saygı görüyorsa, o toplumda siz yolsuzluğu önleyemezsiniz. Bakınız, Gallup'un'un bir araştırması var; bu araştırmada, toplumun yüzde 5'i ekonomik iyleşmeden, yüzde 27'si zengin olmadan yana. "Su akarken küpü doldur sözü yerinde mi?" sorusuna yüzde 62'si "evet" diyor. Çok ilginç. "Çalışmadan köşeyi dönmek gerekir mi?" sorusuna yüzde 74 "doğru" diyor. "Đnsan, gönüllü olarak devlet memuruna bağış yapar mı?" sorusuna yüzde 44'ü "evet" diyor; yani, toplum ayıbı alkışlıyor. Çok ilginç. Demek ki, etkenlerden bir tanesi de toplum etkeni, toplumun duyarsızlığı ve değer yargıları. Eğer böyle bir toplum varsa, yolsuzluk dolayısıyla "ak yaka suçları" dediğimiz suçlar ne yapacaktır? Artacaktır. Ünlü bir suç bilimcinin ünlü bir sözü vardır: "Her toplum, kendisine lâyık olduğu, müstahak olduğu suçluları yaratır."

5 O bakımdan, toplum olarak değer yargılarımızı önce gözden geçirmemiz gerekiyor. Acaba, bugün tartıştığımız bu yolsuzlukları yaratmada payımız ne kadar? Bir kere, devlet, memurunun karnını doyurmak zorundadır. Memur doğru dürüst yaşayacaktır; yaşam kalitesi açısından devletin bunu bir onur sorunu yapması ve bu kaliteyi yükseltmesi gerekir. Ben demiyorum, sakın bana mal etmeyin; ünlü bir Fransız yazarı, "Fransa'yı severim, Fransa'ya taparım, ama Fransa beni aç bırakırsa onu satarım" diyor. Devlet, memurunu onurlu bir biçimde yaşayacak düzeye getirmek zorundadır. Getirmediği takdirde, o memurdan dürüst görev beklemek çok zorlaşır. Yolsuzluklar hemen her ülkede cezalandırılmıştır; bizim Ceza Yasasımızda da var yolsuzlukları cezalandırma. Niye cezalandırılmıştır? Bakınız; ceza hukuku değerleri korur. Birincisi; dürüstlük değerini korurur. Devletin dürüst olduğuna inanacaksınız. Memurun emrine neyi veriyorsunuz? Mal varlığı veriyorsunuz, para veriyorsunuz, altına sandalye veriyorsunuz, kullanması için kâğıt, mürekkep vesaire veriyorsunuz; memur bunları dürüst bir şekilde kullanmak zorundadır. Eğer bunların bir kısmını cebine indirirse, dürüstlük bozulmuş olur, dürüstlük değeri ihlâl edilmiş olur; bunun karşığılı zimmettir, zimmet suçu dürüstlüğü koruyor. Ve devletin yansız hareket ettiğine toplum inanmak zorundadır. Eğer bir memur bu yansızlığı bozarsa, nasıl bozar? Rüşvet yiyerek bozar; sapmalar yapar. Yani, hukukun dışında eylemlerde bulunmak için rüşvet aldığı takdirde ne bozulacaktır? Devletin yansızlık değeri bozulacaktır. Yine devlet, hukuk içesinde, disiplin içerinde haraket etmek zorudadır. Eğer keyfî bir davranış varsa, Ceza Yasasının 228'inci, 240'ıncı ve 233'üncü maddeleri bunu cezalandırmıştır; keyfî davranma, söz gelimi, yargı kararlarını uygulamama. Bu, Ceza Yasasının 228. maddesini ihlâl eder; çünkü orada disiplin değeri, devletin hukuka bağlılığı ihlâl edilmiştir. Yine, bağlılık değeri de korunur. Neye bağlılık? Đşine bağlılık. Devlet görevlisi, kendisine verilen devlet sırlarını açığa vuramaz. Bu değer burada korunmuştur. Bir başkası; süreklilik. Devletin işi süreklidir. Đşi bıraktığınız zaman suç işlemiş olursunuz; Türk Ceza Yasasının 236. maddesi bunu korumuş olur.

6 Bütün bunları koruyabilmek için devletin çok ciddî bir suç ve ceza politikası saptaması gerekir. Suça verilen yanıttır suç ve ceza politikası. Bu yanıtı iyi belirlemezseniz, suç işlenecektir; ölüm cezası verseniz dahi suç işlenir. Suç ve ceza politikasında başarının ön koşulu, cezanın ağırlığı değil, cezanın muhakkaklığı, kesinliğidir. Eğer "kurtulurum" ümidi varsa, suç işlenir. Devletin yolsuzlukları önlemesi için, önce, alıcı olmaktan ve işveren olmaktan çıkması gerekir. Devlet işveren ve alıcı olduğu sürece, ister istemez yolsuzluk olacaktır. Đşte, Đhale Yasasından durmadan şikâyet edilir ve bir türlü yörüngesine oturmaz. Yolsuzlukları sıfıra indirmek mümkün değildir belki ama, onlarla ciddî bir savaşım her zaman mümkündür. Bu bakımdan, "yolsuzluklar bitmiyor" diye bir kenara çekilmek olmaz; onların üzerine yürüyeceğiz. Bir de, bürokratik karmaşa, bürokratik nazlanmayı doğrurur. "Bugün git, yarın gel"; bu bir nazlama biçimidir. Ve bürokrasi karmaşık olduğu zaman, yolsuzluklara yol açar. Bir başka nokta; biraz önce Sayın Başkanın belirttiği gibi, saydamlık. Türkiye, devlet olarak Osmalıdan bu yana bu saydamlığı başaramamıştır. "Devlet" dediğiniz zaman, yurttaş onun cam gibi her tarafını görebilmelidir. Bakınız; 2400 yıl önce Sokrates'in nasıl yargılandığını biliyoruz; 2400 yıl, dile kolay. "Sokrates'in yargılanmasıyla başlamıştır uygarlık" diyor bir düşünür. Çok doğru bir söz bence; en azından, gerçeğin büyük bir bölümünü yansıtıyor. Peki; yıl önce yargıladığımız Mithatpaşa'nın nasıl yargılandığını biliyor muyuz? Çok düşündürücü bir kıyaslama bu, çok acı bir kıyaslama. Ve bugün de bu saydamlık, ne yazık ki gerçekleştirilememiştir. Aranızda yargıç arkadaşlarım var; bugün bir yargıç hakkında bir işlem yapıldığı zaman, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna itiraz edildiğinde, yargıca gelen eğer "ret" ile sonuçlanırsa, cevap bir tek cümleden ibarettir: "Dosyadaki belgelere ve bilgilere göre itirazınız yerinde görülmemiştir." Peki, nedir o belge? Bilemezsiniz. Bilgi nedir? Düşünürsünüz; kim beni gambazladı, kim aleyhimde ne yazdı bilmek istersiniz, mümkün değil; dosya gizli çünkü. Ama, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bulunduğu kimi ülkelere gidiniz; söz gelimi, Đtalya'ya gidiniz, Hâkimler ve Savcılar Yüksek

7 Kurulunun toplantısı kamuya açıktır. Bir yargıç, kendisi hakkında yapılan tartışmaları, isterse gelip dinleyebilir. Gün ışığında demokrasinin ve devlette saydamlığın çok güzel bir örneği bu. Saydamlık gerçekleştirilmediği sürece, yolsuzlukla savaş, benim kanımca, bir düşten ibaret kalacaktır. Hukukun da gözden geçirilmesi gerekir. Sanıyorum, tartışmacılar buna değineceklerdir; dokunulmazlıkların gözden geçirilmesi gerekir. Ve hukuk o hâle getirilmeli ki, tilki kümese girmemelidir. Hukukun özü budur; caydırıcı nitelikte bir hukuk. Ve dürüst insanlar destek görmeli ve mutlaka desteklenmelidir. Bir de; yargı, yalnız bağımsız kılınmamalı, güçlü kılınmalıdır. Yüzde 'lerin altında bütçesi olan bir yargıyı güçlendirmek olanaksızdır. Fransa'da yüzde 9'dur bütçeden alınan pay; ama Fransızlar bunu yeterli görmüyorlar, eleştiriyorlar. Türkiye'de dikkat ediniz; devlet, yargıdan devamlı kaçmıştır, kaçmanın yollarını aramıştır. Şu anda bile, eğer yolsuzluklardan söz ediliyorsa, artık o yolsuzluğun üzerine giden mekanizma yargı olmalı, en azından, artık bu iş yargıya bırakılmalıdır; hâlâ görünürde yargının dışındaki kişiler vardır. Mademki ortaya yolsuzluk emareleri, -bakınız; "kanıtı, bulgusu" demiyorum; ne olduğunu da bilmiyorum- emareleri ortaya çıkmıştır, artık bunu yargıya A'dan Z'ye bırakırsınız ve kendiniz ortada görünmezsiniz. Türkiye'de yargının sorunu bir türlü bitmiyor; çünkü, toplum olarak, yönetenler olarak yargıya ve hukuka inancımız yok. Şimdi, şuradan dışarıya çıkınız; herkes trafik suçu işler, Trafik Yasasına aykırı hareket eder. 960'lı yıllarda bir Başbakan Yardımcısı kürsüde bundan yakanmıştı Millet Meclisinde konuşurken, "her gün hepimiz yasa çiğniyoruz" dedi, Meclisten itirazlar oldu, "kim çiğniyor?" dediler, "dışarıya çıkın, Trafik Yasasını herkes çiğniyor" dedi. Meclisteki küçümseyen gülüşler ve kahkahaları işitttiğim zaman tüylerim ürperdi. Yaptığınız yasayı küçümseyemezsiniz; yasanın küçüğü-büyüğü olmaz, yasa yasadır. Yasalara, doğru oldukları için değil, yasa oldukları için uyulur. Türkiye, bu bilinci toplumuna, insanına yerleştirmediği takdirde, hiçbir şeyi önleyemezsiniz, yasalar çiğnenmeye devam edecektir. Onunla başladık, onunla bitireyim; Sokrates, 2400 yıl önce ceza evinden kaçmadı. Dediler ki, "Seni haksız yere mahkûm ettiler." Cevap

8 verdi, "Haklı yere mahkûm etseler daha mı iyiydi?" dedi. Dediler ki, "Kaçma imkânı var." "Hayır, Atina yasaları kaçmayı yasaklıyor" dedi. "Haksız yere de mahkûm edilsem, kaçmayacağım ve yasaya uyacağım" dedi. Ne pahasına?.. Ölüm pahasına. Şimdi, 2400 yıl sonra eğer biz bunu hâlâ tartışıyorsak, yapacağımız çok şey ve katedeceğimiz çok yol var demektir. Ben, bu toplantının yolsuzluklar konusunda iyi bir adım, önemli bir adım olduğunu düşünüyorum, konuşmacılara başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) SUNUCU- Yargıtay Birinci Başkanı Sayın Doçent Doktor Sami Selçuk'a, VAVEK Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Sayın konuklarımız, bugünkü toplantının tarihi belirlenirken, Dünya Bankasının Türkiye Temsilcisinin programı dikkate alanmıştı. Ancak, programında son dakikada yapılan bir değişiklik nedeniyle Amerika Birleşik Devletlerine gitmek zorunda kaldığı için bugünkü toplantımıza katılamıyor. Şimdi toplantımızın panel bölümüne geçiyoruz. Panelimizi yönetmek üzere Dünya gazetesi yazarı Sayın Taylan Erten'i toplantı masasını da davet ediyorum. Konuşmacılarımızı alfabetik sırayla Panel masasına davet edeceğim: Maliye Bakanlığı Malî Suçlar Araştırma Kurulu Başkanı Sayın Nejat Coşkun; Ankara Baro Başkanı Sayın Sadık Erdoğan; Adelet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış Đlişkiler Genel Müdürlüğü tetkik hâkimi Sayın Ergin Ergül; Kanal D Genel Yayın Yönetmeni Sayın Tuncay Özkan. Buyurun Sayın Erten. PANEL BAŞKANI: Taylan ERTEN PANEL BAŞKANI- Sayın Başkanım, çok değerli konuklar; hepiniz hoş geldiniz VAVEK'in bu toplantısına. Panel bölümüne geçiyoruz. Bana verilen programa göre, saat 3.30'a kadar zamanımız var. Aslında yolsuzluk gibi, herkesin bildiği, belgeli ve toplumun büyük çoğunluğunun ayıpladığı bir olguyu tartışmak için oldukça iyi bir zaman. Bu

9 süre içerisinde çok değerli görüşler, çok değerli bilgiler ortaya çıkacağına eminim. Çünkü; panele katılan bütün konuşmacılarımız, bulundukları alanın son derece yetkin isimleri. Đzninizle, konuşmacılarımız da kabul ederlerse, iki tur olarak düşünüyorum. Đlk turda 4 konuşmacımız var; 5'er dakikalık bir tur, arkasından, biraz daha genişletilmiş bir ikinci tur yapabiliriz. Düzeni bozmayalım diyorum; yine bana verilen programda değerli katılımcılar soyadı alfabetik sırasına göre verilmişti, belki bir yöntem olarak bu daha da uygun olabilir. Önce, "hâdisenin boyutlarını ne olduğunu ortaya koymaya çalışalım" diyorum ve sondan başlayalım isim sırasına göre. Ben ilk sözü, Kanal D Genel Yayın Yönetmeni Sayın Tuncay Özkan'a vermek istiyorum. Olayın pratik boyutunu bize bir çerçeve şeklinde ortaya koyarsa; ondan sonra Sayın Nejat Coşkun, Sayın Ergin Ergül ve Sayın Sadık Erdoğan şeklinde ilk turu tamamlayacağız. Söz sizin, buyurun Sayın Özkan. TUNCAY ÖZKAN- Efendim, ülkenin birinde cumhurbaşkanı malî danışman aramak istemiş; her tarafta tebligatlar, böyle çok kanallarda yayınlar, cumhurbaşkanı malî danışman arıyor. Müthiş soru şu: 2+2 kaç eder? Herkes sayın cumhurbaşkanının karşısına gelmiş, "4 eder" demişler. Cumhurbaşkanı demiş ki: "Yok, yetişmiş adamım yok; bu ülkeyi ben nasıl ayağa kaldıracağım?" Yıllar geçmiş, sonunda karşısına bir adam gelmiş, demiş ki: "Sayın Cumhurbaşkanım, 2+2; 3 siz demektir, ben demektir." Cumhurbaşkanı o gün canlı yayınlara çıkmış, kameraların karşısında demiş ki: "Đşte, iyi yetişmiş vatansever bir evlât buldum, bununla ekonomiyi kurtaracağım." Dünyada ve Türkiye'de yolsuzluk ya da yolsuzluk ekonomisi üzerine konuşmak çok kolay; Sayın Yargıtay Başkanı bunu çok güzel anlattı. Babasının derisini yüzersiniz oğlunu oturtursunuz, oğlan, ondan ibret almaz, yine çalmaya devam eder; oğlan çalmazsa torunu çalar. Bu, genetik bir şey değildir ama; yani kalıtsal olarak babadan oğula geçmez. Bu, kültürel bir şey de değildir; yani ahlâk boyutu, ahlâk değişen bir şey olduğu için, zamanla değişir. Yani, "ahlâksızlık" diye başlayıp devam etmez. Siz yolsuzluğu önlemek istiyorsanız, belirli kurumlar oluşturarak... Geçenlerde katıldığım bir panelde öneri şuydu; Ahlâk. "Yüksek ahlâkı temsil edecek ya

10 da onu oluşturup, koruyup kollayabilecek kurumlar oluşturalım" düşüncesi vardı. Bunun da bir çözüm olacağını zannetmiyorum ben. Çünkü; bir gün Đkinci Beyazıt'a, "Efendim, artık bu kadılardan çektiğimiz yetti" demişler,o da, "Bütün kadıları toplayın Bursa'da bir eve, odunlarla evin etrafını döşeyin ve ateşe verin" demiş. Güçlükle ikna etmişler, "Efendim, geçim sıkıntısı çekiyorlar, o yüzden çalıyorlar" demişler. Çalmaya kılıf çok. Peki, rüşvet alanla-veren ilişkisi nasıl bir ilişki?.. Sayın Başkan Đran'dan bir örnek verdi, ben size Adem'le Havva'dan bir örnek vereyim efendim. Biliyorsunuz, ikisi de cennette yaşıyorlar ve şeytanın cennete girmesi yasak. Şeytanı cennete kim soktu? Şeytanı cennete yılan soktu. Yılan nasıl bir hayvandı? Gayet güzel bir hayvandı; ayakları olan, hafif bizim böyle zümrütü anka ile dinazorlar arası bir hayvan, derisi ışıl ışıldı, şeytan onun dilinin altında girdi cennete. Şeytan yılanı nasıl kandırdı dersiniz? Hadi içeri girdikten sonra Havva'yı nasıl kandırdı dersiniz? Bütün bunlara baktığımız zaman, yolsuzluk dediğimiz şeyin tarihle, insanla koşut olduğunu görürsünüz. Yani, suçluyu kazırsınız altından insan çıkar, insanın bulunduğu yerde yolsuzluk mutlaka olur. Hiç kimsenin iddiası yolsuzluğu sıfıra indirgemek değildir. Yolsuzluğun yarattığı etkenlerden insanları korumak gerekir. Bu etkenler nelerdir? - Yolsuzluk sizin demokrasinizi, yani katılımcılığınızı elinizden alır. 2- Yaşama koşullarınızı elinizden alır. Yani, bir ülkenin cumhurbaşkanı rüşvet yiyorsa ya da "ben verdim oldu kardeşim" diyorsa ya da "orayı değil burayı da veririm" kardeşim diyorsa, orada bireyin, yani evine 20 milyon lirayla, 60 milyon lirayla ekmek götürme derdinde olan gardiyanın yapabileceği çok fazla bir şey kalmaz. Türkiye'de de değildir sadece bu. Yani Kamerun'a gidin; işte Kore'de ben gördüm 986 yılında, 87 yılında, 2 öğrenci ülkesindeki yolsuzluğu, Devlet Başkanının yolsuzluğunu protesto etmek için üzerlerine benzin döküp kendilerini yaktılar. Sorun sadece bizim sorunumuz değildir. Bakın, Fransızlar ve Almanlar rüşveti, verdikleri rüşveti, yani bizi yoldan çıkartmak için harcadıkları parayı vergilerinden düşerler. Amerikalılar yolsuzluğa karşıdırlar, ama kolaylaştırmaya evet derler. Yani gümrükte malınız var, "benim bu malım bir hafta daha kalırsa çok zor duruma

11 düşeceğim" derse Amerikalı şirket, gelir sizin gümrükteki 60 milyon liraya çalışan adamınıza 500 bin doları, milyon doları veriverir ve bunun adı kolaylaştırmadır. Sorun sadece alanla değil, sorun verenle de ilgili bir sorundur ve bunu gelişmişler vermektedir. Türkiye, yolsuzluk tablosunda dünyanın 54. sırasında yer alıyor. Yani, sonlara doğru gittikçe kötüleşen bir tablo bu. Kamerun, Paraguay, Honduras, Tanzanya, Nijerya diye böyle üçüncü dünya ülkelerinin, hemen Meksika'nın üstündeki Zimbabe ve Gana'nın üstündeki yerde Türkiye yer alıyor. Ön tarafa, hiç olmayan yerlere baktığınız zaman Danimarka, Finlandiya, Đsveç, Yeni Zellanda, Đzlanda gibi ülkeler var. Yolsuzlukla mücadele anlamında yapılması gereken temel koşullardan bir tanesi, hem Derneğin Başkanı, hem Yargıtayın Sayın Başkanı söyledi, şeffaflıktır. Yani, bana baktığınız zaman benim arkamı göreceksiniz. Bende, sizde soru işaretlerine yol açacak bir oluşum olmayacak. Bireyde böyle olması gerekirken, bireyin sırları olabilir, devletin de sırları olabilir. Devletin sırları, belki o an açıklansa sıkıntı yaratabilir, devletler o yüzden 50 yıllık, 20 yıllık, 00 yıllık, 99 yıllık sürelerle sırlarını açıklıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti hâlâ hiçbir şeyini açıklamadı, biz hiçbir şey bilmiyoruz hâlâ. Sayın Başkan dedi ya, yargıç kendisini suçlayanı öğrenemiyor; bir de düşünün zavallı vatandaşın hâlini. Soru sorduğu zaman yanıt alamayan, parasının hesabını soramayan, vergisinin peşinde koşamayan bir ülkenin yurttaşı, yurttaş denebilirse ona, neyin hesabını nasıl görebilir? MĐT Müsteşarı açıklama yaptı, dedi ki, "Bu Televole'leri izleyenler komünist olur, ben de izlesem ben de komünist olurum" dedi. Bizim bir tane gazeteci arkadaşımız da, aklıevvel "komünist olmuyorlar ama fahişe oluyorlar" dedi. Ne komünist oluyorlar, ne fahişe oluyorlar, işte yüzyıllardan beri yaşamaya nasıl alıştılarsa öyle yaşayıp gidiyorlar. Kimsenin bir şey olduğu yok, kimsenin bir şey olacağı da yok bu düzen değişmediği sürece. Çünkü, yolsuzlukla mücadele dediğiniz şey, Sadettin Tantan gibi, elektrikli copunuzu çıkartıp ona buna "dızt bızt" yapmakla olmuyor. Olsaydı, çok önceleri işte o kadıları yakarlardı, sorun kendiliğinden hallolurdu. Olmuyor. Olması için ne gerekiyor? Olması için bir parlamentonun desteği lâzım. Yani siz diyorsunuz ki, ben parlamenter demokrasiyim, benim ülkemin yüreği burasıdır, ama bankayı görüşmüyorsunuz, dış politikayı görüşmüyorsunuz,

12 iç politikayı görüşmüyorsunuz; yasalarla komisyon kurarım, yargılarım, siyasîyi öyle gönderirim mahkemeye diyorsunuz, kurduğunuz komisyonlarda Mesut Yılmaz hırsızlıktan yargılanacak, Tansu Çiller hırsızlıktan yargılanacak, hepsi yargılandılar gerçi de, bunların altında hiç kimse yok. Meselâ, Mesut Yılmaz çaldıysa tek başına çaldı, Tansu Çiller çaldıysa tek başına çaldı, hiç bürokrat destekçisi yok, hiç yanında siyasetçi arkadaşı yok. Tek başına bu işler nerede oluyor? Biz her şeyi kendimize benzetiyoruz; lâyık olduğumuz suçları üretiyoruz ve Đncil'de yazdığı gibi lâyık olduğumuz şekilde yönetiliyoruz. Eğer bizim buna bir isyanımız, bir itirazımız varsa değiştirmek için bir şey yapmak zorundayız. Bu bir şey yapmak lâfını da lâf olsun diye söylemiyorum. Yapılacak çok basit, önümüzde örnekleri var. Đtalya ne yaptı? Parlamentosunu işin içine kattı. Kattı ne oldu? Yüzlerce parlamenter tutuklandı, götürüldü cezaevine kondu. Ülkenin Başbakanı mafyayla ilişkilerini açıklamak zorunda kaldı, başka bir ülkeye kaçtı. Bizde ne oluyor? Bizde tam tersi oluyor. Açıkladıkça büyüyor. Çünkü niye? Toplum doğruların dışında olana yönleniyor. Biraz önce Sayın Başkan GALLUP'un anketlerini verdi, ben de verecektim, tekrarlamak gereğini hissetmiyorum; yanlış olanı bu kadar alkışlayan bir toplum sağlıklı toplum değildir. Bu sağlıksız toplumu ne üretmiştir, ne yaratmıştır? - Yaklaşık 00 yıldır içinde bulunduğumuz ekonomik açmaz yıldır terörde verdiğimiz kurban sayısı 'ü aşmıştır. Teröre harcadığımız para 00 milyar dolarların üzerindedir ve biz çözüm üretmeyen bir toplum hâline geldik. Her aykırı sesi, her farklı yaklaşımı lânetleyen, üstüne her türlü kötülükle giden bir toplum hâline geldik. Yeni olan her şey bizi korkutuyor. Hani o meşhur bir "ormanda hayvanlar kaçar" fıkrası vardır. Ben bazı hayvanların kürklerini saklamak için o yangından öyle kaçmasını anlıyorum da, bizim bu yüzde 80 fukara, evine ekmek götüremeyen halkın korkusunu bir türlü anlayamıyorum, onlar neden korkuyorlar? Onlar da devletten korkuyorlar. O elektrikli cop var ya, insanları tavanlara çıkartan, aşağılara indiren askılar var ya onlardan korkuyorlar. Korku öyle bir krallık yaratmış ki, ona yaklaşanı cız yapıyor. Kimse sorabiliyor mu; yahu kardeşim, her hafta üç operasyon. Şimdi ben şimdi sorayım, benden sonra Sayın Malî Suçları Önleme Araştırma Kurulu Başkanımız konuşacak, ben hep

13 soruyorum; Alaattin Çakıcı'nın kara parayla ilişkisi var mı, yok mu? Sedat Peker'in kara parayla ilişkisi var mı, yok mu? Bunlara ben yanıt veremiyorum, çünkü Sayın Kurul yanıt verecek. Ama DGM Savcısı, Yargıcı sormuş, hâlâ Kurul yanıt verecek. Vakainüvislere geçeriz. Vakainüvislere geçtikten sonra bu bizim bir işimize yaramaz; güncel olmak zorundayız, hızlı olmak zorundayız, çünkü karşımızdakiler bizden hızlı davranıyorlar zaten. Dünyada şimdi yeni bir trend var; o da ne demek? Amerikalı şirket, eğer Lockheed gibi işte Türkiye'ye gelip rüşvet dağıtırsa ve bunu Türkiye'deki memur itiraf ederse, 20 milyon dolara kadar cezayla cezalandırılabiliyor; yani, sen gittin ve bir üçüncü dünya ülkesinde rüşvet verdin diye. O zaman ne oluyor? O zaman soruyorlar, diyorlar ki şirkete, bak biz senin bu cezanı yarıya indiririz. Ne yaparsan yarıya indiririz? Diyorlar ki, beş yıl her ay bize düzenli olarak, sen bir daha rüşvet vermeyeceğin şeklinde bir yapılanmayı gerçekleştirdiğine dair biz bir komiser atayacağız sana, o komiser bize her ay rapor verecek ve sen burada bir kurul oluşturacaksın bu işleri düzenleyecek. O zaman senden 20 milyon dolar almıyorum, 0 milyon dolar alıyorum. Bu güzel bir şey. Bir de başka bir yüzü var: 993 yılında Amerikan Ticaret Bakanı, bir zenci asıllıydı, uçak kazasında öldü, Kongreye bir rapor sunuyor. Diyor ki, biz gizli servisimizi yeniden yapılandırmak zorundayız. Gerekçe, ekonomik olarak çok fazla geri düştük diyor. O ne demek? Diyor ki, 200 yılına kadar dünyada 0 katrilyon milyar dolarlık bir alt yapı ihalesi çıkacak. Bunun yüzde 36'sını Fransızlar alacak, yüzde 23'ünü biz alabileceğiz. Çünkü, Fransızlar daha çok rüşvet veriyor. Biz ekonomik casusluğa dönüp onları kaynağındayken teknolojilerini çalmalıyız, almalıyız ve biz de rüşvet vermek için yeni bir sistem geliştirmeliyiz. Olayları böyle değerlendirdiğimizde, biz neden en kirli gözüküyoruz? Yani bütün renkler aynı hızla kirleniyordu da, niye birinciliği biz alıyoruz? Çünkü, biz artık bu yoksulluk içerisinde tükenme noktasına geldik, bıçak kemiğe dayandı. Biz o yüzden ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Bir düzensizlik içinde hareket ediyoruz. Ve zannediyoruz ki en kirli biziz. En kirli biz değiliz, ama hızla gidiyoruz o dibe doğru. Bizim altımızda kim var? Bizim altımızda Kamerun var, yani biraz daha zorlarsak o noktalara geliriz. Ama, bizim de bir varlık olduğumuzu, bizim de bir direnç olduğumuzu, bu salonu dolduran insanların, sokakları dolduran insanların bir direnç olduğunu, bir varlık olduğunu, yani yalnız olmadığımızı, yani güçlü olduğumuzu bilerek

14 hareket edersek daha hızlı yol alırız. O yüzden kendimizi küçümsemeyelim, emeklerimizi küçümsemeyelim, yaptıklarımızı küçümsemeyelim. Ama birlikte olmanın, birlikte hareket etmenin erdemli bir şey olduğunu ve bizi temize çıkaracak olan da bu olduğunu hatırlayalım. Yani, biz Parlamentomuzu devreye sokarsak; yani biz sadece cezayla değil, şeffaflık, sivil demokratik kuruluşların yönetime katılması, denetime katılması...('inci Kaset A Yüzü Sonu)...pazarı olmayacak mıyız? Çok çalışırız. Bizim insanımız çok çalışıyor, öyle az filan da çalışmıyor, çok da tatil yapmıyor; fabrikası yok, tesisi yok, olabildiğince üretiyor. Üretmezse bu halka bu kadar güvenirler mi? Bu halka, "Gel seni Avrupa Birliğinin arka bahçesine alalım da sen orada hem bizi besle, hem kendin işte sağılmak üzere beslen" derler mi? Önemli olan şey, siz aklınızda ve yüreğinizde kendizi nereye kokuyorsunuz? Biz nereye kendimizi koyacağımız konusunda karar verirsek, hukukumuz noktasında, özellikle hukukumuz noktasında plânlamamızı, eğitimiz noktasında plânlamamızı yaparsak gelecekte bu tür sorunların üstesinden gelebiliriz. Ne garip bir şey, Yargıtay Başkanıyla ben aynı şeyleri söylüyorum; çok üzüntüyle söylüyorum, kendilerinin de kahrolduklarını biliyorum, her yerde söylüyorlar. Ceza evlerinde ilginç bir sistem var. Ceza evlerindeki sistem şöyle çalışıyor: Siz gardiyanınıza 60 milyon lira veriyorsunuz, gardiyanınız sabahleyin bir mafya babasına, Alaattin Çakıcı'ya diyelim örneğin, sabah kahvaltısını götürüyor, Alaattin Çakıcı cebinden 50 doları, 00 doları çıkartıyor, pat diye atıyor; her sabah yapıyor bunu. Sonra siz Alaattin Çakıcı'yı kurutmak için Kartal'daki ceza evine koyuyorsunuz, yanına da yolsuzlukla suçladığınız bütün banka sahiplerini falan koyuyorsunuz. Sistemi çözebilmiş değilim. Kim kedi, kim ciğerci; ben on anlamadım daha. Ama başka bir geçrek daha var, ki o yadsınamaz bir şey, kalitesiz insan üretmek konusunda ya da şu yaşadıklarımızı bize yaşatabilmek için, yani bu cehaleti yaratabilmek için ben eğitimin gerekli olduğuna inanıyorum. Yani, bu kadar kötü bir şeyi yapabilmek için, üretebilmesi için insanın bir eğitimden geçmesi gerek; yoksa bu kadar abuk sabukluk bir araya nasıl getirilebilir?