VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐNĐN DÜZENLEDĐĞĐ "YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE TÜRKĐYE VE DÜNYA" KONULU PANEL. (12 Aralık 2000) AÇILIŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐNĐN DÜZENLEDĐĞĐ "YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE TÜRKĐYE VE DÜNYA" KONULU PANEL. (12 Aralık 2000) AÇILIŞ"

Transkript

1 VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐNĐN DÜZENLEDĐĞĐ "YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE TÜRKĐYE VE DÜNYA" KONULU PANEL (2 Aralık 2000) AÇILIŞ SUNUCU- Sayın Yargıtay Başkanımız, sayın konuklar; hepinize günaydın diyorum. Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği (VAVEK) tarafından düzenlenen "Yolsuzlukla Mücadele Türkiye ve Dünya" konulu toplantımızın açılış konuşmasını yapmak üzere VAVEK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Kılıçlaroğlu'nu davet ediyorum. KEMAL KILIÇDAROĞLU- Sayın Başkanım, değerli konuklar; önce hepinize "hoş geldiniz" diyorum. Şöyle hafızalarımızı bir yoklarsak; Đstanbul'da yapılan bir duruşmada, rüşvet verenle rüşvet alan yan yanaydı. Ve onlardan birisi diğerine dönerek, "rüşvetin belgesi olur mu?" dedi. Doğrudur; rüşvet, son derece zor kanıtlanan bir olay. Ama, yolsuzluk böyle değil. Yolsuzluk, yüzde 00 belgeli olan bir gelişmedir, bir olgudur. Çünkü; yolsuzluğun taraflarından birisi kamudur. Kamuda her şey belgeli olduğu için, yolsuzluk da yüzde 00 belgelidir. Ama, bizim bir sorunumuz var, sorun şu: Nasıl oluyor da bu kadar belgeli bir olayı biz gündeme getiremiyoruz, tarafları yargılayamıyoruz? Temel sorunlarımızdan birisi bu. Yolsuzluk, aynı zamanda son derece karmaşık, kompleks bir olay; bir tarafında bürokrat, bir tarafında politikacı, bir tarafında rüşvet veren, yolsuzluk yapan, çıkar sağlayan gruplar var. Yani, belli bir organizasyon içinde gerçekleştirilen bir olay. Bu olayın üzerine toplum olarak biz son yıllarda kararlı olarak gitmeye karar verdik. Gönlümüzde yatan, bu sorunu diri tutmak ve Türkiye'yi yolsuzluk bataklığından olabildiğince arındırmak. Size gelen davetiyelerin arkasında ülkelerin yolsuzluk endeksleri var. Orada Türkiye'yi gördüğünüzde; bunun da çok rahat olmadığını, Türkiye'nin

2 pek öyle OECD ülkesi üyeler arasında Meksika'dan sonra ikinci sırada geldiğini, yani sondan ikinci olduğunu göreceksiniz. Biz VAVEK olarak, yolsuzluğun engellenmesi için bazı önerilerde bulunuyoruz. Ben o önerileri kısaca size sunmak istiyorum: Öncelikle, yargı bağımsızlığını sağlayacak yasal düzenlemelerin sür'atle yapılması lâzım. Đkinci konu; adı yolsuzluğa karışan politikacıların yargı önüne çıkarılmasını sağlayacak kanunları, başta Anayasanın 00. maddesi olmak üzere, değiştirmek gerekiyor. Yargı sürecini geciktirecek etkenlerin sür'atle ortadan kaldırılması gerekiyor. Çünkü; geciken adalet toplumda, toplum vicdanında rahatsızlık yaratmaktadır. Son günlerde özellikle gündeme gelen bankalardaki yolsuzluklar... Adı "bankacılık sırrı" olarak kamuoyuna sunulan ve yolsuzlukları örtmenin bir mekanizması olan bu değişikliğin kesinlikle kaldırılması lâzım ve değiştirilmesi lâzım. Çünkü, bankacılık sırrı, yolsuzluğu örten sır değildir. Bankacılık sırrı, tüketiciyi koruyan, kredi alan kişiyi, mudiyi koruyan bir sır olması gerekir. Biz VAVEK olarak, yabancı sermayenin Türkiye'ye, reel sektöre yatırım yapması için gelmesini istiyoruz. Borsalarda spekülâtif amaçlı yabancı sermayenin gelmesini istemiyoruz; çünkü, bu da yolsuzluğun bir başka türüdür. Yine, geniş halk kitlelerinin aydınlanmasını, onların bilinçlendirilmesini sağlayacak, gerçekten ciddî tutarlı sendikacılığın olmasını istiyoruz. Sendika ağalığı düzenini sağlayan yasal düzenlemelerin sür'atle ortadan kaldırılması gerekiyor. Yine, önemli taleplerimizden birisi; kamuda mutlaka saydamlığın sağlanması gerekiyor. Kamu saydam olmadığı sürece, yurttaş olarak bizim sorgulama hakkımızı iyi kullanmamız mümkün olmayacaktır. Tabi, kamu saydamlığı yanında, siyasal partilerin de saydam olması; politikacının hangi kaynaklardan gelir sağlayarak, finansman sağlayarak kendisini politikaya hazırladığının da kamuoyuna açıklanması, duyurulması gerekiyor. Bu talepler ve dileklerle hepinizi saygıyla selâmlıyor, tekrar "hoş geldiniz" diyor. Saygılarımla efendim. (Alkışlar)

3 SUNUCU- Sayın konuklarımız, toplantımıza katılarak bizi onurlandıran Yargıtay Birinci Başkanı Sayın Doçent Doktor Sami Selçuk'u kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. DOÇ.DR. SAMĐ SELÇUK (Yargıtay Birinci Başkanı)- Sayın konuklar; Türkiye, yıllardan beri yolsuzluklarla boğuşuyor. Aslında, belki de yolsuzluklar çağını yaşıyoruz; çünkü dünya boğuşuyor. Yolsuzluklar; nerede bir devlet varsa, o günden bu yana vardır. Milattan yıllarca önce Đran'da Đkinci Kanbises döneminde Sisambes adlı bir yargıç yolsuzluk yapmıştır, rüşvet almıştır, -yolsuzluk kavramını ben geniş anlamda, koropsiyon anlamında kullanıyorum- Kral, bu kişinin derisini yüzdürmüştür; kendisi yargıçtır. Ve oğlu Ottanes'i, derisini yüzdürdüğü ve kaplattığı koltuğa oturtarak, "nerede oturduğunu iyi bil" demiştir; ama, Đran'da yolsuzluklar hiç bitmemiştir. "Yolsuzluklar hemen her dönemde var" dedim. Özellikle "Temizeller Operasyonu" denilen ve birçok politikacının hükümlülüğüne yol açan Đtalya'daki olguları biliyorsunuz. Daha önce çok şöhretli insanlar da yolsuzluk yapmıştır, bizim tarihimizde de vardır. Şimdi şaşacaksınız; tespitlere göre, dünyanın en büyük yolsuzluğunu yapan, bizim en büyük sadrazamımızdır; Sokullu Mehmet Paşa. Rüşvetten üç yıla hüküm giymiştir, kral, kendisini bir süre yattıktan sonra bağışlamıştır. Acaba neden?.. Bir sistem geldiği zaman, günahlarıyla ve sevaplarıyla birlikte geliyor. "Devlet" dediğiniz zaman, "devlet" denilen mekanizmanın işlerini insanlar yürütecektir. Kimdir bunlar? Görevlilerdir. Şimdi, "görevli" dediğiniz zaman üç şey akla gelir. Birincisi, görevli insandır. Her insanın ağzı ve midesi vardır; yiyecektir, giyinecektir, üşür ve bir yerde barınacaktır, evi olacaktır. Ve bu kişiye siz yetki vereceksiniz, yetkisini kullanırken nazlanacaktır. Eğer siz o yetkiyi denetlemezseniz, bu nazlanma had safhaya kadar gidecektir. Ve bu sistem, ister istemez, günahlarını örtecek sistemi de çağıracaktır. Niçin? Toplum buna karşı savaş yaparsa. Ama, toplum bu savaşta zayıf kalırsa, o sistem, çürüme açısından katsayısı fazla bir sistemdir. Şimdi, Türkiye'deki bu toplum etkenini düşündüğünüz zaman çok ilginç sözlerle karşılaşırsınız; işte, "Balık baştan kokar, bal tutan parmağını yalar, devletin malı deniz, -yani `çok bol anlamında- yemeyen domuz" gibi

4 çok ilginç sözler bunlar, "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" gibi. Bazen buna yetkililer de katkıda bulunuyor, işte "benim memurum işini bilir." Yani, memur yolsuzluk yapmıyor, yolsuzluk yoluyla yolluluk yapıyor. Doğrusu bu olmalı; yolunu buluyor çünkü. Melih Cevdet Anday'ın güzel bir denemesi var, bizim insanlarımızı anlatıyor: "Bir dolmuşa binmiştim, o gün de, her gün gündemde olan yolsuzluk tartışılıyordu, ben de söze karıştım. Şöfor, `adam oraya kadar yükselmiş, yemesin mi?ß dedi bana" diyor. Çok ilginç bir tespit. Toplum, eğer yaşanan serüveni medyada sadece seyrederse, seyrettikçe de yüzeyselleşirse, yüzeysel yargılarda bulunursa, derinlerine inemezse; tıkanma sürecektir, kilitlenme olacaktır. Köşe dönmecilik üretmenin, kurnazlık çalışmanın, bencil bireycilik bireyselciliğin, duygusal yaklaşım duyarlılığın, slogancılık düşüncenin, düşünme yetisinin, başı bozukluk karmaşa özgürlüğünün, aktarmacılık ve şarlatanlık bilimin, silâh ve zorbalık hukukun, ana malcı sınıfın tek yanlılığı çoğulculuğun yerini almış ve bu sınıf, "mutlak iktidar mutlaka yozlaştırır" ilkesince çürümeye durmuş ise, o toplumda yolsuzluğu önleyemezsiniz. Toplumda, "iş bilenin, kılıç kuşananın" mantığı egemense, daha önce belirttiğim gibi, köşeyi bir çırpıda beceriyle dönenleri kınamak şöyle dursun, bilinç altında hayranlık, imrenme varsa, beceremeyen namuslular "kalkamadığından oturuyor" diye küçümseniyorsa, aldırmazlık, duyarsızlık popülizmle ittifak hâlindeyse, kurnazlık daha çok saygı görüyorsa, o toplumda siz yolsuzluğu önleyemezsiniz. Bakınız, Gallup'un'un bir araştırması var; bu araştırmada, toplumun yüzde 5'i ekonomik iyleşmeden, yüzde 27'si zengin olmadan yana. "Su akarken küpü doldur sözü yerinde mi?" sorusuna yüzde 62'si "evet" diyor. Çok ilginç. "Çalışmadan köşeyi dönmek gerekir mi?" sorusuna yüzde 74 "doğru" diyor. "Đnsan, gönüllü olarak devlet memuruna bağış yapar mı?" sorusuna yüzde 44'ü "evet" diyor; yani, toplum ayıbı alkışlıyor. Çok ilginç. Demek ki, etkenlerden bir tanesi de toplum etkeni, toplumun duyarsızlığı ve değer yargıları. Eğer böyle bir toplum varsa, yolsuzluk dolayısıyla "ak yaka suçları" dediğimiz suçlar ne yapacaktır? Artacaktır. Ünlü bir suç bilimcinin ünlü bir sözü vardır: "Her toplum, kendisine lâyık olduğu, müstahak olduğu suçluları yaratır."

5 O bakımdan, toplum olarak değer yargılarımızı önce gözden geçirmemiz gerekiyor. Acaba, bugün tartıştığımız bu yolsuzlukları yaratmada payımız ne kadar? Bir kere, devlet, memurunun karnını doyurmak zorundadır. Memur doğru dürüst yaşayacaktır; yaşam kalitesi açısından devletin bunu bir onur sorunu yapması ve bu kaliteyi yükseltmesi gerekir. Ben demiyorum, sakın bana mal etmeyin; ünlü bir Fransız yazarı, "Fransa'yı severim, Fransa'ya taparım, ama Fransa beni aç bırakırsa onu satarım" diyor. Devlet, memurunu onurlu bir biçimde yaşayacak düzeye getirmek zorundadır. Getirmediği takdirde, o memurdan dürüst görev beklemek çok zorlaşır. Yolsuzluklar hemen her ülkede cezalandırılmıştır; bizim Ceza Yasasımızda da var yolsuzlukları cezalandırma. Niye cezalandırılmıştır? Bakınız; ceza hukuku değerleri korur. Birincisi; dürüstlük değerini korurur. Devletin dürüst olduğuna inanacaksınız. Memurun emrine neyi veriyorsunuz? Mal varlığı veriyorsunuz, para veriyorsunuz, altına sandalye veriyorsunuz, kullanması için kâğıt, mürekkep vesaire veriyorsunuz; memur bunları dürüst bir şekilde kullanmak zorundadır. Eğer bunların bir kısmını cebine indirirse, dürüstlük bozulmuş olur, dürüstlük değeri ihlâl edilmiş olur; bunun karşığılı zimmettir, zimmet suçu dürüstlüğü koruyor. Ve devletin yansız hareket ettiğine toplum inanmak zorundadır. Eğer bir memur bu yansızlığı bozarsa, nasıl bozar? Rüşvet yiyerek bozar; sapmalar yapar. Yani, hukukun dışında eylemlerde bulunmak için rüşvet aldığı takdirde ne bozulacaktır? Devletin yansızlık değeri bozulacaktır. Yine devlet, hukuk içesinde, disiplin içerinde haraket etmek zorudadır. Eğer keyfî bir davranış varsa, Ceza Yasasının 228'inci, 240'ıncı ve 233'üncü maddeleri bunu cezalandırmıştır; keyfî davranma, söz gelimi, yargı kararlarını uygulamama. Bu, Ceza Yasasının 228. maddesini ihlâl eder; çünkü orada disiplin değeri, devletin hukuka bağlılığı ihlâl edilmiştir. Yine, bağlılık değeri de korunur. Neye bağlılık? Đşine bağlılık. Devlet görevlisi, kendisine verilen devlet sırlarını açığa vuramaz. Bu değer burada korunmuştur. Bir başkası; süreklilik. Devletin işi süreklidir. Đşi bıraktığınız zaman suç işlemiş olursunuz; Türk Ceza Yasasının 236. maddesi bunu korumuş olur.

6 Bütün bunları koruyabilmek için devletin çok ciddî bir suç ve ceza politikası saptaması gerekir. Suça verilen yanıttır suç ve ceza politikası. Bu yanıtı iyi belirlemezseniz, suç işlenecektir; ölüm cezası verseniz dahi suç işlenir. Suç ve ceza politikasında başarının ön koşulu, cezanın ağırlığı değil, cezanın muhakkaklığı, kesinliğidir. Eğer "kurtulurum" ümidi varsa, suç işlenir. Devletin yolsuzlukları önlemesi için, önce, alıcı olmaktan ve işveren olmaktan çıkması gerekir. Devlet işveren ve alıcı olduğu sürece, ister istemez yolsuzluk olacaktır. Đşte, Đhale Yasasından durmadan şikâyet edilir ve bir türlü yörüngesine oturmaz. Yolsuzlukları sıfıra indirmek mümkün değildir belki ama, onlarla ciddî bir savaşım her zaman mümkündür. Bu bakımdan, "yolsuzluklar bitmiyor" diye bir kenara çekilmek olmaz; onların üzerine yürüyeceğiz. Bir de, bürokratik karmaşa, bürokratik nazlanmayı doğrurur. "Bugün git, yarın gel"; bu bir nazlama biçimidir. Ve bürokrasi karmaşık olduğu zaman, yolsuzluklara yol açar. Bir başka nokta; biraz önce Sayın Başkanın belirttiği gibi, saydamlık. Türkiye, devlet olarak Osmalıdan bu yana bu saydamlığı başaramamıştır. "Devlet" dediğiniz zaman, yurttaş onun cam gibi her tarafını görebilmelidir. Bakınız; 2400 yıl önce Sokrates'in nasıl yargılandığını biliyoruz; 2400 yıl, dile kolay. "Sokrates'in yargılanmasıyla başlamıştır uygarlık" diyor bir düşünür. Çok doğru bir söz bence; en azından, gerçeğin büyük bir bölümünü yansıtıyor. Peki; yıl önce yargıladığımız Mithatpaşa'nın nasıl yargılandığını biliyor muyuz? Çok düşündürücü bir kıyaslama bu, çok acı bir kıyaslama. Ve bugün de bu saydamlık, ne yazık ki gerçekleştirilememiştir. Aranızda yargıç arkadaşlarım var; bugün bir yargıç hakkında bir işlem yapıldığı zaman, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna itiraz edildiğinde, yargıca gelen eğer "ret" ile sonuçlanırsa, cevap bir tek cümleden ibarettir: "Dosyadaki belgelere ve bilgilere göre itirazınız yerinde görülmemiştir." Peki, nedir o belge? Bilemezsiniz. Bilgi nedir? Düşünürsünüz; kim beni gambazladı, kim aleyhimde ne yazdı bilmek istersiniz, mümkün değil; dosya gizli çünkü. Ama, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bulunduğu kimi ülkelere gidiniz; söz gelimi, Đtalya'ya gidiniz, Hâkimler ve Savcılar Yüksek

7 Kurulunun toplantısı kamuya açıktır. Bir yargıç, kendisi hakkında yapılan tartışmaları, isterse gelip dinleyebilir. Gün ışığında demokrasinin ve devlette saydamlığın çok güzel bir örneği bu. Saydamlık gerçekleştirilmediği sürece, yolsuzlukla savaş, benim kanımca, bir düşten ibaret kalacaktır. Hukukun da gözden geçirilmesi gerekir. Sanıyorum, tartışmacılar buna değineceklerdir; dokunulmazlıkların gözden geçirilmesi gerekir. Ve hukuk o hâle getirilmeli ki, tilki kümese girmemelidir. Hukukun özü budur; caydırıcı nitelikte bir hukuk. Ve dürüst insanlar destek görmeli ve mutlaka desteklenmelidir. Bir de; yargı, yalnız bağımsız kılınmamalı, güçlü kılınmalıdır. Yüzde 'lerin altında bütçesi olan bir yargıyı güçlendirmek olanaksızdır. Fransa'da yüzde 9'dur bütçeden alınan pay; ama Fransızlar bunu yeterli görmüyorlar, eleştiriyorlar. Türkiye'de dikkat ediniz; devlet, yargıdan devamlı kaçmıştır, kaçmanın yollarını aramıştır. Şu anda bile, eğer yolsuzluklardan söz ediliyorsa, artık o yolsuzluğun üzerine giden mekanizma yargı olmalı, en azından, artık bu iş yargıya bırakılmalıdır; hâlâ görünürde yargının dışındaki kişiler vardır. Mademki ortaya yolsuzluk emareleri, -bakınız; "kanıtı, bulgusu" demiyorum; ne olduğunu da bilmiyorum- emareleri ortaya çıkmıştır, artık bunu yargıya A'dan Z'ye bırakırsınız ve kendiniz ortada görünmezsiniz. Türkiye'de yargının sorunu bir türlü bitmiyor; çünkü, toplum olarak, yönetenler olarak yargıya ve hukuka inancımız yok. Şimdi, şuradan dışarıya çıkınız; herkes trafik suçu işler, Trafik Yasasına aykırı hareket eder. 960'lı yıllarda bir Başbakan Yardımcısı kürsüde bundan yakanmıştı Millet Meclisinde konuşurken, "her gün hepimiz yasa çiğniyoruz" dedi, Meclisten itirazlar oldu, "kim çiğniyor?" dediler, "dışarıya çıkın, Trafik Yasasını herkes çiğniyor" dedi. Meclisteki küçümseyen gülüşler ve kahkahaları işitttiğim zaman tüylerim ürperdi. Yaptığınız yasayı küçümseyemezsiniz; yasanın küçüğü-büyüğü olmaz, yasa yasadır. Yasalara, doğru oldukları için değil, yasa oldukları için uyulur. Türkiye, bu bilinci toplumuna, insanına yerleştirmediği takdirde, hiçbir şeyi önleyemezsiniz, yasalar çiğnenmeye devam edecektir. Onunla başladık, onunla bitireyim; Sokrates, 2400 yıl önce ceza evinden kaçmadı. Dediler ki, "Seni haksız yere mahkûm ettiler." Cevap

8 verdi, "Haklı yere mahkûm etseler daha mı iyiydi?" dedi. Dediler ki, "Kaçma imkânı var." "Hayır, Atina yasaları kaçmayı yasaklıyor" dedi. "Haksız yere de mahkûm edilsem, kaçmayacağım ve yasaya uyacağım" dedi. Ne pahasına?.. Ölüm pahasına. Şimdi, 2400 yıl sonra eğer biz bunu hâlâ tartışıyorsak, yapacağımız çok şey ve katedeceğimiz çok yol var demektir. Ben, bu toplantının yolsuzluklar konusunda iyi bir adım, önemli bir adım olduğunu düşünüyorum, konuşmacılara başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) SUNUCU- Yargıtay Birinci Başkanı Sayın Doçent Doktor Sami Selçuk'a, VAVEK Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Sayın konuklarımız, bugünkü toplantının tarihi belirlenirken, Dünya Bankasının Türkiye Temsilcisinin programı dikkate alanmıştı. Ancak, programında son dakikada yapılan bir değişiklik nedeniyle Amerika Birleşik Devletlerine gitmek zorunda kaldığı için bugünkü toplantımıza katılamıyor. Şimdi toplantımızın panel bölümüne geçiyoruz. Panelimizi yönetmek üzere Dünya gazetesi yazarı Sayın Taylan Erten'i toplantı masasını da davet ediyorum. Konuşmacılarımızı alfabetik sırayla Panel masasına davet edeceğim: Maliye Bakanlığı Malî Suçlar Araştırma Kurulu Başkanı Sayın Nejat Coşkun; Ankara Baro Başkanı Sayın Sadık Erdoğan; Adelet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış Đlişkiler Genel Müdürlüğü tetkik hâkimi Sayın Ergin Ergül; Kanal D Genel Yayın Yönetmeni Sayın Tuncay Özkan. Buyurun Sayın Erten. PANEL BAŞKANI: Taylan ERTEN PANEL BAŞKANI- Sayın Başkanım, çok değerli konuklar; hepiniz hoş geldiniz VAVEK'in bu toplantısına. Panel bölümüne geçiyoruz. Bana verilen programa göre, saat 3.30'a kadar zamanımız var. Aslında yolsuzluk gibi, herkesin bildiği, belgeli ve toplumun büyük çoğunluğunun ayıpladığı bir olguyu tartışmak için oldukça iyi bir zaman. Bu

9 süre içerisinde çok değerli görüşler, çok değerli bilgiler ortaya çıkacağına eminim. Çünkü; panele katılan bütün konuşmacılarımız, bulundukları alanın son derece yetkin isimleri. Đzninizle, konuşmacılarımız da kabul ederlerse, iki tur olarak düşünüyorum. Đlk turda 4 konuşmacımız var; 5'er dakikalık bir tur, arkasından, biraz daha genişletilmiş bir ikinci tur yapabiliriz. Düzeni bozmayalım diyorum; yine bana verilen programda değerli katılımcılar soyadı alfabetik sırasına göre verilmişti, belki bir yöntem olarak bu daha da uygun olabilir. Önce, "hâdisenin boyutlarını ne olduğunu ortaya koymaya çalışalım" diyorum ve sondan başlayalım isim sırasına göre. Ben ilk sözü, Kanal D Genel Yayın Yönetmeni Sayın Tuncay Özkan'a vermek istiyorum. Olayın pratik boyutunu bize bir çerçeve şeklinde ortaya koyarsa; ondan sonra Sayın Nejat Coşkun, Sayın Ergin Ergül ve Sayın Sadık Erdoğan şeklinde ilk turu tamamlayacağız. Söz sizin, buyurun Sayın Özkan. TUNCAY ÖZKAN- Efendim, ülkenin birinde cumhurbaşkanı malî danışman aramak istemiş; her tarafta tebligatlar, böyle çok kanallarda yayınlar, cumhurbaşkanı malî danışman arıyor. Müthiş soru şu: 2+2 kaç eder? Herkes sayın cumhurbaşkanının karşısına gelmiş, "4 eder" demişler. Cumhurbaşkanı demiş ki: "Yok, yetişmiş adamım yok; bu ülkeyi ben nasıl ayağa kaldıracağım?" Yıllar geçmiş, sonunda karşısına bir adam gelmiş, demiş ki: "Sayın Cumhurbaşkanım, 2+2; 3 siz demektir, ben demektir." Cumhurbaşkanı o gün canlı yayınlara çıkmış, kameraların karşısında demiş ki: "Đşte, iyi yetişmiş vatansever bir evlât buldum, bununla ekonomiyi kurtaracağım." Dünyada ve Türkiye'de yolsuzluk ya da yolsuzluk ekonomisi üzerine konuşmak çok kolay; Sayın Yargıtay Başkanı bunu çok güzel anlattı. Babasının derisini yüzersiniz oğlunu oturtursunuz, oğlan, ondan ibret almaz, yine çalmaya devam eder; oğlan çalmazsa torunu çalar. Bu, genetik bir şey değildir ama; yani kalıtsal olarak babadan oğula geçmez. Bu, kültürel bir şey de değildir; yani ahlâk boyutu, ahlâk değişen bir şey olduğu için, zamanla değişir. Yani, "ahlâksızlık" diye başlayıp devam etmez. Siz yolsuzluğu önlemek istiyorsanız, belirli kurumlar oluşturarak... Geçenlerde katıldığım bir panelde öneri şuydu; Ahlâk. "Yüksek ahlâkı temsil edecek ya

10 da onu oluşturup, koruyup kollayabilecek kurumlar oluşturalım" düşüncesi vardı. Bunun da bir çözüm olacağını zannetmiyorum ben. Çünkü; bir gün Đkinci Beyazıt'a, "Efendim, artık bu kadılardan çektiğimiz yetti" demişler,o da, "Bütün kadıları toplayın Bursa'da bir eve, odunlarla evin etrafını döşeyin ve ateşe verin" demiş. Güçlükle ikna etmişler, "Efendim, geçim sıkıntısı çekiyorlar, o yüzden çalıyorlar" demişler. Çalmaya kılıf çok. Peki, rüşvet alanla-veren ilişkisi nasıl bir ilişki?.. Sayın Başkan Đran'dan bir örnek verdi, ben size Adem'le Havva'dan bir örnek vereyim efendim. Biliyorsunuz, ikisi de cennette yaşıyorlar ve şeytanın cennete girmesi yasak. Şeytanı cennete kim soktu? Şeytanı cennete yılan soktu. Yılan nasıl bir hayvandı? Gayet güzel bir hayvandı; ayakları olan, hafif bizim böyle zümrütü anka ile dinazorlar arası bir hayvan, derisi ışıl ışıldı, şeytan onun dilinin altında girdi cennete. Şeytan yılanı nasıl kandırdı dersiniz? Hadi içeri girdikten sonra Havva'yı nasıl kandırdı dersiniz? Bütün bunlara baktığımız zaman, yolsuzluk dediğimiz şeyin tarihle, insanla koşut olduğunu görürsünüz. Yani, suçluyu kazırsınız altından insan çıkar, insanın bulunduğu yerde yolsuzluk mutlaka olur. Hiç kimsenin iddiası yolsuzluğu sıfıra indirgemek değildir. Yolsuzluğun yarattığı etkenlerden insanları korumak gerekir. Bu etkenler nelerdir? - Yolsuzluk sizin demokrasinizi, yani katılımcılığınızı elinizden alır. 2- Yaşama koşullarınızı elinizden alır. Yani, bir ülkenin cumhurbaşkanı rüşvet yiyorsa ya da "ben verdim oldu kardeşim" diyorsa ya da "orayı değil burayı da veririm" kardeşim diyorsa, orada bireyin, yani evine 20 milyon lirayla, 60 milyon lirayla ekmek götürme derdinde olan gardiyanın yapabileceği çok fazla bir şey kalmaz. Türkiye'de de değildir sadece bu. Yani Kamerun'a gidin; işte Kore'de ben gördüm 986 yılında, 87 yılında, 2 öğrenci ülkesindeki yolsuzluğu, Devlet Başkanının yolsuzluğunu protesto etmek için üzerlerine benzin döküp kendilerini yaktılar. Sorun sadece bizim sorunumuz değildir. Bakın, Fransızlar ve Almanlar rüşveti, verdikleri rüşveti, yani bizi yoldan çıkartmak için harcadıkları parayı vergilerinden düşerler. Amerikalılar yolsuzluğa karşıdırlar, ama kolaylaştırmaya evet derler. Yani gümrükte malınız var, "benim bu malım bir hafta daha kalırsa çok zor duruma

11 düşeceğim" derse Amerikalı şirket, gelir sizin gümrükteki 60 milyon liraya çalışan adamınıza 500 bin doları, milyon doları veriverir ve bunun adı kolaylaştırmadır. Sorun sadece alanla değil, sorun verenle de ilgili bir sorundur ve bunu gelişmişler vermektedir. Türkiye, yolsuzluk tablosunda dünyanın 54. sırasında yer alıyor. Yani, sonlara doğru gittikçe kötüleşen bir tablo bu. Kamerun, Paraguay, Honduras, Tanzanya, Nijerya diye böyle üçüncü dünya ülkelerinin, hemen Meksika'nın üstündeki Zimbabe ve Gana'nın üstündeki yerde Türkiye yer alıyor. Ön tarafa, hiç olmayan yerlere baktığınız zaman Danimarka, Finlandiya, Đsveç, Yeni Zellanda, Đzlanda gibi ülkeler var. Yolsuzlukla mücadele anlamında yapılması gereken temel koşullardan bir tanesi, hem Derneğin Başkanı, hem Yargıtayın Sayın Başkanı söyledi, şeffaflıktır. Yani, bana baktığınız zaman benim arkamı göreceksiniz. Bende, sizde soru işaretlerine yol açacak bir oluşum olmayacak. Bireyde böyle olması gerekirken, bireyin sırları olabilir, devletin de sırları olabilir. Devletin sırları, belki o an açıklansa sıkıntı yaratabilir, devletler o yüzden 50 yıllık, 20 yıllık, 00 yıllık, 99 yıllık sürelerle sırlarını açıklıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti hâlâ hiçbir şeyini açıklamadı, biz hiçbir şey bilmiyoruz hâlâ. Sayın Başkan dedi ya, yargıç kendisini suçlayanı öğrenemiyor; bir de düşünün zavallı vatandaşın hâlini. Soru sorduğu zaman yanıt alamayan, parasının hesabını soramayan, vergisinin peşinde koşamayan bir ülkenin yurttaşı, yurttaş denebilirse ona, neyin hesabını nasıl görebilir? MĐT Müsteşarı açıklama yaptı, dedi ki, "Bu Televole'leri izleyenler komünist olur, ben de izlesem ben de komünist olurum" dedi. Bizim bir tane gazeteci arkadaşımız da, aklıevvel "komünist olmuyorlar ama fahişe oluyorlar" dedi. Ne komünist oluyorlar, ne fahişe oluyorlar, işte yüzyıllardan beri yaşamaya nasıl alıştılarsa öyle yaşayıp gidiyorlar. Kimsenin bir şey olduğu yok, kimsenin bir şey olacağı da yok bu düzen değişmediği sürece. Çünkü, yolsuzlukla mücadele dediğiniz şey, Sadettin Tantan gibi, elektrikli copunuzu çıkartıp ona buna "dızt bızt" yapmakla olmuyor. Olsaydı, çok önceleri işte o kadıları yakarlardı, sorun kendiliğinden hallolurdu. Olmuyor. Olması için ne gerekiyor? Olması için bir parlamentonun desteği lâzım. Yani siz diyorsunuz ki, ben parlamenter demokrasiyim, benim ülkemin yüreği burasıdır, ama bankayı görüşmüyorsunuz, dış politikayı görüşmüyorsunuz,

12 iç politikayı görüşmüyorsunuz; yasalarla komisyon kurarım, yargılarım, siyasîyi öyle gönderirim mahkemeye diyorsunuz, kurduğunuz komisyonlarda Mesut Yılmaz hırsızlıktan yargılanacak, Tansu Çiller hırsızlıktan yargılanacak, hepsi yargılandılar gerçi de, bunların altında hiç kimse yok. Meselâ, Mesut Yılmaz çaldıysa tek başına çaldı, Tansu Çiller çaldıysa tek başına çaldı, hiç bürokrat destekçisi yok, hiç yanında siyasetçi arkadaşı yok. Tek başına bu işler nerede oluyor? Biz her şeyi kendimize benzetiyoruz; lâyık olduğumuz suçları üretiyoruz ve Đncil'de yazdığı gibi lâyık olduğumuz şekilde yönetiliyoruz. Eğer bizim buna bir isyanımız, bir itirazımız varsa değiştirmek için bir şey yapmak zorundayız. Bu bir şey yapmak lâfını da lâf olsun diye söylemiyorum. Yapılacak çok basit, önümüzde örnekleri var. Đtalya ne yaptı? Parlamentosunu işin içine kattı. Kattı ne oldu? Yüzlerce parlamenter tutuklandı, götürüldü cezaevine kondu. Ülkenin Başbakanı mafyayla ilişkilerini açıklamak zorunda kaldı, başka bir ülkeye kaçtı. Bizde ne oluyor? Bizde tam tersi oluyor. Açıkladıkça büyüyor. Çünkü niye? Toplum doğruların dışında olana yönleniyor. Biraz önce Sayın Başkan GALLUP'un anketlerini verdi, ben de verecektim, tekrarlamak gereğini hissetmiyorum; yanlış olanı bu kadar alkışlayan bir toplum sağlıklı toplum değildir. Bu sağlıksız toplumu ne üretmiştir, ne yaratmıştır? - Yaklaşık 00 yıldır içinde bulunduğumuz ekonomik açmaz yıldır terörde verdiğimiz kurban sayısı 'ü aşmıştır. Teröre harcadığımız para 00 milyar dolarların üzerindedir ve biz çözüm üretmeyen bir toplum hâline geldik. Her aykırı sesi, her farklı yaklaşımı lânetleyen, üstüne her türlü kötülükle giden bir toplum hâline geldik. Yeni olan her şey bizi korkutuyor. Hani o meşhur bir "ormanda hayvanlar kaçar" fıkrası vardır. Ben bazı hayvanların kürklerini saklamak için o yangından öyle kaçmasını anlıyorum da, bizim bu yüzde 80 fukara, evine ekmek götüremeyen halkın korkusunu bir türlü anlayamıyorum, onlar neden korkuyorlar? Onlar da devletten korkuyorlar. O elektrikli cop var ya, insanları tavanlara çıkartan, aşağılara indiren askılar var ya onlardan korkuyorlar. Korku öyle bir krallık yaratmış ki, ona yaklaşanı cız yapıyor. Kimse sorabiliyor mu; yahu kardeşim, her hafta üç operasyon. Şimdi ben şimdi sorayım, benden sonra Sayın Malî Suçları Önleme Araştırma Kurulu Başkanımız konuşacak, ben hep

13 soruyorum; Alaattin Çakıcı'nın kara parayla ilişkisi var mı, yok mu? Sedat Peker'in kara parayla ilişkisi var mı, yok mu? Bunlara ben yanıt veremiyorum, çünkü Sayın Kurul yanıt verecek. Ama DGM Savcısı, Yargıcı sormuş, hâlâ Kurul yanıt verecek. Vakainüvislere geçeriz. Vakainüvislere geçtikten sonra bu bizim bir işimize yaramaz; güncel olmak zorundayız, hızlı olmak zorundayız, çünkü karşımızdakiler bizden hızlı davranıyorlar zaten. Dünyada şimdi yeni bir trend var; o da ne demek? Amerikalı şirket, eğer Lockheed gibi işte Türkiye'ye gelip rüşvet dağıtırsa ve bunu Türkiye'deki memur itiraf ederse, 20 milyon dolara kadar cezayla cezalandırılabiliyor; yani, sen gittin ve bir üçüncü dünya ülkesinde rüşvet verdin diye. O zaman ne oluyor? O zaman soruyorlar, diyorlar ki şirkete, bak biz senin bu cezanı yarıya indiririz. Ne yaparsan yarıya indiririz? Diyorlar ki, beş yıl her ay bize düzenli olarak, sen bir daha rüşvet vermeyeceğin şeklinde bir yapılanmayı gerçekleştirdiğine dair biz bir komiser atayacağız sana, o komiser bize her ay rapor verecek ve sen burada bir kurul oluşturacaksın bu işleri düzenleyecek. O zaman senden 20 milyon dolar almıyorum, 0 milyon dolar alıyorum. Bu güzel bir şey. Bir de başka bir yüzü var: 993 yılında Amerikan Ticaret Bakanı, bir zenci asıllıydı, uçak kazasında öldü, Kongreye bir rapor sunuyor. Diyor ki, biz gizli servisimizi yeniden yapılandırmak zorundayız. Gerekçe, ekonomik olarak çok fazla geri düştük diyor. O ne demek? Diyor ki, 200 yılına kadar dünyada 0 katrilyon milyar dolarlık bir alt yapı ihalesi çıkacak. Bunun yüzde 36'sını Fransızlar alacak, yüzde 23'ünü biz alabileceğiz. Çünkü, Fransızlar daha çok rüşvet veriyor. Biz ekonomik casusluğa dönüp onları kaynağındayken teknolojilerini çalmalıyız, almalıyız ve biz de rüşvet vermek için yeni bir sistem geliştirmeliyiz. Olayları böyle değerlendirdiğimizde, biz neden en kirli gözüküyoruz? Yani bütün renkler aynı hızla kirleniyordu da, niye birinciliği biz alıyoruz? Çünkü, biz artık bu yoksulluk içerisinde tükenme noktasına geldik, bıçak kemiğe dayandı. Biz o yüzden ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Bir düzensizlik içinde hareket ediyoruz. Ve zannediyoruz ki en kirli biziz. En kirli biz değiliz, ama hızla gidiyoruz o dibe doğru. Bizim altımızda kim var? Bizim altımızda Kamerun var, yani biraz daha zorlarsak o noktalara geliriz. Ama, bizim de bir varlık olduğumuzu, bizim de bir direnç olduğumuzu, bu salonu dolduran insanların, sokakları dolduran insanların bir direnç olduğunu, bir varlık olduğunu, yani yalnız olmadığımızı, yani güçlü olduğumuzu bilerek

14 hareket edersek daha hızlı yol alırız. O yüzden kendimizi küçümsemeyelim, emeklerimizi küçümsemeyelim, yaptıklarımızı küçümsemeyelim. Ama birlikte olmanın, birlikte hareket etmenin erdemli bir şey olduğunu ve bizi temize çıkaracak olan da bu olduğunu hatırlayalım. Yani, biz Parlamentomuzu devreye sokarsak; yani biz sadece cezayla değil, şeffaflık, sivil demokratik kuruluşların yönetime katılması, denetime katılması...('inci Kaset A Yüzü Sonu)...pazarı olmayacak mıyız? Çok çalışırız. Bizim insanımız çok çalışıyor, öyle az filan da çalışmıyor, çok da tatil yapmıyor; fabrikası yok, tesisi yok, olabildiğince üretiyor. Üretmezse bu halka bu kadar güvenirler mi? Bu halka, "Gel seni Avrupa Birliğinin arka bahçesine alalım da sen orada hem bizi besle, hem kendin işte sağılmak üzere beslen" derler mi? Önemli olan şey, siz aklınızda ve yüreğinizde kendizi nereye kokuyorsunuz? Biz nereye kendimizi koyacağımız konusunda karar verirsek, hukukumuz noktasında, özellikle hukukumuz noktasında plânlamamızı, eğitimiz noktasında plânlamamızı yaparsak gelecekte bu tür sorunların üstesinden gelebiliriz. Ne garip bir şey, Yargıtay Başkanıyla ben aynı şeyleri söylüyorum; çok üzüntüyle söylüyorum, kendilerinin de kahrolduklarını biliyorum, her yerde söylüyorlar. Ceza evlerinde ilginç bir sistem var. Ceza evlerindeki sistem şöyle çalışıyor: Siz gardiyanınıza 60 milyon lira veriyorsunuz, gardiyanınız sabahleyin bir mafya babasına, Alaattin Çakıcı'ya diyelim örneğin, sabah kahvaltısını götürüyor, Alaattin Çakıcı cebinden 50 doları, 00 doları çıkartıyor, pat diye atıyor; her sabah yapıyor bunu. Sonra siz Alaattin Çakıcı'yı kurutmak için Kartal'daki ceza evine koyuyorsunuz, yanına da yolsuzlukla suçladığınız bütün banka sahiplerini falan koyuyorsunuz. Sistemi çözebilmiş değilim. Kim kedi, kim ciğerci; ben on anlamadım daha. Ama başka bir geçrek daha var, ki o yadsınamaz bir şey, kalitesiz insan üretmek konusunda ya da şu yaşadıklarımızı bize yaşatabilmek için, yani bu cehaleti yaratabilmek için ben eğitimin gerekli olduğuna inanıyorum. Yani, bu kadar kötü bir şeyi yapabilmek için, üretebilmesi için insanın bir eğitimden geçmesi gerek; yoksa bu kadar abuk sabukluk bir araya nasıl getirilebilir?

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler. 15 Ekim 2015, İzmir. Sayın Bakanlarım, Valim. Sayın MV'lerim,

Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler. 15 Ekim 2015, İzmir. Sayın Bakanlarım, Valim. Sayın MV'lerim, Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Sayın Bakanlarım, Valim 15 Ekim 2015, İzmir Sayın MV'lerim, Değerli MÜSİAD Üyeleri ve MÜSİAD Dostları, Değerli Basın Mensupları, MÜSİAD İzmir Şubemizin düzenlediği

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU Başkan : Prof Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sunum : Iğdır ilinde Kentsel Dönüşüm: Mevcut Durum ve Hedefler Banu ASLAN CAN Iğdır Çevre ve Şehircilik

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 1 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi Kamuoyuna Galatasaray'la yaptığı ortaklıkla gelen American Finans kuruluşu AIG'nin Türkiye Genel Müdürü Paolo Zapparoli,

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi CHP ile, üniversitelerde okuyan gençlerin temsilcileri bir araya geldi, 15 sorun belirledi ve bu sorunların nasıl çözüleceği konusunda görüş birliğine vardı. Tarih : 04.12.2014

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

MİT Tasarısı ve Yasin El Kadı lar Fatih Saraç lar ve M.Latif Topbaş lar

MİT Tasarısı ve Yasin El Kadı lar Fatih Saraç lar ve M.Latif Topbaş lar 24 Şubat 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) MİT Tasarısı ve Yasin El Kadı lar Fatih Saraç lar ve M.Latif Topbaş lar Değerli Basın Mensupları; --Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.09.2015 Eylül ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 25 üyeye Kapasite Raporu, 5 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

Mobbing Araştırması. Haziran 2013

Mobbing Araştırması. Haziran 2013 Mobbing Araştırması Haziran 2013 Araştırma Hakkında 2013 Haziran ayında PERYÖN ve Towers Watson tarafından düzenlenen Mobbing Araştırması na çeşitli sektörlerden 143 katılımcı veri sağlamıştır. Ekteki

Detaylı

Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması

Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Bu ankette 30 soru var Grup 1 1 [1]Cinsiyetiniz? Erkek Kadın 2 [2]Yaş aralığınız? 17-22 23-30 30 ve üzeri 3 [3]Ailenizin Gelir düzeyi (Maaş,

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com MASAK Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 14.01.2014 www.gsghukuk.com Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 5337 sayılı Suç Gelirleri nin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair

Detaylı

Mobil SGK Araçları Yollarda

Mobil SGK Araçları Yollarda Mobil SGK Araçları Yollarda ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -SOSYAL GÜVENLİKTEKİ GÜVENSİZLİK DÖNEMİNİ KAPATIP, SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİ YENİDEN İNŞA ETMİŞ BULUNMAKTAYIZ -HEDEFİMİZ CUMHURİYETİMİZİN

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel

ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel Türkiye de Yasama Etiği Çalışmaları ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel MARDĐN MĐLLETVEKĐLĐ AK PARTi SĐYASĐ VE HUKUKĐ ĐŞLER BAŞKAN YARDIMCISI YARGI ETĐĞĐ VE YASAMA ETĐĞĐ ULUSLARARASI KONFERANSI 18

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesinde etik kültürünü

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Ek 6. ÇALIŞANLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILACAK KRİTERLER. 16. Temsil Yeteneği

Ek 6. ÇALIŞANLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILACAK KRİTERLER. 16. Temsil Yeteneği Ek 6. ÇALIŞANLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILACAK KRİTERLER 16. Temsil Yeteneği Kurumu temsil yeteneğinden yoksun, tutarsız ve güven oluşturmayan bir izlenim vermektedir. 1 Giyim, konuşma ve tavırlarında

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları (Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması ) Sonuçlar Bu sorgudaki kayıt sayısı: 261 Anketteki toplam kayıt: 261 Toplama göre yüzde: 100.00% 1. Cinsiyetiniz?

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:05 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:08

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:05 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:08 Söz Dinlemeyen Çocuklara Nasıl Yardımcı Olunmalıdır? Çocuklarda zaman zaman anne-babalarının sözünü dinlememe kendi bildiklerini okuma davranışları görülebiliyor. Bu söz dinlememe durumu ile anne-babalar

Detaylı

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir.

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Sayın Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu TUSAF yönetimi başta olmak üzere, kongremizin

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI

DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ: Türkiye nin uluslararası ticaretindeki en etkin bileşen Dolaylı temsil suretiyle gümrük müşavirleri tarafından yapılan

Detaylı

DÖNEM: 22 CİLT: 98 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 20 nci Birleşim 17 Kasım 2005 Perşembe 5.- Kamu Mali Yönetimi ve

DÖNEM: 22 CİLT: 98 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 20 nci Birleşim 17 Kasım 2005 Perşembe 5.- Kamu Mali Yönetimi ve DÖNEM: 22 CİLT: 98 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 20 nci Birleşim 17 Kasım 2005 Perşembe 5.- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP:

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP: SORU : Yediemin deposu açmak için karar aldım. Lakin bu işin içinde olan birilerinden bu hususta fikir almak isterim. Bana bu konuda vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20 Düğünlerde Takılan Sahte Paralar Yüksek eğitimini tamamlamış, babası ticaretle uğraşan, annesi ise bir bankada görevli bulunan bir ailenin tek kızıydı. Okul arkadaşı ile evlenmeye karar vermişlerdi. Damat

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; Gençlerimizin yerelhizmetlere demokratik katılımını sağlayarak

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

Kayıt Dışı İstihdam Çalıştayı Ankara da Yapıldı

Kayıt Dışı İstihdam Çalıştayı Ankara da Yapıldı Kayıt Dışı İstihdam Çalıştayı Ankara da Yapıldı Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu kurum ve kuruluşları, işçi-işveren-esnaf ve sanatkâr üst birlikleri ile akademisyenlerin bir araya geldiği Etkin Rehberlik ve

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü İçin Taslak Yasal Temeller Merkez Düzey Yerel Düzey Müdahale Mekanizmaları Geleneksel

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi İlke Beyanı: 3M çalışma ortamındaki herkes, kendisine saygıyla davranılmasını hak eder. Saygı göstermek, her bir kişiye eşsiz yetenekleri, geçmişi ve bakış

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

Eskiden Amcam Başkötü ye ait olan Bizim Eski Yer,

Eskiden Amcam Başkötü ye ait olan Bizim Eski Yer, Eskiden Amcam Başkötü ye ait olan Bizim Eski Yer, DEŞŞET ORMANI, YARATIKKÖY Anneciğim ve Babacığım, Mektubunuzda sevgili bebeğinizin nasıl olduğunu sormuşsunuz, hımm? Ben gayet iyiyim, sormadığınız için

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 27.10.2004 Sayı: 25626)

(Resmi Gazete ile yayımı: 27.10.2004 Sayı: 25626) 60 TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETI ILE SLOVENYA CUMHURIYETI HÜKÜMETI ARASıNDA ÖRGÜTLÜ SUÇLAR, UYUŞTURUCU MADDE KAÇAKÇıLıĞı, ULUSLARARASı TERÖRIZM VE DIĞER CIDDI SUÇLARLA MÜCADELEDE IŞBIRLIĞI ANLAŞMASıNıN

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

Yolsuzluğa Karşı Mücadeleye Genel Bakış. Abbott ile iş Yapan Firmalar için bir Eğitim Kılavuzu

Yolsuzluğa Karşı Mücadeleye Genel Bakış. Abbott ile iş Yapan Firmalar için bir Eğitim Kılavuzu Yolsuzluğa Karşı Mücadeleye Genel Bakış Abbott ile iş Yapan Firmalar için bir Eğitim Kılavuzu Amaç Abbott etik ve yasalara uyumlu bir şekilde işini yürütmeyi taahhüt etmektedir ve ABD Yurtdışı Yolsuzluk

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

2 Ekim 2013, Rönesans Otel

2 Ekim 2013, Rönesans Otel 1 MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Açı çılışı ışı 2 Ekim 2013, Rönesans Otel T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,.... T. C. ve Belçika Krallığının Saygıdeğer Temsilcileri, 1 2 STK ların Çok Kıymetli

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU ŞÜPHELİİŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU ŞÜPHELİİŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU ŞÜPHELİİŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 1 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMDE BULUNMANIN ÖNEMİ ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ, ORGANİZE SUÇLARLA VE TERÖRLE MÜCADELENİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR. ŞÜPHELİ

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı - 'Büyük haber gazetecinin ayağına gelmezse o büyük haberin ayağına nasıl gider? - Söz ağzınızdan bir kez kaçınca rica minnet yemin nasıl işe yaramaz? - Samimi bir itiraf nasıl harakiri ye dönüştü? - Evren

Detaylı

İÇİNDEKİLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış. İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ...3 II- ETİ MADEN ETİK KOMİSYONU...4 III- 2014 YILI FAALİYETLERİ...4 a) Eğitim...4 b) Hediye ve Bağışlar...5 c) Eti Maden Birinci Seviye Etik İlkeleri...5 IV- SONUÇ...6 ETİ MADEN İŞLETMELERİ

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

T U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00

T U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler...

Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler... TÜRKONFED BAŞKANI TARKAN KADOOĞLU TKYD KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ KONUŞMA METNİ 14 Ocak 2016 Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler...

Detaylı

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1).

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1). GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/12/2014 Sayı: 2014/122 Ref : 6/122 Konu: 1 SERİ NUMARALI (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı

Detaylı

Yönetimde Dürüstlük, Şeffaflık, Hesap Verebilirliğin Önemi ve Türkiye de Öne Çıkan Sorunlar

Yönetimde Dürüstlük, Şeffaflık, Hesap Verebilirliğin Önemi ve Türkiye de Öne Çıkan Sorunlar Yönetimde Dürüstlük, Şeffaflık, Hesap Verebilirliğin Önemi ve Türkiye de Öne Çıkan Sorunlar 26 Mayıs 2011 Kadir Has Üniversitesi E. Oya Özarslan Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 2008 yılında gönüllü

Detaylı