İÇİNDEKİLER. Bilanco.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. Bilanco."

Transkript

1

2

3 İÇİNDEKİLER B Ankara da Çalıştay Buluşması Topcu: Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz! Bursa Kent Konseyi ne AKADEMİK tepki! Eğitim tamam, sıra denetimde! Plovdivli meslektaşların Bursa çıkarması Bayrama zafer coşkusu Uluslararası muhasebe standartlarıyla tanışın Daha aklıselim hareket edilmeli Ruhsat Yolunda Zorlu Maraton Özellikli konularıyla inşaat işleri Zeytini, siyah altına dönüştüren kuruluş: MARMARABİRLİK Halı Saha Mesaisi Başladı Zirveye BSMMMO damgası Deri Hastalıkları YENİ ÜYELER Kağnı Kamyonu Yendi KDV 60 Nolu Sirküler Işığında Vergiyi Tutuklama 01 Ekim 2008 den önce ölmenin avantajı SSK Primlerinde ve İdari Para Cezalarında Zamanaşımı AKADEMİK BAKIŞ İnşaat İşlerinde Katma Değer Vergisine İlişkin Bazı Konular - 1 İnternet Üzerinden Yapılan Alışverişlerin Vergisel Boyutu MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ İDARE KARARLARI YARGI KARARLARI SORU-CEVAP PRATİK BİLGİLER VEFATLAR Staj Yolunda iddialı başlangıç Bursa nın sorunları ve Nilüfer çayı 22 MAKALELERİN SORUMLULUĞU YAZARINA AİTTİR. 1 BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YAYINIDIR. Biraz mavi, biraz yeşil

4 B Başkan dan Mesleğin küreselleşmesi leşmesi anlamında bugün dünyada önemli adımlar atılmaktadır. Bu adımlardan kuşkusuz en önemlisi, Uluslararası Muhasebe Standartları konusunda dünyada bir mutabakatın sağlanmış olması ve büyük şirketlerden başlamak üzere uygulamanın giderek tabana yayılmasıdır. Geçtiğimiz yıl yapılan Dünya Muhasebe Kongresi nde mesleğin küreselleşmesine ilişkin önemli adımların atıldığı vurgusu yapılarak, mesleğin dünya için giderek artan öneminden bahsedilmişti. Kısacası mesleğin küreselleşmesi konusunda Türkiye, yeryüzü standardını yakalamış ve dünya ile eş zamanlı (hatta biraz da ilerisinde) bir süreç içerisine girmiştir. Muhasebe ve Raporlama Standartları nın tüm dünyada uygulanması demek, mesleğin büyük ölçüde küreselleşmesi anlamına geliyor. Meslek artık ülkeden ülkeye farklılık gösteren bir konumdan çıkarak, tıp veya mühendislik alanlarında olduğu gibi her ülkede aynı prensipler doğrultusunda uygulanan bir meslek haline gelmektedir. Mesut TOPCU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bursa SMMMO Başkanı Değerli meslektaşlarım Günümüzde küreselleşme olgusunu bir doğa olayı gibi algılamak gerekiyor. Karşı çıkmanın pratik bir yararı yok. Yol açtığı tahribatları gidermek ya da tahribata yol açmaması için önlem almak ise olayın bir başka yönü Genellikle olumsuz bir kavram algısı yaratan küreselleşmenin, birçok alanda insanlığa önemli katkılar sağladığını gözden uzak tutmamak gerekir. Tıpkı mesleğimizde olduğu gibi... Muhasebe mesleğinin küresel- Küresel süreçte mesleğin G20 ler düzeyinde tartışılıyor olduğu ve muhasebecinin küreselleşme sürecini tamamlamakta olduğu tespitleri yapılmıştı. Vergi ve ekonomik düzenlemelerin tam anlamıyla küreselleşmesiyle, muhasebecinin küreselleşmesinin önündeki engellerin tamamen ortadan kalkacağı belirtilmişti. Muhasebecinin mobilitesinin desteklenmesi gerektiği, mesleğin gerçek gündeminin muhasebecinin uluslararası dolaşımı olduğu vurgulanmıştı. Türkiye, dünyadaki bu süreçten pek de geri kalmış sayılmaz. Uluslararası muhasebe standartları, SPK ya tabi şirketler açısından uygulamaya dünya ile eş zamanlı olarak 2005 yılında başladı. Daha da ileri bir adım atılarak Türk Ticaret Kanunu nu sil baştan yenilendi. Yeni TTK da bir taraftan küresel ticaret kuralları getirilmeye çalışılırken, öte taraftan muhasebe standartları 2013 yılından itibaren tüm işletmelerde zorunlu hale getirilmiştir. Mesleğin küresel bir meslek haline gelmesi, dünya ticaret hacminin artmasına, dünyada refah düzeyinin yükselmesine önemli katkılar sağlayacağından hiç kuşkum yok. Ancak mesleğin küreselleşmesi, meslek mensuplarının tamamını küresel hale getirebilecek midir? Burada endişelerim var... Genel anlamda baktığımızda tüm dünyada aynı kuralların geçerli olması, meslek mensuplarının dünyanın her köşesinde mesleğini icra edebilme olanağını sağladığını düşündürüyor. Ama uygulamanın öyle olmadığını görüyoruz. Küreselleşmenin diğer alanlarda yarattığı tahribat burada da devreye giriyor ve küreselleşme sadece güçlü olana ciddi avantajlar sağlıyor. Mesleğin küreselleşmesi bugün dünyada maalesef birkaç büyük denetim şirketinin menfaatine iş- 2 YÖNETİM YERİ VE YAZIŞMA ADRESİ BURSA SMMM ODASI ADRES : BAOB Yerleşkesi Odunluk Mh. Akademi Cd. No: 8 (Carrefour Arkası) Nilüfer / BURSA TEL : FAKS : (0224)

5 Başkan dan B lemeye başlamıştır. Baktığımızda tüm dünyanın denetim hizmetleri bir elin parmaklarını geçmeyen sayıda birkaç büyük sermayeli denetim şirketinin tekelinde olduğunu görüyoruz. Meslek mensuplarının bu ölçekteki şirketlerle rekabet edebilme gücü, bırakın başka ülkeleri, kendi ülkesinde dahi yoktur. Yani küreselleşme meslek mensuplarının büyük çoğunluğunun aleyhine işliyor. Önümüzdeki süreçte meslek mensupları ancak bu şirketlerin çalışanı pozisyonunda olabilirlerse ayakta kalabileceklerdir. Denilebilir ki kapitalist sistemin bir gereği olarak zaten her sektörde güçlüler ayakta kalmıyor mu? Bizde de böyle olması normaldir. Hizmet doğru ve kaliteli alınabildikten sonra kimin patron, kimin çalışan olduğunun bir önemi yok denilebilir. İşte tam bu noktaya itiraz ediyorum Belki diğer alanlarda güçlü ve büyük şirketler, mal ve hizmetin daha uygun koşullarda ve daha kaliteli üretilmesini sağlayabilirler. Ancak muhasebe ve denetim alanında durumun farklı olduğunu düşünüyorum. Böylesine devasa denetim şirketleri marifetiyle doğru ve güvenilir bir denetim yapılacağına inanmıyorum. Kaldı ki muhasebe ve denetim işinin böylesine bir sermayeye de ihtiyacı yoktur. Bu durum Muhasebe ve Denetim mesleğini makineleştirmektedir. Genç meslek mensuplarının eline verilen bir takım şablonlarla, başarılı bir denetimin yapılamayacağını dünya, EN- RON Skandalı ve Arthur Andersen vakasında yaşadı ve gördü. Muhasebe ve denetim mesleği mekanik bir meslek olamaz. Kişisel uzmanlık ve tecrübe ile işletmenin ruhunu yakalama, işletmenin kromozomlarına inmekle sağlıklı bir denetim yapılabilir düşüncesindeyim. Bu yüzden dünyadaki tüm meslek örgütlerinin, çok büyük sermayeli şirketler marifetiyle denetim yapılmasının önüne geçecek yöntemleri geliştirmeleri gerekmektedir. Bu sözlerimden meslekte şirketleşmeye karşı olduğum anlamı çıkartılmasın. Tek kişiden ibaret küçük denetim işletmeleri ile yeni TTK nun hedeflediği denetim işlevini başarılı bir şekilde yapabilmek olanaklı değildir. Şirketleşme mutlak gereklidir. Hatta mesleki şirketlerin belirli bir büyüklüğe erişmelerinde de yarar vardır. Ama günümüzdeki şekliyle tekelleşmenin ve makineleşmenin önüne geçilmek kaydıyla Değerli meslektaşlarım Malumunuz; Cumhuriyet demokrasi gerçeğinin en akılcı uygulamasını sağlayan idare biçimidir. Dolayısıyla; Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunun 88. yıldönümünde bizlere bu akılcı çözümünü ve idare biçimini sunan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını bir kez daha saygıyla, minnetle anıyoruz Gelecek nesillere, huzurlu, mutlu ve kalkınmış bir ülke bırakmak adına da buradan; Hukukun üstünlüğüne dayalı, hak ve özgürlüklerle ilgili tüm sıkıntıların ortadan kalktığı, özgür ve mutlu bireylerin yaşadığı birinci sınıf bir demokrasi özlemimizi bir kez daha dile getiriyoruz YIL 14 SAYI 136 Bursa SMMM Odası Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni MESUT TOPCU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü SERVET KURU Yürütme Kurulu Mesut TOPCU Özcan DİLEKYİĞİT Servet KURU Erdinç DOĞAN Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu Mustafa AKINCI, Recep GÜLEÇYÜZ, Arzu TÜREMEN, Adnan ÖZTÜRK, Ali ERDOĞAN, Asuman KURT ÖGE, Derya UYĞUN, Emine GÜLHAN ATTİLA, Metin TAŞTEKİN, Özlem BARAN, Şadıman AÇAR, Zeki AYTEKİN Mevzuat Yazı Kurulu Prof. Dr. Mehmet YÜCE Doç. Dr. Sait KAYGUSUZ Doç. Dr. Adnan GERÇEK Dr. Şükrü DOKUR Öğr. Gör. Adem YILDIRIM Editör İbrahim ÖGE Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Sinem KARABULUT Tasarım Nazlı ÖZCAN Matbaa BİZİM REPRO Basım Tarihi: 20/10/2011 web e-posta : : 3

6 B Haber Ankara da çalıştay buluşması TÜRMOB tarafından odalar arası uygulama birlikteliğini gerçekleştirmek amacıyla başlatılan buluşmaların ikincisi, Disiplin Kurulu ve Haksız Rekabet Çalıştayı başlığı altında Ankara da gerçekleştirildi. T ürkiye Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu (TÜR- HAK) işlemleri ile disiplin işlemlerinin görüşüldüğü çalıştaya; TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı nın yanı sıra Türkiye genelindeki SMMM ve YMM odalarının temsilcileri de katıldı. BSMMMO Başkanı Mesut Topcu, Oda Sekreteri Servet Kuru, Disiplin Kurulu Başkanı Halil Erdoğan ve Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez in de hazır bulunduğu Disiplin Kurulu ve Haksız Rekabet Çalıştayı nın açılış konuşmasını yapan TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Küresel ekonomide yaşanan borç krizinin gelişmekte olan ülkeleri de etkilemeye başladığını ifade eden Sanlı, Yaşanan bu borç krizinin gelişmekte olan ülkelere yansıması, elbette ki Türkiye yi de önemli bir sınava tabi tutacaktır. Küresel düzeyde yaşanan dalgalanmalar, elbette ki bizi de etkiliyor. Önümüzdeki günlerde oldukça temkinli olmak gerekiyor dedi. YENİ HEYECAN DALGASI TÜRMOB un gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında da bilgi veren Nail Sanlı, Türk Ticaret Kanunu nun meslek camiasında yeni bir heyecan dalgası yarattığını vurgulayarak, eğitim çalışmalarına değindi. TÜRHAK Başkanı Yahya Arıkan da çalıştayda yaptığı konuşmasında, kurulun faaliyetlerini anlatarak, Türkiye nin dört bir yanında haksız rekabetle mücadele konusunda son derece başarılı çalışmalar yapıldığını söyledi. Arıkan ın ardından söz alan Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Genç ile Disiplin Kurulu Başkanı 27 Eylül tarihinde Ankara da gerçekleşen Disiplin Kurulu ve Haksız Rekabet Çalıştayı na SMMM ve YMM Odalarının temsilcileri de katıldı. 4

7 Haber B Nail Sanlı TÜRMOB Genel Başkanı Alper Kuş da uygulama birlikteliğinin önemine vurgu yaptı. ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK Toplantının genel bir değerlendirmesini yapan TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir de idari ve mali işleri kapsayan çalıştayı bir kitap haline getirdiklerini, TÜRHAK ve disiplin işlemleri ile ilgili çalıştayı da bir kitap haline getirerek uygulama birlikteliğinin sağlanmasına katkı sağlamaya çalışacaklarını söyledi. Toplantının kapanış konuşmasını yapan TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Sönmez ise çalıştayın oldukça faydalı geçtiğini ifade ederek, bu tür çalışmaların devam edeceğini söyledi. Toplantının sonunda, SMMM ve YMM Odalarının temsilcileri ve katılımcılar da söz alarak, haksız rekabetin önlenmesine ilişkin görüşlerini aktardılar. İHBAR HATTI KURULMALI Görüş ve önerilerini sunmak üzere söz alan BSMMMO Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, haksız rekabetle mücadelenin yeterince yapılamadığını ifade ederek, SMMM den YMM liğe geçen bazı meslek mensupları halen serbest muhasebeci ve mali müşavirlik mesleğinin faaliyetlerini devam ettiriyor. Bu konuda birçok meslek mensubundan şikayet almaktayız. Bunların, Türkiye genelinde SMMM ve YMM Odalarının işbirliğinde ortak bir çalışma yürütülerek tespit edilmesi ve denetime tabii tutulması gerekmektedir. Haksız rekabete sebebiyet veren bu durumun, üst birliğimiz TÜRMOB tarafından araştırılması ve bu konuda önleyici adım atılmasına ihtiyaç vardır dedi. Konuşmasında, belgesiz çalışan muhasebecilerin ortaya çıkarılması için ihbar hattı kurulması yönünde de öneri getiren Ahmet Hikmet Sönmez, esnaf odalarında basit usül dışında gerçek usülde de defter tutulduğuna şahit olduklarını kaydetti. Sönmez, bu konuda da TÜRMOB nezdinde çalışma yapılması gerektiğini bildirdi. TAAHHÜTNAME İMZALANMALI Meslek mensuplarının web sitesi kurmaları konusunda da bazı öneriler getiren Sönmez, bu konuda, BSMMMO Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu olarak daha önce TÜRMOB a bir öneri sunduklarını hatırlatarak, sitelerde reklam içerikli ifadelerin de haksız rekabete sebebiyet verebileceğine dikkat çekti. Sönmez sözlerini şöyle sonlandırdı: Meslek mensupları, sitelerinde haksız rekabete yol açacak reklam içerikli ifadelere yer vermeyecekleri hususunda taahhütname imzalayarak, bağlı bulundukları odaya başvurmalıdırlar. Taahhüde uymayan meslek mensupları için ise disiplin yönetmeliğine ilişkin işlem yapılmalıdır. 5

8 B Haber Topcu: Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz! Devrim niteliğindeki yeni Türk Ticaret Kanunu nun muhasebe mesleği için dönüm noktası olduğunu söyleyen BSMMMO Başkanı Topcu, Bu fırsatı, mesleğimiz ve ülkemiz açısından çok iyi değerlendirmek zorundayız. Türkiye muhasebecileri, artık yerelden evrensele doğru bir yolculuğa çıkıyor dedi. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nca (BSMMMO) Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Muhasebe Standartları alanlarında yürütülecek Sürekli Meslek İçi Eğitim Programları nın açılışı, BAOB Yerleşkesi ndeki hizmet binasında gerçekleşti. Uludağ Üniversitesi nden akademisyenlerin de katılımıyla gerçekleşen açılış programında BSMMMO Yönetim Kurulu ile meslek mensupları da hazır bulundu. 180 üyeden oluşan 8 grubun, 127 şer saatlik eğitimlerini içeren programın ve yeni eğitim döneminin açılışında konuşan BSMMMO Başkanı Mesut Topcu, akademik odalar arasında üyelerine en fazla eğitim çalışması yapan bir meslek örgütü konumunda olduklarını hatırlattı. Yoğun programdan oluşan yeni eğitim dönemini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Mesut Topcu, Bu dönem yapılacak olan eğitimlerin ana omurgasını Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Muhasebe Standartları teşkil ediyor. Tüm yönleriyle 2013 yılında yürürlüğe girecek olan yeni TTK ve muhasebe standartlarının yasa yürürlüğe girene kadar meslek mensupları tarafından kavranması ve anlaşılması mesleğimiz açısından büyük önem arz etmektedir. Çünkü yeni TTK ve tüm işletmelerde zorunlu olarak uygulamaya girecek olan muhasebe standartları, mesleğimizde ciddi bir dönüşüm sağlayacaktır dedi. Yrd. Doç. Dr. Zekeriya ARI Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi YENİ TTK DEVRİM NİTELİĞİNDE Türkiye de 50 yıl sonra değişen TTK tam bir devrim niteliğinde- BSMMMO tarafından Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Muhasebe Standartları alanlarında yürütülecek Sürekli Meslek İçi Eğitim Programları nın açılışı BAOB Yerleşkesi ndeki hizmet binasında gerçekleşti. 6

9 Haber B dir. Bu mesleğimiz için bir dönüm noktası olduğu kadar ülkemiz açısından da bir dönüm noktasıdır diyen BSMMMO Başkanı Topcu, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu fırsatı, mesleğimiz ve ülkemiz açısından çok iyi değerlendirmek zorundayız. Bu gelişmelerle Türkiye muhasebecileri, artık yerelden evrensele doğru bir yolculuğa çıkıyor diyebiliriz. Konuşmasında, mesleğin küreselleşmesi konusunda son yıllarda önemli adımlar atıldığını da vurgulayan Mesut Topcu, bu adımlardan birisinin de Uluslararası Finansal Raporlama Standartları nın yayınlanması ve yakın zamanda da tüm dünya ülkeleri tarafından zorunlu olarak uygulamaya geçişin olduğunu bildirdi. Tüm bunların beraberinde mesleği küreselleştireceğini de ifade eden Topcu, küresel bazda rekabet için de meslek örgütü olarak eğitimlere ağırlık vereceklerini belirtti. Meslektaşlarının 2013 e hazırlanması için Uludağ Üniversitesi ile işbirliğine girerek eğitim faaliyetlerini yoğunlaştıracaklarını da dile getiren Topcu, üniversitedeki tüm akademisyenlere de katkılarından ötürü teşekkür etti. GELİNEN NOKTA SEVİNDİRİCİ Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Ertürk ise Oda kapısının kurulduğu günden bugüne üniversiteye açık olduğunu dile getirdi. Konuşmasında muhasebe mesleğinin geçmişi ve bugününden de bahseden Prof. Dr. Halis Ertürk, mesleki anlamda gelinen noktanın sevindirici olduğunu kaydederek, Şunu bilmeliyiz ki biz muhasebeyi öğrendik ve uygulamaya başladık. Şimdi bunu yaymamız gerekiyor dedi. Yalın muhasebenin önemine de değinen Ertürk, konuşmasının sonunda ise BSMMMO nun oluşturduğu muhasebe müzesinde sergilenmek üzere, Muhasebede Prof. Dr. Halis Ertürk. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Matris Yöntemler ve 1363 yılında yazılan Risale-i Felekiyye kitaplarını Oda Başkanı Mesut Topcu ya teslim etti. Açılış konuşmalarının ardından etkinlik, plaket töreni ile devam etti. Mesut Topcu başkanlığındaki BSMMMO yönetimi, açılışta bulunan Bulgaristan Muhasebeciler Birliği Plovdiv Bölge Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile Uludağ Üniversitesi akademisyenlerine günün anısına plaket takdim etti. Açılış programı, Yeni Türk Ticaret Kanunu eğitimi ile devam etti. 7

10 B Haber Bursa Kent Konseyi ne AKADEMİK tepki! BAOB Toplantı Salonu nda gerçekleşen basın açıklamasına, Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Nizamettin Kaya, Makine Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı İbrahim Mart, Bursa SMMM Odası Başkanı Mesut Topcu, Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Remzi Çınar ve İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Necati Şahin katıldı. Bursa Kent Konseyi nin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaşarak, Bursa nın asıl sorunlarından uzak duran bir kuruluş haline geldiğini savunan akademik oda temsilcileri, konseyin genel kurul toplantısını boykot etti. BAOB temsilcileri, BAOB Toplantı Salonu nda düzenledikleri toplantıyla Bursa Kent Konseyi nin seçimli genel kuruluna katılmayacaklarını açıkladı. Akademik oda başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, BAOB adına ortak bildiriyi okuyan Dönem Sözcüsü Mesut Topcu, Bursa Kent Konseyi nin özellikle son dönemde yönetim anlayışının kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaşmış olduğunu, konseyin tamamen bireysel düşünce ve öngörülerle yönetilen bir kurum haline getirildiğini gözlemlemekteyiz. Kent dinamiklerini ve kentin gündem maddelerini umursamayan bir yapıya dönüşen Bursa Kent Konseyi nin, otoyol, hızlı tren, körfez geçişi, turizm, termal, kongre, Uludağ, ulaşım, kentsel dönüşüm, kaçak yapılaşma, afet ve deprem gibi Bursa nın önemli 8 gündem maddelerini de bilerek ya da bilmeyerek ıskaladığını görüyoruz dedi. BELEDİYENİN İCRA ORGANI GİBİ Mevcut yönetim anlayışının, üniversitelerden bilimsel katkıya ve akademik odalardan akademik görüşe ihtiyaç duymadığını savunan BAOB Dönem Sözcüsü Mesut Topcu, şunları söyledi: Amacı yerel düzeyde demokratik katılımı yaygınlaştırmak olan, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışını benimsetmek olan kent konseyi, yürütme kurulu içinde dahi birliktelik sağlayamamıştır. Kent konseyi, kent sorunlarının ve kentin geleceğinin görüşüldüğü bir tartışma platformu olması gerekirken, belediyenin sosyal ve kültürel etkinliklerini yürüten bir icra organı niteliğine bürünmüştür. GENEL KURULA KATILMAYACAĞIZ Bursa Kent Konseyi nin ciddi bütçelerin sarf edildiği belediyenin adeta bir müdürlüğü veya daire başkanlığı durumunda olduğunu ifade eden Topcu, konseyin belediye harcamalarını denetleyen ve hesap soran bir yapı olması gerekirken, bugün sorgulanan bir yapıya dönüştüğünü iddia etti. Yaklaşan genel kurul sürecinde, kent konseyinin kuruluş amacından uzaklaşması tartışılması gerekirken, mevcut yönetim ve muhalifleri konuyu sadece seçim yarışına indirgemişlerdir diyen Mesut Topcu, akademik odalar olarak konseye tepkilerini ise Kent konseyine ilişkin yaşanan rahatsızlıkların giderilmeyeceği, eleştirilerin hiçbir değer görmeyeceği ve hiçbir çözümün üretilmeyeceği böylesine bir ortamda yapılan genel kurula, akademik odalar olarak katılmayacağız sözleriyle dile getirdi. Bu arada basın açıklamasında Mimarlar Odası Şube Başkanı Nizamettin Kaya, Makine Mühendisleri Odası Şube Başkanı İbrahim Mart, Elektrik Mühendisleri Odası Şube Başkanı Remzi Çınar ve İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Necati Şahin de hazır bulundu. Öte yandan Bursa Akademik Oda Temsilcileri nin katılmadığı genel kurulda Bursa Kent Konseyi nin başkanlığına yeniden Semih Pala seçildi.

11 Haber B Eğitim tamam, sıra denetimde! Yeni Teftiş Vizyonu çerçevesinde, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi nde belirlenen sektörlere yönelik eğitim çalışmaları yürüten İş Teftiş Bursa Grup Başkanlığı yetkilileri, ekim ayı itibariyle denetimlere başlayarak, eksikliklerini gidermeyen kuruluşlara yaptırım uygulayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Bursa Grup Başkanlığı nca haziran ayında hayata geçirilen Yeni Teftiş Vizyonu çerçevesinde Bursa da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi nde metal ve hazır giyim sektörlerinde denetim gerçekleştiren iş müfettişleri, ekim ayı itibariyle denetim sürecinin başladığını açıkladılar. Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Baş İş Müfettişi Hayrettin Saldı, şunları kaydetti: Haziran ayı itibariyle Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi ndeki metal ve kadın işçilerin yoğun olarak istihdam edildiği hazır giyim sektörlerinde İş Teftiş Bursa Grup Başkanlığı olarak işyerlerini denetledik. Bu denetimlerdeki temel amacımız, haksız işten çıkarma ve kayıt dışılığın önlenmesi, İş Teftiş Kurulu Baş İş Müfettişi Hayrettin Saldı yeni teftiş vizyonu çerçevesinde kurumlarına bağlı müfettişlerle birlikte belirlenen sektörlere yönelik eğitim seminerleri düzenlediklerini söyledi çalışma saatlerinin kanuni limitler içine alınması, fazla çalışma yapılması durumlarında kanuni limitlerin aşılmayarak ücretlerin ödenmesini tespit etmeye yönelikti. Yine, çalışanlara yıllık ücretli izinlerinin kanuni süreler içinde kullandırılıp kullandırılmadığı, ulusal bayram veya genel tatil çalışması durumlarında ücretlerin yasa hükümleri gereğince ödenip ödenmediği de denetlendi. KANUNİ YAPTIRIMLAR KAPIDA Ücretlerin tam olarak ödenmesi, ödenen ücretlerle kayıtlara intikal ettirilen ücretlerin aynı olmasının sağlanması yönünde de denetimler yaptıklarını söyleyen İş Teftiş Kurulu Baş İş Müfettişi Hayrettin Saldı, genç ve çocuk işçi istihdamındaki aksaklıkların giderilmesi ile kadın işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışma koşullarının da denetimler esnasında gözden geçirildiğini kaydetti. Denetimler sonunda iş müfettişlerince eğitimler verildiğini de hatırlatan Hayrettin Saldı, yapılan bu faaliyetler ile ülke genelinde ve Bursa da iş hayatına dair noksanlıkların daha da azaltılmasının amaçlandığının altını çizdi. Ekim ayı itibariyle denetimlerde tespit ettikleri noksanlıkların giderilip giderilmediğinin kontrolüne başladıklarını açıklayan Saldı, konuşmasını şöyle noktaladı: Kontrollerimiz başladı. Kontrollerimiz sonucunda, tüm bu çalışmalara rağmen eksikliklerini gidermeyenler ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında kanuni yaptırımları uygulamaya başlayacağız. Saldı, ayrıca BSMMMO ve BTSO ya kurumlarıyla olan işbirliği ve katkılarından ötürü teşekkürlerini de iletti. 9

12 B Haber Plovdivli meslektaşların Bursa çıkarması Plovdivli kardeş meslek kuruluşu temsilcilerini üç gün süresince Bursa da ağırlayan BSMMMO yönetimi, önümüzdeki süreçte ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalara ağırlık vereceklerini bildirdi. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Eylül tarihleri arasında, Bulgaristan ın Plovdiv (Filibe) şehrinden gelen 10 kişilik heyeti ağırladı BSMMMO Eylül tarihleri arasında, Bulgaristan ın Plovdiv (Filibe) şehrinden gelen 10 kişilik heyeti ağırladı. 10 yılında imzalanan kardeş meslek kuruluşları protokolü çerçevesinde BSMMMO yu ziyaret eden Plovdivli meslek mensupları, üç gün süren program kapsamında Oda ya resmi ziyaret gerçekleştirmenin yanı sıra Bursa yı gezme şansı da elde etti. Bulgaristan Muhasebeciler Birliği Plovdiv Bölge Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vasilka Dimitrova Kostadinova nın yanı sıra Plovdiv Bölge Şubesi ne bağlı 9 meslek mensubunun daha katılımıyla gerçekleşen program dahilinde ilk olarak BSMMMO ya resmi ziyaret gerçekleştirildi. BSMMMO nun BAOB Yerleşkesi ndeki hizmet

13 Haber B binasında gerçekleşen ziyarette, Oda yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. İLİŞKİLERİ ARTIRACAĞIZ Bulgaristan ın Plovdiv (Filibe) şehrinden gelen 10 kişilik heyeti Bursa da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile ge- Plovdivli meslek mensupları, Bursa Vergi Dairesi Başkan Yardımcısı Ramazan Tekkeş i de makamında ziyaret etti. iletişim ve işbirliği çalışmalarına ağırlık veremediğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte, işbirliğini artırmaya yönelik daha fazla proje hayata geçirebiliriz. VERGİ DAİRESİ BAŞ- KANLIĞI NA ZİYARET tiren BSMMMO Başkanı Mesut Topcu, sözlerini şöyle sürdürdü: 2003 yılında imzaladığımız protokolü, meslek kuruluşlarımız ve meslektaşlarımız arasında diyalog ve yardımlaşmanın geliştirilebilmesi, şehirlerimiz arasındaki dostluğun geliştirilmesi, devletlerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olunması, meslektaşlarımız, şehirlerimiz ve devletlerimiz arasında değişik alanlarda yeni ufukların açılması açısından karşılıklı yardımlaşma şartlarının oluşturulması hedefleriyle imzaladık. Geçen zaman sürecinde karşılıklı Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Bursa da olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Bulgaristan Muhasebeciler Birliği Plovdiv Bölge Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vasilka Dimitrova Kostadinova da karşılıklı ilişkileri artırmaya sıcak baktıklarını bildirdi. Türkiye ve Bulgaristan koşullarında meslek mensuplarının faaliyetlerinin konuşulduğu ziyaret programının devamında, sürekli meslek içi eğitim seminerlerinin açılışı yapıldı. Programın ikinci gününde ise Bulgaristan dan gelen heyet, Bursa yı gezdi. Tarihi yerlerden şehir merkezine kadar kendilerine eşlik eden Bursalı meslektaşlarıyla kenti gezme imkanı bulan Plovdivli meslek mensupları, Bursa Vergi Dairesi Başkan Yardımcısı Ramazan Tekkeş i de makamında ziyaret ederek, Türkiye ve Bulgaristan da mesleğin icra edilişi hakkında konuşma şansı buldu. Ziyaretin ardından Plovdivli heyet, Bursa Kent Müzesi ni gezdi. 11

14 B Haber Staj yolunda iddialı başlangıç Çan eğrisi sisteminin uygulandığı SMMM Staja Başlama Sınavı nın kazanılabilmesi için ciddi bir emek harcanması gerektiğini söyleyen Öğr. Gör. Adem Yıldırım, başarılı olmanın herkesten fazla çalışmaktan geçtiğine değindi. SMMM Staja Başlama Sınavı Kursu nun açılışı, BSMMMO nun BAOB Yerleşkesi ndeki hizmet binasında Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Adem Yıldırım ın verdiği Finansal Muhasebe dersiyle başladı. 26 stajyer adayının katılımıyla başlayan kursun açılışında söz alan BSMMMO Mesleki Uzmanlık Akademisi Eğitim Koordinatörü Öğr. Gör. Adem Yıldırım, üç ay sürecek olan eğitim programında bütün kursiyerlere başarılar dileyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: BSMMMO çatısı altında dersler, üniversitede alanında uzman eğitmenlerce veriliyor. Çan eğrisi sisteminin uygulandığı bu sınav, oldukça zor Sınavı kazanmak için ciddi bir emek harcamanız gerekiyor. 3 aylık bu eğitim sürecinde, herkes gibi hareket edersek bu sınavı kazanamayız. Herkesten fazla bir yoğunluk ve çalışma temposu gösterirsek, sınavda başarılı olabiliriz. Konuşmasında, sınava ilişkin de açıklamalarda bulunan Öğr. Gör. Adem Yıldırım, stajyer adaylarına yöneltilecek 120 sorudan 100 ünün alan bilgisi 20 sinin ise genel kültüre dayandığını kaydetti. SINAV 19 KASIM DA Öğr. Gör. Adem Yıldırım BSMMMO Mesleki Uzmanlık Akademisi Eğitim Koordinatörü Öte yandan, BSMMMO nun BA- OB Yerleşkesi ndeki dersliklerde 196 saat sürecek olan SMMM Staja Başlama Sınavı Kursu nda finansal muhasebenin yanı sıra borçlar hukuku, maliyet muhasebesi, vergi hukuku, meslek hukuku, muhasebe denetimi, maliye, iktisat, mali analiz, muhasebe standartları, ticaret hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı ve iş hukuku dersleri de alanlarında uzman eğitmenlerce verilecek. SMMM Staja Başlama Sınavı, 19 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. 12

15 Haber B Bayrama zafer coşkusu Bu yıl Ramazan Bayramı nın ilk gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı nın 89 uncu yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi Bursa da da coşkuyla kutlandı. Heykel deki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Bursa Valisi Şahabettin Harput, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdullah Karadağ, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ümit Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve bürokratlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı nın okunmasıyla devam eden törenlerde, Vali Şahabettin Harput, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ümit Yılmaz ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdullah Karadağ, halkı selamladı. Türk bayraklı minikler, zafer coşkusuna ortak oldu. COŞKULU KUTLAMA 30 Ağustos yurdumuzun, zalim milletlere karşı baş kaldırmanın bir insanlık görevi olduğunun ispatlandığı gündür. Yüce milletimizin tarihi, kahramanlık destanlarıyla doludur. Bu zaferler içinde büyük taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve kazanılan zaferlerin müstesna bir yeri var. Bu topraklarda ana bağrının sıcaklığını duyuyorsak, nefes alıyorsak, hepsini bu zafere borçluyuz dedi. Konuşmanın ardından Gökberk Gültekin ve Büşra Göral, 30 Ağustos adlı şiirleri okudular. Vatandaşlar, askerlerin tören geçişini coşkuyla karşılarken, mehter takımı ve kılıç kalkan ekibi de gösterileriyle törene katılanlara nostalji dolu anlar yaşattı. Gazilerin tören geçişi sırasında ise duygusal anlar yaşandı. Törende konuşan Öğretmen Yüzbaşı Yavuz Pehlivan, 30 Ağustos un Türk tarihinde büyük bir önemi olduğunu belirterek, 30 Ağustos Zafer Bayramı nın 89 uncu yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi Bursa da da coşkuyla kutlandı. 13

16 B Haber Uluslararası muhasebe standartlarıyla tanışın Türkiye de Uluslararası Muhasebe Standartları nın Ocak 2013 itibariyle uygulanmaya başlayacağını açıklayan Smmm. Bülent Fıçıcı, Bu tarihte yaklaşık 40 standart birden yürürlüğe girecek. Meslektaşlarıma tavsiyem, sıkıntı yaşamamak için standartlarla bir an önce tanışmalarıdır dedi. yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklarla öz kaynaklar hakkında bilgi veren Bülent Fıçıcı, gelir tablosu hesapları, maliyet ve nazım hesapları hakkında da konuştu. Stajyerlerin yanı sıra meslek mensuplarınca da ilgiyle takip ettiği konferansta Bülent Fıçıcı şunları söyledi: Tekdüzen Hesap Planı 1992 yılında yayınlandı yılı başında seçmeli, 1994 yılı başından itibaren ise zorunlu olarak uygulanmaya başlandı. Bunca yıldır uygulanan tek düzen hesap planında halen yanlış uygulama yapılması ve üzerinde tartışılması, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri nin iyi anlaşılamamış olmasındandır. Mesleğe Smmm. Bülent Fıçıcı, BSMMMO tarafından stajyerlere yönelik düzenlenen, Tek Düzen Hesap Planı nda Özellikli İşlemler ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına Genel Bakış konulu konferansın konuşmacısı oldu. Fomara daki akademi binasında gerçekleşen konferansta konuşan Bülent Fıçıcı, sunumuna muhasebe usul ve esaslarından bahsederek başladı. Muhasebenin temel kavramlarına değinen Fıçıcı, muhasebe politikalarının açıklanması, mali tablolar ilkeleri, mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması, tekdüzen hesap çerçevesi ile hesap planı ve açıklamalarından bahsetti. Dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli 14