Kadir Mısıroğlu ile MÜLAKAT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kadir Mısıroğlu ile MÜLAKAT"

Transkript

1 Kadir Mısıroğlu İle Kadir Mısıroğlu ile Bugünkü gençler emsal bulamıyor Bu nesle emsal olacak ve örnek ittihaz edebilecekleri şahsiyetleri tanıtmak lazım. Çünkü gençlik, taklit meylinin galebesi mevsimidir. RIHLE: Üstadım kısmet olursa bundan sonra RIHLE dergisinde Tanıdıklarım başlığı altında Tezakir bölümünü yazacaksınız. Lütfettiniz, kabul ettiniz Allah razı olsun. Bunu da bir vesile ittihaz ederek ve buradan başlayarak sizinle geniş bir söyleşi yapalım istedik. Tanıdıklarım, Türkiye nin yakın siyasî, ilmî ve fikrî tarihine ışık tutacak bir muhtevada olacak. Kadir Mısıroğlu: Bu seride İmparatorluk bereketi adamları ele alacağız Biz sonuna yetiştik. RIHLE: İnşallah bize de oradan bir bereket hâsıl olacak Bize de intikal edecek. Tabii RIHLE okuyucusu bu yazıları takip edecek, tafsilatı orada görecek ama genel olarak neyi hedefliyorsunuz? Tanıdıklarım a 88 Nisan-Haziran 2011 RIHLE böyle büyük bir fotoğraf olarak baktığımızda ne göreceğiz? Kadir Mısıroğlu: Okuyucular bu seride hem ilmî hem de insanî davranış mükemmelliğini görecekler. Mesela çok yakın olduklarımdan birisi Said Şâmil beydi. Ben dergi çıkardığım dönemde kendisi yaş olarak 80 i mütecavizdi. 15 yaşında bir çocuk içeriye girse onun elini, ayağa kalkarak sıkardı. Ben yapamıyorum bunu. Cumhuriyet terbiyesizliği terbiyenin menfisi de terbiyedir de- ile iştihar etmiş bir adam var İslamcı yazar geçinir. O zaman bende yazıyordu, adını vermeyeyim. Bu tefrikada böyle menfilikleri yazmak istemiyorum ancak ibretamiz hususları yazacağım. Bu adam, Said beyle

2 bir münakaşa etti. Said beyin vatan-ı aslîsi Rus işgaline uğradığı için şiddetli komünist aleyhtarıydı ve biraz da Türkçülük meyli vardı ama dört dörtlük bir Müslümandı ve bilgisi de mükemmeldi. O genç, onunla öyle çirkin bir münakaşaya tutuştu ki ben utancımdan dışarıya çıktım. Said Şamil bey, o genç adama karşı bile o beyefendiliğini, o asırların mahsulü olan yumuşak üslubunu öyle muhafaza etti ki Köyden gelmiş ve parası olmadığı için şapka alamamış fukaranın Pazar yerinde başına katran sürüldüğünü gördüm. Kur ân derslerinin jandarma tarafından basıldığına dört defa şahit oldum ben isyan etmemek için yoksa o çocuğu azarlayacaktım- dışarı çıktım. O insanların davranışlarını ve hadiselere bakışını anlattığımızda okuyucular emsal olacak adam tanıyacaklar. Bugünkü gençler emsal bulamıyor Bu nesle emsal olacak ve örnek ittihaz edebilecekleri şahsiyetleri tanıtmak lazım. Çünkü gençlik, taklit meylinin galebesi mevsimidir. Bu seride bu günün gençlerine, örnek olacak insanlar ve bu insanların örnek olacak tavırlarını belirtmek istiyorum. RIHLE: Burada mühim bir husus daha var. Yakın tarihimizde, bizim için çok aydınlık görülmeyen, bir takım alacakaranlık noktalar var. Sizin dile getireceğiniz, gündem edeceğiniz şahsiyetlerin duruşu, tavrı çok mühim. Özellikle Osmanlı dan Cumhuriyet e intikal aşamasında onların tavrı, davranışı, meselelere bakışı da bizim için aynı zamanda fikrî nirengi noktası teşkil edecek belki Neler söylersiniz? Kadir Mısıroğlu: Doğrudur Çünkü onlar bu din aleyhtarı cereyanın ayyuka çıktığı zamanı idrak etmişler. Ben de çocukluk yıllarımda bunu gördüm. Köyden gelmiş ve parası olmadığı için şapka alamamış fukaranın Pazar yerinde başına katran sürüldüğünü gördüm. Kur ân derslerinin jandarma tarafından basıldığına dört defa şahit oldum Bu yüzden ben hocada bir hatim bile indiremedim Bunlar İsmet Paşa zamanına taalluk eden işlerdir. Tanıdıklarım serisinde ele alacağımız şahsiyetlerden ise Mustafa Kemal zamanındaki icraatları öğrendim Çünkü o dönemi de yaşamışlar. Mesela Celal hocaya (Celaleddin Öktem) malumat-ı dîniye hocasıyken, bu ders lağvedilince okutursan felsefe okut, okutmazsan ihraç edilirsin denilmiş. Niye felsefe de tarih dersi değil? Zira burada bir kasıt var. Hoca biçare, sıfırdan başlamış, felsefe öğrenmiş Nureddin Topçu nun hocası olmuş. Onların yaşadıkları hadiselerden de o devri anlamak mümkün. Mesela Hafız Abdurrahman Efendi (Gürses), Menemen de hapis yatmış bir adam Çok konuşmak istemezdi ama ben onu zaman zaman konuştururdum. Celal hocanın da başından geçmiş bir vaka var. Benim talebeliğimde, Necip Fazıl a yakınlığım sebebiyle Abdülhakim Arvasî hazretlerinin müritleriyle çok haşir-neşirdik. Onlar, Yerebatan Camii nde Cuma kılın diyordu. Zira orada Cuma kıldıran Üsküdarlı Ali Efendi izn-i sultân ile Cuma kıldırıyor ve Arabiyyü l-ibâre hutbe irad ediyor. Hayatı boyunca da böyle yaptı Katiyyen Türkçe hutbe okumadı. Malum, Cuma aslında dört rekâttır; ikisi hutbeye sayılır Hutbeyi de farz namaz gibi sükûnetle dinlemek lazımdır. Şimdi hutbelerde konferans çeken adamlar var. Haftada bir defa camiye giren insanlar var Onlar da bir şey duysun diye sesimizi çıkarmıyoruz ama Türkçe hutbe, işin aslına aykırı bir teamül. O zaman, Üsküdarlı Hacı Ali Efendi, Arabiyyü l-ibare hutbe okuyor diye ben cumaları Yerebatan Camii nde kılıyordum. Birisi, Her halde bilmiyorsun; Şehzadebaşı ndaki hoca da Sultan Reşad tarafından tayin edilmiştir. Orada kıl, hem orası daha yakın dedi. Ben de o zamanlar işim icabı Vefa daydım... Şehzadebaşı Camii ne gittim İsmini unuttum, yaşlı bir adam doğum kontrolü aleyhine konuşuyor: Sen karının karnındaki çocuğu doğmadan aldırıyorsun. Cinayet işliyorsun. O çocuk belki yarın Atatürk olacak Bu vatanı kurtaracak diyor. Allah belanı versin senin de- RIHLE Nisan-Haziran

3 Kadir Mısıroğlu İle dim ve camiden çıktım. Ben bu yüzden çok Cuma terk etmişimdir. Bu hadiseyi Celal hocaya anlattım. Hoca dedim sizin emsaliniz, yetmişlik bir adam Bu nasıl iştir? Padişah tarafından nasbedilmiş O devri görmüş bir adam Başka misal mi bulamıyor? Şeriatı lağveden bir adamı kahraman ve vatan kurtaran biri olarak takdim ediyor. Duydum ki Halk Partiliymiş Bu nasıl oluyor? Celal hoca benimle istihza edeceği zaman bana beyefendi derdi. Beyefendi, arasanız Halk Fırkası nda bendenizin de kaydını bulabilirsiniz dedi. Ben nasıl olur?! diye çıkışınca bak anlatayım dedi. Bu, o devri anlamakta mühim veyaşanmış bir hadisedir. Anlatmaya başladı: İstanbul milletvekillerinden biri iyi niyetli olarak camileri gezdi ve dedi ki: Hocalar! Siz bu inkılaplara karşı tavır alıyorsunuz Mustafa Kemal Paşa yı kızdırıyorsunuz O da size ve dine karşı daha şiddetli hâle geliyor. Gelin, Parti ye girin Bir İstanbul seferinde onu karşılayalım. Arada, bir ısınma olsun. Biraz da olsa havayı yumuşatalım. Çok insan, bu teklifi kabul etti. Yani içimizde, zamirimizi saklayarak bir tebessüm edersek belki yumuşatırız diye kaydolduk Ben de kaydoldum Bir gün bize haber geldi: Mustafa Kemal Paşa İstanbul a geliyor Şu saatte Haydarpaşa da olun dendi. Biliyorsunuz, şapka 25 te kabul edildi; lakin ulemanın kisvesine, otuz ikiye kadar dokunulmadı. O zaman sarıklıcübbeliydik (30-31 yılları olmalı. Kur ân ı Türkçeye çevirip namazda Türkçe olarak okunulmasının hedeflendiği yıllar) Haydarpaşa garını, ekseriyet 90 Nisan-Haziran 2011 RIHLE imam ve müezzinler doldurdu. Sarıklı-cübbeli topluluk papatya tarlası gibi bir manzara oluşturdu. Tren geldi, bir kapı açıldı Mustafa Kemal, meydanı şöyle bir süzdü ve Ne bu rezalet! Defedin bu adamları dedi ve içeri girdi. O milletvekili geldi ve dedi ki: Hocalar, kusura bakmayın, bir şey yaptık ama başaramadık. Gazi sizi görmek istemiyor; savuşun. Hepimiz sağa-sola kaçıştık, meydan boşaldı Mustafa Kemal ondan sonra trenden indi. Bu hadise, o devrin dine ve din adamına nefretini anlatmak için mükemmel bir misaldir. İşte bu zatların hayatlarında böyle şeyler var. Nasuhi Efendi yi ve diğer zatları çok dinledim. İstiyorum ki bunları gençler de duysun. RIHLE: Biz de heyecanla bekliyoruz. Diğer taraftan bir İslam Tarihi yazıyorsunuz. İkinci cildini çıkardınız Bu ne kadar devam edecek? Böyle bir tarih yazmaya niye ihtiyaç duydunuz? Neyi hedefliyorsunuz? Kadir Mısıroğlu: Aslında ben öteden beri iki ciltlik bir Osmanlı Tarihi yazmayı düşünüyordum. Biri siyasî tarih, diğeri ise müesseseler/medeniyet veçhesi. Fakat 56 senelik arkadaşım Osman Topbaş ın bir teşviki oldu. Biliyorsunuz kendisinin kitapları ve dergileri Rusçaya tercüme ediliyor. Oralarda yayılıyor. O kitaplar vesilesiyle Müslüman olan birçok Rus var. Bunlar kendisinden bir İslam Tarihi istemişler. O da bana böyle bir tarih yazsan dedi. Çok tarih kitabı var dedim. Kimisi geniş, kimisinin Tanzimat sonrası bölümü bozuk dedi. Hakikaten de gönül rahatlığıyla al, falan kitabı Rusçaya tercüme ettir diyemedim. Kimisi nâ tamam Mesela Zapsu nun kitabının adı Büyük İslam Tarihi ama Asr-ı Saadet te kalmış; eksik. Bunun üzerine bir İslam tarihi yazmaya başladım. Niyetim bir ciltte tamamlamaktı. Çok hacimli, ciltlerle yazılanları doğru bulmuyorum; halk okumaz. Mesela Ziya Nur un tarihi çok güzel ama 6 cilt. Bunu ilim adamı okumaz Zira birbirinin kitaplarını okumuyorlar. Halk da 6 cildi tahammül edip okumaz Tarihçi olmayana gerekmez İşin özeti lazım. Böyle bir özet yapmayı hedefledim ama başarılı olamadım. Abbasilerin sonunda ikinci cildi bitirdim. Bunun arkasından Akkoyunlular var, Karakoyunlular var, Selçuklular var, Osmanlılar var. Endülüs ü Emeviler in yıkılmasıyla başladığından dolayı Abbasîler in bir şubesi gibi yazdım. Bazen bir devleti yazdığınızda onunla hem-asır olan bir devleti aşan bir müddeti olabiliyor Endülüs ü mecburen sonuna kadar getirdim. Niyetim 3 ciltte

4 bitirmek ama inşallah başarabilirim. Yani Rusçaya tercüme edilsin diye yazdık. Ama şimdi o bölgede, bu günkü Rus hükümeti Cemaat in 1 mekteplerinden dolayı İslamî harekete karşı bir tavır koydu. Putin, Amerikan entelijansına çalıştığını iddia ederek Cemaat in mekteplerini kapattı. Bu işi görüyorlar dedi Cemaat in adamları buna cevap ması mümkün değildir; galebe nöbetleşmesi vardır. Biri hâkimken öbürü yine vardır; mağlûben vardır. Tanzimat a kadar, ahkâm-ı şer iyye nin tenfizi hususunda mükemmel bir tavır varken küfür yine vardı lakin mağlûben vardı. Ama toprakta kışın bekleyip de baharı gördüğü zaman filizlenen bir tohum gibi haricî bir takım hadiseler sebebiyle burada bir filizlenme oldu ve bunun mahsulü olarak da Tanzimat Tanzimat bir inhirafın başlangıcı oldu. Öz İslamî doktrine göre gayrimüslim, bir Müslüman devlette âmme salahiyet ve iktidarı kullanamaz; köy muhtarı bile olamaz. Tanzimat, bunu kaldırdı. Biliyorsunuz ondan sonra Hıristiyan nâzırlar geldi vermedi. Tarihi, Rusçaya tercüme edilecek düşüncesiyle yazdım. Ama iyi ki yazdım, zira birçok yaygın ve mutlak yanlışı cevaplandırma imkânım oldu. Mesela Tarık b. Ziyad ın gemileri yakması Hiç aslı-faslı olmayan bir konu 500 sene sonra uydurulmuş bir iş Gemiler Tarık ın malı değil ki yaksın; gemiler Bizans ın malı Tarık b. Ziyad onları Bizans tan kiralamış. Keza Hz. Muaviye ye hücumlar Hatta Yezid e Haksızlıklar Övdüklerini çok övüyorlar, yerdiklerini de çok yeriyorlar. Böyle yaygın bir vaziyet var. Ben Salahaddin Eyyubî yi tenkit ettim. Kudüs ü geri almış ama Nureddin in ordusuyla almış Bunları kimse konuşmuyor. Bu, şuna benzer: Mustafa Kemal, Yunan a karşı galip geldi mi nasıl galip gelmiş olursa olsun bütün ayıplarını örtüyorlar Böyle şey olmaz. Onu da söyle ama varsa bir kusuru onu da söyle. RIHLE: Bu çalışmanızla birlikte Tahrif Hareketleri Tarihi yazıyorsunuz. Kadir Mısıroğlu: Tanzimat tan itibaren, İslam dan bir inhiraf var. Bu âlemde hayır-şer bir arada cârîdir Bunlar arasında galebe nöbetleşmesi vardır. Çünkü Allah bu kâinatı fânilikle mahkûm etmiştir Bütün masivaullah fânidir Fâni olan şey ya zevalden kemâle; ya da kemâlden zevale ebedî bir dönüş hâlindedir. Dinin mutlak olarak ortadan kalk- 1 Gülen cemaatinin. (RIHLE) doğdu. Tanzimat bir inhirafın başlangıcı oldu. Öz İslamî doktrine göre gayrimüslim, bir Müslüman devlette âmme salahiyet ve iktidarı kullanamaz; köy muhtarı bile olamaz. Tanzimat, bunu kaldırdı. Biliyorsunuz ondan sonra Hıristiyan nâzırlar geldi Mesela Sava Paşa, Rum dur. Noradungiyan Efendi hâriciye nâzırı, Ermeni. Bunu, Tanzimat sağladı. Bir gayrimüslimin, müslim aleyhine şahitliği caiz değildi. Tanzimat bunu da kaldırdı. Bu ufak taviz zamanla, hadiselerin seyriyle veya milletin liyakatindeki azalmayla ister kader planından, ister zahirden bakın- bu açı büyüdü ve Mustafa Kemal Paşa nın gününde zirveye vurdu; artık Allah ın nizamı yasak ve onu müdafaa etmek suç oldu. İslam ın hayat tarzı olma hakikati inkâr edilerek mabede ve vicdanlara hapsedilmesi gerçeğiyle karşılaşıldı. Lakin Allah ın rahmeti gazabına galip olduğu için İslam ın galebesi uzun asırlar sürdüğü halde küfrün galebesi yirmi sene sonra 1950 de inişe geçti. Şimdi İslam, zahirî mağlubiyetteki seyre muvâzî bir çıkış halindedir. Allah, rahmeti iktizası olarak kaderi meşru kılmıştır. Yoksa kaderden haberleri olsa insanlar huzursuz olur. Lakin kaderin istikameti sezilir Vukuatın seyrinden sezilir. Mesela bir adam trafik kazası geçirip hastanede komaya girse, ne kadar yattığını bilmeden gözünü açsa, dünyayı ılıman görse ilkbaharda da olabilir, sonbaharda da- fakat o kadar uzun yattığına ihtimal vermediği için mevsim hakkında bir şey söylemeyebilir. Lakin havayı alacakaranlık görürse ya akşam oluyor diye hükmeder ya da sabah RIHLE Nisan-Haziran

5 oluyor diye Hâlbuki ikisinin de yüzde elli yanlış olma ihtimali vardır. Zira her 24 saatte bir dünya iki defa alacakaranlık olur. Doğruya ulaşması için havanın durumunu belli bir zaman parçası içinde takip etmesi lazım. Aydınlıkların artıp karanlıkların çoğalmakta olduğunu görürse, mesela yaklaşık yarım saat seyirden sonra akşam oluyor der Bunda isabet eder. Bu bize tarih ilminin değerini anlatır. Müsebbibü l-esbâb a intikal etmezler. Müminler ise her oluşta failin iradesine ilaveten Hâlık ın iradesini görürler Bu, marifettir. Eğer her oluşta Hâlık ın iradesini mahlûkun iradesiyle birlikte gören adam bunun hangi sıfat-ı ilâhiye tecellisiyle olduğunu görürse çünkü mâsivâullah sıfat tecellileriyle gerçekleşmiştir. Daha doğrusu sıfat tecelli terkipleriyle Zat tecellisini mütehammil bir mekân yoktur Allah ın nizamı yasak ve onu müdafaa etmek suç oldu. İslam ın hayat tarzı olma hakikati inkâr edilerek mabede ve vicdanlara hapsedilmesi gerçeğiyle karşılaşıldı. Lakin Allah ın rahmeti gazabına galip olduğu için İslam ın galebesi uzun asırlar sürdüğü halde küfrün galebesi yirmi sene sonra 1950 de inişe geçti. Vukuatın seyri de o akşam olurkenki ya da sabah olurkenki hava cereyanı gibi, vukuatın seyrine de ona hâkim olan mantığa da vâkıf oldun mu işin nereye gittiğini anlarsın. Bu, kader planını sezmektir Murâd-ı ilâhîyi sezmektir. Çünkü biz Müslümanız; her oluşta Allah ın iradesinin mevcudiyetini kabul ederiz. Her oluşta bir murâd-ı ilâhî vardır. Cumhuriyet kafalarının bilmediği bir hususu söyleyeyim: Aslında ilmin kemâli marifettir. İlim üç kategoridir: Âmiyâne bilgi, ilmî bilgi ve irfan. Âmiyâne bilgi sebep ve neticeleri kavranmamış olan bilgidir. Mesela bir çoban şimşek çaktığını görse gök gürlemesini bekler Bunu, tecrübeyle öğrenmiştir Bu bilgi, âmiyâne bilgidir. Eğer bilse ki elektrik yüklü bulutlar çatışmıştır, ışığın sürati fazla olduğundan onu erken idrak etmiş, ses yavaş olduğundan, sonra gelmiştir. Hatta ikisi arasındaki idrak farkı saniyesinden ne kadar yükseklikte olduğunu bile tayin mümkündür. Bu bilgi, ilmî bilgi olur. Bunu hazmeder ve şahsileştirirse bu, irfan olur. Ama bu bilginin üzerine üç kategori daha bilgi vardır: o da marifettir. Marifet, Müslümanların bilgisidir. Bunun çoğulu da maariftir. Eski ecdadımız bu bilgiye tâlip olduğu için bu günkü gibi millî eğitim eğelemek gibi bir şey- demiyordu; Maarif vekâleti diyordu Marifet vasfında bilgi öğreten bir müessese demek. Marifet, her oluşta fâilin iradesiyle birlikte Hâlık ın iradesini de idrak edenin bilgisidir; sadece fâili görmez. Müsbet ilimciler sebep-netice münasebeti içinde o sebebin tecelli ettiği varlığı görürler Zuhurunun şiddetinden gaiptir - ve sıfat tecellileri olduğundan burada da hangi sıfat veya sıfatların tecelli ettiğini bilirse marifette ikinci merhaleye yükselir. Kişi, Cenâb-ı Allah neden bu kulun murad ettiği bu fiile kendi iradesiyle ve şu şu sıfatlarını tecelli ettirerek dâhil oldu hususunu bilirse -ki bu, murâd-ı ilâhîyi bilmektir- ilimde rusûh sahibi oldu demektir Keramet de murâd-ı ilâhîyi bilmektir. Mesela Tanzimat ta bu zikrettiğimiz tavizleri idrak eden insanlar, orada kalabilir diye düşünmüşlerdir. Bunun gelişerek küfrün galebesine imanın mağlubiyetine müncer olacağını düşünemezlerdi. Ama biz bugün doktorun önündeki kadavra misali tarihî hadiseyi istediğimiz gibi evirir çevirir tahlil ederiz. Bunu bugün görüyoruz. Çünkü önümüzde tahlil etmek için bir tarihî seyir var. Ama yakın tarihe, 1950 sonrasına baktığımızda görürüz ki küfür her merhalede kan kaybediyor ve Müslümanlar kuvvet kazanıyor. Bu, murâd-ı ilâhîye muvafık düşme fert ve cemiyet planında mesaide bir bereket olarak tecelli eder. Murâd-ı ilâhîye ters düşmek de bereketsizlik olarak tezahür eder. Bu gün İslam karşıtı güçler Ağrı Dağı çapında bir tedbir ittihaz etseler o, fare doğurur. Müslümanlarsa fare kadar bir tedbir ittihaz etseler Ağrı Dağı doğurur. Bunun sebebi murâd-ı ilâhîye muvafık düşmektir. İnsan bunu kendi hayatından da hisseder. Mesela bir tüccar hiç ehemmiyet vermediği bir işe teşebbüs eder oradan büyük 92 Nisan-Haziran 2011 RIHLE

6 bir kazanç elde eder. İcabında çok emek verdiği çok azametle bir tedbir ittihaz ettiği bir işte başarısızlığa uğrar. Orada bilecek ki o bereketle netice veren işi, murâd-ı ilâhîye muvafık düşmüştür. Çünkü fert teveccüh ve icra ettiği mesai, murâd-ı ilâhîye muvafık düştüğü zaman ondan mümkün/muhtemel/ makul görülen hadden fazla netice hâsıl olur Ters düşmekte de bunun aksi olur. Bu gün İslam karşıtı güçler Ağrı Dağı çapında bir tedbir ittihaz etseler o, fare doğurur. Müslümanlarsa fare kadar bir tedbir ittihaz etseler Ağrı Dağı doğurur. Bunun sebebi murâd-ı ilâhîye muvafık düşmektir. İmam Hatipleri düşünüyorum On aylık kurs olarak başladı Bunları destekleyenler on tane tüccardı. Ben hepsini tanıdım İstanbul da. Refik Bürüngüz, Nazif Çelebi, Musa Topbaş, Mustafa Topbaş ın babası Nuri Topbaş, Süleyman İshakoğlu vd. Şimdi bu adamların servetini toplasanız bugünkü zenginlerden sadece bir tanesinin servetine eşit olmaz. Lakin Allah onların mesaisine bereket ihsan etti ve o cılız emeklerin neticesi bugün 700 İmam Hatib e çıktı. Bu bereket, murâd-ı ilâhîye muvafık düşmektendir. Celal hoca emekli olduktan sonra İsmet Paşa, muhaliflerinin propagandalarının cazibesini azaltmak için göstermelik 10 aylık İmam Hatip kursu açtı. Şimdi Aksaray dan Samatya ya doğru giderken Langa diye bir semt vardır. Orada yol üstünde tramvay caddesinde bir tekke vardır. Sonradan İmam Hatip açılmış, orası terkedilmiş Celal hoca bana orayı gezdirdi. Bir divanhane Orayı iple ikiye bölmüş. İp hala duruyordu. Bir kırık sandalye ve bir kırık masa vardı. Dedi ki: Ben İmam hatip kursuna burada başladım. İki devreydi Şu divanhaneyi iple ikiye böldüm Bir tarafta birinci devre, diğer tarafta ikinci devre ders görüyordu. Şu masayı da evimden getirdim. Dahası da var: Ben emekli maaşıyla geçinmeye alışmıştım. Kurs müdürü sıfatıyla bana ilave 150 lira maaş veriyorlardı. Bu maaşı 5er lira, 5er lira civardaki müezzinlere dağıtıyordum. Çünkü talebe bulamıyordum. Gelsinler de kurs kapanmasın diye böyle yapıyordum. Zira sayı 10 dan aşağı düşerse kurs kapanacaktı. 10 talebe bulmak için kurs müdürü maaşını civardaki müezzinlere dağıtıyordu. Şimdi varacağımız noktaya bakarak bugünü alabildiğine tenkit edenler var. Ben onlara diyorum ki: varacağı noktaya bakan, ümitsizliğe kapılır. Çünkü milletin çoğu ahlâken Müslüman değil. Ama geldiğimiz yere bakın. Denizin ortasında bir gemi batmakta veya batmış da çıkmakta Seni bir helikopterle götürseler Gemiyi görsen ki küpeştesi bacasına kadar suyun içinde İnsanlar menfilikte şartlanmışlar. Çünkü Müslümanlar Tanzimat tan beri dayak yiyor. Hemen, batmakta olan bir gemi dersin. Öyle ya, normal gemi bacasına kadar su içinde olmaz. Hayır!... Doğruyu görmen için arka arkaya bir iki gün gitmen lazım Bir gün biraz daha su yüzüne çıkıyor, öteki gün biraz daha çıkıyor haa bu gemi tamamen batmış meğer dersin. Gemi denizin dibinden çıkıyor. Onun için geçmişe bakarsan ümitvar olursun Biz böyle bir yokluktan geliyoruz. Öyle bir tırpan yedik ki Asılmalar, kesilmeler, hapisler vs. anlatmakla bitmez. Bu kadar dehşetli bir zulmün altından bu dinin kalkması, bu dinin kıyamete kadar devam edeceğine bizim için şahsen imanımızı takviye eden bir delildir. RIHLE: Tanzimat ı destekleyen ulema, bu sürece dâhil olursak meseleyi biraz yumuşatabiliriz diye düşündü dediniz. Acaba Sultan Abdülhamid Han aleyhindeki ulemada da böyle bir yaklaşım mı vardı? Kadir Mısıroğlu: O, cihan çapında bir gelişmeydi ki, çok insan aşağılık duygusuna kapıldı. Abdülhamid tahttan indirildiği zaman Sırât-ı Müstakîm de bir makale neşrediliyor bir paragrafını Abdülhamid kitabıma aldım- yürekler acısı Timsâl-i zulm-i istibdâd olan pâdişâh-ı sâbık satvet-i mahfufe olan saraydan çıkarılmış olmakla şimden gerû ahkâm-ı şer iyyenin tenfizi önünde bir engel kalmadığından millet-i osmâniye ve hâsseten ümmet-i muhammedin bu günü bayram ilan etmesi lazımdır deniyor. Bu talihsiz, imzasız satırları ya Ebulula ya da Mehmed Akif RIHLE Nisan-Haziran

7 kaleme alıyor. Dinî mecmua bu. Yahut Cemiyet-i İlmiye nin, 31 Mart ta askerlere bir beyannamesi var: Evlatlarım biz de biliyoruz, hamam külhanlarında kütüb-i diniye-i muteberenin yakıldığını Fakat bunu dava etmek böyle olmaz; kışlanıza çekilin diyor. Abdülhamid, Kur ân la ticaret yapılmaz; haramdır diyordu. Kur ân ı devlet bastırıyor ve Çin e, ması hasebiyle Sâtıa Hanım Sultan Osman Turan bu hadiseyi bana anlattı; Bediuzzaman ondan sonra Urfa ya gitti ve vefat etti. Şunu anlayın ki, bu dinin özü tasavvuftur Doğru tasavvuf. Çünkü bu ben var ya bu ben, felaket bir şey Hiç aradan çıkmıyor. Bu nefisle mücadele, birinci mücadeledir. Cihad-ı ekber mevzusu yani. Nurculardan biri Bu kadar dehşetli bir zulmün altından bu dinin kalkması, bu dinin kıyamete kadar devam edeceğine bizim için şahsen imanımızı takviye eden bir delildir. Hindistan a, Kuzey Afrika ya gönderiyordu, acemler de gizli basıyorlardı. Kur ân dan ticareti menetmek için, zaptiyeler sahaflarda dolaşıyordu ve onları yaktırıp gönderiyordu. Bu hadise, Kütüb-i diniye-i mutebereyi cem u ihrâk oldu. Hamdi Efendi de fetvasına bunu koyabildi. Yani o zaman çok, bozuk kafalı adam var. Abdülhamid kime güvenecekti de ayakta duracaktı. RIHLE: O devrin uleması genel havanın etkisi altında kalmış olmaları sebebiyle mazur görülebilir mi? Mesela Bediuzzaman örneğini değerlendirseniz? Kadir Mısıroğlu: Bediuzzaman o gün çocuk. Bakın Bediuzzaman ın şurada bir kitabı var. Şu da Abdullah Cevdet in ilk kitabı: Nutuk. Bu ne biliyor musunuz? 2 Selanik te Abdülhamid tahttan indi diye miting yapılıyor Parkta Bediuzzaman ın irad ettiği nutuk. Abdülhamid in hal inden sonra bayram edenlerden biri Bediuzzaman Ama ben onu mazur görüyorum, zira o zaman henüz çok genç. Fakat koca koca, sakalları ağarmış adamlara ne diyeceksiniz RIHLE: Siz Bediuzzaman ın daha sonra nedamet ettiğini söylüyorsunuz ama buna itiraz ediliyor. Böyle bir şey olmamıştır diyorlar. Kadir Mısıroğlu: Yalan diyorlar. Ben Osman Turan ın şâhidiyim. Sultan Hamid in en büyük oğlu Selim Efendi dir. Onun kızı Nemika Sultan, Osman Turan ın kayınvalidesi. Hanımı da Mimar Kenan Bey in kızı ol- 2 Bediuzzaman a ait Osmanlıca birkaç sayfalık bir konuşma metni gösteriyor. bana telefon etti Onlar itirazı çok sever Diyor ki: Üstad, Urfa ya giderken ben de beraberdim. Öyle bir yere uğramadık. İyi de ben tarih vermiyorum ki, Urfa ya gitmeden bir hafta ya da 10 gün evvel gitmiş olabilir. Ben tarih vermiyorum. RIHLE: Bu meseleler konuşulurken genelde Mehmed Akif in tavrı da gündeme gelir. Siz Mehmed Akif in nedametine açık bir delil olmadığını yazdınız. Kadir Mısıroğlu: Orada yazmadığım bir şey var. Şeyh Sami Efendi, Ali Ulvi bey, Musa Topbaş bey, Osman Öztürk ün babası Hacı Mehmed Efendi ve Hattat Mustafa Efendi... Bir meclisteyiz. Mustafa Efendi bu meseleyi açtı. (Hattat Mustafa Efendi nin bende bir kitabı daha var. Bu adamlar ahmaklık ettiler şeklinde Mehmed Akif le ilgili tarizkâr bir notla birlikte verdi bana o kitabı). Mustafa Efendi, Abdülhamid aleyhtarlığı, akaide ait bazı bozuk sözleri vs. taraflarını gündeme getirerek Akif i tenkit etti. Bunları söylediğim için de bana çok kızan var. Herkes istiyor ki birinden bahsederken methedilsin; yanlışı söylenmesin Bu, peygamber mi, masum mu? Diğer taraftan birini tenkit ettiğinizde onu çöpe attığınız ve hiçbir iyiliğini kabul etmediğiniz sanılıyor. Böyle bir şey olur mu?! Yanlış söylerken mecburen iyisini de söylemeniz gerekiyor. Yoksa insanlar böyle anlıyor. Hattat Mustafa Efendi biraz anlattıktan sonra, bu işi bu genç bilir. Asıl o anlatsın da görün dedi. Ben estağfirullah dedimse de oradaki hazırun, Mustafa 94 Nisan-Haziran 2011 RIHLE

8 Kadir Mısıroğlu İle Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Akif'e, Abdülhamid Han aleyhtarlığından vazgeçmesini söylemiş. Oğlu İbrahim Sabri de diyor ki sükût ikrardan gelir. Bu telkinleri kabul etti Gereğini yapacak diye bekledik. Bunu yapmadı. Ben dedim ki daha kötüsünü yaptı ben o zaman Mısır dan yazdığı mektupları görmüş değildim. Ama Yedigün dergisinde Hakkı Tarık la röportajını görmüştüm. Akif, Mısır dan döndükten sonra, hastanede Hakkı Tarık kendisiyle mülakat yaptı ve Sedat Simavi nin Yedigün ünde neşredildi. 1 ay sonra da vefat etti. Hakkı Tarık a diyor ki: Milli mücadelenin başından sonuna kadar bulundum. Vallahi de, billahi de, tallahi de Atatürk olmasaydı hiç kimseni yapabileceği bir iş yoktu. O gün Atatürk kelimesi iki senelik; yaygın değil Halk Kemal Paşa diyor te Atatürk kelimesi icad oldu. O herif, Mısır dan gelmiş, Atatürk diyor. Bilmiyorum bu, Hakkı Tarık ın marifeti miydi? Ama Hakkı Tarık ın, onun yapmadığı bir methiyeyi yazması için bir sebep yok ki. Efendi nin söylediklerinden dehşet duydular, bundan fazlası da olur mu diye meraka kapıldıkları için ısrar ettiler, ben de anlattım. Mehmed Akif hakkında birçok adam kitap yazmıştır. Bunların en meddah olanı bir vaka anlatıyor Akif, Türk edebiyatının en büyük şairidir, en büyük karakter sahibi adamdır diyen Mithat Cemal Kuntay. Diyor ki: Klodfarer caddesinden aşağıya doğru Akif beyle kolkola iniyorduk. Bir cem-i gafîr, Divanyolu caddesini doldurdu. Bizim bulunduğumuz ara sokaklara doğru itildi. O gün Meclis-i Mebusan açılıyordu Padişah geliyor dediler. Sultan Hamid, 76 meclisini açmaya geliyor. Sultan Ahmed de şimdiki adliyenin yerinde adliye sarayı vardı İlk meclis orasıydı. Akif, kolumdan çıktı. Ben de Keçecizade türbesine yaslandım. (O Keçecizade de çok melun bir heriftir. Orası tekkedir. Orayı gasbetmiş Orası olmuş Keçecizade türbesi ) Duvara yaslandım, bekledim. Bir müddet sonra, kalabalığın arasından çıkıp geldi. Bir öğürtüyle kusuyor Ne oldu sana? dedim. O melunu gördüm. Nursuz yüzüyle, boyalı sakalıyla Midem bulandı, kusuyorum dedi. Ben birçok Abdülhamid düşmanı gördüm Abdülhamid namaz kılmazdı diyen adam var. Ama Abdülhamid i gördüm de midem bulandı, kustum seviyesinde şiddetli nefreti kimsede görmedim. RIHLE: Ayrıca Mısır dönüşünde başında fötr şapka var diyorsunuz. Kadir Mısıroğlu: Onu da Ertuğrul a (Düzdağ) verdim. Mısır dan döndüğü günün gazetesi; vapurdan inerken başında fötr şapka var. Verdiğime pişman oldum; Ertuğrul onu put yaptı Bu kadar da olmaz yani. Çünkü Emin Saraç hoca bana, Akif i kurtarmak için Ertuğrul un Medine de Abdülhamid e hücum ettiğini gördüm dedi. RIHLE: Üstadım, biz Müslümanlar olarak ölülerimizi hayırla yadederiz. Bu bize Efendimiz in bir tavsiyesidir. Fakat şöyle bir hakikat var: Tarihte kilit taşı olmuş insanlar iyi ve kötü taraflarıyla anılmazsa, o insanların geriye bıraktığı miras bir takım illetlerle malulse bu da hayır adına yaşatılıyor. Bizim hadis âlimlerimiz, hadis ravileri hakkında konuşurken hem iyi hem de kötü taraflarını söylemişler. RIHLE Nisan-Haziran

9 Kadir Mısıroğlu: Adamın kitabı okunuyor Bunda yanlış var demek bir yerde emr-i maruftur. Tesir devam ediyor çünkü. Necip Fazıl ı tenkit ettiğim için bana kızıyorlar. Necip Fazıl, Sultan Aziz gibi bir adama sirk hayvanı diyor Bu ne cesaret böyle! Ömründe namaz kazası yok, hayatı boyunca zemzem suyu içmiş bir mübarek adam RIHLE: Üstad Necip Fazıl la ilgili de mülahazalarınız, hatta bir kitabınız var. Kitabın yeni baskısını Kadir Mısıroğlu: Bakın burada Daha dün yazdım; Mehmed Akif in Kur ân ın Türkçesinin, aslının yerine ikame edilmesi meselesini öğrenince parayı iade edip Mısır a kaçtığını Mısır da da o meali yaptığı halde hastalanınca Türkiye ye getirmediğini, elimden zorla alırlar ve aslının yerine ikame etmeye kalkarlar, vebale girerim diye mealini İhsan Efendi ye bıraktığını, gelmezsem, ölürsem yak dediğini, İhsan Efendi nin de yakmaya kıyamadığını ve bu vazifeyi oğlu Ekmeleddin e (İhsanoğlu) vasiyet ettiğini ve ennihaye, Ekmeleddin in yaktığını takdirle anlattım. Yani yeri geldi doğrusunu; yeri geldi yanlışını söyledim. Bunu anlamıyorlar. RIHLE: Ülkemizin yakın sayılabilecek geçmişinde Akif biraz Vehhâbî kafalıdır. Adam ol ırkına çek diyor. İstiklal marşında bile ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal diyor. Sen nasıl İslam şairi oluyorsun? yaptınız mı? Kadir Mısıroğlu: Yeni baskıyı yapmak istemiyorum, çünkü ondan dolayı kurşunlandım. RIHLE: Bunlar belki ilim ve iman borcu olarak söylemeniz gereken şeyler. Birilerini karalamak ya da yaftalamak için değil, milletin istikametini muhafaza için bazı şeyleri söylemek gerekiyor. Kadir Mısıroğlu: Tahrif Hareketleri nin önsözünde dedim ki: Bu reformist adamların hatalarını söylemek, İslam da ölü eti yemekle eş tutulmuş olan gıybet değildir. Gıybet bir insanın, kârı-zararı kendine ait olan şahsi kusurunu konuşmaktır. Başkalarına tesiri olan yanlışları söylemek, -bırakın gıybet olmamasını- bir vazifedir Emr-i maruftur. Âmmeyi korumak ferdi korumaktan evvel gelir. RIHLE: Bu tarz meseleler konuşulduğunda insanımız bir refleks olarak tepki gösteriyor. Fakat İslam a ve mukaddesata çok mühim ve hayırlı hizmetlerde bulunmuş bir insan bir yerde yanlış bir şey söylemiş ya da hatalı davranmış olursa o hizmetleri hatırına o hayatî hatayı da yaşatacak mıyız, yoksa ona dikkat çekip hayırlı yanlarını da anacak mıyız? Sebil Dergisi tecrübesi var. Sebil Dergisi haftalık olarak 249 sayı çıktı. Sonra nasıl kapandı? Kadir Mısıroğlu: Sebil den dolayı bana açılmış 36 tane dava vardı. Bu davalar dolayısıyla, bugünkü Ergenekoncuların yaptığı gibi hapse girmemek için milletvekili olmak istedim. Beni kazanamayacağım bir yerden aday gösterdiler. Milletvekili olmayı doğrusunu isterseniz- vicdanen ve zihnen çok kabullenemiyordum. Hapis endişesiyle oraya itiliyordum ama irademde bir tutukluk vardı. Kazanamadığıma memnun oldum desem revadır. Fakat o alaka beni partiyle ilgilenmeye icbar etti Partiyle ilgili hareketlere zorladı ya da 77 senesiydi Seçimden sonra Erbakan a üç tane tavsiyede bulundum. Dedim ki İstanbul un başına çiçek yetiştiren bir cahil koymuşsun. Mehmet Okul diye bir adam Hiçbir şeyden anlamaz. Erbakan dese ki dereler denizlere akmıyor isabet buyurdunuz; dağlara doğru akıyor der. Meziyeti bu. Erbakan a bu yanlıştır Herkes seçimde sonuçlar açıklanırken, önce kendi vilayetine bakar sonra İstanbul a bakar. İstanbul bütün Türkiye nin özüdür. Halk Partisi, 50 de seçimi kaybetti, İstanbul il başkanlığına, partisinde başbakanlık yapmış Şemsettin Günaltay ı koydu. Bunu değiştir dedim. Sana salahiyet veriyorum dedi. Git kongreye yakın hazırlık yap ve bir liste hazırlayarak bana gel dedi. Siyasette yutkunarak konuşmak lazım geliyor Bazı adamları rencide etmemek gerekiyor ama ben bunu hiç beceremedim. 96 Nisan-Haziran 2011 RIHLE