TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ"

Transkript

1 TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ AKADEMiK ARASTIRMALAR DERCİSİ.:. Kış ve Yaz Dönemlerinde, Yılda İki Kez Yayınlanan Uluslar Arası Hakeınli Bir Dergidir. Sayı 6/ Yaz Konya- 2008

2 Türk- İslam Medeniyeti Akademik Araşbrmalar Dergisi Türk- İslam Medeniyeti İlıni Araşbrmalar Enstitüsü Yayınıdır. Konya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Mehmet KARA'ya ve Yönetim kurulu üyelerine katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Basım Yılı Temmuz Baskı-Cilt Damla Ofset tr

3 Türk - İslam Medeniyeti Akademik Araşhrmalar Dergisi Kış ve Yaz Dönemlerinde, Yılda İki Kez Yayınlanan Uluslararası Hakemli Bir Dergidir. Editörler Prof. Dr. MehmetAYDIN Yrd. Doç. Dr. Ahmet ARAS Yayın Kurulu Prof. Dr. Mehmet AYDIN Prof. Dr. Jean-Louis BACQuE-GRAMMONT Prof. Dr. Danuta CHMİELOWSKA Prof. Dr. Claudia RO EMER Doç. Dr. Galip ATASAGUN Doç. Dr. Funda TOPRAK Yrd. Doç. Dr. Dicle AYDIN Yrd. Doç. Dr. Ahmet ARAS Danışma Kurulu Prof. Dr. Mehmet AYDIN (Selçuk Ü.) Prof. Dr. Abdurrahman KÜÇÜK(Ankara Ü.) Prof. Dr. Kenan GÜRSOY(Galatasaray Ü.) Prof. Dr. Hasan ONAT (Ankara Ü.) Prof. Dr. Beyhan KARAMACARALI (Hacettepe Ü.) Prof. Dr. Abdülkadir YUV ALI (Erciyes Ü. Prof. Dr. Harun GÜNGÖR (Erciyes Ü.) Prof. Dr. Mustafa ERDEM (Ankara Ü.) Prof. Dr. TuncerBAYKARA (Ege Ü.) Prof. Dr. Ömer TURAN (ODTÜ) Prof. Dr. Mehmet ŞEKER (Dokuzeylül Ü.) Prof. Dr. Nahide BOZKURT (Ankara Ü.) Prof. Dr. Faruk TOPRAK (Ankara Ü.) Prof. Dr. Kerim ÇINAR (Selçuk Ü.) Prof. Dr. Cemal SOFUOGLU (Dokuzeylül Ü.) Prof. Dr. Gönül CANTAY (Mimar Sinan Ü.) Prof. Dr. Adnan ŞİŞMAN (Uşak Ü.) Prof. Dr. Taciser ONUK (Gazi Ü.) Prof. Dr. Mehmet Akif ERDOGRU (Ege Ü.) Prof. Dr. Mustafa TAHRALI (Marmara Ü.) Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR (Ankara Ü.) Prof. Dr. Hayrani ALTINTAŞ (A..nkara Ü.) Prof. Dr. Sevgi Gül AKYILMAZ (Gazi Ü.) Prof. Dr. Ünver GÜNAY (Erciyes Ü.) Prof. Dr. Nil SARI (İstanbul Ü.) Prof. Dr. Azmi ÖZCAN (Sakarya Ü.) Prof. Dr. Saffet KÖSE (Selçuk Ü.) Doç. Dr. Mehmet AKGÜL (Selçuk Ü.) Doç. Dr. Ahmet YILMAZ (Selçuk Ü.) Doç. Dr. İsmail TAŞ (Selçuk Ü.) Doç. Dr. Funda TOPRAK (Selçuk Ü.) Yurtdışı Üniversitelerindeki Danışma Kurulu Prof. Dr. Jean-Louis BACQuE-GRAMMONT (Fransa) Prof. Dr. Claudia ROEMER (Avusturya) Prof. Dr. Muhammed HARB (Mısır) Prof. Dr. Avraham ELQAYAM (İsrail) Prof. Dr. Dan u ta CHMİELOWSKA( Polanya) Prof. Dr. Madde MAHLUF (Mısır) Prof. Dr. Liliane V ANA (Fransa) Prof. Dr. Jacob LANDAU (İsrail) Prof. Dr. Masataka TAKESHITO Oaponya) Prof. Dr. Thierry ZARCONE (Fransa) Derginin Sahibi Türk İslam Medeniyeti İlmi Araştırmalar ve Sosyal Yardım Vakfı ISSN:

4 TÜRKİYE'YE YÖNELİK İKİ ESKİ VE BİR YENİ MiSYONER TARİKATlNIN BUGÜNKÜ DURUMU Prof. Dr. Mehmet AYDIN. Özet:Bugün İstanbul, İzmir ve Antakyada bulunan katalik Kiliselerinde görev yapan Fransisken ve Darniniken Misyon grupları ve yine Vatikan kökenli "Dirilmiş İsa Kardeşliği" isimli Katalik Misyon grubu, Anadoludaki "Assopsiyonist" Kiliselerinde görev yaparken, iki önemli misyonu yerine getirrnektedirler:birincisi tarihi hrıstiyan mirasına göz kulak olarak, onların geleceğe sapasağlam bir şekilde intikalini saglarnak.ikincisi,bölgedeki Türklerle işbirliği ve diyalog. faaliyetlerini geliştirmek, misyona uygun buldukları kişilere, misyonerlik propağandası yaparak, onları kendi cemaat gruplarına dahil etmek Anahtar Kelirneler: Fransisken, Dorniniken, Dirilmiş İsa Kardeşliği, Misyon, katalik THE PRESENT STATUS OF TWO NEW MISSION AND ONE OLD MISSION MOVEMENTTOWARDS~Y Abstract: There are Franciscan and Daminican ınission groups at the Catholic churches in Istanbul, İzmir and Antakya. The Vatican group "resurrected Jesus Brotherhood" is active in the Assopsionist churches. They carry out two iınportant missions: One is that they watch the heritage of Christianity so that they can pass over future generations. The second is that they can develop cooperation and dialogue with the Turkish citizens, and this way, they can convert thern at least to their groups. Key words: Fransiscen, Dorninicen, Fraternita Gesu Rissorto, Mission, Katholic XIII. yüzyılda Katalik kilisesi bünyesinde kendini gösteren Fransisken ve Darniniken misyon grupları, bugüne kadar varlıklarını devarn ettiren nadir Katalik gruplardan sadece ikisidir. Katalik Hıristiyanlığa çok büyük hizmetler sunarak, çok geniş dünya coğrafyasında misyonerlik yaparak, bu uğurda her türlü çile ve ızdırabı göze alarak günümüze kadar gelebilen bu iki Katalik tari- *Selçuk Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dinler Tarihi A.B.Dalı Başkanı.

5 katın, bugün, eski haşmeti ve gücü kalmamıştır. Fakat dünyada sekiz asırdan beri varolabilen bu misyon gruplarının hala mensuplarının olabilmesi, bu_misyon tarikatleri'nin çok sağlam temellere dayandığını göstermektedir. Katolik Hıristiyanlığın merkezi olan Vatikan'ın, belki de uzun süre ihmal ettiği.fransisken ve Darniniken tarikatiarına bugürı, yeniden önem vermeye başlaması ve hatta onları rehabiliteye yönelmesi, Vatikan içiri bu tarihi misyon gruplarının, yeni umutlar ve projeler beslediği kanaatini güçlendirmektedir. Belki de bunun arka plarıında, vaktiyle milyonlarca irisanın Hıristiyan olmasını sağlayan, fakat son yüzyılda fazla görevirıi yerine getirerneyen bu misyon tarikatlarının, yeniden geçmişteki diriamik propaganda güçlerirıi harekete geçirmeleririe, Vatikan'ın destek verme çabası görülebilir. Çürıkü dürıyarıın Hıristiyanlaştırılmasında misyon tarikatlarının rolü dürı olduğu gibi, bugürı ve yarın da daima önemli olacaktır. Vatikan'ın bu iki misyon tarikatını rehabilite etmesi ve onlara gerek maddi ve gerekse manevi güç vermesi, özellikle Türkiye üzeriride ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri üzerirideki Vatikan'ın emelleri içiri, önemli bir adım olarak görülmesi" gerekir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme çabası ve ülkedeki demokratik atmosfer, Katolik ve Protestan misyonerleririe iyi bir propaganda alanı olarak görülmüştür. Bunun içiri 1990'da Rusya'nın dağılması ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme çabası, bütürı misyon gruplarına yeni bir ümit kapısı açmıştır. Katolik ve Protestan grupları, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye içiri bu alanda adeta atağa geçmişlerdir. İstanbtıl'daki batı kökenli bütün araştırma ve kültür merkezleri, Orta Asya ve Türkiye ile ilgili Batıda ve ülkemizde yazılan kitaplarla donatılmıştır. Vatikan, Katolik kökenli Fransisken ve Darniniken tarikatleririe mensup gençleri, Batı üniversitelerirıirı Türkoloji bölümleriride eğiterek, Türkiye'deki Katolik kilise ve manastırlarına takviye güç olarak göndermiştir. Aynı şeyleri İngiltere ve Amerika kökenli Protestan grupları yapmaktadır. Tebliğimiz daha çok Katolik misyon gruplarından bahsettiği içiri, tebliğimiziri boyutu içiride bugürı Türkiye' deki Fransisken ve Damiriiken varlığı konusunda daha fazla bilgi vermeye çalışacağız. Bu arada ülkemizde faaliyet gösteren, Vatikan' a bağlı yeni bir misyon grubu da FRATENİTA GESU RİSORTO (Dirilmiş İsa Kardeşliği) tarikatıdır. Bu tarikat bugün, Konya' da iki kadın mensubu ile, St. Patıl Assompsiyonist kilisesiride hizmete devam etmektedir. Bu tarikat ayrıca, "Casa di pereghiera S. Maria Assunta" isimli bir web sitesiride misyonerlik hizmeti vermektedir. Yirie tebliğimde bu çok yeni misyon tarikatı hakkında da kısaca bilgi vereceğim. Bugürıe kadar ülkemizde özellikle İstanbul' da, İzmir' de, Ankara' da varlıklarını koruyabilen Fransisken ve Domirıiken tarikatlarının çok uzun bir tarihi vardır. Bunun içiri neredeyse sekiz asırdan beri varlıklarını devam ettiren bu misyon gruplarının ülkemizdeki varlıkları ve bugünkü durumları konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Önce Fransiskenleriri ve Domirıikenleriri Türkiye' de yaşadıkları tarihi sürece bir göz atmamız gerekecektir. Daha soma "Dirilmiş İsa Kardeşliği" tarikah konusunda bilgi verilecektir: 8

6 A) FRANSİSKENLER: François d'assise ( ) tarafından 1208 yılında kurulan ve papalık tarafından 1215' de ve 1223' de resmen tanınan Freres Mineur ismini de alan Fransiskenler, XIII. Yüzyılın en önemli misyon tarikatlerinden birisidir. Dini hayah çok sert kurallara bağlayan Fransiskenler, fakirliği, İncili yaşamayı ve insanlara hizmeti ana hedef olarak seçmişlerdir. Bunun için Fransiskenler vaaz ve nasihatten çok, hayır işlerine ve örnek bir Hıristiyan olmaya kendilerini adamışlardır. Dilenci tarikati olarak da ün yapan Fransiskenler, tevazu için fakirliğin ve dilenmeniri önemirıe inanmaktadırlar. François, örnek olmayı söze tercih etmektedir. Aziz François, entelektüellerden ziyade eğitimsiz halk kesimlerine güvenmiştir. Fakat yine de Fransisken mensupları, üniversitelerde çok önemli bir kabul görmüşlerdir. Çünkü Fransisken olan herkes, kendi mesleğini icra edebiliyordu. Yani, dünyayı terk ederek manashra kapanmıyordu. Ancak tarikat disiplini açık şekilde tespit edilmiş değildi. Bunun için de Fransiskenler, farklı koliara ayrılmışlardır. Aziz François tarafından istenilen mutlak fakirlik, bağış yoluyla gelen mülkiyetin yönetimirıde problem meydana getiriyordu. Bunun için tarikahn temel yasası yeniden gözden geçirilmek zorunda kalmışhr. Tarikat mensuplarına, belli tarihte genel meclislerde toplanma zorunluluğu getirilmiştir. XIII. yüzyılda Fransisken tarikahndan ilk kopanlar, tarikahn daha sert kurallara bağlı kalmasını isteyenler olmuştur. Bunlar, hızlı bir şekilde Ioachirn de Fiore'a bağlanmışlardı. Bunların içlerinden bazıları, İtalya da "Fakir Keşişler" adını almışlardı. Hatta papalık, bu aşırı fakirlik taraftarı olanlara karşı endişe duymaya başlamış ve bunun için Papa XXII. Jean, bu dilenci tarikatiarına karşı sert tedbirler alına ihtiyacını duymuştur. Çünkü o, "Mutlak Fakirlik" anlayışında anarşi mayası bulunduğıınu düşünüyordu. Bırnun için XVI. Asırda Papa X. Leon, net bir şekilde tarikat kurallarına uyanlarla, manashr yanlılarını ayırmışhr. Manashr yanlıları, siyah elbise giyer, beyaz bir ip kuşarur ve kapşonludur. XIX. yüzyılın sonunda Fransiskenlerin farklı kolları, "Freres Mineurs" ismi alhnda birleşmiştir. Papa X. Pie, Fransiskenleri yeniden teşkilatlandırmış ve üç ayrı Fransisken temayül ortaya çıkriuştır: 1) Freres Mineurslar(Bunlar kahverengi bir elbise, kapşan ve sandal giyerler) 2) Fransisken Conventuelsler 3) Fransisken Cappuccinsler. Fransisken tarikahnda kadın manashrları ve onların üstlendikleri misyon da çok önem taşımaktadır. Bunlar, Clarissesler, Collettinesler, Cappucineslerdir. Daha sonra Calais Fransiskenleri ve Meryem Fransiskenleri de misyonerlik konusunda adlarını duyurınayı başarınışlardır. Fransisken tarikatnun en çok mensubu Freres Penitents (Tövbekar Kardeşler) den oluşmaktadır. 1 1 Prof.Dr. Melunet Aydın, Ansiklopedik Dinler Sözlüğü (basılmamış eser), Konya, 2005, s.267 9

7 Fransiskenlerin İstanbul' daki Agora Manashrı, İmparator II. Paleologue'un izniyle Fransisken Freres Mineurs'lere tahsis edilıniştir.. Bu manashra, St. Bemardin de Sienne ( ), Papa Eugene IV'nin teşvikleriyle, 1441'de Frere Gaspare ve Frere Giovanni'yi bu manashrda hizmete göndermiştir. Sonra İstanbul'a gelen Fransiskenler, başta Frere Bartolarneo olmak üzere, bir Fransisken manashrı ve kilisesi inşa etmek için gayret göstermişler ve böylece başlayan kilise ve manashr faaliyeti 1451'de tamamlanmışhr. İstanbul'un 1453'de Türkler tarafından fethi sırasında manashrda yaşayanlar, şehrin savunmasına iştirak ettikleri için savaş esnasında öldürülmüşlerdir Nisan 1455'de papalık makamına oturan Papa III. Galixtus, Doğunun yeniden Hıristiyanlığa kazan~ırılması için, ciddi plan ve projeler yapmış ve Fransisken misyonerlerini Islam ve Türk dünyasında çalışmak üzere seferber etmiştir. Hatta papalık, Fatih Sultan Mehmet'in düşmanı olan Uzun Hasanla işbirliğine bile teşebbüs etmiştir.3 Daha sonraki dönemlerde Fransiskenlerin İstanbul'daki faaliyetleri devam etmiştir. İstanbul'un fethinden önce Galata' da ve Pera' da bulunan Fransisken cemaati, varlığını korumuştur. Çünkü Fatih, 3 Haziran 1453 günü yani, fetihten kısa süre sonra, Galata'yı ziyaret ederek, kaçanların üç ay içinde evlerine dönmelerine izin vermişti. 4 Böylece, savaşta tarafsız kalanlada ve savaş sonrası geri dönenlerle Fransiskenler, İstanbul' da var olmaya devam etmişlerdir. Daha sonraki dönemde Fransisken tarikatının bir kolu olan Fransız Cappuccins'lerinden iki kişi, 1551 yılında İstanbul' a gelerek, Müslümanların Hıristiyanlaşhrılması için çalışmaya başlamışlar ancak Osmarılı Devleti buna izin vermemiş ve bunları tutuklainışhr. Fakat kefaletle serbest bırakılmışlardır yılında Cappuccins'ler, Doğudaki Osmaı:Iı topraklarında yeniden misyonerlik faaliyetlerine hız vermişlerdir. Hatta, ıtalyan Cappuccinslerinden de dört Frere İstanbul'a gelıniştir. 1534'de İstanbul'a ilk defa gelen Fransız elçisi, bütün Katoliklerin ve özellikle Fransiskenlerin en önemli koruyucusu durumundaydı.. 5 Papa XV. Gregoire'ın ( ) 14 Ocak 1622'de Roma'da kurduğu propaganda teşkilah, bugün "Propaganda Fidei" ismiyle yaşamaktadır. Bu teşkilat, Katalik kilisesinin en etkili misyoner teşkilahydı. Osmanlı coğrafyasmda Hıristiyan propagaı:dası yapmayı ana hedefi haline getiren propaganda teşkilah, 1629 yılında Istanbul'a Giovanni Francesco isimli rahibi göndermişti. Bu dönemde St. Francis ve St. Mary Draperis kiliseleri, ~ Rinaldo Marmara, pre'cis historique de la Communaute latine de Constantinople et de son Eglise, Ist. 2003, s.22 3 Charles A. Frazee, Catholics and Sultan the Church and the Ottoman Empire ( ), London New York, 1983, s.2 4 a.g.e, s.6 5 a.g.e, s.74 10

8 Fransiskenlerin elindeydi yılında propaganda teşkilah, İstanbul'da daha da yerleşmiş durumdaydı. Hatta bu yüzyılda bir Cappucins, İstanbul' da propaganda teşkilatnın piskoposu olarak görev başına gelmişti. 6 XIX. yüzyılda papalığın insiyatifi ile Katalik canlanma yeniden Osmanlı topraklarında kendini göstermişti.~ Dominikenler ve Fransiskenler gibi eski Katalik tarikatlar, Galata kiliselerindeki din adamları sayısını arhrmışlar ve hizmet alanlarını genişlehnişlerdir ve 1876 yıllarında Katalik misyonerliği, özellikle İstanbul' da ciddi şekilde arhnışh. Hatta kaynaklar, bu. dönemde İstanbul' daki Katoliklerin sayısının yirıni iki bine ulaşhğından bahsehnektedirler. 8 Kapuçin Fransiskenleri 1873'de Bakırköy'de ve Büyükdere'de bir ev kilisesi açmışlardı. Xlli. yüzyılın şartlarının ortaya çıkardığı Fransisken tarikah, varlığını, o dönemden itibaren İstanbul' da, İzınir' de devam ettirirken hiçbir zaman Türk topraklarından silinip gihneınişlerdir. Hem bütün dünyada varlıklarını sürdürmüşler hem de ülkemizde var olmaya ve belki de bazen çok zor şartlar allında var olmaya devam ehnişlerdir. Bugiin de dünyada Fransiskenler üç grup allında varlıklarını sürdürüyorlar: 1) Freres Mineursler 2) Fransisken Mineur Conventuali 3) Freres Mineurs Cappuccini. Dünyadaki Fransiskenlerin sayısının kırk bin civarında olduğu tahınin edilmektedir. Türkiye'de ise sayıları bugiin kırktan azdır. 9 Türkiye'de bulunan Fransiskenlerin çoğunluğu İtalyandır. Fakat Maltalı, Polonyalı ve Hindistanlı Fransiskenler de vardır. Türkiye'de bulunan Fransiskenlerin hepsi misyonerdir. Fakat buradaki ınisyoner kelimesi, genel anlamda Hıristiyanlığı yaymak için çalışan kişi değil; kendi kilisesi dışında başka bir kilisede çalışan kişiler demektir. 10 Peder Marea'nun burada belirttiği ınisyonerlik, başkasına Hıristiyanlığı yaymamak anlamına hiçbir zaman gelmez. Öyle olsaydı, Hıristiyanlığın ruhuna aykırı bir durum ortaya çıkardı. Çünkü Hıristiyanlığa göre her Hıristiyan bir misyonerdir. Marea'nun belirttiği ınisyonerliğin alanı, belki daha dar ve daha özel bir alandır. Fakat bu da genel misyonerliğin içinde bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan bu üç ayrı Fransisken kolu için, ayrı tarikat kuralları vardır ve bağlı olduğu ayrı merkezler vardır: mesela Freres Mineursler, Florence'a bağlı olarak çalışırlar. Cappuccinsler, Parme bölgesine 6 Charles A. Frazee, s.98 7 Prof.Dr. Melunet Aydın, Türkiye'ye Yönelik Katalik.Misyonerliğin Dün ii ve Bugünü, Türkiye'de Misyonerlik Faaliyetleri, İst.2004, s.l13 8 a.g.e, s. lls 9 Peder M. D.ıı.in özel arşivinden (yayımlanmarruş belge), s.l 10 a.g. arşiv, s.l ll

9 bad-lıdırlar. Conventualistler, bir genel merkezden emir almaktadırlar. 11 Fr~iskenlerde cemaat üç kişiden meydana gelir. Fakat bu, Türkiye'de her zaman mümkün olmamaktadır. Bunun için Türkiye'de sayıya göre çok kuruluş vardırp Fransiskenlerde bölgesel dağılımın belli başlı sebepleri şunlardır: 1) Varlık (Presenza): Bir yerde var olmak. Bu varlık, kilisenin ruhsal bir gereğidir. Çünkü kilise, kendi üyelerinin dünyanın her tarafında bulunmasını istemektedir. Bunun çeşitli nedenleri olabilir: Dua etmek, fakiriere hizmet etmek, kardeşliği pekiştirrnek Böylece Hıristiyan imanına tanıklık edilebilir. 2) Diyalog (Dialogo): Aslında diyalog İncil'in bir gereğidir. Bu kilisenin kendini yenilemesine yol açar. Diyalog, aynı zamanda kültürel bir ihtiyaçtır. Türkiye'de Fransisken varlığı, ciddi şekilde bir araştırmaya muhtaçtır. Bu konuda Türkiye'de kamu oyu bilgi eksikliğine sahiptir. Bu alanda, kültürel faaliyetler, kurslar, muhtelif seviyeli kongreler ve kitap yayınları çoğaltılmalıdır. 3) Pastaral (Pastorale): Bu bölgesel kiliseye hizmeti gösterir. Bir yerde Katalik bir cemaat var ise, orada rahipler, Freresler o bölge piskoposuyla birlikte çalışırlar. Bu pastaral hizmette, dini formasyon, dini eğitim vardır. Bu hizmet, hem yeni Hıristiyan olanlara hem de mevcut Hıristiyanlara yapılmaktadır. Bu hizmetin diğer önemli bir amacı da bölgedeki gizli Hıristiyanlara hizmet etmektir. 13 4) Kabul ve Karşılama (Accoglienza e servizio ai pellegrini): Buradaki hedef, dini turizme hizmet etmektir. Hıristiyanlar için hacc yerlerine ziyaret yapmak ve onları idare etmek bu misyanun bir parçasıdır. Şimdi burada açıkladığımız bu sebeplerle ilgili olarak Türkiye' deki Fransisken varlığı hakkında bilgi vermemiz gerekirse, aşağıdaki durum karşunıza çıkmaktadır: Türkiye'deki Episkopale konferansta, iki Fransisken görev alınıştır. Bunlar, Fransiskenlerin Kapuçin koluna aittirler: Ruggero Franceschini, konferans başkanı ve İzmir başpiskoposudur. Luigi padovese ise, Anadolu Vicaire Apostolique görevi yapmaktadır. Bugüne kadar Türkiye'de Frarısiskenlerin yoğun olarak görev yaptıkları yerler şunlardır: A- İSTANBUL: 1) Saint-Antoine: İstanbul Beyoğlu İstiklal caddesinde bulunan bu kilise ve manashr, Fransisken Mineur Conventuali cemaatine ait bulunmaktadır. Bunların bugün başlıca görevleri, Katalik cemaate göz kulak olmak ve onların kendi cemaatleri içinde kalmalarını sağlamak, Hıristiyanlıkla 11 Peder M. D. s. ı 12 a.g. arşiv, s a.g. özel arşiv, s.l 12

10 ilgili yayınlar yapmak, Hıristiyan eğitimi vermek, fakiriere destek vermek... St. Antoine'a gelen gençlere ve öğrencilere Hıristiyanlığı anlatmak ve onlan diyaloğa çağırmak. Ayrıca bu kilise İstanbul'da, önemli bir diyalog merkezidir. 2) Saint Marie Draperis: Bu da İstanbul' da Beyoğlu'nda bulunmaktadır. Fransisken Freres Mineurslere ait olan bir paraisse kilisesidir. Buradaki Fransisken cemaat de pastarale bir hizmet yapmaktadırlar. 3) Saint Louis: Fransisken Freres Mineurslere aittir. Bu kilisede pastaral hizmetlerin yanında, diyaloğa akademik bir seviyede hizmet edilmektedir. 4) Saint-Etienne: Bu kilise ve manastır, İstanbul-Yeşilköy'de bulunmaktadır. Fransisken Cappuccinslere aittir. Bu bölgede Katalik cemaat için hizmet yapmaktadırlar. Burada çok büyük ve düzenli bir merkez bulunmaktadır. Burası eskiden Doğu Enstitüsü olarak kullanılıyordu. Şimdi, Dinlerarası Diyalog merkezi olarak kullanılmaktadır. Birkaç yıldan beri İslam Hıristiyan diyaloğu konusunda küçük toplantılara ev sahipliği yapmaktadır. 5) Saint Pacifique: İstanbul Büyükada'da bulunmaktadır. Freres Mineursler bu kilisede pastaral hizmette bulın;ırnaktadırlar. 6) Notre Darne de Czestochova: Fransisken Freres Mineurs Conventuali cemaatine ait bir kilisedir. Burada Fransiskenler pastaral hizmet vermektedir ler. B-İZMİR: 1) Sainte-Marie: Fransisken Freres Mineurs cemaatine aittir. Pastaral hizmette bulunmaktadırlar. Daha çok İtalyan cemaatine hizmet verrnektedirler. Fakiriere yardım gibi hizmetlerde bulunrnaktadırlar. 2) Sainte-Helene: Fransisken Freres Mineurs Conventuali cemaatine ait bulunmaktadır. Çeşitli dillerde pastaral hizmet sunmaktadırlar. Din dersi, yeni Hıristiyan olanlara. Hıristiyan forrnasyonu verrnek ve fakiriere hizmet etmek gibi görevler yapmaktadırlar. 3) Saint-Antoine: Fransisken Mineur Kapuçini cemaatine ait bulunmaktadır. Bu cemaat, pastaral ve yeni Hıristiyan olanlara Hıristiyan formasyonu, sağlık hizmetleri ve hasta ve engellilere yardım hizmeti vermektedir. Ayrıca, bölgede hac ziyaretlerine rehberlik yapmaktadırlar. 4) Saint Nam de Marie: Bu kilise de Fransisken Freres Minemsierine aittir. Cemaate pastaral hizmet vermektedir. Yapılan hizmetler genelde Fransız cemaate yöneliktir. 5) Saint Jean Baptiste: Bu kilise de Fransisken Freres Kapuçinlere ait bulunmaktadır. Fakiriere yardım, huzur evi tesisi, yeni Hıristiyan olanların forrnasyonu, uzaktaki Hıristiyanlara yardım faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. 13

11 6) Meryem Ana Evi: Efes'te bulunan Meryem Ana Evi de Fransisken Kapuçin cemaatine ait bulunmaktadır. Bu ev, dünyaca meşhurdur. Hac yeridir. Dinlerarası diyalog merkezi olarak kabul edilmektedir.l 4 C- ANADOLU'DA FRANSİSKENLER: 1) İSKENDERUN: Burada Fransisken Mineurs Conventuali cemaati bulunmaktadır. Buradaki cemaat de diğerleri gibi fakirlerle meşgul olmakta, eğitim için broşürler yayınlamakta, Hac ziyaretleri organizesi yapma ve kongreler düzenleme gibi hizmetlerde bulunmaktadır. 2) ANTAKYA: Burada da Fransisken Mineurs Kapuçini cemaati bulunmaktadır. Bunlar da Hac ziyaretleri, diyalog çalışmaları, fakiriere yardım, bilgilendirme broşürleri ve bölgedeki Hıristiyanlara hizmet gibi faaliyetlerde bulunmaktadırlar. 3) MERSİN: Burada da Fransisken Mineurs Kapuçini cemaati bulunmaktadır. Bunlar da Hıristiyanlık hakkında bilgilendirme broşürleri dağıtmakta, fakiriere yardım işlerini sürdürmede, Hac ziyaretleri için organizeler yapmaktadırlar. Ayrıca Mardin bölgesinden gelen Süryanilerle yakından ilgilenmektedirler. 4) ADANA: Burada Fransisken Mineurs Conventuali cemaati faaliyet göstermektedir. Belli başlı hizmetleri, fakiriere yardım şeklinde görülmektedir. 15 Buraya kadar verilen bilgiler doğrulhısunda, Türkiye' de sayıları henüz çok az olan Fransiskenlerin, arkalarında XIII. Yüzyıla kadar varan uzun bir tarihleri vardır. Bu uzun tarihi süreçte Türkiye'de özellikle İstanbul'da varlıklarını koruyabilen Fransisken cemaati, Türkiye' de iki önemli görevi yerine getirmektedir: Birincisi, Fransisken mirasının yaşamasını ve korunmasını sağlamaktadı,rlar. İkincisi, hem dahili hem harici misyon faaliyetlerini devam ettirmektedirler. Fransiskenlere ait olan merkezlerde dikkatimizi çeken önemli faaliyetlerin arasında şunlar bulunmaktadır: 1. Fransisken varlığını devarn ettirrnek. 2. Dinlerarası diyaloğu canlı tutmak. Bununla kilisenin dinarnizmini sağlamaktadırlar. 3. Hem Hıristiyan olanları hem de olmayanları, Hıristiyanlık açısından bilgilendirmek. 4. Fakiriere ve hastalara yardım etmek. Şüphesiz buradaki yapılacak yardım sadece Hıristiyanlara değil; başka din mensubu fakiriere de şamil bulunmaktadır. Fransiskenlerin yaphkları bütün bu faaliyetlerin temel 1 4 Peder M. D.nin özel arşivinden, s.1-3; Eglise Catholique En Turquie, İst. 2005, s Eglise Catholique En Turquie, 13-48; Peder M. D.nin arşivinden, s

12 felsefesi, Hıristiyan misyon faaliyetlerini yerine getirerek, üstlendikleri dini misyonu icraat safhasına koymak olarak görülmektedir. B- DOMİNİKENLER: Türkiye' de XIII. asırdan beri varlığı devam eden misyon gruplarından birisi de Dominikenlerdir. Bu tarikat, XIII. yüzyılda St. Domingo de Guzman ( ) tarafından kurulmuştur yılında papa III. Honorius tarafından Katalik bünyesinde resmen kabul edilırıiştir. Daıniniken tarikah, tefekküre dayalı bir hayat tarzını ortaya koymaya çalışmışhr. Diğer yandan tarikat, merkeziyetçi bir yapıya sahiptir. Daıniniken tarikah, kurulduğundan kısa bir süre sonra, Avrupa'nın belirli merkezlerinde kendini göstermiştir. Daıniniken tarikah, faaliyet alanını entelektüel boyutta sergilemiş ve bu amaçla birçok okul açmıçhr. Hatta XIII. yüzyılda birçok üniversite hocası, Daıniniken tarikahna bağlı bulunuyordu. Dominikenler, daha çok ilahiyatçı kimliğini benimseyerek bu yolda kendilerini yönlendirrnişlerdir. Daha sonra Aquinalı Thomas'ın tesiriyle Daıniniken ilahiyatçıları, İslam bilginlerinin bahya girmiş olan eserlerini incelemeye başlamışlar ve felsefe ile meşgul olmayı tercih ehnişlerdir. Doıninikenlere "V aiz Kardeşler" de denmektedir. Doıninikenler iki temel alanda hizmet veriyorlardı: Birincisi: İrşad faaliyetleri içinde Hıristiyanlığı yayıyorlardı. Bu tam bir misyonerlik faaliyeti idi. Bunun için Doğu Akdeniz ve Hindistan' ı seçmişlerdi. İkincisi: Hıristiyan itizallerine (heretik) karşı mücadeleyi devam etmiyorlardı. Engizisyon mahkemelerinde söz sahibi olanlar da genelde Doıninikenlerdi. Ancak Doıninikenler fanatizmin içine gömüldükleri için, yayılma şansları gittikçe azalmışh. Modernizmin içindeki sekülarizme şiddetle karşıdırlar. Doıninikenler, bugün daha çok, sağlık kuruluşlarında ve okullarda faaliyet göstermektedirler. 16 XIII. yüzyılın tarihini taşıyan Darniniken misyonerliğinin ülkemize giriş tarihi, dördüncü Haçlı seferinden sonra olmuştur ( ). Bu Haçlı seferinde Latinler İstanbul'u fethehnişler ve Doıninikenler İstanbul'a yerleşme imkanını elde ehnişlerdir. Daıniniken tarikah kurulduktan kısa bir zaman sonra, Doğuya hareket ederek misyon faaliyetlerine başlamışlardır. Fransiskenler gibi bunların da arkasında daima Vatikan'ın misyon gücü var olmuştur. İstanbul'da Doıninikenlerin canlandırdığı misyonerlik, Latinlerin İstanbul' daki yerleşmelerinin adeta teminatı olmuştu. 17 Bu konuda sahip olduğumuz ilk bilgi kaynağı, Freres Jaques Suronio de Milan'dır. Bunun verdiği bilgiye göre 1228 yılında Angelo de Basilica Petri ile birlikte Daıniniken zihniyetin İstanbul' da yerleşmesi için faaliyet göstermişlerdir. Peder Leonertz'in araştırmalarına göre Dominikenler 1261 yılına kadar aralıklarla İstanbul'a 16 Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, s A. A., Panorama Historique de la Presence Dominiquain En Turquie, Strasbourg, Marc Bloch Üniversitesinde verilen yüksek lisans tezi, (basılmanuş), s.3 15

13 gelmeye devam etmişlerdir ve 1327 yıllarında İstanbul'da birçok Darniniken manaslırının varlığından bahsedilmiştir. Xill. yüzyılda Fransisken ve Darniniken misyon grupları, İtalya ve Fransa destekli varlıklarını İstanbul'da sürdürınüşler ve Türkler İstanbul' u fethettiklerinde, Galata ve Pera' da Fransiskenlerle birlikte Dorninikenlerle de karşılaşmışlardır. 19 XV. yüzyıldan itibaren İstanbul'daki Darniniken varlığı bazı değişikliklerle karşı karşıya gelmiştir: ı. 1475'ten 1603 yılır:ıa kadar İstanbul'daki Darniniken manasbrı, Peregrinant Kardeşler cemiyetine bağlı kalmışbr 'ten 1875 yılına kadar Peregrinant Kardeşler cemiyeti, Doğu Darniniken Cangrega tionuna dönüşmüştür 'ten bugüne kadar İstanbul ve İzmir'deki Darniniken manasbrları genelde Dominikenlere bağlanmışbr. 20 Böylece Türk topraklarında bulunan Dorninikenler, kilise ve manasbr konusunda bazı zorluklarla karşılaşmışlarsa da dini görevlerini ifada hiçbir zorlukla karşılaşmamışlardır. Çünkü diğer cen:ı.aat kiliselerinden rahat bir şekilde istifade etmişlerdir. XIX. asrın başından itibaren İstanbul' da Darniniken misyonuna yeni bir hareket kazandırma teşebbüsü yapılmış da olsa, fazla başarılı olamamışbr. Bunun için, Dorninikenlerin kilise ve manasbrları "Saint-Pierre Martyre d'italie Provinci" teşkilatma ilhakı olmuştur. Bu teşebbüs, bir nevi İtalyan Darniniken teşkilatının varlığını doğrudan hissettirmesi şeklinde anlaşılabilir. Bu da Vatikan'ın bilgisi dahilinde olmuştur. Çünkü bu dönemde Irak'ta bulunan Darniniken manasbrları da Fransa Dorninikenlerine bağlanmışbr. Muhtemelen bu taksimat, manasınların yönetimini daha kolay hale getiriyordu. 21 Darniniken tarikah için Tür!-<iye' de üçüncü devre olan 1875 sonrası dönem, oldukça hareketli geçmiştir. Vatikan, Dorninikenler için yeni şeyler talebinde bulunuyordu. Hatta onlara yeni kiliseler emanet edilmişti. Bu doğrultuda, Yedikule'deki ve Bakırköy'deki birer kilise Dorninikenlere tahsis edilmişti. Hatta bu konu, Fransa ve İtalya sefaretleri arasında yapılan bir anlaşma ile sonuçlanmış ve Osmanlı devletine 1906' da resmen ona ya sunulmuştur. 22 Cumhuriyetin kurulmasından sonra, Türkiye' deki Dorninikenler, bölgelerindeki Hıristiyanlar için sadaka toplama faaliyetiyle meşgul olmaya başlamışlardır. Eski bir Darniniken duacısı, Dorninikenleri "Türkçe öğrenmeye ve Türkçe konuşan komşularının kültürünü incelemeye" davet etmektedir. Bugün Dominikenler, Türkiye' de kültürel kaynaşma yı temin için, Türkçe öğrenmeye çok önem vermektedirler. Avrupa'da Türkoloji bölümlerinde 18 a.g.e, s.3 19 a.g.e, s.s 2 0 a.g.e, s.4 21 A. A, s.s 22 a.g.e, s.6 16

14 okuttuklan gençlerini, Türkiye'ye ve Türk Cumhuriyetiere misyon faaliyetleri için göndermektedirler. Türkiye'deki Dominikenler için komşusu olan Türkü tanımanın geleceğe bir açılma olduğu tavsiyesi yapılmıştır. XX. yüzyılda İstanbul'daki Hıristiyanlarda, Türkleri asla Hıristiyan yapamazsınız diye bir kanaat vardı. Oysa bir Oorniniken şöyle cevap vermişti: "Türklerle ilgilenmemek, İncil ruhuna ters bir harekettir." Bunun için, Türk ki.iltürü ve diliyle meşgul olanları o desteklemektedir. 23 Bugtine kadar Oorniniken cernaati, varlıklarını ülkemizde devarn ettirmişler ve son yıllarda Vatikan'ın da büyük ölçüde desteğini kazanmışlardır. Bugün Türkiye'deki Doıninikenlerin sayısı, Fransiskenlere nazaran oldukça azdır. Oorniniken cemaah, ülkemizde sadece İstanbul ve İzmir' de bulunmaktadır. A-İstanbul: İstanbul'da Dominikenler belli başlı üç yerde misyon hizmeti yapmaktadırlar: 1. St. Pierre et St Paul: Galata kulesine yakın bir yerde bulunmaktadır. Dominikenlere ait en eski kabul edilen Freres Guillaume Bemard ( ) tarafından açılan manashrın yakınında bulunan St. Pierre et St. Paul kilisesi 24 İstanbul'da varlığını koruyan en eski Donliniken mirası olma özelliğini taşımaktadır. Bugün kilise ve manashrla birlikte bir ünite oluşturan St. Pierre et St. Paul, aynı zamanda bir paraisse özelliği taşımaktadır. Bugün burada dört Oorniniken hizmet vermektedir.. Bı.ınların başlıca görevleri, bölge Hıristiyanlarına hizmet ve çevre ile kültürel ve dini diyaloğu devam ettirmek şeklinde özetlenebilir. Dört kişilik küçük Daıniniken cemaatinin her birinin, ayrıca üstlendiği özel görevler de vardır: Bu görevler, hem manastır içinde hem de manashr dışında olabilmektedir. Mesela, buradaki iki Oorniniken rahibi, İslam tarihi ve Dinler ilahiyatı konusunda doktora tezi hazırlamaktadır. Manashr bünyesinde on bin ciltlik bir kütüphane vardır. Bu kütüphane, randevu sistemiyle araştırıcılara hizmete açıktır. Kütüphanede, İslam Tarihi, Türk ve Osmanlı Tarihi, Felsefe, Din, Kilise Tarilli ile ilgili sön derece önemli eserler vardır. Dört Dominikenden biri, kütüphane hizmetleriyle meşgul olmaktadır. Yukarıda da belirttiğim gibi, Daıniniken tarikatı, entelektüel çizgide bir tarikattır. Yine dört Dominikenden birisi, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesinde Latince dersleri vermektedir. Böylece, çevre ile iyi bir diyalog girişiminde bulunulmaktadır. Dört Dominikenden biri de kilisede müzik faaliyetlerini yönetmektedir. 2. Notre-Dame du Rosaire: İstanbul'da Doıninikenlerin ikinci tarihi mirasları Bakırköy'de bulunmaktadır. Uzun süre, Dominikenlerin manastırı olarak kullanılan Notre Dame du Rosaire'de bugün sadece bir Dominiken bulunmaktadır. Bu Dominiken rahibi ayrıca Türk sufizmi üzerinde de ç<1lışma yapmaktadır. Ayrıca, çevrede kültürel ve dini diyalog faaliyetlerini l3 A. A, s.ö 2-! Riııaldo Marmara, s.27 17

15 i 1 1 Dontinikenler adına yürütmektedir. 1863'ten beri bölgede devam eden Daıniniken misyon faaliyeti, bugün de devam etmektedir. 3. Yedikule Kilisesi: Burada bugün bir Darniniken rahibi hizmet etmektedir. Ancak Dorninikenlere verilen hizmetlerden başka, bu kilise, Süryani Ortodoks cemaati hizmetine de sunulmuş vaziyettedir. 25 B-İzmir: Türkiye'de Dorninikenler, İzmir'de de varlığını devam ettirrnektedir. İzmir'de iki önemli Darniniken kurumu vardır: 1- Notre-Dame du Rosaire: Darniniken rahiplerinin manastırı olarak hizmet veren bu kurum, uzun yıllardan beri Dorninikenlerin faaliyetlerini yürüttükleri bir yer olarak görülmektedir. Bunun için burası bir Darniniken paroissei olarak kabul edilmektedir. Bu paraissecia dört Darniniken rahip vardır. Rahipler İtalyan kökenlidir. Burada bulunan Katoliklere hizmet vermeye çalışmaktadırlar; Cemaatin çoğu İtalyandır. Rahiplerin en çok meşgul oldukları konu, sadaka işleridir. Fakiriere yardım için çalışrnaktadırlar. Çevre ile diyaloğu devam ettirrnektedirler Notre-Dame de Lourdes: İzmir Göztepe'de bulunan Notre-Dame de Lourdes'da bir Darniniken kurumudur. 27 Özellikle Pazar ayinleri için faal olan bu kilisede, bölge Hıristiyanlarına verilen hizmetle beraber, çevre ile ilişkiler de devarn etmektedir. C- DİRİLMİŞ İSA KARDEŞLİGİ (Fraternita Gesu Risorto): Tebliğimizin hudutları içinde bahsetmemiz gereken yeni Katalik tarikah ise, Peder Vigilio Co vi ve bir arkadaşı tarafından Kuzey İtalya' da onbeş yıl kadar önce kurulmuştur. Tarikatın ismi Türkçeye "Dirilmiş İsa Kardeşliği" şeklinde tercüme edilebilir. Bugün bu tarikatın on bir cemaati vardır. Yedi erkek, dört kadından oluşan cemaat üyeleri, Kuzey İtalya' da kendilerine tahsis edilen bir kilise rnücternilahnda yaşamaktadırlar. Tarikat üyesi olan iki rahibe, beş yıla yakındır Konya'daki St. Paul kilisesinde bulunmaktadır. Bunların görevi, kiliseye bakmak ve gelen gruplara ayin için kiliseyi hazırlamak olarak görülmektedir. Fakat kiliseyi ziyarete gelen çok sayıdaki Türk'e de kiliseyi açmaktadırlar ve Hıristiyanlıkla ilgili sorulara cevap verrnektedirler. Görünürde aktif bir misyoner olmadıkları imajını vermekle beraber, çevre ile ilişkileri gayet sıcak tutma eğilirnindedirler. Her yıl nisan ve eylül aylarında tarikat lideri Vigilio Covi Konya'ya gelmekte, on-onbeş gün Konya'da kalmaktadır. Yine bunlarla yakın diyalog içinde olan iki İtalyan misyoner de Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunmaktadır. Peder Vigilio, Türkiye'ye gelişinde bunları da ziyaret 25 A. A, Les Freres Prechems en Tmquie a l'epoque Contemporaine, (özel arşiv), İst. 2005, s.2, ayrıca. bak. Rinaldo Marmara, s.136; Eglise Catholique en Tmquie, s a.g.e, s. I 27 Eglise Catholique en Tmquie, s.48 18

16 etmektedir. Bu misyonerlerle ayru tarikatta olmasalar da aralarındaki ilişki, sıcak bir şekilde devam etmektedir. "Dirilmiş İsa kardeşliği" tarikah, Türkiye'de dini hizmet vermekten çok mutlu görünmektedir. Vatikan'ın desteklediği "Dirilmiş İsa kardeşliği" tarikah, gelecekte Türkiye'de daha da büyüme ve daha geniş hizmet verme idealini gerçekleştirmek için sabırla ve toleransla çalışmak ta dır. 28 "Dirilmiş İsa kardeşliği" nin, "Casa di Pereghiera S. Maria Assunta" ismiyle açhkları web sitesinde Hıristiyanlık ile ilgili bilgiler verilmekte ve bir nevi misyonerlik yapılmaktadır. 29 Bu web sitesinde, Konya St. Paul kilisesi ve İstanbul ile İzmir Sen Antuan kiliselerinin içinden resimler gösterilmekte ve Hıristiyanlara dua ve ibadet konularında rehberlik yapılmaktadır. Genelde İncillerden okuma parçaları verilmekte ve bu metinlerin Hıristiyanlıkça yorumu yapılmaktadır. Bu metinler, çoğu zaman Eski Ahit'ten ve Mezmurlardan verilmekte, İncil metinleriyle bu açıklamalar teyid edilmektedir. Mesela Noel'e hazırlık için neler yapılmalı, Noel bayramında gündüz ve gece neler okunmalı, kutsal aile bayramı nasıl kutlanmalı gibi konularda Hıristiyanlara dini yönden rehberlik yapılmaktadır. "Dirilmiş İsa kardeşliği" tarikah bu web sitesinde son zamanlarda Müslümanların Hıristiyanlara yönelttikleri sorulara cevaplar vererek, Hıristiyan imanı ile İslam inancının çok farklı olmadığını göstermeye çalışarak, adeta bir inculturation yçıpmaktadırlar ve bazen de inançlarını çok yumuşak şekilde ortaya koymaktadırlar. Mesela bu web sitesinde şöyle bir soru sorulmaktadır: "Biz İsa'yı kabul ediyoruz, siz niçin Muhammed'i kabul etmiyorsunuz?" 30 Bu kadar açık bir soruya şu cevap verilmektedir: " Bir kişiye ve sözlerin~ inanmadan önce, ben o kişinin nasıl yaşadığını bilmek istiyorum; çünkü sevgi olan Allah'ın tasvibini almayan bir kişiye tam olarak güvenemeın. İsa'ya tam olarak güveniyorum. Çünkü işleri, ölümü ve dirilişi onun il!lhi garantisidiri Ben İsa'yı ve sevgisini tanıyorum ve onu takip ederek gerçek ve tam yaşam elde ediyorum: başka şeyler ararnam gerekmiyor." 31 Yine bu web sitesinde şöyle bir soru sorulmaktadır: "Siz üç Allah'a inanıyorsunuz!" buna şöyle cevap verilmektedir: "Biz tek Allah'a inanıyoruz. Allah'ın sevgi olduğuna ve dünya ve insan yarahlmadan önce sevginin olduğuna inanıyoruz. Allah sevgidir ve kendi içerisinde tam bir birlik içerisindedir. 32 " "Tapınılacak tek kişi Allah'hr. Sadece Allah'a secde edilir ve ikonlara Hıristiyanlar tapınıyorlar, tapınılacak tek kişi Allah'tır." 33 Burada ciddi şekilde İslam inancı ile Hıristiyan imanını benzer hale getirmek için çaba 28 Peder Vigilio Covi'den alınan bilgiler. 29 di pereghiera s.maria Assunta 30 Casa di Pereghiera S. Maria Ass un ta, s a.g. web sitesi, s a.g. web sitesi, s a.g. web sitesi, s.39 19

17 sarfedildiği görülmektedir. İslamiyetle Hıristiyanlık arasındaki en farklı inanç konuları yumuşahlmakta ve adeta birinkültürasyon yapılmaktadır. İnkültürasyona en çarpıcı örneği şu soru ve ona verilen şu cevap çok açık şekilde ortaya koymaktadır: "Kıyamet gününde kimler kurtulacakhr? İsa'yı ve İncil'i tanımamış olanlar ne olacakhr?" Bu soruya şöyle cevap veriyorlar: "Biz Hıristiyanlar, Allah'ın merhametli olduğunu biliyoruz. Cahillikten veya imkansızlıktan Mesih İsa'yı tanımayıp, Allah'ın oğlu olduğuna iman edememiş, O'nun sözlerine uymamış kişilere Allah'ın merhamet göstereceğinden eminiz. Biz eminiz ki, Allah gibi herkese merhametle davranan kişiler, farklı imandan olsalar da kurtulacaklardır." "Dirilmiş İsa kardeşliği" tarikah bu sözleti ispat için İncil' den şu cümleyi nakleder: "Ne mutlu merhametli olanlara! Çünkü onlar merhamet bulacaklardır. (Matta:V,7) Sadece Merhametle kurtulmak diye bir şey Hıristiyanlıkta yoktur. İsa, "Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek, buna iman ediyor musun?" (Yuhanna: XI,26) demektedir. 34 Buna göre Hıristiyan olmanın temel şarh, İsa'ya imandır. Kurtuluş da buna göre gerçekleşecektir. O halde merhametle kurtulma olacak sözünün, Müslümanlarla ve Yahudilerle alakası yoktur. Burada vurgulanan merhamet, Müslüı;nan toplumunda misyon ahnösferinin oluşması için geliştirilen bir anlayışın. İslamiyette de merhametten bahsedilmiştir. Müslümanların da merhametli olmaları istenmiştir. Her dinde vurgulanan "Merhamet"le önce kendi din mensupları muhatap alınarak söylenmiş olup, daha sonra beşeri ilişkiler için söylenmiştir. Fakat tek başına merhamet, hiçbir dinde kurtuluş vesilesi olmamışhr. Sonuç olarak ülkemiz, Hıristiyanlar için, çok eski bir Hıristiyan mirasının izlerinin bulunduğu bir yerdir. Havarilerin ve St. Paul'ün seyahatlerini yaphkları ve onların hatıralarını sakladıkları bir yer olarak Anadolu toprakları, tarih boyunca Hıristiyanların elde ehneyi planladıkları kutsal bir ideal olarak kalmışhr. Anadolu coğrafyasında, Türk-İslam medeniyetinin egemenliği zayıfladığı veya Hıristiyan devletlerin işgal ettikleri dönemlerde Hıristiyanların bu kutsal idealleri yeniden canlanmış ve bunun için yeni plan ve projeler yapılmışhr. Özellikle XIII. yüzyılda dördüncü Haçlı seferiyle İstanbul'u işgal eden Katalik Latinler, İstanbul'daki Ortodoks Hıristiyan kiliselerini tahrip ederek, Latin Katalik varlığını İstanbul'a yerleştirmişlerdir. İşte böylece varlıkları bugüne kadar gelen Fransisken, Darniniken ve diğer Katalik tarikat ve cemaat grupları, genelde bu dönemin bırakhğı Katolik mirası teınsil ehnektedir. Kurulduklarından kısa bir süre sonra İstanbul'a ayak basan Fransisken ve Darniniken misyonerleri, önce İstanbul' daki Ortodoks Hıristiyan cemaati arasında misyonerlik faaliyetleri yaparak, kendi cemaat alanlarını ve sayılarını arhrma yoluna gitmişler ve btında da bir hayli başarılı olmuşlardır. Bugün ülkemizdeki Ermeni Katolik, Siiryani Katalik cemaatler, bu misyon gruplarının faaliyetleriyle meydana gelmişlerdir. 34 Casadi Pereghiera S. Maria Assunta, s.41 20

18 Osmanlı İmparatorluğunun gerileme ve yıkılına dönemleri olan XIX. yüzyılda Osmanlı coğrafyası, başta Anadolu olmak üzere yeniden bu kutsal Hıristiyan idealinin zeminini hazırlamak için Batılı Hıristiyan güçler, harekete geçmişler, İstanbul'da ve Anadolu'da birçok okul açma faaliyetlerine girmişlerdir. Bu okul açma faaliyetine Katalik misyon teşkilatları da katılmışlar ve İstanbul'da birçok okul açmışlardır. Bu-okulların öncülüğünü Fransisken ve Oorniniken cemaatlerinin açtıkları okullar oluşturmuştur. Sayıları hiç de küçümsenemeyecek kadar çok olan bu okullarda yıllarca eğitim verilmiş ve hala bunlardan bazıları varlığını bugüne kadar sürdürebilmiştir. 35 Osmanlı devletinin yıkılmasından ve Cumhuriyet Türkiye'sinin kurulmasından sonraki dönemlerde de tarihi miraslarına sıkıca sahip olan Fransisken ve Oorniniken cemaatleri, bugüne kadar gelebilmişlerdir. II. Vatikan Konsilinden ( ) sonra Vatikan, dünyadaki Katalik cemaatler ve diğer dini gruplarla diyaloğu temel felsefe olarak kabul edince, önce kendi içinde, yani Katalik bünyedeki gruplarla bütünleşmeyi, arıları rehabilite etmeyi önemli bir vazife olarak görmüştür. Böylece, XIIl. yüzyılın mistik ve sofu tabiatlı tarikatleri olan Fransisken ve Oorniniken misyon teşkilatlarının carılandırılması yolunda, öneırıli adımlar atmıştır. Belki de II. Vatikan Konsiline kadar kenarda köşede kendi kaderleriyle baş başa bırakılmış olan bu tarikatler, şimdi Valikan'ın gözdesi durumuna yeniden getirilmesi yolunda adımlar atılmaya başlanmıştır. Nitekim Ekim 1999 yılında Roma'da Valikan'ın düzerılediği "Üçüncü Bin Yılın Arefesinde Değişik Dirilerarasında İşbirliği" toplanhsına katılarılar için 27 Ekim' de Fransisken tarikatının kurucusu St. François'in mezarının ve manastırının bulunduğu Assisi şehrine bir gezi düzerilenmiş ve toplantının o günkü oturumu o manastırda yapılmıştır. Daha önce de 27 Ekim 1986 yılında Assisi'de "Barış İçin Dünya İbadet Günü" toplanhsı yapılmıştır. Yine 24 Ocak 2002'de Vatikan, muhtelif dirilerden bazı liderleri Assisi'ye davet ederek Papa II. Jean Paul başkanlığında dünya barışı için "müşterek dua" yapılmıştır. Valikan'ın yaphğı bu faaliyetlerin arka planında doğrudan Fransisken tarikatma yeniden güç verme ve şöhrete ulaşhrma gayretleri yatmaktadır. Vatikan bunu yaparken, dünyada misyoner faaliyetleri için vaktiyle çok önemli hizmetler yapan Fransisken ve Oorniniken tarikat gruplarını, yeniden misyon hizmetinde daha aktif olmaya çağırmakt;ı ve dünyaya Fransiskenlerin hala dimdik ayakta oldukları mesajını vermektedir. Aynı şeyler, Dominikenler ve diğer Katalik misyon grupları için de yapılmaktadır. Bugün Türkiye'deki Katalik misyonerliği, Protestan misyonerliğine göre daha sistemli ve planlı yürütülmektedir. Hatta Katalik misyonerliğin Türkiye'de tabanı daha geniş ve tarihsel boyutları da daha derindir. XVI. Yüzyılda Papa VIII. Clement'in kurduğı..ı "De Propaganda Fidei" teşkilahyla Vatikan, Osmarılı topraklarında öncü kolculuk görevi yapan Katalik misyon tarikat gruplarını sürekli maddi ve manevi olarak destekleıniştir. Vatikan'ın çok önemli bir 35 Bu okullar için baknurettin Po! van, Türkiye'de yabancı öğretim,ist 1992, I.cilt, s.l

19 kurumu olan Propaganda Fidei teşkilatının bugünkü adı "İman Propagandası ve Halkları Hıristiyanlaştırma Teşkilatı" olmuştur. Diğer yandan II. Vatikan Konsilinde ( ) kurulan "Dinlerarası Diyalog Sekreteryası" faaliyetlerini öncelikle İslam ülkelerinde yürütmüş ve Kuzey Afrika bu toplantılar için en emin bölge seçilmiştir. Valikan'ın hedefi, bu toplantılarla İslam ülkelerindeki dini gerilimi azaltmak ve gerilim yerine diyalog ve barış atmosferini hakim kılmaktır. Dinlerarası diyalog, doğrudan bir misyoner faaliyeti olmamakla beraber, misyoneruğe de her zaman kapı açmaya müsait bir faaliyet olarak görülebilir. Dinlerarası diyaloğun, misyon faaliyetine dönüşmemesi için, bu toplantılara katılan bilim adarnlarının iyi donanımlı olması çok önemlidir. Çünkü Vatikan, Katolik misyon faaliyetini hiçbir zaman askıya almamıştır. II. Vatikan Konsilinde, ahlak dışı din değiştirme yollarının kınanmasına rağmen 36 Katolik misyonerliği bugün, Balkanlarda, Orta Asya'da ve Türkiye'de son derece teşkilatlı şekilde yürütülmektedir. 1990'dan beri Vatikan, Saraybosna'da, Bakü'de bir papalık elçiliği açmıştır. Türkiye'deki Vatikan setirinin yetkisi Babil ve Türkmenistan'a kadar uzanmaktadır. Ülkemizdeki Katolik misyonerliği, "Ev kilisesi açma" yerine daha çok eski Hıristiyan mirası olan kiliseleri ve matı.astırları yeniden hizmete açma şeklinde kendini göstermektedir. Böylece Anadolu'da yıllarca sahipsiz kalmış veya yıkılmış kiliseleri tamir etme veya yeniden inşa etme faaliyetlerine ağırlık vemiektedir. Türkiye'de çıkarılan uyum yasalarından yararlanarak, eski Katolik vakıflar güçlendirilmiş ve dinlerarası diyalog toplantılarına ağırlık vermeye başlamışlardır. Bunun için Katolik misyon grupları, Türkçe öğrenmeye ve Türk kültürüne ait bilgilerini derinleştirme yönünde, Batıdaki Türkoloji bölümlerinde eğitim görmeye başlamışlardır. Bunu da daha sonra Türkiye'de yapacakları misyon ve diyalog faaliyetlerine bir hazırlık olarak yapmaktadırlar. Bugün İstanbul, İzmir ve Antakya' da bulunan Katolik kiliselerinde görev yapan Fransisken ve Oorniniken misyon grupları ve yine Vatikan kökenli "Dirilmiş İsa Kardeşliği" isimli Ka to lik misyon grubu, Anadolu' daki "Assompsiyonist" kiliselerinde görev yaparken, iki önemli misyonu yerine getirmektedir ler: Birincisi, tarihi Hıristiyan mirasına göz kulak olarak onların geleceğe sapasağlam bir şekilde intikalini sağlamak, İkincisi, bölgedeki Türklerle işbirliği ve diyalog faaliyetlerini geliştirmekböylece misyona uygun buldukları kişilere, misyonerlik propagandası yaparak onları kendi cemaat gruplarına dahil etmek. Bu şekilde, Hıristiyan imanının kendilerine yüklediği manevi sorumluluğu yerine getirmenin gönül rahatlığı içinde, kutsal hizmete devam eden Fransisken ve Oorniniken misyon grupları, daha nice yıllar ülkemizde, misyon faaliyetlerini devam ettirecek gibi görünüyorlar. 36 Les Artes du Concile Vatikan, ll, Textes integratıx Paris,l966, I, s J

20 Kaynakça: 1-Prof.Dr. Mehmet Aydın, Ansiklopedik Dinler Sözlüğü,Konya, Rinaldo Marmara, Precis Historique De La Communaute Latine De Constantinople Et De Son Eglise, İst Charles A. Frazee, Catholics and Sultan the Church and the Ottoman Empire ( ), London-New York, Prof.Dr. Mehmet Aydın, Türkiye'ye Yönelik Katalik Misyonerlig-in Dünü ve Bugünü, Türkiye' de Misyonerlik Faaliyetleri, İst A. A., Panorama Historique de la Presence Dominiquain En Turquie, Strasbourg, Marc Bloch Üniversitesinde verilen yüksek lisans tezi, (basılmaıruş). 6-A. A, Les Freres Precheurs en Turquie a l'epoque Contemporaine, (özel arşiv), İst Nurettin Polvan, Türkiye'de yabancı öğretim,ist. 1992, I.cilt. 8- Les Actes du Concile Vatikan, II, Textes integraux Paris,l966, I, 9- «www.casa di preghiera s.maria Assunta»web sitesi 23

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya 80 Dinlerin Buluşma Noktası Antakya 81 82 Bu ay sizlere Anadolu nun en güzel yerlerinden biri olan Antakya yı tanıtacağız. Antakya Hatay ilimizin şehir merkezi. Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri

Detaylı

Müslümanlar için yeni ve yabancı bir anlayış değildir. Zira yaşamalarına denir. İslam dini ilk zamanlardan itibaren farklı inançlara dinî

Müslümanlar için yeni ve yabancı bir anlayış değildir. Zira yaşamalarına denir. İslam dini ilk zamanlardan itibaren farklı inançlara dinî 1. DİNİ ÇOĞULCULUK Dini çoğulculuk (plüralizm), dinlere mensup insanların Dini çoğulculuk, zengin farklı tarihi tecrübeye sahip olan Allah tan başkasına tapanlara putlarına) sövmeyin; sonra onlar da Sizin

Detaylı

Skolastik Dönem (8-14.yy)

Skolastik Dönem (8-14.yy) Skolastik Felsefe Skolastik Dönem (8-14.yy) Köklü eğitim kurumlarına sahip olma avantajı 787: Fransa da Şarlman tüm kilise ve manastırların okul açması için kanun çıkardı. Üniversitelerin çekirdekleri

Detaylı

Katolikler bir hac yolculuğu gibi kilise yolunda dua ederek yürüyorlar

Katolikler bir hac yolculuğu gibi kilise yolunda dua ederek yürüyorlar 1845 Kapusen rahiplerin gelişi: Gürcistan'da yaşayan İtalyan asıllı 8 kapusen rahip yaşadıkları ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardı. Yolculuk sırasında Karadeniz üzerinden geçerken bu bölgede yalnız

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE ÖĞRENME ALANI: İNANÇ 1. ÜNİTE: KUTSAL KİTAP VE HAVARİLER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Kutsal

Detaylı

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ Thekla, genç ve güzel bir kadın... Hem de bakire... Aynı Meryem gibi.. Halk bu yüzden, Thekla nın yaşadığı yeraltı kilisesine, Meryemlik demiş. Thekla nın yaşadığı, sonunda

Detaylı

Avrupa da Yerelleşen İslam

Avrupa da Yerelleşen İslam Avrupa da Yerelleşen İslam Doç. Dr. Ahmet Yükleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü Ticari Bilimler Fakültesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İçerik Medeniyetler Sorunsalı: İslam ve Avrupa uyumsuz mu? Özcü

Detaylı

Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun görevi, yalnız

Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun görevi, yalnız Mons. Luigi Padovese nin Anadolu da Yaşayan Hıristiyanlara Mektubu 2007-2008 Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun

Detaylı

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Yaşar SARI Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan Giriş Kırgızistan Orta Asya bölgesindeki toprak ve

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

MKÜ de İftar Coşkusu. Akademik ve İdari Personel İçin Düzenlenen İft ara Büyük Kat ılım Oldu

MKÜ de İftar Coşkusu. Akademik ve İdari Personel İçin Düzenlenen İft ara Büyük Kat ılım Oldu MKÜ de İftar Coşkusu Akademik ve İdari Personel İçin Düzenlenen İft ara Büyük Kat ılım Oldu Antakya Ottoman Otel havuzbaşında bir araya gelen Üniversite personeli muhteşem manzara eşliğinde iftar coşkusu

Detaylı

Türkiye ve Almanya da Dini Az nl klar - St. Térèse Kilisesi örne inde

Türkiye ve Almanya da Dini Az nl klar - St. Térèse Kilisesi örne inde Türkiye ve Almanya da Dini Az nl klar - St. Térèse Kilisesi örne inde Dr. Felix Körner Ankara daki Katolik Kilisesi Müsaadenizle 1985 yılından başlamak istiyorum. Din eğitimcisi ve Ankara Üniversitesi

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren)

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren) HAKKIMIZDA Tarih İncelemeleri si (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından yayımlanan, 2009 yılı Temmuz ayından itibaren, uluslararası hakemli bir dergidir. İlk sayısı 1983 yılında

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

MEDYA. Uluslararası Arapça Yarışmaları BASIN RAPORU

MEDYA. Uluslararası Arapça Yarışmaları BASIN RAPORU 2013 BASIN RAPORU ARAPÇA HEYECANI 4 YAŞINDA Son zamanlarda coğrafyamızda meydana gelen politik ve ekonomik gelişmeler, Arapça dilini bilmenin ne kadar önemli olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne

Detaylı

Çanakkale Savaşı'ndaki Osmanlı Yahudileri

Çanakkale Savaşı'ndaki Osmanlı Yahudileri Çanakkale Savaşı'ndaki Osmanlı Yahudileri Çanakkale Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Yahudileri sergisi Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) açıldı. 500. Yıl Vakfı, Kadıköy Belediyesi ve Haydarpaşa-Kadıköy

Detaylı

Aziz Yuhanna Kilisesi

Aziz Yuhanna Kilisesi Aziz Yuhanna Kilisesi İzmir de herkes D.O.M. kilisesi olarak bilse de asıl adı kısaca Aziz Yuhanna Kilisesi olan İzmir Aziz Yuhanna Katedral Bazilikası, İzmir Latin Katolik Metropolitliği nin Katedralidir.

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Romanesk Sanat Tarihsel arka plan 375 yılındaki Kavimler Göçü'yle başlayan karışıklıklardan sonra Roma İmparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Gotik Sanat Ortaçağ: Antik Çağ ın sona ermesinden (6. yüzyılın ilk yarısından) Rönesans a kadar olan yaklaşık bin yıllık dönem - klasik çağ

Detaylı

Dr. Ali İsra Güngör, CizvitLer ve KatoLik Kilisesi'ndeki Yeri (XVI+252

Dr. Ali İsra Güngör, CizvitLer ve KatoLik Kilisesi'ndeki Yeri (XVI+252 AüİFD Cilt XLIII (2002) Sayı 2 s.505-512 Kitap Tanıtımı Dr. İbrahim SÜMER * Dr. Ali İsra Güngör, CizvitLer ve KatoLik Kilisesi'ndeki Yeri (XVI+252 s.), Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Yayınları,

Detaylı

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM 17.02.2017 Sen Piyer Meydanı DÜNYANIN EN ZOR ŞEYLERİNDEN BİRİ, HERKESİN DÜŞÜNMEDEN SÖYLEDİĞİNİ DÜŞÜNEREK SÖYLEMEKTİR. Emil Chartier Sen Piyer Meydanı Reform,kelime

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası brosur_tr.indd 1 20.02.2016 10:07:58 FAKÜLTEMİZ Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş olup 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Fakültemizin misyonu

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ORTODOKS MİSYONERLİĞİ

TÜRKİYE DEKİ ORTODOKS MİSYONERLİĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (DİNLER TARİHİ) TÜRKİYE DEKİ ORTODOKS MİSYONERLİĞİ Yüksek Lisans Tezi Beyhan MOLLAHÜSEYİNOĞLU Ankara-2006 T.C.

Detaylı

Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15)

Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15) Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15) Sevgili Kardeşlerim, Geçtiğimiz yıl, yılık pastörel mektubumda sizlere şu konuyu vererek üzerinde yoğunlaşmanızı tavsiye

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

UKBA. e Bülten TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE UKBA DERNEĞİ AMERİKA DA SOHBET MECLİSLERİ KURDU KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ

UKBA. e Bülten TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE UKBA DERNEĞİ AMERİKA DA SOHBET MECLİSLERİ KURDU KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ UKBA e Bülten UKBA - ULUSLARARASI KARDEŞLİK BARIŞ VE AHLÂK DERNEĞİ YAYIN ORGANI EYLÜL - ARALIK 2012 SAYI / 1 TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ ŞEMSEDDİN BEKTAŞOĞLU İLE HİNDİSTAN DAYIZ

Detaylı

Bu sayının Hakemleri

Bu sayının Hakemleri Bu sayının Hakemleri Doç. Dr. Osman Aydınlı (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Metin Bozkuş (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. İbrahim Görener (Erciyes Üniversitesi İlahiyat

Detaylı

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI Harbiye de kaldığımız Otelde akşam Antakya mezeleri ile özel tavuk yedik, Antakya mezelerini tattık, sabah kahvaltıdan sonra, özel minibüslerle

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

Petrus ve Duanın Gücü

Petrus ve Duanın Gücü Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Petrus ve Duanın Gücü Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe Havari Petrus, ba kalarına sa hakkında anlatmak

Detaylı

2005, yıl:1, sayı:4, ss.62-64 de yayımlanmıştır.

2005, yıl:1, sayı:4, ss.62-64 de yayımlanmıştır. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DİN ÖĞRETİMİ VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI 1 Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın 2 Bu yazıda, önce Avrupa Birliği ülkelerindeki din öğretimi uygulamaları hakkında bilgi verilecek

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

TÜRKİYE'DE. MiSYONERLİK FAALİYETLERİ. Prof. Dr. Mehmet AYDIN Doç. Dr. A. Hikmet EROGLU. * Mustafa Numan MALKOÇ. * Prof. Dr.

TÜRKİYE'DE. MiSYONERLİK FAALİYETLERİ. Prof. Dr. Mehmet AYDIN Doç. Dr. A. Hikmet EROGLU. * Mustafa Numan MALKOÇ. * Prof. Dr. T ARTIŞMALI İLMI TOPLANTILAR DiZİSİ -43 TÜRKİYE'DE MiSYONERLİK FAALİYETLERİ - -ru;:kıye-d;yrrnet Vn fı Tartışmalı İlı:nl Toplantı İsli'lm Al'tıştırınıdarı Merkezi KUtUphanesi Prof. Dr. Ömer Faruk HARMAN

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği BİRİ MATEMATİK Mİ DEDİ? BİZ KİMİZ? Yüce Rabbimiz dünya hayatını insanoğluna imtihan yeri kılmış, sırat-ı müstakim olarak göndermiş olduğu dinin yaşanabilmesi ve birbirlerine ulaştırılabilmesi için Müslümanları

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİMİ

VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİMİ 1 VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİMİ Değerli Kardeşlerimiz, Öncelikle kurban bayramınızı tebrik eder, hayırlı ve uğurlu olmasını yüce Allah tan niyaz ederiz. Bilindiği gibi hâli vakti yerinde olan mü minlerin

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m )

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m ) Dr. SALİH OKTAR TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m. 99-100) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Genel Bilgiler

Detaylı

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Rainer Korten 6 yıldan beri Türkiye de yaşama memnuniyetini tadiyorum ve sayıları yaklaşık 12-14000 i bulan, ana dili

Detaylı

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu 1. Adı Soyadı : MUSTAFA CAN 2. Doğum Tarihi : 10.01.1963 3. Doğum Yeri : Kahramanmaraş-Merkez 4. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 5. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez)

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

\.- s o, q \ İSLAMi İLİMLER FAKÜLTESi ------.ATATÜRK.ÜNİVERSİTESİ. 1. Sayı, Aralık 1975 / ----------- ----~-----... --.. - ----...

\.- s o, q \ İSLAMi İLİMLER FAKÜLTESi ------.ATATÜRK.ÜNİVERSİTESİ. 1. Sayı, Aralık 1975 / ----------- ----~-----... --.. - ----... /).tu. / ----------- ----~-----... --.. - ----... --- ------.ATATÜRK.ÜNİVERSİTESİ İSLAMi İLİMLER FAKÜLTESi \.- s o, q \ '-'..... - -~. Sayı, Aralık 975 Atatürk Üniversitesi Basımevi-ERZURUM, 976 LAİK FRANSA'DA

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

TÜRKİYE'DE MiSYONERLİK

TÜRKİYE'DE MiSYONERLİK DİNLER TARİHİ ARAŞTIRMALARI-V DİNLER TARiHÇiLERİ GÖZÜYLE TÜRKİYE'DE MiSYONERLİK TÜRKİYE DİNLER TARİHİ DERNEGİ YA YlNLARI TÜRKİYE DİNLER TARİHİ DERNEGİ Yayın No: 5 ISBN: 975-94505-5- O Bütün Yayın Hakları

Detaylı

PAPA 1.FRANCİS İN KUDÜS ZİYARETİ

PAPA 1.FRANCİS İN KUDÜS ZİYARETİ PAPA 1.FRANCİS İN KUDÜS ZİYARETİ Bojidar Çipof 3 Haziran 2014 Hıristiyanlığın Katolik ve Ortodoks mezhepleri arasında, bu mezheplerin ortaya çıkışından itibaren bir ayrışma ve kavga görülmektedir. 1054

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı 1980-1984 Lisans Selçuk Üniversitesi Bölümü Türk Dili

Detaylı

UFA. islam. Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR. ÜNiVERSiTESi TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ

UFA. islam. Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR. ÜNiVERSiTESi TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ UFA islam ÜNiVERSiTESi Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ İSLÂM IN ANLATILMADIĞI

Detaylı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz ANMA PROGRAMI 1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 4 2. Çeşitli Yönleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 (Yrd. Doç. Dr. Levent KALYON) 1. Resimlerle Atatürk 15 2. Kendi sesiyle Atatürk 18 2 Beni görmek

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4 0 4 6 TAR 102 OSMANLI TÜRKÇESİ II 4 0 4 6 TAR 103 İLKÇAĞ TARİHİ I 2 0 2 4 TAR 104 İLKÇAĞ TARİHİ II 2 0 2 4 TAR

Detaylı

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM İHH Projeler Birimi ARALIK 2013 PROJENİN KONUSU Bu proje, Vietnam ın Hochiminh City bölgesinde 639,98 metrekare büyüklüğünde 3 katlı bir Medrese ve

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye deki üniversite imkanlarının zorluğu ve kontenjan sıkıntısı öğrencileri değişik arayışlara itiyor. Her yıl 50 binin üzerinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 İÇİNDEKİLER Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 I. ALMANYA EĞİTİM SİSTEMİ 1. DOĞAL FAKTÖRLER (Coğrafi Yapı, İklim Koşulları)... 14 1.1.

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

TÜRKİYE'DE MiSYONERLİK

TÜRKİYE'DE MiSYONERLİK DİNLER TARiHi ARAŞTIRMALARI-V DİNLER TARİHÇİLERİ GÖZÜYLE TÜRKİYE'DE MiSYONERLİK SEMPOZYUM (01-02 EKİM 2005 ANKARA) YA YlNA HAZlRLA YAN Dr. ASİFE ÜNAL ANKARA-2005 TÜRKİYE DİNLER TARİHİ DERNEGİ Yayın No:

Detaylı

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları)

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Bacıyân-ı Rum (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Varlığı Neredeyse İmkânsız Görülen Kadın Örgütü Âşık Paşazade nin Hacıyan-ı Rum diye adlandırdığı bu topluluk üzerinde ilk defa Alman doğu

Detaylı

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 115 Yardımsever Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI Yerel ICI Bürosu Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 116 ÖĞRENCİ RAPORU HAKKINDA TALİMATLAR Her üniteyi çalıştıktan sonra o ünitenin

Detaylı

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Ekibinde görevlendirilen personele 05 Aralık 2012 Çarşamba

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - TÜRKİYE DİYANET VAKFI. Allah a yakınlaşma ve muhtaçlara destektir. Kurbanlarımızla kardeşliğimizi güçlendirelim.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - TÜRKİYE DİYANET VAKFI. Allah a yakınlaşma ve muhtaçlara destektir. Kurbanlarımızla kardeşliğimizi güçlendirelim. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - TÜRKİYE DİYANET VAKFI Kurban Allah a yakınlaşma ve muhtaçlara destektir. Kurbanlarımızla kardeşliğimizi güçlendirelim. Yurtiçinde Kestirmek İsteyenler İçin Kurban Bedeli 550TL

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Sayı: 27 Eylül 2012 ISSN 1300 4921 KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF LETTERS Yılda iki defa yayınlanan ulusal hakemli

Detaylı

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır.

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. TÜRKİYE'DEKİ GÖÇLER VE GÖÇMENLER Göç güçtür.hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri

Detaylı

KAPADOKYA. Melih ÖZTEKİN. Eralp ÖZYAĞCI. Mert ÇİL. Başak DEMİRBAŞ

KAPADOKYA. Melih ÖZTEKİN. Eralp ÖZYAĞCI. Mert ÇİL. Başak DEMİRBAŞ KAPADOKYA Hazırlayanlar; Öğretmen;B. Perihan SALMAN Orçun Can CEVİZ ÖZEL EGE LİSESİ Melih ÖZTEKİN Eralp ÖZYAĞCI Mert ÇİL Başak DEMİRBAŞ 1 ÖNSÖZ Kapadokya yöresindeki eski çağlardan kalma bazı medeniyetler

Detaylı

YAYIN LİSTESİ KİTAP VE KİTAPTA YAYIMLANAN BÖLÜMLER

YAYIN LİSTESİ KİTAP VE KİTAPTA YAYIMLANAN BÖLÜMLER ADI SOYADI Prof.Dr.Hüseyin Haşimi GÜNEŞ ÜNVANI Öğretim Üyesi Fakültesi / Birimi İktisadi ve İdari Programlar/ MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ- Meslek Yüksekokulu DAHİLİ TELEFON 3104 E-POSTA hhgunes@yahoo.com

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (H. Mehmet Bayraktar İlahiyat Fakültesi) TANITIM KİTAPÇIĞI (2014-2015) KAPAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tarihçe 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli

Detaylı

CAMİ İNŞA PROJESİ ÇAD ( 200 M² )

CAMİ İNŞA PROJESİ ÇAD ( 200 M² ) CAMİ İNŞA PROJESİ ÇAD ( 200 M² ) İHH Projeler Birimi PROJENİN KONUSU Bu proje, Çad ın başkenti N'Djamena'daki Diguel semtinde 200 m² büyüklüğünde bir cami ve imam evi inşa edilmesini kapsamaktadır. ÇAD

Detaylı

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA (1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA Birinci Ehlibeyt (a.s) Kültür ve Sanat Festivaline Davet Kısa Filmler ve İngilizce Kitap Yazımı bölümlerinde Büyük Peygamber (s.a.a) konulu ve büyük hediyeli

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

Neye İnanıyoruz? Ralph M. Riggs tarafından yazılan Neye İnanıyoruz kitabından Judy Bartel tarafından uyarlanmıştır

Neye İnanıyoruz? Ralph M. Riggs tarafından yazılan Neye İnanıyoruz kitabından Judy Bartel tarafından uyarlanmıştır Neye İnanıyoruz? Ralph M. Riggs tarafından yazılan Neye İnanıyoruz kitabından Judy Bartel tarafından uyarlanmıştır ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: Brenna Olsen Çeviren: Hande

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kürşat Haldun AKALIN Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Doktora İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü İktisat

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

3- Hareketimizin; Ankara'da Musab bin Umeyr Derneği dışında hiçbir grup, dernek, cemaat ya da örgütle bir bağlantısı bulunmamaktadır.

3- Hareketimizin; Ankara'da Musab bin Umeyr Derneği dışında hiçbir grup, dernek, cemaat ya da örgütle bir bağlantısı bulunmamaktadır. Downloaded from: justpaste.it/11pk4 MEDYA'DA YER ALAN HABERLERLE ALAKALI KURTUBA GENÇLİK HAREKETİ AÇIKLAMASI 19 Aralık 2016 tarihinde, Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi üzerine, medyada Hareketimiz ile

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı PROGRAMLAR Türk Din Musikisi Lisans Programı Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü kapsamında açılmış olan program genel amacıyla, ülkemiz topraklarındaki tarihsel müzik geleneklerinin inceliklerini kavramış,

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Patrikhane İle İlgili Bir Belge / Bir Uyarı

Patrikhane İle İlgili Bir Belge / Bir Uyarı Patrikhane İle İlgili Bir Belge / Bir Uyarı Aytunç Altındal * İstanbul da mukim Fener Rum Kilisesi, gerçekte, Lozan Antlaşması nın Sözlü mutabakat çerçevesi bölümünde yer alan Özel İzin nedeniyle sadece

Detaylı

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar Avrupa Tarihi Konuyla ilgili kavramlar Aforoz: Katolik mezhebinde papa ve kiliseye karşı gelenlerin kilise tarafından dinden çıkarılmasıdır. Burjuva: Avrupa da soylular ve köylülerden farklı olarak ticaretle

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1303-7757 2003/1 Yıl: 2, Cilt: II, Sayı: 3 GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF CORUM FACULTY OF THEOLOGY ISSN 1303-7757 2003/1 Year: 2, Vol.:II, Issue:

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı