Aksu Rüzgar Enerjisi Santralı Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A. Ş. ÇEVRE YÖNETİM PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aksu Rüzgar Enerjisi Santralı Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A. Ş. ÇEVRE YÖNETİM PLANI"

Transkript

1 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Aksu Rüzgar Enerjisi Santralı E2682 V. 8 Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A. Ş. Public Disclosure Authorized ÇEVRE YÖNETİM PLANI Public Disclosure Authorized

2 1. PROJENİN TANIMI Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Kayseri İli Yahyalı İlçesi, Dikme Mevkii nde tesis ettiği ve işleteceği 72 MW kurulu güç kapasiteli bir rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santralidir. Aksu RES her biri 2 MW kurulu güç kapasiteli, 100 metre kanat çaplı ve 80 metre kule yükseklikli 36 adet Vestas 2.0 V100 HH80 rüzgar türbininden oluşmaktadır. Üretilen enerjinin ulusal şebekeye bağlantısının sağlanabilmesi için üretilen enerjinin 6,3 kv den 154 kv ye yükseltileceği trafolar, açık ve kapalı şalt sahası, merkezi kontrol birimlerinin olduğu idari bina, tesis içi ulaşım yolları ve üretilen enerjinin Çamlıca 1 HES TM üzerinden ulusal şebekeye bağlanabilmesi için gerekli takribi 12 km uzunluğunda 154 kv geriliminde enerji nakil hatları da proje konusu yatırım kapsamındadır. Proje sahasına ulaşım mevcut yollar üzerinden sağlanmaktadır. Dolayısı ile proje sahasına ulaşım için herhangi bir ulaşım yolu inşa edilmemiştir. Proje kapsamında sadece toplam 9,5 km tesis içi ulaşım yollu inşa edilmiştir. Firma, Aksu RES yatırımına Haziran 2011 itibarı ile başlamıştır. Tesisin fiziki inşası bitmiş olup; Mart 2012 itibariyle devreye girecektir. Bu rapor tesis ziyareti sırasında isteyen 3. şahısların da rahatlıkla görebileceği tesis idari binasında bulunan panoya asılacaktır. Firmaya yollanan draft raporun tesis ziyareti sırasında ilgili panoda asılı olduğu tarafımızca tespit edilmiştir. Aksu Temiz Enerji RES Genel Bilgiler İli : Kayseri İlçesi : Yahyalı Mevkii : Dikme Tipi : Rüzgar Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali Yatırımcı : Aksu Temiz Enerji Elektrik Ürt. San. ve Tic. A.Ş. Teknik Bilgiler Kurulu Güç : 72 MW Türbin Sayısı : 36 Türbin Markası Modeli : Vestas 2.0 V100 HH80 Enerji Nakil Hattı Gerilimi, Uzunluğu : 154 kv, 11 km Ulusal Şebekeye Bağlandığı TM : Çamlıca 1 HES TM Firma nın her biri 2 MW olmak üzere 36 türbin ve 72 MW kurulu güç için EPDK dan alınmış 29/11/2007 tarih ve EÜ/ /1015 lisans numaralı Üretim Lisansı mevcuttur. Lisansın süresi 29/11/2007 tarihinden itibaren 49 yıldır. Firmanın konu proje için Kayseri Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü nden 03/11/2009 tarih ve 2009/53 karar numaralı ÇED Gerekli Değildir kararı bulunmaktadır. Proje ile üretilecek elektrik enerjisinin ulusal şebekeye iletilmesi için tesis edilmiş 12 km lik enerji nakil hattı için Kayseri Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü nden 11/10/2011 tarih ve 2009/53 karar numaralı ÇED Gerekli Değildir kararı bulunmaktadır. Firma Kredi değerlendirme konusu proje ile ilgili ÇED Gerekli Değildir kararı almış olmasına rağmen, projenin olası çevresel risklerini değerlendirmek için gönüllülük esası ile Topçuoğlu Mad. San. ve Ticaret Ltd. Şti. ye ÇED raporu hazırlatmıştır. 2

3 Aksu Temiz Enerji RES i İç Anadolu Bölgesi nin güneyi ile Akdeniz Bölgesi nin kuzey sınırında, Kayseri ili Yahyalı ilçesi sınırlarında yer almaktadır. Daha detaylı haritalar aşağıda verilmektedir. 3

4 2. PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HALKIN BİLGİLENDİRİLMESİ TOPLANTILARINA AİT BİLGİLER Projenin etki alanı Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Dikme Mevkiini kapsamaktadır. EPDK tarih ve 1570/10 sayılı karar ile kamulaştırma kararı almıştır. Yerel halk, sivil toplum kuruluşları ve politikacıların davet edildiği halkın katılımı toplantısı Yahyalı İlçesinde Belediye Düğün Salonunda 16 Haziran 2011 Perşembe günü saat 14:00 da yapılmıştır. Toplantının açılışı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunu hazırlayan Topçuoğlu Madencilik Ltd. Şti nden Gülnur Zorlutuna tarafından yapılmıştır. Kendisi ÇED raporuna dayalı olarak hazırlamış olan proje ile ilgili bir sunum yapmış ve sunumda genel olarak proje ve özel olarak da rüzgar türbinlerinin çevreye olan olası etkileri hakkında bilgi verildi. Ses ve gürültü, inşaattan kaynaklanacak hafriyat, atıklar, fauna ve floraya etkiler, kuş göç yolları, proje alanının yerleşimi gibi konularda açıklamalar yapılmıştır. Toplantı ile ilgili tutanaklar tutulmuş ve fotoğraf çekilmiştir. Halkın katılımı toplantı fotoğrafları, toplantı tutanakları, katılımcı listesi Ek:1 de verilmiştir. 3. PROJE SAHASI İLE İLGİLİ BİLGİLER VE POTANSİYEL ETKİLER Tesise en yakın yerleşim yeri Dikme Köyüdür. Dikme Köyü ne en yakın mesafeye dikilecek türbinin köydeki en yakın eve olan uzaklığı takribi 600 metredir. Dolayısı ile tesis faaliyete geçtiğinde oluşacak gürültünün çevre sakinleri üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağı öngörülmektedir. Söz konusu proje rüzgar enerji santrali projesi olup kırma-eleme tesisi ve hazır beton tesisi bulunmamaktadır. Proje kapsamında gerek duyulan beton malzemesi Dikme Köyünde bulunan Fatih Beton dan tedarik edilmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ornitoloji Araştırma Merkezi, Uzman Ornitolog u Kiraz Erciyas tarafından Ekim 2009 tarihinde hazırlanan Ornitojoji Raporu Ek:2 de verilmiştir. Raporun Sonuç ve Değerlendirme bölümünde yer alan bulgular şunlardır: Proje alanı ana göç rotalarından uzakta konumlanmakta olup, ülkemizde yer alan 3 dar boğazın her birinden oldukça uzakta yer almaktadır. Rüzgar enerji türbinlerinin işletilmesi ve inşasının yerli kuşlar üzerindeki etkisi oldukça küçük olup dikkate alınmayacak ölçüdedir. Alanın sulak alan özelliği göstermemesi ve ördek ve kaz gibi su kuşları ile kıyı kuşları için önem arz etmemesi nedeniyle de proje alanı bu türlere tehlike arz etmemektedir. Alan seçimi kışlayan türler için de doğrudur. Alan, karga gibi kuş türlerinin günlük beslenmek için uçuş hareketlerine de bariyer oluşturmamaktadır. Türbin seçimlerinde de kafes tipi kule seçimi yerine boru tipi kule seçimi de olumsuz etkileri azaltmaktadır. Türbin sayısının da çok fazla olmaması olumsuzlukları azaltmaktadır. Rotor kanatlarının kırmızı reflektör ile işaretlenmesi de kuşlara uyarıcı etkisi olacağından olumsuz etkiyi azaltacaktır. Yukarıda verilen bilgiler ışığında alandaki kuş durumu dikkate alınırsa alan seçiminin kuşlar açısından olumsuz etki göstermeyecek bir alan olduğu ortaya çıkmaktadır. Diğer 4

5 taraftan türbinlerin özelliği ve konumlandırması da tavsiye edilen özellikleri göstermektedir. O nedenle, proje alanı seçimi kuşlar açısından olumsuzluk taşımamaktadır. Proje sahası kuş göç yolları üzerinde kalmamasına rağmen, Firma ilave önlem olarak türbin kule ve kanatlarına ışık ve işaretler koyacaktır. Halkın katılımı toplantısında katılımcıların görüşleri ve Gold Standard Vakfı nın önerileri doğrultusunda proje için ikinci ve daha kapsamlı bir ornitoloji raporu daha hazırlanmıştır. Uzman Ornitolog Kerem Ali Boyla tarafından hazırlanan bu rapora Ek:3 de yer verilmiştir. Orijinali İngilizce olan raporun giriş bölümündeki Türkçe özeti aşağıdaki gibidir: Aksu Rüzgar Enerji Santrali (RES) ornitoloji raporu, Kayseri ili ve Yahyalı ilçesindeki santral sahasında bulunan yabani kuşları inceleyen ve santralin inşaat ve işletmesi sırasında yabani kuşlara olan etkilerini ortaya koyan bir rapordur. Rüzgar Enerji Santralleri en çevreci ve yeşil enerji kaynağı olarak bilinseler de belirli durumlarda göçmen ve yerli kuşların nüfuslarını olumsuz yönde etkileyebilirler. Türkiye, kuşların kıtalar arası ana göç yolları üzerinde bulunmakta olup, rüzgâr enerjisine açılan birçok sahanın kuş göç yolları üzerinde olabileceği bilinmektedir. Bu nedenle yatırımcılar çevreye dair sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna ek olarak bir ornitoloji raporu hazırlatmaktadır. Rapor iki farklı çalışmayı bir arada bulundurur. Masabaşı çalışmasında santralin konumu ve biyolojik özellikleri değerlendirilmiş, mevcut literatür ve veritabanlarına göre santral sahasında ve çevresinde yaşaması beklenen kuş türleri ortaya konmuştur. Buna göre alanda soyu tükenen türlerden küçük akbabanın (Neophron percnopterus) olabileceği tespit edilmiştir. Bunun dışında sahanın bilinen kuş göç rotalarından km uzakta olduğu ortaya konmuş ve alan üzerinden kayda değer bir göç hareketinin olmayacağı tahmin edilmiştir. Saha çalışması masabaşı çalışmasında elde edilen bilgiler ışığında planlanmıştır. Gerekli görülen çalışma sadece göç dönemi olup, hem ilkbaharda hem de sonbaharda asgari gözlem süresi ile planlanmıştır. Üreyen kuşlar için ek bir gözlemin gerekli olmadığı tespit edilmiş, ilkbahardaki gözlemlerde üreyen kuşlarla ilgili bilgi toplanması yeterli görülmüştür. Bu doğrultuda 6 13 Nisan 2012 tarihlerinde alanda bütün türbinlerin görülebildiği tek hakim noktadan toplam 57 saatlik gözlem ve üç noktada üreme çalışması yapılmıştır. Bu gözlemler sırasında kayda değer bir göç hareketi gözlenmemiş, benzer şekilde kayda değer bir üreme populasyonu bulunmamıştır. Ayrıca bölgede üremesi olası olan küçük akbabaya (Neophron percnopterus) rastlanmamıştır. Bu rapor bir ara rapordur. Sonbaharda yapılacak gözlemlerden sonra nihai rapor hazırlanacaktır. Proje sahasına ulaşım mevcut yollar üzerinden sağlanmaktadır. Dolayısı ile proje sahasına ulaşım için herhangi bir ulaşım yolu inşa edilmemiştir. Proje kapsamında sadece toplam 9,5 km tesis içi ulaşım yollu inşa edilmiştir. Yolların geçtiği araziler özel kişilik, kamu ve orman arazileridir. Özel kişilik adına kayıtlı araziler bu kişilerden rızaen satın alınmış veya yine rızaen kullanım hakkı (irtifak hakkı) kurulmuştur. Her iki durumda da bu kişilere bu 5

6 işlem karşılığında bedel ödenmiş ve bu kişilerin bila bedel bu arazileri kullanmaya devam etmelerine izin verilmiştir. Kamu adına kayıtlı olan ve orman vasfındaki arazilerin tamamı 3. şahıs kullanımında olmayan arazilerdir ve bu arazilerin kullanılması için gerekli bütün izin ve onaylar ilgili mercilerden alınmıştır. Yol inşası sırasında hiç ağaç kesilmemiştir. Yukarıda belirtilen arazilerin bir kısmının vasfı orman olarak gözükse de fiziken orman vasfını yitirmiş arazilerdir ve üzerinde çalı şeklinde bitkiler bulunmaktadır. Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşaması kapsamında rüzgar türbinlerinin, şalt sahasının ve yol yapımı çalışmaları sırasında toplam m 3 hafriyat malzemesi ve m 3 bitkisel toprak oluşacağı hesaplanmıştır. Türbin yerlerinde ve yol yapımında yapılan hafriyat çalışmaları sırasında bitkisel toprak sıyrılarak alınmıştır. Daha sonra türbinler ve tesis içi ulaşım yolları için hafriyat yapılmıştır. Türbin betonları döküldükten ve tesis içi ulaşım yollarının yapımı tamamlandıktan sonra çevre hafriyat malzemesi ile düzenlenmiş ve daha sonra hafriyat başlamadan önce kazıma sureti ile alınan ve depolanan bitkisel toprak çalışma yapılan alanların üzerine serilmiştir. T29 Nolu türbinin kuş uçuşu yaklaşık 1000 batısından Zamantı Irmağı, T9 Nolu türbinin kuş uçuşu yaklaşık 725 m kuzeydoğusundan Değirmen Deresi geçmektedir. Söz konusu derelere herhangi bir müdahalede bulunulmamaktadır. AKSU RES projesinin kurulacağı alanının %77 si tarım arazisi olup bu arazinin %85 i şahıs, %15 i hazine arazisidir. Tarım arazisi dışında %11 orman arazisi, %12 si mera vasıflı arazidir. Şahıs arazilerine düşen türbin alanlarında irtifak hakkı sözleşmeleri yapılmıştır. Mera alanları için ise vasıf değişikliği yapılmıştır. Şahıs arazilerinin edinimi pazarlık yöntemi (istekli alıcı istekli satıcı) ile yapılmıştır. Proje sahası yakınında yerleşim yeri olarak Dikme Köy ü bulunmaktadır. Tesis ziyareti sırasında Dikme Köy ü de ziyaret edilmiş ve köy halkı ile projenin olumlu ve olumsuz etkileri hakkında konuşulmuştur. Genel olarak köy halkı proje ile ilgili olumlu düşünceye sahiptir. 4. ETKİ AZALTIM ÖNLEMLERİ VE PROJENİN ÇEVRE YÖNETİM PLANI Mart 2012 itibarı ile projenin fiziki inşası tamamlanmış olup, tesisin devreye alma çalışmaları bitmek üzeredir. Proje ile ilgili tüm türbin kuleleri dikilmiş ve elektrik bağlantıları yapılmış durumdadır ve peyzaj çalışmaları devam etmektedir. Tesise dikilmiş türbinlerin koordinatları aşağıda verilmiştir. Etki azaltıcı önlem planı ve izleme planı aşağıda verilmiştir. Bu planlar projenin çevresel konular ile ilgili ve aynı zamanda gönüllü ÇED raporunu hazırlayan Topçuoğlu Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır. 6

7 Tesise ait koordinatlar TÜRBİNLERİN KOORDİNATLARI (saat yönünde ve sıralı) Y X T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

8 T T T T T T T T T T T T T T T

9 A. ETKİ AZALTICI ÖNLEMLER PLANI Proje Dönemi Konu Etki azaltıcı önlem Sorumlu İnşaat Dönemi Hafriyat atıkları ve bitkisel örtü tabakası Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşaması kapsamında rüzgar türbinlerinin, şalt sahasının ve yol yapımı çalışmaları sırasında toplam m3 hafriyat malzemesi ve 5.263,2 m3 bitkisel toprak oluşacaktır. Arazi üzerindeki örtü tabakası yükleyici yardımı ile kazıma sureti ile alınacaktır. Arazinin hazırlanması ve işletme aşamasında 18 Mart 2004 tarih ve sayılı "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" hükümlerine uyulacaktır. "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"nde verilen standartlara göre çalışma içerisinde eğimi % 5'ten fazla olmayan bir yerde geçici olarak depolanacak ve inşaat çalışmaları sonrasında yeşillendirme çalışmaları amacı ile kullanılacaktır. İnşaat aşamasında yol yapım çalışmaları sırasında oluşacak olan hafriyat ve bitkisel örtü tabakası, yol çalışması yapılan alanların kenarlarına dökülüp yükleyici vasıtası ile sıkılanacak ve bölge florasına uygun olarak belirlenecek olan çalı ve ya ağaç türleri ile yeşillendirilecektir. Böylece yol yapım çalışmaları amacı ile alınan bitkisel toprak ve hafriyat alan içinde tekrar değerlendirilmiş olacaktır. Ayrıca yapılacak olan bitkilendirme ile alan görsel açıdan daha iyi duruma getirilmiş olacaktır. Oluşacak bu hafriyatlar; Çevre/peyzaj düzenlemesinde, Bölgedeki bozuk alanların düzeltilmesinde (eğime bağlı olarak), kullanılacaktır. "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"nde verilen standartlara göre çalışma içerisinde eğimi % 5'ten fazla olmayan bir yerde geçici olarak depolanacak ve inşaat çalışmaları sonrasında yeşillendirme çalışmaları amacı ile kullanılacaktır. Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 9

10 İnşaat aşamasında yol yapım çalışmaları sırasında oluşacak olan hafriyat ve bitkisel örtü tabakası, yol çalışması yapılan alanların kenarlarına dökülüp yükleyici vasıtası ile sıkılanacak ve bölge florasına uygun olarak belirlenecek olan çalı ve ya ağaç türleri ile yeşillendirilecektir. Böylece yol yapım çalışmaları amacı ile alınan bitkisel toprak ve hafriyat alan içinde tekrar değerlendirilmiş olacaktır. Ayrıca yapılacak olan bitkilendirme ile alan görsel açıdan daha iyi duruma getirilmiş olacaktır. Evsel atıksu AKSU RES Projesinin inşaat aşamasında, personelden kaynaklı su kullanımı ve inşaat işleri sırasında direk temellerine harç betonu yapmak için su kullanımı olacaktır. Kişi başına gerekli su miktarı 200 lt/gün alınırsa; 50 işçi için gerek duyulacak su miktarı; 50 N x 200 lt/gün = lt/gün N = 10 m3/gün olacaktır. Tesisin inşaat aşamasında gerekli olacak içme ve kullanma suyu Dikme Köyü nden tankerlerle getirilecektir. Gerek duyulması halinde personelin içme suyu damacanalarla piyasadan temin edilecektir. Hazır beton için gerekli su, beton tedarikçi firma tarafından betonun hazırlandığı yerden temin edilecektir. Oluşacak evsel nitelikli atıksular; Sağlık Bakanlığının Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümleri gereğine uyularak yapılacak olan sızdırmasız fosseptik çukuruna yapılacak olup, fosseptik dolduğunda düzenli aralıklarla en yakın belediye tarafından ücreti karşılığı vidanjör ile çekilecek ve belediye izni ile uygun kanalizasyon sistemine deşarj edilecektir. Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 10

11 Evsel katı atıklar Tozuma Proje kapsamında arazinin hazırlanması ve inşaat aşamasında çalışacak olan personel sayısı yaklaşık 50 kişi olacaktır. Personelden meydana gelecek evsel nitelikli katı atık miktarı, günlük kişi başına üretilen evsel nitelikli katı atık miktarı 1.34kg değeri kullanılarak; 50 kişi x1,34kg/kişi-gün= 67 kg/gün olarak hesaplanmış olup, bu atıklarla ilgili Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uyulacaktır. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin 8.Maddesine uygun olarak bu atıklar, çevreye zarar vermeden bertarafını ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak, çevre kirliliğini önlemek ve ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla ayrı ayrı toplanarak biriktirilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin katı atıkların toplanması ve taşınması ile ilgili dördüncü bölümü 18. Maddesi nde belirtilen esaslara uyularak katı atıklar çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olacak yerlere dökülmeyecek, ağzı kapalı standart çöp kaplarında muhafaza edilerek toplanacaktır. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin 20. Maddesine uygun olarak, görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde gerekli ekipmana sahip en yakın belediye veya belediyeler tarafından ücreti mukabil olarak bertaraf edilecektir. İnşaat aşamasında savurma yapılmadan boşaltma ve doldurma yapılacak, malzeme üstü naylon branda ile kapatılacaktır. Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11

12 Atık yağlar Tehlikeli atıklar İnşaat aşamasında alanda çalışacak çeşitli iş makineleri ve işletme döneminde de tesislerde bulunacak makineekipmanların bakım, onarım, yağlama vb. işlemleri sırasında yağlı üstübü, boş yağlama yağı tenekeleri, yağlı eldiven vb. atıkların açığa çıkması muhtemeldir. Bakım-onarım esnasında hangi işlemlerin yapılacağı ve ne miktarda malzeme kullanılacağı daha önceden belirlenemeyeceğinden, kullanılamaz duruma gelecek bu tür atıkların kesin miktarı da belirlenememiştir. Tesisin inşaat aşamasında araçlardan ve makinelerden kaynaklanacak atık yağlar dolayısıyla oluşacak kirlenmenin önlenebilmesi amacıyla yağ değişimleri esnasında tarih ve 5249 sayılı Petrol Atıkları ve Atık Yağlar Genelgesi hükümlerine uygun şekilde tedbirler alınacak ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) hükümlerine göre bertaraf edilecektir. Ayrıca makinelerin günlük, haftalık ve aylık bakımları düzenli bir biçimde yapılacak ve yağ sızmaları önlenecektir. İnşaat aşamasında alanda çalışacak çeşitli iş makineleri ve işletme döneminde de tesislerde bulunacak makineekipmanların bakım, onarım, yağlama vb. işlemleri sırasında yağlı üstübü, boş yağlama yağı tenekeleri, yağlı eldiven vb. atıkların açığa çıkması muhtemeldir. Bakım-onarım esnasında hangi işlemlerin yapılacağı ve ne miktarda malzeme kullanılacağı daha önceden belirlenemeyeceğinden, kullanılamaz duruma gelecek bu tür atıkların kesin miktarı da belirlenememiştir. Tesisin inşaat aşamasında oluşması muhtemel tehlikeli atıklar tarih ve sayılı de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne ( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ABB Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 12

13 Gürültü İş ve işçi sağlığı ve güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) hükümlerine göre bertaraf edilecektir. Proje kapsamında kullanılan iş makinelerinin lastik değişimleri yeterli altyapıya sahip olan yetkili servislerde gerçekleştirilmektedir. Ancak saha içerisinde lastik değiştirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda, ortaya çıkan kullanılmış lastikler tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de değişikliği ile yayımlanan Ömrünü tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği uyarınca bertaraf edilecektir. Saha içerisinde lastik değiştirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda, ortaya çıkan kullanılmış lastikler, Ömrünü Tamamlamış Lastikler (ÖTL) ücretsiz olarak satın aldığı noktaya iade edilerek, geri dönüşümlerine katkıda sağlanılacaktır. Söz konusu proje kapsamında kullanılacak iş Makinelerinden kaynaklı Oluşacak gürültü yönünden incelendiğinde gürültü hesaplamaları, tüm iş makinelerinin bir arada çalışacağı düşünülerek en kötü duruma göre yapılmış olup; AKSU RES projesinin arazi hazırlık ve inşaat aşaması kapsamında kullanılacak olan iş makinelerinden kaynaklı mesafeye göre toplam ses düzeyi 100 metreden sonra izin verilen değerin (70 dba) altına düşmektedir. Söz konusu proje kapsamında yapılan hesaplar iş makinelerinin aynı anda çalışacağı kabulü ile yapılmıştır. Ancak söz konusu iş makineleri ve nakliye araçları gün içinde farklı zamanlarda ve farklı yerlerde kullanılacaktır. Dolayısıyla proje kapsamında yer alan yerleşim yerlerine olumsuz bir etki söz konusu olmayacaktır. Projenin inşaat aşamasında olabilecek muhtemel kazalara karsı öncelikle isçilerin eğitilmesi ve bilgilendirilmesi sağlanacaktır. İşçilerin olası kazalardan etkilenmesi durumuna karşı saha içerisinde personel için yapılacak geçici binada gerekli tüm ilk yardım malzemeleri bulundurulacaktır. Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 13

14 Kaza anında kazazedenin proje sahasına en yakın sağlık gruplarına ulaştırılması sağlanacaktır. Mart 2012 İtibariyle Mevcut Durum (projenin fiziki inşası tamamlan mış olup, tesisin devreye alma çalışmaları bitmek üzeredir) Hafriyat atıkları ve bitkisel örtü tabakası Proje kapsamında yapılan hafriyat çalışmaları iş makineleri ile kazıma yoluyla yapılmıştır. Türbin yerlerinde yapılan hafriyat çalışmaları sırasında bitkisel toprak sıyrılarak alınmıştır. Daha sonra türbinler için hafriyat yapılmıştır. Türbin betonları döküldükten sonra ise çevresi hafriyat malzemesi ile düzenlenerek daha sonra alınan bitkisel toprak üzerine serilmiştir. Yol çalışmaları çerçevesinde üzerinde yer olan bitkisel toprak sıyrılarak alınmış ve daha sonra yol çalışmaları sonucu ortaya çıkan hafriyat malzemesi ise yol kenarlarına serildikten sonra yükleyici vasıtasıyla sıkıştırılmış ve sıyrılarak alınan bitkisel toprak üzerine serilmiştir. Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Evsel atıksu AKSU RES Projesinin işletme aşamasında, personelden kaynaklı su kullanımı olmaktadır. Kişi başına gerekli su miktarı 200 lt/gün ve 20 personel için gerek duyulacak su miktarı; 20 N x 200 lt/gün = 4000 lt/gün N = 4 m3/gün dür. İçme ve kullanma suyu Dikme Köyü nden tankerlerle getirilmektedir. Oluşan evsel nitelikli atıksular; Sağlık Bakanlığının Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümleri gereğine uyularak sızdırmasız fosseptik çukuruna doldurulmakta ve dolduğunda düzenli aralıklarla en yakın belediye tarafından ücreti karşılığı vidanjör ile çekilmekte ve belediye izni ile uygun kanalizasyon sistemine deşarj Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 14

15 edilmektedir. Evsel katı atıklar Atık yağlar Evsel nitelikli katı atık miktarı; 20 kişi x1,34kg/kişi-gün= 26,8 kg/gün dür. Bu atıklarla ilgili Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uyulmaktadır. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin 8.Maddesine uygun olarak bu atıklar, çevreye zarar vermeden bertarafını ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak, çevre kirliliğini önlemek ve ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla ayrı ayrı toplanmakta ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin katı atıkların toplanması ve taşınması ile ilgili dördüncü bölümü 18. Maddesi nde belirtilen esaslara uyularak katı atıklar çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olacak yerlere dökülmemekte, ağzı kapalı standart çöp kaplarında muhafaza edilerek toplanmaktadır. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin 20. Maddesine uygun olarak, görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde gerekli ekipmana sahip en yakın belediye veya belediyeler tarafından ücreti mukabil olarak bertaraf edilmektedir. Temiz enerji sistemlerinde rüzgar türbini dışında hareketli parçası olan ekipman bulunmadığından teferruatlı ve masraflı bakımlar gerekmemektedir. Rüzgar türbini senede bir kez yağlama ihtiyacı olup olmadığının kontrolü için açılacak, aksamı kontrol edilecektir. Türbin bakımından çıkacak atık; 300 litre civarındaki tek dişli kutusu yağıdır. Dişli kutusu yılda bir kez değiştirilmektedir. Tesisin işletme aşamasında araçlardan ve makinelerden kaynaklanacak atık yağlar dolayısıyla oluşacak kirlenmenin Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ABB 15

16 Tehlikeli atıklar İş ve işçi sağlığı ve güvenliği önlenebilmesi amacıyla yağ değişimleri esnasında tarih ve 5249 sayılı Petrol Atıkları ve Atık Yağlar Genelgesi hükümlerine uygun şekilde tedbirler alınarak ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) hükümlerine göre bertaraf edilmektedir. Ayrıca makinelerin günlük, haftalık ve aylık bakımları düzenli bir biçimde yapılmaktadır. İşletme aşamasında alanda çalışacak çeşitli iş makineleri ve işletme döneminde de tesislerde bulunan makineekipmanların bakım, onarım, yağlama vb. işlemleri sırasında yağlı üstübü, boş yağlama yağı tenekeleri, yağlı eldiven vb. atıkların açığa çıkmaktadır. Bakım-onarım esnasında hangi işlemlerin yapılacağı ve ne miktarda malzeme kullanılacağı daha önceden belirlenemeyeceğinden, kullanılamaz duruma gelecek bu tür atıkların kesin miktarı da belirlenememiştir. Tesisin işletme aşamasında oluşması muhtemel tehlikeli atıklar tarih ve sayılı de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne ( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) hükümlerine göre bertaraf edilmektedir. İşletme aşamasında oluşabilecek muhtemel kazalara karsı öncelikle personel eğitilmiş ve bilgilendirilmiştir. Personelin olası kazalardan etkilenmesi durumuna karşı saha içerisinde personel için yapılacak geçici binada gerekli tüm ilk yardım malzemeleri bulundurulmaktadır. Kaza anında kazazedenin proje sahasına en yakın sağlık gruplarına ulaştırılması sağlanacaktır. Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 16

17 İşletme Dönemi İş ve işçi sağlığı ve güvenliği Evsel atıksu İşletme aşamasında olabilecek muhtemel kazalara karsı öncelikle personelin eğitilmesi ve bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Personelin olası kazalardan etkilenmesi durumuna karşı saha içerisinde personel için yapılacak geçici binada gerekli tüm ilk yardım malzemeleri bulundurulacaktır. Kaza anında kazazedenin proje sahasına en yakın sağlık gruplarına ulaştırılacaktır. AKSU RES Projesinin işletme aşamasında, personelden kaynaklı su kullanımı olacaktır. Kişi başına gerekli su miktarı 200 lt/gün alınırsa; 20 personel için gerek duyulacak su miktarı; 20 N x 200 lt/gün = 4000 lt/gün N = 4 m3/gün olacaktır. İçme ve kullanma suyu Dikme Köyü nden tankerlerle getirilecektir. Gerek duyulması halinde personelin içme suyu damacanalarla piyasadan temin edilecektir. Oluşacak evsel nitelikli atıksular; Sağlık Bakanlığının Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümleri gereğine uyularak yapılacak olan sızdırmasız fosseptik çukuruna yapılacak olup, fosseptik dolduğunda düzenli aralıklarla en yakın belediye tarafından ücreti karşılığı vidanjör ile çekilecek ve belediye izni ile uygun kanalizasyon sistemine deşarj edilecektir. Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 17

18 Evsel katı atıklar İşletme aşamasında personel sayısı yaklaşık 20 kişi olacaktır. Personelden meydana gelecek evsel nitelikli katı atık miktarı, günlük kişi başına üretilen evsel nitelikli katı atık miktarı 1.34kg değeri kullanılarak Evsel nitelikli katı atık miktarı; 20 kişi x1,34kg/kişi-gün= 26,8 kg/gün olacaktır. Bu atıklarla ilgili Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uyulacaktır. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin 8.Maddesine uygun olarak bu atıklar, çevreye zarar vermeden bertarafını ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak, çevre kirliliğini önlemek ve ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla ayrı ayrı toplanarak biriktirilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin katı atıkların toplanması ve taşınması ile ilgili dördüncü bölümü 18. Maddesi nde belirtilen esaslara uyularak katı atıklar çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olacak yerlere dökülmeyecek, ağzı kapalı standart çöp kaplarında muhafaza edilerek toplanacaktır. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin 20. Maddesine uygun olarak, görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde gerekli ekipmana sahip en yakın belediye veya belediyeler tarafından ücreti mukabil olarak bertaraf edilecektir. Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 18

19 Atık yağlar Tehlikeli atıklar Temiz enerji sistemlerinde rüzgar türbini dışında hareketli parçası olan ekipman bulunmadığından teferruatlı ve masraflı bakımlar gerekmez. Belirli aralıklarla akü kutup başlarında oksitlenme olup olmadığı kontrol edilecek, akülerin voltajı basit bir voltmetre ile ölçülecektir. Rüzgar türbini senede bir kez yağlama ihtiyacı olup olmadığının kontrolü için açılacak, aksamı kontrol edilecektir. Türbin bakımından çıkacak atık; 300 litre civarındaki tek dişli kutusu yağıdır. Dişli kutusu yılda bir kez değiştirilecektir. Tesisin işletme aşamasında araçlardan ve makinelerden kaynaklanacak atık yağlar dolayısıyla oluşacak kirlenmenin önlenebilmesi amacıyla yağ değişimleri esnasında tarih ve 5249 sayılı Petrol Atıkları ve Atık Yağlar Genelgesi hükümlerine uygun şekilde tedbirler alınacak ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) hükümlerine göre bertaraf edilecektir. Ayrıca makinelerin günlük, haftalık ve aylık bakımları düzenli bir biçimde yapılacak ve yağ sızmaları önlenecektir. İşletme aşamasında alanda çalışacak çeşitli iş makineleri ve işletme döneminde de tesislerde bulunacak makineekipmanların bakım, onarım, yağlama vb. işlemleri sırasında yağlı üstübü, boş yağlama yağı tenekeleri, yağlı eldiven vb. atıkların açığa çıkması muhtemeldir. Bakım-onarım esnasında hangi işlemlerin yapılacağı ve ne miktarda malzeme kullanılacağı daha önceden belirlenemeyeceğinden, kullanılamaz duruma gelecek bu tür atıkların kesin miktarı da belirlenememiştir. Tesisin işletme aşamasında oluşması muhtemel tehlikeli atıklar tarih ve sayılı de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne ( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ABB Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 19

20 Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) hükümlerine göre bertaraf edilecektir. Kapanış Söz konusu projenin ömrü 25 yıl olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında ömrü tamamlanan ekipmanlar yenilenerek yeniden işletmeye alınacaktır. İşletme faaliyete kapandıktan sonra direkler sökülecek ve direklerin kapladığı alanlar doğal haline getirilecektir Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 20

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154 kv Ilgın TM TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Ilgın TM ÇEVRE YÖNETİM PLANI (KONYA İLİ ) ANKARA AĞUSTOS 2009 1 TEİAŞ 154 kv Ilgın TM BÖLÜM - 1 GENEL İLKELER 2 TEİAŞ 154

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S.

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU ARAZİ TEMİN RAPORU AREM

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE Bu doküman, Söke Rüzgar Enerji Santrali Projesi nin (Söke RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak

Detaylı

İÇDAŞ BİGA RES PROJESİ BİLGİLENDİRME NOTU

İÇDAŞ BİGA RES PROJESİ BİLGİLENDİRME NOTU İÇDAŞ BİGA RES PROJESİ BİLGİLENDİRME NOTU PROJENİN AMACI Projenin amacı rüzgar enerjisinden elektrik üretmek, ham madde sıkıntısı ve dışa bağımlılığı azaltmak, enerji üretiminde pörtföy çeşitliliği yaratmaktır.

Detaylı

PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ÇEVRE YÖNETİM PLANI GİRESUN İLİ, ÇAMOLUK İLÇESİ ANKARA

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv PANCAR TM (İZMİR İLİ ) İZMİR ANKARA-OCAK 2009 154 kv PANCARTM BÖLÜM - 1 GENEL İLKELER 1 154 kv PANCARTM Çevresel Yükümlülük ve İlkeler 2872 sayılı Çevre

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur.

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur. 7. ÇEVRESEL ETKİLER 7.1. Mevcut Şartlardaki Çevrenin Özellikleri Önerilen tesisleri, Karadeniz bölgesi, Kastamonu ili sınırlarında, Kastamonu E31-a3 numaralı 1/25000 ölçekli haritada 4 634 000 4 636 000

Detaylı

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır.

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ----------------------------------------------------- Temizlik İşleri Personeli, 1 Temizlik İşleri Müdür Vekili, 1 Çevre Mühendisi, 1 Temizlik Çavuşu, 4 Kadrolu Memur, 16 Daimi

Detaylı

SARES 22,5 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ

SARES 22,5 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ SARES 22,5 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ Bu doküman, Sares Rüzgâr Enerji Santrali nin (Sares RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır

Detaylı

BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU

BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU BGT Mavi Enerji Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret SU KENARI HİDROELEKTRİK SANTRALİ BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

AYVACIK 5 MW Rüzgar Enerji Santrali

AYVACIK 5 MW Rüzgar Enerji Santrali AYVACIK 5 MW Rüzgar Enerji Santrali Bu doküman, Ayvacık Rüzgar Enerji Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

KİLLİK Rüzgar Enerji Santrali

KİLLİK Rüzgar Enerji Santrali KİLLİK Rüzgar Enerji Santrali Bu doküman, Killik Rüzgar Enerji Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye ait Proje

Detaylı

GÖK HES. GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v70. Public Disclosure Authorized

GÖK HES. GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v70. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized GÖK HES GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU E2065

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ Ahmet ÇELİK Daire Başkan Yardımcısı 02/ Kasım / 2016 RES İZİNLERİ Orman Kanunu ve Orman Kanununun 17/3 ve 18 İnci Maddelerinin Uygulama

Detaylı

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr SUNUM PLANI 1. RES lerin Enerji Sektöründeki Durumu 2. Strateji Hedeflerimiz 3. RES Yatırım Süreci

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat Hulusi KARA Grup Başkanı Sunum Planı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyelimiz ve Mevcut Durum İzmir ve Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin

Detaylı

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisine olan ihtiyaç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden

Detaylı

SARAY 4,0 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ

SARAY 4,0 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ SARAY 4,0 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ Bu doküman, Saray Rüzgar Enerji Santrali nin (Saray RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/745 06/08/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi PLASKO PLASTİK SAN.VE TİC. A.Ş. LÜLEBURGAZ ŞUBESİ TURGUTBEY KÖYÜ YOLU KULİŞ MEVKİİ LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ İlgi: (a) 23/07/2014 tarihli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1595 25/11/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EFE ALÜMİNYUM SAN VE TİC LTD ŞTİ KIRKLARELİ ŞUBESİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 6.CAD NO:8 KIRKLARELİ MERKEZ

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/683 18/01/2013 Konu: Çevre İzin Belgesi PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş (Bakır Madeni ve Zenginleştirme Tesisi) Madenköy/Siirt MADENKÖY/ŞİRVAN ŞİRVAN

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27049 RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

YÖNETMELİK. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 17 Mayıs 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27231 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

KAPIDAĞ 34 MW Rüzgar Enerji Santrali

KAPIDAĞ 34 MW Rüzgar Enerji Santrali KAPIDAĞ 34 MW Rüzgar Enerji Santrali Bu doküman, Kapıdağ Rüzgar Enerji Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Bandırma RES- Akçalar TM EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Bandırma RES- Akçalar TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI (BALIKESİR- BURSA İLLERİ) ( BALIKESİR- BURSA ) ANKARA

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S.

AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S. AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU 1. Proje Hakkında Bilgi Alt Proje Adı ve Yeri Proje Sponsoru ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU ILK ENERJİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/181 19/01/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi Gurup Plastik İnş. Taah. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Hurdacılar Sitesi Atatürk Cad. No:585 YENİMAHALLE / ANKARA İlgi: (a) 04/04/2014

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN SİNOP ERFELEK BALIFAKI GÖLETİ VE SULAMA PROJESİ ÇED MUAFİYET İÇİN PROJE ÖZETİ SİNOP İLİ ERFELEK İLÇESİ BALIFAKI

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/48360 24.11.2014 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği HALİL KAYIKCI ATIK GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOZLUK MAH. 1 NOLU CAD. NO:3 ERENLER/SAKARYA İlgi: 02.10.2014

Detaylı

İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ SEFERİHİSAR ENERJİ A.Ş. SEFERİHİSAR RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ

İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ SEFERİHİSAR ENERJİ A.Ş. SEFERİHİSAR RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ SEFERİHİSAR ENERJİ A.Ş. SEFERİHİSAR RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN ARAŞTIRMA

Detaylı

EGEMEN HİDROELEKTRİK SANTRALİ

EGEMEN HİDROELEKTRİK SANTRALİ EGEMEN HİDROELEKTRİK SANTRALİ Bu doküman, Egemen Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye ait Proje

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 1. Proje Hakkında Bilgi ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Adı ve Konumu Proje Sponsoru Proje Maliyeti Kurulu Güç Temel Uygulama Tarihleri EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir.

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı İstanbul, Kasım 2014 Son 10 Yılda Gelinen Nokta(2003-2013) Elektrik tüketimi yaklaşık 2 kat artışla 245 milyar

Detaylı

1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Eğirdir İlçesi, Balkırı köyü 157 ada 19 nolu parsel içerisinde kalan alanı kapsamaktadır. Çalışma alanı, M25-C-3-A nolu

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Açıklığı ve tutarlılığı sağlamak adına bu bölümde; ÇED raporlarında

Detaylı

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak,

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak, ÖZEL TEKNİK Çevresel ve sosyal yönetim eylemlerine ÇEVRE VE SOSYAL Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Planı kapsamında yer alan tüm format, ŞARTNAME VE rehberlik ve yapım aşamasında YÖNETİM plan ve dokümanların

Detaylı

Camlica III Hidroelektrik Santrali Camlica Elektrik Uretim A.S. CEVRE YONETIM PLANI

Camlica III Hidroelektrik Santrali Camlica Elektrik Uretim A.S. CEVRE YONETIM PLANI Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized E2065 v58 Camlica III Hidroelektrik Santrali Camlica Elektrik Uretim A.S. CEVRE YONETIM

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Sorgun- Boğazlıyan TM EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Sorgun- Boğazlıyan TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI (YOZGAT İLİ ) YOZGAT ANKARA MAYIS 2009 1 154 kv Sorgun-

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155.01/188 06/03/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi GÜLCAN METAL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Veliköy Sanayi Bölgesi, Osman Uzun Cad. ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ İlgi: (a) 10/03/2011

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

CAMLICA HES, KAYSERI ILI, ZAMANTI NEHRI ARAZI EDINIMI IÇIN RAPOR FORMU / PORTFOLYO PROJELERININ SOSYAL ETKILERI

CAMLICA HES, KAYSERI ILI, ZAMANTI NEHRI ARAZI EDINIMI IÇIN RAPOR FORMU / PORTFOLYO PROJELERININ SOSYAL ETKILERI RP762 v23 CAMLICA HES, KAYSERI ILI, ZAMANTI NEHRI ARAZI EDINIMI IÇIN RAPOR FORMU / PORTFOLYO PROJELERININ SOSYAL ETKILERI Arazi Edinimi için Rapor Formu / Portfolyo Projelerinin Sosyal Etkileri Alt-Projenin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/51306 12.05.2015 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği CAN VARİL SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. ŞEKERPINAR MAH.MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ AYÇİÇEK SK.NO:40-42 ÇAYIROVA / KOCAELİ ÇAYIROVA/KOCAELİ

Detaylı

ENERJİ AMAÇLI RÜZGAR ÖLÇÜMÜNDE İZLENECEK YOL

ENERJİ AMAÇLI RÜZGAR ÖLÇÜMÜNDE İZLENECEK YOL ENERJİ AMAÇLI RÜZGAR ÖLÇÜMÜNDE İZLENECEK YOL 1.Optimum ölçüm yerinin tespit edilmesi 2.Ölçüm yüksekliğinin belirlenmesi 3.Direk tipi ve kalitesinin seçilmesi 4.Ölçülecek parametrelerin ve cihaz sayılarının

Detaylı

2007 YILI ELEKTRİK ÜRETİMİ KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI

2007 YILI ELEKTRİK ÜRETİMİ KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI YENİLENEBİLİR ENERJİ MEVZUATI Elekon ve Otomasyon 2008 Fuarı ANKARA Kapsam 1. Elektrik Kurulu Güç ve Enerji Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı 2. Yenilenebilir Enerji Mevzuatı ve Sağlanan Teşvikler 3.

Detaylı

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 İçindekiler Tablosu 19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 19.3.1 Mekansal Kapsam... 2 19.3.2 Zamansal Kapsam... 2 19.3.3 Değerlendirme

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/1766 25/10/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi TÜRDAN GIDA TEKSTİL MAKİNA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. GÜZELYURT MAH. 5754 SOK. 11/A YUNUSEMRE / MANİSA İlgi: (a) 27/08/2015 tarihli ve

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

GOK HES CEVRE YONETIM PLANI

GOK HES CEVRE YONETIM PLANI Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized GOK HES CEVRE YONETIM PLANI İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN TANITIMI 2. ÖNLEMLER PLANI 3. İZLEME

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ 1- AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 1.1. Ambalaj Üretimi yapılıyor mu? 1.2. Üretimi yapılan ambalajların cinsleri nelerdir? (cam, karton, metal) 1.3. Üretimi yapılan ambalajlar geri kazanılabilir

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

KALE ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş.

KALE ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş. KALE ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş. DİLEK RES KAHRAMANMARAŞ İLİ, ANDIRIN İLÇESİ, KAPAKTEPE KIRANTEPE ALANLI KÖYÜ MEVKİİ KAHRAMANMARAŞ - 2009 PROJE SAHİBİNİN ADI KALE ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş. ADRESİ

Detaylı

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce İÇERİK Enerji Kaynakları HES Faaliyetlerinin Aşamaları Düzce İlindeki HES Faaliyetleri Karşılaşılan Çevresel Sorunlar Çözüm

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Hisar-Kazan EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Hisar- Kazan EİH (154 kv Hisar- Kazan Enerji İletim Hattı) ÇEVRE YÖNETİM PLANI (ANKARA İLİ ) ANKARA ANKARA HAZİRAN 2009 1 154

Detaylı

ATAġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ATAġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ATAġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Ataşehir Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğü; 14.04.2009 tarihinde kurulmuş olup, 2872 sayılı ÇEVRE KANUNU

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard.

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Türkiye de Rüzgar Enerjisi Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Akış Ülkemizde rüzgar enerjisi Destekleme Mekanizmaları Lisanslı Elektrik Üretim Tesisleri Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri Ülkemizde Rüzgar

Detaylı

YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR

YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR TÜRKİYE RÜZGAR R ENERJİSİ POTANSİYEL YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR RÜZGAR ENERJİSİ VE SANTRALLERİ SEMİNERİ Rahmi Koç Müzesi Konferans Salonu - İstanbul (27 MAYIS 2011) MUSTAFA ÇALIŞKAN Makine Yüksek Mühendisi

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ HİBRİT ENERJİ SANTRALİ ve 100 kw RÜZGAR TÜRBİNİ UYGULAMASI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ HİBRİT ENERJİ SANTRALİ ve 100 kw RÜZGAR TÜRBİNİ UYGULAMASI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ HİBRİT ENERJİ SANTRALİ ve 100 kw RÜZGAR TÜRBİNİ UYGULAMASI Doç. Dr. Selim SOLMAZ Gediz Üniversitesi Makine Müh. Bölümü selim.solmaz@gediz.edu.tr SUNUM PLANI Motivasyon Proje Geçmişi

Detaylı

Dünyamız temiz enerji kullanmak zorunda. Türkiye temiz enerji kullanmak zorunda.

Dünyamız temiz enerji kullanmak zorunda. Türkiye temiz enerji kullanmak zorunda. Dünyamız temiz enerji kullanmak zorunda. Türkiye temiz enerji kullanmak zorunda. Samimi olmak zorundayız... Herkes doğaya dönmek istiyor, ama kimse yürümek istemiyor. ~Werner Mitsch Biz temiz enerjiden

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ KIRIKKALE ENERJİ İLETİM HATTI PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD..ŞTİİ..

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP0?()16 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 U 2 > ~ GU02/2015 Konu: Manavgat 215 ada 1 parsel, 216 ada 1

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Belediyenin Atık Toplama Protokolü Süreci Protokol Çalışmasının Yapılması Mevcut Firmalarla Devam Edilecek mi? E Protokolün Yenilenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. MURATLI REGÜLÂTÖRÜ, HES & BETON SANTRALİ PROJESİ. ÇEVRE YÖNETİM PLANI ve İZLEME PLANI

ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. MURATLI REGÜLÂTÖRÜ, HES & BETON SANTRALİ PROJESİ. ÇEVRE YÖNETİM PLANI ve İZLEME PLANI Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. MURATLI REGÜLÂTÖRÜ, HES & BETON SANTRALİ PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM

Detaylı

1 MW Lisanssız GES Projeleri

1 MW Lisanssız GES Projeleri 1 MW Lisanssız GES Projeleri Projelendirme aşamaları müşterinin talebiyle başlayan Güneş Enerjisinden elektrik üretmek için Güneş Enerjisi Santrali kurmaktadır. Projenin uygulanabileceği bir yer belirleyen

Detaylı

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI Mustafa Orçun ÖZTÜRK mustafaozturk@kosbi.org.tr ÖZET Günümüzde fosil yakıtlarının sonunun gelecek olması maliyetlerinin fazla olması ve

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv YILDIZTEPE TM - ÇAĞLAYAN GIS TM YER ALTI KABLOSU ÇEVRE YÖNETİM PLANI (İSTANBUL İLİ) ANKARA-AĞUSTOS 2009 (Final) YER ALTI KABLOSU ÇEVRE YÖNETİM PLANI

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

T.C. ADANA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Sayı: / /01/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi

T.C. ADANA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Sayı: / /01/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi Sayı: 90438820-155/58303 14/01/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi HELMED SAĞLIK ÜRÜNLERİ GIDA İTH. İHR. ÜR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SARIHAMZALI MAH. 47011 SOKAK, NO:15/A SEYHAN / ADANA İlgi: (a)

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ)

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) 1. ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ Firma İsmi : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası/Vergi Dairesi : İşletme Sahibi(Yetkili Kişi) : Tel: 0534

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 3 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28517 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 22/1/2003 tarihli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1444 09/10/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi NİĞDE PLASTİK ANONİM ŞİRKETİ KARMA O.S.B. ANKARA YOLU ÜZERİ 9 KM BOR / NİĞDE İlgi: (a) 17/09/2012 tarihli ve 22401

Detaylı

Borusan EnBW Enerji ÇEVREYE DUYARLI SANTRAL YERLEŞİMİ VE ÇEVRE YERLEŞİM BÖLGELERİNİN HALKLARI İLE İLİŞKİLER

Borusan EnBW Enerji ÇEVREYE DUYARLI SANTRAL YERLEŞİMİ VE ÇEVRE YERLEŞİM BÖLGELERİNİN HALKLARI İLE İLİŞKİLER Borusan EnBW Enerji ÇEVREYE DUYARLI SANTRAL YERLEŞİMİ VE ÇEVRE YERLEŞİM BÖLGELERİNİN HALKLARI İLE İLİŞKİLER Emel Yaşaroğlu 4. İzmir Rüzgâr Sempozyumu, 29.09.2017 Borusan ve EnBW Ortaklığı 2009 da kuruldu

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ Kemal YILDIR Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı TÜREK, İstanbul Kasım 2013 ANA FAALİYET KONULARI Türkiye Elektrik Sistemini yönetmek Türkiye

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI ve HES

YUSUFELİ BARAJI ve HES YUSUFELİ BARAJI ve HES Projenin Tanımı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi; Doğu Karadeniz Bölgesi nde, Çoruh Nehri üzerinde yer almaktadır. Çoruh Türkiye sınırları içinde 390 km lik bir

Detaylı

İLK ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

İLK ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized İLK ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GÜZELÇAY I-II HİDROELEKTRİK SANTRALİ

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

ÜLKEMİZDE RÜZGAR ENERJİ BAŞVURULARI GEREKÇE, USUL VE BAZI GERÇEKLER. Burak Tevfik DOĞAN, Uğur AKBULUT, Olcay KINCAY

ÜLKEMİZDE RÜZGAR ENERJİ BAŞVURULARI GEREKÇE, USUL VE BAZI GERÇEKLER. Burak Tevfik DOĞAN, Uğur AKBULUT, Olcay KINCAY ÜLKEMİZDE RÜZGAR ENERJİ BAŞVURULARI GEREKÇE, USUL VE BAZI GERÇEKLER Burak Tevfik DOĞAN, Uğur AKBULUT, Olcay KINCAY RÜZGAR Rüzgar nedir? Rüzgarı etkileyen faktörler Türbülans Tepe etkisi Tünel etkisi Rüzgar

Detaylı