Aksu Rüzgar Enerjisi Santralı Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A. Ş. ÇEVRE YÖNETİM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aksu Rüzgar Enerjisi Santralı Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A. Ş. ÇEVRE YÖNETİM PLANI"

Transkript

1 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Aksu Rüzgar Enerjisi Santralı E2682 V. 8 Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A. Ş. Public Disclosure Authorized ÇEVRE YÖNETİM PLANI Public Disclosure Authorized

2 1. PROJENİN TANIMI Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Kayseri İli Yahyalı İlçesi, Dikme Mevkii nde tesis ettiği ve işleteceği 72 MW kurulu güç kapasiteli bir rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santralidir. Aksu RES her biri 2 MW kurulu güç kapasiteli, 100 metre kanat çaplı ve 80 metre kule yükseklikli 36 adet Vestas 2.0 V100 HH80 rüzgar türbininden oluşmaktadır. Üretilen enerjinin ulusal şebekeye bağlantısının sağlanabilmesi için üretilen enerjinin 6,3 kv den 154 kv ye yükseltileceği trafolar, açık ve kapalı şalt sahası, merkezi kontrol birimlerinin olduğu idari bina, tesis içi ulaşım yolları ve üretilen enerjinin Çamlıca 1 HES TM üzerinden ulusal şebekeye bağlanabilmesi için gerekli takribi 12 km uzunluğunda 154 kv geriliminde enerji nakil hatları da proje konusu yatırım kapsamındadır. Proje sahasına ulaşım mevcut yollar üzerinden sağlanmaktadır. Dolayısı ile proje sahasına ulaşım için herhangi bir ulaşım yolu inşa edilmemiştir. Proje kapsamında sadece toplam 9,5 km tesis içi ulaşım yollu inşa edilmiştir. Firma, Aksu RES yatırımına Haziran 2011 itibarı ile başlamıştır. Tesisin fiziki inşası bitmiş olup; Mart 2012 itibariyle devreye girecektir. Bu rapor tesis ziyareti sırasında isteyen 3. şahısların da rahatlıkla görebileceği tesis idari binasında bulunan panoya asılacaktır. Firmaya yollanan draft raporun tesis ziyareti sırasında ilgili panoda asılı olduğu tarafımızca tespit edilmiştir. Aksu Temiz Enerji RES Genel Bilgiler İli : Kayseri İlçesi : Yahyalı Mevkii : Dikme Tipi : Rüzgar Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali Yatırımcı : Aksu Temiz Enerji Elektrik Ürt. San. ve Tic. A.Ş. Teknik Bilgiler Kurulu Güç : 72 MW Türbin Sayısı : 36 Türbin Markası Modeli : Vestas 2.0 V100 HH80 Enerji Nakil Hattı Gerilimi, Uzunluğu : 154 kv, 11 km Ulusal Şebekeye Bağlandığı TM : Çamlıca 1 HES TM Firma nın her biri 2 MW olmak üzere 36 türbin ve 72 MW kurulu güç için EPDK dan alınmış 29/11/2007 tarih ve EÜ/ /1015 lisans numaralı Üretim Lisansı mevcuttur. Lisansın süresi 29/11/2007 tarihinden itibaren 49 yıldır. Firmanın konu proje için Kayseri Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü nden 03/11/2009 tarih ve 2009/53 karar numaralı ÇED Gerekli Değildir kararı bulunmaktadır. Proje ile üretilecek elektrik enerjisinin ulusal şebekeye iletilmesi için tesis edilmiş 12 km lik enerji nakil hattı için Kayseri Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü nden 11/10/2011 tarih ve 2009/53 karar numaralı ÇED Gerekli Değildir kararı bulunmaktadır. Firma Kredi değerlendirme konusu proje ile ilgili ÇED Gerekli Değildir kararı almış olmasına rağmen, projenin olası çevresel risklerini değerlendirmek için gönüllülük esası ile Topçuoğlu Mad. San. ve Ticaret Ltd. Şti. ye ÇED raporu hazırlatmıştır. 2

3 Aksu Temiz Enerji RES i İç Anadolu Bölgesi nin güneyi ile Akdeniz Bölgesi nin kuzey sınırında, Kayseri ili Yahyalı ilçesi sınırlarında yer almaktadır. Daha detaylı haritalar aşağıda verilmektedir. 3

4 2. PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HALKIN BİLGİLENDİRİLMESİ TOPLANTILARINA AİT BİLGİLER Projenin etki alanı Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Dikme Mevkiini kapsamaktadır. EPDK tarih ve 1570/10 sayılı karar ile kamulaştırma kararı almıştır. Yerel halk, sivil toplum kuruluşları ve politikacıların davet edildiği halkın katılımı toplantısı Yahyalı İlçesinde Belediye Düğün Salonunda 16 Haziran 2011 Perşembe günü saat 14:00 da yapılmıştır. Toplantının açılışı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunu hazırlayan Topçuoğlu Madencilik Ltd. Şti nden Gülnur Zorlutuna tarafından yapılmıştır. Kendisi ÇED raporuna dayalı olarak hazırlamış olan proje ile ilgili bir sunum yapmış ve sunumda genel olarak proje ve özel olarak da rüzgar türbinlerinin çevreye olan olası etkileri hakkında bilgi verildi. Ses ve gürültü, inşaattan kaynaklanacak hafriyat, atıklar, fauna ve floraya etkiler, kuş göç yolları, proje alanının yerleşimi gibi konularda açıklamalar yapılmıştır. Toplantı ile ilgili tutanaklar tutulmuş ve fotoğraf çekilmiştir. Halkın katılımı toplantı fotoğrafları, toplantı tutanakları, katılımcı listesi Ek:1 de verilmiştir. 3. PROJE SAHASI İLE İLGİLİ BİLGİLER VE POTANSİYEL ETKİLER Tesise en yakın yerleşim yeri Dikme Köyüdür. Dikme Köyü ne en yakın mesafeye dikilecek türbinin köydeki en yakın eve olan uzaklığı takribi 600 metredir. Dolayısı ile tesis faaliyete geçtiğinde oluşacak gürültünün çevre sakinleri üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağı öngörülmektedir. Söz konusu proje rüzgar enerji santrali projesi olup kırma-eleme tesisi ve hazır beton tesisi bulunmamaktadır. Proje kapsamında gerek duyulan beton malzemesi Dikme Köyünde bulunan Fatih Beton dan tedarik edilmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ornitoloji Araştırma Merkezi, Uzman Ornitolog u Kiraz Erciyas tarafından Ekim 2009 tarihinde hazırlanan Ornitojoji Raporu Ek:2 de verilmiştir. Raporun Sonuç ve Değerlendirme bölümünde yer alan bulgular şunlardır: Proje alanı ana göç rotalarından uzakta konumlanmakta olup, ülkemizde yer alan 3 dar boğazın her birinden oldukça uzakta yer almaktadır. Rüzgar enerji türbinlerinin işletilmesi ve inşasının yerli kuşlar üzerindeki etkisi oldukça küçük olup dikkate alınmayacak ölçüdedir. Alanın sulak alan özelliği göstermemesi ve ördek ve kaz gibi su kuşları ile kıyı kuşları için önem arz etmemesi nedeniyle de proje alanı bu türlere tehlike arz etmemektedir. Alan seçimi kışlayan türler için de doğrudur. Alan, karga gibi kuş türlerinin günlük beslenmek için uçuş hareketlerine de bariyer oluşturmamaktadır. Türbin seçimlerinde de kafes tipi kule seçimi yerine boru tipi kule seçimi de olumsuz etkileri azaltmaktadır. Türbin sayısının da çok fazla olmaması olumsuzlukları azaltmaktadır. Rotor kanatlarının kırmızı reflektör ile işaretlenmesi de kuşlara uyarıcı etkisi olacağından olumsuz etkiyi azaltacaktır. Yukarıda verilen bilgiler ışığında alandaki kuş durumu dikkate alınırsa alan seçiminin kuşlar açısından olumsuz etki göstermeyecek bir alan olduğu ortaya çıkmaktadır. Diğer 4

5 taraftan türbinlerin özelliği ve konumlandırması da tavsiye edilen özellikleri göstermektedir. O nedenle, proje alanı seçimi kuşlar açısından olumsuzluk taşımamaktadır. Proje sahası kuş göç yolları üzerinde kalmamasına rağmen, Firma ilave önlem olarak türbin kule ve kanatlarına ışık ve işaretler koyacaktır. Halkın katılımı toplantısında katılımcıların görüşleri ve Gold Standard Vakfı nın önerileri doğrultusunda proje için ikinci ve daha kapsamlı bir ornitoloji raporu daha hazırlanmıştır. Uzman Ornitolog Kerem Ali Boyla tarafından hazırlanan bu rapora Ek:3 de yer verilmiştir. Orijinali İngilizce olan raporun giriş bölümündeki Türkçe özeti aşağıdaki gibidir: Aksu Rüzgar Enerji Santrali (RES) ornitoloji raporu, Kayseri ili ve Yahyalı ilçesindeki santral sahasında bulunan yabani kuşları inceleyen ve santralin inşaat ve işletmesi sırasında yabani kuşlara olan etkilerini ortaya koyan bir rapordur. Rüzgar Enerji Santralleri en çevreci ve yeşil enerji kaynağı olarak bilinseler de belirli durumlarda göçmen ve yerli kuşların nüfuslarını olumsuz yönde etkileyebilirler. Türkiye, kuşların kıtalar arası ana göç yolları üzerinde bulunmakta olup, rüzgâr enerjisine açılan birçok sahanın kuş göç yolları üzerinde olabileceği bilinmektedir. Bu nedenle yatırımcılar çevreye dair sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna ek olarak bir ornitoloji raporu hazırlatmaktadır. Rapor iki farklı çalışmayı bir arada bulundurur. Masabaşı çalışmasında santralin konumu ve biyolojik özellikleri değerlendirilmiş, mevcut literatür ve veritabanlarına göre santral sahasında ve çevresinde yaşaması beklenen kuş türleri ortaya konmuştur. Buna göre alanda soyu tükenen türlerden küçük akbabanın (Neophron percnopterus) olabileceği tespit edilmiştir. Bunun dışında sahanın bilinen kuş göç rotalarından km uzakta olduğu ortaya konmuş ve alan üzerinden kayda değer bir göç hareketinin olmayacağı tahmin edilmiştir. Saha çalışması masabaşı çalışmasında elde edilen bilgiler ışığında planlanmıştır. Gerekli görülen çalışma sadece göç dönemi olup, hem ilkbaharda hem de sonbaharda asgari gözlem süresi ile planlanmıştır. Üreyen kuşlar için ek bir gözlemin gerekli olmadığı tespit edilmiş, ilkbahardaki gözlemlerde üreyen kuşlarla ilgili bilgi toplanması yeterli görülmüştür. Bu doğrultuda 6 13 Nisan 2012 tarihlerinde alanda bütün türbinlerin görülebildiği tek hakim noktadan toplam 57 saatlik gözlem ve üç noktada üreme çalışması yapılmıştır. Bu gözlemler sırasında kayda değer bir göç hareketi gözlenmemiş, benzer şekilde kayda değer bir üreme populasyonu bulunmamıştır. Ayrıca bölgede üremesi olası olan küçük akbabaya (Neophron percnopterus) rastlanmamıştır. Bu rapor bir ara rapordur. Sonbaharda yapılacak gözlemlerden sonra nihai rapor hazırlanacaktır. Proje sahasına ulaşım mevcut yollar üzerinden sağlanmaktadır. Dolayısı ile proje sahasına ulaşım için herhangi bir ulaşım yolu inşa edilmemiştir. Proje kapsamında sadece toplam 9,5 km tesis içi ulaşım yollu inşa edilmiştir. Yolların geçtiği araziler özel kişilik, kamu ve orman arazileridir. Özel kişilik adına kayıtlı araziler bu kişilerden rızaen satın alınmış veya yine rızaen kullanım hakkı (irtifak hakkı) kurulmuştur. Her iki durumda da bu kişilere bu 5

6 işlem karşılığında bedel ödenmiş ve bu kişilerin bila bedel bu arazileri kullanmaya devam etmelerine izin verilmiştir. Kamu adına kayıtlı olan ve orman vasfındaki arazilerin tamamı 3. şahıs kullanımında olmayan arazilerdir ve bu arazilerin kullanılması için gerekli bütün izin ve onaylar ilgili mercilerden alınmıştır. Yol inşası sırasında hiç ağaç kesilmemiştir. Yukarıda belirtilen arazilerin bir kısmının vasfı orman olarak gözükse de fiziken orman vasfını yitirmiş arazilerdir ve üzerinde çalı şeklinde bitkiler bulunmaktadır. Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşaması kapsamında rüzgar türbinlerinin, şalt sahasının ve yol yapımı çalışmaları sırasında toplam m 3 hafriyat malzemesi ve m 3 bitkisel toprak oluşacağı hesaplanmıştır. Türbin yerlerinde ve yol yapımında yapılan hafriyat çalışmaları sırasında bitkisel toprak sıyrılarak alınmıştır. Daha sonra türbinler ve tesis içi ulaşım yolları için hafriyat yapılmıştır. Türbin betonları döküldükten ve tesis içi ulaşım yollarının yapımı tamamlandıktan sonra çevre hafriyat malzemesi ile düzenlenmiş ve daha sonra hafriyat başlamadan önce kazıma sureti ile alınan ve depolanan bitkisel toprak çalışma yapılan alanların üzerine serilmiştir. T29 Nolu türbinin kuş uçuşu yaklaşık 1000 batısından Zamantı Irmağı, T9 Nolu türbinin kuş uçuşu yaklaşık 725 m kuzeydoğusundan Değirmen Deresi geçmektedir. Söz konusu derelere herhangi bir müdahalede bulunulmamaktadır. AKSU RES projesinin kurulacağı alanının %77 si tarım arazisi olup bu arazinin %85 i şahıs, %15 i hazine arazisidir. Tarım arazisi dışında %11 orman arazisi, %12 si mera vasıflı arazidir. Şahıs arazilerine düşen türbin alanlarında irtifak hakkı sözleşmeleri yapılmıştır. Mera alanları için ise vasıf değişikliği yapılmıştır. Şahıs arazilerinin edinimi pazarlık yöntemi (istekli alıcı istekli satıcı) ile yapılmıştır. Proje sahası yakınında yerleşim yeri olarak Dikme Köy ü bulunmaktadır. Tesis ziyareti sırasında Dikme Köy ü de ziyaret edilmiş ve köy halkı ile projenin olumlu ve olumsuz etkileri hakkında konuşulmuştur. Genel olarak köy halkı proje ile ilgili olumlu düşünceye sahiptir. 4. ETKİ AZALTIM ÖNLEMLERİ VE PROJENİN ÇEVRE YÖNETİM PLANI Mart 2012 itibarı ile projenin fiziki inşası tamamlanmış olup, tesisin devreye alma çalışmaları bitmek üzeredir. Proje ile ilgili tüm türbin kuleleri dikilmiş ve elektrik bağlantıları yapılmış durumdadır ve peyzaj çalışmaları devam etmektedir. Tesise dikilmiş türbinlerin koordinatları aşağıda verilmiştir. Etki azaltıcı önlem planı ve izleme planı aşağıda verilmiştir. Bu planlar projenin çevresel konular ile ilgili ve aynı zamanda gönüllü ÇED raporunu hazırlayan Topçuoğlu Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır. 6

7 Tesise ait koordinatlar TÜRBİNLERİN KOORDİNATLARI (saat yönünde ve sıralı) Y X T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

8 T T T T T T T T T T T T T T T

9 A. ETKİ AZALTICI ÖNLEMLER PLANI Proje Dönemi Konu Etki azaltıcı önlem Sorumlu İnşaat Dönemi Hafriyat atıkları ve bitkisel örtü tabakası Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşaması kapsamında rüzgar türbinlerinin, şalt sahasının ve yol yapımı çalışmaları sırasında toplam m3 hafriyat malzemesi ve 5.263,2 m3 bitkisel toprak oluşacaktır. Arazi üzerindeki örtü tabakası yükleyici yardımı ile kazıma sureti ile alınacaktır. Arazinin hazırlanması ve işletme aşamasında 18 Mart 2004 tarih ve sayılı "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" hükümlerine uyulacaktır. "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"nde verilen standartlara göre çalışma içerisinde eğimi % 5'ten fazla olmayan bir yerde geçici olarak depolanacak ve inşaat çalışmaları sonrasında yeşillendirme çalışmaları amacı ile kullanılacaktır. İnşaat aşamasında yol yapım çalışmaları sırasında oluşacak olan hafriyat ve bitkisel örtü tabakası, yol çalışması yapılan alanların kenarlarına dökülüp yükleyici vasıtası ile sıkılanacak ve bölge florasına uygun olarak belirlenecek olan çalı ve ya ağaç türleri ile yeşillendirilecektir. Böylece yol yapım çalışmaları amacı ile alınan bitkisel toprak ve hafriyat alan içinde tekrar değerlendirilmiş olacaktır. Ayrıca yapılacak olan bitkilendirme ile alan görsel açıdan daha iyi duruma getirilmiş olacaktır. Oluşacak bu hafriyatlar; Çevre/peyzaj düzenlemesinde, Bölgedeki bozuk alanların düzeltilmesinde (eğime bağlı olarak), kullanılacaktır. "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"nde verilen standartlara göre çalışma içerisinde eğimi % 5'ten fazla olmayan bir yerde geçici olarak depolanacak ve inşaat çalışmaları sonrasında yeşillendirme çalışmaları amacı ile kullanılacaktır. Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 9

10 İnşaat aşamasında yol yapım çalışmaları sırasında oluşacak olan hafriyat ve bitkisel örtü tabakası, yol çalışması yapılan alanların kenarlarına dökülüp yükleyici vasıtası ile sıkılanacak ve bölge florasına uygun olarak belirlenecek olan çalı ve ya ağaç türleri ile yeşillendirilecektir. Böylece yol yapım çalışmaları amacı ile alınan bitkisel toprak ve hafriyat alan içinde tekrar değerlendirilmiş olacaktır. Ayrıca yapılacak olan bitkilendirme ile alan görsel açıdan daha iyi duruma getirilmiş olacaktır. Evsel atıksu AKSU RES Projesinin inşaat aşamasında, personelden kaynaklı su kullanımı ve inşaat işleri sırasında direk temellerine harç betonu yapmak için su kullanımı olacaktır. Kişi başına gerekli su miktarı 200 lt/gün alınırsa; 50 işçi için gerek duyulacak su miktarı; 50 N x 200 lt/gün = lt/gün N = 10 m3/gün olacaktır. Tesisin inşaat aşamasında gerekli olacak içme ve kullanma suyu Dikme Köyü nden tankerlerle getirilecektir. Gerek duyulması halinde personelin içme suyu damacanalarla piyasadan temin edilecektir. Hazır beton için gerekli su, beton tedarikçi firma tarafından betonun hazırlandığı yerden temin edilecektir. Oluşacak evsel nitelikli atıksular; Sağlık Bakanlığının Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümleri gereğine uyularak yapılacak olan sızdırmasız fosseptik çukuruna yapılacak olup, fosseptik dolduğunda düzenli aralıklarla en yakın belediye tarafından ücreti karşılığı vidanjör ile çekilecek ve belediye izni ile uygun kanalizasyon sistemine deşarj edilecektir. Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 10

11 Evsel katı atıklar Tozuma Proje kapsamında arazinin hazırlanması ve inşaat aşamasında çalışacak olan personel sayısı yaklaşık 50 kişi olacaktır. Personelden meydana gelecek evsel nitelikli katı atık miktarı, günlük kişi başına üretilen evsel nitelikli katı atık miktarı 1.34kg değeri kullanılarak; 50 kişi x1,34kg/kişi-gün= 67 kg/gün olarak hesaplanmış olup, bu atıklarla ilgili Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uyulacaktır. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin 8.Maddesine uygun olarak bu atıklar, çevreye zarar vermeden bertarafını ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak, çevre kirliliğini önlemek ve ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla ayrı ayrı toplanarak biriktirilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin katı atıkların toplanması ve taşınması ile ilgili dördüncü bölümü 18. Maddesi nde belirtilen esaslara uyularak katı atıklar çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olacak yerlere dökülmeyecek, ağzı kapalı standart çöp kaplarında muhafaza edilerek toplanacaktır. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin 20. Maddesine uygun olarak, görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde gerekli ekipmana sahip en yakın belediye veya belediyeler tarafından ücreti mukabil olarak bertaraf edilecektir. İnşaat aşamasında savurma yapılmadan boşaltma ve doldurma yapılacak, malzeme üstü naylon branda ile kapatılacaktır. Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11

12 Atık yağlar Tehlikeli atıklar İnşaat aşamasında alanda çalışacak çeşitli iş makineleri ve işletme döneminde de tesislerde bulunacak makineekipmanların bakım, onarım, yağlama vb. işlemleri sırasında yağlı üstübü, boş yağlama yağı tenekeleri, yağlı eldiven vb. atıkların açığa çıkması muhtemeldir. Bakım-onarım esnasında hangi işlemlerin yapılacağı ve ne miktarda malzeme kullanılacağı daha önceden belirlenemeyeceğinden, kullanılamaz duruma gelecek bu tür atıkların kesin miktarı da belirlenememiştir. Tesisin inşaat aşamasında araçlardan ve makinelerden kaynaklanacak atık yağlar dolayısıyla oluşacak kirlenmenin önlenebilmesi amacıyla yağ değişimleri esnasında tarih ve 5249 sayılı Petrol Atıkları ve Atık Yağlar Genelgesi hükümlerine uygun şekilde tedbirler alınacak ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) hükümlerine göre bertaraf edilecektir. Ayrıca makinelerin günlük, haftalık ve aylık bakımları düzenli bir biçimde yapılacak ve yağ sızmaları önlenecektir. İnşaat aşamasında alanda çalışacak çeşitli iş makineleri ve işletme döneminde de tesislerde bulunacak makineekipmanların bakım, onarım, yağlama vb. işlemleri sırasında yağlı üstübü, boş yağlama yağı tenekeleri, yağlı eldiven vb. atıkların açığa çıkması muhtemeldir. Bakım-onarım esnasında hangi işlemlerin yapılacağı ve ne miktarda malzeme kullanılacağı daha önceden belirlenemeyeceğinden, kullanılamaz duruma gelecek bu tür atıkların kesin miktarı da belirlenememiştir. Tesisin inşaat aşamasında oluşması muhtemel tehlikeli atıklar tarih ve sayılı de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne ( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ABB Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 12

13 Gürültü İş ve işçi sağlığı ve güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) hükümlerine göre bertaraf edilecektir. Proje kapsamında kullanılan iş makinelerinin lastik değişimleri yeterli altyapıya sahip olan yetkili servislerde gerçekleştirilmektedir. Ancak saha içerisinde lastik değiştirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda, ortaya çıkan kullanılmış lastikler tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de değişikliği ile yayımlanan Ömrünü tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği uyarınca bertaraf edilecektir. Saha içerisinde lastik değiştirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda, ortaya çıkan kullanılmış lastikler, Ömrünü Tamamlamış Lastikler (ÖTL) ücretsiz olarak satın aldığı noktaya iade edilerek, geri dönüşümlerine katkıda sağlanılacaktır. Söz konusu proje kapsamında kullanılacak iş Makinelerinden kaynaklı Oluşacak gürültü yönünden incelendiğinde gürültü hesaplamaları, tüm iş makinelerinin bir arada çalışacağı düşünülerek en kötü duruma göre yapılmış olup; AKSU RES projesinin arazi hazırlık ve inşaat aşaması kapsamında kullanılacak olan iş makinelerinden kaynaklı mesafeye göre toplam ses düzeyi 100 metreden sonra izin verilen değerin (70 dba) altına düşmektedir. Söz konusu proje kapsamında yapılan hesaplar iş makinelerinin aynı anda çalışacağı kabulü ile yapılmıştır. Ancak söz konusu iş makineleri ve nakliye araçları gün içinde farklı zamanlarda ve farklı yerlerde kullanılacaktır. Dolayısıyla proje kapsamında yer alan yerleşim yerlerine olumsuz bir etki söz konusu olmayacaktır. Projenin inşaat aşamasında olabilecek muhtemel kazalara karsı öncelikle isçilerin eğitilmesi ve bilgilendirilmesi sağlanacaktır. İşçilerin olası kazalardan etkilenmesi durumuna karşı saha içerisinde personel için yapılacak geçici binada gerekli tüm ilk yardım malzemeleri bulundurulacaktır. Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 13

14 Kaza anında kazazedenin proje sahasına en yakın sağlık gruplarına ulaştırılması sağlanacaktır. Mart 2012 İtibariyle Mevcut Durum (projenin fiziki inşası tamamlan mış olup, tesisin devreye alma çalışmaları bitmek üzeredir) Hafriyat atıkları ve bitkisel örtü tabakası Proje kapsamında yapılan hafriyat çalışmaları iş makineleri ile kazıma yoluyla yapılmıştır. Türbin yerlerinde yapılan hafriyat çalışmaları sırasında bitkisel toprak sıyrılarak alınmıştır. Daha sonra türbinler için hafriyat yapılmıştır. Türbin betonları döküldükten sonra ise çevresi hafriyat malzemesi ile düzenlenerek daha sonra alınan bitkisel toprak üzerine serilmiştir. Yol çalışmaları çerçevesinde üzerinde yer olan bitkisel toprak sıyrılarak alınmış ve daha sonra yol çalışmaları sonucu ortaya çıkan hafriyat malzemesi ise yol kenarlarına serildikten sonra yükleyici vasıtasıyla sıkıştırılmış ve sıyrılarak alınan bitkisel toprak üzerine serilmiştir. Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Evsel atıksu AKSU RES Projesinin işletme aşamasında, personelden kaynaklı su kullanımı olmaktadır. Kişi başına gerekli su miktarı 200 lt/gün ve 20 personel için gerek duyulacak su miktarı; 20 N x 200 lt/gün = 4000 lt/gün N = 4 m3/gün dür. İçme ve kullanma suyu Dikme Köyü nden tankerlerle getirilmektedir. Oluşan evsel nitelikli atıksular; Sağlık Bakanlığının Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümleri gereğine uyularak sızdırmasız fosseptik çukuruna doldurulmakta ve dolduğunda düzenli aralıklarla en yakın belediye tarafından ücreti karşılığı vidanjör ile çekilmekte ve belediye izni ile uygun kanalizasyon sistemine deşarj Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 14

15 edilmektedir. Evsel katı atıklar Atık yağlar Evsel nitelikli katı atık miktarı; 20 kişi x1,34kg/kişi-gün= 26,8 kg/gün dür. Bu atıklarla ilgili Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uyulmaktadır. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin 8.Maddesine uygun olarak bu atıklar, çevreye zarar vermeden bertarafını ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak, çevre kirliliğini önlemek ve ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla ayrı ayrı toplanmakta ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin katı atıkların toplanması ve taşınması ile ilgili dördüncü bölümü 18. Maddesi nde belirtilen esaslara uyularak katı atıklar çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olacak yerlere dökülmemekte, ağzı kapalı standart çöp kaplarında muhafaza edilerek toplanmaktadır. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin 20. Maddesine uygun olarak, görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde gerekli ekipmana sahip en yakın belediye veya belediyeler tarafından ücreti mukabil olarak bertaraf edilmektedir. Temiz enerji sistemlerinde rüzgar türbini dışında hareketli parçası olan ekipman bulunmadığından teferruatlı ve masraflı bakımlar gerekmemektedir. Rüzgar türbini senede bir kez yağlama ihtiyacı olup olmadığının kontrolü için açılacak, aksamı kontrol edilecektir. Türbin bakımından çıkacak atık; 300 litre civarındaki tek dişli kutusu yağıdır. Dişli kutusu yılda bir kez değiştirilmektedir. Tesisin işletme aşamasında araçlardan ve makinelerden kaynaklanacak atık yağlar dolayısıyla oluşacak kirlenmenin Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ABB 15

16 Tehlikeli atıklar İş ve işçi sağlığı ve güvenliği önlenebilmesi amacıyla yağ değişimleri esnasında tarih ve 5249 sayılı Petrol Atıkları ve Atık Yağlar Genelgesi hükümlerine uygun şekilde tedbirler alınarak ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) hükümlerine göre bertaraf edilmektedir. Ayrıca makinelerin günlük, haftalık ve aylık bakımları düzenli bir biçimde yapılmaktadır. İşletme aşamasında alanda çalışacak çeşitli iş makineleri ve işletme döneminde de tesislerde bulunan makineekipmanların bakım, onarım, yağlama vb. işlemleri sırasında yağlı üstübü, boş yağlama yağı tenekeleri, yağlı eldiven vb. atıkların açığa çıkmaktadır. Bakım-onarım esnasında hangi işlemlerin yapılacağı ve ne miktarda malzeme kullanılacağı daha önceden belirlenemeyeceğinden, kullanılamaz duruma gelecek bu tür atıkların kesin miktarı da belirlenememiştir. Tesisin işletme aşamasında oluşması muhtemel tehlikeli atıklar tarih ve sayılı de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne ( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) hükümlerine göre bertaraf edilmektedir. İşletme aşamasında oluşabilecek muhtemel kazalara karsı öncelikle personel eğitilmiş ve bilgilendirilmiştir. Personelin olası kazalardan etkilenmesi durumuna karşı saha içerisinde personel için yapılacak geçici binada gerekli tüm ilk yardım malzemeleri bulundurulmaktadır. Kaza anında kazazedenin proje sahasına en yakın sağlık gruplarına ulaştırılması sağlanacaktır. Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 16

17 İşletme Dönemi İş ve işçi sağlığı ve güvenliği Evsel atıksu İşletme aşamasında olabilecek muhtemel kazalara karsı öncelikle personelin eğitilmesi ve bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Personelin olası kazalardan etkilenmesi durumuna karşı saha içerisinde personel için yapılacak geçici binada gerekli tüm ilk yardım malzemeleri bulundurulacaktır. Kaza anında kazazedenin proje sahasına en yakın sağlık gruplarına ulaştırılacaktır. AKSU RES Projesinin işletme aşamasında, personelden kaynaklı su kullanımı olacaktır. Kişi başına gerekli su miktarı 200 lt/gün alınırsa; 20 personel için gerek duyulacak su miktarı; 20 N x 200 lt/gün = 4000 lt/gün N = 4 m3/gün olacaktır. İçme ve kullanma suyu Dikme Köyü nden tankerlerle getirilecektir. Gerek duyulması halinde personelin içme suyu damacanalarla piyasadan temin edilecektir. Oluşacak evsel nitelikli atıksular; Sağlık Bakanlığının Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümleri gereğine uyularak yapılacak olan sızdırmasız fosseptik çukuruna yapılacak olup, fosseptik dolduğunda düzenli aralıklarla en yakın belediye tarafından ücreti karşılığı vidanjör ile çekilecek ve belediye izni ile uygun kanalizasyon sistemine deşarj edilecektir. Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 17

18 Evsel katı atıklar İşletme aşamasında personel sayısı yaklaşık 20 kişi olacaktır. Personelden meydana gelecek evsel nitelikli katı atık miktarı, günlük kişi başına üretilen evsel nitelikli katı atık miktarı 1.34kg değeri kullanılarak Evsel nitelikli katı atık miktarı; 20 kişi x1,34kg/kişi-gün= 26,8 kg/gün olacaktır. Bu atıklarla ilgili Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uyulacaktır. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin 8.Maddesine uygun olarak bu atıklar, çevreye zarar vermeden bertarafını ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak, çevre kirliliğini önlemek ve ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla ayrı ayrı toplanarak biriktirilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin katı atıkların toplanması ve taşınması ile ilgili dördüncü bölümü 18. Maddesi nde belirtilen esaslara uyularak katı atıklar çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olacak yerlere dökülmeyecek, ağzı kapalı standart çöp kaplarında muhafaza edilerek toplanacaktır. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin 20. Maddesine uygun olarak, görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde gerekli ekipmana sahip en yakın belediye veya belediyeler tarafından ücreti mukabil olarak bertaraf edilecektir. Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 18