Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi"

Transkript

1 Önsöz i Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler Dersler Soru Örnekleri Yeni TTK ya Göre Yazılmış ve Güncellenmiş 9. Basıdan Tıpkı 10. Bası

2 ii Önsöz Yayın No. : 3071 Hukuk Dizisi : Bası - Ocak İSTANBUL 2. Bası - Eylül İSTANBUL 3. Bası - Ekim İSTANBUL 4. Bası - Ekim İSTANBUL 5. Bası - Eylül İSTANBUL 5. Bası dan Tıpkı 6. Bası - Eylül İSTANBUL 7. Bası - Haziran İSTANBUL 8. Bası - Şubat İSTANBUL 9. Bası - Şubat İSTANBUL 9. Basıdan Tıpkı 10. Bası - Mart İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Baskı -Cilt Kapak Tasarım : Beta Basım A.Ş. : Yazın Basın Yayın Matbaacılık Trz. Tic. Ltd. Şti. (Sertifika No: 12028) İkitelli Çevre Sanayi Sitesi 8. Blok No: Başakşehir/İSTANBUL : Gökhan Ayrancı Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No ) Narlıbahçe Sokak Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Önsöz iii Ağabeyime ve Ablalarıma Saygılarımla...

4 iv Önsöz

5 Önsöz v ONUNCU BASIYA ÖNSÖZ Bu kitabın 9. basısı, yaklaşık üç hafta kadar önce piyasaya sunulmuştu. Birkaç gün önce kitabın mevcudunun kalmadığını öğrenmek beni hem çok şaşırttı, hem de oldukça mutlu etti. Bu ilgiye layık olabilmek, büyük bir sorumluğu üstlenmeyi de gerektiriyor. Bu anlamda, her basıyı daha da geliştirme, fakat kitabın temel özelliğini muhafaza etme amacımız devam edecektir. Öneri ve eleştiriler bize ulaştırılırsa, bunları mutlaka değerlendireceğimin bilinmesini isterim. Denetim kararnamesinde Şubat ayında yapılan değişiklik zaten 9. Basıya da işlenmişti. Bu bası, 9. Basıdan tıpkı basım da sayılabilir. Çünkü, aradan geçen birkaç haftalık kısa süreden dolayı esasa ilişkin bir değişikliğe gidilmemiş, yazı ve rakam yanlışlarının düzeltilmesiyle yetinilmiş, ayrıca kısaltmalar cetveline bazı ekler yapılmıştır. Ek ve düzeltmelerin kontrolü ve öneriler konusundaki yardımları için, değerli meslekdaşlarım Yrd. Doç. Dr. Levent BİÇER, Yrd. Doç. Dr. Esra HAMAMCIOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞUA, Ar. Gör. Tuğba SEMERCİ, Ar. Gör. Argun KARAMANLIOĞLU, Ar. Gör. Onur GÖRMEZ, Ar. Gör Özlem Ata, Ar. Gör. Buket ARPACI ve değerli ağabeyim Av. Duran ÇİFTÇİ ye teşekkür ediyorum. Kitabın basımındaki titizlik ve gayretlerinden dolayı, başta Sayın Seyhan SATAR olmak üzere BETA Yayınevi nin yetkililerine ve tüm çalışanlarına minnettarım. Değerli meslektaşlarımıza ve sevgili öğrencilerimize faydalı olması ümit ve temennisiyle. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR İstanbul,

6 vi Önsöz

7 Önsöz vii YEDİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Daha önceki basıları ilgi ile karşılanan ve kısa denebilecek sürede tükenen ders notlarımızın bu yeni basısı, 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girecek olan 6102 Sayılı (yeni) TTK. hükümleri uyarınca gerekli değişiklikler yapılmak, etk. ile karşılaştırmalı ve özet değerlendirmeler eklenmek suretiyle hazırlanmıştır. Yeni kanuna ilişkin ikincil mevzuat düzenlemeleri birkaç istisna dışında henüz hazırlanıp yürürlüğe konulmadığı için, kanun hükümlerinin incelenmesi ile yetinilmiştir. Yeni Kanun, kuşkusuz çok büyük bir emek ürünü olmasına, bazı konularda önemli ve yerinde bazı çözümler içermesine, özellikle şirketler hukukunda çok büyük çaplı değişiklikler yapmış olmasına rağmen, birçok hükmün gerekliliği ve isabeti de, doğal olarak tartışmalar yaratmıştır. Bunların dışında henüz inceleme konusu olmamış ya da ilerde doğurabileceği sorunlar gündeme gelmemiş birçok düzenleme de vardır. Bilimsel çalışmalarda, derslerde ve tartışmalı toplantılarda dahi, bazı maddeler yenice ve derinliğine tartışılmaya başlanmıştır. Minnetle anmalıyım ki, en başta, yazdıkları eserler ile Sayın Hocalarım, Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU ve Prof. Dr. Ömer TEOMAN, düzenledikleri tartışmalı toplantılar ve yazdıkları eserler ile değerli meslektaşlarım, Prof. Dr. Mehmet HELVACI, Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN ve Prof. Dr. Arslan KAYA, yeni Kanunun akademisyen ve uygulamacılarca anlaşılması ve değerlendirilmesinde çok büyük hizmetler/katkılar sundular. Bu bağlamda ayrıca, Sayın Prof. Dr. Ünal TEKİNALP, Prof. Dr. Hasan PULAŞLI ve Prof. Dr. Şükrü YILDIZ ın yeni Kanun konusunda ürettikleri değerli eser ve makaleleri de anmam gerekir. Kanunun, yürürlüğe girdikten sonra, etk. döneminden kalan bazı sorunları çözerken, yeni ve ilginç bazı sorunlara da kaynaklık edeceği kuşkusuzdur. O nedenle, mümkün olabildiği ölçüde, kitabın, okuyanı ayrıntıda boğmadan, temel esasları sistematik biçimde açıklama özelliğine sadık kalınmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, sırf öğrencilerimiz için değil, uygulamacılar için de yol gösterici olmasına çaba gösterilmiş, teorik tartışmalar ve başlıca görüşler, önemli konularla sınırlı da olsa, özetlenmeye çalışılmıştır. Bu arada, iki yeni temel düzenlemenin (BK ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun) ilgili hükümleri de ilgili kısımlara işlenmeye gayret edilmiştir.

8 viii Önsöz Yeni kanunlara uyarlama ve mevzuatı güncelleme sırasında doğmuş olması muhtemel eksiklik ve aksaklıkların bana iletilmesini özellikle istirham ediyor, bunların da giderilmesi, gerekirse başka görüşler ve uygulama sorunlarının eklenmesi ile, sonraki basıların daha da gelişmesini arzu ediyorum. Her zaman olduğu gibi, yardımlarından dolayı, başta Sayın Seyhan SA- TAR ve Gülgonca ÇARPIK olmak üzere BETA Yayınevi nin değerli yetkilileri ve özverili çalışanlarına, ayrıca, hem, yeni kanunun bazı hükümlerinin tartışılmasına katkılarından, hem de bu basının hazırlanmasındaki yardım ve önerilerinden dolayı değerli genç meslektaşlarım, Yrd. Doç. Dr. Levent BİÇER, Yrd. Doç. Dr. Esra HAMAMCIOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Aytaç KÖKSAL, Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞUA, Ar. Gör. Nuri ERDEM ve Ar. Gör. Argun KARA- MANLIOĞLU na özellikle teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerimize ve yeni kanun çerçevesinde temel bilgi edinmek isteyen herkese yararlı olması ümidiyle. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR İstanbul,

9 Önsöz ix ÖNSÖZ Daha önce yayımlanmış olan Ticari İşletme Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku Ders Notlarımız ilgi ile karşılanmıştı. Aynı temel amaç ve yöntemle hazırlamış olduğumuz bu kitap ile, Ortaklıklar Hukuku derslerini ve soru örneklerini de, başta öğrencilerimiz olmak üzere, temel bilgi edinmek isteyen herkesin yararlanmasına sunmuş oluyoruz. Böylece, Kara Ticareti Hukuku nda en azından ve mutlaka bilinmesi gerekenleri, derli-toplu ve okuyanı ayrıntıda boğmaksızın ortaya koyabilme amacımıza kısmen de olsa ulaşabilmiş bulunmayı umuyoruz. Ortaklıklar Hukukunun uygulamadaki önemi tartışmasızdır. Fakat, konular kapsamlı ve önemli olmasına rağmen, ders saatlerinin çok sınırlı olması, bizi, mutlaka bilinmesi gereken temel konuları saptayarak, anlaşılır biçimde ortaya koyabilme çabasına yöneltmiştir. Daha önceki iki kitapçığı öncelikle, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler ve benzeri bölüm öğrencilerine yönelik olarak tasarlamış; ayrıca, Hukuk Fakültelerindeki öğrencilerimizin de, özet bir tekrar veya sınava hazırlık kaynağı olarak notlarımızdan yararlanabileceklerini düşünmüştük. Gösterilen ilgi nedeniyle, kolay anlaşılır, örnekli, teorik ayrıntılardan uzak, ilgili bazı Yargıtay kararlarını da içeren temel bir bilgi sunma amacımız, bu kitabın yazılmasında da geçerli olmuştur. Bununla birlikte, Hukuk Fakültesi öğrencilerinin gereksinimlerine daha çok yanıt verebilmek için, bu kitapta, asıl amacımızdan sapmamak koşuluyla biraz daha ayrıntıya girilmiş; özellikle anonim ortaklık konusunda önemli bazı teorik tartışmalar özetlenmiş; metin içerisinde mevzuat, yazar ve kararlara kısa yollamalar yapılmış ve kitabın sonuna, önerilen kitapların bir listesi konulmuştur. Bunun nedeni, kitabımızın temel bilgileri aktarması yanında, daha ayrıntılı araştırılabilecek konularda bir ölçüde rehber olabilmesini de sağlamaktır. Daha öncekiler gibi, bu kitabın sonuna da klasik, test ve uygulama tipinde seçilmiş soru örnekleri eklenmiş; kitabın, yalnızca öğrencilerin değil, başta hakimlik ve savcılık sınavları olmak üzere, tüm mesleki sınavlara hazırlananlar için bir çalışma kaynağı niteliği kazanması da amaçlanmıştır. Her çalışmada rastlanabileceği gibi, ilk bası olmasının da etkisiyle, bazı eksik ve hatalara rastlanabilir. Fakat öneri, eleştiri ve katkılar doğrultusunda kitabı geliştirme ve daha iyisini ortaya koyma çabamız daima devam edecek;

10 x Önsöz başta öğrencilerimiz olmak üzere, ortaklıklar hukukunda temel bilgi edinmek isteyen herkes için yarar sağladığı ölçüde, amacımız gerçekleşmiş sayılacaktır. Her zaman olduğu gibi, maddi ve manevi desteklerinden dolayı, sevgili eşime, oğluma ve başta Sayın Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU olmak üzere tüm hocalarıma sonsuz minnettarım. Ayrıca, mesleki sınav sorularının temini ve düzeltmeler konusundaki yardımlarından dolayı değerli araştırma görevlisi arkadaşlarım, Esra HAMAMCIOĞLU ile Levent BİÇER e, sevgili sekreterimiz Gülsen KOÇER e, yayımı içtenlikle üstlenen BETA Basım Yayım Dağıtım AŞ nin tüm çalışanlarına, özellikle Sayın Rahmi ARIKAN ile Gülgonca ÇARPIK a içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu mütevazi kitabı, kalabalık bir ailede en küçükleri olarak daima sevgi, teşvik ve desteklerini gördüğüm kardeşlerime, saygı ve şükran duygularıyla ithaf ediyorum. Babamızın erken vefatından sonra onun, maddi-manevi birçok görev ve sorumluluklarını da özveriyle üstlenen ağabeyim, Ziraat Yük. Müh. Ahmet BAHTİYAR ve başta büyük ablam, emekli öğretmen Özden ÇİFTÇİ olmak üzere tüm ablalarım, ilgi ve şefkatlerini benden hiçbir zaman esirgemediler; en zor ve sıkıntılı günlerde hep yanımızda oldular. Kendilerine, eşleri ve çocuklarıyla birlikte, sağlıklı ve mutlu nice yıllar diliyorum. Doç. Dr. Mehmet BAHTİYAR Mutlukent, 21 Aralık 2004.

11 İçindekiler xi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASIYA ÖNSÖZ...v YEDİNCİ BASIYA ÖNSÖZ... vii ÖNSÖZ... ix İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR... xxxiii 1. ORTAKLIKLARIN SINIFLANDIRILMASI... 1 I. DÜZENLEYEN KANUN AÇISINDAN ORTAKLIKLAR... 1 A. BK. da Düzenlenen Ortaklık... 1 B. TTK. ve KoopK. da Düzenlenen Ortaklıklar... 1 C. Özel Düzenlemelere Bağlı Olan Ortaklıklar... 2 II. TÜZEL KİŞİLİK AÇISINDAN ORTAKLIKLAR... 3 III. KİŞİ (ŞAHIS) - SERMAYE ORTAKLIKLARI AYIRIMI AÇISINDAN ORTAKLIKLAR... 4 A. Kişi (Şahıs) Ortaklıkları... 5 B. Sermaye Ortaklıkları Temel Özellikler Bazı Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesi Kurma Zorunluluğu... 6 IV. ORTAKLARIN SORUMLULUĞU AÇISINDAN ORTAKLIKLAR... 7 A. Birinci-İkinci Derece Sorumluluk Ayrımı... 7 B. Sınırlı-Sınırsız Sorumluluk Ayrımı... 8 C. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Teorisi ve Uygulaması ORTAKLIK (ŞİRKET) VE UNSURLARI... 15

12 xii İçindekiler I. KİŞİ UNSURU II. SÖZLEŞME UNSURU III. SERMAYE UNSURU IV. ORTAK AMAÇ UNSURU V. AFFECTİO SOCİETATİS UNSURU ORTAKLIĞIN BENZER KAVRAMLARDAN FARKLARI I. DERNEKTEN FARKLARI II. TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNDEN FARKLARI III. IV. KÂRA KATILMALI HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN FARKLARI PAYLI (MÜŞTEREK) MÜLKİYET VE ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDEN FARKLARI ADİ ORTAKLIK I. ÖNEMİ ve UYGULANMA ALANI II. ADİ ORTAKLIĞIN KURULUŞU III. ADİ ORTAKLIĞIN KONUSU IV. ADİ ORTAKLIKTA İÇ İLİŞKİLER A. Ortaklar Arasındaki Mülkiyet İlişkisi B. Ortaklık Kararları C. Ortakların Hak ve Borçları Katılım Payı (Sermaye) Borcu Kazanca, Zarara ve Tasfiye Sonucuna Katılma Rekabet Etmeme Borcu İnceleme (Denetleme) Hakkı Gider, Faiz ve Ücret İsteme Hakkı D. Ortaklığın Yönetimi Yöneticinin Atanması ve Azledilmesi Yöneticinin Yetkileri Yöneticilerin Hakları a) Yönetim ve İtiraz Hakkı b) Ücret Hakkı... 38

13 İçindekiler xiii 4. Yöneticilerin Borçları a) Özen Gösterme Borcu b) Hesap Verme Borcu c) İncelemeye İzin Verme Borcu V. ADİ ORTAKLIKTA DIŞ İLİŞKİLER VI. A. Ortaklığın Temsili B. Ortakların Sorumluluğu ADİ ORTAKLIKTA ORTAK DEĞİŞİKLİKLERİ VE SONUÇLARI A. Yeni Ortak Alımı ve Alt Katılım B. Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma Yasal Durum ve Öngörülen Nedenler Çıkma ve Çıkarılmaya Bağlı Sonuçlar a) Ortaklık Payının Tasfiyesi b) Ortaklık Malvarlığının Yetersizliği c) Tamamlanmamış İşler VII. ADİ ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ A. Sona Erme Nedenleri İnfisah (Dağılma) Nedenleri Fesih (Dağıtma) Nedenleri B. Sona Ermenin Sonuçları C. Zamanaşımı TİCARET ORTAKLIKLARININ GENEL HÜKÜMLERİ I. TİCARET ORTAKLIKLARI VE UYGULANACAK HÜKÜMLER II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ A. Tüzel Kişilik Bulunması B. Sınırlı Sayı İlkesine Bağlılık C. Hak Ehliyetlerinin İşletme Konusu İle Sınırlı Olmaması D. Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Olanağı E. Kurulların Elektronik Ortamda Yapılabilmesi Olanağı... 48

14 xiv İçindekiler III. TİCARET ORTAKLIKLARINDA SERMAYE KOYMA BORCU VE YAPTIRIMLARI A. Sermaye Olarak Getirilebilecek Değerler B. Sermaye Koyma Borcunun İfası Tapuya Kayıtlı Taşınmazların Sermaye Konulması a) Taahhüt Aşaması b) Tasarruf Aşaması Alacakların Sermaye Konulması Taşınır Malların Sermaye Konulması C. Sermaye Koyma Borcunda Temerrüt ve Yaptırımları Borcun İfasını Talep ve Dava Hakkı Tazminat İsteme Hakkı Temerrüt Faizi İsteme Hakkı İhtiyati Tedbir İsteme Olanağı Şirket Türüne Göre Uygulanabilecek Özel Bazı Yaptırımlar a) Çıkarma veya Iskat b) Ortaklığın Haklı Nedenle Feshini Talep c) Sözleşme Cezası Talebi IV. YARGILAMA USULÜ VE ZAMANAŞIMI V. ORTAKLARIN KİŞİSEL ALACAKLILARININ DURUMU VI. TİCARET ORTAKLIKLARINDA YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER (BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME) A. Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesi Tanımı ve Türleri Birleşmenin Unsurları Geçerli Birleşmeler Birleşmenin Usulü Birleşmenin Sonuçları B. Ticaret Ortaklıklarının Bölünmesi Tanımı, Türleri ve Önemi... 64

15 İçindekiler xv 2. Bölünmenin Unsurları Geçerli Bölünmeler Bölünme Usulü Bölünmenin Sonuçları C. Ticaret Ortaklıklarının Tür Değiştirmesi Tanımı, İlgili Hükümler ve Önemi Tür Değiştirmenin Unsurları Geçerli Tür Değiştirmeler Tür Değiştirme Usulü Tür Değiştirmenin Sonuçları D. Yapısal Değişikliklerin Ortak Hükümleri Ortaklık paylarının/haklarının korunması (inceleme) davası Yapısal değişikliklerin iptali davası Zararlardan sorumluluk Ticari işletmenin şirket ile birleşmesi ve işletme ile şirket arasında dönüşme VII. ŞİRKETLER TOPLULUĞU A. Kavram ve Önemi B. Topluluk İlişkisi Doğmasının (Hakimiyetin) Şartları C. Karşılıklı İştirak ve Hakların Donması D. Topluluk İlişkisine Bağlı Sonuçlar Bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri Rapor hazırlama yükümlülükleri Bağlı şirketler hakkında bilgi alma hakkı Bağlı şirket ortaklarının özel denetçi atanmasını talep hakkı Satın alma hakkı Sorumluluk Hükümleri a) Hakimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması b) Güven Sorumluluğu... 74

16 xvi İçindekiler 6. KOLLEKTİF ORTAKLIK I. ÖNEMİ, YARAR VE SAKINCALARI II. TANIMI VE UNSURLARI III. ORTAKLIĞIN KURULUŞU A. Ortaklık Sözleşmesinin Hazırlanması B. İmza ve Noter Onayı C. Tescil ve İlan D. Kuruluş Eksiklikleri ve Sorumluluk Yazılı Sözleşme Yapılmadan Önceki Aşama Sözleşme İle Tescil Arasındaki Aşama Tescilden Sonraki Aşama IV. KOLLEKTİF ORTAKLIKTA İLİŞKİLER A. İç İlişkiler Mali İlişkiler a) Sermaye Koyma Borcu b) Kâr ve Zarara Katılma Hak ve Borcu c) Faiz-Masraf ve Ücret İsteme Hakkı d) Tasfiye Payı Hakkı veya Borcu Kişisel İlişkiler a) Yönetim (İdare) Yetkisi aa) Yönetim Yetkisinin Kazanılması bb) Yönetim Yetkisinin Kaldırılması ve Kısıtlanması cc) Yönetim Yetkisinin Kapsamı ve Sınırları b) İtiraz Hakkı c) Denetim Hakkı d) Rekabet Yasağı B. Dış İlişkiler Ortaklığın Temsili a) Temsilci Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi b) Temsilcilerin Yetki Sınırları... 86

17 İçindekiler xvii c) Temsilin hükmü Ortaklık Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu a) Sorumluluğun Derecesi ve Niteliği b) Sorumluluğun Doğduğu Haller c) Ortakları Takip Yolları d) Zamanaşımı C. Ortaklar Arasında Değişiklikler Girme Ortağın Ölümü ve Mirasçıların Ortak Olması Çıkma Çıkarma a) Sözleşmede Öngörülen Çıkarma Nedenleri b) Kanunda Öngörülen Çıkarma Nedenleri V. KOLLEKTİF ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ A. Nedenleri Fesih İnfisah B. Sona Ermenin Sonuçları ADİ KOMANDİT ORTAKLIK I. GENEL OLARAK II. TANIMI VE UNSURLARI III. KURULUŞU A. Ortaklık Sözleşmesinin Hazırlanması B. İmza ve Noter Onayı C. Tescil ve İlan IV. KOMANDİT ORTAKLIKTA İLİŞKİLER A. İç İlişkiler Mali İlişkiler Kişisel İlişkiler B. Dış İlişkiler Ortaklığın Temsili

18 xviii İçindekiler 2. Ortaklık Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu a) Komanditerin Sorumluluğunun Sınırsız Olması b) Komanditerin Sorumluluğunun Genişlemesi C. Ortaklar Arasında Değişiklikler V. KOMANDİT ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ ANONİM ORTAKLIK I. ÖNEMİ, YARAR VE SAKINCALARI II. TANIMI VE UNSURLARI A. Sermaye Unsuru ve Özellikleri Nakit ile ifade edilmesi Tamamen taahhüt edilmiş olması Önceden belirlenmiş ve sabit olması Paylara bölünmüş olması B. Malvarlığı İle Sorumluluk C. Ortakların Sınırlı Sorumluluğu III. ANONİM ORTAKLIK TÜRLERİ A. Özel Hükümlere Bağlı Olup Olmama Açısından Özel Hükümlere Bağlı Anonim Ortaklıklar Genel Hükümlere Bağlı Ortaklıklar B. Halka Açık Olup Olmama Açısından IV. ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞU A. Kuruluş Sistemleri Ferman (Octroi, Yasama) Sistemi İzin Sistemi Normatif Sistem B. Türk Hukuku nda Durum C. Kuruluş Türü ve Aşamaları Kurucu Sıfatı ve Sayısı Ani Kuruluşun Aşamaları a) Anasözleşmenin Hazırlanması ve İçeriği

19 İçindekiler xix aa) Anasözleşmenin Önemi ve Niteliği bb) Anasözleşmenin İçeriği ve Emredici Hükümler İlkesi b) Kurucu İmzaları ve Noter Onayı aa) Şeklin niteliği ve noter onayı bb) Önortaklık Kavramı ve Niteliği c) Kurucular Beyanı ve Pay Bedellerinin Ödenmesi d) Gerekiyorsa Bakanlık İzni e) Tescil ve İlan Kuruluştan Sonra Payların Halka Arzedilmesi Olanağı D. Kuruluş İşlemlerindeki Eksiklik ve Aykırılıkların Yaptırımı Sorunu E. Kuruluş Sırasında Yapılan İşlemlerden Ortaklığın Sorumluluğu F. Kuruluştan Sonra Devralma V. ANONİM ORTAKLIĞIN ORGANLARI VE İŞLEYİŞİ A. Zorunlu Organlar ve İlişkileri B. Genel Kurul GK nın Yetkileri ve Yetki Devri GK. Yetkilerinin Sınırları a) GK ya Açık Yetki Vermeyen Kanun Hükümleri b) YK ya ve Bağımsız Denetçilere Özgü Yetkiler c) İmtiyazlı (Ayrıcalıklı) Paylar d) Azınlık Hakları e) Bireysel Haklar f) Üçüncü Kişilerin Hakları Genel Kurul Toplantıları a) Toplantı Türleri, Zaman, Yer ve Gündemleri b) Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar aa) Yönetim Kurulu (TTK. 410/1) bb) Pay Sahibi (TTK. 410/2)

20 xx İçindekiler cc) Azınlık Pay Sahipleri (TTK. 411 vd.) dd) Tasfiye Memurları (TTK. 410/1) ee) İflas İdaresi (İİK. 226) ff) Kayyım (MK. 427) c) Toplantıya Çağrı Usulü aa) Çağrılı GK (TTK. 414) bb) Çağrısız GK (TTK. 416) d) Genel Kurul Toplantılarına Katılma Yetkisi, Hazır Bulunanlar Listesi ve Oy Hakkı e) Genel Kurul Toplantılarında Temsil ve Türleri aa) Genel Olarak bb) Bireysel Temsil Türleri cc) Toplu Temsil Türleri f) Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları aa) Basit (Olağan) Yetersayılar bb) Ağırlaştırılmış Yetersayılar cc) SerPK. 29/3 te Belirtilen Durumlar dd) Yetersayıların Anasözleşme ile Değiştirilebilmesi g) Oy Sözleşmeleri h) Toplantıların Yapılması ve Yürütülmesi Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü a) Yokluk b) Butlan aa) Kanunda Sayılan Butlan Nedenleri bb) Genel Hükümlere Dayanan Butlan Nedenleri c) Askıda Hükümsüzlük d) İptal Davası aa) Davanın Maddi Hukuka İlişkin Şartları bb) Davanın Tarafları, Dava Açma Şartları ve Süresi

21 İçindekiler xxi e) Butlan ve İptal Davalarına İlişkin Çeşitli Hükümler C. Yönetim Kurulu YK nın Görev ve Yetkileri a) Yönetim Görev ve Yetkileri aa) Görev ve Yetkilerin Kullanılması (Toplantılar) bb) YK. Kararlarının Hükümsüzlüğü cc) Yönetim Yetkisinin Devri b) Temsile İlişkin Görev ve Yetkiler aa) Temsil Yetkisi ve Kullanılması bb) Temsil Yetkisinin Bölünmesi ve Devri cc) Temsil Yetkisinin Sınırları dd) Haksız Fiillerden Sorumluluk YK. Üyeliği ve Üyelerin Hukuki Durumu a) YK. Üye Sayısı ve Üyelerin Nitelikleri b) YK. Üyeliğinin Kazanılması c) YK. Üyeliğinin Kaybedilmesi d) YK Üyelerinin Hakları aa) Kişisel Haklar bb) Mali Haklar e) YK Üyelerinin Görev ve Yükümlülükleri VI. ANONİM ORTAKLIKTA DENETİM A. Denetim Kavramı ve Türleri İç Denetim Dış Denetim a) Devlet Tarafından Yapılan Denetim b) Bağımsız Denetim B Sayılı TTK. İle Getirilen Denetim Sistemi Bağımsız Denetim (TTK. 397 vd.) a) Tanım

22 xxii İçindekiler b) İlgili Hükümlerin Yürürlüğü ve etk.-ttk. Uygulaması c) Denetime Tabi Ticaret Ortaklıkları (TTK. 397, 635, 565) d) Denetçilerin Sayısı ve Nitelikleri (TTK. 400) e) Denetimin Konusu ve Kapsamı (TTK. 397, 398/2 ve 3) f) Denetim Standartları ve Kamu Gözetimi Kurumu (TTK. 398/1, 660 Sayılı KHK.) aa) Genel Olarak bb) Kurum un BDK. lar ve Bağımsız Denetçilere İlişkin Yetkileri (KHK. 9) cc) 660 Sayılı KHK. Kapsamında Denetime Tabi Şirketler dd) Denetim Yapacak Kuruluşlar ve Bağımsız Denetçiler g) Denetçinin Organ Niteliği h) Denetçi Sıfatının Kazanılması (TTK. 399/1, 5, 6 ve 9) ı) Denetim Sözleşmesi Taraflarının Yükümlülükleri aa) Denetçinin Yükümlülükleri bb) Ortaklığın Yükümlülükleri i) Denetim Raporunun Sonuçları aa) Olumlu Görüş (TTK. 403/1 ve 2) bb) Sınırlandırılmış Olumlu Görüş (TTK. 403/3) cc) Görüş Bildirmekten Kaçınma (TTK. 403/4) dd) Olumsuz Görüş (TTK. 403/3) j) Ortaklık İle Denetçi Arasındaki Görüş Ayrılıkları (Yorum Davası, TTK. 405) k) Denetim Sözleşmesinin Sona Ermesi aa) Denetlenen Ortaklığın Sözleşmeyi Sona Erdirmesi (TTK. 399/4) bb) Denetçinin Sözleşmeyi Sona Erdirmesi (TTK. 399/8)

23 İçindekiler xxiii 2. Bağımsız Denetim Dışında Kalan Ortaklıkların Denetimi (TTK. 397/5) Özel Denetim a) Özel Denetçinin Niteliği b) Özel Denetçinin Seçimi c) Denetim Faaliyetinin Yürütülmesi İşlem Denetçiliğinin Kaldırılmış Olması Konusu VII. ANONİM ORTAKLIKTA PAYA İLİŞKİN İLKELER ve PAY TÜRLERİ A. Paya İlişkin İlkeler B. Pay Türleri Nakit/ Ayın Karşılığı Pay Oy Hakkı Olan/ Oydan Yoksun Pay İtibari Değeri Olan/ Olmayan Pay İmtiyazlı/ Adi Pay Bedelli/ Bedelsiz Pay VIII. ANONİM ORTAKLIKTA PAY SAHİPLİĞİ A. Pay Sahipliğinin Kazanılması Kazanma Türleri Payın Serbestçe Devredilebilmesi İlkesi ve İstisnaları a) Kanundan Doğan İstisnalar aa) TTK. da Öngörülen İstisnalar bb) Diğer Kanunlarda Öngörülen İstisnalar b) İradeden Doğan İstisnalar B. Pay Sahipliğinin Kaybedilmesi C. Pay Sahibinin Borç ve Yükümlülükleri Sermaye Borcu (Tek Borç İlkesi) a) Borçlu Sıfatı b) Sermaye Borcunun İfası c) Sermaye Borcuna Aykırılığın Yaptırımları aa) Temerrüt Faizi

24 xxiv İçindekiler bb) Iskat cc) Sözleşme Cezası dd) Tazminat İkincil Yükümlülükler Sadakat Yükümlülüğü Sır Saklama Yükümlülüğü D. Pay Sahibinin Hakları Nitelikleri Açısından a) Mali Haklar aa) Kâr Payı Hakkı bb) Yeni Pay Alma Hakkı cc) Hazırlık Devresi Faizi Hakkı dd) Tasfiye Payı Hakkı b) Kişisel Haklar aa) GK. Toplantılarına Katılma ve İlgili Haklar (Özellikle Oy Hakkı) bb) Ortaklık Yönetimini ve Denetimini Etkileme Hakkı cc) Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı dd) Özel Denetim İsteme Hakkı Kullanılış Şekilleri Açısından a) Çoğunluk Hakları b) Azınlık Hakları aa) Olumsuz azınlık hakları bb) Olumlu azınlık hakları cc) Azınlık haklarına dair anasözleşme hükümleri c) Bireysel, Müktesep ve Vazgeçilmez Haklar IX. ANONİM ORTAKLIKLARDA MENKUL KIYMETLER A. Pay (Hisse) Senetleri Tanımı, Niteliği ve Çıkarılması Devir Şekli Açısından Pay ve Senet Türleri

25 İçindekiler xxv a) Senetsiz Paylar aa) Kaydi Sistemdeki Payların Devri bb) Kaydi Sisteme Girmeyen Payların Devri b) Pay Senetleri aa) Hamiline Yazılı Pay Senetleri bb) Nama Yazılı Pay Senetleri cc) Bağlı Nama Yazılı Pay Senetleri dd) Gerçek Nama Yazılı Pay Senetleri B. İlmühaberler C. İntifa Senetleri D. Tahviller ve Diğer Menkul Kıymetler Yasal Durum ve Çıkarmaya Yetkili Organ Çıkarma Usulü, Senet Türleri ve Ödeme Borçlanma Senetleri Çıkarılmasında Sınır Tahvilin Pay Senedinden Farkları Pay Senediyle Değiştirilebilir Tahviller X. ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ A. Genel Olarak B. Değişiklik Usulü Teklif Gerekiyorsa, Bakanlık İzni GK. Kararı Gerekiyorsa, İmtiyazlı Pay Sahipleri Kurulu Onayı Tescil ve İlan XI. SERMAYE ARTIRIMI A. Nedenleri, Başlıca Türleri ve Mevzuat B. Sermaye Artırımlarında Ortak Hükümler (m. 456, 457 ve 458) Birinci Önşart: İç Kaynaklardan Yapılan Artırım Hariç, Payların Nakdî Bedelleri Tamamen Ödenmediği Sürece Sermaye Artırılamaz (TTK. 456/1, ilk cümle)

26 xxvi İçindekiler 2. İkinci Önşart: Fonlar Sermayeye Dönüştürülmeden Sermaye Taahhüt Edilmesi Yoluyla Sermaye Artırımı (Dış Kaynaklardan Artırım) Yapılamaz (TTK. 462/3) Artırıma, Esas Sermaye Sisteminde Genel Kurul, Kayıtlı Sermaye Sisteminde Yönetim Kurulu Karar Verir (TTK. 456/2, 459, 460) Anasözleşmenin İlgili Hükümlerinin, Gerekli Olduğu Hâllerde İzni Alınmış Bulunan Değişik Şekli, Genel Kurulda Değiştirilerek Kabul Edilmişse, Bunun Bakanlıkça Onaylanması Şarttır (TTK. 456/2, 2. cümle) Artırım, Üç Ay İçinde Tescil Edilemediği Takdirde, Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Kararı ve Alınmışsa İzin Geçersiz Hâle Gelir (TTK. 456/3) Tüm Sermaye Artırımlarına, Fesih Davasına İlişkin TTK. 353., Tescil ve İlanı Düzenleyen 354. ve Tescilin Kurucu Etkisine Dair 355. Madde, Kıyas Yoluyla Uygulanacaktır (TTK. 456/4) Yönetim Kurulunun Beyanı (TTK. 457) C. Esas Sermaye Sisteminde Artırım Dış Kaynaklardan Artırım a) Yeni Pay Çıkarılarak Yapılan Artırım aa) Halka Kapalı AŞ nin Halka Arzda Bulunmadan Yapacağı (Olağan) Artırım bb) Halka Arz Yoluyla Artırım cc) Kısa Yoldan Artırım b) Mevcut Payların İtibari Değeri Yükseltilerek Yapılan Artırım İç Kaynaklardan Artırım a) Yeni Pay Çıkarılarak Yapılan Artırım b) Mevcut Payların İtibari Değeri Yükseltilerek Yapılan Artırım D. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Artırım Kayıtlı Sermaye Sistemi a) Sermaye Piyasası Kanunu nda b) Türk Ticaret Kanunu nda

27 İçindekiler xxvii 2. Artırım Kavramı, Niteliği, Türleri ve Uygulanacak Hükümler a) Dış Kaynaklardan Artırım aa) Önşart bb) Usulü b) İç Kaynaklardan Artırım E. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı (TTK ) Genel Olarak Özellikleri a) Genel Kurulun Şartlı Sermaye Artırımına Karar Vermesi (TTK. 463/1) b) Sermayenin Artma Şartları (TTK. 463/2) c) Şartlı Sermayenin Sınırı (TTK. 464) d) Şartlı Sözleşmenin Anasözleşmesel Dayanağı (TTK. 465) e) Pay Sahiplerinin Korunması (TTK. 466) f) Değiştirme veya Alım Hakkına Sahip Bulunan Kişilerin Korunması (TTK. 467) Sermaye Artırımının Gerçekleştirilmesi (TTK. 468, 470, 471) a) Değiştirme-Alım Haklarının Kullanılması (TTK. 468) b) Yönetim Kurulunun Anasözleşmeyi Mevcut Duruma Uyarlaması (TTK. 470) c) Mevcut Duruma Uyarlanan Anasözleşmenin Tescili (TTK. 471) d) Şartlı Sermaye Hükmünün Anasözleşmeden Çıkarılması (TTK. 472) XII. SERMAYE AZALTIMI Nedenleri ve Türleri Yapılış Aşamaları XIII. ANONİM ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ A. Nedenleri İnfisah

28 xxviii İçindekiler 2. Fesih a) Mahkemece Fesih b) Genel Kurulca Fesih (m. 529/1, d; 421/3 ve 4; 136/4; 151/1, a; 159/1, a; 173) B. Sona Ermenin Sonuçları ve Tasfiye Tasfiye İlkeleri Tasfiye Memurları Tasfiye İşleri Ek Tasfiye ve Tasfiyeden Dönme XIV. KURUCULARIN, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, DENETÇİLERİN ve TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU A. Genel Olarak B. Sorumluluğun Nitelikleri Kusura Dayalı Olup Olmadığı Sözleşmesel (Akdi) Olup Olmadığı Müteselsil Olması a) Mutlak Teselsül b) Farklılaştırılmış Teselsül C. Sorumluluk Nedenleri (TTK ) Belgelerin ve Beyanların Doğru Olmaması (m. 549) Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi (m. 550) Değer Biçilmesinde Yolsuzluk (m. 551) Halktan Para Toplamak (TTK. 552) D. Sorumluluk Davası (TTK. 553 vd.) Genel Olarak Davacı Sıfatı ve Doğrudan/Dolaylı Zarar Ayrımı Yetki ve Muhakeme Usulü Zamanaşımı Süreleri E. Sorumluluğun Ortadan Kalkması, İbra ve Etkisi F. Kamu Borçlarından Sorumluluk

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Önsöz i Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler Dersler Soru Örnekleri Yeni TTK ya Göre Yazılmış

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU

İÇİNDEKİLER 1. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU İÇİNDEKİLER 1 Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler Dersler Soru Örnekleri

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe (ve Kocaeli) Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe (ve Kocaeli) Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe (ve Kocaeli) Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler Dersler Soru Örnekleri Yeni TTK ya Göre

Detaylı

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARI

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARI Prof.Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe (ve Kocaeli) Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Y.Doç.Dr. Esra HAMAMCIOĞLU Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Yeni

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Abuzer Kendigelen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler Genel Açıklamalar Başlangıç

Detaylı

ŞİRKETLER HUKUKU. Ticaret Hukuku Cilt II. Tamer Bozkurt

ŞİRKETLER HUKUKU. Ticaret Hukuku Cilt II. Tamer Bozkurt Tamer Bozkurt Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la Türk Ticaret

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM YOKSUNLUK HALLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM YOKSUNLUK HALLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ BİBLİYOGRAFYA VII XV KISALTMALAR... XXX GİRİŞ I. Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Oy Hakkı, 1 A. Önemi ve Tanımı 1 B. Hukuki Niteliği 3 C. Özellikleri '..". 5 1. Paya Bağlı Olması 5 2.

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR V VII XV I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR A. ADİ ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR 1 1. Olay: Ortaklık Sözleşmesinin Şekli, Sermaye Olarak Adi Ortaklığa Alacak Taahhüdü ve

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1 A- Genel Olarak...1

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE GÜNCELLEMELERDE YENİ 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU ESAS ALINMIŞTIR Yayın No. : 3369 Muhasebe Dizisi : 6 2. Bası - Eylül 2016 - İSTANBUL ISBN

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Bankaların Birleşmesi

Bankaların Birleşmesi Dr. Seda Ş. GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Türk Hukukunda Bankaların Birleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. Konunun

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6.

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. BASI İSTANBUL - 2012 Yayın No : 2688 Hukuk Dizisi : 1310 6. Baskı

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER 3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Ders Notları Soru Örnekleri Güncellenmiş 14. Bası Beta Yayın No : 3416 Hukuk Dizisi :

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1 Erkan KARAARSLAN İÇİNDEKİLER Türk Hukuku TÜRK HUKUKU 1 BİRİNCİ KISIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BİRİNCİ BÖLÜM ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Hukuku Genel ve Özel

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Hükümleri Dr. Hülya Çoştan Ankara Üniversitesi, Siyasal

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

MEDENÎ HUKUK CİLT: I. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku

MEDENÎ HUKUK CİLT: I. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku MEDENÎ HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI CİLT: I Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU Yard. Doç. Dr. GÜL OKUTAN NILSSON İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxv

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

Tamer Bozkurt. THEMIS / KPSS Hukuk. Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır

Tamer Bozkurt. THEMIS / KPSS Hukuk. Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır Tamer Bozkurt THEMIS / KPSS Hukuk Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII YAZAR HAKKINDA... IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Doç. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 6356 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Yayın No : 2931 Hukuk Dizisi : 1442

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Ar. Gör. Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı EŞYA

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ÖğretimÜyesi KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Ders Notları Soru Örnekleri Yeni TTK ya Uyarlanmış 8. Bası Yayın No : 2549 Hukuk Dizisi

Detaylı

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 1. KAVRAM VE TANIM 3 I. KAVRAM 3 II. TANIM 6 2. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32 İÇİNDEKİLER 1. GtRÎŞ 1-20 I. Ticaret şirketleri 1 II. Anonim şirketlerin yarar ve sakıncaları 2 A. Yararları 2 B. Sakıncaları 3 III. Tarihçe 4 A. Avrupada durum 4 B. Türkiyede durum 6 IV. Türk Ticaret

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU AV. NURCAN TURAN İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ 8 Ocak 2013 BİRLEŞME ÖNEMLİ HUSUSLAR Yeni kuruluş suretiyle birleşmede ortada

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ÖğretimÜyesi KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Ders Notları Soru Örnekleri Yeni TTK ya Uyarlanmış 9. Bası Yayın No : 2677 Hukuk Dizisi

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku 1- Menkul Kıymetler Borsalarının Hitap Ettiği Piyasa I- Para Piyasası - Sermaye Piyasası II- Menkul Kıymetler Borsasının Fonksiyonları 1-

Detaylı

Anonim ve Limited Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi

Anonim ve Limited Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi Mehmet Sadık ÇAPA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim ve Limited Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU

Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Efe Dündar Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Akkaya Yrd.Doç.Dr. Özge Tuçe Gökalp Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç Derviş

Detaylı

Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ

Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Baskı İstanbul -2012 i Yayın No : 2766 İşletme-Ekonomi Dizisi : 584 2. Baskı Ekim 2012 İSTANBUL ISBN 978 605-377 788 5 Copyright

Detaylı

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme q BİRLEŞME 2 BİRLEŞME BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle

Detaylı

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi Arzu GENÇ ARIDEMİR Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII KAYNAKÇA... XXI GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm MİRAS PAYININ DEVRİ

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI

Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Hileli ve Taksirli İflas Suçları

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. MUHARREM TÜTÜNCÜ. HAKİM ŞİRKETİN AZINLIĞIN PAYLARINI SATIN ALMA HAKKI (SQUEEZE-OUT) -TTK md. 208-

Yrd. Doç. Dr. MUHARREM TÜTÜNCÜ. HAKİM ŞİRKETİN AZINLIĞIN PAYLARINI SATIN ALMA HAKKI (SQUEEZE-OUT) -TTK md. 208- Yrd. Doç. Dr. MUHARREM TÜTÜNCÜ HAKİM ŞİRKETİN AZINLIĞIN PAYLARINI SATIN ALMA HAKKI (SQUEEZE-OUT) -TTK md. 208- İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 KONUNUN

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti?

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Soner ALTAŞ Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre ŞİRKETLER HUKUKUNDA NELER DEĞİŞTİ? Kollektif Şirket Komandit Şirket Anonim Şirket Limited

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK Yard. Doç. Dr. Asuman YILMAZ TÜRK, İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKLARINDA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ A. İncelemenin Amacı

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU CİLT: II. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler

BORÇLAR HUKUKU CİLT: II. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI CİLT: II Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanları

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 ERDEM & ERDEM Ortaklık Avukatlık Bürosu Valikonağı Caddesi Başaran

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

Dr. M. HALİL ÇONKAR İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ANONİM ORTAKLIKTA AYNİ SERMAYE

Dr. M. HALİL ÇONKAR İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ANONİM ORTAKLIKTA AYNİ SERMAYE Dr. M. HALİL ÇONKAR İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ANONİM ORTAKLIKTA AYNİ SERMAYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMA CETVELİ... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

Anonim Ortaklıklarda Sermaye Artırımı

Anonim Ortaklıklarda Sermaye Artırımı Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Anonim Ortaklıklarda Sermaye Artırımı Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 3. Baskı İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ...VII

Detaylı

ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT II. Tamer BOZKURT THEMIS

ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT II. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT II ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KİTAP ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ... 5 İTHAF...7 KISALTMALAR... 9 İFLAS HUKUKU İLE İLGİLİ KURUM VE KURALLAR- ŞİRKETLER-KOOPERATİFLER

İÇİNDEKİLER I.KİTAP ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ... 5 İTHAF...7 KISALTMALAR... 9 İFLAS HUKUKU İLE İLGİLİ KURUM VE KURALLAR- ŞİRKETLER-KOOPERATİFLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ... 5 İTHAF...7 KISALTMALAR... 9 I.KİTAP İFLAS HUKUKU İLE İLGİLİ KURUM VE KURALLAR- ŞİRKETLER-KOOPERATİFLER 1. İFLAS HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA - İFLASIN KONUSU -Ferdi

Detaylı

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ. (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ. (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. BİRLEŞME... 5 1.1. Ekonomik Kavram Olarak Birleşme...

Detaylı

İÇİNDEKİLER XIII I. CİLT TİCARET HUKUKU

İÇİNDEKİLER XIII I. CİLT TİCARET HUKUKU > HAYRİ DOMANİÇ, PROF. DR. Öğrencim, Asistanım ve Kürsü Arkadaşım Prof. Dr. Ömer Teoman > OĞUZ İMREGÜN, PROF. DR. Prof. Dr. Ömer Teoman > ERDOĞAN MOROĞLU, PROF. DR. Prof. Dr. Ömer Teoman > ABUZER KENDİGELEN,

Detaylı

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL Haksız fiil sorumluluğu Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket

Detaylı

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR)

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) I ERDOĞAN TEZİÇ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş ONYEDİNCİ BASI Beta II Yayın No. : 3128 Hukuk Dizisi : 1533 Birinci

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi MAKALELER

Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi MAKALELER Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi MAKALELER İstanbul 2010 İçindekiler Önsöz...VII İçindekiler... IX Genel Kısaltma Cetveli...

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER Prof. Dr. SELAMİ KURAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Hukuku Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR İstanbul Kültür

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı Giriş, Konunun Takdimi ve Sınırlama 1 BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı 1 Sadakat Borcunun Kaynağı ve Tarihi Gelişimi 2 I. Medeni Kanun Madde 2 3 1. Kaynaklan 3 A. Borçlar Hukuku 4 B. Eşya Hukuku 5 C.

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı