T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAHNE SANATLARI ANASANAT DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAHNE SANATLARI ANASANAT DALI"

Transkript

1 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAHNE SANATLARI ANASANAT DALI G.VERDI NİN RIGOLETTO OPERASININ ŞAN TEKNİĞİ VE YORUMLAMA PROBLEMLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Levent AYAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA, 2010

2 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAHNE SANATLARI ANASANAT DALI G.VERDI NİN RIGOLETTO OPERASININ ŞAN TEKNİĞİ VE YORUMLAMA PROBLEMLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Levent AYAN Danışman: Prof. Rusko Vasilev RUSEV YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA, 2010

3 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü`ne, Bu çalışma, jürimiz tarafından Sahne Sanatları Anasanat dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan : Prof. Rusko Vasilev RUSEV (Danışman) Üye : Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYIK Üye : Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİLGİN ONAY Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim elemanlarına ait olduklarını onaylarım.././. Prof. Dr. Azmi YALÇIN Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişler çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ndaki hükümlere tabidir.

4 i ÖZET G.VERDI NİN RIGOLETTO OPERASININ ŞAN TEKNİĞİ VE YORUMLAMA PROBLEMLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Levent AYAN Yüksek Lisans Tezi, Sahne Sanatları Anasanat Dalı Danışman: Prof. Rusko Vasilev RUSEV Nisan 2010, 137 sayfa Bu çalışmada opera bestecisi, Giuseppe Verdi nin en ünlü operalarından biri olan, Operası, şan tekniği ve yorumlama problemleri açısından incelenmiştir. Opera nın önemli solo partileri, düetleri, terzet, kuartet ve koro partisi, şan tekniği ve yorumlama problemleri açısından ayrıntılı olarak araştırılmış ve pedagojik olarak incelenmiştir. Ayrıca örnek olması açısından bir de ansamble incelenmiştir. Araştırmada, ayrıca bestecinin hayatı ve eserleri, Operası`nın üç perdelik konusu ve Türkçe Librettosuna da yer verilmiştir. Opera nın icra bakımından zor olması nedeniyle, eserin, öncelikle ses tekniği açısından analizi yapılmış ve elde edilen bulgular, önce kendi ses tekniğimi de baz alarak, eserdeki diğer karakterlerin ses gruplarına göre, şan öğrencilerimin sesleri üzerinde denenmiştir. Öğrencilerle yapılan bu çalışmalarda, ciddi bir şekilde ortaya çıkan nefes problemlerinin giderilmesi için, düz tonlarda uzun müzik cümleleri üzerinde nefes çalışmaları yapılmıştır. Operası, çeşitli dönemlerde farklı teknikler kullanılarak icra edildiği için, bu eserin, gerek internetten, gerekse dvd kayıtlarından ses ve görüntüleri, çeşitli dönemlerdeki kayıtlara göre analiz edilmiş, bu kayıtlardan elde edilen bulgular, öğrencilerin sesleri üzerinde uygulanmıştır. Opera nın dramatik yapısı da göz önünde bulundurularak, eserdeki karakterlerin de analizi yapılmış, yine buradan elde edilen bulgular, daha önce ses tekniği açısından yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgularla bütünleştirilmiştir. Böylece ortaya eserin dramatik yapısı çıkarılmıştır.

5 ii Eserin fonetik yapısı analiz edilmiş, bu analizden elde edilen bulgular, öğrencilerin ses renklerine ve ses fizyolojisi özelliklerine göre her öğrencide farklı uygulamalarla denenmiştir. Subjektif değerler taşıyan opera eserlerinin analizleri her zaman zor olmuştur. Çünkü kişiden kişiye göre değişen seslerin, fiziksel özellikleri ve gırtlak yapıları için belli ortak teknikler oturtmak titiz çalışmalar yapmak, sesin fiziksel yapısını iyi anlamak gerekmektedir. Öğrencilerin; ses özelliklerini, diş, dil, damak ve çene yapısı özelliklerini de göz önünde bulundurarak, bu eseri en iyi şekilde yorumlamaları hedeflenmiş ve bu anlamda ciddi bir performans çalışması yapılmıştır. Opera eserinin özellikle arya bölümlerinin, yorumsal ve ses tekniği açısından problemleri tespit edilme aşamasında aryaların teknik özelliklerine göre, her öğrenciyle önce birer saat şan, nefes ve vücut egzersizleri yapılmış, sonraki aşamada aryalar piyano eşlikli olarak çalışılmıştır. Bu çalışmada ses tekniği olarak, Belcanto ses tekniği kullanılmıştır. Sonuç olarak; Giuseppe Verdi nin en önemli eserim dediği, Operası, bir kariyer operasıdır ve dünyanın bütün opera evlerinin her yıl repertuarlarına aldıkları bu opera eserinin yorumlanması için, iki oktav ses aralığı, düzgün artikülasyon, güçlü bir nefes tekniği, ve oyunculuk bilgisi gerekmektedir. Fakat sadece bu özelliklerin bir arada olması yeterli olmamakla beraber, diğer bir önemli husus ise, disiplin, sabır ve tecrübedir. Anahtar Sözcükler: Giuseppe Verdi, Operası, Libretto.

6 iii ABSTRACT THE EXAMINATION OF THE OPERA RIGOLETTO BY G. VERDI IN TERMS OF SINGING TECHNIQUE AND ITS INTERPRETATION PROBLEMS Levent AYAN Master Thesis, Department of Performing Arts Supervisor: Prof. Rusko Vasilev RUSEV April 2010, 137 Pages The opera composed by Giuseppe Verdi is considered to be one of the most famous operas in the world. In this study, it is examined from the standpoint of singing techniques and interpretation problems. Important solo parts, duets, terzett, Quartet and Choir parts are detailed and studied in ways of singing techniques, interpretation problems and pedagogically. The study also includes the life of the composer and his work of art; the synopsis of the three act opera and the Turkish translation of the libretto. The piece was first analysed for its' techniques because of the difficulty in performing it. The results obtained were tried first using my voice technique as a base, then according to the other vocal groups which the piece contains, and finally on the voices of my students. The workout done with the students showed serious breathing difficulties. To solve this problem, breathing exercises were performed on flat tone long music phrases. The piece was also analysed by internet, dvd,voice and video recordings from different periods, because the opera was performed using different techniques in various periods. The information gained was used during the workout with the students. Considering the dramatic structure of the piece, an analysis of all the characters was also carried out. The information obtained in this research and the information obtained from the technique analysis were integrated to expose the dramatic structure of the piece.

7 iv Opera arts with subjective values are always difficult to analyse, and, because of this a very careful workout must be done. To clarify a common technique, the physical structure of the voice and pharyngeal, which varies form person to person, must be understood very well. The vocal characteristics, teeth, tongue, palate and chin structure of the students were all considered to obtain the best interpretation of the piece. Also a very serious performance workout was done to achieve a significant result. The aria parts of the opera were distinguished especially due to their technical features to determine their interpretation and voice problems. A one hour singing exercise was done with the students, and after this practice, a piano accompaniment was also studied. This kind of vocal technique is called Belcanto To conclude: My most important work of art called " by Giuseppe Verdi is a carrier opera. To perform this opera which is picked up for every repertoire in all opera houses in the world, it needs a two octave sound interval, correct articulation, a strong breathing technique and acting knowledge. All these features combined, are still not enough for a good performance. They also require discipline, patience and experience. Keywords : Giuseppe Verdi,Opera,Libretto

8 v ÖNSÖZ Giuseppe Verdi nin en iyi eserim dediği operası, başrol karakterinin bariton renk olduğu az sayıda operalardan biridir. Bu yüzden Operası, günümüze kadar bariton opera sanatçılarının kariyer rolü olmuştur. Bana göre de Verdi nin en iyi eseri, Operası`dır. Güçlü ve zayıf iki karakterin bir karakterde toplanması, yorumlanması oldukça zor, güçlü bir oyunculuk gerektirmektedir. Kendi içine döndüğü durumdan aniden dışa dönmesi, iki karakter arasındaki gel gitlerin bu kadar hızlı olduğu başka bir operası yoktur. Bir tarafta kızına oldukça düşkün duygusal bir baba karakteri, diğer tarafta, soytarısı olduğu Dük ün çapkınlıklarını içine sindiren vücudu deforme olmuş yaşlı bir zavallı, kızını koruma içgüdüsüyle, soylulara isyan eden bir karakterdir. Bütün bu karakterlerin yorumlanması, güçlü bir ses tekniğini zorunlu hale getirmektedir. Ses ve vücut tekniğinin bu kadar zor olması, fonetik açısından oldukça büyük önem taşır. İki nedenden dolayı, bu eseri tez konusu yapmaya karar verdim. Birinci neden, yukarı da açıkladığım detaylardan dolayı, profesyonel opera sanatçılarının, özellikle ve karakterleri için kariyer eseri olarak kabul edilmesidir. Bestecinin en önemli eserini, şan pedagogu olarak ses tekniği ve yorumlama teknikleri açısından analiz edip, konservatuvar şan öğrencilerinin eğitimlerinde kaynak olarak faydalanmaları açısından önemli buluyorum. İkinci neden ise, kızını erkeklerden korumak için eve kapatacak kadar seven Dük ün soytarısı bir babanın, kızını çapkın Dük ten korumak için yaptığı planın, sonunda kızının ölümüne sebep olması beni hep etkilemiştir. Orkestra partisi de dahil olmak üzere solo ve vokal partilerini oldukça iyi bildiğim bu eseri, tez konusu yapmaya karar verdiğim andan itibaren, bu eseri önce dvdlerden, her biri ayrı castlardan oluşan opera sanatçılarından defalarca seyrettim. Her bir karakteri ayrı ayrı analiz ettim. Amaç, bu eserde kullanılması gereken ses tekniklerinin, öğrenci materyallerine zarar vermemesi için, yapılan analizlerin hassasiyetle ve titizlikle yapılması gerekliliği idi. Bu tez çalışmasının daha önce yapılıp yapılmadığını, internetten detaylı olarak araştırdım. 14 Ocak 2010`da Amerika Birleşik Devletleri`nin New York kentine yaptığım ziyaret nedeniyle dünyaca ünlü Barns&Nobble Yayım Evine gittim. Yayım

9 vi evinin sanat departmanıyla görüştüm ve bu tez konusuyla ilgili hiçbir bilgi ve belgeye ulaşamadım. Araştırmanın planlanıp uygulanması ve değerlendirilmesinde en fazla katkıyı sağlayan değerli hocam, danışmanım Prof. Rusko Vasilev Rusev e, tez süresi boyunca her konuda bana destek olan sevgili meslektaşım Doç. Vania Batchvarova ya, araştırmama fikirleriyle katkıda bulunan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayık a, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bilgin e teşekkür ederim. Yabancı kaynaklı çevirilerimde bana yardımcı olan Seda Uzun Kelçeoğlu na ve Şenay Kurt a özel bir teşekkür borçluyum. Ayrıca tüm bir yüksek lisans süreci boyunca bana desteğini esirgemeyen sevgili eşim Esra Ayan a ve kızlarım Beliz ve Deniz e de şükranlarımı sunuyorum.

10 vii İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET. i ABSTRACT iii ÖNSÖZ.v BÖLÜM I GİRİŞ 1.1. Giriş Problem Araştırmanın Amacı Araştırmanın Önemi ve Gerekçesi Sayıltılar Evren ve Örneklem Sınırlılıklar Tanımlar.. 3 BÖLÜM II KURAMSAL AÇIKLAMALAR 2.1. G.Verdi nin Biyografisi G.Verdi nin Eserleri G.Verdi nin Operası`nın Konusu Mektuplarla nun Oluşum Öyküsü yu Taşıyan Dramatik Yapı Victor Hugo nun Le Roi s amuse Romanı Operası Dünya Prömiyeri Tarihte Yorumları ve Sanatçılar Operasının İlk Oynanışı (Cast ve Karakterler)

11 viii Operası İçin Seçilmiş Ses Kayıtları BÖLÜM III YÖNTEM 3.1. Operasının Önemli Bölümleri Şan Tekniği ve Yorumlama Problemleri Açısından İncelenmesi Eğitim Açısından Hedefler ve Gerekli Ön Hazırlama Operası`nın Yorumlanmasında Şan Pedagog unun Rolü.81 BÖLÜM IV SONUÇ ve ÖNERİLER 4.1. Sonuçlar Öneriler. 83 KAYNAKÇA EK...87 ÖZGEÇMİŞ

12 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1. Giriş Bu çalışmada G.Verdi nin Operası` nı pedagojik açıdan gerektiği gibi bütünüyle inceleyebilmek amacıyla, bestecinin yaşamı, eserleri, opera tarihindeki yeri ve önemini detaylarıyla ortaya koymak ve ayrıca opera-şan eğitimi alan genç sanatçılara ışık tutması açısından nun karakteristik ve melodik yapısının incelenmesine yer verilmektedir. partisinin şan tekniği ve müzikal yorumlama açısından zorlukları, nefes tekniği ve vücut performansı şan pedagogu açısından incelenmektedir. karakterinin opera içindeki aryaları (Pari Siamo) ve (Cortigiani), diğer karakterler Herzog,, Sparafucile ve Magdalena arasındaki düet, terzet ve kuartetlerin şan tekniği ve birlikte söylemeye açısından analizleri yer almaktadır. nun, diğer önemli solo karakterler olan Herzog ve üzerinde yoğunlaşan karakter çatışmaları ve bu ana tema üzerinden Sparafucile ve Magdalena karakterleri ile olan ilişkiler teknik açıdan incelenmektedir. Operası`nda orkestranın ve koronun kullanımı teknik olarak ayrıntılı şekilde incelenmektedir Problem Bu araştırmanın temelini oluşturan G. Verdi nin Operası`nın icra edilmesi belli kriterler gerektirmektedir. Bu kriterlerden en önemlisi, bu eseri yorumlayacak olan opera sanatçılarının ya da şan eğitimi alan öğrencilerin, materyallerinin bizzat kendileri olmasıdır. Bu durumda ortaya, cevaplanması gereken bir takım sorular çıkmaktadır. a) Komple bir opera eserini yorumlamak için nasıl bir eğitim gerekmektedir? b) Komple bir opera eserinin; ses, nefes ve rol tekniği açısından enine boyuna araştırılması ve karakterlerin yorumlanmasında, şan ve nefes tekniği problemlerinin nasıl giderilebileceğidir? c) Komple bir opera eserinin yorumlanmasında karşılaşılabilecek sorunların giderilmesi için seçilen eser doğru mudur?

13 Araştırmanın Amacı Bu çalışmanın amacı; G.Verdi nin en önemli operalarından biri olan Operası` nın başrol karakterini, şan nefes tekniği ve yorumlama problemleri açısından analiz etmektir. Aynı zamanda karakterinin, diğer başrol karakterler olan Herzog,, Sparafucile ve Magdalena ile dramatik kurgu açısından çatışmaları ve bu çatışmaların, şan partilerinin ifadeleri üzerine olan etkilerini analiz etmek ve yorumlama tekniklerini incelemektir. Sonuçları, şan pedagoglarına, profesyonel opera sanatçılarına ve şan eğitimi alan konservatuar öğrencilerine faydalanabilir hale getirmektir Araştırmanın Önemi ve Gerekçesi Bu tez konusunun önemini vurgulamak için önce G.Verdi nin ve en önemli eserlerinden biri olan Operası`nın önemini vurgulamak gerekir. Giuseppe Verdi, Donizetti den sonra İtalyan opera tarihini oluşturan 19.yüzyıl Romantik İtalyan Operası`nın en önemli bestecisidir. La Traviata, İl Trovatore, Don Carlos,, Aida, Otello, La Forza Del Destino ve Falstaff gibi operaları ile her zaman gündemde kalmış bir bestecidir. İlk dönem çalışmalarında bir önceki kuşağın izinde, Bellini ve Donizetti nin dilini kullanır. Yapıtlarındaki en önemli etkinlik vokal çizgidir. Arya ve recitativlerde yalın bir enstrüman eşliği kullanması, operanın akışı içinde bir parçadan diğerine geçişteki doğal akıcılığı ve sahnelerin birkaç geleneksel kalıptan oluşması Verdi Operalarının teknik özelliklerindendir. Eserlerinde kullandığı güzel ve dokunaklı melodileri, dramatik etkinliği ve orkestra zenginliği ile opera tarihinin geleneğini zenginleştirmiştir. Aryalar, legato kurgusu içerisinde güçlü, nefese dayalı bir ses ve üst düzey performans gerektirmektedir. G.Verdi`nin operalarında kullandığı bu özelliklerin tamamı Operası` nda en üst seviyede kullanılmıştır. yu ses, nefes ve rol tekniği açısından enine boyuna araştırmak ve karakterinin yorumlanmasında ortaya çıkan şan ve nefes tekniği problemlerini analiz etmek, bu problemleri sahne kurgusu içerisinde ele almak ve buna göre yeni bir çalışma sisteminin oluşturulması hedeflenmiştir. Opera-Şan eğitmeni gözüyle yukarıdaki teknik unsurların detaylı şekilde analiz edilip yeni çalışma teknikleri üretilmesi Opera-Şan eğitimi alan genç sanatçılara yol göstermesi açısından önemlidir.

14 3 1.5.Sayıltılar 1. Örneklem olarak seçilen Giuseppe Verdi nin Operası` nın teknik analizi ve yorumlama problemleri, araştırmanın evrenini temsil edeceği varsayılmaktadır. 2. Operası içinden seçilen bölümlerin, (reçitativo, arya ve ansamble) operanın bütününü kapsadığı varsayılmaktadır Sınırlılıklar 1. Yüksek Lisans Tez süresi ile sınırlıdır. 2. Opera literatürü nün geniş olmasından dolayı, bu araştırma G. Verdi nin Operası ile sınırlıdır. 3. Opera eserinin orijinal dilinin İtalyanca olması ve dünyanın bütün opera evlerinde, orijinal dilde yorumlanmasından dolayı, yapılan teknik analizler, İtalyanca libretto ile sınırlıdır Evren ve Örneklem Bu araştırmanın evreni, Giuseppe Verdi nin nin Operası` dır. Operası`nın içinden alınan şan partilerinin (recitativ, arya, ansamble) operanın tümünü temsil ettiği varsayılmaktadır Tanımlar Accelerando: Giderek hızlanarak. Adagio: Ağır, yavaş. Agilita: Çeviklik, atiklik. Agitato: Hızlı, sarsıntılı, heyecanlı. Allegro: Neşeli. Alto: Kalın kadın sesi. Andante: Orta yavaşlıkta tempo. Ağırca, ağıra yakın, yürük. Ansamble: Beraberlik, topluluk. Arpej: Akor seslerinin birbiri arkasından çalınması. Arya: Solo şarkı. İnsan sesi için beste. Assai: Çok. (Allegro assai: Çok hızlı. Largo assai: Çok yavaş).

15 4 Ballad: Dans müziği eşliğinde halk şarkısı. Bariton: Orta (tenor ile bas arasında) erkek sesi. Bas: Kalın erkek sesi. Bas bariton: Bariton ile bas arasındaki erkek sesi. Bel Canto: İtalyan opera geleneklerine göre güzel şarkı söyleme sanatı. Bemol: Bir notayı yarım aralık pesleştiren işaret. Boğumlama: Söyleyiş, telaffuz. Bravura: Bel Canto cümlelerde teknik ve müzikal anlamda ulaşılan üst seviye. Coloratura: Klasik şarkı söylemede süslenmiş, renklendirilmiş stil. Crescendo: Sesin gürlüğünün, hafiften başlanarak yavaşça artmasını belirten terim. Dans Le Masque: Maskede; sesin bas içindeki tını bölgelerine yönlendirilmesi amacıyla ses eğitiminde sıkça kullanılan terim. Declamation: Hitap. Deklamasyon. Metne yaraşır biçimde, iyi telaffuz edilmiş, recitativ tarzda söyleme. Decrescendo: Ses gürlüğünün giderek azalması. Detone: Tondan düşme. Diksiyon: Sözcüklerin söyleniş biçimi, telaffuz. Diminuendo: Sesin giderek azalması Diyafram: Göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayıran kubbe biçimindeki ince ve geniş zar. Düet: İki ses için müzik. Ekspirasyon: Nefes verme. Enspirasyon: Nefes alma. Entonasyon: Doğru tonlama. Eşlik: İnsan sesi ya da tek çalgı için yazılmış yapıtlarda, yardımcı durumda olan çalgı. Falsetto: Kafa sesi. Yanlış, doğal olmayan ses. Farenks: Yutak. Fioritura: Çiçeklenme. Çesitli süs armonileri ile melodiyi güzelleştirmek. Fonasyon: Ses çıkarma. Fonetik: Dildeki seslerin nasıl oluştuğunu, bunların zamana ve yerlere göre geçirdiği evrimi araştırıp standart dili ortaya çıkarmaya çalışan bilim. Formant: Ses sisteminin rezonansı. Frekans spektrumun doruk noktada tınlaması. Forte: Güçlü Fortissimo: Olabildiğince güçlü

16 5 Gırtlak: Hançere, larenks. Glottal: Gırtlakla ilgili. Glissando: Kaydırma. Gruppo: Trill, sallantı grubu. Intermezzo: İtalyan trajedilerinin perde aralarında çalınan hafif karakterli müzik. Interval: Aralık. İki ses arasındaki yükseklik farkı. Kafa sesi: Tiz seslere genel olarak verilen ad. Kontralto: En kalın kadın sesi. Kuartet: Dört ses için müzik. Larenks: Ses tellerini barındıran kıkırdak yapı. Gırtlak. Legato: Bağlı. Notalann kesintisiz birbirini izlemesi gerektiğini belirten terim. Leggiero: Hafif. Libretto: Küçük kitap. Opera metni, opera oyunu. Lutte Vocale: Nefes alma ve verme kasları. Medyum: Orta. Medyum register: Orta sesler bölgesi Meno: Daha az. Meno mosso: Pek canlı değil. Messa di Voce: Ton, tını ve renk kaybı olmadan sesin yükseltilerek güçlenmesi ve tekrar eski haline dönmesi. Mezzo voce: Yarım ses. Mezzo: Yarım. Mezzo-forte: Yarı güçlü. Mezzo soprano: Orta kadın (soprano ile kontralto arasında) sesi. Moderato: Orta hızda. Motif: Bir yapıtın kuruluşunun ana öğelerinden biri olarak kullanılan ve bir müzik fikrinin kaynağı olan parça. Musica-Poetica: Ruhu hareketlendiren, göz yaşlarına boğan, zevki uyandıran ve dosdoğru kalbe hitap etmesine imkan veren müzik-şiir ilişkisi. Nota: Müzik yazısı. Sesleri gösteren işaretler. Partisyon: Çalgı ya da ses bölümlerinin birlikte okunmasını sağlamak amacıyla birbiri üstüne sıralanış notası. Oktav: Bir notadan, inceye ya da kalına doğru sekiz ses aralığı. Opera Buffo: İtalyan komik operası.

17 6 Passaggio: Registerlar arasında geçiş. Pes register: Kalın sesler bölgesi. Piangendo: Hıçkırarak ağlar gibi. Pianissimo: Olabildiğince hafif, yumuşak. Piano: Yavaş, hafif, yumuşak sesli. Portamento: Sesi bir notadan diğerine köprü kurarak yumuşak bir şekilde taşımak. Postür: Bedenin genel duruşu. Puandorg: Duraklama. Üzerine geldiği notayı yarı değeri kadar uzatır. Rallentando: Yavaşlayarak. Ritardando: Gecikerek. Yavaş yavaş ağırlaşarak. Recitativo: Opera veya oratoryo eserleri içinde konuşurcasına söyleme şekli. Register: Sıra sesler arasında oluşan, tını ve renk karakteri ile aynı insan sesi. Rezonans: Titreşim. Akustik oluşum. Rezonator: Rezonansın oluşumunu sağlayan boşluk. Staccato: Kesik kesik. Stile Concitato: Sinirli, huzursuz tarzda söyleme. Soprano: Kadın ya da erkek çocuklarda en ince ses. Sostenuto: Ses değerlerini tam tutmak. Sotto Voce: Hafif ses. Subglotal Basınç: Ses tellerinin dinamiklerini etkileyen alt gırtlak basıncı. Sul Fiato: Nefesin üstünde. Sesin nefesin üstünde havadan arındırılarak desteklenmesi. Suproglotal Basınç: Üst gırtlak basıncı. Surtone: Tondan çıkarak tizleşme. Tedium: Tekdüze. Eski dönem recitativlerini tasvir etmek üzere verilen ad. Tempo Rubato: Melodinin sözlere uygun ifadeler için bilinçli yavaşlatılması ya da hızlandırılmasına karşın eşlik temposunda buluştuğu icra estetiği. Tenor: İnce erkek sesi. Tirata: Uzun gam cümlesini içeren bir çeşit barok tarzda süsleme. Ton : Kulağımızla algıladığımız belli bir yükseklikteki düzenli titreşimler. Tonalite: Belli bir tonda yazılmış müzik parçasının niteliği. Tremolo: Gırtlak kaslarının yanlış hareketiyle ortaya çıkan gerilim. Trillo:Bir notayla tam ya da yarım ton üstündeki veya altındaki notaların birbiri ardına titretilmesi. Ünlü: Ses yolunda hiçbir engele çarpmadan çıkan ses; sesli harf.

18 7 Ünsüz: Ses yolunda bir engele çarparak çıkan ses; sessiz harf. Vibrato: Sesde dalgalanma. Virtüözite: Virtüöz, usta tarafından sergilenen parlak teknik gösterisi. Voix Couverte: Sesi örtmek. Koyu ancak parlak ses kalitesi. Voix Sombree: Sesi koyultmak. Vokal: Herhangi bir şekilde engellenmeden ağızdan çıkan konuşma sesi. Vokal kord: Ses telleri. Vokaliz: Bir ünlü üzerinde yapılan ses alıştırması. Wobble: Sesin normalin üstünde bir hacimle ortaya çıkan ses sallanması. (Kayabınar, 2005, 71).

19 8 BÖLÜM II KURAMSAL AÇIKLAMALAR Bu bölümde eserleri günümüze kadar önemini kaybetmeden gelmiş opera bestecisi Giuseppe Verdi nin doğumundan itibaren ölümüne kadar hayatı ve eserleri yer almaktadır. Bestecinin eserlerini anlamak için hayatını da bilmek gerekmektedir. Bu amaçla Operası`nın dramatik yapısının incelenmesine ışık tutması açısından G. Verdi nin hayatına bu araştırmada geniş bir şekilde yer verilmiştir Giuseppe Verdi nin Biyografisi Yoksul bir ailenin çocuğu olan Giuseppe Verdi, 10 Ekim 1813 te Kuzey İtalya nın Le Roncole kasabasında doğmuştur. Babası bir meyhane işletmeteydi. Verdi nin doğumundan birkaç ay sonra, Fransızların yönetimi altında olan Le Roncole kasabası, Avusturya`lıların eline geçmiş ve yağma edilmiştir. Verdi nin annesi, yağmacıların elinden kurtulmak için, bebeği ile birlikte kilisenin korunmasına girmiştir. Bu konudaki belgeler, Le Roncole kasabasının kilisesinde bulunmaktadır. Küçük Giuseppe nin yaşamı babasının eve eski bir piyano almasıyla değişmiştir denilebilir. İlk müzik derslerini organist Provesi den alan ve piyano çalmayı çabucak öğrenen Giuseppe, on yaşında kasabanın kilisesinde çalmaya başlamıştır. Yıllık kazancı olan yaklaşık 15 dolar, onun Busseto kasabasında okuma yazma öğrenmesi için harcanmaktaydı. İki yıl Bussetto kasabasında yaşayan Giuseppe, her pazar Le Roncole kasabasının kilisesinde org çalarak yaşamını kazanmak üzere, üç mil kadar bir yolu yürüyerek gitmiş ve gelmiştir. Bu arada, müzikle yakından ilgisi olan tüccar Barezzi, çocuğun müziğe olan yeteneğini fark etmiş, ona iş bulmuş, evine almış ve kızı ile birlikte piyano çalmasına izin vermiştir. Verdi, yaşamının olgunluk döneminde, çocukluk günlerinden bahsederken şöyle der; Pek çok insan tanıdım ama Barezzi kadar iyisine rastlamadım. O beni kendi çocuğu gibi sevdi, ben de onu öz babam gibi sevdim. Verdi, 18 yaşına girdiği zaman, Barezzi müzik eğitimini sürdürebilmesi için ona, Milano Konservatuvarı ndan burs bulmaya çalışmış, fakat sanatçı giriş sınavlarında başarılı olamamıştı. Özel kompozisyon ve orkestra dersleri alarak iki yıl Milano da kalan Verdi nin piyano çalışı hiçbir zaman mükemmel bir düzeye ulaşamamıştır. Bu

20 9 durum Rossini nin: Verdi, beşinci derece piyanist diye takılmasına bile neden olmuştur. Bir süre organist olarak Busseto kasabasında yaşayan Verdi, Busseto kasabası Filarmoni Derneği ne şef olarak getirildikten sonra, Barezzi nin kızı Margherita ile 1836 yılında evlenmiştir de Milano ya yerleşen sanatçı, 1839 yılında ilk operası olan Oberto, Conte di Bonifacio yu tamamlamış ve bu opera La Scala da sahneye konmuştur. Elde edilen başarı büyüktür. Kendisnden, La Scala için üç büyük opera yazması istenmiş, Rossini nin operalarının basımını üstlenmiş olan ünlü basımevi sahibi Giovanni Ricordi de, bestecinin ilk operasını satın almıştır. Verdi nin özel yaşamında şansızlıklar birbiri ardına gelmektedir. Önce çocukları ölmüş, 1840 yılında da karısını kaybetmiştir. Bu koşullar altında yazılan komik opera Un Giomo di Regno hiç beğenilmemiştir. Verdi, bir daha hiç yazmamaya karar verecek kadar etkilenmiştir. Ne var ki, Merelli nin cebine zorla koyduğu Kral Nabuchadnezzar librettosu, Verdi nin yeniden müziğe dönmesini sağlamıştı. Nabucodonosor ya da Nabucco Operası 1842 yılında sahneye konmuş ve büyük başarı kazanınca da bu operayı I Lombardini, Ernani ve I Due Foscari Operaları izlenmiştir. Verdi artık İtalya nın genç opera bestecileri arasında, önde gelen sanatçıdır. İtalya nın bağımsızlığını savunan Verdi, 1840 yıllarından başlayarak Avusturya`lılara karşı olan nefretini sık sık yinelemiş, bestelerinde devrinin mücadelesini yansıtmıştı. La Battaglia di Legnano, Giovanna d Arco, Alzira, I Masnadieri, Il Corsaro gibi operalarda tarihi olayları tema olarak işleyen sanatçı, aryalar ve koro için İtalya nın bağımsızlığı ile ilgili şarkılar yazmıştı. Ne yazık ki, bu büyük heyecan, kahramanlık duyguları ve İtalya nın bağımsızlığına duyulan özlem, pek az işe yaramış, 1848 yılında Verdi Paris te iken, İtalya nın yenilgisi kesinleşmişti. Operalardan gelen gelirle Verdi, Busseto kasabası yakınlardaki Sant Agata villasını satın almış ve orada, günlerini toprakla uğraşarak, şiir ve felsefe ile ilgilenerek geçirmiştir yılından beri beraber olduğu sevgilisi Giuseppina Strepponi de kendisi ile birliktedir. Sanatçı 1859 yılında yeniden evlenmiş ve bu beraberlik 1897 yılında Giuseppina ölene dek sürmüştür. Verdi, bir yazısında kendisinden söz ederken şöyle der: Herkesin yeniden doğduğu Paris te bir buçuk yıl yaşadığım gerçek. Ama içtenlikle itiraf etmem gerekirse,

21 10 burada her zamankinden daha da yabani oldum. Altı yıldır, opera yazıyorum ve pek çok yer dolaştım. Ne var ki, başarı kazanmak için, ne bir gazeteci ile konuştum, ne bir arkadaşımdan istekte bulundum, ne de zengin bir kişiye yanaştım. Hayatımda hiç, ama hiçbir zaman bu tür bir şey yapmadım, hiçbir zaman da yapmayacağım. Daha önce hazırladığı Luisa Miller eseri ile başarısızlığa uğrayan Verdi, kariyerinin orta döneminde bu eseri ile bir çığır açmış ve bu yeni yaklaşımları ile çok başarı kazanmıştır. Eserin baş kahramanı olan Mantua Dük'ünün soytarısı olan 'nun, ihtiras, hilekarlık, evlat sevgisi ve intikam hislerini çok dramatik bir şekilde işleyen bu yapıt dünya opera evlerinin reperetuvarlarının vazgeçilmez bir öğesi olmuştur (Parker, 1994, 192) yılları arasında, Verdi nin, II Trovatore ve La Traviata Operalarını yazdığını görüyoruz. Bu üç opera, sanatçının başarısını ve ününü daha da arttırmıştır yılında, Sardunya ve Avusturya arasındaki savaş, İtalya ya bağımsızlık getirirken, Verdi nin doğduğu bölge de, Avusturya nın egemenliğinden çıkarak İtalya ya katılmıştır. Sanatçı, bu olaydan sonra, gerek operaları gerek adı ile ulusal kahraman olarak anılmıştır. Adı slogan olarak kullanılmış, (Viva Vittorio Emanuele, Re D İtalia- Viva Verdi) kendisine pek çok kentin onur vatandaşlığı verilmiş ve parlamentoya üye seçilmiştir. Yaşamının bundan sonraki döneminde Verdi, Paris te Les Vepres Siciliennes (1855), Venedik te Simon Boccanegra (1857) operalarını yazmış, Sitiffelio Operası`nı elden geçirerek Aroldo (1857) adı ile yeniden yayımlamıştı. Un Ballo in Maschera (1858) Operası Roma da La Forza del Destino (1862) Operası St. Ptersburg da yazılmış, Macbeth (1865) Operası yeniden düzenlenmiş ve Don Carlos (1867) Operası ilk şekli ile ortaya çıkmıştır. İki yıl sonra Kahire Operası`nın açılışını kutlamak ve opera yazmak üzere iki kez davet edilen ilk teklifleri red eden Verdi, daha sonra frank ücreti kabul ederek yeni bir opera üzerinde çalışmaya başlamıştır. Aida operası ilk kez, 1871 yılının sonralarında Kahire de sahnelenmiş, 1872 yılında da İtalya da Milano da, La Scala Operası`nda oynanmıştır. Verdi artık opera üzerinde çalışmayı düşünmemektedir yılında yaylı sazlar dörtlüsü bestelenmiş, 1874 yılında da büyük Requiem tamamlanmıştır. Altmış yaşında olan ve dinlenmek isteyen Verdi, müziğe veda etmeyi düşünmektedir. Kışı Cenevre de, Palazzo Doria da, yılın diğer zamanlarını da köpekleri ve atlarıyla birlikte, Sant Agata villasında geçirmektedir.

22 11 Kendim hakkında pek az şey söyleyebilirim. Hiçbir şey bilmiyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Yoruluncaya kadar kırlarda dolaşıyor, sonra da yemek yiyip uyuyorum. İşte hepsi bu. Bu ne biçim yaşam diyeceksiniz. Yaşamın romantik bir yanı olmadığı bir gerçek ama daha kötü yaşam biçimleri arasında benimki, yaşamı değerlendirmek açısından en iyisi. Verdi köşeye çekilmemeliydi. Sanatçı eski arkadaşı, müzisyen Arrigo Boito, Otello nun librettosunu getirmiştir yılında tamamlanan bu operayı 1893 yılında sahneye konan Falstaff Operası izler. Verdi seksen yaşındadır yılında karısı Giuseppina nın ölümünden sonra Verdi nin sağlığı bozulmaya başlamıştır. Kendi içine kapanan ve melankoliğe kapılan besteci, 1901 yılında arkadaşlarıyla birlikte tatil yapmak üzere gittiği Milano da kalpten ölmüş ve orada gömülmüştür. Ölümünden sonra servetinin çoğu Milano da sakat müzisyenlerin yaşadığı düşkünler evine bağışlanmıştır. Verdi; basit, dürüst, kurnazlık düşünmeyen güçlü bir karaktere sahipti. Ona, bu nedenle Busseto nun Aslanı denmiştir. Sert, kaba, yaklaşılması güç ve nezaket kurallarına uymayan dış görünüşün altında sıcak ve yaşam dolu bir kişilik yatmaktaydı. Verdi, estetik kurallara fazla önem vermeyen bir besteci olarak çalışmaya başlamıştı. Bununla beraber, doğal bir tiyatro yeteneğine sahip olan sanatçı, sahne için doğru olanı bulmakta hiç güçlük çekmemiştir. Devrinin politik değişimleri ve İtalya nın bağımsızlığı operalarını renklendirirken, Verdi belki de farkında olmadan ulusal besteci niteliğini elde etmiştir. Verdi nin doğal melodi yaratıcılığı vardı. Müziği sıcak kanlı, yaşam dolu, heyecanlı, dürüst ve doğrudur. Yarattığı karakterlerde şiddeti vurgulamaktan kaçınmamış, gerçeği ve doğru olanı basit ve dürüst olarak, olabildiğince etkili bir biçimde anlatmaya çalışmıştır. Besteci olarak, Verdi nin müziği oldukça farklı bir gelişim göstermektedir. Son çalışmalarında Verdi, kendi öz stilinden tümden ayrılmıştır denebilir. Bununla beraber, onun ilk çalışmaları ile son çalışmaları arasında gerçek bir ara bulmak olanaksızdır. İngiliz araştırmacı Francis Tovey ( ) bir yazısında şöyle der: Verdi nin teknik ustalığı, çok büyük bir gelişme gösterirken, anlatım gücündeki incelik ve uzmanlığı da giderek arttı. Buna karşın, kendine özgü temel karakteristik müzik kalitesinde, pek az değişme oldu Wagner in etkisi altında kaldığı düşüncesi, Verdi yi her zaman çok kızdırmıştır. Wagner in müziğine hayran olduğu doğrudur. Ne var ki, İtalyan operasına kötü etkisi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜZİK ANASANAT DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜZİK ANASANAT DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜZİK ANASANAT DALI GIUSEPPE VERDI NİN LA TRAVIATA OPERASININ PİYANO EŞLİK PROBLEMLERİ Didem ÖNAL YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA / 2010 TÜRKİYE

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ BESYO TME-110 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 1.HAFTA

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ BESYO TME-110 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 1.HAFTA YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ BESYO TME-110 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 1.HAFTA Hayatta müzik gerekli değildir. Çünkü hayatın kendisi müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar insan değildir. Eğer söz konusu olan

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ LİSANS I.YARIYIL/GÜZ DÖNEMİ 1803151 Şan I (2+0) AKTS: 4 1803152 Kulak

Detaylı

DÜZENLEME Ders Notu - 1

DÜZENLEME Ders Notu - 1 DÜZENLEME Ders Notu - 1 Doç. Server ACİM Aralık 2011 - MALATYA İçindekiler 1 Giriş 2 2 Gerekli Temel Bilgiler 2 3 Yaylı Çalgılar Ailesi 2 3.1 Keman........................................ 2 3.1.1 Viyola.....................................

Detaylı

Şanın Şaşaalı Dünyası'ndan... ŞEFİK KAHRAMANKAPTAN Yansımalar

Şanın Şaşaalı Dünyası'ndan... ŞEFİK KAHRAMANKAPTAN Yansımalar Şanın Şaşaalı Dünyası'ndan... ŞEFİK KAHRAMANKAPTAN Yansımalar Bir opera şarkıcısının yetişmesinde, hem öğrencinin, hem de hocasının ne emekler harcadığı genellikle gözardı edilir. Dinleyicinin çoğu ya

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 4.SINIF VII. YARIYIL MZ401A - Piyano VII* (1-0-1) Paralel üçlü, altılı, onlu diziler

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF II. YARIYIL MZ102A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma II (2-2-3) Akts Kredisi:

Detaylı

Do sol - re - la ve mi minör gam çalışması yapılır. Çaldığı gam ve makamsal dizilere ait parmak numarası (duate) örneği hazırlamaları istenir

Do sol - re - la ve mi minör gam çalışması yapılır. Çaldığı gam ve makamsal dizilere ait parmak numarası (duate) örneği hazırlamaları istenir 0-05 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi ÖĞRENME ALANI : PİYANO ÇALMA TEKNİKLERİ ÜNİTE :.BASAMAK GAM VE MAKAMSAL DİZİ ÇALIŞMALARI EYLÜL 5-9 EYLÜL -6 EYLÜL. Do-sol-re-lami minör gamları.

Detaylı

3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ

3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ 3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ TEMA Kim Olduğumuz ÜNİTE ADI Bütünün Parçasıyım TARİH 28 Ekim 6 Aralık 2013 SORGULAMA HATLARI Ait Olduğumuz Gruplar İnanç ve Değerler İnanç ve Değerlerin Davranış

Detaylı

Müziğin Alfabesi Notalardır. =

Müziğin Alfabesi Notalardır. = TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ Müziğin Alfabesi Notalardır. = Nota: Seslerin yüksekliklerini (incelik/kalınlık) ve sürelerini göstermeye yarayan işaretlerdir. Müziğin alfabesini, yani notaları öğrenmek için çeşitli

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Geçtiğimiz hafta sonunda 2-6.sınıflardaki öğrencilerimizin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

:G -I ' : G -»» Opera / La Traviata ve Verdi Üzerine... Kitap / Yolda. Gezi / Safranbolu. Güncel / Paramızın Değişen Yüzü. Röportaj / Zafer Mutlu

:G -I ' : G -»» Opera / La Traviata ve Verdi Üzerine... Kitap / Yolda. Gezi / Safranbolu. Güncel / Paramızın Değişen Yüzü. Röportaj / Zafer Mutlu VH -I-J : -»» I -i» Opera / La Traviata ve Vei Üzerine... Kitap / Yolda I -I ' ezi / Safranbolu üncel / Paramızın Değişen Yüzü Röportaj / Zafer Mutlu Sergi eçmiş Zaman Yaprakları Opera, La Traviata ve

Detaylı

Ruhumdaki. Müzigin Ezgileri. Stj. Av. İrem TÜFEKCİ. 2013/2 Hukuk Gündemi 101

Ruhumdaki. Müzigin Ezgileri. Stj. Av. İrem TÜFEKCİ. 2013/2 Hukuk Gündemi 101 Ruhumdaki Müzigin Ezgileri Stj. Av. İrem TÜFEKCİ 2013/2 Hukuk Gündemi 101 Ruh halinize göre mi müzik dinlersiniz, müzik mi ruh halinizi değiştirir? Hangi tür olursa olsun o anki duygusal duruma eşlik etmekte

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ

MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

RUY BLAS! Dr. Erica Letailleur'ün* "Ruy Blas!"** Lisans II. ve III. sınıf 5-6 Ekim 2017 programda*** 6 Ekim 2017 Cuma *Erica Letailleur

RUY BLAS! Dr. Erica Letailleur'ün* Ruy Blas!** Lisans II. ve III. sınıf 5-6 Ekim 2017 programda*** 6 Ekim 2017 Cuma *Erica Letailleur RUY BLAS! 2017-2018 Tiyatro Anasanat Dalı etkinliklerinin ilki olan, Uluslararası Sahne Sanatları Araştırma ve Değerlendirme Merkezi (CIRRAS) üyesi Dr. Erica Letailleur'ün* (Fransa) yürüteceği "Ruy Blas!"**

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

OPERA VE BALE MARDİN DE

OPERA VE BALE MARDİN DE OPERA VE BALE MARDİN DE Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl aralık ayında Ankara Devlet Opera ve Balesi nin Mardin de sahnelediği dünyaca ünlü Azeri besteci

Detaylı

3. Rönesans Müziğini Oluşturan Ekoller 4. Rönesans ta Toplu Müzik Yapma Anlayışı

3. Rönesans Müziğini Oluşturan Ekoller 4. Rönesans ta Toplu Müzik Yapma Anlayışı 3. Rönesans Müziğini Oluşturan Ekoller 4. Rönesans ta Toplu Müzik Yapma Anlayışı İçerik Rönesans Müziğini Oluşturan Ekoller Rönesans ta Toplu Müzik Yapma Anlayışı Rönesans Döneminde Başlıca Müzik Türleri

Detaylı

SINAV HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDA YER ALAN KAYIT KABUL YÖNERGESİNİ OKUYUNUZ

SINAV HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDA YER ALAN KAYIT KABUL YÖNERGESİNİ OKUYUNUZ SINAV HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDA YER ALAN KAYIT KABUL YÖNERGESİNİ OKUYUNUZ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Artık başkalarının mali başarılarımı desteklemelerine izin veriyorum. Benim refahımın, mali başarımla bir ilişkisi yok.

Artık başkalarının mali başarılarımı desteklemelerine izin veriyorum. Benim refahımın, mali başarımla bir ilişkisi yok. Bolluk ve zenginlik içinde yaşamayı hak ediyorum. Hem para kazanıp hem de kendimi eğlendirmeyi hak ediyorum. Ebedi varlık ve ebedi bilince olan kişisel bağım bana büyük bir servet sağlayacak kadar kuvvetli.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ Türk pop ve rock müziğinin sevilen ismi Aydilge,mini konseri ve imza günü etkinliği ile Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi nde hayranlarıyla buluştu.

Detaylı

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları RAPUNZEL Bir zamanlar bir kadınla kocasının çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman git zaman kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün pncereden komşu evin bahçesindeki

Detaylı

TİYATRO AKADEMİ BAŞVURU FORMU

TİYATRO AKADEMİ BAŞVURU FORMU TİYATRO AKADEMİ BAŞVURU FORMU TARİH: / /2017 1. Öncelikle adınız nedir? Adınızın anlamı nedir? 2. Annenizden doğma, babanızdan olma, sizden başka evde yaşayan biri var mı? Varsa sizden büyük mü küçük mü?

Detaylı

Yüksek Lisans Programları: Başvuru Koşulları, Giriş Sınavları, Genel Başarı Değerlendirmesi (2013-2014/Bahar)

Yüksek Lisans Programları: Başvuru Koşulları, Giriş Sınavları, Genel Başarı Değerlendirmesi (2013-2014/Bahar) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans Programları: Başvuru Koşulları, Giriş Sınavları, (2013-2014/Bahar) 1 İçindekiler Sayfa Nr. Bale Anasanat Dalı Koreoloji Yüksek Lisans Programı

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖZEL YETENEK KULAK SINAVI İÇERİKLERİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖZEL YETENEK KULAK SINAVI İÇERİKLERİ 1 T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖZEL YETENEK KULAK SINAVI İÇERİKLERİ İlkokul 1 1 ses, 2 ses, 2/4 lük iki ölçü ezgi ve ritim (sekizlik, onaltılık, terazi) (ikinci

Detaylı

NEYZEN ERCAN IRMAK. 1956 yılında Eskişehir de doğdu. He was born in 1956, in Eskişehir.

NEYZEN ERCAN IRMAK. 1956 yılında Eskişehir de doğdu. He was born in 1956, in Eskişehir. 1 NEYZEN ERCAN IRMAK 1956 yılında Eskişehir de doğdu. He was born in 1956, in Eskişehir. 2 Müzik tutkusu, çocukluk yıllarında kaval çalarak başladı. Bu tutku onun önce Bursa ya, sonra İstanbul a yerleşmesine

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-10 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Güzel Bir Bahar ve İstanbul

Güzel Bir Bahar ve İstanbul Güzel Bir Bahar ve İstanbul Bundan iki yıl önce 2013 Mayıs ayında yolculuğum böyle başladı. Dostlarım, sınıf arkadaşlarım ve birkaç öğretmenim ile bildiğimiz İstanbul, bizim İstanbul a doğru yol aldık.

Detaylı

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ MESLEKİ HAZIRLIK PROGRAMI

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ MESLEKİ HAZIRLIK PROGRAMI T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ MESLEKİ HAZIRLIK PROGRAMI Mesleki Hazırlık Programı yıllık ve kredisiz bir programdır.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI 2013-2014 YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI 2013-2014 YILI ÖĞRETİM PLANI 1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI 20132014 YILI ÖĞRETİM PLANI LİSANS I I. YARIYIL/GÜZ DÖNEMİ DERSİN KODU DERSİN ADI T+U AKTS 1803151

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

ADNAN SAYGUN UN KEMAN VE PİYANO SÜİTİNDE TÜRK HALK MÜZİĞİ

ADNAN SAYGUN UN KEMAN VE PİYANO SÜİTİNDE TÜRK HALK MÜZİĞİ ADNAN SAYGUN UN KEMAN VE PİYANO SÜİTİNDE TÜRK HALK MÜZİĞİ TURKISH FOLKLORIC MUSIC IN ADNAN SAYGUN'S VIOLIN AND PIANO SUITES ТУРЕЦКАЯ НАРОДНАЯ МУЗЫКА В СЮИТЕ ДЛЯ СКРИПКИ И ПИАНИНО АДНАНА САЙГУНА Samir GÜLAHMEDOV

Detaylı

Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : 0310330201 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI. Güz Yarıyılı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI. Güz Yarıyılı T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı OYUNCULUK VE KARAKTER OLUŞTURMA OYU 421 6 AKTS Kredisi 4. yıl 7. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 s/hafta Teorik: 2 s/hafta

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI OYUN ETKİNLİĞİ Okul öncesi öğrencilerimiz bu ay; sınıflarında bulunan dramatik oyun, müzik, blok, kitap, kukla, fen-doğa, eğitici oyuncak ve sanat merkezlerinde serbest oyunlar oynadılar. Bu oyunlar, öğrencilerimizin

Detaylı

Sanatın Tanımını yaparmı sınız Nurdan Gül Kökten

Sanatın Tanımını yaparmı sınız Nurdan Gül Kökten Bir duygunun, bir tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ve bu anlatım sonucu ortaya çıkan üstün yaratıcılıktır. insan yaratıcılığının, yeteneklerinin ve düş gücünün; mimari,

Detaylı

Necdet Yaşar 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi.

Necdet Yaşar 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Necdet Yaşar Müzik Yaşamı Necdet Yaşar 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Müziğe bağlama çalarak başladı. Mesut Cemil'in tambur çalışını dinledikten sonra, 20 yaşında tanbura

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİKSİYON (GENEL KÜLTÜR: SEÇMELİ) Ders No : 0070160027 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

DOĞUDA VE BATIDA ORYANTALİZM

DOĞUDA VE BATIDA ORYANTALİZM DOĞUDA VE BATIDA ORYANTALİZM Bodrum Belediyesi nin etkinlik takviminde yerini alan ve yedincisi gerçekleşen olan Karsanat Barok Müzik Festivali, bu yıl da Antik Tiyatro da 9 ve 10 Eylül de halka açık ve

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-A SINIFLARI MÜZİK DERSİ YILLIK PLANI

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-A SINIFLARI MÜZİK DERSİ YILLIK PLANI EKİM 19-0 EKİM 015 4.-5. HAFTA EKİM EYLÜL 8 EYLÜL / 16 EKİM 015 1... HAFTA AY TARİH HAFTA SAAT YARIMBAĞ İLKOKULU 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-A SINIFLARI MÜZİK DERSİ YILLIK PLANI ÖĞRENME ALANI KAZANIMLAR

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 3,4 (3-15 Ekim 2016) 2 saat UZUN HECE - KISA HECE EYLÜL- EKİM 1,2, (19-30 Eylül 2016) 2 saat İSTİKLAL MARŞI MIZA SAYGI A.6. İstiklal Marşı nı anlamına uygun dinler. A.6. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL 'T7 Ç>e T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MÜZİK BALE TİYATRO RESİM EL SANATLARI GÜZEL KONUŞMA Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Meşelik Sokak Dünya Han 18 / 20 Kat: 4-5 Beyoğlu -TAKSİM / İSTANBUL TELEFON :

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Sınava Başvuru Koşulları 1. I pek U niversitesi Konservatuvarı Müzik Bo lümünün Özel Yetenek Sınavlarına, 2016

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SİNEMA VE SAHNE SANATLARI OYUNCULUĞU KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SİNEMA VE SAHNE SANATLARI OYUNCULUĞU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SİNEMA VE SAHNE SANATLARI OYUNCULUĞU KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI

Detaylı

Etkili Konuşmanın Özellikleri

Etkili Konuşmanın Özellikleri Etkili Konuşmanın Özellikleri Yalın bir tanımla konuşma, duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözle iletme işidir. Konuşma günlük yaşamımızın bir parçası gibidir. Tıpkı soluk

Detaylı

ŞUBAT AYI BÜLTENİMİZ

ŞUBAT AYI BÜLTENİMİZ ŞUBAT AYI BÜLTENİMİZ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? SINIF ETKİNLİKLERİMİZ TİYATRO 100.GÜN ETKİNLİKLERİMİZ 100.GÜN PARTİMİZ BRANŞ DERSLERİMİZ ECO SCHOOLS ÇALIŞMALARIMIZ SOSYAL ETKİNLİKLERİMİZ AİLE KATILIMIMIZ

Detaylı

Akor Şifreleri Doğrultusunda Yaratıcı İcra Teknikleri

Akor Şifreleri Doğrultusunda Yaratıcı İcra Teknikleri Prof. Server Acim Bas Gitar Öğrencileri İçin Akor Şifreleri Doğrultusunda Yaratıcı İcra Teknikleri Çeşitli Örnekler ve Açıklamaları İçeren Ders Notları 03 yılında, Server AİM tarafından LaTeX ve GNU/LilyPond

Detaylı

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE AÇILIMLARI

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE AÇILIMLARI AY 0-05 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi ÖĞRENME ALANI : Piyano Çalma Teknikleri ÜNİTE :.Basamak. Konumda Temel Davranışlar EYLÜL 5-9 EYLÜL -6 EYLÜL. Oturuş ve Duruş Kuralları. Parmak

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

YAPI FİZİĞİ II HACİM AKUSTİĞİ 1

YAPI FİZİĞİ II HACİM AKUSTİĞİ 1 YAPI FİZİĞİ II HACİM AKUSTİĞİ 1 Prof. Dr. Zerhan YÜKSEL CAN Ar. Gör. Y. Mim. Kasım Çelik Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Fiziği Bilim Dalı Yapı Fiziği dersleri ve konular Yapı Fiziği

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

12. Yürüyüşler 1. İng. sequence; Alm. Sequenz; Fr. marche. Türkçede sekvens ve marş isimleri ile de ifade edilir.

12. Yürüyüşler 1. İng. sequence; Alm. Sequenz; Fr. marche. Türkçede sekvens ve marş isimleri ile de ifade edilir. 12. Yürüyüşler 1 Tonal müziğin en önemli araçlarından biri olan yürüyüş 2, melodik ya da armonik bir modelin farklı bir perde üzerinde tekrar edilmesine verilen isimdir. Tekrar edilen bu model kısa bir

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK k İl u ok l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI BABA ve ÇOCUK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - OCAK 2013 Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı Sosyo-ekonomik ve bilimsel gelişmeler, geleneksel aile

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM 7-2 EKİM (5. Hafta) EKİM 0-4 EKİM (4. Hafta) FARKLI MÜZİK TÜRLERİ EKİM 03-07 EKİM (3.Hafta) DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA EYLÜL 26-30 EYLÜL (2. Hafta) EYLÜL 9-23 EYLÜL (. Hafta) İSTİKLÂL MARŞI MIZI DOĞRU

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi Avrupa'da Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi Bu çalışma Eurydice ağı tarafından hazırlanılmış ve 30 Avrupa ülkesinde uygulanan sanat eğitimi politikaları ve çalışmaları hakkında güncel, detaylı ve karşılaştırmalı

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ LİSANS I.YARIYIL/GÜZ DÖNEMİ 1803151 Şan I (2+0) AKTS: 4 Ses eğitiminin

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI ÖĞRETİM YILI 3. SINIF DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KÜLTÜR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ

ÖZEL VEGA OKULLARI ÖĞRETİM YILI 3. SINIF DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KÜLTÜR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ ÖZEL VEGA OKULLARI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KÜLTÜR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme

Detaylı

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ I- Açıklama Sizi tam olarak tanımladığına inandığınız her cümlenin yanına 1 yazın. Eğer ifade size uygun değilse, boş bırakın. Sonra her bölümdeki sayıları toplayın. Bölüm 1 Nesneleri

Detaylı

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL OKAN İLKOKULU 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Sayın Velilerimiz, Bu hafta kütüphane etkinlikleri kapsamında karikatürist Turgut Yüksel i konuk ettik. Karikatür atölyesi öğrencilerimizi çok mutlu etti.

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir!

Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir! On5yirmi5.com Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir! Yetenekleriniz size üniversite kapılarını açabilir. İşte özel yetenek sınavlarıyla girebileceğiniz bölümler... Yayın Tarihi : 23 Eylül 2010 Perşembe (oluşturma

Detaylı

GrandOfis.com.tr BİZ KİMİZ

GrandOfis.com.tr BİZ KİMİZ ?? BİZ KİMİZ Grand Office 1984 yılından günümüze ofis mobilyaları üretimi ve projeli dekorasyon uygulamaları ile sektöründe sahip olduğu misyonu başarıyla sürdürmektedir. Temel karakter ve prensibi; tasarım,

Detaylı

İşte bu, kişileri birbirlerinden ayıran özelliklerin tümüne, kişinin Girişimcilik Profili diyoruz.

İşte bu, kişileri birbirlerinden ayıran özelliklerin tümüne, kişinin Girişimcilik Profili diyoruz. KİŞİNİN GİRİŞİMCİLİK PROFİLİ Her insanın vücut yapısı nasıl ki her spora uygun değilse, her insanın çeşitli özellikleri de onun her türlü girişim i yapmasına uygun değildir. Bir başka deyişle, kişinin

Detaylı

ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI

ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI 1/B SINIFI KASIM AYI E-BÜLTENİ 1 İÇİNDEKİLER 1. Mihver Dersler 2.Branş Dersler 3.Kulüpler 2 TÜRKÇE Kasım ayında Türkçe dersinden harfleri öğrenmeye

Detaylı

Evde çalışırken yararlanabileceği bir yazı tahtası çok işe yarayabilir. Bu tahta, hem yapıcı bir oyuncak

Evde çalışırken yararlanabileceği bir yazı tahtası çok işe yarayabilir. Bu tahta, hem yapıcı bir oyuncak Evde çalışırken yararlanabileceği bir yazı tahtası çok işe yarayabilir. Bu tahta, hem yapıcı bir oyuncak (örneğin öğretmencilik oyununda) hem de kalem tutma ve yazı yazma becerisinin gelişimine katkıda

Detaylı

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL YCA101 Enstrüman I [A] [B] [C] [D] 4 7 Öğrencinin var olan müzikal ve teknik

Detaylı

EYLÜL. 4.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım

EYLÜL. 4.SINIF BÜLTENİ eylül ekim kasım EYLÜL TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ DERSİNDEN GÖRÜNTÜLER 3. Hafta: Enstrüman eğitimine yönelik olarak Gitar, Keman, Yan Flüt, Perküsyon ve Temel Bilimler için anlatımlar yapıldı. Öğrencilerimiz yatkınlıkları doğrultusunda

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

PSK 172 İletişim Becerileri. Sözel Olmayan İletişim Human Communication [Bölüm 4]

PSK 172 İletişim Becerileri. Sözel Olmayan İletişim Human Communication [Bölüm 4] PSK 172 İletişim Becerileri Sözel Olmayan İletişim Human Communication [Bölüm 4] Sözel Olmayan İletişim Anlam üretmek için sözcükler olmadan mesajları kullanma sürecidir. Sözel iletişimin önemli bir unsurudur.

Detaylı

CAPOEIRA DOSYASI. Gerçekten nedir Capoeira? Dans? Dövüş sanatı? Oyun? Müzik? Spor? Folklor? Sanat? Savunma yöntemi? Şiir? Parti? Eğlence?

CAPOEIRA DOSYASI. Gerçekten nedir Capoeira? Dans? Dövüş sanatı? Oyun? Müzik? Spor? Folklor? Sanat? Savunma yöntemi? Şiir? Parti? Eğlence? CAPOEIRA DOSYASI Capoeira(Kapuera) nedir? Gerçekten nedir Capoeira? Dans? Dövüş sanatı? Oyun? Müzik? Spor? Folklor? Sanat? Savunma yöntemi? Şiir? Parti? Eğlence? Capoeira tüm bunlar ve daha fazlasıdır.

Detaylı

KONTES ADA LOVELACE: İLK KADIN BİLGİSAYARCI

KONTES ADA LOVELACE: İLK KADIN BİLGİSAYARCI KONTES ADA LOVELACE: İLK KADIN BİLGİSAYARCI Kontes Ada Lovelace, İngiliz şair Lord Byron un kızıdır. Mekanik bilgisayar fikrinin öncüsü C. Babbage ile birlikte programlama fikrinin temelini attı. Kontes

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi OTELLO, Shakespeare in geleneksel

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi OTELLO, Shakespeare in geleneksel 30-31 MART 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Otello Sahnede OTELLO, Shakespeare in geleneksel doğum günü tarihi olarak kutlanan 23 Nisan 2013 tarihlerinde saat 20.00'de Fulya

Detaylı

İNSANİ DEĞERLER HAREKETİ

İNSANİ DEĞERLER HAREKETİ İNSANİ DEĞERLER HAREKETİ Sunum: Yaşar ÜNAL-Osman AKSOY-Elif ÇAĞLAYAN-Mustafa DİKİCİGİL İNSANİ EĞERLER HAREKETİ Değerlerin öneminin arttığı şu günlerde, yok olmaya başlamış olan değerlerimizi korumak ve

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK SINIFI 1803108 Şan H (1 + 1) Kredi: 1,5 Bu dersin amacı,

Detaylı

Aralık Gün ANKARA İSTANBUL İZMİR MERSİN ANTALYA SAMSUN Gün

Aralık Gün ANKARA İSTANBUL İZMİR MERSİN ANTALYA SAMSUN Gün 0 T.C. Aralık BREMEN MIZIKACILARI KİTAP NA! ARȘIN MAL ALAN (*) TOSCA ATATÜRK EVİ KONSERİ HAYDİ ÇOCUKLAR OPERAYA IV. MURAT TANZİMAT TAN GÜNÜMÜZE OPERA SERÜVENİ (*) DANS GÖSTERİSİ (Dünya Engelliler Günü)

Detaylı

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN 2011 PAZARTESĐ SAAT- 07:42 Sahne - 1 OTOBÜS DURAĞI Otobüs durağında bekleyen birkaç kişi ve elinde defter, kitap olan genç bir üniversite öğrencisi göze çarpar. Otobüs gelir

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

GROVE MUSIC ONLINE. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

GROVE MUSIC ONLINE. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi GROVE MUSIC ONLINE 1 KAPSAM Bu veri tabanı ile aşağıdaki kaynaklara erişilebilmektedir: Grove Music Online The Oxford Dictionary of Music The Oxford Companion to Music 2 GROVE MUSIC ONLINE Grove Music

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI. Güz Yarıyılı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI. Güz Yarıyılı T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı PROVA OYU 425 6 AKTS Kredisi 4. yıl 7. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 s/hafta Teorik: 2 s/hafta Uygulama: 2 s/hafta

Detaylı

VEGA OKULLARI 2. SINIF SANAT SORGULAMA BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

VEGA OKULLARI 2. SINIF SANAT SORGULAMA BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA VEGA OKULLARI 2. SINIF SANAT SORGULAMA BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını sorgulama,

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Önder PAKER 2. Doğum Tarihi: 27.05.1960 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tiyatro Dokuz Eylül Üniversitesi 1982 Yüksek Lisans

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Kazanımlar Osmanlı

Detaylı

Bu kitabın sahibi:...

Bu kitabın sahibi:... BİYOGRAFİ 1 3 Bu kitabın sahibi:... İçindekiler Bu Kitabın Konusu Benim, 9 Ben, Marie Curie, 13 Uçan Üniversite, 18 İlk Aşk, 23 Paris, 27 Aşk Göz Kırpıyor!, 31 Maddenin İçinden Geçen Işınlar, 35 Aşk,

Detaylı

Yarışma Sınavı. 5 Aşağıdakilerden hangisi bir opera eseri değildir? A ) Figaro'nun Düğünü. C ) Fındıkkıran D ) Carmen E ) Idomeneo

Yarışma Sınavı. 5 Aşağıdakilerden hangisi bir opera eseri değildir? A ) Figaro'nun Düğünü. C ) Fındıkkıran D ) Carmen E ) Idomeneo MÜZİK (SHNE SNTLRI) ÖĞRETMENİ 1 "Manon Lescavt" operasının bestecisi aşağıdakilerden hangisidir? G.Bizot G.Verdi W: Mozart G.Puccini Lv.Beethoven 5 şağıdakilerden hangisi bir opera eseri değildir? Figaro'nun

Detaylı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı PROGRAMLAR Türk Din Musikisi Lisans Programı Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü kapsamında açılmış olan program genel amacıyla, ülkemiz topraklarındaki tarihsel müzik geleneklerinin inceliklerini kavramış,

Detaylı

KIBRIS HALK TÜRKÜLERININ BAZI

KIBRIS HALK TÜRKÜLERININ BAZI Cavanşir GULIYEV KIBRIS HALK TÜRKÜLERININ BAZI ARMONILEŞTIRME ÖZELLIKLERI Prof.Dr. Cavanşir GULIYEV - KKTC Yakın Doğu Üniversitesinin Sahne Sanatları Fakültesinin öğretim üyesi. Türkünün armonileştirmesi

Detaylı

Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Sevgi Gönül Kültür Merkezimiz sanatla dolu bir sezon geçirdi.

Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Sevgi Gönül Kültür Merkezimiz sanatla dolu bir sezon geçirdi. Aylık Elektronik Haber Servisi Ocak 2012 Sanatla dolu geçen bir dönem daha: Sevgi Gönül Kültür Merkezi Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Sevgi Gönül Kültür Merkezimiz sanatla dolu bir sezon

Detaylı

Nasıl Bir Zekâya Sahipsiniz? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim. Ayın Testi

Nasıl Bir Zekâya Sahipsiniz? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim. Ayın Testi Ayın Testi Prof. Gardner yıllar boyu hâkimiyetini sürdüren, insanların tek bir zekâya sahip oldukları IQ denen zekâ anlayışını kırdı. Gardner'a göre insanların sahip oldukları çoklu zekâların her biri

Detaylı

Orhan benim için şarkı yazardı

Orhan benim için şarkı yazardı 70'li yılların ünlü ses sanatçısı ve sinema oyuncusu Yıldız Tezcan, 21 yaşındayken Orhan Gencebay ile büyük aşk yaşadığını, ancak o dönem çöpçatanlıklarını yapan Sevim Emre'nin sonradan Gencebay'ı elinden

Detaylı