BHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 BHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Türkiye Maliye Sempozyumu 7-11 Mayıs 2008 * Türk Vergi Sisteminin Küresel Bağlamda Değerlendirilmesi Bildiriler, Tartışmalar

2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Türkiye Maliye Sempozyumu 7-11 Mayıs 2008 Türk Vergi Sisteminin Küresel Bağlamda Değerlendirilmesi Bildiriler, Tartışmalar

3

4 İçindekiler Önsöz 5 I. 23. Maliye Sempozyumu Bilim Kurulu 7 II. 23. Maliye Sempozyumu Düzenleme Kurulu 9 III. 23. Maliye Sempozyumu Programı 11 IV. Açılış Konuşmaları 15 V. Oturumlar 27 Ekler Ek 1:23. Maliye Sempozyumu Katılımcılar Listesi 429 Ek 2: Daha Önce Düzenlenen Maliye Sempozyumları 437 Ek 3: Fotoğraflar 441

5

6 Önsöz 7-11 Mayıs 2008 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen 23. Maliye Sempozyumu bildirileri ve tartışmalarının kitaplaştırılması süreci bir hayli uzadı. Meslektaşlarımızdan gelen "kitap ne zaman çıkıyor" soruları artmaya başladı. "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi neredeyse 24. Maliye Sempozyumunu gerçekleştirecek, kitap nerede" diyenler de oluyor. Kitabın çıkmasının bu tarihe kadar sarkması bizim dışımızdaki nedenlerden, özellikle bant kayıtlarının çözümünde yaşanan sıkıntılardan kaynaklanmıştır. Gecikme için özür diliyoruz. Bölüm arkadaşlarım her türlü sıkıntıya rağmen, sempozyumu kitaplaştırmak için canla başla çalıştılar. Bildirilerin ve tartışmaların yayıma hazır hale gelmesinde Bölümdeki tüm öğretim üyesi ve asistan arkadaşlarımın yoğun çabası ve katkısı oldu. Hepsine fedakârlıkları için teşekkür ediyorum. Sempozyumun başarıyla gerçekleştirilmesi, Rektörümüz Prof.Dr. Uğur Erdener ve Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Hasan Kazdağlı'nın katkıları ve yardımları sayesinde mümkün olmuştur. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca Sempozyum Bilim Kurulu başkanı Prof.Dr. Aykut Herekman'nın nezdinde tüm Bilim Kurulu üyelerine organizasyonun gerçekleştirilmesinde verdikleri emek için teşekkür ediyorum. Tüm titizliğimize rağmen basımda bazı eksiklik ve hataların ortaya çıkması muhtemeldir. Bu kusurlar için şimdiden meslektaşlarımızın hoşgörüsüne sığınıyoruz. Da hanice başarılı Türkiye Maliye Sempozyumlarında buluşmak dileğiyle "Maliye Topluluğu "nun tüm üyelerine Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü adına saygılar sunuyorum. Prof.Dr. Nurettin Bilici Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü Başkanı

7

8 I. 23. Maliye Sempozyumu Bilim Kurulu Unvan Ad Soyad Kurum Prof.Dr. Aykut HEREKMAN Anadolu Üniversitesi Prof.Dr. Nihat FALAY İstanbul Üniversitesi Prof.Dr. Beyhan ATAÇ Anadolu Üniversitesi Prof.Dr. Naci MUTER Celal Bayar Üniversitesi Prof.Dr. Turgay BERKSOY Marmara Üniversitesi Prof.Dr. Mehmet TOSUNER Dokuz Eylül Üniversitesi Prof.Dr. Ahmet KIRMAN Galatasaray Üniversitesi Prof.Dr. Metin TAŞ Uludağ Üniversitesi Prof.Dr. Nurettin BİLİCİ Hacettepe Üniversitesi Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Doç.Dr. Abuzer PINAR Ankara Üniversitesi Doç. Dr. Selami SEZGİN Pamukkale Üniversitesi Doç.Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Doç.Dr. Mustafa DURMUŞ Gazi Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Ahmet TEKİN Dumlupınar Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Fatih SAVAŞAN Uşak Üniversitesi Dr. Hüseyin IŞIK Maliye Bakanlığı

9

10 II. 23.Türkiye Maliye Sempozyumu Düzenleme Kurulu Kurul Başkanı: Prof.Dr. Mehmet TOKAT (Dekan) Organizasyon Kurulu Prof.Dr. Nurettin BİLİCİ (Bölüm Başkanı) Doç.Dr. Necmiddin BAĞDADİOĞLU Doç.Dr. M.Cahit GÜRAN Yrd.Doç.Dr. M.Umur TOSUN Öğr.Gör. Mustafa KAYA Danışma Kurulu Prof.Dr. Orhan MORGİL Doç.Dr. A. Burçin YERELİ Yrd.Doç.Dr. A. Tarkan ÇAVUŞOĞLU Yrd.Doç.Dr. A. Nil TOSUN

11

12 III. 23. Türkiye Maliye Sempozyumu Programı Konu: Türk Vergi Sisteminin Küresel Gelişmeler Bağlamında Değerlendirilmesi (Teori, Uygulama, Denetim) Yer: Xanadu Resort Hotel, Acısu Mevkii, Belek, Antalya Tarih: 7-11 Mayıs Mayıs Çarşamba 12.00'den İtibaren: Otele Giriş 19.30: Rektörlük Gala Yemeği 8 Mayıs Perşembe Sabah Açılış Konuşmaları ( ) 15 Prof.Dr.Nurettin Bilici 16 Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölüm Başkanı Prof.Dr. Uğur Erdener 17 Hacettepe Üniversitesi Rektörü Kemal Unakıtan 19 Maliye Bakanı 1. Oturum: Vergilendirmede Uluslararası Gelişmeler (Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hasan Kazdağh, Hacettepe Üniversitesi Rektör Y.) Ana Cebreiro, OECD, Tax Economist, Mena-OECD Investment Programme, 29 Centre For Tax Policy And Admisnitration "International Fiscal Trends: An OECD Perspective" Dale Hart, IMF Fiscal Affairs Department 35 "Recent Developments In Tax Administration Around The World" 1. Oturum Soru Cevap 39

13 Maliye Sempozyumu 8 Mayıs Perşembe Öğleden Sonra 2. Oturum Globalleşmenin Türk Vergi Sistemine Etkileri (Oturum Başkanı: Prof.Dr. Sadık Kırbaş, Okan Üniversitesi Rektörü) Doç.Dr. Abuzer Ptnar (AÜ, SBF) - Yrd.Doç.Dr. H. Yasemin Özuğurlu (Mersin Ün.)...45 Küreselleşme Sürecinde Vergi kapılarındaki Dönüşüm: Türkiye Küresel Yapının Neresinde? Yrd.Doç.Dr. Binhan Elif Yılmaz - Dr. Murat Şeker - Arş. Gör. Murat Çak (istanbul Ün.) Uluslararası Vergi Rekabetinin Doğrudan Yabancı Sermaye Üzerindeki Etkileri: Türkiye Açısından Karşılaştırmalı Bir Analiz Yrd.Doç.Dr. Mustafa Yıldıran - Yrd.Doç.Dr. Serdar Öztürk Arş.Gör. Süleyman Bolat (Sivas Cumhuriyet Ün.) Uluslararası Yatırımların Vergi Yönlü Mali Bozulma Etkileri: Kore, Türkiye ve Meksika Üzerine Karşılaştırmalı Analiz 2. Oturum Soru Cevap Mayıs Cuma Sabah 3. Oturum Türk Vergi Sisteminin Avrupa Birliği'ne Uyumu (Oturum Başkanı: Prof.Dr. Fazıl Tekin, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü) İsa Coşkun (Maliye Bakanlığı Müsteşar Yrd.) Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Vergilendirme Mehmet Erkan {Maliye Bakanlığı, Daire Başkanı) Türkiye'de Dolaylı Vergilerin Yapısı ve Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum ^tfrof.dr. Nurettin Bilici (Hacettepe Üniversitesi): 233 \[<Jzel Tüketim Vergisine Tabi Ürünler Üzerindeki Vergi Yükü (Türkiye - Avrupa Birliği Üyesi > Ifllkeler Karşılaştırması) 3. Oturum Soru Cevap 245 *9 Mayıs Cuma Öğleden Sonra 4. Oturum Vergi Kaçakçılığına Karşı Mücadele (Oturum Başkanı: Prof.Dr. Şerafettin Aksoy, İstanbul Üniversitesi) Vedat Gürbüz (Maliye Bakanlığı, Hesap Uzmanı) 251 Kayıt Dışı Ekonomi, Vergi Kaçırma ve Vergi Denetimi Prof.Dr. Fethi Heper - Dr. Ahmet Ak (Anadolu Üniversitesi) 271 Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Sosyolojisinin Kayıt Dişiliği Belirlemedeki Önemi (Kanada ve Türkiye'den Sosyolojik Çalışma Örnekleri)

14 III. 23. Türkiye Maliye Sempozyumu Programı Konu: Türk Vergi Sisteminin Küresel Gelişmeler Bağlamında Değerlendirilmesi (Teori, Uygulama, Denetim) Yer: Xanadu Resort Hotel, Acısu Mevkii, Belek, Antalya Tarih: 7-11 Mayıs Mayıs Çarşamba 12.00'den İtibaren: Otele Giriş 19.30: Rektörlük Gala Yemeği 8 Mayıs Perşembe Sabah Açılış Konuşmaları ( ) 15 Prof.Dr.Nurettin Bilici 16 Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölüm Başkanı Prof.Dr. Uğur Erdener 17 Hacettepe Üniversitesi Rektörü Kemal Unakıtan 19 Maliye Bakanı 1. Oturum: Vergilendirmede Uluslararası Gelişmeler (Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hasan Kazdağlı, Hacettepe Üniversitesi Rektör Y.) Ana Cebreiro, OECD, Tax Economist, Mena-OECD Investment Programme, 29 Centre For Tax Policy And Admisnitration "International Fiscal Trends: An OECD Perspective" Dale Hart, IMF Fiscal Affairs Department 35 "Recent Developments In Tax Administration Around The World" 1. Oturum Soru Cevap 39

15 Sempozyum Programı 13 oç.dr. Hakan Uzeltürk (Galatasaray Üniversitesi) 289 gi Konseyi 4. Oturum Soru Cevap Oturum Vergi Hukuku ve Vergi Yargılaması Alanında Bazı Sorunlar (Oturum Başkanı: Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eslaşehir Büyükşehir Belediye Başkanı) f.dr. Yusuf Karakoç (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fak.) 301 i (Hukuku) Alanının Düzenleme, Uygulama ve Yargılama Sorunları Yrd.Doç.Dr. Emrah Ferhatoğlu (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fak.) 315 Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarının Giderilmesi: Avrupa Birliği Tahkim Anlaşması 5. Oturum Soru Cevap Mayıs Cumartesi Sabah 6. Oturum Çevre Vergileri ve Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi Konularında Global Gelişmelere Uyum (Oturum Başkanı: Prof.Dr. Orhan Morgil, Hacettepe Üniversitesi, İİBF İktisat Bölüm Başkanı) Dr. Biltekin Özdemir (E. Maliye Bakanlığı Müsteşarı) 339 Küresel Kirlenme, Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Yrd.Doç.Dr. Neslihan Coşkun Karadağ (Çukurova Üniversitesi) 373 Dünya'da Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi ve Türkiye Açısından Değerlendirilme 6. Oturum Soru Cevap Sempozyum Genel Kurulu 11 Mayıs Pazar 7. Oturum Türk Yüksek Öğretim Sisteminde Maliye Eğitiminin Yeri ve Sorunları (Oturum Başkanı: Prof.Dr. Nihat Falay, İstanbul Üniversitesi) Yrd.Doç.Dr. İbrahim Organ (Pamukkale Üniversitesi) 409 Yrd.Doç.Dr. Ersan Öz (Pamukkale Üniversitesi) Oturum Soru Cevap Otelden Ayrılış

16 I

17 Açılış Konuşmaları Sunucu Açılış törenine başlamadan önce, sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı birlikte söylemeye davet ediyorum. Saygı İstiklal Duruşu Marşı Sunucu Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Başkanı Prof.Dr. Sayın Nurettin Bilici hocamı kürsüye davet ediyorum.

18 Maliye Sempozyumu Prof.Dr. Nurettin BİLİCİ Değerli bakanım, değerli rektörüm, değerli rektörler, Maliye Bakanhğı'nın üst düzey temsilcileri, değerli hocalarım, değerli meslektaşlarım ve değerli basın mensupları maliye sempozyumlarının 23'üncüsünü bu yıl gerçekleştirmekteyiz yılında düzenlenen ilk sempozyumda ben vardım yılında ben yurtdışından dönmüştüm ve aynı yıl Kamil Mutluer hoca, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini kurmuştu. Kendisinin yanında çalışırken, Eskişehir'den Maliye Eğitimi Sempozyum'u düzenleneceğine ilişkin bir haber geldi. Bu haberi gönderen hocalarımızdan Yılmaz Büyükerşen, Engin Ataç ve Aykut Herekman şu an aramızda bulunuyorlar. O zamanın çok kıt imkânlarıyla Anadolu Üniversitesi'nin Uludağ'daki, Kirazlı Yayla'daki tesislerine gitmiştik ve ilk Maliye Sempozyum'unu gerçekleştirmiştik. Anadolu Üniversitesi mensubu arkadaşların çok büyük katkıları olmuştu ve bende onlara yardımcı olmaya çalışmıştım. Yemekleri bile kendimiz yapmıştık. Su falan taşıdığımızı hatırlıyorum. O zamandan bu günlere geldik. Şimdiki arkadaşlarımız bu konuda elbette daha şanslılar. Zaman içerisindeki tek değişiklik sadece fiziki şartlarda olmadı. Maliye Sempozyumu adı altında gerçekleştirilen ilk 9 sempozyumdan sonra, Türkiye Maliye Sempozyumu adını aldık. Geçen yıl 22. Türkiye Maliye Sempozyumu'nu düzenleyen Ispartalı arkadaşlarımızdan bayrağı biz devraldık ve geçen bir yıl içerisinde çok yoğun ama zevkli bir çalışma dönemi geçirdik. Her şeyden önce rektörümüz Sayın Prof.Dr. Uğur Erdener, rektör yardımcımız Prof.Dr. Hasan Kazdağh konuyu ilk elden takip ettiler ve bize her türlü desteği verdiler. Bu bizim için çok büyük bir güç oldu. Kendilerine içtenlikle teşekkür ediyorum. Bölüm arkadaşlarım geceli gündüzlü fedakârca çalıştılar. Başta bölüm başkan yardımcılarımız Yrd.Doç.Dr. Umur Tosun ve Doç.Dr. Necmiddin Bağdadioğlu hakikaten büyük özveriyle çalıştılar. Hepsine tek tek emekleri için teşekkür ediyorum. Müsteşarımız Sayın Hasan Basri Aktan bizi kabul etti ve konuyu o da ilk elden takip etti. Gerek tebliğlerin verilmesi konusunda, gerekse diğer konularda Maliye Bakanhğı'nın tüm desteğini bize sundu. Gelir İdaresi Başkanlığı da bize özel yardımda bulundu. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Bülent Taş arkadaşımızın bu toplantının hazırlanmasında büyük katkısı oldu. Yurt dışından gelen konuklarımızın çağrılması ve Maliye Bakanlığından katılan diğer konuşmacılarımızın çağırılması konusundaki yardımlarından ötürü Bülent Taş arkadaşımıza ve Maliye Bakanlığına çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere bu yılki sempozyum konusu uluslararası nitelikler taşıyor. Türk Vergi Sistemi'ni global gelişmeler bağlamında değerlendirmek için masaya yatıracağız. Katılımın oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. 65'i araştırma görevlisi, 16'sı öğretim görevlisi, 63'ü yardımcı doçent, 16'sı doçent ve 47'si profesör olmak üzere toplamda 207 akademisyen sempozyum boyunca aramızda olacak. Programda 7 oturum bulunuyor. Bu 7 oturumda 16 tane tebliğ sunulacak. Yurtdışından gelen iki misafirimiz var. Sempozyum onların tebliğleriyle başlayacak. 23. Türkiye Maliye Sempozyumunun yeni bilgiler, dostluklar edinmemize ve mevcut dostluklarımızı pekiştirmemize vesile olacağını biliyor, bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sunucu Teşekkürler hocam. Açılış konuşmalarını yapmak üzere rektörümüz sayın Prof.Dr. Uğur Erdener'i kürsüye davet ediyorum.

19 Açılış Konuşmaları 17 Türkiye Maliye Sempozyun yergi Sisteminin el Bağlamda Değe Prof.Dr. Uğur ERDENER Sayın bakanım, sayın müsteşarım, değerli rektörler, sayın vali yardımcımız, üniversite ve maliye camiamızın çok değerli mensupları, değerli konuklar, yazılı ve görsel medyanın değerli temsilcileri Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı 23. Maliye Sempozyumuna hoş geldiniz. Türkiye'nin en eski ve yerleşik üniversitelerinden olan Hacettepe Üniversitesi evrensel değerler ışığında bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkemizin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir. Hacettepe Üniversitesi ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, verdiği eğitim öğretim, ürettiği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunan lider bir üniversitemizdir. Kaliteli eğitim ve hizmet alanlarındaki bu önderliğin temelinde bilimsel toplantılara verilen önem yatmakta. Her yıl Hacettepe Üniversitesi'nin değişik fakülteleri ve bölümlerinde çok sayıda bilimsel toplantı organize edilmektedir. Şu anda sadece İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz iki farklı toplantıya ev sahipliği yapmaktadır. Biri Ankara'da Uluslararası Kredi Riski ve Derecelendirme Konferansı, o da bugün başladı, diğeri de yine bugün burada başlayan 23. Maliye Sempozyumu'dur. Maliye Sempozyumları maliye camiasını yılda bir kez geniş bir katılımla bir araya gelmesini sağlayarak maliye alanında dünyada ve Türkiye'de ortaya çıkan gelişmelerin, sorunların ve muhtemel çözüm yollarının tartışılması ve değerlendirilmesi imkânını vermektedir. Böylesine önem-

20 Maliye Sempozyumu li bir olanağı sağladıkları için Maliye Sempozyumlarını başlatanlara ve sürdürenlere teşekkürü bir borç biliyorum. Sempozyumun her yıl giderek artan bir ilgiyle sürdürülmesi ve gelenekselleşmesi konusundaki önemli destekleri için Maliye Bakanlığımıza ve değerli mensuplarına ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu yılki Maliye Sempozyumunun oldukça önemli bir konusu var. Sempozyuma katılan çok değerli konuklar ve konuşmacılar Türk Vergi Sistemini küresel bağlamda değerlendireceklerdir. Sayın Maliye Bakanımızın yoğun mesaisinde zaman ayırarak sempozyumumuza katılması konunun önemini de ayrıca teyit etmektedir. Sayın Maliye Bakanımıza sempozyumumuza katıldıkları ve bizlerle birlikte oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Sempozyumun organizasyonunda başta rektör yardımcısı Prof.Dr. Hasan Kazdağlı olmak üzere Maliye Bölüm başkanımız sayın Prof.Dr. Nurettin Bilici ve Maliye Bölümümüzün öğretim elemanları özveriyle görev yapmışlardır. Maliye Bölümümüz kurulduğu 1983 yılından bu yana öğretim üyeleri aracılığıyla maliye konularında gerek siyasi hayatta gerek Maliye Bakanlığının çeşitli komisyon ve kademelerinde gerekse akademik ortamda değerli hizmetler vermiştir. Mezunlarımız kamu ve özel kesimin güzide kurum ve kuruluşlarından talep görmektedirler. Maliye Bölümümüz 1990 yılında 6. Maliye Sempozyumunun da organizasyonunu üstlenmiş, o günlerde gelen deneyim ve birikimi 23. Maliye Sempozyumunun organizasyonunda büyük yarar sağlamıştır. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen üniversitemiz mensuplarına ve Maliye Bölümü öğretim elemanlarına çok teşekkür ediyorum. Böylesine önemli bir konunun ülkemizin en güzide yörelerinden biri olan Antalya'da ve hizmette rakip tanımayan tesislerinden biri olan Xanadu Resort Otel'de ele alınmasını arzu ettik. Sempozyumumuzun başarılı geçmesini ve sempozyum boyunca rahat, huzurlu ve eğlenceli bir hizmet alabilmeniz için Xanadu Resort Otel'in Genel Müdürü Sayın Yusuf Hacı Süleyman ve ekibi her türlü hazırlığı yaptılar. Yusuf Hacı Süleyman ve tüm Xanadu çalışanlarına gösterdikleri yakın ilgi ve konukseverlik için de ayrıca teşekkür ediyorum. Şu anda Antalya'nın en güzel yörelerinden birisinde bulunmaktayız. Sempozyumdan fırsat buldukça bu güzel tesisin ve çevrenin tadını çıkarmanızı da ayrıca öneriyorum. Başarı dileklerimle saygılar sunuyorum. Sunucu Teşekkürler hocam. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Maliye Bakanımız Sayın Kemal Unakıtan'ı kürsüye davet ediyorum.

21 Açılış Konuşmaları 19 Kemal UNAKITAN Değerli rektörler, değerli öğretim üyeleri Maliye Bakanlığının değerli mensupları, değerli katılımcılar, değerli maliyeciler, hanımefendiler, beyefendiler; sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar Maliye Sempozyumlarının gerçekten oldukça faydalı organizasyonlar olduğunu ifade etmek isterim. Bu gün burada Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen 23. Maliye Sempozyumunu başlatıyoruz. Dolayısıyla ben, başta sayın rektör olmak üzere emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir ortamda, bizleri tekrar buluşturmaları fevkalade iyi oldu. Yıllardan beri bu sempozyumlarda akademisyenlerle uygulayıcılar bir araya geliyorlar. Buradaki herkes gerek panellerde gerekse ayaküstü konuşmalarda birbirlerine fikirlerini anlatıyorlar. Bu oldukça faydalı oluyor. Bir defa Maliye Bakanlığı açısından bu fikir paylaşımının fevkalade önemli olduğunu vurgulayayım. Maliye Bakanlığı dediğiniz zaman, maliyenin uygulayıcılarının burada olduğu ortaya çıkıyor. Onların, sayın hocalardan, akademisyenlerden aldıkları fikirleri tatbikata geçirme imkânı var. Bu durum bizim pek çok çalışmamızda ortaya çıkıyor. Biz bundan çok faydalanıyoruz. Bizim kapımız her zaman hocalarımıza açık, hocalarla bireysel olarak da fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bazen doğrudan hocalarımız geliyor ve çalışmalarını tanıtıyorlar. Onlardan büyük ölçüde istifade etmeye gayret ediyoruz. Onun için bu sempozyumların giderek daha da fazla katılımcılarla devam etmesini diliyorum.. Türk Maliyesi için, Türk Vergi Sistemi için bu çok faydalı.

22 Maliye Sempozyumu Bugün buradaki konunun Türk Vergi Sisteminin Küresel Bağlamda Değerlendirilmesi olduğunu görüyoruz. Çok güzel bir konu seçilmiş. Çünkü küreselleşme bugün bir olgu haline gelmiş durumda. Nasıl yağmur veya kar yağarken, yağmasın diyemezseniz veya güneş açsın ya da açmasın diyemezseniz, küreselleşmeden de kaçamazsınız. Peki, küreselleşme böyle bir olgu olduğuna göre ne yapmamız lazım? Küreselleşme olgusu karşısında nasıl hareket etmemiz lazım? Maliyeciler olarak da bizim vergi sistemimizi, maliye politikalarımızı ne şekilde ayarlamamız lazım? Biliyorsunuz bir bilim olarak maliyenin önemi, özellikle 1929 dünya buhranından sonra çok fazla arttı. Maliye sadece vergi alma ya da harcama yapma anlamını taşımıyor. Ekonominin yönlendirilmesine de imkân tanıyan bir bilim dalı. Gelir dağılımını, sosyal yapıyı, bölgesel gelişmişliği, kalkınmayı etkileme gücüne sahip bir bilim dalı. Türkiye'nin veya ilgili memleketin rekabet gücüne katkı yapacak bir bilim dalı. Bu bakımdan maliye politikaları ülke için iyi şekilde kullanılırsa ve küreselleşmenin gerektirdiği kriterler yakalanabilirse ülke olarak küreselleşmeden olumlu yönde etkileniriz. Ne var ki, şayet küreselleşmenin getirdiği kriterlere sırtımızı dönüp kendi bildiğimizi yaparsak, oldukça zor toparlanırız. Bu çerçevede küreselleşme olgusu ve onun getirmiş olduğu standartların fevkalade önemli olduğunu vurgulamamız gerekir. Bunlara baktığımızda ilk olarak küreselleşmenin nimetlerinden istifade etmemiz gerekmektedir. Bunun için küresel ekonomi ile daha fazla uyum sağlamak ve şeffaflaşmak mecburiyetindeyiz. Bütün ekonomimizi ve maliyemizi hesap verebilir bir hale getirmemiz gerekmektedir. Aynı şekilde öngörülebilir bir maliye politikasını takip etmek, borç yapımızı düzeltmek, bütçe disiplinine ve mali disipline riayet etmek mecburiyetindeyiz. Bununla birlikte yatırım ortamını iyileştirmemiz icap ediyor. Bir taraftan rekabet gücümüzü arttırmamız ve maliyetlerimizi düşürmemiz lazım. Ülkenin kendi ayakları üzerinde durması bunu gerektiriyor. Diğer yandan harcamalara ait en sağlıklı kaynak vergiler olduğuna göre, vergiyi tabana yaymamız ve vergi adaletini sağlamamız gerekmektedir. Vergiyi alırken, üretime mani olucu vergilerden daha ziyade, tüketim ile ilgili vergiler almaya gayret etmemiz ve üretimin önündeki engelleri kaldırmamız gerekiyor. Hükümet olarak geldiğimiz 2002 yılından bugüne kadar sürekli olarak bu saydıklarımızı takip ettik. Eskinin yanlış politikası olan, "vergi alma borç al" devrini kapattık. Vergi yerine borç alınması popülizmdir ve siyasiler popülizmi severler. Ne var ki, ülke olarak öyle zor günler, krizler yaşadık ki, Türkiye tarihin en büyük küçülmesi ile karşı karşıya kaldık. Oysa, ekonomi yönetimlerinin birinci gayesi ekonomik büyüme sağlamaktır. Maliye politikalarının esas gayesi de ekonomik büyümeyi sağlamaya yardımcı olmaktır. Seçilen politikalarla ekonomik büyümeyi sağlama hedefimiz, bugün bütün dünya ülkeleri tarafından uygulanmaktadır. Örneğin, ABD'de sub-prime riskleri nedeniyle ekonomik dalgalanma yaşanmaya başladığında, ABD ekonomi yönetimi ciddi biçimde bir resesyona veya ekonomik küçülmeye gidilmemesi yönünde adımlar attı. Açıkçası, ekonomik büyümeden taviz vermek kimsenin işine gelmiyor. Bu durumda bizimde tüm vergi yapısını da bu yönde ayarlamanız icap ediyor. Bildiğiniz üzere, Türkiye olarak kurumlar vergisini %30'dan %20'ye çekerek bu yönde önemli bir adım attık. Oran düşüşü gerçekleştiği zaman bilhassa dışarıdaki yatırımcılar vergi avantajından istifade etmek istiyorlar. Bu avantaja çeşitli kurumsal faktörler eşlik ediyorsa; örneğin, enflasyon ve ülke riski düşüyorsa yatırımlarını hemen kaydırıyorlar. Bu çerçevede söz konusu politika değişikliğinin, Türkiye'ye yabancı sermaye gelmesinde çok önemli bir faktör olduğunu vurgulayabiliriz. Değerli arkadaşlar, Türkiye her yıl aldığı farklı önlemlerle küresel ekonomiyle daha fazla uyum sağlamaya başladı. Nitekim, küreselleşmenin faydalarından da istifade etmemiz söz konusu oldu. Örneğin, eskiden 1 milyar dolar civarında olan yabancı sermaye girişi, milyar dolar seviyesi-

23 Açılış Konuşmaları 21 ne çıktı. Bu fevkalade önemlidir. Bir ülke, doğrudan yabancı sermayeyi 1 milyar dolardan 22 milyar dolara çıkarıyorsa doğru yoldadır. Ayrıca Türkiye'de ikinci bir dönem daha başladı. Artık Türkiye mikro ekonomik tedbirler alıyor. Bunlar ülkenin rekabet gücünü ve yabancı yatırım çekme gücünü arttırıcı bir takım önlemlerden oluşuyor. Bunların başında olan AR-GE Kanunu fevkalade önemli. Bir ülke geleceğini kazanmak istiyorsa, araştırma geliştirmeye çok kaynak ayırması lazım. Avrupa ortalamalarına bakıldığı zaman gayri safi milli hâsılanın %2'si civarında olan AR-GE yatırımları, Türkiye'de eskiden çok çok azdı. Bugün %0,7'ye çıktı ve bire doğru yaklaşıyor. AR-GE Kanunu ile bizim sağladığımız teşviklerin bunda rolü büyük. Nedir bu teşvikler kısaca sayalım? AR- GE işiyle uğraşan adam vergi dairesi ile çok fazla haşır neşir olmayacak. Çalışanından vergi almayacağız, sigortasının bir kısmını devlet olarak ödeyeceğiz ve amortismanlarını iki kat fazla kabul edeceğiz. Türkiye'ye hakikaten çok büyük adım attıracak bu teşvikler ile ülkeyi bir AR-GE cennetine çevireceğiz. Sadece bunlar yapılmıyor elbette. Türkiye 2002'nin sonunda, 2003'ün başında aldığı önlemlerin neticesinde oldukça önemli adımlar attı. Örneğin, gayri safi milli hâsılanın ll'i, 12'si kadar bütçe açığı veren Türkiye otomatik olarak borçlanıyordu. Borç al, borç al, borç al... Devamlı borç alan bireyin bile prestiji sarsılır. Türkiye'de bütçe açığını karşılamak için yüksek maliyetli borçlanmalara gitti. Faizler hepinizin hatırlayacağı gibi %60'lar seviyesindeydi. Biz ise, gerek vergiyi daha fazla tabana yayarak gerekse ekonominin gelişmesinden istifade ederek topladığımız vergileri arttırdık. Bir de kayıt dışı meselesi var. En önemli meselelerimizden birisi olan kayıt altına girme konusunda önemli tedbirler alındı. Maliye Bakanı olduğumda toplanan vergi gelirleri net olarak 60 milyar YTL idi. Bu sene toplayacağımız vergiler 171 milyar YTL oluyor. Aşağı yukarı %300 bir artış yakaladık. Bu artışı sadece vergileri arttırarak yapmadık. Hatta kurumlar vergisi gibi bazı vergileri indirdik. Gelir vergisinin üst seviyesini %45'lerden %35'lere indirdik. Onun yanında gıda maddesinde, eğitimde ve sağlıkta KDV'yi indirdik. Turizmde de KDV'yi indirdik. Sanılanın aksine sektörel indirim yapmadık; sadece fırsat eşitliğini meydana getirmek ve Türkiye'nin rekabet gücünü arttırmak istedik. Akdeniz havzasındaki bütün ülkeler turizmde bizim rakiplerimiz ve o ülkelerin hiç birisinde KDV %18 değil. Aynı turist oraya da gittiğine göre, fırsat eşitliğini meydana getirebilmek turizmde KDV'yi indirmemiz gerekiyordu. Vergileri indirdik ama vergi hâsılatımızı arttırdık. Şimdi dört aylık neticeleri aldık, buna göre vergi gelirlerimiz hedeflerimizin üzerinde gerçekleşmiş durumda. Şimdi bazı arkadaşlarımız vergiler düştü diye bizleri eleştiriyorlar. Değerli arkadaşlar bir kimseye siyaseten karşı çıkabilirsiniz, kendisini sevmeyebilirsiniz veyahut da siyasi yelpazenin başka tarafında olabilirsiniz. Ancak, ekonomik olaylara bakarken siyaset gözlüğünü çıkarmanız gereklidir. Ekonomik olayları değerlendirirken siyaset gözlüğü ile bakarsanız, o zaman objektif değerlendirmekten uzaklaşırsınız. Bugün bizim birçok yazarımız objektif değerlendirmeden uzaklaşmış durumda. Şimdi ekonomide öngörülebilir bir politika götürmemiz gerekiyor. Eskiden yıllık olarak hazırlanan bütçeleri üç yıllık hazırlıyoruz. Geçenlerde orta vadeli mali çerçeveyi açıkladık. 2012'ye kadar Türkiye'nin hedeflerinin neler olduğunu açıkladık. Eskiden bunlar yapılamazdı. Bir yıllık bütçeler yılsonuna getirilemezdi. Tüm gelir öngörüleri daha az olurken, tüm harcama öngörüleri daha fazla olurdu. Ama bizim zamanımızda bütçe performansları hep daha iyi gerçekleşti. Yılbaşında ne hedef koymuşsak, yılsonunda ondan daha iyisi gerçekleşti. Geçen sene, bütçe disiplini, mali disiplin bozuldu diye bir sürü yazılar yazıldı. Değerli arkadaşlar biz koskoca bir seçimi mali disiplinden ta-

24 Maliye Sempozyumu viz vermeden geçtik. Seçim sözünün ağza dahi alınmadığı yılbaşında TBMM'den kanun geçti, biz öngörülenden daha az bir açık verdik. Bu mali disiplinde bozulma olarak tanımlanabilir mi? Mali disiplin tuttuğu için Avrupa'da yılın maliye bakanı olarak mükâfat aldım. Ülke içinde mükâfat almak şöyle dursun, eleştiri üstüne eleştiri aldım. Ya Avrupalılar anlamıyor bu işi ya sizler anlamıyorsunuz. İki şıktan başkası söz konusu değil. Herhalde oradaki adamlar sizden daha iyi anlıyorlar. Onlar beni ne tanırlar, ne bilirler. O zaman buradaki yanlışınızı düzeltin. Medyada köşe kadıları var, her biri ne bütçeden anlıyor ne de yazılanı anlıyor. Bir de maliye bakanı gibi yazıyor. Evet faiz dışı fazlayı %3,5 olarak açıkladık. Türkiye'yi yıllardır rüyasını gördüğümüz yerlere getirdik. Her sene, %6,5 faiz dışı fazla vermek mümkün değil. Açın bütün ekonomi ve maliye kitaplarına bakın. Faiz dışı fazla hesaplanırken öncelikle, borç yapısının, kalkınma hızının ve diğer parametrelerin gerektirdiklerine dikkat edilir. Eskiden gerek kamu net borç stokumuz, gerekse kamu brüt borç stokumuz Avrupa Birliği standartlarına göre yüksekti. Ülke riskini düşürebilmek için yüksek faiz dışı fazla vermeye mecbur kaldık. Bunu sürekli sürdürmek zorunda değiliz artık. Bugün gayri safi yurt içi hesaplamanın yeni serisine geçildiğine göre, artık borç yapımızı yeniden hesaplamak zorundayız. Nasıl ki, küreselleşme bağlamında değişen şartlara göre hareket ettiysek; artık yazılarımızı, incelemelerimizi ve teorilerimizi de Türkiye'nin yeni durumuna göre değiştirmemiz lazım. Dün bazı çalışmalara baktım. OECD kaynaklı bir takım istatistiklerin alındığını gördüm. Onların hepsi artık değişiyor. Akademisyenler olarak bu hesaplar üzerinden değerlendirmeye devam etmeniz artık anlamsız. Türkiye'ye faydalı bir çalışma yapmak isteniyorsa, bütün hesaplarınızı yeni duruma göre yenilemeniz lazım. Aksi takdirde yazdıklarınızın Türkiye'de tatbik edilmeme olasılığı artar. %3,5'luk faiz dışı fazlasını maliyede gevşeme olarak ifade eden arkadaşlar hesap bilmiyorlar. Bakılırsa, Türkiye'nin borcunun AB standartlarına göre %39'a düştüğü görülecektir. Bu senenin sonunda bu oran daha da düşecek. Fransa'da bu rakam %60'ın üzerinde, İtalya'da % 100 un üzerinde, Belçika'da çok daha fazla, Yunanistan'da ise %100'lere yakın. Türkiye'deki %39'luk oran bizim de borcumuzun düştüğünü gösteriyor, ve bunu yorumlarken bilimsel davranmak icap ediyor. Bu oran düştükçe faiz dışı fazla da düşecektir. Zaten faiz dışı fazla da, sihirli bir rakam değildir. Bugün Türkiye'nin şartları %3,5 faiz dışı fazlayı gerektiriyor. Her koşulda fazla miktarına bakacaksak, günümüz şartlarında diğer ülkelere kıyasla en yüksek faiz dışı fazla gene bizde. Örneğin, İngiltere'de faiz dışı fazla -1,3, Fransa'da 0, Japonya'da -2,4, Yunanistan'da 2,6, Portekiz'de 0,5, Hindistan'da 0,6, Güney Kore'de -0,1, Arjantin'de 3, Brezilya'da 3,2, Meksika'da 3,2. Bu ülkelerin hiç biri gelişmiyor mu? Bu ülkelerde faiz dışı fazla bu kadar, bizde de 3,5 olmuş yer yerinden oynuyor. Neden? Takmış siyaset gözlüğünü çamur atıyor. Bu çok yanlıştır ve ne maliye ilmine ne de ekonomi ilmine sığmamaktadır. Onun için herkese, bu bilgiler ışığında değerlendirme yapmayı öneriyorum. Özetle, artık küreselleşmenin getirdiği bir takım hususlar bizimle çok yakından ilgili. Dünya ekonomik bir dalgalanmanın, krizin içerisine girdiği için Türkiye'nin bundan etkilenmemesi mümkün değil. Marmara Üniversitesinde yaptığım konuşmada yüksek büyüme olmayacağını ifade ettim. Yüksek büyüme derken geçmişte ortalama %7,5 büyüdüğümüzü kastettim. Bu rakamlar çok iyiydi. Ne var ki, gerçekçi bir yaklaşım, dünya bu durumda iken böylesi bir büyümenin olmayacağını söylemeyi gerektirir. Şimdi her yerde küçülmeler yaşanıyor. Bütün dünya ülkelerindeki büyüme tahminleri azaldı, azaltıldı. Dünya Bankasının, IMF'nin çalışmaları %4,8 yerine %3,5'luk bir büyü-